Eufex Rahastohallinto Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus"

Transkriptio

1 Eufex Rahastohallinto :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

2 Bon 75 Eufex Rahastohallinto Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aggressiivinen 1 kuukausi -0.1% - Toiminta alkanut kuukautta - Salkunhoitaja Bon pankkiiriliike Oy 6 kuukautta - Bloomberg - 1 vuosi - ISIN FI vuotta p.a. - Merkintäpalkkio 1.0% 5 vuotta p.a. - Lunastuspalkkio 1.0% Toiminnan alusta -0.1% - Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0.5% Toiminnan alusta p.a. -1.2% - Tuottosidonnainen palkkio* Vertailuindeksi 15.0% 75% * Msci World Euromääräinen tuottoindeksi 25% * 3 kuukauden Euribor korko *vertailutuoton ylitteestä (katso yksinkertaistettu esite) Rahaston tunnusluvut Rahasto Vertailuindeksi 10 suurinta sijoitusta % Osuuden arvo Handelsbanken Eurooppa Selective 9.6 Rahaston koko Fortis Opportunities USA 9.5 Volatiliteetti % Carlson Scandinavia 8.9 Sharpen luku Parvest Euro Small Cap 8.7 Tracking error SKAGEN Kon-Tiki 8.0 Information ratio Fortis Equity Growth USA 7.7 Beta INVESCO ASEAN Equity 7.3 Alfa, % Schroder ISF Global Emerging Markets Opportunities 7.2 TER (Total Expense Ratio) % 1.9% Sparinvest High Yield Value Bonds 6.3 Salkun kiertonopeus -1.2% Parvest Emerging Markets Bond 6.1 Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuunottamatta TER:iä ja salkun kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu Sijoitusten jakauma % vuotuisiksi. Osakerahastot 76.9 Korkorahastot 15.7 Käteinen ja muut varat 7.4 TOIMINTAKERTOMUS Markkinoiden huolet PIIGS (Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka ja Espanja) maiden ongelmista jatkoivat vellomistaan euroalueellaja osakekurssit jatkoivat lievää laskuaan kauttalinjan. Yhteisvaluutta euro vahvistui hieman dollaria vasten, mutta heikkeni Ruotsin kruunuun nähden. Tästä syystä euromääräisenä mitaten parhaiten menestyivät pohjoismaiden osakemarkkinat joiden tuotto jäi 0,19 %:a negatiiviseksi. Heikoiten menestyivät Amerikan osakemarkkinat, joiden tuotto oli 5,18 %:a negatiivinen. Myös Euroopan korkomarkkinat jatkoivat heiluntaansa. Yleistä luottamusta heikensi ennen kaikkea epäilys EU:n ja IMF:n kokoaman 750 miljardin euron vakauttamispaketin toimivuudesta. Markkinoilla yksinkertaisesti pelätään jo alkaneen talouden lievän vahvistumisen tyrehtymistä.vakaampien valtioiden lainojen korot laskivat edelleen ja esimerkiksi turvasatamana pidetyn Saksan 10 vuoden lainan korko laski toukokuusta 0,09 prosenttiyksikköäpäätyen tasolle 2,57 %. Vastaavasti Kreikan valtion 10 vuoden lainan korko nousi jopa 2,5 prosenttiyksikköä päätyen lopulta noin 10 %:iin, mikä on jo lähellä toukokuun alun huippuja (n. 13 %:a). Yrityslainojen riskilisät jatkoivat lievää levenemistään ja sijoittajat suosivat paremman luottoluokituksen omaavien yritysten lainoja. Investment Grade lainojen vertailuindeksi nousi 0,29 % ja vastaavasti High Yield lainojen vertailuindeksi laski 0,19 % Bon Sijoitusrahasto 75 -tuotto oli kesäkuussa 0,10 % negatiivinen, kun vertailuindeksin tuotto oli 2,42 % negatiivinen. Rahastoistamme suhteellisesti heikoimmin menestyi Suomen markkinoille sijoittava Alfred Berg Finland B, jääden pohjoismaisesta indeksistä 1,81 prosenttiyksikköä. Tämäselittyy pääosin euron heikentymisellä Ruotsin kruunua vasten. Suhteellisesti parhaiten osakerahastoista menestyi Amerikan markkinoille sijoittava FLF Opportunities USA Classic Cap voittaen vertailuindeksinsä 4,08 prosenttiyksiköllä. Uskomme markkinoiden volatiliteetin jatkuvan sijoittajien arvioidessa talouskasvun kestävyyttä. Talouden yleinen vahvistuminen ennen kaikkea Euroopassa on hidasta jakestänee ennakoitua pidempään johtuen kiristystoimista. Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat laskeneet ja ovat vähintäänkin houkuttelevat. Bon Sijoitusrahasto 75 on noin 5 %:n suhteellisessa osakeylipainossa. Korkosijoitusten puolella suhtaudumme High Yield laina markkinaan positiivisesti, sillä korkoero suhteessa Saksan viiden vuoden valtionlainoihin on pysynyt reilussa 8 %:ssa.

3 Bon 75 Eufex Rahastohallinto Sijoitukset Kurssi EUR / Markkinahinta % Markkina-arvo EUR / Arvonmuutos EUR Kpl / Nimellisarvo (EUR) % rahaston arvosta Sijoitusrahastot Handelsbanken Eurooppa Selective % Fortis Opportunities USA % Carlson Scandinavia % Parvest Euro Small Cap % SKAGEN Kon-Tiki % Fortis Equity Growth USA % INVESCO ASEAN Equity % Schroder ISF Global Emerging Markets Opportunities % Sparinvest High Yield Value Bonds % Parvest Emerging Markets Bond % Alfred Berg Small Cap Finland % Alfred Berg Finland % Alfred Berg Korko % Yhteensä % Kassa ja muut varat netto % Rahaston koko Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo Hallinnointipalkkio (sisältää säilytyspalkkion) 0.5% Tuottosidonnaiset palkkiot yhteensä ajanjaksolta, EUR 0.00 Ajanjakson tuottosidonnainen palkkio, % p.a. 0.0% Kohderahastojen palkkiot (arvio), % p.a. 1.4%

4 Eufex ActiveAlpha Eufex Rahastohallinto Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Osakerahastot, maailma 1 kuukausi -1.8% -1.9% 0.0% Toiminta alkanut kuukautta -3.6% -1.9% -1.7% Salkunhoitaja Eufex Oy (Anders Ekholm, Daniel Pasternack) 6 kuukautta 6.1% 7.0% -0.9% Bloomberg EUFACTV FH 1 vuosi - ISIN FI vuotta p.a. - Merkintäpalkkio 0.0% 5 vuotta p.a. - Lunastuspalkkio 0.0% Toiminnan alusta 13.5% 14.4% -0.8% Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0.5% Toiminnan alusta p.a. 24.4% 26.0% -1.6% Tuottosidonnainen palkkio* Vertailuindeksi 30.0% 1/3 MSCI AC Americas Total Return With Net Dividends 1/3 MSCI AC Asia Total Return With Net Dividends 1/3 MSCI AC Europe Total Return With Net Dividends *vertailutuoton ylitteestä (katso yksinkertaistettu esite) Rahaston tunnusluvut Rahasto Vertailuindeksi 10 suurinta sijoitusta % Osuuden arvo Henderson Horizon Japanese Smaller Companies 6.8 Rahaston koko NATIXIS Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value 6.3 Volatiliteetti % 15.7% 14.2% INVESCO Japanese Equity Core 6.1 Sharpen luku Allianz RCM US Equity 6.1 Tracking error NATIXIS Harris Associates U.S. Large Cap Value 6.0 Information ratio FIM Visio 5.8 Beta BGF European Focus 5.6 Alfa, % HSBC GIF Euroland Equity 5.3 TER (Total Expense Ratio) % 3.3% JF Asia Pacific ex-japan Equity 5.1 Salkun kiertonopeus -0.9% DWS Invest Top 50 Asia 5.1 Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuunottamatta TER:iä ja salkun kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu Kohderahastojen maantieteellinen jakauma % vuotuisiksi. Aasia 31.5 Amerikka 33.7 Eurooppa 31.5 Muut maat 3.4 TOIMINTAKERTOMUS Tammikuu oli rahaston toinen toimintakuukausi. Rahaston kokonaisvarallisuus oli kuun lopussa 9,07 miljonaa euroa. Rahaston tuotto (-0.76%) ylitti tammikuussa sekä vertailuindeksin tuoton (-0.84%) että vertailuryhmän rahastojen keskituoton (-2.34%). Rahaston vertailuindeksin komponentit tuottivat 1.1%, (MSCI AC Asia Net), -1.1% (MSCIAC Americas Net) ja -2.5% (MSCI AC Europe Net) euroissa tarkasteltuna. Puhtaaseen eurooppasijoitukseen (-2.5%) verrattuna rahaston tappio -0,76% oli hyvin maltillinen. Helmikuussa rahaston tuotto (2.62%) ylitti sekä vertailuindeksin tuoton (2.55%) että vertailuryhmän rahastojen keskituoton (2.20%). Rahaston kokonaisvarallisuus oli kuukauden lopussa 9.4 miljonaa euroa ja sen sijoitusaste oli koko kuukauden ajan hyvin lähellä 100%. Rahaston vertailuindeksin alaindeksien tuotot euroissa vaihtelivat jälleen voimakkaasti: MSCI AC Asia TR ND tuotti +5.22%, MSCI AC Americas TR ND tuotti +2.68% ja MSCI AC Europe TR ND tuotti -0.39%. Euroopan osakemarkkinoiden suhteellista tuottoa haittasi ennen kaikkea heikentynyt euro. Rahasto tuotti 2,62 % enemmän kolmessa kuukaudessa kuin keskimääräinen maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto. Maaliskuussa rahaston tuotto (8,12 %) ylitti sekä vertailuindeksin tuoton (7,27 %) että vertailuryhmän keskituoton(7,21 %). Euroopan osakemarkkinoiden suhteellista tuottoa haittasi jälleen heikentynyt euro, kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin helmikuussa. Valitsemamme kohderahastot menestyivät erinomaisesti: rahasto tuotti 0,85 % enemmän kuin vertailuindeksi(osinkoineen). Rahasto tuotti 1,24 % enemmän kuin vertailuindeksi neljässä kuukaudessa, mikä vastaa 3,79 % vuosittaista ylituottoa. Rahasto tuotti myös 0,91 % enemmän kuin vertailuryhmä. Rahasto on siten tuottanut 1,86 % enemmän kuin vertailuryhmä neljässä kuukaudessa, eli noin 5.72 % enemmän vuosittain. Rahaston riski (volatiliteetti ja beta) on koko ajan vastannut vertailuindeksin riskiä hyvin tarkasti, joten ylituotto (alpha) ei ole saavutettu ajoittamalla markkinoita, vaan onnistuneilla kohderahastojen valinnoilla. Rahaston kokonaisvarallisuus oli 10,363 miljonaa euroa ja sen sijoitusaste oli koko kuukauden ajan hyvin lähellä 100%. Rahaston tuotto (+2.05%) ylitti huhtikuussa vertailuindeksin tuoton (+1.75%), mutta alitti vertailuryhmän tuoton(+2.35%). Euroopan osakemarkkinoiden suhteellista tuottoa haittasi jälleen heikentynyt euro (-1.2%). Valitsemamme kohderahastot menestyivät erinomaisesti: rahasto tuotti (palkkioineen) +0.30% enemmän kuin vertailuindeksi (osinkoineen). Huhtikuussa rahaston kokonaisvarallisuus oli miljonaa euroa ja sen sijoitusaste oli koko kuukauden ajan hyvin lähellä 100%. Eufex-konsernin liiketoiminnan nopean kasvun takia nähtiin tarpeelliseksi terävöittää vastuunjakoa ja resurssoida toimintoja enemmän. Daniel Pasternack luopui varainhoitoon liittyvistä tehtävistään voidakseen paremmin keskittyä päätyöhönsä konsernin toimitusjohtajana. Ulf Bäckström siirtyi rahaston toiseksi salkunhoitajaksi. Toukokuussa rahaston tuotto (-3.82%) alitti selvästi sekä vertailuindeksin tuoton (-1.77%) että vertailuryhmän tuoton (-2.74%). Vertailuindeksin alaindekseistä kaikki tuottivat tappiota: MSCI AC Americas TR ND (-0.36%), MSCI AC Asia TR ND (-0.56%) ja MSCI AC Europe TR ND (-4.84 %). Euroopan osakemarkkinoiden suhteellista tuottoa haittasi jälleen voimakkaasti heikentynyt euro (USD/EUR -7.6 %).. Kohderahastot menestyivät heikosti: rahasto tuotti (palkkioineen) -2.05% vähemmän kuin vertailuindeksi (osinkoineen). Rahasto oli siten tuottanut -0.89% vähemmän kuin vertailuindeksi, mutta +0.18% enemmän kuin vertailuryhmä, kuudessa kuukaudessa. Rahaston kokonaisvarallisuus oli miljonaa euroa ja sen sijoitusaste oli koko kuukauden ajan lähellä 100%. Rahasto tuotti kesäkuussa -1.82% vertailuindeksin tuottaessa -1.87% ja vertailuryhmän tuottaessa -2.44%. Vertailuindeksin alaindeksit tuottivat melko epäyhtenäisesti: MSCI AC Americas TR ND -5.07%, MSCI AC Asia TR ND +0.03% ja MSCI AC Europe TR ND -0.75%. Euro heikentyi edelleen suhteessa muihin päävaluuttoihin. Kohderahastot menestyivät hyvin: rahasto tuotti (palkkioineen) +0.05% enemmän kuin vertailuindeksi (osinkoineen).rahasto on siten sijoitustoiminnan aloituksesta tuottanut -0.82% vähemmän kuin vertailuindeksi, mutta +1.27% enemmän kuin vertailuryhmä. Rahaston kokonaisvarallisuus oli miljonaa euroa ja sijoitusaste noin 99.5%. Kohderahastoihin, joihin sijoitettiin rahaston sijoitustoiminnan alkaessa, olimme tyytyväisiä ja sijoitusjakaumaa ei näinollen muutettu.

5 ActiveAlpha Eufex Rahastohallinto Sijoitukset Kurssi EUR / Markkinahinta % Markkina-arvo EUR / Arvonmuutos EUR Kpl / Nimellisarvo (EUR) % rahaston arvosta Sijoitusrahastot Pictet - Eastern Europe % FIM Visio % AGI China East Asia % Henderson Horizon Japanese Smaller Companies % HSBC GIF Euroland Equity % Standard Life Investments European Equity Unconstrained % Parvest Australia % NATIXIS Harris Associates U.S. Large Cap Value % BGF European Focus % Avaron Emerging Europe Small Cap % Allianz RCM US Equity AT % GAM Star US All Cap Equity EUR % Allianz RCM Europe Equity Growth AT % Franklin U.S. Opportunities EUR % NATIXIS Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value R/A % Amundi Funds Latin America Equities EUR % HSBC GIF Latin American Equity EUR % HSBC GIF Indian Equity EUR % INVESCO Japanese Equity Core E EUR % DWS Invest Top 50 Asia % DWS Invest Africa % JF Asia Pacific ex-japan Equity D EUR % Yhteensä % Kassa ja muut varat netto % Rahaston koko Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo Hallinnointipalkkio (sisältää säilytyspalkkion) 0.5% Tuottosidonnaiset palkkiot yhteensä ajanjaksolta, EUR Ajanjakson tuottosidonnainen palkkio, % p.a. 1.3% Kohderahastojen palkkiot (arvio), % p.a. 1.5%

6 Eufex Suoja Eufex Rahastohallinto Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Rahastotyyppi Hedgerahastot, multi strategy 1 kuukausi 0.0% Toiminta alkanut kuukautta 0.2% Salkunhoitaja Eufex Oy / Anders Ekholm 6 kuukautta 1.5% Bloomberg DAEUHEG FH 1 vuosi 4.3% ISIN FI vuotta p.a. 0.0% Merkintäpalkkio 1.0% 5 vuotta p.a. Lunastuspalkkio 1.0% Toiminnan alusta 1.5% Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1.0% Toiminnan alusta p.a. 0.4% Tuottosidonnainen palkkio* Vertailuindeksi 20.0% Ei vertailuindeksiä *vertailutuoton ylitteestä (katso yksinkertaistettu esite) Rahaston tunnusluvut Rahasto 10 suurinta sijoitusta % Osuuden arvo Futuris 7.0 Rahaston koko Lynx 6.8 Volatiliteetti % 3.2% Nektar 6.8 Sharpen luku 0.86 Exane Archimedes 6.8 Tracking error Cazenove European Equity Absolute Return 6.7 Information ratio Thames River Longstone 6.7 Beta Exane Templiers 6.7 Alfa, % Talentum Emerging Alpha 6.6 TER (Total Expense Ratio) % 3.7% NATIXIS European Events 6.6 Salkun kiertonopeus 0.9% Cazenove European Alpha Absolute Return 6.6 Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuunottamatta TER:iä ja salkun kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu Kohderahastojen jakauma % vuotuisiksi. Long/short equity 40.3 Managed Futures 13.3 Equity Market Neutral 13.3 Rahamarkkinasijoitukset 8.2 Fixed Income Arbitrage 6.8 Global Macro 5.9 Event Driven 6.6 Multi Strategy 5.5 TOIMINTAKERTOMUS Sampo Rahastoyhtiö luovutti Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon :lle. Rahaston nimi muuttui hallinnon luovutuksen yhteydessä. Rahaston uusi suomenkielinen nimi on Eufex Suoja Erikoissijoitusrahasto (ruotsiksi Eufex Skydd Specialplaceringsfond ja englanniksi Eufex Hedge Fund). Eufex Suojan tuotto oli tammikuussa lievästi negatiivinen -0,09 % vertailuindeksin (Eurekahedge Fund of Fund Index) tuottaessa -0,55%. Osakemarkkinoiden tuotto oli tammikuussa Dow Jones EURO STOXX:illa mitattuna -4,69%.Eufex Suojan parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti tammikuun aikana +2,36% ja kuului Fixed Income Arbitrage ryhmään. Heikoiten tuottanut kohderahasto tuotti -6,2% ja kuului Managed Futures ryhmään. Tammikuussa tehtiin lisäsijoituksia viiteen kohderahastoon niiden painojen tasoittamiseksi salkussa. Helmikuussa Eufex Suojan tuotto oli edelleen negatiivinen -0,59% vertailuindeksin tuottaessa +0,16%. Euroalueen osakemarkkinat päätyivät toisena kuukautena peräkkäin negatiiviselle tuotolle, Dow Jones EURO STOXX:lla mitattuna tuotto oli -1,93%. Varainhoidossa päädyttiin ylipainottamaan aitoja suojarahastoja, sillä niiden tarjoama tuotto- /riskiodotus suhteessa muihin omaisuusluokkiin oli houkutteleva vallitsevassa markkinatilanteessa. Helmikuussa parhaiten (+3,94%) sekä heikoiten (-4,9%) tuottivat kohderahastot, jotka kuuluivat Managed Futures ryhmään. Helmikuun aikana rahaston salkkuun ei tehty muutoksia. Maaliskuu oli Eufex Suojan 39 kuukautisen historian toiseksi paras kuukausi tuoton ollessa +1,99%, vertailuindeksin tuottaessa +1,61%. Euroalueen osakemarkkinoiden kuukausituotto oli Dow Jones EURO STOXXilla mitattuna +7,86%.Eufex Suojan vuosituotto oli maaliskuun lopussa +4,00%. Eufex Suojan saavuttama ylituotto ei muodostunut osakemarkkinoiden tai muiden riskipitoisten omaisuusluokkien vahvasta kehityksestä vaan oli puhdasta alfaa osakemarkkinakorrelaation ollessa -0,12. Maaliskuussa parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti +7,3% ja kuului Managed Futures ryhmään. Heikoin ja ainoa negatiivisen tuoton raportoinut kohderahasto tuotti - 0,7% ja se kuului Equity Market Neutral ryhmään. Kohderahastojen keskimääräinen paino salkussa oli 6,8%. Keskimääräinen volatiliteetti oli 8,7% p.a., beta -0,02 ja osakemarkkinakorrelaatio -0,03. Eufex Suojan tuotto oli huhtikuussa +0,18%, vertailuindeksin ( Eurekahedge Fund of FundsIndex) tuottaessa +0,80%. Euroalueen osakemarkkinat jatkoivat lasku-uralla myös toukokuun ensimmäisen puoliskon (Dow Jones EURO STOXX 14.5 MTD -6,00%) sijoittajien muodostaessa mielipidettä välimeren maista puhjenneen velkakriisin vaikutuksesta Euroopan talouskasvuun. Eufex Suojan osakemarkkinakorrelaatio oli -0,12, keskimääräisen FoHF:in vastaavan lukeman ollessa peräti 0,68. Päätöksemme ylipainoittaa varainhoidossamme aitoja suojarahastoja on vuoden 2010 aikana osoittautunut hyväksi päätökseksi, ainakin kun tätä vertaa siihen millaisen tuoton Euroalueen osakemarkkinoilta olisi saanut (Eufex Suoja YTD +1,48% vs. Dow Jones EURO STOXX YTD -1,97%). Eufex Suojan parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti huhtikuun aikana +3,9% ja kuului Long/Short Equity -ryhmään. Heikoiten tuottanut kohderahasto tuotti -2,7% ja kuului Equity Market Neutral-ryhmään. Eufex Suojan tuotto oli toukokuussa -0,05%, vertailuindeksin (Eurekahedge Fund of Funds Index) tuottaessa -2,32%. Toukokuu oli täten Eurekahedge Fund of Funds Indeksille (=keskimääräiselle suojarahastolle) heikoin kuukausi sitten vuoden 2008 lokakuun. Suojarahastojen heikkoa toukokuuta selittää varmasti osaltaan se, että ne sisältävät huomattavan paljon markkinariskiä. Markkinariski toteutui toukokuussa negatiivisena tuottona, esimerkkinä Euroalueen osakemarkkinat jotka tuottivat Dow Jones EURO STOXX:illa mitattuna -7,24%. Eufex Suoja pystyi pitkälti korreloimattomuutensa takia tarjoamaan suojaa markkinoiden liikkeitä vastaan toukokuussa. Tämä on mielestämme ominaisuus, jonka epävarmassa markkinatilanteessa salkkuunsa haluaa, mutta jonka hyvin harva sijoituskohde tarjoaa. Eufex Suojan parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti toukokuun aikana +6,7% ja kuuluu Long/Short Equity -ryhmään. Heikoiten tuottanut kohderahasto tuotti -4,8% ja kuuluu Managed Futures-ryhmään. Kohderahastojen keskimääräinen paino oli 6,9%. Keskimääräinen volatiliteetti oli 8,5% p.a., betan ja osakemarkkinakorrelaation ollessa kummatkin käytännössä nolla. Sijoitimme Eufex Suojan toukokuussa vastaanottamat uusmerkinnät tasaisesti kaikkien kohderahastojen (yhtä lukuunottamatta) sekä kahden uuden kohderahaston kesken. Ainoa poikkeus oli yksi erittäin hyvin menestynyt kohderahastomme, joka kapasiteettinsa täyttymisen takia oli rajannut uusmerkintöjen määrää, emmekä tästä syystä voineet nostaa sen painoa salkussamme (nyt 6,2%). Kummatkin uudet kohderahastomme ovat hyvin läpinäkyviä ns. long/short equity rahastoja, joista toinen tarjoaa päivittäisen likviditeetin. Rahasto tuotti kesäkuussa +0.03% keskimääräistä suojarahaston tuottoa heijastavan Eurekahedge Fund of Funds Index -indeksin tuottaessa -0.62% ja Euroalueen osakemarkkinoiden kehitystä kuvaavan Dow Jones EURO STOXX -indeksin tuottaessa -1.38%.Rahaston yhden vuoden tuotto oli kesäkuun lopussa +4.27%, mikä mielestämme on erinomainen saavutus ottaen huomioon sekä osakemarkkinoiden negatiivisen kehityksen että alhaisen korkotason. Rahasto on menestynyt suhteessa kilpailijoihin aina rahaston sijoitustoiminnan aloituksesta rahaston tuoton ollessa +5.89% korkeampi kuin Eurekahedge Fund of Funds Index - indeksin tuotto. Kesäkuussa parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti 1.89% ja kuului Managed Futures -ryhmään. Heikoiten tuottanut kohderahasto tuotti -2.35% ja kuului Multi Strategy -ryhmään. Sijoitimme yhteen uuteen kohderahastoon, jonka myötä kohderahastojen lukumäärä nousi viiteentoista. Rahaston hallinnoitavat varat olivat tarkasteluajanjakson lopussa miljoonaa euroa. Eufex Suojan menestys selittyy sen ainutlaatuisella sijoitusstrategialla: sijoitamme ainoastaan aitoihin suojarahastoihin. Näiden suojarahastojen tuotto muodostuu markkinoiden tehottomuuksista saatavista tuotoista ( alphasta ) sekä riskittömästä korosta. Koska markkinoiden tehottomuuksista saatavat tuotot eivät ole riippuvaisia markkinatuotosta, myöskään rahaston tuotto ei ole riippuvainen markkinatuotosta. Tämä ilmenee muun muassa alhaisena osakemarkkinakorrelaationa ja osakemarkkinabeetana. Käytännössä tuottojen riippumattomuus tarkoittaa, että rahasto tarjoaa merkittävää hajautushyötyä suhteessa muihin omaisuusluokkiin, kuten voitiin havaita esimerkiksi toukokuussa, jolloin rahasto tuotti -0.05% Dow Jones EURO STOXX -indeksin tuottaessa -7,24% tappiota. Katsauskauden aikana rahastossa käytettiin johdannaisia eli valuuttatermiinejä valuuttasuojaukseen siten, että salkun valuuttariski oli täysin suojattuna. Muita johdannaisia ei käytetty.

7 Eufex Suoja Eufex Rahastohallinto Sijoitukset Kurssi EUR / Markkinahinta % Markkina-arvo EUR / Arvonmuutos EUR Kpl / Nimellisarvo (EUR) % rahaston arvosta Sijoitusrahastot Futuris % Lynx % Nektar % NATIXIS European Events % Cazenove European Equity Absolute Return % Cazenove European Alpha Absolute Return % Exane Templiers % Exane Archimedes % Talentum Emerging Alpha % Thames River Longstone % CFM Stratus Feeder Ltd Standard Leverage % CCP Quantitative Fund Aristarchus Side Pocket % GAM Global Rates Hedge % CCP Quantitative Fund Aristarchus % Rivoli Equity Fund % Yhteensä % Johdannaissopimukset Forward EUR USD % Forward EUR SEK % Yhteensä % Kassa ja muut varat netto % Rahaston koko Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo Hallinnointipalkkio (sisältää säilytyspalkkion) 1.0% Tuottosidonnaiset palkkiot yhteensä ajanjaksolta, EUR Ajanjakson tuottosidonnainen palkkio, % p.a. 0.7% Kohderahastojen palkkiot (arvio), % p.a. 2.0%

8 Head Top Picks Eufex Rahastohallinto Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1 kuukausi -7.0% -7.0% Toiminta alkanut kuukautta -13.2% -12.8% Salkunhoitaja Topi Piela, Head Asset Management Oy 6 kuukautta 1 vuosi Osuussarjat A1 A2 3 vuotta p.a. Bloomberg vuotta p.a. ISIN FI FI Toiminnan alusta -12.7% -12.3% Merkintäpalkkio 2.0% 1.0% Toiminnan alusta p.a % -38.7% Lunastuspalkkio 2.0% 1.0% Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 2.0% 1.5% Tuottosidonnainen palkkio* 20.0% 15.0% Vertailuindeksi Ei vertailuindeksiä Rahaston tunnusluvut Rahasto *vertailutuoton ylitteestä (katso yksinkertaistettu esite). A2 osuuksissa joko kiinteä tai Osuuden arvo (A1/A2) / tuottosidonnainen palkkio. Rahaston koko Volatiliteetti % 10 suurinta sijoitusta % Sharpen luku HEIGR 6 3/4 12/ Tracking error Rautaruukki OYJ 5.7 Information ratio Sponda JVK perpetual 5.5 Beta Unibet Group Plc 4.0 Alfa, % Elisa OYJ 3.8 TER (Total Expense Ratio) % 3.8% EOS Russia AB 3.6 Salkun kiertonopeus 59.1% Roche 3.2 Nestle Ag 3.2 Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuunottamatta TER:iä ja salkun SAP Ag 3.1 kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu Repsol Sa 3.1 vuotuisiksi. Sijoitusten jakauma % Osakkeet 70.9 Korkosijoitukset 13.9 Kassa ja muut varat netto 15.5 Johdannaissopimukset -0.3 TOIMINTAKERTOMUS 03 04/2010 Rahasto aloitti toimintansa nousevan osakemarkkinan aikana. Riski maittoi vielä tässä vaiheessa sijoittajille, joten lähdimmekasvattamaan varovaisesti osakkeiden painoa. Samanaikaisesti valitsimme kuitenkin muutamia yhtiöitä, joiden osakkeita myimme lyhyeksi. Lyhyeksi myynnit osoittautuivat erittäin arvokkaiksi, sillä osakemarkkinat saavuttivat huippunsa jo huhtikuun puolivälissä ja kääntyivät laskuun. Nousevan osakemarkkinan aikana rahastonarvo nousi hieman nopeammin verrattuna EuroStoxx50 indeksiin, ja laskevan markkinan käynnistyttyä rahaston arvo on tullut huomattavasti hitaammin alas suhteessa osakemarkkinaan. Tämän pitäisi pidemmällä aikavälillä hyvin kuvata rahaston toimintaa, jossa pyrkimyksenä on lisätä osakeriskiä nousevan osakemarkkinanaikana ja vähentää sitä päinvastaisessa tilanteessa. Taktinen allokaatio eri omaisuusluokkien välillä tulee jatkossakin olemaan nopeaa. Osakemarkkinoilla sijoitukset kohdistettiin pääosin Suomen ulkopuolelle, ja suurin osa valituista salkkuyhtiöistä sijaitsi Norjassa. Tästä johtuen öljyyn liittyvä teollisuus ja palvelut olivat huomattavassa painossa rahaston salkussa. Muut Euro alueen ulkopuoliset osakesijoitukset kohdistuivat SEK, GBP ja USD valuuttoihin. Orionin lyhyeksimyynti oli merkittävä tuottokomponentti raportointiperiodilla. Lisäksi rahasto suojautui kurssilaskua vastaanmyymällä indeksi futuuria. Futuuripositio oli suljettu kuun vaihteessa. Olemme tällä erää varovaisia osakemarkkinoiden suhteen ja tulemme seuraamaan tilannetta tarkasti. Kuunvaihteen jälkeen olemme tehneet uudelleen joitakin laskevia strategioita. Rahaston alkuvaiheessa hankitut pankkien perpetuaalilainat myytiin pois ennen kuukauden loppua. Kreikan ongelmien oltua uutisissa jo hyvän aikaa maalishuhtikuussa, päätimme pysyä poissa valtioiden velkapapereista ja pankkiosakkeista. Se myös antoi lopullisen sysäyksen pankkipaperien myynnille. Rahaston korolliset sijoitukset ovat käteisenä, eikä tällä erää korkoriskiä ole haluttu uudelleen ottaa. Sen sijaan rahastossa päätettiinsijoittaa noin 10 % US dollariin, mutta positio on otettu ja toteutettu kuun vaihteen jälkeen. Raaka-aineista raportointiperiodilla sijoitettiin fyysiseen kultaan (ETF) ja kultakaivosyhtiön sekä sinkkikaivosyhtiön osakkeisiin. Fyysisen kullan osalta positio on suljettu kuun vaihteen jälkeen. Rahaston tuotto oli toiminnan alusta huhtikuun loppuun positiivinen +1,06 %(A2 sarja). EuroStoxx50- indeksi laski samanaikaisesti -3,22 %. 05/2010 Pelko Kreikan valtiontalouden ongelmien laajamittaiseen leviämiseen sai monet sijoittajat pienentämään sijoituksiaan eurooppalaisissa kohteissa. Toukokuussa euron kurssi laski alimmilleen lähes neljään vuoteen, ja euro-maat sekä IMF joutuivat päättämään valtavasta 750 mrd euron kokoisesta ongelmavaltioiden takausjärjestelmästä, ja samalla EKP teki historiallisen päätöksen velkakirjojen ostoista. Tämä ei lopulta vakuuttanutkaan sijoittajia, joten osakekurssit laskivat jyrkästi. Myös muut omaisuusluokat valtion velkapapereita lukuunottamatta laskivat. Näistä syistä johtuen rahaston suurin omaisuusluokka oli käteinen. Edellämainittu pelastusoperaatio on selvästi suunniteltu kattamaan ongelmamaiden (Portugal, Irlanti, Kreikka ja Espanja) rahoitustarpeet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Velkaongelmissa olevien valtioiden huolet eivät tosin tällä järjestelyllä ole kokonaan ohi. Nyt mailta vaaditaan julkisen taloutensa tasapainottamista ja massiivisia talouden rakenneuudistuksia. Euroopan alentuneet kasvuennusteet,

9 PIIGS maiden mahdolliset tulevat defaultit ja niiden vaikutus pankkisektoriin ajavat tällä hetkellä markkinaa. Sinänsä Euroalueen sisäinen tasapaino on kunnossa ja kauppatase on ylijäämäinen, joten emme tarvitse Kiinalaisten tai muidenkaan rahaa, mitä taas esimerkiksi USA:ssa tarvitaan. Eli tästä näkökulmasta ei Euron pitäisi hajota. Euron voimakas heikkeneminen sen sijaan ohjasi rahaston sijoituksia muihin valuuttoihin. Yritysten tulosennusteita on nostettu kevään aikana merkittävästi ja talouden muut perustekijät ovat edelleen hyvässä kunnossa. Normaaleissa olosuhteissa tämän pitäisi tukea ja vahvistaa osakemarkkinaa, mutta nyt sijoittajien mielenkiinto on yksinomaan valtioiden velkaongelmissa. Tästä syystä maailman osakemarkkinat laskivat reippaasti toukokuusssa, osakemarkkinoiden volatiliteetti kasvoi myös voimakkaasti ja implisiittistä volatiliteettiamittaava VIX-indeksi nousi yli 45 %:iin. Myös eri markkinoiden ja omaisuusluokkien korrelaatiot kasvoivat huomattavasti, joten turvasatamaa ei löytynyt. Rahaston alku on ollut varsin haasteellinen, sillä markkinoiden poukkoilu suuntaan ja toiseen ei ole tehnyt salkunhoitoa helpoksi. Toisaalta olemme asiakkaillemme todenneet, ettei rahaston tuottoa kannata tarkastella muutaman kuukauden tähtäimellä, vaan se on tarkoitettu sijoittajille, joiden sijoitushorisontti on vähintään 12 kuukautta. Toukokuussa rahaston arvo laski 6,74 prosenttia (EuroStoxx50 -indeksi laski samanaikaisesti 7,33 %), ja toiminnan alusta rahaston arvo on laskenut 6,25 prosenttia (vastaavasti EuroStoxx -indeksi laskenut 10,11 %). Toukokuussa rahasto siis päihitti EuroStoxx50 -indeksin 0,59 %:llaja toiminnan alusta alkaen tuottoero on +3,86 % rahaston hyväksi. Negatiivinen kokonaistuotto ei ole kuitenkaan meitä tyydyttävä, ja teemme parhaamme saavuttaaksemmepositiivisen tuottotavoitteemme. 06/2010 Osakemarkkinat jatkoivat sivuttain erittäin voimakkailla liikkeillä. Huhti-toukokuun paniikki osakemarkkinoilla alkoi kesäkuun alussa jo rauhoittua ja Euroalueen reunamaiden valtionlainat menivät hyvin kaupaksi. Rauhoittuminen laski pankkien riskipreemioita ja euro vahvistui. Kesäkuun loppua kohden pörssit kääntyivät uudelleen laskuun, kun sijoittajat pienensivät salkkujensa riskiä Euroopan pankkien rahoitushuolien lisääntyessä. Tämä on näkynyt Euroopassa pankkien rahoituskustannusten nousuna ja lisääntyneenä keskuspankkirahoituksen käyttönä. Laajentuessaan ja syventyessään tilanne voi heikentää yksityisen sektorin luotonsaantimahdollisuuksia ja verottaa investointeja. Merkit globaalin talouden hidastumisesta johtivat USA:n valtiolainojen turvakysyntään ja 2-vuoden korko käväisi jo ennätysalhaisella tasolla sekä 10-vuoden korko painui alle 3 % rajan. Sijoittajat pelkäsivät Euroopan ja Yhdysvaltojen maiden hallitusten intoa leikata julkisia menoja ja tasapainottaa budjetteja, mikä voisi johtaa uuteen taantumaan, ja jopa pidempään laskukauteen. Sinänsä Euroopan julkisten menojen leikkaukset ja veronkorotukset saadaan kutakuinkin kuitattua euron heikentymisen antamalla kilpailuedulla. Osakemarkkinoiden lasku kesäkuun lopussa on tuonut osakkeiden arvostuksen aiempaa houkuttelevammalle tasolle olipa sitten kysymyksessä PE, P/B, EV/EBITDA tai osinkotuotto. Yritysten liikevaihtojen ja tulosten kasvusta pitäisi löytyä tukea osakemarkkinoille. Konsensusennusteet tulosten kasvusta ovat hyvin voimakkaita: Suomessa 54 %, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 31 % sekä kehittyvillä markkinoilla 33 %. Vielä ensi vuodellekin tuloskasvuennusteet ovat eri alueilla keskimäärin + 19 %. Vaikka ennusteita hieman laskettaisiin, niin arvostukset eivät ole järin korkeita. Alhainen arvostus alkaa houkutellaostajia markkinoille sekä saa yritysjärjestelyiden suunnittelut nousuun. Arvostukset ovat keskimäärin 25 % pitkän aikavälin arvostusta alempana. Lisäksi Euronheikkeneminen on tuomassa Euroalueelle lisää kilpailuetua. Euro on heikentynyt lähes 20 % vuoden vaihteesta. Vaikka johtavat makro indikaattorit ovatkin tehneet huippunsa, niin tämä ei tarkoita sitä, että korkeiden tuotto-odotusten omaisuuslajit olisivat heikkoja sijoituksia. Maltillinen talouskasvu jatkuu, joten nykyinen tilanne on osakemarkkinoita suosiva ja tämän lisäksi kiinteistörahastot ovat mielenkiintoisia. Myös raaka-aineiden tulisi tuottaa nyt kohtuullisesti. Korkopuolella yritysten high yield bondit ovat uudelleen houkuttelevia. Salkussa tehtiin paluu yrityslainoihin ja paino nostettiin lähes 20 %:iin. Salkussa osakemarkkina delta vaihteli huomattavasti kuukauden aikana, mutta ajoitus oli erittäin haasteellinen. Salkkua suojattiin kesäkuun alussa pahimpien riskien varalta, mutta se osoittautui ajoituksellisesti vääräksi ja salkun osakeriskiä muutettiinkin myöhemmin kuun aikana. Kuun lopussa osakemarkkinan laskun jälkeen suojaukset purettiin uudelleen lähes kokonaan. Muutama valittuyhtiö on edelleen lyhyeksi myyty. Lisäsimme myös kesäkuun lopulla sijoituksia kehittyville markkinoille. Raaka-aineissa olemme luottaneet kupariin, vaikka kuukauden performanssi ei ole ollut järin häävi. Näemme kuitenkin pidemmän aikavälin kysyntä-ja tarjontatekijöiden nostavan kuparin arvoa. Valuuttamarkkinoilla palasimme takaisin euroon, vaikka turvasatamaostot kanavoivat jälleen rahaa JPY, CHF ja USD ostoihin. Kesäkuussa rahaston arvo laski 6,9 %.

10 Head Top Picks Eufex Rahastohallinto Sijoitukset Kurssi EUR / Markkinahinta % Markkina-arvo EUR / Arvonmuutos EUR Kpl / Nimellisarvo (EUR) % rahaston arvosta Johdannaissopimukset Forward DAX Myynti % Forward DAX Osto % Forward Ericsson Telefonab LM Myynti % Forward EURO STOXX Myynti % Forward EURO STOXX Myynti % Forward EURO STOXX Osto % Forward EURO STOXX Osto % Forward EURO STOXX a Myynti % Forward EURO STOXX b Myynti % Forward Modern Times Group MTG AB Myynti % Forward Modern Times Group MTG AB Osto % Forward OTCSKFB0T Myynti % Forward OTCSKFB0T Osto % Forward Svenska Handelsbanken AB Myynti % OTCORNBV0U Myynti % OTCORNBV0U Myynti % OTCORNBV0U Osto % OTCORNBV0U Myynti % OTCORNBV0U Osto % OTCORNBV0U Osto % OTCASSAB0I Osto % OTCASSAB0U Myynti % OTCELUXB0I Osto % OTCELUXB0U Myynti % OTCKNEBV0I Myynti % OTCKNEBV0U27, Osto % OTCNOK1V0T Myynti % OTCNOK1V0U Myynti % OTCOUT1V0U12, Myynti % OTCRTRKS0U12, Myynti % OTCUNR1V0I11, Osto % OTCUNR1V0U Myynti % OTCYTY1V0U13, Myynti % NOA3 GR 12 C15.00 Equity % Norsk Hydro ASA RTS % OPT ON DJ EURO STOXX 50 INDEX C % OPT ON DJ EURO STOXX 50 INDEX C % OTCTLV1V0L % Yhteensä % Osakkeet ABB Ltd % Alliance Oil Co Ltd % ARCELOR MITTAL % Atria Oyj % Celgene Corporation % Elisa OYJ % ENERGIAS DE PORTUGAL % EOS Russia AB % ETFS Copper % Ishares FTSE/Xinhua China Index 25 ETF % Jinhui Shipping & Transportation Ltd % Lemminkäinen OYJ % LYXOR ETF RUSSIA % Nestle Ag % Nordic Mines AB % Norsk Hydro ASA % Norwegian Property ASA % Outokumpu OYJ % Rautaruukki OYJ % Repsol Sa % Rio Tinto PLC % Roche % SAP Ag % Seabird Exploration Ltd % Sevan Marine ASA % Sponda OYJ % Talvivaara Mining Co PLC % Total SA ADR % Unibet Group Plc % Vanguard Emerging Market ETF % Yhteensä % Korkosijoitukset NESTEO 4 7/8 07/ % % HEIGR 6 3/4 12/ % % Sponda JVK perpetual % % Yhteensä % Kassa ja muut varat netto % Rahaston koko

11 Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo (A1/A2) / Hallinnointipalkkio (sisältää säilytyspalkkion) 2.0% Tuottosidonnaiset palkkiot yhteensä ajanjaksolta, EUR Ajanjakson tuottosidonnainen palkkio, % p.a. 1.8% Kohderahastojen palkkiot (arvio), % p.a. 0.0%

12 Eufex Rahastohallinto Tunnusluvut Volatiliteetti % Rahaston kokonaisriskiä mitataan rahaston 52 (keskiviikko-keskiviikko) viikkotuoton keskihajonnalla (volatiliteetilla). Numeerisesti volatiliteettiä voi tulkita siten, että rahaston vuosituoton vaihtelut sopivat 68 % todennäköisyydellä tuoton odotusarvo +/- yksi volatiliteettiä välille. Jos esimerkiksi osakerahaston vuosituoton odotus on 15 % ja volatiliteetti 30 %, sijoittuu vuosituotto -15 % ja + 45 % väliin noin kahtena vuotena kolmesta. Keskihajonta lasketaan seuraavasti: jossa; tuotto = rahaston yhden viikon tuotto (ke-ke) KESKIARVO (tuotto) = rahaston 52 viikon viikkotuottojen keskiarvo N = 52 Sharpen luku jossa; Riskitön korko = Euribor 3kk tuotto uudelleen sijoitettuna 0,6 % (p.a.) KESKIHAJONTA (tuotto) = rahaston tuoton keskihajonta laskettuna 52:lla viikkotuotolla (keskiviikko-keskiviikko). Tracking error Tracking Error kuvaa rahaston tuottojen poikkeamista rahaston vertailuindeksistä. Mitä suurempi rahaston Tracking Error on sitä enemmän salkun koostumus eroaa indeksin sisällöstä, eli sitä aktiivisempi rahaston salkunhoitaja on. Tracking Error saadaan estimoimalla Treynor & Mazuy malli OLS-menetelmällä ja käyttämäällä mallin virhetermiä poikkeaman laskemiseen. Information ratio Information Ratio kuvaa rahaston Alphaa suhteessa rahaston Tracking Erroriin, eli riskikorjatun ylituoton suhdetta salkunhoitajan aktiiviriskiin. Suurempi Information Ratio lukema indikoi keskimääräistä parempaa tehokkuutta ja päinvastoin. Beta Rahaston arvon riippuvuutta vertailuindeksin arvonmuutoksista mitataan laskemalla rahastolle Beta-luku. Beta-luvun ollessa esimerkiksi 0,5 ja indeksin arvon muuttuessa +1,0 % muuttuu rahaston arvo keskimäärin +0,5 %. Beta-luku saadaan estimoimalla Treynor & Mazuy malli OLS-menetelmällä. Alfa, % Alfa kuvaa rahaston riskikorjattua ylituottoa (% p.a.) suhteessa rahaston vertailuindeksiin, eli rahaston salkunhoitajan sijoituskohdevalintakykyä. Positiivinen alpha tarkoittaa toisin sanoen että rahaston salkunhoitaja on onnistunut saavuttamaan riskikorjatun ylituoton suhteessa rahaston vertailuindeksiin ja päinvastoin. TER (Total Expense Ratio) % Mittaa rahaston kulujen osuutta rahaston keskimääräisestä pääomasta. Kuluihin lasketaan kuuluvaksi kaikki rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdolliset tuottosidonnaiset palkkiot, mutta ei arvopaperien kaupankäyntipalkkioita. Salkun kiertonopeus Mittaa rahaston arvopapereiden kaupankäynnin määrää tietyllä ajanjaksolla. Kiertonopeus on rahastoon tehtyjen arvopaperien hankintojen ja myyntien summa vähennettynä merkintöjen ja lunastusten summalla suhteutettuna keskimääräiseen rahaston arvoon. Jos kiertonopeus on esimerkiksi 2, rahaston kaikki arvopaperit ovat keskimäärin vaihtuneet kaksi kertaa tarkasteltavan ajanjakson aikana

Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Neljännesvuosikatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Neljännesvuosikatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 :n hallinnoimat rahastot Neljännesvuosikatsaus Eufex Suoja Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Rahastotyyppi Hedgerahastot, multi strategy

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 1 Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston toiminta katsauskaudella 1.1. - 30.6.2016 Vuosi 2016 alkoi voimakkaalla kurssilaskulla

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Pankkien ja pankkiiriliikkeiden varainhoidon tarkoituksena on tuoda asiakkaan sijoituspäätöksiin ja salkunhoitoon lisäarvoa. Täyden

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 on ollut sijoittajalle vauhdikas. Kuluvaa vuotta ovat leimanneet sijoitusmarkkinoiden äkilliset tunnelmien vaihtelut ja lisääntyvä

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Aasiassa kurssikehitys oli elokuussa hyvin epäyhtenäistä, kun Kaakkois-Aasian maiden pörssit jatkoivat kiihtyvällä vauhdilla laskujaan, eikä kyseisten maiden heikkenevät valuutat auttaneet tilannetta.

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET KORKORAHASTOT Lyhyen koron rahastot OP-Euro -sijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys on kesän aikana osoittanut talouskasvun hiipumista,

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015 Kari Stadigh Konsernijohtaja Tulos ennen veroja kasvoi kautta linjan milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 929 931 Sampo-konsernin tulos

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

ODIN Europa SMB. Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä. Vahvaa nousua toukokuussa. Kalanrehumarkkinat murroksessa

ODIN Europa SMB. Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä. Vahvaa nousua toukokuussa. Kalanrehumarkkinat murroksessa ODIN Europa SMB Toukokuu 2013 ja tulevaisuudennäkymät Vahvaa nousua toukokuussa Kalanrehumarkkinat murroksessa Pfeiffer Vacuumiin kohdistuu painetta lyhyellä aikavälillä Hyvä tuotto toukokuussa Euroopan

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto Teemu Salonen OP-Suomi Arvon sijoituspolitiikka Rahaston sijoitukset kohdistetaan arvo-osakkeisiin, jotka ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden markkina-arvo

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA 1.9.2005 SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen hallitus on 13. marraskuuta 2001 hyväksynyt tämän suosituksen eräiden tunnuslukujen raportoinnista.

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto (sis.säilytyspalkkion) Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Portfolio 360. Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa. Thomas Lindholm Advisory& Solutions. Lassi Järvinen Asset Sales

Portfolio 360. Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa. Thomas Lindholm Advisory& Solutions. Lassi Järvinen Asset Sales Portfolio 360 Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa Thomas Lindholm Advisory& Solutions Lassi Järvinen Asset Sales Tehtävä Esimerkkitapaus Portfolio 360 -palvelu Liitteet Tehtävä Yrityksellänne

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

eq Oyj Q

eq Oyj Q eq Oyj Q3 2015 5.11.2015 eq-konserni tuloslaskelma EUR milj. 1-9/2015 1-9/2014 Muutos % 1-12/2014 Nettoliikevaihto 21,7 16,4 33% 24,4 Liikevoitto 9,5 5,6 68% 9,0 Tulos 7,5 4,4 70% 7,1 Tulos per osake (EUR)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

eq Oyj Janne Larma Nordnet

eq Oyj Janne Larma Nordnet eq Oyj Janne Larma Nordnet - 21.1.2016 eq Täyden palvelun varainhoitaja ja corporate finance-talo Varainhoito Corporate Finance Sijoitukset Täyden palvelun varainhoitaja Sijoitusrahastot Private Equity

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys

Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys Tuomas Virtala, salkunhoitaja Mandatum Omaisuudenhoito Oy Sampo Pankin liiketoiminta-alueet Sampo

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa Kuukausikatsaus Tammikuu 2016 Taloustilastot ennallaan joulukuussa Yhdysvalloissa asuntomarkkinoilta hyviä uutisia Euroopassa teollisuudessa hyvä vire Kiinan taloustilastot yhä laimeita EKP lisäsi tukitoimia,

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä?

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Tomi Salo Pj Helsingin Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Pitkää nousua takana pörssinousu

Lisätiedot

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10.

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10. VIIKKORAPORTTI SIJOITUSOBLIGAATIOT Sivulla Liikkeeseenlasku Eräpäivä Ostokurssi Muutos merkintähinnasta Finvex Eurooppa 2019 6 FI4000111828 6.11.2014 20.11.2019 91,47 % -8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9.

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9. Päivämäärä: 13.8.2015 Ei-erääntyneiden lainojen keskiarvostuspisteet on nähtävillä tuotekohtaisissa katsauksissa sijainnissa: www.seb.fi - Sijoituslainat Erääntyneet lainat: SEB Eurooppa Osake Indeksi

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, maaliskuu 2009

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, maaliskuu 2009 1. huhtikuuta NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, maaliskuu - Osakekauppoja tehtiin aktiivisesti NASDAQ OMX:n pohjoismaisessa pörssissä tehtiin maaliskuussa korkea määrä osakekauppoja. oli 222

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016

Makrokatsaus. Heinäkuu 2016 Makrokatsaus Heinäkuu 2016 Myönteistä kehitystä kesämarkkinoilla Heinäkuu oli hyvä kuukausi rahoitusmarkkinoilla. Brittien ei EU:lle aiheutti negatiivisia reaktioita markkinoilla, mutta nyt suunta kääntyi

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto Markkinanäkymät 2012 AnttiKatajisto 2011 Globaali BKT United States 22 % China 10 % Japan 8 % Germany 5 % France 4 % Brazil 4 % United Kingdom 3 % Italy 3 % Russia 3 % Canada 2 % India 2 % Spain 2 % Korea

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä?

Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Uhkaako raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys kasvunäkymiä? Pääjohtaja Erkki Liikanen Talousvaliokunnan seminaari 17.10.2007 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kolme pääkysymystä rahamarkkinoiden

Lisätiedot