HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 30.3.2010"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3

2 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ JÄSENET PUHEENJOHTAJA MIKKO KORTELAINEN (Kok.) mikko.kortelainen(at)defmin.fi VARAPUHEENJOHTAJA OLLI AALTO (Vihr.) (09) olli.aalto(at)eduskunta.fi MICHAEL B. BERNER (Kok.) michael.berner(at)berner.fi TINA TAIVALOJA (Kok.) tina.taivaloja(at)gmail.com RITVA LAITINEN (Vihr.) ritva.laitinen(at)vihreat.fi ULLA-MAIJA RAJAKANGAS (SDP) ulla-maija.rajakangas(at)fkl.fi LAURA KOLBE (Kesk.) laura.kolbe(at)helsinki.fi MARKUS KALLIOLA (KD) markus.kalliola(at)gmail.com OLLI SALIN (SKP) olli.salin(at)hel.fi KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA KIMMO HELISTÖ kimmo(at)helisto.net VARAJÄSENET JUKKA KYRÖHONKA (Kok.) jukka.kyrohonka(at)welho.com JARI KALLIONIEMI (Vihr.) jari.kallioniemi(at)saaristomaailma.fi HILKKA LAITINEN (Kok.) hilkka.laitinen(at)eduskunta.fi TERHI KAUTI (Kok.) terhi.kauti(at)krogerus.com MARJATTA DONNER (Vihr.) marjattadonner(at)gmail.com JAPE LOVÉN (SDP) jape.loven(at)welho.com JUKKA IHANUS (Kesk.) jukka.ihanus(at)vnk.fi PAULA PENNANEN-AITTA (KD) paula.pen(at)elisanet.fi HANNELE SALAVA (SKP) hannelesalava(at)elisanet.fi VARAEDUSTAJA ELINA MOISIO elina.moisio(at)iki.fi

3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ ESITTELIJÄT SATAMAJOHTAJA HEIKKI NISSINEN puh heikki.nissinen(at)hel.fi MATKUSTAJASATAMAT, JOHTAJA HEIKKI LAMPINEN puh heikki.lampinen(at)hel.fi TALOUSJOHTAJA TAUNO SIERANOJA puh tauno.sieranoja(at)hel.fi SATAMAKAPTEENI JUKKA KALLIO puh jukka.t.kallio(at)hel.fi TEKNINEN JOHTAJA AARNO AHTI puh aarno.ahti(at)hel.fi VUOSAAREN SATAMAKESKUS, JOHTAJA KARI NOROVIITA puh kari.noroviita(at)hel.fi MUUT OSALLISTUJAT PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ, TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ EVE TUOMOLA puh eve.tuomola(at)hel.fi SATAMALAKIMIES TERO LEPONIEMI puh tero.leponiemi(at)hel.fi VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ EEVA HIETANEN puh eeva.hietanen(at)hel.fi

4 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sisältö Asia Sivu SATAMAJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Ilmoitusasiat 2 3 Vuoden 2009 toimintakertomus 3 TALOUSJOHTAJA 4 Lausunto palveluverkkojen kehittämisestä 4 5 Lausunto tupakoinnin kieltämisestä työaikana 7 OSASTONJOHTAJAT 6 Osastonjohtajien tilannekatsaukset 8 SATAMAJOHTAJA 7 Satamajohtajan tiedotukset 9 8 Päätösten täytäntöönpano 10

5 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/1 1 Satamajohtaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA HelSa Johtokunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Tina Taivalojan (varalla Laura Kolbe) ja Ulla-Maija Rajakankaan (varalla Olli Salin) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

6 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 2 Satamajohtaja ILMOITUSASIAT HelSa , EHDOTUS Ilmoitusasiat 1-2 merkittäneen tiedoksi sekä se, että niistä on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. 1 Kaupunginvaltuuston päätösluettelo nro 4/2010 sekä päätösten täytäntöönpanoa koskeva kaupunginhallituksen päätös ( 263). Asia 5: Vuoden 2009 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä esityslistalla tämän asian perusteluissa esitetyt vuoden 2009 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat. 2 Ympäristölautakunnan päätös ( 71). Asia: Esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Mustavuoren- Porvarinlahden suojelualueen laajentamiseksi ja hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi. Ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Mustavuoren- Porvarinlahden luonnonsuojelualueen laajentamista, rauhoitusmääräyksien päivittämistä sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamista. Satamalautakunta on antanut asiasta lausunnon ( 39). Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin ESITTELIJÄ Johtokunta päättänee merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

7 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/3 3 Satamajohtaja VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS HelSa EHDOTUS Johtokunta päättänee hyväksyä esityslistan ohessa olevan esityksen Helsingin Sataman kertomukseksi vuoden 2009 toiminnasta ja lähettää sen kaupunginhallitukselle. Kirje kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin Tausta Hallintokuntien tulee toimittaa kaupunginhallitukselle toimintakertomuksensa maaliskuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksen tulee tarjota tietoja toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä organisaatiosta. Toimintakertomuksessa tulee olla myös keskeiset suorite-, tunnusluku-, talous- ja henkilöstötiedot riittävinä aikasarjoina sekä keskeiset toiminnassa tapahtuneet muutokset. Esitys Helsingin Sataman kertomukseksi vuodelta 2009 on jaettu esityslistan ohessa. Toimintakertomus painetaan julkaisuksi.

8 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/4 4 Talousjohtaja LAUSUNTO PALVELUVERKKOJEN KEHITTÄMISESTÄ HelSa EHDOTUS Johtokunta päättänee antaa otsikkoasiasta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon: Helsingin Satama on Suomen ulkomaankaupan sekä matkustajaliikenteen pääsatama, joka tuottaa palveluja em. toimialoilla toimiville yrityksille. Helsingin Satama ei tuota palveluja välittömästi kuntalaisille, joten sen toiminnalla on vähäinen kytkentä kaupungin muuhun palveluverkkoon. Helsingin Satama kehittää toimintojaan vuosittain toistuvan strategiaprosessin avulla. Strategiset linjaukset esitetään mm. taloussuunnitelman yhteydessä. Helsingin Sataman omat strategiat on laadittu niin, että ne ovat sopusoinnussa kaupungin yhteisstrategioiden kanssa ja niissä on asiakkaiden lisäksi otettu huomioon kaupunkiympäristö ja kuntalaiset. Helsingin Sataman strategiset tavoitteet vuoteen 2012 on määritelty seuraavasti: Alan edelläkävijä ja haluttu kumppani Päivitämme palvelukonseptiamme ja selkeytämme pelisääntöjä, joita järjestelmällisesti ylläpidämme ja joista viestimme. Edistämme asiakasyritystemme toimintaedellytyksiä. Panostamme kokonaisuuden hallintaan ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Vaikutamme yleiseen mielipiteeseen olemalla hyvä naapuri. Vastaamme ympäristöhaasteisiin konkreettisilla teoilla ja toimimme aktiivisena aloitteentekijänä. Matkustajasatamat Edistämme merimatkailun houkuttelevuutta. Parannamme terminaalien saavutettavuutta sekä palvelu- että laatutasoa. Panostamme Jätkäsaaren rakentamisen matkustajaliikenteeseen kohdistuvien vaikutusten hallintaan. Vaikutamme Helsingin kehittämiseen matkailukohteena.

9 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/4 5 Talousjohtaja Vuosaari Varmistamme Vuosaaren sataman toimivuuden ja tehokkuuden, joita markkinoimme yhteistyössä palvelutuottajien kanssa, tavoitteena vahvistaa markkina-asemaa Suomessa ja ulkomailla Suomen pääsatamana. Panostamme intermodaalikuljetusten edistämiseen. Toimitilat Sähköiset palvelut Helsingin Sataman toimitilat sijaitsevat yksinomaan satama-alueilla ja ne ovat joko omassa käytössä tai vuokrattuina sataman asiakkaille tai muille sidosryhmille. Satama-alueella on toimittava kansainvälisesti säänneltyjen turvamääräysten mukaisesti, joten tilojen käyttö muuhun kuin satamakäyttöön soveltuu varsin huonosti. Vapaina olevia toimitiloja markkinoidaan aktiivisesti pääasiassa sataman asiakkaille ja soveltuvin osin muuhunkin käyttöön. Omat toimitilat on jo supistettu minimiin ja tarpeettomista tiloista luovuttu. Helsingin Satama on siirtänyt asiakkaidensa paperimuotoista asiointia sähköiseen muotoon jo useiden vuosien ajan. Kuntalaisille Helsingin Satama ei tarjoa asiointipalveluja, koska Helsingin Sataman asiakkaat ovat yrityksiä. Kuntalaisille kuitenkin annetaan sähköisessä muodossa tietoa mm. alusliikenteestä ja tarjotaan mahdollisuus seurata alusten tuloa/lähtöä reaaliajassa web-kameroiden välityksellä (eniten käytetty palvelu Helsingin Sataman web-sivuilla). Matkustajille, kuljettajille ja muille asiakasryhmille tarjotaan myös runsaasti satama-asiointiin liittyvää tietoa Helsingin Sataman Internet-sivujen kautta. Sähköisiä palveluja kehitetään jatkossakin. Lähiaikojen kehityshankkeista kuntalaisten kannalta tärkein on Helsingin Sataman Internetsivuston uusiminen. Uudistuksen myötä kuntalaisille ja yrityksille annettavia tietoja ja palveluja kehitetään entistä paremmiksi. Kirje kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin LIITE Lausuntopyyntö

10 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/4 6 Talousjohtaja Tausta Kaupunginhallitus pyytää Helsingin Sataman johtokunnalta lausuntoa mennessä Helsingin Sataman oman hallinnonalan palveluverkon kehittämistarpeista ja tekemään esitykset mahdollisista tilojen käytön tehostamisesta ja yhteiskäyttömahdollisuuksista sähköisten palvelujen kehittämisessä. Lausunto on pyydetty kaikilta lauta- ja johtokunnilta. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaikkia virastoja ja liikelaitoksia tehostamaan kaikkien tilojen käyttöä ja etsimään yhteiskäyttömahdollisuuksia. Palveluverkon muutokset tulee valmistella siten, että fyysisten palvelupisteiden ja sähköisten palveluiden kokonaisuus palvelee kaupunkilaisia kustannustehokkaasti parhaimmalla mahdollisella tavalla. Palveluverkon muutoksia valmisteltaessa tulee erityisesti ottaa huomioon muiden virastojen ja liikelaitosten vireillä olevan palveluverkon muutossuunnitelmat.

11 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/5 7 Talousjohtaja LAUSUNTO TUPAKOINNIN KIELTÄMISESTÄ TYÖAIKANA HelSa EHDOTUS Johtokunta päättänee antaa otsikkoasiasta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon: Helsingin Sataman työpaikoilla sisätiloissa noudatetaan savuttomuuden periaatetta. Tupakointipaikat on osoitettu ulkoa. Henkilökunnan terveyden ja työkyvyn kannalta tupakoinnin kieltäminen työaikana kaupungin työpaikoilla on varsin perusteltua. Tupakoivat ja tupakoimattomat ovat nykyisin myös jossain määrin eriarvoisessa asemassa työajan käytön ja taukojen suhteen. Tupakoimattomuuden valvonta on käytännössä hankalaa monissa sataman työtehtävissä, esimerkiksi laitureilla työskentelevien terminaalimiesten, satamavalvojien tai kunnossapitotyöntekijöiden kohdalla. Liukuvaa työaikaa noudattavien, toimistotyötä tekevien tupakkatauot voidaan valvoa työajan seurannan tai kulunvalvonnan leimausten avulla helposti. Kaupungin tulisikin luoda yleiset pelisäännöt siten, että erilaisissa tehtävissä olevia voidaan kohdella tasa-arvoisesti. Johtokunta pitää tärkeänä, että kaupunki tukee henkilöstönsä tupakoinnin lopettamista kaikin mahdollisin työterveyshuollon ja valistuksen keinoin. Lisätiedot: Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin LIITE Lausuntopyyntö Tausta Hallintokeskus on pyytänyt kaikilta lauta- ja johtokunnilta lausuntoa mennessä terveyslautakunnan esityksestä, jossa Helsingin kaupunki kieltäisi kaupungin henkilökunnan tupakoinnin työaikana. Kielto ei koske lakisääteisiä lepotaukoja silloin, kun niitä ei lasketa työajaksi. Lisäksi terveyslautakunta päätti esittää, että työterveyskeskus ja terveyskeskus velvoitetaan yhdessä laatimaan suunnitelman, miten Helsingin kaupungin tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan lopettamaan tupakointi.

12 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Osj/6 8 Osastonjohtajat OSASTONJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET HelSa Merkittäneen tiedoksi.

13 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/7 9 Satamajohtaja SATAMAJOHTAJAN TIEDOTUKSET HelSa Merkittäneen tiedoksi.

14 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/8 10 Satamajohtaja PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO HelSa Johtokunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä.

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 13.10.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 13.10.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 13.10.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 13.10.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 SATAMALAUTAKUNTA 13.1.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 SATAMALAUTAKUNTA 13.1.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 13.1.2009 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 13.1.2009 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 10-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 21.10.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 21.10.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 18.11.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 18.11.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Kokousaika 9:00-10:06 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Luukkainen, Hannele Kanerva, Seppo Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Åberg, Veijo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 19.8.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 19.8.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2008 1 19.8.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 19.8.2008 kello 8.00 Paikka VUOSAn toimitilat Vuosaaren satama Laivanrakentajantie 2 B, 00980 HELSINKI HELSINGIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 03.04.2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 03.04.2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK ESITYSLISTA 4-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 25.02.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 25.02.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 2-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 26.08.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 26.08.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 8-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta 16.05.2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta 16.05.2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA ESITYSLISTA 7-2013 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Tukkutori, Flavour Studio, Työpajankatu 2 Käsitellään Tällä esityslistalla

Lisätiedot

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.3.2015 klo 16.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) ASIALISTA 1 / 2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Maanantai kello 16.30 16.50 Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. Läsnä Jäsenet Karhu, Jessica

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 Kaupunginhallitus 17.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 Kaupunginhallitus 17.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 Kokousaika 16:00-17:50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Rauhamäki, Tatu Pajamäki, Osku Kari, Emma Honkasalo, Veronika Karhuvaara, Arja Kivekäs,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 13.06.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 13.06.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 13.06.2012 Kokoustiedot Aika 13.06.2012 Keskiviikko, klo 16.30 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 53. Perusturvalautakunta 18.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 53. Perusturvalautakunta 18.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 53 Perusturvalautakunta 18.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 55 28 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 56 29 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Yhteinen 17.4.2012 51 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Kokoustiedot Aika 09.06.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot