HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ SATAMALAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 26.2.2008"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina kello 8.00 Paikka VUOSAn toimitilat Vuosaaren satama Laivanrakentajantie 2 B, HELSINKI

2 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ JÄSENET PUHEENJOHTAJA TIMO JAATINEN johtaja, (Kok.) timo.jaatinen(a)etl.fi VARAPUHEENJOHTAJA KALLE KALLIO toimitusjohtaja, (SDP) kalle.kallio(a)pp.inet.fi TUOVI ALLÉN asiantuntija, (SDP) tuovi.allen(a)sitra.fi KAARIN TAIPALE (SDP) kaarin.taipale(a)hse.fi ESKO RIIHELÄ (Kok.) esko.riihela(a)welho.com MILLA WIKSTEN sisältöpäällikkö, (Kok.) milla(a)wiksten.org JOHANNA HAUTAKORPI (Vihr.) johanna.hautakorpi(a)iki.fi JARI KALLIONIEMI ekonomi, (Vihr.) jari.kallioniemi(a)saaristomaailma.fi GÖRAN ÅHMAN dipl.ekon., (RKP) goran.ahman(a)kolumbus.fi KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA JUKKA LINDEMAN jukka.lindeman(a)taloverkot.fi VARAJÄSENET JUKKA KYRÖHONKA (Kok.) jukka.kyrohonka(a)welho.com MAARIT MU ASHEKELE diplomi-insinööri, (SDP) TIMO PUSKA (SDP) timove.puska(a)luukku.com ANTTI OJALA työnjohtaja, (SDP) antti.ojala(a)kontulan-kiinteistot.fi MARKKU MURROS (Kok.) markku.murros(a)gmail.com TIINA VALLILA (Kok.) tiina.vallila(a)finnrecord.inet.fi IRMA SIPPOLA toiminnanjohtaja, (Vihr.) irma.sippola(a)hel.fi PETRI SUNINMÄKI (Vihr.) petri(a)suninmaki.net ANN-LOUISE LAAKSONEN systems manager, (RKP) annlouise_laaksonen(a)hotmail.com VARAEDUSTAJA OUTI OJALA outi.ojala(a)pp.inet.fi

3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ ESITTELIJÄT MUUT OSALLISTUJAT Satamajohtaja Heikki Nissinen puh Tuotantojohtaja Heikki Lampinen puh Talousjohtaja Tauno Sieranoja puh Satamakapteeni Jukka Kallio puh Vs. tekninen johtaja Raili Niemelä puh Vuosaaren satamakeskuksen johtaja Kari Noroviita puh Projektinjohtaja Antti Mäkinen puh Pöytäkirjanpitäjä, toimistopäällikkö Eeva Tuomola-Oinonen puh Satamalakimies Tero Leponiemi puh Viestintäpäällikkö Eeva Oittinen puh Sähköpostiosoite

4 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sisältö Asia Sivu SATAMAJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Ilmoitusasiat 2 TALOUSJOHTAJA 3 Vuoden 2007 tilinpäätös ja tulostavoitteet 4 SATAMAKAPTEENI 4 Lausunto YTV:n sekä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien ilmansuojelun toimintaohjelmien luonnoksesta 6 PROJEKTINJOHTAJA 5 VUOSA-projektin konsulttipalveluja koskevan tilauksen kattohinnan korottaminen 9 OSASTONJOHTAJAT 6 Osastonjohtajien tilannekatsaukset 13 SATAMAJOHTAJA 7 Satamajohtajan tiedotukset 14 8 Helsingin Satamassa tehdyt päätökset 15 9 Päätösten täytäntöönpano 16

5 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/1 1 Satamajohtaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA HelSa Lautakunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kalle Kallion (varalla Kaarin Taipale) ja Göran Åhmanin (varalla Milla Wiksten) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

6 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 2 Satamajohtaja ILMOITUSASIAT HelSa , Kaupunginvaltuuston päätösluettelo nro 2/2008 sekä päätösten täytäntöönpanoa koskeva kaupunginhallituksen päätös ( 116). Päätösluettelossa ei ole erityisesti Helsingin Satamaa koskevia päätöksiä. 2 Kaupunginvaltuuston päätösluettelo nro 3/2008 sekä päätösten täytäntöönpanoa koskeva kaupunginhallituksen päätös ( 144). Asia 4: Vuosaaren sataman liikenneyhteyksien lisärahoitustarpeen hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa Helsingin Sataman maksamaan valtion ja kaupungin kesken allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti puolet Vuosaaren sataman liikenneyhteysprojektin euron (alv. 0 %) lisärahoitustarpeesta eli yhteensä enintään euroa (alv. 0 %). Asia 11: Sörnäistenrannan Hermanninrannan (Kalasataman) osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11650). Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 10., 11., 21. ja 23. kaupunginosan Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaavan kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston päivätyn ja muutetun piirustuksen nro mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Lisäksi hyväksyttiin seuraavat toivomusponnet: 1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että asemakaavoituksen yhteydessä huolehditaan Helsingin Energian energiahuoltoalueiden riittävästä määrästä ottaen huomioon biopolttoaineiden varasto- ja logistiikkatarpeet. (Osku Pajamäki, äänin 83 0)

7 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/2 3 Satamajohtaja Kaupunginvaltuusto edellyttää, että alueen työpaikkarakenteen kehittämisessä otetaan huomioon Helsingin Tukkutorin sijainti merkittävänä elintarvikealan osaamiskeskuksena. Tukkutoriin nyt kuuluvan Verkkosaaren alueen yrittäjille pyritään tarjoamaan korvaavia tiloja alueen työpaikkatonteilta. (Lasse Liemola, äänin 57 0) Satamalautakunta on antanut lausunnon osayleiskaavaehdotuksesta ( 66). ESITTELIJÄ EHDOTUS Lautakunta päättänee merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat 1-2 merkittäneen tiedoksi sekä se, että niistä on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. Lisätiedot: Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin

8 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/3 4 Talousjohtaja VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS JA TULOSTAVOITTEET HelSa Hallinto- ja talousosasto on laatinut Helsingin Sataman tilinpäätöksen vuodelta Tilinpäätös on laadittu kuntalain edellyttämässä laajuudessa kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Kirjanpitolain 3 luvun 7 :n mukaan kirjanpitovelvollisen yhteisön hallituksen ja toimitusjohtajan on allekirjoitettava tilinpäätös. Lautakunnan jäsenet ja satamajohtaja allekirjoittavat kokouksessa Helsingin Sataman tilinpäätöksen. Vuoden 2007 talousarvio sisälsi kolme Helsingin Sataman tulostavoitetta: asiakastyytyväisyyden taso, vähintään 8,55 sijoitetun pääoman tuotto, vähintään 7,7 % liikevaihto/henkilö, vähintään Sijoitetun pääoman tuottotavoite ylittyi 3,3 %-yksikköä. Tunnusluku liikevaihto/henkilöstö ylittyi eurolla. Kolmesta tulostavoitteesta yksi jäi saavuttamatta: asiakastyytyväisyyden (TUTKA-järjestelmä) taso oli 8,37. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista on annettava kaupunginvaltuustolle selvitys. ESITTELIJÄ Talousjohtaja esittää, että lautakunta hyväksyisi Helsingin Sataman vuoden 2007 tilinpäätöksen esityslistan liitteen mukaisena. Lisäksi talousjohtaja esittää, että lautakunta antaisi toteutumatta jääneestä sitovasta tulostavoitteesta seuraavanlaisen selvityksen:

9 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Taj/3 5 Talousjohtaja Helsingin Sataman vuoden 2007 talousarvion kolmesta tulostavoitteesta yksi jäi saavuttamatta: Asiakastyytyväisyyden (TUTKAjärjestelmä) taso jäi 8,37:ään. Tavoite oli vähintään 8,55, josta jäätiin 2,1 %. Tutkamittaus tehdään kaksi kertaa vuodessa haastattelemalla asiakasraatia. Saavutettu mittaustulos on sinänsä hyvä. Se parani viime vuodesta (8,21), mutta ei saavuttanut kunnianhimoista tavoitetta, 8,55. Vuosi 2007 oli tavaraliikenteen osalta kaikkien aikojen paras. Tavaraliikenteen hoidossa Helsingin satama toimii eräiltä osin kapasiteetin ylärajoilla. Tiloja ja laivapaikkoja on liian vähän: Helsingin Satama ei pysty täyttämään asiakkaidensa kaikkia toiveita. Tältä osin tilanne paranee Vuosaaren sataman valmistuttua. Matkustajasatamissa oli käynnissä terminaalien laajennustöitä. Kaikki tämä näkyy asiakastyytyväisyystuloksissa, vaikka satamissa on tehty runsaasti kehittämistoimenpiteitä myös TUTKA-mittauksien palautteiden pohjalta. EHDOTUS Lautakunta päättänee hyväksyä Helsingin Sataman vuoden 2007 tilin-./. päätöksen esityslistan liitteenä jaetun tasekirjan mukaisena ja lähettää sen kaupunginhallitukselle. Lisäksi lautakunta päättänee antaa tulostavoitteista esityslistan mukaisen selvityksen. Kirje ja tasekirja kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin LIITE Tasekirja

10 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Sak/4 6 Satamakapteeni LAUSUNTO YTV:N SEKÄ ESPOON, KAUNIAISTEN JA VANTAAN KAUPUNKIEN ILMANSUOJELUN TOIMINTAOHJELMIEN LUONNOK- SESTA HelSa YTV:n hallitus pyytää Helsingin kaupungilta lausuntoa pääkaupunkiseudun ilmansuojelun toimintaohjelmista. Lausuntopyyntö koskee YTV:n, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan ilmansuojelun toimintaohjelmia. Mm. satamalautakunnan lausuntoa kaupunginhallitukselle on pyydetty mennessä. Lausuntoaika on ollut lyhyt, sillä toimintaohjelmien esittelytilaisuus lausunnon antajille pidettiin vasta Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelmasta on pyydetty lausunto satamalautakunnalta erikseen mennessä ja sitä on tarkoitus käsitellä seuraavassa satamalautakunnan kokouksessa /../. YTV:n ilmansuojelun toimintaohjelma on jaettu satamalautakunnan jäsenille sekä myös yhteenvetotaulukko ilmansuojelun toimintaohjelman toimenpiteistä ohjelman laatijatahoittain. Ilmansuojelun toimintaohjelmat sekä niihin liittyvä taustatietoraportti on luettavissa YTV:n verkkosivuilta osoitteesta tietoa ilmansuojelusta -> ilmansuojeluohjelma. Toimintaohjelmien taustaa YTV on valmistellut yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa ilmansuojelun toimintaohjelmat vuosille Ohjelmien tavoitteena on, että epäpuhtauksien pitoisuudet alenevat pysyvästi raja-arvojen alapuolelle (EY:n ilmanlaadun raja-arvot, jotka on annettu ilmanlaatuasetuksella vuonna 2001). Lisäksi tavoitteena on yleisesti ilmanlaadun parantaminen ja ilman epäpuhtaisuuksien haitallisten vaikutusten vähentäminen. Ohjelmien sisältövaatimukset on määritelty EU:n direktiiveissä ja ne on Suomessa sisällytetty myös ilmanlaatuasetukseen.

11 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Sak/4 7 Satamakapteeni Ilman epäpuhtauspitoisuuksia koskevan ilmanlaatuasetuksen mukaan kunta on velvollinen laatimaan ohjelmia tai suunnitelmia raja-arvojen ylittyessä tai ollessa vaarassa ylittyä. Raja-arvot määrittelevät suurimmat hyväksyttävät pitoisuudet, joita ei saa ylittää. Pääkaupunkiseudulla ilmanlaadun mittauksissa on todettu typpioksidille ja hengitettäville hiukkasille annettujen raja-arvojen ylityksiä Helsingissä, lähinnä vilkkaasti liikennöidyissä katukuiluissa sekä ydinkeskustan vilkasliikenteisimmillä alueilla, kuten Runeberginkadulla v. 2003, Mannerheimintiellä 2005 ja 2006 sekä Hämeentiellä 2005 ja Töölön tullissa Muualla pääkaupunkiseudulla ei toistaiseksi ole mittauksissa havaittu rajaarvojen ylityksiä. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan YTV:n toimenpiteet ilmansuojelun toimintaohjelmassa on jaoteltu kolmeen ryhmään eli 1) YTV:n seutu ja ympäristötiedon toimenpiteet, 2) YTV:n liikenteen toimenpiteet ja 3)YTV:n jätehuollon toimenpiteet. Näistä kohdan 1) toimenpiteet koskevat myös satamatoimintaa ja toimenpiteissä kahdessa on mainittu yhteistyötahona Helsingin Satama eli toimenpiteet 1.1. ja 1.4. Toimenpide 1.1 Kehitetään ja ylläpidetään ilmanlaadun mittausverkkoa. YTV esittää, että ilmanlaadun mittausverkko arvioidaan vuosina 2008 ja 2013 ja uudistetaan muuttuneiden tarpeiden mukaisesti. Aloitetaan satamien päästöjen seuranta. Toimenpide 1.4 Kehitetään ilman epäpuhtauksien päästöarvioita. Parannetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pääkaupunkiseudun autoliikenteen suorien ja epäsuorien päästöjen arviointia sekä pienpolton, työkoneiden, laiva- ja lentoliikenteen päästöarvioita. ESITTELIJÄ Satamakapteeni esittää, että lautakunta antaisi otsikkoasiasta seuraavan lausunnon:

12 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Sak/4 8 Satamakapteeni Satamatoimintojen vaikutusten arvioimiseksi vuonna 2007 oli YTV:llä siirrettävä mittausasema Unioninkadun eteläpäässä. Vuonna 2008 kyseinen asema on Länsisatamassa. Asemalta saadaan reaaliaikaisia tietoja ilman rikkidioksidipitoisuuksista, typen oksidien pitoisuuksista sekä hiukkaspitoisuuksista. Helsingin Satama osallistuu mittausaseman kustannuksiin ympäristölupiensa velvoittamana. Lisäksi vuonna 2008 on satamien vaikutusalueelle asennettu passiivikeräimiä, joista saadaan tietoa satamatoiminnan pakokaasupäästöistä lähialueilla. Helsingin Satama on sopinut Satamatieto Oy:n kanssa satamapäästömallin kehittämisestä, jotta saataisiin oikeaa tietoa satamatoiminnan ilmapäästöistä. Kyseisessä kehittämistyössä ovat mukana myös VTT, Suomen Satamaliitto sekä useat muut satamat. Tarkoitus on tehdä laskentamalli, joka perustuu aluskäynteihin, liikenteen määrään sekä alusten moottoreiden teknisiin tietoihin. Laskentamallilla tullaan saamaan vertailukelpoisia tietoja eri satamista. Espoon, Vantaan ja Kauniaisten ilmansuojelun toimenpideohjelmissa ei ole satamatoimintaa koskevia tavoitteita eikä toimenpiteitä. EHDOTUS Lautakunta päättänee antaa otsikkoasiasta esityslistan mukaisen lausunnon. Kirje kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Kallio Jukka, satamakapteeni, puhelin LIITTEET Liite 1 YTV:n ilmansuojelun toimintaohjelma Liite 2 Yhteenvetotaulukko ilmansuojelun toimintaohjelman toimenpiteistä ohjelman laatijatahoittain

13 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 9 Projektinjohtaja VUOSA-PROJEKTIN KONSULTTIPALVELUJA KOSKEVAN TILAUK- SEN KATTOHINNAN KOROTTAMINEN HelSa Alkuperäinen tilaus Projektinjohtaja päätti (76 ) tilata Vuosaaren sataman mittaus- ja massatiedon hallintaan liittyvien asiantuntijapalvelutehtävien hoitamisen ajanjaksolla Mericon Oy:ltä kattohintaan euroa (alv 22 %). Lisäksi projektinjohtaja päätti tilata työhön mahdollisesti liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään eurolla (alv 22 %). Konsulttisopimus allekirjoitettiin Päätöksen perusteluissa todettiin mm. seuraavaa: VUOSA-projekti suunnittelee ja rakennuttaa perusinfrastruktuurin noin 200 ha:n laajuiselle alueelle, johtaa koko työmaata sekä koordinoi alueelle toteutettavien muiden hankkeiden toteutusta. Lisäksi projekti vastaa alueen kehittämisestä, pääosin toiminta- ja vuokrasopimusten valmistelusta sekä koko satamakeskuksen kehittämisen, suunnittelun ja rakentamisen koordinoinnista. VUOSA-projektiin kuuluu laajasti mittaus- ja massatiedon hallintaan liittyviä tehtäviä, joista tärkeimmät ovat seuraavat: ruoppaussuunnittelu ja ruoppauksen laadunvalvonta alueurakoiden yksikköhintojen perusteella rakennettavien rakennekerrosten yms. tilaajan massalaskenta alueurakoiden mittaustiedon tallentaminen ja muokkaus satamaan liittyvien meriväylien suunnitteluttaminen

14 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 10 Projektinjohtaja tilaajan mittaustöiden teettäminen, ohjaus ja valvonta mittausaineiston ylläpito. VUOSA-projektin kannalta on tärkeää, että mittaus- ja massatiedon hallintaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen on riittävät ja riittävän ammattitaitoiset resurssit projektin päättymiseen saakka. Vuosaaren satamaan kunnianhimoinen kunnossapito- ja dokumenttienhallintajärjestelmä Helsingin sataman tavarasatamatoiminnot siirretään Vuosaareen marraskuussa Sataman käyttöönottoon valmistaudutaan jo kaikilla osa-alueilla. Sataman joustava käyttöönotto pyritään varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin. Yksi tärkeä osa-alue on sataman tietojen dokumentointi ja tämän kytkeminen palvelemaan sataman kunnossapitoa ja kehittämistä. Tähän liittyen Vuosaaren satamaan on kehitetty uusi kokonaisvaltainen tietokonepohjainen kunnossapito- ja dokumenttienhallintajärjestelmä. Konsulttina järjestelmän kehitystyössä on toiminut Pöyry Building Services Oy. Kunnossapitojärjestelmä perustuu Buildercom Oy:n Facility Info -ohjelmaan. Järjestelmään muodostuu huoltokirjat sataman huoltokohteille. Dokumenttienhallintajärjestelmä perustuu Bentley Finland Oy:n Projectwise -ohjelmaan, joka on projektin ja dokumenttien hallintasovellus. Kyseinen ohjelma on käytössä kaupunkisuunnitteluvirastossa, jonka kanssa Helsingin Satama on sopinut ohjelman käytöstä. Myös muita kaupungin virastoja ja laitoksia on liittymässä ohjelmiston käyttäjiksi.

15 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 11 Projektinjohtaja Ohjelmistojen kytkeminen toisiinsa on ollut vaativa ja kunnianhimoinen tehtävä. Valmista ohjelmaa tähän tehtävään ei ole ollut. Vastaavaa järjestelmäkokonaisuutta ei ole käytössä muualla Suomessa. Vuosaaren sataman joustavan käyttöönoton kannalta on tärkeää, että suunniteltu kunnossapito- ja dokumenttienhallintajärjestelmä toimii, kun liikenne satamassa aloitetaan. Tarkoitus on, että järjestelmä otetaan myöhemmin käyttöön myös matkustajasatamissa. Kunnossapito- ja dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönottoon lisää resursseja Kunnossapidon ja dokumenttienhallinnan perusjärjestelmät on nyt saatu luotua. Jotta järjestelmä olisi käytettävissä, kun satamatoiminnat Vuosaaressa käynnistetään marraskuussa 2008, tietojen syöttäminen järjestelmään ja järjestelmien koekäytöt on käynnistettävä viipymättä. Kysymyksessä ei ole mekaaninen rutiinitehtävä, vaan tietojen syöttäminen ja koekäytöt edellyttävät Vuosaaren sataman suunnitelmien sekä toteutuksen myötä syntyneiden tarkemittausten tuntemista. Vuosaaren satamakeskus-osastolla työskentelee tietovastaava, jonka tehtävänä on toimia Vuosaaren satamakeskuksen tietoteknisenä asiantuntijana. Hän on päävastuullinen kunnossapito- ja dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotossa. Hän tarvitsee kuitenkin tuekseen asiantuntijaa, joka tuntee sataman suunnitelmat ja niiden perusteella syntyneet toteutussuunnitelmat ja tarkesuunnitelmat. Mericon Oy:n asiantuntijoilla on asiantuntemusta, jota tulisi täysimääräisesti hyödyntää kunnossapito- ja dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotossa. Tämä tehtävä on kuitenkin siinä määrin laaja, ettei sitä voida hoitaa Mericon Oy:n nykyisen tilauksen puitteissa. VUOSAprojektin ja Mericon Oy:n kesken on neuvoteltu ratkaisusta, jossa Mericon Oy:n asiantuntija ryhtyisi hoitamaan kunnossapito- ja dokumenttienhallintajärjestelmän käynnistämiseen liittyviä asiantuntijapalveluja ja Mericon Oy osoittaisi alkuperäisen tilauksen mukaisiin mittaus- ja massatietojen hallintaan liittyviin tehtäviin lisäresurssin. Edellä mainittu järjestely edellyttää, että Mericon Oy:n tilauksen kattohintaa korotettaisiin nykyisestä eurosta (alv 22 %) euroon (alv 22 %). Lisäksi työhön mahdollisesti liittyviin lisä- ja muutostöihin on perusteltua varata euroa (alv 22 %).

16 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Prj/5 12 Projektinjohtaja ESITTELIJÄ EHDOTUS Projektinjohtaja esittää, että Mericon Oy:n asiantuntijapalveluja tilattaisiin Vuosaaren sataman kunnossapito- ja dokumentinhallintajärjestelmän käynnistämiseen. Lautakunta päättänee hyväksyä Helsingin Sataman ja Mericon Oy:n kesken allekirjoitetun konsulttisopimuksen uudeksi kattohinnaksi ajanjaksolla euroa (alv 22 %) projektinjohtajan aiemmin päättämän euron (alv 22 %) kattohinnan sijasta. Sopimus koskee Vuosaaren sataman mittaus- ja massatiedon hallintaan liittyvien asiantuntijapalvelutehtävien hoitamista. Lisäksi lautakunta päättänee oikeuttaa käyttämään tilauksen mahdollisiin lisä- ja muutostöihin enintään euroa (alv 22 %). Pöytäkirjanote VUOSAlle, Vuosaaren satamakeskukselle sekä hallintoja talousosastolle. Lisätiedot: Mäkinen Antti, projektinjohtaja, puhelin

17 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Osj/6 13 Osastonjohtajat OSASTONJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET HelSa Merkittäneen tiedoksi.

18 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/7 14 Satamajohtaja SATAMAJOHTAJAN TIEDOTUKSET HelSa Merkittäneen tiedoksi.

19 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/8 15 Satamajohtaja HELSINGIN SATAMASSA TEHDYT PÄÄTÖKSET HelSa Lautakunta päättänee merkitä Helsingin Satamassa tehdyt päätökset tiedoksi.

20 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Saj/9 16 Satamajohtaja PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO HelSa Lautakunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä.

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 21.10.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 21.10.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 18.11.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 18.11.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 SATAMALAUTAKUNTA 13.1.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 SATAMALAUTAKUNTA 13.1.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 13.1.2009 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 13.1.2009 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 13.10.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 13.10.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 13.10.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 13.10.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 19.8.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 19.8.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2008 1 19.8.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 19.8.2008 kello 8.00 Paikka VUOSAn toimitilat Vuosaaren satama Laivanrakentajantie 2 B, 00980 HELSINKI HELSINGIN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 30.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 30.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 30.3.2010 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Kokousaika 8:00-8:54 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Aalto, Olli B.Berner, Michael Kalliola, Markus Kolbe, Laura Rajakangas, Ulla-Maija Salin, Olli Taivaloja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 25.02.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 25.02.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 2-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 12.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(5) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.40 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 10-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 Teknisen palvelun lautakunta 24.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 Teknisen palvelun lautakunta 24.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 Kokousaika 16:00-18:09 Kokouspaikka Länsisali, Ilmalankuja 2 L, 8.krs Läsnä Jäsenet Sevander, Tomi Salla, Aura Halme, Sami Konttila, Jouni Korhonen, Heikki Laine,

Lisätiedot

Helsingin Sataman VUOSIKERTOMUS

Helsingin Sataman VUOSIKERTOMUS 2008 VUOSIKERTOMUS 37 Länsisatama 2008. Kuva: Juha Peurala, Taideteollinen korkeakoulu Sisällysluettelo Helsingin satama.............................. 3 Satamajohtajan katsaus........................ 4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kokousaika 16:00-18:07 Kokouspaikka Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.) Läsnä Jäsenet Paalimäki, Tuula puheenjohtaja Ekholm-Talas, Heidi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 26.02.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 26.02.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika Torstai kello 16:00-19:28 Kokouspaikka Toinen linja 7, 4. krs. Läsnä Jäsenet Rantanen, Tuomas Simonen, Riina Kokkila, Kimmo Kälviä, Kari Lehtinen, Ari Oka,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Kokousaika 9:00-10:06 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Luukkainen, Hannele Kanerva, Seppo Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Åberg, Veijo

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 26.08.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 26.08.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 8-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta 16.05.2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta 16.05.2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA ESITYSLISTA 7-2013 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Tukkutori, Flavour Studio, Työpajankatu 2 Käsitellään Tällä esityslistalla

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto Viranomainen KOKOUSKUTSU 1/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 12.6.2007 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Tiistai 16.4.2013 kello 16.00 19.44 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 101

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 101 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 101 Kaupunginhallitus 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 klo 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 03.04.2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 03.04.2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK ESITYSLISTA 4-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat Helsingin

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot