HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ SATAMALAUTAKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 17.6.2008"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3

2 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ JÄSENET PUHEENJOHTAJA TIMO JAATINEN johtaja, (Kok.) timo.jaatinen(a)etl.fi VARAPUHEENJOHTAJA KALLE KALLIO toimitusjohtaja, (SDP) kalle.kallio(a)pp.inet.fi TUOVI ALLÉN asiantuntija, (SDP) tuovi.allen(a)sitra.fi KAARIN TAIPALE kaupunkitutkija, (SDP) kaarin.taipale(a)hse.fi ESKO RIIHELÄ (Kok.) esko.riihela(a)welho.com MILLA WIKSTEN markkinointipäällikkö, (Kok.) milla(a)wiksten.org JOHANNA HAUTAKORPI (Vihr.) johanna.hautakorpi(a)iki.fi JARI KALLIONIEMI ekonomi, (Vihr.) jari.kallioniemi(a)saaristomaailma.fi GÖRAN ÅHMAN dipl.ekon., (RKP) goran.ahman(a)kolumbus.fi KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA JUKKA LINDEMAN jukka.lindeman(a)taloverkot.fi VARAJÄSENET JUKKA KYRÖHONKA (Kok.) jukka.kyrohonka(a)welho.com MAARIT MU ASHEKELE diplomi-insinööri, (SDP) TIMO PUSKA (SDP) timove.puska(a)luukku.com ANTTI OJALA työnjohtaja, (SDP) antti.ojala(a)kontulan-kiinteistot.fi MARKKU MURROS (Kok.) markku.murros(a)gmail.com TIINA VALLILA (Kok.) tiina.vallila(a)finnrecord.inet.fi IRMA SIPPOLA toiminnanjohtaja, (Vihr.) irma.sippola(a)hel.fi PETRI SUNINMÄKI (Vihr.) petri(a)suninmaki.net ANN-LOUISE LAAKSONEN systems manager, (RKP) annlouise_laaksonen(a)hotmail.com VARAEDUSTAJA OUTI OJALA outi.ojala(a)pp.inet.fi

3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ ESITTELIJÄT MUUT OSALLISTUJAT Satamajohtaja Heikki Nissinen puh Tuotantojohtaja Heikki Lampinen puh Talousjohtaja Tauno Sieranoja puh Satamakapteeni Jukka Kallio puh Vs. tekninen johtaja Hannu Kärki puh Vuosaaren satamakeskuksen johtaja Kari Noroviita puh Vs. projektinjohtaja Erkki Latvasto puh Pöytäkirjanpitäjä, toimistopäällikkö Eeva Tuomola-Oinonen puh Satamalakimies Tero Leponiemi puh Viestintäpäällikkö Eeva Oittinen puh Sähköpostiosoite

4 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Sisältö Asia Sivu SATAMAJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan 1 tarkastajien valinta 2 Ilmoitusasiat 2 3 Satamajärjestyksen muuttaminen ja voimassaoloalueen laajentaminen 3 TALOUSJOHTAJA 4 Avustusanomukset vuodelle 2009 sekä vuoden 2007 valvontakertomusten hyväksyminen 5 Ei julkisuuteen Ohjelmistotoimittajan kattohinnan määrittäminen 5 7 VS. PROJEKTINJOHTAJA 6 Vuosaaren sataman PJ-toteuttajakonsultin lisätyöt 11 7 Vuosaaren sataman purku-urakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen 15 8 Vuosaaren sataman nosturikiskourakan lisä- ja muutostyövarauksen 17 korottaminen 9 Vuosaaren sataman kulunvalvontaurakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen 20 VUOSAAREN SATAMAKESKUKSEN JOHTAJA 10 Salassa pidettävä JulkL 24 1mom 17 k Salassa pidettävä JulkL 24 1mom 17k Salassa pidettävä JulkL 24 1mom 17k 34 OSASTONJOHTAJAT 13 Osastonjohtajien tilannekatsaukset 36 SATAMAJOHTAJA 14 Satamajohtajan tiedotukset Helsingin Satamassa tehdyt päätökset Päätösten täytäntöönpano 39

5 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/1 1 Satamajohtaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA HelSa Lautakunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kaarin Taipaleen (varalla Kalle Kallio) ja Johanna Hautakorven (varalla Jari Kallioniemi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

6 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 2 Satamajohtaja ILMOITUSASIAT HelSa Kaupunginvaltuuston päätösluettelo nro 11/2008 sekä päätösten täytäntöönpanoa koskeva kaupunginhallituksen päätös ( 774). Päätösluettelossa ei ole erityisesti Helsingin Satamaa koskevia päätöksiä. 2 Kaupunginhallituksen päätös ( 736). Asia: Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päivätyn Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman hallintokuntien toiminta- ja taloussuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan huomioon otettavaksi, ja kehottaa ilmansuojelutyöryhmää lähettämään toimintaohjelman Uudenmaan ympäristökeskukselle, vastaamaan ohjelman seurannasta sekä toimittamaan ympäristöministeriölle selvityksen ohjelman toteutumisesta kolmen vuoden välein. Satamalautakunta on antanut asiasta lausunnon ( 49). ESITTELIJÄ EHDOTUS Lautakunta päättänee merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat 1-2 merkittäneen tiedoksi sekä se, että niistä on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin

7 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/3 3 Satamajohtaja SATAMAJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN JA VOIMASSAOLOALU- EEN LAAJENTAMINEN HelSa Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista ( /955) edellyttää, että yleisessä liikenteessä olevassa kunnallisessa satamassa on oltava satamajärjestys, ja siinä tarpeelliset määräykset sataman käyttämisestä ja satama- alueella noudatettavasta järjestyksestä. Satamajärjestys sisältää säännöksiä ja määräyksiä järjestyksestä, turvallisuudesta, tavaran lastauksesta ja purkamisesta, varastoinnista, liikenteestä, toimimisesta yleensä satama-alueilla sekä ympäristömääräyksiä. Helsingin kaupungin satamajärjestys kattaa kaikki Helsingin satama-alueet, rahtisatamat ja matkustajasatamat, ja siihen kuuluu sekä maa- että vesialuetta. Satamajärjestys on luonteeltaan kunnallinen järjestyssääntö. Satamajärjestys on esityslistan./. liitteenä 1. Vuosaaren sataman avaaminen yleiselle liikenteelle vuoden 2008 lopussa edellyttää, että Helsingin kaupungin satamajärjestys ulotetaan kattamaan myös Vuosaaren sataman satama-alue. Nykyään Vuosaaressa on voimassa satamajärjestys ainoastaan pienellä ranta-alueella. Se säädettiin osalle vanhaa telakka-aluetta, jota on käytetty satunnaisesti hiilenpurkaukseen../. Esitys satamajärjestyksen mukaiseksi Vuosaaren satama-alueeksi on esitetty esityslistan liitteessä 2. Satama-alueen rajan muodostavat idässä ns. melumuuri ja sen takana oleva jalankulkualue. Vesialueen rajan etelässä muodostaa Helsingin Sataman vuokraaman vesialueen raja, jolloin satama-alue rajautuu väyläalueeseen. Lännessä satama-alue rajautuu Ruusuniemen kanavaan. Satamajärjestyksen alueeseen eivät kuulu ahtaustoimintaa harjoittavan satamaoperaattoreiden tukitoiminnot kuten toimisto-rakennukset, työntekijöiden sosiaalitilat, konekorjaamot tai parkkihalli. Sponda Oyj:lle ja John Nurminen Oy:lle vuokrattu logistiikka-alue on jätetty satamajärjestyksen voimassaoloalueen ulkopuolelle. Myös Ruusuniemen kanavan pohjoispuolella on Sponda Oyj:lle vuokrattu alue jää satama-alueen ulkopuolelle.

8 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/3 4 Satamajohtaja Satamajärjestyksen 7 määrää luotsin tilaamisesta. Nyt voimassa olevan satamajärjestyksen mukaan luotsi on tilattava Helsingin VTSkeskuksesta. Määräys on vanhentunut. Nykyään luotsitilaukset hoidetaan Luotsausliikelaitoksen luotsivälityksen kautta, joten satamajärjestyksen 7 tulee muuttaa vastaamaan voimassaolevaa käytäntöä. ESITTELIJÄ EHDOTUS Satamajohtaja esittää, että Helsingin kaupungin satamajärjestyksen voimassaolo-aluetta Vuosaaressa muutetaan esityslistan liitteen 2 mukaisesti ja että satamajärjestyksen 7 muutetaan vastaamaan nykytilannetta. Lautakunta päättänee osaltaan hyväksyä Helsingin kaupungin satamajärjestyksen muuttamisen esityslistan mukaisesti ja esittää muutosten hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Kirje kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin Leponiemi Tero, satamalakimies, puhelin LIITTEET Liite 1 Helsingin kaupungin satamajärjestys sekä sen 7 :ään esitetty muutos Liite 2 Ehdotus uudeksi satamajärjestyksen voimassaoloalueeksi Vuosaaressa

9 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/4 5 Talousjohtaja AVUSTUSANOMUKSET VUODELLE 2009 SEKÄ VUODEN 2007 VAL- VONTAKERTOMUSTEN HYVÄKSYMINEN HelSa Helsingin Meripelastusyhdistys r.y. on pyytänyt kaupungilta vuodelle 2009 avustusta euroa. Tästä euroa anotaan yhdistyksen pelastusveneiden kuluihin, euroa meripelastusaseman kuluihin ja euroa meriturvallisuudesta tiedottamiseen. Suomen Meripelastusseura r.y. on pyytänyt Helsingin kaupungilta vuodelle 2009 avustusta euroa pelastusristeilijä Jenny Wihurin toimintamahdollisuuksien ylläpitämiseksi. Merimiespalvelutoimisto (MEPA) on pyytänyt Helsingin kaupungilta ulkomaalaisten merenkulkijoiden kiertoajeluihin, merimiesklubien ja kuntotilojen ylläpitoon sekä merenkulkijoiden lehtipalveluihin ja urheilutoimintaan yhteensä euroa vuodelle Merimiespalvelutoimisto on lakisääteinen merimiesten viihtyvyyttä hoitamaan perustettu laitos (laki 447/2007 ja asetus 720/2007). Hallituksen esityksen perusteluissa laiksi merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta todetaan muun muassa, että merimiespalvelutoimintaa tulee harjoittaa yhteistyössä asianomaisten satamakaupunkien kanssa. Kuluvaa vuotta varten Helsingin Meripelastusyhdistys r.y. on saanut satamalautakunnalta vuotuisavustusta euroa, Suomen Meripelastusseura r.y euroa ja Merimiespalvelutoimisto euroa. Suomen Meripelastusseura r.y. on vuosittain saanut toimintansa rahoittamiseen avustuksia myös Raha-automaattiyhdistykseltä ja valtiolta. Helsingin Meripelastusyhdistys r.y. on saanut avustusta Helsingin kaupungilta. Merimiespalvelutoimisto saa tuloja lakiin perustuen palvelumaksuina alusten henkilökunnalta, työnantajalta ja valtiolta sekä tämän lisäksi omasta hotelli- ja klubitoiminnastaan. Kaupunginhallituksen ohjeissa avustettavalla yhteisöllä tarkoitetaan lähinnä vapaaehtoista aatteellista toimintaa varten perustettua, yhdistysrekisteriin merkittyä tai ainakin merkittäväksi ilmoitettua yhdistystä. Merimiespalvelutoimisto lakisääteisenä yhteisönä ei täysin tätä ehtoa täytä, mutta sen toiminnan luonteen vuoksi myös Helsinki Suomen suurimpana satamakaupunkina on avustanut sitä.

10 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/4 6 Talousjohtaja ESITTELIJÄ Talousjohtaja esittää, että Helsingin Satama sisällyttäisi vuoden 2009 talousarvioehdotukseen avustuksia ulkopuolisille yhteisöille yhteensä euroa ja että tästä summasta varattaisiin euroa Helsingin Meripelastusyhdistys r.y:lle ja euroa Suomen Meripelastusseura r.y:lle sekä euroa Merimiespalvelutoimistolle. Todettakoon tässä yhteydessä, että näiden normaalien vuosiavustusten lisäksi Helsingin Satama on mm. vuonna 2006 osallistunut uuden meripelastusaluksen hankinnan rahoittamiseen myöntämällä Helsingin Meripelastusyhdistykselle siihen tarkoitukseen euroa. Myös Vuosaaren merimieskirkkoa varten vuokratun tontin vuokrasta on myönnetty vapautus vuoden 2010 loppuun saakka../. Valvontakertomukset vuodelta 2007 on jaettu esityslistan liitteinä. EHDOTUS Lautakunta päättänee, että vuoden 2009 talousarvioehdotukseen sisällytettäisiin avustuksia ulkopuolisille yhteisöille seuraavasti: Helsingin Meripelastusyhdistys r.y:lle euroa, Suomen Meripelastusseura r.y:lle euroa sekä Merimiespalvelutoimistolle euroa. Lisäksi lautakunta päättänee hyväksyä vuoden 2007 valvontakertomukset. Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle. Lisätiedot: Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin LIITTEET Liite 1 Helsingin Meripelastusyhdistys r.y:n valvontakertomus vuodelta 2007 Liite 2 Suomen Meripelastusseura r.y:n valvontakertomus vuodelta 2007 Liite 3 Merimiespalvelutoimiston valvontakertomus vuodelta 2007

11 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/1 7 Lisälista 1 Talousjohtaja Ei julkisuuteen 5 OHJELMISTOTOIMITTAJAN KATTOHINNAN MÄÄRITTÄMINEN HelSa

12 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/5 11 Vs. projektinjohtaja VUOSAAREN SATAMAN PJ-TOTEUTTAJAKONSULTIN LISÄTYÖT HelSa Aikaisemmat päätökset Lautakunta päätti oikeuttaa Helsingin Sataman tekemään Vuosaaren projektinjohtototeuttajakonsultin tehtäviä koskevan sopimuksen Ahma insinöörit Oy:n kanssa. Tehtävä sisälsi PJ-toteuttajakonsultin tehtävät vuoden 2008 loppuun saakka. Tehtävän kokonaishinta oli euroa (alv 22 %). Projektinjohtaja oikeutettiin tilaamaan lisä- ja muutostöitä enintään eurolla (alv 22 %). Sopimus allekirjoitettiin Lautakunta päätti oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään Vuosaaren sataman PJ-toteuttajakonsultilta Ahma insinöörit Oy:ltä tilattaviin lisätöihin enintään euroa (alv 22 %) tekemänsä päätöksen lisäksi. Päätöksen esityslistatekstissä mainittiin lisätyötarpeen liittyvän vuoden 2006 tehtäviin. Lautakunta päätti oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään Vuosaaren sataman PJ-toteuttajakonsultilta tilattaviin lisätöihin enintään euroa (alv 22 %) edellisten päätösten lisäksi. Lautakunta päätti oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään Vuosaaren sataman PJ-toteuttaja-konsultilta tilattaviin lisätöihin enintään euroa (alv 22 %) , ja tekemiensä päätösten lisäksi. Taustaa Lautakunnan esityslistalla todettiin mm. seuraavaa: Yhteenvetona voidaan todeta, että Vuosaaren satama on osoittautunut alunperin arvioitua huomattavasti monitahoisemmaksi ja laajemmaksi rakennushankkeeksi. Projektin edetessä on tullut eteen runsaasti muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös PJ-toteuttajakonsultin tehtäviin. Merkittävimmät muutokset liittyvät siihen, että sataman ns. toinen vaihe toteutetaan rinnan ns. ensimmäisen vaiheen kanssa sekä se, että sataman suunnitelmia kehitetään jatkuvasti rakentamisen rinnalla.

13 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/5 12 Vs. projektinjohtaja Kesällä 2006 Ahma-insinöörit Oy:n toimialueesta siirrettiin sataman porttialueen rakennuttaminen ja valvonta hoidettavaksi pääosin suoraan VUOSA-projektin toimesta. Tämän ratkaisun perusteena oli alueen poikkeuksellisen monitahoinen luonne, joka edellyttää tilaajan välitöntä panostusta eri työvaiheiden koordinointiin ja ohjaukseen. Vuosaaren satama otetaan käyttöön marraskuussa Tilaajan kannalta on tärkeää, että konsultilla on varattuna riittävät resurssit eteen tulevien tehtävien hoitamiseen. Hankkeeseen perehtyneiden keskeisten asiantuntijoiden on oltava käytettävissä kaikissa vaiheissa vuoden 2008 loppuun saakka. VUOSA-projekti on laatinut arvion satama-alueella vuonna 2008 tarvittavista rakennuttamis- ja valvontaresursseista. Sen mukaan Ahma insinöörit Oy:n alkuperäiseen palvelupakettiin sisältyvien henkilöiden (keskimäärin 7,5 hlöä) lisäksi tarvitaan Ahma-insinöörit Oy:ltä 2,5 valvojan lisätyöpanos (alkuvuonna enemmän ja loppuvuonna vähemmän). Lisäksi VUOSA-projektin on tarkoitus tilata edelleen valvontapalveluja rakennusvirastolta. Rakennusvirastolta tilattavat palvelut liittyvät pääosin kunnallisteknisiin töihin, joissa rakennusvirastolla on erityisen laaja asiantuntemus. Ratatöihin on tilattu erillinen kyseisiin töihin erikoistunut valvoja. Edellä lueteltujen syiden lisäksi valvontaresurssien tarpeen lisääntyminen liittyy erityisesti siihen, että monet työt ovat pakkautuneet suoritettavaksi samanaikaisesti ja että töitä tehdään yhtä aikaa laajalla alueella kaikkialla. Operaattoreiden omien rakennus- ja asennustöiden suorittaminen samanaikaisesti edellyttää runsaasti töiden koordinointia ja erilaisia selvittelyjä.

14 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/5 13 Vs. projektinjohtaja VUOSA-projekti on neuvotellut Ahma insinöörit Oy:n kanssa tarvittavasta lisäresurssoinnista. Sopimuksessa mainittujen veloitusperusteiden mukaan yhden lisäprojektiinsinöörin/valvojan kustannus on euroa kuukaudessa (alv 0 %). Ahma insinöörit Oy vastaa sopimuksensa mukaisesti työmaan johtovelvoitteista ja tässä roolissa yrityksen tehtävät ovat lisääntyneet VUOSA-projektin alueelle asettamien lisävalvojien ja ns. toisen vaiheen projektinjohtotehtävien johdosta. Tästä on neuvoteltu korvaus, joka on euroa kuukaudessa (alv 0 %). Näin Ahma insinöörit Oy:ltä vuonna 2007 tarvittavien lisätöiden kustannukset ovat yhteensä euroa kuukaudessa (alv 0 %). Lisäksi on perusteltua varautua ennalta arvaamattomiin vähäisiin lisä- ja muutostöihin. Tällä perusteella esitettiin varattavaksi Vuosaaren sataman PJtoteuttajakonsultilta tilattaviin lisätöihin vuonna 2008 enintään euroa (alv 22 %). Lisätöitä hankkeen loppuvaiheessa arvioitua enemmän Vuosaaren sataman rakennustöiden hoitaminen on edellyttänyt kuluvana vuonna PJ-toteuttajakonsultilta aikaisemmin arvioitua suuremman työpanoksen. Tiukka aikataulu ja monien toimijoiden samanaikainen työskentely satamatyömaalla edellyttävät VUOSA-projektin puolelta tehokasta valvontaa ja koordinointia. Lisäksi järjestelmien koekäyttöön ja toimivuuden varmistamiseen on perusteltua panostaa riittävästi. Ahma insinöörit Oy:ltä tarvitaan arvioitua enemmän resursseja näihin töihin sataman valmistumiseen saakka ja tästä syystä vuodelle 2008 päätetty lisätöiden tilausvaltuus ei riitä. ESITTELIJÄ VUOSA-projekti on neuvotellut Ahma insinöörit Oy:n kanssa syyskuun ja joulukuun 2008 välisen ajanjakson resurssoinnista henkilöittäin. Tämän perusteella vs. projektinjohtaja esittää lisätöiden tilausvaltuutta korotettavaksi eurolla (alv 22 %). Näin varmistetaan osaltaan sataman käyttöönotto tämän vuoden marraskuun lopussa. Lisätöiden valtuus kohoaa siten 2,7 miljoonaan euroon.

15 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/5 14 Vs. projektinjohtaja EHDOTUS Lautakunta päättänee oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään Vuosaaren sataman PJ-toteuttajakonsultilta Ahma insinöörit Oy:ltä tilattaviin lisätöihin enintään euroa (alv 22 %) , , ja päätetyn lisäksi. Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle sekä VUOSAlle. Lisätiedot: Latvasto Erkki, vs. projektinjohtaja, puhelin

16 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/6 15 Vs. projektinjohtaja VUOSAAREN SATAMAN PURKU-URAKAN LISÄ- JA MUUTOSTYÖ- VARAUKSEN KOROTTAMINEN HelSa Vuosaaren entisen telakan lohkohalli sijaitsi Vuosaaren sataman yritysalueella, suurimmaksi osaksi John Nurminen Oy:n vuokra-alueella ja osaksi Sponda Oyj:n vuokra-alueella. John Nurminen Oy:n toimintaa Vuosaaren sataman yritysalueella koskevan sopimuksen mukaisesti lohkohallin tuli olla purettuna mennessä. Lohkohallin purkukustannukset sisältyvät yritysalueen rakentamiskustannuksiin, jotka peritään yritysalueen maanvuokralaisilta infrakorvauksina. Purku-urakka Lohkohallin purkutyöt toteutettiin purkutyöurakassa 6, jonka urakoitsijaksi valittiin halvimman tarjouksen ( euroa, alv 22 %) antanut Helsingin Metallipurkaus Oy. Lautakunta päätti asiasta Samassa yhteydessä lautakunta päätti oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään mahdollisiin lisä- ja muutostöihin yhtensä enintään euroa (alv 22 %). Lautakunta päätti korottaa urakan lisä- ja muutostyövarausta ja oikeuttaa projektijohtajan käyttämään urakkaan liittyviin lisä- ja muutostöihin oikeuttamansa euron (alv 22 %) lisäksi euroa (alv 22 %). Urakan työt aloitettiin lokakuussa 2007 ja urakka valmistui ja vastaanotettiin sopimuksen mukaisesti Urakkaan sisältyi lohkohallin purkutyön lisäksi 120 tuntia rakennuskohteen ulkopuolelta tulevan betonin pulverointia ja tonnia pulveroidun betonijätteen murskaamista. Tämä pulveroitava ja murskattava betoni tuli telakka-altaassa olleista betonisista laskualustoista. Betonijätteen pulverointiaika kohosi 120 tunnista 283 tuntiin. Lisäksi poistettavan asfaltin määrä lisääntyi urakkaan alun perin sisältyneestä tonnista tonniin.

17 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/6 16 Vs. projektinjohtaja Urakan lisätyönä teetettiin Meriportin porttirakennuksen purkutyö, joka rahoitetaan kaupunginhallituksen esirakentamisrahoista. Urakan toteutuneet lisätyöt ovat taloudellisen loppuselvityksen mukaisesti yhteensä euroa (alv 22 %), joten lautakunnan myöntämä lisä- ja muutostyövaraus, yhteensä euroa (alv 22 %) ylittyy eurolla (alv 22 %). ESITTELIJÄ EHDOTUS Vs. projektinjohtaja esittää, että Vuosaaren sataman purku-urakan lisäja muutostyövarausta korotetaan eurolla (alv 22 %). Lautakunta päättänee korottaa Vuosaaren sataman purku-urakan 6 lisä- ja muutostyövarausta ja oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään urakkaan liittyviin lisä- ja muutostöihin aiemmin oikeuttamansa euron lisäksi euroa (alv 22 %). Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle sekä VUOSAlle. Lisätiedot: Latvasto Erkki, vs. projektinjohtaja, puhelin

18 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/7 17 Vs. projektinjohtaja VUOSAAREN SATAMAN NOSTURIKISKOURAKAN LISÄ- JA MUU- TOSTYÖVARAUKSEN KOROTTAMINEN HelSa Lautakunta päätti oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan Vuosaaren sataman nosturikiskourakan halvimman tarjouksen antaneelta YIT Rakennus Oy:ltä ja oikeuttaa käyttämään urakkasopimuksen perusteella syntyviin maksuvelvoitteisiin yhteensä euroa (alv 22 %). Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään mahdollisiin urakkaan liittyviin lisätöihin yhteensä enintään euroa (alv 22 %). Edelleen lautakunta päätti oikeuttaa projektinjohtajan myöntämään urakkasopimuksen mukaiseen valmistumisaikaan kohtuullisen lisäajan. Urakkasopimus allekirjoitettiin Asennustyöt aloitettiin työmaalla maaliskuussa Tausta Vuosaaren satamassa satamaoperaattorit tulevat hoitamaan nosturipalvelut omilla nostureillaan. Sopimusten mukaan Helsingin Satama rakentaa D-, E- ja F-laitureilla toimiville nostureille nosturiradat sataman rakentamisen yhteydessä. Hankittavat nosturikiskot liittyvät laiturilla toimiviin konttinostureihin ns. STS-nostureihin (Ship To Shore). Laiturialueilla käytetään myös liikkuvia ns. mobile-nostureita. D-laiturille, jonka kokonaispituus on 750 m, tulee nosturikiskot 30,48 m:n (100 jalkaa) kiskovälillä 500 m:n pituudelle ja 48 m:n kiskovälillä noin 650 m:n pituudelle. Maanpuoleiset kiskot menevät limittäin noin 430 m:n matkalla. Tällä turvataan erityyppisten nosturien joustava ja tehokas yhteiskäyttö laiturialueella. D-laiturilla operoinnista on tehty sopimus Multi-Link Terminals Ltd Oy:n ja Steveco Oy:n kanssa. Alkuvaiheessa laiturille tulee yksi uusi 30,48 m:n konttinosturi ja kolme 48 m:n konttinosturia, jotka operaattori siirtää Länsisataman Saukonlaiturilta. Yksi siirrettävistä nostureista on tällä hetkellä Helsingin Sataman omistuksessa.

19 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/7 18 Vs. projektinjohtaja E-laiturille tulee nosturikiskot koko laiturin mitalle 30,48 m:n kiskovälillä. Laituri kuuluu kokonaisuudessaan Finnsteve Oy Ab:n toimialueeseen. Yritys hankkii alueelle neljä uutta konttinosturia, joista ensimmäinen tuotiin työmaalle F-laiturille tulee nosturikiskot noin 500 m:n pituudelle 14,0 m:n kiskovälillä. Laituri kuuluu kokonaisuudessaan Finnsteve Oy Ab:n operointialueeseen. Yritys siirtää alueelle yhden Länsisataman 14 m:n nosturin, joka on tällä hetkellä Helsingin Sataman omistuksessa../. Nosturikiskot on esitetty esityslistan liitteenä olevassa Vuosaaren satamakeskuksen yleissuunnitelmassa ( ). Nosturikiskourakassa hankitaan ja asennetaan noin metriä nosturikiskoja Vuosaaren sataman laitureille D, E ja F tuleville konttinostureille. Nosturikiskourakka on kokonaishintaurakka. Nosturikiskourakkaan kuuluu urakka-asiakirjoissa esitetyt työt hankintoineen ja asennuksineen perustuksien aluslevyihin, jotka on tehty aiemmissa alue- ja reunapalkkiurakoissa. Tekniset suunnitelma-asiakirjat on laatinut Insinööritoimisto Pitkälä Oy. Urakka-aika päättyy Lisätöitä tarkoituksenmukaista teettää arvioitua enemmän Urakkasopimuksen mukainen urakkalaajuus käsittää nosturikiskojen hankinnan ja asennuksen sekä kiskojen kiinnityslevyjen alusvalut. Urakkaan ei alun perin sisällytetty satamanostureiden ns. päätypuskimia, sillä puskinten toteutusvastuu ja suunnitelmaratkaisu olivat urakkakyselyvaiheessa epäselviä. Sittemmin nämä seikat ovat täsmentyneet ja lisäksi on todettu, että päätypuskimet on tarkoituksenmukaisinta teettää nosturikiskourakan lisätyönä. Päätypuskimien lisäksi nosturikiskoihin liittyy oleellisena osana ns. myrskylukkojen kiinnitysrakenteet. Nämä oli alun perin tarkoitus tehdä betonirakenteisina osana nosturikiskoperustusten rakentamista. Suunnitelmien kehittymisen myötä päädyttiin kuitenkin teräsrakenteisiin kiinnikkeisiin. Nämä teräsrakenteet liittyvät niin oleellisesti nosturikiskojen kiinnitysrakenteisiin, ettei myrskylukkojen kiinnikkeitä ole perusteltua teettää muutoin kuin kyseessä olevan urakan lisätyönä.

20 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/7 19 Vs. projektinjohtaja Urakan nykyisen lisätyövarauksen arvioidaan kattavan alkuperäisen urakkalaajuuden töihin liittyvät muutostyöt (esim. alusvalujen lisääntyneet määrät) ja vähäiset lisätyöt kuten maadoituskaapeleiden kiinnitys kiskoihin. Päätypuskimien ja myrskylukkojen rakenteiden teettäminen urakan lisätyönä sen sijaan edellyttää lisätyövarauksen korottamista. YIT Rakennus Oy:n antamien lisätyötarjousten ja urakkasopimukseen sisältyvien lisä- ja muutostöiden yksikköhintojen perusteella arvioituna em. töiden arvoksi muodostuu enintään euroa (alv 22 %). ESITTELIJÄ EHDOTUS Vs. projektinjohtaja esittää, että nosturikiskourakan lisä- ja muutostyövarausta korotetaan euroa (alv 22 %) päätypuskimien ja myrskylukkojen teettämistä varten. Lautakunta päättänee korottaa Vuosaaren sataman nosturikiskourakan,lisä- ja muutostyövarausta ja oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään mahdollisiin urakkaan liittyviin lisä- ja muutostöihin aiemmin oikeuttamiensa euron (alv 22 %) lisäksi euroa (alv 22 %). Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle sekä VUOSAlle. Lisätiedot: Latvasto Erkki, vs. projektinjohtaja, puhelin LIITE Vuosaaren satamakeskuksen yleissuunnitelma

21 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/8 20 Vs. projektinjohtaja VUOSAAREN SATAMAN KULUNVALVONTAURAKAN LISÄ- JA MUU- TOSTYÖVARAUKSEN KOROTTAMINEN HelSa Päätös kulunvalvontaurakasta Kulunvalvontaurakan toteuttamisen eteneminen Satamalautakunta päätti oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan Vuosaaren sataman kulunvalvontaurakan Corenet Oy:ltä ja käyttämään sopimuksen perusteella syntyviin maksuvelvoitteisiin yhteensä enintään euroa (alv 22 %). Kokonaishintaan sisältyy euroa (alv 22 %) käyttökustannuksia vuosille Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa projektinjohtajan tilaamaan urakkaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä enintään eurolla (alv 22 %) sekä myöntämään urakan valmistumisaikaan kohtuullisen lisäajan. Kulunvalvontaurakka koskee suljetun satama-alueen porttien kulunvalvontaa. Urakkaan kuuluvat liikenteen tunnistuspisteet, niiltä saatavan tiedon perusteella toimivat portit, puomit ja muuttuvat opasteet sekä järjestelmää ohjaava tietojärjestelmä. Tunnistuspisteet tunnistavat niiden kautta kulkevat ajoneuvot tai henkilöt (henkilöporteilla). Yksittäisen ajoneuvon tunnistuspiste sisältää mm. seuraavia laitteita: kontintunnistuskameroita, rekisterikilven tunnistuskameroita, sähköisen RFIDtunnisteen lukijoita, asfalttiin upotettavia silmukoita, liikennevaloja, tietoliikennemuuntimia ja kytkimiä sekä sähkökeskuksen laitteineen. Urakan vaativin osa on kulunvalvonnan tietoteknisten järjestelmien kehittäminen ja testaus. Kulunvalvontajärjestelmän tulee toimia yhdessä satamaoperaattoreiden kontrollipisteiden järjestelmien kanssa. Kulunvalvontaurakkaan sisältyy järjestelmän kehittäminen yhteistyössä tilaajan kanssa. Kulunvalvontajärjestelmän kehittäminen liittyy kiinteästi porttialueen ja satamakeskuksen toiminnallisen suunnitelman kehittämiseen yhteistyössä sataman tulevien toimijoiden, erityisesti satamaoperaattoreiden ja tullin kanssa. Corenet Oy:n urakkasuoritus käynnistyi urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen järjestelmän suunnittelulla kesällä Suunnittelua tehtiin monilla tasoilla eri työryhmissä tilaajan, satamaoperaattoreiden ja tullin kesken.

22 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/8 21 Vs. projektinjohtaja Sataman toiminnallinen ympäristö on muuttunut kulunvalvontaurakan suunnittelun aikana merkittävästi. Muutoksia on tapahtunut mm liikennejärjestelyissä, mistä johtuen kulunvalvontajärjestelmään on jouduttu tekemään huomattavia muutoksia. Tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sen perusteella tehtyyn urakkasopimukseen verrattuna kulunvalvonnan järjestelmät ja laitteistot ovat muuttuneet huomattavasti ja laitteita sekä kulunvalvontaan liittyviä osapuolia on myös tullut lisää. Laitteille on ollut tarpeen asettaa aikaisempaa tiukempia vaatimuksia. Laitemuutokset ovat puolestaan aiheuttaneet lisää suunnittelutöitä ja alun perin suunniteltua laajempaa dokumentointia. Näistä syistä johtuen kulunvalvontaurakkaan on tullut runsaasti lisä- ja muutostöitä. Koeasennus tehtiin joulukuussa 2007 ja varsinainen tuotanto- ja asennusvaihe käynnistyi tammikuussa Koekäyttö aloitetaan vaiheittain heinäkuussa Kulunvalvontajärjestelmän ja porttialueen toimivuus on sataman toiminnan kannalta kriittinen tekijä. Tilaajan resursseja hankkeen ohjaukseen ja valvontaan on lisätty voimakkaasti. Helsingin Sataman ITpäällikölle on hankittu asiantuntija-apua Pöyry Telecom Oy:stä ja Siemens Oy:stä../. Esityslistan liitteenä on kulunvalvonnan yleiskuvaus sekä porttialueen yleissuunnitelma. Tähän mennessä hyväksytyt lisä- ja muutostyöt Sataman viivytyksettömän toteutuksen kannalta on ollut tarkoituksenmukaista teettää Corenet Oy:llä myös joitakin töitä, jotka eivät suoraan liity kulunvalvontaurakkaan. Corenet Oy on joustavasti pystynyt vastaamaan uusiin haasteisiin. Kulunvalvontajärjestelmään on suunnittelun yhteydessä todettu tarkoituksenmukaiseksi tehdä seuraavia lisäyksiä ja muutoksia: puomeja, portteja, liikennevaloja ja kameroita on lisätty hitaita puomeja on vaihdettu nopeisiin puomeihin

23 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/8 22 Vs. projektinjohtaja henkilöportit on vaihdettu yksilehtisistä porteista pyöröporteiksi porttien tyyppejä ja leveyksiä on muutettu porttialueen rekisterinpesupisteen luo suunniteltu infonäyttö on vaihdettu paremmin sopivaksi infoportaaliksi. Edellä mainittujen lisä- ja muutostöiden johdosta myös suunnittelu- ja dokumentaatiotyö on lisääntynyt. Lisäksi urakan aikana on todettu tarvittavan selvästi kattavampaa ja monipuolisempaa dokumentaatiota kuin tarjouspyynnössä oli pyydetty. Kulunvalvontaurakkaan on tehty myös yksi merkittävä vähennys. Porttien tapahtumakamerat (pois lukien kävelyportit) todettiin tarkoituksenmukaiseksi poistaa kulunvalvontajärjestelmästä ja sisällyttää aluevalvontahankintaan. Merkittävä lisäys kulunvalvontaurakkaan oli sataman tietoliikenneverkon tilaaminen Corenet Oy:ltä. Sataman tietoliikenneverkkoa suunniteltaessa todettiin, että Corenet Oy oli suunnitellut kulunvalvontajärjestelmään samantyyppisen tietoliikenneverkon kuin Helsingin Satama oli alustavasti suunnitellut sataman alueelle. Tästä johtuen todettiin tarkoituksenmukaiseksi yhdistää kulunvalvontajärjestelmän tietoliikenneverkko ja koko sataman tietoliikenneverkko yhdeksi kokonaisuudeksi, joka toteutetaan kulunvalvontaurakassa. Verkkojen toteuttaminen yhtenä kokonaisuutena on sekä toteutuksen että toimivuuden kannalta varmempi ja turvallisempi ratkaisu. Ratkaisu on myös käytön ja ylläpidon kannalta selkeämpi. Tämä lisätyö ei liity suoraan kulunvalvontajärjestelmään. Näiden jo tilattujen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä euroa (alv 22 %), josta sataman alueelle tilatun tietoliikenneverkon osuus on noin euroa (alv 22 %).

24 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/8 23 Vs. projektinjohtaja Vireillä olevia uusia lisä- ja muutostöitä Kulunvalvontajärjestelmään liittyvänä lisä- ja muutostyönä on vireillä uudet telakka-altaan ympäristöön suunnitellut portit Y6, Y7 ja Y8. Nämä portit aiheutuvat entisen telakka-altaan ympäristön uusista suunnitelmista. Telakka-altaaseen kaavailtu autovarastohanke keskeytettiin joulukuussa 2007 ja aluetta kehitetään nyt ensisijaisesti tyhjien konttien käsittelyalueeksi. Telakka-allas ja sen pohjoispuolinen kenttä kytketään osaksi suljettua satama-aluetta. Tämän lisä- ja muutostyön kustannukset ovat noin euroa (alv 22 %). Lisäksi tällä hetkellä on vireillä hankintoja, jotka olisi perusteltua tilata Corenet Oy:ltä kulunvalvontaurakan lisätyönä, vaikka ne eivät suoraan liitykään kulunvalvontajärjestelmään (suluissa töiden alustava kustannusarvio): kulunvalvonnan laajentaminen Helsingin Sataman rakennuksiin Vuosaaren satamassa ( euroa, alv 22 %), liikennevalokeskus ja liikennevalot A-portin eteläpuolelle sekä valojen hallintaohjelmisto ( euroa, alv 22 %), tietoliikennekytkimet valomastoille ( euroa, alv 22 %), vikadiagnostiikka ( euroa, alv 22 %). Edellä lueteltujen vireillä olevien lisätöiden kustannukset ovat alustavasti yhteensä noin euroa (alv 22 %). Lisä- ja muutostyövarauksen korotustarve Kun otetaan huomioon jo hyväksytyt kulunvalvontaurakan lisä- ja muutostyöt, yhteensä euroa (alv 22 %) ja vireillä olevat lisä- ja muutostyöt, yhteensä (alv 22 %) lisä- ja muutostöiden kustannukset olisivat tässä vaiheessa yhteensä euroa (alv 22 %).

25 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vs. prj/8 24 Vs. projektinjohtaja Koska kulunvalvontaurakassa on vielä varauduttava joihinkin uusiin lisä- ja muutostöihin, olisi lisä- ja muutostyövaraus korotettava lautakunnan päättämästä eurosta (alv 22 %) euroon (alv 22 %). Vaikutus ylläpitosopimukseen ja käyttökustannuksiin Koska kulunvalvontajärjestelmä on laajentunut ja monipuolistunut ja siihen kohdistuneet vaatimukset ovat lisääntyneet merkittävästi, muutoksista aiheutuu lisäkustannuksia myös järjestelmän ylläpitoon, josta laaditaan sopimus Corenet Oy:n kanssa vuosiksi Ylläpitopalveluiden lopullinen hinta neuvotellaan Corenet Oy:n kanssa lautakunnassa hyväksytyn urakkahinnan pohjalta. Ylläpidosta tehdään erillinen sopimus. Ylläpidon kustannuksista voidaan sopia vasta sitten, kun ylläpidettävän järjestelmän lopullinen laajuus ja sisältö ovat selvillä. Tämän vuoksi ylläpitopalvelun kustannuksiin tulevia muutoksia ei voida vielä arvioida eikä ottaa huomioon tässä lisä- ja muutostyövarauksen korotusesityksessä. ESITTELIJÄ EHDOTUS Vs. projektinjohtaja esittää, että Vuosaaren sataman kulunvalvontaurakan lisä- ja muutostyövarausta korotettaisiin esityslistalla esitellyin perustelun euroon (alv 22 %). Lautakunta päättänee korottaa Vuosaaren sataman kulunvalvontaurakan lisä- ja muutostyövarausta ja oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään urakkaan liittyviin lisä- ja muutostöihin päättämänsä euron (alv 22 %) lisäksi euroa (alv 22 %). Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle sekä VUOSAlle. Lisätiedot: Latvasto Erkki, vs. projektinjohtaja, puhelin LIITE Kulunvalvonnan yleiskuvaus sekä porttialueen yleissuunnitelma

26 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vsj/2 25 Lisälista 1 Vuosaaren satamakeskuksen johtaja Salassa pidettävä JulkL 24 1mom 17k

27 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vsj/3 32 Lisälista 1 Vuosaaren satamakeskuksen johtaja Salassa pidettävä JulkL 24 1mom 17k

28 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vsj/4 34 Lisälista 1 Vuosaaren satamakeskuksen johtaja Salassa pidettävä JulkL 24 1mom 17k

29 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Osj/9 35 Osastonjohtajat OSASTONJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET HelSa Merkittäneen tiedoksi.

30 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/10 36 Satamajohtaja SATAMAJOHTAJAN TIEDOTUKSET HelSa Merkittäneen tiedoksi.

31 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/11 37 Satamajohtaja HELSINGIN SATAMASSA TEHDYT PÄÄTÖKSET HelSa Lautakunta päättänee merkitä Helsingin Satamassa tehdyt päätökset tiedoksi.

32 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/12 38 Satamajohtaja PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO HelSa Lautakunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä.

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/ SATAMALAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/ SATAMALAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2008 1 2.12.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 2.12.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(1) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 9.6.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(1) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 9.6.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(1) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2008 1(5) SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2008 1(5) SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2008 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.50 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Kallio Kalle varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 3.6.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 3.6.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2008 1 3.6.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 3.6.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2008

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 20.5.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 20.5.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2008 1 20.5.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 20.5.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2008

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) SATAMALAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) SATAMALAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.52 Paikka VUOSAn toimitilat Vuosaaren satama Laivanrakentajantie 2 B, 00980 HELSINKI Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 14.4.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 14.4.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.40 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 26.4.2011 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 26.4.2011 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.40 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Kokousaika 9:00-9:27 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Luukkainen, Hannele Kanerva, Seppo Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 24.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 24.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.55 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 7.10.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 7.10.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2008 1 7.10.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 7.10.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 13.10.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 13.10.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 13.10.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 13.10.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK Helsingin kaupunki Esityslista 5/2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK ESITYSLISTA 5-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2010 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2010 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2010 1 12.1.2010 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 12.1.2010 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 10-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2009 1 1.9.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 1.9.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 28.10.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 28.10.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 9-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Kokousaika 8:00-8:54 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Aalto, Olli B.Berner, Michael Kalliola, Markus Kolbe, Laura Rajakangas, Ulla-Maija Salin, Olli Taivaloja,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1(7) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 10.2.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1(7) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 10.2.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1(7) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.00 Paikka Vuosaaren satamakeskus, Gatehouse Komentosilta 1, 00980 HELSINKI Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 12.2.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 12.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2008 1 12.2.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 12.2.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2008

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 SATAMALAUTAKUNTA 13.1.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 SATAMALAUTAKUNTA 13.1.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 13.1.2009 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 13.1.2009 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 22.2.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 22.2.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2011 1 22.2.2011 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 22.2.2011 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 26.2.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 26.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2008 1 26.2.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 26.2.2008 kello 8.00 Paikka VUOSAn toimitilat Vuosaaren satama Laivanrakentajantie 2 B, 00980 HELSINKI HELSINGIN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 29.1.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 29.1.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 29.1.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 29.1.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 30.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 30.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 30.3.2010 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 21.10.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 21.10.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Maanantai kello 16.30 16.50 Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. Läsnä Jäsenet Karhu, Jessica

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 26.08.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 26.08.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 8-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2009 1 15.12.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 15.12.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 11.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 11.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2008 1 11.3.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 11.3.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2008

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 29.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 29.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 4-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (6) 68 HKL:n kulunvalvonnan uusimisen kokonaisurakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen HEL 2013-000688 T 10 06 00 Päätös päätti hyväksyä HKL:n kulunvalvonnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 18.11.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 18.11.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Kokousaika 8:00-9:01 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Hirvikallio, Matti B.Berner, Michael Kalliola, Markus Laitinen, Ritva Salin, Olli Taivaloja, Tina Ihanus,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 PALMIA-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 17.3.2011. Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku

HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 PALMIA-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 17.3.2011. Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Kokousaika kello 16.03 17.00 Kokouspaikka Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku Läsnä Jäsenet Koski Olli puheenjohtaja Laine Hanna klo 16.10 ( 23)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ SATAMALAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ SATAMALAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2008 1 22.4.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 22.4.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2008

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 25.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 25.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008 1 25.3.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 25.3.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2011 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 16.8.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2011 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 16.8.2011 Kokousaika 16.08.2011 8:00-9.30 Kokouspaikka Satamatalo, Läsnä Muut Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja Berner Michael jäsen Kolbe Laura jäsen Kalliola Markus jäsen Laitinen Ritva

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 23.9.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 23.9.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2008 1 23.9.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 23.9.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 1 (11) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Saj/1 31.1.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 1 (11) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Saj/1 31.1.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 1 (11) Saj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2010 1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2-2010 Lautakunnan sihteerin yhteystiedot Hannu Hämäläinen, puhelin 0500-425030 sähköposti: hannu.hamalainen@hel.fi Huom! Asian jäädessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 6-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 13.02.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 13.02.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 1-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 2-2017 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 12:00 Kokouspaikka Käsitellään Unioninkatu 20, Bank Meeting

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 10.09.2013 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 10.09.2013 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 9-2013 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) 1 Vartiointipalvelujen hankinta vuosina 2013-2016 HEL 2013-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 13/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 9.9.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 13/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 9.9.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 13/2008 1 9.9.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 9.9.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 13/2008

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 1/2018 1 Yhtymähallitus Aika 8.1.2018 klo 8:30 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Tehtävä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 07/ (6) NUORISOLAUTAKUNTA. Nuorisoasiainkeskus, Hietaniemenkatu 9 C, 2. krs

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 07/ (6) NUORISOLAUTAKUNTA. Nuorisoasiainkeskus, Hietaniemenkatu 9 C, 2. krs HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 07/2003 1 (6) Kokousaika 19.05.2003 klo 17.00 19.10 Paikka Nuorisoasiainkeskus, Hietaniemenkatu 9 C, 2. krs LÄSNÄ Jäsenet Oksa Petteri puheenjohtaja Hautakorpi Johanna Toivonen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Kokousaika 17:00-19:10 Kokouspaikka Tarkastusvirasto, Unioninkatu 25, kokoushuone Läsnä Jäsenet Rydman, Wille Arajärvi, Pentti Gayer, Patrik Haglund, Mia Holopainen,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 5/2011 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.12.2011 kello 16.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-2 3 4 41 42 43 44 45 46 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kokousaika 16.3.2017 kello 17.30-18.40 Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Hallintotoimisto 31.3.2017 kello 9.00

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Pelastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Pelastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Kokousaika 15:00-15:06 Kokouspaikka Keskuspelastusaseman neuvotteluhuone 338 Läsnä Jäsenet Raatikainen, Mika Olin, Venla Aivio, Sanna Eklund, Merja Huru, Nina Jauhiainen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 720 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:n osakkeiden osto Yleisradio Oy:ltä ja vastaava kaupungin maksuosuuden korotus päätti: 1 Oikeuttaa kiinteistöviraston

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. heinäkuuta 2016 kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 17.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 17.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 17.5.2011 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 17.5.2011 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/2 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/2 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) 2 Järjestyksenvalvonta- ja turvatarkastuspalvelujen hankinta 2013-2016 HEL 2013-005715 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 1.3.2007 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 1.3.2007 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2007 1 1.3.2007 ESITYSLISTA 04-2007 Kokousaika Torstai 1.3.2007 klo 16.00 Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 99 Lasten päiväkoti Fallpakan uudisrakennuksen (pääurakan työt) pääurakoitsijan valinta HEL 2014-004764 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta 107/679 507, Fallpakankuja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 27/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 20.11.2007 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 27/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 20.11.2007 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 27/2007 1 20.11.2007 ESITYSLISTA 27-2007 Kokousaika Tiistai 20.11.2007 klo 16.30 Kokouspaikka HKL-Raitioliikenne, Vallilan varikko, Hämeentie 86, koulutus- ja neuvotteluhuone

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (5) 151 Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksyminen HEL 2016-008432 T 02 08 03 01 Päätös Käsittely päättää hyväksyä Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 25.6.2007 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 25.6.2007 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2007 1 25.6.2007 ESITYSLISTA 16-2007 Kokousaika Maanantai 25.6.2007 klo 16.30 Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2009 1 9.6.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 9.6.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2012 1 (6) 437 Myllypuron vanhustenkeskuksen siirto apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille HEL 2012-015114 T 10 01 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 2/2010 13 Tekninen lautakunta Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) 2 Helsingin Sataman työkonepalvelut 2014 HEL 2013-014227 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Tausta Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman solmimaan

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 216 Keskustakirjaston projektinjohtourakka; urakoitsijan valinta HEL 2015-001242 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta 63/673 496, Töölönlahdenkatu 4-10 Päätös A päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2013 1 (8) 742 Kaupunginvaltuuston 19.6.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että kaupunginvaltuuston 19.6.2013 päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

Finnsteve Vuosaaren satamassa. Vuosaaren satama. Alussa oli vain ranta, hiekkaa ja huimaava visio!

Finnsteve Vuosaaren satamassa. Vuosaaren satama. Alussa oli vain ranta, hiekkaa ja huimaava visio! Finnsteve Vuosaaren satamassa Vuosaaren satama Alussa oli vain ranta, hiekkaa ja huimaava visio! 1 Suomen ulkomaankaupan keskus Säännöllisen linjaliikenteen suuryksikköjen satamapalveluihin erikoistunut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Kokousaika 9:00-10:06 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Luukkainen, Hannele Kanerva, Seppo Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Åberg, Veijo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (6) 328 Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta HEL 2015-006533 T 02 08 01 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun ja esityslistalla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone I TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010 Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija

Lisätiedot

LEIPOMOHALLIN RAKENTAMINEN VUOHELAN HERKKUPUOTI OY:LLE

LEIPOMOHALLIN RAKENTAMINEN VUOHELAN HERKKUPUOTI OY:LLE Kunnanhallitus 137 19.06.2006 Kunnanhallitus 181 18.09.2006 Kunnanhallitus 214 09.10.2006 Kunnanvaltuusto 36 09.10.2006 Kunnanhallitus 250 20.11.2006 Kunnanhallitus 273 11.12.2006 Kunnanvaltuusto 45 11.12.2006

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 26.10.2016, klo 08:00-09:37 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Paikka Kaakkois-Suomen AMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, neuvottelutila Kaarisali, päärakennus 3. krs

Paikka Kaakkois-Suomen AMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, neuvottelutila Kaarisali, päärakennus 3. krs Pöytäkirja 6/2017 1 (12) Aika 07.06.2017 klo 10:00-10:20 Paikka AMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, neuvottelutila Kaarisali, päärakennus 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 18.45 Isonkyrön

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Lisälista 1 13.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Lisälista 1 13.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b 4 LIIKENNEVALOJEN OHJAUSKOJEIDEN HANKINTA 2008/2 Kslk 2008-225 hankenumero 871 Yhteenveto Ehdotetaan hankittavaksi viisi (5) liikennevalojen ohjauskojetta. Hankinta

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (6) 111 Mijorak Oy:n hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 26.1.2016 30 Rakentamisen puitesopimus 2016 2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2016 1 (5) 2 Mijorak Oy:n hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 26.1.2016 30 Rakentamisen puitesopimus 2016 2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. heinäkuuta 2013 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 12. marraskuuta 2015 kello 15.30 17.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot