Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä"

Transkriptio

1 Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Avomieli-hankkeen koulutuspäivä, Sosiaalitaito, Järvenpää-talo Koulutuspäällikkö Tuula-Leena Raiski

2 Oma paikkani rahapeliongelmien palvelupolulla Video: Riitta Hirvonen: Kokemuksia hoidosta (2 min) Ehkäisy: pelipolitiikka, paikallisyhteisöt, yksilötyö, (vastuullinen pelaaminen) Tunnistaminen puheeksi otto tilannearvio - kokonaisarviointi moniammatillisesti Neuvonta, tuki, ohjaus muihin palveluihin Avohoito (yksilö- /ryhmämuotoinen) Kurssimuotoinen intensiivihoito, laitoskuntoutus YHTEISTYÖ, kenellä kokonaisvastuu asiakkaan tilanteen hoitamisesta?

3 Aiheita Oma paikkani palvelupolulla 2. Taustaa 3. Osaamistarve 4. Ongelmapelaamisen määrittely 5. Ongelmapelaamisen riskitekijöitä 6. Rahapelaamisen yleisyys ja ongelmapelaamisen esiintyvyys 7. Samanaikaisongelmat 8. Avun hakemisen esteitä ja mahdollisuuksia 9. Tunnistaminen ja arviointi 10. Rahapeliongelman hoito

4 TAUSTAA

5 Pelihaitat - huolenaihe ja kehittämiskohde Hallitusohjelma, STM:n strategia Arpajaislain muutoksen 1. vaihe 2010, mm. ikäraja 18 v STM ja THL vahvistaneet tutkimus- kehittämisja koulutustoimintaa, > tutkimus ja seuranta > pelihaittojen ehkäisy > hoitojärjestelmän kehittäminen > osaamisen kehittäminen Kolmas sektori edelläkävijänä kehittämistyössä Kehittämishankkeita (RAY)

6 Pelihaitat huolenaihe ja kehittämiskohde Palvelujärjestelmä huomioi rahapeliongelman heikosti, kansalaisten epätasa-arvoisuus Peliongelma jää usein tunnistamatta Kunnalla vastuu tarpeenmukaisten palvelujen järjestämisestä Rahapelihaitat enemmän esillä, ongelmat enemmän näkyviin > palvelutarve kasvaa > henkilöstön osaamistarve kasvaa

7 OSAAMISTARVE

8 Osaamistarvekartoitus Osaamistarvekartoitus rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa 2010 Tavoitteena oli kartoittaa ja kuvailla 1)kuntien asiakastyötä tekevän sosiaali- ja terveyspalvelujen ja nuorisotyön henkilöstön kokemaa osaamistarvetta rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa sekä 2)toiveita rahapeliongelmien ehkäisyyn ja hoitoon liittyvän koulutuksen järjestämisestä. Otanta AVI-alueittain (6, ei Ahvenanmaa) 134 vastaajaa 14 eri kunnasta (Raiski 2011)

9 Osaaminen, työssä koettu hyöty ja kehittymishalukkuus taustamuuttujittain Suurten (yli as.) kuntien henkilöstöllä enemmän osaamista, tietää perusteita/osaa jonkin verran 37 % Mitä useammin asiakastyössä (> sosiaalityössä useimmin) kohdattiin ongelmapelaajia, sitä vahvempi osaaminen, sitä hyödyllisemmäksi aihe koettiin työssä ja sitä halukkaampia oltiin kehittämään osaamista ; läheisten kohtaamisen useuden (> mielenterveystyössä useimmin) suhteen sama tulos työssä koetun hyödyn ja osaamisen kehittämishalukkuuden osalta Työtehtäväryhmittäin erot nykyisessä osaamisessa ja työssä koetussa hyödyssä > päihdetyössä ja sosiaalityössä vahvimpaa, sen jälkeen oppilas- ja opiskelijahuollossa ja mielenterveystyössä (Raiski 2011)

10 Osaamistarve 1. Palvelut 2. Muut peliongelmat kuin rahapeliongelmat 3. Hoito ja kuntoutuminen 4. Tunnistaminen ja puuttuminen 5. Synty ja seuraukset 6. Ehkäisevä työ 7. Perustiedot rahapelaamisesta (Raiski 2011)

11 ONGELMAPELAAMISEN MÄÄRITTELY

12 Ongelmapelaamisen määrittely Rahapeliongelmasta kuvauksia ja luokituksia esim. pelaamisen jatkumona ja tasoina haitallisuuden tai pelaamisen vaiheen mukaan Pelaamisen tasot: 1. Ei ongelmia, 2. Kohtalainen ongelma (tappioiden tasoitusyritykset, syyllisyys, riidat, salaaminen, ajoittainen masennus, korkea kulutus), 3. Vakava ongelma (masennus, itsemurha-ajatukset, ero, velka ja köyhyys, rikollisuus) (Pajula 2009) Ei pelaa viihdepelaaja ongelmapelaaja patologinen eli riippuvuushäiriöinen pelaaja (Halme ym. 2008)

13 Ongelmapelaamisen määrittely Tarkempi määrittely on tehty ongelmapelaaminen -käsitteelle. THL:n Liikaa pelissä -julkaisu (2010: Ongelmapelaaminen on rahan- ja/ tai ajankäytöltään liiallista pelaamista, joka vaikuttaa kielteisesti pelaajaan, hänen läheisiinsä tai muuhun sosiaaliseen ympäristöön. Nämä kielteiset vaikutukset liittyvät usein talouteen, suoriutumiseen opinnoissa tai työelämässä sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.

14 Peliriippuvuus Sijoittuu toiminnallisiin riippuvuuksiin Peliriippuvuus kahdessa kansainvälisessä tautiluokituksessa: WHO:n ICD-10 (Mielenterveyden häiriö) ja DSM-IV ICD-10:n diagnostiset kriteerit: a) vähintään kaksi pelaamisjaksoa vuodessa, b) pelaaminen jatkuu vaikka seurauksena henkilökohtaista ahdinkoa, c) voimakasta pelaamisen tarvetta on vaikea hillitä niin, että potilas itse pystyisi lopettamaan pelaamisen, d) pelaamiseen ja pelaamisympäristöön liittyvät mielikuvat hallitsevat ajattelua ja pelaamista

15 Ongelmapelaamisen syntyyn liittyviä näkökulmia Neurobiologiset näkökulmat (aivojen välittäjäaineet, neuroanatomia, genetiikka) Psykologiset näkökulmat (oppimisteoriat, kognitiiviset tekijät, persoonallisuus) Sosiokulttuuriset tekijät Rahapelaamisen sääntely Pelien ominaisuudet Yhtä yleisesti hyväksyttyä kokoavaa teoriaa pelaamishäiriön synnystä ei ole (Halme ym. 2008)

16 RISKITEKIJÖITÄ

17 Ongelmapelaamisen riskitekijöitä Ks Pelaamiseen liittyviä riskitekijöitä nuorilla (Nuoret pelissä 2011) Seur. riskitekijöiden luettelo perustuu pääosin Pelissähankkeen hoitotyön oppaan käsikirjoitukseen 2011: Ympäristöön liittyviä (virikkeetön ympäristö, päihdekulttuuri, yhteiskunnan arvot, helpot lainat ja pikavipit yms.) Pelaamiseen ja pelikulttuuriin liittyviä (pelien helppo saatavuus, nopeatempoiset tai muuten koukuttavat pelit, pelipaikkojen houkuttavuus, pelien mainonta)

18 Riskitekijöitä, jatkuu Pelaajaan ja hänen elämänkulkuunsa liittyviä (nuorena altistuminen tai aloittaminen, vanhempien tai läheisten pelaaminen ja peliongelmat, miessukupuoli, suuren pelivoiton saaminen tai läheltä piti, väärät uskomukset pelaamisesta, kyllästyminen ja elämän tyhjyyden kokemus, alkoholi- tai huumeongelmat, masennus tai ahdistus, parkinsonintauti ja sen lääkitys, ADHD, rahan liittäminen omanarvontuntoon, itsearvostuksen kietoutuminen pelaamiseen, henkilökoh-taisen elämän muutokset/ menetykset)(pelissä-h. 2011) Ks. myös Voittoa jaossa (vähäisen ja korkean riskin pelaajat)

19 Ongelmapelaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä Ongelmapelaamiseen ovat yhteydessä miessukupuoli ja nuori aikuisikä (myös Hakkarainen ym. 2009), vanhempien säännöllinen pelaaminen (erit. jos vanhemmalla peliongelma), nykyinen tupakointi (British 2010) Peluurin puhelinpalveluun soittaneista suurin osa nuoria miehiä, kuitenkin nettipelit muodostuneet naisille prosentuaalisesti hieman miehiä yleisemmäksi ongelmien lähteeksi (Pajula ym. 2010) Yleisesti ottaen varhaisessa iässä aloittamista ja paljon pelaamista pidetään riskinä peliongelmille

20 Pelit ja ongelmapelaaminen Puhelinpalveluun soittaneilla pääasiallisimmat ongelmia aiheuttaneet pelit: rahapeliautomaatit ja nettipelit (Pajula ym. 2010) Ongelmia pelaamisessa maininneet pelasivat erityisesti peliautomaateilla, päivittäisiä arvontapelejä ja urheiluvedonlyöntiä (Piispa ym.2009) Riski- ja ongelmapelaajilla suosituimpia rahapeliautomaatit ja vedonlyönti (Hakkarainen ym. 2009) Peliongelmiin liittyy useiden eri pelien pelaaminen (Piispa ym. 2009, Hakkarainen ym. 2009) -> nopeus, palkitsevuus, todennäköisyys voittaa, läheltä piti, luottokortin käyttömahdollisuus

21 PELAAMISEN YLEISYYS ONGELMIEN ESIINTYVYYS

22 Rahapelaamisen yleisyys Suomalaiset pelaavat enemmän kuin eurooppalaiset keskimäärin Rahapelaamiseen Suomessa runsaasti mahdollisuuksia v: rahapelejä kerran viikossa 41 %, useita kertoja viikossa 11 % edeltävän vuoden aikana (Aho ym. 2007) v: rahapelejä vähintään kerran viikossa 31 % edeltävän kuukauden aikana (Piispa ym. 2009) Miehillä, vanhemmilla ikäryhmillä ja vähän kouluja käyneillä yleisempää; jos Loton, Viking Loton ja Jokerin pelaamista ei huomioida, pelaaminen yleisintä vuotiailla miehillä ja vähemmän kouluja käyneillä (Piispa ym. 2009) Lotto suosituin peli

23 Rahapeliongelmien esiintyvyys Rahapeliongelmista kärsiviä vuotiaita noin (3,1 %), heistä n :lla (noin 1 %) todennäköinen peliriippuvuus (edeltävän vuoden aikana) (Aho ym. 2007) Seuraava väestökysely 2011, edellinen 2003 Noin 2 %:lla (työikäiseen väestöön suhteutettuna noin suomalaista) vuotiaalla ongelmia rahapelaamisesta (edeltävän kuukauden aikana) (Piispa ym. 2009) British Gambling Prevalence Survey (PGPS) 2010: ongelmapelaamisen yleisyysaste DSM IV:n mukaan 0,9 % (1999 ja ,6 %), PGSI:n mukaan 0,7 % (2007 0,5%) Arviolta 5-10 läheistä/ongelmapelaaja (Pajula, 2007)

24 Tietoa nuorten pelaamisesta Peruskoulua käyvistä pojista 40 % pelasi rahapelejä vähintään kerran viikossa (Kouluterveyskysely 2010) 9.luokkalaisista pojista n. 70 % pelasi rahapelejä vähintään kerran/kk, tytöistä n. 1/4 (Järvinen-Tassopoulos ym. 2010) vuotiaista rahapeliongelma/rahapeliriippuvuus 2,3 %:lla, riskiryhmässä 5 % ikäryhmästä (Aho ym. 2006) Alaikäiset nuoret kuluttivat n. 36 milj. rahapeleihin (Aho ym. 2006) Peluurissa alle 15-vuotiaiden pelaamista koskevien puheluiden määrän kasvu 2010 (Pajula ym. 2010) 90 % pelasi digitaalisia pelejä vähintään kerran/kk (Pelaajabarometri 2010), ongelmien laajuudesta ei väestötutkimustasoista tietoa

25 SAMANAIKAISONGELMIA

26 Samanaikaisongelmia Velkaantuminen, päihdeongelmat, terveysongelmat (mielenterveys, tupakointi) Liiallinen rahankäyttö yleisin rahapelaamisen aiheuttama ongelma Tupakointi, runsas alkoholin käyttö > miehillä ja terveysongelmat > naisilla yleisempiä rahapeliongelmia maininneilla kuin muilla vastaajilla (Piispa ym.2009) Kansainvälisissä tutkimuksissa tuotu esiin patologisen pelaamisen ja päihderiippuvuuden samanaikaisuuden yleisyys; samoin tuotu esiin mielialahäiriöiden, ahdistusja persoonallisuushäiriöiden, muiden impulssikontrollin häiriöiden ja itsemurha-alttiuden samanaikainen esiintyminen patologisen pelaamisen kanssa (Halme ym. 2009)

27 Samanaikaisongelmia/päihde Humalahakuisen juomisen/alkoholin suurkulutuksen, huumeidenkäytön ja ongelmapelaami - sen välillä sekä kaksin- että kolminkertaisia päällekkäisyyksiä ; noin joka 10. vastaaja Suomi juo tutkimuksessa raportoi vähintään kahden tekijän päällekkäisyydestä; 8 % vastaajista (väestötasolla noin humalahakuisesti juovaa suomalaista) raportoi jonkinasteisista peliongelmista; päällekkäisyydet yhdistyvät usein taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin (Hakkarainen ym. 2009)

28 Samanaikaisongelmia/päihde Puhtaan riski- ja ongelmapelaamisen ryhmässä korostuvat opiskelijoiden (15-29 v) ja eläkeläisten (50-69 v) osuudet (Hakkarainen ym. 2009) Päihdetapauslaskennassa 2007 päihde-ehtoisesti asioineista 4 %:lla oli rahapeliongelmia, suhteell. eniten ongelmapelaajia vuotiaiden ikäryhmässä, lääkkeiden päihdekäyttö ja kannabiksen käyttö oli suhteellisesti yleisempää ongelmapelaajilla kuin koko aineistoissa Rahapelionglemat selvästi yleisempiä päihdeehtoisesti asioivilla miehillä (Nuorvala ym. 2009)

29 Samanaikaisongelmia/ mielenterveys Mielenterveyden häiriöt yleisiä peliongelmaisilla päihdepalvelujen käyttäjillä Päihdetapauslaskennassa 2007 ongelmapelaajilla masennus (40 %:lla) ja muut mielenterveyden häiriöt (39 %:lla, osalla ilmeisesti ICD 10 diagnoosi) huomattavasti yleisempiä kuin muilla päihde-ehtoisesti asioineilla (Nuorvala ym. 2009)

30 Samanaikaisongelmia/ velkaantuminen (seuraus) Velkaantuminen ja muut taloudelliset vaikeudet keskeinen aihe Peluuriin tulevissa puheluissa; velkaantuminen ja pikavippien otto yleistä erityisesti nettipelaajilla (Pajula ym. 2010) Strand (2010) haastatteli 22 velkaantumisen parissa työskentelevää eri puolilta Suomea: Rahapeleistä johtuvan velkaantumisen koettiin lisääntyneen 2000-luvulla; suurin osa kohtaa asiaa mielestään viikoittain Pelivelkaantumiseen liittyy usein yleistä oman talouden hallitsemattomuutta, moniongelmaisuutta ja muita velkoja

31 Samanaikaisongelmia/ velkaantuminen (seuraus) Nettipokeribuumi yhdistettynä kulutus- ja pikaluottojen helppoon saatavuuteen edistää (Lähteenmaa ym. 2008: 1. luottokortti, 2. pikavipit ja läheisiltä lainaaminen, 3. kulutusluotto) Pelivelkaisen taloudellisen tilanteen hoitaminen erityisen haastavaa Velkajärjestely edellyttää ongelman hoitamista (hoitosuunnitelma/lääkärintodistus) Rahapeliongelma ei edelleenkään yhtä hyväksytty haittojen aiheuttaja kuin esimerkiksi alkoholismi, kevytmielinen velkaantuminen Video (5 min): Talous- ja velkaneuvonnan asiakastilanne

32 AVUN HAKEMINEN

33 Irti ongelmapelaamisesta Oman toipumisen arvioidaan olevan yleistä ongelmapelaamisessa Arviolta noin 10 % hakeutuu hoitoon (hoidon keskeyttäminen yleistä) (Halme ym. 2008, Slutske 2006) Peliongelma jää usein tunnistamatta

34 Avun hakemisen esteitä ja mahdollisuuksia Pelissä-hankkeen tutkijan Maritta Itäpuiston NAGS:n konferensissa Australiassa 2010 pitämän esityksen pohjalta > tulossa artikkeli Yhteiskuntapolitiikka 3/ asiakasta (10 miestä, 2 naista, 4 nettipelaajaa, 7 rahapeliautomaattien pelaajaa, 1 kaikki pelit), teemahaastattelut

35 Hoitoon hakeutumisen esteitä (Itäpuisto 2010) 1. Henkilökohtaiset esteet: ongelman kieltäminen, halu selvittää ongelma itse, viha, pettymys 2. Perheeseen ja sosiaaliseen ympäristöön liittyvät esteet: häpeä, pelko, salaaminen, kontrollin puute sosiaalisessa yhteisössä 3. Pelaamiskulttuurin tuottamat esteet: mikään ympäristössä ei välttämättä auta tunnistamaan pelaamis-käyttäytymistä ongelmalliseksi 4. Yleiset kulttuuriset esteet: esim. maskuliininen eetos, ennakkoluulot hoitoa kohtaan 5. Palveluihin liittyvät esteet: rakenteelliset ja konkreettiset esteet (löytääkö ja saako apua)

36 Avun hakemisen teitä (Itäpuisto 2010) 1. Yksilöllinen: psykologiset syyt estävät avunsaantia, apu löytyy helposti ongelman myöntämisen jälkeen 2. Moniongelmainen: peliongelma osa ongelmien kasaumaa, peliongelman tiedostaminen ei johda avun hakemiseen, elämän laadun paraneminen voi johtaa 3. Perhekeskeinen: pelko perheen jäsenten menettämisestä > salailu, epäilyksiä palvelujen suhteen, kokee kohdanneensa esteitä; perheenjäsenillä keskeinen rooli motivaattoreina, aktivaattoreina ja toimijoina

37 TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI Videot Puheeksiotto, Lähde (1 min)sekä Koskela & Ikävälko (1 min)

38 Tunnistaminen ja puheeksiotto Tunnuspiirteistä apua tilannearviossa; jos useita, rahapeliongelman mahdollisuus: taloudellisia (selittämätön rahankäyttö, rahan korostunut merkitys, rahasta puhumisen välttely, lainailu ) psyykkisiä (vetäytyminen ihmissuhteista, huolestuneisuus, masennus, agressiivisuus, itsetuhoisuus) fyysisiä (stressioireet, unettomuus, muutokset ruokahalussa, seksuaalisessa halukkuudessa) selittämättömät poissaolot, kohtuuttomasti netissä, pelitositteiden/pelaamisen piilottelu

39 Tunnistaminen ja puheeksiotto Työntekijän oman tietoisuus ja tieto rahapeliongelmasta edistää Työhön liittyviin kartoituksiin, asiakashaastatteluihin, terveystarkastuksiin sijoitettu (raha)pelaamista koskeva osio Työpaikalla ja laajemmin organisaatiossa sovittu, miten toimitaan ja mihin ohjataan Pelaamiseen liittyvää materiaalia esillä Aihe liitetään muihin asioihin Tunnistaminen voi olla myös prosessi

40 Arvioinnin ja hoidon työvälineitä - Lie-Bet -pikatyökalu 1. Oletko koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen yhä enemmän rahaa? 2. Oletko koskaan joutunut valehtelemaan läheisellesi siitä, kuinka paljon pelaat? > myöntävä vastaus yhteen tai molempiin kysymyksiin > henkilöllä saattaa olla peliongelma > asiaa on selvitettävä tarkemmin

41 Arvioinnin ja hoidon työvälineitä Pelipäiväkirja (pelaamista edeltävä tilanne ja mielentila, pelaamisen ajankohta ja käytetty aika, mitä peliä, missä ja kenen kanssa, panos, seuraukset ja tunteet pelaamisen jälkeen); Peliloki: php?page=peliloki-www Pokeriloki: Reikäleipä ongelmapelaamisen, haittojen havainnollistamisen ja hoidon suunnittelun prosessi (Pelissä-hanke, syksyllä 2011 löytyy )

42 Arvioinnin ja hoidon työvälineitä () Pelissä-hankkeen hoitotyön opas, syksy Ohjeistus pelaajalle ja läheiselle raha-asioiden hoidosta Ketjuanalyysi ja kehäkello (esim. retkahdus) Selviytymis/muutossuunnitelma Elämän ja pelaamisen historia (koordinaatisto) PGSI testi (Gambling Severity Index) RCQ-testi (Readiness to Change Questionnaire) Pelaamisen tavoitejana TGQ pelihoukutuskysely (Tempations for Gamling Questionnaire)

43 Arvioinnin ja hoidon työvälineitä ja oppaita Rahapeliongelman mini-interventio (Jukka Halme) > Funktionaalinen analyysi, Motivoiva haastattelu > Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito verkkokurssi >

44 Oppaita Voittoa jaossa opas (http://www.thl.fi/pelihaitat > julkaisut) Rahapeliongelmien tunnistaminen ja pelaajan auttaminen Työkaluja peliongelmien tunnistamiseen, puheeksiottoon ja hoitotyöhön (Pelissä-hanke) > (ilm. s. 2011) Kulttuurisensitiivinen käsikirja (Sosiaalipedagogiikan säätiö 2010) > Liikaa pelissä (2010) ja Suhteet pelissä (2010), >julkaisut

45 Reikäleipä Ongelmapelaamisen tunnistamisen, haittojen havainnollistamisen ja hoidon suunnittelun prosessi (Pelissä-hanke/Perttula 2011)

46 Reikäleipä-mallin käyttö Asiakkaan havahduttamiseen Peliongelman laajuuden ja pelaajan elämäntilanteen hahmottamiseen Hoidon tarpeen arvioinnin apuvälineeksi Hoidon toteutuksen tueksi > luo rakennetta hoitoprosessille, systemaattisesti eri lohkojen käsittelyä sovitun tavoitteen mukaisesti Voidaan tehdä yhdessä paperille, asiakas voi tehdä itsekseen Visualisointi hoidon edetessä (värittäminen, reiän suuruus jne.)

47 RAHAPELIONGELMAN HOITO

48 Rahapeliongelman hoitomuodot Ongelmapelaajien hoitopalvelut uusi ilmiö Yleensä samoin menetelmin ja samoissa yksiköissä kuin päihdeongelmaisille Hoidon tulisi vastata pelaamisongelman vakavuusastetta, itsearvioitua hoidon tarvetta ja yksilöllisiä eroja Hoitomuotoja porrastettu seuraavasti Hodginsia (2005) mukaillen: - Omaehtoinen muutos - Mini-interventio ja lyhyt-neuvonta - Intensiiviset hoidot (Halme ym. 2008)

49 Tutkimusta hoitomenetelmistä (Halme ym. 2008) Hoitomenetelmistä vähän satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia Kognitiiviset ja behavioraaliset menetelmät näyttävät tutkimusten valossa vaikuttavimmilta. Esimerkkejä: retkahduksen ehkäisy, ongelmanratkaisu ja sosiaalisten taitojen harjoittelu, alttius/ herkistäminen, oman pelaamisen hallitseminen kontrollin ulkoistamisella jne. Monimenetelmäistä otetta pidetään parempana kuin yhden menetelmän varaan rakentuvaa

50 Tutkimusta hoitomenetelmistä (jatkuu) Lääkehoito (mm. opiaatinsalpaajat, masennuslääkkeet ja mielialaa tasoittavat lääkkeet) havaittu vaikuttavammaksi kuin lumehoito, eri lääkeaineilla ei havaittu keskimääräisiä eroja vaikutuksissa. Oma-apuryhmät Gamblers anonymous ja Gam- Anon ryhmät: tuloksellisuudesta sekä positiivisia että varovaisempia arvioita, tärkeä tekijä ammatillisen hoidon tukena, keskeyttäneiden osuus suuri Heikon hoitoon hakeutumisen ja omaehtoisen toipumisen yleisyyden vuoksi tulisi panostaa kevyisiin interventioihin ja oma-apujärjestelmiin

51 Huomioita hoidosta Ns. yleiset tekijät hoitoprosessissa tärkeitä (työntekijän tyyli ja toiminta, asiakkaan ja työntekijän yhteistyösuhde) ( Läheisten mukaan ottaminen yksi avain tehokkaaseen hoitoon Tärkeää pitää muutoksen motivaatiota yllä koko prosessin ajan Erilaisten pelaajaryhmien tunnistaminen ja tuen erityispiirteet (esim. nettipelaajat, fyysistä läsnäoloa vaativien pelien pelaajat, naiset?, samanaikaisongelmat, kehitysvammaiset asiakkaat) (Pelissä-hanke 2011)

52 Hoidon vaiheita Yhteistyösuhteen luominen, hoidon aloitus Muutosvälineiden ja pelaamattomuustaitojen käsittely Pelaamattomuutta vahvistavan elämäntyylin harjoittelu ja hoitosuhteen päättäminen Prosessin murros- ja käännekohtia (kriisiytynyt tilanne, retkahdus, itsemurhariski) (Pelissä-hanke 2011)

53 Huomioita hoidosta Nuorten liika/ongelmapelaamisen tuki ja hoito (Nuoret pelissä 2011) Moniammatillinen yhteistyö, Pepe, Liisa

54 Arvioituja hoitomalleja ja menetelmiä Huotari (2007): Pelaaminen hallintaan Kuntoutus- ja koulutusohjelman ulkoinen arviointi. Ahonen & Halinen (2008): Yhteisöllinen avohoito rahapeliongelmaisten tukena. Mallin kehittäminen ja yhteisöhoidon vaikutukset. Huotari & Pitkänen (2009): Peli poikki - ohjelman arviontiraportti. > Kuntoutussäätiö (2010) Pelaajien vertaistukiverkostoprojektin ulkoinen arviointi

55 Palvelut rahapeliongelmissa >hoito Neuvonta, ohjaus ja vertaistuki - paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia palveluja (mm. Peluuri, Peli poikki, Valtti, Tuuletin, Pelivoimapiiri, Tiltti, vertaisryhmät) Yksilö- ja/tai ryhmämuotoinen avohoito - pääsääntöisesti A-klinikoilla, myös päihde- ja mielenterveyspalveluissa, Peliklinikka - palvelut kunnittain Intensiivihoito ja kuntoutus (Riippuvuusklinikka Tyynelä, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus, Hietalinna-yhteisö) Apua talousongelmiin ja velkojen hoitamiseen (Talous- ja velkaneuvonnat, Takuu-säätiö ja Velkalinja)

56 Peruspalvelujen apu voi riittää erityisesti, jos Kyse on riskipelaamisesta tai tason 2 (kohtalainen ongelma) pelaamisesta Asiakkaan tai potilaan yksittäiset fyysiset, psyykkiset tai sosiaaliset haitat eivät ole erityisen vakavia Pelaaminen ei ole edennyt pelihimon tai peliriippuvuuden (ks ICD-10 ja DSMIV) kriteerit täyttävälle tasolle Asiakas tai potilas ei ole halukas hakeutumaan erityispalvelujen piiriin ja Pelaajan lähipiirille ei aiheudu pelaamisesta vakavia psyykk., fyys. ja/tai sos. haittoja

57 Erityispalveluihin kannattaa ohjata, jos Tukitoimet peruspalveluissa eivät ole tuottaneet toivottua tulosta Pelaajaa ei kyetä peruspalveluissa auttamaan tarvittavalla tavalla Pelaaminen täyttää pelihimon/peliriippuvuuden kriteerit Pelaamisesta on aiheutunut pelaajalle itselleen tai hänen läheisilleen vakavia psyykk., fyys. Tai sos.haittoja Pelaamiseen liittyy itsetuhoisia ajatuksia

58 Kiitos! Tuula-Leena Raiski p , tuula-leena.raiski(at)koske.fi Tutustu aiheeseen lisää: Lähdeluettelossa linkkejä alkuperäislähteeseen

59 Lähteet Aho, P. & Ilkas, H. (2006): Nuorten rahapelaaminen vuotiaiden nuortenrahapelaaminen ja peliongelmat -puhelinhaastattelu (pdf) Sosiaali- ja terveysministeriö, 12/2006. Aho, P. & Turja T. (2007): Suomalaisten rahapelaaminen 2007 (pdf) Sosiaali- ja terveysministeriö ja Taloustutkimus British Gambling Prevalence Survey 2010 Hakkarainen, P. & Järvinen-Tassopoulos, J. & Metso, L. (2010) Miten alkoholinkäyttö, rahapelaaminen ja huumeidenkäyttö kytkeytyvät toisiinsa? Teoksessa Mäkelä, P. & Mustonen, H. & Tigerstedt, C. (toim.) Suomi juo (pdf 6,8 Mt). Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset Helsinki: THL, Halme, J.T. & Tammi, T.(2008) Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen: tutkimus on vähäistä ja tulokset epävarmoja.sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 45, s

60 Lähteet (jatkuu) Itäpuisto, M. (2010) The process of help-seeking of problem gamblers. Esitys NAGS:n konferenssissa Australiassa 2010 Jaakkola, T. (2009) Rahapeliongelman synty. Aineisto Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito verkkokurssissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Järvinen-Tassopoulos, J. & Metso, L. (2009) Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia. Vuoden 2007 ESPAD - koululaiskyselyn tulosten tarkastelua. Yhteiskuntapolitiikka 74(2009):5, Koivisto, M-V. (2009) Kouluterveyskysely 2010 Lähteenmaa, J. & Strand, T. (2008)Pelin jälkeen: Velkaa vai voittoja? Tutkimus velan ottamisesta rahapeleihin, erityistarkastelussa nettipokeri ja pikavippaaminen Stakes, Raportteja 25 Koko julkaisu (pdf) Nuoret pelissä-tukiaineisto (2011) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

61 Lähteet (jatkuu) Nuorvala, Y. & Järvinen-Tassopoulos, J. & Huhtanen, P. (2009) Mielenterveyden häiriöt yleisiä peliongelmaisilla päihdepalvelujen käyttäjillä. Tiimi 2/2009 (1,3 Mt), 9-11 Pajula, M. & Aaltonen, A. (2010) Peluurin vuosiraportti. Pajula, M. (2009) Suhteet pelissä. Tietoa ja tukea ongelmapelaajien läheisille (pdf 1,9 Mt) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Pajula, M. (2007) Ongelmapelaajan läheinen: sairas vai selviytyjä? Selvitys rahapeliongelman vaikutuksista läheisiin. Stakes, Työpapereita 26 Koko julkaisu (pdf) Pelaajabarometri Pelin merkit (2009), Pelissä-hankkeen hoitotyön oppaan käsikirjoitus (2011), ilmestyy syksyllä 2011,

62 Lähteet (jatkuu) Piispa, M. & Laitalainen, E. & Helakorpi, S. & Halme, J. & Alho, H. & Uutela, A. (2009) Rahapelaaminen, pelaamisen aiheuttamat ongelmat ja niiden yhteys elintapoihin : Tutkimus työikäisistä suomalaisista vuonna 2008 (pdf 373 Kt) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 29 Raiski, T-L. (2010) Osaamistarve rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Käsikirjoitus julkaisuun. Slutske, W. (2006) Natural recovery and Treatment-Seeking in Pathological Gambling: Results of Two U.S. National Surveys. Am J Psychiatry 163:2 Strand, T. (2010) Velkaantunut rahapelaaja. Esitys THLpeliverkoston kokouksessa Turja, T. (2006): Kuntien käytännöt ja tiedon taso rahapeliongelmaisten hoidossa (pdf) Sosiaali- ja terveysministeriö, 9/2006.

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret aikuiset ja rahapelit Tapio Jaakkola 19.4.2016 Tampere Rahapelaamisen jatkumo Ei pelaa Maltillinen pelaaminen Ammattimainen ja patologinen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Työikäisten pelaaminen

Työikäisten pelaaminen Työikäisten pelaaminen O-Pete 16.5.2012 Lahti Mari Pajula kehittämispäällikkö, Peluuri Peluuri ensikäden palveluna Peluuri tarjoaa valtakunnallisia, anonyymejä ja ilmaisia matalan kynnyksen neuvonta-,

Lisätiedot

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peluurin sidosryhmäseminaari 1.3.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Motto: Some dance to

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Vantaa 4.11.2015 Suunnittelija Minna Kesänen Koske/THL Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu käytännönläheinen toimintamalli paikallisten alkoholi-,

Lisätiedot

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka PELISEMINAARI 16.9.2013 Lahti 16.9.2013 Peliklinikka 16.9.2013/TJ 1 Peliklinikan palvelut tarjoavat Avokuntoutusta

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi 12.3.2013 Esityksen kulku Suomen rahapelijärjestelmä ja tulokulmia rahapelikysymykseen Paljonko suomalaiset pelaavat rahapelejä Mitä pelejä pelataan ja missä

Lisätiedot

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus Ikääntyneiden peliriippuvuus Ketä sinä ajattelet, kun alamme puhua ikäihmisten peliongelmista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Pelaamista ei tule ylipatologisoida:

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 1 Elämä On Parasta Huumetta ry - EOPH EOPH tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä

Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri/ Sininauhaliitto (Pelihaitat) Takuu-Säätiön Talous- ja velka-asioiden

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Miten herättää syrjäytyneen motivaatio?

Miten herättää syrjäytyneen motivaatio? Miten herättää syrjäytyneen motivaatio? 2.10.2015 Raija Kerätär www.oorninki.fi Paltamon opetuksia Työterveyshuollon keinovalikoima, esim. terveystarkastukset eivät sovellettunakaan täysin sovi pitkään

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA!

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA! Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy 14.9.2011 TERVETULOA! Tervetuloa! 8:45 Rahapelaaminen yhteiskunnallisena ilmiönä Antti Murto, Peliklinikka 9:30 Ikäeettinen työ pelaavien ikäihmisten parissa

Lisätiedot

LIIKAA P LISSÄ. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta PELIHAITAT TUKIAINEISTO

LIIKAA P LISSÄ. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta PELIHAITAT TUKIAINEISTO LIIKAA P LISSÄ Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta PELIHAITAT TUKIAINEISTO Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 3. tarkistettu painos, 2015 Teksti: Mari Pajula 3. painoksen tarkastaneet:

Lisätiedot

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina?

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Kommenttipuheenvuoro alustukseen: Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä 18.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala 1 Kysely mini-intervention toteuttamisesta 2014 THL ja

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

Tunnistaminen ja kohtaaminen

Tunnistaminen ja kohtaaminen Ari Terävä 23.11.2016 Tunnistaminen ja kohtaaminen Päihdetyön asiantuntijakoulutus Point Collage Addiktio ja riippuvuus Pidetään usein synonyymeinä, mutta... Addiktio on mielle- ja motivaatiojärjestelmän

Lisätiedot

ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere

ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere Pakka-toimintamalli ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! 6.11.2014 Tampere ylitarkastaja Irmeli Tamminen Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, elinkeinovalvontayksikkö, alkoholiohjelma

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE!

EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE! EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE! 27.11.2013 Susanna Leimio Seutukoordinaattori Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Aluekoordinaattori Tanja Lehtimäki Heinola Aluekoordinaattori Anna Hiltunen Kampanjatyöryhmät

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 26.4.2016 Markkula 1 Lounais-Suomen avin avaus: Parhaimmat menetelmät

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua Lasten ja nuorten mahdollisuus hyvään kasvuun on perusta kansan hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa! THL: Lapsi kasvaa kunnassa 16.10.2012

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari, , Sessio 4.

Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari, , Sessio 4. Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari, 28.8.2007, Sessio 4. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - mitä huomioitavaksi suunnitelmassa käytännön näkökulmasta? Sihteerinä kirjasi

Lisätiedot

Miten perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ehkäistään Päijät-Hämeessä?

Miten perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ehkäistään Päijät-Hämeessä? Miten perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ehkäistään Päijät-Hämeessä? Lapset ja nuoret perheväkivallan uhreina Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden alueellinen yhteistyökokous 10.3.2016 Susanna Leimio

Lisätiedot

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Tutkija, VTM Johanna Korkeamäki Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 13.4.2011 Työryhmä 6 20.4.2011 1 Esityksen

Lisätiedot

Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi RAHAPELIHAITAT HALTUUN.

Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi RAHAPELIHAITAT HALTUUN. Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi RAHAPELIHAITAT HALTUUN www.thl.fi/pelihaitat Rahapelien luvatussa maassa haasteena haittojen ehkäisy Suomi on rahapelaamisen kärkimaita Euroopassa. Rahapelit näkyvät

Lisätiedot

Turpakäräjät

Turpakäräjät Turpakäräjät 17.1.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuntien tehtävänä Näkökulmia ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen kunnissa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa

Lisätiedot

Suomalaisten mielenterveys. Mauri Marttunen, professori HY ja HYKS, THL

Suomalaisten mielenterveys. Mauri Marttunen, professori HY ja HYKS, THL Suomalaisten mielenterveys Mauri Marttunen, professori HY ja HYKS, THL 1 Mitä suomalaisten mielenterveydestä tiedetään? Aikuisväestöä koskevia epidemiologisia tutkimuksia Mini-Suomi (1977-1980), Terveys

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella 2005-2014 1. Kuntien mielenterveys- ja päihdestrategioiden kehittäminen 2. Mielenterveyden edistäminen, mielenterveysja

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten kokemuksia yksinäisyydestä ja eriarvoisuudesta

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten kokemuksia yksinäisyydestä ja eriarvoisuudesta Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten kokemuksia yksinäisyydestä ja eriarvoisuudesta Suomalainen yksinäisyys -työpaja Heponiemi 12.5.2016 Vanhempi tutkija, VTL,FT, Tuuli Pitkänen

Lisätiedot

SIFT-TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMASTA /Petteri Heino

SIFT-TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMASTA /Petteri Heino SIFT-TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMASTA 13.10.2016/Petteri Heino Lähtökohtia työskentelylle Taustalla yli kymmenen vuoden työskentely sosiaalihuollon tiedontuotannon

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Kehittämishankkeen tulokset pähkinänkuoressa Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 11.9.2014 1 Lähtökohtia Lähisuhdeväkivaltaan

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö

päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Lapsen näkökulma vanhempien päihteidenkäyttöön Maritta Itäpuisto, tutkija Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö maritta.itapuisto@jkl.fiitapuisto@jkl Aineistot ja julkaisut Pullon varjosta valoon, 2001.

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

Mikä auttaa selviytymään?

Mikä auttaa selviytymään? Mikä auttaa selviytymään? Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kuntoutussäätiö johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi Tutkimuksen tausta Osana Kuntoutussäätiön Opi

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2008

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2008 Tapio Jaakkola Peluuri Puolivuotisraportti 2008 2 Johdanto...3 Yhteenveto...3 Peluurin toiminta...4 Toiminnan tavoite...4 Auttava puhelin...4 Palvelun tuottaminen ja hallinto...4 Kotisivut...4 Peluurin

Lisätiedot

Näyttöön perustuva väestön mielenterveyden edistäminen

Näyttöön perustuva väestön mielenterveyden edistäminen Tiedosta hyvinvointia Mielenterveyden edistäminen 1 Näyttöön perustuva väestön mielenterveyden edistäminen Kristian Wahlbeck Tutkimusprofessori, Stakes Professori, Helsingin yliopisto Sosiaali ja terveysalan

Lisätiedot

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016

Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari 2016 LT Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiö, johtava ylilääkäri email: kaarlo.simojoki@a-klinikka.fi Gsm: 040-5731083 Twitter: @kaarlosimojoki Digitalisaatio on päihdehoidon tulevaisuutta Päihdetiedostusseminaari

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli. Ehkäisevän päihdetyön työkokous

Pakka-toimintamalli. Ehkäisevän päihdetyön työkokous Pakka-toimintamalli Ehkäisevän päihdetyön työkokous 31.8.2016 Tuula Kokkonen, ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue p. 0295 017 392, tuula.kokkonen@avi.fi

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Peluuri apua peliongelmaisille verkossa. Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri Päivän päihdetilanne 2016 seminaari 25.4.

Peluuri apua peliongelmaisille verkossa. Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri Päivän päihdetilanne 2016 seminaari 25.4. Peluuri apua peliongelmaisille verkossa Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri Päivän päihdetilanne 2016 seminaari 25.4.2016, Turku Peluuri auttaa kun pelaaminen haittaa Peluuri ehkäisee ja vähentää

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa?

Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Pia Mäkelä Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Onko riippuvuusnäkökulmalla sijaa yhteiskuntatieteellisessä päihdetutkimuksessa? Eli: Miksi kansanterveysnäkökulmassa

Lisätiedot

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena Perustettu 1988 Toiminta alkanut vertaisryhmäperiaatteella Tällä hetkellä 13 työntekijää RAY:n tuella Omaisten tuki ja neuvonta: Neljä työntekijää Lapsiperhetyö

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA

Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Luento: Silja Serenade Nivelristeily 18.4.2016 ESH Kognitiivinen Lyhyterapia: Anneli Järvinen-Paananen ELÄMÄÄ KIVUN KANSSA Kipuluento / 2016 / ESH Anneli Järvinen- Paananen Kipu koskettaa monia Kivun kanssa

Lisätiedot

Suhteet. pelissä. Tietoa ja tukea ongelmapelaajien läheisille SUHTEET PELISSÄ

Suhteet. pelissä. Tietoa ja tukea ongelmapelaajien läheisille SUHTEET PELISSÄ TUKIAINEISTO / Pelihaitat SUHTEET PELISSÄ Tietoa ja tukea ongelmapelaajien läheisille Rahapelaaminen ja siihen liittyvät haitat ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina. Erilaisia rahapelaamisen haittoja

Lisätiedot

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Uusia eväitä metsämiehen reppuun Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Miehet huolehtivat itsestään ja terveydestään heikommin kuin naiset ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisen kynnys on korkeampi

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Alkoholin vaikutukset lapseen tunnista ajoissa. Mira Roine, kehitysjohtaja, A-klinikkasäätiö/Hämeen palvelualue

Alkoholin vaikutukset lapseen tunnista ajoissa. Mira Roine, kehitysjohtaja, A-klinikkasäätiö/Hämeen palvelualue Alkoholin vaikutukset lapseen tunnista ajoissa Mira Roine, kehitysjohtaja, A-klinikkasäätiö/Hämeen palvelualue Mira Roine, Kehitysjohtaja Kouvola 2.4.2014 1 Esityksen rakenne Yleisyys. Vanhempien liiallinen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Työstä hoitoon ohjatut kuntoutumisprosessi

Työstä hoitoon ohjatut kuntoutumisprosessi Työikäinen terveydenhuollossa I 12.9.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Työstä hoitoon ohjatut kuntoutumisprosessi Anne Pitkänen sosiaalityöntekijä, työnohjaaja SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen,

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Rahapeliongelma aikamme sosiaalipoliittisena haasteena

Rahapeliongelma aikamme sosiaalipoliittisena haasteena Rahapeliongelma aikamme sosiaalipoliittisena haasteena Janne Nikkinen, TT, Systemaattisen teologian laitos, Helsingin yliopisto janne.nikkinen@helsinki.fi Janus vol. 16 (1) 2008, 64-71 Nimimerkki Kolmekymmentä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille - tavoitteena hyvä asiakaskokemus. Neljän tuulen risteyksessä Porvoo Susanna Leimio

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille - tavoitteena hyvä asiakaskokemus. Neljän tuulen risteyksessä Porvoo Susanna Leimio Ehkäisevä työ kuuluu kaikille - tavoitteena hyvä asiakaskokemus Neljän tuulen risteyksessä Porvoo 7.9.2016 Susanna Leimio Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaattorikokeilu Välittäjä-hanke,

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä 11.9.2013 Lolan Lindroos Kouluttaja Uudenmaan palvelualue Helsingin palveluyksikkö 1 Puuttuminen väkivaltaan on välittämistä! Epäily ja tunnistaminen

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi.

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. MISTÄ ON KYSYMYS EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ? Ehkäisevä päihdetyö (Ept) on tärkeä osa kuntien

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä

Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä Systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoitus ennaltaehkäisyn työvälineenä Kehittämispäällikkö Helena Ewalds 5.9.2013 28.5.2013 Systemaattinen kartoitus / Ewalds 1 Paras tapa ehkäistä väkivaltaa on puhua

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa 2.11.2015 Marjo Lehtinen, projektisuunnittelija, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke Omaishoitajat ja läheiset liitto

Lisätiedot

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme pitää sinua välillä joko erittäin hyvänä tai erittäin pahana 0n sinulle ajoittain syyttä vihainen tai

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot