HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ SATAMALAUTAKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 29.1.2008"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3

2 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ JÄSENET PUHEENJOHTAJA TIMO JAATINEN johtaja, (Kok.) timo.jaatinen(a)etl.fi VARAPUHEENJOHTAJA KALLE KALLIO toimitusjohtaja, (SDP) kalle.kallio(a)vut.fi TUOVI ALLÉN asiantuntija, (SDP) tuovi.allen(a)sitra.fi KAARIN TAIPALE (SDP) kaarin.taipale(a)hse.fi ESKO RIIHELÄ (Kok.) esko.riihela(a)welho.com MILLA WIKSTEN sisältöpäällikkö, (Kok.) milla(a)wiksten.org JOHANNA HAUTAKORPI (Vihr.) johanna.hautakorpi(a)iki.fi JARI KALLIONIEMI ekonomi, (Vihr.) jari.kallioniemi(a)saaristomaailma.fi GÖRAN ÅHMAN dipl.ekon., (RKP) goran.ahman(a)kolumbus.fi KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA JUKKA LINDEMAN jukka.lindeman(a)taloverkot.fi VARAJÄSENET JUKKA KYRÖHONKA (Kok.) jukka.kyrohonka(a)welho.com MAARIT MU ASHEKELE diplomi-insinööri, (SDP) TIMO PUSKA (SDP) timove.puska(a)luukku.com ANTTI OJALA työnjohtaja, (SDP) antti.ojala(a)kontulan-kiinteistot.fi MARKKU MURROS (Kok.) markku.murros(a)gmail.com TIINA VALLILA (Kok.) tiina.vallila(a)finnrecord.inet.fi IRMA SIPPOLA toiminnanjohtaja, (Vihr.) irma.sippola(a)hel.fi PETRI SUNINMÄKI (Vihr.) petri(a)suninmaki.net ANN-LOUISE LAAKSONEN systems manager, (RKP) annlouise_laaksonen(a)hotmail.com VARAEDUSTAJA OUTI OJALA outi.ojala(a)pp.inet.fi

3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ ESITTELIJÄT MUUT OSALLISTUJAT Satamajohtaja Heikki Nissinen puh Tuotantojohtaja Heikki Lampinen puh Talousjohtaja Tauno Sieranoja puh Satamakapteeni Jukka Kallio puh Tekninen johtaja Aarno Ahti puh Vuosaaren satamakeskuksen johtaja Kari Noroviita puh Projektinjohtaja Antti Mäkinen puh Pöytäkirjanpitäjä, toimistopäällikkö Eeva Tuomola-Oinonen puh Satamalakimies Tero Leponiemi puh Viestintäpäällikkö Eeva Oittinen puh Sähköpostiosoite

4 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Sisältö Asia Sivu SATAMAJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Ilmoitusasiat 2 TALOUSJOHTAJA 3 Vuoden 2008 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistaminen 5 TEKNINEN JOHTAJA 4 Katajanokan terminaalin laajennuksen rakennustöiden urakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen 6 PROJEKTINJOHTAJA 5 Alueen varaaminen Vuosaaren sataman yritysalueelta 9 6 Vuosaaren sataman purku-urakan 6 lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen 7 Vuosaaren sataman keskijännitekojeistojen hankinnan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen OSASTONJOHTAJAT 8 Osastonjohtajien tilannekatsaukset 19 SATAMAJOHTAJA 9 Satamajohtajan tiedotukset Helsingin Satamassa tehdyt päätökset Päätösten täytäntöönpano 22

5 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/1 1 Satamajohtaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA HelSa Lautakunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kaarin Taipaleen (varalla Jari Kallioniemi) ja Esko Riihelän (varalla Johanna Hautakorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

6 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 2 Satamajohtaja ILMOITUSASIAT HelSa Kaupunginhallituksen päätös ( 10 ). Asia: Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuonna Kaupunginhallitus päätti antaa lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille seuraavat ohjeet: Esityslistat Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta, toimitettava esityslistansa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen toimielimeen valitsemalle edustajalle, kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle. Päätösten ilmoittaminen Pikayhteenveto kokouksen päätöksistä on mahdollisimman pian kokouksen jälkeen tallennettava kaupungin sisäiseen tietoverkkoon tai toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle. Kolmen päivän kuluessa kokouksesta on kopio pöytäkirjasta toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle. Kaupunginjohtajalle tulevat esityslistat, pöytäkirjat ja mahdolliset pikayhteenvedot on toimitettava hallintokeskuksen kirjaamoon.

7 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 3 Satamajohtaja Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja tarkastusvirastolle päätöksistään. Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan lautakunnan alaisten viranomaisten päättämissä asioissa lukuun ottamatta lautakuntien jaostojen päättämiä asioita. Pöytäkirjojen ja päätösluetteloiden laatiminen Pöytäkirjan ja päätösluettelon laatimisesta on annettu ohjeet asiakirjaoppaassa (Kj ). Päätösten pitäminen nähtävänä -- Toimielinten on tehtävä päätös siitä milloin ja missä pöytäkirja on yleisesti nähtävänä siltä osin kuin pöytäkirjan pitäminen kuntalain 63 :n mukaan on tarpeen. Viranhaltijan pitämän päätösluettelon nähtävänä pitämiseen on sovellettava vastaavaa menettelyä. Muut kokoukset ja tilaisuudet Muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmäkokousten sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousten kanssa. 2 Kaupunginhallituksen päätös ( 19). Asia: Lausunto ympäristöministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman väliraportista Venäjä-Saksa merenalainen maakaasuputki Suomen talousvyöhykkeellä.

8 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 4 Satamajohtaja Kaupunginhallitus päätti lähettää ympäristöministeriölle Venäjä-Saksa merenalainen maakaasuputki Suomen talousvyöhykkeellä - ympäristövaikutusten arviointiohjelman väliraportista seuraavan lausunnon: Kaupunginhallitus viittaa Uudenmaan ympäristökeskukselle antamaansa asiaa koskevaan lausuntoon. Kaupunginhallitus pitää myönteisenä, että Venäjä-Saksa merenalaisen maakaasuputken ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa on tarkennettu ja arviointiohjelmasta annetuissa lausunnoissa esitettyjä lisätutkimuksia on tehty aktiivisesti. Kaupunginhallitus katsoo, että myöhemmin YVAmenettelyn toisessa vaiheessa laadittavassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee vielä selvittää erikseen rakentamisen, käytön ja laitteiston käytöstä poistamisen ympäristövaikutukset. Väliraportissa kerrotaan, että YVA -menettelyssä painotetaan erityisesti merenpohjan muokkaustöiden (kaivaminen, ruoppaus ja kivien pudottaminen) aiheuttamia mahdollisia merenpohjan häiriöitä sekä kemiallisiin ja perinteisiin ammuksiin liittyviä seikkoja. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että sekä näytteenotossa että mahdollisen rakentamisen aikana noudatetaan Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission HELCOM:n ohjeita. Arviointimenettelyn oleellisia osia ovat myös riskien ja epävarmuuksien tunnistaminen sekä hankkeen rakentamisen ja käytön seurannan huolellinen suunnittelu. Viron ja Suomen välille on valmistunut sähkökaapeli, jota myös Helsingin kaupunki hyödyntää. Tulevaisuudessa saatetaan rakentaa myös uusia kaapeliyhteyksiä. Kaupunginhallitus katsookin, että Venäjän ja Saksan välisen maakaasuputken rakentaminen ja käyttö tulee toteuttaa siten, etteivät kaapelit vahingoitu, eikä niiden käyttöä tai myöhempää rakentamista vaaranneta. ESITTELIJÄ EHDOTUS Lautakunta päättänee merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat 1-2 merkittäneen tiedoksi sekä se, että niistä on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin

9 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/3 5 Talousjohtaja VUODEN 2008 TULOSBUDJETTI JA TOIMINTASUUNNITELMAN TARKISTAMINEN HelSa Kaupunginhallitus edellyttää lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava. Tarkistetut suunnitelmat on esitettävä lauta- tai johtokunnan hyväksyttäväksi. Toiminnan suunnittelua, ohjausta ja seurantaa varten laadittu Helsingin Sataman tulosbudjetti sisältää tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Hallinto- ja talousosasto on yhteistyössä muiden osastojen kanssa laatinut Helsingin Sataman vuoden 2008 tulosbudjetin ja tarkistetun toimintasuunnitelman. EHDOTUS./. Lautakunta päättänee hyväksyä esityslistan ohessa jaetun Helsingin Sataman vuoden 2008 tulosbudjetin ja tarkistetun toimintasuunnitelman. Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle, palvelutuotanto-osastolle, turvallisuus- ja ympäristöosastolle, tekniselle osastolle, VUOSAlle, Vuosaaren satamakeskukselle sekä tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle. Lisätiedot: Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin LIITE Helsingin Sataman vuoden 2008 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistus

10 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Tej/4 6 Tekninen johtaja KATAJANOKAN TERMINAALIN LAAJENNUKSEN RAKENNUSTÖIDEN URAKAN LISÄ- JA MUUTOSTYÖVARAUKSEN KOROTTAMINEN HelSa Kaupunginvaltuusto hyväksyi Katajanokan terminaalin muutostöiden perustamissuunnitelman Hankkeen kustannusarvio oli 8,4 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja 10,25 miljoonaa euroa (alv 22 %) (RI = 104,4 2006:8). Perustamissuunnitelman kustannusarvioon sisältyivät myös erillisurakoina ja -hankintoina tehtävä uudet maihinnoususillat, hissit ja liukutasot sekä aluetyöt. Lautakunta päätti kokouksessaan (32 ) oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan Katajanokan terminaalin laajennuksen rakennustyöt halvimman tarjouksen tehneeltä YIT Rakennus Oy:ltä kokonaishintaan euroa (alv 22 %). Samalla lautakunta oikeutti teknisen johtajan käyttämään työnaikaisiin lisä- ja muutostöihin enintään euroa (alv 22 %). YIT Rakennus Oy:n kanssa solmittuun rakennustöiden urakkaan (kokonaisurakka) sisältyvät rakennusteknisten töiden lisäksi hankkeen ilmanvaihto-, putki-, sähkö-, jäähdytys-, sekä rakennusautomaatiotöiden urakat. YIT Rakennus Oy:n urakoimat terminaalin laajennustyöt ovat valmistuneet viimeistelytöitä lukuun ottamatta Kaikki loput kokonaisurakan viimeistely- ja jälkityöt saadaan valmiiksi helmikuun alkuun 2008 mennessä sekä perustamissuunnitelmassa mainitut muut erillisurakat ja -hankinnat helmikuun loppuun 2008 mennessä. YIT Rakennus Oy:n kanssa on pidetty alustava terminaalin laajennuksen rakennustöiden urakan taloudellinen loppuselvitys. Alkuperäiseen urakkaan kuulumattomien ja jo tehtyjen lisä- ja muutostöiden arvonlisäverolliset kokonaiskustannukset ovat noin euroa. Hankkeen alkuperäisen, hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti terminaalin laajennuksen piti valmistua joulukuun loppuun 2007 mennessä ja Oy Vikingline Ab:n uuden aluksen (Viking XPRS) aloittaa liikennöinti tammikuussa Tämänhetkisten tietojen mukaan Viking XPRS:n liikenne alkaa laivan valmistumisen myöhästymisestä johtuen maaliskuussa 2008.

11 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Tej/4 7 Tekninen johtaja Laajennushankkeen suunnittelutyö käynnistettiin kesäkuussa 2006 ja hankkeen perustamissuunnitelma valmistui Urakkatarjouspyyntövaihetta varten tarvittavat tarjouspyyntöasiakirjat valmistuivat joulukuussa Tarjouspyynnöt terminaalin rakennustöiden urakasta lähetettiin yrityksille Hankkeen poikkeuksellisesta, Helsingin Satamasta riippumattomasta kiireellisyydestä johtuen, ei urakkatarjouspyyntöä varten tarvittavia suunnitelma-asiakirjoja ehditty kaikilta osin laatia niin kattaviksi ja täydellisiksi kuin ne normaalisti laaditaan. Hankkeeseen kuului myös terminaalin vanhoihin rakenteisiin liittyviltä osiltaan paljon sellaista suunnittelutyötä, joka oli mahdollista tehdä vasta täydennyssuunnitteluna urakan aikana, urakan yhteydessä tehtyjen vanhojen lattia- ja seinärakenteiden purkutöiden jälkeen. Kireästä toteutusaikataulusta johtuen oli urakkatarjouspyynnöt kuitenkin pakko pyytää osittain keskeneräisilläkin suunnitelmilla joulukuussa 2006, jotta hankkeen valmistuminen aikataulun mukaisesti vuodenvaihteessa 2007/2008 olisi ollut mahdollista. Suunnittelua jatkettiin rinnan tarjouspyyntövaiheen ja rakennustöiden aikana. Suurimmat yksittäiset suunnitelmamuutokset ovat arkkitehti-, rakenne- ja sähkösuunnittelussa. Toteutusvaiheen suunnitelmien mukaan laskettu kantavan teräsrungon ja runkoon liittyvien varusteluosien (kaiteet, pellitykset ja vastaavat) teräsmäärän lisäys on ollut noin 20 % verrattuna urakkatarjouspyyntövaiheen suunnitelmien mukaan laskettuun teräsmäärään. Teräsrakenteiden lisääntymisestä syntynyt kokonaisurakan lisäkustannus on kaikkine töineen noin euroa (alv 22 %.) Osa teräsmäärän lisääntymisestä selittyy rakennustöiden yhteydessä tehdyillä vanhojen rakenteiden purkutöillä, joiden jälkeen vasta lopullinen uusien teräsrakenteiden suunnittelu liitosdetaljeineen nykyisen terminaalin rakenteisiin oli mahdollista tehdä. Osa lisäyksestä taas johtuu rungon rakennejärjestelmän tarkentumisella ja suunnitelmien täydentymisellä muun toteutussuunnittelun etenemisen myötä.

12 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Tej/4 8 Tekninen johtaja Sähkösuunnittelun osalta ei kaikkia tarvittavia suunnitelmia saatu valmiiksi tarjouspyyntövaihetta varten, vaan muun muassa rakennusautomaatiojärjestelmien säätökaaviot ja osa eri järjestelmien kaapeloinneista jäi tarjouspyyntöasiakirjoista pois, joten em. järjestelmiin ja kaapelointeihin liittyvistä sähkötöistä jouduttiin tältä osin pyytämään lisätyötarjoukset urakan aikana. Sähkösuunnitelmiin on jouduttu tekemään myös eri käyttäjien (tulli, varustamo, HelSa) toiveiden mukaisia muutossuunnitelmia rakennustöiden aikana. Sähkösuunnitelmien muutoksista johtuva sähköurakan lisäkustannusten määrä on yhteensä noin euroa (alv 22 %). Kaikkiaan YIT Rakennus Oy:n kanssa solmitun rakennustöiden urakan lisä- ja muutostyövaraus on enintään euroa (alv 22 %). Koko hankkeen loppukustannusennuste on perustamissuunnitelman kustannusarvion mukaisella tasolla. Loppukustannusennusteeseen sisältyvät kaikki kokonaisurakan toteutuneet ja ennakoidut lisä- ja muutostyökustannukset sekä vielä keskeneräisten, hankesuunnitelman mukaisten maihinnoususiltojen, hissien ja liukukäytävien erillisurakat sekä aluetyöt. ESITTELIJÄ EHDOTUS Tekninen johtaja esittää, että lautakunta hyväksyisi Katajanokan terminaalin laajennuksen rakennustöiden arvonlisäverollisen lisä- ja muutostyövarauksen korottamisen (32 ) päättämänsä euron lisäksi euroa. Lautakunta päättänee hyväksyä Katajanokan terminaalin laajennuksen rakennustöitä koskevan, YIT Rakennus Oy:ltä tilatun urakan lisä- ja muutostyövarauksen korottamisen eurolla (alv 22 %). Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle sekä tekniselle osastolle. Lisätiedot: Ahti Aarno, tekninen johtaja, puhelin

13 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 9 Projektinjohtaja Salassa pidettävä liite 5 ALUEEN VARAAMINEN VUOSAAREN SATAMAN YRITYSALUEELTA HelSa Autologistiikka-alueen kehittämisen eteneminen Nurminen Autologistics Oy on esittänyt kiinnostuksensa maahantuotavien autojen kunnostuksesta Vuosaaren satamassa. Tarkoitusta varten on mahdollista varata alue Vuosaaren sataman yritysalueelta entisen telakka-altaan länsipäästä. Yrityksen tarkoituksena on kehittää alueelle ajoneuvojen maahantulokunnostustoimintoja. Helsingin Sataman oli tarkoitus rakentaa entiseen telakka-altaaseen maahantuotavien autojen varasto. Helsingin Sataman ja Nurminen Autologistics Oy:n kesken allekirjoitettiin aiesopimus (satamalautakunta ). Sen mukaan yritys vuokraa telakka-altaan pohjoispuolelta noin 1,1 ha:n laajuisen alueen ja rakentaa alueelle tilat henkilöautojen maahantulokunnostusta varten. Aiesopimuksen mukaan Helsingin Satama varasi lisäksi Nurminen Autologistics Oy:lle option vuokrata myöhemmin noin m 2 suuruisen alueen telakka-altaan eteläpuolisesta korttelista nro ehdolla, että kiinteistövirasto vuokraa alueen Helsingin Satamalle. Optioalueen luovutusehdoista piti päättää erikseen. Lopulliset Nurmisen autologistiikkatoimintoja koskevat sopimukset oli tarkoitus tuoda päätettäväksi sen jälkeen, kun päätös autovaraston rakentamisesta on tehty. Nurminen Autologistics Oy hoitaa tällä hetkellä VV-Auto Oy:n autojen maahantuontia ja maahantulokunnostusta Sörnäisten satamassa. Tämä maahantuonti muodostaa pääosan autojen tuonnista Helsingin sataman kautta Suomen markkinoille. Kaupunginvaltuusto päätti , että Helsingin Sataman hallintaan liitetään noin 2,6 ha:n lisäalue telakka-altaan länsi- ja eteläpuolelta yhteensä. Alueiden ja tonttien luovutuksessa toimitaan yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa. Lisäalueelle on tarkoitus sijoittaa erityisesti autologistiikkaan liittyviä toimintoja.

14 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 10 Projektinjohtaja Salassa pidettävä liite Telakka-altaan ympäristön kehittäminen Autologistiikka-alueen kehittäminen jatkui, kun satamalautakunta päätti varata telakka-altaan länsipäästä pinta-alaltaan m 2 :n alueen SE Mäkinen Logistics Oy:lle autologistiikan toimintoja varten. Tilanne muuttui, kun Nurminen Autologistics Oy toimitti Helsingin Satamalle kirjeen, jossa yritys totesi autologistiikkaan liittyvien markkinaolosuhteiden muuttuneen niin, ettei autojen kerrosvarastolle tässä vaiheessa ole tarvetta. Tämän seurauksena Helsingin Satama totesi, ettei sillä ole riittäviä sitoumuksia autovaraston käytölle suunnitellussa laajuudessa eikä autovaraston rakentamiselle tässä vaiheessa ole perusteita. Tästä syystä koko autovarastohankkeen rakentamistarve tässä vaiheessa raukesi ja käynnistetty hankinta keskeytettiin satamajohtajan tekemällä päätöksellä. VV-Auto Oy ja SE Mäkinen Logistics Oy tiedottivat , että Volkswagenit, Audit ja Seatit tuodaan jatkossa Vuosaaren satamaan, mutta toimitetaan edelleen Pohjois-Vantaalle, johon SE Mäkinen Logistics Oy toteuttaa logistiikkakeskuksen. Helsingin Sataman ja Nurminen Autologistics Oy:n välinen allekirjoitettu aiesopimus raukesi SE Mäkinen Logistics Oy:lle tehty tontinvaraus päättyi , eikä sopimusta syntynyt. VUOSA- projekti on laatinut telakka-altaasta ja sen ympäristöstä uusia suunnitelmia. Telakka-allas ja sen pohjoispuolinen alue on osoittautunut soveltuvan hyvin ns. depot- alueeksi eli tyhjien konttien varastoalueeksi. Tämän toiminnan kannalta sijainti sekä suljetun satama-alueen että logistiikka-alueen vieressä on erinomainen. Lisäksi alueelta on välitön yhteys katuverkkoon, mikä on edullista, koska osa konttivarikon liikenteestä tulee sataman ulkopuolelta. Alueelle sijoitettaisiin myös konttien korjaustoimintaa. Altaan etelä- ja länsipuoliset alueet on tarkoitus edelleen varata autologistiikan tarpeisiin.

15 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 11 Projektinjohtaja Salassa pidettävä liite Telakka-altaan pohjoispuolelle on nyt suunniteltu johdettavaksi pistoraide, joka palvelee sekä tyhjien konttien käsittelyä että autologistiikkaa. Kiinnostus raideliikenteen hyödyntämiseen tavarankuljetuksissa on lisääntynyt voimakkaasti viime aikoina. Tässä yhteydessä on myös kehitetty Sponda Oyj:n vastuulla olevalle Vuosaari Service Centerille (VSC) uusi ratkaisu. Sen mukaan rakennuksen ensimmäinen vaihe, joka liittyy kiinteästi satamatoimintaan, sijoitetaan suurin piirtein aikaisemmin suunnitellulle paikalle. Jatkovaiheet, joihin tulisi yleisempiä toimistotiloja, sijoitettaisiin Helsingin Sataman hallinnassa olevan alueen länsireunaan Merenkulkijankadun varrelle kortteliin nro Kun Helsingin Sataman hallinnassa olevaa aluetta laajennettiin (kvsto ). Merenkulkijankatuun saakka, vuokrauspäätöksen esitystekstissä todettiin, että Merenkulkijankadun ja Satamakaaren kulma on kaupunkikuvallisesti tärkeä kohta. Satamaan liittyvän toimistorakennuksen toteuttaminen kyseiselle tontille olisi kaupunkirakenteellisesti ja -kuvallisesti hyvä ratkaisu. Helsingin Satama on käynnistänyt neuvottelut Sponda Oyj:n kanssa VSC:n sopimusten tarkistamiseksi tästä uudesta lähtökohdasta lähtien. Tähän liittyen satamalautakunta oikeutti Helsingin Sataman myöntämään Sponda Oyj:lle lisäaikaa VSC:n ensimmäisen vaiheen valmistumiseen../. Liitteenä 1 on Vuosaaren satamakeskuksen viimeisin yleissuunnitelma ( )../. Liitteenä 2 on telakka-altaan ympäristöstä laadittu viimeisin suunnitelmavaihtoehto ( ). Alueella on voimassa oleva asemakaava. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen, johon sisältyy myös autologistiikka-alue. VUOSA- projektin laatimat suunnitelmat ovat sopusoinnussa asemakaavan muutosehdotuksen kanssa. Nurminen Autologistics Oy on edelleen kiinnostunut toimimaan Vuosaaressa Nurminen Autologistics Oy on toimittanut Helsingin Satamalle päivätyn kirjeen, jossa yritys ilmoittaa edelleen olevansa kiinnostunut sijoittamaan maahantuotavien autojen kunnostustoimintoja./. Vuosaaren sataman yritysalueelle. Kirje on liitteenä 3.

16 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 12 Projektinjohtaja Salassa pidettävä liite Nurminen Autologistics Oy kuuluu Skandia Autologistics Groupiin, joka on merkittävä ajoneuvologistiikan toimija Itämeren alueella. Yritys tarjoaa logistiikan kokonaisratkaisuja ajoneuvojen valmistajille, itsenäisille maahantuojille sekä jälleenmyyjille Baltian alueella, Ruotsissa, Suomessa sekä Tanskassa. Nurminen Autologistics Oy:n tavoitteena on tarjota ja kehittää Vuosaaren sataman yritysalueella Suomeen maahantuotaville ajoneuvoille maahantulokunnostukselle tarkoitettuja palvelutoimintoja. Palvelut kattaisivat henkilö- ja pakettiautot, moottoripyörät sekä mahdolliset muut ajoneuvot. Autologistiikkatoimintojen sijoittaminen sataman yritysalueelle on myönteistä. Pääkaupunkiseudulla myydään 40 % Suomessa myytävistä uusista autoista. Pääkaupunkiseutu kasvaa ja kehittyy jatkuvasti, joten on luontevaa, että autoja tuodaan Helsingin sataman kautta nykyistä enemmän. Autot tuodaan laivoissa pääsääntöisesti muiden tavaroiden ohessa, joten ne edistävät osaltaan sataman liikennetiheyttä vastasatamiin. Erityisiä autonkuljetusaluksia ei Helsingissä käy. Autoja on tarkoitus toimittaa myös rautateitse muualle Suomeen. Helsingin Sataman ja Nurminen Autologistics Oy:n kesken on neuvoteltu autojen maahantulokunnostamon sijoittamisesta Vuosaaren sataman yritysalueelle telakka-altaan länsipäähän. Autologistiikan muuttuvissa olosuhteissa yritys haluaisi tässä vaiheessa varata alueen toimintojen kehittämistä ja asiakkaiden kartoittamista ja hankkimista silmälläpitäen. Nurminen Autologistics Oy toimii tällä hetkellä Verkkosaaressa. Helsingin Sataman ja kiinteistöviraston välisissä neuvotteluissa on sovittu, että yritys voi jatkaa toimintaansa Verkkosaaressa vielä vuonna Tilojen ei siis tarvitse olla valmiina Vuosaaressa vielä silloin, kun tavarasatamatoiminnot siirretään Vuosaareen. Helsingin Sataman ja Nurminen Autologistics Oy:n välisissä neuvotteluissa on todettu korttelin nro itäosan soveltuvan hyvin maahantulokunnostamon sijoituspaikaksi. Alueelta voitaisiin varata tähän tarkoitukseen noin m 2 :n laajuinen alue. Kunnostamorakennus siihen liittyvine katoksineen olisi laajuudeltaan noin m 2.

17 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 13 Projektinjohtaja Salassa pidettävä liite Yritys tarvitsee lisäksi ajoneuvojen varastoalueita ja -tiloja. Tässä vaiheessa kenttävarastoja voitaisiin osoittaa telakka-altaan eteläpuolelta ja ns. Satamakaaren varastoalueelta voimalaitoksen takaa. Myöhemmin telakka-altaan itäpäähän on mahdollista rakentaa autoille kerrosvarasto. Alueen varaaminen jatkokehittämistä ja -suunnittelua varten Helsingin Sataman kannalta Nurminen Autologistics Oy:n sijoittuminen Vuosaaren sataman yritysalueelle on myönteistä. Tässä vaiheessa olisi./. perusteltua varata liitteeseen 4 merkitty noin m2:n laajuinen alue Nurminen Autologistics Oy:lle toimintamallien, toiminnallisten ratkaisujen, tarvittavien tilojen sekä pysäköinti- ja liikennejärjestelyjen suunnittelemiseksi. Suunnittelutyön lopputuloksena syntyisivät myös mm. täsmälliset vuokra-alueen rajat. Varaus olisi voimassa saakka, johon mennessä selviää onko edellytyksiä perussopimuksen ja maanvuokrasopimuksen tekemiselle. Sopimusten yhteydessä päätettäisiin mm. toimintaperiaatteista, yhteistyövelvoitteista, alueen käyttötarkoituksesta, rakentamisvelvoitteesta, vuokra-ajasta ja vuokran suuruudesta sekä muista tarpeellisista ehdoista. Samalla selvitettäisiin toiminnan edellyttämät varastoalueet Vuosaaren satamakeskuksen muuttuvassa ympäristössä. Helsingin Sataman lähtökohtana on, että alueella tuotetaan ensisijaisesti Vuosaaren sataman kautta kuljetettavien ajoneuvojen maahantulokunnostustoimintaa. ESITTELIJÄ EHDOTUS Edellä mainitun perusteella projektinjohtaja esittää, että Nurminen Autologistics Oy:lle varataan alue Vuosaaren sataman yritysalueelta autojen maahantulokunnostustoimintojen kehittämistä varten. Lautakunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman varaamaan liitteeseen 4 merkityn pinta-alaltaan noin m 2 :n alueen Nurminen Autologistics Oy:lle toimintamallien, toiminnallisten ratkaisujen, tarvittavien tilojen sekä pysäköinti- ja liikennejärjestelyjen suunnittelemista varten seuraavin ehdoin:

18 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 14 Projektinjohtaja Salassa pidettävä liite alueen kehittämisen lähtökohtana on, että alueella tuotetaan ensisijaisesti Vuosaaren sataman kautta kuljetettavien ajoneuvojen maahantulokunnostustoimintaa sekä muita siihen liittyviä palveluita alueen suunnittelussa otetaan huomioon alueen keskeinen ja näkyvä sijainti alueesta muodostuu mahdollisimman tehokkaasti toimiva kokonaisuus suunnittelu tehdään yhteistyössä Helsingin Sataman VUOSA- projektin kanssa maahantuotavien autojen varastointi hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti muuttuvassa satamakeskuksessa varaus on voimassa saakka Helsingin Satama ei vastaa varauksensaajille aiheutuvasta vahingosta, mikäli toimivaa ratkaisua ei saada aikaiseksi ja vuokrasopimusta ei sen johdosta tai muusta syystä synny. Pöytäkirjanote Nurminen Autologistics Oy:lle, VUOSAlle sekä Vuosaaren satamakeskukselle. Lisätiedot: Mäkinen Antti, projektinjohtaja, puhelin LIITTEET Liite 1 Vuosaaren satamakeskuksen toiminnallinen yleissuunnitelma Liite 2 Telakka-altaan ympäristö, luonnos Liite 3 Salassa pidettävä liite JulkL k Liite 4 Nurminen Autologistics Oy:lle varattava alue

19 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/6 15 Projektinjohtaja VUOSAAREN SATAMAN PURKU-URAKAN 6 LISÄ- JA MUUTOSTYÖ- VARAUKSEN KOROTTAMINEN HelSa Vuosaaren entisen telakan lohkohalli sijaitsee Vuosaaren sataman yritysalueella, suurimmaksi osaksi John Nurminen Oy:n vuokra-alueella ja osaksi Sponda Oyj:n vuokra-alueella. Lohkohallin purkukustannukset sisältyvät yritysalueen rakentamiskustannuksiin. Purku-urakka Lohkohallin purkutyöt toteutetaan purkutyöurakassa 6, jonka urakoitsijaksi lautakunta valitsi (144 ) halvimman tarjouksen ( euroa, alv 22 %) antaneen Helsingin Metallipurkaus Oy:n. Urakan työt aloitettiin lokakuussa 2007 ja urakkaohjelman mukaisesti purkutöiden tulee olla valmiina ja vastaanotettuna John Nurminen Oy:n toimintaa Vuosaaren sataman yritysalueelle koskevan sopimuksen liitteenä olevassa aikataulussa on esitetty, että lohkohallin tulee olla purettuna mennessä. Urakkaan sisältyi lohkohallin purkutyön lisäksi 120 tuntia rakennuskohteen ulkopuolelta tulleen betonin pulverointia ja tonnia pulveroidun betonijätteen murskaamista. Tämä pulveroitava ja murskattava betoni tulee telakka-altaassa olleista betonisista laskualustoista. Edellä mainittujen urakan sidottujen työmäärien lisääntymisen ja urakan lisätyönä teetetyn Meriportin porttirakennuksen purkutyön johdosta lisätöihin tarvitaan aiemmin hyväksytyn euron (alv 22 %) lisäksi euroa (alv 22 %). Meriportin porttirakennuksen purku rahoitetaan kaupunginhallituksen esirakentamisrahoista. ESITTELIJÄ Projektinjohtaja esittää, että Vuosaaren sataman purku-urakan 6 lisäja muutostyövarausta korotetaan eurolla (alv 22 %).

20 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/6 16 Projektinjohtaja EHDOTUS Lautakunta päättänee korottaa Helsingin Metallipurkaus Oy:ltä tilatun Vuosaaren sataman purku-urakan 6 lisä- ja muutostyövarausta ja oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään mahdollisiin urakkaan liittyviin lisäja muutostöihin (144 ) oikeuttamansa euron (alv 22 %) lisäksi euroa (alv 22 %). Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle sekä VUOSAlle. Lisätiedot: Mäkinen Antti, projektinjohtaja, puhelin

21 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/7 17 Projektinjohtaja VUOSAAREN SATAMAN KESKIJÄNNITEKOJEISTOJEN HANKINNAN LISÄ- JA MUUTOSTYÖVARAUKSEN KOROTTAMINEN HelSa Helsingin Satama rakennuttaa Vuosaaren satamaan sähkönjakeluverkon, joka muodostuu seitsemästä erillisestä kytkinlaitoksesta muuntamoineen ja muine pienjännitejakeluun tarvittavine laitteineen. Helsingin Energia vastaa Vuosaaren satamaan liittyvän sähkönjakeluverkon ja aluevalaistuksen suunnittelusta sekä rakennuttamisesta ja valvonnasta. Helsingin Sataman ja Helsingin Energian kesken on tehty työtä koskeva konsulttisopimus (satamalautakunta ja ). Keskijännitekojeistot Helsingin Satama järjesti tarjouskilpailun Helsingin Sataman hallintaan ja omistukseen jäävän Vuosaaren sataman jakeluverkon 20kV keskijännitekojeistojen hankinnasta suunnitteluineen ja asennuksineen. Keskijännitekojeistojen toimittajaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy, hintaan euroa (alv 22 %) (satamalautakunta , 86 ). Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään mahdollisiin lisä- ja muutostöihin enintään euroa (alv 22 %). Keskijännitekojeistojen suunnittelu aloitettiin kesäkuussa Laitteistot toimitetaan Vuosaaren satamaan kolmessa erässä asennettuna ja käyttöönotettuna siten, että ensimmäinen erä toimitettiin keväällä 2007 ja toinen erä toimitetaan keväällä 2008 ja viimeinen erä keväällä Vuosaaren sataman suunnitelmia kehitetään jatkuvasti rinnan rakentamisen kanssa. Tavoitteena on, että satama valmistuessaan parhaalla mahdollisella tavalla vastaa nykyaikaisen logistiikan vaatimuksia. Suunnitelmia on kehitetty ja kehitetään edelleen yhteistyössä sataman tulevien käyttäjien kanssa. Tämä sataman kehittämisprosessi heijastuu myös sähkösuunnitteluun ja käynnissä oleviin sähköurakoihin. Tästä syystä sähköverkkoon on katsottu tarkoituksenmukaiseksi tehdä muutoksia ja lisäyksiä. Tämä koskee myös keskijännitekojeistohankintaa. Keskijännitekojeistohankintaan liittyy myös sellaisia lisätöitä, jotka on katsottu tarkoituksenmukaiseksi tehdä tämän hankinnan yhteydessä ja jotka ovat pois toisista hankinnoista.

22 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/7 18 Projektinjohtaja Edellä mainituista suunnitelmien kehittymisestä ja toimituslaajuuteen tehdyistä muutoksista johtuen lisä- ja muutostöihin aiemmin hyväksytyn euron (alv 22 %) lisäksi tarvitaan euroa (alv 22 %)../. Liitteenä on HelenEngineeringin laatima hankintaesitys, jossa lisäykset ja muutokset on eritelty. ESITTELIJÄ EHDOTUS Projektinjohtaja esittää, että Vuosaaren sataman keskijännitekojeiston hankinnan lisä- ja muutostyövarausta korotetaan eurolla (alv 22 %). Lautakunta päättänee korottaa YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:ltä tilatun Vuosaaren sataman keskijännitekojeiston hankinnan lisä- ja muutostyövarausta ja oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään mahdollisiin urakkaan liittyviin lisä- ja muutostöihin aiemmin oikeuttamansa euron (alv 22 %) lisäksi euroa (alv 22 %). Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle sekä VUOSAlle. Lisätiedot: Mäkinen Antti, projektinjohtaja, puhelin LIITE HelenEngineeringin laatima hankintaesitys

23 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Osj/8 19 Osastonjohtajat OSASTONJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET HelSa Merkittäneen tiedoksi.

24 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/9 20 Satamajohtaja SATAMAJOHTAJAN TIEDOTUKSET HelSa Merkittäneen tiedoksi.

25 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/10 21 Satamajohtaja HELSINGIN SATAMASSA TEHDYT PÄÄTÖKSET HelSa Lautakunta päättänee merkitä Helsingin Satamassa tehdyt päätökset tiedoksi.

26 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/11 22 Satamajohtaja PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO HelSa Lautakunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä.

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/ SATAMALAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/ SATAMALAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2008 1 2.12.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 2.12.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2008 1(5) SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2008 1(5) SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2008 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.50 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Kallio Kalle varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) SATAMALAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) SATAMALAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.52 Paikka VUOSAn toimitilat Vuosaaren satama Laivanrakentajantie 2 B, 00980 HELSINKI Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(1) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 9.6.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(1) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 9.6.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(1) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 3.6.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 3.6.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2008 1 3.6.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 3.6.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2008

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 14.4.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 14.4.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 20.5.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 20.5.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2008 1 20.5.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 20.5.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2008

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.40 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 26.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2011 1 26.4.2011 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 26.4.2011 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 24.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 24.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.55 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.40 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 13.10.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 13.10.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 13.10.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 13.10.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2009 1 1.9.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 1.9.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 22.2.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 22.2.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2011 1 22.2.2011 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 22.2.2011 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Kokousaika 8:00-8:54 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Aalto, Olli B.Berner, Michael Kalliola, Markus Kolbe, Laura Rajakangas, Ulla-Maija Salin, Olli Taivaloja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 10-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1(7) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 10.2.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1(7) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 10.2.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1(7) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.00 Paikka Vuosaaren satamakeskus, Gatehouse Komentosilta 1, 00980 HELSINKI Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Kokousaika 9:00-9:27 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Luukkainen, Hannele Kanerva, Seppo Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 7.10.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 7.10.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2008 1 7.10.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 7.10.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 28.10.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 28.10.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 9-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2010 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2010 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2010 1 12.1.2010 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 12.1.2010 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK Helsingin kaupunki Esityslista 5/2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK ESITYSLISTA 5-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 1 (11) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Saj/1 31.1.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 1 (11) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Saj/1 31.1.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 1 (11) Saj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2009 1 15.12.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 15.12.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 30.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 30.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 30.3.2010 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 17.6.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 17.6.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2008 1 17.6.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 17.6.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 11.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 11.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2008 1 11.3.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 11.3.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2008

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 29.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 29.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 4-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 12.2.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 12.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2008 1 12.2.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 12.2.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2008

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Maanantai kello 16.30 16.50 Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. Läsnä Jäsenet Karhu, Jessica

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 26.08.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 26.08.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 8-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 26.2.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 26.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2008 1 26.2.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 26.2.2008 kello 8.00 Paikka VUOSAn toimitilat Vuosaaren satama Laivanrakentajantie 2 B, 00980 HELSINKI HELSINGIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (6) 68 HKL:n kulunvalvonnan uusimisen kokonaisurakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen HEL 2013-000688 T 10 06 00 Päätös päätti hyväksyä HKL:n kulunvalvonnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 2-2017 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 12:00 Kokouspaikka Käsitellään Unioninkatu 20, Bank Meeting

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 SATAMALAUTAKUNTA 13.1.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 SATAMALAUTAKUNTA 13.1.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 13.1.2009 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 13.1.2009 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2011 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 16.8.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2011 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 16.8.2011 Kokousaika 16.08.2011 8:00-9.30 Kokouspaikka Satamatalo, Läsnä Muut Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja Berner Michael jäsen Kolbe Laura jäsen Kalliola Markus jäsen Laitinen Ritva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Kokousaika 17:00-19:10 Kokouspaikka Tarkastusvirasto, Unioninkatu 25, kokoushuone Läsnä Jäsenet Rydman, Wille Arajärvi, Pentti Gayer, Patrik Haglund, Mia Holopainen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 18.11.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 18.11.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 25.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 25.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008 1 25.3.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 25.3.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Kokousaika 8:00-9:01 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Hirvikallio, Matti B.Berner, Michael Kalliola, Markus Laitinen, Ritva Salin, Olli Taivaloja, Tina Ihanus,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 23.9.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 23.9.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2008 1 23.9.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 23.9.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2010 1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2-2010 Lautakunnan sihteerin yhteystiedot Hannu Hämäläinen, puhelin 0500-425030 sähköposti: hannu.hamalainen@hel.fi Huom! Asian jäädessä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 21.10.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 21.10.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Pelastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Pelastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Kokousaika 15:00-15:06 Kokouspaikka Keskuspelastusaseman neuvotteluhuone 338 Läsnä Jäsenet Raatikainen, Mika Olin, Venla Aivio, Sanna Eklund, Merja Huru, Nina Jauhiainen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 PALMIA-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 17.3.2011. Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku

HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 PALMIA-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 17.3.2011. Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku HELSINGIN KAUPUNGIN PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Kokousaika kello 16.03 17.00 Kokouspaikka Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki, kokoustila Meikku Läsnä Jäsenet Koski Olli puheenjohtaja Laine Hanna klo 16.10 ( 23)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2013 1 (5) Kiinteistölautakunta To/13 28.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2013 1 (5) Kiinteistölautakunta To/13 28.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2013 1 (5) 13 Kaartinkaupungin tontin pitkäaikainen vuokraaminen Royal Ravintolat Oy:lle (Kaartinkaupunki, tontti 3052/30) HEL 2012-015034 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 6-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 1 (7) 219 Tontin 22392/1 varaaminen Vallilasta Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle HEL 2011-008965 T 10 01 01 00 Päätös päätti varata Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2011 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/5 1.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2011 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/5 1.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2011 1 (5) 190 Metrovarikon kehittäminen, vaihe 3, urakoista päättäminen HEL 2011-008528 T 02 08 03 00 Päätös Liikennelaitos -liikelaitoksen päätti oikeuttaa liikennelaitoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto 17.12.2012 Kaupunginhallitus Venäjän Suomen suurlähetystön tontin asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot (nro 12117) HEL 2011-007184 T 10 03

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali Kansakoulukatu 3

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali Kansakoulukatu 3 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Kokousaika Tiistaina 1.1.2011 klo 14.35 14.41 Kokouspaikka Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali Kansakoulukatu 3 Läsnä Jäsenet Rajajärvi Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 11:00-11:15 Kokouspaikka Kokous- ja kongressihotelli Majvik (Majvikintie 1, 02430 Masala) Läsnä Jäsenet Männistö, Lasse Honkasalo, Veronika Lindell, Harri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) 1 Vartiointipalvelujen hankinta vuosina 2013-2016 HEL 2013-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 02.08.2011 kello 17.00 18.37 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 216 Keskustakirjaston projektinjohtourakka; urakoitsijan valinta HEL 2015-001242 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta 63/673 496, Töölönlahdenkatu 4-10 Päätös A päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Kiinteistölautakunta To/2 26.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Kiinteistölautakunta To/2 26.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 38 Esitys kaupunginhallitukselle Pasilan konepajan alueen suunnitellun toimistotontin varaamiseksi Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle (Vallila, tontti 22392/1)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2012 1 (7) 743 Laajasalon tontin 49112/4 varaaminen Asunto-oy Sarvastonkaarelle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun HEL 2012-007058 T 10 01 01 00 Päätös päätti varata

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2016 1 (6) 859 Maa-alueen varaaminen Helsingin Kalasataman alueelta hotellin suunnittelua varten HEL 2016-006543 T 10 01 01 00 Päätös päätti varata Helsingin kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Torstai kello 8.00 11.20 Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. Läsnä Jäsenet Karhu, Jessica

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika 8:00-9:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531 Läsnä Jäsenet Muut Karvinen, Marko strategiapäällikkö saapui 8:03 Enroos, Asta yksikön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 8/2010 82 Tekninen lautakunta Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 18.45 Isonkyrön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 3 Helsingin Sataman sähkösuunnittelupalvelut v. 2014 HEL 2013-015162 T 02 08 01 00 Päätös päätti solmia Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman puitesopimukset sähkösuunnittelutöistä

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kokousaika 16.3.2017 kello 17.30-18.40 Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Hallintotoimisto 31.3.2017 kello 9.00

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 8 Lasten päiväkoti Tilhen peruskorjauksen rakennus- ja talotekniikkaurakoiden työt sekä urakoitsijoiden valinta HEL 2013-016405 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2013 1 (8) 742 Kaupunginvaltuuston 19.6.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että kaupunginvaltuuston 19.6.2013 päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali Kansakoulukatu 3

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali Kansakoulukatu 3 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Kokousaika Torstai 9.2.2012 klo 8.00-8.30 Kokouspaikka Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali Kansakoulukatu 3 Läsnä Jäsenet Rajajärvi Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 10.09.2013 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 10.09.2013 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 9-2013 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ SATAMALAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ SATAMALAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2008 1 22.4.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 22.4.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2008

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 IVA-työt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän alaaste HEL 2013-013426 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/2 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/2 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) 2 Järjestyksenvalvonta- ja turvatarkastuspalvelujen hankinta 2013-2016 HEL 2013-005715 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 106 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (Herttoniemi, Roihuvuori, tontti 43233/5)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012 Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja Haapaniemi

Lisätiedot