Yritysvastuuraportti 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysvastuuraportti 2013"

Transkriptio

1 Yritysvastuuraportti

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan katsaus...8 Vapo tuottaa neljänneksen kaikesta kotimaisesta energiasta...9 Arvot ja eettiset toimintaperiaatteet...9 Vastuullisuus Vapossa Ympäristö toiminnan vaikutukset...11 Ympäristövastuun johtaminen...12 Vaikutukset vesistöihin ja vesistökuormituksen pienentäminen...13 Päästötarkkailu...13 BAT-vesienkäsittelymenetelmät ja omavalvonta...14 Poikkeamien hallinta...15 Vaikutukset lähiympäristöön...15 Materiaalitehokkuus ja kaatopaikkajätteen vähentäminen...17 Energiatehokkuus...18 Ilmastovaikutukset...18 Paikallisuus työtä lähellä...19 Vastuullista talousjohtamista...20 Paikalliset taloudelliset vaikutukset...21 Henkilöstöjohtaminen...24 Henkilöstön osaaminen...25 Osaamisen kehittäminen ja koulutus...25 Henkilöstön työterveys ja turvallisuus...25 Työhyvinvointi...25 Työterveys ja turvallisuus...26 Toimitusketjun vastuullisuus...27 Kotimaisuus toimitusvarmuus...28 Vaihtoehtoja tuontienergialle...29 Taloudelliset vaikutukset...29 Toimitus- ja huoltovarmuus...31 Energiaturpeen ja kivihiilen kassavirrat kansantaloudessa...32 Turpeen käyttö Suomessa...34 Asiakastyytyväisyys...34 Tuotantotavoitteet ja varastojen määrät...36 Lämmön- ja sähköntuotanto...36 Sidosryhmävuorovaikutus Hallinto Varmennuslausunto GRI-sisältövertailu

3 JOHDANTO Raportin sisältö Vapo kehittää jatkuvasti vastuullisuusraportointiaan, jonka tavoitteena on lisätä entisestään yhtiön toiminnan avoimuutta sekä kuvata Vapon toiminnan vaikutuksia ja kehitystä. Tavoitteena on raportoida asioista, jotka ovat oleellisia yhtiön liiketoiminnan kannalta ja joista yhtiön sidosryhmät ovat kiinnostuneita. Asioita seuraamalla sekä kehittämällä yhtiö pystyy vähentämään haitallisia vaikutuksia ja toisaalta vahvistamaan positiviisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön. aikana tunnistamaan lisäksi yhtiön toiminnan tärkeimpiä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia Suomessa sekä raportoimaan niistä myös maakunta- ja kuntatasolla. Samalla päivitettiin vuoden 2010 sidosryhmäkyselyn tuloksia vastaamaan sidosryhmien nykyisiä odotuksia Vapon toiminnalle ja vastuullisuudelle. Näiden perusteella tunnistettiin ja kirkastettiin Vapon vastuullisuudelle kolme pääteemaa: Merkitys ulkoisille sidosryhmille Suuri Vapon olennaisuusmatriisi Merkitys liiketoiminnan kannalta Suuri Raportti keskittyy Vapo-konsernin Suomen toimintoihin. Mikäli raportoidut luvut sisältävät myös ulkomaan toiminnot, on se mainittu erikseen. Vuoden 2013 raportoinnissa Vapo keskittyy etenkin yhtiön arvoketjun kuvaamiseen sekä tärkeimpien vaikutusten mittaamiseen ja tuloksiin. Arvoketjulähtöisen tarkastelun avulla sekä yhtiö että sen sidosryhmät voivat entistä paremmin ymmärtää yhtiön roolin ja vaikutukset suomalaisessa yhteiskunnassa. Raportoinnin kehittämisen taustalla oli myös tarve vastata entistä paremmin sidosryhmien niin omistajien kuin muidenkin yhteiskunnan toimijoiden toiveisiin ja mielenkiinnon kohteisiin. Aikaisemmissa raporteissa pääpaino on ollut ympäristövaikutusten tunnistamisessa ja vaikutuksia pienentävien toimenpiteiden raportoinnissa. Vapo keskittyikin syksyn 2013 Ympäristö toiminnan vaikutukset Paikallisuus työtä lähellä Kotimaisuus toimitusvarmuus Tämä raportti kattaa vuoden 2013 tiedot Vapo Oy:n osalta noudattaen GRI G4 -ohjeistoa ja se kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun keskeisimmät osa-alueet GRI-ohjeiston perusraportointilaajuudella (Core-tasolla). Raportti on ulkoisesti varmennettu. Varmennuslausunto on raportin sivuilla Raportointia täydentää Vapo-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 2013 ( ). Vapo Oy on raportoinut GRI:n vastuullisuusraportointiohjeiston mukaisesti vuodesta 2004 lähtien. Ympäristövaikutukset 1 Vaikutukset vesistöihin ja toimenpi teet kuormituksen pienentämiseksi, ml. uudet teknologiat 2 Energia- ja materiaalitehokkuus 3 Ilmastovaikutukset 4 Riskit ihmisten terveydelle ja ympäristölle 5 Melu, pöly 6 Luonnon monimuotoisuus 7 Soiden jälkikäyttö ja ennallistaminen 8 Tuotannon pinta-alat, määrät 9 Ympäristövaikutusten arvioinnit Paikallisuus - Työtä lähellä 10 Paikalliset vaikutukset asukkaille, paikallisten huomioiminen hankkeissa 11 Toimitusketjun ja alihankkijoiden vastuullisuus 12 Haja-asutusalueiden ja pienyritysten työllistäminen 13 Toiminnan alueelliset ja taloudelliset vaikutukset 14 Osaamisen kehittäminen 15 Työturvallisuus 16 Työhyvinvointi Kotimaisuus ja toimitusvarmuus 17 Toimitus- ja huoltovarmuus 18 Kivihiilen / öljyn korvaaminen 19 Polttoaineen kotimaisuus 20 Vaikutukset kauppataseeseen 21 Taloudelliset vaikutukset, verojalanjälki Vastuulliset toimintaperiaatteet 22 Eettiset toimintaaperiaatteet 23 Ymp. lupien ja määräysten mukaisuus 24 Toiminnan ulkopuolinen auditointi Johdanto 3

4 Vapo lyhyesti Vapo Oy on moderni energia- ja ympäristöliiketoimintaan keskittynyt yritys, joka toimittaa energia-asiakkailleen turvetta ja puupolttoaineita. Se tuottaa myös itse lämpöä ja sähköä näistä paikallisista raaka-aineista. Vapon kotipaikka ja pääkonttori sijaitsevat Jyväskylässä. Vapo-konsernin rakenne Vapo Oy Vapo-konsernin tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi Vapo Timberin sahatavara sekä muun muassa Kekkilä- ja Hasselfors Garden -brändien alla markkinoitavat puutarhatuotteet Suo Oy 100 % Vapo Timber Oy 100 % Kekkilä Oy 100 % As Tootsi Turvas 100 % OOO Karell Vapo 100 % Vapo A/S 100 % ja ympäristörakentamisratkaisut. Virossa toimii Vapon tytär- yhtiö AS Tootsi Turvas ja Ruotsissa Neova AB. Vapo on tärkeä osa paikallista energiainfrastruktuuria mark- Mustankorkea Oy 55 % Kekkilä Iberia S. L 100 % OOO Vyborgtorf 100 % Vapo Sp. z o.o. 100 % kina-alueillaan Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista 50,1 % ja Suomen Energiavarat Oy 49,9 %. Piipsan Turve Oy 48 % AndØy Torv A/S 60 % Hasselfors Garden A/S 100 % Höstekompaniet AS 100 % (HFG AS 99 %, Andoytorv 1 %) Neova AB 100 % Keskeiset tunnusluvut 2013 Vapo Oy Vapo-konserni Forest BIL Oy 100 % Hasselfors Garden AB 100 % Torvforädling i Sverige AB 100 % Brostorpsmossen AB 100 % Liikevaihto, milj. 266,2 616,7 Liikevoitto, milj. 29,8 31,7 Taseen loppusumma , milj. 775, ,5 Omavaraisuusaste, % 32,2 37,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC), % 6,0 4,7 Salon energiantuotanto Oy 100 % Suomen yksikkö Kekkilä Eesti OÜ 100 % Kekkilä Rus 100 % Osakkuusyhtiöt: 1. Keski-Pohjanmaan Komposti Oy 49,9 % 2. Tammelan Aluelämpö Oy 50,0 % 3. Simon Turvejaloste Oy 33,33 % 4. Harvestia Oy 45,0 % Ulkomainen yksikkö Johdanto 4

5 Keskeisiä tunnuslukuja vuodelta 2013 Ympäristö 2013 Lisätietoa sivulta Paikallisuus 2013 Lisätietoa sivulta Kotimaisuus 2013 Lisätietoa sivulta Kiintoaineen ominaiskuormitus kg/ha/a Parhaan vesienkäsittelytekniikan piirissä oleva tuotantoala % (BAT) Turvetuotannon päästötarkkailun laajuus: vesinäytteiden lkm 48, Maksetut palkat, Vapo-konserni Suomen yhtiöt (milj. ) Investoinnit, Vapo-konserni Suomen yhtiöt (milj. ) Hankinnat, Vapo-konserni Suomen yhtiöt (milj. ) 36, , ,7 24 Tulo- ja kiinteistöverot sekä työnantajamaksut, Vapo-konserni Suomen yhtiöt Palkkaverot, Vapo-konserni Suomen yhtiöt (milj. ) 8, ,1 30 Polttoainetoimitukset (TWh) 12,7 35 Turvetuotannon päästötarkkailun laajuus: analyysien lkm Jätteiden kierrätysaste %, Vapo-konserni Suomen yhtiöt Henkilöstön määrä, Vapo Oy Keski-ikä, Vapo Oy Naisia, Vapo Oy Polttoainevarastot (TWh) 12,5 36 Lämpö- ja voimalaitosten CO 2 - päästöt (1000 tonnia) Miehiä, Vapo Oy Tapaturmataajuus / milj. työtuntia, Vapo Oy Yrittäjät ja urakoitsijat lkm ja 27 Muutokset organisaation rakenteessa Vapo Oy:n organisaatiossa tapahtuneita Vapo-konsernissa tapahtui lisäksi muutoksia vuonna 2013: seuraavat muutokset: Biodiesel-kehityshanke siirrettiin liiketoimintasiirtona Ruotsissa Neova AB osti turveyhtiö Brostorpsmossen AB:n, Vaposta Forest BtL -yhtiöön tammikuussa Norjassa Hasselfors Garden AS osti turveyhtiö Maaliskuussa 2013 perustettiin Salon Energiantuotan- Høstekompaniet DA:n. to Oy, jonne siirrettiin Salon voimalaitos ja siihen liittyvä Vapo Timber Oy allekirjoitti kaupan Hankasalmen sahan liiketoiminta. myynnistä joulukuussa 2013, mutta kauppa toteutui vas- Vapo Oy myi joulukuussa Latviassa toimineen Seda AS:n, ta tammikuussa Yksikön liikevaihto oli noin 60 jonka liikevaihto oli noin 5 miljoonaa euroa ja sen palve- miljoonaa euroa ja se työllisti 85 henkilöä. luksessa oli alle 10 henkilöä. Johdanto 5

6 Organisaation toimitusketju Vapo Oy hankkii turvetuotteiden ja puuenergian toimitusketjun palveluita paikallisilta yrityksiltä ja urakoitsijoilta. Tavoitteena on rakentaa monivuotisia yhteistyösopimuksia, jotka luovat investointimahdollisuuksia, työpaikkoja ja jatkuvuutta paikallisesti. Energian hankinta ja toimitukset tapahtuvat pääsääntöisesti alle 150 kilometrin etäisyydellä lämpö- ja voimalaitoksista. Turvetuotteiden toimitusketjun eri vaiheissa palveluita hankittiin vuonna 2013 lähes 400 yritykseltä, joista 180 tarjoaa palveluaan vähintään toimitusketjun kahdessa eri vaiheessa. Yrityksistä 70 toimii tuotantoalueiden valmistelussa, 250 tuotannossa, 80 kuormauksessa ja yli 100 kuljetuksessa. Puuenergian hankinnassa ja toimituksissa palveluita ostettiin yli 100 yritykseltä, joista 70 toimii korjuussa ja haketuksessa, 40 kuljetuksissa. Vapon jäsenyydet Vapo toimii yhteistyössä toimialaansa koskevien järjestöjen kanssa. Vapo on edustettuna energia-alan eri järjestöissä, kuten Suomen Bioenergiayhdistyksessä, eurooppalaisten turvetuottajien järjestössä Epagmassa sekä kansainvälisen turveyhdistyksen (IPS) toiminnassa. Lisäksi Vapolla on edustajat myös Energiateollisuuden, Metsäteollisuus ry:n ja EK:n eri työryhmissä. Vapon muita edunvalvontaan liittyviä jäsenyyksiä ovat: Energiaturpeen toimitusketju Ympäristöministeriö: Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelun yhteistyöryhmä Tuotantoalueiden valmistelu Tuotanto ja varastointi Kuormaus ja kuljetus Lämpölaitos Voimalaitos Työ- ja elinkeinoministeriö: Huoltovarmuusorganisaatio / Energiahuoltosektori Huoltovarmuuskeskus: Kotimaisten polttoaineiden jaosto Suoseura Suomen Sahateollisuusmiesten yhdistys Suurten polttolaitosten (LCP) BAT-toimialaryhmä Puuenergian toimitusketju Vapo on mukana myös useissa toimialan standardisointiin liittyvissä hankkeissa, kuten metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallintaan (ISO/PC Chain of custody of forest-based Puunkorjuu, lähikuljetus ja varastointi Haketus tai murskaus Kuljetus terminaaliin tai asiakkaalle Kuljetus Haketus tai murskaus Lämpölaitos Voimalaitos Pienasiakas Kuljetus terminaalista products Requirements), biopolttoaineiden ja bioenergian kestävyyskriteereiden määritykseen (CEN/TC 383 ja ISO/PC 248 Sustainability Criteria for Biomass and Bioenergy) sekä kiinteiden biopolttoaineiden luokitteluun ja määritykseen (CEN/ TC335 ja ISO/TC 238 Solid biofuels) liittyvät standardoinnit. Vapo osallistui lisäksi muun muassa alueellisiin vesienhoidon yhteistyöryhmiin Suomessa. Johdanto 6

7 Vapon energialiiketoiminnan arvoketju Turvemaat Maanomistajat Metsänomistajat Luvitus Valmistelu Tuotanto Jälkikäyttö Yrittäjät Kuormaus Kuljetus Yrittäjät Lämpölaitokset Voimalaitokset Lämpöasiakkaat Kunnat Teollisuus Taloyhtiöt Metsä Puunkorjuu Yrittäjät Haketus Kuljetus Sähköasiakkaat Kunnat Teollisuus Kuluttajat Johdanto 7

8 Viestintäjohtajan katsaus Paikallisuus, vastuullisuus ja kotimaisuus ovat Vapo Oy:n tärkeimmät määritteet. Vapo Oy käy jatkuvaa dialogia eri sidosryhmien kanssa ja tutkii myös eri sidosryhmien odotuksia yhtiötä sekä sen toimintaa ja palveluita kohtaan. Seurantakeinoina ovat johdon henkilökohtaiset tapaamiset, päivittäinen mediaseuranta, sosiaalisen median seuranta, ulkopuolisilla tahoilla tehdyt tutkimukset ja tuoreimpana avoimeen keskusteluun kannustava blogi yhtiön verkkosivuilla. Blogiin voivat kaikki halukkaat kommentoida ja esittää kysymyksiä ja toiveita yhtiölle. Vapo Oy teki syksyllä kolmen vuoden tauon jälkeen olennaisuusanalyysin, jotta se pystyy vastaamaan myös yritysvastuuraportoinnissaan eri sidosryhmien tarpeisiin. Edellisen, vuonna 2010 tehdyn analyysin jälkeen yhtiön toiminnassa ympäristövastuu on nostettu aivan toimintastrategian keskiöön. Kaikki oleelliset sidosryhmät pitävät Vapo Oy:n toiminnan ympäristövaikutusten minimointia yrityksen keskeisimpänä haasteena. Tästä syystä Vapo Oy käynnisti ympäristövastuun jatkuvaan parantamiseen tähtäävän monivuotisen ohjelman. Ohjelman sisällöstä ja etenemistä kerrotaan asiakas- ja sidosryhmälehdessä, yhtiön verkkosivuilla sekä vuosittain joulukuussa järjestettävässä kaikille avoimessa seminaarissa. Koska ympäristövastuu korostuu eri sidosryhmien odotuksissa erittäin voimakkaasti, näkyy tämän alueen seuranta myös tässä yritysvastuuraportissa. Toinen Vapo Oy:n toimintaa määrittelevä ominaisuus on sen toiminnan paikallisuus. Energia- ja ympäristöturpeiden tuotanto ja käyttö ovat hyvin paikallisia. Turve tuotetaan paikallisin voimin ja esimerkiksi energiaturpeesta valtaosa käytetään alle sadan kilometrin päässä tuotantopaikasta. Usein painotetaan paikallisia ympäristövaikutuksia, mutta myös Vapo Oy:n toiminnan positiiviset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ovat erittäin paikallisia. Vapo-konsernin toiminta on erittäin hajautunut ympäri Suomea ja sen toiminta vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti lähes puoleen kaikista Suomen kunnista. Vapo Oy:llä on toimipaikkoja 56 kunnassa ja sen työntekijät maksavat veroja 105 eri kuntaan eli kolmasosaan maan kaikista kunnista. Konsernin työntekijät maksavat veroja 143 kuntaan. Luvuissa eivät ole mukana aliurakoitsijoiden tai alihankkijoiden toimipaikat ja näiden palveluksessa olevien henkilöiden verotuskunnat. Merkittävää Vapo Oy:n suorassa ja epäsuorassa työllistävyydessä on se, että tyypillisimmillään se työllistää alueilla, joilla ei juuri ole teollisia työpaikkoja. Tämä koskee erityisesti turvetuotannon aliurakointia, mutta myös yhtiön puupohjaisten polttoaineiden eli energiahakkeen ja pellettien tuotantoa ja toimituksia asiakkaille. Johdanto 8

9 Vapo tuottaa neljänneksen kaikesta kotimaisesta energiasta Kolmas Vapo Oy:tä merkittävästi määrittelevä tekijä on yhtiön kotimaisuus ja sen merkitys energiaomavaraisuudelle. Suomi on erittäin riippuvainen tuontienergiasta. Kaikesta Suomessa käytetystä primäärienergiasta tuodaan ulkomailta noin kaksi kolmasosaa. Vapon rooli korostuu erityisesti kaukolämmön tuotannossa. Turpeen osuus Suomen kaukolämmöntuotannosta on ollut viime vuosina noin 15 prosenttia ja kokonaisenergian käytöstä 5-6 prosenttia. Vapon turve- ja puupolttoaineiden osuus Suomessa käytetystä kotimaisesta energiasta on noin neljänneksen luokkaa, eli erittäin merkittävä niin Suomen kansantalouden kuin maan huoltovarmuuden kannalta. Pyrimme yhtiönä antamaan tässä raportissa mahdollisimman avoimen kuvauksen niistä asioista, joita sidosryhmämme ovat toivoneet raportoitavan. Olemme vuosien tauon jälkeen koonneet raportoinnin yhteen dokumenttiin, jotta lukijat löytäisivät mahdollisimman helposti juuri heitä kiinnostavat seurantakohteet ja kehittämisalueet. Samoin kuin muussakin toiminnassamme, pyrimme myös yritysvastuuraportoinnissamme kehittymään vuosi vuodelta paremmiksi ja ennen kaikkea siihen suuntaan, jota olennaisimmat sidosryhmämme meiltä odottavat. Vapon hallitus seuraa säännöllisesti yritysvastuuraportoinnin eri osa-alueita, ja tämä raportti on hallituksen tarkastusvaliokunnan tarkastama ja hyväksymä. Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet Arvot ja eettiset toimintaperiaatteet Vapon eettiset toimintaperiaatteet ja -ohjeet kuvaavat konsernin hyväksyttyjä toimintatapoja ja arvoja sekä konsernin sitoutumista lakien, normien ja sisäisten säännösten noudattamiseen. Lisäksi ohjeet tukevat päätöksenteon ja toiminnan johdonmukaisuutta ja laatua. Eettiset ohjeet ovat luonnollinen osa Vapon toimintaa ja pyrimme tuomaan ne aina esille osana yhteistoimintaa sidosryhmiemme ja kumppaneittemme kanssa. Vapo edellyttää, että kaikki sen työntekijät noudattavat eettisiä ohjeita ja että niiden mukaiset periaatteet sisällytetään myös alemman tason politiikkoihin ja toimintaohjeisiin. Lisäksi Vapo edellyttää, että sen keskeisillä alihankkijoilla ja yhteistyökumppaneilla on käytössään vastaavantyyppinen yrityksen kokoon suhteutettu ohjeistus. Ohjeistuksessa otetaan tarkemmin kantaa seuraaviin seikkoihin: Lakien ja säännösten noudattaminen Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus Eettiset liiketoimintaperiaatteet ja kauppatavat Työskentely, terveys ja turvallisuus Eturistiriidat Ympäristö Väärinkäytökset Toimintaohjeiden toteutus Vuoden 2013 lopussa toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny käynnisti konsernin johdon yhteisen arvokeskustelun, jonka ytimenä on konsernin nykyisten arvojen arviointi. Henkilöstötutkimuksessa 2013 vastaajat kokivat työnantajan toiminnan olevan hyvin linjassa omien arvojensa kanssa. Nyt arvokeskustelun tavoitteena on tunnistaa ne arvot, jotka henkilöstö voi jakaa ja joiden varassa yritys uskoo menestyvänsä tulevaisuudessa. Vuoden 2014 henkilöstötutkimuksessa vastaajia pyydetään ottamaan kantaa Vapon arvoihin. Johdanto 9

10 VASTUULLISUUS VAPOSSA

11 Ympäristö toiminnan vaikutukset Vapo on selvittänyt kansalaisten ja päättäjien suhtautumista turvetuotantoon. Molemmissa ryhmissä suurimmat huolenaiheet ovat turvetuotannon aiheuttamat uhkat luonnontilaisille soille sekä turvetuotannon vesistövaikutukset. Julkisuudessa on esitetty myös runsaasti kannanottoja, joissa turvetuotantoalueiden lakisääteistä päästötarkkailua pidetään riittämättömänä. Vapo julkisti joulukuussa 2011 vastuullisuusohjelman, jossa yhtiö sitoutui rakentamaan kaikki turvetuotantoalueensa parhaan käytettävissä olevan vesienkäsittelytekniikan piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä yhtiö kertoi aloittavansa omaehtoisen tarkastuskäytännön, jossa kaikkien tuotantosoiden vesienkäsittelyrakenteet tarkastetaan kahden viikon välein. Vastuullisuusohjelmassa tavoitteeksi asetettiin myös yhtiön omistuksessa olevien, luontoarvoiltaan merkittävimpien soiden myynti suojelutarkoituksiin tai vaihto ojitettuihin turvemaihin. Yhtiö sitoutui myös asentamaan ja koekäyttämään jatkuvatoimisia vesien tarkkailumittalaitteita usealla tuotantoalueella eri puolilla Suomea sekä laajentamaan turvetuotannon kuormitustarkkailua omaehtoisesti, vähentämään vesistökuormitusta ja nopeuttamaan seuraavaan maankäyttöön siirtymistä turvetuotannon päätyttyä. Turvesuon elinkaari ympäristövastuullisuus toteutuu elinkaaren kaikissa vaiheissa Alueen valinta Valmistelu Valmistelu ja tuotanto Tuotanto Seuraava maankäyttö Turvetuotantoa harjoitetaan vain metsäojitetuilla turv la. Vedenlaadun ennakkotarkkailu aloitetaan uusilla kohteilla ennen valmisteluvaihetta. Kaikille turvetuotantoalueille rakennetaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset vesienkäsittelymenetelmät (BAT), joita ovat pintavalutuskenttä, kosteikko tai erityistapauksissa kemikalointi. Tarkkailua laajennetaan koskemaan kaikkia tuotantoalueita. Lisäksi käyttöön otetaan 30 automaattista mittaria. Vesienkäsittelymenetelmien toimivuutta valvotaan aktiivisesti ja kunnossapidosta huolehditaan. Tuotannosta poistuneet alueet siirretään kahden vuoden sisällä seuraavaan maankäyttömuotoon (metsitys, pelto, kosteikko, lintujärvi à uudelleen soistuminen luontaisesti). Ympäristö toiminnan vaikutukset 11

12 Ympäristövastuun johtaminen Vapo-konsernin ympäristöasioiden hallintaa ohjaavat ympäristöpolitiikka ja ympäristöstrategia Konsernin ympäristöpäämääriä ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, kasvihuonekaasujen vähentäminen, materiaalitehokkuuden parantaminen, jätekuormituksen vähentäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen yhteistyössä arvoketjun kanssa. Keskeiset ympäristöasiat raportoidaan hallitukselle kuukausittain. Konsernin ympäristöasioita johtaa ympäristöjohtaja. Kullakin liiketoiminnalla on oma ympäristöpäällikkönsä tai vastuuhenkilönsä, joka vastaa liiketoiminnan keskeisistä ympäristöasioista. Lisäksi Vapo Turvetuotteet -liiketoiminta-alueella on alueellisia ympäristöasiantuntijoita, joiden päävastuulle kuuluu ympäristölupaehtojen mukaisen toiminnan varmistaminen ja sidosryhmäyhteistyö. Käytännön vastuu ympäristöasioiden hoidosta kuuluu jokaiselle työntekijälle ja Vapon urakoitsijalle. Vapolla ja sen Suomen tytäryhtiöillä on sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä. Puuraaka-aineiden kestävyys ja alkuperän jäljitettävyys varmistetaan FSC- ja PEFC-sertifikaateilla. Vapon ympäristöpolitiikka, -strategia, turvetuotannon vastuullisuussitoumukset ja voimassa olevat sertifikaatit ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla. Ympäristö toiminnan vaikutukset 12

13 Vaikutukset vesistöihin ja vesistökuormituksen pienentäminen Päästötarkkailu Vuonna 2013 Vapon turvetuotannon vesistökuormitus oli keskimääräisellä tasolla kymmenen viime vuoden tuloksiin nähden. Vapo on sitoutunut siihen, että vuodesta 2016 lähtien uuden tuotantosuon kiintoaine- ja humuskuormitus on pienempi kuin saman suon lähtötilanteessa ennen turvetuotantoa. Turvetuotannon vesistökuormitus Kiintoaineen, typen ja fosforin ominais- ja kokonaiskuormitukset Vapon turvetuotantoalueilta vuonna Vertailutietona vuosien kuormituksen keskiarvo. Ominaiskuormitus (kg/ha/a) Kokonaiskuormitus (t/a) Kiintoaine Typpi Fosfori Kiintoaine Typpi Fosfori Toteuma , Keskiarvo , Vuonna 2013 aloitettiin ennakkotarkkailu lähes sadalla kohteella lähtötilanteen vedenlaadun selvittämiseksi. Turvetuotannon vedenlaatua seurataan ympäristölupamääräysten ja viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Päästötarkkailussa näytteiden ja analyysien määrä on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana yli 30 prosenttia. Vuonna 2013 päästötarkkailussa otettiin yli näytettä, joista tehtiin noin analyysiä. Lisäksi vesistötarkkailussa otettiin yli näytettä, joista tehtiin yli analyysiä. Vapo on sitoutunut siihen, että kaikki Vapon turvetuotantoalueet ovat tuotantokaudella päästötarkkailussa ja puolet tuotantoalueista ympärivuotisessa tarkkailussa. Mittaamisen lisääminen toteutetaan vaiheittain vuosina Vuonna 2013 selvitettiin tarkkailun laajentamista varten tehtävät toimenpiteet, kuten tarpeet uusille mittakaivoille ja virtaamanmittaukselle sekä muutokset tarkkailuohjelmiin ja aloitettiin niiden toteuttaminen. Eteläisessä Suomessa laajennettu tarkkailu käynnistetään vuoden 2014 aikana. Ympäristö toiminnan vaikutukset 13

14 Päästötarkkailut: näytteet ja analyysit vuosina Näytteet Analyysit Vapo osti Metsolta jatkuvatoimisen vedenlaadun mittauspalvelun (tiedote ) Vapo lisää jatkuvatoimisten mittareiden käyttöä kuormituksen monitoroinnissa ja julkistaa tulokset verkossa. Vuonna 2013 Vapo teki sopimuksen Metso Automationin kanssa 30 mitta-aseman asentamisesta, ylläpidosta ja tulosten raportoinnista. Tavoitteena on asentaa 30 automaattista mittalaitetta vuoden 2015 loppuun mennessä. Ensimmäisten laitteiden tuottama data on nähtävissä Metson verkkosivuilla. BAT-vesienkäsittelymenetelmät ja omavalvonta Vapo on sitoutunut rakentamaan kaikille turvetuotannossa oleville alueille parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaiset vesienkäsittelymenetelmät vuoden 2014 loppuun mennessä. BAT:lla (BAT = best available technic = paras käyttökelpoinen tekniikka) tarkoitetaan vesienkäsittelyssä pintavalutuskenttää, kosteikkoa tai kemikalointia, jotka täydentävät sarkaojarakenteiden ja laskeutusaltaiden puhdistustehoa. Sitoumus koskee vanhoja tuotantosoita, joita sitoumuksen alkamisvuotena 2011 oli hehtaaria. Uusille alueille BAT:n mukainen vesienkäsittely rakennetaan automaattisesti. Tehostamistoimenpiteiden kohteena olleesta alasta, hehtaarista, noin puolet oli tehostettu ja neljäsosa rakentamisvaiheessa vuoden 2013 loppuun mennessä. Kaikki tehostamissuunnitelmat hyväksytetään ympäristöviranomaisilla ennen rakentamisen aloittamista. Noin 800 hehtaaria odottaa edelleen ympäristöviranomaisten hyväksyntää. Lisäksi lähes viidennes, hehtaaria, on päätetty sulkea vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2013 lopussa 87 prosenttia tuotantoalueista oli BAT:n piirissä. Ympäristö toiminnan vaikutukset 14

15 Palautteet ja poikkeamat vuosina BAT (pintavalutuskenttä) ja puhdas vesi Tehostamistoimenpiteiden tilanne hehtaarin osalta Huolenilmaisut Ympäristövahingot % 1 % 3 % 25 % 17 % 51 % Lupapoikkeamat Toiminnasta aiheutuneet onnettomuudet Tavoite BAT % Perustaso % Vapo jatkaa turvetuotannon vesienkäsittelyrakenteiden toimivuuden tehostettua valvontaa. Vapo on velvoittanut turveurakoitsijat tarkastamaan vesiensuojelurakenteet tuotantokaudella kahden viikon välein vuodesta 2012 lähtien. Lisäksi kesäajaksi palkatut ympäristötarkastajat ovat tarkastaneet kaikkien tuotantoalueiden vesienkäsittelymenetelmät sekä ympäristölupaehtojen mukaiset asiat vuodesta 2011 lähtien. Ympäristöviranomaiset tarkastavat turvetuotantoalueet neljän vuoden välein. Vuonna 2013 ELY-keskusten tarkastuksia toteutettiin noin sadalla tuotantoalueella. Suunnittelussa Lupa AVI:ssa Suljetaan Tehostettu Rakentamisvaiheessa Hyväksyttävänä Poikkeamien hallinta Turvetuotannon omaehtoisessa valvonnassa ja viranomaistarkastuksissa havaitut korjaustarpeet raportoidaan Vapon järjestelmiin toimenpiteiden toteuttamista ja seurantaa varten. Muut ympäristöpoikkeamat ja -palautteet kirjataan palautejärjestelmään, jonka kautta vuonna 2013 käsiteltiin 37 huolenilmaisua, 7 ympäristövahinkoa, 14 lupapoikkeamaa ja 19 toiminnasta aiheutunutta onnettomuutta. Luvuissa ovat mukana Vapo-konsernin Suomen yhtiöt Vapo Oy, Vapo Timber Oy ja Kekkilä Oy. Palautteet ja poikkeamat käsitellään kussakin liiketoiminnossa ja raportoidaan hallitukselle. Turvetuotannon ohijuoksutustilanteita seurataan erikseen. Vuonna 2013 vettä jouduttiin johtamaan ohitusrumpujen ja ylivuotopatojen kautta 70 tuotantoalueella vesiensuojelurakenteiden rikkoutumisen estämiseksi. Tilanteet ajoittuivat pääasiassa huhtikuun loppupuolelle sekä kesä-heinäkuun vaihteeseen ja ne kestivät keskimäärin kuusi päivää. Kevään ohitukset johtuivat lumen poikkeuksellisen nopeasta sulamisesta. Ohijuoksuttaminen on lupaehtojen mukaista ja kaikki tapaukset ilmoitettiin valvoville ympäristöviranomaisille. Vapo testaa sekä kehittää uusia ja tehokkaita menetelmiä ohijuoksutusten välttämiseksi. Vaikutukset lähiympäristöön Vapo on sitoutunut tuottamaan turvetta vain luonnontilaltaan muuttuneilla, pääasiassa metsäojitetuilla turv la. Turvetuotanto on luvanvaraista toimintaa. Vapo Oy:n omistamat suoalueet on luokiteltu valtioneuvoston periaatepäätök- Ympäristö toiminnan vaikutukset 15

16 sessä hyväksytyn suoluokituksen (0 5) mukaisesti, jossa luokka 0 on muuttunein ja luokka 5 on luonnontilaisin. Vapon soista 98 prosenttia kuuluu luokkiin 0 3 ja turvetuotantoon haetaan lupaa vain luokkien 0 3 soille. Vapon omistamien soiden pinta-ala prosentteina luonnontilaisuusluokissa 0 5 Luokat 0-1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 Luokka 5 Vapo jatkaa aktiivisesti omistuksessaan olevien, merkittäviä luonnonarvoja sisältävien soiden vaihtoja ojitettuihin turvemaihin tai pyrkii myymään niitä suojelutarkoitukseen. Vuodesta 2011 lähtien suojeluun tai vaihtoon on tarjottu yli hehtaaria suota. Vapo on päässyt sopimukseen Ympäristöministeriön ja Metsähallituksen kanssa hehtaarin, kymmenen suon, suojelemisesta. <KUVA> Yhteensä % Luettelo vuosina suojeluun myydyistä soista on Vapon verkkosivuilla. Turvetuotannon vaikutukset lähiympäristöön kartoitetaan ympäristöluvan hakuvaiheessa. Kaikille uusille turvetuotantoon otettaville alueille tehdään luontoselvitys. Lisäksi yli 150 hehtaarin tuotantoalueille tehdään ympäristövaikutusten arviointi, eli niin sanottu YVA-menettely. Siinä selvitetään alueen linnustoa, kasvillisuutta, pöly- ja meluvaikutuksia, maisemamuutoksia sekä vaikutuksia terveyteen ja viihtyvyyteen. Vapolla ei ole ympäristölupaprosessissa eikä YVA-menettelyssä luonnontilaisia 4- ja 5-luokan soita. Vuonna 2013 turvetuotannon ympäristölupahakemuksia laitettiin Vapossa vireille 39 kappaletta ja lainvoimaisia päätöksiä saatiin 57 kappaletta. Luvuissa on mukana määräajoin tehtävät tarkistushakemukset. Uutta lainvoimaista tuotantopinta-alaa saatiin hehtaaria. YVA-menettely saatiin päätökseen hehtaarilla. Vuoden 2013 lopussa YVA-menettelyssä oli hehtaaria. Vapo on sitoutunut myös siihen, että yhtiön omistamat turvetuotannosta poistuvat alueet ovat seuraavassa maankäytössä viimeistään kahden vuoden kuluessa tuotannon päättymisestä. Vapon turvetuotannosta poistuu vuosittain noin hehtaaria, josta osa palautetaan maanomistajille, osa myydään ja loppuosalla tehdään toimenpiteet seuraavan maankäytön toteuttamiseksi. Seuraava maankäyttömuoto on yleisimmin metsitys, peltoviljely tai erilaisten kosteikkojen perustaminen. Kosteikot kehittyvät ajan myötä luontaisen sukkession eli luontolajiston luontaisen muuttumisen seurauksena uudelleen soistuviksi alueiksi. Vapo on rakentanut kosteikkoja lähes 500 hehtaaria ja niitä rakennetaan lisää yli 300 hehtaaria vuosina Vuonna 2013 Vapo käynnisti laajamittaiset tuotantoalueiden kartoitukset seuraavan maankäytön suunnittelua varten. Suunnitelmat vuosille laadittiin hehtaarille, joista toimenpiteet toteutettiin hehtaarilla. Vapolle Metso-kunniakirja metsien suojelusta (tiedote ) Ympäristö toiminnan vaikutukset 16

17 Materiaalitehokkuus tavoitteena kaatopaikkajätteen vähentäminen Vapo pyrkii aktiivisesti lisäämään jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä. Vuonna 2013 syntyneestä jätteestä kierrätettiin 67 prosenttia. Merkittävimpiä jätejakeita ovat käytetty aumamuovi sekä lämpö- ja voimalaitoksissa syntyvä tuhka. Vuonna 2013 Vapo toimitti käytettyjä aumamuoveja hyötykäyttöön lähes tonnia, josta hyödynnettiin energiana 43 prosenttia ja kierrätysmateriaaleina 57 prosenttia. Käytettyä aumamuovia hyödynnettiin esimerkiksi uusiomuovikassien raaka-aineena. Vapo jatkoi myös toimenpiteitä lämpö- ja voimalaitosten tuhkan hyötykäytön lisäämiseksi. Vireillä on muun muassa kaksi uutta maarakennuslupaa. Kolme lainvoimaista maarakennuskohdetta odottaa rakentamisen käynnistymistä. Tuhkaa voidaan käyttää maanrakennuksessa muun muassa tiepohjien vahvistamiseen, erilaisten pengerrysten tekoon sekä energiapuun säilytyskenttien pohjien rakentamiseen. Lisäksi 16 Vapon lämpö- ja voimalaitosta on rekisteröity Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) metsälannoitetuottajiksi. Vuonna 2013 tuhkaa muodostui tonnia, josta metsälannoitteeksi toimitettiin noin 5 prosenttia, välillisesti maanrakennuskäyttöön päätyi 19 prosenttia ja tulevaa hyötykäyttöä varten välivarastoitiin 33 prosenttia. Vuonna 2014 osa varastossa olevasta tuhkasta ohjataan myös Vapon suopohjien metsälannoitusta varten. Vapon uusiomuovipussi Vapo-konsernin Suomen toiminnoissa syntyneet jätteet ja niiden hyötykäyttöaste vuosina Käytettyjen aumamuovien ja Vapon lämpö- ja voimalaitosten tuhkan hyötykäyttöaste vuosina Vapon lämpö- ja voimalaitosten tuhkan määrä ja käyttö vuonna 2013 Jätteet Kaatopaikalle loppusijoitukseen Kierrätetty Käytettyjen aumamuovien hyötykäyttö Tavoite t t energia: 62 % energia: 43 % Hyötykäytön lisääminen 33 % Välivarastoon 42 % Suoraan kaatopaikalle Suoraan metsälannoitteeksi Vieras maarakentaminen Kokonaisjätemäärä, tonnia kierrätys: 38 % kierrätys: 57 % Tuleva kaatopaikka Kierrätysaste % Tuhkan hyötykäyttö % 11 % 5 % 30 % v % 19 % 5 % Tuleva hyötykäyttö Ympäristö toiminnan vaikutukset 17

18 Energiatehokkuus Vapon lämpö- ja voimalaitosten päästöt vuosina Vapon turvekuljetuksista aiheutuneet hiilidioksidipäästöt vuosina Energiatehokkuuden parantaminen on konsernin keskeinen ympäristötavoite. Vapo ja Vapo Timber ovat mukana Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksessa vuosille t t Kuljetusten CO 2 päästöt (t) Vuonna 2013 Vapossa jatkettiin voima- ja lämpölaitosten monivuotista kehitysohjelmaa energiatehokkuuden paranta- 800 g CO 2 /tonnikilometri 50,1 50,0 50,0 miseksi ja öljyn käytön vähentämiseksi. Vuoden 2013 merkittävin hanke oli investointi Salon voimalaitoksen savukaasupesuriin, joka otettiin käyttöön marraskuussa. Lisäksi lämpökeskuksilla toteutettiin useita tehostamistoimenpiteitä Vapon kuljetuksissa käytetyn kaluston päästöluokkien kehitys vuosina Vanhoja suodattimia ja kattiloita uusittiin, minkä yhteydessä osa öljykattiloista vaihdettiin pellettikattiloiksi % 25 % 37 % 34 % Seuraava merkittävä investointi toteutetaan Forssan voimalaitoksella, jonne uusitaan sähkösuodin ja asennetaan uusi savukaasupesuri. Pesurin ansiosta laitoksen hyötysuhde nousee noin 15 prosenttia. Investointi käynnistettiin huhtikuussa Päästökauppalaitokset * CO 2 (1 000 t) Kaikki laitokset ** CO 2 (1 000 t) Hiukkaset (t) *) Forssan, Salon, Lieksan ja Sotkamon voimalaitokset ja niiden kaukolämpöverkon yhte ydessä olevat lämpökeskukset sekä Haapaveden voimalaitos ja Atria Nurmon lämpökeskus **) 6 voimalaitosta, 25 lämpökeskusta ja 70 pellettilämpökeskusta NO x (t) SO 2 (t) % 28 % 42 % 23 % % 32 % 39 % 24 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % EURO1 EURO2 EURO3 EURO4 EURO5 Ilmastovaikutukset Vapon päästökaupan piirissä olevien lämpö- ja voimalaitosten hiilidioksidipäästöt laskivat vuonna 2013 edellisvuodesta 7 prosenttia. Kaikkiaan Vapon lämpö- ja voimalaitosten hiilidioksidipäästöt kasvoivat noin 2 prosenttia. Hiukkasten määrä laski, mutta typpi- ja rikkipäästöt (NO x ja SO 2 ) nousivat hieman. Vuonna 2013 turvekuljetusten hiilidioksidipäästöt laskivat lähes 20 prosenttia. Suhteelliset päästöt säilyivät kuitenkin samalla tasolla kolmeen viime vuoteen verrattuna ja olivat noin 50 grammaa CO 2 tonnikilometriä kohden. Vapon kuljetuksista yli kolmannes suoritettiin kalustolla, joka kuuluu ajoneuvojen päästöluokkaan 5. Kyseisessä Euroluokassa päästömääräykset ovat tiukemmat kuin alemmissa luokissa 1 4. Vapon kuljetuksista valtaosa muodostuu turpeen maantiekuljetuksista. Ympäristö toiminnan vaikutukset 18

19 Paikallisuus työtä lähellä

20 Vastuullista talousjohtamista Taloudelliset vaikutukset 2013 Vastuullisuus toimii keskeisimpänä ohjenuorana Vapon talousjohtamisessa. Toimimalla kilpailukykyisesti ja kannattavasti yhtiö luo edellytykset vastuulliselle liiketoiminnalle, mikä kasvattaa omistaja-arvoa ja tukee paikallista hyvinvointia ja työllisyyttä. Vapo on viime vuosina panostanut voimakkaasti yrityksen taloudellisen perustan vahvistamiseen ja positiivisen kassavirran tuottamiseen, mikä on mahdollistanut mm. mittavat investoinnit vesistöjen suojeluun yrityksen vastuullisuuslupausten mukaisesti. Taloudellinen riskienhallinta on osa vastuullista talousjohtamista. Tavoitteenamme on tehokas kassanhallinta, maksuvalmiuden ylläpito ja kustannustehokas toiminta. Markkina- ASIAKKAILTA Liikevaihtoa 480,3 milj. VAPO Henkilöstölle Palkat ja palkkiot 37,86 milj. Eläkekulut 6,3 milj. Alihankkijoille Julkiselle sektorille Tuloverot, jaksotetut 8,1 milj. Muut hlösivukulut 2,3 milj. riskien hallinnalla pyritään minimoimaan hyödykehinta- ja valuuttariskejä sekä hallitsemaan rahoituksen ja sijoitustoi- v Materiaalit ja palvelut 283,8 milj. Rahoitussektorille minnan korkoriskejä. Vapossa talousjohtaminen noudattaa konsernin hyvää hal- Liiketoiminnan muut kulut 132,6 milj. Korkokulut ja muut rahoituskulut 8,4 milj. lintotapaa ja yleistä johtamiskäytäntöä. Se perustuu selkeään vastuiden määrittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen seurantaan sekä sisäiseen valvontaan. Vastuulliseen talousjohtamiseen kuuluu myös avoin viestintä ja läheinen vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa. Paikallisuus työtä lähellä 20

TOTEUTUS Tomi Yli-Kyyny Kolmen vuoden yhteenveto Vapon ympäristölupauksista

TOTEUTUS Tomi Yli-Kyyny Kolmen vuoden yhteenveto Vapon ympäristölupauksista TOTEUTUS 10-12-14 Tomi Yli-Kyyny Kolmen vuoden yhteenveto Vapon ympäristölupauksista Vapon ympäristösitoumukset 2011 TOTEUTETUT YMPÄRISTÖSITOUMUKSET 1. 100 % BAT turvetuotannon vesiensuojelussa 2. Turvetuotannon

Lisätiedot

Maailma tarvitsee bioenergiaa

Maailma tarvitsee bioenergiaa Maailma tarvitsee bioenergiaa Turpeen ja puun tulevaisuuden näkymät Punkalaidun 15.3.2014 Pasi Rantonen Vapo tänään Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Puola Suomen valtio omistaa

Lisätiedot

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Keski-Suomen Energiapäivät 2011 2.2.2011 Päivi Peronius Keski-Suomen maakunnan merkittävät raaka-ainevarat Turve Teknisesti turvetuotantoon soveltuu 43 833

Lisätiedot

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Tilanne tällä hetkellä Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000-2012 Arvioita tämänhetkisestä tilanteesta

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle Marjaana Eerola Vesienhoidon suunnittelusta Tavoitteena, ettei vesien tila heikkene ja että vedet olisivat vähintään hyvässä tilassa vuonna

Lisätiedot

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo

Vapo tänään. Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo 15.6.2009 3.6.2009 Vapo tänään Vapo p on Itämeren alueen johtava bioenergiaosaaja. Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi Jaakko Soikkeli

Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi Jaakko Soikkeli Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi 21.6.2011 Jaakko Soikkeli Turvetuotanto Saarijärven reitillä, muu maankäyttö ja luontainen vedenlaatu

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman bioenergian

Vaskiluodon Voiman bioenergian Vaskiluodon Voiman bioenergian käyttönäkymiä - Puuta kaasuksi, lämmöksi ja sähköksi Hankintapäällikkö Timo Orava EPV Energia Oy EPV Energia Oy 5.5.2013 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Mitä pitäisi tehdä metsänkasvatuskelvottomille ojitetuille soille? Miia Parviainen, Metsäntutkimuslaitos Turvepäivä

Mitä pitäisi tehdä metsänkasvatuskelvottomille ojitetuille soille? Miia Parviainen, Metsäntutkimuslaitos Turvepäivä Mitä pitäisi tehdä metsänkasvatuskelvottomille ojitetuille soille? Miia Parviainen, Metsäntutkimuslaitos Turvepäivä 27.10.2014 Hankkeen tausta Yli puolet soista ojitettu Lähes viidennes (noin 0.8 miljoonaa

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA

FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA FINBION BIOENERGIAPAINOTUKSIA 2011-2015 FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry www.finbioenergy.fi ja www.finbio.fi FINBIO on yli 100 jäsenorganisaation energia-alan valtakunnallinen kattojärjestö, joka

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Näkökulmia soidensuojelun täydennysohjelmaan

Näkökulmia soidensuojelun täydennysohjelmaan Näkökulmia soidensuojelun täydennysohjelmaan Soidensuojelutyöryhmän kokous 19.11.2013 Hannu Salo aluepäällikkö, MH Soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun strategian sekä VnP:n

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET LIITE (5)

EETTISET TOIMINTAOHJEET LIITE (5) 1 (5) EETTISET Yhä useammat asiakkaamme vaativat omilta tavaran- ja palveluidentoimittajiltaan varmennettua vastuullisuutta, toiminnan läpinäkyvyyttä ja varmuutta siitä, että ostetut tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

BioTar uusia menetelmiä turvemaiden vesistövaikutusten tarkkailuun

BioTar uusia menetelmiä turvemaiden vesistövaikutusten tarkkailuun BioTar uusia menetelmiä turvemaiden vesistövaikutusten tarkkailuun Kommenttipuheenvuoro 13.5.2014 Teija Hakalahti-Sirén Vapo Oy / clean waters Eri maankäytön vaikutusten erottaminen toisistaan on vaikeaa,

Lisätiedot

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008 Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa Ritva Toivonen 10/2008 1 SISÄLTÖ Metsät ja metsien omistus Suomessa Yksityismetsänomistajakunta - muutoksessa Lähestymistapoja metsien merkitykseen tulonlähteenä

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Metsäbiotalous. Suomessa ja maakunnissa. Helsinki, Panu Kallio, Tapio Oy Jouko Lehtoviita, Tapio Oy

Metsäbiotalous. Suomessa ja maakunnissa. Helsinki, Panu Kallio, Tapio Oy Jouko Lehtoviita, Tapio Oy Metsäbiotalous Suomessa ja maakunnissa Panu Kallio, Jouko Lehtoviita, Helsinki, Esityksen sisältö Metsäbiotalous Suomessa Maakuntien metsäbiotalous Metsäbiotalouden osuus maakuntien biotaloudesta Esimerkki

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016 Vastuullisuus kaivosteollisuudessa Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.2016 Kestävän kaivostoiminnan verkosto Mitä Kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät loivat Kestävän kaivostoiminnan verkoston

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Päijät-Hämeen metsäbiotalous

Päijät-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en metsäbiotalouden veturina on puutuoteteollisuus Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 39 %. Biotaloudessa merkittävä sektori on myös elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot