Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuoti skatsaukset H1/2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuoti skatsaukset H1/2017"

Transkriptio

1 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1/2017

2 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys jatkui varsin odotetusti vuoden 2017 alkupuoliskolla. Euroopassa talouskasvu nopeutui hieman ja yritysten odotukset muuttuivat aiempaa toiveikkaammiksi tulevan talouskehityksen suhteen. Mielialojen muutos optimistisemmaksi on koskenut erityisesti Suomea. Rakentamisen ohella myös teollisuuden ja kaupan suhdanneodotukset ovat vahvistuneet ja kotitaloudet ovat aiempaa luottavaisempia tulevasta talouskehityksestä. Työllisyystilanne on alkuvuonna alkanut myös parantua. Yhdysvalloissa hallinnon vaihtuminen marraskuun 2016 presidentinvaalien jälkeen kohensi tuntuvasti kotitalouksien ja yritysten mielialoja, mutta talouskasvu oli vielä kuluvan vuoden 1. neljänneksellä nihkeää. Toisella neljänneksellä kasvu nopeutui selvästi. Kiinan talouskasvu on alkuvuonna säilynyt vahvana, vajaassa 7:ssä prosentissa, mikä ylittää ekonomistien arviot. Inflaatio on hidastunut, kun mm. raaka-aineiden hintojen nousu taittui alkuvuonna. Yhdysvalloissa maan keskuspankki Fed jatkoi rahapolitiikan kiristämistä ja lyhyet korot jatkoivat vähittäistä nousuaan. Myös Kiinan keskuspankki kiristi rahapolitiikkaansa alkuvuonna. Euroalueella EKP:n ultrakeveä rahapolitiikkansa jatkui, mutta arvopapereiden osto-ohjelmaa pienennettiin keväällä hieman. Huomionarvoista on ollut euron selvä vahvistuminen valuuttamarkkinoilla, mikä osaltaan vähentää EKP:n paineita aloittaa irtautumista ultrakeveästä politiikastaan miinuskorkoineen. Vuotta 2016 leimasi poliittinen levottomuus, mutta alkuvuonna epävarmuus on vaimentunut Euroopassa mm. Ranskan presidentinvaalien jälkeen. Tämä on osaltaan selittänyt euron vahvistumista. KESKEISET MARKKINAMUUTOKSET Korkosijoitusten osalta alkuvuosi noudatti samaa kaavaa kuin Valtionlainojen tuotto on polkenut paikoillaan, mutta HY-yrityslainojen tuotto on varsin hyvä matalasta korkotasosta huolimatta. IG-yrityslainojen tuotto asettuu edellisten väliin. Lisäksi valtiolainojen tuotto on vaihdellut tuntuvasti. Osakkeiden osalta alkuvuosi merkitsi tuottokehityksen eriytymistä. Lisäksi valuuttakurssimuutokset vaikuttivat tuntuvasti euromääräisiin tuottoihin. Silmiinpistävintä tämä oli Yhdysvaltojen osakkeiden suhteen. Pääindeksit saavuttivat uusia huippuja, mutta dollarin vahvistuminen söi kokonaistuoton lähes nollaan. Tämän vuoksi teollisuusmaiden (DM) osakemarkkinoiden tuotto jää alkuvuonna vaatimattomaksi. Eurooppalaisten osakkeiden tuotto oli toki plussalla kohentuneiden talousnäkymien ja poliittisen epävarmuuden väistymisen vuoksi. Keväällä suomalaisten yhtiöiden kurssit nousivat vahvasti hyvien tulosten siivittäminä, mutta heinäkuussa tulokset pettivät ylimitoitetut markkinaodotukset. Kehittyvien markkinoiden (EM) tuotot olivat alkuvuonna selvästi paremmat kuin teollisuusmaiden. Varsinkin Intian, Etelä-Korean ja Taiwanin kurssikehitys on ollut vahvaa. MSCI ilmoitti kesäkuussa, että Manner-Kiinan osakkeet liitetään keskeisiin EM-osakeindekseihin. Tämä merkitsee tuntuvaa ja automaattista sijoitusvirtaa Kiinan osakemarkkinoille indeksirahastojen ym. vuoksi. FRONT STRATEGIA SIJOITUSRAHASTO Osakeriskin taktista säätelyä tehtiin lähinnä keväällä, kun ennen Ranskan presidentinvaaleja ostettiin ranskalaisia osakkeita salkkuun ja ne myytiin hyvällä voitolla heti sen jälkeen, kun vaalitulos oli selvinnyt. Sinänsä markkinakehitys ei tarjonnut yhtä paljon mahdollisuuksia taktiseen osakeallokaatioon, kuin aiempina vuosina. Kokonaisuutena osakkeet olivat koko alkuvuoden lievässä alipainossa. Alipaino koski nimenomaan Yhdysvaltojen osakemarkkinoita. Kehittyvien markkinoiden osakkeet olivat alkuvuoden likimain neutraalipainossa. Manner-Kiinan osakkeita lisättiin salkkuun kesäkuun lopulla, kun MSCI:n päätös muutoksista EM-indekseihin oli julkistettu. Korkosijoitusten osalta muutokset olivat alkuvuonna vähäisiä. HYyrityslainojen osuutta kasvatettiin tammikuussa. Koska salkussa oli jo valmiiksi huomattava ylipaino ko. lainoissa, lisäys tehtiin globaaleissa HY-yrityslainoissa ja CHF-määräisenä. Valuuttariskiä siis hajautettiin edelleen. Käteinen oli koko alkuvuoden ylipainossa ja salkun duraatio oli vertailuindeksiä selvästi lyhyempi Pienempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot FRONT MALTILLINEN SIJOITUSRAHASTO Maltillinen Sijoitusrahastossa noudatettiin Strategia Sijoitusrahastoa vastaavia salkkumuutoksia huomioiden pienempi osakepaino ja suurempi korkopaino. FRONT SUOMI SIJOITUSRAHASTO Front Suomi toimi vain tammi- ja helmikuun ennen lakkauttamistaan. Sijoitukset realisoitiin alkuvuonna useassa erässä myyntien ajoitusriski hajauttaen. Ennen lakkauttamistaan kaikki rahaston varat olivat käteistä. FRONT SIGNAL ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Suurempi riski Tyypillisesti suuremmat tuotot Pienempi riski Suurempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Pienempi riski Suurempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Front Signal rahaston ensimmäinen vuosipuolisko oli kaksijakoinen. Alkuvuosi oli rahastolle erittäin hyvä, kehittyvien markkinoiden toivuttua USA:n presidentin vaalien jälkeisestä notkahduksesta. Myös dollarin vahvistuminen tuki rahaston tuottokehitystä. Keväämmällä markkinatilanne muuttui, hyödykkeiden hintojen nousu taittui ja dollari alkoi nopeasti heikkenemään syöden rahaston tuottoja. Toukokuussa rahasto kärsi merkittävästi Brasilian lahjusskandaalista kun osakekurssien ja valuutan heikentyessä äkillisesti, jonka johdosta rahaston suurimman sijoituksen arvo (Latinalainen Amerikka ETF) laski yli 10%. Kehityksestä johtuen alkuvuoden hyvä tuotto kääntyi alkukesästä negatiiviseksi. Samalla yleinen markkinaympäristö muuttui epävarmemmaksi, ja rahaston käteisosuus on kesän aikana ollut korkea Pienempi riski Suurempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot Raporttijakson aikana ei käytetty johdannaisia. Frontin rahastojen omistuksiin perustuvaa äänivaltaa ei ole käytetty. 2

3 FRONT STRATEGIA SIJOITUSRAHASTO Arvostushistoria A3 A4 A5 A6 B3 B4 B5 Avaintiedot Tunnusluvut Rahaston arvo ( ) , , ,91 Omistajien lukumäärä Osuuksien lukumäärä A , , ,73 Osuuksien lukumäärä A , , ,20 Osuuksien lukumäärä A , , ,64 Osuuksien lukumäärä A6 51,32 51,32 191,48 Osuuksien lukumäärä B , , ,48 Osuuksien lukumäärä B4 0,00 0,00 0,00 Osuuksien lukumäärä B , , ,37 Osuuden arvo A3 130, , ,4289 Osuuden arvo A4 125, , ,0274 Osuuden arvo A5 126, , ,6625 Osuuden arvo A6 116, , ,4863 Osuuden arvo B3 120, , ,4289 Osuuden arvo B4 125, , ,0274 Osuuden arvo B5 119, , ,6625 Hallinnointipalkkio ( ) , , ,43 Säilytyspalkkio ( ) , , ,43 Juoksevat kulut A3/B3 1,16% Juoksevat kulut A4/B4 1,91% Juoksevat kulut A5/B5 0,51% Juoksevat kulut A6 2,41% Volatiliteetti 12 kk A3/A4/A5/A6 4,72%/4,72%/4,72%/4,72% Volatiliteetti 12 kk B3/B4/B5 6,12%/4,72%/6,12% Sharpen luku A3/A4/A5/A6 0,92/0,76/1,07/0,64 Sharpen luku B3/B4/B5 0,05/0,76/0,15 Salkun kiertonopeus 10,03% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A3/B3 0,75%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A4/B4 1,5%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A5/B5 0,1%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A6 2,0%/0,1% Hallinnointipalkkiot sijoituksista muihin rahastoihin ( ) 268,16 Sijoitusten jakauma OMAISUUSLUOKKAJAKAUMA 16,0 % 26,4 % 10,5 % 8,4 % 0,1 % 0,4 % 14,2 % 23,9 % Käteinen EUR Käteinen GBP Käteinen USD Yrityslainat HY Yrityslainat IG Osakkeet DM Osakkeet EM Valtionlainat 3

4 FRONT STRATEGIA SIJOITUSRAHASTO Sijoitukset Instrument Määrä (kpl) Kurssi Valuutta Markkina-arvo ( ) % rahaston arvosta ETF-sijoitukset Kehittyneet osakemarkkinat (DM) DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF 4 559,00 120,12 EUR ,08 0,96 % DB X-TRACKERS DJ STOXX ,00 77,19 EUR ,11 3,23 % DB X-TRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX UCITS ETF (DR) ,00 25,55 EUR ,45 1,53 % DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX UCITS ETF (DR) ,00 28,25 EUR ,00 3,82 % DB X-TRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF (DR) ,00 18,96 EUR ,65 2,12 % DB X-TRACKERS S&P/ASX ,00 32,82 EUR ,18 0,88 % DB X-TRACKERS SMI UCITS ETF (DR) 9 348,00 84,88 EUR ,24 1,39 % ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD 1 992,00 202,49 EUR ,67 0,71 % ISHARES MSCI CANADA - B UCITS ETF 2 452,00 103,29 EUR ,08 0,44 % ISHARES FTSE 100 UCITS ETF (ACC) (SXRW) ,00 122,70 EUR ,40 2,38 % LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD UTILITIES 6 474,00 189,26 EUR ,24 2,15 % LYXOR UCITS MSCI WORLD TELECOMMUNICATION SERVICES 8 812,00 101,89 EUR ,68 1,58 % OMXH25 INDEX SHARE ,00 44,39 EUR ,31 3,77 % Yhteensä ,09 24,97 % Kehittyvät osakemarkkinat (EM) DB X-TRACKERS HARVEST CSI 300 INDEX UCITS ETF ,00 9,38 EUR ,25 2,95 % DB X-TRACKERS MSCI AC ASIA X-JP TRN INDEX ,00 35,79 EUR ,69 7,67 % DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX ,00 36,55 EUR ,40 1,50 % ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALLCAP ,00 25,00 EUR ,00 0,86 % ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALLCAP ,00 59,19 EUR ,25 1,29 % ISHARES MSCI JAPAN ACC UCITS ETF ,00 33,62 EUR ,88 1,46 % LYXOR ETF MSCI INDIA ,00 15,30 EUR ,30 1,01 % ETF LYXOR RUSSIA ,00 25,54 EUR ,32 0,70 % Yhteensä ,09 17,44 % Yrityslainat HY ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF ,00 85,38 EUR ,98 1,88 % ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF ,00 92, ,45 1,88 % ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y ,00 107,41 EUR ,44 17,60 % SPDR BARCLAYS EURO HIGH YIELD BOND UCITS ETF ,00 58,59 EUR ,68 2,49 % Yhteensä ,55 23,85 % Yrityslainat IG ISHARES BG EURO CORP BOND ,00 129,72 EUR ,92 14,19 % ISHARES GBP CORPORATE BOND 0-5YR UCITS ETF 4 252,00 121,74 EUR ,43 0,91 % Yhteensä ,35 15,10 % Valtionlainat DB X II HARVEST CSI CHINA SOV BOND UCITS ETF (DR) ,00 18,14 EUR ,52 0,86 % DB X-TRACKERS II-EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF(DR) 3 678,00 269,76 EUR ,28 1,74 % ISHARES BARCLAYS $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF ,00 116,04 EUR ,92 4,66 % ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVERNMENT BOND ,00 79,92 EUR ,48 1,45 % SPDR BARCLAYS 1-5 YEAR GILT UCITS ETF 8 927,00 58,38 EUR ,26 0,91 % Yhteensä ,46 9,62 % ETF-sijoitukset yhteensä ,54 90,98 % Kassa ja muut varat, netto ,63 9,02 % Rahaston arvo ,17 100,00 % 4

5 FRONT MALTILLINEN SIJOITUSRAHASTO Arvostushistoria A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 Avaintiedot Tunnusluvut Rahaston arvo ( ) , , ,13 Omistajien lukumäärä Osuuksien lukumäärä A , , ,04 Osuuksien lukumäärä A2 977, ,94 343,71 Osuuksien lukumäärä A , , ,76 Osuuksien lukumäärä A4 18,59 0,00 0,00 Osuuksien lukumäärä B1 322,49 322,49 322,49 Osuuksien lukumäärä B2 0,00 0,00 0,00 Osuuksien lukumäärä B3 0,00 0,00 0,00 Osuuden arvo A1 128, , ,2642 Osuuden arvo A2 126, , ,5379 Osuuden arvo A3 130, , ,8981 Osuuden arvo A4 125, , ,0544 Osuuden arvo B1 122, , ,2642 Osuuden arvo B2 126, , ,5377 Osuuden arvo B3 130, , ,8981 Hallinnointipalkkio ( ) , , ,37 Säilytyspalkkio ( ) 9 146, , ,83 Juoksevat kulut A1/B1 1,14% Juoksevat kulut A2/B2 1,89% Juoksevat kulut A3/B3 0,49% Juoksevat kulut A4 2,39% Volatiliteetti 12 kk A1/A2/A3/A4 3,09%/3,09%/3,09% /3,09% Volatiliteetti 12 kk B1/B2/B3 4,27%/ 3,09%/3,09 % Sharpen luku A3/A4/A5/A6 0,47/0,23/0,69/0,06 Sharpen luku B1/B2/B3-0,36/0,23/0,69 Salkun kiertonopeus -5,13% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A1/B1 0,75%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A2/B2 1,5%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A3/B3 0,1%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A4 2,0%/0,1% Hallinnointipalkkiot sijoituksista muihin rahastoihin ( ) 266,60 Sijoitusten jakauma OMAISUUSLUOKKAJAKAUMA Käteinen EUR 9,6 % 17,4 % 1,0 % 0,9 % 7,9 % 25,0 % 12,0 % 26,2 % Käteinen GBP Käteinen USD Yrityslainat HY Yrityslainat IG Osakkeet DM Osakkeet EM Valtionlainat 5

6 FRONT MALTILLINEN SIJOITUSRAHASTO Sijoitukset Instrument Määrä (kpl) Kurssi Valuutta Markkina-arvo ( ) % rahaston arvosta ETF-sijoitukset Kehittyneet osakemarkkinat (DM) DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF 592,00 120,12 EUR ,04 0,48 % DB X-TRACKERS DJ STOXX ,00 77,19 EUR ,54 1,02 % DB X-TRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX UCITS ETF (DR) 3 898,00 25,55 EUR ,90 0,67 % DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX UCITS ETF (DR) 8 433,00 28,25 EUR ,25 1,61 % DB X-TRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF (DR) 4 635,00 18, ,43 0,59 % DB X-TRACKERS S&P/ASX ,00 32,82 EUR ,20 0,42 % DB X-TRACKERS SMI UCITS ETF (DR) 1 262,00 84,88 EUR ,56 0,72 % ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD 403,00 202,49 EUR ,21 0,55 % ISHARES FTSE 100 UCITS ETF (ACC) (SXRW) 1 497,00 122,70 EUR ,90 1,24 % ISHARES MSCI CANADA - B UCITS ETF 693,00 103,29 EUR ,97 0,48 % LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD UTILITIES 715,00 189,26 EUR ,90 0,91 % LYXOR UCITS MSCI WORLD TELECOMMUNICATION SERVICES 794,00 101,89 EUR ,66 0,55 % OMXH25 INDEX SHARE 6 600,00 44,39 EUR ,00 1,98 % Yhteensä ,55 11,24 % Kehittyvät osakemarkkinat (EM) DB X-TRACKERS HARVEST CSI 300 INDEX UCITS ETF ,00 9,38 EUR ,38 1,57 % DB X-TRACKERS MSCI AC ASIA X-JP TRN INDEX ,00 35,79 EUR ,35 3,23 % DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX 5 851,00 36,55 EUR ,05 1,44 % ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALLCAP 2 759,00 25,00 EUR ,00 0,47 % ISHARES MSCI JAPAN ACC UCITS ETF 3 294,00 33,62 EUR ,28 0,75 % LYXOR ETF MSCI INDIA 7 404,00 15,30 EUR ,20 0,77 % ETF LYXOR RUSSIA 2 234,00 25,54 EUR ,36 0,39 % Yhteensä ,62 8,61 % Yrityslainat HY ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF 3 275,00 85,38 EUR ,00 1,89 % ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 4 619,00 92, ,95 2,87 % ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y ,00 107,41 EUR ,18 18,64 % SPDR BARCLAYS EURO HIGH YIELD BOND UCITS ETF 4 087,00 58,59 EUR ,33 1,62 % Yhteensä ,46 25,02 % Yrityslainat IG ISHARES BG EURO CORP BOND ,00 129,72 EUR ,72 18,53 % ISHARES GBP CORPORATE BOND 0-5YR UCITS ETF 2 291,00 121,74 EUR ,16 1,88 % SPDR BARCLAYS EURO CORPORATE BOND UCITS ETF ,00 57,27 EUR ,55 7,64 % Yhteensä ,43 28,06 % Valtionlainat DB X II HARVEST CSI CHINA SOV BOND UCITS ETF (DR) ,00 18,14 EUR ,54 1,70 % DB X-TRACKERS II-EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF(DR) 1 492,00 269,76 EUR ,92 2,72 % ISHARES BARCLAYS $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF 8 146,00 116,04 EUR ,84 6,38 % ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVERNMENT BOND 5 264,00 79,92 EUR ,88 2,84 % SPDR BARCLAYS 1-5 YEAR GILT UCITS ETF 4 790,00 58,38 EUR ,20 1,89 % Yhteensä ,38 15,53 % ETF-sijoitukset yhteensä ,44 88,45 % Kassa ja muut varat, netto ,58 11,55 % Rahaston arvo ,02 100,00 % 6

7 FRONT SUOMI ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Arvostushistoria A1 A2 A3 Avaintiedot Tunnusluvut Rahaston arvo ( ) , ,06 Omistajien lukumäärä Osuuksien lukumäärä A , ,52 Osuuksien lukumäärä A , ,67 Osuuksien lukumäärä A ,45 714,90 Osuuden arvo A , ,7885 Osuuden arvo A , ,3388 Osuuden arvo A , ,9936 Hallinnointipalkkio ( ) 1 074, , ,86 Säilytyspalkkio ( ) 149, , ,14 Juoksevat kulut A1 - * Juoksevat kulut A2 - * Juoksevat kulut A3 - * Juoksevat kulut A4 - * Volatiliteetti 12 kk A1/A2/A3/A4 - * Sharpen luku A1/A2/A3/A4 - * Salkun kiertonopeus - * Hallinnointi-/säilytyspalkkio A1 0,75%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A2 0,10%/0,1% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A3 2,00%/0,1% * Suomi sijoitusrahasto on lopetettu Sijoitusten jakauma 7

8 FRONT SUOMI SIJOITUSRAHASTO Sijoitukset Instrument Määrä (kpl) Kurssi Valuutta Markkina-arvo ( ) % rahaston arvosta Sijoitukset yhteensä % Kassa ja muut varat, netto % Rahaston arvo % 8

9 FRONT SIGNAL ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Arvostushistoria A1 A2 A3 A4 Avaintiedot Tunnusluvut Rahaston arvo ( ) , ,71 - Omistajien lukumäärä Osuuksien lukumäärä A , ,61 - Osuuksien lukumäärä A2 3605, ,01 - Osuuksien lukumäärä A3 502,05 501,80 - Osuuksien lukumäärä A4 0,00 0,00 - Osuuden arvo A1 92, , Osuuden arvo A2 93, , Osuuden arvo A3 93, , Osuuden arvo A4 92, , Hallinnointipalkkio ( ) 1 400, ,91 - Säilytyspalkkio ( ) 1 786, ,03 - Juoksevat kulut A1 0,68% Juoksevat kulut A2 1,68% Juoksevat kulut A3 0,68% Juoksevat kulut A4 2,18% Volatiliteetti 12 kk A1/A2/A3/A4 11,33%/ 11,26%/ 11,28%/ 11,26% Sharpen luku A1/A2/A3/A4-0,73/-0,72/-0,69/-0,76 Salkun kiertonopeus 340,47% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A1 0,00 %/0,12% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A2 1,00 %/0,12% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A3 0,00 %/0,12% Hallinnointi-/säilytyspalkkio A4 1,50 %/0,12% Sijoitusten jakauma OMAISUUSLUOKKAJAKAUMA Käteinen EUR 21,8 % 0,2 % Käteinen USD 77,9 % Osakkeet EM 9

10 FRONT SIGNAL ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Sijoitukset Instrument Määrä (kpl) Kurssi Valuutta Markkina-arvo ( ) % rahaston arvosta ETF-sijoitukset Kehittyvät osakemarkkinat (EM) SPDR S&P Emerging Europe ETF ,00 25,63 EUR ,65 19,71 % Yhteensä ,65 19,71 % ETF-sijoitukset yhteensä ,65 19,71 % Kassa ja muut varat, netto ,73 80,29 % Rahaston arvo ,38 100,00 % 10

Front Varainhoito Oy. Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset

Front Varainhoito Oy. Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset Markkinakatsaus Keskeiset tapahtumat talous- ja sijoitusympäristössä Suhdannekehitys on alkuvuonna ollut euroalueen ja Yhdysvaltojen osalta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä Rahapäivä 14.9.2010 Sivu 1 Miksi Kehittyville markkinoille? Markkinoiden eri kehitysvaiheet luovat sijoittajille uusia mahdollisuuksia

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan Matti Kantomaa Tämän päivän haasteet korkosijoittajalle 1 kk Euribor 0,4 % Saksan 2 vuoden obligaatiotuotto 0,17 % Saksan 10 vuoden obligaatiotuotto 1,7 %

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Joulukuu 2011 sijoitusmarkkinoilla Markkinoilla odotettiin lisätoimenpiteitä Euroopan valtiovelkakriisin hallitsemiseksi ja Italian osalta käytännön toimenpiteitä uudelta hallitukselta.

Lisätiedot

2012 5 Kuukausikatsaus

2012 5 Kuukausikatsaus 2012 5 Kuukausikatsaus Huhtikuussa korjausliike osakemarkkinoilla Huhtikuussa sijoitusmarkkinoille palasi epävarmuus vahvan alkuvuoden jälkeen. Varsinkin huhtikuun alkupuolella korkean riskin omaisuusluokkien,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Kuukausikatsaus Marraskuu 2011 Lokakuu 2011 sijoitusmarkkinoilla positiivisempi tunnelma Lokakuussa oli positiivisempi tunnelma markkinoilla verrattuna alkusyksyyn. Yhdysvaltojen

Lisätiedot

2013 6 Kuukausikatsaus

2013 6 Kuukausikatsaus 2013 6 Kuukausikatsaus Markkinoiden volatiliteetti kasvoi Toukokuussa sijoitusmarkkinoiden epävakaus lisääntyi. Joukkolainamarkkinoilla korkokehitys kääntyi selvään nousuun, kun spekulaatiot keskuspankkien

Lisätiedot

2015 9 Kuukausikatsaus

2015 9 Kuukausikatsaus 2015 9 Kuukausikatsaus Osakemarkkinoilla miniromahdus Rahoitusmarkkinoiden ja varsinkin osakekurssien epävakaus jatkui elokuussa, kun markkinoilla koettiin miniromahdus. Elokuun alkupuolella Kiina jatkoi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 UB Korkosalkku Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 Markkinat Euroopan korkomarkkina on jo pitkään ollut pääosin kahden muuttujan armoilla: euroalueen velkaongelman ja sitä seuranneen pankkikriisin sekä

Lisätiedot

2015 5 Kuukausikatsaus

2015 5 Kuukausikatsaus 2015 5 Kuukausikatsaus - 1 - Vahvan alkuvuoden jälkeen hermoilua osake- ja korkomarkkinoilla Huhtikuussa mielialat muuttuivat sekä osake- että korkomarkkinoilla. Kuun alkupuolella kurssit vielä nousivat

Lisätiedot

Valtion Eläkerahasto sijoittajana

Valtion Eläkerahasto sijoittajana Valtion Eläkerahasto sijoittajana Toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi Valtion Eläkerahasto (VER) 13.11.2007 Valtion omistajapolitiikka -seminaari Valtion Eläkerahasto (VER) Väestön ikääntyminen Suomen osittain

Lisätiedot

Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007?

Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Raoul Konnos rahastonhoitaja Mihin kehittyviin markkinoihin sijoittaa vuonna 2007? Maaliskuu 2007 1 FIM kehittyvillä markkinoilla Mihin kehittyviin

Lisätiedot

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu kasvun riskit markkinoiden tunnelmat jatkuuko osakemarkkinoiden

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot ETF = Exchange-Traded Funds (Pörssinoteerattu rahasto) Rahastoyhtiön ylläpitämä, yleensä passiivinen sijoitusrahasto Seuraa tiettyä markkinaa, yleensä jotain indeksiä

Lisätiedot

2015 8 Kuukausikatsaus

2015 8 Kuukausikatsaus 2015 8 Kuukausikatsaus Kreikka vältti euroeron, Kiinan osakemarkkinat turbulenssissa Rahoitusmarkkinoiden epävakaus jatkui heinäkuussa ja Kreikan velkakriisin dramaattiset käänteet heiluttivat markkinoita

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Myönteinen kehitys jatkui helmikuussa Vuosi 2012 on alkanut hyvin myönteisissä merkeissä sijoitusmarkkinoilla. Euroalueen velkakriisi, joka loi epävarmuutta sijoittajien keskuuteen

Lisätiedot

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008

Syksyn 2008 markkinanäkymät. Kaj Forsström 10.9.2008 Syksyn 2008 markkinanäkymät Kaj Forsström 10.9.2008 Nordea Investment Management Kansainvälinen Pohjoismainen Suomalainen 157 / 26 Mrd Eur 550 / 70 henkilöä Erikoistuneet sijoitustiimit Useita sijoitusprosesseja

Lisätiedot

2013 7 Kuukausikatsaus

2013 7 Kuukausikatsaus 2013 7 Kuukausikatsaus Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Kesäkuun tuotot heikkoja sijoitusmarkkinoilla Kesäkuussa rahoitusmarkkinoilla jatkui spekulaatio siitä, miten ja milloin keskeiset

Lisätiedot

2013 2 Kuukausikatsaus

2013 2 Kuukausikatsaus 2013 2 Kuukausikatsaus Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Korot ja valuutat liikkeessä Vuosi 2013 alkoi vauhdikkaasti sijoitusmarkkinoilla. Osakekurssit nousivat heti vuodenvaihteen jälkeen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015 Markkinakatsaus Helmikuu 2015 Talouskehitys Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan yritysten suhdannekuva on Suomessa edelleen vaimea, mutta teollisuuden tuotanto olisi kasvamassa loivasti lähikuukausina

Lisätiedot

2012 12 Kuukausikatsaus

2012 12 Kuukausikatsaus 2012 12 Kuukausikatsaus Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Yhdysvallat riitelee, Kiina kasvaa Marraskuussa suurten talouksien poliittinen tilanne selkeytyi, kun Yhdysvaltojen presidentinja

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

2015 6 Kuukausikatsaus

2015 6 Kuukausikatsaus 2015 6 Kuukausikatsaus Hermostuneet markkinat jännittävät Kreikan uhkapeliä Osake- ja korkomarkkinoiden huhtikuussa alkanut korjausliike jäi toukokuun alussa lopulta vaatimattomaksi ja kuun loppupuolella

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot

Ajankohtaista osakemarkkinoilta kuumimmat osakkeet juuri nyt

Ajankohtaista osakemarkkinoilta kuumimmat osakkeet juuri nyt Ajankohtaista osakemarkkinoilta kuumimmat osakkeet juuri nyt Sijoitusristeily 24.3.2007 Jukka Hemmi, salkunhoitaja Varainhoito Puh. 010 444 2573, jukka.hemmi@handelsbanken.fi Pohdittavaa Sekava makrokuva

Lisätiedot

Tuottoa ja hajautusta vaihtoehtoisilla rahastosijoituksilla. Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Miia Hukari

Tuottoa ja hajautusta vaihtoehtoisilla rahastosijoituksilla. Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Miia Hukari Tuottoa ja hajautusta vaihtoehtoisilla rahastosijoituksilla Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Miia Hukari Tuottoa ja hajautusmahdollisuuksia vaihtoehtoisilla rahastosijoituksilla Nordea Fixed Income Hedge

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat VAIN AMMATTILAISSIJOITTAJILLE

Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat VAIN AMMATTILAISSIJOITTAJILLE Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat VAIN AMMATTILAISSIJOITTAJILLE 2 Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat Ydinsalkun rakentaminen: hajautuksen merkitys Pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) kasvua tukee sijoittajien

Lisätiedot

2015 4 Kuukausikatsaus

2015 4 Kuukausikatsaus 2015 4 Kuukausikatsaus - 1 - Vahva alkuvuosi kiihdytti kuplaspekulaatiota Maaliskuussa kurssinousu jatkui vahvana osakemarkkinoilla. Kaikkien päämarkkinoiden euromääräiset tuotot olivat positiivisia, kun

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöt hoitavat lakisääteisten

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin

Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin Mitä tekisit 100 miljoonalla? Mitä tekisit 100 miljoonalla? The recent record-breaking sale of a penthouse at Extell's One57 for over $100 million will

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden heikkojen jaksojen päättyminen osunut yksiin korkomarkkinoiden käänteiden kanssa

Osakemarkkinoiden heikkojen jaksojen päättyminen osunut yksiin korkomarkkinoiden käänteiden kanssa Osakemarkkinoiden heikkojen jaksojen päättyminen osunut yksiin korkomarkkinoiden käänteiden kanssa 10000 Dow Jones Ind. Average Index, excl. dividends Osakemarkkinoiden Arvostuskupla 2000 Yksityisen sektorin

Lisätiedot

2013 8 Kuukausikatsaus

2013 8 Kuukausikatsaus 2013 8 Kuukausikatsaus Korkomarkkinat rauhoittuivat Toukokuussa alkaneet spekulaatiot siitä, miten ja milloin tärkeimmät keskuspankit muuttavat rahapolitiikkaansa vaimenivat selvästi kesällä. Erityisesti

Lisätiedot

Erikoistuneet rahastoratkaisut. OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki

Erikoistuneet rahastoratkaisut. OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki Erikoistuneet rahastoratkaisut OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki Teemat Erikoistuneet rahastoratkaisut mitä ja miksi? OP-Raaka-aine- sijoitusrahasto OP-Vaihtovelkakirjalaina-sijoitusrahasto OP-ryhmän erikoistuneet

Lisätiedot

Nordnet hajauta kustannustehokkaasti useammille markkinoille. 23.3.2007 Sijoitusristeily Country manager, Taru Rantala

Nordnet hajauta kustannustehokkaasti useammille markkinoille. 23.3.2007 Sijoitusristeily Country manager, Taru Rantala Nordnet hajauta kustannustehokkaasti useammille markkinoille 23.3.2007 Sijoitusristeily Country manager, Taru Rantala Nordnet on Pohjoismaiden suurin internetmeklari - lähes 150 000 asiakasta Toimimme

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

2013 9 Kuukausikatsaus

2013 9 Kuukausikatsaus 2013 9 Kuukausikatsaus Maailmatalouden suhdannekuva kohentui Elokuussa rahoitusmarkkinoille tuli uusi epävarmuustekijä, kun Syyrian sisällissota sai kansainvälisen ulottuvuuden ja riski konfliktin eskaloitumisesta

Lisätiedot

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Valikoiman yksinkertaistamiseksi ja yksivaluuttaisten lajien

Lisätiedot

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme Helmikuu 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Hyvä asiakkaamme Sampo Pankin ja Sampo Rahastoyhtiön siirtyessä pääsiäisenä osaksi Danske Bankin järjestelmiä lähes kaikkien Sampo Rahastoyhtiö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi. Sijoitusnäkemys

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi. Sijoitusnäkemys Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Sijoitusnäkemys Syyskuu 2015 Sijoitusnäkemys Syyskuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Makrotalous ja sijoitusnäkemys 4 Korot 5 Osakkeet 6 Sijoitusnäkemys on Danske

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Arvopaperin aamuseminaari 8. toukokuuta 2012 Miia Hukari Nordea Rahastoyhtiö Oy Korkosijoittajan näkymät Hidas talouskasvu ja matala korkotaso

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet Osake- ja korkorahastot

Lisätiedot

Etf - sijoitusstrategin työkalu

Etf - sijoitusstrategin työkalu Etf - sijoitusstrategin työkalu Karo Hämäläinen Sijoitusristeily 2008, 5.4.2008 Mikä on etf? Etf = Exchange traded fund = pörssilistattu rahasto Kaupankäynti kuten (ulkomaisella) pörssiosakkeella Monet

Lisätiedot

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainoilla vakautta salkkuun johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainat Joukkolainamuotoisia sijoituskohteita, jotka koostuvat suurelta osin korkosijoituksesta jolla taataan pääomaturva,

Lisätiedot

valtteri.ahti@evli.com Pääomamarkkinat kaisa.parkkila@evli.com Pääomamarkkinat

valtteri.ahti@evli.com Pääomamarkkinat kaisa.parkkila@evli.com Pääomamarkkinat valtteri.ahti@evli.com Pääomamarkkinat kaisa.parkkila@evli.com Pääomamarkkinat Talvi on tulossa. Kurjuuden vääjäämättömyys ei ole pelkästään Stark-suvun motto vaan moderni mörkö talousviisaiden takaraivossa.

Lisätiedot

2015 3 Kuukausikatsaus

2015 3 Kuukausikatsaus 2015 3 Kuukausikatsaus - 1 - EKP:n arvopapereiden osto-ohjelmaa odottaessa Helmikuu jatkoi tammikuussa alkanutta vahvaa kehitystä sijoitusmarkkinoilla. Osakekurssit nousivat voimakkaasti teollisuusmaissa

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

FIM Aamukatsaus. Uutisotsikot: FIM yrityslainakatsaus:

FIM Aamukatsaus. Uutisotsikot: FIM yrityslainakatsaus: 21.9.2015, 1 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15 1:15 2:15 3:15 4:15 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 FIM Aamukatsaus Uutisotsikot: Osakemarkkinat laskivat

Lisätiedot

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Kuukausikatsaus kesäkuu 2014 6.6.2014 Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Hyviä tilastoja Yhdysvalloista, osin myös Euroopasta Kiinasta hyviä uutisia, talous näyttää stabiloituneen, aktiviteetti nousussa

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli huhtikuussa lopussa 279,70, eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +2,38 %. 12 kuukauden tuotto oli huhtikuun lopussa +25,30 % ja kuuden kuukauden tuotto +14,73

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Huhtikuussa yllättäviä markkinaliikkeitä. Toukokuu 2015. Heikkoja taloustilastoja Yhdysvalloista ja Kiinasta

Kuukausikatsaus. Huhtikuussa yllättäviä markkinaliikkeitä. Toukokuu 2015. Heikkoja taloustilastoja Yhdysvalloista ja Kiinasta Kuukausikatsaus Toukokuu 2015 Heikkoja taloustilastoja Yhdysvalloista ja Kiinasta Euroopan kasvuodotukset nousussa EKP etenee osto-ohjelmissa, FEDin koronnosto-odotus siirtynyt eteenpäin Kreikka neuvotteluissa

Lisätiedot

2015 1 Kuukausikatsaus

2015 1 Kuukausikatsaus 2015 1 Kuukausikatsaus - 1 - Epävarmuutta markkinoilla: Venäjä ja Kreikka Joulukuussa markkinoiden sahaus jatkui ja osakemarkkinoilla nähtiin kuun alkupuolella voimakas kurssilasku. Kuun jälkipuoliskolla

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 1 SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 2 1. Taloudellinen ympäristö vuonna 2013 Vuosi 2013 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivissa merkeissä kun keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti yhdessä

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO

POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO Miljardia Aktian hoidossa oleva asiakasvarallisuus 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Vinasun Corporation yhtiöesittely

Vinasun Corporation yhtiöesittely JOM SILKKITIE & KOMODO -rahastot Syyskuussa Aasian osakemarkkinat jatkoivat volatiilia kehitystään. Markkinastressiä ja suuria liikkeitä aiheutti FED:in setelielvytyspäätös, osaksi Saksan vaalit ym. Aasian

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

2014 12 Kuukausikatsaus

2014 12 Kuukausikatsaus 2014 12 Kuukausikatsaus - 1 - Raakaöljyn hinta romahti Marraskuussa osake- ja korkomarkkinat kehittyivät huomattavasti vakaammin kuin lokakuussa. Teollisuusmaiden osakekurssit nousivat hyvin, mutta EM-pörssit

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Uuden Sukupolven Indeksituotteet. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010

Uuden Sukupolven Indeksituotteet. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010 Uuden Sukupolven Indeksituotteet Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010 Uuden Sukupolven Indeksituotteet Indeksisijoittaminen Euroopassa Sijoittajien vaatimukset

Lisätiedot

FIM Aamukatsaus. Uutisotsikot:

FIM Aamukatsaus. Uutisotsikot: 8.10.2015, 1 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15 1:15 2:15 3:15 4:15 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 FIM Aamukatsaus Uutisotsikot: Osakemarkkinat eilen nousussa

Lisätiedot

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Kuukausikatsaus huhtikuu 2015 Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Yllätyksellisiä taloustilastoja, mutta maltillisia tasomuutoksia Yhdysvalloissa keskuspankki viivästää koronnostoa EKP aloitti QE ohjelman,

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa 1 Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa Tekstin joukossa olevat kuvat aukeavat täysikokoisina hiirellä klikkaamalla. 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista

Lisätiedot

Eniten shortatut OMX HEX osakkeet verrattuna n. 3.5 kk sitten olleeseen tilanteeseen:

Eniten shortatut OMX HEX osakkeet verrattuna n. 3.5 kk sitten olleeseen tilanteeseen: 25.9.2015, 1 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15 1:15 2:15 3:15 4:15 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 FIM Aamukatsaus Uutisotsikot: Osakemarkkinoilla eilen

Lisätiedot