Eufex Rahastohallinto Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus"

Transkriptio

1 Eufex Rahastohallinto :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

2 Bon 75 Eufex Rahastohallinto Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aggressiivinen 1 kuukausi -0.1% - Toiminta alkanut kuukautta - Salkunhoitaja Bon pankkiiriliike Oy 6 kuukautta - Bloomberg - 1 vuosi - ISIN FI vuotta p.a. - Merkintäpalkkio 1.0% 5 vuotta p.a. - Lunastuspalkkio 1.0% Toiminnan alusta -0.1% - Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0.5% Toiminnan alusta p.a. -1.2% - Tuottosidonnainen palkkio* Vertailuindeksi 15.0% 75% * Msci World Euromääräinen tuottoindeksi 25% * 3 kuukauden Euribor korko *vertailutuoton ylitteestä (katso yksinkertaistettu esite) Rahaston tunnusluvut Rahasto Vertailuindeksi 10 suurinta sijoitusta % Osuuden arvo Handelsbanken Eurooppa Selective 9.6 Rahaston koko Fortis Opportunities USA 9.5 Volatiliteetti % Carlson Scandinavia 8.9 Sharpen luku Parvest Euro Small Cap 8.7 Tracking error SKAGEN Kon-Tiki 8.0 Information ratio Fortis Equity Growth USA 7.7 Beta INVESCO ASEAN Equity 7.3 Alfa, % Schroder ISF Global Emerging Markets Opportunities 7.2 TER (Total Expense Ratio) % 1.9% Sparinvest High Yield Value Bonds 6.3 Salkun kiertonopeus -1.2% Parvest Emerging Markets Bond 6.1 Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuunottamatta TER:iä ja salkun kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu Sijoitusten jakauma % vuotuisiksi. Osakerahastot 76.9 Korkorahastot 15.7 Käteinen ja muut varat 7.4 TOIMINTAKERTOMUS Markkinoiden huolet PIIGS (Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka ja Espanja) maiden ongelmista jatkoivat vellomistaan euroalueellaja osakekurssit jatkoivat lievää laskuaan kauttalinjan. Yhteisvaluutta euro vahvistui hieman dollaria vasten, mutta heikkeni Ruotsin kruunuun nähden. Tästä syystä euromääräisenä mitaten parhaiten menestyivät pohjoismaiden osakemarkkinat joiden tuotto jäi 0,19 %:a negatiiviseksi. Heikoiten menestyivät Amerikan osakemarkkinat, joiden tuotto oli 5,18 %:a negatiivinen. Myös Euroopan korkomarkkinat jatkoivat heiluntaansa. Yleistä luottamusta heikensi ennen kaikkea epäilys EU:n ja IMF:n kokoaman 750 miljardin euron vakauttamispaketin toimivuudesta. Markkinoilla yksinkertaisesti pelätään jo alkaneen talouden lievän vahvistumisen tyrehtymistä.vakaampien valtioiden lainojen korot laskivat edelleen ja esimerkiksi turvasatamana pidetyn Saksan 10 vuoden lainan korko laski toukokuusta 0,09 prosenttiyksikköäpäätyen tasolle 2,57 %. Vastaavasti Kreikan valtion 10 vuoden lainan korko nousi jopa 2,5 prosenttiyksikköä päätyen lopulta noin 10 %:iin, mikä on jo lähellä toukokuun alun huippuja (n. 13 %:a). Yrityslainojen riskilisät jatkoivat lievää levenemistään ja sijoittajat suosivat paremman luottoluokituksen omaavien yritysten lainoja. Investment Grade lainojen vertailuindeksi nousi 0,29 % ja vastaavasti High Yield lainojen vertailuindeksi laski 0,19 % Bon Sijoitusrahasto 75 -tuotto oli kesäkuussa 0,10 % negatiivinen, kun vertailuindeksin tuotto oli 2,42 % negatiivinen. Rahastoistamme suhteellisesti heikoimmin menestyi Suomen markkinoille sijoittava Alfred Berg Finland B, jääden pohjoismaisesta indeksistä 1,81 prosenttiyksikköä. Tämäselittyy pääosin euron heikentymisellä Ruotsin kruunua vasten. Suhteellisesti parhaiten osakerahastoista menestyi Amerikan markkinoille sijoittava FLF Opportunities USA Classic Cap voittaen vertailuindeksinsä 4,08 prosenttiyksiköllä. Uskomme markkinoiden volatiliteetin jatkuvan sijoittajien arvioidessa talouskasvun kestävyyttä. Talouden yleinen vahvistuminen ennen kaikkea Euroopassa on hidasta jakestänee ennakoitua pidempään johtuen kiristystoimista. Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat laskeneet ja ovat vähintäänkin houkuttelevat. Bon Sijoitusrahasto 75 on noin 5 %:n suhteellisessa osakeylipainossa. Korkosijoitusten puolella suhtaudumme High Yield laina markkinaan positiivisesti, sillä korkoero suhteessa Saksan viiden vuoden valtionlainoihin on pysynyt reilussa 8 %:ssa.

3 Bon 75 Eufex Rahastohallinto Sijoitukset Kurssi EUR / Markkinahinta % Markkina-arvo EUR / Arvonmuutos EUR Kpl / Nimellisarvo (EUR) % rahaston arvosta Sijoitusrahastot Handelsbanken Eurooppa Selective % Fortis Opportunities USA % Carlson Scandinavia % Parvest Euro Small Cap % SKAGEN Kon-Tiki % Fortis Equity Growth USA % INVESCO ASEAN Equity % Schroder ISF Global Emerging Markets Opportunities % Sparinvest High Yield Value Bonds % Parvest Emerging Markets Bond % Alfred Berg Small Cap Finland % Alfred Berg Finland % Alfred Berg Korko % Yhteensä % Kassa ja muut varat netto % Rahaston koko Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo Hallinnointipalkkio (sisältää säilytyspalkkion) 0.5% Tuottosidonnaiset palkkiot yhteensä ajanjaksolta, EUR 0.00 Ajanjakson tuottosidonnainen palkkio, % p.a. 0.0% Kohderahastojen palkkiot (arvio), % p.a. 1.4%

4 Eufex ActiveAlpha Eufex Rahastohallinto Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Osakerahastot, maailma 1 kuukausi -1.8% -1.9% 0.0% Toiminta alkanut kuukautta -3.6% -1.9% -1.7% Salkunhoitaja Eufex Oy (Anders Ekholm, Daniel Pasternack) 6 kuukautta 6.1% 7.0% -0.9% Bloomberg EUFACTV FH 1 vuosi - ISIN FI vuotta p.a. - Merkintäpalkkio 0.0% 5 vuotta p.a. - Lunastuspalkkio 0.0% Toiminnan alusta 13.5% 14.4% -0.8% Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0.5% Toiminnan alusta p.a. 24.4% 26.0% -1.6% Tuottosidonnainen palkkio* Vertailuindeksi 30.0% 1/3 MSCI AC Americas Total Return With Net Dividends 1/3 MSCI AC Asia Total Return With Net Dividends 1/3 MSCI AC Europe Total Return With Net Dividends *vertailutuoton ylitteestä (katso yksinkertaistettu esite) Rahaston tunnusluvut Rahasto Vertailuindeksi 10 suurinta sijoitusta % Osuuden arvo Henderson Horizon Japanese Smaller Companies 6.8 Rahaston koko NATIXIS Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value 6.3 Volatiliteetti % 15.7% 14.2% INVESCO Japanese Equity Core 6.1 Sharpen luku Allianz RCM US Equity 6.1 Tracking error NATIXIS Harris Associates U.S. Large Cap Value 6.0 Information ratio FIM Visio 5.8 Beta BGF European Focus 5.6 Alfa, % HSBC GIF Euroland Equity 5.3 TER (Total Expense Ratio) % 3.3% JF Asia Pacific ex-japan Equity 5.1 Salkun kiertonopeus -0.9% DWS Invest Top 50 Asia 5.1 Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuunottamatta TER:iä ja salkun kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu Kohderahastojen maantieteellinen jakauma % vuotuisiksi. Aasia 31.5 Amerikka 33.7 Eurooppa 31.5 Muut maat 3.4 TOIMINTAKERTOMUS Tammikuu oli rahaston toinen toimintakuukausi. Rahaston kokonaisvarallisuus oli kuun lopussa 9,07 miljonaa euroa. Rahaston tuotto (-0.76%) ylitti tammikuussa sekä vertailuindeksin tuoton (-0.84%) että vertailuryhmän rahastojen keskituoton (-2.34%). Rahaston vertailuindeksin komponentit tuottivat 1.1%, (MSCI AC Asia Net), -1.1% (MSCIAC Americas Net) ja -2.5% (MSCI AC Europe Net) euroissa tarkasteltuna. Puhtaaseen eurooppasijoitukseen (-2.5%) verrattuna rahaston tappio -0,76% oli hyvin maltillinen. Helmikuussa rahaston tuotto (2.62%) ylitti sekä vertailuindeksin tuoton (2.55%) että vertailuryhmän rahastojen keskituoton (2.20%). Rahaston kokonaisvarallisuus oli kuukauden lopussa 9.4 miljonaa euroa ja sen sijoitusaste oli koko kuukauden ajan hyvin lähellä 100%. Rahaston vertailuindeksin alaindeksien tuotot euroissa vaihtelivat jälleen voimakkaasti: MSCI AC Asia TR ND tuotti +5.22%, MSCI AC Americas TR ND tuotti +2.68% ja MSCI AC Europe TR ND tuotti -0.39%. Euroopan osakemarkkinoiden suhteellista tuottoa haittasi ennen kaikkea heikentynyt euro. Rahasto tuotti 2,62 % enemmän kolmessa kuukaudessa kuin keskimääräinen maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto. Maaliskuussa rahaston tuotto (8,12 %) ylitti sekä vertailuindeksin tuoton (7,27 %) että vertailuryhmän keskituoton(7,21 %). Euroopan osakemarkkinoiden suhteellista tuottoa haittasi jälleen heikentynyt euro, kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin helmikuussa. Valitsemamme kohderahastot menestyivät erinomaisesti: rahasto tuotti 0,85 % enemmän kuin vertailuindeksi(osinkoineen). Rahasto tuotti 1,24 % enemmän kuin vertailuindeksi neljässä kuukaudessa, mikä vastaa 3,79 % vuosittaista ylituottoa. Rahasto tuotti myös 0,91 % enemmän kuin vertailuryhmä. Rahasto on siten tuottanut 1,86 % enemmän kuin vertailuryhmä neljässä kuukaudessa, eli noin 5.72 % enemmän vuosittain. Rahaston riski (volatiliteetti ja beta) on koko ajan vastannut vertailuindeksin riskiä hyvin tarkasti, joten ylituotto (alpha) ei ole saavutettu ajoittamalla markkinoita, vaan onnistuneilla kohderahastojen valinnoilla. Rahaston kokonaisvarallisuus oli 10,363 miljonaa euroa ja sen sijoitusaste oli koko kuukauden ajan hyvin lähellä 100%. Rahaston tuotto (+2.05%) ylitti huhtikuussa vertailuindeksin tuoton (+1.75%), mutta alitti vertailuryhmän tuoton(+2.35%). Euroopan osakemarkkinoiden suhteellista tuottoa haittasi jälleen heikentynyt euro (-1.2%). Valitsemamme kohderahastot menestyivät erinomaisesti: rahasto tuotti (palkkioineen) +0.30% enemmän kuin vertailuindeksi (osinkoineen). Huhtikuussa rahaston kokonaisvarallisuus oli miljonaa euroa ja sen sijoitusaste oli koko kuukauden ajan hyvin lähellä 100%. Eufex-konsernin liiketoiminnan nopean kasvun takia nähtiin tarpeelliseksi terävöittää vastuunjakoa ja resurssoida toimintoja enemmän. Daniel Pasternack luopui varainhoitoon liittyvistä tehtävistään voidakseen paremmin keskittyä päätyöhönsä konsernin toimitusjohtajana. Ulf Bäckström siirtyi rahaston toiseksi salkunhoitajaksi. Toukokuussa rahaston tuotto (-3.82%) alitti selvästi sekä vertailuindeksin tuoton (-1.77%) että vertailuryhmän tuoton (-2.74%). Vertailuindeksin alaindekseistä kaikki tuottivat tappiota: MSCI AC Americas TR ND (-0.36%), MSCI AC Asia TR ND (-0.56%) ja MSCI AC Europe TR ND (-4.84 %). Euroopan osakemarkkinoiden suhteellista tuottoa haittasi jälleen voimakkaasti heikentynyt euro (USD/EUR -7.6 %).. Kohderahastot menestyivät heikosti: rahasto tuotti (palkkioineen) -2.05% vähemmän kuin vertailuindeksi (osinkoineen). Rahasto oli siten tuottanut -0.89% vähemmän kuin vertailuindeksi, mutta +0.18% enemmän kuin vertailuryhmä, kuudessa kuukaudessa. Rahaston kokonaisvarallisuus oli miljonaa euroa ja sen sijoitusaste oli koko kuukauden ajan lähellä 100%. Rahasto tuotti kesäkuussa -1.82% vertailuindeksin tuottaessa -1.87% ja vertailuryhmän tuottaessa -2.44%. Vertailuindeksin alaindeksit tuottivat melko epäyhtenäisesti: MSCI AC Americas TR ND -5.07%, MSCI AC Asia TR ND +0.03% ja MSCI AC Europe TR ND -0.75%. Euro heikentyi edelleen suhteessa muihin päävaluuttoihin. Kohderahastot menestyivät hyvin: rahasto tuotti (palkkioineen) +0.05% enemmän kuin vertailuindeksi (osinkoineen).rahasto on siten sijoitustoiminnan aloituksesta tuottanut -0.82% vähemmän kuin vertailuindeksi, mutta +1.27% enemmän kuin vertailuryhmä. Rahaston kokonaisvarallisuus oli miljonaa euroa ja sijoitusaste noin 99.5%. Kohderahastoihin, joihin sijoitettiin rahaston sijoitustoiminnan alkaessa, olimme tyytyväisiä ja sijoitusjakaumaa ei näinollen muutettu.

5 ActiveAlpha Eufex Rahastohallinto Sijoitukset Kurssi EUR / Markkinahinta % Markkina-arvo EUR / Arvonmuutos EUR Kpl / Nimellisarvo (EUR) % rahaston arvosta Sijoitusrahastot Pictet - Eastern Europe % FIM Visio % AGI China East Asia % Henderson Horizon Japanese Smaller Companies % HSBC GIF Euroland Equity % Standard Life Investments European Equity Unconstrained % Parvest Australia % NATIXIS Harris Associates U.S. Large Cap Value % BGF European Focus % Avaron Emerging Europe Small Cap % Allianz RCM US Equity AT % GAM Star US All Cap Equity EUR % Allianz RCM Europe Equity Growth AT % Franklin U.S. Opportunities EUR % NATIXIS Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value R/A % Amundi Funds Latin America Equities EUR % HSBC GIF Latin American Equity EUR % HSBC GIF Indian Equity EUR % INVESCO Japanese Equity Core E EUR % DWS Invest Top 50 Asia % DWS Invest Africa % JF Asia Pacific ex-japan Equity D EUR % Yhteensä % Kassa ja muut varat netto % Rahaston koko Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo Hallinnointipalkkio (sisältää säilytyspalkkion) 0.5% Tuottosidonnaiset palkkiot yhteensä ajanjaksolta, EUR Ajanjakson tuottosidonnainen palkkio, % p.a. 1.3% Kohderahastojen palkkiot (arvio), % p.a. 1.5%

6 Eufex Suoja Eufex Rahastohallinto Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Rahastotyyppi Hedgerahastot, multi strategy 1 kuukausi 0.0% Toiminta alkanut kuukautta 0.2% Salkunhoitaja Eufex Oy / Anders Ekholm 6 kuukautta 1.5% Bloomberg DAEUHEG FH 1 vuosi 4.3% ISIN FI vuotta p.a. 0.0% Merkintäpalkkio 1.0% 5 vuotta p.a. Lunastuspalkkio 1.0% Toiminnan alusta 1.5% Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1.0% Toiminnan alusta p.a. 0.4% Tuottosidonnainen palkkio* Vertailuindeksi 20.0% Ei vertailuindeksiä *vertailutuoton ylitteestä (katso yksinkertaistettu esite) Rahaston tunnusluvut Rahasto 10 suurinta sijoitusta % Osuuden arvo Futuris 7.0 Rahaston koko Lynx 6.8 Volatiliteetti % 3.2% Nektar 6.8 Sharpen luku 0.86 Exane Archimedes 6.8 Tracking error Cazenove European Equity Absolute Return 6.7 Information ratio Thames River Longstone 6.7 Beta Exane Templiers 6.7 Alfa, % Talentum Emerging Alpha 6.6 TER (Total Expense Ratio) % 3.7% NATIXIS European Events 6.6 Salkun kiertonopeus 0.9% Cazenove European Alpha Absolute Return 6.6 Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuunottamatta TER:iä ja salkun kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu Kohderahastojen jakauma % vuotuisiksi. Long/short equity 40.3 Managed Futures 13.3 Equity Market Neutral 13.3 Rahamarkkinasijoitukset 8.2 Fixed Income Arbitrage 6.8 Global Macro 5.9 Event Driven 6.6 Multi Strategy 5.5 TOIMINTAKERTOMUS Sampo Rahastoyhtiö luovutti Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon :lle. Rahaston nimi muuttui hallinnon luovutuksen yhteydessä. Rahaston uusi suomenkielinen nimi on Eufex Suoja Erikoissijoitusrahasto (ruotsiksi Eufex Skydd Specialplaceringsfond ja englanniksi Eufex Hedge Fund). Eufex Suojan tuotto oli tammikuussa lievästi negatiivinen -0,09 % vertailuindeksin (Eurekahedge Fund of Fund Index) tuottaessa -0,55%. Osakemarkkinoiden tuotto oli tammikuussa Dow Jones EURO STOXX:illa mitattuna -4,69%.Eufex Suojan parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti tammikuun aikana +2,36% ja kuului Fixed Income Arbitrage ryhmään. Heikoiten tuottanut kohderahasto tuotti -6,2% ja kuului Managed Futures ryhmään. Tammikuussa tehtiin lisäsijoituksia viiteen kohderahastoon niiden painojen tasoittamiseksi salkussa. Helmikuussa Eufex Suojan tuotto oli edelleen negatiivinen -0,59% vertailuindeksin tuottaessa +0,16%. Euroalueen osakemarkkinat päätyivät toisena kuukautena peräkkäin negatiiviselle tuotolle, Dow Jones EURO STOXX:lla mitattuna tuotto oli -1,93%. Varainhoidossa päädyttiin ylipainottamaan aitoja suojarahastoja, sillä niiden tarjoama tuotto- /riskiodotus suhteessa muihin omaisuusluokkiin oli houkutteleva vallitsevassa markkinatilanteessa. Helmikuussa parhaiten (+3,94%) sekä heikoiten (-4,9%) tuottivat kohderahastot, jotka kuuluivat Managed Futures ryhmään. Helmikuun aikana rahaston salkkuun ei tehty muutoksia. Maaliskuu oli Eufex Suojan 39 kuukautisen historian toiseksi paras kuukausi tuoton ollessa +1,99%, vertailuindeksin tuottaessa +1,61%. Euroalueen osakemarkkinoiden kuukausituotto oli Dow Jones EURO STOXXilla mitattuna +7,86%.Eufex Suojan vuosituotto oli maaliskuun lopussa +4,00%. Eufex Suojan saavuttama ylituotto ei muodostunut osakemarkkinoiden tai muiden riskipitoisten omaisuusluokkien vahvasta kehityksestä vaan oli puhdasta alfaa osakemarkkinakorrelaation ollessa -0,12. Maaliskuussa parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti +7,3% ja kuului Managed Futures ryhmään. Heikoin ja ainoa negatiivisen tuoton raportoinut kohderahasto tuotti - 0,7% ja se kuului Equity Market Neutral ryhmään. Kohderahastojen keskimääräinen paino salkussa oli 6,8%. Keskimääräinen volatiliteetti oli 8,7% p.a., beta -0,02 ja osakemarkkinakorrelaatio -0,03. Eufex Suojan tuotto oli huhtikuussa +0,18%, vertailuindeksin ( Eurekahedge Fund of FundsIndex) tuottaessa +0,80%. Euroalueen osakemarkkinat jatkoivat lasku-uralla myös toukokuun ensimmäisen puoliskon (Dow Jones EURO STOXX 14.5 MTD -6,00%) sijoittajien muodostaessa mielipidettä välimeren maista puhjenneen velkakriisin vaikutuksesta Euroopan talouskasvuun. Eufex Suojan osakemarkkinakorrelaatio oli -0,12, keskimääräisen FoHF:in vastaavan lukeman ollessa peräti 0,68. Päätöksemme ylipainoittaa varainhoidossamme aitoja suojarahastoja on vuoden 2010 aikana osoittautunut hyväksi päätökseksi, ainakin kun tätä vertaa siihen millaisen tuoton Euroalueen osakemarkkinoilta olisi saanut (Eufex Suoja YTD +1,48% vs. Dow Jones EURO STOXX YTD -1,97%). Eufex Suojan parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti huhtikuun aikana +3,9% ja kuului Long/Short Equity -ryhmään. Heikoiten tuottanut kohderahasto tuotti -2,7% ja kuului Equity Market Neutral-ryhmään. Eufex Suojan tuotto oli toukokuussa -0,05%, vertailuindeksin (Eurekahedge Fund of Funds Index) tuottaessa -2,32%. Toukokuu oli täten Eurekahedge Fund of Funds Indeksille (=keskimääräiselle suojarahastolle) heikoin kuukausi sitten vuoden 2008 lokakuun. Suojarahastojen heikkoa toukokuuta selittää varmasti osaltaan se, että ne sisältävät huomattavan paljon markkinariskiä. Markkinariski toteutui toukokuussa negatiivisena tuottona, esimerkkinä Euroalueen osakemarkkinat jotka tuottivat Dow Jones EURO STOXX:illa mitattuna -7,24%. Eufex Suoja pystyi pitkälti korreloimattomuutensa takia tarjoamaan suojaa markkinoiden liikkeitä vastaan toukokuussa. Tämä on mielestämme ominaisuus, jonka epävarmassa markkinatilanteessa salkkuunsa haluaa, mutta jonka hyvin harva sijoituskohde tarjoaa. Eufex Suojan parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti toukokuun aikana +6,7% ja kuuluu Long/Short Equity -ryhmään. Heikoiten tuottanut kohderahasto tuotti -4,8% ja kuuluu Managed Futures-ryhmään. Kohderahastojen keskimääräinen paino oli 6,9%. Keskimääräinen volatiliteetti oli 8,5% p.a., betan ja osakemarkkinakorrelaation ollessa kummatkin käytännössä nolla. Sijoitimme Eufex Suojan toukokuussa vastaanottamat uusmerkinnät tasaisesti kaikkien kohderahastojen (yhtä lukuunottamatta) sekä kahden uuden kohderahaston kesken. Ainoa poikkeus oli yksi erittäin hyvin menestynyt kohderahastomme, joka kapasiteettinsa täyttymisen takia oli rajannut uusmerkintöjen määrää, emmekä tästä syystä voineet nostaa sen painoa salkussamme (nyt 6,2%). Kummatkin uudet kohderahastomme ovat hyvin läpinäkyviä ns. long/short equity rahastoja, joista toinen tarjoaa päivittäisen likviditeetin. Rahasto tuotti kesäkuussa +0.03% keskimääräistä suojarahaston tuottoa heijastavan Eurekahedge Fund of Funds Index -indeksin tuottaessa -0.62% ja Euroalueen osakemarkkinoiden kehitystä kuvaavan Dow Jones EURO STOXX -indeksin tuottaessa -1.38%.Rahaston yhden vuoden tuotto oli kesäkuun lopussa +4.27%, mikä mielestämme on erinomainen saavutus ottaen huomioon sekä osakemarkkinoiden negatiivisen kehityksen että alhaisen korkotason. Rahasto on menestynyt suhteessa kilpailijoihin aina rahaston sijoitustoiminnan aloituksesta rahaston tuoton ollessa +5.89% korkeampi kuin Eurekahedge Fund of Funds Index - indeksin tuotto. Kesäkuussa parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti 1.89% ja kuului Managed Futures -ryhmään. Heikoiten tuottanut kohderahasto tuotti -2.35% ja kuului Multi Strategy -ryhmään. Sijoitimme yhteen uuteen kohderahastoon, jonka myötä kohderahastojen lukumäärä nousi viiteentoista. Rahaston hallinnoitavat varat olivat tarkasteluajanjakson lopussa miljoonaa euroa. Eufex Suojan menestys selittyy sen ainutlaatuisella sijoitusstrategialla: sijoitamme ainoastaan aitoihin suojarahastoihin. Näiden suojarahastojen tuotto muodostuu markkinoiden tehottomuuksista saatavista tuotoista ( alphasta ) sekä riskittömästä korosta. Koska markkinoiden tehottomuuksista saatavat tuotot eivät ole riippuvaisia markkinatuotosta, myöskään rahaston tuotto ei ole riippuvainen markkinatuotosta. Tämä ilmenee muun muassa alhaisena osakemarkkinakorrelaationa ja osakemarkkinabeetana. Käytännössä tuottojen riippumattomuus tarkoittaa, että rahasto tarjoaa merkittävää hajautushyötyä suhteessa muihin omaisuusluokkiin, kuten voitiin havaita esimerkiksi toukokuussa, jolloin rahasto tuotti -0.05% Dow Jones EURO STOXX -indeksin tuottaessa -7,24% tappiota. Katsauskauden aikana rahastossa käytettiin johdannaisia eli valuuttatermiinejä valuuttasuojaukseen siten, että salkun valuuttariski oli täysin suojattuna. Muita johdannaisia ei käytetty.

7 Eufex Suoja Eufex Rahastohallinto Sijoitukset Kurssi EUR / Markkinahinta % Markkina-arvo EUR / Arvonmuutos EUR Kpl / Nimellisarvo (EUR) % rahaston arvosta Sijoitusrahastot Futuris % Lynx % Nektar % NATIXIS European Events % Cazenove European Equity Absolute Return % Cazenove European Alpha Absolute Return % Exane Templiers % Exane Archimedes % Talentum Emerging Alpha % Thames River Longstone % CFM Stratus Feeder Ltd Standard Leverage % CCP Quantitative Fund Aristarchus Side Pocket % GAM Global Rates Hedge % CCP Quantitative Fund Aristarchus % Rivoli Equity Fund % Yhteensä % Johdannaissopimukset Forward EUR USD % Forward EUR SEK % Yhteensä % Kassa ja muut varat netto % Rahaston koko Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo Hallinnointipalkkio (sisältää säilytyspalkkion) 1.0% Tuottosidonnaiset palkkiot yhteensä ajanjaksolta, EUR Ajanjakson tuottosidonnainen palkkio, % p.a. 0.7% Kohderahastojen palkkiot (arvio), % p.a. 2.0%

8 Head Top Picks Eufex Rahastohallinto Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1 kuukausi -7.0% -7.0% Toiminta alkanut kuukautta -13.2% -12.8% Salkunhoitaja Topi Piela, Head Asset Management Oy 6 kuukautta 1 vuosi Osuussarjat A1 A2 3 vuotta p.a. Bloomberg vuotta p.a. ISIN FI FI Toiminnan alusta -12.7% -12.3% Merkintäpalkkio 2.0% 1.0% Toiminnan alusta p.a % -38.7% Lunastuspalkkio 2.0% 1.0% Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 2.0% 1.5% Tuottosidonnainen palkkio* 20.0% 15.0% Vertailuindeksi Ei vertailuindeksiä Rahaston tunnusluvut Rahasto *vertailutuoton ylitteestä (katso yksinkertaistettu esite). A2 osuuksissa joko kiinteä tai Osuuden arvo (A1/A2) / tuottosidonnainen palkkio. Rahaston koko Volatiliteetti % 10 suurinta sijoitusta % Sharpen luku HEIGR 6 3/4 12/ Tracking error Rautaruukki OYJ 5.7 Information ratio Sponda JVK perpetual 5.5 Beta Unibet Group Plc 4.0 Alfa, % Elisa OYJ 3.8 TER (Total Expense Ratio) % 3.8% EOS Russia AB 3.6 Salkun kiertonopeus 59.1% Roche 3.2 Nestle Ag 3.2 Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuunottamatta TER:iä ja salkun SAP Ag 3.1 kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu Repsol Sa 3.1 vuotuisiksi. Sijoitusten jakauma % Osakkeet 70.9 Korkosijoitukset 13.9 Kassa ja muut varat netto 15.5 Johdannaissopimukset -0.3 TOIMINTAKERTOMUS 03 04/2010 Rahasto aloitti toimintansa nousevan osakemarkkinan aikana. Riski maittoi vielä tässä vaiheessa sijoittajille, joten lähdimmekasvattamaan varovaisesti osakkeiden painoa. Samanaikaisesti valitsimme kuitenkin muutamia yhtiöitä, joiden osakkeita myimme lyhyeksi. Lyhyeksi myynnit osoittautuivat erittäin arvokkaiksi, sillä osakemarkkinat saavuttivat huippunsa jo huhtikuun puolivälissä ja kääntyivät laskuun. Nousevan osakemarkkinan aikana rahastonarvo nousi hieman nopeammin verrattuna EuroStoxx50 indeksiin, ja laskevan markkinan käynnistyttyä rahaston arvo on tullut huomattavasti hitaammin alas suhteessa osakemarkkinaan. Tämän pitäisi pidemmällä aikavälillä hyvin kuvata rahaston toimintaa, jossa pyrkimyksenä on lisätä osakeriskiä nousevan osakemarkkinanaikana ja vähentää sitä päinvastaisessa tilanteessa. Taktinen allokaatio eri omaisuusluokkien välillä tulee jatkossakin olemaan nopeaa. Osakemarkkinoilla sijoitukset kohdistettiin pääosin Suomen ulkopuolelle, ja suurin osa valituista salkkuyhtiöistä sijaitsi Norjassa. Tästä johtuen öljyyn liittyvä teollisuus ja palvelut olivat huomattavassa painossa rahaston salkussa. Muut Euro alueen ulkopuoliset osakesijoitukset kohdistuivat SEK, GBP ja USD valuuttoihin. Orionin lyhyeksimyynti oli merkittävä tuottokomponentti raportointiperiodilla. Lisäksi rahasto suojautui kurssilaskua vastaanmyymällä indeksi futuuria. Futuuripositio oli suljettu kuun vaihteessa. Olemme tällä erää varovaisia osakemarkkinoiden suhteen ja tulemme seuraamaan tilannetta tarkasti. Kuunvaihteen jälkeen olemme tehneet uudelleen joitakin laskevia strategioita. Rahaston alkuvaiheessa hankitut pankkien perpetuaalilainat myytiin pois ennen kuukauden loppua. Kreikan ongelmien oltua uutisissa jo hyvän aikaa maalishuhtikuussa, päätimme pysyä poissa valtioiden velkapapereista ja pankkiosakkeista. Se myös antoi lopullisen sysäyksen pankkipaperien myynnille. Rahaston korolliset sijoitukset ovat käteisenä, eikä tällä erää korkoriskiä ole haluttu uudelleen ottaa. Sen sijaan rahastossa päätettiinsijoittaa noin 10 % US dollariin, mutta positio on otettu ja toteutettu kuun vaihteen jälkeen. Raaka-aineista raportointiperiodilla sijoitettiin fyysiseen kultaan (ETF) ja kultakaivosyhtiön sekä sinkkikaivosyhtiön osakkeisiin. Fyysisen kullan osalta positio on suljettu kuun vaihteen jälkeen. Rahaston tuotto oli toiminnan alusta huhtikuun loppuun positiivinen +1,06 %(A2 sarja). EuroStoxx50- indeksi laski samanaikaisesti -3,22 %. 05/2010 Pelko Kreikan valtiontalouden ongelmien laajamittaiseen leviämiseen sai monet sijoittajat pienentämään sijoituksiaan eurooppalaisissa kohteissa. Toukokuussa euron kurssi laski alimmilleen lähes neljään vuoteen, ja euro-maat sekä IMF joutuivat päättämään valtavasta 750 mrd euron kokoisesta ongelmavaltioiden takausjärjestelmästä, ja samalla EKP teki historiallisen päätöksen velkakirjojen ostoista. Tämä ei lopulta vakuuttanutkaan sijoittajia, joten osakekurssit laskivat jyrkästi. Myös muut omaisuusluokat valtion velkapapereita lukuunottamatta laskivat. Näistä syistä johtuen rahaston suurin omaisuusluokka oli käteinen. Edellämainittu pelastusoperaatio on selvästi suunniteltu kattamaan ongelmamaiden (Portugal, Irlanti, Kreikka ja Espanja) rahoitustarpeet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Velkaongelmissa olevien valtioiden huolet eivät tosin tällä järjestelyllä ole kokonaan ohi. Nyt mailta vaaditaan julkisen taloutensa tasapainottamista ja massiivisia talouden rakenneuudistuksia. Euroopan alentuneet kasvuennusteet,

9 PIIGS maiden mahdolliset tulevat defaultit ja niiden vaikutus pankkisektoriin ajavat tällä hetkellä markkinaa. Sinänsä Euroalueen sisäinen tasapaino on kunnossa ja kauppatase on ylijäämäinen, joten emme tarvitse Kiinalaisten tai muidenkaan rahaa, mitä taas esimerkiksi USA:ssa tarvitaan. Eli tästä näkökulmasta ei Euron pitäisi hajota. Euron voimakas heikkeneminen sen sijaan ohjasi rahaston sijoituksia muihin valuuttoihin. Yritysten tulosennusteita on nostettu kevään aikana merkittävästi ja talouden muut perustekijät ovat edelleen hyvässä kunnossa. Normaaleissa olosuhteissa tämän pitäisi tukea ja vahvistaa osakemarkkinaa, mutta nyt sijoittajien mielenkiinto on yksinomaan valtioiden velkaongelmissa. Tästä syystä maailman osakemarkkinat laskivat reippaasti toukokuusssa, osakemarkkinoiden volatiliteetti kasvoi myös voimakkaasti ja implisiittistä volatiliteettiamittaava VIX-indeksi nousi yli 45 %:iin. Myös eri markkinoiden ja omaisuusluokkien korrelaatiot kasvoivat huomattavasti, joten turvasatamaa ei löytynyt. Rahaston alku on ollut varsin haasteellinen, sillä markkinoiden poukkoilu suuntaan ja toiseen ei ole tehnyt salkunhoitoa helpoksi. Toisaalta olemme asiakkaillemme todenneet, ettei rahaston tuottoa kannata tarkastella muutaman kuukauden tähtäimellä, vaan se on tarkoitettu sijoittajille, joiden sijoitushorisontti on vähintään 12 kuukautta. Toukokuussa rahaston arvo laski 6,74 prosenttia (EuroStoxx50 -indeksi laski samanaikaisesti 7,33 %), ja toiminnan alusta rahaston arvo on laskenut 6,25 prosenttia (vastaavasti EuroStoxx -indeksi laskenut 10,11 %). Toukokuussa rahasto siis päihitti EuroStoxx50 -indeksin 0,59 %:llaja toiminnan alusta alkaen tuottoero on +3,86 % rahaston hyväksi. Negatiivinen kokonaistuotto ei ole kuitenkaan meitä tyydyttävä, ja teemme parhaamme saavuttaaksemmepositiivisen tuottotavoitteemme. 06/2010 Osakemarkkinat jatkoivat sivuttain erittäin voimakkailla liikkeillä. Huhti-toukokuun paniikki osakemarkkinoilla alkoi kesäkuun alussa jo rauhoittua ja Euroalueen reunamaiden valtionlainat menivät hyvin kaupaksi. Rauhoittuminen laski pankkien riskipreemioita ja euro vahvistui. Kesäkuun loppua kohden pörssit kääntyivät uudelleen laskuun, kun sijoittajat pienensivät salkkujensa riskiä Euroopan pankkien rahoitushuolien lisääntyessä. Tämä on näkynyt Euroopassa pankkien rahoituskustannusten nousuna ja lisääntyneenä keskuspankkirahoituksen käyttönä. Laajentuessaan ja syventyessään tilanne voi heikentää yksityisen sektorin luotonsaantimahdollisuuksia ja verottaa investointeja. Merkit globaalin talouden hidastumisesta johtivat USA:n valtiolainojen turvakysyntään ja 2-vuoden korko käväisi jo ennätysalhaisella tasolla sekä 10-vuoden korko painui alle 3 % rajan. Sijoittajat pelkäsivät Euroopan ja Yhdysvaltojen maiden hallitusten intoa leikata julkisia menoja ja tasapainottaa budjetteja, mikä voisi johtaa uuteen taantumaan, ja jopa pidempään laskukauteen. Sinänsä Euroopan julkisten menojen leikkaukset ja veronkorotukset saadaan kutakuinkin kuitattua euron heikentymisen antamalla kilpailuedulla. Osakemarkkinoiden lasku kesäkuun lopussa on tuonut osakkeiden arvostuksen aiempaa houkuttelevammalle tasolle olipa sitten kysymyksessä PE, P/B, EV/EBITDA tai osinkotuotto. Yritysten liikevaihtojen ja tulosten kasvusta pitäisi löytyä tukea osakemarkkinoille. Konsensusennusteet tulosten kasvusta ovat hyvin voimakkaita: Suomessa 54 %, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 31 % sekä kehittyvillä markkinoilla 33 %. Vielä ensi vuodellekin tuloskasvuennusteet ovat eri alueilla keskimäärin + 19 %. Vaikka ennusteita hieman laskettaisiin, niin arvostukset eivät ole järin korkeita. Alhainen arvostus alkaa houkutellaostajia markkinoille sekä saa yritysjärjestelyiden suunnittelut nousuun. Arvostukset ovat keskimäärin 25 % pitkän aikavälin arvostusta alempana. Lisäksi Euronheikkeneminen on tuomassa Euroalueelle lisää kilpailuetua. Euro on heikentynyt lähes 20 % vuoden vaihteesta. Vaikka johtavat makro indikaattorit ovatkin tehneet huippunsa, niin tämä ei tarkoita sitä, että korkeiden tuotto-odotusten omaisuuslajit olisivat heikkoja sijoituksia. Maltillinen talouskasvu jatkuu, joten nykyinen tilanne on osakemarkkinoita suosiva ja tämän lisäksi kiinteistörahastot ovat mielenkiintoisia. Myös raaka-aineiden tulisi tuottaa nyt kohtuullisesti. Korkopuolella yritysten high yield bondit ovat uudelleen houkuttelevia. Salkussa tehtiin paluu yrityslainoihin ja paino nostettiin lähes 20 %:iin. Salkussa osakemarkkina delta vaihteli huomattavasti kuukauden aikana, mutta ajoitus oli erittäin haasteellinen. Salkkua suojattiin kesäkuun alussa pahimpien riskien varalta, mutta se osoittautui ajoituksellisesti vääräksi ja salkun osakeriskiä muutettiinkin myöhemmin kuun aikana. Kuun lopussa osakemarkkinan laskun jälkeen suojaukset purettiin uudelleen lähes kokonaan. Muutama valittuyhtiö on edelleen lyhyeksi myyty. Lisäsimme myös kesäkuun lopulla sijoituksia kehittyville markkinoille. Raaka-aineissa olemme luottaneet kupariin, vaikka kuukauden performanssi ei ole ollut järin häävi. Näemme kuitenkin pidemmän aikavälin kysyntä-ja tarjontatekijöiden nostavan kuparin arvoa. Valuuttamarkkinoilla palasimme takaisin euroon, vaikka turvasatamaostot kanavoivat jälleen rahaa JPY, CHF ja USD ostoihin. Kesäkuussa rahaston arvo laski 6,9 %.

10 Head Top Picks Eufex Rahastohallinto Sijoitukset Kurssi EUR / Markkinahinta % Markkina-arvo EUR / Arvonmuutos EUR Kpl / Nimellisarvo (EUR) % rahaston arvosta Johdannaissopimukset Forward DAX Myynti % Forward DAX Osto % Forward Ericsson Telefonab LM Myynti % Forward EURO STOXX Myynti % Forward EURO STOXX Myynti % Forward EURO STOXX Osto % Forward EURO STOXX Osto % Forward EURO STOXX a Myynti % Forward EURO STOXX b Myynti % Forward Modern Times Group MTG AB Myynti % Forward Modern Times Group MTG AB Osto % Forward OTCSKFB0T Myynti % Forward OTCSKFB0T Osto % Forward Svenska Handelsbanken AB Myynti % OTCORNBV0U Myynti % OTCORNBV0U Myynti % OTCORNBV0U Osto % OTCORNBV0U Myynti % OTCORNBV0U Osto % OTCORNBV0U Osto % OTCASSAB0I Osto % OTCASSAB0U Myynti % OTCELUXB0I Osto % OTCELUXB0U Myynti % OTCKNEBV0I Myynti % OTCKNEBV0U27, Osto % OTCNOK1V0T Myynti % OTCNOK1V0U Myynti % OTCOUT1V0U12, Myynti % OTCRTRKS0U12, Myynti % OTCUNR1V0I11, Osto % OTCUNR1V0U Myynti % OTCYTY1V0U13, Myynti % NOA3 GR 12 C15.00 Equity % Norsk Hydro ASA RTS % OPT ON DJ EURO STOXX 50 INDEX C % OPT ON DJ EURO STOXX 50 INDEX C % OTCTLV1V0L % Yhteensä % Osakkeet ABB Ltd % Alliance Oil Co Ltd % ARCELOR MITTAL % Atria Oyj % Celgene Corporation % Elisa OYJ % ENERGIAS DE PORTUGAL % EOS Russia AB % ETFS Copper % Ishares FTSE/Xinhua China Index 25 ETF % Jinhui Shipping & Transportation Ltd % Lemminkäinen OYJ % LYXOR ETF RUSSIA % Nestle Ag % Nordic Mines AB % Norsk Hydro ASA % Norwegian Property ASA % Outokumpu OYJ % Rautaruukki OYJ % Repsol Sa % Rio Tinto PLC % Roche % SAP Ag % Seabird Exploration Ltd % Sevan Marine ASA % Sponda OYJ % Talvivaara Mining Co PLC % Total SA ADR % Unibet Group Plc % Vanguard Emerging Market ETF % Yhteensä % Korkosijoitukset NESTEO 4 7/8 07/ % % HEIGR 6 3/4 12/ % % Sponda JVK perpetual % % Yhteensä % Kassa ja muut varat netto % Rahaston koko

11 Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo (A1/A2) / Hallinnointipalkkio (sisältää säilytyspalkkion) 2.0% Tuottosidonnaiset palkkiot yhteensä ajanjaksolta, EUR Ajanjakson tuottosidonnainen palkkio, % p.a. 1.8% Kohderahastojen palkkiot (arvio), % p.a. 0.0%

12 Eufex Rahastohallinto Tunnusluvut Volatiliteetti % Rahaston kokonaisriskiä mitataan rahaston 52 (keskiviikko-keskiviikko) viikkotuoton keskihajonnalla (volatiliteetilla). Numeerisesti volatiliteettiä voi tulkita siten, että rahaston vuosituoton vaihtelut sopivat 68 % todennäköisyydellä tuoton odotusarvo +/- yksi volatiliteettiä välille. Jos esimerkiksi osakerahaston vuosituoton odotus on 15 % ja volatiliteetti 30 %, sijoittuu vuosituotto -15 % ja + 45 % väliin noin kahtena vuotena kolmesta. Keskihajonta lasketaan seuraavasti: jossa; tuotto = rahaston yhden viikon tuotto (ke-ke) KESKIARVO (tuotto) = rahaston 52 viikon viikkotuottojen keskiarvo N = 52 Sharpen luku jossa; Riskitön korko = Euribor 3kk tuotto uudelleen sijoitettuna 0,6 % (p.a.) KESKIHAJONTA (tuotto) = rahaston tuoton keskihajonta laskettuna 52:lla viikkotuotolla (keskiviikko-keskiviikko). Tracking error Tracking Error kuvaa rahaston tuottojen poikkeamista rahaston vertailuindeksistä. Mitä suurempi rahaston Tracking Error on sitä enemmän salkun koostumus eroaa indeksin sisällöstä, eli sitä aktiivisempi rahaston salkunhoitaja on. Tracking Error saadaan estimoimalla Treynor & Mazuy malli OLS-menetelmällä ja käyttämäällä mallin virhetermiä poikkeaman laskemiseen. Information ratio Information Ratio kuvaa rahaston Alphaa suhteessa rahaston Tracking Erroriin, eli riskikorjatun ylituoton suhdetta salkunhoitajan aktiiviriskiin. Suurempi Information Ratio lukema indikoi keskimääräistä parempaa tehokkuutta ja päinvastoin. Beta Rahaston arvon riippuvuutta vertailuindeksin arvonmuutoksista mitataan laskemalla rahastolle Beta-luku. Beta-luvun ollessa esimerkiksi 0,5 ja indeksin arvon muuttuessa +1,0 % muuttuu rahaston arvo keskimäärin +0,5 %. Beta-luku saadaan estimoimalla Treynor & Mazuy malli OLS-menetelmällä. Alfa, % Alfa kuvaa rahaston riskikorjattua ylituottoa (% p.a.) suhteessa rahaston vertailuindeksiin, eli rahaston salkunhoitajan sijoituskohdevalintakykyä. Positiivinen alpha tarkoittaa toisin sanoen että rahaston salkunhoitaja on onnistunut saavuttamaan riskikorjatun ylituoton suhteessa rahaston vertailuindeksiin ja päinvastoin. TER (Total Expense Ratio) % Mittaa rahaston kulujen osuutta rahaston keskimääräisestä pääomasta. Kuluihin lasketaan kuuluvaksi kaikki rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdolliset tuottosidonnaiset palkkiot, mutta ei arvopaperien kaupankäyntipalkkioita. Salkun kiertonopeus Mittaa rahaston arvopapereiden kaupankäynnin määrää tietyllä ajanjaksolla. Kiertonopeus on rahastoon tehtyjen arvopaperien hankintojen ja myyntien summa vähennettynä merkintöjen ja lunastusten summalla suhteutettuna keskimääräiseen rahaston arvoon. Jos kiertonopeus on esimerkiksi 2, rahaston kaikki arvopaperit ovat keskimäärin vaihtuneet kaksi kertaa tarkasteltavan ajanjakson aikana

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

01/2015. Katsaus institutionaalisen sijoittamisen periaatteisiin ja menetelmiin. Eläketurvakeskus. Hannu Kahra ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

01/2015. Katsaus institutionaalisen sijoittamisen periaatteisiin ja menetelmiin. Eläketurvakeskus. Hannu Kahra ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 01/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Katsaus institutionaalisen sijoittamisen periaatteisiin ja menetelmiin Hannu Kahra Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2009

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2009 Ålandsbanken Abp Vuosikertomus 2009 Ålandsbanken Abp Vuosi 2009 lyhyesti Ålandsbanken Abp on kauden aikana ostanut osia Kaupthing Bank Sverige AB:stä, nykyisin Ålandsbanken Sverige AB, (käsittäen Kaupthing

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Eurokriisistä eteenpäin

Eurokriisistä eteenpäin Teppo Eskelinen & Matti Ylönen (toim.) Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 1 2 Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 3 Kansan Sivistyön Liitto KSL ry Tomittaneet:

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen Suomen talouden kansainvälistyminen 2000-luvulla rahoitus- ja maksutasetilastojen valossa Yleistajuiset selvitykset A:112 2008 J o r m a H i l p i n e n ( t o i m. ) Suomen talouden kansainvälistyminen

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2010

Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2010 Nokia vuonna 2010 Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2010 Tunnuslukuja... 2 Hallituksen toimintakertomus 2010... 3 Tilinpäätös 2010 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 16 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS Vuosikertomus 2008 HAASTEEMME KUSTANNUSJOHTAJUUDEN YLLÄPITÄMINEN STANDARDILAADUISSA Integroidun tuotantoprosessinsa ansiosta Tornio Works on yksi maailman kustannustehokkaimmista ruostumattoman teräksen

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot