Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä"

Transkriptio

1 Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Avomieli-hankkeen koulutuspäivä, Sosiaalitaito, Järvenpää-talo Koulutuspäällikkö Tuula-Leena Raiski

2 Oma paikkani rahapeliongelmien palvelupolulla Video: Riitta Hirvonen: Kokemuksia hoidosta (2 min) Ehkäisy: pelipolitiikka, paikallisyhteisöt, yksilötyö, (vastuullinen pelaaminen) Tunnistaminen puheeksi otto tilannearvio - kokonaisarviointi moniammatillisesti Neuvonta, tuki, ohjaus muihin palveluihin Avohoito (yksilö- /ryhmämuotoinen) Kurssimuotoinen intensiivihoito, laitoskuntoutus YHTEISTYÖ, kenellä kokonaisvastuu asiakkaan tilanteen hoitamisesta?

3 Aiheita Oma paikkani palvelupolulla 2. Taustaa 3. Osaamistarve 4. Ongelmapelaamisen määrittely 5. Ongelmapelaamisen riskitekijöitä 6. Rahapelaamisen yleisyys ja ongelmapelaamisen esiintyvyys 7. Samanaikaisongelmat 8. Avun hakemisen esteitä ja mahdollisuuksia 9. Tunnistaminen ja arviointi 10. Rahapeliongelman hoito

4 TAUSTAA

5 Pelihaitat - huolenaihe ja kehittämiskohde Hallitusohjelma, STM:n strategia Arpajaislain muutoksen 1. vaihe 2010, mm. ikäraja 18 v STM ja THL vahvistaneet tutkimus- kehittämisja koulutustoimintaa, > tutkimus ja seuranta > pelihaittojen ehkäisy > hoitojärjestelmän kehittäminen > osaamisen kehittäminen Kolmas sektori edelläkävijänä kehittämistyössä Kehittämishankkeita (RAY)

6 Pelihaitat huolenaihe ja kehittämiskohde Palvelujärjestelmä huomioi rahapeliongelman heikosti, kansalaisten epätasa-arvoisuus Peliongelma jää usein tunnistamatta Kunnalla vastuu tarpeenmukaisten palvelujen järjestämisestä Rahapelihaitat enemmän esillä, ongelmat enemmän näkyviin > palvelutarve kasvaa > henkilöstön osaamistarve kasvaa

7 OSAAMISTARVE

8 Osaamistarvekartoitus Osaamistarvekartoitus rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa 2010 Tavoitteena oli kartoittaa ja kuvailla 1)kuntien asiakastyötä tekevän sosiaali- ja terveyspalvelujen ja nuorisotyön henkilöstön kokemaa osaamistarvetta rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa sekä 2)toiveita rahapeliongelmien ehkäisyyn ja hoitoon liittyvän koulutuksen järjestämisestä. Otanta AVI-alueittain (6, ei Ahvenanmaa) 134 vastaajaa 14 eri kunnasta (Raiski 2011)

9 Osaaminen, työssä koettu hyöty ja kehittymishalukkuus taustamuuttujittain Suurten (yli as.) kuntien henkilöstöllä enemmän osaamista, tietää perusteita/osaa jonkin verran 37 % Mitä useammin asiakastyössä (> sosiaalityössä useimmin) kohdattiin ongelmapelaajia, sitä vahvempi osaaminen, sitä hyödyllisemmäksi aihe koettiin työssä ja sitä halukkaampia oltiin kehittämään osaamista ; läheisten kohtaamisen useuden (> mielenterveystyössä useimmin) suhteen sama tulos työssä koetun hyödyn ja osaamisen kehittämishalukkuuden osalta Työtehtäväryhmittäin erot nykyisessä osaamisessa ja työssä koetussa hyödyssä > päihdetyössä ja sosiaalityössä vahvimpaa, sen jälkeen oppilas- ja opiskelijahuollossa ja mielenterveystyössä (Raiski 2011)

10 Osaamistarve 1. Palvelut 2. Muut peliongelmat kuin rahapeliongelmat 3. Hoito ja kuntoutuminen 4. Tunnistaminen ja puuttuminen 5. Synty ja seuraukset 6. Ehkäisevä työ 7. Perustiedot rahapelaamisesta (Raiski 2011)

11 ONGELMAPELAAMISEN MÄÄRITTELY

12 Ongelmapelaamisen määrittely Rahapeliongelmasta kuvauksia ja luokituksia esim. pelaamisen jatkumona ja tasoina haitallisuuden tai pelaamisen vaiheen mukaan Pelaamisen tasot: 1. Ei ongelmia, 2. Kohtalainen ongelma (tappioiden tasoitusyritykset, syyllisyys, riidat, salaaminen, ajoittainen masennus, korkea kulutus), 3. Vakava ongelma (masennus, itsemurha-ajatukset, ero, velka ja köyhyys, rikollisuus) (Pajula 2009) Ei pelaa viihdepelaaja ongelmapelaaja patologinen eli riippuvuushäiriöinen pelaaja (Halme ym. 2008)

13 Ongelmapelaamisen määrittely Tarkempi määrittely on tehty ongelmapelaaminen -käsitteelle. THL:n Liikaa pelissä -julkaisu (2010: Ongelmapelaaminen on rahan- ja/ tai ajankäytöltään liiallista pelaamista, joka vaikuttaa kielteisesti pelaajaan, hänen läheisiinsä tai muuhun sosiaaliseen ympäristöön. Nämä kielteiset vaikutukset liittyvät usein talouteen, suoriutumiseen opinnoissa tai työelämässä sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.

14 Peliriippuvuus Sijoittuu toiminnallisiin riippuvuuksiin Peliriippuvuus kahdessa kansainvälisessä tautiluokituksessa: WHO:n ICD-10 (Mielenterveyden häiriö) ja DSM-IV ICD-10:n diagnostiset kriteerit: a) vähintään kaksi pelaamisjaksoa vuodessa, b) pelaaminen jatkuu vaikka seurauksena henkilökohtaista ahdinkoa, c) voimakasta pelaamisen tarvetta on vaikea hillitä niin, että potilas itse pystyisi lopettamaan pelaamisen, d) pelaamiseen ja pelaamisympäristöön liittyvät mielikuvat hallitsevat ajattelua ja pelaamista

15 Ongelmapelaamisen syntyyn liittyviä näkökulmia Neurobiologiset näkökulmat (aivojen välittäjäaineet, neuroanatomia, genetiikka) Psykologiset näkökulmat (oppimisteoriat, kognitiiviset tekijät, persoonallisuus) Sosiokulttuuriset tekijät Rahapelaamisen sääntely Pelien ominaisuudet Yhtä yleisesti hyväksyttyä kokoavaa teoriaa pelaamishäiriön synnystä ei ole (Halme ym. 2008)

16 RISKITEKIJÖITÄ

17 Ongelmapelaamisen riskitekijöitä Ks Pelaamiseen liittyviä riskitekijöitä nuorilla (Nuoret pelissä 2011) Seur. riskitekijöiden luettelo perustuu pääosin Pelissähankkeen hoitotyön oppaan käsikirjoitukseen 2011: Ympäristöön liittyviä (virikkeetön ympäristö, päihdekulttuuri, yhteiskunnan arvot, helpot lainat ja pikavipit yms.) Pelaamiseen ja pelikulttuuriin liittyviä (pelien helppo saatavuus, nopeatempoiset tai muuten koukuttavat pelit, pelipaikkojen houkuttavuus, pelien mainonta)

18 Riskitekijöitä, jatkuu Pelaajaan ja hänen elämänkulkuunsa liittyviä (nuorena altistuminen tai aloittaminen, vanhempien tai läheisten pelaaminen ja peliongelmat, miessukupuoli, suuren pelivoiton saaminen tai läheltä piti, väärät uskomukset pelaamisesta, kyllästyminen ja elämän tyhjyyden kokemus, alkoholi- tai huumeongelmat, masennus tai ahdistus, parkinsonintauti ja sen lääkitys, ADHD, rahan liittäminen omanarvontuntoon, itsearvostuksen kietoutuminen pelaamiseen, henkilökoh-taisen elämän muutokset/ menetykset)(pelissä-h. 2011) Ks. myös Voittoa jaossa (vähäisen ja korkean riskin pelaajat)

19 Ongelmapelaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä Ongelmapelaamiseen ovat yhteydessä miessukupuoli ja nuori aikuisikä (myös Hakkarainen ym. 2009), vanhempien säännöllinen pelaaminen (erit. jos vanhemmalla peliongelma), nykyinen tupakointi (British 2010) Peluurin puhelinpalveluun soittaneista suurin osa nuoria miehiä, kuitenkin nettipelit muodostuneet naisille prosentuaalisesti hieman miehiä yleisemmäksi ongelmien lähteeksi (Pajula ym. 2010) Yleisesti ottaen varhaisessa iässä aloittamista ja paljon pelaamista pidetään riskinä peliongelmille

20 Pelit ja ongelmapelaaminen Puhelinpalveluun soittaneilla pääasiallisimmat ongelmia aiheuttaneet pelit: rahapeliautomaatit ja nettipelit (Pajula ym. 2010) Ongelmia pelaamisessa maininneet pelasivat erityisesti peliautomaateilla, päivittäisiä arvontapelejä ja urheiluvedonlyöntiä (Piispa ym.2009) Riski- ja ongelmapelaajilla suosituimpia rahapeliautomaatit ja vedonlyönti (Hakkarainen ym. 2009) Peliongelmiin liittyy useiden eri pelien pelaaminen (Piispa ym. 2009, Hakkarainen ym. 2009) -> nopeus, palkitsevuus, todennäköisyys voittaa, läheltä piti, luottokortin käyttömahdollisuus

21 PELAAMISEN YLEISYYS ONGELMIEN ESIINTYVYYS

22 Rahapelaamisen yleisyys Suomalaiset pelaavat enemmän kuin eurooppalaiset keskimäärin Rahapelaamiseen Suomessa runsaasti mahdollisuuksia v: rahapelejä kerran viikossa 41 %, useita kertoja viikossa 11 % edeltävän vuoden aikana (Aho ym. 2007) v: rahapelejä vähintään kerran viikossa 31 % edeltävän kuukauden aikana (Piispa ym. 2009) Miehillä, vanhemmilla ikäryhmillä ja vähän kouluja käyneillä yleisempää; jos Loton, Viking Loton ja Jokerin pelaamista ei huomioida, pelaaminen yleisintä vuotiailla miehillä ja vähemmän kouluja käyneillä (Piispa ym. 2009) Lotto suosituin peli

23 Rahapeliongelmien esiintyvyys Rahapeliongelmista kärsiviä vuotiaita noin (3,1 %), heistä n :lla (noin 1 %) todennäköinen peliriippuvuus (edeltävän vuoden aikana) (Aho ym. 2007) Seuraava väestökysely 2011, edellinen 2003 Noin 2 %:lla (työikäiseen väestöön suhteutettuna noin suomalaista) vuotiaalla ongelmia rahapelaamisesta (edeltävän kuukauden aikana) (Piispa ym. 2009) British Gambling Prevalence Survey (PGPS) 2010: ongelmapelaamisen yleisyysaste DSM IV:n mukaan 0,9 % (1999 ja ,6 %), PGSI:n mukaan 0,7 % (2007 0,5%) Arviolta 5-10 läheistä/ongelmapelaaja (Pajula, 2007)

24 Tietoa nuorten pelaamisesta Peruskoulua käyvistä pojista 40 % pelasi rahapelejä vähintään kerran viikossa (Kouluterveyskysely 2010) 9.luokkalaisista pojista n. 70 % pelasi rahapelejä vähintään kerran/kk, tytöistä n. 1/4 (Järvinen-Tassopoulos ym. 2010) vuotiaista rahapeliongelma/rahapeliriippuvuus 2,3 %:lla, riskiryhmässä 5 % ikäryhmästä (Aho ym. 2006) Alaikäiset nuoret kuluttivat n. 36 milj. rahapeleihin (Aho ym. 2006) Peluurissa alle 15-vuotiaiden pelaamista koskevien puheluiden määrän kasvu 2010 (Pajula ym. 2010) 90 % pelasi digitaalisia pelejä vähintään kerran/kk (Pelaajabarometri 2010), ongelmien laajuudesta ei väestötutkimustasoista tietoa

25 SAMANAIKAISONGELMIA

26 Samanaikaisongelmia Velkaantuminen, päihdeongelmat, terveysongelmat (mielenterveys, tupakointi) Liiallinen rahankäyttö yleisin rahapelaamisen aiheuttama ongelma Tupakointi, runsas alkoholin käyttö > miehillä ja terveysongelmat > naisilla yleisempiä rahapeliongelmia maininneilla kuin muilla vastaajilla (Piispa ym.2009) Kansainvälisissä tutkimuksissa tuotu esiin patologisen pelaamisen ja päihderiippuvuuden samanaikaisuuden yleisyys; samoin tuotu esiin mielialahäiriöiden, ahdistusja persoonallisuushäiriöiden, muiden impulssikontrollin häiriöiden ja itsemurha-alttiuden samanaikainen esiintyminen patologisen pelaamisen kanssa (Halme ym. 2009)

27 Samanaikaisongelmia/päihde Humalahakuisen juomisen/alkoholin suurkulutuksen, huumeidenkäytön ja ongelmapelaami - sen välillä sekä kaksin- että kolminkertaisia päällekkäisyyksiä ; noin joka 10. vastaaja Suomi juo tutkimuksessa raportoi vähintään kahden tekijän päällekkäisyydestä; 8 % vastaajista (väestötasolla noin humalahakuisesti juovaa suomalaista) raportoi jonkinasteisista peliongelmista; päällekkäisyydet yhdistyvät usein taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin (Hakkarainen ym. 2009)

28 Samanaikaisongelmia/päihde Puhtaan riski- ja ongelmapelaamisen ryhmässä korostuvat opiskelijoiden (15-29 v) ja eläkeläisten (50-69 v) osuudet (Hakkarainen ym. 2009) Päihdetapauslaskennassa 2007 päihde-ehtoisesti asioineista 4 %:lla oli rahapeliongelmia, suhteell. eniten ongelmapelaajia vuotiaiden ikäryhmässä, lääkkeiden päihdekäyttö ja kannabiksen käyttö oli suhteellisesti yleisempää ongelmapelaajilla kuin koko aineistoissa Rahapelionglemat selvästi yleisempiä päihdeehtoisesti asioivilla miehillä (Nuorvala ym. 2009)

29 Samanaikaisongelmia/ mielenterveys Mielenterveyden häiriöt yleisiä peliongelmaisilla päihdepalvelujen käyttäjillä Päihdetapauslaskennassa 2007 ongelmapelaajilla masennus (40 %:lla) ja muut mielenterveyden häiriöt (39 %:lla, osalla ilmeisesti ICD 10 diagnoosi) huomattavasti yleisempiä kuin muilla päihde-ehtoisesti asioineilla (Nuorvala ym. 2009)

30 Samanaikaisongelmia/ velkaantuminen (seuraus) Velkaantuminen ja muut taloudelliset vaikeudet keskeinen aihe Peluuriin tulevissa puheluissa; velkaantuminen ja pikavippien otto yleistä erityisesti nettipelaajilla (Pajula ym. 2010) Strand (2010) haastatteli 22 velkaantumisen parissa työskentelevää eri puolilta Suomea: Rahapeleistä johtuvan velkaantumisen koettiin lisääntyneen 2000-luvulla; suurin osa kohtaa asiaa mielestään viikoittain Pelivelkaantumiseen liittyy usein yleistä oman talouden hallitsemattomuutta, moniongelmaisuutta ja muita velkoja

31 Samanaikaisongelmia/ velkaantuminen (seuraus) Nettipokeribuumi yhdistettynä kulutus- ja pikaluottojen helppoon saatavuuteen edistää (Lähteenmaa ym. 2008: 1. luottokortti, 2. pikavipit ja läheisiltä lainaaminen, 3. kulutusluotto) Pelivelkaisen taloudellisen tilanteen hoitaminen erityisen haastavaa Velkajärjestely edellyttää ongelman hoitamista (hoitosuunnitelma/lääkärintodistus) Rahapeliongelma ei edelleenkään yhtä hyväksytty haittojen aiheuttaja kuin esimerkiksi alkoholismi, kevytmielinen velkaantuminen Video (5 min): Talous- ja velkaneuvonnan asiakastilanne

32 AVUN HAKEMINEN

33 Irti ongelmapelaamisesta Oman toipumisen arvioidaan olevan yleistä ongelmapelaamisessa Arviolta noin 10 % hakeutuu hoitoon (hoidon keskeyttäminen yleistä) (Halme ym. 2008, Slutske 2006) Peliongelma jää usein tunnistamatta

34 Avun hakemisen esteitä ja mahdollisuuksia Pelissä-hankkeen tutkijan Maritta Itäpuiston NAGS:n konferensissa Australiassa 2010 pitämän esityksen pohjalta > tulossa artikkeli Yhteiskuntapolitiikka 3/ asiakasta (10 miestä, 2 naista, 4 nettipelaajaa, 7 rahapeliautomaattien pelaajaa, 1 kaikki pelit), teemahaastattelut

35 Hoitoon hakeutumisen esteitä (Itäpuisto 2010) 1. Henkilökohtaiset esteet: ongelman kieltäminen, halu selvittää ongelma itse, viha, pettymys 2. Perheeseen ja sosiaaliseen ympäristöön liittyvät esteet: häpeä, pelko, salaaminen, kontrollin puute sosiaalisessa yhteisössä 3. Pelaamiskulttuurin tuottamat esteet: mikään ympäristössä ei välttämättä auta tunnistamaan pelaamis-käyttäytymistä ongelmalliseksi 4. Yleiset kulttuuriset esteet: esim. maskuliininen eetos, ennakkoluulot hoitoa kohtaan 5. Palveluihin liittyvät esteet: rakenteelliset ja konkreettiset esteet (löytääkö ja saako apua)

36 Avun hakemisen teitä (Itäpuisto 2010) 1. Yksilöllinen: psykologiset syyt estävät avunsaantia, apu löytyy helposti ongelman myöntämisen jälkeen 2. Moniongelmainen: peliongelma osa ongelmien kasaumaa, peliongelman tiedostaminen ei johda avun hakemiseen, elämän laadun paraneminen voi johtaa 3. Perhekeskeinen: pelko perheen jäsenten menettämisestä > salailu, epäilyksiä palvelujen suhteen, kokee kohdanneensa esteitä; perheenjäsenillä keskeinen rooli motivaattoreina, aktivaattoreina ja toimijoina

37 TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI Videot Puheeksiotto, Lähde (1 min)sekä Koskela & Ikävälko (1 min)

38 Tunnistaminen ja puheeksiotto Tunnuspiirteistä apua tilannearviossa; jos useita, rahapeliongelman mahdollisuus: taloudellisia (selittämätön rahankäyttö, rahan korostunut merkitys, rahasta puhumisen välttely, lainailu ) psyykkisiä (vetäytyminen ihmissuhteista, huolestuneisuus, masennus, agressiivisuus, itsetuhoisuus) fyysisiä (stressioireet, unettomuus, muutokset ruokahalussa, seksuaalisessa halukkuudessa) selittämättömät poissaolot, kohtuuttomasti netissä, pelitositteiden/pelaamisen piilottelu

39 Tunnistaminen ja puheeksiotto Työntekijän oman tietoisuus ja tieto rahapeliongelmasta edistää Työhön liittyviin kartoituksiin, asiakashaastatteluihin, terveystarkastuksiin sijoitettu (raha)pelaamista koskeva osio Työpaikalla ja laajemmin organisaatiossa sovittu, miten toimitaan ja mihin ohjataan Pelaamiseen liittyvää materiaalia esillä Aihe liitetään muihin asioihin Tunnistaminen voi olla myös prosessi

40 Arvioinnin ja hoidon työvälineitä - Lie-Bet -pikatyökalu 1. Oletko koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen yhä enemmän rahaa? 2. Oletko koskaan joutunut valehtelemaan läheisellesi siitä, kuinka paljon pelaat? > myöntävä vastaus yhteen tai molempiin kysymyksiin > henkilöllä saattaa olla peliongelma > asiaa on selvitettävä tarkemmin

41 Arvioinnin ja hoidon työvälineitä Pelipäiväkirja (pelaamista edeltävä tilanne ja mielentila, pelaamisen ajankohta ja käytetty aika, mitä peliä, missä ja kenen kanssa, panos, seuraukset ja tunteet pelaamisen jälkeen); Peliloki: php?page=peliloki-www Pokeriloki: Reikäleipä ongelmapelaamisen, haittojen havainnollistamisen ja hoidon suunnittelun prosessi (Pelissä-hanke, syksyllä 2011 löytyy )

42 Arvioinnin ja hoidon työvälineitä () Pelissä-hankkeen hoitotyön opas, syksy Ohjeistus pelaajalle ja läheiselle raha-asioiden hoidosta Ketjuanalyysi ja kehäkello (esim. retkahdus) Selviytymis/muutossuunnitelma Elämän ja pelaamisen historia (koordinaatisto) PGSI testi (Gambling Severity Index) RCQ-testi (Readiness to Change Questionnaire) Pelaamisen tavoitejana TGQ pelihoukutuskysely (Tempations for Gamling Questionnaire)

43 Arvioinnin ja hoidon työvälineitä ja oppaita Rahapeliongelman mini-interventio (Jukka Halme) > Funktionaalinen analyysi, Motivoiva haastattelu > Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito verkkokurssi >

44 Oppaita Voittoa jaossa opas (http://www.thl.fi/pelihaitat > julkaisut) Rahapeliongelmien tunnistaminen ja pelaajan auttaminen Työkaluja peliongelmien tunnistamiseen, puheeksiottoon ja hoitotyöhön (Pelissä-hanke) > (ilm. s. 2011) Kulttuurisensitiivinen käsikirja (Sosiaalipedagogiikan säätiö 2010) > Liikaa pelissä (2010) ja Suhteet pelissä (2010), >julkaisut

45 Reikäleipä Ongelmapelaamisen tunnistamisen, haittojen havainnollistamisen ja hoidon suunnittelun prosessi (Pelissä-hanke/Perttula 2011)

46 Reikäleipä-mallin käyttö Asiakkaan havahduttamiseen Peliongelman laajuuden ja pelaajan elämäntilanteen hahmottamiseen Hoidon tarpeen arvioinnin apuvälineeksi Hoidon toteutuksen tueksi > luo rakennetta hoitoprosessille, systemaattisesti eri lohkojen käsittelyä sovitun tavoitteen mukaisesti Voidaan tehdä yhdessä paperille, asiakas voi tehdä itsekseen Visualisointi hoidon edetessä (värittäminen, reiän suuruus jne.)

47 RAHAPELIONGELMAN HOITO

48 Rahapeliongelman hoitomuodot Ongelmapelaajien hoitopalvelut uusi ilmiö Yleensä samoin menetelmin ja samoissa yksiköissä kuin päihdeongelmaisille Hoidon tulisi vastata pelaamisongelman vakavuusastetta, itsearvioitua hoidon tarvetta ja yksilöllisiä eroja Hoitomuotoja porrastettu seuraavasti Hodginsia (2005) mukaillen: - Omaehtoinen muutos - Mini-interventio ja lyhyt-neuvonta - Intensiiviset hoidot (Halme ym. 2008)

49 Tutkimusta hoitomenetelmistä (Halme ym. 2008) Hoitomenetelmistä vähän satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia Kognitiiviset ja behavioraaliset menetelmät näyttävät tutkimusten valossa vaikuttavimmilta. Esimerkkejä: retkahduksen ehkäisy, ongelmanratkaisu ja sosiaalisten taitojen harjoittelu, alttius/ herkistäminen, oman pelaamisen hallitseminen kontrollin ulkoistamisella jne. Monimenetelmäistä otetta pidetään parempana kuin yhden menetelmän varaan rakentuvaa

50 Tutkimusta hoitomenetelmistä (jatkuu) Lääkehoito (mm. opiaatinsalpaajat, masennuslääkkeet ja mielialaa tasoittavat lääkkeet) havaittu vaikuttavammaksi kuin lumehoito, eri lääkeaineilla ei havaittu keskimääräisiä eroja vaikutuksissa. Oma-apuryhmät Gamblers anonymous ja Gam- Anon ryhmät: tuloksellisuudesta sekä positiivisia että varovaisempia arvioita, tärkeä tekijä ammatillisen hoidon tukena, keskeyttäneiden osuus suuri Heikon hoitoon hakeutumisen ja omaehtoisen toipumisen yleisyyden vuoksi tulisi panostaa kevyisiin interventioihin ja oma-apujärjestelmiin

51 Huomioita hoidosta Ns. yleiset tekijät hoitoprosessissa tärkeitä (työntekijän tyyli ja toiminta, asiakkaan ja työntekijän yhteistyösuhde) ( Läheisten mukaan ottaminen yksi avain tehokkaaseen hoitoon Tärkeää pitää muutoksen motivaatiota yllä koko prosessin ajan Erilaisten pelaajaryhmien tunnistaminen ja tuen erityispiirteet (esim. nettipelaajat, fyysistä läsnäoloa vaativien pelien pelaajat, naiset?, samanaikaisongelmat, kehitysvammaiset asiakkaat) (Pelissä-hanke 2011)

52 Hoidon vaiheita Yhteistyösuhteen luominen, hoidon aloitus Muutosvälineiden ja pelaamattomuustaitojen käsittely Pelaamattomuutta vahvistavan elämäntyylin harjoittelu ja hoitosuhteen päättäminen Prosessin murros- ja käännekohtia (kriisiytynyt tilanne, retkahdus, itsemurhariski) (Pelissä-hanke 2011)

53 Huomioita hoidosta Nuorten liika/ongelmapelaamisen tuki ja hoito (Nuoret pelissä 2011) Moniammatillinen yhteistyö, Pepe, Liisa

54 Arvioituja hoitomalleja ja menetelmiä Huotari (2007): Pelaaminen hallintaan Kuntoutus- ja koulutusohjelman ulkoinen arviointi. Ahonen & Halinen (2008): Yhteisöllinen avohoito rahapeliongelmaisten tukena. Mallin kehittäminen ja yhteisöhoidon vaikutukset. Huotari & Pitkänen (2009): Peli poikki - ohjelman arviontiraportti. > Kuntoutussäätiö (2010) Pelaajien vertaistukiverkostoprojektin ulkoinen arviointi

55 Palvelut rahapeliongelmissa >hoito Neuvonta, ohjaus ja vertaistuki - paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia palveluja (mm. Peluuri, Peli poikki, Valtti, Tuuletin, Pelivoimapiiri, Tiltti, vertaisryhmät) Yksilö- ja/tai ryhmämuotoinen avohoito - pääsääntöisesti A-klinikoilla, myös päihde- ja mielenterveyspalveluissa, Peliklinikka - palvelut kunnittain Intensiivihoito ja kuntoutus (Riippuvuusklinikka Tyynelä, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus, Hietalinna-yhteisö) Apua talousongelmiin ja velkojen hoitamiseen (Talous- ja velkaneuvonnat, Takuu-säätiö ja Velkalinja)

56 Peruspalvelujen apu voi riittää erityisesti, jos Kyse on riskipelaamisesta tai tason 2 (kohtalainen ongelma) pelaamisesta Asiakkaan tai potilaan yksittäiset fyysiset, psyykkiset tai sosiaaliset haitat eivät ole erityisen vakavia Pelaaminen ei ole edennyt pelihimon tai peliriippuvuuden (ks ICD-10 ja DSMIV) kriteerit täyttävälle tasolle Asiakas tai potilas ei ole halukas hakeutumaan erityispalvelujen piiriin ja Pelaajan lähipiirille ei aiheudu pelaamisesta vakavia psyykk., fyys. ja/tai sos. haittoja

57 Erityispalveluihin kannattaa ohjata, jos Tukitoimet peruspalveluissa eivät ole tuottaneet toivottua tulosta Pelaajaa ei kyetä peruspalveluissa auttamaan tarvittavalla tavalla Pelaaminen täyttää pelihimon/peliriippuvuuden kriteerit Pelaamisesta on aiheutunut pelaajalle itselleen tai hänen läheisilleen vakavia psyykk., fyys. Tai sos.haittoja Pelaamiseen liittyy itsetuhoisia ajatuksia

58 Kiitos! Tuula-Leena Raiski p , tuula-leena.raiski(at)koske.fi Tutustu aiheeseen lisää: Lähdeluettelossa linkkejä alkuperäislähteeseen

59 Lähteet Aho, P. & Ilkas, H. (2006): Nuorten rahapelaaminen vuotiaiden nuortenrahapelaaminen ja peliongelmat -puhelinhaastattelu (pdf) Sosiaali- ja terveysministeriö, 12/2006. Aho, P. & Turja T. (2007): Suomalaisten rahapelaaminen 2007 (pdf) Sosiaali- ja terveysministeriö ja Taloustutkimus British Gambling Prevalence Survey 2010 Hakkarainen, P. & Järvinen-Tassopoulos, J. & Metso, L. (2010) Miten alkoholinkäyttö, rahapelaaminen ja huumeidenkäyttö kytkeytyvät toisiinsa? Teoksessa Mäkelä, P. & Mustonen, H. & Tigerstedt, C. (toim.) Suomi juo (pdf 6,8 Mt). Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset Helsinki: THL, Halme, J.T. & Tammi, T.(2008) Katsaus ongelmapelaamisen ja patologisen pelaamisen hoitoa koskevaan vaikuttavuustutkimukseen: tutkimus on vähäistä ja tulokset epävarmoja.sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 45, s

60 Lähteet (jatkuu) Itäpuisto, M. (2010) The process of help-seeking of problem gamblers. Esitys NAGS:n konferenssissa Australiassa 2010 Jaakkola, T. (2009) Rahapeliongelman synty. Aineisto Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito verkkokurssissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Järvinen-Tassopoulos, J. & Metso, L. (2009) Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia. Vuoden 2007 ESPAD - koululaiskyselyn tulosten tarkastelua. Yhteiskuntapolitiikka 74(2009):5, Koivisto, M-V. (2009) Kouluterveyskysely 2010 Lähteenmaa, J. & Strand, T. (2008)Pelin jälkeen: Velkaa vai voittoja? Tutkimus velan ottamisesta rahapeleihin, erityistarkastelussa nettipokeri ja pikavippaaminen Stakes, Raportteja 25 Koko julkaisu (pdf) Nuoret pelissä-tukiaineisto (2011) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

61 Lähteet (jatkuu) Nuorvala, Y. & Järvinen-Tassopoulos, J. & Huhtanen, P. (2009) Mielenterveyden häiriöt yleisiä peliongelmaisilla päihdepalvelujen käyttäjillä. Tiimi 2/2009 (1,3 Mt), 9-11 Pajula, M. & Aaltonen, A. (2010) Peluurin vuosiraportti. Pajula, M. (2009) Suhteet pelissä. Tietoa ja tukea ongelmapelaajien läheisille (pdf 1,9 Mt) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Pajula, M. (2007) Ongelmapelaajan läheinen: sairas vai selviytyjä? Selvitys rahapeliongelman vaikutuksista läheisiin. Stakes, Työpapereita 26 Koko julkaisu (pdf) Pelaajabarometri Pelin merkit (2009), Pelissä-hankkeen hoitotyön oppaan käsikirjoitus (2011), ilmestyy syksyllä 2011,

62 Lähteet (jatkuu) Piispa, M. & Laitalainen, E. & Helakorpi, S. & Halme, J. & Alho, H. & Uutela, A. (2009) Rahapelaaminen, pelaamisen aiheuttamat ongelmat ja niiden yhteys elintapoihin : Tutkimus työikäisistä suomalaisista vuonna 2008 (pdf 373 Kt) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 29 Raiski, T-L. (2010) Osaamistarve rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Käsikirjoitus julkaisuun. Slutske, W. (2006) Natural recovery and Treatment-Seeking in Pathological Gambling: Results of Two U.S. National Surveys. Am J Psychiatry 163:2 Strand, T. (2010) Velkaantunut rahapelaaja. Esitys THLpeliverkoston kokouksessa Turja, T. (2006): Kuntien käytännöt ja tiedon taso rahapeliongelmaisten hoidossa (pdf) Sosiaali- ja terveysministeriö, 9/2006.

Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa

Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa Kehittämispäällikkö saini.mustalampi@thl.fi 6.3.2009 Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa/ Saini Mustalampi 1 THL on tutkimus- ja kehittämislaitos,

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi 2013 12.9.2013 Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen lukuina Ongelmallinen rahapelaaminen Pelihaittojen ehkäisy Rahapelaaminen Suomessa Rahapelaaminen

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelit (1) Rahapeli pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoinen, perustuu pääosin sattumaan.

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS Osaamistarvekartoitus rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa Pelipilotti - alueella (Kokkola, Keski-Pohjanmaa, Vaasa) 5.9.2013 Pelipilotti 2013-2015

Lisätiedot

Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011

Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011 Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011 Rahapelaaminen ja terveys, mitä tekemistä niillä on keskenään? Kun katsotaan rahapelaamisen

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret aikuiset ja rahapelit Tapio Jaakkola 19.4.2016 Tampere Rahapelaamisen jatkumo Ei pelaa Maltillinen pelaaminen Ammattimainen ja patologinen

Lisätiedot

Rahapelaajan velkakierre. Maria Heiskanen VTM, tutkija Peliklinikka (Socca / HUS)

Rahapelaajan velkakierre. Maria Heiskanen VTM, tutkija Peliklinikka (Socca / HUS) Rahapelaajan velkakierre Maria Heiskanen VTM, tutkija Peliklinikka (Socca / HUS) Veikkauksella monopoliasema rahapelien tarjoamiseen, jonka perusteena rahapelihaittojen ehkäisy - tuotot ovat suotuisa

Lisätiedot

Ikäihmisten rahapelaaminen

Ikäihmisten rahapelaaminen Ikäihmisten rahapelaaminen TERVE-SOS 2009, Helsinki Johanna Järvinen-Tassopoulos, erikoistutkija Päihteiden ja ehkäisevän päihdetyön yksikkö 14.5.2009 Johanna Järvinen-Tassopoulos 1 1. Aluksi Marketin

Lisätiedot

Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut

Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut Työikäisten ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy koulutus 1 Lähteet ja tukimateriaali 2 1 Pelihaittojen ehkäisy Tiedon lisääminen Valmista materiaalia

Lisätiedot

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö THL:llä toimeksianto STM:ltä (2007-2009, 2009-2011, jatko tulossa) Arpajaislain

Lisätiedot

Työikäisten pelaaminen

Työikäisten pelaaminen Työikäisten pelaaminen O-Pete 16.5.2012 Lahti Mari Pajula kehittämispäällikkö, Peluuri Peluuri ensikäden palveluna Peluuri tarjoaa valtakunnallisia, anonyymejä ja ilmaisia matalan kynnyksen neuvonta-,

Lisätiedot

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen Saini Mustalampi, THL Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen (Raha)pelihaittojen ehkäisyä on tieteellisesti tutkittu kansainvälisestikin vasta vähän, Suomessa ei

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue Salla Karjalainen @sallakar_ Miksi rahapelejä pelataan? Unelma jättipotista, ajanviete, älyllinen haaste, mielialan säätely, sosiaaliset tekijät Miten rahapelihaitat

Lisätiedot

TUKIAINEISTO. Pelihaitat. Pelin. merkit. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville

TUKIAINEISTO. Pelihaitat. Pelin. merkit. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville TUKIAINEISTO Pelihaitat Pelin merkit Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville Sisältö 1 Johdanto 2 2 Rahapelaaminen ja rahapelit 3 3 Ajanvietteestä riippuvuuteen rahapelaamisen tasot

Lisätiedot

Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3.

Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3. Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Yleisesti (riippuvuusongelmat) Riippuvuudet (erityisesti

Lisätiedot

Rahapeliongelma epidemiologia ja hoitomuodot

Rahapeliongelma epidemiologia ja hoitomuodot Rahapeliongelma epidemiologia ja hoitomuodot Neurofysiologian dosentti, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mielenterveys- ja päihdepalvelut-osasto Taustaa www.yours4money.org www.feeclub.com

Lisätiedot

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Lahti 9.4.2014 11.4.2014 Minna Kesänen 1 Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio

Lisätiedot

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta

Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Peliklinikka kehittämistä monitoimijuuden pohjalta Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka VALTAKUNNALLISET OSAAMISKESKUSPÄIVÄT 29.8.2013 Jyväskylä 26.8.2013 Peliklinikka 26.8.2013/TJ 1 Peliklinikka

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville TUKIAINEISTO Pelihaitat www.thl.fi/ pelihaitat Verkkosivusto rahapelihaittoja työssään kohtaaville Lie Bet pikatyökalu rahapeliongelman tunnistamiseen 1. Oletko koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Aluefoorumi Kajaani Tapio Jaakkola

Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Aluefoorumi Kajaani Tapio Jaakkola Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen Aluefoorumi 7.10.2017 Kajaani Tapio Jaakkola Rahapelaaminen Se on tuurista kiinni. Millainen rahapelaaja olet? Tee testi Katsotaan, millainen

Lisätiedot

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peluurin sidosryhmäseminaari 1.3.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Motto: Some dance to

Lisätiedot

Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013

Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013 Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013 Positiiviset vaikutukset Negatiiviset vaikutukset/ Liiallinen pelaaminen Negatiiviset vaikutukset/ Pelaamisen vaikutukset

Lisätiedot

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Vantaa 4.11.2015 Suunnittelija Minna Kesänen Koske/THL Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu käytännönläheinen toimintamalli paikallisten alkoholi-,

Lisätiedot

PELIADDIKTIO. Raha- ja netti pokeri pelit

PELIADDIKTIO. Raha- ja netti pokeri pelit PELIADDIKTIO Raha- ja netti pokeri pelit NÄILTÄ SIVUILTA LÖYTYY Tietoa rahapeleistä Pelaamisen yleisyydestä Kuka pelaa ja miksi? Lainsäädäntö joka koskee rahapelaamista Onko pelaaminen ongelma? Mitä ongelmalle

Lisätiedot

P LIN MERKIT. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville PELIHAITAT TUKIAINEISTO

P LIN MERKIT. Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville PELIHAITAT TUKIAINEISTO P LIN MERKIT Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville PELIHAITAT TUKIAINEISTO PELIHAITAT TUKIAINEISTO Sisältö Lukijalle...3 1 Rahapelaaminen ja rahapelit...5 2 Ajanvietteestä riippuvuuteen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Miten tunnistaa pelihimo?

Miten tunnistaa pelihimo? Miten tunnistaa pelihimo? Päihdelääketieteen luentosarja / Syksy 2008 4.9.2008 Tapio Jaakkola Projektipäällikkö Peluuri Rahapelit Rahapelien pelaaminen Panos rahaa ja voitto/tappio rahaa Rahapelien tuotto

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka Terveyttä Lapista 2013 5.9.2013 Rovaniemi 3.9.2013 Peliklinikka 3.9.2013/TJ 1 Sisällys 1. Suomalaisten

Lisätiedot

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka PELISEMINAARI 16.9.2013 Lahti 16.9.2013 Peliklinikka 16.9.2013/TJ 1 Peliklinikan palvelut tarjoavat Avokuntoutusta

Lisätiedot

Riskipelaaminen Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry

Riskipelaaminen Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry Riskipelaaminen 10.5.2017 Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry Miksi puhua rahapelaamisesta? Voisiko asia kuulua minulle? Miksi rahapelaamisesta pitäisi puhua? Riskipelaaminen tai peliongelma ei näy

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi 12.3.2013 Esityksen kulku Suomen rahapelijärjestelmä ja tulokulmia rahapelikysymykseen Paljonko suomalaiset pelaavat rahapelejä Mitä pelejä pelataan ja missä

Lisätiedot

Rahapelaamisen puheeksiotto ja tunnistaminen

Rahapelaamisen puheeksiotto ja tunnistaminen Rahapelaamisen puheeksiotto ja tunnistaminen Lahti 11.10.2017 EHYT ry Koulutuksen sisältö 1. Koulutuksen tavoitteet 2. Rahapelaaminen ja rahapeliongelma 3. Rahapelaamisen puheeksioton haasteet -työpaja

Lisätiedot

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Pokeri ja emootiot Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Internetin villit pelikuviot -seminaari Tiistai 11.12.12 Esityksen sisältö Pokeripelin

Lisätiedot

Ajassa liikkuu. Haasteita ja mahdollisuuksia rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle. Saini Mustalampi

Ajassa liikkuu. Haasteita ja mahdollisuuksia rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle. Saini Mustalampi Ajassa liikkuu Haasteita ja mahdollisuuksia rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle Saini Mustalampi Suomalaisten rahapelaaminen 2011 2015 väestökysely julkaistaan 14.12.2015 Todennäköinen rahapeliriippuvuus

Lisätiedot

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus Ikääntyneiden peliriippuvuus Ketä sinä ajattelet, kun alamme puhua ikäihmisten peliongelmista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Pelaamista ei tule ylipatologisoida:

Lisätiedot

Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut

Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut Lasten ja nuorten liikapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy koulutus 1 Lähteet ja tukimateriaali 2 1 Pelihaittojen ehkäisy Aikuisen vastuu Vanhempien roolin

Lisätiedot

Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen

Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Perhetyön koulutus 23.9.2014 14.10.2014 Minna Kesänen 1 Käsitteet Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio on rahaa tai

Lisätiedot

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen, hoito Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkosto/sari Castrén 1

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen, hoito Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkosto/sari Castrén 1 Rahapeliriippuvuus Taustaa, tunnistaminen, hoito 14.11.2013 Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkosto/sari Castrén 1 Taustaa THL koordinoi rahapelihaittojen ja ehkäisyn tuki- ja hoitopalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Nuorisolautakunta Ntj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Nuorisolautakunta Ntj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (5) 110 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Näreen ym. aloitteesta virtuaalinuorisotyön kehittämisestä nettipelaajille HEL 2012-013152 T 00 00 03 Päätös Lautakunta

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 2017

VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 2017 VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 207.2.207 Tuomo Turja Taloustutkimus t-63/ttu 20..207 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus on toteutettu Veikkaus Oy:n toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä

Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä Neuvonnan ja itseapuvälineiden kokonaisuus Monipuolista tarpeiden huomioimista pelihaittatyösä Mari Pajula, kehittämispäällikkö, Peluuri/ Sininauhaliitto (Pelihaitat) Takuu-Säätiön Talous- ja velka-asioiden

Lisätiedot

Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013

Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013 Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013 Mikko Meriläinen mikko.merilainen@ehyt.fi Pelitaito-projekti EHYT ry:n viisivuotinen projekti (2010 2014) Pelaamisella tarkoitetaan digitaalista

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Tuula Sundman osastopäällikkö EHYT ry ELÄMÄNILOA JA HYVINVOINTIA Ilman päihdeja pelihaittoja JOKAINEN MEISTÄ RAKENTAA SUOMALAISTA PÄIHDEKULTTUURIA

Lisätiedot

Peliongelman tunnistaminen

Peliongelman tunnistaminen Peliongelman tunnistaminen XIII Valtakunnalliset Päihdepäivät 14.9.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Rahapelit 1 Rahapelien pelaaminen

Lisätiedot

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 1 Elämä On Parasta Huumetta ry - EOPH EOPH tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Katsaus alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanteeseen 29.4.2016 Kirsimarja Raitasalo 1 ALKOHOLI 29.4.2016

Lisätiedot

LIIKAA P LISSÄ. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta PELIHAITAT TUKIAINEISTO

LIIKAA P LISSÄ. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta PELIHAITAT TUKIAINEISTO LIIKAA P LISSÄ Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta PELIHAITAT TUKIAINEISTO Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 3. tarkistettu painos, 2015 Teksti: Mari Pajula 3. painoksen tarkastaneet:

Lisätiedot

Liikaa. pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta LIIKAA PELISSÄ

Liikaa. pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta LIIKAA PELISSÄ LIIKAA PELISSÄ Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta TUKIAINEISTO / Pelihaitat Rahapelaaminen ja siihen liittyvät haitat ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina. Pelit ovat yhä helpommin saatavilla ja

Lisätiedot

Lähde: Ikärajat.fi; RAY

Lähde: Ikärajat.fi; RAY Alaikäinen saa pelata K18-pelejä, mutta vain oman vanhemman seurassa. TARUA. K18-ikärajassa ei ole joustovaraa, vaan se on aina voimassa riippumatta aikuisen myös omaan perheeseen kuuluvan - läsnäolosta.

Lisätiedot

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma?

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Katsaus Tapio Jaakkola Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Peliriippuvuuden tunnistaminen on vaikeaa, koska pelaajat pyrkivät useimmiten salaamaan ongelmansa. Riippuvuuden seuraukset voivat olla

Lisätiedot

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Mikko Meriläinen mikko.merilainen@ehyt.fi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi

Lisätiedot

Lataa Rahapeliriippuvuus. Lataa

Lataa Rahapeliriippuvuus. Lataa Lataa Rahapeliriippuvuus Lataa ISBN: 9789516564855 Sivumäärä: 224 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 24.17 Mb Suomalaiset ovat innokkaita rahapelaajia. Suurin osa suomalaisista pelaa ainakin satunnaisesti

Lisätiedot

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mielenterveys Suomessa Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1.11.2010 1 Mielenterveyskuntoutuksen lähtökohdat eri aikoina (Nordling 2010) - työ kuntouttaa (1960-luku) -

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

LIIKAA JA VAARALLISTA? Näkökulmia ongelmalliseen pelaamiseen. Jarkko Järvelin Projektipäällikkö Sovatek-säätiö, Pelituki-hanke

LIIKAA JA VAARALLISTA? Näkökulmia ongelmalliseen pelaamiseen. Jarkko Järvelin Projektipäällikkö Sovatek-säätiö, Pelituki-hanke LIIKAA JA VAARALLISTA? Näkökulmia ongelmalliseen pelaamiseen Jarkko Järvelin Projektipäällikkö Sovatek-säätiö, Pelituki-hanke Mistä puhutaan, kun puhutaan ongelmallisesta pelaamisesta Mediakasvatuksesta

Lisätiedot

Nainen ja peliongelma. Kokemuksia naistenryhmästä Peliklinikalla

Nainen ja peliongelma. Kokemuksia naistenryhmästä Peliklinikalla Nainen ja peliongelma Kokemuksia naistenryhmästä Peliklinikalla Ryhmän prosessi Ryhmän synty Tutustuminen ja pelitarinat Ryhmä tiivistyy Kesätauko Syksyllä takaisin ruotuun Yhteisen työskentelyn vaihe

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2009

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2009 Tapio Jaakkola Peluuri Puolivuotisraportti 2009 2 Yhteenveto Tapio Jaakkola: Peluuri Puolivuotisraportti 2009. Peluuri, raportteja. 10 sivua. Helsinki 2009. Kaikkiaan Peluurin numeroon tulleet soitot ovat

Lisätiedot

Peliongelmat ilmiönä. Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö 15.5.2013

Peliongelmat ilmiönä. Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö 15.5.2013 Peliongelmat ilmiönä Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö 15.5.2013 Peliongelma vrt päihdeongelma Toiminnallinen riippuvuus Salaaminen Talous korostuu Käyttäytymisterapia Diagnoosi hillitsemishäiriöissä

Lisätiedot

Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa

Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa Pelipilotin kehittäjäverkosto Kokkola Vaasa Keski-Pohjanmaa Alue Asukasluku 31.12 2011 Kokkola 46 585 Keski-Pohjanmaa 68 484 Välimatkat 109 km maakunnan sisällä Kokkolasta Vaasaan 124 km Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 5.6.2014, Mikkeli Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Sari Ilvonen Porin kaupunki,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 1 Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 2 Pelitaito-projekti (2010-2014) Tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy Pelaamisella

Lisätiedot

VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu

VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu NELJÄ TUULTA KESKUUDESSAMME Päihdeongelmat Noin 2800 ihmistä kuoli vuonna 2012 päihteiden

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

Suomalaisten mielenterveys

Suomalaisten mielenterveys Suomalaisten mielenterveys LT, dosentti Jaana Suvisaari Yksikön päällikkö, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut -yksikkö 18.2.2013 Suomalaisten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Suomalaisten mielenterveys

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mini-intervention hyvä käytäntö työterveyshuollossa Leena Hirvonen, erityisasiantuntija XVIII Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät, Tampere 12.10.11 Alkoholihaittojen hallinta

Lisätiedot

Liikaa VANHENTUNUT. pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta LIIKAA PELISSÄ

Liikaa VANHENTUNUT. pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta LIIKAA PELISSÄ LIIKAA PELISSÄ Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta TUKIAINEISTO / Pelihaitat Rahapelaaminen ja siihen liittyvät haitat ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina. Pelit ovat yhä helpommin saatavilla ja

Lisätiedot

Pohjoismainen näkökulma laadukkaisiin päihdepalveluihin

Pohjoismainen näkökulma laadukkaisiin päihdepalveluihin Pohjoismainen näkökulma laadukkaisiin päihdepalveluihin Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 18.11.2008 Marjo Hannu-Jama/NOPUS>1.1.09 Nordiskt Välfärd Center NVC Pohjalaiset päihdepäivät Pohjoismainen näkökulma

Lisätiedot

Mikael Palola. SoTe kuntayhtymä

Mikael Palola. SoTe kuntayhtymä Mikael Palola ja Saarikka Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi muodostivat Paras-hankkeen mukaisen yhteistoiminta-alueen 1.1.2009 Kunnat siirsivät sosiaali- ja terveyspalveluiden (pl.

Lisätiedot

Hyvinvointia Maakuntaan VIII 21.1.2015. Alkoholinkäyttö puheeksi hyvinvoinnin edistämiseksi Heli Heimala

Hyvinvointia Maakuntaan VIII 21.1.2015. Alkoholinkäyttö puheeksi hyvinvoinnin edistämiseksi Heli Heimala Hyvinvointia Maakuntaan VIII 21.1.2015 Alkoholinkäyttö puheeksi hyvinvoinnin edistämiseksi Heli Heimala Taustaa Hyvinvointiaatteen peruskivi on uskomus, että kun ihmisen perustarpeet tyydytetään ja hänelle

Lisätiedot

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina?

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Kommenttipuheenvuoro alustukseen: Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA!

Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy TERVETULOA! Ongelmapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy 14.9.2011 TERVETULOA! Tervetuloa! 8:45 Rahapelaaminen yhteiskunnallisena ilmiönä Antti Murto, Peliklinikka 9:30 Ikäeettinen työ pelaavien ikäihmisten parissa

Lisätiedot

Vantaan alueelliset vanhempainillat. Elämä On Parasta Huumetta ry Mäkelänkatu 49, 3.krs, 00550 Helsinki www.eoph.fi www.pelitaito.

Vantaan alueelliset vanhempainillat. Elämä On Parasta Huumetta ry Mäkelänkatu 49, 3.krs, 00550 Helsinki www.eoph.fi www.pelitaito. Vantaan alueelliset vanhempainillat 1 Elämä On Parasta Huumetta ry - EOPH EOPH tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä lapsen ja nuoren edun näkökulmasta. 1.1.2012 alkaen Ehkäisevä päihdetyö EHYT

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 8.5.2014, Turku Seutukoordinaattori, YTM Susanna Leimio Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Pakka

Lisätiedot

Liikaa VANHENTUNUT. pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta LIIKAA PELISSÄ

Liikaa VANHENTUNUT. pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta LIIKAA PELISSÄ TUKIAINEISTO / Pelihaitat LIIKAA PELISSÄ Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta Rahapelaaminen ja siihen liittyvät haitat ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina. Pelit ovat yhä helpommin saatavilla ja

Lisätiedot

Nuoret pelissä -diasarja rahapelaamisesta

Nuoret pelissä -diasarja rahapelaamisesta OHJEISTUS DIASARJAAN 1 Nuoret pelissä -diasarja rahapelaamisesta Diojen sisällysluettelo: 1. Kansidia: Tiesitkö, että kaiken rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta? 2. Miksi tarvitaan uusi ikäraja? 3. Mitä

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy. Järvenpää 10.4.2014. Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014

Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy. Järvenpää 10.4.2014. Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014 Kirjoita tähän nimesi 10.4.2014 Nuorten talousosaaminen ja velkaongelmien ennaltaehkäisy Järvenpää 10.4.2014 Takuu-Säätiö Valtakunnallinen sosiaalialan toimija Autamme talouskriisissä olevia ihmisiä velka-

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijoille LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Lisätiedot

Lataa Liikaa pelissä? (20 kpl) - Mari Pajula. Lataa

Lataa Liikaa pelissä? (20 kpl) - Mari Pajula. Lataa Lataa Liikaa pelissä? (20 kpl) - Mari Pajula Lataa Kirjailija: Mari Pajula ISBN: 9789523025783 Sivumäärä: 32 sivua Formaatti: PDF Tiedoston koko: 16.37 Mb Suomessa pelataan paljon rahapelejä ja joillekin

Lisätiedot

HUUKO IV 8.9.2011 klo 14.00-14.45 Tanja Hirschovits-Gerz. Tanja Hirschovits-Gerz@uta.fi 2011 1

HUUKO IV 8.9.2011 klo 14.00-14.45 Tanja Hirschovits-Gerz. Tanja Hirschovits-Gerz@uta.fi 2011 1 HUUKO IV 8.9.2011 klo 14.00-14.45 Tanja Hirschovits-Gerz Tanja Hirschovits-Gerz@uta.fi 2011 1 Mistä ja kenen prosessista on kyse? Polarisaatio: päihde- ja mielenterveystyö? Asiakkaan / potilaan muutosprosessista?

Lisätiedot

Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi RAHAPELIHAITAT HALTUUN.

Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi RAHAPELIHAITAT HALTUUN. Toimet rahapelihaittojen vähentämiseksi RAHAPELIHAITAT HALTUUN www.thl.fi/pelihaitat Rahapelien luvatussa maassa haasteena haittojen ehkäisy Suomi on rahapelaamisen kärkimaita Euroopassa. Rahapelit näkyvät

Lisätiedot

Ikäeettinen työ pelaavien ikäihmisten parissa. Jenni Kämppi VTM (sosiaalityö), TM (sosiaalietiikka) Projektipäällikkö, Sininauhaliitto

Ikäeettinen työ pelaavien ikäihmisten parissa. Jenni Kämppi VTM (sosiaalityö), TM (sosiaalietiikka) Projektipäällikkö, Sininauhaliitto Ikäeettinen työ pelaavien ikäihmisten parissa Jenni Kämppi VTM (sosiaalityö), TM (sosiaalietiikka) Projektipäällikkö, Sininauhaliitto valtakunnallinen, kristillistä päihdetyötä tekevien järjestöjen keskusliitto,

Lisätiedot

Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus. 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö

Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus. 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö Yleisyydestä WHO 2014: itsemurha on nuoruusikäisten kolmanneksi yleisin kuolinsyy (1. liikenneonnettomuudet, 2.

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Esteettömästi yhdestä ovesta?- Mielenterveys- ja päihdepalveluita kaikille 29.10.2009 Anneli Pienimäki Päihdetyön kehittämispäällikkö Sininauhaliitto Keitä asiakkaat

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Katja Björklund Johtava psykologi Psykososiaaliset palvelut 27.4.12

Lisätiedot

Rahapeliongelman hoito

Rahapeliongelman hoito Rahapeliongelman hoito Kognitiivisella käyttäytymisterapialla 11/27/2015 Rahapeliongelman hoito_kbt_pppp_vaasa_sari Castrén 1 Taustaa THL koordinoi rahapelihaittojen ja ehkäisyn tuki- ja hoitopalvelujen

Lisätiedot

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus 18. Kansallinen väkivaltafoorumi Lähisuhdeväkivalta on kansallinen häpeä tavoitteena turvallisuus Susanna Leimio Ehkäisevän työn seutukoordinaattori,

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten pelaaminen ja pelihaitat

Lasten ja nuorten pelaaminen ja pelihaitat 1 Lasten ja nuorten pelaaminen ja pelihaitat Lahti 26.4.2012 2 Pelitaito-projekti (2010-2014) Tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy Pelaamisella

Lisätiedot

Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL

Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL Nuorten miesten hyvinvoinnin edistäminen on ajankohtainen haaste Huoli suomalaisten

Lisätiedot

Pelaamishäiriöiden hoito

Pelaamishäiriöiden hoito Pelaamishäiriöiden hoito Jos meillä olisi suosituksia, mitä ne voisivat olla ja mihin ne voisivat perustua? Jukka Halme Tutkija, PsM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Tarve hoitojen arviointiin Kansainvälisesti

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot