LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu Rehtorin päätös 23/10/2011 1

2 1. JOHDANTO TOIMIALA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA(120 OV) Pakolliset tutkinnon osat Tavaran vastaanotto ja säilytys (LO161-09), 20 ov Tavaran keräily ja lähetys (LO162-09), 20 ov Inventointi ja saldonhallinta (LO163-09), 10 ov Trukinkuljettajan tehtävät (LO164-09), 10 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Työkoneiden käyttö ja huolto (LO302 09), 10 ov Vaarallisten aineiden käsittely (LO313-09), 5 ov Varaston tietojärjestelmät (LO314-09), 5 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (LO ), 10 ov Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys (LO401-09), 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (LO402-09), 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ( ), 0 10 ov Lukio-opinnot ( ), 10 ov AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (LO000-09), 20 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT (LO600-09), 10 ov ARVIOINTI OPINNÄYTE LIITE 1 TUTKINTOKOHTAINEN TOTEUTUSSUUNNITELMA LIITE 2 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TUTKINTOKOHTAINEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 3. PAIKALLISESTI TARJOTTAVIEN TUTKINNON OSIEN PERUSTEET

3 1. JOHDANTO Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tarjoaa logistiikan perustutkinto-opintoja kahdessa oppilaitoksessa. Autonkuljettajia sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajia koulutetaan sekä Jyväskylän että Jämsän ammattiopistoissa. Jyväskylän ammattiopistossa tarjotaan myös varastoalan koulutusta varastopalvelujen koulutusohjelmassa. Koulutusohjelmissa voi erikoistua paikallisen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisiin ammatteihin kaikille valinnaisten tutkinnonosien sekä paikallisesti tarjottavien tutkinnonosien avulla. Koulutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan yritysten kanssa. Yritykset tarjoavat opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet työssäoppimiseen, mikä takaa ajan tasalla olevan koulutuksen ja edistää tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden työllistymistä oman alan ammattitehtävissä. Tämä opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa täydentää logistiikka-alan perustutkinnon perusteita (OPH:n määräys 32/011/2009) ja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä sen kanssa. 2. TOIMIALA Logistiikan tehtävänä on yhteiskunnan, tavara- ja henkilöliikenteen sekä muiden logististen palvelujen turvaaminen. Näiden toimivuudella ja tehokkuudella on yrityksissä sekä myös laajemmin valtakunnallisesti suuri merkitys. Toimintaympäristöt kansainvälistyvät ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden lisääntyessä. Logistiikka-ala on myös merkittävä työllistäjä. Maakunnallisesti Keski-Suomi on tärkeä logistinen toiminta-alue. Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti, samalla energiankulutusta minimoiden ja ympäristöasiat huomioon ottaen. Kuljettajilla on myös vastuu kalliiden kuljetusajoneuvojen ja niiden lastien turvallisesta kuljettamisesta. Nykypäivän kuljetusalan ammattilaisen tulee toimia liikenteessä ja asiakaspalvelutehtävissä joustavasti, huomaavaisesti ja esimerkillisesti. Työ- ja liikenneturvallisuusosaaminen on merkittävä osa ammattitaitoa. Varastointi ja siihen liittyvät toiminnot ovat tärkeä osa koko logistisen ketjun toiminnassa. Lainsäädäntömuutosten myötä toisen asteen ammatillinen koulutus tulee kantamaan suuren vastuun tulevaisuuden kuljetusalan ammattilaisten kouluttamisesta. 3

4 3. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN VARASTO- PALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA(120 OV) LO Ammatilliset tutkinnon osat 90 OV Kaikille pakolliset tutkinnon osat (60 ov) LO Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja LO Tavaran vastaanotto ja säilytys LO Tavaran keräily ja lähetys LO Inventointi ja saldonhallinta LO Trukinkuljettajan tehtävät 20 ov 20 ov 10 ov 10 ov LO Valinnaiset tutkinnon osat (10 20 OV) LO Työkoneiden käyttö ja huolto LO Vaarallisten aineiden käsittely LO Varaston tietojärjestelmät 10 ov 5 ov 5 ov LO Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta (10 v) LO Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat (10 ov) LO Elintarvikekuljetukset ja varastointi LO Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 10 ov 10 ov LO Muut valinnaiset tutkinnon osat LO Yrittäjyys 10 ov LO Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 0-10 ov Lukio-opinnot 10 ov LO Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäopinnot LO Vapaasti valittavat tutkinnon osat 16 ov 4 ov 10 ov 4

5 4. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 4.5 Pakolliset tutkinnon osat Tavaran vastaanotto ja säilytys (LO161-09), 20 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt saapuvan tavaran vastaanottaminen saapuvan tavaran yksiköiden oikein laskeminen ja vertaaminen saapumisdokumentteihin tavaran varastointivaatimusten mukaisesti toimiminen tavaralle oikean varastopaikan valitseminen hyllytys-ja pinontatekniikka saapumisdokumenttien käsittely sekä oikea toiminta näkyvän tai piilevän vahingon ilmetessä saapuvan tavaran käsittely tavaran vastaanoton työvälineiden ja menetelmien turvallinen käyttö saapumistiedon päivitys varastokirjanpitojärjestelmään toimiminen osana työtehtävän edellyttämää logistista järjestelmää (y) alan keskeiset käsitteet työsopimuksen tekeminen työryhmän jäsenenä työskenteleminen (y) tavaran vastaanoton ja säilytyksen työvaiheet oppiminen ja ongelmanratkaiseminen hygieniaosaaminen tuotetuntemusosaaminen Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät saapumisdokumenttien tulkitseminen ja raportointi tavaran vastaanottotarkistuksen tekeminen saapumistiedon päivityksen tietokantaan ja mahdollisten oikaisujen tekeminen tavaran säilytyspaikan valinta tuotekohtaisesti ja menekin mukaisesti kuormalavan käytön harjoittelu hygieniapassin suorittaminen hyväksytysti Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Opiskelija laatii koosteen erilaisista kuormalavoista ja niihin liittyvistä Standardeista 5

6 Toteutus Opiskelija tekee kirjoitelman hävikin syntymisen syistä varastoitaessa. Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti niiltä osin kuin se on mahdollista. Tietopuolisesta opiskelusta osa voidaan integroida käytännön tehtävien opiskelun yhteyteen. Tämä tutkinnon osa sisältää tavaranvastaanottoon ja säilyttämiseen liittyviä työtehtäviä varastotyöympäristössä. Ohjatut ja itsenäiset oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilöinä tai ryhmätyönä. Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään luentoja, oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita, yritysvierailuja, ja verkkomateriaaleja. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. 6

7 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä vastaanottoon ja säilytykseen liittyviä työtehtäviä varastoympäristössä. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot terveys, turvallisuus ja toimintakyky vuorovaikutus ja yhteistyö Muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla seuraavasti. Elinikäisen oppimisen avaintaidot oppiminen ja ongelmanratkaisu o tutkinnonosan loppuvaiheen osaamisen seuranta ammattietiikka o tutkinnonosan loppuvaiheen osaamisen seuranta Muu arviointi dokumentoidaan ja aineisto tallennetaan samoilla periaatteilla, kun ammattiosaamisen näytön aineisto. 7

8 4.5.2 Tavaran keräily ja lähetys (LO162-09), 20 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt työprosessin itsenäinen suunnittelu ja toteuttaminen työaikoja sekä annettuja ohjeita noudattaen (y) keräilyn suorittaminen keräily- ja lähetysdokumenttien sekä keräily-yksiköiden mukaan keräilyn työvälineet ja pakkausmenetelmät sekä niiden valinta kerättävän tilauksen sekä tuote- ja asiakastietojen mukaan (y) hävikin ehkäiseminen (y) lähetystekniikan ja kuljetuspalvelun valinta sekä rahditusperusteiden määrittäminen kuljetusdokumenttien mukaan kuorman turvallinen lastaus ja varmistaminen oppiminen ja ongelmanratkaiseminen vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät keräilydokumenttien tulkitseminen keräilyn peruslaitteiden ja työvälineiden sekä pakkausmenetelmien käyttö lähetys- ja kuljetusdokumenttien laatiminen tulityökortin suorittaminen hyväksytysti Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus opiskelija laatii koosteen kuormansidonnan perusteista opiskelija tekee kirjoitelman jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä varastoinnissa Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti niiltä osin kuin se on mahdollista. Tietopuolisesta opiskelusta osa voidaan integroida käytännön tehtävien opiskelun yhteyteen. Tämä tutkinnon osa sisältää tavaran keräilyyn ja lähetykseen liittyviä työtehtäviä varastotyöympäristössä. Ohjatut ja itsenäiset oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. 8

9 Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilöinä tai ryhmätyönä. Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään luentoja, oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita, yritysvierailuja, ja verkkomateriaaleja. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä tavaran keräilyyn ja lähetykseen liittyviä työtehtäviä varastoympäristössä. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta 9

10 Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot terveys, turvallisuus ja toimintakyky vuorovaikutus ja yhteistyö Muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla seuraavasti. Elinikäisen oppimisen avaintaidot oppiminen ja ongelmanratkaisu o tutkinnonosan loppuvaiheen osaamisen seuranta ammattietiikka o tutkinnonosan loppuvaiheen osaamisen seuranta Muu arviointi dokumentoidaan ja aineisto tallennetaan samoilla periaatteilla, kun ammattiosaamisen näytön aineisto. 10

11 4.5.3 Inventointi ja saldonhallinta (LO163-09), 10 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt työprosessin itsenäinen suunnittelu ja toteuttaminen työaikoja sekä annettuja ohjeita noudattaen (y) inventoinnin suorittaminen ja mahdollisten saldoerojen korjaaminen varastokirjanpitoon atk-menetelmien ja telematiikan käyttö varastonohjaukseen ja tunnuslukujen määrittämiseen sekä tiedonsiirtoon (y) oppiminen ja ongelmanratkaiseminen ammattietiikka Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät erilaisten inventointialustojen käyttäminen varastokirjanpidon päivittäminen Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät käyttää sähköpostia ja internetiä Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti niiltä osin kuin se on mahdollista. Tietopuolisesta opiskelusta osa voidaan integroida käytännön tehtävien opiskelun yhteyteen. Tämä tutkinnon osa sisältää inventointiin ja saldonhallintaan liittyviä työtehtäviä varastotyöympäristössä. Ohjatut ja itsenäiset oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilöinä tai ryhmätyönä. Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan 11

12 keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään luentoja, oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita, yritysvierailuja, ja verkkomateriaaleja. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä inventointiin ja saldonhallintaan liittyviä työtehtäviä varastoympäristössä. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot terveys, turvallisuus ja toimintakyky vuorovaikutus ja yhteistyö Muu osaamisen arviointi 12

13 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla seuraavasti. Elinikäisen oppimisen avaintaidot oppiminen ja ongelmanratkaisu o tutkinnonosan loppuvaiheen osaamisen seuranta ammattietiikka o tutkinnonosan loppuvaiheen osaamisen seuranta Muu arviointi dokumentoidaan ja aineisto tallennetaan samoilla periaatteilla, kun ammattiosaamisen näytön aineisto. 13

14 4.5.4 Trukinkuljettajan tehtävät (LO164-09), 10 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt työprosessin itsenäinen suunnittelu ja toteuttaminen työaikoja sekä annettuja ohjeita noudattaen (y) ajoonlähtötarkastus, ajonaikainen trukista huolehtiminen, lopetustarkastus sekä päivittäinen huoltaminen ja niihin liittyvät toimet (y) trukin käsittely ja ajaminen säädösten ja määräysten mukaisesti työkoneiden ja trukkityyppien rakenteet ja niiden lisälaitteet trukin käsittely ja ajaminen turvallisesti pinottaessa ja hyllytettäessä tavaraa sekä auton lastaus- ja purkutehtävissä (y) oppiminen ja ongelmanratkaiseminen ammattietiikka Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät terveydestä, turvallisuudesta ja toimintakyvyn säilymisestä huolehtiminen trukin rakenteeseen ja ominaisuuksiin tutustuminen trukin käsittely, ajaminen ja lisälaitteiden käyttö sekä päivittäinen huoltaminen ensiapu 1- kurssia vastaavat tiedot ja taidot työturvavallisuuskorttikoulutus Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät opiskelija täyttää trukkipäiväkirjan Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti niiltä osin kuin se on mahdollista. Tietopuolisesta opiskelusta osa voidaan integroida käytännön tehtävien opiskelun yhteyteen. Tämä tutkinnon osa sisältää trukinkuljettajan tehtäviin liittyviä työtehtäviä varastotyöympäristössä. Ohjatut ja itsenäiset oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilöinä tai ryhmätyönä. 14

15 Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään luentoja, oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita, yritysvierailuja, ja verkkomateriaaleja. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä trukinkuljettajan tehtäviin liittyviä työtehtäviä varastoympäristössä. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta 15

16 Elinikäisen oppimisen avaintaidot terveys, turvallisuus ja toimintakyky vuorovaikutus ja yhteistyö Muu osaamisen arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla seuraavasti. Elinikäisen oppimisen avaintaidot oppiminen ja ongelmanratkaisu o tutkinnonosan loppuvaiheen osaamisen seuranta ammattietiikka o tutkinnonosan loppuvaiheen osaamisen seuranta Muu arviointi dokumentoidaan ja aineisto tallennetaan samoilla periaatteilla, kun ammattiosaamisen näytön aineisto. 16

17 4.7 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tarjoaa seuraavat valinnaiset tutkinnon osat: LO Työkoneiden käyttö ja huolto LO Vaarallisten aineiden käsittely LO Varaston tietojärjestelmät 10 ov 5 ov 5 ov Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa LO Elintarvikekuljetukset ja varastointi 10 ov Edellä lueteltujen valinnaisten tutkinnon osien sijaan/lisäksi opiskelija voi valita 10 ov tutkinnon perusteiden kohdan 4.7 muista kaikille valinnaisista tutkinnon osista. opetusmenetelmänä on työssäoppiminen, mikä edellyttää sopivan työssäoppimispaikan saamista. osaamisen arviointi tehdään kokonaisuudessaan ammattiosaamisen näytöllä. Työkoneiden käyttö ja huolto (LO302 09), 10 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Työkoneen huollon perusteet: koneen hallintalaitteisiin ja tarkastus- ja huoltokohteisiin tutustuminen koneen tarkastaminen ennen työtehtävää, työtehtävän aikana ja sen jättäminen seuraavaa työtehtävää varten koneen puhdistuksen suorittaminen jätteistä huolehtiminen Ohjatut oppimistehtävät: koneen huolto- ja tarkastuskohteisiin tutustuminen koneen puhdistaminen metalli- ja hitsaustöiden suorittaminen työkoneissa käytettyjen nesteiden, poltto- ja voiteluaineiden täydennys ja vaihto jätteiden oikea käsittely työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden tarkastaminen ennakoivan huollon suorittaminen Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät: opiskelija laatii selvityksen työkoneen vaatimista tarkistuksista ja päivittäisestä huollosta 17

18 Työkoneen käytön perusteet: T-ajoluvan suorittaminen koneen turvallinen ja taloudellinen käyttäminen lisälaitteiden vaihtaminen merkinantajana toimiminen nostoissa, lisälaitteiden vaihdoissa ja muissa tarvittavissa tilanteissa Ohjatut oppimistehtävät: työkonetta koskevan lainsäädännön opiskeluun osallistuminen T - luokan ajoluvan suorittaminen hyväksytysti työkoneen käytön harjoittelu lisälaitteiden vaihtojen harjoittelu merkinantajana toimiminen Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät: opiskelija opiskelee liikennemerkit ja käsimerkit sekä suorittaa niihin liittyvän tentin Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä tai ryhmätyönä. Oppimispaikat Tutkinnon osa opiskellaan oppilaitoksen antaman oppimistehtävien ja käytännön työtehtävien yhteydessä sekä työssäoppimalla. Työssäoppimispaikaksi pyritään valitsemaan yritys, minkä toiminta palvelee tutkinnon osan tavoitteita. Tällä halutaan varmistaa opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali 18

19 Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite, joka tarkistetaan vuosittain toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, av- ja verkkomateriaaleja. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito pyritään osoittamaan käyttämällä ja huoltamalla työkonetta mahdollisimman hyvin käytännön oloja vastaavissa oloissa. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä kokonaisuudessaan. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana oleva tiedon hallinta: Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 19

20 Vaarallisten aineiden käsittely (LO313-09), 5 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Teemat ja sisällöt työprosessin itsenäinen suunnittelu ja toteuttaminen työaikoja sekä annettuja ohjeita noudattaen (y) tavaran pakkaaminen, lähettäminen ja vastaanottaminen VAK-säädösten mukaisesti tavaran sijoittaminen ja varastointi säädösten ja määräysten mukaisesti käyttäen oikeita suojavälineitä terveyshaittojen ehkäisemiseksi vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjojen laatiminen vastuiden ja velvollisuuksien tunteminen (y) toiminta vaaratilanteessa oppiminen ja ongelmanratkaiseminen asiakaspalvelutilanteissa toimiminen (y) Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät vaarallisten aineiden merkinnät ja aineluokat sekä aineiden vaaraominaisuudet, pakkaaminen sekä merkitseminen säädösten ja määräysten mukaisesti vaarallisten aineiden vapaarajat ja yhteenkuormauskiellot sekä kuljetuksissa tarvittavat asiakirjat vaarallisten aineiden sijoittaminen varastoon säädösten ja määräysten mukaisesti sekä oikeiden suojavälineiden käyttö työympäristön järjestyksessä pitäminen oikea oppinen toimiminen vahinkotilanteessa Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät Toteutus opiskelija opiskelee vaarallisten aineiden pakkausmerkinnät Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti niiltä osin kuin se on mahdollista. Tietopuolisesta opiskelusta osa voidaan integroida käytännön tehtävien opiskelun yhteyteen. Tämä tutkinnon osa sisältää vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyviä työtehtäviä varastotyöympäristössä. 20

21 Ohjatut ja itsenäiset oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Vaarallisten aineiden käsittelyn työturvallisuutta opiskellaan koko koulutuksen ajan integroituna käytännön työtehtäviin. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilöinä tai ryhmätyönä. Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään luentoja, oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita, yritysvierailuja, ja verkkomateriaaleja. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyviä työtehtäviä varastoympäristössä. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä. 21

22 Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 22

23 Varaston tietojärjestelmät (LO314-09), 5 ov Teemat ja sisällöt työprosessin itsenäinen suunnittelu ja toteuttaminen työaikoja sekä annettuja ohjeita noudattaen (y) varastokirjanpidon perusteet varastointi-ohjelmien käyttö varaston ohjaukseen, varastotapahtumiin, saldojen päivittämiseen ja varastodokumenttien tulostukseen oppiminen ja ongelmanratkaiseminen Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät varastokirjanpito-ohjelmien käyttäminen sekä saldojen päivittäminen varastokirjapito-ohjelmiin varastokirjanpidon seurantaraporttien tulostaminen ja tulkitseminen Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät varastokirjanpitotehtävä Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti niiltä osin kuin se on mahdollista. Tietopuolisesta opiskelusta osa voidaan integroida käytännön tehtävien opiskelun yhteyteen. Tämä tutkinnon osa sisältää varaston tietojärjestelmiin liittyviä työtehtäviä varastotyöympäristössä. Ohjatut ja itsenäiset oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilöinä tai ryhmätyönä. Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältö- 23

24 alueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään luentoja, oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita, yritysvierailuja, ja verkkomateriaaleja. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä varaston tietojärjestelmiin liittyviä työtehtäviä varastoympäristössä. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot terveys, turvallisuus ja toimintakyky vuorovaikutus ja yhteistyö Muu osaamisen arviointi 24

25 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla seuraavasti. Elinikäisen oppimisen avaintaidot oppiminen ja ongelmanratkaisu o tutkinnonosan loppuvaiheen osaamisen seuranta ammattietiikka o tutkinnonosan loppuvaiheen osaamisen seuranta Muu arviointi dokumentoidaan ja aineisto tallennetaan samoilla periaatteilla, kun ammattiosaamisen näytön aineisto. 25

26 Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Elintarvikekuljetukset ja varastointi (LO ), 10 ov Teemat, sisällöt ja oppimistehtävät Sisällöt työprosessin itsenäinen suunnittelu ja toteuttaminen työaikoja sekä annettuja ohjeita noudattaen (y) eri elintarvikelajien säilytys ja kuljetus olosuhteet elintarvikkeiden kuormausta ja varastointia koskevat säädökset ja niiden soveltaminen tarvittavat työvälineet ja lisälaitteet sekä niiden oikea oppinen käyttö työtehtävien edellyttämät tekniset sovellukset työtilan ja -välineiden puhtaus ja siisteys ja siitä huolehtiminen turvallinen työskentely sisäisen yrittäjyyden periaatteet ja laatujärjestelmien vaatimukset (y) asiakaspalvelu (y) Oppimistehtävät Ohjatut oppimistehtävät opiskelija suorittaa hygieniapassin edellyttämän koulutuksen säätää elintarvikkeiden kuljetus- ja varastointilämpötilat ohjeiden mukaan Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät tietyn elintarvikeryhmän kuljetus- ja varastointiolosuhteisiin liittyvän tehtävän tekeminen ja siitä raportointi Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti niiltä osin kuin se on mahdollista. Tietopuolisesta opiskelusta osa voidaan integroida käytännön tehtävien opiskelun yhteyteen. Tämä tutkinnon osa sisältää elintarvikekuljetuksiin ja varastointiin liittyviä työtehtäviä varastotyöympäristössä. Ohjatut ja itsenäiset oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. 26

27 Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilöinä tai ryhmätyönä. Oppimispaikat Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että siellä tehtävät työt kattavat tutkinnon osan keskeisimmät sisältöalueet ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Mahdolliset puuttuvat sisältöalueet opiskellaan oppilaitoksessa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään luentoja, oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita, yritysvierailuja, ja verkkomateriaaleja. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet ovat esitetty luvussa 7. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain arviointikriteereihin tukeutuen. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä elintarvikekuljetuksiin ja varastointiin liittyviä työtehtäviä varastoympäristössä. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään: Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta 27

28 Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla (LO ), 10 ov Tämän tutkinnon osan opiskelu ja osaamisen arviointi toteutetaan ammattitaitoa täydentävien- ja valinnaisten opintojen opetussuunnitelman mukaisesti. Tutkinnon osa toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti siten, että se voi olla opiskelijan tutkintorakenteessa kohdassa paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat tai ammattitaitoa syventävät tai laajentavat tutkinnon osat Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta Opiskelija voi valita yhden ammatillisen tutkinnon osan seuraavista perustutkinnoista: Autoalan perustutkinto 10 ov Talotekniikan perustutkinto 10 ov Metsäalan perustutkinto 10 ov Rakennusalan perustutkinto 10 ov Liiketalouden perustutkinto 10 ov Tietojenkäsittelyn perustutkinto 10 ov Näiden tutkinnon osien opiskelu ja osaamisen arviointi toteutetaan ko. perustutkinnon tutkintokohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. 4.9 Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys (LO401-09), 10 ov Tämän tutkinnon osan opiskelu ja osaamisen arviointi toteutetaan ammattitaitoa täydentävien- ja valinnaisten opintojen opetussuunnitelman mukaisesti. 28

29 4.9.2 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (LO402-09), 2 ov Tämän tutkinnon osan opiskelu ja osaamisen arviointi toteutetaan ammattitaitoa täydentävien- ja valinnaisten opintojen opetussuunnitelman mukaisesti Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ( ), 0 10 ov Opiskelija voi valita luvussa 5 olevia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. Niiden opiskelu ja osaamisen arviointi toteutetaan ammattitaitoa täydentävien- ja valinnaisten opintojen opetussuunnitelman mukaisesti Lukio-opinnot ( ), 10 ov Lukio-opintojen opiskelu ja arviointi toteutetaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti. 5. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (LO000-09), 20 ov Pakolliset Valinnaiset 5.1 Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 ov Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide- ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Edellisistä tutkinnon osista Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0-4 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat on kuvattu niiden omassa opetussuunnitelmassa. 29

30 6. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT (LO600-09), 10 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat ovat rakennusalan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia, lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla myös työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallista kasvua. Hyväksyttävä työkokemus on jonkin alan työehtosopimuksen mukaista työskentelyä, jossa 40 tunnin työskentely vastaa yhtä opintoviikkoa. Opiskelija esittää työnantajan laatiman työtodistuksen työkokemuksestaan. Hyväksyttävä harrastus on urheiluseuran tai muun yhdistyksen tai yhteisön piirissä tehtyä ohjattua harrastustoimintaa, josta opiskelija esittää valmentajan tai ohjaajan laatiman todistuksen. 40 tunnin ohjattu harrastustoiminta vastaa yhtä opintoviikkoa. 7. ARVIOINTI Arvioinnista tiedottaminen Tutkinnon osan opintojen aloittamisen yhteydessä opiskelijalle tiedotetaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, opiskeltavat sisällöt ja opintoihin liittyvät oppimistehtävät. Opiskelijoiden kanssa käydään läpi opintojen sijoittuminen työjärjestysjaksoille ja opintojen eteneminen sekä toteuttamistavat. Opiskelijoille tiedotetaan arviointikohteet ja kriteerit ja miten niitä käytetään oppimisen arvioinnissa sekä osaamisen arvioinnissa. Erityinen huomio kiinnitetään siihen, että opiskelijat ymmärtävät mitä on oppimisen arviointi ja mitä osaamisen arviointi ja miten niiden arviointi tapahtuu sekä opiskelijan itsearvioinnin merkitys ammattitaitojen oppimisessa. Tiedottaminen arvioinnista jatkuu koko tutkinnon osan opintojen ajan. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Arviointi tapahtuu arviointikeskustelussa, jossa keskeistä on opiskelijan tekemä itsearviointi. Opiskelijalle annetaan sekä suullista että kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Oppimisen arvioinnissa ei anneta numeerista palautetta. Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan oppimisprosessia arvioidaan ohjaavalla ja kannustavalla arvioinnilla. Oppimisen arviointi tapahtuu pääosin oppimistehtävien arvioinnilla. Arviointi tehdään arviointikohteittain ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin tukeutuen. Arviointikeskusteluissa sovitaan opiskelijan kanssa mahdollisesta lisäopiskelusta tai -tehtävistä, mikäli opiskelijan valmiudet eivät vastaa arviointikriteerien tyydyttävätasoa, tai mikäli opiskelija haluaa kehittää ammatillista osaamistaan korkeammalle tasolle. 30

31 Oppimisen arvioinnilla varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät ammatilliset valmiudet ammattiosaamisen näyttöön osallistumista varten. Osaamisen arviointi Opiskelijan tutkinnon osassa saavuttaman ammattitaidon arviointi perustuu ammattiosaamisen näyttöön, muuhun osaamisen arviointiin, opiskelijan itsearviointiin ja opiskelijan kanssa käytyyn arviointikeskusteluun. Arvosanasta päättävät osaamisen arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Arvioinnin perustelut on aina kirjattava. Arviointi tehdään tutkinnon perusteissa kuvattujen arviointikriteerien perusteella arviointikohteittain. Ammattiosaamisen näytön arvosana päätetään arviointikeskustelussa, johon opiskelijan lisäksi osallistuvat ammattiosaamisen näyttöä arvioineet opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä. Arviointikeskustelua varten opiskelija laatii itsearvioinnin. Siinä tapauksessa että ammattiosaamisen näyttö kattaa kaikki arviointikohteet, muuta arviointia ei tarvita. Tällaisessa tapauksessa tutkinnon osan lopullinen arvosana on sama kuin ammattiosaamisen näytön arvosana. Ne arviointikohteet, joita ei voida arvioida ammattiosaamisen näytöllä, arvioidaan muulla osaamisen arvioinnilla. Muusta arvioinnista päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Tutkinnon osien arviointiasteikko on kolmeportainen; tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. Arviointikriteerit on kuvattu kolmiportaisesti tutkinnon perusteissa. Saadakseen arvosanan K3, on opiskelijan saavutettava kaikki keskeiset kiitettävän tason arviointikriteerit. Saadakseen arvosanan H2, opiskelijan on saavutettava kaikki keskeiset hyvän tason arviointikriteerit. Saadakseen arvosanan T1, opiskelijan on saavutettava kaikki tyydyttävän tason arviointikriteerit. Päätöksen lopullisesta arvosanasta tekevät opettajat yhdessä huomioiden opiskelijan itsearvioinnin. Opiskelijan kanssa sovitaan tuki- ja ohjaustoimenpiteistä, mikäli hän ei saavuta tutkinnon perusteiden tyydyttävä T1 -tasoa. Jos näyttö ei ole hyväksytysti suoritettu, opiskelija sopii ohjaavan opettajansa kanssa uuden näyttöajankohdan. Ohjaava opettaja määrittelee lisäohjauksen tarpeen yhdessä opiskelijan ja mahdollisesti työelämän edustajan kanssa. Opiskelijalla on oikeus pyytää oikaisua saamastaan arvosanasta. Tutkinnon osan ja ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin lisäksi opiskelijalle annetaan ohjaavaa ja kannustavaa arviointia opintojen aikana. 8. OPINNÄYTE Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte tai portfolio. Tuote ja työnäyte voi olla rakennelma tai työsuoritus, kuten ammattiosaamisen näyttö, mikä dokumentoidaan kuvin ja selostuksin. Portfolion 31

32 tarkoituksena on kuvata opiskelijan ammatillista kehittymistä, ja se sisältää koosteen opiskelijan työ- ja opiskeluhistoriasta. Opiskelija laatii opinnäytteestä kirjallisen raportin, PowerPoint-esityksen, internet kotisivun tai vastaavan. Opinnäytettä tehdessään opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen työtä ohjaavalle opettajalle. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. Opinnäyte arvioidaan niiden tutkinnonosien yhteydessä, joihin se sisältyy. Opinnäytteestä merkitään päättötodistukseen laajuus ja nimi, erillistä arvosanaa ei anneta. 32

33 LIITE 1 TUTKINTOKOHTAINEN TOTEUTUSSUUNNITELMA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, VARASTONHOITAJA SIVU 33 Varasto JAKSO 1 JAKSO 2 JAKSO 3 JAKSO 4 JAKSO 5 JAKSO 6 1. VUOSI Tavaran vastaanotto ja säilytys, Tavaran vastaanotto ja säilytys, Tavaran vastaanotto ja säilytys, Tavaran vastaanotto ja säilytys, Tavaran keräily ja lähetys (2 ov) Trukinkuljettajan tehtävät Työkoneiden käyttö ja huolto (2 ov) Tavaran keräily ja lähetys (2 ov) Trukinkuljettajan tehtävät Työkoneiden käyttö ja huolto Tavaran keräily ja lähetys (2 ov) Työkoneiden käyttö ja huolto Varaston tietojärjestelmät Tavaran keräily ja lähetys (2 ov) Inventointi ja saldonhallinta (1 ov) Työkoneiden käyttö ja huolto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (6 ov) Yhteiset valinnaiset Tavaran vastaanotto ja säilytys, Tavaran keräily ja lähetys (2 ov) Inventointi ja saldonhallinta (1 ov) Trukinkuljettajan tehtävät Elintarvikekuljetukset ja varastointi Elintarvikekuljetukset ja varastointi Elintarvikekuljetukset ja varastointi Elintarvikekuljetukset ja varastointi TOP TOP TOP TOP TOP 33

34 2. VUOSI Tavaran vastaanotto ja säilytys, Tavaran keräily ja lähetys (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (5 ov) Yhteiset valinnaiset (2 ov) Tavaran vastaanotto ja säilytys, Tavaran keräily ja lähetys Tavaran vastaanotto ja säilytys, Tavaran keräily ja lähetys Tavaran vastaanotto ja säilytys, Tavaran keräily ja lähetys Näyttö Tavaran vastaanotto ja säilytys, (3 ov) Trukinkuljettajan tehtävät Vaarallisten aineiden käsittely (2 ov) Trukinkuljettajan tehtävät Työkoneiden käyttö ja huolto Varaston tietojärjestelmät (2 ov) Inventointi ja saldonhallinta (1 ov) Trukinkuljettajan tehtävät Näyttö Työkoneiden käyttö ja huolto Inventointi ja saldonhallinta (1 ov) Trukinkuljettajan tehtävät Inventointi ja saldonhallinta (2 ov) Työkoneiden käyttö ja huolto TOP TOP Elintarvikekuljetukset ja varastointi TOP Elintarvikekuljetukset ja varastointi (2 ov) TOP TOP 34

35 3. VUOSI Tavaran vastaanotto ja säilytys, (2 ov) Tavaran keräily ja lähetys Tavaran vastaanotto ja säilytys, Tavaran keräily ja lähetys Inventointi ja saldonhallinta (1 ov) Tavaran vastaanotto ja säilytys, Tavaran keräily ja lähetys Inventointi ja saldonhallinta (1 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (5ov) Yhteiset valinnaiset(1 ov) ) Tavaran vastaanotto ja säilytys, Näyttö Tavaran keräily ja lähetys Inventointi ja saldonhallinta (1 ov) Näyttö Tavaran vastaanotto ja säilytys, (3 ov) Tavaran keräily ja lähetys Inventointi ja saldonhallinta (1 ov) Työkoneiden käyttö ja huolto Näyttö Vaarallisten aineiden käsittely Varaston tietojärjestelmät TOP Trukinkuljettajan tehtävät Vaarallisten aineiden käsittely Varaston tietojärjestelmät Näyttö TOP Trukinkuljettajan tehtävät Elintarvikekuljetukset ja varastointi (2 ov) Näyttö TOP Trukinkuljettajan tehtävät Vaarallisten aineiden käsittely Näyttö Elintarvikekuljetukset ja varastointi TOP Työkoneiden käyttö ja huolto TOP 35

36 LIITE 2 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TUTKINTOKOHTAINEN TOTEUTUS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, VARASTONHOITAJA Sivu 1 Logistiikan perustutkinto Varastonhoitaja Tavaran vastaanotto ja säilytys, 20 ov Tavaran keräily ja lähetys, 20 ov Ammattiosaamisen näytöt Tulevan tavaraerän vastaanotto ja toimittaminen varastoitavaksi. työssäoppimisjaksolla 3. vuosi Asiakastilauksen keräily ja lähetyskuntoon saattaminen sekä lähettäminen. työssäoppimisjaksolla 2. vuosi Arvioija Näytöt oppilaitoksessa Arvioija Näytöt työpaikalla arvioinnista päättävät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä arviointi perustuu kriteeripohjaiseen opiskelijan itsearviointiin ja arviointikeskusteluun.. arvioinnista päättävät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä arviointi perustuu kriteeripohjaiseen opiskelijan itsearviointiin ja arviointikeskusteluun. Inventointi ja saldonhallinta, 10 ov Inventointi ja mahdollisten saldoerojen oikaisu sekä viallisten tuotteiden poistaminen. Varastojärjestyksen ylläpito. työssäoppimisjaksolla 3. vuosi arvioinnista päättävät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä arviointi perustuu kriteeripohjaiseen opiskelijan itsearviointiin ja arviointikeskusteluun. Trukinkuljettajan tehtävät, 10 ov Trukinkuljettajan tehtävät varastossa, terminaalissa tai muussa vastaavassa paikassa. työssäoppimisjaksolla 2. vuosi arvioinnista päättävät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä arviointi perustuu kriteeripohjaiseen opiskelijan itsearviointiin ja arviointikeskusteluun. 36

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 13.4.2011 Rehtorin päätös 21/10/2011 2 SISÄLTÖ:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 17.3.2011 Rehtorin päätös 8/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMIALA... 4 3. LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

Opetussuunnitelma 2011 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 63/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMIALA... 4 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Vahvistettu 22.6.2010 Rehtorin päätös 47/10/2010 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON RAKENNE

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA MATKAILU-ALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 140/20/2011 2 SISÄLTÖ:

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 10 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan tai muun asiantuntijatyöryhmän kokouksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 132/20/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMIALA... 4 3. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 18.5.2017 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake 1 1. lukuvuoden 4.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp työprosessin hallinta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2009 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA

OPETUSSUUNNITELMA 2009 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Vahvistettu 29.11.2010 Rehtorin päätös 90/10/2010 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 17.3.2011 Rehtorin päätös 9/10/2011 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMIALA... 4 3. AUTOALAN PERUSTUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN,

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 141/20/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot