Tule mukaan vuoden hauskimpaan tapahtumaan!

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tule mukaan vuoden hauskimpaan tapahtumaan!"

Transkriptio

1 vd h h! vjf KÄSJELM

2 v vd ä Vj SM-h! K v 9 v, v v vdä hvä hdd vhää j v ä v-j h Mä hdd j h: h, h, jääh, j, fbgf-, hä, ä- j v ä ä j ä U h vd S hh, j j vh hvä hdd hhj K hä ä d vd j hvv dä hävä ää öä ävä L- j h jäjöj j j ö v vdä j hj, j hdv j h j Lj j h v h vv v j ö L j j v v P hvvv, h j -h ä ää v Vj SM-h v jj hvää vh j v hj, ö v hä j j jäjäj öä j d h jäjää! Jh K gjhj

3 v & Kg vd Sd P-Kö K 25, 353 RVES S Lh N Lä & b d WWWPGRNF RVEDEN PEEKK K v Pv: M L 9-15 v ö ä

4 KSJE ä Vj SM- v ää, hä j ää ää ävää E : v-j v dää h vd jääh äö, 2, 353 v Päöj ähöä J v b, vä - vä K 1 f v ä, ä v J, v v hhj 1, j v 11 E jj ähöä hj ä L j : j ähö h 12, j 123, 6 : j 13 j Jj 1315 Kjj ä, v K : N! Kj v K jä: M j h, hd Jääh hd Pjj 1415 Kjh h vd h, h v K 1

5 JELM 1: K j hhj v 11: Kj v Jh M - Kg vhd j Jh K - S h - V-h - ä KS LKV 113 L j 12 3 j ähö 123 Sj 13 6 j ähö 1315 Jj-v 1415 jj ESJELM: Yh / hj 1-11 Vjg / J Sxh, 5 / hö b / Pg, 5 / hö Lv / J K, 3 / hö Jääh - N U ä -K Fcb: vj N: h://hvc/h/vd

6 SRJ K 6 ää, h j 3 ää, h K j j v ä L j 2 - ää Sj äv 2 - ää Jj (4hö) vä 2/hö ää, j j Kj vd väää JÄRJESÄJÄ: vd d hähd SMKE, PL7, 3531 v hjhj Pj L

7 ä : Pj L, d Sv, P, P, L Lh, Kh, J Jävää, J K, E L j K K ö äöäjö j j ää RYMÄLKUN 1h/v SPNNNG, LVS, JG NY 1x- -5% (32,5!- 1h h 5 ) - ää jc : J K, Kä 2-6D, 351 v

8 R V E D E N J Ä Ä L L RVEDEN LUK K S R E KEE KRLL 1 NFEL J LMUUMNEN 2 LÄÖ- J MLLUE 3 JELMLV 4 JÄÄLL - Ph j WC: - E - Yö - Khv - hhj 5 VLLSUKK- MRKKN 6 VLLSUKK- KEPPEVSE 7 JU VLLSUKK- JUMP

9 E63 M P E R E E L E63 RVEDEN YESKLU J Y V Ä S K Y L Ä Ä N 7 58 KNGSL R V E S S U K K V R N E

10 KUN D PNKL PLVELU Sääö v h S, ch, v v Lj vj v dä ä jv V hd ääöf/ * ( 8-22) SÄÄSÖPNKK SNE RVES ERÄJÄRV JÄMSÄ YLÖJÄRV *Phj h 1-h: 8,35 /h + 16,69 / (v 24%) - j hä Kä Kj E Lhd Bd R- J F K d Ph Lhd 6, 353 RVES

11 KESKUS RVES UVSEN L v VLLSUKKLNKJ K v KNKNKUDN MKLUNEUVN K Ä D E N J E N K U R S S E J f M U -5 4 R R E vä! v R 4 S Y M N v U X U X M M x x Y Y V V ES YN V ESYN V R R SS jä, jä, UL S J Ö LL Y E S NG S RE NG MY SMY hh h NGS h j v j RENG RE ö Öj K ö j Öj 1, K j M! v! M v v ä v ä V RJ ä, V jpöä, KjjRJj V V - PöV E K, 7388 v,! L v L KS 7388 L 751 R! R UL 751 U U 4- V v Rg h v 4-1, V h v RJ Rg 1, j J Kh N N UL j++ VE 62 VE ER ER 44f f /R /R v v!! ää ää äök äök N RENG NU S NJ j v SS J RENG NJ NU S- RENG LU17 KESÄ VER 5/2 M S- ä ä R ö LL ää 3D- U hd/m 2 f U v 6 Öj ö 44-5x Pää v, ö, 65-1 S 5 d232,! 488 v, US j ö 162, DE, d 3VELh348 67/ Ph, NU R K SS RENG NJ f MEN KESÄ KUM h v 142 ) EN353( 9-13 VED 2, 63 ö 73-1d Lhd - g ( R V v ES F : W -h P K P PS 1 M- j : f 22 8, 4 1-1, P f ä 7, Pä 9-14 f 1-1 2, 8, W M- j 1-1, ä 7, Pä 1-1 2, R Y f P 9 f v v c V v fi K g ä ä ö, v j 2 Jh Jä F S VE R L U W WW 2 h V v j Rv 18 6 v d äv j ä ö h Lä 77 D f ä Rö G j ä 3 j J ö 12 J 11 d h K j SÄää g E VÄN PÄ SÄ KE 47 ä h K vh P d L 3 15j - V:jä 5 M : 4ä 24 ä ö M v ö Pö h ä K j d Ld ä h ö dj g M R j j6522 V D-v -v ä ä B h f v , v K 335 (3) h 9 13,, 9 17 ME, M R R S! K EK U VU PRJ RJ! E VDKYSY v vd jäv Eä ä v c ä j vä ä, S ö, 7 21f 33, K 23 1 v 12 J vg 11 g ä B 26 ää j v Sä 11 ääää 3 ää vd VER 5/2 M g Lä f v j j ) ä j v ä KY, ö, d ( M d g j RJ v, h 5 gs v 3 c MK S! j ESESY Sh N KU116,2,/ 334 LU17 RENG PM 67/ 6! KY 195/ 698 RJ h 6-1 KYSY M 25/ v ) 5-1 : RJ 3-33 K, h / M 6 ö, v, äjä ä! vä ä N9 2 NY M 1 RE L K J E g Lä RENG LU 17 KESÄ VER 5/2 M 47 ä ä vä ä g Lä ää j J MY LY Ä L LJEL VÄ % EN vdf Y ä vä ä ää RE j L E J L G D v v 8 / jä 1 ä 2 Eh 711 KY jä, Ä! ÄRE KääLÄPP ö! 8 Ph Y 8 h f 3 h M 7 V f 1 S v v j 5 ä K -7 j ), j vä Gj d, ä ö M N Y 8 8 UJ Y 3 7 R M 1 5 S K -7 X 2 G 4 L N 6 N M E Y ä Ä ÄN V ÄPÄ KES ää v ä V ö 1 2, h 7-2 g d 1, 2, R 22 V D-v B V : M : Y YM R V 5! L U PU W S LL W W K K V SE KU ME M E ULU ÄM K US ÖS KU J ÄLÄ d v : h R v h K h v P d L M ME V E S UU 4 LS 9-1 L E 7, L S 8-1 VE -PE R M KJ N NK VN v vdk v J g ä Lä h 17 j R ä v 9 v äjä E ä NES 12 dä ää 11 ää j J ö v hj - ö ä 19 9 ä jä ä L ä j22 j Lä F j vd 1 J F ä d S hvd8 V j - K ² - R ö v v Ugj }} Sv / d v N h j L K v U - v,vd643 Ngd ä 333,9 d Eh ää 4 E 15 ² c v jäjähj 4 R W / % 5 ä v,- 9,9 f v Vävd17, 9h S c - 9R f K h d v 34 5v v v 1 S , }} d jä 1ä 12 d,( Ö M g, j v v RJ ESYN j h K V ES YN g v 3 K V M c- S! MYh h 1 MY R S MS N KU 1162,,/ 665jESESY c S R 335 h 334 v h j MEN j,67/ h NG P j DE, j ö 3 (3) Y RENG J ,67/ h 9 13 ö! 1, d VE dph Y RE ö Öj K!,d232!,, j Öj K j v v R 15Lh348 K N Mv YÖ LL v v v v UM 488 ä v, US! KY /65 ä 9 17 E 16 U V RJ h M V S ä,, V 92 RJ E j /6 KYSY 4 17 j 8 : v X ) 25 KjjRJj KS Pöä 43, Pö V RJ 7388 G S 3-33 /5- ä M XK 738! -,, V v h K RJU 225 M L -751 V! M L, 17 V K v L f! V G v 4-751EN R v! KUM v 142 h v K h g R UL g 4 1, R h EN 9-13 ) v h U v 1, ä V 353( R EN j v V R VED 2,163V R J ä f N, V öä L R ö v 73- d V ä, N v ää Lhd ä, 3 ä! j - g R - L /M ä! ( ä j 7 21 ä 33 3D Uhd 62 ff UL äök f UL äök ö 2 E j++ 62 RV E U v ö -5 Nä 23K v 6 d RV E E Öj ä 44 x ä j 1, v Pä h j 44 v P f N f L ö ö! j ) h /R /R, x S j x V L ä j v ä v, KY, ö, d jä ( P M 2 ES d g j Uh h YN V ESYN 8 V RJ, h V MY K v R S g v 3 c SMY h R 5 1 M 353 h h NG h 665 S! S hku 2,/ j j Y RENG Y j ESESY v j c N 116, 334 RE 12 PM j J ö j ö 162,67/ MEN DE, Öj K - E ö j Öj! 1, K M UM v! d 3j 1 VE / vu v v Ph Ö L ä v,d232,! d 5 R Lh ä ä RJ K EL V RJ 14 v ä, V V X K v, US! j ä, Y 6 R Kjj j V v 195/ PöV M X K M, 698 RJ h KY E PöV S, 7388 v,! M L v 25/ 7 : KYSY v L KS UL 7388 L ) V G S R R! R RJ N G RJU j v U Rg V 225/ M vh K v v 4-1,, h 17 h Rg N j v K h j RE 1, KUM 92 v142 h ) E v EN353( 9-13 RE J v N V, N V! VED 2,163 ä V Ö! K jä, jä g ää R ö 73- d ää R ö LL/Määä f Lhd äö äök - g UL ä 3D- U d UL 2 K ( E j f j ++ h ö + 62 RV E U v E RV Öj ö f E R N f Pää Ph x ö! /R h /R x x d h ä v h f / hö V V! 15 j j v 1 v jä ää V 8 R v 6 v v, ä 1 ä d! Sä d K % äv S ää ä 22, 16-5 j E 1 g 51 P 77 3 ä Lä Ö x J1 9,9 ä ä 1 17 j N D h f dä, h ä v L V, L ö G ö K j Rö j j V 1 v jä ä U J ö, 11 ää 3 j U P 19 v ö 12 J h K 49 ö K fi/ 11 d, j h j,! K N v j vd V! E j! v V V N - K 54 V 229 v, 34 22! 4 v P f R P K ä ä K ö ä ä v! M G 4 /R N E R UJ R K X M U M X 2 ä E N ö L h L g 6 ä, L v Jj, V + j P R U 5 U R - j 4 E - K 4 v R f V R 2 E L g 6 + x U R /R f /R x K ö P K ä ä ä v ä! K ö ä ä v! ä P K ä R 5 f 34 v d 3-3 v Ph v 37, 9-14, 9-17 K - VED -2 Y N N j REM J- - ä j L R Kääv - K v d L ö v!

12 ERÄJÄRVEN LUNR - R- j v, Pb - M h Scdv - P- j Jhv LUNSRVNL J PUB ERÄJÄRV Eäjäv 1589, Eäjäv, v bjv PNEU PD - P ö ä - j, j, j, j PNEUPDF Sv vj MM? K vä vc K vä hd, j, j hd!

13 ! SLLSUV RVES -NKE h://vdjjjf MYYN- PÖYÄ 6 vä 25 KV J PÄVÄN PULL 2! LPSLLE LEKKUNE! MELÄ MYÖS KUNSL LLN SLKR! S MYYN VUKRUS NUPLVELU KNKULJEUS SVUKRUS KV M-PE 1-18 L 1-15 K 32, 353 v

14 Y- j äääv F, M f, j, Pö häö (MD) Shj / vdhj v P,, öhj vd Läää ävää j v v j - j ääävv, vdj hjv ä f j v Yäää v j ävä, ö -j jv: K 39, 353 v v 9 K j ä : vdf Läää v: - P - Gg ää - j, ö hj Shj v: - j,, hvhd,, RR, vhh, äd (ä) K 39, 353 v

15 L 5 % j j öh K ä ä ö j ä j ä, v N ä h v h v ä V j f : ä 1 5 ( / ) L ä ä f / j j v j MUKN UKEMSS: SähöU, 6, 353 v, K hj / hhj VP- h, v-hf J Sxh, hj jgj, jxhc Eä Mä, h:/// Lööx, h 6, 353 v,

16 K 1 - vdä, - - h://hvc/h/ vd L 16/14/1 L 2/18/12 E 18/16/1 Kg Ph hä hj J Sö Eähä 937, 3522 Eäjäv, v P Uvv ä hj E Mg j Eäjäv 946, 3522 Eäjäv, v jvf jvf, Rh -j! ,

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

FCG Planeko Oy HELSINGIN KAUPUNKI MUNKKINIEMEN KÄYTTÄJÄKYSELY. Yhteenveto ja johtopäätökset 0100-D1194

FCG Planeko Oy HELSINGIN KAUPUNKI MUNKKINIEMEN KÄYTTÄJÄKYSELY. Yhteenveto ja johtopäätökset 0100-D1194 FCG P Oy HELSINGIN AUPUNI UNINIEEN ÄYÄJÄYSELY Yhv hääö -D9..9 FCG P Oy Yhv hääö () SISÄLLYSLUEELO YLEISÄ... YSELY.... V d.... Y d h....3 Ad v.... Ad äyö.... Lh.... Eöyy v... LIIEE (CD)...... yyyh v...

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

RIIHIMÄEN MELUSELVITYS 2008

RIIHIMÄEN MELUSELVITYS 2008 S rj v Pljärv Pä väylly Rj Rjr R T Päväv v Oj Lä öyälä äää j Prj Sr rä v rj I vä Vh Sj U Rääyää hh rj P J Pl rä Ar rvj Al-A Pr löyrä l Th Plr Pä Plä h Uh Tv Tl Oj Slä Rj Al v Prä-r Tl Ojrä Rää Läj Vjh

Lisätiedot

1 Tarkastelun lähtökohdat

1 Tarkastelun lähtökohdat Mo M Hj () Av om pv vo v höohd mo o h K j o om v Av om mppm omv h m- j md omv Av m po K (v) j po o om v oh o d mp (fco O) o od p vo, o mö hvo o j Av om mv vv mhdo K ö o homo pv - oh jom vo j od o v v Vh

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 / VAPAA-AIKAPALVELUT

TALOUSARVIO 2017 / VAPAA-AIKAPALVELUT TALOUSARVIO 017 / VAPAAAIKAPALVELUT Vppv yh yhm / Bdj Bdj Bm Bdj Tp M % 017 016 016 016 yh 01 16>17 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 87 63 98 331 98 331 309 863 37 MAKSUTUOTOT 197 600 3 19 3 19 183 16 11 TUET

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

KUN JAKSAT! 2kk 0 VUOTTA! KAKSI KUUKAUTTA VIIHDETTÄ VELOITUKSETTA! ETU: Noranza 001 on tehty Pohjolan talveen! 04 k0pl

KUN JAKSAT! 2kk 0 VUOTTA! KAKSI KUUKAUTTA VIIHDETTÄ VELOITUKSETTA! ETU: Noranza 001 on tehty Pohjolan talveen! 04 k0pl M J y 3 j. RGJ y d, v j v v OM D OROOM J OM MJ j v 30.11.2018. ää v. O : 3 j z 1 hy hj v 6 1 / 0 2 78 04 0p z phä yhdyä jäyää p j v h hyvä jvd, pd j hj vhv. Bdg jääp. y vp hpp j j hpp. Rg v hj. p Bdg äyäyyy

Lisätiedot

Hankintasuunnitelma

Hankintasuunnitelma 1 H R S E S - A T Tv v U Ih h Tj Sp Sp pp Op h j ä v V p p M O Sähöv X 1.7.2015 30.6.2019 X X X X X X Ahpp O, Eg O, Mx- Tö v X d O, O Sv Ab 1.9.2015 31.7.2019 - j päväv (-, v, p- j ppvä, j vä) (p v, p

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNINEN SELVITYS. Asemakaava nro Särkänniemen alueen asemakaavan muutoksen aiheuttamat johto- ja putkisiirrot 1 (3) 7.6.

KUNNALLISTEKNINEN SELVITYS. Asemakaava nro Särkänniemen alueen asemakaavan muutoksen aiheuttamat johto- ja putkisiirrot 1 (3) 7.6. Särä l v h jh- j rr () UALLST SLTYS Särä l v h jh- j rr Av r J Sv,., A-öör Sl O A-öör O., www..f Y- - Särä l v h jh- j rr () Rr lj Rr ällää Särä l v h läö, vjhj j jävvärd l j v v lj ljj ll lj. Lj v jl

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja. 1 (8) LIITE 2 - j rvpv jrj (23.11.2010) T phj v 6/2010 hv j. Yprörvh pv: Pv Pv jrj j 3. r r Höör r h Prr p Trvrj (. rvvv, r) V p Erpv () h p Trvrj ( vv) V p (), 1 p Yprörvh brr Hvvr, (j, rvhö, 1 p hg r)

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

TILATYYPPILUONNOKSIA Alustavat luonnokset keskustelun pohjaksi. Luonnos

TILATYYPPILUONNOKSIA Alustavat luonnokset keskustelun pohjaksi. Luonnos TILATYYPPILUONNOKSIA Auv u uu hj Lu Työyu V yöy, d hc-v, u Säyy 74,3 m2 HELPOSTI HUOLLETAVAA VERSTAS Mäyö ud 8 Bäd Väyymyö, hjyö yö 106,7 m2 Säyy 74,3 m2 SIIVOUSKEKSUS 7 14,9 m2 7,5 m2 Bäd 3 6,2 m2 S 85,0

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi Krstuks syntymän klnd krekk 1 F G7 7 G7 K ln es pe Hrs tu n th Hrsts j n U r n rn, n r hn des, j n n rn gl ln de n n he, p, V, r, n ne rs n p strhn Vthem he r ks ms k p ss, ss. l, 9 7. 8. F G7 7 G7 En

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18 OIUU LIU OLE IEILLÄ OLE ä - ä, ä d UUDE HNEE, EI OIUÄÄÖÄ UNOIU OLLIUINEN LIIEE:,,, - d: / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf / / Höö, ääö B ä, - H, äö, H, N E,,, OIUU ää ä ä ää d ä ää ä, dää g äö- :

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Eo C)sl. oarl. d to E= J. o-= o cy) =uo. f,e. ic v. .o6. .9o. äji. :ir. ijo 96. {c o o. ';i _o. :fe. C=?i. t-l +) (- c rt, u0 C.

Eo C)sl. oarl. d to E= J. o-= o cy) =uo. f,e. ic v. .o6. .9o. äji. :ir. ijo 96. {c o o. ';i _o. :fe. C=?i. t-l +) (- c rt, u0 C. C C C)l A\ d Y) L P C v J J rl, ( 0 C.6 +) ( j 96.9 :r : C (Db]? d '; _ äj r, { . 3 k l: d d 6 60QOO:ddO 96.l ä.c p _ : 6 äp l P C..86 p r5 r!l (, ō J. J rl r O 6!6 (5 ) ä dl r l { ::: :: :: 6e g r : ;

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=... Sivu /43 # $ % ( ) *+,*$ ##$% # # ()*+)),+)./ 0 0 (,* % 0, 2*+)),(..2 300%../ *+,*$ 300% () 300% 2(/ +** $%3 $$%3$ 3+)), 4)5 $3%3+)), (* /)5 (4)5 6 %0*,(4()+.+2)/ # 8*+)),(4.+ # 949+4:: 3+++,9((+8: Sivu

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

Ajorata Rata-alue 5. Ajorata Pyörätie LR 101. Pys Pys LR LR Pys LR Pys. Nyk

Ajorata Rata-alue 5. Ajorata Pyörätie LR 101. Pys Pys LR LR Pys LR Pys. Nyk ö Höy h kj ähg ä Hg j l Yhklk Bkvy, : kv vlk bkv : kv h kv Bl/kvy, vl h : kv h kv Sl Rl, kv / L + B + N ky vhl/ä Rdähköylvä yöä y j B lylvä d yky kk + d, h välllä hd l lk l j l j Mlj / OR ORTTU TSOOORDINTISTO:

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

Raskan Sanomat. N:o 2, perjantaina 5. lokakuuta 2018 KARAN TALON ASIAKASLEHTI

Raskan Sanomat. N:o 2, perjantaina 5. lokakuuta 2018 KARAN TALON ASIAKASLEHTI R S N: 2, pj 5. l 2018 KARAN TALON ASIAKASLEHTI www.l. Ol ll K: K Jp K Tl O p, j j l pl 1990-lll. Y pl ll ll d l j lj. Alp l l pö j ll p jl Rll Hlg Kpl d. Vll ll j pll l ö. S l pllj j ö j. K Tl O R l lljöö

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Tuote LVI-numero Pikakoodi KAULUS PURISTETTU HST DN 100/114,3/3,0 EN Puristettu putkikaulus;en ;Todistukset EN 10204:2004/3.

Tuote LVI-numero Pikakoodi KAULUS PURISTETTU HST DN 100/114,3/3,0 EN Puristettu putkikaulus;en ;Todistukset EN 10204:2004/3. Kaulus Tuote LVI-numero Pikakoodi DN 100/114,3/3,0 EN 1.4404 1171035 DD44 DN 125/139,7/3,0 EN 1.4404 1171039 OE47 DN 150/168,3/3,0 EN 1.4404 1171044 JG62 DN 200/219,1/3,0 EN 1.4404 1171048 MH87 DN 200/219,1/4,0

Lisätiedot

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=."fl: ä; E!, \ ins:" qgg ;._ EE üg.

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=.fl: ä; E!, \ ins: qgg ;._ EE üg. t AJ 1., t4 t4 \J : h J \) (.) \ ( J r ) tḡr (u (1) m * t *h& r( t{ L.C g :LA( g9; p ö m. gr iop ö O t : U 0J (U.p JJ! ä; >

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2018

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2018 ONLINNN UUNI OIUU g OIUU LIU OLE IEILLÄ OLE ä ä, ä d UUDE HNEE, EI OIUÄÄÖÄ UNOIU OLLIUINEN LIIEE:,,, d: / O: O, ONLINN d:, Fx: äö: ()f : wwwf / / Höö, ääö B ä, H, äö, H, N E,,, OIUU ää ä ä ää d ä ää ä,

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Ei asemakaavaa. E3 Söörmarkun eritasoliittymä

Ei asemakaavaa. E3 Söörmarkun eritasoliittymä X= Värn slyks Suunnllu : Y = Tään suunnlan ukaan Y = raknnaa a parannaa X= Mudn suunnln ukaan raknnaa E asakaaaa Tdn hallnnllsssa järjslyssä apahdu uusa Y E Söörarkun raslyä Y Y M a s a Va Y P r R R Va

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (27.3.214) Tehtävä 1 7 4 8 1 1 3 1 2 3 3 2 4 1 1 6 9 1 Kuva 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[] = v[p] d[p] l. max i p 1 {v[i] + a i (i, p) E} = v[l] +

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti UKKJLE l Vlj 89600 l 30.6.2014 l UKKJLE l 30.6.2014 l 1 Ujl l... 3 2 d... 3 2.1... 3 2.2 Yyd... 3 3 l-jj jl, l j l j...6 3.1 j l... 6 3.2 Elll... 6 3.3 l yll... 7 4 Ld; ljjl, j ll, dyjjl...8 4.1 Ljjl...

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

l, ; i.'s ä E.ä E o gäästaefiiä,ggäeäeää;äggtää EI ;äe E H * eaä* E E 8EP.E .e= äe eääege F EEE;säääg lee sa 8NY ExE öe äec E= : ;H ä a(ü

l, ; i.'s ä E.ä E o gäästaefiiä,ggäeäeää;äggtää EI ;äe E H * eaä* E E 8EP.E .e= äe eääege F EEE;säääg lee sa 8NY ExE öe äec E= : ;H ä a(ü ,. 8\ ( P ;! l, ;.'s ä.ä >. u.a ä q x ö ä : ; ä ;äe * eä* 8P. ee s $e ää ä F äsä ff ääsfä,ääää;äää ä eääe F ;säää le sa r T e q ( r "j (,{,!. r JJ fl *r ( + T r {rl J Y '( S YC T 8Y C0 ( (f J, r, C,9 l

Lisätiedot

ALA-MALMIN ALUESUUNNITTELU KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

ALA-MALMIN ALUESUUNNITTELU KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET ALA-ALIN ALUEUUNNITTELU ÄYTTÄJÄYELYN TULOET Hg g / - - Yh hö (7) Hg 8 A- yyy IÄLLYLUETTELO YLEITÄ YELY d Y d h Ad 9 Ad yö Eöyy Yh hö (7) Hg 8 A- yyy HELINGIN AUPUNI ALA-ALIN ÄYTTÄJÄYELY YLEITÄ YELY A-

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

LPA IV-V 3:40. (2022,2023) yht a V-VI yht400 3:79. m :

LPA IV-V 3:40. (2022,2023) yht a V-VI yht400 3:79. m : : P : S ä n yä n : v rn rn : V Yh un Vä d - u O d y j L u j - y Vä r ä Y h d un - y u j n u V : : br gn - : J jr - : LOduyä un-u : V T : : T T Krj : : : : n - - - : - TSV : : : Vhr : - - PYÖ ÄP KK V Lu

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

LÄNSI-LAAJASALON KÄYTTÄJÄKYSELY

LÄNSI-LAAJASALON KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P Oy HELINGIN AUPUNI LÄNI-LAAJAALON ÄYTTÄJÄYELY Yv ö -D.. FCG P Oy Yv ö () Hg.. L-L yyy -D IÄLLYLUETTELO YLEITÄ... YELY.... V d.... Y d.... Ad v.... Ad yö.... Eöyy v... LIITTEET... T... FCG P Oy Yv

Lisätiedot

TAIDEMAALARINPUISTO , krs +39.

TAIDEMAALARINPUISTO , krs +39. .................,.. J. s s,,.,, ss, ps s t r ss, J,.,, p r ss,, V Ä E, n., ns. k ll n, h,.., Ä,,, E/ / nntmm VE EÖJÄ JEV EEPE PJ dsrknns Pääprs EHEE J E PE ÄÖ / H E EP () V H : rkskj, Hls P- J PP-PE PG

Lisätiedot

II KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

II KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Kmä KUNNALLISTEKNKAN YLEISSUUNNITELMA K v: Zz H-Jh Kmä KUNNALLISTEKNKAN YLEISSUUNNITELMA D Oy If V ALKUSANAT Kmä ym yöä Ep pg p K m D Oy: If Pj äyy yy j vm mm Ym d yhyöä Ep p j p ä Mp : yöyhmä Tj yöyhmä

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

T I I N A P A L O N I I T T Y 7 m a r r a s k u u t a Weser-ratkaisun merkitys lupaharkinnassa

T I I N A P A L O N I I T T Y 7 m a r r a s k u u t a Weser-ratkaisun merkitys lupaharkinnassa T I I N A P A L O N I I T T Y 7 m a r r a s k u u t a 2 0 1 8 Weser-ratkaisun merkitys lupaharkinnassa Weser-ratkaisun merkitys lupaharkinnassa 1 We s e r - t a p a u s ( C - 4 6 1 / 1 3 ) 2 Ve s i e n

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

ä 3 lr;+fä3fää äää+ r

ä 3 lr;+fä3fää äää+ r h. /] fr ff J { 1) -* {s ;; '*J 0 K F * 4 EP f' J d {.l E *e}' -{ ä'r) * fü PE }} ä g {fr ff EW g) f< Q-O -r -l ^= F{ $ $ ä- $FF flü +ä# äf $ E& =4 äh $ F. g ääü f se L ü,,8 g gr- ä äe HSs 9 5 ;n; g Fß;

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi maanantai, 19.10.2015 09:00-10:30 A +AK3 VO/JUL 10:45-12:15 A VO 08:45-10:15 AK1t /KTG 10:45-12:15 AK3 UH 10:30-12:00 AK1t LKa 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja MTi BS 11:30-17:00 Everybody + baol;

Lisätiedot

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä!SWIA 0 \ S-ZSOTOOP DZDATA S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA SÄVIÄN S-ISOTOOPPIDATA ANALYYSITULOSTEN SELITYKSET VASEMMALTA OIKEALLE LABORATORIOKOODI

Lisätiedot

Määräys STUK SY/1/ (34)

Määräys STUK SY/1/ (34) Määräys SY/1/2018 4 (34) LIITE 1 Taulukko 1. Vapaarajat ja vapauttamisrajat, joita voidaan soveltaa kiinteiden materiaalien vapauttamiseen määrästä riippumatta. Osa1. Keinotekoiset radionuklidit Radionuklidi

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

SÄRKÄNNIEMEN ASEMAKAAVA Viitesuunnitelmaluonnos ARKKITEHDIT MY

SÄRKÄNNIEMEN ASEMAKAAVA Viitesuunnitelmaluonnos ARKKITEHDIT MY SÄRKÄNNIEMEN ASEMAKAAA iiteuuitelmaluoo 15.11.218 ARKKITEHDIT MY ASUINKORTTELI Auot 95 kem² Opikelija-a. 715 kem² Liikela 1 kem² Laitopyäköi 1kr.1 ap ONKINIEMEN TRIKOOTEHDAS JA ASUINKORTTELI eruparaettavaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: Selostus ja sisällysluettelo 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

SISÄLLYSLUETTELO: Selostus ja sisällysluettelo 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta Ilmakuva Arkkitehtitoimisto Markku Aalto Oy irkko ja seurakuntakeskus Itäkeskus 18.8.2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Lisätiedot

OOPPERA. Versio: :16 Sivu 1 / 6 09:30-11:00 AK1N. +AK2 ty baletti. LKa/MK 11:15-12:45 AK1N +AK2N nyky KS 13:00-14:45 AA5.

OOPPERA. Versio: :16 Sivu 1 / 6 09:30-11:00 AK1N. +AK2 ty baletti. LKa/MK 11:15-12:45 AK1N +AK2N nyky KS 13:00-14:45 AA5. BALETTIOPPILAITOEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 9 / 2013 maanantai, 25.2.2013 TA1 TA2 TA3 TA4 TA LUOKKA ETR TA BALETTISALI / / S ETR 16:15-17:45 NApo 17:50-19:20 AA4IL +AN ty, 11:15-12:45 AK1N +AN nyky 13:00-14:45

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Versio: :48 Sivu 1 / 7. 09:00-10:30 AK2 +AK3 baletti UMM/ST. PHS 08:15-09:45 AK1p baletti TK/AP

Versio: :48 Sivu 1 / 7. 09:00-10:30 AK2 +AK3 baletti UMM/ST. PHS 08:15-09:45 AK1p baletti TK/AP maanantai, 9.9.2013 09:00-10:30 AN +AK3N LKa/MaK 10:45-12:45 A +AN kompositio UMM 09:00-10:30 A +AK3 UMM/ST 10:45-12:15 AK3 rep UH 10:45-12:45 A +AN kompositio 10:45-12:15 AK3N AK3 presents OR/DP 10:00-11:30

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot