Miten tunnistaa pelihimo?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten tunnistaa pelihimo?"

Transkriptio

1 Miten tunnistaa pelihimo? Päihdelääketieteen luentosarja / Syksy Tapio Jaakkola Projektipäällikkö Peluuri Rahapelit Rahapelien pelaaminen Panos rahaa ja voitto/tappio rahaa Rahapelien tuotto dollaria v Suomalaisten pelaajien tappiot 1,4 mrd euroa v Valtiolle n. 1 mrd euroa vuodessa Rahapelit työllistää suoraan n henkilöä Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen muutos Hyväksyttävyys, viihde, teknologia Suomalaiset pelaavat enemmän kuin eurooppalaiset keskimäärin. 73 % suomalaisesta (15 74 v.) on pelannut jotain rahapeliä viimeisen vuoden aikana 11 % useammin kuin kerran viikossa. Rahapelikulutus keskittynyttä Eniten pelaava 5 % vastaa 50 % kaikesta kulutuksesta. Peliongelmaiset puolestaan vastaavat 32,5 % suomalaisten rahapelien tuotosta. 1

2 Peliongelma, peliriippuvuus ja pelihimo Käsitteet vielä jossain määrin jäsentymättömät. Tässä pelihimo = peliriippuvuus ja rahapeliongelma tai liikapelaaminen = peliongelmaa. Ongelmapelaamiselle ei yhtä yhteisesti hyväksyttyä määritelmää. Ongelmapelaamisella on rahapelien pelaamista, joka vaikuttaa kielteisesti henkilön muihin elämän alueisiin, kuten hänen psyykkiseen tai fyysiseen terveyteensä, suoriutumiseen koulussa tai työelämässä, talouteen ja/tai ihmissuhteisiin. Pelihimo (ICD-10) Tunniste F63.0 Tähän sisältyy: Tähän ei sisälly: Määritelmä: Taudinkuva Diagnostiset kriteerit Erotusdiagnoosi Patologinen pelaaminen Uhkapeli ja vedonlyönti ilman riippuvuutta Tämä häiriö käsittää usein toistuvia henkilön elämää hallitsevia uhkapelijaksoja. Ne vahingoittavat hänen sosiaalisia, ammatillisia, aineellisia ja perheeseen liittyviä arvojaan ja sitoumuksiaan. Olennainen piirre on toistuva pelaaminen, joka jatkuu ja lisääntyy, vaikka seurauksena on sellaisia vastoinkäymisiä kuin köyhtyminen, perhesuhteiden huononeminen ja henkilökohtaisen elämän hajaannus. A. Pelaamisjaksoja on vähintään kaksi vuodessa. B. Pelaaminen jatkuu, vaikka seurauksena olisi henkilökohtaista ahdinkoa tai se vaikuttaisi jokapäiväisen elämän toimintoihin. Näistä jaksoista ei kerry voittoa. C. Voimakasta pelaamisen tarvetta on vaikea hillitä niin, että potilas itse pystyisi lopettamaan pelaamisen. D. Pelaamiseen ja pelaamisympäristöön liittyvät mielikuvat hallitsevat ajattelua ja mielikuvia. Patologinen pelaaminen tulisi erottaa: (a) maanikkojen runsaasta pelaamisesta (b) epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän henkilön käytökseen liittyvästä pelaamisesta Tällöin sosiaalinen käyttäytyminen on laaja-alaisesti häiriintynyt, mikä ilmenee aggressiivisuutena tai muuna kyvyttömyytenä ottaa huomioon muiden ihmisten tunteita ja hyvinvointia. (c) pelaamisesta ja vedonlyönnistä, johon ei liity psyykkistä häiriötä. Toistuva pelaaminen jännityksen tai rahan takia. Tähän ryhmään kuuluvat ihmiset todennäköisesti hillitsevät taipumustaan, jos menettävät paljon rahaa tai tulee muita vastoinkäymisiä. 2

3 Pelaamisen tasot Pelaajat voidaan pelaamisen kautta jakaa: 0-taso; ei pelaa 1-taso; sosiaaliset tai viihdepelaajat, 2-taso; liikapelaaminen, riskiryhmään kuuluvat ja ongelmapelaajat, 3-taso; peliriippuvuus, pakonomainen tai patologinen pelaaminen. Enemmistö ihmisistä Ei ongelmaa Taso 1 Ajanviete Harrastus Sosiaalinen aktiviteetti Miellyttävä ympäristö Vähemmistö Kohtalaisia ongelmia Taso 2 Tappioiden tasaaminen Syyllisyys Väittelyt Pelaamisen piilottelu Masennus Suuret menot Ongelmapelaajat Pieni ryhmä Vakavia ongelmia Taso 3 Masennus Itsetuhon ajatuksia Avioero Velat Rikokset Lähde: Australian Productivity Commission 1999 Peliriippuvuus ei välttämättä kroonista Ongelmapelaajan pelihistoriaan kuuluu eri vaiheita eikä muutos välttämättä lineaarista. Pelihimo dynaaminen tila pikemmin kuin krooninen sairaus. Pitkiäkin pelaamattomuuden jaksoja, joita voi sitten seurata retkahdus. Peliongelmassa omaehtoisen parantumisen osuus on huomattava % 3

4 Riskitekijöitä 1 Monimutkainen prosessi, eri vaiheita. Kehittyminen vaihtelee ajallisesti ja vaikutuksiltaan. Vaikuttavat yksilön psykologiset, biologiset, sosiaaliset tekijät sekä ympäristötekijät Välittömiä riskitekijöitä ovat toiminnalliset ja kognitiiviset tekijät, suoraan aiheuttamassa peliongelman syntyä. Välilliset tekijät lisäävät todennäköisyyttä suorien riskien toteutumiseen ja voivat selittää siirtymistä alhaisemmalta riskitasolta korkeammalle. Riskitekijöitä 2 Välittömiä riskitekijöitä Välillisiä riskitekijöitä Toiminnallisia riskitekijöitä jatkuva pelaaminen pelaamisen aloittaminen varhaisessa iässä Kognitiivisia riskitekijöitä tietämättömyys pelien rakenteesta virheelliset uskomukset pelien todennäköisyyksistä väärät kuvitelmat sattumasta uskomuksensa onnesta väärät kuvitelmat omasta taidosta tai pelin hallinnasta Sosiaalisia alttiuksia lasten saamat pelaamiseen liittyvät asenteet perhehistoriaan liittyvät päihde- ja riippuvuusongelmat traumaattiset kokemukset elämässä Emotionaalisia taipumuksia alhainen itsetunto Biologisia taipumuksia vajavainen impulssikontrolli Ympäristötekijöitä pelipalvelujen järjestäminen 4

5 Pathways model peliriippuvuuden synty YMPÄRISTÖTEKIJÄT Pathway 1 Pathway 2 KLASSINEN JA OPERANTTI EHDOLLISTUMINEN Pathway 3 EMOTIONAALINEN ALTTIUS BIOLOGINEN ALTTIUS TOTTUMUS CHASING IMPULSIIVISUUS OMINAISUUDET ONGELMAPELAAMINEN JA PATOLOGINEN PELAAMINEN Lähde: Blaszczynski A. &Nower L. (2001): A pathway model of problem and pathological gambling. Addiction 97, Polkuja peliriippuvuuteen 1 1. Polku: Ehdollistuneet pelaajat (Behaviorally conditioned) Vain peliongelma, ei aikaisempia psykopatologioita. Pelaamisen hallinnan menettäminen, ehdollistuminen, väärää uskomukset ja/tai huonot valinnat. Masennus tai alkoholin käyttö pelaamisen seurausta, ei syitä. Ongelmat vähemmän vakavia. Luonnollinen toipuminen yleistä. Oma-apuoppaat ja lyhyet interventiot toimivat usein Motivaation vahvistaminen tärkeää. Usein riskiryhmään kuuluvia pelaajia Primääripreventio 5

6 Polkuja 2 2. Polku: Emotionaalisesti alttiit pelaajat (Emotionally disturbed), Pyrkimystä emotionaaliseen pakoon. Usein entuudestaan emotionaalisia alttiustekijöitä. Syntyy tarve paeta ongelmia pelien pariin - pakopelaaminen Myös 1. polun irrationaaliset uskomukset ja he pelaavat paljon. Tarvitsevat 1. ryhmää intensiivisempiä interventiota Interventio pitempiaikaista, supportiivista. Vertaisryhmistä hyötyä. Polkuja 3 3. Polku: Biologisesti alttiit pelaajat (Biologically vunerable), 1. ja 2. polun alttiuksien ja käyttäytymisen lisäksi myös psykososiaalisia ja biologisia alttiuksia. Heillä on neurologisia tai neurokemiallisia häiriöitä. Ominaisia; riskikäyttäytyminen, persoonallisuushäiriöt, ADHD. Intensiivistä kognitiivista terapiaa. Lääkkeellisestä hoidosta voisi olla apua. Hakeutuvat ja vastaavat huonosti hoitoon. Tyypillisesti päihde- tai mielenterveyspalveluissa Tunnistaminen tärkeää - seulonta. 6

7 Pelaamisen tavat ja motiivit vaihtelevat Pelaajien motiivit ja pelaamisen tavat vaihtelevat sekä iän että sukupuolen mukaan. Sosiaaliset ja kulttuuriset seikat Miehet Motiivina; kilpailu, jännitys ja raha Strategiset peli Pelaavat enemmän, useampia pelejä Peliongelma yleisempi. Usein aloittavat pelaamisen nuorena Naiset Useammin pakopelaamista Ei-strategiset pelit Näyttäisivät aloittavan myöhemmällä iällä, Kehittävät ongelman nopeammin. Pelaamisen muoto vaikuttaa pelaajan kokemiin ongelmiin ja voi olla myös indikaatio pelaamisen syistä. Pelaajan ikä > 15 v < mies nainen Peluurin tilastot (n=1 191) 7

8 Peliongelman yleisyys Suomessa Peliongelman taso (viimeiset 12 kk) Kaikki v. suomalaiset (Stm 2007) Osuus väestöstä SOGS-R 3-4 (Ongelmia pelaamisen hallinnassa) 2,1 % SOGS-R 5+ (Todennäköisesti peliriippuvaiset) 1,0 % Nuoret v. suomalaiset (Stm 2006) SOGS-RA 2-3 (Riskialue) 5,0 % SOGS-RA 4+ (Ongelmapelaaja tai todennäköisesti peliriippuvainen) 2,3 % Peliongelman esiintyvyys Suomessa lähes samaa tasoa kuin muissakin maissa: Ongelmapelaajia (SOGS 3+) Todennäköisesti peliriippuvaisia (SOGS 5+) Vaikeasti peliriippuvaisia (SOGS 10+) Samanaikaissairaudet tyypillisiä Samanaikaissairaudet tyypillisiä peliongelmassa 5,1 % päihdeasiakkaista peliongelma. Peluurin tilastoissa mielenterveysongelmia vähintään 17 % asiakkaista ja päihdeongelma 10 %. Peliriippuvuuden samanaikaisuus alkoholismin, huumeiden käytön sekä erilaisten psykiatristen diagnoosien kanssa. Rahapeliongelman kanssa samanaikaisesti esiintyviä ovat tutkimusten mukaan mm. kaksisuuntainen mielialahäiriö %, ahdistuneisuushäiriötä 9 40 % päihteiden väärinkäyttöä % pelaajista. 8

9 Tunnistaminen tärkeää Näkyviä merkkejä ei ole, Ongelmapelaajan tunnistaminen vaikeaa. Henkilön käytöksestä vihjeitä Taloudelliset vaikeudet, stressioireet ja uniongelmat. Pelaaja pyrkii salaamaan riippuvuuteensa tai se jää helposti jonkin toisen oireen taakse. Vaihtoehdoksi jää kysyä sitä asiakkaalta. Peliongelman seulonta olisi erittäin tarpeellinen. Seulontaan on käytettävissä välineitä. Tunnistaminen 2 The Lie/Bet Questionnaire - Oletko koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen yhä enemmän ja enemmän rahaa. - Oletko koskaan valehdellut läheisellesi siitä kuinka paljon pelaat? Kyllä Kyllä Ei Ei Lie/Bet - kysymyspatteristo Lyhyt - soveltuisi yleisten terveystarkastusten tai alkuhaastattelujen osaksi. Myöntävä vastaus toiseen tai molempiin kysymyksiin voi olla merkki peliongelmasta. Varsinainen diagnoosi ja palvelujen tarve tulisi sitten arvioida käyttäen siihen kehitettyjä instrumentteja. Kysymysten on osoitettu kykenevän erottelemaan peliongelmaiset niistä, joilla ongelmaa ei ole. Seurantatutkimus: Sensitiivisyys 0.99 Spesifisyys PPV NPV

10 Hoito 1 Hoidon tavoite; abstinenssi vai haittojen vähentäminen, elämän laadun paraneminen? Pelkästään peliongelma - lyhyet interventiot. Moniongelmaiset pelaajat - pitempikestoinen kuntoutus. Käypä hoito suositukset? Hoitotutkimusta rahapeliongelmaan liittyen on tehty suhteellisen vähän. Suomessa ei ole toistaiseksi tehty yhtään varsinaista hoitotutkimusta. Hoito 2 Ensisijaisesti päihdehuollon erityispalveluissa Peluuri Auttava puhelin, ohjaa palveluihin, Peli poikki oma-apuopas A-klinikat yksilöterapiaa, KBT Kokeiltu Psykodynaamisia menetelmiä Sosiaalipedagogiikan säätiö Musiikkiterapiaa - Jyväskylä Yhteisöhoitoa - Rapeli Laitoshoitopalveluja on kahdessa yksikössä, Tyynelän kuntoutuskeskus, vuosittain pelaajaa ja, 3 vko ohjelma Kouvolan kuntoutuskeskus, muutamia asiakkaita/v. Pelaajien vertaisryhmiä, 10 on Gamblers Anonymous (GA) ryhmiä 8 lähinnä eri hoitoyksikköjen yhteydessä. RAY:n rahoittamia hankkeita: EOPH ehkäisevä työ, nuoret Sosiaalipedagogiikan säätiö maahanmuuttajat, vertaistuki Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö, Kuopion kriisikeskus, Tyynelä Pelissä -hanke 10

11 Hoito 3 - Resurssipulaa ja hoitoon hakeutumisen esteitä Ei yhtään erityisesti peliongelmaisille suunnattua hoitopalvelua. A-klinikkaverkosto ei kata koko Suomea Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ei tunne peliongelmaa. Hoidon järjestäminen kuntien vastuulla, ei ole huomioitu kuntien palvelujärjestelmässä. Ongelmapelaajat hakeutuvat varsin vähän hoitopalvelujen piiriin Hoitoon hakeutumisessa esteitä; Hoidon tarpeen arvioinnissa huomioon asiakkaan kokonaistilanne ja tehdä arvio peliongelman asteesta moniasiantuntijuus. Peliongelman tutkimus vähäistä Suomalainen julkaistu tutkimus vähäistä. Muutamia rahapelaamisen yleisyyttä selvittäviä tutkimuksia aina luvun lopulta. Prevalenssitutkimukset; Ensimmäinen laajempi STM/ Taloustutkimus Oy 2003 ja toistettiin keväällä Vuonna 2006 tehtiin STM toimesta nuorten rahapelaamista ja sen valvontaa koskeva tutkimus V kuntien käytäntöjä ja tiedon tasoa selvittävä peliongelmaisten hoidossa selvittävä tutkimus (STM). Ensimmäinen peliongelmaa käsittelevä kvalitatiivinen tutkimus Lasse Murron ja Jorma Niemelän tutkimus vuodelta Ongelmapelaajien hoidon tarve ensi kertaa esille. Suositusten pohjalta järjestettiin hoito päihdehuollon erityispalveluihin. Lisäksi on pari selvitysluonteista tutkimusta koululaisten pelaamisesta ja ongelmapelaajista palvelujärjestelmässä sekä eräitä kuntoutuskokeilujen arviointiraportteja. Lääketieteellistä tutkimusta peliongelmasta ei Suomessa ole tehty. 11

12 Peluuri Vuodesta 2004 Valtakunnallinen palvelu Tietoa ja tukea peliongelmaisille ja heidän läheisilleen sekä ammattilaisille, ohjaa asiakkaita avun piiriin. Auttava puhelin arkisin klo Voi soittaa maksutta ja nimettömänä. Peluurin eneuvonnassa kysymykset internetin kautta. Valtti - keskustelufoorumi peliongelmasta Tuuletin ongelmapelaajien läheisten keskustelufoorumi. Peli poikki -ohjelma on internetin avulla toteutettava omaapuopas ja kahdeksan viikon mittainen hoito ongelmapelaajille. Asiakkaan voi ohjata soittamaan Peluuriin tai nettisivuille, kun tarvitaan lisä tietoa tai ohjausta peliongelmassa. Kiitos Lähteet saatavissa kirjoittajalta tai artikkelista: Jaakkola T.(2008): Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Duodecim 2008;124:

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma?

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Katsaus Tapio Jaakkola Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Peliriippuvuuden tunnistaminen on vaikeaa, koska pelaajat pyrkivät useimmiten salaamaan ongelmansa. Riippuvuuden seuraukset voivat olla

Lisätiedot

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka Terveyttä Lapista 2013 5.9.2013 Rovaniemi 3.9.2013 Peliklinikka 3.9.2013/TJ 1 Sisällys 1. Suomalaisten

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Avomieli-hankkeen koulutuspäivä, Sosiaalitaito, Järvenpää-talo 8.6.2011 Koulutuspäällikkö Tuula-Leena Raiski 13.6.2011 Oma paikkani rahapeliongelmien palvelupolulla

Lisätiedot

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelit (1) Rahapeli pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoinen, perustuu pääosin sattumaan.

Lisätiedot

A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 59. Jukka Ahonen. Ongelmapelaajien haastattelututkimus

A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 59. Jukka Ahonen. Ongelmapelaajien haastattelututkimus A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 59 Jukka Ahonen Ongelmapelaajien haastattelututkimus Jukka Ahonen Ongelmapelaajien haastattelututkimus Kaikki on menny sinne kaupan automaatteihin. A-klinikkasäätiön

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. PELUURI auttava puhelin peliongelmissa VUOSIRAPORTTI 2005

Tapio Jaakkola. PELUURI auttava puhelin peliongelmissa VUOSIRAPORTTI 2005 Tapio Jaakkola PELUURI auttava puhelin peliongelmissa VUOSIRAPORTTI 2005 2/30 SISÄLLYS Johdanto - Peluurin ensimmäinen toimintavuosi 3 1. Peluurin toiminta 4 Tavoite 4 Toimintamalli 4 Kokeiluvaihe 1.9.2004-31.5.2005

Lisätiedot

Peliongelmat ilmiönä. Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö 15.5.2013

Peliongelmat ilmiönä. Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö 15.5.2013 Peliongelmat ilmiönä Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö 15.5.2013 Peliongelma vrt päihdeongelma Toiminnallinen riippuvuus Salaaminen Talous korostuu Käyttäytymisterapia Diagnoosi hillitsemishäiriöissä

Lisätiedot

Tiivistelmä. Peluuri. Vuosiraportti 2008

Tiivistelmä. Peluuri. Vuosiraportti 2008 Tapio Jaakkola Peluuri Vuosiraportti 2008 Peluuri Vuosiraportti 2008 Tiivistelmä Peluuri on valtakunnallinen auttava palvelu, joka tarjoaa peliongelmaisille, heidän läheisilleen ja hoitoalan ammattilaisille

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. Liikaa pelissä? PELUURI auttava puhelin peliongelmassa. Raportti kokeilujaksosta

Tapio Jaakkola. Liikaa pelissä? PELUURI auttava puhelin peliongelmassa. Raportti kokeilujaksosta Tapio Jaakkola Liikaa pelissä? PELUURI auttava puhelin peliongelmassa Raportti kokeilujaksosta 1.9.2004-30.4.2005 PELUURI 13.06.05 2 SISÄLLYS Johdanto 4 1 Peluuri hankkeen toteutus 5 1.1 Tavoite 5 1.2

Lisätiedot

Jäsenten kokema edistyminen peliongelmasta toipumisessaan kolmessa virtuaalisessa Pelivoimapiiri-vertaistukiryhmässä

Jäsenten kokema edistyminen peliongelmasta toipumisessaan kolmessa virtuaalisessa Pelivoimapiiri-vertaistukiryhmässä Jäsenten kokema edistyminen peliongelmasta toipumisessaan kolmessa virtuaalisessa Pelivoimapiiri-vertaistukiryhmässä Markus Sakari Sjöholm Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipsykologia

Lisätiedot

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot

Sattumanvaraisuudesta koordinointiin Ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalvelut sekä hoitopalvelujärjestelmän kehittäminen

Sattumanvaraisuudesta koordinointiin Ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalvelut sekä hoitopalvelujärjestelmän kehittäminen Kari Huotari Sattumanvaraisuudesta koordinointiin Ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalvelut sekä hoitopalvelujärjestelmän kehittäminen RAPORTTI 21 2009 Kari Huotari ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-110-1

Lisätiedot

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä Milla Anttonen Pro gradu tutkielma Syksy 2011 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto

Lisätiedot

INTENTIOMME TÄNÄÄN TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET OHJELMAMME AIKATAULU HARRASTUKSENI KOULUTTAJANNE TÄNÄÄN. Opiskellaan minkälaisia ovat toiminnalliset

INTENTIOMME TÄNÄÄN TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET OHJELMAMME AIKATAULU HARRASTUKSENI KOULUTTAJANNE TÄNÄÄN. Opiskellaan minkälaisia ovat toiminnalliset TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET AROINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituutti www.psyk.fi Raul Soisalo, VET kouluttajapsykoterapeutti, p kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti INTTIOMME TÄNÄÄN Opiskellaan

Lisätiedot

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 Peluurin puolivuosiraportti 2012 Tapio Jaakkola Antti Murto Mari Pajula 1 Peliklinikka-hanke ja kirjoittajat Ulkoasu: Vinjetti Ky Antti Tapola 2 Tiivistelmä Peliklinikan

Lisätiedot

Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen

Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Perhetyön koulutus 23.9.2014 14.10.2014 Minna Kesänen 1 Käsitteet Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio on rahaa tai

Lisätiedot

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö THL:llä toimeksianto STM:ltä (2007-2009, 2009-2011, jatko tulossa) Arpajaislain

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. Peluuri Vuosiraportti 2006

Tapio Jaakkola. Peluuri Vuosiraportti 2006 Tapio Jaakkola Peluuri Vuosiraportti 2006 Sisällys Johdanto 3 Peluurin toiminta 4 Palvelut 4 Palvelun tuottaminen ja hallinto 4 Viestintä 4 Koulutus, luennot ja esitelmät 5 Kansainvälinen yhteistyö 6 Peluurin

Lisätiedot

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. HYVINVOINTI OPISKELU - JA TYÖYHTEISÖSSÄ... 3 2.1. Hyvinvointia uhkaavat

Lisätiedot

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto. Ylitarkastaja Janne Peräkylä: usein riskiryhmä

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto. Ylitarkastaja Janne Peräkylä: usein riskiryhmä 4/2003 Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Ylitarkastaja Janne Peräkylä: Pelien sekakäyttäjät usein riskiryhmä g TEKSTI: MARJAANA PERTTULA, KUVAT: MARJAANA PERTTULA JA ILKKA

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Matkalla muutokseen. Kappale 1 Tosiasioita pelaamisesta: Miten pelaaminen vaikuttaa elämääsi ja miten pelaamisesta voi tulla ongelma.

Matkalla muutokseen. Kappale 1 Tosiasioita pelaamisesta: Miten pelaaminen vaikuttaa elämääsi ja miten pelaamisesta voi tulla ongelma. Matkalla muutokseen Jos pelaaminen haittaa elämääsi ja harkitset muutosta tämä opas voi olla sinua varten. Tämän oppaan avulla voit oppia ymmärtämään pelaamistasi, selvittää muutosmotivaatiotasi, ja tutkia

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Pelissä -hankkeen lyhyet koulutustilaisuudet. Raportti

Pelissä -hankkeen lyhyet koulutustilaisuudet. Raportti Pelissä -hankkeen lyhyet koulutustilaisuudet Raportti Kehittämiskeskus Tyynelä 2011 Kirsi Purhonen Sari Naappi Kaija Smolander 1 Ongelmallista pelaamista käsittelevät lyhyet koulutustilaisuudet on suunniteltu

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Nuoret pelissä -diasarja rahapelaamisesta

Nuoret pelissä -diasarja rahapelaamisesta OHJEISTUS DIASARJAAN 1 Nuoret pelissä -diasarja rahapelaamisesta Diojen sisällysluettelo: 1. Kansidia: Tiesitkö, että kaiken rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta? 2. Miksi tarvitaan uusi ikäraja? 3. Mitä

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot