HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/ SATAMALAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/ SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3

2 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/ JÄSENET PUHEENJOHTAJA TIMO JAATINEN johtaja, (Kok.) timo.jaatinen(a)etl.fi VARAPUHEENJOHTAJA KALLE KALLIO toimitusjohtaja, (SDP) kalle.kallio(a)pp.inet.fi TUOVI ALLÉN asiantuntija, (SDP) tuovi.allen(a)sitra.fi KAARIN TAIPALE kaupunkitutkija, (SDP) kaarin.taipale(a)hse.fi ESKO RIIHELÄ (Kok.) esko.riihela(a)welho.com MILLA WIKSTEN markkinointipäällikkö, (Kok.) milla(a)wiksten.org IRMA SIPPOLA toiminnanjohtaja, (Vihr.) irma.sippola(a)hel.fi JARI KALLIONIEMI ekonomi, (Vihr.) jari.kallioniemi(a)saaristomaailma.fi GÖRAN ÅHMAN dipl.ekon., (RKP) goran.ahman(a)kolumbus.fi KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA JUKKA LINDEMAN jukka.lindeman(a)taloverkot.fi VARAJÄSENET JUKKA KYRÖHONKA (Kok.) jukka.kyrohonka(a)welho.com MAARIT MU ASHEKELE diplomi-insinööri, (SDP) TIMO PUSKA (SDP) timove.puska(a)luukku.com ANTTI OJALA työnjohtaja, (SDP) antti.ojala(a)kontulan-kiinteistot.fi MARKKU MURROS (Kok.) markku.murros(a)gmail.com TIINA VALLILA (Kok.) tiina.vallila(a)finnrecord.inet.fi MARJATTA DONNER tulliylitarkastaja, (Vihr.) marjatta.donner(a)tulli.fi PETRI SUNINMÄKI (Vihr.) petri(a)suninmaki.net ANN-LOUISE LAAKSONEN systems manager, (RKP) annlouise_laaksonen(a)hotmail.com VARAEDUSTAJA OUTI OJALA outi.ojala(a)pp.inet.fi

3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/ ESITTELIJÄT MUUT OSALLISTUJAT Satamajohtaja Heikki Nissinen puh Tuotantojohtaja Heikki Lampinen puh Talousjohtaja Tauno Sieranoja puh Satamakapteeni Jukka Kallio puh Tekninen johtaja Aarno Ahti puh Vuosaaren satamakeskuksen johtaja Kari Noroviita puh Projektinjohtaja Antti Mäkinen puh Pöytäkirjanpitäjä, toimistopäällikkö Eeva Tuomola-Oinonen puh Satamalakimies Tero Leponiemi puh Viestintäpäällikkö Eeva Hietanen puh Sähköpostiosoite

4 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/ Sisältö Asia Sivu SATAMAJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Ilmoitusasiat 2 TALOUSJOHTAJA 3 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiassa 3 TUOTANTOJOHTAJA 4 Eräiden rakennusten, rakenteiden ja muun käyttöomaisuuden siirtäminen kiinteistövirastolle 5 PROJEKTINJOHTAJA 5 Tullin tiloja ja toimintoja koskevien sopimusten muutokset 8 6 Vuosaaren sataman reunapalkki- ja pistolaituriurakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen 14 OSASTONJOHTAJAT 7 Osastonjohtajien tilannekatsaukset 18 SATAMAJOHTAJA 8 Satamajohtajan tiedotukset 19 9 Helsingin Satamassa tehdyt päätökset Päätösten täytäntöönpano 21

5 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/1 1 Satamajohtaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA HelSa Lautakunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Tuovi Allénin (varalla Kalle Kallio) ja Irma Sippolan (varalla Jari Kallioniemi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

6 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 2 Satamajohtaja ILMOITUSASIAT HelSa 1 Kaupunginvaltuuston päätösluettelo nro 18/2008 sekä päätösten täytäntöönpanoa koskeva kaupunginhallituksen päätös ( 1259). Asia 4: Satamalautakunnan jäsenen valinta. Kaupunginvaltuusto päätti 1 myöntää Johanna Hautakorvelle vapautuksen satamalautakunnan jäsenen luottamustoimesta sekä 2 valita Irma Sippolan uudeksi jäseneksi ja Marjatta Donnerin hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen satamalautakuntaan vuoden 2008 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. ESITTELIJÄ EHDOTUS Lautakunta päättänee merkitä ilmoitusasian tiedoksi. Ilmoitusasia 1 merkittäneen tiedoksi sekä se, että siitä on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin

7 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/3 3 Talousjohtaja OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSASIASSA HelSa Eija Pitkonen kulki Hakaniemessä reittiä John Stenberginranta-Hakaniemenranta, kun kova tuuli heitti Helsingin Sataman pelastusveneen Pitkosen päälle siten, että hän jäi rantaa reunustavan kaiteen ja veneen väliin. Pitkonen sai tapahtumassa lihasruhjeita oikeaan kylkeensä. Sairaslomaa hänelle myönnettiin Pitkonen vaatii Helsingin Satamalta kivusta ja särystä sekä jokapäiväiseen elämään vaikuttavasta haitasta korvausta euroa. Satamajohtaja päätti myöntää korvausta kivusta ja särystä kertakaikkisena korvauksena 300 euroa. Eija Pitkonen vaatii päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan euron korvausta. Satamajohta-./. jan päätös ja oikaisuvaatimus on jaettu esityslistan liitteinä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tapahtuma-aikaan oli kova tuuli. Tuulen nopeus puuskissa oli jopa 17,8 metriä sekunnissa. Tuulen suunta oli luoteinen. Ilmatieteen laitoksen mukaa tuuli voi kanavoitua kaupunkiolosuhteissa ja olla jopa voimakkaampaa kuin mitattu tuuli. Silminnäkijän arvion mukaan venepukit oli sijoitettu epätasaiselle ja kaltevalle alustalle, mikä on aiheuttanut tuulen pääsemisen veneen alle ja johtanut veneen kallistumiseen. Pelastusveneet painavat arviolta kiloa ja ne on sijoitettu n. 60 cm korkeiden pukkien päälle. Kivun ja säryn korvausta arvioitaessa käytetään suuntaa-antavana ohjeistuksena liikennevahinkolautakunnan ohjeita. Kyseisen ohjeen luokittelun mukaan ko. asiassa syntyneet vammat voidaan luokitella ryhmään vähäiset henkilövahingot. Vähäisiä henkilövahinkoja liikennevahinkolautakunnan ohjeiden mukaan ovat muiden ohella ihonaarmu, kolahdusvamma, nyrjähdys, pienet haavat ja mustelmat. Vähäisille henkilövahingoille on ominaista, että niiden yhteydessä ei tarvita sairaalahoitoa, vaan vammat paranevat 1-2 viikossa mitään haittaa jättämättä ja aiheuttavat enintään kahden viikon työkyvyttömyyden. Liikennevakuutuslain 6 :n 1 momentin mukaan korvausta kivusta ja särystä ei makseta, jos vahinko on ollut vähäinen.

8 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/3 4 Talousjohtaja ESITTELIJÄ Talousjohtaja toteaa, että pelastusveneitä ei voi kiinnittää salvalla tai muulla lukituslaitteella, koska veneiden on oltava kenen tahansa helposti ja nopeasti saatavilla ja yhden ihmisen käsiteltävissä. Tuulen aiheuttama veneen irtoaminen ja siirtyminen oli poikkeuksellista. Vastaavanlaista onnettomuutta ei ole Helsingin Sataman tiedon mukaan aikaisemmin tapahtunut. Talousjohtaja esittää, että edellä olevan perusteella lautakunta vahvistaa satamajohtajan ( 44) asiassa tekemän päätöksen ja korvaa Eija Pitkoselle kivusta ja särystä sekä jokapäiväiseen elämään vaikuttavasta haitasta kertakaikkisena korvauksena 300 euroa. EHDOTUS Lautakunta päättänee hylätä Eija Pitkosen oikaisuvaatimuksen vahinkoasiassa ja vahvistaa satamajohtajan ( 44) asiassa tekemän päätöksen. Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle sekä Eija Pitkoselle. Lisätiedot: Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin LIITE Satamajohtajan päätös ja Eija Pitkosen oikaisuvaatimus

9 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ptj/4 5 Tuotantojohtaja ERÄIDEN RAKENNUSTEN, RAKENTEIDEN JA MUUN KÄYTTÖOMAI- SUUDEN SIIRTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE HelSa Länsisataman ja Sörnäisten sataman tavarasatamatoiminta siirtyy Vuosaaren satamaan marras- joulukuussa Kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston edustajien kanssa on neuvoteltu vapautuvista tavarasatama-alueista. Neuvotteluissa on sovittu mm. Helsingin Satamalle jäävien alueiden rajoista, rakennusten siirtymisestä kiinteistövirastolle ja vuokralaisten irtisanomisesta tai siirtymisestä kiinteistöviraston vuokralaisiksi. Tavarasatamatoiminnalta vapautuvia ja kiinteistövirastolle siirtyviä alueita on yhteensä noin 94 ha. Kaikki tavarasatama-alueilla irtisanotut vuokrasopimukset päättyvät Tavarasatama-alueilta poistuvien toimijoiden omistamien rakennusten purku ja maaperän mahdolliset puhdistustoimet eivät todennäköisesti valmistu vuokra-ajan päättymiseen mennessä, mutta purku- ja puhdistustöiden odotetaan kuitenkin valmistuvan maanvuokralain sallimissa rajoissa mennessä. Vaikka purkutyöt mahdollisesti jatkuvat vuoden 2009 puolella, kiinteistöviraston edustajien kanssa on alustavasti sovittu, että vapautuvat tavarasatama-alueet siirtyvät kiinteistövirastolle alkaen. Samalla on alustavasti sovittu siitä, että alkaen tavarasatama-alueille jäävät Helsingin Sataman omistamat rakennukset ja muu omaisuus siirretään kiinteistöviraston omaisuudeksi samalla periaatteella kuin Vuosaaren satamaalueen kanssa meneteltiin kun se siirrettiin Helsingin Satamalle. Vuosaaren satama-aluetta Helsingin Satamalle vuokrattaessa sovittiin Helsingin Sataman ja kiinteistölautakunnan välisellä sopimuksella nro V5154-1, että Helsingin Satama luovuttaa kiinteistölautakunnalle Länsisatamasta ja Sörnäisten satamasta vapautuvilta alueilta säilytettävät rakennukset kirjanpitoarvosta alueiden vuokrasopimusten päättymisen yhteydessä siten kuin kaupunginhallitus myöhemmin erikseen päättää. Lisäksi Helsingin Satama velvoitettiin poistamaan omistamansa rakennukset taseestaan vuokra-ajan päättymiseen mennessä.

10 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ptj/4 6 Tuotantojohtaja Helsingin Satama omistaa Länsisatamassa ja Sörnäisten sataman tavarasatama-alueilla useita rakennuksia, jotka Vuosaaren tavarasataman valmistuttua vapautuvat Helsingin Sataman käytöstä: Länsisatama (Jätkäsaari) Vapaavarastorakennus (nk. bunkkeri) Länsisataman huoltorakennus Saukon huoltorakennus varastorakennus L15 Vaarallisten aineiden varasto Konttiterminaalirakennus (KTL) varastorakennus L3 Lepola (teknisen osaston taukotila) Grillikioski Sörnäisten satama (Sompasaari) Sörnäisten sataman huoltorakennus Varastorakennus S1 KTS -rakennus (entinen VR:n junatoimisto) rakennus S8 varastorakennus S9 toimistorakennus S10 varastorakennus S11 Kalasataman huoltorakennus Lisäksi useita ilman kiinteää perustusta olevia rakennuksia mm: Grillikioskit Hansa-terminaali. Lisäksi Helsingin Satama omistaa Länsisatamassa ja Sörnäisten sataman tavarasatama-alueilla myös muuta käyttöomaisuutta, joka Vuosaaren tavarasataman valmistuttua vapautuu Helsingin Sataman käytöstä. Em. omaisuutta ovat mm. muuntamot, valomastot, aidat, lauttapaikkojen rakenteet, laiturit, asfaltoidut kentät yms. Omaisuuskohteet./. on lueteltu esityslistan liitteessä.

11 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ptj/4 7 Tuotantojohtaja ESITTELIJÄ Tuotantojohtaja esittää, että lautakunta oikeuttaisi Helsingin Sataman luovuttamaan esityslistan liitteenä olevassa luettelossa mainitut rakennukset ja muun käyttöomaisuuden kiinteistövirastolle alkaen. Rakennukset ja muu luovutettava omaisuus on poistettu Helsingin Sataman taseesta. Rakennusten ja muun käyttöomaisuuden siirtäminen hallintokunnalta toiselle edellyttää kaupunginhallituksen päätöstä. EHDOTUS Lautakunta päättänee osaltaan hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle esityslistan liitteessä mainittujen Länsisataman ja Sörnäisten sataman rakennusten ja muun käyttöomaisuuden siirtämistä tasearvosta Helsingin Satamalta kiinteistövirastolle alkaen. Kirje kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Lampinen Heikki, tuotantojohtaja, puhelin LIITE Luettelo omaisuuskohteista

12 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 8 Projektinjohtaja TULLIN TILOJA JA TOIMINTOJA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN MUU- TOKSET HelSa Perussopimus sekä tilojen vuokra- ja luovutussopimukset Satamalautakunta käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan (177 ) Vuosaaren sataman Tullin tiloja ja toimintoja koskevat sopimukset: Perussopimus Tullin tilojen ja toimintojen järjestämisestä Vuosaaren satamassa, Vuokra- ja luovutussopimus/vuosaaren sataman Gatehouse ja Matkustajaterminaali, Vuokra- ja luovutussopimus/vuosaaren sataman V7 Tarkastusrakennus, V6 Tullitoimisto sekä katokset VL21 ja VL22, sekä oikeutti Helsingin Sataman tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Päätöksen esittelytekstissä sopimusten tausta ja sisältö käytiin seikkaperäisesti läpi. Tullin käyttöön on nyt valmistunut tai valmistumassa seuraavat valvonta- ja vuokratilat (huoneisto-m2 eli htm2): Valvonta Vuokra htm2 htm2 Tullitoimisto V Tarkastusrakennus V Gatehouse Matkustajaterminaali Yhteensä

13 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 9 Projektinjohtaja Helsingin Satama rakennuttaa ja rahoittaa sekä vuokra- että valvontatilojen rakentamisen. Gatehousen ja Matkustajaterminaalin kohdalla periaatteena on, että Helsingin Satama vuokraa tilat Sponda Oyj:ltä ja luovuttaa valvontatilat ja vuokraa muut tilat edelleen Tullille. Helsingin Sataman omistamien tilojen osalta vuokra-aika on 20 vuotta. Tulli maksaa vuokratiloista pääomavuokraa, joka määritetään rakennuskustannuksista kuukausiannuiteettina käyttämällä 5 %:n reaalista laskentakorkokantaa ja 20 vuoden pitoaikaa. Pääomavuokraa tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksella. Edellä sanottuihin rakennuskustannuksiin sisältyy sataman infrastruktuurin osalta rakennuksen alle välittömästi ja enintään 5 metrin etäisyydelle rakennuksesta ulottuen rakennettavia perustustöitä ja rakennusten perustuksia ym. rakenteita ja rakennusta koskevia liittymismaksuja. Lisäksi Tulli maksaa vuokratiloista ylläpitovuokraa, jolla katetaan ko. tilojen ja rakennuksen hoitoa, huoltoa ja ylläpitoa sekä välttämättömiin korjauksiin kuuluvat kustannukset sekä maanvuokra. Tulli vastaa itse huonetilojensa siivouksesta ja hoidosta mukaan lukien pintamateriaalien muusta kuin normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset sekä itse asentamiensa laitteiden ja järjestelmien hoidosta ja huollosta. Tulli asentaa itse tarvitsemansa laitteet ja järjestelmät tiloihin ja vastaa niiden huollosta, hoidosta ja ylläpidosta. Helsingin Satama vastaa porttivyöhykkeen hoidosta ja huollosta mukaan lukien talvikunnossapidosta. Tulli vastaa toimintansa tarvitsemien laitteiden ja järjestelmien asennuksesta porttivyöhykkeen kenttäalueella sekä niiden ylläpidosta ja hoidosta. Gatehousen ja matkustajaterminaalin osalta vuokratilojen pääoma- ja ylläpitovuokra on määritelty Helsingin Sataman ja Sponda Oyj:n välisessä perussopimuksessa, jonka mukaisia vuokria noudatetaan Helsingin Sataman ja Tullin välisessä alivuokrasopimuksessa.

14 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 10 Projektinjohtaja Mikäli valvontatilojen edellyttämät lainsäädännön mukaiset tehtävät tai Tullin toiminnan tehostaminen tai Tullilain 20 :n soveltamista koskevan käytännön muutokset johtavat siihen, että valvontatilojen laajuus pienenee, siirtyvät vapautuvat valvontatilat Tullin käytössä oleviksi vuokratiloiksi siten, että Tulli maksaa niistä edellä sanotuilla perusteilla määriteltyä vuokraa. Mikäli Tulli ei itse tarvitse näitä tiloja, osapuolet pyrkivät yhteistyössä löytämään niille ulkopuolisen käyttäjän siten, että Tulli vapautuu vuokranmaksuvelvollisuudesta. Mikäli valvontatilojen tarve pienenee ja se johtuu sataman liikennemäärien tai luonteen olennaisesta muutoksesta, ei vapautuvia tiloja siirretä vuokratiloiksi, elleivät sopijapuolet toisin sovi. Tullin tilojen laajuus ja jaottelu valvonta- ja vuokratiloihin perustuu Tullin esittämään hankesuunnitelmaan ja Tullin esittämään tulkintaan Tullilain 20 :n mukaisen tilojen luovutusvelvollisuuden laajuudesta. Helsingin Sataman käsityksen mukaan Tullin käyttöön tulevat valvontatilat ovat laajuudeltaan ja siten investointi- ja ylläpitokustannuksiltaan suuremmat kuin mitä Helsingin Satama Tullilain 20 :n mukaan olisi velvollinen vastikkeetta Tullin käyttöön luovuttamaan. Sopijapuolilla on näin eriävät näkemykset Helsingin Sataman luovutusvelvoitteiden laajuudesta, eikä osapuolten tiedossa ole oikeusohjetta tai soveltamiskäytäntöä, jolla asia voitaisiin molempia tyydyttävällä tavoin ratkaista. Sopijapuolet sopivat, että mikäli tämä erimielisyys valvontatilojen laajuudesta tämän sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ratkaistaan sopijapuolten välisellä sopimuksella tai sopijapuolia sitovalla viranomaisen tai tuomioistuimen tai muulla vastaavalla päätöksellä, tehdään tähän sopimukseen ja sen perusteella tehtyihin luovutus- ja vuokrasopimuksiin muutokset sopimuksessa esitetyllä tavalla. Tulli ja Helsingin Satama perustavat seurantaryhmän, johon kumpikin nimeää kaksi jäsentä ja jonka tehtävänä on seurata tilojen käyttöä ja kaikkia siihen liittyviä asioita. Mikäli seurantaryhmässä ei voida sopia asiaa tai sen ratkaiseminen edellyttää luovutussopimusten tai vuokrasopimusten muuttamista ja muutokseen liittyvää erillistä sopimusta kustannusvaikutuksista, seurantaryhmä valmistelee asian, minkä jälkeen se ratkaistaan Tullin ja Helsingin Sataman nimeämien edustajien välisissä neuvotteluissa perussopimuksen periaatteiden pohjalta. Sopimus on voimassa niin kauan kuin Tullilla on käytössään tiloja Vuosaaren satamassa.

15 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 11 Projektinjohtaja Vuokra- ja luovutussopimukset Perussopimuksen pohjalta Helsingin Sataman ja Tullin kesken neuvoteltiin kaksi vuokra- ja luovutussopimusta. Toinen sopimus liittyy Helsingin Sataman porttialueelle rakennuttamiin Tullitoimistorakennukseen V6 ja Tarkastusrakennukseen V7 sekä katoksiin VL21 ja VL22. Nämä tilat ja rakenteet ovat nyt valmiit. Ne tulevat kokonaisuudessaan Tullin käyttöön lukuun ottamatta rakennukseen V6 toteutettua Helsingin Sataman käyttöön tulevaa 38 m 2 :n tilaa. Tarkastusrakennus V7 ja katokset ovat Tullin tulkinnan mukaan valvontatiloja. Tullitoimistorakennuksessa V6 on sekä vuokra- että valvontatiloja. Jotkin yksittäiset tilat V6:ssa kuten esimerkiksi saunat ja pesuhuoneet ovat osittain vuokra- ja osittain valvontatilaa. Vuosaaren satamaan Tullin käyttöön tulee yhteensä kolme saunaa. Toinen sopimus liittyy Helsingin Sataman Sponda Oyj:ltä vuokraamiin tiloihin Gatehousesta ja matkustajaterminaalista. Gatehousessa osa Tullin tiloista on vuokra- osa valvontatiloja. Matkustajaterminaalin Tullin tilat ovat kokonaisuudessaan valvontatiloja. Gatehousessa vuokra-aika on kymmenen vuotta.tullilla on oikeus niin halutessaan aina vuokrakauden päättyessä jatkaa vuokrasopimusta viiden-kymmenen vuoden määräaikaisella sopimuksella siten, että vuokra tarkistetaan vastaamaan alueella ja Helsingissä vastaavista tiloista maksettavaa yleistä käypää vuokratasoa. Edellytyksenä jatkooikeuden käyttämiselle on, että Tullilla on edelleen lain perusteella vastikkeetta käytössään sopimuksen mukaiset valvontatilat. Helsingin Sataman ja Sponda Oyj:n välisiä huoneenvuokrasopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu. Näin ollen myöskään Helsingin Sataman ja Tullin välisiä sopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu. Tullin kanssa tehtävien sopimusten liitteinä ovat tilojen pohjapiirustukset, tilaluettelot jaoteltuna vuokra- ja valvontatiloihin sekä tilojen vuokralaskelmat. Vuokrat ovat samassa talossa läpi talon samat. Mikäli tila muuttuu myöhemmin valvontatilasta vuokratilaksi, perittävä vuokra on sama kuin aikaisemmin vuokratuissa tiloissa. Laskelmasta näkyy minkälaiset kiinteistökustannukset Helsingin Satamalle aiheutuu Tullin valvontatiloista.

16 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 12 Projektinjohtaja Tarkastusalueen rakennukset V6 ja V7 sekä katokset VL21 ja VL22 ovat jo valmiit. Gatehouse ja matkustajaterminaali valmistuvat viikolla 47. Muutokset sopimuksiin Satamaliikenne Vuosaaren satamassa käynnistyy , jolloin pääosa Länsisataman ja Sörnäisten sataman tavarasatamatoiminnoista siirtyy Vuosaareen. Tämä edellyttää, että Tulli voi käynnistää toimintansa sataman porttivyöhykkeellä sen käyttöön tarkoitetuissa tiloissa V6 ja V7 mukaan lukien katokset VL21 ja VL Tästä syystä pyydettiin Tullia allekirjoittamaan asianomainen vuokra- ja luovutussopimus ennen tilojen luovuttamista Tullin käyttöön. Tullin edustaja, Erkki Uotila ilmoitti kuitenkin Helsingin Satamalle , että valtion nykyiset vuokratiloja koskevat määräykset eivät mahdollista Perussopimuksen mukaisia vuokrasopimuksia. Vuokraaika on Perussopimuksen mukaan 20 vuotta, kun vuokra-aika saisi Tullin nyt tekemän ilmoituksen mukaan olla enintään 15 vuotta. Näin ollen Perussopimuksen mukaan laadittua V6, V7 rakennuksia ja VL21 ja VL22 katoksia koskevaa vuokra- ja luovutussopimusta ei voitu Tullista johtuvista syistä allekirjoittaa. Erityisesti on huomioitava, ettei Tullin puolelta millään tavalla oltu aikaisemmin tuotu esiin muutoksia valtion noudattamissa vuokrauskäytännöissä eikä myöskään kerrottu mistä muutoksista on kysymys. Koska Tullin toiminnan käynnistäminen on sataman avaamisen kannalta välttämätöntä, sovittiin, että vaikka kyseisiä tiloja koskevaa vuokraja luovutussopimusta ei voidakaan allekirjoittaa, tilat luovutetaan Tullin käyttöön /. Luovutuksesta laadittiin esityslistan liitteenä oleva pöytäkirja, jossa sovittiin, että Helsingin Satama valmistelee satamalautakunnan käsiteltäväksi Perussopimuksen siten muutettuna, että vuokra-aika Helsingin Sataman omistamien Tullin käyttöön tulevien tilojen osalta on 15 vuotta ja että pääomavuokra määritetään käyttämällä 5 %:n reaalista laskentakorkokantaa ja 15 vuoden pitoaikaa. Samassa yhteydessä viedään satamalautakunnan käsiteltäväksi edellä mainitulla tavalla muutetun Perussopimuksen mukaisesti tarkistettu V6, V7, VL21 ja VL22-tiloja koskeva vuokra- ja luovutussopimus../../. Liitteenä ovat satamalautakunnan hyväksymät V6, V7, VL21 ja VL22-tiloja koskevat vuokralaskelmat sekä edellä kuvatulla tavalla tarkistetut ko. tilojen vuokralaskelmat.

17 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 13 Projektinjohtaja Kun otetaan huomioon muutetuilla periaatteilla lasketut vuokrat, Helsingin Satamalle aiheutuu Tullin käyttöön korvauksetta kalustettuna ja siivottuna luovutettavista valvontatiloista kustannuksia yhteensä noin euroa (alv 0 %) vuodessa. Kustannukset sisältävät kaikki tiloista aiheutuvat kustannukset: pääoma- ylläpito-, käyttö- ja hoitokustannukset. Tullin ilmoittamat uudet vuokranmääritysperusteet eivät vaikuta Matkustajaterminaalin eivätkä Gatehousen vuokriin eivätkä ao. vuokra- ja luovutussopimukseen. ESITTELIJÄ EHDOTUS Projektinjohtaja esittää, että Tullin kanssa allekirjoitettu Perussopimus ja sen mukaisesti laadittu V6, V7, VL21 ja VL22 -tiloja koskevat vuokraja luovutussopimus muutetaan siten, että vuokra-aika on 15 vuotta ja että pääomavuokra määritetään käyttämällä 5 %:n reaalista laskentakorkokantaa ja 15 vuoden pitoaikaa. Lautakunta päättänee hyväksyä Tullin kanssa allekirjoitetun Perussopimuksen ja sen mukaisesti laaditun Tullitoimistorakennusta V6 ja Tarkastusrakennusta V7 sekä katoksia VL21 ja VL22 koskevan vuokra- ja luovutussopimuksen muuttamisen siten, että vuokra-aika on 15 vuotta ja pääomavuokra määritetään käyttämällä 5 %:n reaalista laskentakorkokantaa ja 15 vuoden pitoaikaa. Lisäksi lautakunta oikeuttaa Helsingin Sataman tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle, VUOSAlle, Vuosaaren satamakeskukselle sekä Tullille. Lisätiedot: Mäkinen Antti, projektinjohtaja, puhelin LIITTEET Liite 1 Pöytäkirja , Eräiden tilojen luovuttaminen Tullin käyttöön Vuosaaren satama-alueella Liite päivätty uusi vuokralaskelma Liite päivätty vanha vuokralaskelma

18 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/6 14 Projektinjohtaja VUOSAAREN SATAMAN REUNAPALKKI- JA PISTOLAITURIURAKAN LISÄ- JA MUUTOSTYÖVARAUKSEN KOROTTAMINEN HelSa Vuosaaren sataman laitureiden elementtirakenteiset alaosat on rakennettu kolmessa laituriurakassa. Elementtirakenteisen alaosan päälle rakennettavat reunapalkit on rakennettu kahdessa reunapalkki- ja pistolaituriurakassa. Vuosaaren sataman laitureiden rakentaminen aloitettiin sataman itäreunasta. Ensimmäisessä laituriurakassa rakennettiin yhteensä noin 750 m laitureiden elementtirakenteista alaosaa. Urakkaan kuuluvat työt valmistuivat kesäkuussa Toisessa laituriurakassa rakennettiin yhteensä m laiturielementtejä. Urakka valmistui toukokuussa Kolmannen laituriurakan työt valmistuivat joulukuussa Urakassa rakennettiin noin m kulmatukimuurilaituria. Ensimmäiseen reunapalkki- ja pistolaituriurakkaan kuuluvat työt valmistuivat joulukuussa Urakassa rakennettiin 250 m pitkät pistolaiturit BP1 ja CP1 sekä kulmatukimuurilaiturin reunapalkkia yhteensä noin m. Ensimmäisessä ja toisessa laituriurakassa sekä ensimmäisessä reunapalkkiurakassa urakoitsijana toimi Terramare Oy ja kolmannessa laituriurakassa YIT Rakennus Oy. Urakka Helsingin Satama kilpailutti toisen reunapalkki- ja pistolaituriurakan talvella

19 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/6 15 Projektinjohtaja Lautakunta päätti kokouksessaan (44 ) oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan Vuosaaren sataman toisen reunapalkki- ja pistolaituriurakan halvimman tarjouksen antaneelta Terramare Oy:ltä ja käyttämään urakkasopimuksen perusteella syntyviin maksuvelvoitteisiin yhteensä enintään euroa (alv 22 %). Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa projektinjohtajan tilaamaan urakkaan liittyviä mahdollisia lisäja muutostöitä enintään eurolla (alv 22 %) sekä myöntämään urakan valmistumisaikaan kohtuullisen lisäajan. Urakkaan kuuluvat työt aloitettiin huhtikuussa 2007 ja urakassa on rakennettu pistolaiturit GP1 ja GP2, kolmionmuotoinen paalulaituri FGP, D- ja F-laitureiden eteläpäihin tulevat ulokerampit sekä kulmatukimuurilaiturin reunapalkkia ja reunamuuria yhteensä noin m. Lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen A-laiturin jatkeen vuoksi Lautakunta päätti kokouksessaan (10 ) korottaa Terramare Oy:n kanssa solmitun toisen reunapalkki- ja pistolaituriurakan lisä- ja muutostyövarausta eurolla (alv 22 %) hyväksytyn euron (alv 22 %) lisäksi ja oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään varaus A-laiturin jatkeen rakentamiseen. Sataman suunnitelmien kehittämisen yhteydessä tuli esiin mahdollisuus rakentaa A-laiturille aallonmurtajan kainaloon noin 110 m pitkä jatko-osa, joka mahdollistaa tulevaisuudessa kahden lisäpaikan rakentamisen roro-aluksille (laivapaikat VA7 ja VA8). Samalla saadaan laivapaikan VA6 taustalle jo nyt lisää kenttätilaa. Ennen lisäpaikkojen toteutusta A-laiturin jatketta voidaan käyttää hinaajien ja muiden vastaavien alusten kiinnittymispaikkana. Lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen liittyen reunapalkkiurakan hyödyntämiseen sataman valmistumiseen saakka Lautakunta päätti kokouksessaan (168 ) korottaa Terramare Oy:n kanssa solmitun Vuosaaren sataman toisen reunapalkki- ja pistolaituriurakan lisä- ja muutostyövarausta eurolla (alv 22 %) aikaisemmin hyväksyttyjen euron (alv 22 %) ja euron (alv 22 %) lisäksi.

20 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/6 16 Projektinjohtaja Esityksen taustasta todettiin mm. seuraavaa: Toinen reunapalkki- ja pistolaituriurakka on viimeinen käynnissä oleva laituriurakka. Satama pyritään rakentamaan mahdollisimman valmiiksi sataman toiminnan käynnistymiseen mennessä. Mittavammat rakennustyöt toiminnan käynnistämisen jälkeen häiritsevät toimintaa. Terramare Oy:llä on käytössä raskasta satamarakentamiskalustoa, jota on perusteltua hyödyntää loppuun saakka. Lisäksi sataman markkinoinnin kannalta on edullisinta, että satamarakenteet ovat valmiit. Tämä koskee erityisesti A-laituria ja sen taustakenttää, jotka ovat Vuosaaren sataman keskeisiä vielä vapaina olevia terminaaliresursseja. Toinen reunapalkkiurakka siis hyödynnetään sataman valmistumiseen saakka. A-laiturin jatkeen lisäksi urakan lisä- ja muutostöiden kokonaisuus muodostui seuraavista osista, (kustannukset alv 22 %): Määrälisäykset muuttuvissa massoissa 0,9 milj. euroa. Laiturirakenteisiin ja -varusteisiin työn aikana tehdyt lisä- ja muutostyöt, joilla parannetaan laitureiden toiminnallisia ominaisuuksia ja teknistä kestävyyttä: yhteensä 0,9 milj. euroa. Vuosaaren voimalaitoksen vedenottopaikan suojaverhon hankinta, asennus, kunnossapito ja purkaminen: yhteensä 0,3 milj. euroa. Täydennys- ja viimeistelyruoppaukset, 1,0 milj. euroa. Laivapaikalle VA6 suunniteltu teräsrakenteinen alaramppi, 2,0 milj. euroa. Edellä mainitut lisä- ja muutostyöt käytiin seikkaperäisesti läpi esityslistalla ja ne sisältyvät Vuosaaren sataman syyskuussa 2008 tarkistettuun kustannusarvioon, joka on sataman hyväksytyn kustannuspuitteen sisällä.

21 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/6 17 Projektinjohtaja Lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen muuttuvien massojen lisääntymisen johdosta Toinen reunapalkki- ja pistolaituriurakka on nyt valmistunut ja vastaanotettu. Edellisen lisärahoituksen myöntämisen jälkeen kävi ilmi, ettei ko. lisärahoitusesityksen perusteena käytetyissä laskelmissa ollut mukana reunapalkki- ja pistolaituriurakan betoniterästen lopullinen kokonaismäärä eikä myöskään A-laiturin jatkeen lisä- ja muutostyöt. Myös A-laiturin lisä- ja muutostyöt liittyvät pääosin muuttuviin massoihin. Lisääntyneen betoniteräsmäärän aiheuttama lisärahoitustarve on euroa (alv 22 %) ja A-laiturin jatkeen lisä- ja muutostöiden aiheuttama lisärahoitustarve on euroa (alv 22 %) eli lisärahoitustarve on yhteensä euroa (alv 22 %). ESITTELIJÄ EHDOTUS Projektinjohtaja esittää, että Terramare Oy:n kanssa solmitun Vuosaaren sataman toisen reunapalkki- ja pistolaituriurakan lisä- ja muutostyövarausta korotetaan eurolla (alv 22 %) aikaisemmin hyväksyttyjen ( ) euron (alv 22 %), ( ) euron (alv 22 %) ja ( ) euron (alv 22 %) hyväksyttyjen lisäksi. Lautakunta päättänee korottaa Terramare Oy:n kanssa solmitun Vuosaaren sataman toisen reunapalkki- ja pistolaituriurakan lisä- ja muutostyövarausta eurolla aikaisemmin hyväksyttyjen euron (alv 22 %), euron (alv 22 %) sekä euron (alv 22 %) lisäksi. Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle sekä VUOSAlle. Lisätiedot: Mäkinen Antti, projektinjohtaja, puhelin

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 13.10.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 13.10.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 13.10.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 13.10.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Aika 24.03.201 5, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2.krs. Käsiteltävät asiat 25 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Ilmoitusasiat

Lisätiedot