MIKKELI TIMo SAvILEPo MoNIKKo MoNINAISTEN yhteisöllisten ASUIN- ja ToIMINTAyMPärISTöjEN KEhITTäMISPILoTIT MIKKELIN KAUPUNKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELI TIMo SAvILEPo MoNIKKo MoNINAISTEN yhteisöllisten ASUIN- ja ToIMINTAyMPärISTöjEN KEhITTäMISPILoTIT MIKKELIN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 M kk s m As m h m s T m S vp Tmpr k yps Arkkhr s Tmpr MON NA STEN Y HTESÖ STE N AS U N - JA TO M NTAYMPÄ R STÖJEN KE H T TÄM S P OT T M kk M s y hs ös sj my mp ä rsöj kh ä msp Hkk v sä sms yhsösyyä vhvsv s- j srksj skä sksss kv mpj. Asms hms m yks MONKKO-hkk kds yhsös sms psms. Hk s kss kärkmsd vrks DEMO-vrks yöä. H rhv Työ- j kmsrö / Prkm, m, Mkk, Mää-Vpp, Närpö, Tmpr j Tr kpg skä TTY Arkkhr s. H kvää /-/. MKKEN KAUPUNK

2 pkrta JOHDA NT O S k h d V h s s yh s ö ä V h s sm Mkk kpk h khää ksks mss sjsv Pkr ryss vhks spvks sm-ks. Nykysää sjs vhkrks skä rvysksks. ähökhdks smkv hsm j d m, ä rvysksks j vhk pääs pr, mm rks säyää. Rks päädyy, ksk kssrv vhj j srkss j mdrss ykys käyö rp vsvks vrs krk. Tvsdss h kskää rss vhks svv sms skä sms kv pvj. säks h mds ryss dmk s ryhmäkm pvkmps. Ud mhds sj myös rvyskskks mj. S sjs Mkkssä, kmr päässä kskss hmskyä s j Pkmm vrksys vässä. A kk hhr. A jk kh s phjs-ässs. S ä p yy käs Pkmm vrksyss j ä p sks hmskyä s. Ympärövä rk hmskyässä ks mks j krrss. Kv vs Erpss my vs kääyms mvdks. Tmvd rkks mrkkd rpps m js vss vhds, mkä v yhsk v sääsää vhspvh käyävä rsrssj, k hv sääyvää määrää hks vhks. Av ss ympärsö pää vhks vrkää j hyvässä kss pkää. Av kääym ähää sh, ä hms vv kävs sääyssä ää äyä ämää yössä, k k m yhsösä jäsäk. 9 Vhks sv mss kdss ysä pkää k kykvä. K mds rvsks pkks, jk ähs skä hms v ks, j ympärä kkk vs sss krääy ms ms ämäsä. Vhs kk mk rs rj j vvj, jd kss k svyymssä vkmp. Täö m kk kv k rj skrs. v pyyää p ms ähprsä, m vhh myös mm p rvm. Asms yhsösyys vhks jr smj särvj ämää k k hs yhsösj. Avsss sympärsössä rss yhsä hrrssj j mhdsks ksskäyms. Yhs vv mhds äkäs vkkp äyö kms m vrs prsms. Kk y s krsv vhd rsss käjksss, js jksss v j v m yypsä yhsösyyd rp. Vhks r yhsössä v m hkks pv rjjs vs ssj. Agg Pc -käs rk js pkss vhmss. S pyrk rjm vhhd rs kskys järjsy smrks, jk dsv j v sdrd sympärsöä. hmsä rv m pvd prässä, js h vv sd rvsms ks. Pkss vhm v ss mks ykys pvh vrr. Askk (skk) vä ää srry pvj ks, ks, v pv s rp mk m ks m s. Asms kv pv v prrs sh. O s, ä k sv vhks v yhsk hmvs hvmmks k ksss sv Pkmm ympärsö ks kms, jss ksv pj mäymsää. mm phjsr prs ps, jk mps rvj. Pkmm mr sjs vhk kyjssä. R- vskk, j ksää s äkymä mm. S äp sjsv krhsrss ärkäks rv kkss käsää Sr-Sv ms rkks, hrsrks mdsm phpr, Msrk krk j hsm. Vhs sms khäm jkh h. Väsö vh j vhs määrä d ksvv hms srv vskymm j. Väsö kääyssä sääyy rs ss- j rvyspvd rv, m mss sms rv mmä k. K vrr k sv vhks ksss sv, vd d, ä m spkk k prmp vhh. ksss sv vhs yhsk hmvs kmp k mss kdss ävä. ähs kkk myös hv s mss kdss, jk s hdä dää. O ärkää, ä k khävä sms kv pvj, j hms sv s kdss pdmpää. A kp kskkh ymsä j prkkpks mdsv k sm. Kvy k kks ärkä rä v kkpk järv ympärä vss msss j hmskyäsä ksks vhkd h. Vhk hyv yhydssä ksks, m jää rr hmskyä rks. S äp sjsv Pkmm rvysksks kärs kssvrs, väkä sv vsd rps. Trvysksks s kkskrrks j rk 9 99-v. Apks mds sfkä rvyskskks ympär. Yhsösyyd v vd d vs kääymsä kv ympärsö, jss v ss ksskäym pää vhks vrkää. Yhsösyydsä v sr käyäö p vhks, jk pysyy md rjm v rv svämää rj skrss. T prs j yhdssä vävä h v rvsd. hms äsä j sr hkäsvä rsäyymsä j yksäsyyä. Vhks r yhsössä v k mk vhd pv js hkr ssj. Vhs v ss vms j jksmss mk yhsö m. Eämäkrsm sää ymmärrysä r käryhm vää. Rkks rj skpv yävä äkökm ämää. Sk yhsö sm v rkks j s mjsv, j m r ämäd rps. h : : : h k h m s sä k Kmpj krrss m. Asj yhsä - kp. Apkkj prkkhss p Esmrkk js m, ssäää s skä yhs. : : V V S pr T sms rk m. Ths pvsms sj kp. Ukkhä pvsj kp. V V Apkkj yhsä kp. T ERASS TAOT Trss yhsä m. h Asj ss yhsä kp. Apkkj prkkhss kp. T sms j pvd ksks yhsä m. Apkkj k kp j prkkhss pkk. S pr Prkrd krrss yhsä m. Asj yhsä - kp. Apkkj k kp. Yksä kr m, ssäää - s skä kr yhs. : h ä m ä k r Pkrrsj (9 kp) krrss yhsä m. Asj yhsä - kp. Apkkj k kp + pvkskks prkkhss kp. Yksä pkrrs m, ssäää - s skä yhs. : V V S : d pkss vhmss k s yhsöj mdsms. hms v m y sm, ksk hä psvs kkmks mkv pks. Tdäköss h myös hv vää vhs sä. hms dks ms ympärsösää vhv, j sssää ms s h srv m mkv pks. Tdäköss sm mv yhsä k s, ä h rvsv pkk, jss sv. J pkäsää ämä v hyvä ähökh m-hg syyms j vmkkmm yhsö syy. Pkkä sms kpvd khäm kk rä, v myös fyyss ympärsö pd kss. Vkk hm vs m hms pkk, vä kkk pk äyä vhks spv ympärsö hj. Pkä vämk, vkk j hssömä sv hdä kkss ss vhks svmm. Dsg fr A (DfA) käs, jk rk kk svv d, ympärsöj pvj s. S v pyrää dsm kk svv ympärsö ms. Kys v sömä ympärsö rkmss, v js khää kksvss hms ympärsöä. Dsg fr A -jks mk s ympärsö rk hyvää ympärsöä myös vhs sms. Trvk, sk j vmks vss vä yks sympärsösä DfA-jks mks. Vd myös sm vhysyyd s j sm k mssä hs skhss. Kys v sömä ympärsö rkmss, v js kksvss ympärsö khämssä. T ms, ä rk ympärsöä d p sss ämä, jk myös s vk kähms hyvv j svyyms rjss. K krj v s rk j pr pyy ähä m äh, yhsösyys rvsd, k vhs prs j v vrm, ä häsä väää. Th ähpr hms s k v s v vm. As ähsyydssä v mv sä ärkämmks sss ämä k. Pyy ämäpr rk sä, ä m prvk j ph s pkk päväs hpphyppy. Täö ähympärsö d mrkys krs. Myöhmm kä mk rs rj. Vhs pp rvsm ympärsö sömyyä j skyä skä ähä sms p. Vsvrss hä s rj hm prd ps jk m rspjää yhsssä rhkssä. : V V Kskä s Kskmä päväksks, jss m mspkkk, käv j mhps. Jkkj äkökms prkkpk ympäröy päväksks mää v k ympärsöö. S A äsp v Pkr vhkd rkks v myös hks. Vhk rk kmss r sss vs 9 vää. Rks prskrjs j mm vsd rp vsvks kks j s mks mmä k dsrkm. Rkks ää hkä sj mm. päväk skä mhmj kpv Mms. Jr äkk jääy vsr rjms vp-js. Hä pysyy käyämää ks m h. Ers hrrsks, mks j v vp-j väm äyävä ämä käryhmä vhks pävä. Hä s h psk s s j pääs vm m m, mh mm k. Myös rs ms j vryä yäpävä khrrsks v s hä ämääsä. Aväkä s rvs rk hpv, yhsösyyd sm j k rkpr vmsm r. Hä rvs myös yhsösyyd syyämä s sss kj. P RO S E S S As hhm s rs kspj, jd v h s Pkr khäms. Ksk s Mkkss vs kvhss ksps hy rs rk, m k kk. Kkss vhhdss kk pyrkmys m prkkpk pääysämä rvysksks vhysäks sympärsöks. Smss k kk Pkr ympärsö ss sks s, jkv vks h vähää. Ksk vhks v mrkävä v sksryhmä, k sss ryss hm jkkj ympärsö mvs. säks kpkrk h vsää, j sksphj ss ksv pj ä s sdsms kv prspv skä vs prs vhs k sms kv pv. Myöhmm ksps v jkrks km r yyppsä vhh, jss sss ärkä pr v r v. Tv öyää yhä k spv rks, v rj rs äkmyksä khäms j p sää sk prrks, jd v myös v j vs ss khämsä käyävää ksks.

3 vs : ämäkr S mds kks dää rs s. hmskyä rj mds s ksk, k ä kr j s rk kvy k. Ts p ä s rkss Eämäkr -ss j vskks p vhkd pk svss rssss skkd rk rj dsvmm p. A yhdsää ss hmskyäsä ksks jkv S v kvy k r. hmskyä p äydyy vä sm- j pvsms kr. Asm- Eämäkr-krd ksk mds yh ph-. Ak kk sm- d. Järjsyä d jkkj rvs ympärsöä j mds sö kk pvj äär. Us kävyk m hmsä kkv pkk, jk vrr pvkrd kvjss sjsv myös skk s pv. s m s r k s Eämäkrkrd sh v sd sms kv pv kävykd vrr, hs pvsms kr kvjs. Kr ss rää pkk pv, jk skk v kj yh sms kv pvh. Ths pvsms kr rjv p ympärvrks hv järjsäms sä äv skk. Trssss sms mhdss vd sv myös m pvs ymsä vkrm j mskrrks j pvj. Jkss ss ä hpp hss-yhys sr vkkp hrj rvydhj vs. Avs Eämäkr vk rkmm rks khks, ksk s ssäää Mkk kpk ksv mj, js mrkävmmä v pv sjm sjsv mkskks vr skä S jks pysym. Kpk hd sääväks vs kvy k kk S. Nä ä kkv rss k sd pysymää sjv, väkä jkkj vhgss ksy. Akk rkm s, k Sä kr ähs mr mk mmää km mrä. Kr jk sä vmkkmm mss kh. S j Pkmm r- kkv sr mks, k s mrm mds d rk m Pkmm msm. sä j sm TSENÄNEN Askkd ASUMNEN yhs ASUKKADEN YHTESTAT Ths pvsm TUETTU PvASUMNEN + sm PAVEUT + ASUMNEN Pävämksks (v) PÄVÄTOMNTAKESKUS (OEVA) Omssv rkks OEMASSAOEVAT RAKENNUKSET MTTAVVAT TATTOON!!! AA J UU SASKEMA Pkrrsj (9 kp) krrss yhsä m. Asj yhsä - kp. Apkkj k kp + pvkskks prkkhss kp. Yksä pkrrs m, ssäää - s skä yhs. KENNE Eämäkrkr j s ksks mdsv v kävjö rh. Ud kskks Pysäköh kskks skk skä ähs skr skk. Myös Pkr kssj m pysäköh, jk k mhdsks kk kr ms mms psmsks ympärsöks. A hkv päää kr j s hdää kks, jk k kävjä pääsvä Pkmm hmskyä p. j- pysähyy mkskks mdsv k, js s rä hps svv myös kskks skk. T sms j pvd ksks yhsä m. Apkkj k kp j prkkhss pkk. Trss yhsä : m. Asj ss yhsä kp. Apkkj prkkhss kp Kävy: pääväyä Tm C : Kävy: r / pk A äp kkv pää Hds s pääsä A j- r j-pysäkk m Pysäköpkk : : : : m Pysäköh m m m m Rksskv C :

4 ämäkr : MTTAVVAT TATTOON!!!!9:;!.-E!/ D *!< ;!9: -!/ *!< -!/!+ m ; m m ;!+ $ ;!9: -!/ *!< -!/!+ ;!9: -!/!+ ;!9: -!/!E+-=!/ $!"# -!/! kk : / ks s äs s pv Avs Yh äyö h k äkäs s: E s rd Yhsss kvr j rk sk h kv sk O kv s E m väs As kpä Ar s m )*!( %;?;&;!>% -,!/!+ ;!+ D!FE-!/ ;!9: -!/ $ ;!9: -!/ Sr - prsk j yksäjää: Yhsss yh h j rk ; ;!9: -!9!/:!/!+!,- $ AP! %;?;&;!>% -,!/!+ : T yh s k j pv s m kk ;!9: -!/!+ ;!9: -!/ Yhs Ud kk kv kävyk kk pvkrd h hmskyä Jvps. Pvkrh mds k ssäph, j hpp vv. : hms vv v k ssäph, rkks v yhydssä ss käyävä. Arkkhr d ssäph vhv j j m. Kkk sm vhks spv. Pvkrss kskys kkk jks ss- j rvyspv. Phjkrrs: Ssääss pv, jk mvss sks. ;!+ : / ks s s ä v Yh äyö h ks p d E s r sk h kv sk O kv s E m väs As kpä Ar m j s j m r k ks ss P vkr $!"# -.!/!+, $!"# -!/! Eämäkr: - M ämäs mv, jss yhdsävä sj. - Vkr msssj. - T m sksmk vs skkks pääsvä kpg yäpämäsä hkjs. (vr. Tkyä) - Krrskhs sksryhmä pääävä m krrkss yhs käyösä. m M sms pvv s m m kk : m ks s s / ä v Yh äyö h ks p d E s r sk h kv sk O kv s E m väs As kpä Ar!FE-!/ m m MTTAVVAT TATTOON!!! : : : : : m m m m m s k r r s - j k Yh phk yhdsää. Phkd vrr sj myös kks yhs, j j yh sksyhdsys h. T j y h s - p j k h j k As vv äp kkv yhs. Jks krrks s hv ää j vv pääää m käyössä. y ks y p rv k - k m k äy ö ö Prvkk rj s yksysä k. Erms prvk v jksv vhv rym. : *!< -!/!= : ;!+!!! *$!* -!/!+ ;!, ;!+ psprhä: Yhsss kkpkk j äyöps $!FE-!/!9:;!+-+!/ C : Rksskv C ;!9: -!/ ; : ;!9: : Yäkr: Sss j yh vrsh *!< -.!/! Märkä s pks, jh v hss ää myös s. Märkäj j hssk sä v kvybhrkk, j m sssä käyy p kpsvyä. Märkäj väphj b, m väphj v p. : T m sksmk vs skkks pääsvä kpg yäpämäsä hkjs, k Tkyä smsyhsössä Jyväskyässä. Krrskhs sksryhmä pääävä m krrkss yhs käyösä. Pv hp pvd ms m k. Yh sss sjs yäkrrss. Eämäkr m ämäs mv, jss yhdsävä vkr- msssj. Rkss sm pyrk rjm ss hps mv rkks skä hps mv sj. Os pmmsä ss vd yhdsää ss. Myös p sj mkäyösä, ksk s vd jk skkd rpd mk s v rmsks ks, jd käyörks määry. ;!9: -!/ * *!* -!/!A:?:$*)!D%*)*!F-=!/ :

5 m j s j m r k ks ss : rss Trss ms rks m yksysyysä väyyvä ksssrk mm r. As v v j mv äp hsj. T sss kyjssä ssääkäy sh yhs prvkkäyävä k. Prvkkäyävä vrr sj pjks ssääkäysyvyks, jd köyösä sks v s pääää. Vhks rj rvkg, k hj- j ääkärpv skä yksys pvj pv. Yhs Asms kv pv m T yh s k j pks : : m m Askh prvk Askh ssääkäysyvys Rksskv C : m m m MTTAVVAT TATTOON!!! : : :!A:?:$*)!D%*)*!FEC-!/!G*H&;)*!=-!/!A:?:$*)!D%*)*!FEC-!/ m m m m m m : : : : Rkks rv kskä sv vmkk rk m. Mss yöyvä yäpääsä mäymsää, jk mds j ympär s ympärsö krs khd ssäph jäsy psms ph. Kskmmäs krrss j kk kr skkd yhs käyöö. Phj prää myös yhsj, j v rp mk m sms kv pvrjj käyöö. Kk yhs Pk rssj j vrksysr vässä. Yhs ähää rssj Pkmm ympärsöö. Kr psm ssäph jk mm r. hms v, ä hdä m s jk mm ympärsöö.!a:?:$*)!d%*)*!e+-=!/!9:;!.-e!/ D!9:;!E-!/ : ;!9: -!/ * *!* -!/ Yäkr: Sss j yh vrsh *!< -.!/! ;!+! %;?;&;!>% -,!/!+ ;!+ s m kk : ks s s / ä s pv Avs Yh äyö h k äkäs s: d E s r Yhsss kvr j rk v sk h k sk O kv s E m väs As kpä Ar $!"# -!/! ;!+ $ ;!9: -!/ *!< -!/!+ ;!9: -!/!E+-=!/ ;!9: -!/!+ ; AP ;!+ *!< -!/!= $!"# -.!/!+, )*!( %;?;&;!>% -,!/!+ $!"# -!/! ;!+ s m kk : yh p rv k j yks y s s sä ä k äy s s s / k Jks s m ssääkäysyvys khyhs öä prvkkäyävä. v Y äy ssääkäy kssyvys h Asks v s pääää kk väömäs hä ss p d E sss j v r yhydssä prvkks. Yks sks pää syvysä jk v h k sk h sk mmä yksysyyä vs vms yhs prvkk, k s j O kv s s rj yksysmmäks vkk ks vhrksv. E m vä As kpä Ar kk : / s äs s Yh yö s m s k v Phjkrrs: Ssääss pv, jk mvss sks. ;!9: -!/!+ y h s VÄ T YKSEÄ y h ys k k ä h s Säyvä p d käyöö kk Pkmm ympärövä yhdsävää. Ts öyyy hrrsskrhj j mj hkkv kkjö. Eämäkr: - M ämäs mv, jss yhdsävä sj. - Vkr msssj. - T m sksmk vs skkks pääsvä kpg yäpämäsä hkjs. (vr. Tkyä) - Krrskhs sksryhmä pääävä m krrkss yhs käyösä. :!FE-!/ m s k r r s - y h sä s sä - j k Rksmssj rjm ph jäsövä p p j sks. Phpkj vrr yhsä k-skpkkj, jk sjv ss ksk. Kr kskmmäs krrss kk kr yhsä.!!! *$!* -!/!+ ;!, ;!9: -!/ $!FE-!/ ;!9: -!/ Sr - prsk j yksäjää: Yhsss yh h j rk ; ;!9: -!9!/:!/!+!,- ;!9: -!/ $ ; *!< -!/!+ ;!9: -!/ :!9:;!+=-!/ : psprhä: Yhsss kkpkk j äyöps $!FE-!/ D *!< C ;!9: -!/ ; D!9:;!.-E!/!9:;!+-+!/ ;!9: y ks y p rv k - k m k äy ö ö Prvksyvys rj s yksysä k j k vmkks sks s. Yhys prvkks mhds sv s ss hs, ksk sj rks vmkks pvv.

6 vs : pr A rk vsä krs, jk mdsv srkk. Os srkks sms vr j sss säks pvj. Säyävä rkks sks d kr mdss. A pyrk hkm skkks yhsössä ämävs skä kgsds ks skk. Kävy: pääväyä TSENÄNEN ASUMNEN Kävy: r / pk ASUKKADEN YHTESTAT sä sm A äp kkv pää TEHOSTETTU PAVEUASUMNEN Askkd yhs Hds s pääsä TUETTU ASUMNEN Pvsm A PÄVÄTOMNTAKESKUS (OEVA) Ths pvsm j- r PAVEUT + ASUKKADEN YHTESTAT Pävämksks (v) j-pysäkk OEMASSAOEVAT RAKENNUKSET Omssv rkks Pysäköpkk Pysäköh MTTAVVAT TATTOON!!! s m Prkrd skk sv k smss kr yhsösyydsä. Tvs krrk ds yhsöj mdss j pr v rvss kprsä. A skk ks m m yhs skä krpr vä jäävä ps. Pvsm rk kh vyöhykks. Ssmmässä prssä hs pvsms ksks rk k ssäph ympär. Umm khää rj pvsms säsmpää äms kykv hms. Tm G : AA J UU S AS KEMA Prkrd krrss yhsä m. Asj yhsä - kp. Apkkj k kp. Yksä kr m, ssäää - s skä kr yhs. : m m m T sms rk m. Ths pvsms sj kp. Ukkhä pvsj kp. Apkkj yhsä kp. : : : m m m : KENNE Prkr vä jäävä ps äys jkkjd ympärsöä. Kr prkkpk järjsy r kkv phkd vr skä mm rs prkkpk. A yhs m kvyk kskks: jkkväyä kk äp kskks rksmssj j j- pysähyy kskks vr. Pää k hds kskks h kkv s, j y kk s sjä. Hds p ppkvyksä, j s m prmm jk hm vks. A kmmssk päässä ssä kvks skä p öyssy. Mskskks prkkpk sjsv pää vrr, m sms kpr s m prkkpk m ks ds phkd vrr. Rksskv G :

7 sms pr K r pr P v v yö h ykkd p k r Kr mdsv ss, jd ms hy hps mvks. Nä kr sksphj m ämäd mk. Hsj hpp jk ss pmp s, j smss hsss v s smrkks kks smss ämäss v vhs, jk jkv s s. Kkss ms hsss kks ssääkäyä, j vd myös jk khdks rsks sks. Mkä h krs p s, s v yhsösyyä j s hk- vkrsvhss. Omss v vhkrk äydää d mskskks, jk ympär kyy p mdsv pvsms srkr. Kr sks s hms ss k smss, rpp sä, mä kms pvvyöhykksä hä s. Mskskks yhy sj pvs rjv hs k sms. Srv vyöhykk hsss myös mhdss hs pvsms. Kmss vyöhykkssä sms rj k v päväk. Rksskv G KR Krd mhd kk vh krrks vää, j krrskrks määrää kk kr rbd s. Yhdssä srkkss v s, k m. Täö kk srkk yhsö kk v. hg vää. Jks kr m vp-j yhs skä m h. MTTAVVAT TATTOON!!! Askrh mds yksys ssäph, jd rjkss kr: skk vv s pääää. As kv skä m kr ssäph ä s kr väs. Asss m vhrh, j kk v käyää hm v. Osss ms sj m ph. : Ekgss mds mhdsds kgs ämäp, kss mgs j kgs pyrkväsä rks: vs. säks päväs kp pv pyrää m yh srkks. kjärjsyä pyrää mmm rv yksys: vhks rvs kk myös m ms sjkr. : : : H O D O N VU OD EP A KA Kyyj mssj vä mds kks ssäph. Ssmmä yhsph ympärä mhdss hs pvsms, j s srmmks sks k. Yhsphs myös sr yhys mskskks j hkök h. Kääyvä krph vs rvj yhsph, jk vrr skk vv pää h ms pkkphs. Umm s kv mäymsää ksvv rms. Askkd järjsy prkkpk hdä ss v vr. T Mskskks yhy rk s v pä j käsävä yhd h. N v kässä yhydssä hvykskköö, jk ssäää pävämkskks j mspvps. Vhss C-sss m k hd ykskkö, jss vdpkkj. Kyyssä pss sv smj sphj k srss: yks hs kmmk p yhydssä rs phh. Hs pysyy myös jkm khdks sks, js kmpk käyää m phs p. Nässä hsss smrkks vks dm mmm v rvss s m ss svsss prsk v käyää hs sr s, jk ss vs pääs km vv ssäph. TU T A Prsä kk pjksv rv skr pvkrs, jd b- j sjksv krv rkks mrkkss j svä ssää v pv. A yh pvrks s d kr yh vh rks. Hds phk krää kr. Krd vä mds rs phj, jd käyösä skk vv v. S PU O JU K N EN KA PA TE V HO E S T UA E T SU TU M A S TA + j - s P s p m j - s P s p m - j P P TU A s KE VE p A U O A M SU A S H MS O TA T O O N s m m m m k p r - s m s Ash mhds sd sms kv pv skk rp mk. p h m - m j j Khd spr vä jää yh phm j hk phk. P yksys ph sj kp rjv yksysmmä vyöhykk jks phkd vrr. : s sä p r - h s p v s m s Ash mhds sd kpv ympärs vrkd. Asm kskyy k ssäph ympär. As mhds v myös mm phm. s m s k p v Askk vr järjsy pv sj säyv rkks. Esssä vhkd C-svssä m k krsh rjv ss.

8 m m m!-!/!-.!/!-.!/!.->!/!.->!/!-.!/!?,-,!/!-.!/!-.!/!-.!/!-.!/!-.!/!-.!/!-.!/ : : :!*&%*(9 -.!/!*&%*(9 -.!/!-!/!"&%(&*&)*!"&%(&*&)*!-!/!-!/ <=!"&%(&*&)*!-.!/!-.!/ <= :!-.!/!-!/!-!/!-.!/!-.!/!-!/!*&%*(9!*&%*(9!+->!/!+->!/!?-?!/ m!?-?!/!?-?!/ m m!;#9&%*(99)!.-.!/ <= Rksskv -.!/!-.!/!-.!/ : : :!"#$%!+,-.!/ :!"#$%!+,-.!/!?,-,!/!?,-,!/!*&%*(9!+->!/ :!-!/!-!/!-!/!-!/!-!/!-!/!-!/!-!/!-!/ : pr-kr :!>-?!/!.->!/!>-?!/ yh s - ä h yh d säv ä m j A ksssä kskspsssä yhs rj skk pk yhs jv. yhs jk rks, jk pää ssäää j kp, hrrss krh, kssps j vm yps. Yhs vrä mksks rj pv vhks skä järjsää yhs vhks yh kräävä phm. p r k r - s k k m ä h p r Tvd skrd ssää mds ksksk, jk kr skkd hss. Kr ssäs määräyyy skkd m m k: jk kr ssäph v prh j s kr ssäph v s kkpkk. K jks kr syyy m s skkd s hdä vrmkj myös prkrh j ä j yhsösä prää. As kv skä kr yhs ssäph, ä kk s yhs ksksps. Nä äp kkv s kks kmss: yhsö ssäph j yymmp, vkkk jksmp ksksps. k äv y k d j vä h dys p k - s k k j h k k j y h d sävä ä Kävykj vrr sjsv vähdyspäk hkv hgähämää j khm m hmsä. A äp kkv kävy pkk, jss mk hkö v vää k j s hms. k r k s k s p s Yh ps yhdsää kr ss. Askkd hm vd käyää vp-j hrrsksss, ps vkkp psvjyy.!>-?!/!.->!/

9 vs : khms sä T UET T U ASUMNEN As kskä sjsv yhs rk skkd yhskäyöö j s k v myös pv m ks. Tj kvjss mj, jd vkrmss yhs fsk myös vs. Nämä skk, yryks j pv vkrv m ävöävä ksksps ämää. Pyrkmyksä vd skk käyämää vss j ä sm k hms väsä khms. Avs rj v sks säyää vrkysä myös vh pävää. Sm kk hmskyä käyöö yhsösä j. Trvyskskks rkv j kvjss pj mv hrrs- j, jk ksksps vs ämää. Ps ksk rkvss yhsss säks yhsösyyä kv j skä skkd yh pvsk, j skk vv ks ryyppsä sms kv pv, j jk k hd kvjkj j TSENÄNEN ASUMNEN sä j ASUKKADEN Askkd TEHOSTETTU PAVEUASUMNEN!"#$!+,-.!/. -!/. MTTAVVAT PAVEUT Yhs (pvps)!gh$g:g!cb-!/. OEMASSAOEVAT MTTAVVAT TATTOON!!! TUETTU ASUMNEN Ths Omssv Kävy: pääväyä Kävy: r / A äp kkv Hds s Tm : Rksskv -!/.!*:%;%!.-,!/. m m m m : m : : m m m m :!&)<)*!+=->!/.!D!*/%))&!&&;%!=9-,!/.!D!*/%))&!&&;%!.C-C!/.!D!*/%))&!&&;%!=-!/.!D!*/%))&!&&;%!.-9!/.!D!*/%))&!**;*)&&;%AA%!.9-+!/.!D!*/%))&!**$!=+-,!/. : :!GH$G:G!CB-!/. : : MTTAVVAT TATTOON!!! : AA J UU S AS KEMA Kmpj krrss m. Asj yhsä - kp. Apkkj prkkhss p Esmrkk js m, ssäää s skä yhs. : : j- r -!/.!.9-+!/.!D!*/%))&!E%;A&A%A!!=+-+!/.!D!*/%))&!&&;%!.C-C!/.!D!*/%))&!**$!=+-+!/. m m m!*:%;%!.-!/.!d!*/%))&!&&;%!.b-!/. m j s j m r k ks ss : :!"#$!+,-.!/.!"#$!-,!/. : KENNE Sr ksksps j sä ympärövä mss v järv rvj äh skk. Sr k hds kk ksks mk. Apks vy rks s prkkhh. Prkkhs sr käy ksksps. A äp kkv jkkväyä s ärkää s rkss. Jkkväy mdsm vrr v mk krmdss rgs s m j jkkäyävä kkv k d pk j kvjk. Ksksk yhs vrssä sjsv jpysäkk hps svvss. Mskskks prkkpk sjsvm pää vrr, m sms kpr s m prkkpk m ks ds phkd vrr. m Kvj m Krrks yh s k j pks M sms pvv. krs. krs. krs

10 MTTAVVAT TATTOON!!! kmp j yhs Phks j kvj pää rk smss. Kvjss kk äh pvv skä kr m pvs. Pvsssä vd säyää rr k svj, j sä öyyy skhs psk j vrd vskp, jh vd vs smrkks skkd m rkähyks. Os s yhydssä ymp krrs sh, j vv m myös s jk, sm. yöh vm Hs h. Pysäkö vy phks, kvj j ks. Ksksps r jkkväyä j kr kvjss s sh yhydssä v j. Krs hyvvpv v skkd sv yhsös, jk pv ähsd skk. Rks rj yhs khmspk j h kk ympärsö skk. Asks v m f-sk pvvj k rjv pv dsm kvjss sjsv j vrss. säks ss rkrv, krjs ks skä khv. Päväkd srykskkö sj Kskmäkd j Ksjkj km. : Asms yhsösyys syyy krrskhs yhsj srjs, jk pv kskskäyävä mmm p. Askk käyössää mm krrskh yhs, jd käyörkkss h yhdssä pääävä. Asjkm sk kssk krrksss, j sd khms r käpv vä j syyy mhdss smrkks yhsös pvd vhms j v. m m y h s ö Rksskv E : : Rv Krjs ks Ss j rvydhd m pv Pvps : : : p v p s - Tk s m s j v h h j v p - k Pvps k skk sv Mkk vhspvs j vv äää sms kv pv m khs vr j smss rkksss yöskvä rvydhj vs. Tsk k hv kskys myös rpv j äää s srks kvjss mvs hrrskss j pvs. Tj kvjkj vrks hv myös pvpssä. K v j - r h k s m h s m Rks phjkrrks m s yrys, skkd k km sr mjd käyöö. Nää j v vkr kpp, jkh, ksps hrrsskrh k skkd s käysämä ryhmä. Kvjkh sjv myös rks pvs, jss skk m psk smrkks rpv mm rkähysä vr. Pvssä pääs sm hssä m skrrkss. y h s ö - p k k k h m s Jk rks ps kskä hk hmsä s ms kds. Rks mää sm vkk s ssäää sms kpv. Vhysä rks hk käymää ssääsä j vämää k. Kysssä yh h, jss vd v m skk. m m m

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 / VAPAA-AIKAPALVELUT

TALOUSARVIO 2017 / VAPAA-AIKAPALVELUT TALOUSARVIO 017 / VAPAAAIKAPALVELUT Vppv yh yhm / Bdj Bdj Bm Bdj Tp M % 017 016 016 016 yh 01 16>17 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 87 63 98 331 98 331 309 863 37 MAKSUTUOTOT 197 600 3 19 3 19 183 16 11 TUET

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja. 1 (8) LIITE 2 - j rvpv jrj (23.11.2010) T phj v 6/2010 hv j. Yprörvh pv: Pv Pv jrj j 3. r r Höör r h Prr p Trvrj (. rvvv, r) V p Erpv () h p Trvrj ( vv) V p (), 1 p Yprörvh brr Hvvr, (j, rvhö, 1 p hg r)

Lisätiedot

Tuotteita rajoitetusti!

Tuotteita rajoitetusti! y k k j B p! Kkkv kpp BOSKKO B B kyy k k yävä 0 kkd..2.201 1. 6 k S- k v ää. ä k y d h, 6.2. 1.2.201 v Kd m ämpöpmp m H v I k. 610,. Kd p Ry C MDIM, MXI I GI D 1 KG 4 (3,66/kg) m. 69, (4,66/kg) Mbh HVY

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ SUOMEN ANSALLISMUSEON ONSERVOINTILAITOS - AREOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA ÄSITTELY ENTÄLLÄ 24.6.2008 1 SISÄLLYS YLEISET OHJEET...3 RAUTA...6 PRONSSI...8 UPARI...9 HOPEA...10 TINA

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Kuk mk ukupuuov Suom uoo? Oo Ovk, kmukj, Hg yopo Mm boog ukmuryhmä Hg yopo, Bo- j ympäröd o, Ekoog j vouuoboog pää Ryhmäjohj: Oo Ovk Vä ukj: Ph Hrro (By -pc mod) Juho P (m movm) E Gurr (mr mmm movm) Dmry

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

AK 376 ASEMAPIIRROS 1: K100. var k 36 I I 145. ar k I I I I 18.6 VII kr ma rs 1 58 I I. ar k. ar k.

AK 376 ASEMAPIIRROS 1: K100. var k 36 I I 145. ar k I I I I 18.6 VII kr ma rs 1 58 I I. ar k. ar k. 6 0 rs tr.6 0. 6 P.. 6.0..6 EKK 6 Kotkankatu 0 Kotkankatu Kotkankatu Kotkankatu Kotkankatu. 6 6 iiker 66 0 V. 0de 0 00 V at k Porvoonkatu V V le maa K00 6 kr ma rs... ar K 6 V 6 ilm leksis Kiven katu.0

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

ILMASTOINNIN HALLINTA

ILMASTOINNIN HALLINTA 5 AJAN TASALLA OLEVAA TIETOA u v k uud kg pkyv Juku 5 ILMASTOINNIN HALLINTA ur Ey öy Eurp 4 2 Ijrj khy 5 Furv kuj 3 Ijrj 18 yprövkuuk Tk hu pkp 6 ILMASTOINNIN ö 10 Y v 15 EurTchFh AD Ir juku (www.d-urp.c)

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus. Suunnittelualue sijaitsee Nöykkiönkadun varrella Latokaskenniityn ja Nöykkiön kaupunginosien välissä.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus. Suunnittelualue sijaitsee Nöykkiönkadun varrella Latokaskenniityn ja Nöykkiön kaupunginosien välissä. () Am / Am Ly Amv mv m pg, Nöyö K -,, pg, L K -, Amv mv m Amv mv m, pv m pvy Ep p d mv, pm S S Nöyöd v Ly Nöyö pg v S m Ep pph y: V L V d m- vm yhyd Ep p Kp Amvyö Ky: Kv B, ph P: F - PL ESPOON KAUPUNK

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat Eä-Phm Jäd ympäö äh K: Jäd Md Oy Jäd m M myy 06 Pää h hm h.7. A: Vm :.6. 6 mä Pm : 0.6. 6 mä 9...9..0..... K : M Ah S Cd M Rd SUOMESSA ON NON 90 000 JÄRVEÄ JA USEDEN m p. Ey p öä m öyyy Jäd. R ä mö m yyä

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

KUOPIO SUUNNITTELEE JA RAKENTAA

KUOPIO SUUNNITTELEE JA RAKENTAA KUOPIO SUUNNITTELEE JA RAKENTAA Ssäää vsss 06 Ahms AJAK Oy HELT Ahd Oy SAVILAHTI Äysä ämää 60 TÄYDENNYSm KAUPUNKI KASVAA Ayyp Oy Eämä EDELLYTYKSIÄ Dms Oy Tgbm Ess Ahd Oy Kssjm KEHITTÄMINEN MONIPUOLINEN

Lisätiedot

ASUNTO OY LAHDEN MESISURRI SATULAKATU 25 15830 LAHTI

ASUNTO OY LAHDEN MESISURRI SATULAKATU 25 15830 LAHTI SATULAKATU 25 5830 LAHTI 3.08.205 SATULAKATU Molok.3m³ Biojäte Molok 3m³ Kartonki Molok.3m³ Metalli Molok 3m³ aperi Molok.3m³ Lasi Molok 5m³ Sekajäte LUIA 8 % LUIA 8 % NOUSU 30 / 400 NOUSU 30 / 400 Lappset

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2017 Kupughus 19.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET 1 1.1 Tm ssäö j juus 1 1.2 Sv vee 2

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys ö l äl l : l y d h v S l r m l j m h j j ä l h m j P k k.1 l f m f ä 2. U ä m Prd j v.3 N l k d c r k P.4 H m l C l l c g B, V S vä! 5. GAE r r C k ä O p.6 m r v v S r E l h T 7. kkj 8. P Phjhj rvhdy Tvv

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

LÄNSI-LAAJASALON KÄYTTÄJÄKYSELY

LÄNSI-LAAJASALON KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P Oy HELINGIN AUPUNI LÄNI-LAAJAALON ÄYTTÄJÄYELY Yv ö -D.. FCG P Oy Yv ö () Hg.. L-L yyy -D IÄLLYLUETTELO YLEITÄ... YELY.... V d.... Y d.... Ad v.... Ad yö.... Eöyy v... LIITTEET... T... FCG P Oy Yv

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

ALANGON KELIKON ALUE LIIKENNESELVITYS

ALANGON KELIKON ALUE LIIKENNESELVITYS X.. APUAN KAUPUNK TKNNN KSKUS/MAANKÄYTTÖ- JA KNTSTÖOSASTO AANGON KKON AU KNNSVTYS Ago-Kko, ksvys sph Tämä ksvys o hy p kpg omksos käsä Ago-Kko ks rks. krks o osyskvso j s rkos o od ks ähökohd smkv rkmm

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

kköset Tervajoen ja Vaasan Rinta-Joupil a 9.900, ,- TERVAJOKI

kköset Tervajoen ja Vaasan Rinta-Joupil a 9.900, ,- TERVAJOKI v s Y ös! Khv j m VALMISTAUDU JOULUUN! VALMISTAUDU JOULUUN! K j r r j Trvj j Vs R-Jp : 50 Trs 11.12.2014 Trvj R-Jp Trvj j Vs R-Jp 2.-13.12. Trjs s 2.-13.12. hyj s s j ppspms.! p p j v s Khv- j m Khv- j

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti K n s n - s än y ä K ä vä dn s h n d ä v ä Ksn / Svn ähvss K Tnn n-: m Rnnss n m x, = m Nyynn j ävä: n m Ss - s: m - b: bm - vs: m vms: /, yönjä Työnjä yhnsä: (ävä: yönjää, : yönjää) v: n Snsnn v Ksnn

Lisätiedot

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille KRJAPDO TETT OTM/O 14,2.2013 OHJEET Vst jkseen kysymykseen ersee ppere (must merktä nm myös krjnpttehtävään). Js et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän st. HOX Ä tyt k k

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY. Kuurinmäentie 20 ja Kuurintorpantie 22 KOHDE

ESPOON ASUNNOT OY. Kuurinmäentie 20 ja Kuurintorpantie 22 KOHDE KDE Kuurinmäentie 20 ja Kuurintorpantie 22 asuinrakennukset sijaitsevat Espoon kaupungin Kuurinniityn kaupunginosassa, kortteleissa 20012 ja 20013, tonteilla 1 ja 1. Kauppalankatu 2 b, 05800 Hyvinkää;

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

K3K M2K HHA K3K20 0

K3K M2K HHA K3K20 0 Havainnoija 2753 Ahola Markus Viime laskenta 08.6.2015 klo 4.25-9.47 Lähtöpiste 0500 m koillisnurkasta 500 500 450. 450 400. K3K25 400 350. 350 300. 300 250. 250 200. 200 150. M2K15 150 100. 100 50. HHA2

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA KORTTELIALUEET Käyttötarkoitus Osuus A (A, AP ja AK) 8,20% 15,12 C 4,69% 8,66 RA 43,83% 80,82 RM 24,69% 45,53 EN

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Saarna. Kuuromykille ', 1918 uallankumouksen aikana. TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO. 23:s vuosik

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Saarna. Kuuromykille ', 1918 uallankumouksen aikana. TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO. 23:s vuosik KUUROMYKKÄIN LEHTI SUOMEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 6 Kk TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO NYBERG 23: vk 1918 Vv T h Tk v kk H 2 k kk vd S Kyk ', 1918 kk k J d v kk hj jvk Md yd v y S j k d

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

HUONEISTOPOHJAT 23.2.2016 OULUN SIVAKKA OY HAMINA ARKKITEHTUURITOIMISTO SEPPO VALJUS OY

HUONEISTOPOHJAT 23.2.2016 OULUN SIVAKKA OY HAMINA ARKKITEHTUURITOIMISTO SEPPO VALJUS OY HUONEISTOOHJAT 23.2.2016 12,0 m² 2,0 m². 21,0 m² jk/pk apk liesi 1h++s 44.0 m² A1 / 1.krs jk/pk liesi apk 17,5 m². alkovi 30.0 m² A2 / 1.krs 10,5 m² 8,0 m² vh 2,0 m² apk jk/pk k 9,5 m². 3.5 m² liesi oh

Lisätiedot

Pyramidi 3 Geometria tehtävien ratkaisut sivu a)

Pyramidi 3 Geometria tehtävien ratkaisut sivu a) Pyramidi 3 Geometria tehtävien ratkaisut sivu 8 501 a) Kolmiossa C kaksi yhtä pitkää sivua kuin kolmiossa DEF ja näiden sivujen väliset kulmat ovat yhtä suuret, joten kolmiot ovat yhtenevät yhtenevyyslauseen

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot