HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/ SATAMALAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/ SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3

2 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/ JÄSENET PUHEENJOHTAJA TIMO JAATINEN johtaja, (Kok.) timo.jaatinen(a)etl.fi VARAPUHEENJOHTAJA KALLE KALLIO toimitusjohtaja, (SDP) kalle.kallio(a)pp.inet.fi TUOVI ALLÉN asiantuntija, (SDP) tuovi.allen(a)sitra.fi KAARIN TAIPALE kaupunkitutkija, (SDP) kaarin.taipale(a)hse.fi ESKO RIIHELÄ (Kok.) esko.riihela(a)welho.com MILLA WIKSTEN markkinointipäällikkö, (Kok.) milla(a)wiksten.org IRMA SIPPOLA toiminnanjohtaja, (Vihr.) irma.sippola(a)hel.fi JARI KALLIONIEMI ekonomi, (Vihr.) jari.kallioniemi(a)saaristomaailma.fi GÖRAN ÅHMAN dipl.ekon., (RKP) goran.ahman(a)kolumbus.fi KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA JUKKA LINDEMAN jukka.lindeman(a)taloverkot.fi VARAJÄSENET JUKKA KYRÖHONKA (Kok.) jukka.kyrohonka(a)welho.com MAARIT MU ASHEKELE diplomi-insinööri, (SDP) TIMO PUSKA (SDP) timove.puska(a)luukku.com ANTTI OJALA työnjohtaja, (SDP) antti.ojala(a)kontulan-kiinteistot.fi MARKKU MURROS (Kok.) markku.murros(a)gmail.com TIINA VALLILA (Kok.) tiina.vallila(a)finnrecord.inet.fi MARJATTA DONNER tulliylitarkastaja, (Vihr.) marjatta.donner(a)tulli.fi PETRI SUNINMÄKI (Vihr.) petri(a)suninmaki.net ANN-LOUISE LAAKSONEN systems manager, (RKP) annlouise_laaksonen(a)hotmail.com VARAEDUSTAJA OUTI OJALA outi.ojala(a)pp.inet.fi

3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/ ESITTELIJÄT MUUT OSALLISTUJAT Satamajohtaja Heikki Nissinen puh Tuotantojohtaja Heikki Lampinen puh Talousjohtaja Tauno Sieranoja puh Satamakapteeni Jukka Kallio puh Tekninen johtaja Aarno Ahti puh Vuosaaren satamakeskuksen johtaja Kari Noroviita puh Projektinjohtaja Antti Mäkinen puh Pöytäkirjanpitäjä, toimistopäällikkö Eeva Tuomola-Oinonen puh Satamalakimies Tero Leponiemi puh Viestintäpäällikkö Eeva Hietanen puh Sähköpostiosoite

4 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/ Sisältö Asia Sivu SATAMAJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Ilmoitusasiat 2 TALOUSJOHTAJA 3 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiassa 3 TUOTANTOJOHTAJA 4 Eräiden rakennusten, rakenteiden ja muun käyttöomaisuuden siirtäminen kiinteistövirastolle 5 PROJEKTINJOHTAJA 5 Tullin tiloja ja toimintoja koskevien sopimusten muutokset 8 6 Vuosaaren sataman reunapalkki- ja pistolaituriurakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen 14 OSASTONJOHTAJAT 7 Osastonjohtajien tilannekatsaukset 18 SATAMAJOHTAJA 8 Satamajohtajan tiedotukset 19 9 Helsingin Satamassa tehdyt päätökset Päätösten täytäntöönpano 21

5 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/1 1 Satamajohtaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA HelSa Lautakunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Tuovi Allénin (varalla Kalle Kallio) ja Irma Sippolan (varalla Jari Kallioniemi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

6 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 2 Satamajohtaja ILMOITUSASIAT HelSa 1 Kaupunginvaltuuston päätösluettelo nro 18/2008 sekä päätösten täytäntöönpanoa koskeva kaupunginhallituksen päätös ( 1259). Asia 4: Satamalautakunnan jäsenen valinta. Kaupunginvaltuusto päätti 1 myöntää Johanna Hautakorvelle vapautuksen satamalautakunnan jäsenen luottamustoimesta sekä 2 valita Irma Sippolan uudeksi jäseneksi ja Marjatta Donnerin hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen satamalautakuntaan vuoden 2008 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. ESITTELIJÄ EHDOTUS Lautakunta päättänee merkitä ilmoitusasian tiedoksi. Ilmoitusasia 1 merkittäneen tiedoksi sekä se, että siitä on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin

7 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/3 3 Talousjohtaja OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSASIASSA HelSa Eija Pitkonen kulki Hakaniemessä reittiä John Stenberginranta-Hakaniemenranta, kun kova tuuli heitti Helsingin Sataman pelastusveneen Pitkosen päälle siten, että hän jäi rantaa reunustavan kaiteen ja veneen väliin. Pitkonen sai tapahtumassa lihasruhjeita oikeaan kylkeensä. Sairaslomaa hänelle myönnettiin Pitkonen vaatii Helsingin Satamalta kivusta ja särystä sekä jokapäiväiseen elämään vaikuttavasta haitasta korvausta euroa. Satamajohtaja päätti myöntää korvausta kivusta ja särystä kertakaikkisena korvauksena 300 euroa. Eija Pitkonen vaatii päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan euron korvausta. Satamajohta-./. jan päätös ja oikaisuvaatimus on jaettu esityslistan liitteinä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tapahtuma-aikaan oli kova tuuli. Tuulen nopeus puuskissa oli jopa 17,8 metriä sekunnissa. Tuulen suunta oli luoteinen. Ilmatieteen laitoksen mukaa tuuli voi kanavoitua kaupunkiolosuhteissa ja olla jopa voimakkaampaa kuin mitattu tuuli. Silminnäkijän arvion mukaan venepukit oli sijoitettu epätasaiselle ja kaltevalle alustalle, mikä on aiheuttanut tuulen pääsemisen veneen alle ja johtanut veneen kallistumiseen. Pelastusveneet painavat arviolta kiloa ja ne on sijoitettu n. 60 cm korkeiden pukkien päälle. Kivun ja säryn korvausta arvioitaessa käytetään suuntaa-antavana ohjeistuksena liikennevahinkolautakunnan ohjeita. Kyseisen ohjeen luokittelun mukaan ko. asiassa syntyneet vammat voidaan luokitella ryhmään vähäiset henkilövahingot. Vähäisiä henkilövahinkoja liikennevahinkolautakunnan ohjeiden mukaan ovat muiden ohella ihonaarmu, kolahdusvamma, nyrjähdys, pienet haavat ja mustelmat. Vähäisille henkilövahingoille on ominaista, että niiden yhteydessä ei tarvita sairaalahoitoa, vaan vammat paranevat 1-2 viikossa mitään haittaa jättämättä ja aiheuttavat enintään kahden viikon työkyvyttömyyden. Liikennevakuutuslain 6 :n 1 momentin mukaan korvausta kivusta ja särystä ei makseta, jos vahinko on ollut vähäinen.

8 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/3 4 Talousjohtaja ESITTELIJÄ Talousjohtaja toteaa, että pelastusveneitä ei voi kiinnittää salvalla tai muulla lukituslaitteella, koska veneiden on oltava kenen tahansa helposti ja nopeasti saatavilla ja yhden ihmisen käsiteltävissä. Tuulen aiheuttama veneen irtoaminen ja siirtyminen oli poikkeuksellista. Vastaavanlaista onnettomuutta ei ole Helsingin Sataman tiedon mukaan aikaisemmin tapahtunut. Talousjohtaja esittää, että edellä olevan perusteella lautakunta vahvistaa satamajohtajan ( 44) asiassa tekemän päätöksen ja korvaa Eija Pitkoselle kivusta ja särystä sekä jokapäiväiseen elämään vaikuttavasta haitasta kertakaikkisena korvauksena 300 euroa. EHDOTUS Lautakunta päättänee hylätä Eija Pitkosen oikaisuvaatimuksen vahinkoasiassa ja vahvistaa satamajohtajan ( 44) asiassa tekemän päätöksen. Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle sekä Eija Pitkoselle. Lisätiedot: Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin LIITE Satamajohtajan päätös ja Eija Pitkosen oikaisuvaatimus

9 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ptj/4 5 Tuotantojohtaja ERÄIDEN RAKENNUSTEN, RAKENTEIDEN JA MUUN KÄYTTÖOMAI- SUUDEN SIIRTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE HelSa Länsisataman ja Sörnäisten sataman tavarasatamatoiminta siirtyy Vuosaaren satamaan marras- joulukuussa Kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston edustajien kanssa on neuvoteltu vapautuvista tavarasatama-alueista. Neuvotteluissa on sovittu mm. Helsingin Satamalle jäävien alueiden rajoista, rakennusten siirtymisestä kiinteistövirastolle ja vuokralaisten irtisanomisesta tai siirtymisestä kiinteistöviraston vuokralaisiksi. Tavarasatamatoiminnalta vapautuvia ja kiinteistövirastolle siirtyviä alueita on yhteensä noin 94 ha. Kaikki tavarasatama-alueilla irtisanotut vuokrasopimukset päättyvät Tavarasatama-alueilta poistuvien toimijoiden omistamien rakennusten purku ja maaperän mahdolliset puhdistustoimet eivät todennäköisesti valmistu vuokra-ajan päättymiseen mennessä, mutta purku- ja puhdistustöiden odotetaan kuitenkin valmistuvan maanvuokralain sallimissa rajoissa mennessä. Vaikka purkutyöt mahdollisesti jatkuvat vuoden 2009 puolella, kiinteistöviraston edustajien kanssa on alustavasti sovittu, että vapautuvat tavarasatama-alueet siirtyvät kiinteistövirastolle alkaen. Samalla on alustavasti sovittu siitä, että alkaen tavarasatama-alueille jäävät Helsingin Sataman omistamat rakennukset ja muu omaisuus siirretään kiinteistöviraston omaisuudeksi samalla periaatteella kuin Vuosaaren satamaalueen kanssa meneteltiin kun se siirrettiin Helsingin Satamalle. Vuosaaren satama-aluetta Helsingin Satamalle vuokrattaessa sovittiin Helsingin Sataman ja kiinteistölautakunnan välisellä sopimuksella nro V5154-1, että Helsingin Satama luovuttaa kiinteistölautakunnalle Länsisatamasta ja Sörnäisten satamasta vapautuvilta alueilta säilytettävät rakennukset kirjanpitoarvosta alueiden vuokrasopimusten päättymisen yhteydessä siten kuin kaupunginhallitus myöhemmin erikseen päättää. Lisäksi Helsingin Satama velvoitettiin poistamaan omistamansa rakennukset taseestaan vuokra-ajan päättymiseen mennessä.

10 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ptj/4 6 Tuotantojohtaja Helsingin Satama omistaa Länsisatamassa ja Sörnäisten sataman tavarasatama-alueilla useita rakennuksia, jotka Vuosaaren tavarasataman valmistuttua vapautuvat Helsingin Sataman käytöstä: Länsisatama (Jätkäsaari) Vapaavarastorakennus (nk. bunkkeri) Länsisataman huoltorakennus Saukon huoltorakennus varastorakennus L15 Vaarallisten aineiden varasto Konttiterminaalirakennus (KTL) varastorakennus L3 Lepola (teknisen osaston taukotila) Grillikioski Sörnäisten satama (Sompasaari) Sörnäisten sataman huoltorakennus Varastorakennus S1 KTS -rakennus (entinen VR:n junatoimisto) rakennus S8 varastorakennus S9 toimistorakennus S10 varastorakennus S11 Kalasataman huoltorakennus Lisäksi useita ilman kiinteää perustusta olevia rakennuksia mm: Grillikioskit Hansa-terminaali. Lisäksi Helsingin Satama omistaa Länsisatamassa ja Sörnäisten sataman tavarasatama-alueilla myös muuta käyttöomaisuutta, joka Vuosaaren tavarasataman valmistuttua vapautuu Helsingin Sataman käytöstä. Em. omaisuutta ovat mm. muuntamot, valomastot, aidat, lauttapaikkojen rakenteet, laiturit, asfaltoidut kentät yms. Omaisuuskohteet./. on lueteltu esityslistan liitteessä.

11 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ptj/4 7 Tuotantojohtaja ESITTELIJÄ Tuotantojohtaja esittää, että lautakunta oikeuttaisi Helsingin Sataman luovuttamaan esityslistan liitteenä olevassa luettelossa mainitut rakennukset ja muun käyttöomaisuuden kiinteistövirastolle alkaen. Rakennukset ja muu luovutettava omaisuus on poistettu Helsingin Sataman taseesta. Rakennusten ja muun käyttöomaisuuden siirtäminen hallintokunnalta toiselle edellyttää kaupunginhallituksen päätöstä. EHDOTUS Lautakunta päättänee osaltaan hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle esityslistan liitteessä mainittujen Länsisataman ja Sörnäisten sataman rakennusten ja muun käyttöomaisuuden siirtämistä tasearvosta Helsingin Satamalta kiinteistövirastolle alkaen. Kirje kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Lampinen Heikki, tuotantojohtaja, puhelin LIITE Luettelo omaisuuskohteista

12 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 8 Projektinjohtaja TULLIN TILOJA JA TOIMINTOJA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN MUU- TOKSET HelSa Perussopimus sekä tilojen vuokra- ja luovutussopimukset Satamalautakunta käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan (177 ) Vuosaaren sataman Tullin tiloja ja toimintoja koskevat sopimukset: Perussopimus Tullin tilojen ja toimintojen järjestämisestä Vuosaaren satamassa, Vuokra- ja luovutussopimus/vuosaaren sataman Gatehouse ja Matkustajaterminaali, Vuokra- ja luovutussopimus/vuosaaren sataman V7 Tarkastusrakennus, V6 Tullitoimisto sekä katokset VL21 ja VL22, sekä oikeutti Helsingin Sataman tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Päätöksen esittelytekstissä sopimusten tausta ja sisältö käytiin seikkaperäisesti läpi. Tullin käyttöön on nyt valmistunut tai valmistumassa seuraavat valvonta- ja vuokratilat (huoneisto-m2 eli htm2): Valvonta Vuokra htm2 htm2 Tullitoimisto V Tarkastusrakennus V Gatehouse Matkustajaterminaali Yhteensä

13 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 9 Projektinjohtaja Helsingin Satama rakennuttaa ja rahoittaa sekä vuokra- että valvontatilojen rakentamisen. Gatehousen ja Matkustajaterminaalin kohdalla periaatteena on, että Helsingin Satama vuokraa tilat Sponda Oyj:ltä ja luovuttaa valvontatilat ja vuokraa muut tilat edelleen Tullille. Helsingin Sataman omistamien tilojen osalta vuokra-aika on 20 vuotta. Tulli maksaa vuokratiloista pääomavuokraa, joka määritetään rakennuskustannuksista kuukausiannuiteettina käyttämällä 5 %:n reaalista laskentakorkokantaa ja 20 vuoden pitoaikaa. Pääomavuokraa tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksella. Edellä sanottuihin rakennuskustannuksiin sisältyy sataman infrastruktuurin osalta rakennuksen alle välittömästi ja enintään 5 metrin etäisyydelle rakennuksesta ulottuen rakennettavia perustustöitä ja rakennusten perustuksia ym. rakenteita ja rakennusta koskevia liittymismaksuja. Lisäksi Tulli maksaa vuokratiloista ylläpitovuokraa, jolla katetaan ko. tilojen ja rakennuksen hoitoa, huoltoa ja ylläpitoa sekä välttämättömiin korjauksiin kuuluvat kustannukset sekä maanvuokra. Tulli vastaa itse huonetilojensa siivouksesta ja hoidosta mukaan lukien pintamateriaalien muusta kuin normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset sekä itse asentamiensa laitteiden ja järjestelmien hoidosta ja huollosta. Tulli asentaa itse tarvitsemansa laitteet ja järjestelmät tiloihin ja vastaa niiden huollosta, hoidosta ja ylläpidosta. Helsingin Satama vastaa porttivyöhykkeen hoidosta ja huollosta mukaan lukien talvikunnossapidosta. Tulli vastaa toimintansa tarvitsemien laitteiden ja järjestelmien asennuksesta porttivyöhykkeen kenttäalueella sekä niiden ylläpidosta ja hoidosta. Gatehousen ja matkustajaterminaalin osalta vuokratilojen pääoma- ja ylläpitovuokra on määritelty Helsingin Sataman ja Sponda Oyj:n välisessä perussopimuksessa, jonka mukaisia vuokria noudatetaan Helsingin Sataman ja Tullin välisessä alivuokrasopimuksessa.

14 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 10 Projektinjohtaja Mikäli valvontatilojen edellyttämät lainsäädännön mukaiset tehtävät tai Tullin toiminnan tehostaminen tai Tullilain 20 :n soveltamista koskevan käytännön muutokset johtavat siihen, että valvontatilojen laajuus pienenee, siirtyvät vapautuvat valvontatilat Tullin käytössä oleviksi vuokratiloiksi siten, että Tulli maksaa niistä edellä sanotuilla perusteilla määriteltyä vuokraa. Mikäli Tulli ei itse tarvitse näitä tiloja, osapuolet pyrkivät yhteistyössä löytämään niille ulkopuolisen käyttäjän siten, että Tulli vapautuu vuokranmaksuvelvollisuudesta. Mikäli valvontatilojen tarve pienenee ja se johtuu sataman liikennemäärien tai luonteen olennaisesta muutoksesta, ei vapautuvia tiloja siirretä vuokratiloiksi, elleivät sopijapuolet toisin sovi. Tullin tilojen laajuus ja jaottelu valvonta- ja vuokratiloihin perustuu Tullin esittämään hankesuunnitelmaan ja Tullin esittämään tulkintaan Tullilain 20 :n mukaisen tilojen luovutusvelvollisuuden laajuudesta. Helsingin Sataman käsityksen mukaan Tullin käyttöön tulevat valvontatilat ovat laajuudeltaan ja siten investointi- ja ylläpitokustannuksiltaan suuremmat kuin mitä Helsingin Satama Tullilain 20 :n mukaan olisi velvollinen vastikkeetta Tullin käyttöön luovuttamaan. Sopijapuolilla on näin eriävät näkemykset Helsingin Sataman luovutusvelvoitteiden laajuudesta, eikä osapuolten tiedossa ole oikeusohjetta tai soveltamiskäytäntöä, jolla asia voitaisiin molempia tyydyttävällä tavoin ratkaista. Sopijapuolet sopivat, että mikäli tämä erimielisyys valvontatilojen laajuudesta tämän sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ratkaistaan sopijapuolten välisellä sopimuksella tai sopijapuolia sitovalla viranomaisen tai tuomioistuimen tai muulla vastaavalla päätöksellä, tehdään tähän sopimukseen ja sen perusteella tehtyihin luovutus- ja vuokrasopimuksiin muutokset sopimuksessa esitetyllä tavalla. Tulli ja Helsingin Satama perustavat seurantaryhmän, johon kumpikin nimeää kaksi jäsentä ja jonka tehtävänä on seurata tilojen käyttöä ja kaikkia siihen liittyviä asioita. Mikäli seurantaryhmässä ei voida sopia asiaa tai sen ratkaiseminen edellyttää luovutussopimusten tai vuokrasopimusten muuttamista ja muutokseen liittyvää erillistä sopimusta kustannusvaikutuksista, seurantaryhmä valmistelee asian, minkä jälkeen se ratkaistaan Tullin ja Helsingin Sataman nimeämien edustajien välisissä neuvotteluissa perussopimuksen periaatteiden pohjalta. Sopimus on voimassa niin kauan kuin Tullilla on käytössään tiloja Vuosaaren satamassa.

15 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 11 Projektinjohtaja Vuokra- ja luovutussopimukset Perussopimuksen pohjalta Helsingin Sataman ja Tullin kesken neuvoteltiin kaksi vuokra- ja luovutussopimusta. Toinen sopimus liittyy Helsingin Sataman porttialueelle rakennuttamiin Tullitoimistorakennukseen V6 ja Tarkastusrakennukseen V7 sekä katoksiin VL21 ja VL22. Nämä tilat ja rakenteet ovat nyt valmiit. Ne tulevat kokonaisuudessaan Tullin käyttöön lukuun ottamatta rakennukseen V6 toteutettua Helsingin Sataman käyttöön tulevaa 38 m 2 :n tilaa. Tarkastusrakennus V7 ja katokset ovat Tullin tulkinnan mukaan valvontatiloja. Tullitoimistorakennuksessa V6 on sekä vuokra- että valvontatiloja. Jotkin yksittäiset tilat V6:ssa kuten esimerkiksi saunat ja pesuhuoneet ovat osittain vuokra- ja osittain valvontatilaa. Vuosaaren satamaan Tullin käyttöön tulee yhteensä kolme saunaa. Toinen sopimus liittyy Helsingin Sataman Sponda Oyj:ltä vuokraamiin tiloihin Gatehousesta ja matkustajaterminaalista. Gatehousessa osa Tullin tiloista on vuokra- osa valvontatiloja. Matkustajaterminaalin Tullin tilat ovat kokonaisuudessaan valvontatiloja. Gatehousessa vuokra-aika on kymmenen vuotta.tullilla on oikeus niin halutessaan aina vuokrakauden päättyessä jatkaa vuokrasopimusta viiden-kymmenen vuoden määräaikaisella sopimuksella siten, että vuokra tarkistetaan vastaamaan alueella ja Helsingissä vastaavista tiloista maksettavaa yleistä käypää vuokratasoa. Edellytyksenä jatkooikeuden käyttämiselle on, että Tullilla on edelleen lain perusteella vastikkeetta käytössään sopimuksen mukaiset valvontatilat. Helsingin Sataman ja Sponda Oyj:n välisiä huoneenvuokrasopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu. Näin ollen myöskään Helsingin Sataman ja Tullin välisiä sopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu. Tullin kanssa tehtävien sopimusten liitteinä ovat tilojen pohjapiirustukset, tilaluettelot jaoteltuna vuokra- ja valvontatiloihin sekä tilojen vuokralaskelmat. Vuokrat ovat samassa talossa läpi talon samat. Mikäli tila muuttuu myöhemmin valvontatilasta vuokratilaksi, perittävä vuokra on sama kuin aikaisemmin vuokratuissa tiloissa. Laskelmasta näkyy minkälaiset kiinteistökustannukset Helsingin Satamalle aiheutuu Tullin valvontatiloista.

16 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 12 Projektinjohtaja Tarkastusalueen rakennukset V6 ja V7 sekä katokset VL21 ja VL22 ovat jo valmiit. Gatehouse ja matkustajaterminaali valmistuvat viikolla 47. Muutokset sopimuksiin Satamaliikenne Vuosaaren satamassa käynnistyy , jolloin pääosa Länsisataman ja Sörnäisten sataman tavarasatamatoiminnoista siirtyy Vuosaareen. Tämä edellyttää, että Tulli voi käynnistää toimintansa sataman porttivyöhykkeellä sen käyttöön tarkoitetuissa tiloissa V6 ja V7 mukaan lukien katokset VL21 ja VL Tästä syystä pyydettiin Tullia allekirjoittamaan asianomainen vuokra- ja luovutussopimus ennen tilojen luovuttamista Tullin käyttöön. Tullin edustaja, Erkki Uotila ilmoitti kuitenkin Helsingin Satamalle , että valtion nykyiset vuokratiloja koskevat määräykset eivät mahdollista Perussopimuksen mukaisia vuokrasopimuksia. Vuokraaika on Perussopimuksen mukaan 20 vuotta, kun vuokra-aika saisi Tullin nyt tekemän ilmoituksen mukaan olla enintään 15 vuotta. Näin ollen Perussopimuksen mukaan laadittua V6, V7 rakennuksia ja VL21 ja VL22 katoksia koskevaa vuokra- ja luovutussopimusta ei voitu Tullista johtuvista syistä allekirjoittaa. Erityisesti on huomioitava, ettei Tullin puolelta millään tavalla oltu aikaisemmin tuotu esiin muutoksia valtion noudattamissa vuokrauskäytännöissä eikä myöskään kerrottu mistä muutoksista on kysymys. Koska Tullin toiminnan käynnistäminen on sataman avaamisen kannalta välttämätöntä, sovittiin, että vaikka kyseisiä tiloja koskevaa vuokraja luovutussopimusta ei voidakaan allekirjoittaa, tilat luovutetaan Tullin käyttöön /. Luovutuksesta laadittiin esityslistan liitteenä oleva pöytäkirja, jossa sovittiin, että Helsingin Satama valmistelee satamalautakunnan käsiteltäväksi Perussopimuksen siten muutettuna, että vuokra-aika Helsingin Sataman omistamien Tullin käyttöön tulevien tilojen osalta on 15 vuotta ja että pääomavuokra määritetään käyttämällä 5 %:n reaalista laskentakorkokantaa ja 15 vuoden pitoaikaa. Samassa yhteydessä viedään satamalautakunnan käsiteltäväksi edellä mainitulla tavalla muutetun Perussopimuksen mukaisesti tarkistettu V6, V7, VL21 ja VL22-tiloja koskeva vuokra- ja luovutussopimus../../. Liitteenä ovat satamalautakunnan hyväksymät V6, V7, VL21 ja VL22-tiloja koskevat vuokralaskelmat sekä edellä kuvatulla tavalla tarkistetut ko. tilojen vuokralaskelmat.

17 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 13 Projektinjohtaja Kun otetaan huomioon muutetuilla periaatteilla lasketut vuokrat, Helsingin Satamalle aiheutuu Tullin käyttöön korvauksetta kalustettuna ja siivottuna luovutettavista valvontatiloista kustannuksia yhteensä noin euroa (alv 0 %) vuodessa. Kustannukset sisältävät kaikki tiloista aiheutuvat kustannukset: pääoma- ylläpito-, käyttö- ja hoitokustannukset. Tullin ilmoittamat uudet vuokranmääritysperusteet eivät vaikuta Matkustajaterminaalin eivätkä Gatehousen vuokriin eivätkä ao. vuokra- ja luovutussopimukseen. ESITTELIJÄ EHDOTUS Projektinjohtaja esittää, että Tullin kanssa allekirjoitettu Perussopimus ja sen mukaisesti laadittu V6, V7, VL21 ja VL22 -tiloja koskevat vuokraja luovutussopimus muutetaan siten, että vuokra-aika on 15 vuotta ja että pääomavuokra määritetään käyttämällä 5 %:n reaalista laskentakorkokantaa ja 15 vuoden pitoaikaa. Lautakunta päättänee hyväksyä Tullin kanssa allekirjoitetun Perussopimuksen ja sen mukaisesti laaditun Tullitoimistorakennusta V6 ja Tarkastusrakennusta V7 sekä katoksia VL21 ja VL22 koskevan vuokra- ja luovutussopimuksen muuttamisen siten, että vuokra-aika on 15 vuotta ja pääomavuokra määritetään käyttämällä 5 %:n reaalista laskentakorkokantaa ja 15 vuoden pitoaikaa. Lisäksi lautakunta oikeuttaa Helsingin Sataman tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle, VUOSAlle, Vuosaaren satamakeskukselle sekä Tullille. Lisätiedot: Mäkinen Antti, projektinjohtaja, puhelin LIITTEET Liite 1 Pöytäkirja , Eräiden tilojen luovuttaminen Tullin käyttöön Vuosaaren satama-alueella Liite päivätty uusi vuokralaskelma Liite päivätty vanha vuokralaskelma

18 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/6 14 Projektinjohtaja VUOSAAREN SATAMAN REUNAPALKKI- JA PISTOLAITURIURAKAN LISÄ- JA MUUTOSTYÖVARAUKSEN KOROTTAMINEN HelSa Vuosaaren sataman laitureiden elementtirakenteiset alaosat on rakennettu kolmessa laituriurakassa. Elementtirakenteisen alaosan päälle rakennettavat reunapalkit on rakennettu kahdessa reunapalkki- ja pistolaituriurakassa. Vuosaaren sataman laitureiden rakentaminen aloitettiin sataman itäreunasta. Ensimmäisessä laituriurakassa rakennettiin yhteensä noin 750 m laitureiden elementtirakenteista alaosaa. Urakkaan kuuluvat työt valmistuivat kesäkuussa Toisessa laituriurakassa rakennettiin yhteensä m laiturielementtejä. Urakka valmistui toukokuussa Kolmannen laituriurakan työt valmistuivat joulukuussa Urakassa rakennettiin noin m kulmatukimuurilaituria. Ensimmäiseen reunapalkki- ja pistolaituriurakkaan kuuluvat työt valmistuivat joulukuussa Urakassa rakennettiin 250 m pitkät pistolaiturit BP1 ja CP1 sekä kulmatukimuurilaiturin reunapalkkia yhteensä noin m. Ensimmäisessä ja toisessa laituriurakassa sekä ensimmäisessä reunapalkkiurakassa urakoitsijana toimi Terramare Oy ja kolmannessa laituriurakassa YIT Rakennus Oy. Urakka Helsingin Satama kilpailutti toisen reunapalkki- ja pistolaituriurakan talvella

19 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/6 15 Projektinjohtaja Lautakunta päätti kokouksessaan (44 ) oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan Vuosaaren sataman toisen reunapalkki- ja pistolaituriurakan halvimman tarjouksen antaneelta Terramare Oy:ltä ja käyttämään urakkasopimuksen perusteella syntyviin maksuvelvoitteisiin yhteensä enintään euroa (alv 22 %). Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa projektinjohtajan tilaamaan urakkaan liittyviä mahdollisia lisäja muutostöitä enintään eurolla (alv 22 %) sekä myöntämään urakan valmistumisaikaan kohtuullisen lisäajan. Urakkaan kuuluvat työt aloitettiin huhtikuussa 2007 ja urakassa on rakennettu pistolaiturit GP1 ja GP2, kolmionmuotoinen paalulaituri FGP, D- ja F-laitureiden eteläpäihin tulevat ulokerampit sekä kulmatukimuurilaiturin reunapalkkia ja reunamuuria yhteensä noin m. Lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen A-laiturin jatkeen vuoksi Lautakunta päätti kokouksessaan (10 ) korottaa Terramare Oy:n kanssa solmitun toisen reunapalkki- ja pistolaituriurakan lisä- ja muutostyövarausta eurolla (alv 22 %) hyväksytyn euron (alv 22 %) lisäksi ja oikeuttaa projektinjohtajan käyttämään varaus A-laiturin jatkeen rakentamiseen. Sataman suunnitelmien kehittämisen yhteydessä tuli esiin mahdollisuus rakentaa A-laiturille aallonmurtajan kainaloon noin 110 m pitkä jatko-osa, joka mahdollistaa tulevaisuudessa kahden lisäpaikan rakentamisen roro-aluksille (laivapaikat VA7 ja VA8). Samalla saadaan laivapaikan VA6 taustalle jo nyt lisää kenttätilaa. Ennen lisäpaikkojen toteutusta A-laiturin jatketta voidaan käyttää hinaajien ja muiden vastaavien alusten kiinnittymispaikkana. Lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen liittyen reunapalkkiurakan hyödyntämiseen sataman valmistumiseen saakka Lautakunta päätti kokouksessaan (168 ) korottaa Terramare Oy:n kanssa solmitun Vuosaaren sataman toisen reunapalkki- ja pistolaituriurakan lisä- ja muutostyövarausta eurolla (alv 22 %) aikaisemmin hyväksyttyjen euron (alv 22 %) ja euron (alv 22 %) lisäksi.

20 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/6 16 Projektinjohtaja Esityksen taustasta todettiin mm. seuraavaa: Toinen reunapalkki- ja pistolaituriurakka on viimeinen käynnissä oleva laituriurakka. Satama pyritään rakentamaan mahdollisimman valmiiksi sataman toiminnan käynnistymiseen mennessä. Mittavammat rakennustyöt toiminnan käynnistämisen jälkeen häiritsevät toimintaa. Terramare Oy:llä on käytössä raskasta satamarakentamiskalustoa, jota on perusteltua hyödyntää loppuun saakka. Lisäksi sataman markkinoinnin kannalta on edullisinta, että satamarakenteet ovat valmiit. Tämä koskee erityisesti A-laituria ja sen taustakenttää, jotka ovat Vuosaaren sataman keskeisiä vielä vapaina olevia terminaaliresursseja. Toinen reunapalkkiurakka siis hyödynnetään sataman valmistumiseen saakka. A-laiturin jatkeen lisäksi urakan lisä- ja muutostöiden kokonaisuus muodostui seuraavista osista, (kustannukset alv 22 %): Määrälisäykset muuttuvissa massoissa 0,9 milj. euroa. Laiturirakenteisiin ja -varusteisiin työn aikana tehdyt lisä- ja muutostyöt, joilla parannetaan laitureiden toiminnallisia ominaisuuksia ja teknistä kestävyyttä: yhteensä 0,9 milj. euroa. Vuosaaren voimalaitoksen vedenottopaikan suojaverhon hankinta, asennus, kunnossapito ja purkaminen: yhteensä 0,3 milj. euroa. Täydennys- ja viimeistelyruoppaukset, 1,0 milj. euroa. Laivapaikalle VA6 suunniteltu teräsrakenteinen alaramppi, 2,0 milj. euroa. Edellä mainitut lisä- ja muutostyöt käytiin seikkaperäisesti läpi esityslistalla ja ne sisältyvät Vuosaaren sataman syyskuussa 2008 tarkistettuun kustannusarvioon, joka on sataman hyväksytyn kustannuspuitteen sisällä.

21 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/6 17 Projektinjohtaja Lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen muuttuvien massojen lisääntymisen johdosta Toinen reunapalkki- ja pistolaituriurakka on nyt valmistunut ja vastaanotettu. Edellisen lisärahoituksen myöntämisen jälkeen kävi ilmi, ettei ko. lisärahoitusesityksen perusteena käytetyissä laskelmissa ollut mukana reunapalkki- ja pistolaituriurakan betoniterästen lopullinen kokonaismäärä eikä myöskään A-laiturin jatkeen lisä- ja muutostyöt. Myös A-laiturin lisä- ja muutostyöt liittyvät pääosin muuttuviin massoihin. Lisääntyneen betoniteräsmäärän aiheuttama lisärahoitustarve on euroa (alv 22 %) ja A-laiturin jatkeen lisä- ja muutostöiden aiheuttama lisärahoitustarve on euroa (alv 22 %) eli lisärahoitustarve on yhteensä euroa (alv 22 %). ESITTELIJÄ EHDOTUS Projektinjohtaja esittää, että Terramare Oy:n kanssa solmitun Vuosaaren sataman toisen reunapalkki- ja pistolaituriurakan lisä- ja muutostyövarausta korotetaan eurolla (alv 22 %) aikaisemmin hyväksyttyjen ( ) euron (alv 22 %), ( ) euron (alv 22 %) ja ( ) euron (alv 22 %) hyväksyttyjen lisäksi. Lautakunta päättänee korottaa Terramare Oy:n kanssa solmitun Vuosaaren sataman toisen reunapalkki- ja pistolaituriurakan lisä- ja muutostyövarausta eurolla aikaisemmin hyväksyttyjen euron (alv 22 %), euron (alv 22 %) sekä euron (alv 22 %) lisäksi. Pöytäkirjanote hallinto- ja talousosastolle sekä VUOSAlle. Lisätiedot: Mäkinen Antti, projektinjohtaja, puhelin

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2008 1(5) SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2008 1(5) SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2008 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.50 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Kallio Kalle varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/ SATAMALAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/ SATAMALAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2008 1 2.12.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 2.12.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.40 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 24.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 24.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.55 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) SATAMALAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) SATAMALAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.52 Paikka VUOSAn toimitilat Vuosaaren satama Laivanrakentajantie 2 B, 00980 HELSINKI Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK Helsingin kaupunki Esityslista 5/2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK ESITYSLISTA 5-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1(7) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 10.2.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1(7) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 10.2.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1(7) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.00 Paikka Vuosaaren satamakeskus, Gatehouse Komentosilta 1, 00980 HELSINKI Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Kokousaika 9:00-9:27 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Luukkainen, Hannele Kanerva, Seppo Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2009 1 1.9.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 1.9.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2010 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2010 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2010 1 12.1.2010 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 12.1.2010 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 22.2.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2011 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 22.2.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2011 1 22.2.2011 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 22.2.2011 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/ HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 14/2009 1 15.12.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 15.12.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Kokousaika 8:00-9:01 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Hirvikallio, Matti B.Berner, Michael Kalliola, Markus Laitinen, Ritva Salin, Olli Taivaloja, Tina Ihanus,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 29.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 29.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 4-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 6-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Pelastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Pelastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 Kokousaika 15:00-15:06 Kokouspaikka Keskuspelastusaseman neuvotteluhuone 338 Läsnä Jäsenet Raatikainen, Mika Olin, Venla Aivio, Sanna Eklund, Merja Huru, Nina Jauhiainen,

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Suomenkielisen työväenopiston jk Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Suomenkielisen työväenopiston jk Suomenkielisen työväenopiston johtokunta Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTO- KUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Käsitellään Finlandia talo, Mannerheimintie 13 e Tällä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät 1(5) 23 km Särmö, siirtyvät KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA 6 VUOKRA JA MUUT MAKSUT Särkiniemen mökkiläiset ry Helsinki, Lauttasaaressa

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Rauman satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 21.5.2014 41 Voimaantulopäivä 22.5.2014 1 SATAMALIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO JA JAKAUTUMINEN TULOSALUEISIIN Satamaliikelaitoksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 25.6.2007 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 25.6.2007 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2007 1 25.6.2007 ESITYSLISTA 16-2007 Kokousaika Maanantai 25.6.2007 klo 16.30 Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen xxxxxxxxxxxxxxx Oy, Y-tunnus xxxxxxx-x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 3. Vuokra-alue Kiinteistötunnus:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 019127-1 Kuntatie 1, 6101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Suomen Maastorakentajat Oy Kalajoentie 6, 5100 KALAJOKI Y-tunnus: 0655477-6 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2014 1 (7) 648 Vanhan kauppahallin ja Hietalahden kauppahallin uudet hinnat ja sopimusehdot HEL 2014-005185 T 10 01 03 Päätös päätti ottaa teknisen palvelun lautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2010 KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

Asuntotontin (kerrostalo, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/6)

Asuntotontin (kerrostalo, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/6) 1 MUISTIO/KN Asuntotontin (kerrostalo, 2 400 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Laajasalo, Gunillankallio, tontti 49048/6) Mellinintie 3 Hakemus Asuntosäätiön Asumisoikeus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Mano Luoto ML Auto ja Laitehuolto, Y-tunnus 2453459-2 Tiirontie 6, 86100 PYHÄJOKI 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 Sisältö Asia Sivu PUHEENJOHTAJA 7 Korvaus ansionmenetyksestä sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 1 STARA 10 Esitys kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (5) 446 Esitys kaupunginhallitukselle esisopimuksen ja sopimuksen tekemiseksi Sponda Kiinteistöt Oy:n kanssa liittyen Ilmalanrinteen alueen (nro 11561) ja Ylen alueen

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 86 21.03.2016 Kaupunginhallitus 158 30.05.2016 Kaupunginhallitus 176 13.06.2016 Kaupunginhallitus 197 27.06.2016 Korvausvaade Hanhenpuiston asumisyksikön kustannuksista 821/10.03.02/2015

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (14) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (14) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (14) 9 Venealanyrittäjille vuokrattujen teollisuustonttien ja määräalojen vuokrasopimusten muuttaminen (Lauttasaari, tontit 31129/10, 4, 3, 2 ja 8, määräala tilasta

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, hallita kaupungin maa- ja vesialueita, kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja.

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, hallita kaupungin maa- ja vesialueita, kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja. Delegoinnit johtosäännön 4 :n kohtien mukaan 4 Kiinteistölautakunnan tehtävät Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, hallita kaupungin maa- ja vesialueita, kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja.

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/

PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/ PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 1 5 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSESITYKSET VUODELLE 2009 Pel 2009-4 EHDOTUS Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2008 säästyneistä, käyttämättä

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA Lilk 1998-12/542, 1997/92-542L, 1997-60/614P Merisataman Kylpylä Oy toimitti liikuntavirastoon 14.1.1998

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (6) 27 Automaattimetron tilannekatsaus päätti panna asian pöydälle. toimitusjohtaja Matti Lahdenranta Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091 matti.lahdenranta(a)hel.fi

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

Vakiintuneen käytännön mukaan vuokraukset aloitetaan joko kuun 1. tai 16. päivä. Siten vuokraus aloitetaan

Vakiintuneen käytännön mukaan vuokraukset aloitetaan joko kuun 1. tai 16. päivä. Siten vuokraus aloitetaan 1 MUISTIO/KN Asuntotontin (kerrostalo, 2 304 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Tähtisaranpolku 3:lle (Mellunkylä, Kivikko, tontti 47352/3) Tähtisaranpolku 3 Hakemus Asunto Oy Helsingin

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan 1(5) Särmö, siirtyvät kesämajat KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA Särkiniemen mökkiläiset ry 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 112 TSW Group Ay:n vuokrasopimusten siirrot Waltcon Oy:lle osoitteessa Latokartanontie 5, 00700 Helsinki HEL 2016-004516 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot