1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT"

Transkriptio

1 Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v v.) V h d Hjärvä / SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Jä d jä äärä (ä jä rj ä ) 0,5 ä * jä P: Tr: Sr ääö hrr d. Edyää ääöä j hj. 20 ä/j. Kd: : Kd: : P yhä: Tr: Tj äärä, dyää ääöä j hj. 20 ä/. T: Sr : : rhä ä ä jää- rr/hh P yhä: Tr: Thöd ( hj) v, hjj ( 10 ) v, hjj ( 20 ) v, vj ( ), v r ( 20 ) P yhä: Thöd (äyä rv ä) : Tr:

2 2 2. SEURAN JÄRJESTÄMÄT KILPAILUT JA MUUT TAPAHTUMAT O.. r.. r r O 10 Kr 50 A 50 Pr 50 /ävä K 150 /ävä Tr 100 /ävä (Lj v järjy, h r) j/ (ä öyärj.) Päväy.äärä ( ) P yhä: Tr: h h h y. j. h h Th 20 ä ä jäärä rr hd. Jh 5 ä/j, j 6 j, 10 ä/j. P h ä ä /j/r. (Lj v järjy, h r) j/h (ä ) Päväy. yh. : P yhä: Tr:

3 r r ä ä ä j ä. J rää 2 ä yövyyä yöä h. Lrää vähää 10 j j ävä. M h 20 ä/. Tr hj ääöä. (Lj v, h r) 3 j/ryhä (ä ) Päväy jäärä : P yhä: Tr: 3. OTTELUIHIN, KILPAILUIHIN JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN Lj vr rj 40 ä ( j) 20 ä ( j). Yöh 3 ä/j. Tr hj ääöä. Lj järjy, h r j r yöj vä r jä. LAJI JOUKKUE TMS SARJATASO TMS OTTELUMÄÄRÄ TMS P: P yhä: Tr: Hrj j - vr ä (20 10 ä). Hrjh hyväyää r 5/j 3/j. Tr hj ääöä. Lj järjy, h r j r yöj vä r jä. LAJI JOUKKUE TMS SARJATASO TMS OTTELUMÄÄRÄ TMS P: P yhä: Tr:

4 4 Hjärv L Sääö/rhr Vvh Hjärv vry hyväyy rhrj v jr ää ääö, r h ä h yvä rv h j ääö V- j rv j v (yy) hv.. Vv ääräyyvä hyväyyj d r, ääöä. Erv ääräyyvä hyväyyj h r. Ohjj- j rrh-v yöää r h v j äyäää jäävä v rrää vv yhy. Kväää r h vv r dv vväärää. Ev dyyä, ä r j. Syyä jv vr vv vd äärärh d h. Tää vähää r väää. YLEISTIEDOT - Kh rää r v. Vr, ä ä r j rvv. - PAKOLLISINA LIITTEINÄ VUOSIAVUSTUSANOMUKSEEN TULEE LIITTÄÄ: - TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA SEKÄ PÖYTÄKIRJALIITE TILIEN HYVÄKSYMISESTÄ SÄÄNTÖMÄÄRÄISESSÄ KOKOUKSESSA - TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KULUVALTA VUODELTA - TOSITE JÄSENMAKSUNSA MAKSANEIDEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ - SELVITYS SEURAN OMASTA VARAINHANKINNASTA - SEKÄ YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (UUSI HAKIJA). 1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT - JÄSENMÄÄRÄ jä d jä. T vd rj vhv. J hyväyyä jää 0,5 ä. - KILPA- JA/TAI KUNTOLIIKUNTAMUOTOINA hrr j 20 ä. Edyyä KILPALIIKUNNALLE v, ääö ä j vr rj (vr h 3). Hyväyy KUNTOLIIKUNTAMUOTO dyää ääöä j hj j r. Yrh, j vv j, yhd j. Sääöä hrj vd ää vähää rr v hv hj. - TOIMIPAIKKOINA, j r järjää ääöä, hj. J r 20 ä. - Thöd KOULUTUKSESTA ä rv: - v hjj ( ) 10 - hjj (j r) 20 - vj (j j) 40 - vj (j r) 60 - r (v v rr) 20 Pd dyyä hö r d. Erä ä hö, ä ryhä, j r hö.

5 2. SEURAN JÄRJESTÄMÄT KILPAILUT JA MUUT TAPAHTUMAT 5 - Sr OMIA KILPAILUJA vd järjää j, j r hrr ääöä, hj. M äyää h h. J hyväyyä 10 ä. O j hyväyää r j yrh, vv j, yhd j. Sr, j ääöä j, ä /j. Er jä vä rj yhd. OSALLISTUNEIDEN JÄSENTEN MÄÄRÄ ILMOITETAAN KOHDASSA 3. - KUNNANMESTARUUSKILPAILUISTA r 50 ä ä yhd j, j r jä. OMAT JÄSENET ILMOITETAAN KOHDASSA 3. - ALUEKILPAILUIKSI TAI PIIRIKUNNALLISIKSI hyväyää, j yöy r j j j vr r. Sr 50 ä ä j, j r jä. OMAT JÄSENET ILMOITETAAN KOHDASSA 3. - PIIRINMESTARUUSKILPAILUIKSI JA KANSALLISIKSI KILPAILUIKSI hyväyää, j yöy r j j j vr r. Sr 150 ä/ävä ä j/ävä, j r jä. OMAT JÄSENET ILMOITETAAN KOHDASSA 3. - TURNAUKSEKSI hyväyää, j järjy r d j jh vr hrjv j. Tr r 100 ä/ävä ä 5 ä/ v j (2-5 höä) 10 ä/v j (6 höä ä). Hrjr hd h (rv ). SEURAN OMAT JOUKKUEET ILMOITETAAN KOHDASSA 3. - Yää KUNTOTAPAHTUMISTA, PUULAAKEISTA, TEMPAUKSISTA, LAJIKURSSEISTA YMS. ää h järjävä r 20 ä ä ä j (yö r jä). Oj v rr. Jh 20 ä ä 5 ä/j (2-5 HLÖÄ) 10 ä/j (6 höä ä). Th, j jäärää jh ävä ävä 20 ä ä y j j r h. Th, j ävä d 100 ä ä y j j r h. Oj vähää 10/r. TAPAHTUMIKSI EI HYVÄKSYTÄ r hrj -j, v v j/ r jä järjyä, hj j vv, j dää rj. - K h, j r j hv (r v), ä yöä. - O LEIREISTÄ, j r järjää jä, ä j j j yöyä h. Lrä vähää 10 j. H ää j. K r-v ää yöä, rr, rr y. j ää v h. - M SEURAN SISÄISISTÄ TAPAHTUMISTA (äääjä y.) 20 ä. Nää h hyväyä rä (j- jh), v järjää yhä. K r, j j, vd hyväyä h. Kh vd j. Sr. Oj ä.

6 6 3. OTTELUIHIN, KILPAILUIHIN JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN - JOUKKUELAJEISSA ä j r v äydyä r vr rj rv: - j (2-5 höä) 20 ä - r j (6 höä y) 40 ä P yö rj yvä r- j- ä r järjäää vr CUP- r. Pä yhdä rj j h ( ä dä ). Mä r, r j. Lä rj öyärj. Vr h v VIESTIJOUKKUEET. ää hd. - HARJOITUSOTTELUISTA dä ä, 5 r h 3 j r v vr j h. Hrj v v j, j j hrr vr rj. Hrj v vr j v. O -. h, ä. Lä öyärj. - YKSILÖLAJEISSA j r jää 3 ä/. ( h 2/ ääö ). Kh h -h r jä hd. MUUTA HUOMIOITAVAA - LOMAKKEEN TÄYTTÄNYT JA TARKASTANUT HENKILÖ VARMENTAA ANNETUT TIEDOT OIKEIKSI OMALLA NIMIKIRJOITUKSELLAAN. TAHALLINEN VÄÄRIEN TIETOJEN ANTAMINEN JOHTAA KYSEISESSÄ KOHDASSA KAIKKIEN PISTEIDEN MENETTÄMISEEN. - TARKASTUKSEN HELPOTTAMISEKSI TOSITTEIDEN TULEE OLLA PÄIVÄMÄÄRÄ- JÄRJESTYKSESSÄ, KUKIN KOHTA ERIKSEEN JA YKSITTÄISTEN KILPAILIJOIDEN OSALLISTUMISISTA ON TEHTÄVÄ SELKEÄ YHTEENVETO. SEUROJEN JÄSENET ON MERKITTÄVÄT SELVÄSTI MM. TULOKSISSA. - VIRKISTYSLAUTAKUNNALLA ON OIKEUS OMAN HARKINTANSA MUKAAN MYÖS MUUTTAA TAI SOVELTAA SÄÄNTÖJÄ TAPAUSKOHTAISESTI VUOSI- JA ERILLISAVUSTUKSIA MYÖNTÄESSÄÄN. LAUTAKUNTA KÄYTTÄÄ HARKINTAANSA ERITYISESTI SILLOIN, KUN SEURAN JÄSENMÄÄRÄ ON PIENI TAI SIINÄ TOIMII VÄHÄN HAUSJÄRVELÄISIÄ (ALLE 10 HLÖÄ) TAI SEURAN TOIMINTA ON KESKITTYNYT HAUSJÄRVEN ULKOPUOLELLE. - MYÖNNETTY ENNAKKOAVUSTUS PERITÄÄN SEURALTA TAKAISIN, MIKÄLI SEURA EI JATKA TOIMINTAANSA. - TÄYDEN VUOSIAVUSTUKSEN SAADAKSEEN SEURAN TULEE KERÄTÄ OMALLA TOIMINNALLAAN 50% KOKO VUOSIAVUSTUKSEN SUMMASTA (ENNAKKOAVUSTUS LASKETAAN MUKAAN). MIKÄLI OSUUS EI TÄYTY, JAETAAN YLIJÄÄVÄ AVUSTUSSUMMA KAIKKIEN OMAN OSUUTENSA KERÄNNEIDEN SEUROJEN KESKEN. SEURAN TULEE ESITTÄÄ TOIMINTATUOTTONSA ESIM. TILINPÄÄTÖSTIETOJEN YHTEYDESSÄ. - URHEILUSEUROILLA ON OIKEUS VALITTAA AVUSTUSPÄÄTÖKSISTÄ HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUKSELLE TEKEMÄLLÄ OIKAISUVAATIMUS VALITUSAIKANA (14 PV). OIKAISUVAATIMUS ON LIITETTY PÖYTÄKIRJAAN.

7 HAUSJÄRVEN KUNTA LIIKUNTATOIMI 7 URHEILUSEURAT TOIMITILA-AVUSTUS T-v v h r ä, hrj- r äyyä. Av v h yö - y. j vr. Av h v d j vrh, j r hrr vr (jj) vv h (yöj). P rv vd h, ä v r väääöä. Av v h, j v äyöä (. hvr vr ää) ä vr, j j v v. Av ää vr. ESIMERKKI SEURA: HAUSJÄRVEN HEITTO TOIMITILA KÄYTTÄJÄT MÄÄRÄ KÄYTTÖAIKA KERTAMAKSU YHTEENSÄ SELITE R:ä h Nrd III-dv. j Sr jä 7 j j - 10 / 280 hrjvr 2 vj hh vä Lä: - h vr - v vr TOIMITILA-AVUSTUSHAKEMUS SEURA: TOIMITILA KÄYTTÄJÄT MÄÄRÄ KÄYTTÖAIKA KERTAMAKSU YHTEENSÄ SELITE L:

8 8 HAUSJÄRVEN KUNTA LIIKUNTATOIMI URHEILUSEURAT KOULUTUSAVUSTUS Kv v h r höd ryä. K yä r -, hj-v- h j j v r. K, r, järjö. järjäää. K v ää hd (,, j, r). K vd r h v yö r h (rj, vd). K hyväyä hrjrjä. Avh ää äyd ryä. Lä yö d. ESIMERKKI SEURA: HAUSJÄRVEN HEITTO PÄIVÄ KOULUTUS KOULUTTAJA MAKSU MUUT KULUT/SELITE Pä-hjj r. Pä 4*50 ( ) 1.7. vd J 15 vrvd Lä: - yrhr, j ä - vd vr KOULUTUSAVUSTUSHAKEMUS SEURA: PÄIVÄ KOULUTUS KOULUTTAJA MAKSU MUUT KULUT/SELITE

9 9 HAUSJÄRVEN KUNTA LIIKUNTATOIMI URHEILUSEURAT STARTTIRAHA-AVUSTUS I STARTTIRAHAN TARKOITUS 1.1. Srrh- äärärh hdvyy r-v j r v rhrj d h järjy Av yrää ääää rhrj h d j. II STARTTIRAHAN HAKEMINEN 2.1. Sr Hjärv rröy rhr T h j v v. Lä ä yrää ää jv h r Av yöää h v yhd rr Av yöää r r h. Sr h vähää yhä r äärää, h H vähää v h. III STARTTIRAHAN KÄYTTÖ 3.1. Sr äyäää v r, ä h j yyä järjäää Av j h jä j j v. IV MUUTA 4.1. Lhr ä j yöää v Käyävä v äärärh ääräyyy v, ä ä yää Mä äärärhj j, rrää vv yhy jv Th rv ä h j vd järjää yö.

10 10 HAUSJÄRVEN KUNTA LIIKUNTATOIMI URHEILUSEURAT OHJAAJAPALKKIOAVUSTUS I OHJAAJAPALKKION TARKOITUS 1.1. Ohjj- äärärh hdvyy rv j r äyävä h, j rhr rvv v Av yrää ääää rj h -j h järjä ä ääöä h. II OHJAAJAPALKKION SAANTIEHDOT 2.1. Sr Hjärv rröy rhr Sr vv järjää Sr y h hävä. III TILAISUUKSIEN HAKU JA PALKKION SAANTI 3.1. K r hd h järjä d rv r vr K r yyää h j hd h järjä Th vd j yhd r V h d järjäjä Sv r d ääy jä, ä järjy r v. M v d Ohjj r äyää v h r Pd r r h d j rd ä äyävä v äärärh Th j ä v ääää. IV MUUTA 4.1. Myö r hd h hjj järjääää h. Td. h, jh hd. H hdä ä Th rv ä h j vd järjää yö.

11 11 SEURAN OMATOIMINEN VARAINHANKINTA / LIITE VUOSIAVUSTUSHAKEMUKSEEN TULOMUOTO TULO TARKISTETTU TULO jä r yhä r yhä hj r yhä r vd yy: - d hv yhä - hj- j v yhä - järjyv yhä - rvyy. yhä - yy. yhä - h yhä, ä, ä, ä Tj v j, v h j j öydyävä r rjd rjv rv, ä h d ääy jä. O vrh r jää räää, j rj rj. K. yyj hd rää v r v ( j r. rj 5 j yy ä jä 7, rää 2 ä 7 ).

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN HEITON SEURATOIMIJAN OHJEET

HAUKIPUTAAN HEITON SEURATOIMIJAN OHJEET HAUKIPUTAAN HEITON SEURATOIMIJAN OHJEET JOHTOKUNNAN JA JAOSTOJEN JÄSENILLE Sisällysluettelo 1. Jaostojen toimihenkilöt 1.1. Jaoston puheenjohtajan tehtävät 1.2. Jaoston sihteerin tehtävät 1.3. Jaoston

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ Kuvalk 5.2.2013 12 (LLK hall 9.2.2015 6) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 ------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasääntö

OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasääntö 1 OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasääntö Hallituksen hyväksymä 31.1.2012 2 I ALUEYHDISTYKSEN HALLITUS 1. Tehtävät: vaikuttaa OAJ:n tavoitteiden ja päämäärien toteutumiseen maakuntatasolla

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 25.9.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 25.9. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 25.9.2013 Ohjeen päivitysvastuu: seuran rahastonhoitaja 2 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry Tapahtumien raportointi Käyttäjäohje Versio 1.1 10.11.2014

Suomen Lions-liitto ry Tapahtumien raportointi Käyttäjäohje Versio 1.1 10.11.2014 Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Tapahtumien raportointi Käyttäjäohje Versio 1.1 10.11.2014 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA 2014-2015

PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA 2014-2015 PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA 2014-2015 SM-runko- ja Karsintasarjaottelut Erotuomaripalkkio: 75 / ottelu / tuomari SM play-off ottelut

Lisätiedot

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka ILLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Osuuskunnan toiminimi on Illon Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka Sastamalan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla.

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla. SEURAN PELISÄÄNNÖT 1. Limingan Kiekko ry Limingan Kiekko ry on vuonna 1982 perustettu urheiluseura, jonka päälajina on jääkiekko. Toiminnassamme kannustamme kokeilemaan ja harrastamaan myös muita urheilulajeja

Lisätiedot

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille. SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää

Lisätiedot

Raision Nuorisokiekko ry PL 5 21201 RAISIO www.rnk.fi JOUKKUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ JA -OHJE 1(22)

Raision Nuorisokiekko ry PL 5 21201 RAISIO www.rnk.fi JOUKKUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ JA -OHJE 1(22) 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Raision Nuorisokiekko ry... 3 3. Organisaatio... 3 4. Hallinto... 5 4.1 Kokouskäytäntö... 5 4.1.1 Jäsenkokous... 5 4.1.2 Johtokunnankokous... 5 4.1.3 Jaostonkokous...

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.

TALOUSOHJE. Salon Kiekkohait ry. Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9. 1 TALOUSOHJE Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran taloustoiminnan ja siihen liittyvät toimenpiteet ja vastuut PÄIVITETTY 9.9.2014 Ohjeen päivitysvastuu: seuran rahastonhoitaja 2 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

Lohjan Pallo ry 9.11.2012

Lohjan Pallo ry 9.11.2012 Lohjan Pallo ry 9.11.2012 Johtokunta TALOUSSÄÄNTÖ YLEISTÄ Lohjan Pallo ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilin/toiminnantarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain ja

Lisätiedot