TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn liittyvä neuvnta ja hjaus Infrmaatilukutaidn kulutus EduLabin kulutus ja petuksen tuki Hallintpalvelut Talus Henkilöstö Viestintä, tiettekniikka ja tilat Tritnian verkstt Alueelliset verkstt Kansallinen yhteistyö Kansainvälinen yhteistyö Liitteet: Tilastt Osallistuminen 1

2 TRITONIAN JOHTOKUNTA 2010 Jäsenet Svenska handelshögsklan: prfessr Peter Björk, Hanken Vaasan ammattikrkeakulu: petusjhtaja Raijaliisa Laakknen, varapj. Vaasan ylipist: ylipistnlehtri Minnie Kntkanen ylipistnlehtri Olli-Pekka Viinamäki piskelija Viljami Wiirilinna Yrkeshögsklan Nvia: prrektr Birgitta Frsström Åb Akademi: prfessr Helena Hurme, rdförande Ammattikrkeakulujen piskelijat: piskelija Jnne Eilimö, VAMOK Yhteiskuntasuhteet/ Vaasan kaupunki: apulaiskaupunginjhtaja Kristina Stenman Tritnian henkilökunta: infrmatiker Susanne Hlmlund (Hanken) Varajäsenet planerare Kristina Wallin timialajhtaja Elina Martin prfessri Tim Vekara prfessri Christph Parry piskelija Outi Kukknen förvaltningschef Kjell Heir överbiblitekarie Pia Södergård studerande Marcus Ahlvik, Nvium hallintjhtaja Veli-Matti Laitinen bibliteksaman. Sari Seitamaa-Svenns (ÅA) Esittelijä: Kirjastnjhtaja Vukk Palnen Sihteeri: Kääntäjä-tiedttaja Ann-Sfie Källund TRITONIAN JOHTORYHMÄ Kirjastnjhtaja Vukk Palnen (VY) Palvelupäällikkö Marita Ahla (VAMK) Kulutus- ja kkelmapäällikkö Christina Flemming (ÅA) Hallintpäällikkö Suvipäivi Pöytälaaks-Kistinen (VY) Kirjastnhitaja Christian Nelsn (Nvia, henkilöstön edustaja), varalla kirjastsihteeri Vesa Perkiömäki (VY) VUOSIKERTOMUKSEN KIRJOITTAJAT: Vukk Palnen, Marita Ahla, Maria Byhlm, Christina Flemming, Susanne Hlmlund, Raija Löytölä, Suvipäivi Pöytälaaks-Kistinen, Sari Seitamaa-Svenns 2

3 Tritnian vusi 2010 Vusi 2010 li muutsten vusi. Tritniasta tuli viiden krkeakulun mistama tiedekirjast ja petuksen tukiyksikkö, kun Vaasan ammattikrkeakulu ja Yrkeshögsklan Nvia yhdistivät kirjasttimintansa Vaasan ylipistn, Åb Akademin ja Svenska handelshögsklanin mistamaan Tritniaan. Ammattikrkeakulukirjastjen tekniikan kkelmat ja Vaasan ammattikrkeakulun ssiaalialan kkelmat li siirretty Wlffintien tiselta pulelta ja naapurikrttelista Wlffintien varresta Tritniaan j marraskuussa 2009 ja samaan aikaan klme kkelmatietkantaa li yhdistetty. Tritnia sai kaksi timipistettä lisää, kun Vaasan ammattikrkeakulun liiketalus ja matkailu sekä terveysala jäivät Raastuvankadun varteen ja Nvian terveys- ja ssiaaliala Sarjakadun kiinteistöön. Uusi rganisaati avattiin krkeakulujen jhdn saattamana 7.1. Ttesimme sillin, että Tritnian nimen tri-alku merkitsee siitä lähtien klmea tehtävää: ylipistkirjasta, ammattikrkeakulukirjasta ja petuksen tukiyksikköä. Uuden ylipistlain mukaisesti Tritnian klme emylipista muuttui vuden alussa valtin tilivirastista julkisikeudellisiksi yksiköiksi. Sekä Vaasan ylipist että Åb Akademi uudistivat samalla mat rganisaatinsa. Vaasan ammattikrkeakulusta tuli vuden 2010 alusta alkaen sakeyhtiö, jnka mistajia vat mm. Vaasan ylipist ja Hanken. Yrkeshögsklan Nvia li syntynyt 2009, kun useita rutsinkielisiä ammattikrkeakuluja yhdistettiin sakeyhtiöksi Yrkeshögsklan vid Åb Akademi. Tritnian rganisaati ja jhtamismalli uudistuivat: Hanken Åb Akademi Vaasan ylipist Vaasan ammattikrkeakulu Yrkeshögsklan Nvia Jhtryhmä Henkilökunnan kkus Jhtkunta Kirjastnjhtaja Yhteiskunta: Vaasan kaupunki AMK piskelijat Tritnian henkilöstö Kulutus- ja tietaineistpalvelut Lähi- ja verkkpalvelut Hallintpalvelut Opetuksen kehittämisen pedagginen ja tiet- ja viestintätekninen tuki, entinen ppimiskeskus, sekä kirjastn kulutuspalvelut ja kkelmiin liittyvä asiantuntijatyö yhdistettiin kulutus- ja tietaineistpalveluiksi. Lähi- ja verkkpalveluihin kuuluvat Tritnian lähipalvelut Ylipistrannassa, 3

4 Raastuvankadulla ja Sarjakadulla, tietaineiststa tiedttaminen verkkpalveluiden avulla, erityisesti kkelmatietkanta Trian ja Nelli-prtaalien kautta, sekä uuden aineistn hankinta ja luettelinti. Hallinnn alaisuuteen yhdistettiin henkilöstö- ja talushallint, viestintä ja kääntäminen, atk-palvelut sekä tila- ja virastmestaripalvelut. Kirjastnjhtaja ja klmen yksikön esimiehet sekä henkilökunnan edustaja mudstivat Tritnian jhtryhmän. Laajentuminen ja uusi rganisaati tarjsivat hyvän mahdllisuuden timinnan kehittämiseen. Tritnian verkksivut uudistettiin kknaan. Asiakastiedtusta laajennettiin ssiaaliseen mediaan niin, että ajankhtaisista asiista ja tapahtumista alettiin tiedttaa Tritnian Facebk-sivulla klmella kielellä ja sähköisistä tietaineistista Twitterin kautta englanniksi. Syksystä alkaen aukilaikaa jatkettiin kl 9-10, jllin ei le henkilökhtaista palvelua. Tehtäviä järjesteltiin niin, että erityisesti Vaasan ylipista ja Vaasan ammattikrkeakulua palvelevia timintja rganisaatikhtaisten verkkaineistjen ja kkelmien hallinnassa yhdistettiin. Myös eri krkeakuluihin kuuluvien henkilöiden sa-aikaisille työvapaille vitiin palkata yhteisiä sijaisia. Tritnian Pietarsaaren timipisteessä alettiin valmistautua vunna 2012 avattavaksi suunnitellun yhteiskirjastn syntyyn. Tarkituksena n yhdistää Åb Akademin lastentarhanpettajakulutuksen, Nvian musiikin ja kuvataiteen kulutuksen sekä Keski-Phjanmaan ammattikrkeakulun Pietarsaaren timintjen kirjastpalvelut yhteiseen kirjastn. Vaasassa tehtiin ehdtukset terveys- ja ssiaalialan kirjastpalveluiden liittämisestä suunnitteilla levaan Medibthniaan. Kun tarkastellaan ammattikrkeakulujen mukaan tula Tritnian kirjastpalveluihin, mnien timintjen vlyymi n kasvanut merkittävästi vuden 2009 Tritniaan verrattuna. Kkelmatietkannassa levien niteiden määrä lisääntyi 37 prsentilla ja nimekkeiden määrä 28 prsentilla. Uusien lainjen määrä kasvi 78 prsenttia, lainjen uusintjen määrä 40 prsenttia, kkelmatietkannan tiednhakujen määrä 25 prsenttia, piskelijille annettujen kulutustuntien määrä 50 prsenttia ja kulutuksiin sallistuneiden määrä 145 prsenttia. Tritnian kustannukset kasvivat nin 25 prsenttia. Tärkeä ylipistjen ja ammattikrkeakulujen henkilökunnan tehtävä li ppia tisiltaan, miten man krkeakulun rganisaati timii, miten asiat n massa kirjastssa tehty, mitkä uudet timintamallit vidaan ttaa käyttöön ja mitkä vanhat mallit pistetaan. Henkilökunnan kesken pidettiin sisäisiä kulutuksia ja neuvtteluja, jtta vitaisiin spia yhteisistä timintalinjista prsessien yhdenmukaistamiseksi niin pitkälle kuin mahdllista. Yhdistäminen n pitkä prsessi. Vusi 2010 li speutumisen ja uudelleen järjestelyjen aikaa. Kirjastn asiakkaille keväällä tehdyssä kyselyssä arvit Tritnian timinnasta uusissa lsuhteissa livat kuitenkin hyviä, jiltakin sin jpa erittäin hyviä. 4

5 Kirjastn kkelmapalvelut Tritnian ensimmäistä vutta viiden krkeakulun yhteisenä laitksena leimasivat timivien järjestelmien rakentaminen, timinnan vakauttaminen sekä Tritnian aseman vakiinnuttaminen kaikkien viiden krkeakulun yhteisenä kirjastna ja ppimiskeskuksena. Vunna 2010 panstettiin markkinintiin ja tiedtukseen, varsinkin Vaasan ammattikrkeakululle ja Nvialle. Tämä prsessi jatkui kk vuden ajan ja knkretisitui erityisesti krkeakulukhtaisten palvelumutjen tutannssa. Uudelleenrganisinnilla pulestaan tavitettiin synergiaetuja: aihealueiden asiantuntemus rganisitiin kkelmakhtaisesti, minkä seurauksena yksi henkilö vi nyt vastata useamman krkeakulun aihealueista. Kaikki prsessit, jtka n vitu yhdenmukaistaa, n yhdenmukaistettu. Painetut kkelmat ja niiden käyttö Yhdistetyn kirjastn kkelmatyöt jatkuivat aineistjen läpikäymisenä ja uudelleenlukituksena kk vunna. Kkelmat livat yhdistymisen myötä kasvaneet niteeseen Tritnian kkelmat syksyllä 2010 Tritnian painetun aineistn kkelma laajeni ammattikrkeakulujen myötä nin 30 prsentilla. Jtta sujuva kkelmatyö pääsisi npeasti alkuun, tarvittiin työprsessien määrittelyä painetun ja verkssa levan kkelman hankintihin, aineistn käytön seurantaan, kkelmien arviintiin ja karsintaan. Kkelmien kehittäminen päätettiin alittaa juuri yhdistyneestä tekniikan kkelmasta. Vaasan kaupungin juhlarahalahjituksen ansista pystyttiin hankkimaan painettua aineista, kuten eri aljen yleisluntisempaa aineista, perustesten sumen- ja rutsinkielisiä käännöksiä, klassikita sekä kielten petusta tukevaa aineista. Painpistealueita livat mm. uusiutuva energia sekä mnikielisyys ja - kulttuurisuus. Yhdistynyt kirjasttietkanta Tria hämmensi asiakkaita aluksi vunna 2010, kun tietkannasta näkyivät nyt eri timipisteiden aineistt, Åb Akademin Pietarsaaren kkelma sekä uusina aineistina varsinaisen Tritnian ulkpulelta Nvian Uudenkaarlepyyn taidekirjallisuuskkelma sekä Nvian musiikkikulutuksen aineista Pietarsaaresta. Eri luettelintikäytäntöjen ja -hjelmien takia ammattikrkeakulujen (Ewa ja 5

6 Syhlva) tietkantjen yhdistymisestä Triaan jhtui, että tietkannan yhdenmukaistamistyö jatkui kk vuden 2010, jllin nin tietueen sisältöä krjailtiin vielä vunna Painetun kkelman niteiden ja nimekkeiden kasvu (kpl) Niteet Nimekkeet Kaukpalvelun väheneminen krkeakulukirjastissa näkyi myös Tritniassa hulimatta timinnan laajentumisesta. Annetuissa lainissa li melk paljn ammattikrkeakulujen hankkimaa uutta aineista, kun se nyt näkyi yhteistietkanta Lindassa, jssa muiden ammattikrkeakulukirjastjen kkelmat eivät tistaiseksi le mukana Kauklainat ja jäljenteet (kpl) Annetut Saadut Verkkkkelmat ja niiden käyttö Verksta saatavat aikakauslehtien, hakutesten ja tietkantjen kkelmat hankittiin edelleen krkeakulujen lisenssien perusteella. Tritnia vastasi Vaasan ylipistn ja Vaasan ammattikrkeakulun verkkaineistjen hankinnasta ja näiden krkeakulujen sekä Nvian tietaineistprtaalin hallinninnista. Vaasan ylipistn ja Vaasan ammattikrkeakulun käyttöön tulevia e-kirja-alustja verrattiin ja etsittiin käyttökelpisia vaihtehtja. Hankenin e-kirjat löytyivät j Hankenin verksta. Åb Akademi Vasan tarpeita varten stettiin pieni määrä yksittäisiä e-kirjja, jtka vat saatavilla Åb Akademin verkssa. Vaasan ylipistn ja Vaasan ammattikrkeakulun verkkaineistjen käyttö sittautui keskenään hyvin erilaiseksi. Käytetyin tietkantatyyppi li mlemmissa sanakirjatietkannat: ylipistssa käyttökertja li lähes 1,5 miljnaa, ammattikrkeakulussa nin Bibligrafisia tietkantja käytettiin ylipistssa nin kertaa ja ammattikrkeakulussa nin kertaa. Tiednhakuja hakutestietkantihin tehtiin ammattikrkeakulussa yli kaksinkertaisesti ylipistn nähden (amk 8404, y 3748). Katsttujen dkumenttien määrien ert livat ammattikrkeakulussa ja ylipistssa melk suuria sekä määrältään että julkaisutyypiltään: 6

7 Vaasan ammattikrkeakulu haetut dkumentit Sähkökirjatiet kannat Hakutestiet kannat Elektr.kausijul kaisut Esteettömiä palveluja kehitettiin yhdessä krkeakulujen pint-hjaajien kanssa. Esimerkkinä lainausaikaa pidennettiin asiakkaille, jilla n lukuvaikeuksia. Ylipistnrannan timipisteessä asennettiin Linguaitsepiskelukkaan ClarRead-puhesynteesihjelma sekä tasskanneri. Kulutus ja hjaus Tietaineistn liittyvä neuvnta ja hjaus Tietpalvelu jatki Ylipistnrannassa henkilökhtaisella tiednhaun pastuksella klmannen kerrksen inftiskillä sekä verkkpalveluina (Varaa tiednhaun hjausaika, Kysy kirjastlta). Vuden aikana tietpalvelun timintaa vaikeutti se, että krkeakulujen e-aineistihin pääsyä rajitettiin siten, että asiakkailla ja Tritnian henkilökunnalla n pääsy vain man krkeakulun Nelliprtaaliin sekä kyseisen kirjastyksikön tietverkn sisältämään aineistn. Tämä li selvä hunntuminen palvelussa verrattuna aikaisempiin vusiin, jllin li mahdllista käyttää kaikkien kehysrganisaatiiden Nelliaineistja. E-aineistjen rajitukset jhtivat myös muutksiin työprsesseissa. Ratkaisua ngelmaan etsittiin yhteistyössä FinElibin ja krkeakulujen atk-keskusten kanssa, tähän asti kuitenkin ilman knkreettista tulsta. Infrmaatilukutaidn kulutus piskelijille vunna 2010 Viiden krkeakulun piskelijille annetaan infrmaatilukutaidn kulutusta valtakunnallisten periaatteiden mukaisesti, kunkin krkeakulun kanssa svitulla tavalla sumeksi, rutsiksi ja englanniksi. Kulutusta annettiin tavanmaista enemmän, kska Yrkeshögsklan Nvian ja Vaasan ammattikrkeakulun piskelijat perehdytettiin käyttämään Tritnian tilja ja palveluita kirjastjen yhdistymisen jälkeen. Vuden 2010 aikana alitettiin Åb Akademin Lärcentretin kanssa yhteisen, ssiaalitieteiden laitkselle suunnatun petuksen suunnittelu. Infrmaatilukutaitkulutus tavitti kaiken kaikkiaan 5263 piskelijaa. Lähipetukseen käytettiin silti vain 566 tuntia, sillä sa kulutuksesta tteutetaan verkk-pintina. Opintpisteitä kertyi

8 Infrmaatilukutaidn ja tiednhankinnan kulutus santtajien määrä pintpisteiden määrä petustunnit Lyhytkursseja ja tietiskuja järjestettiin myös tavanmaista enemmän, sillä tärkeimmät kti- ja ulkmaiset tietkannat päivittivät käyttöliittymiään vunna 2010, mikä lisäsi täydennyskulutuksen tarvetta. Infrmaatilukutaitkulutuksen sisältöä n kehitetty piskelijilta ja krkeakulujen henkilökunnalta saadun palautteen perusteella. Tritnian kaikkien em-rganisaatiiden infrmaatilukutaidn kuluttajat sekä EduLabin edustajat vat kkntuneet jka tinen kuukausi käsittelemään infrmaatilukutaidn petuksen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä vuden. Kllekutsujana timii Tritnian kulutuskrdinaattri. Vunna 2010 n kehitetty yhteinen tilastjen keruu-, talletus- ja seurantamenetelmä. Kurssipalautelmakkeet uudistettiin. Oppimateriaaleja ja ppimistavitteita n tarkennettu emrganisaatiiden tarpeiden mukaisesti. Infrmaatilukutaitkulutuksista n tiedtettu aktiivisesti Tritnian uusilla ktisivuilla sekä kunkin krkeakulun tiedtuskanavien kautta. EduLabin kulutus ja petuksen tuki Kulutushjelmaa Learning in Netwrks (25 p) n kehitetty suunnitelman mukaisesti EduLabin knsrtityöryhmässä sekä yhteistyössä Åb Akademin pettajakulutuksen kanssa. Jhdatus verkkpedaggiikkaan (LIN1) uusittiin ja markkinitiin vuden 2010 aikana. Kulutus käynnistyi klmikielisenä tammikuussa Verkk-petuksen työkalut (LIN2) tteutettiin vuden 2010 aikana. Ylipistjen ja krkeakulujen henkilökunnalle EduLab järjesti 108 lyhytkurssia, jista 26 tarjttiin yhteistyössä kirjastn kanssa. Tritnian EduLabissa annetaan tukea verkkkurssien kehittämiseen kurssien, henkilökhtaisen hjauksen sekä mediatutannn mudissa. Verkk-petuksen tteutus (LIN3) n mentri-/cachingkulutus, jka tteutettiin suunnitelman mukaisesti vunna Palautteet vat lleet psitiivisia ja pettajien tuttaman kurssimateriaalin pedagginen tas n llut krkea. Kurssia arviidaan ja kehitetään yhteistyössä sallistuvien pettajien kanssa. Ssiaalisen median käyttö krkeakulupetuksessa sekä mahdllisuudet yhdistää teknlgiaa, interaktiivisuutta ja e-aineistja lisääntyvät. Tärkeä sa EduLab-työtä n seurata tutkimusta ja kehitteillä 8

9 levia uusia teknisiä ratkaisuja, jtta pystytään npeasti reagimaan niihin yhteiskunnan ilmiöihin, jtka vaikuttavat petukseen. Verkk-petuksen kehittämisen verkstt Åb Akademi i Vasan paikallisen verkk-petuksen jhtryhmä n työskennellyt ÅA:n verkk-petuksen strategiaan perustuvan timenpidesuunnitelman mukaisesti. Jhtryhmä n mm. jakanut virtualisintiin tarkitettuja varja yksittäisille pettajille, jtka vat sallistuneet LIN-kulutuksiin, sekä kehittänyt verkkkursseja ja ppimateriaalia EduLabin tuella. Työ jatkuu Turun ja Vaasan yhteisessä verkk-petuksen jhtryhmässä. Vaasan EduLab ja Turun Lärcentret i Åb vat vuden 2010 aikana ppineet tuntemaan tistensa rganisaatit, työntekijät ja timintamallit, mikä antaa hyvän perustan yhteistyön kehittämiselle. EduLabin henkilökunta vieraili Lärcentretissä tukkuussa ja Lärcentretin henkilökunta kävi vastavierailulla marraskuussa. EduLab sallistui myös Åb Akademi i Vasan atk-keskuksen jhtamaan verkk-petuksen tekniikan arviintiryhmään. Ryhmässä n testattu hjelmistja ja neuvteltu uusien hjelmien käyttööntsta sekä päivitysten, hjelmistjen ja työkalujen tarpeesta. Vaasan ylipistn verkk-petuksen kehittämisen verkstssa n 21 jäsentä, ja verkst kattaa ylipistn kaikki tiedekunnat. Työ n vuden 2010 aikana jatkunut entiseen tapaan ja fkuksena n llut yhteinen, mnikielinen krkeakulupedaggiikka Vaasassa. Verkstn tavitteena n luda, ylläpitää ja vahvistaa yhteistä petuksen kehittämisen timintaa ja kulttuuria, jakaa petuksen kehittämisen saamista ja hyviä käytänteitä, välittää tieta uusista kulutusmahdllisuuksista ja petuksen mnimutistamisen työkaluista sekä tuttaa tieta Tritnian kulutussuunnittelijille yksiköiden kulutustiveista ja tarpeista. EduLabin mediatutant Syksyllä 2010 tutetun videmateriaalin määrä klminkertaistui verrattuna kevään tilanteeseen. Painpiste n nyt siirtynyt yksittäisistä lyhyistä esittelyistä kurssikknaisuuksiin, jilla n vankka substanssisisältö. Ohjauksen tarve n kasvanut, kuten myös erityispalveluiden tarve. Jidenkin lehtreiden piskelijaryhmille n myös annettu suraa hjausta. Lukulaitehanke käynnistyi syksyllä 2010 kkeiluryhmien avulla ja hankkeesta kirjitetaan artikkeli, jka esitellään LIBER-kngressissa Hanke n saanut sakseen suurta kiinnstusta ja sitä jatketaan myös virallisen hankekauden päätyttyä. Hanketta rahitetaan Vaasan kaupungin vudeksi 2010 Tritnialle myönnetyllä juhlarahalla. EduLabin henkilöstö tti myös tehtäväkseen järjestää saamista lisäävän TVT-cachinghjelman, jka tteutettiin maksullisena erikiskulutuksena ulkpuliselle asiakasryhmälle. Cachinghjelman kkemukset livat hyviä ja hjelma n tettu käyttöön LIN-kulutukseen liittyen yhteistyössä Uumajan ylipistn kanssa. Tritnian visin mukaan Tritnian timinta laajentuu verkkpedaggiikasta ja mediatutannsta krkeakulupedaggiikan keskukseksi. Vaasan krkeakuluknsrtin EduLab-ryhmälle myönnettiin Vaasan kaupungin juhlarahaa mnikielisen krkeakulupedaggiikan knseptin lumiseksi. Vuden 2010 lpussa palkattiin krkeakulupedaggiikan suunnittelija seitsemäksi kuukaudeksi, suunnittelija alitti työnsä tammikuussa

10 Hallintpalvelut Tritnian uusi jhtsääntö ja työjärjestys astuivat vimaan vuden alusta. Uusi rganisaati ja ylipistjen uudet hallinnn ja taluden mallit vaativat kaikilta sapulilta speutumisaikaa. Talus Viiden em-rganisaatin hallinnn yhteensvittaminen uusissa lsuhteissa li vaativa tehtävä, varsinkin kun Vaasan ylipistn käyttöön ttamasta SAP-järjestelmästä ei juuri ennen syksyä saatu tulstetuksi talusraprtteja. Pääsa Tritnian rahituksesta tuli krkeakulujen budjetista. Vaasan kaupungin juhlarahan ja Nissin säätiön lahjituksen avulla hankittiin uutta kirjallisuutta ja alitettiin lukualustalta luettavien sähkökirjjen kkeilu. EduLabin saama kaupungin juhlaraha yhteisen krkeakulupedaggiikan suunnitteluun siirtyi lähes kknaan vudelle Tritnian kustannukset nusivat ammattikrkeakulujen mukaantuln jälkeen nin 30 %, kun mukaan lasketaan palkissa, tilakustannuksissa ja kirjallisuuden hinnissa tapahtunut kustannusten nusu Kustannukset Henkilöstö Tilat Kirjallisuus* Tiettekniikka Muut kulut *Kirjallisuuden hankinnan kulut vat krkeakulukhtaisia; tähän sisältyvät muut hankinnat paitsi Åb Akademin, Hankenin ja Nvian verkkaineistt sekä Åb Akademin painetut aikakauslehdet, jtka sisältyvät näiden krkeakulujen kirjastjen talusarviihin 10

11 TALOUS Timintakulut yhteensä (1000 ) 4 374,8 Henkilöstökulut 2 037,7 Kirjastaineistkulut 693,8 Tilakulut 1 412,0 Tiettekniikka 91,6 Muut kulut 139,7 Käytetty rahitus yhteensä (1000 ) 4374,8 Rahitus milta kehysrganisaatiilta 4194,2 Muu julkinen rahitus 71,5 Yksityinen rahitus 9,6 Maksullisen palvelun tult 88,9 Yhteisprjektien rahitus 10,6 Kti- ja ulkmaisen kirjallisuuden välityspalvelut vaihtuivat syksyllä. Hanselin kilpailutuksen phjalta ulkmaisen kirjallisuuden välittäjäksi tulivat Delbanc ja Bky.fi. Ktimaisen kirjallisuuden hankinnassa tehtiin sisäinen kilpailutus Hanselin valitsemien klmen timittajan kesken. Näistä välittäjäksi valittiin Bky.fi Oy. Näiden välittäjien kautta hankitaan pääsin Vaasan ylipistn, Hankenin, Nvian ja Vaasan ammattikrkeakulujen tarvitsema kirjallisuus. Åb Akademin hankinnat hidetaan yhteistyössä Åb Akademin kirjastn kanssa. Henkilöstö Tritnian vakituisesta henkilöstöstä 26 kuului Vaasan ylipistn, yhdeksän Åb Akademihin, seitsemän Vaasan ammattikrkeakuluun, neljä Yrkeshögsklan Nviaan ja kaksi Svenska handelshögsklaniin. Työvusien määrä li 49,7. Henkilöstön kuuluminen eri rganisaatiihin edellytti perehtymistä erilaisiin henkilöstöhallinnn käytäntöihin. Oman sisäisen timinnan läpinäkyvyyden ja selkeyden lisäämiseksi Tritniassa laadittiin ja tettiin käyttöön uusia henkilöstöön liittyviä lmakkeita ja hjeita. Vuden 2009 aikana henkilöstö li mukana yhteisen kirjastn suunnittelussa ja vusi 2010 li suunnitelmien viemistä käytäntöön. Yhteisistä käytännöistä keskusteltiin ja svittiin Tritnian sisäisissä timintkhtaisissa ryhmissä. Samalla nähtiin tarpeelliseksi lisätä tiedtusta, jten virallisten henkilökunnan kkusten lisäksi järjestettiin ns. trstaitreffit kerran kuussa. Trstaitreffeillä käsiteltiin ajankhtaisia asiita, tiedtettiin uusista asiista ja järjestettiin esittelyt Tritnian emkrkeakuluista; esittelijöinä timivat krkeakulujen edustajat tai Tritnian k. krkeakulun henkilöstö. Kesäkuussa tteutettiin pyöräretki ja tutustuminen Sarjakadun ja Raastuvankadun timipisteisiin. Osaamista lisättiin mm. järjestämällä yhteinen kkelmapäivä tuk- ja kesäkuussa, sisällönkuvailupäivä syyskuussa sekä yleisempi kehittämisaamupäivä julukuussa. Henkilöstön sallistumis- ja vaikuttamismahdllisuuksia lisättiin valitsemalla henkilöstön edustaja jhtryhmään. Virkistystimikunnan jäsenyyden timikaudeksi svittiin kaksi vutta ja jhtryhmän henkilöstön edustajan timikausi svittiin yhtenäiseksi jhtkunnan timikauden kanssa. Henkilökunnan tyytyväisyyttä uuteen rganisaatin ja muutkseen mitattiin malla sisäisellä henkilöstökyselyllä lkakuussa Kyselyn tarkituksena li kartittaa henkilökunnan näkemyksiä yhteisen Tritnian lumisesta sekä eri timintjen nnistumisesta. Kyselyssä kartitettiin myös 11

12 työilmapiiriä ja henkilöstön speutumista uuteen rganisaatin. Kehityskeskustelut käytiin vuden lppupulella, jiden yhteydessä selkeytettiin työtehtäviä ja vastuualueita. Virkistys- ja pintmatka järjestettiin Prin krkeakuluknsrtin kesäkuussa ja aiempien vusien tapaan Tritnian henkilöstöä sallistui Nice Run -juksutapahtumaan. Viestintä, tiettekniikka ja tilat Kääntäjä-tiedttaja sallistui krkeakuluknsrtin tiedttajien työryhmään (Cninf), jnka kautta tteutettiin Opiskele Vaasassa verkksivust. Sivustssa krkeakulujen tarjnta ja Tritnian kirjastpalvelut n ytimekkäästi kttu piirrsphjaiseen kampuskarttaan. Krkeakulut käyttävät sivusta sana maa, nurten khderyhmälle suunnattua kulutusmarkkinintiaan. Rahitus sivustn saatiin Vaasan kaupungin juhlarahasta. Tiettekniikan pulella www-sivujen työstäminen ja julkistamisen vaati runsaasti resursseja varsinkin alkuvudesta. Ammattikrkeakulut asettivat uusia vaatimuksia tiedn saatavuudelle ja mnia asiita selviteltiin krkeakulujen atk-yksiköiden kanssa. Tritnian sisällä kaikki parisataa tietknetta siirrettiin uudempaan hjelmistversin. Auditrium Nissin laitteist uusittiin täysin syksyn kuluessa. Myös kkusja videneuvttelutiljen laitteistja ja asiakastulstimia uusittiin. Kaksi uutta lainausautmaattia tettiin käyttöön ja vanha päivitettiin. Henkilöstön kannalta sähköpsti- ja kalenteritimintjen siirtyminen uuteen järjestelmään li tärkeä uudistus. Tilja järjesteltiin uudelleen ammattikrkeakulujen mukaan tuln myötä. Henkilökunnan tilajärjestelyiden yhteydessä tettiin man henkilökunnan käyttöön trnin klmas kerrs. Siihen sijittuvat Kulutus- ja verkkpalveluiden kirjastnhitajat ja infrmaatikt. Asiakkaille tarjttavia tutkijatilja li j rakennettu lisää trnin viiden kerrksen maisemaknttriin ja saksi myös kuudenteen kerrkseen, jten niiden määrä ei juurikaan vähentynyt. Ylipistnrannan niin kutsuttuun virtuaaliaulaan klmannessa kerrksessa hankittiin kalusteet ja piskelijat ttivat sen innkkaasti käyttöön. Ylipistrannan varasttiljen käyttösuunnitelma lunnsteltiin kesän aikana. Tritnian verkstt Alueelliset verkstt Vaasan krkeakuluknsrtin EduLab-työryhmä, jhn kuuluu asiantuntijita Tritnian kaikista kehysrganisaatiista, n kkntunut kymmenisen kertaa vunna Työryhmä n kehittänyt LIN1- kulutuksen sisältöä kesällä 2010 perustetun sisältötyöryhmän kautta. Työryhmä n nyt päättänyt työnsä ja LIN1 alki uudistuneena tammikuussa Työryhmä n myös saattanut alkuun knsrtin yhteisen mnikielisen krkeakulupedaggiikan kknaisuuden. Vuden lpussa svittiin, että ryhmä siirtyy Tritnian jhtkunnan alaiseksi neuvttelukunnaksi. Tritnia sallistui entiseen tapaan kirjallisuustapahtuma Vaasa LittFest Vasan järjestämiseen. Alueellisen verkkkirjastn Sukkulan sallistujat tapasivat keväällä Vaasan kaupunginkirjast-maakuntakirjastn rganisimassa tilaisuudessa jssa petusministeriön edustaja esitteli suunnitteilla levaa Kansallista digitaalista kirjasta. Kulutus- ja kkelmapäällikkö edusti Åb Akademita Vaasan kesäylipistn jhtkunnassa. 12

13 Kansallinen yhteistyö EduLab n vuden 2010 aikana kehittänyt yhteistyötä Oulun ylipistn Kasvatustieteiden tiedekunnan Oppimisen ja kulutusteknlgian tutkimusyksikön (LET) kanssa. Yhteistyö n tteutettu videluentvaihdn mudssa sekä vaihtamalla keskustelutehtäviä Tritnian EduLabin LIN3-kulutuksen sallistujien ja Oulun yksikön vastaavan kulutushjelman sallistujien kesken. Sumen virtuaaliylipistn varsinainen timinta lpetettiin EduLab n vuden 2010 aikana seurannut niitä työryhmiä, jiden ehdtetaan jatkavan vapaaehtisperustalla. EduLab n edelleen vunna 2010 sallistunut PedaFrum-verkstn sekä sen kahteen seminaariin. Kirjast li aktiivisesti mukana ylipist- ja ammattikrkeakulukirjastjen yhteisissä timinnissa. Kirjastnjhtaja timi kirjastjärjestelmäknsrtin Linnea2:n hjausryhmän puheenjhtajana ja ylipistkirjastjen neuvstn työvalikunnan jäsenenä, hän sallistui myös kirjastjärjestelmäknsrtin edustajana Kansalliskirjastn kansainväliseen arviintipaneliin ja li ylipistkirjastjen neuvstn edustaja Sumen standardisimisliitn Tiethultkmiteassa. Palvelupäällikkö li AMKIT-knsrtin jhtryhmän varajäsen ja hallintpäällikkö kuului Sumen tieteellisen kirjastseuran hallitukseen. Lisäksi Tritnialla li edustajia Finlandssvenska bibliteksföreningin jhttehtävissä, mm. vunna 2012 Sumessa pidettävän suuren kansainvälisen kirjastknferenssin valmisteluryhmässä. Kansainvälinen yhteistyö Tritnia sallistuu Btnia-Atlantica-hankkeeseen Nrdic Knwledge n the Web. Hanke n yhteinen Vaasan, Uumajan ja Bdøn krkeakuluille. Hankkeen mistajana timii Vaasan ylipist. Vuden 2010 aikana hanke n lunut, markkininut ja ylläpitänyt verkkphjaista keskusta sisältäen luentja, työpajja, tutkimusaineista, keskusteluja ja käytännön svelluksia. NKW-hankkeen puitteissa n kehitetty yhteistyötä LIN-kulutusten ja Uumajan ylipistn Universitetspedaggiska centrumin vastaavien LIKT-kurssien kesken vuden 2010 aikana. Yhteisiä resursseja n lutu ja petusta ja petusmediaa kehitetty yhteistyössä pettajien ja kurssien sallistujien kesken. EduLab tekee myös yhteistyötä Götebrgin IT-ylipistn ja Tukhlman ylipistn Pedaggiska enhetenin kanssa. Vuden 2010 aikana n Vaasan, Uumajan ja Bdøn kesken tteutettu luentja ja esityksiä (sekä fyysisesti että virtuaalisesti) klmessa eri seminaarissa ja kahdessa työpajassa. Tritnian henkilöstö sallistui mm. ELAG-knferenssiin Helsingissä, Creating Knwledge-knferenssiin Bergenissä sekä LIBERin kngressiin Århusissa. Peter Ahlrsin laatima psteri Eyetrackning and handling analysis f the Tritnia web services esiteltiin Eurpan tieteellisten kirjastjen järjestön LIBERin vusikngressissa Århusissa. Psterin taustaksi laadittiin Åb Akademin MediaCityn kanssa tutkimus, jssa selvitettiin sekä uusien että kkeneiden kirjastnkäyttäjien silmänliikkeitä Tritnian uusilla verkksivuilla. Psteri herätti kiinnstusta ja sai hyvää palautetta kngressin sallistujilta. Kirjastssa vieraili Erasmus-vaihdn perusteella dkumentalisti Elvira Aleixandre Baeza Universitat Jaume i Castellósta Espanjan Katalniasta. 13

14 Tritnian vusitilastt Tritnias årsstatistik LIITE 1 KIRJASTOPALVELUT muuts Kirjastn käyttö ja käyttäjät - Bibliteksbruk & användare % a) uudet asiakkaat - Nya kunder Kirjastkäynnit - Bibliteksbesök % Lainaus Utlåning a) lainat lån % itsepalvelulainat - självbetjäningslån lainat palvelutiskiltä - lån vid servicedisk b) uusinnat - förnyade lån % itsepalvelu-uusinnat - självbetjäningsförnyelser uusinta palvelutiskiltä - förnyelse vid lånedisk autmaattiuusinnat - autmatförnyelser SUMMA % Kauklainaus Fjärrlån a) annetut kauklainat - utlånade fjärrlån % b) saadut kauklainat - inlånade fjärrlån % Tietpalvelu - Infrmatinsservice % Kkelmatietkanta Tria - samlingsdatabasen tiednhakujen määrä - antal sökningar % Käyttäjäkulutus - Användarutbildning a) petustunnit - undervisningstimmar % b) santtajamäärä - antal deltagare % c) annettujen kurssien pintpistemäärä - kursernas sp % Aukilpäivät Öppetdagar % pääkirjast huvudbiblitek sivukirjastt (Jakbstad)

15 OPETUKSEN TUKI - HENKILÖSTÖKOULUTUS JA OHJAUS Kulutus Learning in Netwrks LIN1 sallistujat LIN1 tdistukset Opintpisteet LIN2 sallistujat LIN2 tdistukset Opintpisteet 21 0 LIN3 sallistujat LIN3 tdistukset Opintpisteet Lyhytkurssit sallistujat tilaisuuksien määrä tuntien määrä Ohjaus sallistujat tilaisuuksien määrä tuntien määrä Mediatutant &hjaus sallistujat * tilaisuuksien määrä tuntien määrä *sisältää puhelin- ja sähköpstikyselyt 15

16 LIITE 2, OSALLISTUMINEN Kansainvälinen yhteistyö Btnia-Atlantica: Nrdic Knwledge n the Web: Maria Byhlm, Peter Ahlrs Creating knwledge VI, Infrmatin Literacy and Diversity in Higher Educatin, Bergen: Linda-Marie Evertsn, Susanne Hlmlund ELAG-knferenssi (Eurpean Library Autmatin Grup), Helsinki: Jnna Haht, Vukk Palnen ELPUB 2010, Publishing in the netwrked wrld: Transfrming the nature f cmmunicatin, 14th Internatinal Cnference n Electrnic Publishing June 2010, Helsinki: Christina Flemming Eurpan kmissin Eurpe Direct -tiedtusverkst: Katri Rintamäki/ Satu Kinnari IFLA: Wrld Library and Infrmatin Cngress, Götebrg: Isabel Jhanssn LIBER Annual General Cnference, Århus: Vukk Palnen Nrdic Resurce Sharing, Reference and Cllectin Develpment Cnference 9 th Nrdic ILL Cnference, Hanasaari, Esp: Marita Ahla Stckhlms universitet (Pedaggiska Institutinen, tidigare Lärum): Maria Byhlm Erasmus-vaihtn saapunut: Elvira Aleixandre Baeza, Bibliteca. Centr de Dcumentación Eurpea, Universitat Jaume i Castelló, Spain Kansallinen yhteistyö AMKIT-knsrti - VAMKin edustaja: Marita Ahla, varalla Vukk Palnen - jhtryhmän varajäsen: Marita Ahla - kirjastnjhtajien kkukset: Marita Ahla Finlands svenska bibliteksförening rf: hallitus: jäsen Hanna Kuppala, varajäsen Isabel Jhanssn Internatinella utskttet: Isabel Jhanssn IT-utskttet: Christian Nelsn Kansalliskirjastn krdinimat ryhmät: FinELib (Kansallinen elektrninen kirjast) humanististen tieteiden asiantuntijaryhmä: Raija Löytölä yhteiskuntatieteiden asiantuntijaryhmä: Katri Rintamäki Linnea2-hjausryhmä: Vukk Palnen, pj Linnea2-system-pac-työryhmä: Ove Ritla Linda-kirjastjen luettelintivastaavat: Virva Tumist Tieteellisten kirjastjen yhteistilast: Virva Tumist, yhteyshenkilö Oulun ylipistn Oppimisen ja kulutusteknlgian tutkimusyksikkö Yhteistyö LIN3-kurssilla: Anu Ylital Sumen tieteellinen kirjastseura ry: Opintpalveluiden työryhmä: Katri Rintamäki Sumen ylipistkirjastjen neuvst: jäsen ja työvalikunnan jäsen: Vukk Palnen Infrmaatilukutaitverkstn hjausryhmä: Christina Flemming; yhteyshenkilö: Linda-Marie Evertsn 16

17 Sisällönkuvailun asiantuntijaverkst: Raija Löytölä Sumen virtuaaliylipist Vaasan ylipistn yhdyshenkilö: Anu Ylital AOR2 ryhmä (Opetuksen tvt-asiantuntijat, Ssiaalinen media, Oppimateriaalin tutant-lsuhteiden kehittäminen): Anu Ylital, Vaasan ylipistn edustaja, Maria Byhlm, Åb Akademin edustaja infrmaatilukutaidn Klaara-kysymyspankin ylläpitäjä: Katri Rintamäki Varastkirjast Jhtkunta : Christina Flemming Kkelmakarttahankkeen hjausryhmä: yhdyshenkilöverkstn jäsen: Sari Seitamaa-Svenns, varalla Susanne Hlmlund YHL (Pardia) Kirjasttimikunta: Rist Autti, varajäsen Tarja Yli-Karhu Alueellinen ja paikallinen yhteistyö Sukkula - alueellinen verkkkirjast: Vukk Palnen, jhtryhmän jäsen, kknkutsuja Vaasa LittFest Vasa: jhtryhmä: Vukk Palnen sisältötyöryhmä: Christina Flemming Vasa smmaruniversitet rf Vaasan kesäylipist ry: Christina Flemming, Åb Akademin edustaja hallituksessa. Krkeakulujen työryhmät ja luttamustehtävät Hanken Förvaltningsmöte (Möte varannan vecka för Hankens stödfunktiner i Vasa): Susanne Hlmlund, Hanna Kuppala Vaasan ammattikrkeakulu Kehittämisryhmän jäsen, AKAVAn edustaja: Marita Ahla Vaasan ylipist Kansainvälisten asiiden työryhmä: Ann Carina Tihinen, varajäsen Jnna Haht Opetuksen kehittämisen verkst: Anu Ylital, verkstn krdinaattri Vaasan ylipistlle Ylipistpedaggiikka-kulutuksen (10 p) krdininti: Katri Rintamäki/Anu Ylital Vaasan ylipistn Master s Degree Prgramme in Internatinal Business -kulutuksen pedagginen asiantuntija: Anu Ylital Fazer-Amican asiakastimikunta Vaasan ylipistssa: Leena Kusmanen Åb Akademi (Åb, Vasa) Arbetsgruppens för studerandestöd i Vasa: Linda-Marie Evertsn Arkivnämnden vid ÅA: Berit Öhman, varajäsen Christina Flemming CLL- Centret för livslångt lärande ÅA & Nvia: suppleant för Åb Akademis representant i direktinen: Christina Flemming Kvalitetsarbetsgrupp: Christina Flemming Lkala ledningsgruppen för virtualisering i Vasa, Maria Byhlm Persnalutbildningsarbetsgruppen vid ÅA i Vasa: Maria Byhlm, varajäsen Christina Flemming Onsdagsmöten (förvaltningens, fakulteternas, fristående inrättningarnas ch studentkårens ledande tjänstemän): Christina Flemming, Maria Byhlm 17

18 Utvärderingsgruppen vid DC/ÅA: Maria Byhlm Virtualiseringsledningsgruppen vid ÅA: Maria Byhlm Persnalföreningen vid Åb Akademi, luttamusmies: Isabel Jhanssn Vaasan krkeakulujen atk-yhteistyöryhmä: Ari Hvila Vaasan krkeakulujen LIN-kulutusten kehitystyöryhmä : Anu Ylital, Maria Byhlm, Camilla Willberg Vaasan krkeakuluknsrtin Cninf-työryhmä: Ann-Sfie Källund Vaasan krkeakuluknsrtin EduLab-yhteistyöryhmä: Maria Byhlm (pj), Peter Ahlrs, Vukk Palnen Tritnian mat työryhmät Jhtkunta: henkilökunnan edustaja: Susanne Hlmlund; varajäsen Sari Seitamaa-Svenns Jhtryhmä: Vukk Palnen (pj), Marita Ahla, Christina Flemming, Suvipäivi Pöytälaaks-Kistinen, Christian Nelsn (henkilöstön edustaja, varalla Vesa Perkiömäki) Laatutyöryhmä: Vukk Palnen (pj), Marita Ahla, Christina Flemming, Ann-Sfie Källund, Christian Nelsn, Suvipäivi Pöytälaaks-Kistinen, Maria Byhlm Virkistystyöryhmä: Rist Autti, Ann-Sfie Källund, Jnna Haht, Gun Vestman Luentja ja esityksiä kngresseissa ja seminaareissa ym. (Vaasan krkeakulujen ulkpulella) Lappeenrannan teknillisen ylipistn ja Saimaan ammattikrkeakulun kirjastjen seminaari, 5.2.: Vukk Palnen, Tritnia mnen rganisaatin palveluiden tuttaja EMTACL 10, Trndheim 26.4.: Christina Flemming & Katri Rintamäki, Best practices fr the adaptive library: case Tritnia 2010 LIBER Annual General Cnference, Århus kesäkuu 2010: Peter Ahlrs, Eyetrackning and handling analysis f the Tritnia web services (psteri) Finlands svenska bibliteksförenings årsknferens, Krshlm 10.9.: Christina Flemming, Tritnia Pentnia : från tre till 5. Kansalliskirjast, Kirjastverkkpäivät, Helsinki 29.10: Vukk Palnen, Krkeakulujen rakenteellinen kehittäminen henkilöstön näkökulmasta: Tritnia Sumen tieteellisen kirjastseuran kkelmaseminaari 1.11.: Christian Nelsn & Sari Seitamaa-Svenns, Pistprjektit kirjastja yhdistettäessä, Tritnia 2.0. Kkelmatyön eri vaiheet Nrdic Knwledge n the Web (NKW) ja knsrtiyhteistyöryhmän yhteinen petusseminaari Learning in Netwrks Tritnia järjestäjänä Henkilökunnan julkaisuja Margareta Danielssn & Susanne Hlmlund, Referensguide. Helsingfrs & Vasa: Svenska handelshögsklan. Bibliteket Ann-Sfie Källund: Yhteinen Tritnia avattiin tammikuussa // Kredi 1/2010 ammattikrkeakulujen verkklehti Vukk Palnen & Ann-Sfie Källund, Ylipistjen ja ammattikrkeakulujen yhteinen kirjast tteutui Vaasassa // Signum 1/2010. S Svenskbygden. Medlem i redaktinsrådet: Christina Flemming. 18

19 Tritniaa kskeneet haastattelut ja lehtiartikkelit Gemensamma Tritnia öppnar på trsdag // Vasabladetin verkkversi Haussa hyvä järjestelmä tietkneiden varaamiseen (haastattelu Tihinen ja Ahla) // Vaasan ylippilaslehti 5/2010 Hundratal böcker kan lagras i plattan // Vasabladet Kursböcker i läsplatta testas i Vasa // Meddelanden från Åb Akademi nr 14/2010 Lukulaitteesta vi tulla piskeluväline // Phjalainen Palsaarella n viiden tähden kirjast // Phjalainen , s. 4 Viiden krkeakulun Tritnia palvelee ainutlaatuisella knseptilla (haastattelu Palnen, Nelsn ja Ahla) // Vaasan ylipistlehti 1/2010 s. 5 19

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS sivu Tritnian vusi 2012: Kirjastnjhtajan katsaus 3 Kirjastpalvelut 5 Tietaineistkkelmat 5 Palvelut 5 Kirjastn prjektit 6 FinELibin prjekti verkkaineistjen saatavuudesta

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2011

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2011 TRITONIA LIITE 5 Jhtkunta 3.52012/11.6.2012 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2011 Vaasa 2012 1 Sisällys Tritnian kymmenes timintavusi Kirjastnjhtajan katsaus s. 3 Tietaineistt s. 5 Kulutus s. 7 Hallint s. 12 Verkstt

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011 Sumen Elintarviketyöläisten Liitt ry Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kest 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnr 2089/325/2011 Jaana Saaranen 20.1.2014 1 Sisällys Hankkeen tavite... 1 Hankesapulet ja yhteistyö...

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Phjis-Phjanmaan krkeakulupiskelijille Syyskuu 2014 Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -prjekti Tarve ja timintatapa Tarve kyselylle syntyi Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI VILUKKO hanke 17353. Hankkeen toteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nro: VILUKKO, 17353

LOPPURAPORTTI VILUKKO hanke 17353. Hankkeen toteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nro: VILUKKO, 17353 LOPPURAPORTTI Hankkeen tteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nr: VILUKKO, 17353 Lyhyt yhteenvet hankkeesta Hankkeen kattteemana li lunt- ja kulttuurimatkailun kehittäminen. Ylätasn

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

IAB Finland. Vuosikokous 2009. 10.3.2009 Ammattikorkeakoulu Metropolian päärakennus

IAB Finland. Vuosikokous 2009. 10.3.2009 Ammattikorkeakoulu Metropolian päärakennus IAB Finland Vusikkus 2009 10.3.2009 Ammattikrkeakulu Metrplian päärakennus 2 Sisällysluettel Esityslista... 3 Timintakertmus 2008... 4 IAB:n hallitus vunna 2008... 4 Markkinan kehitys... 5 Työryhmät...

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014 Meikäläiset Me Itse ry:n Jäsentiedte 2 / 2014 Kuva JT / Leija Sami Helle Helsingistä, Eira Lakka Jensuusta ja vammaistutkimuksen prfessri Sim Vehmas tapasivat Me Itse -päivillä Jyväskylässä. Me Itse ry

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA Avinylipist.fi MARKKINOINTISUUNNITELMA LUONNOS 23.3.2012 Tämä n markkinintisuunnitelma Avinylipist.fi -verkkpalvelulle. Markkinintisuunnitelmassa määritellään markkininnin tavitteet ja khderyhmät, vastuutus,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä N. 1/2013 Käytäntölähtöisen innvaatitiminnan timintamallien analysinti (Mdi 2a) Millaiset timintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä ja tulevaisuussignaaleja hyödyntävää innvaati-timintaa? Kaksi

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA 1 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA Visi Kuluttaja haluaa sumalaisia elintarvikkeita ja rukapalveluita sekä luttaa sumalaisen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot