Kalliolan koulu. Muuton puhtaudenhallinta TPA Andersson Oy Juha Takkunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalliolan koulu. Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015. TPA Andersson Oy Juha Takkunen"

Transkriptio

1 Kalliolan koulu Muuton puhtaudenhallinta TPA Andersson Oy Juha Takkunen

2 2 Sisältö 1. MUUTTOPROSESSIN KUVAUS Kohdetiedot Muuton puhtaudenhallinnan tavoitteet Muuttoprosessin kuvaus KOHDETILOJEN PUHTAUS ENNEN MUUTTOA... 5 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus... 5 Loppusiivous ennen muuttoa... 5 Puhtauden raja-arvot ja todentaminen ennen muuttoa KÄYTETYN IRTAIMISTON PUHDISTAMINEN... 8 Irtaimiston tavanomainen puhdistaminen... 9 Kosteus- tai homevaurioituneen kiinteistön irtaimiston puhdistaminen Työntekijän henkilökohtaiset suojaimet ja altistumisen vähentäminen Yleistä irtaimiston käsittelyssä ATK-laitteet Arkistomateriaalit ja kirjat Työskentelytilat Tekstiilien ja muiden pehmeiden pintojen puhdistus KALUSTEIDEN SEKÄ IRTAIMISTON MUUTTO Lattiapintojen suojaaminen muutossa Uusien kalusteiden sekä laitteiden muutto Käytetyn irtaimiston puhdistaminen ja muuttaminen Poikkeukset käytetyn irtaimiston puhdistuksessa YLLÄPITOSIIVOUKSEN JÄRJESTÄMINEN MUUTON AIKANA LISÄTIETOA Alipaineistamisen ohjeistus: Hepa-suodattimella varustetut M- tai H-luokitellut imurit... 17

3 3 (19) 1. MUUTTOPROSESSIN KUVAUS 1.1 Kohdetiedot Rakennuksen tiedot: Yhteyshenkilön tiedot: Kalliolan koulu Rajaharjuntie Kukkila Tilakeskusinsinööri Mirka Tanskanen Hollolan tilakeskus PL Hollola puh sposti 1.2 Muuton puhtaudenhallinnan tavoitteet Tässä ohjeistuksessa määritellään Kalliolan koulun irtaimiston ja parakkien siirtoon liittyvän muuton puhtaudenhallintaan kuuluvat toimenpiteet. Irtokalusteiden ja laitteiden kuljetuksen ja asennusten aikana käytettävillä menettelytavoilla varmistetaan, että tilat pysyvät kalustus- ja muuttovaiheessa Sisäilmastoluokitus 2008 (RT ) mukaisen puhtausluokan P1 edellyttämässä puhtaustasossa. Muuttoprosessin puhtaudenhallinnan tavoitteena on myös tukea kiinteistön ylläpidon sujuvaa käynnistymistä muuton jälkeen sekä estää uusien pintojen likaantuminen tai vaurioituminen muuton aikana. 1.3 Muuttoprosessin kuvaus Ennen muuttoa ja muuton jälkeen kohdetilojen puhtaus arvioidaan Sisäilmastoluokitus 2008 asiakirjassa luovutusvaiheelle esitettyjen puhtaustasovaatimusten mukaisesti visuaalisesti sekä pintapölymittauksin. Menettely on kuvattu tässä ohjeessa luvussa 2.3.

4 4 (19) Käytetyn irtaimiston puhdistaminen ja pakkaaminen tehdään ennen muuttoa liitteessä 1. kuvattujen puhdistusmenetelmien mukaisesti. Kohdetilojen vastaanotot sovitaan Tilakeskuksen kanssa. Mahdollisille puutteiden korjauksille ja työskentelyalueiden siivoukselle on myös hyvä varata aikaa ennen muuton aloitusta. Vastaanottohetkellä kohdetilat täyttävät puhtausluokan P1 tavoitteet näkyvien ja ei-näkyvien pintojen sekä ilmanvaihtokanaviston osalta. Näkyvien ja ei-näkyvien pintojen puhtaustavoitteet koskevat rakennuksen sisäpuolisia katto-, seinä-, ja kaluste- ja lattiapintoja sekä kalusteiden sisäpintoja. Vaatimukset on kuvattu kappaleissa 2.2 ja 2.3. Vastaanottovaiheissa tehdyistä puhtaustarkastuksista ja mittauksista laaditaan kirjalliset raportit, jotka sisältävät visuaalisen arvioinnin tulokset sekä pintapölymittausten mittauspöytäkirjat. Käytettyjen ja uusien irtokalusteiden toimitusten alkamisen ehdottomana edellytyksenä on, että tiloihin on tehty em. tarkastukset ja tilat ovat täysin valmiit ja puhtaat. Käytetyn irtaimiston puhdistuksen jälkeen muutto toteutetaan muuttoaikataulun mukaan. Vanhan irtaimiston puhdistus tehdään lähtöpisteissään pakkauksen yhteydessä liitteen 1. mukaisesti parakkien ja koulun 1. ja 2. kerroksen irtaimiston osalta. Koulun kellarikerroksen irtaimiston puhdistus tehdään liitteen 1. mukaisesti erikseen tätä varten varatussa, osastoidussa tilassa koulun 1. kerroksessa. Tila sovitaan erikseen Tilakeskuksen kanssa. Uusien irtokalusteiden toimitusten alkamisen ehdottomana edellytyksenä on, että tilojen puhtaustaso on todettu ja vanhan irtaimiston puhdistus on suoritettu tämän asiakirjan ohjeiden mukaisesti, mikäli sitä on muutettu tiloihin. Ylläpitosiivouksesta vastaava siivousliike toteuttaa alkuvaiheessa noin kahden kuukauden ajan ns. tehostettua ylläpitosiivousta, jonka tavoitteena on, että ennen rakennuksen käyttöönottoa saavutettu puhtaustaso säilytetään muuttoprosessin aikana ja tilojen käyttöönoton jälkeen. Tehostetun ylläpitosiivouksen jälkeen käynnistyy sopimusohjelman mukainen ylläpitosiivous. Muuton suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon mahdollisten pihatöiden aiheuttamat pölyhaitat. Irtaimiston kuljetus tapahtuu nykyisistä toimipisteistä uusiin tiloihin ja osa irtaimistosta kulkee välivarastoinnin kautta. Välivarastointi tilan tulee olla kuiva ja puhdas. Irtaimisto säilytetään suljetuissa muuttolaatikoissa välivarastoinnin ajan. Muuton kohdetilojen ilmanvaihto pidetään jatkuvasti käynnissä 24 tuntia

5 5 (19) vuorokaudessa kalusteiden ja laitteiden vastaanottoalueilla sekä koko rakennuksessa ensimmäisen 12 kuukauden ajan kalusteiden toimittamisesta. Varsinaisen työajan ulkopuolella vähintään 30 %:n teho on riittävä. (RT ) 2. KOHDETILOJEN PUHTAUS ENNEN MUUTTOA Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus Ilmanvaihtojärjestelmän tai sen osien puhtaus tarkastetaan ennen muuton alkua objektiivisesti ja visuaalisesti. Objektiivisessa menetelmässä geeliteippi painetaan tarkastuksen kohteena olevalle pinnalle näytteenottotelalla. Telattu geeliteippi läpivalaistaan laseroptisella mittauslaitteella (BM- Dustdetector ), joka ilmoittaa pölypeittoprosenttina, kuinka suuri osa teipin pinnasta on pölyn ja lian peitossa. Tilaajan määrittelemän puhtaustason mukaan kanavisto todetaan puhtaaksi, mikäli otettujen näytteiden keskiarvo suodatinmenetelmällä mitattuna raja-arvona on pintapölymittausmenetelmällä 5,0 %. Arvioinnissa todetaan Terveen talon toteutusohjeen (RT ) mukaisesti ilmanvaihtolaitteisto puhtaaksi, jos otetuista näytteistä vähintään 80 % alittaa edellä kuvatun P1-puhtausluokan rajan. Rajan ylittäneistä näytteistä vain 5 %:lle sallitaan 50 %:n ylitys raja-arvosta. Jos yksikin näyte ylittää rajan kolminkertaisesti, on puhdistus suoritettava. Loppusiivous ennen muuttoa Siivouksen tavoitteena on saavuttaa tilaajan odotusten ja vaatimusten mukainen puhtaustaso käyttöönotettavissa tiloissa. Siivouksessa tehdään lattiapintojen käyttöönottopuhdistus tai mahdollinen lattiapinnan hoito- tai suojaus sekä poistetaan katto-, seinä- ja kalustepinnoille laskeutunut pöly, irtolika sekä tahrat. Lattiapinnat puhdistetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Imuroinnissa käytetään HEPA suodattimella (H13) varustettua, M- tai H-luokan imuria. Harjaavia työmenetelmiä ei käytetä.

6 6 (19) Siivoukseen kuuluvat tehtävät ja työn lopputulos visuaalisesti arvioiden välittömästi siivouksen jälkeen on kuvattu alla: Ylätasojen puhdistus siten että: Valaisinten, IV-kanavien, ilmanvaihtoventtiilien ja muiden näkyvien ylätasojen ulkopinnoilla ei ole näkyvää irtolikaa tai tahroja. Pinnoilta on poistettu suojakalvot ja muovit. Ei-näkyvien, kiinteiden alakattojen tai alas laskettujen alakattojen yläpuolella olevilla pinnoilla ei ole irtolikaa. Kiinteiden alakattojen yläpuolella olevien pintojen puhtaus on oltava todennettu ennen kattojen sulkemista ja avattavien alakattokasettien tms. yläpuolella olevien pintojen puhtaus ennen ilmanvaihdon toimintakokeiden käynnistämistä. Em. pintojen pintapölymäärän maksimiarvo on 5 %. Pintojen puhtaus voidaan todentaa uudestaan, mikäli puhtaudenhallinnassa on havaittu puutteita ilmanvaihdon toimintakokeiden, mittausten ja säätöjen aikana. Ovien, ovenpielten ja ovilasien puhdistus siten että: Ovissa, ovenpielissä ja ovilaseissa ei ole irtolikaa tai tahroja. Tarrat ja suojakalvot ja muovit on poistettu pinnoilta. Seinäpintojen puhdistus siten että: Seinäpinnat, porraskaiteet, katkaisijat, pistorasiat sekä seinäpinnoilla olevat muut laitteet ja pinnat ovat tahrattomat ja pölyttömät. Sähkökourujen sisäpinnoilla ei ole irtolikaa (puhtaus todennetaan ennen kourujen sulkemista). Lämpöpattereiden ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Ikkunoiden ja lasipintojen pesu siten että: Ikkunoissa, ulko- ja sisälasipinnoilla, ikkunan puitteissa ja ikkunalaudoilla ei ole tarroja, irtolikaa tai tahroja (silikoni, laasti, maali yms.). Sälekaihtimissa ei ole irtolikaa tai tahroja. Kiinteiden kalusteiden puhdistus siten että: Kiinteiden kalusteiden ja koneiden suojakalvot ja muovit on poistettu. Kalusteiden ja koneiden ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Siirrettävien kalusteiden ja -koneiden alla / takana olevilla pinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Lattiapintojen puhdistus siten että: Uudet ja säilytettävät lattiapinnat on puhdistettu materiaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lattiapinnoilla ja jalkalistoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Uusien lattiapintojen käyttöönottopuhdistus sekä uusien ja säily-

7 7 (19) tettävien pintojen hoito tai suojaus on tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lattiakaivojen ritilöistä on poistettu suojamuovit. Lattiakaivon ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai häiritseviä tahroja. Teknisten tilojen puhdistus (sähkötilat, IV-konehuoneet jne.) siten että: Lattiapinnat on puhdistettu ja suojattu valmistajan ja käyttäjän ohjeiden mukaisesti. Lattiapinnoilla ja jalkalistoilla ei ole roskia, irtolikaa tai häiritseviä tahroja. IV-konehuoneiden ilmanvaihtokoneiden ja kanavien ulkopinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai häiritseviä tahroja. Siivouksen jälkeen tilojen puhtaus arvioidaan visuaalisesti ja mitataan pintapölymittauksin Sisäilmastoluokitus 2008 asiakirjassa määritellyllä tavalla. Puhtauden todentaminen on esitetty luvussa 2.3. Havaitut poikkeamat tilojen puhtaudessa korjataan ennen muuton aloittamista tiloihin. Tulos dokumentoidaan ja toimitetaan tiedoksi tilaajalle. Edellä kuvatun puhtaustason on säilyttävä tiloissa muuton aikana. Puhtauden raja-arvot ja todentaminen ennen muuttoa Kohteen puhtausvaatimusten mukaan pinnoilla ei ennen muuttoa saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa (ml. pölyä), kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Luovutusvaiheessa tilat täyttävät tavanomaisille työtiloille asetetut puhtausvaatimukset. Puhtausvaatimus täyttää normaaleille työtiloille asetetut vaatimukset. Puhtaustason on säilyttävä tiloissa muuton ajan. Ennen muuton alkua ja ennen tilojen käyttöönottoa arvioidaan kaikki näkyvät pinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. Myös mahdollisten alakattojen yläpuoliset pinnat arvioidaan. Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisessa tilassa silmämääräisesti, että pinnoilla ei ole näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Mikäli pinnoilla havaitaan pölyä, mitataan pölykertymä geeliteippimenetelmällä INSTA 800 laadunarviointijärjestelmän mukaisesti (SFS-5994). Pölykertymän mittaus suoritetaan aikaisintaan 2 tunnin kuluttua siivouksesta, jotta ilmassa leijuva pöly ehtii laskeutua pinnoille ennen mittausta. Noin 10 % tiloja otetaan sattumanvaraisia pintapölynäytteitä tarkastuksen yhteydessä, vaikka pinnoilla ei havaittaisi pölyä Pölykertymän enimmäistasot on esitetty taulukossa 1.

8 8 (19) Taulukko 1. Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät työskentelytiloissa (RT ) Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä [%] Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita Alakaton yläpuoli, pinnat yli 180 cm korkeudella, pinnat alle 180 cm korkeudella pl. lattiapinnat 5,0 Ennen rakennuksen luovutusta Pinnat yli 180 cm korkeudella, pinnat alle 180 cm 1,0 korkeudella Lattiapinnat 3,0 Taulukossa 1 määriteltyjä pintapölykertymien maksimiarvoja noudatetaan rakennushankkeen kaikissa tiloissa tavanomaisten työskentelytilojen lisäksi. Ennen vastaanottoa näkyvien ja ei-näkyvien pintojen pölykertymän keskiarvo saa olla korkeintaan 1 % ja lattiapintojen korkeintaan 3 % BM-Dustdetector - mittalaitteella mitattuna. Näytteistä vain 15 %:lle sallitaan 50 % raja-arvon ylitys. Pölykertymän raja-arvot ylittävät pinnat on puhdistettava ennen vastaanottoa. 3. KÄYTETYN IRTAIMISTON PUHDISTAMI- NEN Kiinteistön käytettyjen irtokalusteiden ja laitteiden puhdistamistarpeen määrittelyssä on tärkeää tunnistaa, onko muutettava irtaimisto altistunut kosteus- tai homevauriolle. Mikäli pois muutettavassa tilassa/alueella ei ole todennettua kosteus- tai homevauriota, puhdistetaan irtokalusteet ja laitteet tavanomaisia siivouskäytänteitä noudattaen liitteessä 1 kuvattujen ohjeiden mukaan. Kosteus- tai homevaurioituneesta tilasta/alueelta pois muutettavan irtaimiston puhdistus tehdään myös liitteen 1 mukaan, mutta osastoidussa tilassa sekä henkilökohtaisia suojaimia käyttäen. Akuuteissa tilanteissa irtokalusteiden puhdistamistarve määritellään tapauskohtaisesti. Päälinjana on kuitenkin, että parakkien ja koulun 1. ja 2. kerroksen osalta irtaimiston puhdistus suoritetaan tavanomaisesti (liite 1. ja kappale 3.1)

9 9 (19) Irtaimiston puhdistuksessa on kuitenkin muistettava seuraava: Erityisen herkkien tai ammattitautiin sairastuneiden ihmisten huoneisiin ei pidä viedä mitään homevauriokohteessa ollutta irtaimistoa. On vaarana, että heidän oireensa palaavat uudessa sijoituskohteessakin irtaimiston mukana kulkeutuvien vähäisten altisteiden vuoksi. Käytäntö on myös osoittanut, että perusteellisinkaan homeremontti ja homeettomaksi siivous eivät välttämättä puhdista tiloja riittävän puhtaaksi herkimmille yksilöille, vaan oireet palaavat tiloihin palattaessa. TTL / Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen. Irtaimiston tavanomainen puhdistaminen Valittu toimija puhdistaa liitteen 1. mukaisesti ja pakkaa heti puhdistamisen jälkeen muutettavat tavarat muuttolaatikkoon. Muuttolaatikot tulee puhdistaa ennen tavaroiden pakkaamista. Muuttolaatikot suljetaan muovittamalla/kelmuttamatta. Irtaimiston pinnoilla oleva irtolika (pöly) puhdistetaan hienopölysuodattimella (vähintään 98 % suodatus 3 µm:n hiukkasille) varustetulla imurilla. Tämän jälkeen pinta nihkeäpyyhitään ja tarvittaessa pinnoilla oleva, kiinnittynyt lika poistetaan nihkeäpyyhkimällä tai tarvittaessa kosteapyyhkimällä mikrokuitupyyhkeellä ja heikosti emäksisellä puhdistusaineliuoksella. Desinfioivia aineita ei käytetä tavanomaisen lian poistossa. Tarpeeton irtopaperi (suurin siirtyvän pölyn lähde) hävitetään. Erilaisten materiaalien puhdistamisessa otetaan huomioon seuraavaa: Kovat pinnat kostea pyyhitään imuroinnin jälkeen (mikäli pinta kestää pyyhinnän nihkeällä menetelmällä; ei paperikantisia kirjoja ym. kosteudelle arkoja materiaaleja) Tekstiilikalusteet puhdistetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti Toimistotarvikkeet ja koriste-esineet imuroidaan ja kostea pyyhitään Taulut puhdistetaan (imurointi / lasipintojen ja kehysten nihkeäpyyhintä) Sisustustekstiilit puhdistetaan imuroimalla (erittäin likaiset pinnat pestään tai hävitetään) Tarpeeton irtopaperi (suurin siirtyvän pölyn lähde) hävitetään Siirrettävät mapit imuroidaan ulkopinnoiltaan (tarvittaessa kannet nihkeä pyyhitään) Silkkikasvit yms. puhdistetaan irtoliasta (esim. pesu suihkussa ym.)

10 10 (19) Liitteessä 1 on esitetty irtaimiston tavanomainen puhdistaminen tiivistettynä. Kosteus- tai homevaurioituneen kiinteistön irtaimiston puhdistaminen Tilat/alueet, joissa on todennettu kosteus- tai homevaurio, puhdistetaan irtokalusteet ja laitteet noudattaen Työterveyslaitoksen ohjetta (2011) Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen. Erona normaaliin perusteelliseen puhdistukseen on siivouksen kaksivaisuus ja suojaus: ensin pinnat imuroidaan (myös kovat pinnat), jonka jälkeen pinnat puhdistetaan pyyhkimällä. Siivous suoritetaan osastoidussa tilassa. Työntekijät suojautuvat mahdollisilta haitta-aineilta. Pelkkä pintojen pyyhkiminen ei riitä. Käytettävien imureiden tulee olla M- tai H-luokiteltuja ja ne varustetaan HEPA- suodattimilla (H10-H14). Tavanomaista pölynimurisuodatinta ei saa käyttää, koska mahdollinen homepöly ja muut pienet hiukkaset pääsevät sen läpi leviten sisäilmaan. HEPA- suodatin poistaa tehokkaasti pölyn, siitepölyn ja bakteerit. Työntekijän henkilökohtaiset suojaimet ja altistumisen vähentäminen Homeettomaksi siivouksen aikana on siivoushenkilöstön käytettävä henkilökohtaisia suojaimia, joilla estetään homepölyn ja homeiden aineenvaihduntatuotteiden pääsy hengitysteihin ja iholle. Siivouksesta vastaava organisaatio vastaa henkilöstönsä henkilökohtaisesta suojautumisesta työskentelyn aikana. Yleistä irtaimiston käsittelyssä Kaikki tarpeettomat tavarat hävitetään. Arkistomateriaalien (asiakirjat, mapit ym.), sekä ATK- laitteiden puhdistamisessa ja/tai hävittämisessä tulee huomioida aina ko. kohteen tietosuojan ja turvallisuuden vaatimukset sekä Kalliolan koulun ohjeet asiakirjojen säilyttämisestä Kaikki selvästi homehtunut tavara (=näkyviä homepilkkuja tai pintahometta) viedään hävitettäväksi. Myös selvästi homeelle haisevat tavarat tuhotaan. Arvotavaran asianmukaisista jatkotoimenpiteistä

11 11 (19) tulee erikseen neuvotella Tilakeskuksen kanssa (esim. vanhat opetustaulut laminoidaan). Kaikki kovat ja pehmeät kalusteet imuroidaan HEPA- suodattimella varustetulla imurilla. Suositeltava imuriluokka on M tai H. Imureiden vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa SFS-EN standardin mukaisella M- tai H-merkinnällä Huonekalut nihkeä pyyhitään yleispesuainetta käyttäen esim. nihkeytetyillä mikrokuitupyyhkeitä tai kertakäyttöpyyhkeitä, jotta imuroinnin jälkeen pinnoille jäänyt hienopöly saadaan poistettua. Pyyhinnät on suositeltavaa suorittaa vasta aikaisintaan 1 vrk:n kuluttua imuroinnista, jotta suuremmat pölyhiukkaset ehtivät riittävästi laskeutua pinnoilla Kovien pintojen puhdistusaineeksi riittää yleensä yleispuhdistusaine. Desinfioivia pesuaineita, kuten kloori- tai perhappoja sisältäviä tuotteita, voidaan käyttää jos epäillään, että pinnoilla on runsaasti hometta sisältävää likaa esimerkiksi pinnan epätasaisuuden takia (jumppamatot ym.). Käyttäessä erikoisaineita on ensin varmistettava puhdistusaineen soveltuvuus kyseiselle pinnalle ja noudatettava käyttöselosteiden ohjeita suojautumisesta ja varoajoista. Tarkat tiedot desinfioivien aineiden soveltuvuudesta antaa ainevalmistajat. Paperimateriaaleista skannataan välttämättömät mukaan ja kaikki tarpeeton hävitetään, ellei paperimateriaalille ole erikseen suunniteltua säilytystilaa Astiat pestään astianpesukoneessa ja pakataan puhtaisiin kuljetuslaatikoihin. Myös kovamuoviset lelut ym. astiapesukoneen kestävät tavarat voidaan pestä astianpesukoneessa (legot/lelut/pallot ym.) Syntyvät siivousjätteet suljetaan ilmatiiviisti ja kuljetetaan päivittäin pois alueelta Siivousjätettä ovat siivousroskat, imurin ja hengityksensuojaimen suodattimet, pölypussit, kertakäyttöpyyhkeet ja imuroitu pöly Puhdistettu irtaimisto pakataan puhdistustilan jälkeen puhtaassa tilassa suljettavaan muuttolaatikkoon (laatikko suljetaan kelmulla) ja kuljetetaan kohteeseen puhdistettuna ja pakattuna. ATK-laitteet ATK- ja muut elektroniikkalaitteet keräävät itseensä pölyä, joka tulisi poistaa laitteista. Laitteiden kannet irrotetaan ja osastoidussa /alipaineistetussa erillisessä tilassa tai ulkona puhalletaan pölyt pois paineilmapistoolilla (suositellaan suodatettua, vedetöntä ionisoitua paineilmaa). Kannet ja

12 12 (19) kotelot pyyhitään kuten muutkin kovapintaiset kalusteet. Työskentelyssä tulee huomioida sähköturvallisuusohjeet. Arkistomateriaalit ja kirjat Homevaurioituneissa tiloissa varastoitua arkistomateriaalia ei pidä viedä työskentelytiloihin. Arkistomateriaalit voidaan imuroida pölyttömäksi HEPA- imurilla, mutta kovin hyvää tulosta ei normaalimenetelmillä saavuteta. Uudempaa materiaalia voidaan kopioida. Alkuperäiskappaleiden arkisto tulee sijoittaa tilaan, jossa on erillisilmastointi, ja joka on alipaineinen muihin tiloihin nähden. Mapeista ja kirjoista puhdistetaan kannet, sillä välilehtiin ei yleensä pääse merkittäviä määriä homepölyä. Pientä alipaineistajaa voidaan käyttää kohdepoistona puhdistettaessa mappien sisäosia (paperista irtoava pöly). Puhdistustyötä suoritetaan HEPA- suodattimella varustetulla imurilla ja nihkeäpyyhinnällä. Tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää pesuaineita. Työssä voidaan käyttää myös tehokasta imuria, esim. imulaitteena korkeapainepuhallin, jonka poistoilma on johdettu ulos. Laitetta/ laitteita käytetään myös työskentelyalueiden päivittäiseen puhdistukseen. Paineilmalla huuhdellen tehtävässä puhdistuksessa (esim. mapit ja kirjat) pöly ohjataan alipaineistajan kautta suoraan ulos (suodatettuna). Työskentelytilat Irtaimiston puhdistustilojen järjestämisessä otetaan huomioon seuraavat tekijät: Mikrobivaurioituneen tilan irtaimisto tulee puhdistaa mahdollisimman puhtaissa tiloissa, jotta ympäristön epäpuhtaudet eivät puhdistustyön yhteydessä, tai sen jälkeen pääse kontaminoitumaan puhtaisiin tiloihin siirrettävää, jo puhdistettua, materiaalia Irtaimiston puhdistamiseen käytettävä alue on kokonaisuudessaan eristettävä muista tiloista väliaikaisilla osastoivilla suojaseinillä (tai muuten varmistutaan riittävästä osastoinnista). Puhdistustilan ilmanvaihto järjestetään koneellisesti siten, että puhdistustila on alipaineinen ja puhdistustyössä mahdollisesti irtoava pöly johdetaan suodattimella varustetun puhaltimen kautta ulos. Korvausilma puhdistustilaan tulee järjestää mieluiten suodattimen läpi (mieluiten HEPA-suodatus/ vähintään F7 suodatin) Puhdistustilaan siirretään irtaimistoa siten, että työskentelylle jää riittävästi tilaa. Tilassa oleva irtaimisto puhdistetaan yhdellä kertaa

13 13 (19) (esim. yhden työpäivän kuluessa) ja siirretään sen jälkeen puhtaisiin tiloihin ja pakataan Tekstiilien ja muiden pehmeiden pintojen puhdistus Pehmeistä materiaaleista homepölyn puhdistaminen on hankalampaa kuin kovista pinnoista. Homeen haju tarttuu yleensä vahvemmin pehmeisiin pintoihin Pääperiaatteena on hävittää kaikki tekstiilit ja matot, joita ei voida pestä tavalliseen tapaan pesukoneessa pesuohjeitten mukaan C:ssa tai pesulassa Parhaiten homeenhajun poistaa kemiallinen pesu Sohvat, nojatuolit, pehmustetut työtuolit korvataan uusilla kalusteilla, sillä pehmusteissa mahdollisesti esiintyvän mikrobikasvuston poistaminen on erittäin vaikeaa. Esim. erilaiset desinfiointikäsittelyt tappavat mikrobit, mutta eivät poista kuollutta kasvustoa, joka voi edelleen aiheuttaa oireita homeelle herkistyneille henkilöille. Liitteessä 1 on esitetty mikrobi- tai homealtistuneen irtaimiston puhdistuksen toteutus tiivistettynä. 4. KALUSTEIDEN SEKÄ IRTAIMISTON MUUTTO Lattiapintojen suojaaminen muutossa Lattiapinnat suojataan niin, että kalusteiden ja laitteiden purku, käsittely ja kuljetus eivät vaurioita lattiapintoja. Pölyn leviämistä voidaan estää sijoittamalla ilmanpuhdistimia pakkausten purkupisteiden läheisyyteen. Käytävät ja muut runsaasti liikennöidyt kulkuväylät suojataan lattiapinnoiltaan niin, että ne eivät vaurioidu kalusteiden ja laitteiden kuljetuksen aikana. Lattiasuojausten kiinnityksessä käytetään teippiä, joka ei jätä lattiapintaan vaikeasti poistettavia tahroja. Vastaanottopisteiden päivittäinen ylläpitosiivous käynnistetään heti muuton alkaessa.

14 14 (19) Ulko-ovet suljetaan välittömästi kalusteiden ja laitteiden siirron jälkeen pölyn leviämisen estämiseksi. Sisäänkäynteihin asennetaan kosteutta ja hienoa irtolikaa sitovat tekstiilimatot, jotka imuroidaan päivittäin. Ylimääräiset tekstiilimatot sekä lattiansuojaukset poistetaan heti muuton päätyttyä. Uusien kalusteiden sekä laitteiden muutto Uuskalustetoimituksista vastaavat tavarantoimittajat vastaavat seuraavista toimenpiteistä: kalusteiden kuljetukseen varataan ns. ulko- ja sisämiehet ulkoa kulkeutuvan lian estämiseksi kalusteiden pakkaukset poistetaan heti rakennukseen toimituksen jälkeen pakkaukset puretaan keskitetysti siihen varatussa, rajatussa tilassa jonka jälkeen ne kuljetetaan paikoilleen purkupisteen lattiapinnan suojauksesta? (tai sovitaan lattiansuojauksesta erikseen esim. rakennusliikkeen kanssa) kalusteiden kokoamisessa käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä tai kohdepoistolla varustettuja työvälineitä (kalusteet voidaan koota työpisteissä) kokoamisen jälkeen kalusteet imuroidaan HEPA-suodattimella varustetulla imurilla sekä nihkeä pyyhitään sisä- ja ulkopinnoiltaan Uusien kalusteiden ja laitteiden kuljetus, mahdollisesti tarvitsema välivarastointi, vastaanottaminen nostoineen, haalaus asennuspaikalle, kaikki toimitukseen sisältyvä purkaminen, toimitusten puhdistaminen ulko- ja sisäpinnoilta, kaikki toimitukseen sisältyvän ja siitä syntyvän jätteen käsittely jätehuoltosuunnitelman mukaisille lajittelupisteille kuuluu tavarantoimittajille. Jätteet lajitellaan Hollolan kunnan määräysten mukaisesti. Käytetyn irtaimiston puhdistaminen ja muuttaminen Käytetyt irtokalusteet, irtaimisto ja laitteet puhdistetaan ja pakataan lähtöpisteessään palveluntuottajan toimesta. Kosteus- ja homevaurioituneiden tilojen irtaimiston puhdistus suoritetaan ennen lopulliseen sijoituspaikkaan

15 15 (19) viemistä osastoidussa puhdistustilassa. Irtokalusteiden ja irtaimiston puhdistamisesta vastaa palveluntuottaja. Muutettava tekninen laitteisto puhdistetaan ennen muuttoa alan ammattilaisten toimesta. Tilakeskus sopii puhdistuksesta ja siitä kuka sen hoitaa. Toimipisteistä etsitään mahdollisimman puhdas tila jossa tekninen laitteisto /sähkölaitteet voitaisiin puhdistaa ennen muuttoa. Poikkeustapauksissa puhdistaminen voidaan tehdä esim. erillisessä kontissa. Irtokalusteiden kuljetus lähtöpisteestä hoidetaan puhtaalla kuljetuskalustolla. Muuttolaatikot toimitetaan aikataulussa ja puhtaina (ei näkyvää irtolikaa) muuttopisteisiin. Irtaimiston muutossa ei käytetä pölyä tuottavia pakkauksia, lavoja tms. Uuden irtaimiston pakkausten poisto on kuvattu kohdassa 4.2. Lisäksi muuttolaatikoiden on oltava suljettavissa niin, ettei irtaimisto pääse niissä pölyyntymään varastoinnin aikana. Poikkeukset käytetyn irtaimiston puhdistuksessa Kirjaston kirjat puhdistetaan imuroimalla ja pyyhkimällä kannet. Kirjat pakataan suljettaviin laatikoihin ja varastoidaan Tilakeskuksen esittämään paikkaan. Täytetyt eläimet tulisi joko hävittää tai puhdistaa kosteus- ja homevaurioituneen irtaimiston puhdistus tilassa esim. pensseleillä tomuttamalla, mikäli imurointia ei voida käyttää. 5. YLLÄPITOSIIVOUKSEN JÄRJESTÄMINEN MUUTON AIKANA Käyttöönotettavien tilojen on täytettävä puhtausluokan P1 mukaiset puhtausvaatimukset, puhtaus arvioidaan luvun 2.3 mukaisesti. Puhtausluokan P1 mukaisesti pinnoilla ei saa olla silmin havaittavaa irtolikaa, roskia tai tahroja. Pintojen pintapölymäärän maksimiarvo on 1 % ja lattiapintojen maksimiarvo 3 % BM-Dustdetector-mittalaitteella mitattuna. Ylläpitosiivous käynnistetään heti käyttöönotettavien tilojen valmistumisen jälkeen. Muuton aikana vastaanottopisteet sekä muuttoalueet siivotaan

16 16 (19) päivittäin. Tavoitteena on, että ennen rakennuksen käyttöönottoa vastaanottovaiheessa saavutettu puhtaustaso säilytetään muuttoprosessin aikana. Tilojen tehostettua siivousta suositellaan ennen toiminnan alkua ja toiminnan alkamisen jälkeen noin kahden kuukauden ajan. Tehostetun siivouksen tavoitteena on ylläpitää luovutusvaiheen puhtaustaso estämällä mm. jälkitöistä aiheutuneen pölyn leviäminen jo aiemmin puhdistetuille pinnoille. Tehostetussa siivouksessa painotetaan yli 180 cm:n korkeudella sijaitsevia pintoja ja ulottuville pinnoille suoritetaan päivittäinen siivous. Tehostetun siivouksen jälkeen siirrytään normaaliin siivousohjelmaan. 6. LISÄTIETOA Alipaineistamisen ohjeistus: Osastoitavan tilan on oltava alipaineinen ympäröiviin tiloihin nähden. Alipaineistuksessa osaston työskentelytilasta poistetaan ilmaa niin, että korvausilman virtaus on aina puhtaasta tilasta likaiseen tilaan päin. Työmaan alipainelaitteisto tulee mitoittaa niin, että se vaihtaa työalueen ilman vähintään 6 kertaa tunnissa. Riittävä alipaineistus järjestetään vähintään kahdella ali-paineistuslaitteella. Alipainelaitteet kytketään eri virtapiireihin ja ne pidetään käynnissä 24 h/vrk. Tällä varmistetaan, että laitteet eivät kytkeydy pois päältä samanaikaisesti. Tavoitellun paine-erotuksen tulisi olla n. 10 Pa alipainetta työalueella suhteessa käytössä oleviin tiloihin. Korvausilman reitti on hallittu eikä korvausilmaa pääse alueelle esim. avonaisista ikkunoista tai ovista vaan ne pidetään työn ajan suljettuina. Poistoilma johdetaan osaston ulkopuolelle ulkoilmaan. Mikäli poistoilma johdetaan ulkoilmaan toisten rakennusten, kulkureittien tai ilmanvaihdon raitisilmanoton välittömään läheisyyteen, tulee poistoilma suodattaa vähintään G4 -luokan karkeasuodattimella ja F7 -luokan hienosuodattimella. Karkeasuodattimen toimivuudesta tulee huolehtia imuroimalla tai vaihtamalla se uuteen säännöllisin väliajoin pölyisyyden mukaan. Poistokanavana käytetään taipuisaa muoviputkea, esimerkiksi muovista haitariletkua tai vähintään 0.10 mm vahvuista muovikalvosukkaa. H13 luokan HEPA-suodattimella varustetun alipaineistuslaitteen poistoilma voidaan johtaa työmaan sisätiloihin. Tarvittava alipaineistuslaitteen ilmavirta (m3 /h) lasketaan kaavasta (1) Ilmavirta (m3 /h) = (6 20) * V, missä V on työtilan tilavuus (m3). Riittävä ali-

17 17 (19) paine todetaan jatkuvakäyttöisillä, tallentavilla paine-eromittareilla tai silmämääräisesti muoviseinämien avulla (seinämät selvästi pullistuneita työtilaan päin). Lisätietoa osastoinnista ja alipaineistuksesta saa seuraavista RATU korteista: Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku, Ratu Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet käsittely ja suojaus Ratu Hepa-suodattimella varustetut M- tai H-luokitellut imurit Lyhenne HEPA tulee englanninkielisestä termistä High Efficiency Particulate Arrestance filter. HEPA -suodattimien läpäisyä kuvaavat suodatusluokat ovat H10... H14. HEPA- suodatin poistaa tehokkaasti pölyn, siitepölyn ja bakteerit. Tavanomaista pölynimuria ei saa käyttää, koska home-pöly pääsee sen läpi, leviten sisäilmaan. Tärkeä tekijä suodatinluokan lisäksi on koko imurin ero-tusaste, joka riippuu imurin rakenteesta. Rakennus- ja teollisuusimurit on luokiteltu L (Low risk), M ja H- luokkiin, joista M- (Medium risk) ja H- (High risk) luokan imurit soveltuvat parhaiten vaativiin rakennusja homepölysiivouksiin. Imureiden vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa SFS-EN standardin mukaisella M- tai H-merkinnällä. Merkintä löytyy imurin arvokilvestä.

18 18 (19) Liite 4. Irtaimiston puhdistaminen, Kalliolan koulu Puhdistettava irtaimisto Puhdistusmenetelmä Väline / kone Puhdistus- /suoja-aine Muuta huomioon otettavaa Kovapintaiset kalusteet -pöydät, tuolit, pulpetit, Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Irtaimisto puhdistetaan ulko- ja sisäpinnoiltaan kaapit, roskakorit ysm. Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyde Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) Tekstiilikalusteet - testiilipäällysteiset ka- Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Materiaalin kosteudenkesto huomiotava puhdistusmenetellusteet, sermit yms. Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) män valinnassa. Menetelmällä voidaan puhdistaa ainostaan kalusteen pinta Kovapintaiset esineet - koriste-esineet, taulut Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Kovapintaiset pakkaukset ja muovipakkaukset puhdistetaan ohjeen lokerikot, peilit yms. Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) mukaan. Ilmatiiviitä pakkauksia ei tarvitse avata HUOM! Vanhat kasvitaulut laminoidaan uudelleen! - legot ja vastaavat kovapintaiset lelut ym. Pesu Pesu käsin tai astianpesukoneella Käsin pesussa heikosti emäksinen puhdistusaine varmistetaan pesun kestävyys käsin/kone Tekstiilit - verhot Pesu Pesetetään pesulassa (min. 60 C) Pyykinpesuaine Mikäli tekstiili ei kestä 60 C:n pesulämpötilaa, pesu suoritetaan - muut sisustustekstiilit tai pestään itse pesuohjemerkinnän mukaisesti Homeenhajun poistamista voidaan tehostaa useilla pesukerroilla Kemiallinen pesu poistaa tehokkaimin homeenhajua Ilmanpuhdistimet yms. laitteet - Puhdistus valmistajan ohjeen mukaan - ATK-laitteet, elektroniset laitteet ja mittarit Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Laitteiden ulkopinta imuroidaan ja pyyhitään. Sisäosat puhdistetaan Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) paineilmalla ulkotiloissa tai alipaineistetussa osastossa ottaen Puhdistus paineilmalla Paineilmalaite - huomioon poistoilman suodatus (HEPA) Kodinkoneet - jääkaapit Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Kodinkoneet puhdistetaan ulko- ja sisäpinnoiltaan - mikroaaltouunit Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) - liedet - pakastimet Paperi- ja pahvimateriaali - pahvilaatikot Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Vältetään veden käyttöä puhdistuksessa, jotta materiaalin pinta - esitteet ei kostu - pahvitaskut yms.

19 19 (19) Puhdistettava irtaimisto Puhdistusmenetelmä Väline / kone Puhdistus- /suoja-aine Muuta huomioon otettavaa Arkistomateriaali Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Arkistotaskuista puhdistetaan vain ulkokannet. Vältetään veden käyttöä, jotta pinta ei kostu. Muovipintaiset kansiot ja kovakantiset kirjat - mapit, oppikirjat yms. Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Avokansiot puhdistetaan ulko- ja sisäpinnoiltaan Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) Kirjoista imuroidaan ulkopinnat Sisäliikuntavälineet - liikuntamatot, jumppapal-imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Huokoisten materiaalien hävittäminen suositeltavaa lot yms. Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) Desinfioiva, pinnalle soveltuva aine Viher- ja silkkikasvit Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Silkkikasvit pestään juoksevalla vedellä Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) Viherkasvien multa (vähintään pintamulta) vaihdetaan Suihkutus Suihkukaappi / -huone -

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

IRTAIMISTON PUHDISTUSOHJE SISÄILMAONGELMAKOHTEESTA MUUTETTAESSA TAI VUOKRATTAVAAN VÄISTÖTILAAN MUUTETTAESSA TAMPEREEN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUKSET

IRTAIMISTON PUHDISTUSOHJE SISÄILMAONGELMAKOHTEESTA MUUTETTAESSA TAI VUOKRATTAVAAN VÄISTÖTILAAN MUUTETTAESSA TAMPEREEN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUKSET IRTAIMISTON PUHDISTUSOHJE SISÄILMAONGELMAKOHTEESTA MUUTETTAESSA TAI VUOKRATTAVAAN VÄISTÖTILAAN MUUTETTAESSA TAMPEREEN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUKSET Puhdistusprosessi: Tehtävä Vastuu 1 Aloituspalaveri kohteessa

Lisätiedot

IRTAIMISTON PUHDISTUSOHJE SISÄILMAKOHTEESSA

IRTAIMISTON PUHDISTUSOHJE SISÄILMAKOHTEESSA TAMPERE 1 (8) IRTAIMISTON PUHDISTUSOHJE SISÄILMAKOHTEESSA Tätä ohjeistusta noudatetaan kaikissa Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa, kun sisäilmaongelmakohteesta ollaan muuttamassa pois (väistötilaan

Lisätiedot

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS 31.3.2011 Sivu 1/6 Diaarinumero: 5561/2008 Projektinumero: 601010 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Hanke: Metsokangas II, päiväkoti

Lisätiedot

As Oy Kampelinkartano 1

As Oy Kampelinkartano 1 As Oy Kampelinkartano 1 VETELI UUDISRAKENNUS Työno. 16 489 TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS 01.11.2017 1. TYÖMAAHUOLTO Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten käyttökustannuksista. Pääurakoitsija

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

OHJE SIIVOUKSEEN JA IRTAIMISTON PUHDISTUKSEEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSTEN JÄLKEEN

OHJE SIIVOUKSEEN JA IRTAIMISTON PUHDISTUKSEEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSTEN JÄLKEEN OHJE SIIVOUKSEEN JA IRTAIMISTON PUHDISTUKSEEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSTEN JÄLKEEN YHTEISTYÖSSÄ: Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta... 4 3. Pölyn leviämisen

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen 2 Sisällys/Sivu 1. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta... 3 2. Pölyn leviämisen estäminen kosteus- ja homevaurioiden

Lisätiedot

SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU

SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU Päivämäärä 28.11.2017 Laatija Jakelu Anne Lempinen Asiantuntija Pasi Kanerva, Mika- Matti Orrela SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU Pintojen pölyisyysselvitys Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus kosteus- ja homevaurioiden korjausten jälkeen

Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus kosteus- ja homevaurioiden korjausten jälkeen LIITE 6. 1 (5) Ohjeen laatija: Laadukas sisäympäristö -teema & Bioaerosolit ja sisäilma -tiimi Lisätietoja: tutkimusinsinööri Sari Rautio- Laine ja vanhempi asiantuntija Sirpa Rautiala Homeettomaksi siivous

Lisätiedot

1(8) 12.11.2015. Lapunmäen koulu, uudisrakennus Lapunmäentie 1 44300 KONNEVESI MUUTTO OHJE

1(8) 12.11.2015. Lapunmäen koulu, uudisrakennus Lapunmäentie 1 44300 KONNEVESI MUUTTO OHJE 1(8) HANKE TILAAJA Lapunmäen koulu, uudisrakennus Lapunmäentie 1 44300 KONNEVESI Lapunmäen koulu Lapunmäentie 1 44300 KONNEVESI MUUTTO OHJE 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. PUHDISTUKSEEN KÄYTETTÄVÄ

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN Palvelun tuottajan tulee - osallistua rakennustyömaan urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin - ajoittaa loppusiivous

Lisätiedot

Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu

Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu Sipoon kunta Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu 26.10.2017 TPA Andersson Oy Anne Lempinen Sisältö 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS... 3 2. PINTOJEN PÖLYISYYDEN MITTAUS... 4 3. TULOKSET... 5 3.1. Näkyvien

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne )

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) 24.11.2015 Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) Rakennus- ja sisustusmateriaalit (tekstiilipinnat,

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1.YHTEISKOULU, HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU JA KESKUSKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

Korjausten jälkeisten siivouksen vaikutus. Mari Turunen, Ulla Haverinen Shaughnessy, Anne Hyvärinen

Korjausten jälkeisten siivouksen vaikutus. Mari Turunen, Ulla Haverinen Shaughnessy, Anne Hyvärinen Korjausten jälkeisten siivouksen vaikutus Mari Turunen, Ulla Haverinen Shaughnessy, Anne Hyvärinen 16.11.2016 AVATER loppuseminaari 1 Korjausten jälkeinen siivous on tärkeä! Homevaurioituneissa rakennuksissa

Lisätiedot

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS SIIVOUSVÄLINEET 1. siivousvaunu 2. sanko (siivoussanko) 3. jätesäkki 4. kuivain - Voit kuivata ikkunat, peilit ja lattiat. 5. lattiamoppi ja pyyhe 6. ikkunanpesin - Voit pestä

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 C 1 (5) Perheneuvolan ja aikuissosiaalityötilojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS LEIKKI-

Lisätiedot

Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen

Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen Juha Takkunen, laboratorioanalyytikko (AMK) Projektipäällikkö, TPA Andersson Oy juha.takkunen@tpapalvelut.fi Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen

Lisätiedot

PUHTAAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA SAAVUTETUT

PUHTAAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA SAAVUTETUT PUHTAAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA SAAVUTETUT TULOKSET Sisäilmastoseminaari 2013 13.3.2013, 3 Messukeskus, Helsinki 21.3.2013 Juha Takkunen, Tarja Andersson TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKOHTEET

Lisätiedot

KIINTEISTÖMANAGEMENT J. JUHOLA OY Yleissuunnitelma 1 (4)

KIINTEISTÖMANAGEMENT J. JUHOLA OY Yleissuunnitelma 1 (4) KIINTEISTÖMANAGEMENT J. JUHOLA OY Yleissuunnitelma 1 (4) Terho Kylli 25.8.2014/päivitys 24.9.2014 1.0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA Rakennuskohteet ja niiden sijainti Kohteena on Helsingin

Lisätiedot

SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ

SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ SISÄILMAPAJA 2 Jyväskylä 24. -25.11.2010 Tarja Andersson SISÄILMASTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Maaperä Ulkoympäristö Rakentaminen Rakenteet Sisäilma Ylläpito Koneet Käyttö Laitteet

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET

Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET Siivouksen vuosikello Päivittäinen siivous roska-astioiden tyhjennys, roskapussin vaihto ja roska-astian ulkopintojen nihkeäpyyhintä kosketuspintojen

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

AVATER-hankkeen tuloksia/ homekorjauksen jälkeinen siivous & biosidit

AVATER-hankkeen tuloksia/ homekorjauksen jälkeinen siivous & biosidit AVATER-hankkeen tuloksia/ homekorjauksen jälkeinen siivous & biosidit Anne Hyvärinen, Dosentti THL, johtava tutkija, yksikönpäällikkö Korjausten jälkeinen siivous on tärkeä! Homevaurioituneissa rakennuksissa

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Siivous ja desinfektio Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Sairaalasiivous siivouksen tavoitteena on luoda edellytykset tilan varsinaiselle toiminnalle huomioiden: hygieenisyys viihtyisyys edustettavuus

Lisätiedot

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Olen Anneli Ruotsalainen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen Siivouspalvelut - yksikössä siivouspäällikkönä, jossa tehtävässä olen ollut

Lisätiedot

P1 SIIVOUKSESSA. Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna. Toimitusjohtaja Tarja Andersson. TPA Andersson Oy www.tpapalvelut.

P1 SIIVOUKSESSA. Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna. Toimitusjohtaja Tarja Andersson. TPA Andersson Oy www.tpapalvelut. P1 SIIVOUKSESSA Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna Toimitusjohtaja Tarja Andersson TPA Andersson Oy www.tpapalvelut.fi SISÄILMASTOLUOKAT S1 S3 S1: Yksilöllinen sisäilmasto Tilan sisäilman laatu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

PÖLYNHALLINTAOHJEISTUS RAKENNUSTYÖMAALLE

PÖLYNHALLINTAOHJEISTUS RAKENNUSTYÖMAALLE RAKENNUSTYÖMAALLE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Korjaussuunnittelu ja rakentaminen TILAAJA Lopen kunta KOHDE, Opintie 2-4, 12700 Loppi 2(12) SISÄLTÖ 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja...

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Orient Occident vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, ESPOO orientoccident.fi

HOITO-OHJE. Orient Occident vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, ESPOO orientoccident.fi HOITO-OHJE Orient Occident vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Lattiamateriaali on hyvin hoidettu silloin, kun... 3 Käyttöönottopuhdistus... 3 Suojaus...

Lisätiedot

TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 E 1 1(9) Työväenopistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS OPETUSTILAT pulpetit ja työpöydät taulut ja taulukourut

Lisätiedot

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Työmaapalvelut Rakennussiivous Loppusiivous Käyttöönottosiivous Sopimussiivous Monipuoliset puhtauden- ja pölynhallinnan

Lisätiedot

ALIPAINEISTAJIEN TOIMIVUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN

ALIPAINEISTAJIEN TOIMIVUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN ALIPAINEISTAJIEN TOIMIVUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN BEST- alipaineistajien vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja ylläpito Viite: Dutch asbestos regulations/ Hollannin asbestisäännökset SC530;

Lisätiedot

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla.

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Puhdasta ilmaa Imu-Tec Oy Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa ruotsalaisen

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013 Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä

Lisätiedot

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA Iisalmen kaupunki Liite 3 Ruoka- ja siivouspalvelut v.2014 1 YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA LUOKAT opetustaulut ja taulusienet pestään pulpettien päälliset, pöydät, ikkunalaudat ja muut ulottuvuuskorkeudella

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi 1/6 28.11.2012

Asiakirjatyyppi 1/6 28.11.2012 Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä

Lisätiedot

MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN

MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN www.moveria.fi. Katso myös www.moveria.se/blogg Valmistelu Tyhjennä koko asunnon huonekalut, muuttolaatikot ja kaikki tavarat, jotka vielä ovat kaapeissa ja laatikoissa. Muista

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Leila Kakko, MMM TAMK, lehtori Faktaa siivouksesta Mitä on siivous? Aputoiminto, jonka avulla prosessi (tilassa tehtävä toiminta) pidetään käynnissä Sisätiloissa

Lisätiedot

Betonilattioiden hoito-ohjeet

Betonilattioiden hoito-ohjeet Betonilattioiden hoito-ohjeet 2. syyskuuta 2013 Betonilattioiden hoito-ohjeet Yleistä Vanhoissa betonilattioissa yleisiä ongelmia ovat niiden likaantuminen, vaikea puhdistettavuus ja pölyäminen. Näiden

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

PALOASEMIEN YLLÄPITOSIIVOUS

PALOASEMIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 H 1 1 (8) PALOASEMIEN YLLÄPITOSIIVOUS KÄYTÄVÄT, KOPIOINTIHUONE, HISSIT, PORTAAT, TASANTEET, AULAT JA TUULIKAAPIT Puhdistetaan t ja matot pöydät ulottuvuuskorkeudella olevat tasopinnat

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke Mitä korjaushankkeen toteutuksessa on huomioitava pölyntorjunnan kannalta Hannu Koski, johtava tutkija, VTT EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus PUTUSA hanke 3 Mikä

Lisätiedot

Pölyisyys ja koettu sisäilman laatu toimistorakennuksissa

Pölyisyys ja koettu sisäilman laatu toimistorakennuksissa Pölyisyys ja koettu sisäilman laatu toimistorakennuksissa FM Hanna Tuovila, Oy Insinööri Studio RTA-loppuseminaari Ohjaajat: Piia Markkanen, Oy Insinööri Studio Kirsi Villberg, Halton Oy Taustaa Siivouksella

Lisätiedot

Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi

Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi Olen Minna Laurinen ja työskentelen asiantuntijatehtävissä yrityksessä Sisäilmatalo Kärki Oy, ammattinimikkeellä rakennusterveysasiantuntija (VTT-C-6657-26-11).

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

Teija Meklin FT, dos. Työhistoriaa rakennusten kosteus- ja homevaurioiden, rakennusten sisäilman sekä asumisen terveellisyyden parissa

Teija Meklin FT, dos. Työhistoriaa rakennusten kosteus- ja homevaurioiden, rakennusten sisäilman sekä asumisen terveellisyyden parissa Teija Meklin FT, dos. Työhistoriaa rakennusten kosteus- ja homevaurioiden, rakennusten sisäilman sekä asumisen terveellisyyden parissa Mikrobivaurioituneiden rakenteiden puhdistaminen vauriokorjausten

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS 1(5) Sotainvalidien siivous - ja asiointipalvelu SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS Sopimuksen osapuolet TORNION KAUPUNKI (tilaaja / ostaja ) ja SOVEA Oy (palvelutuottaja

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

High Tech Sairaala hanke: Ilmastointipalkkien puhdistus ja desinfiointi

High Tech Sairaala hanke: Ilmastointipalkkien puhdistus ja desinfiointi Ilmastointipalkkien puhdistus ja desinfiointi ILMASTOINTIPALKKIEN PUHDISTUS: Uuden menetelmän kehittämisen tarve todettu jo aiemmin Työterveyslaitoksen sairaaloiden IV-hankkeessa (ja käytännössä). IV-KANAVIEN

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Työmaapölyt ovat terveydelle haitallisia

Työmaapölyt ovat terveydelle haitallisia Pölytön työmaa työntekijän ja rakennuksen käyttäjän etu Jorma Säteri, diplomi-insinööri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry jorma.sateri@sisailmayhdistys.fi Rakennustyömaalla syntyvät ja rakennukseen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 1 1 (6) Päiväkotien ja asukaspuistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET SEKÄ

Lisätiedot

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona PESUAINEET Piha-aidalla kukkii home, terassi näyttää kulahtaneelta ja peltikatollekin pitäisi tehdä jotain. Armas aurinko paljastaa puhdistamista, pesua ja huoltoa kaipaavat pinnat. Huolellisella pesulla

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat Sisältö Siivoushenkilöstön ammattitaitovaatimukset Henkilökohtainen hygienia Aseptiikka Siivouksen ajankohta Siivousmenetelmät,

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Liite 7 Yhdyskuntatoimiala Ruoka- ja puhtauspalvelu PIR/338/0407/2017

Pirkkalan kunta Liite 7 Yhdyskuntatoimiala Ruoka- ja puhtauspalvelu PIR/338/0407/2017 Pirkkalan kunta Liite 7 Yhdyskuntatoimiala Ruoka- ja puhtauspalvelu Dnro 1.6.2017 PIR/338/0407/2017 SIIVOUSPLVELUN LDUNRVIOINTI Laadunarvioinnissa käytetään INST 800:2010 laadunarviointijärjestelmän silmämääräistä

Lisätiedot

2.1 Huoneen lämpötila

2.1 Huoneen lämpötila 2.1 Huoneen lämpötila Mittaustulos mittauspaikat 1. 2. 3. 4. Huoneen lämpötila C C C C Ohje: Mittaa ilman lämpötila kalibroidulla lämpömittarilla 1,1 m korkeudelta lattiasta. Tilan laajuudesta riippuen

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS AVO- JA ASUMISPALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS AVO- JA ASUMISPALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS AVO- JA ASUMISPALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot

Millainen tila on helppo pitää puhtaana? Leila Kakko

Millainen tila on helppo pitää puhtaana? Leila Kakko Millainen tila on helppo pitää puhtaana? Leila Kakko 1 2 3 http://docplayer.fi/3709510-siivous-sisailman-laatutekijana.html 4 Siivouksen vaikutus sisäilmaan Siivouksella voidaan poistaa lähinnä pinnoille

Lisätiedot

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä.

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. 1 Suojainten käyttö Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. Suojainten pukeminen Suusuojus à Suojalasit à Suojatakki à Suojakäsineet

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén Käpylän peruskoulun vanhempainilta Esityksen sisältö: Untamon tehdyt ja tulevat toimenpiteet Väinölän tehdyt ja tulevat toimenpiteet Peruskorjaukset Untamo 2014 tehdyt korjaukset Kesä: ikkunoiden avausmekanismien

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Asiakas Ohjeita työlistan täyttämiseen Seuraavat taulukot ovat apuna, kun mietit, mitä erilaisia työtehtäviä haluaisit siivoojan tekevän kodissasi ja

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET

KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET 10.8.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu PL 193 40101 Jyväskylä Hanke: KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE... 3 1.1 Hankkeen

Lisätiedot

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön!

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! PESUAINEET Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! TIKKURILAN PESUAINEET PERUSTEELLISEEN PUHDISTUKSEEN Oikealla esikäsittelypesulla varmistat maalaus systeemin toimivuuden

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Hoitoympäristön puhdistaminen. 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP

Hoitoympäristön puhdistaminen. 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP Hoitoympäristön puhdistaminen 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP SISÄLTÖ Puhdistamisen tavoite Puhtaustasovaatimukset Siivousmenetelmät Puhdistusaineet Tartuntojen torjunta PUHDISTAMISEN

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteistojen huolto- ja käyttöohjeistus Porin kaupunkiorganisaatiolle. Aleksi Vihtilä

Ilmanvaihtolaitteistojen huolto- ja käyttöohjeistus Porin kaupunkiorganisaatiolle. Aleksi Vihtilä Ilmanvaihtolaitteistojen huolto- ja käyttöohjeistus Porin kaupunkiorganisaatiolle Aleksi Vihtilä Tavoite Tarkoituksena on luoda yksinkertainen ja tiivistetty ohje Porin kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen

Lisätiedot