Eufex Rahastohallinto Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus"

Transkriptio

1 Eufex Rahastohallinto :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

2 Bon 75 Eufex Rahastohallinto Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aggressiivinen 1 kuukausi -0.1% - Toiminta alkanut kuukautta - Salkunhoitaja Bon pankkiiriliike Oy 6 kuukautta - Bloomberg - 1 vuosi - ISIN FI vuotta p.a. - Merkintäpalkkio 1.0% 5 vuotta p.a. - Lunastuspalkkio 1.0% Toiminnan alusta -0.1% - Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0.5% Toiminnan alusta p.a. -1.2% - Tuottosidonnainen palkkio* Vertailuindeksi 15.0% 75% * Msci World Euromääräinen tuottoindeksi 25% * 3 kuukauden Euribor korko *vertailutuoton ylitteestä (katso yksinkertaistettu esite) Rahaston tunnusluvut Rahasto Vertailuindeksi 10 suurinta sijoitusta % Osuuden arvo Handelsbanken Eurooppa Selective 9.6 Rahaston koko Fortis Opportunities USA 9.5 Volatiliteetti % Carlson Scandinavia 8.9 Sharpen luku Parvest Euro Small Cap 8.7 Tracking error SKAGEN Kon-Tiki 8.0 Information ratio Fortis Equity Growth USA 7.7 Beta INVESCO ASEAN Equity 7.3 Alfa, % Schroder ISF Global Emerging Markets Opportunities 7.2 TER (Total Expense Ratio) % 1.9% Sparinvest High Yield Value Bonds 6.3 Salkun kiertonopeus -1.2% Parvest Emerging Markets Bond 6.1 Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuunottamatta TER:iä ja salkun kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu Sijoitusten jakauma % vuotuisiksi. Osakerahastot 76.9 Korkorahastot 15.7 Käteinen ja muut varat 7.4 TOIMINTAKERTOMUS Markkinoiden huolet PIIGS (Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka ja Espanja) maiden ongelmista jatkoivat vellomistaan euroalueellaja osakekurssit jatkoivat lievää laskuaan kauttalinjan. Yhteisvaluutta euro vahvistui hieman dollaria vasten, mutta heikkeni Ruotsin kruunuun nähden. Tästä syystä euromääräisenä mitaten parhaiten menestyivät pohjoismaiden osakemarkkinat joiden tuotto jäi 0,19 %:a negatiiviseksi. Heikoiten menestyivät Amerikan osakemarkkinat, joiden tuotto oli 5,18 %:a negatiivinen. Myös Euroopan korkomarkkinat jatkoivat heiluntaansa. Yleistä luottamusta heikensi ennen kaikkea epäilys EU:n ja IMF:n kokoaman 750 miljardin euron vakauttamispaketin toimivuudesta. Markkinoilla yksinkertaisesti pelätään jo alkaneen talouden lievän vahvistumisen tyrehtymistä.vakaampien valtioiden lainojen korot laskivat edelleen ja esimerkiksi turvasatamana pidetyn Saksan 10 vuoden lainan korko laski toukokuusta 0,09 prosenttiyksikköäpäätyen tasolle 2,57 %. Vastaavasti Kreikan valtion 10 vuoden lainan korko nousi jopa 2,5 prosenttiyksikköä päätyen lopulta noin 10 %:iin, mikä on jo lähellä toukokuun alun huippuja (n. 13 %:a). Yrityslainojen riskilisät jatkoivat lievää levenemistään ja sijoittajat suosivat paremman luottoluokituksen omaavien yritysten lainoja. Investment Grade lainojen vertailuindeksi nousi 0,29 % ja vastaavasti High Yield lainojen vertailuindeksi laski 0,19 % Bon Sijoitusrahasto 75 -tuotto oli kesäkuussa 0,10 % negatiivinen, kun vertailuindeksin tuotto oli 2,42 % negatiivinen. Rahastoistamme suhteellisesti heikoimmin menestyi Suomen markkinoille sijoittava Alfred Berg Finland B, jääden pohjoismaisesta indeksistä 1,81 prosenttiyksikköä. Tämäselittyy pääosin euron heikentymisellä Ruotsin kruunua vasten. Suhteellisesti parhaiten osakerahastoista menestyi Amerikan markkinoille sijoittava FLF Opportunities USA Classic Cap voittaen vertailuindeksinsä 4,08 prosenttiyksiköllä. Uskomme markkinoiden volatiliteetin jatkuvan sijoittajien arvioidessa talouskasvun kestävyyttä. Talouden yleinen vahvistuminen ennen kaikkea Euroopassa on hidasta jakestänee ennakoitua pidempään johtuen kiristystoimista. Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat laskeneet ja ovat vähintäänkin houkuttelevat. Bon Sijoitusrahasto 75 on noin 5 %:n suhteellisessa osakeylipainossa. Korkosijoitusten puolella suhtaudumme High Yield laina markkinaan positiivisesti, sillä korkoero suhteessa Saksan viiden vuoden valtionlainoihin on pysynyt reilussa 8 %:ssa.

3 Bon 75 Eufex Rahastohallinto Sijoitukset Kurssi EUR / Markkinahinta % Markkina-arvo EUR / Arvonmuutos EUR Kpl / Nimellisarvo (EUR) % rahaston arvosta Sijoitusrahastot Handelsbanken Eurooppa Selective % Fortis Opportunities USA % Carlson Scandinavia % Parvest Euro Small Cap % SKAGEN Kon-Tiki % Fortis Equity Growth USA % INVESCO ASEAN Equity % Schroder ISF Global Emerging Markets Opportunities % Sparinvest High Yield Value Bonds % Parvest Emerging Markets Bond % Alfred Berg Small Cap Finland % Alfred Berg Finland % Alfred Berg Korko % Yhteensä % Kassa ja muut varat netto % Rahaston koko Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo Hallinnointipalkkio (sisältää säilytyspalkkion) 0.5% Tuottosidonnaiset palkkiot yhteensä ajanjaksolta, EUR 0.00 Ajanjakson tuottosidonnainen palkkio, % p.a. 0.0% Kohderahastojen palkkiot (arvio), % p.a. 1.4%

4 Eufex ActiveAlpha Eufex Rahastohallinto Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Osakerahastot, maailma 1 kuukausi -1.8% -1.9% 0.0% Toiminta alkanut kuukautta -3.6% -1.9% -1.7% Salkunhoitaja Eufex Oy (Anders Ekholm, Daniel Pasternack) 6 kuukautta 6.1% 7.0% -0.9% Bloomberg EUFACTV FH 1 vuosi - ISIN FI vuotta p.a. - Merkintäpalkkio 0.0% 5 vuotta p.a. - Lunastuspalkkio 0.0% Toiminnan alusta 13.5% 14.4% -0.8% Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0.5% Toiminnan alusta p.a. 24.4% 26.0% -1.6% Tuottosidonnainen palkkio* Vertailuindeksi 30.0% 1/3 MSCI AC Americas Total Return With Net Dividends 1/3 MSCI AC Asia Total Return With Net Dividends 1/3 MSCI AC Europe Total Return With Net Dividends *vertailutuoton ylitteestä (katso yksinkertaistettu esite) Rahaston tunnusluvut Rahasto Vertailuindeksi 10 suurinta sijoitusta % Osuuden arvo Henderson Horizon Japanese Smaller Companies 6.8 Rahaston koko NATIXIS Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value 6.3 Volatiliteetti % 15.7% 14.2% INVESCO Japanese Equity Core 6.1 Sharpen luku Allianz RCM US Equity 6.1 Tracking error NATIXIS Harris Associates U.S. Large Cap Value 6.0 Information ratio FIM Visio 5.8 Beta BGF European Focus 5.6 Alfa, % HSBC GIF Euroland Equity 5.3 TER (Total Expense Ratio) % 3.3% JF Asia Pacific ex-japan Equity 5.1 Salkun kiertonopeus -0.9% DWS Invest Top 50 Asia 5.1 Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuunottamatta TER:iä ja salkun kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu Kohderahastojen maantieteellinen jakauma % vuotuisiksi. Aasia 31.5 Amerikka 33.7 Eurooppa 31.5 Muut maat 3.4 TOIMINTAKERTOMUS Tammikuu oli rahaston toinen toimintakuukausi. Rahaston kokonaisvarallisuus oli kuun lopussa 9,07 miljonaa euroa. Rahaston tuotto (-0.76%) ylitti tammikuussa sekä vertailuindeksin tuoton (-0.84%) että vertailuryhmän rahastojen keskituoton (-2.34%). Rahaston vertailuindeksin komponentit tuottivat 1.1%, (MSCI AC Asia Net), -1.1% (MSCIAC Americas Net) ja -2.5% (MSCI AC Europe Net) euroissa tarkasteltuna. Puhtaaseen eurooppasijoitukseen (-2.5%) verrattuna rahaston tappio -0,76% oli hyvin maltillinen. Helmikuussa rahaston tuotto (2.62%) ylitti sekä vertailuindeksin tuoton (2.55%) että vertailuryhmän rahastojen keskituoton (2.20%). Rahaston kokonaisvarallisuus oli kuukauden lopussa 9.4 miljonaa euroa ja sen sijoitusaste oli koko kuukauden ajan hyvin lähellä 100%. Rahaston vertailuindeksin alaindeksien tuotot euroissa vaihtelivat jälleen voimakkaasti: MSCI AC Asia TR ND tuotti +5.22%, MSCI AC Americas TR ND tuotti +2.68% ja MSCI AC Europe TR ND tuotti -0.39%. Euroopan osakemarkkinoiden suhteellista tuottoa haittasi ennen kaikkea heikentynyt euro. Rahasto tuotti 2,62 % enemmän kolmessa kuukaudessa kuin keskimääräinen maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto. Maaliskuussa rahaston tuotto (8,12 %) ylitti sekä vertailuindeksin tuoton (7,27 %) että vertailuryhmän keskituoton(7,21 %). Euroopan osakemarkkinoiden suhteellista tuottoa haittasi jälleen heikentynyt euro, kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin helmikuussa. Valitsemamme kohderahastot menestyivät erinomaisesti: rahasto tuotti 0,85 % enemmän kuin vertailuindeksi(osinkoineen). Rahasto tuotti 1,24 % enemmän kuin vertailuindeksi neljässä kuukaudessa, mikä vastaa 3,79 % vuosittaista ylituottoa. Rahasto tuotti myös 0,91 % enemmän kuin vertailuryhmä. Rahasto on siten tuottanut 1,86 % enemmän kuin vertailuryhmä neljässä kuukaudessa, eli noin 5.72 % enemmän vuosittain. Rahaston riski (volatiliteetti ja beta) on koko ajan vastannut vertailuindeksin riskiä hyvin tarkasti, joten ylituotto (alpha) ei ole saavutettu ajoittamalla markkinoita, vaan onnistuneilla kohderahastojen valinnoilla. Rahaston kokonaisvarallisuus oli 10,363 miljonaa euroa ja sen sijoitusaste oli koko kuukauden ajan hyvin lähellä 100%. Rahaston tuotto (+2.05%) ylitti huhtikuussa vertailuindeksin tuoton (+1.75%), mutta alitti vertailuryhmän tuoton(+2.35%). Euroopan osakemarkkinoiden suhteellista tuottoa haittasi jälleen heikentynyt euro (-1.2%). Valitsemamme kohderahastot menestyivät erinomaisesti: rahasto tuotti (palkkioineen) +0.30% enemmän kuin vertailuindeksi (osinkoineen). Huhtikuussa rahaston kokonaisvarallisuus oli miljonaa euroa ja sen sijoitusaste oli koko kuukauden ajan hyvin lähellä 100%. Eufex-konsernin liiketoiminnan nopean kasvun takia nähtiin tarpeelliseksi terävöittää vastuunjakoa ja resurssoida toimintoja enemmän. Daniel Pasternack luopui varainhoitoon liittyvistä tehtävistään voidakseen paremmin keskittyä päätyöhönsä konsernin toimitusjohtajana. Ulf Bäckström siirtyi rahaston toiseksi salkunhoitajaksi. Toukokuussa rahaston tuotto (-3.82%) alitti selvästi sekä vertailuindeksin tuoton (-1.77%) että vertailuryhmän tuoton (-2.74%). Vertailuindeksin alaindekseistä kaikki tuottivat tappiota: MSCI AC Americas TR ND (-0.36%), MSCI AC Asia TR ND (-0.56%) ja MSCI AC Europe TR ND (-4.84 %). Euroopan osakemarkkinoiden suhteellista tuottoa haittasi jälleen voimakkaasti heikentynyt euro (USD/EUR -7.6 %).. Kohderahastot menestyivät heikosti: rahasto tuotti (palkkioineen) -2.05% vähemmän kuin vertailuindeksi (osinkoineen). Rahasto oli siten tuottanut -0.89% vähemmän kuin vertailuindeksi, mutta +0.18% enemmän kuin vertailuryhmä, kuudessa kuukaudessa. Rahaston kokonaisvarallisuus oli miljonaa euroa ja sen sijoitusaste oli koko kuukauden ajan lähellä 100%. Rahasto tuotti kesäkuussa -1.82% vertailuindeksin tuottaessa -1.87% ja vertailuryhmän tuottaessa -2.44%. Vertailuindeksin alaindeksit tuottivat melko epäyhtenäisesti: MSCI AC Americas TR ND -5.07%, MSCI AC Asia TR ND +0.03% ja MSCI AC Europe TR ND -0.75%. Euro heikentyi edelleen suhteessa muihin päävaluuttoihin. Kohderahastot menestyivät hyvin: rahasto tuotti (palkkioineen) +0.05% enemmän kuin vertailuindeksi (osinkoineen).rahasto on siten sijoitustoiminnan aloituksesta tuottanut -0.82% vähemmän kuin vertailuindeksi, mutta +1.27% enemmän kuin vertailuryhmä. Rahaston kokonaisvarallisuus oli miljonaa euroa ja sijoitusaste noin 99.5%. Kohderahastoihin, joihin sijoitettiin rahaston sijoitustoiminnan alkaessa, olimme tyytyväisiä ja sijoitusjakaumaa ei näinollen muutettu.

5 ActiveAlpha Eufex Rahastohallinto Sijoitukset Kurssi EUR / Markkinahinta % Markkina-arvo EUR / Arvonmuutos EUR Kpl / Nimellisarvo (EUR) % rahaston arvosta Sijoitusrahastot Pictet - Eastern Europe % FIM Visio % AGI China East Asia % Henderson Horizon Japanese Smaller Companies % HSBC GIF Euroland Equity % Standard Life Investments European Equity Unconstrained % Parvest Australia % NATIXIS Harris Associates U.S. Large Cap Value % BGF European Focus % Avaron Emerging Europe Small Cap % Allianz RCM US Equity AT % GAM Star US All Cap Equity EUR % Allianz RCM Europe Equity Growth AT % Franklin U.S. Opportunities EUR % NATIXIS Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value R/A % Amundi Funds Latin America Equities EUR % HSBC GIF Latin American Equity EUR % HSBC GIF Indian Equity EUR % INVESCO Japanese Equity Core E EUR % DWS Invest Top 50 Asia % DWS Invest Africa % JF Asia Pacific ex-japan Equity D EUR % Yhteensä % Kassa ja muut varat netto % Rahaston koko Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo Hallinnointipalkkio (sisältää säilytyspalkkion) 0.5% Tuottosidonnaiset palkkiot yhteensä ajanjaksolta, EUR Ajanjakson tuottosidonnainen palkkio, % p.a. 1.3% Kohderahastojen palkkiot (arvio), % p.a. 1.5%

6 Eufex Suoja Eufex Rahastohallinto Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Rahastotyyppi Hedgerahastot, multi strategy 1 kuukausi 0.0% Toiminta alkanut kuukautta 0.2% Salkunhoitaja Eufex Oy / Anders Ekholm 6 kuukautta 1.5% Bloomberg DAEUHEG FH 1 vuosi 4.3% ISIN FI vuotta p.a. 0.0% Merkintäpalkkio 1.0% 5 vuotta p.a. Lunastuspalkkio 1.0% Toiminnan alusta 1.5% Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1.0% Toiminnan alusta p.a. 0.4% Tuottosidonnainen palkkio* Vertailuindeksi 20.0% Ei vertailuindeksiä *vertailutuoton ylitteestä (katso yksinkertaistettu esite) Rahaston tunnusluvut Rahasto 10 suurinta sijoitusta % Osuuden arvo Futuris 7.0 Rahaston koko Lynx 6.8 Volatiliteetti % 3.2% Nektar 6.8 Sharpen luku 0.86 Exane Archimedes 6.8 Tracking error Cazenove European Equity Absolute Return 6.7 Information ratio Thames River Longstone 6.7 Beta Exane Templiers 6.7 Alfa, % Talentum Emerging Alpha 6.6 TER (Total Expense Ratio) % 3.7% NATIXIS European Events 6.6 Salkun kiertonopeus 0.9% Cazenove European Alpha Absolute Return 6.6 Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuunottamatta TER:iä ja salkun kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu Kohderahastojen jakauma % vuotuisiksi. Long/short equity 40.3 Managed Futures 13.3 Equity Market Neutral 13.3 Rahamarkkinasijoitukset 8.2 Fixed Income Arbitrage 6.8 Global Macro 5.9 Event Driven 6.6 Multi Strategy 5.5 TOIMINTAKERTOMUS Sampo Rahastoyhtiö luovutti Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon :lle. Rahaston nimi muuttui hallinnon luovutuksen yhteydessä. Rahaston uusi suomenkielinen nimi on Eufex Suoja Erikoissijoitusrahasto (ruotsiksi Eufex Skydd Specialplaceringsfond ja englanniksi Eufex Hedge Fund). Eufex Suojan tuotto oli tammikuussa lievästi negatiivinen -0,09 % vertailuindeksin (Eurekahedge Fund of Fund Index) tuottaessa -0,55%. Osakemarkkinoiden tuotto oli tammikuussa Dow Jones EURO STOXX:illa mitattuna -4,69%.Eufex Suojan parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti tammikuun aikana +2,36% ja kuului Fixed Income Arbitrage ryhmään. Heikoiten tuottanut kohderahasto tuotti -6,2% ja kuului Managed Futures ryhmään. Tammikuussa tehtiin lisäsijoituksia viiteen kohderahastoon niiden painojen tasoittamiseksi salkussa. Helmikuussa Eufex Suojan tuotto oli edelleen negatiivinen -0,59% vertailuindeksin tuottaessa +0,16%. Euroalueen osakemarkkinat päätyivät toisena kuukautena peräkkäin negatiiviselle tuotolle, Dow Jones EURO STOXX:lla mitattuna tuotto oli -1,93%. Varainhoidossa päädyttiin ylipainottamaan aitoja suojarahastoja, sillä niiden tarjoama tuotto- /riskiodotus suhteessa muihin omaisuusluokkiin oli houkutteleva vallitsevassa markkinatilanteessa. Helmikuussa parhaiten (+3,94%) sekä heikoiten (-4,9%) tuottivat kohderahastot, jotka kuuluivat Managed Futures ryhmään. Helmikuun aikana rahaston salkkuun ei tehty muutoksia. Maaliskuu oli Eufex Suojan 39 kuukautisen historian toiseksi paras kuukausi tuoton ollessa +1,99%, vertailuindeksin tuottaessa +1,61%. Euroalueen osakemarkkinoiden kuukausituotto oli Dow Jones EURO STOXXilla mitattuna +7,86%.Eufex Suojan vuosituotto oli maaliskuun lopussa +4,00%. Eufex Suojan saavuttama ylituotto ei muodostunut osakemarkkinoiden tai muiden riskipitoisten omaisuusluokkien vahvasta kehityksestä vaan oli puhdasta alfaa osakemarkkinakorrelaation ollessa -0,12. Maaliskuussa parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti +7,3% ja kuului Managed Futures ryhmään. Heikoin ja ainoa negatiivisen tuoton raportoinut kohderahasto tuotti - 0,7% ja se kuului Equity Market Neutral ryhmään. Kohderahastojen keskimääräinen paino salkussa oli 6,8%. Keskimääräinen volatiliteetti oli 8,7% p.a., beta -0,02 ja osakemarkkinakorrelaatio -0,03. Eufex Suojan tuotto oli huhtikuussa +0,18%, vertailuindeksin ( Eurekahedge Fund of FundsIndex) tuottaessa +0,80%. Euroalueen osakemarkkinat jatkoivat lasku-uralla myös toukokuun ensimmäisen puoliskon (Dow Jones EURO STOXX 14.5 MTD -6,00%) sijoittajien muodostaessa mielipidettä välimeren maista puhjenneen velkakriisin vaikutuksesta Euroopan talouskasvuun. Eufex Suojan osakemarkkinakorrelaatio oli -0,12, keskimääräisen FoHF:in vastaavan lukeman ollessa peräti 0,68. Päätöksemme ylipainoittaa varainhoidossamme aitoja suojarahastoja on vuoden 2010 aikana osoittautunut hyväksi päätökseksi, ainakin kun tätä vertaa siihen millaisen tuoton Euroalueen osakemarkkinoilta olisi saanut (Eufex Suoja YTD +1,48% vs. Dow Jones EURO STOXX YTD -1,97%). Eufex Suojan parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti huhtikuun aikana +3,9% ja kuului Long/Short Equity -ryhmään. Heikoiten tuottanut kohderahasto tuotti -2,7% ja kuului Equity Market Neutral-ryhmään. Eufex Suojan tuotto oli toukokuussa -0,05%, vertailuindeksin (Eurekahedge Fund of Funds Index) tuottaessa -2,32%. Toukokuu oli täten Eurekahedge Fund of Funds Indeksille (=keskimääräiselle suojarahastolle) heikoin kuukausi sitten vuoden 2008 lokakuun. Suojarahastojen heikkoa toukokuuta selittää varmasti osaltaan se, että ne sisältävät huomattavan paljon markkinariskiä. Markkinariski toteutui toukokuussa negatiivisena tuottona, esimerkkinä Euroalueen osakemarkkinat jotka tuottivat Dow Jones EURO STOXX:illa mitattuna -7,24%. Eufex Suoja pystyi pitkälti korreloimattomuutensa takia tarjoamaan suojaa markkinoiden liikkeitä vastaan toukokuussa. Tämä on mielestämme ominaisuus, jonka epävarmassa markkinatilanteessa salkkuunsa haluaa, mutta jonka hyvin harva sijoituskohde tarjoaa. Eufex Suojan parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti toukokuun aikana +6,7% ja kuuluu Long/Short Equity -ryhmään. Heikoiten tuottanut kohderahasto tuotti -4,8% ja kuuluu Managed Futures-ryhmään. Kohderahastojen keskimääräinen paino oli 6,9%. Keskimääräinen volatiliteetti oli 8,5% p.a., betan ja osakemarkkinakorrelaation ollessa kummatkin käytännössä nolla. Sijoitimme Eufex Suojan toukokuussa vastaanottamat uusmerkinnät tasaisesti kaikkien kohderahastojen (yhtä lukuunottamatta) sekä kahden uuden kohderahaston kesken. Ainoa poikkeus oli yksi erittäin hyvin menestynyt kohderahastomme, joka kapasiteettinsa täyttymisen takia oli rajannut uusmerkintöjen määrää, emmekä tästä syystä voineet nostaa sen painoa salkussamme (nyt 6,2%). Kummatkin uudet kohderahastomme ovat hyvin läpinäkyviä ns. long/short equity rahastoja, joista toinen tarjoaa päivittäisen likviditeetin. Rahasto tuotti kesäkuussa +0.03% keskimääräistä suojarahaston tuottoa heijastavan Eurekahedge Fund of Funds Index -indeksin tuottaessa -0.62% ja Euroalueen osakemarkkinoiden kehitystä kuvaavan Dow Jones EURO STOXX -indeksin tuottaessa -1.38%.Rahaston yhden vuoden tuotto oli kesäkuun lopussa +4.27%, mikä mielestämme on erinomainen saavutus ottaen huomioon sekä osakemarkkinoiden negatiivisen kehityksen että alhaisen korkotason. Rahasto on menestynyt suhteessa kilpailijoihin aina rahaston sijoitustoiminnan aloituksesta rahaston tuoton ollessa +5.89% korkeampi kuin Eurekahedge Fund of Funds Index - indeksin tuotto. Kesäkuussa parhaiten tuottanut kohderahasto tuotti 1.89% ja kuului Managed Futures -ryhmään. Heikoiten tuottanut kohderahasto tuotti -2.35% ja kuului Multi Strategy -ryhmään. Sijoitimme yhteen uuteen kohderahastoon, jonka myötä kohderahastojen lukumäärä nousi viiteentoista. Rahaston hallinnoitavat varat olivat tarkasteluajanjakson lopussa miljoonaa euroa. Eufex Suojan menestys selittyy sen ainutlaatuisella sijoitusstrategialla: sijoitamme ainoastaan aitoihin suojarahastoihin. Näiden suojarahastojen tuotto muodostuu markkinoiden tehottomuuksista saatavista tuotoista ( alphasta ) sekä riskittömästä korosta. Koska markkinoiden tehottomuuksista saatavat tuotot eivät ole riippuvaisia markkinatuotosta, myöskään rahaston tuotto ei ole riippuvainen markkinatuotosta. Tämä ilmenee muun muassa alhaisena osakemarkkinakorrelaationa ja osakemarkkinabeetana. Käytännössä tuottojen riippumattomuus tarkoittaa, että rahasto tarjoaa merkittävää hajautushyötyä suhteessa muihin omaisuusluokkiin, kuten voitiin havaita esimerkiksi toukokuussa, jolloin rahasto tuotti -0.05% Dow Jones EURO STOXX -indeksin tuottaessa -7,24% tappiota. Katsauskauden aikana rahastossa käytettiin johdannaisia eli valuuttatermiinejä valuuttasuojaukseen siten, että salkun valuuttariski oli täysin suojattuna. Muita johdannaisia ei käytetty.

7 Eufex Suoja Eufex Rahastohallinto Sijoitukset Kurssi EUR / Markkinahinta % Markkina-arvo EUR / Arvonmuutos EUR Kpl / Nimellisarvo (EUR) % rahaston arvosta Sijoitusrahastot Futuris % Lynx % Nektar % NATIXIS European Events % Cazenove European Equity Absolute Return % Cazenove European Alpha Absolute Return % Exane Templiers % Exane Archimedes % Talentum Emerging Alpha % Thames River Longstone % CFM Stratus Feeder Ltd Standard Leverage % CCP Quantitative Fund Aristarchus Side Pocket % GAM Global Rates Hedge % CCP Quantitative Fund Aristarchus % Rivoli Equity Fund % Yhteensä % Johdannaissopimukset Forward EUR USD % Forward EUR SEK % Yhteensä % Kassa ja muut varat netto % Rahaston koko Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo Hallinnointipalkkio (sisältää säilytyspalkkion) 1.0% Tuottosidonnaiset palkkiot yhteensä ajanjaksolta, EUR Ajanjakson tuottosidonnainen palkkio, % p.a. 0.7% Kohderahastojen palkkiot (arvio), % p.a. 2.0%

8 Head Top Picks Eufex Rahastohallinto Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1 kuukausi -7.0% -7.0% Toiminta alkanut kuukautta -13.2% -12.8% Salkunhoitaja Topi Piela, Head Asset Management Oy 6 kuukautta 1 vuosi Osuussarjat A1 A2 3 vuotta p.a. Bloomberg vuotta p.a. ISIN FI FI Toiminnan alusta -12.7% -12.3% Merkintäpalkkio 2.0% 1.0% Toiminnan alusta p.a % -38.7% Lunastuspalkkio 2.0% 1.0% Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 2.0% 1.5% Tuottosidonnainen palkkio* 20.0% 15.0% Vertailuindeksi Ei vertailuindeksiä Rahaston tunnusluvut Rahasto *vertailutuoton ylitteestä (katso yksinkertaistettu esite). A2 osuuksissa joko kiinteä tai Osuuden arvo (A1/A2) / tuottosidonnainen palkkio. Rahaston koko Volatiliteetti % 10 suurinta sijoitusta % Sharpen luku HEIGR 6 3/4 12/ Tracking error Rautaruukki OYJ 5.7 Information ratio Sponda JVK perpetual 5.5 Beta Unibet Group Plc 4.0 Alfa, % Elisa OYJ 3.8 TER (Total Expense Ratio) % 3.8% EOS Russia AB 3.6 Salkun kiertonopeus 59.1% Roche 3.2 Nestle Ag 3.2 Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuunottamatta TER:iä ja salkun SAP Ag 3.1 kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu Repsol Sa 3.1 vuotuisiksi. Sijoitusten jakauma % Osakkeet 70.9 Korkosijoitukset 13.9 Kassa ja muut varat netto 15.5 Johdannaissopimukset -0.3 TOIMINTAKERTOMUS 03 04/2010 Rahasto aloitti toimintansa nousevan osakemarkkinan aikana. Riski maittoi vielä tässä vaiheessa sijoittajille, joten lähdimmekasvattamaan varovaisesti osakkeiden painoa. Samanaikaisesti valitsimme kuitenkin muutamia yhtiöitä, joiden osakkeita myimme lyhyeksi. Lyhyeksi myynnit osoittautuivat erittäin arvokkaiksi, sillä osakemarkkinat saavuttivat huippunsa jo huhtikuun puolivälissä ja kääntyivät laskuun. Nousevan osakemarkkinan aikana rahastonarvo nousi hieman nopeammin verrattuna EuroStoxx50 indeksiin, ja laskevan markkinan käynnistyttyä rahaston arvo on tullut huomattavasti hitaammin alas suhteessa osakemarkkinaan. Tämän pitäisi pidemmällä aikavälillä hyvin kuvata rahaston toimintaa, jossa pyrkimyksenä on lisätä osakeriskiä nousevan osakemarkkinanaikana ja vähentää sitä päinvastaisessa tilanteessa. Taktinen allokaatio eri omaisuusluokkien välillä tulee jatkossakin olemaan nopeaa. Osakemarkkinoilla sijoitukset kohdistettiin pääosin Suomen ulkopuolelle, ja suurin osa valituista salkkuyhtiöistä sijaitsi Norjassa. Tästä johtuen öljyyn liittyvä teollisuus ja palvelut olivat huomattavassa painossa rahaston salkussa. Muut Euro alueen ulkopuoliset osakesijoitukset kohdistuivat SEK, GBP ja USD valuuttoihin. Orionin lyhyeksimyynti oli merkittävä tuottokomponentti raportointiperiodilla. Lisäksi rahasto suojautui kurssilaskua vastaanmyymällä indeksi futuuria. Futuuripositio oli suljettu kuun vaihteessa. Olemme tällä erää varovaisia osakemarkkinoiden suhteen ja tulemme seuraamaan tilannetta tarkasti. Kuunvaihteen jälkeen olemme tehneet uudelleen joitakin laskevia strategioita. Rahaston alkuvaiheessa hankitut pankkien perpetuaalilainat myytiin pois ennen kuukauden loppua. Kreikan ongelmien oltua uutisissa jo hyvän aikaa maalishuhtikuussa, päätimme pysyä poissa valtioiden velkapapereista ja pankkiosakkeista. Se myös antoi lopullisen sysäyksen pankkipaperien myynnille. Rahaston korolliset sijoitukset ovat käteisenä, eikä tällä erää korkoriskiä ole haluttu uudelleen ottaa. Sen sijaan rahastossa päätettiinsijoittaa noin 10 % US dollariin, mutta positio on otettu ja toteutettu kuun vaihteen jälkeen. Raaka-aineista raportointiperiodilla sijoitettiin fyysiseen kultaan (ETF) ja kultakaivosyhtiön sekä sinkkikaivosyhtiön osakkeisiin. Fyysisen kullan osalta positio on suljettu kuun vaihteen jälkeen. Rahaston tuotto oli toiminnan alusta huhtikuun loppuun positiivinen +1,06 %(A2 sarja). EuroStoxx50- indeksi laski samanaikaisesti -3,22 %. 05/2010 Pelko Kreikan valtiontalouden ongelmien laajamittaiseen leviämiseen sai monet sijoittajat pienentämään sijoituksiaan eurooppalaisissa kohteissa. Toukokuussa euron kurssi laski alimmilleen lähes neljään vuoteen, ja euro-maat sekä IMF joutuivat päättämään valtavasta 750 mrd euron kokoisesta ongelmavaltioiden takausjärjestelmästä, ja samalla EKP teki historiallisen päätöksen velkakirjojen ostoista. Tämä ei lopulta vakuuttanutkaan sijoittajia, joten osakekurssit laskivat jyrkästi. Myös muut omaisuusluokat valtion velkapapereita lukuunottamatta laskivat. Näistä syistä johtuen rahaston suurin omaisuusluokka oli käteinen. Edellämainittu pelastusoperaatio on selvästi suunniteltu kattamaan ongelmamaiden (Portugal, Irlanti, Kreikka ja Espanja) rahoitustarpeet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Velkaongelmissa olevien valtioiden huolet eivät tosin tällä järjestelyllä ole kokonaan ohi. Nyt mailta vaaditaan julkisen taloutensa tasapainottamista ja massiivisia talouden rakenneuudistuksia. Euroopan alentuneet kasvuennusteet,

9 PIIGS maiden mahdolliset tulevat defaultit ja niiden vaikutus pankkisektoriin ajavat tällä hetkellä markkinaa. Sinänsä Euroalueen sisäinen tasapaino on kunnossa ja kauppatase on ylijäämäinen, joten emme tarvitse Kiinalaisten tai muidenkaan rahaa, mitä taas esimerkiksi USA:ssa tarvitaan. Eli tästä näkökulmasta ei Euron pitäisi hajota. Euron voimakas heikkeneminen sen sijaan ohjasi rahaston sijoituksia muihin valuuttoihin. Yritysten tulosennusteita on nostettu kevään aikana merkittävästi ja talouden muut perustekijät ovat edelleen hyvässä kunnossa. Normaaleissa olosuhteissa tämän pitäisi tukea ja vahvistaa osakemarkkinaa, mutta nyt sijoittajien mielenkiinto on yksinomaan valtioiden velkaongelmissa. Tästä syystä maailman osakemarkkinat laskivat reippaasti toukokuusssa, osakemarkkinoiden volatiliteetti kasvoi myös voimakkaasti ja implisiittistä volatiliteettiamittaava VIX-indeksi nousi yli 45 %:iin. Myös eri markkinoiden ja omaisuusluokkien korrelaatiot kasvoivat huomattavasti, joten turvasatamaa ei löytynyt. Rahaston alku on ollut varsin haasteellinen, sillä markkinoiden poukkoilu suuntaan ja toiseen ei ole tehnyt salkunhoitoa helpoksi. Toisaalta olemme asiakkaillemme todenneet, ettei rahaston tuottoa kannata tarkastella muutaman kuukauden tähtäimellä, vaan se on tarkoitettu sijoittajille, joiden sijoitushorisontti on vähintään 12 kuukautta. Toukokuussa rahaston arvo laski 6,74 prosenttia (EuroStoxx50 -indeksi laski samanaikaisesti 7,33 %), ja toiminnan alusta rahaston arvo on laskenut 6,25 prosenttia (vastaavasti EuroStoxx -indeksi laskenut 10,11 %). Toukokuussa rahasto siis päihitti EuroStoxx50 -indeksin 0,59 %:llaja toiminnan alusta alkaen tuottoero on +3,86 % rahaston hyväksi. Negatiivinen kokonaistuotto ei ole kuitenkaan meitä tyydyttävä, ja teemme parhaamme saavuttaaksemmepositiivisen tuottotavoitteemme. 06/2010 Osakemarkkinat jatkoivat sivuttain erittäin voimakkailla liikkeillä. Huhti-toukokuun paniikki osakemarkkinoilla alkoi kesäkuun alussa jo rauhoittua ja Euroalueen reunamaiden valtionlainat menivät hyvin kaupaksi. Rauhoittuminen laski pankkien riskipreemioita ja euro vahvistui. Kesäkuun loppua kohden pörssit kääntyivät uudelleen laskuun, kun sijoittajat pienensivät salkkujensa riskiä Euroopan pankkien rahoitushuolien lisääntyessä. Tämä on näkynyt Euroopassa pankkien rahoituskustannusten nousuna ja lisääntyneenä keskuspankkirahoituksen käyttönä. Laajentuessaan ja syventyessään tilanne voi heikentää yksityisen sektorin luotonsaantimahdollisuuksia ja verottaa investointeja. Merkit globaalin talouden hidastumisesta johtivat USA:n valtiolainojen turvakysyntään ja 2-vuoden korko käväisi jo ennätysalhaisella tasolla sekä 10-vuoden korko painui alle 3 % rajan. Sijoittajat pelkäsivät Euroopan ja Yhdysvaltojen maiden hallitusten intoa leikata julkisia menoja ja tasapainottaa budjetteja, mikä voisi johtaa uuteen taantumaan, ja jopa pidempään laskukauteen. Sinänsä Euroopan julkisten menojen leikkaukset ja veronkorotukset saadaan kutakuinkin kuitattua euron heikentymisen antamalla kilpailuedulla. Osakemarkkinoiden lasku kesäkuun lopussa on tuonut osakkeiden arvostuksen aiempaa houkuttelevammalle tasolle olipa sitten kysymyksessä PE, P/B, EV/EBITDA tai osinkotuotto. Yritysten liikevaihtojen ja tulosten kasvusta pitäisi löytyä tukea osakemarkkinoille. Konsensusennusteet tulosten kasvusta ovat hyvin voimakkaita: Suomessa 54 %, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 31 % sekä kehittyvillä markkinoilla 33 %. Vielä ensi vuodellekin tuloskasvuennusteet ovat eri alueilla keskimäärin + 19 %. Vaikka ennusteita hieman laskettaisiin, niin arvostukset eivät ole järin korkeita. Alhainen arvostus alkaa houkutellaostajia markkinoille sekä saa yritysjärjestelyiden suunnittelut nousuun. Arvostukset ovat keskimäärin 25 % pitkän aikavälin arvostusta alempana. Lisäksi Euronheikkeneminen on tuomassa Euroalueelle lisää kilpailuetua. Euro on heikentynyt lähes 20 % vuoden vaihteesta. Vaikka johtavat makro indikaattorit ovatkin tehneet huippunsa, niin tämä ei tarkoita sitä, että korkeiden tuotto-odotusten omaisuuslajit olisivat heikkoja sijoituksia. Maltillinen talouskasvu jatkuu, joten nykyinen tilanne on osakemarkkinoita suosiva ja tämän lisäksi kiinteistörahastot ovat mielenkiintoisia. Myös raaka-aineiden tulisi tuottaa nyt kohtuullisesti. Korkopuolella yritysten high yield bondit ovat uudelleen houkuttelevia. Salkussa tehtiin paluu yrityslainoihin ja paino nostettiin lähes 20 %:iin. Salkussa osakemarkkina delta vaihteli huomattavasti kuukauden aikana, mutta ajoitus oli erittäin haasteellinen. Salkkua suojattiin kesäkuun alussa pahimpien riskien varalta, mutta se osoittautui ajoituksellisesti vääräksi ja salkun osakeriskiä muutettiinkin myöhemmin kuun aikana. Kuun lopussa osakemarkkinan laskun jälkeen suojaukset purettiin uudelleen lähes kokonaan. Muutama valittuyhtiö on edelleen lyhyeksi myyty. Lisäsimme myös kesäkuun lopulla sijoituksia kehittyville markkinoille. Raaka-aineissa olemme luottaneet kupariin, vaikka kuukauden performanssi ei ole ollut järin häävi. Näemme kuitenkin pidemmän aikavälin kysyntä-ja tarjontatekijöiden nostavan kuparin arvoa. Valuuttamarkkinoilla palasimme takaisin euroon, vaikka turvasatamaostot kanavoivat jälleen rahaa JPY, CHF ja USD ostoihin. Kesäkuussa rahaston arvo laski 6,9 %.

10 Head Top Picks Eufex Rahastohallinto Sijoitukset Kurssi EUR / Markkinahinta % Markkina-arvo EUR / Arvonmuutos EUR Kpl / Nimellisarvo (EUR) % rahaston arvosta Johdannaissopimukset Forward DAX Myynti % Forward DAX Osto % Forward Ericsson Telefonab LM Myynti % Forward EURO STOXX Myynti % Forward EURO STOXX Myynti % Forward EURO STOXX Osto % Forward EURO STOXX Osto % Forward EURO STOXX a Myynti % Forward EURO STOXX b Myynti % Forward Modern Times Group MTG AB Myynti % Forward Modern Times Group MTG AB Osto % Forward OTCSKFB0T Myynti % Forward OTCSKFB0T Osto % Forward Svenska Handelsbanken AB Myynti % OTCORNBV0U Myynti % OTCORNBV0U Myynti % OTCORNBV0U Osto % OTCORNBV0U Myynti % OTCORNBV0U Osto % OTCORNBV0U Osto % OTCASSAB0I Osto % OTCASSAB0U Myynti % OTCELUXB0I Osto % OTCELUXB0U Myynti % OTCKNEBV0I Myynti % OTCKNEBV0U27, Osto % OTCNOK1V0T Myynti % OTCNOK1V0U Myynti % OTCOUT1V0U12, Myynti % OTCRTRKS0U12, Myynti % OTCUNR1V0I11, Osto % OTCUNR1V0U Myynti % OTCYTY1V0U13, Myynti % NOA3 GR 12 C15.00 Equity % Norsk Hydro ASA RTS % OPT ON DJ EURO STOXX 50 INDEX C % OPT ON DJ EURO STOXX 50 INDEX C % OTCTLV1V0L % Yhteensä % Osakkeet ABB Ltd % Alliance Oil Co Ltd % ARCELOR MITTAL % Atria Oyj % Celgene Corporation % Elisa OYJ % ENERGIAS DE PORTUGAL % EOS Russia AB % ETFS Copper % Ishares FTSE/Xinhua China Index 25 ETF % Jinhui Shipping & Transportation Ltd % Lemminkäinen OYJ % LYXOR ETF RUSSIA % Nestle Ag % Nordic Mines AB % Norsk Hydro ASA % Norwegian Property ASA % Outokumpu OYJ % Rautaruukki OYJ % Repsol Sa % Rio Tinto PLC % Roche % SAP Ag % Seabird Exploration Ltd % Sevan Marine ASA % Sponda OYJ % Talvivaara Mining Co PLC % Total SA ADR % Unibet Group Plc % Vanguard Emerging Market ETF % Yhteensä % Korkosijoitukset NESTEO 4 7/8 07/ % % HEIGR 6 3/4 12/ % % Sponda JVK perpetual % % Yhteensä % Kassa ja muut varat netto % Rahaston koko

11 Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo (A1/A2) / Hallinnointipalkkio (sisältää säilytyspalkkion) 2.0% Tuottosidonnaiset palkkiot yhteensä ajanjaksolta, EUR Ajanjakson tuottosidonnainen palkkio, % p.a. 1.8% Kohderahastojen palkkiot (arvio), % p.a. 0.0%

12 Eufex Rahastohallinto Tunnusluvut Volatiliteetti % Rahaston kokonaisriskiä mitataan rahaston 52 (keskiviikko-keskiviikko) viikkotuoton keskihajonnalla (volatiliteetilla). Numeerisesti volatiliteettiä voi tulkita siten, että rahaston vuosituoton vaihtelut sopivat 68 % todennäköisyydellä tuoton odotusarvo +/- yksi volatiliteettiä välille. Jos esimerkiksi osakerahaston vuosituoton odotus on 15 % ja volatiliteetti 30 %, sijoittuu vuosituotto -15 % ja + 45 % väliin noin kahtena vuotena kolmesta. Keskihajonta lasketaan seuraavasti: jossa; tuotto = rahaston yhden viikon tuotto (ke-ke) KESKIARVO (tuotto) = rahaston 52 viikon viikkotuottojen keskiarvo N = 52 Sharpen luku jossa; Riskitön korko = Euribor 3kk tuotto uudelleen sijoitettuna 0,6 % (p.a.) KESKIHAJONTA (tuotto) = rahaston tuoton keskihajonta laskettuna 52:lla viikkotuotolla (keskiviikko-keskiviikko). Tracking error Tracking Error kuvaa rahaston tuottojen poikkeamista rahaston vertailuindeksistä. Mitä suurempi rahaston Tracking Error on sitä enemmän salkun koostumus eroaa indeksin sisällöstä, eli sitä aktiivisempi rahaston salkunhoitaja on. Tracking Error saadaan estimoimalla Treynor & Mazuy malli OLS-menetelmällä ja käyttämäällä mallin virhetermiä poikkeaman laskemiseen. Information ratio Information Ratio kuvaa rahaston Alphaa suhteessa rahaston Tracking Erroriin, eli riskikorjatun ylituoton suhdetta salkunhoitajan aktiiviriskiin. Suurempi Information Ratio lukema indikoi keskimääräistä parempaa tehokkuutta ja päinvastoin. Beta Rahaston arvon riippuvuutta vertailuindeksin arvonmuutoksista mitataan laskemalla rahastolle Beta-luku. Beta-luvun ollessa esimerkiksi 0,5 ja indeksin arvon muuttuessa +1,0 % muuttuu rahaston arvo keskimäärin +0,5 %. Beta-luku saadaan estimoimalla Treynor & Mazuy malli OLS-menetelmällä. Alfa, % Alfa kuvaa rahaston riskikorjattua ylituottoa (% p.a.) suhteessa rahaston vertailuindeksiin, eli rahaston salkunhoitajan sijoituskohdevalintakykyä. Positiivinen alpha tarkoittaa toisin sanoen että rahaston salkunhoitaja on onnistunut saavuttamaan riskikorjatun ylituoton suhteessa rahaston vertailuindeksiin ja päinvastoin. TER (Total Expense Ratio) % Mittaa rahaston kulujen osuutta rahaston keskimääräisestä pääomasta. Kuluihin lasketaan kuuluvaksi kaikki rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdolliset tuottosidonnaiset palkkiot, mutta ei arvopaperien kaupankäyntipalkkioita. Salkun kiertonopeus Mittaa rahaston arvopapereiden kaupankäynnin määrää tietyllä ajanjaksolla. Kiertonopeus on rahastoon tehtyjen arvopaperien hankintojen ja myyntien summa vähennettynä merkintöjen ja lunastusten summalla suhteutettuna keskimääräiseen rahaston arvoon. Jos kiertonopeus on esimerkiksi 2, rahaston kaikki arvopaperit ovat keskimäärin vaihtuneet kaksi kertaa tarkasteltavan ajanjakson aikana

Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Neljännesvuosikatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Neljännesvuosikatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 :n hallinnoimat rahastot Neljännesvuosikatsaus Eufex Suoja Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Rahastotyyppi Hedgerahastot, multi strategy

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

ANALYYSIKÄSIKIRJA ANALYYSIKÄSIKIRJA 1 29.8.2012

ANALYYSIKÄSIKIRJA ANALYYSIKÄSIKIRJA 1 29.8.2012 ANALYYSIKÄSIKIRJA 1 ANALYYSIKÄSIKIRJA ANALYYSIKÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TUOTTOLUVUT... 3 3 JENSENIN MALLI... 3 4 RISKILUVUT... 3 4.1 Volatiliteetti... 3 4.2 Riskiluokka... 4 4.3 Beta...

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 1 Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston toiminta katsauskaudella 1.1. - 30.6.2016 Vuosi 2016 alkoi voimakkaalla kurssilaskulla

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015 Markkinakatsaus Joulukuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo laski lokakuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi oli marraskuussa

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Eufex Hedge. Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa

Eufex Hedge. Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa Eufex Hedge Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa Eufex Oy perustettu vuonna 2000 Suomen Rahoitustarkastuksen valvonnan alainen sijoituspalveluyritys liiketoiminta-alueet rahastoanalyysi rahastovarainhoito

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016 Markkinakatsaus Huhtikuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja mutta Euroopassa pieniä positiivisia signaaleja, kun ostopäällikköindeksit nousivat ja Saksan IFO -indeksi ylitti

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö 1 GS BRICs (euro hedged) acc Goldman Sachs Funds SICAV 3.52 65.8% 10-2 Swedbank Robur Privatiseringsfond Robur Fonder AB 3.06 28.9% 31.1% 8 3 3 Carnegie Worldwide Carnegie Fund 2.83 18.6% 21.8% 4 169 4

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Erikoistuneet rahastoratkaisut. OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki

Erikoistuneet rahastoratkaisut. OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki Erikoistuneet rahastoratkaisut OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki Teemat Erikoistuneet rahastoratkaisut mitä ja miksi? OP-Raaka-aine- sijoitusrahasto OP-Vaihtovelkakirjalaina-sijoitusrahasto OP-ryhmän erikoistuneet

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuoti skatsaukset H1/2017

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuoti skatsaukset H1/2017 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1/2017 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys jatkui varsin odotetusti vuoden 2017 alkupuoliskolla.

Lisätiedot

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja - Kuinka erotan jyvät akanoista Petri Kärkkäinen salkunhoitaja eq Suomiliiga eq Suomiliiga on Suomeen sijoittava osakerahasto Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin ja Suomessa noteerattujen yhtiöiden

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme Helmikuu 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Hyvä asiakkaamme Sampo Pankin ja Sampo Rahastoyhtiön siirtyessä pääsiäisenä osaksi Danske Bankin järjestelmiä lähes kaikkien Sampo Rahastoyhtiö

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Laadukasta varainhoitoa rahastomuodossa Erikoissijoitusrahasto UB Smart UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan Matti Kantomaa Tämän päivän haasteet korkosijoittajalle 1 kk Euribor 0,4 % Saksan 2 vuoden obligaatiotuotto 0,17 % Saksan 10 vuoden obligaatiotuotto 1,7 %

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO

POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO Miljardia Aktian hoidossa oleva asiakasvarallisuus 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Pankkien ja pankkiiriliikkeiden varainhoidon tarkoituksena on tuoda asiakkaan sijoituspäätöksiin ja salkunhoitoon lisäarvoa. Täyden

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 UB Korkosalkku Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 Markkinat Euroopan korkomarkkina on jo pitkään ollut pääosin kahden muuttujan armoilla: euroalueen velkaongelman ja sitä seuranneen pankkikriisin sekä

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 on ollut sijoittajalle vauhdikas. Kuluvaa vuotta ovat leimanneet sijoitusmarkkinoiden äkilliset tunnelmien vaihtelut ja lisääntyvä

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä Rahapäivä 14.9.2010 Sivu 1 Miksi Kehittyville markkinoille? Markkinoiden eri kehitysvaiheet luovat sijoittajille uusia mahdollisuuksia

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl. Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot