Rahapeliriippuvuutta voidaan hoitaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahapeliriippuvuutta voidaan hoitaa"

Transkriptio

1 tieteessä Tuuli Lahti FT, neurofysiologian dosentti, erikoistutkija Turun yliopisto, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, psykologian oppiaine Sari Castren psykologi, projektitutkija Heli Tenhola farmaseutti, proviisoriopiskelija Rahapeliriippuvuutta voidaan hoitaa Rahapeliriippuvuuden olennainen piirre on toistuva rahapelaaminen, joka jatkuu ja lisääntyy, vaikka seurauksena on monenlaisia vastoinkäymisiä. Riippuvuudesta aiheutuu haittoja sekä pelaajalle itselleen että koko yhteiskunnalle. Neurobiologisilla ja perinnöllisillä tekijöillä on vaikutusta rahapeliriippuvuuden muodostumiseen. Ensisijainen hoitovaihtoehto on yleensä rahapeliriippuvaisen yksilölliset tarpeet huomioon ottava psykososiaalinen hoito, mutta myös lääkehoidosta voi toisinaan olla apua. Hoidon suunnittelussa on hyvä muistaa, että rahapeliriippuvuus on hyvin moniulotteinen häiriö. Pekka Heinälä LL, psykiatrian erikoislääkäri, johtava ylilääkäri A-Klinikkasäätiö Hannu Alho LT, päihdelääketieteen professori Helsingin yliopisto, Kliininen laitos, päihdelääketieteen tutkimusyksikkö Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Tuuli Lahti, Sari Castren, Heli Tenhola ja Pekka Heinälä: Ei sidonnaisuuksia. Hannu Alho: Konsultointi (Lundbeck Ab, Schering-Plough), luentopalkkiot ( Profession Oy, MSD, Lundbeck Ab, Reckitt Benkiser Pharma), lisenssitulot ja tekijänpalkkiot (Kustannus Oy Duodecim), korvaus koulutusaineiston tuottamisesta (Schering-Plough), matka-, majoitus ja kokouskulut (Lundbeck Ab, Reckitt Benkiser Pharma). Vertaisarvioitu VV Suomessa toimii kolme julkisen vallan valvomaa rahapeliyhteisöä: Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus Oy. Rahapelejä ovat karkeasti kaikki sellaiset pelit, joissa pelataan rahasta. Tällaisia ovat mm. pokeri- ja kasinopelit, vedonlyönti sekä onnenpelit, kuten raha-arvat, peliautomaatit, lotot ja bingopelit. Rahapelit voidaan luokitella nopeatempoisiin (esim. peliautomaatit, bingo, raviveikkaus ja vedonlyönti kasinolla) ja hidastempoisiin (esim. lotto) peleihin. Nopeatempoisissa peleissä rahan sijoittamisen ja voiton aikaväli on lyhyt, jolloin pelaamisesta saatava mielihyvän kokemus on välitön. Hidastempoisissa peleissä rahan sijoittamisen ja voiton aikaväli voi sen sijaan olla pidempi, päivistä jopa viikkoihin. Suomessa rahapelitoimintaa säädellään arpajaislailla. Sen tarkoituksena on taata pelaajien oikeusturva, estää rahapelitoimintaan liittyviä rikoksia sekä ongelmapelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Vaikka suurimmalle osalle suomalaisista rahapelaaminen on harmitonta ja mukavaa ajanvietettä, osalle rahapelaaminen aiheuttaa eriasteisia haittoja. THL pyrkii arpajaislain edellyttämällä tavalla vähentämään rahapelaamisen aiheuttamia haittoja mm. tutkimalla rahapeliongelmien ennaltaehkäisyä, varhaista tunnistamista ja hoitoa sekä julkaisemalla peliongelmiin liittyvää tutkimustietoa ja monipuolista tukiaineistoa omilla sivuillaan ( Rahapeliriippuvuuden tautiluokitus Rahapelaamisen aiheuttamien haittojen vaikeusasteen mukaan puhutaan yleisesti riskipelaamisesta, rahapeliongelmasta ja rahapeliriippuvuudesta (kuvio 1) (1). Riskipelaaminen edeltää rahapeliongelman kehittymistä ja on sitä lievempää rahapelikäyttäytymistä. Rahapeliongelmasta puhutaan, kun pelaaminen haittaa omaa taloutta, ihmissuhteita ja muita elämän osaalueita. Rahapeliriippuvuus-termiä käytetään puolestaan kuvaamaan pelaamista, joka täyttää Maailman terveysjärjestön ICD- tai Yhdysvaltojen psykiatriayhdistyksen DSM-tautiluokituksen (2) diagnostiset rahapeliriippuvuuden kriteerit. Suomessa noin yhden prosentin väestöstä on arvioitu täyttävän rahapeliriippuvuuden diagnostiset kriteerit (3). Muissa Pohjoismaissa rahapeliriippuvuuden esiintyvyys vaihtelee Tanskan 0,3 %:sta (4) Ruotsin 1,2 %:iin (5). Rahapeliriippuvuudelle olennainen piirre on toistuva rahapelaaminen, joka jatkuu ja lisääntyy, vaikka seurauksena on monenlaisia vastoinkäymisiä, kuten taloudellisia ongelmia, perhesuhteiden huononemista ja henkilökohtaisen elämän hajaannusta (taulukko 1). Suomessa käytettävässä ICD-10 tautiluokituksessa rahapelihimo on hillitsemishäiriö (F63.0). Siihen liittyy hallitsemattomia ja haitallisia toimintayllykkeitä. Rahapelihimoa kuvaavat toistuvat, henkilön elämää hallitsevat pelaamisjaksot, jotka vahingoittavat rahapeliriippuvaisen henkilön sosiaalisia, ammatillisia, aineellisia ja perheeseen liittyviä arvoja ja sitoumuksia (6). Muita tyypillisiä tähän ryhmään kuuluvia häiriöitä ovat tuhopolttohimo (pyromania), näpistelyhimo (kelptomania), karvojen nyppimishäiriö (trikotillomania) ja toistuvat raivokohtaukset. DSM-tautiluokituksen mukaan rahapelihimo kuuluu muualla määrittelemättömien impulssikontrollihäiriöiden ryhmään. Tässä ryhmässä tyypillisiä oireita ovat useat epäonnistuneet lo- 413

2 Taulukko 1. Rahapeliriippuvuudesta aiheutuvia haittoja. Terveydelliset ongelmat Taloudelliset ongelmat Sosiaaliset ongelmat Mielenterveysongelmat ja Ongelmat talouden Normaalin toiminnan fyysiset oireet, useat hallinnassa: pelivelat, muuttuminen: ihmissuhteiden, liitännäissairaudet vararikko hoitamisen laiminlyönti syrjäytyminen Sosiaalinen eristäytyminen, Elämänlaadun Perheiden ja läheisten huono itsetunto, häpeä, heikkeneminen hyvinvointi: perheväkivalta, itsemurha avioerot, vaikutukset lapsiin Lisääntynyt päihteiden Yhteiskunnalle tulevat Lasten peliriippuvuuden riski käyttö lisäkustannukset: käytetyt kasvaa, jos vanhemmilla tai varat, sääntely, valvonta, suvussa ongelmia pelaamisen julkinen tuki hallinnassa Taulukko 2. Rahapeliriippuvuuteen liittyvä samanaikaissairastavuus (elinikäinen esiintyvyys). Viite Maa Liitännäisoire Esiintyvyys tutkimuspopulaatiossa, % Grant ym (19) Yhdysvallat Muut impulssikontrollin häiriöt 22,9 Petry ym (20) Yhdysvallat Alkoholismi 73,2 Huumeriippuvuus 38,1 Nikotiiniriippuvuus 60,4 Mielialahäiriöt 49,6 ahdistuneisuushäiriöt 41,3 Persoonallisuushäiriöt 60,8 Hodgins ym (21) Yhdysvallat Mielialahäiriöt 20,0 alkoholismi 7,0 Huumeriippuvuus 7,0 McIntyre ym (22) Kanada Kaksisuuntainen mielialahäiriö 6,3 Masennus 2,5 Kessler ym (23) Yhdysvallat Mielialahäiriöt 55,6 ahdistuneisuushäiriöt 60,3 Muut impulssikontrollin häiriöt 42,3 Päihdehäiriöt 76,3 Germain ym (24) Ranska Sepelvaltimotauti 8,2 Kirjallisuutta 1 Heikkilä J, Laine J, Salokoski T. Rahapelien haitta-arviointi. Helsinki: Yliopistopaino Oy American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM- IV. Fourth edition. Washington D.C.: American Psychiatric Association Aho P, Turja T. Suomalaisten rahapelaaminen. Helsinki: Taloustutkimus Oy ja Sosiaali- ja terveysministeriö pettamisyritykset, pakonomainen toiminnan jatkaminen seurauksista huolimatta, vieroitusoireet ja moninaiset seurannaisvaikutukset muuhun elämään (2,6). DSM-tautiluokitusta ollaan ajanmukaistamassa, ja sen uudistetussa versiossa rahapeliriippuvuus luokitellaan nykyisten päihdehäiriöiden rinnalle, vaikkei kyse olekaan kemiallisesta riippuvuudesta. Samanaikaissairastavuus Riippuvuuden muodostumiseen vaikuttavat pääasiassa geneettinen perimä ja neurobiologiset ominaisuudet. Myös henkilökohtaiset kokemukset elämän eri vaiheissa, tietyt persoonallisuuden piirteet (kuten impulsiivisuus ja jännityshakuisuus) sekä ympärillä oleva yhteiskunta ovat mukana vaikuttamassa (7,8,9). Rahapeliriippuvuuden neurobiologisista taustatekijöistä on äskettäin ilmestynyt kaksi suomenkielistä katsausartikkelia (10,11). Rahapeliongelmaa ylläpitäviä tekijöitä ovat pelaamisen aiheuttama mielihyvä, pelaamisen taustalla olevat syyt (esim. velkaantuminen, johon toivotaan ratkaisua rahavoitoista), päihteiden käyttö, lapsuuden kokemukset ja perhetausta sekä peliongelman kanssa samanaikaisesti ilmenevät muut sairaudet (12,13,14,15). Rahapeliriippuvuuteen on yhdistetty useita erilaisia liitännäisoireita ja -sairauksia (16 24). Rahapeliriippuvaisilla todetaan usein esimerkiksi masentuneisuutta, ahdistuneisuushäiriöitä, persoonallisuushäiriöitä, päihdehäiriötä sekä tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriötä (taulukko 2). Rahapeliriippuvaisilla havaitaan myös muita impulssikontrollin häiriöitä, kuten ostovimmaa ja pakonomaista seksuaalikäyttäytymistä (19,23). Yhteys rahapeliriippuvuuden ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden välillä on todettu myös käytännössä, sillä pelaajille ja heidän läheisilleen tarkoitetun auttavan puhelimen asiakkaista mielenterveysongelmia esiintyy vähintään 17 %:lla ja päihdeongelma 10 %:lla (25). Hoitovaihtoehdot Sekä lievemmistä rahapeliongelmista että vaikea-asteisesta rahapeliriippuvuudesta kärsiville on tarjolla mm. keskustelutukea ja erilaisia vertaistukiryhmiä (25). Esimeriksi Sininauhaliiton Tiltti-hanke tarjoaa tietoa ja tukea rahapelaamisen hallintaan sekä järjestää vertaistukiryhmätapaamisia ( Lisäksi Suomessa toimii nimettömät pelurit -ryhmiä useilla eri paikkakunnilla ( Valtakunnallinen ongelmapelaajille, heidän läheisilleen ja rahapeliongelmia työssään kohtaaville tarkoitettu auttava puhelin Peluuri tarjoaa myös tukea ja ohjausta ( Pääkaupunkiseudun kuntien peliongelmaisille asiakkaille on äskettäin avattu rahapeliongelmiin keskittyvä Peliklinikka ( joka aut- 414

3 tieteessä 4 Bonke, J, Borregardard K. Ludomani I Danmark. Udbredelsen af pengespil og problemspillere. (Pathological gambling in Danmark: Prevalence of gambling and pathological gamblers). Copenhagen, Socialforskningsinstituttet Ronnberg S, Volberg R, Abbott M ym. Spel och spelberoende i Sverige (Gambling problems in Sweden), Report No. 3I. Stockholm, Folkhäsoinstitutet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kansainväliset tautiluokitukset. Päivitetty FI/rahapelaaminen/kansainvaliset_tautiluokitukset.htm 7 Scherrer JF, Xian H, Krygiel Kapp JM ym. Association between exposure to childhood and lifetime traumatic events and lifetime pathological gambling in a twin cohort. J Nerv Ment Dis 2007;195: Blaszczynskyi A, Nower L. A pathways model of problem and pathological gambling. Addiction 2002;97: Potenza MN. The neurobiology of pathological gambling and drug addiction: an overview and new findings. Phil Trans R Soc B 2008;363: Lahti T. Peliriippuvaisilla on havaittu muutoksia useiden eri hermovälittäjäainejärjestelmien toiminnassa. Erikoislääkäri 2011;1: Kaasinen V, Halme J, Alho H. Pelihimon neurobiologiaa. Duodecim 2009;125: Fabian T. Pathological gambling: A comparison of gambling at German-style slot maschines and classical gambling. J Gambl Stud 1995;11: Krober HL. Roulette gamblers and gamblers at electronic game machines: Where are the differences? J Gambl Stud 1992;8: Oliveira MP, Silva MT. A comparison of horse-race, bingo, and video poker gamblers in Brazilian gambling settings. J Gambl Stud (Comparative study Research Support, Non-U.S. Gov t). 2001;17: Pertry NM. A comparison of treatment-seeking pathological gamblers based on preferred gambling activity. Addiction. 2003;98: Petry NM. Pathological gambling etiology, comorbidity and treatment. American Psychological Association 2004; Specker SM, Carlson GA, Cristenson GA, Marcotte M. Impulse control disorders and attention deficit disorder in pathological gamblers. Ann Clin Psychiatry 1995;7: Becoña E, Del Carmen Lorenzo M, Fuentes MJ. Pathological gambling and depression. Psychol Rep 1996;78: Grant JE, Kim SW. Comorbidity of impulse control disorders in pathological gamblers. Acta Psychiatr Scand 2003;108: Kuvio 1. Eri tyyppisen rahapelaamisen laajuus suomalaisessa aikuisväestössä. Himopelaaja ja peliriippuvainen (1 %) Ongelmapelaaja (1,5 2,1 %) Riskipelaaja Hallitusti pelaava (n. 70 %) Pelaamaton (n. 27 %) taa sekä pelaajia että heidän läheisiään. Rahapeliongelman hoitoa kokonaisuutena arvioitaessa on tärkeä muistaa, että perheen ja läheisten tuki edistää hoidon onnistumista (26,27). Rahapeliriippuvuuden hoidossa avainasemassa ovat sairauden varhainen toteaminen ja hoitoon ohjaus. Kansainvälisesti sovelletaan kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (KBT) perustuvia lähestymistapoja. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tutkimusnäytön perusteella rahapeliriippuvuuden lupaavin hoitomuoto (28,29,30). Kognitiivisen teorian mukaan ongelmapelaaja tulkitsee virheellisesti pelitapahtumaa (31). Yleisimpiin kognitiivisiin virheuskomuksiin kuuluvat vääristyneet käsitykset pelitapahtumien ja pelivoittojen mahdollisuuksista. Tällaisia ovat uskomukset välittömästi saavutettavasta voitosta sekä pelaamiseen liittyvät rituaalit, taikakalut ja rukoukset sekä tietyt paikat tai toiminnat, jotka pelaaja yhdistää aiempiin voittotapahtumiin. Pelaaja osallistuu vedonlyöntiin luottaen ns. hyvään tuntumaan, hän henkilökohtaistaa onnen käsitteen (esim. tänään on onnenpäivä, tänään pelikone on suotuisa), arvioi väärin voittojen ja häviöiden välisen suhteen (voitot koetaan merkityksellisempinä kuin häviöt) ja kokee pelikoneen inhimillisenä (esim. pelikoneelle puhuminen, pelikoneen koskettelu) (32). Myös useiden lääkeaineryhmien tehoa rahapeliriippuvuuden hoidossa on tutkittu. Keskushermoston mielihyväjärjestelmään vaikuttavat opiaatinsalpaajat (kuten naltreksoni ja nalmefeeni) näyttävät vähentävän erityisesti voimakasta rahapelihimoa (33,34,35). Ne toimivat sitä paremmin, mitä vaikeammasta rahapeliriippuvuudesta on kyse. Opiaatinsalpaajien ohella myös mielialaa tasaavien lääkkeiden (litium ja karbamatsepiini), epätyypillisten psykoosilääkkeiden (olantsapiini), N-asetyylikysteiinin ja masennuslääkkeiden (fluoksamiini, sitalopraami ja paroksetiini) käyttöä rahapeliriippuvuuden hoidossa on kokeiltu (27,28,33,35) vaihtelevin tuloksin. Lääkehoidon suhteen on aina tärkeä muistaa, että sitä tulee käyttää vain väliaikaisena tukena muiden hoitomuotojen ohessa. Kaikilla lääkeaineilla on mahdollisia haittavaikutuksia ja yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. Näin ollen on tärkeää, että hoitava lääkäri seuraa aina tarkasti lääkehoidon vaikutuksia ja tarvittaessa muuttaa lääkeaineen pitoisuutta tai vaihtaa valmisteen toiseen parhaan mahdollisen hoitotehon saavuttamiseksi. Lopuksi Rahapeliriippuvuutta on vaikeampi todeta kuin muita riippuvuuksia, koska se on yleensä helppo salata. Rahapeliongelmien vuoksi hoitoon hakeutuminen on vähäistä ja näyttää siltä että omaehtoinen toipuminen on suhteellisen yleistä. Useimmiten on kuitenkin kyse niin vakavasta ongelmasta, että henkilö ei selviä siitä omin avuin. Varhainen toteaminen ja hoito ovatkin avainasemassa rahapeliriippuvuuden hoidossa. Australiassa julkaistiin vuonna 2011 ensimmäisenä maana maailmassa rahapeliongelman ja -riippuvuuden hoitosuositus (36). Tässä kansainvälisiin kliinisiin hoitotutkimuksiin perustuvassa hoitosuosituksessa kognitiivista käyttäytymisterapiaa suositellaan ensisijaisena hoitovaihtoehtona (taulukko 3). Kognitiivinen käyttäytymisterapia on luonteeltaan lyhytkestoista (noin käyntikertaa). Terapian ohella myös lääkehoidosta voi toisinaan olla hyötyä rahapeliriippuvuuden hoidossa. Lääkehoidolla voidaan tukea potilaan kuntoutumista etenkin hoidon alkuvaiheessa, kun rahapelihimo on voimakas ja retkahtamisalttius suuri (35). Erityisesti opiaatinsalpaajien käytöstä rahapeliriippuvuuden hoidossa on saatu vankkaa tieteellistä näyttöä (taulukko 3). Myös Suomessa tutkitaan parhaillaan opiaatinsalpaa- 415

4 20 Petry NM, Stinson FS, Grant BF. Comorbidity of DSM-IV pathological gambling and other psychiatric disorderes: results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. J Clin Psychiatry 2005;66: Hodgins DC, Peden N, Cassidy E. The association between comorbidity and outcome in pathological gambling: a prospective follow-up of recent quitters. J Gambl Stud 2005;21: McIntyre RS, McElroy SL, Konarski JZ, Soczynska JK, Wilkins K, Kennedy SH. Problem gambling in bipolar disorder: results from the Canadian community health survey. J Affect Disord 2007;102: Kessler RC, Hwang I, LaBrie R ym. DSM-IV pathological gambling in the national comorbidity survey replication. Psychol Med 2008;38: Germain C, Vahanian A, Basquin A, Richoux-Benhaim C, Embouazza H, Lejoyeux. Brief report: coronary heart disease: an unknown association to pathological gambling. Front Psychiatry 2011;2: Jaakkola T. Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Duodecim 2008;124: Ingle PJ, Marotta J, McMillan G, Wisdom JP. Significant others and gambling treatment outcomes. J Gambl Stud 2008;24: Leung KS, Cottler LB. Treatment of pathological gambling. Curr Opin Psychiatry 2009;22: Toneatto T, Ladouceur R. Treatment of pathological gambling: a critical review of the literature. Psychol Addict Behav 2003;17: Langer EJ. The illusion of control. J Pers Soc Psychol 1975;32: Blanco C, Ibanez A, Sáiz-Ruiz J, Blanco-Jerez C, Nunes EV. Epidemiology, pathophysiology and treatment of pathologival gambling. CNS Drugs 2000;13: Toneatto T. Cognitive psychopathology and problem gambling. Subst Use Misuse 1999;34: Toneatto T, Bliz-Miller T, Calderwood K, Dragonetti R, Tsanos A. Cognitive distortions in heavy gambling. J Gambl Stud 1997;13: Kee V. Better options: a review of pharmacotherapy for pathological gambling. World of Drug Information 2005;16: Lahti T, Halme JT, Pankakoski MA, David Sinclair, Alho H. Treatment of pathological gambling with naltrexone pharmacotherapy and brief intervention: a pilot study. Psychopharmacol Bull 2010;43: Grant JE, Kim SW, Odlaug BL. N-acetyl cysteine, a glutamate-modulating agent, in the treatment of pathological gambling: A pilot study. Biol Psychiatry 2007;62: Problem Gambling Research and Treatment Center (PGRTC) (2011). Guideline for screening, assessment and treatment in problem gambling. Clayton: Monash University Taulukko 3. Kliinisiin hoitotutkimuksiin pohjautuvat hoitosuositukset ja toteutus peliongelman hoidossa. Hoitotapa Tutkimukseen Toteutus Tutkimukset perustuva hoitosuositus Psykologinen lähestymistapa Kognitiivis-behavioraalinen x 1. Koulutettu terapeutti kbt vs. verrokkiryhmät yksilöterapia 2. Manuaaliin perustuva terapia KBT vs. oma-apu/ oma-apu ryhmät 3. Potilaan toive hoidosta 4. Hoidon saatavuus Kognitiivis-behavioraalinen x 1. Koulutettu terapeutti kbt vs. odotuslista-verrokkiryhmä ryhmäterapia 2. Manuaaliin perustuva terapia Motivoiva haastattelu ja siihen x 1. Koulutettu terapeutti Motivoiva haastattelu vs. verrokkiryhmä perustuva 4 kerran terapia 2. Manuaaliin perustuva terapia Motivoiva haastattelu + itsehoito-opas vs. odotuslista-verrokkiryhmä MET (Motivational enhancement therapy) vs. verrokkiryhmä Farmakologinen lähestymistapa A. Opiaattisalpaajat 1. Naltreksoni x 1. Vaadittava kokemus Naltreksoni vs. lumelääke 2. Nalmefeeni 2. Haittavaikutusten tiedostaminen Nalmefeeni vs. lumelääke ja seuranta B. Masennuslääkkeet 1. Fluoksamiini Fluoksamiini vs. lumelääke 2. Bupropioni Bupropioni vs. lumelääke 3. Esitalopraami Esitalopraami vs. lumelääke 4. Paroksetiini Paroksetiini vs lumelääke 5. Sertraliini Sertraliini vs. lumelääke English summary > in english Pathological gambling can be treated ja naltreksonin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian tehoa rahapeliriippuvuuden hoidossa ( Australian mallin mukaan (36) myös Suomessa tulisi pyrkiä kehittämään Käypä hoito -suositusta rahapeliongelman ja rahapeliriippuvuuden hoitoon. On ensiarvoisen tärkeää, että rahapeliongelmista kärsiville voidaan Suomessa tarjota sellaista hoitoa, joka perustuu tutkimustietoon hoitovasteeltaan tehokkaimmista hoitomuodoista. Käypä hoito -suosituksen avulla terveydenhuollon ammattilaisten olisi yhä helpompi valita potilaan oirekuvan kannalta sopivin hoitomuoto, ja tätä kautta myös potilaan hoitoon ohjaus tehostuisi. Tämä vähentäisi terveydenhuollolle aiheutuvia kustannuksia sekä ennen kaikkea pelaajan ja hänen läheistensä inhimillistä kärsimystä. Päihdehuollon erikoispalvelujen ja rahapeliongelmiin liittyvän osaamisen kehittäminen on nyt ajankohtaista, sillä erityisesti rahapeliongelmaisille tarkoitettuja hoitopaikkoja on Suomessa toistaiseksi vähän. n 416

5 tieteessä ENGLISH SUMMARY Tuuli Lahti Ph.D., Adjunct Professor, Senior Researcher National Institute for Health and Welfare, Department of Mental Health and Substance Abuse Services Sari Castren, Heli Tenhola, Pekka Heinälä, Hannu Alho Pathological gambling can be treated Pathological gambling (PG) is a multidimensional disorder that has been connected to disturbances in many different neurotransmitter systems and to a variety of co-morbidities. The treatment of PG should take into account the various aspects of this challenging disorder and thus therapy must be designed for each patient individually. Psychosocial treatment options based on cognitive behavioural theory are usually the first choice for the treatment of PG. Alongside psychosocial methods, pharmacological treatment may in some cases benefit the patient. 416a

Rahapeliongelma epidemiologia ja hoitomuodot

Rahapeliongelma epidemiologia ja hoitomuodot Rahapeliongelma epidemiologia ja hoitomuodot Neurofysiologian dosentti, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mielenterveys- ja päihdepalvelut-osasto Taustaa www.yours4money.org www.feeclub.com

Lisätiedot

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelit (1) Rahapeli pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoinen, perustuu pääosin sattumaan.

Lisätiedot

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen ja hoito. 4.12.2014 Rahapeliriippuvuus_Alkoholitutkimussäätiö_12_14_Sari Castrén 1

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen ja hoito. 4.12.2014 Rahapeliriippuvuus_Alkoholitutkimussäätiö_12_14_Sari Castrén 1 Rahapeliriippuvuus Taustaa, tunnistaminen ja hoito 4.12.2014 Rahapeliriippuvuus_Alkoholitutkimussäätiö_12_14_Sari Castrén 1 Taustaa THL koordinoi rahapelihaittojen ja ehkäisyn tuki- ja hoitopalvelujen

Lisätiedot

Rahapeliriippuvuuden diagnostiikka muutoksessa

Rahapeliriippuvuuden diagnostiikka muutoksessa Katsaus tieteessä Sari Castrén FT (psykologia), tutkija sari.castren@thl.fi Anne H. Salonen TtT, erikoistutkija Hannu Alho päihdelääketieteen professori, tutkimusprofessori Helsingin yliopisto, päihdelääketieteen

Lisätiedot

Työikäisten pelaaminen

Työikäisten pelaaminen Työikäisten pelaaminen O-Pete 16.5.2012 Lahti Mari Pajula kehittämispäällikkö, Peluuri Peluuri ensikäden palveluna Peluuri tarjoaa valtakunnallisia, anonyymejä ja ilmaisia matalan kynnyksen neuvonta-,

Lisätiedot

Rahapelaajan velkakierre. Maria Heiskanen VTM, tutkija Peliklinikka (Socca / HUS)

Rahapelaajan velkakierre. Maria Heiskanen VTM, tutkija Peliklinikka (Socca / HUS) Rahapelaajan velkakierre Maria Heiskanen VTM, tutkija Peliklinikka (Socca / HUS) Veikkauksella monopoliasema rahapelien tarjoamiseen, jonka perusteena rahapelihaittojen ehkäisy - tuotot ovat suotuisa

Lisätiedot

E S I M E R K K I H A L L I N N O N A L AT Y L I T T Ä V Ä S T Ä PA LV E L U N TA R P E E S TA

E S I M E R K K I H A L L I N N O N A L AT Y L I T T Ä V Ä S T Ä PA LV E L U N TA R P E E S TA RAHAPELI- RIIPPUVUUS E S I M E R K K I H A L L I N N O N A L AT Y L I T T Ä V Ä S T Ä PA LV E L U N TA R P E E S TA M A R I A H E I S K A N E N, S O C C A / H U S 2 6. 1 0. 2 0 1 7 S O S I A A L I P O

Lisätiedot

Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011

Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011 Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011 Rahapelaaminen ja terveys, mitä tekemistä niillä on keskenään? Kun katsotaan rahapelaamisen

Lisätiedot

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen, hoito Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkosto/sari Castrén 1

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen, hoito Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkosto/sari Castrén 1 Rahapeliriippuvuus Taustaa, tunnistaminen, hoito 14.11.2013 Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkosto/sari Castrén 1 Taustaa THL koordinoi rahapelihaittojen ja ehkäisyn tuki- ja hoitopalvelujen

Lisätiedot

Pelaamishäiriöiden hoito

Pelaamishäiriöiden hoito Pelaamishäiriöiden hoito Jos meillä olisi suosituksia, mitä ne voisivat olla ja mihin ne voisivat perustua? Jukka Halme Tutkija, PsM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Tarve hoitojen arviointiin Kansainvälisesti

Lisätiedot

Peliriippuvuuden terapeuttinen ja lääkinnällinen hoito

Peliriippuvuuden terapeuttinen ja lääkinnällinen hoito Peliriippuvuuden terapeuttinen ja lääkinnällinen hoito Erikoistutkija Tuuli Lahti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto tuuli.lahti@thl.fi Tuuli Lahti On lottovoitto syntyä

Lisätiedot

Toiminnalliset riippuvuudet

Toiminnalliset riippuvuudet Toiminnalliset riippuvuudet Pekka Heinälä Päihdelääketieteen päivät Turku 6.3.2009 Addiktiot Päihderiippuvuudet Toiminnalliset riippuvuudet Käytös- ja hillitsemishäiriöt Ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöt

Lisätiedot

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka Terveyttä Lapista 2013 5.9.2013 Rovaniemi 3.9.2013 Peliklinikka 3.9.2013/TJ 1 Sisällys 1. Suomalaisten

Lisätiedot

Rahapeliriippuvuus. Syntyyn vaikuttavia tekijöitä, esiintyvyys, ongelman toteaminen ja hoito

Rahapeliriippuvuus. Syntyyn vaikuttavia tekijöitä, esiintyvyys, ongelman toteaminen ja hoito Rahapeliriippuvuus Syntyyn vaikuttavia tekijöitä, esiintyvyys, ongelman toteaminen ja hoito 13.11.2014 Rahapeliriippuvuus_HY_Päihdelääketiede_Sari Castrén 1 Taustaa THL koordinoi rahapelihaittojen ja ehkäisyn

Lisätiedot

Rahapeliongelman hoito

Rahapeliongelman hoito Rahapeliongelman hoito Kognitiivisella käyttäytymisterapialla 11/27/2015 Rahapeliongelman hoito_kbt_pppp_vaasa_sari Castrén 1 Taustaa THL koordinoi rahapelihaittojen ja ehkäisyn tuki- ja hoitopalvelujen

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

Peliongelman tunnistaminen

Peliongelman tunnistaminen Peliongelman tunnistaminen XIII Valtakunnalliset Päihdepäivät 14.9.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Rahapelit 1 Rahapelien pelaaminen

Lisätiedot

P LIN MERKIT. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville PELIHAITAT TUKIAINEISTO

P LIN MERKIT. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville PELIHAITAT TUKIAINEISTO P LIN MERKIT Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville PELIHAITAT TUKIAINEISTO PELIHAITAT TUKIAINEISTO Sisältö Lukijalle...3 1 Rahapelaaminen ja rahapelit...5 2 Ajanvietteestä riippuvuuteen

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi 2013 12.9.2013 Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen lukuina Ongelmallinen rahapelaaminen Pelihaittojen ehkäisy Rahapelaaminen Suomessa Rahapelaaminen

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret aikuiset ja rahapelit Tapio Jaakkola 19.4.2016 Tampere Rahapelaamisen jatkumo Ei pelaa Maltillinen pelaaminen Ammattimainen ja patologinen

Lisätiedot

Peluuri apua peliongelmaisille verkossa. Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri Päivän päihdetilanne 2016 seminaari 25.4.

Peluuri apua peliongelmaisille verkossa. Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri Päivän päihdetilanne 2016 seminaari 25.4. Peluuri apua peliongelmaisille verkossa Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri Päivän päihdetilanne 2016 seminaari 25.4.2016, Turku Peluuri auttaa kun pelaaminen haittaa Peluuri ehkäisee ja vähentää

Lisätiedot

Ikäihmisten rahapelaaminen

Ikäihmisten rahapelaaminen Ikäihmisten rahapelaaminen TERVE-SOS 2009, Helsinki Johanna Järvinen-Tassopoulos, erikoistutkija Päihteiden ja ehkäisevän päihdetyön yksikkö 14.5.2009 Johanna Järvinen-Tassopoulos 1 1. Aluksi Marketin

Lisätiedot

PELIADDIKTIO. Raha- ja netti pokeri pelit

PELIADDIKTIO. Raha- ja netti pokeri pelit PELIADDIKTIO Raha- ja netti pokeri pelit NÄILTÄ SIVUILTA LÖYTYY Tietoa rahapeleistä Pelaamisen yleisyydestä Kuka pelaa ja miksi? Lainsäädäntö joka koskee rahapelaamista Onko pelaaminen ongelma? Mitä ongelmalle

Lisätiedot

Puhutaan rahapelaamisesta - Tietoisku. Mun talous- toiminnan Verkostopäivä Leena Taavila

Puhutaan rahapelaamisesta - Tietoisku. Mun talous- toiminnan Verkostopäivä Leena Taavila Puhutaan rahapelaamisesta - Tietoisku Mun talous- toiminnan Verkostopäivä 11.4.2109 Leena Taavila Mitä saan rahapeleistä? Mahdollisuus voittaa, raha Lisäksi: o o o o o Ajanviete Pelaaminen on kiva tapa

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Aluefoorumi Kajaani Tapio Jaakkola

Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Aluefoorumi Kajaani Tapio Jaakkola Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen Aluefoorumi 7.10.2017 Kajaani Tapio Jaakkola Rahapelaaminen Se on tuurista kiinni. Millainen rahapelaaja olet? Tee testi Katsotaan, millainen

Lisätiedot

Miten tunnistaa pelihimo?

Miten tunnistaa pelihimo? Miten tunnistaa pelihimo? Päihdelääketieteen luentosarja / Syksy 2008 4.9.2008 Tapio Jaakkola Projektipäällikkö Peluuri Rahapelit Rahapelien pelaaminen Panos rahaa ja voitto/tappio rahaa Rahapelien tuotto

Lisätiedot

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen Saini Mustalampi, THL Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen (Raha)pelihaittojen ehkäisyä on tieteellisesti tutkittu kansainvälisestikin vasta vähän, Suomessa ei

Lisätiedot

Riskipelaaminen Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry

Riskipelaaminen Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry Riskipelaaminen 10.5.2017 Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry Miksi puhua rahapelaamisesta? Voisiko asia kuulua minulle? Miksi rahapelaamisesta pitäisi puhua? Riskipelaaminen tai peliongelma ei näy

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys. Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP

Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys. Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP Lähteet Mueser et al. 2003. Integrated treatment for dual disorders: a guide to effective practice. Guilford

Lisätiedot

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka PELISEMINAARI 16.9.2013 Lahti 16.9.2013 Peliklinikka 16.9.2013/TJ 1 Peliklinikan palvelut tarjoavat Avokuntoutusta

Lisätiedot

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peluurin sidosryhmäseminaari 1.3.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Motto: Some dance to

Lisätiedot

Nuoret tarvitsevat apua aikaisemmin

Nuoret tarvitsevat apua aikaisemmin Nuoret tarvitsevat apua aikaisemmin KAIKISTA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖISTÄ ALKAA 50 % ennen14. ikävuotta ja 75 % ennen24. ikävuotta Lähde: Lifetime prevalence and age-of onset distributions of DSM-IV disorders

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue Salla Karjalainen @sallakar_ Miksi rahapelejä pelataan? Unelma jättipotista, ajanviete, älyllinen haaste, mielialan säätely, sosiaaliset tekijät Miten rahapelihaitat

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Mielenterveyden edistäminen on kustannus vaikuttavaa. mieli.fi

Mielenterveyden edistäminen on kustannus vaikuttavaa. mieli.fi Mielenterveyden edistäminen on kustannus vaikuttavaa Mielenterveyden häiriöt maksavat Suomelle joka vuosi yli 11 miljardia Työmarkkinat 4,7 mrd Terveyspalvelut 2,6 mrd Lähde: Health at a Glance: Europe

Lisätiedot

Virtuaalituki rahapeliongelmissa: nykytilanne Suomessa ja tulevaisuuden kehityssuunnat

Virtuaalituki rahapeliongelmissa: nykytilanne Suomessa ja tulevaisuuden kehityssuunnat Sari Castrén, Markus Sjöholm ja Tuuli Lahti NÄIN HOIDAN Virtuaalituki rahapeliongelmissa: nykytilanne Suomessa ja tulevaisuuden kehityssuunnat Virtuaalitukipalveluja on sovellettu menestyksekkäästi monien

Lisätiedot

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma?

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Katsaus Tapio Jaakkola Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Peliriippuvuuden tunnistaminen on vaikeaa, koska pelaajat pyrkivät useimmiten salaamaan ongelmansa. Riippuvuuden seuraukset voivat olla

Lisätiedot

Lataa Rahapeliriippuvuus. Lataa

Lataa Rahapeliriippuvuus. Lataa Lataa Rahapeliriippuvuus Lataa ISBN: 9789516564855 Sivumäärä: 224 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 24.17 Mb Suomalaiset ovat innokkaita rahapelaajia. Suurin osa suomalaisista pelaa ainakin satunnaisesti

Lisätiedot

PUHUKAA ADHD:STÄ ADHD

PUHUKAA ADHD:STÄ ADHD PUHUKAA ADHD:STÄ Tässä luvussa tarjotaan sekä vanhemmille että opettajille oivallisia tapoja puhua ADHDhäiriöstä, sen oireista ja vaikutuksista. Lukuun kuuluu kappaleita ADHD:n oireista ja niiden muuttumisesta

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa

Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa Kehittämispäällikkö saini.mustalampi@thl.fi 6.3.2009 Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa/ Saini Mustalampi 1 THL on tutkimus- ja kehittämislaitos,

Lisätiedot

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2009 All rights reserved. Based on the Composite International

Lisätiedot

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Vantaa 4.11.2015 Suunnittelija Minna Kesänen Koske/THL Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu käytännönläheinen toimintamalli paikallisten alkoholi-,

Lisätiedot

TUKIAINEISTO. Pelihaitat. Pelin. merkit. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville

TUKIAINEISTO. Pelihaitat. Pelin. merkit. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville TUKIAINEISTO Pelihaitat Pelin merkit Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville Sisältö 1 Johdanto 2 2 Rahapelaaminen ja rahapelit 3 3 Ajanvietteestä riippuvuuteen rahapelaamisen tasot

Lisätiedot

Ajassa liikkuu. Haasteita ja mahdollisuuksia rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle. Saini Mustalampi

Ajassa liikkuu. Haasteita ja mahdollisuuksia rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle. Saini Mustalampi Ajassa liikkuu Haasteita ja mahdollisuuksia rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle Saini Mustalampi Suomalaisten rahapelaaminen 2011 2015 väestökysely julkaistaan 14.12.2015 Todennäköinen rahapeliriippuvuus

Lisätiedot

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito Tervey&ä Lapista 2015 Solja Niemelä Psykiatrian professori, ylilääkäri Oulun yliopisto Lapin sairaanhoitopiiri Kaksoisdiagnoosi? Määritelmä Esiintyvyys Kliininen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville TUKIAINEISTO Pelihaitat www.thl.fi/ pelihaitat Verkkosivusto rahapelihaittoja työssään kohtaaville Lie Bet pikatyökalu rahapeliongelman tunnistamiseen 1. Oletko koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen

Lisätiedot

P LIN MERKIT. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville PELIHAITAT TUKIAINEISTO

P LIN MERKIT. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville PELIHAITAT TUKIAINEISTO P LIN MERKIT Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville PELIHAITAT TUKIAINEISTO PELIHAITAT TUKIAINEISTO Sisältö Lukijalle...3 1 Rahapelaaminen ja rahapelit...5 2 Ajanvietteestä riippuvuuteen

Lisätiedot

PELIONGELMIEN EHKÄISY ON PITKÄ JÄNTEISTÄ TYÖTÄ. Mediatilaisuus Olli Sarekoski, toimitusjohtaja Pekka Ilmivalta, vastuullisuusjohtaja

PELIONGELMIEN EHKÄISY ON PITKÄ JÄNTEISTÄ TYÖTÄ. Mediatilaisuus Olli Sarekoski, toimitusjohtaja Pekka Ilmivalta, vastuullisuusjohtaja PELIONGELMIEN EHKÄISY ON PITKÄ JÄNTEISTÄ TYÖTÄ Mediatilaisuus 19.12.2017 Olli Sarekoski, toimitusjohtaja Pekka Ilmivalta, vastuullisuusjohtaja Veikkaus Julkinen 13.12.2017 2 TAVOITTEENA TÄYSTUNNISTAUTUMINEN

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Rahapelaamisen puheeksiotto ja tunnistaminen

Rahapelaamisen puheeksiotto ja tunnistaminen Rahapelaamisen puheeksiotto ja tunnistaminen Lahti 11.10.2017 EHYT ry Koulutuksen sisältö 1. Koulutuksen tavoitteet 2. Rahapelaaminen ja rahapeliongelma 3. Rahapelaamisen puheeksioton haasteet -työpaja

Lisätiedot

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Sidonnaisuudet Käypä hoito päätoimittaja, Duodecim Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä asiantuntija,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI

KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI MIELENTERVEYSTALO.FI Aikuisten mielenterveystalossa voit mm. AIKUISET lukea ajantasaista

Lisätiedot

Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä

Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri/ Sininauhaliitto (Pelihaitat) Takuu-Säätiön Talous- ja velka-asioiden

Lisätiedot

Tomi Lintonen www.alkoholitutkimussaatio.fi

Tomi Lintonen www.alkoholitutkimussaatio.fi Tomi Lintonen www.alkoholitutkimussaatio.fi Rahapelitutkimus Alkoholitutkimussäätiössä STM:n kautta kanavoitua Arpajaislain 52 perustuvaa tutkimusrahoitusta rahapelihaittojen tutkimukseen vuodesta 2007

Lisätiedot

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI Mielialahäiriöt (ICD-10) Masennustilat Yksittäinen masennusjakso Toistuva

Lisätiedot

Rahapelaamisen tiheys on yhteydessä terveysriskeihin työikäisillä suomalaisilla

Rahapelaamisen tiheys on yhteydessä terveysriskeihin työikäisillä suomalaisilla Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2010: 47 98 108 A r t i k k e l i Rahapelaamisen tiheys on yhteydessä terveysriskeihin työikäisillä suomalaisilla Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten rahapelaamisen

Lisätiedot

Lorem ipsum dolor sit amnet. Dolor sit a met dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amnet. Dolor sit a met dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amnet. Dolor sit a met dolor sit amet Ikääntyneet ja riippuvuudet Lorem ipsum dolor sit amnet. Dolor sita met dolor sit amet Taitolajikoulutus - alkoholi, lääkkeet, rahapelaaminen

Lisätiedot

Mitä kaksoisdiagnoosilla tarkoitetaan? Miksi mielenterveyspotilaat käyttk muita useammin päihteitp

Mitä kaksoisdiagnoosilla tarkoitetaan? Miksi mielenterveyspotilaat käyttk muita useammin päihteitp Kaksoisdiagnoosipotilaan hoito tänäät ään Kaksoisdiagnoosi: Epidemiologiaa ja merkitys hoidon kannalta PEKKA HEINÄLÄ Päihdelääketieteen yhdistyksen vuosikokousseminaari 9.-10.2006 Aulanko Mitä kaksoisdiagnoosilla

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Riippuvuusongelmien samanaikainen hoito. Apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen psykiatria- ja päihdekeskus Yleislääkäripäivät

Riippuvuusongelmien samanaikainen hoito. Apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen psykiatria- ja päihdekeskus Yleislääkäripäivät Riippuvuusongelmien samanaikainen hoito Apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen psykiatria- ja päihdekeskus Yleislääkäripäivät 23.11.2017 Hki Sidonnaisuusilmoitus Ei taloudellisia eikä muita sidonnaisuuksia

Lisätiedot

Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3.

Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3. Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Yleisesti (riippuvuusongelmat) Riippuvuudet (erityisesti

Lisätiedot

Ahdistus kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta

Ahdistus kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta Ahdistus kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta Teijo Laine Psykiatrian erikoislääkäri Psykoterapian kouluttajan erityispätevyys (SLL) Suomen Psykiatriyhdistys Psykiatripäivät 11.3.-13.3.2009 Ahdistus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Nuorisolautakunta Ntj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Nuorisolautakunta Ntj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (5) 110 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Näreen ym. aloitteesta virtuaalinuorisotyön kehittämisestä nettipelaajille HEL 2012-013152 T 00 00 03 Päätös Lautakunta

Lisätiedot

Rahapeliriippuvuuden tunnistamiseen kehitetyt mittarit

Rahapeliriippuvuuden tunnistamiseen kehitetyt mittarit SOSIAALILÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 2014: 51 113 129 K a t s a u s Rahapeliriippuvuuden tunnistamiseen kehitetyt mittarit Artikkelissa kuvataan ja arvioidaan aikuisten rahapeliriippuvuuden tunnistamiseen

Lisätiedot

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka VALTAKUNNALLISET OSAAMISKESKUSPÄIVÄT 29.8.2013 Jyväskylä 26.8.2013 Peliklinikka 26.8.2013/TJ 1 Peliklinikka

Lisätiedot

Rahapeliongelmien kohtaaminen sosiaalityössä. VTT, tutkija Maria Heiskanen Peliklinikka Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus / HUS

Rahapeliongelmien kohtaaminen sosiaalityössä. VTT, tutkija Maria Heiskanen Peliklinikka Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus / HUS Rahapeliongelmien kohtaaminen sosiaalityössä VTT, tutkija Maria Heiskanen Peliklinikka Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus / HUS Esityksen sisältö Rahapeliongelma ja palvelujärjestelmä Kenelle

Lisätiedot

Suomalaisten mielenterveys

Suomalaisten mielenterveys Suomalaisten mielenterveys LT, dosentti Jaana Suvisaari Yksikön päällikkö, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut -yksikkö 18.2.2013 Suomalaisten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Suomalaisten mielenterveys

Lisätiedot

Tavoitteena pelihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittäminen Keski- ja Itä- Suomessa

Tavoitteena pelihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittäminen Keski- ja Itä- Suomessa www.pelituki.fi Tavoitteena pelihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittäminen Keski- ja Itä- Suomessa Mikä on Pelineuvola? Koulutusta kevyempi Vuorovaikutteinen Konsultaatiota Digi- ja rahapelaaminen Määritelmä

Lisätiedot

Pelihimon neurobiologiaa. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto

Pelihimon neurobiologiaa. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto Pelihimon neurobiologiaa Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto Pelihimo aivoperäinen häiriö? Riippuvuussyndrooma Toistuva ja voimakas tarve pelata normaalien

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

RAHAPELAAMINEN PUHEEKSI. Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta PELIHAITAT TUKIAINEISTO RAHAPELAAMINEN PUHEEKSI

RAHAPELAAMINEN PUHEEKSI. Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta PELIHAITAT TUKIAINEISTO RAHAPELAAMINEN PUHEEKSI RAHAPELAAMINEN PUHEEKSI 1 PELIHAITAT TUKIAINEISTO SISÄLLYS Rahapeliongelman puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta.... 3 1. Tunnistaminen... 4 2. Rahapelaamisen tarkastelu:... 7 3. Päätöksessä pysyminen

Lisätiedot

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus Ikääntyneiden peliriippuvuus Ketä sinä ajattelet, kun alamme puhua ikäihmisten peliongelmista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Pelaamista ei tule ylipatologisoida:

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen: tutkimus on vähäistä ja tulokset epävarmoja

Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen: tutkimus on vähäistä ja tulokset epävarmoja SOSIAALILÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 2008: 45 301 313 Katsaus Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen: tutkimus on vähäistä ja tulokset epävarmoja

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 (5)

Tietosuojaseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 19.4.2013 Tietosuojaseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 4.8.2017 1. nimi 2. pitäjä 3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 4. tietosisältö 5. Henkilötietojen

Lisätiedot

Tunne ja vuorovaikutustaitojen tukeminen koulussa

Tunne ja vuorovaikutustaitojen tukeminen koulussa Tunne ja vuorovaikutustaitojen tukeminen koulussa Päivi Santalahti Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Dosentti Lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö, THL 1 Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen Miksi?

Lisätiedot

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Sinikka Luutonen Psykiatrian dosentti, geriatrian erikoislääkäri Turun yliopisto ja VSSHP/Psykiatrian tulosalue Sidonnaisuudet toiminut luennoitsijana terveydenhuollon

Lisätiedot

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Lahti 9.4.2014 11.4.2014 Minna Kesänen 1 Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio

Lisätiedot

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS Osaamistarvekartoitus rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa Pelipilotti - alueella (Kokkola, Keski-Pohjanmaa, Vaasa) 5.9.2013 Pelipilotti 2013-2015

Lisätiedot

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina?

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Kommenttipuheenvuoro alustukseen: Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana

Lisätiedot

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Pokeri ja emootiot Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Internetin villit pelikuviot -seminaari Tiistai 11.12.12 Esityksen sisältö Pokeripelin

Lisätiedot

Sosiaalityön keinot auttaa rahapeliongelmissa Pelit kotona - Koti pelissä Asumissosiaalisen työn teemapäivä / Minna Kesänen

Sosiaalityön keinot auttaa rahapeliongelmissa Pelit kotona - Koti pelissä Asumissosiaalisen työn teemapäivä / Minna Kesänen Sosiaalityön keinot auttaa rahapeliongelmissa Pelit kotona - Koti pelissä 22.3.2018 Asumissosiaalisen työn teemapäivä / Minna Kesänen 1 Sisältö 1 Rahapeliongelmista yleisesti 2 Rahapeliongelmat ja asuminen

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2009

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2009 Tapio Jaakkola Peluuri Puolivuotisraportti 2009 2 Yhteenveto Tapio Jaakkola: Peluuri Puolivuotisraportti 2009. Peluuri, raportteja. 10 sivua. Helsinki 2009. Kaikkiaan Peluurin numeroon tulleet soitot ovat

Lisätiedot

LIIKAA P LISSÄ. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta PELIHAITAT TUKIAINEISTO

LIIKAA P LISSÄ. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta PELIHAITAT TUKIAINEISTO LIIKAA P LISSÄ Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta PELIHAITAT TUKIAINEISTO Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 3. tarkistettu painos, 2015 Teksti: Mari Pajula 3. painoksen tarkastaneet:

Lisätiedot

Alkoholia, terveydeksi?

Alkoholia, terveydeksi? Alkoholia, terveydeksi? Hannu Alho, Ph.D., M.D. Professor of Addiction Medicine, University of Helsinki Research Professor, National institute of Public Health* Chief Physician, Unit of Substance Abuse,

Lisätiedot

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö THL:llä toimeksianto STM:ltä (2007-2009, 2009-2011, jatko tulossa) Arpajaislain

Lisätiedot

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Terveydenhoitajapäivät 2015 Kuntoutussuunnittelija, sh (AMK), TtM Kaisa Parviainen, Projektipäällikkö, th, psykoterapeutti Kaisa Humaljoki 10.2.2015 ADHD-liitto ry

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Avomieli-hankkeen koulutuspäivä, Sosiaalitaito, Järvenpää-talo 8.6.2011 Koulutuspäällikkö Tuula-Leena Raiski 13.6.2011 Oma paikkani rahapeliongelmien palvelupolulla

Lisätiedot

Seitsemäsluokkalaisten rahapelaaminen on yhteydessä päihteiden käyttöön ja heikkoon koulumenestykseen

Seitsemäsluokkalaisten rahapelaaminen on yhteydessä päihteiden käyttöön ja heikkoon koulumenestykseen Sari Castrén, Marjut Grainger, Hannu Alho ja Tuuli Lahti ALKUPERÄISTUTKIMUS Seitsemäsluokkalaisten rahapelaaminen on yhteydessä päihteiden käyttöön ja heikkoon koulumenestykseen JOHDANTO: Suomalaisten

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi 12.3.2013 Esityksen kulku Suomen rahapelijärjestelmä ja tulokulmia rahapelikysymykseen Paljonko suomalaiset pelaavat rahapelejä Mitä pelejä pelataan ja missä

Lisätiedot

Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013

Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013 Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013 Positiiviset vaikutukset Negatiiviset vaikutukset/ Liiallinen pelaaminen Negatiiviset vaikutukset/ Pelaamisen vaikutukset

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot