Kalliolan koulu. Muuton puhtaudenhallinta TPA Andersson Oy Juha Takkunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalliolan koulu. Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015. TPA Andersson Oy Juha Takkunen"

Transkriptio

1 Kalliolan koulu Muuton puhtaudenhallinta TPA Andersson Oy Juha Takkunen

2 2 Sisältö 1. MUUTTOPROSESSIN KUVAUS Kohdetiedot Muuton puhtaudenhallinnan tavoitteet Muuttoprosessin kuvaus KOHDETILOJEN PUHTAUS ENNEN MUUTTOA... 5 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus... 5 Loppusiivous ennen muuttoa... 5 Puhtauden raja-arvot ja todentaminen ennen muuttoa KÄYTETYN IRTAIMISTON PUHDISTAMINEN... 8 Irtaimiston tavanomainen puhdistaminen... 9 Kosteus- tai homevaurioituneen kiinteistön irtaimiston puhdistaminen Työntekijän henkilökohtaiset suojaimet ja altistumisen vähentäminen Yleistä irtaimiston käsittelyssä ATK-laitteet Arkistomateriaalit ja kirjat Työskentelytilat Tekstiilien ja muiden pehmeiden pintojen puhdistus KALUSTEIDEN SEKÄ IRTAIMISTON MUUTTO Lattiapintojen suojaaminen muutossa Uusien kalusteiden sekä laitteiden muutto Käytetyn irtaimiston puhdistaminen ja muuttaminen Poikkeukset käytetyn irtaimiston puhdistuksessa YLLÄPITOSIIVOUKSEN JÄRJESTÄMINEN MUUTON AIKANA LISÄTIETOA Alipaineistamisen ohjeistus: Hepa-suodattimella varustetut M- tai H-luokitellut imurit... 17

3 3 (19) 1. MUUTTOPROSESSIN KUVAUS 1.1 Kohdetiedot Rakennuksen tiedot: Yhteyshenkilön tiedot: Kalliolan koulu Rajaharjuntie Kukkila Tilakeskusinsinööri Mirka Tanskanen Hollolan tilakeskus PL Hollola puh sposti 1.2 Muuton puhtaudenhallinnan tavoitteet Tässä ohjeistuksessa määritellään Kalliolan koulun irtaimiston ja parakkien siirtoon liittyvän muuton puhtaudenhallintaan kuuluvat toimenpiteet. Irtokalusteiden ja laitteiden kuljetuksen ja asennusten aikana käytettävillä menettelytavoilla varmistetaan, että tilat pysyvät kalustus- ja muuttovaiheessa Sisäilmastoluokitus 2008 (RT ) mukaisen puhtausluokan P1 edellyttämässä puhtaustasossa. Muuttoprosessin puhtaudenhallinnan tavoitteena on myös tukea kiinteistön ylläpidon sujuvaa käynnistymistä muuton jälkeen sekä estää uusien pintojen likaantuminen tai vaurioituminen muuton aikana. 1.3 Muuttoprosessin kuvaus Ennen muuttoa ja muuton jälkeen kohdetilojen puhtaus arvioidaan Sisäilmastoluokitus 2008 asiakirjassa luovutusvaiheelle esitettyjen puhtaustasovaatimusten mukaisesti visuaalisesti sekä pintapölymittauksin. Menettely on kuvattu tässä ohjeessa luvussa 2.3.

4 4 (19) Käytetyn irtaimiston puhdistaminen ja pakkaaminen tehdään ennen muuttoa liitteessä 1. kuvattujen puhdistusmenetelmien mukaisesti. Kohdetilojen vastaanotot sovitaan Tilakeskuksen kanssa. Mahdollisille puutteiden korjauksille ja työskentelyalueiden siivoukselle on myös hyvä varata aikaa ennen muuton aloitusta. Vastaanottohetkellä kohdetilat täyttävät puhtausluokan P1 tavoitteet näkyvien ja ei-näkyvien pintojen sekä ilmanvaihtokanaviston osalta. Näkyvien ja ei-näkyvien pintojen puhtaustavoitteet koskevat rakennuksen sisäpuolisia katto-, seinä-, ja kaluste- ja lattiapintoja sekä kalusteiden sisäpintoja. Vaatimukset on kuvattu kappaleissa 2.2 ja 2.3. Vastaanottovaiheissa tehdyistä puhtaustarkastuksista ja mittauksista laaditaan kirjalliset raportit, jotka sisältävät visuaalisen arvioinnin tulokset sekä pintapölymittausten mittauspöytäkirjat. Käytettyjen ja uusien irtokalusteiden toimitusten alkamisen ehdottomana edellytyksenä on, että tiloihin on tehty em. tarkastukset ja tilat ovat täysin valmiit ja puhtaat. Käytetyn irtaimiston puhdistuksen jälkeen muutto toteutetaan muuttoaikataulun mukaan. Vanhan irtaimiston puhdistus tehdään lähtöpisteissään pakkauksen yhteydessä liitteen 1. mukaisesti parakkien ja koulun 1. ja 2. kerroksen irtaimiston osalta. Koulun kellarikerroksen irtaimiston puhdistus tehdään liitteen 1. mukaisesti erikseen tätä varten varatussa, osastoidussa tilassa koulun 1. kerroksessa. Tila sovitaan erikseen Tilakeskuksen kanssa. Uusien irtokalusteiden toimitusten alkamisen ehdottomana edellytyksenä on, että tilojen puhtaustaso on todettu ja vanhan irtaimiston puhdistus on suoritettu tämän asiakirjan ohjeiden mukaisesti, mikäli sitä on muutettu tiloihin. Ylläpitosiivouksesta vastaava siivousliike toteuttaa alkuvaiheessa noin kahden kuukauden ajan ns. tehostettua ylläpitosiivousta, jonka tavoitteena on, että ennen rakennuksen käyttöönottoa saavutettu puhtaustaso säilytetään muuttoprosessin aikana ja tilojen käyttöönoton jälkeen. Tehostetun ylläpitosiivouksen jälkeen käynnistyy sopimusohjelman mukainen ylläpitosiivous. Muuton suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon mahdollisten pihatöiden aiheuttamat pölyhaitat. Irtaimiston kuljetus tapahtuu nykyisistä toimipisteistä uusiin tiloihin ja osa irtaimistosta kulkee välivarastoinnin kautta. Välivarastointi tilan tulee olla kuiva ja puhdas. Irtaimisto säilytetään suljetuissa muuttolaatikoissa välivarastoinnin ajan. Muuton kohdetilojen ilmanvaihto pidetään jatkuvasti käynnissä 24 tuntia

5 5 (19) vuorokaudessa kalusteiden ja laitteiden vastaanottoalueilla sekä koko rakennuksessa ensimmäisen 12 kuukauden ajan kalusteiden toimittamisesta. Varsinaisen työajan ulkopuolella vähintään 30 %:n teho on riittävä. (RT ) 2. KOHDETILOJEN PUHTAUS ENNEN MUUTTOA Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus Ilmanvaihtojärjestelmän tai sen osien puhtaus tarkastetaan ennen muuton alkua objektiivisesti ja visuaalisesti. Objektiivisessa menetelmässä geeliteippi painetaan tarkastuksen kohteena olevalle pinnalle näytteenottotelalla. Telattu geeliteippi läpivalaistaan laseroptisella mittauslaitteella (BM- Dustdetector ), joka ilmoittaa pölypeittoprosenttina, kuinka suuri osa teipin pinnasta on pölyn ja lian peitossa. Tilaajan määrittelemän puhtaustason mukaan kanavisto todetaan puhtaaksi, mikäli otettujen näytteiden keskiarvo suodatinmenetelmällä mitattuna raja-arvona on pintapölymittausmenetelmällä 5,0 %. Arvioinnissa todetaan Terveen talon toteutusohjeen (RT ) mukaisesti ilmanvaihtolaitteisto puhtaaksi, jos otetuista näytteistä vähintään 80 % alittaa edellä kuvatun P1-puhtausluokan rajan. Rajan ylittäneistä näytteistä vain 5 %:lle sallitaan 50 %:n ylitys raja-arvosta. Jos yksikin näyte ylittää rajan kolminkertaisesti, on puhdistus suoritettava. Loppusiivous ennen muuttoa Siivouksen tavoitteena on saavuttaa tilaajan odotusten ja vaatimusten mukainen puhtaustaso käyttöönotettavissa tiloissa. Siivouksessa tehdään lattiapintojen käyttöönottopuhdistus tai mahdollinen lattiapinnan hoito- tai suojaus sekä poistetaan katto-, seinä- ja kalustepinnoille laskeutunut pöly, irtolika sekä tahrat. Lattiapinnat puhdistetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Imuroinnissa käytetään HEPA suodattimella (H13) varustettua, M- tai H-luokan imuria. Harjaavia työmenetelmiä ei käytetä.

6 6 (19) Siivoukseen kuuluvat tehtävät ja työn lopputulos visuaalisesti arvioiden välittömästi siivouksen jälkeen on kuvattu alla: Ylätasojen puhdistus siten että: Valaisinten, IV-kanavien, ilmanvaihtoventtiilien ja muiden näkyvien ylätasojen ulkopinnoilla ei ole näkyvää irtolikaa tai tahroja. Pinnoilta on poistettu suojakalvot ja muovit. Ei-näkyvien, kiinteiden alakattojen tai alas laskettujen alakattojen yläpuolella olevilla pinnoilla ei ole irtolikaa. Kiinteiden alakattojen yläpuolella olevien pintojen puhtaus on oltava todennettu ennen kattojen sulkemista ja avattavien alakattokasettien tms. yläpuolella olevien pintojen puhtaus ennen ilmanvaihdon toimintakokeiden käynnistämistä. Em. pintojen pintapölymäärän maksimiarvo on 5 %. Pintojen puhtaus voidaan todentaa uudestaan, mikäli puhtaudenhallinnassa on havaittu puutteita ilmanvaihdon toimintakokeiden, mittausten ja säätöjen aikana. Ovien, ovenpielten ja ovilasien puhdistus siten että: Ovissa, ovenpielissä ja ovilaseissa ei ole irtolikaa tai tahroja. Tarrat ja suojakalvot ja muovit on poistettu pinnoilta. Seinäpintojen puhdistus siten että: Seinäpinnat, porraskaiteet, katkaisijat, pistorasiat sekä seinäpinnoilla olevat muut laitteet ja pinnat ovat tahrattomat ja pölyttömät. Sähkökourujen sisäpinnoilla ei ole irtolikaa (puhtaus todennetaan ennen kourujen sulkemista). Lämpöpattereiden ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Ikkunoiden ja lasipintojen pesu siten että: Ikkunoissa, ulko- ja sisälasipinnoilla, ikkunan puitteissa ja ikkunalaudoilla ei ole tarroja, irtolikaa tai tahroja (silikoni, laasti, maali yms.). Sälekaihtimissa ei ole irtolikaa tai tahroja. Kiinteiden kalusteiden puhdistus siten että: Kiinteiden kalusteiden ja koneiden suojakalvot ja muovit on poistettu. Kalusteiden ja koneiden ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Siirrettävien kalusteiden ja -koneiden alla / takana olevilla pinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Lattiapintojen puhdistus siten että: Uudet ja säilytettävät lattiapinnat on puhdistettu materiaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lattiapinnoilla ja jalkalistoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Uusien lattiapintojen käyttöönottopuhdistus sekä uusien ja säily-

7 7 (19) tettävien pintojen hoito tai suojaus on tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lattiakaivojen ritilöistä on poistettu suojamuovit. Lattiakaivon ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai häiritseviä tahroja. Teknisten tilojen puhdistus (sähkötilat, IV-konehuoneet jne.) siten että: Lattiapinnat on puhdistettu ja suojattu valmistajan ja käyttäjän ohjeiden mukaisesti. Lattiapinnoilla ja jalkalistoilla ei ole roskia, irtolikaa tai häiritseviä tahroja. IV-konehuoneiden ilmanvaihtokoneiden ja kanavien ulkopinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai häiritseviä tahroja. Siivouksen jälkeen tilojen puhtaus arvioidaan visuaalisesti ja mitataan pintapölymittauksin Sisäilmastoluokitus 2008 asiakirjassa määritellyllä tavalla. Puhtauden todentaminen on esitetty luvussa 2.3. Havaitut poikkeamat tilojen puhtaudessa korjataan ennen muuton aloittamista tiloihin. Tulos dokumentoidaan ja toimitetaan tiedoksi tilaajalle. Edellä kuvatun puhtaustason on säilyttävä tiloissa muuton aikana. Puhtauden raja-arvot ja todentaminen ennen muuttoa Kohteen puhtausvaatimusten mukaan pinnoilla ei ennen muuttoa saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa (ml. pölyä), kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Luovutusvaiheessa tilat täyttävät tavanomaisille työtiloille asetetut puhtausvaatimukset. Puhtausvaatimus täyttää normaaleille työtiloille asetetut vaatimukset. Puhtaustason on säilyttävä tiloissa muuton ajan. Ennen muuton alkua ja ennen tilojen käyttöönottoa arvioidaan kaikki näkyvät pinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. Myös mahdollisten alakattojen yläpuoliset pinnat arvioidaan. Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisessa tilassa silmämääräisesti, että pinnoilla ei ole näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Mikäli pinnoilla havaitaan pölyä, mitataan pölykertymä geeliteippimenetelmällä INSTA 800 laadunarviointijärjestelmän mukaisesti (SFS-5994). Pölykertymän mittaus suoritetaan aikaisintaan 2 tunnin kuluttua siivouksesta, jotta ilmassa leijuva pöly ehtii laskeutua pinnoille ennen mittausta. Noin 10 % tiloja otetaan sattumanvaraisia pintapölynäytteitä tarkastuksen yhteydessä, vaikka pinnoilla ei havaittaisi pölyä Pölykertymän enimmäistasot on esitetty taulukossa 1.

8 8 (19) Taulukko 1. Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät työskentelytiloissa (RT ) Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä [%] Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita Alakaton yläpuoli, pinnat yli 180 cm korkeudella, pinnat alle 180 cm korkeudella pl. lattiapinnat 5,0 Ennen rakennuksen luovutusta Pinnat yli 180 cm korkeudella, pinnat alle 180 cm 1,0 korkeudella Lattiapinnat 3,0 Taulukossa 1 määriteltyjä pintapölykertymien maksimiarvoja noudatetaan rakennushankkeen kaikissa tiloissa tavanomaisten työskentelytilojen lisäksi. Ennen vastaanottoa näkyvien ja ei-näkyvien pintojen pölykertymän keskiarvo saa olla korkeintaan 1 % ja lattiapintojen korkeintaan 3 % BM-Dustdetector - mittalaitteella mitattuna. Näytteistä vain 15 %:lle sallitaan 50 % raja-arvon ylitys. Pölykertymän raja-arvot ylittävät pinnat on puhdistettava ennen vastaanottoa. 3. KÄYTETYN IRTAIMISTON PUHDISTAMI- NEN Kiinteistön käytettyjen irtokalusteiden ja laitteiden puhdistamistarpeen määrittelyssä on tärkeää tunnistaa, onko muutettava irtaimisto altistunut kosteus- tai homevauriolle. Mikäli pois muutettavassa tilassa/alueella ei ole todennettua kosteus- tai homevauriota, puhdistetaan irtokalusteet ja laitteet tavanomaisia siivouskäytänteitä noudattaen liitteessä 1 kuvattujen ohjeiden mukaan. Kosteus- tai homevaurioituneesta tilasta/alueelta pois muutettavan irtaimiston puhdistus tehdään myös liitteen 1 mukaan, mutta osastoidussa tilassa sekä henkilökohtaisia suojaimia käyttäen. Akuuteissa tilanteissa irtokalusteiden puhdistamistarve määritellään tapauskohtaisesti. Päälinjana on kuitenkin, että parakkien ja koulun 1. ja 2. kerroksen osalta irtaimiston puhdistus suoritetaan tavanomaisesti (liite 1. ja kappale 3.1)

9 9 (19) Irtaimiston puhdistuksessa on kuitenkin muistettava seuraava: Erityisen herkkien tai ammattitautiin sairastuneiden ihmisten huoneisiin ei pidä viedä mitään homevauriokohteessa ollutta irtaimistoa. On vaarana, että heidän oireensa palaavat uudessa sijoituskohteessakin irtaimiston mukana kulkeutuvien vähäisten altisteiden vuoksi. Käytäntö on myös osoittanut, että perusteellisinkaan homeremontti ja homeettomaksi siivous eivät välttämättä puhdista tiloja riittävän puhtaaksi herkimmille yksilöille, vaan oireet palaavat tiloihin palattaessa. TTL / Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen. Irtaimiston tavanomainen puhdistaminen Valittu toimija puhdistaa liitteen 1. mukaisesti ja pakkaa heti puhdistamisen jälkeen muutettavat tavarat muuttolaatikkoon. Muuttolaatikot tulee puhdistaa ennen tavaroiden pakkaamista. Muuttolaatikot suljetaan muovittamalla/kelmuttamatta. Irtaimiston pinnoilla oleva irtolika (pöly) puhdistetaan hienopölysuodattimella (vähintään 98 % suodatus 3 µm:n hiukkasille) varustetulla imurilla. Tämän jälkeen pinta nihkeäpyyhitään ja tarvittaessa pinnoilla oleva, kiinnittynyt lika poistetaan nihkeäpyyhkimällä tai tarvittaessa kosteapyyhkimällä mikrokuitupyyhkeellä ja heikosti emäksisellä puhdistusaineliuoksella. Desinfioivia aineita ei käytetä tavanomaisen lian poistossa. Tarpeeton irtopaperi (suurin siirtyvän pölyn lähde) hävitetään. Erilaisten materiaalien puhdistamisessa otetaan huomioon seuraavaa: Kovat pinnat kostea pyyhitään imuroinnin jälkeen (mikäli pinta kestää pyyhinnän nihkeällä menetelmällä; ei paperikantisia kirjoja ym. kosteudelle arkoja materiaaleja) Tekstiilikalusteet puhdistetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti Toimistotarvikkeet ja koriste-esineet imuroidaan ja kostea pyyhitään Taulut puhdistetaan (imurointi / lasipintojen ja kehysten nihkeäpyyhintä) Sisustustekstiilit puhdistetaan imuroimalla (erittäin likaiset pinnat pestään tai hävitetään) Tarpeeton irtopaperi (suurin siirtyvän pölyn lähde) hävitetään Siirrettävät mapit imuroidaan ulkopinnoiltaan (tarvittaessa kannet nihkeä pyyhitään) Silkkikasvit yms. puhdistetaan irtoliasta (esim. pesu suihkussa ym.)

10 10 (19) Liitteessä 1 on esitetty irtaimiston tavanomainen puhdistaminen tiivistettynä. Kosteus- tai homevaurioituneen kiinteistön irtaimiston puhdistaminen Tilat/alueet, joissa on todennettu kosteus- tai homevaurio, puhdistetaan irtokalusteet ja laitteet noudattaen Työterveyslaitoksen ohjetta (2011) Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen. Erona normaaliin perusteelliseen puhdistukseen on siivouksen kaksivaisuus ja suojaus: ensin pinnat imuroidaan (myös kovat pinnat), jonka jälkeen pinnat puhdistetaan pyyhkimällä. Siivous suoritetaan osastoidussa tilassa. Työntekijät suojautuvat mahdollisilta haitta-aineilta. Pelkkä pintojen pyyhkiminen ei riitä. Käytettävien imureiden tulee olla M- tai H-luokiteltuja ja ne varustetaan HEPA- suodattimilla (H10-H14). Tavanomaista pölynimurisuodatinta ei saa käyttää, koska mahdollinen homepöly ja muut pienet hiukkaset pääsevät sen läpi leviten sisäilmaan. HEPA- suodatin poistaa tehokkaasti pölyn, siitepölyn ja bakteerit. Työntekijän henkilökohtaiset suojaimet ja altistumisen vähentäminen Homeettomaksi siivouksen aikana on siivoushenkilöstön käytettävä henkilökohtaisia suojaimia, joilla estetään homepölyn ja homeiden aineenvaihduntatuotteiden pääsy hengitysteihin ja iholle. Siivouksesta vastaava organisaatio vastaa henkilöstönsä henkilökohtaisesta suojautumisesta työskentelyn aikana. Yleistä irtaimiston käsittelyssä Kaikki tarpeettomat tavarat hävitetään. Arkistomateriaalien (asiakirjat, mapit ym.), sekä ATK- laitteiden puhdistamisessa ja/tai hävittämisessä tulee huomioida aina ko. kohteen tietosuojan ja turvallisuuden vaatimukset sekä Kalliolan koulun ohjeet asiakirjojen säilyttämisestä Kaikki selvästi homehtunut tavara (=näkyviä homepilkkuja tai pintahometta) viedään hävitettäväksi. Myös selvästi homeelle haisevat tavarat tuhotaan. Arvotavaran asianmukaisista jatkotoimenpiteistä

11 11 (19) tulee erikseen neuvotella Tilakeskuksen kanssa (esim. vanhat opetustaulut laminoidaan). Kaikki kovat ja pehmeät kalusteet imuroidaan HEPA- suodattimella varustetulla imurilla. Suositeltava imuriluokka on M tai H. Imureiden vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa SFS-EN standardin mukaisella M- tai H-merkinnällä Huonekalut nihkeä pyyhitään yleispesuainetta käyttäen esim. nihkeytetyillä mikrokuitupyyhkeitä tai kertakäyttöpyyhkeitä, jotta imuroinnin jälkeen pinnoille jäänyt hienopöly saadaan poistettua. Pyyhinnät on suositeltavaa suorittaa vasta aikaisintaan 1 vrk:n kuluttua imuroinnista, jotta suuremmat pölyhiukkaset ehtivät riittävästi laskeutua pinnoilla Kovien pintojen puhdistusaineeksi riittää yleensä yleispuhdistusaine. Desinfioivia pesuaineita, kuten kloori- tai perhappoja sisältäviä tuotteita, voidaan käyttää jos epäillään, että pinnoilla on runsaasti hometta sisältävää likaa esimerkiksi pinnan epätasaisuuden takia (jumppamatot ym.). Käyttäessä erikoisaineita on ensin varmistettava puhdistusaineen soveltuvuus kyseiselle pinnalle ja noudatettava käyttöselosteiden ohjeita suojautumisesta ja varoajoista. Tarkat tiedot desinfioivien aineiden soveltuvuudesta antaa ainevalmistajat. Paperimateriaaleista skannataan välttämättömät mukaan ja kaikki tarpeeton hävitetään, ellei paperimateriaalille ole erikseen suunniteltua säilytystilaa Astiat pestään astianpesukoneessa ja pakataan puhtaisiin kuljetuslaatikoihin. Myös kovamuoviset lelut ym. astiapesukoneen kestävät tavarat voidaan pestä astianpesukoneessa (legot/lelut/pallot ym.) Syntyvät siivousjätteet suljetaan ilmatiiviisti ja kuljetetaan päivittäin pois alueelta Siivousjätettä ovat siivousroskat, imurin ja hengityksensuojaimen suodattimet, pölypussit, kertakäyttöpyyhkeet ja imuroitu pöly Puhdistettu irtaimisto pakataan puhdistustilan jälkeen puhtaassa tilassa suljettavaan muuttolaatikkoon (laatikko suljetaan kelmulla) ja kuljetetaan kohteeseen puhdistettuna ja pakattuna. ATK-laitteet ATK- ja muut elektroniikkalaitteet keräävät itseensä pölyä, joka tulisi poistaa laitteista. Laitteiden kannet irrotetaan ja osastoidussa /alipaineistetussa erillisessä tilassa tai ulkona puhalletaan pölyt pois paineilmapistoolilla (suositellaan suodatettua, vedetöntä ionisoitua paineilmaa). Kannet ja

12 12 (19) kotelot pyyhitään kuten muutkin kovapintaiset kalusteet. Työskentelyssä tulee huomioida sähköturvallisuusohjeet. Arkistomateriaalit ja kirjat Homevaurioituneissa tiloissa varastoitua arkistomateriaalia ei pidä viedä työskentelytiloihin. Arkistomateriaalit voidaan imuroida pölyttömäksi HEPA- imurilla, mutta kovin hyvää tulosta ei normaalimenetelmillä saavuteta. Uudempaa materiaalia voidaan kopioida. Alkuperäiskappaleiden arkisto tulee sijoittaa tilaan, jossa on erillisilmastointi, ja joka on alipaineinen muihin tiloihin nähden. Mapeista ja kirjoista puhdistetaan kannet, sillä välilehtiin ei yleensä pääse merkittäviä määriä homepölyä. Pientä alipaineistajaa voidaan käyttää kohdepoistona puhdistettaessa mappien sisäosia (paperista irtoava pöly). Puhdistustyötä suoritetaan HEPA- suodattimella varustetulla imurilla ja nihkeäpyyhinnällä. Tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää pesuaineita. Työssä voidaan käyttää myös tehokasta imuria, esim. imulaitteena korkeapainepuhallin, jonka poistoilma on johdettu ulos. Laitetta/ laitteita käytetään myös työskentelyalueiden päivittäiseen puhdistukseen. Paineilmalla huuhdellen tehtävässä puhdistuksessa (esim. mapit ja kirjat) pöly ohjataan alipaineistajan kautta suoraan ulos (suodatettuna). Työskentelytilat Irtaimiston puhdistustilojen järjestämisessä otetaan huomioon seuraavat tekijät: Mikrobivaurioituneen tilan irtaimisto tulee puhdistaa mahdollisimman puhtaissa tiloissa, jotta ympäristön epäpuhtaudet eivät puhdistustyön yhteydessä, tai sen jälkeen pääse kontaminoitumaan puhtaisiin tiloihin siirrettävää, jo puhdistettua, materiaalia Irtaimiston puhdistamiseen käytettävä alue on kokonaisuudessaan eristettävä muista tiloista väliaikaisilla osastoivilla suojaseinillä (tai muuten varmistutaan riittävästä osastoinnista). Puhdistustilan ilmanvaihto järjestetään koneellisesti siten, että puhdistustila on alipaineinen ja puhdistustyössä mahdollisesti irtoava pöly johdetaan suodattimella varustetun puhaltimen kautta ulos. Korvausilma puhdistustilaan tulee järjestää mieluiten suodattimen läpi (mieluiten HEPA-suodatus/ vähintään F7 suodatin) Puhdistustilaan siirretään irtaimistoa siten, että työskentelylle jää riittävästi tilaa. Tilassa oleva irtaimisto puhdistetaan yhdellä kertaa

13 13 (19) (esim. yhden työpäivän kuluessa) ja siirretään sen jälkeen puhtaisiin tiloihin ja pakataan Tekstiilien ja muiden pehmeiden pintojen puhdistus Pehmeistä materiaaleista homepölyn puhdistaminen on hankalampaa kuin kovista pinnoista. Homeen haju tarttuu yleensä vahvemmin pehmeisiin pintoihin Pääperiaatteena on hävittää kaikki tekstiilit ja matot, joita ei voida pestä tavalliseen tapaan pesukoneessa pesuohjeitten mukaan C:ssa tai pesulassa Parhaiten homeenhajun poistaa kemiallinen pesu Sohvat, nojatuolit, pehmustetut työtuolit korvataan uusilla kalusteilla, sillä pehmusteissa mahdollisesti esiintyvän mikrobikasvuston poistaminen on erittäin vaikeaa. Esim. erilaiset desinfiointikäsittelyt tappavat mikrobit, mutta eivät poista kuollutta kasvustoa, joka voi edelleen aiheuttaa oireita homeelle herkistyneille henkilöille. Liitteessä 1 on esitetty mikrobi- tai homealtistuneen irtaimiston puhdistuksen toteutus tiivistettynä. 4. KALUSTEIDEN SEKÄ IRTAIMISTON MUUTTO Lattiapintojen suojaaminen muutossa Lattiapinnat suojataan niin, että kalusteiden ja laitteiden purku, käsittely ja kuljetus eivät vaurioita lattiapintoja. Pölyn leviämistä voidaan estää sijoittamalla ilmanpuhdistimia pakkausten purkupisteiden läheisyyteen. Käytävät ja muut runsaasti liikennöidyt kulkuväylät suojataan lattiapinnoiltaan niin, että ne eivät vaurioidu kalusteiden ja laitteiden kuljetuksen aikana. Lattiasuojausten kiinnityksessä käytetään teippiä, joka ei jätä lattiapintaan vaikeasti poistettavia tahroja. Vastaanottopisteiden päivittäinen ylläpitosiivous käynnistetään heti muuton alkaessa.

14 14 (19) Ulko-ovet suljetaan välittömästi kalusteiden ja laitteiden siirron jälkeen pölyn leviämisen estämiseksi. Sisäänkäynteihin asennetaan kosteutta ja hienoa irtolikaa sitovat tekstiilimatot, jotka imuroidaan päivittäin. Ylimääräiset tekstiilimatot sekä lattiansuojaukset poistetaan heti muuton päätyttyä. Uusien kalusteiden sekä laitteiden muutto Uuskalustetoimituksista vastaavat tavarantoimittajat vastaavat seuraavista toimenpiteistä: kalusteiden kuljetukseen varataan ns. ulko- ja sisämiehet ulkoa kulkeutuvan lian estämiseksi kalusteiden pakkaukset poistetaan heti rakennukseen toimituksen jälkeen pakkaukset puretaan keskitetysti siihen varatussa, rajatussa tilassa jonka jälkeen ne kuljetetaan paikoilleen purkupisteen lattiapinnan suojauksesta? (tai sovitaan lattiansuojauksesta erikseen esim. rakennusliikkeen kanssa) kalusteiden kokoamisessa käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä tai kohdepoistolla varustettuja työvälineitä (kalusteet voidaan koota työpisteissä) kokoamisen jälkeen kalusteet imuroidaan HEPA-suodattimella varustetulla imurilla sekä nihkeä pyyhitään sisä- ja ulkopinnoiltaan Uusien kalusteiden ja laitteiden kuljetus, mahdollisesti tarvitsema välivarastointi, vastaanottaminen nostoineen, haalaus asennuspaikalle, kaikki toimitukseen sisältyvä purkaminen, toimitusten puhdistaminen ulko- ja sisäpinnoilta, kaikki toimitukseen sisältyvän ja siitä syntyvän jätteen käsittely jätehuoltosuunnitelman mukaisille lajittelupisteille kuuluu tavarantoimittajille. Jätteet lajitellaan Hollolan kunnan määräysten mukaisesti. Käytetyn irtaimiston puhdistaminen ja muuttaminen Käytetyt irtokalusteet, irtaimisto ja laitteet puhdistetaan ja pakataan lähtöpisteessään palveluntuottajan toimesta. Kosteus- ja homevaurioituneiden tilojen irtaimiston puhdistus suoritetaan ennen lopulliseen sijoituspaikkaan

15 15 (19) viemistä osastoidussa puhdistustilassa. Irtokalusteiden ja irtaimiston puhdistamisesta vastaa palveluntuottaja. Muutettava tekninen laitteisto puhdistetaan ennen muuttoa alan ammattilaisten toimesta. Tilakeskus sopii puhdistuksesta ja siitä kuka sen hoitaa. Toimipisteistä etsitään mahdollisimman puhdas tila jossa tekninen laitteisto /sähkölaitteet voitaisiin puhdistaa ennen muuttoa. Poikkeustapauksissa puhdistaminen voidaan tehdä esim. erillisessä kontissa. Irtokalusteiden kuljetus lähtöpisteestä hoidetaan puhtaalla kuljetuskalustolla. Muuttolaatikot toimitetaan aikataulussa ja puhtaina (ei näkyvää irtolikaa) muuttopisteisiin. Irtaimiston muutossa ei käytetä pölyä tuottavia pakkauksia, lavoja tms. Uuden irtaimiston pakkausten poisto on kuvattu kohdassa 4.2. Lisäksi muuttolaatikoiden on oltava suljettavissa niin, ettei irtaimisto pääse niissä pölyyntymään varastoinnin aikana. Poikkeukset käytetyn irtaimiston puhdistuksessa Kirjaston kirjat puhdistetaan imuroimalla ja pyyhkimällä kannet. Kirjat pakataan suljettaviin laatikoihin ja varastoidaan Tilakeskuksen esittämään paikkaan. Täytetyt eläimet tulisi joko hävittää tai puhdistaa kosteus- ja homevaurioituneen irtaimiston puhdistus tilassa esim. pensseleillä tomuttamalla, mikäli imurointia ei voida käyttää. 5. YLLÄPITOSIIVOUKSEN JÄRJESTÄMINEN MUUTON AIKANA Käyttöönotettavien tilojen on täytettävä puhtausluokan P1 mukaiset puhtausvaatimukset, puhtaus arvioidaan luvun 2.3 mukaisesti. Puhtausluokan P1 mukaisesti pinnoilla ei saa olla silmin havaittavaa irtolikaa, roskia tai tahroja. Pintojen pintapölymäärän maksimiarvo on 1 % ja lattiapintojen maksimiarvo 3 % BM-Dustdetector-mittalaitteella mitattuna. Ylläpitosiivous käynnistetään heti käyttöönotettavien tilojen valmistumisen jälkeen. Muuton aikana vastaanottopisteet sekä muuttoalueet siivotaan

16 16 (19) päivittäin. Tavoitteena on, että ennen rakennuksen käyttöönottoa vastaanottovaiheessa saavutettu puhtaustaso säilytetään muuttoprosessin aikana. Tilojen tehostettua siivousta suositellaan ennen toiminnan alkua ja toiminnan alkamisen jälkeen noin kahden kuukauden ajan. Tehostetun siivouksen tavoitteena on ylläpitää luovutusvaiheen puhtaustaso estämällä mm. jälkitöistä aiheutuneen pölyn leviäminen jo aiemmin puhdistetuille pinnoille. Tehostetussa siivouksessa painotetaan yli 180 cm:n korkeudella sijaitsevia pintoja ja ulottuville pinnoille suoritetaan päivittäinen siivous. Tehostetun siivouksen jälkeen siirrytään normaaliin siivousohjelmaan. 6. LISÄTIETOA Alipaineistamisen ohjeistus: Osastoitavan tilan on oltava alipaineinen ympäröiviin tiloihin nähden. Alipaineistuksessa osaston työskentelytilasta poistetaan ilmaa niin, että korvausilman virtaus on aina puhtaasta tilasta likaiseen tilaan päin. Työmaan alipainelaitteisto tulee mitoittaa niin, että se vaihtaa työalueen ilman vähintään 6 kertaa tunnissa. Riittävä alipaineistus järjestetään vähintään kahdella ali-paineistuslaitteella. Alipainelaitteet kytketään eri virtapiireihin ja ne pidetään käynnissä 24 h/vrk. Tällä varmistetaan, että laitteet eivät kytkeydy pois päältä samanaikaisesti. Tavoitellun paine-erotuksen tulisi olla n. 10 Pa alipainetta työalueella suhteessa käytössä oleviin tiloihin. Korvausilman reitti on hallittu eikä korvausilmaa pääse alueelle esim. avonaisista ikkunoista tai ovista vaan ne pidetään työn ajan suljettuina. Poistoilma johdetaan osaston ulkopuolelle ulkoilmaan. Mikäli poistoilma johdetaan ulkoilmaan toisten rakennusten, kulkureittien tai ilmanvaihdon raitisilmanoton välittömään läheisyyteen, tulee poistoilma suodattaa vähintään G4 -luokan karkeasuodattimella ja F7 -luokan hienosuodattimella. Karkeasuodattimen toimivuudesta tulee huolehtia imuroimalla tai vaihtamalla se uuteen säännöllisin väliajoin pölyisyyden mukaan. Poistokanavana käytetään taipuisaa muoviputkea, esimerkiksi muovista haitariletkua tai vähintään 0.10 mm vahvuista muovikalvosukkaa. H13 luokan HEPA-suodattimella varustetun alipaineistuslaitteen poistoilma voidaan johtaa työmaan sisätiloihin. Tarvittava alipaineistuslaitteen ilmavirta (m3 /h) lasketaan kaavasta (1) Ilmavirta (m3 /h) = (6 20) * V, missä V on työtilan tilavuus (m3). Riittävä ali-

17 17 (19) paine todetaan jatkuvakäyttöisillä, tallentavilla paine-eromittareilla tai silmämääräisesti muoviseinämien avulla (seinämät selvästi pullistuneita työtilaan päin). Lisätietoa osastoinnista ja alipaineistuksesta saa seuraavista RATU korteista: Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku, Ratu Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet käsittely ja suojaus Ratu Hepa-suodattimella varustetut M- tai H-luokitellut imurit Lyhenne HEPA tulee englanninkielisestä termistä High Efficiency Particulate Arrestance filter. HEPA -suodattimien läpäisyä kuvaavat suodatusluokat ovat H10... H14. HEPA- suodatin poistaa tehokkaasti pölyn, siitepölyn ja bakteerit. Tavanomaista pölynimuria ei saa käyttää, koska home-pöly pääsee sen läpi, leviten sisäilmaan. Tärkeä tekijä suodatinluokan lisäksi on koko imurin ero-tusaste, joka riippuu imurin rakenteesta. Rakennus- ja teollisuusimurit on luokiteltu L (Low risk), M ja H- luokkiin, joista M- (Medium risk) ja H- (High risk) luokan imurit soveltuvat parhaiten vaativiin rakennusja homepölysiivouksiin. Imureiden vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa SFS-EN standardin mukaisella M- tai H-merkinnällä. Merkintä löytyy imurin arvokilvestä.

18 18 (19) Liite 4. Irtaimiston puhdistaminen, Kalliolan koulu Puhdistettava irtaimisto Puhdistusmenetelmä Väline / kone Puhdistus- /suoja-aine Muuta huomioon otettavaa Kovapintaiset kalusteet -pöydät, tuolit, pulpetit, Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Irtaimisto puhdistetaan ulko- ja sisäpinnoiltaan kaapit, roskakorit ysm. Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyde Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) Tekstiilikalusteet - testiilipäällysteiset ka- Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Materiaalin kosteudenkesto huomiotava puhdistusmenetellusteet, sermit yms. Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) män valinnassa. Menetelmällä voidaan puhdistaa ainostaan kalusteen pinta Kovapintaiset esineet - koriste-esineet, taulut Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Kovapintaiset pakkaukset ja muovipakkaukset puhdistetaan ohjeen lokerikot, peilit yms. Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) mukaan. Ilmatiiviitä pakkauksia ei tarvitse avata HUOM! Vanhat kasvitaulut laminoidaan uudelleen! - legot ja vastaavat kovapintaiset lelut ym. Pesu Pesu käsin tai astianpesukoneella Käsin pesussa heikosti emäksinen puhdistusaine varmistetaan pesun kestävyys käsin/kone Tekstiilit - verhot Pesu Pesetetään pesulassa (min. 60 C) Pyykinpesuaine Mikäli tekstiili ei kestä 60 C:n pesulämpötilaa, pesu suoritetaan - muut sisustustekstiilit tai pestään itse pesuohjemerkinnän mukaisesti Homeenhajun poistamista voidaan tehostaa useilla pesukerroilla Kemiallinen pesu poistaa tehokkaimin homeenhajua Ilmanpuhdistimet yms. laitteet - Puhdistus valmistajan ohjeen mukaan - ATK-laitteet, elektroniset laitteet ja mittarit Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Laitteiden ulkopinta imuroidaan ja pyyhitään. Sisäosat puhdistetaan Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) paineilmalla ulkotiloissa tai alipaineistetussa osastossa ottaen Puhdistus paineilmalla Paineilmalaite - huomioon poistoilman suodatus (HEPA) Kodinkoneet - jääkaapit Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Kodinkoneet puhdistetaan ulko- ja sisäpinnoiltaan - mikroaaltouunit Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) - liedet - pakastimet Paperi- ja pahvimateriaali - pahvilaatikot Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Vältetään veden käyttöä puhdistuksessa, jotta materiaalin pinta - esitteet ei kostu - pahvitaskut yms.

19 19 (19) Puhdistettava irtaimisto Puhdistusmenetelmä Väline / kone Puhdistus- /suoja-aine Muuta huomioon otettavaa Arkistomateriaali Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Arkistotaskuista puhdistetaan vain ulkokannet. Vältetään veden käyttöä, jotta pinta ei kostu. Muovipintaiset kansiot ja kovakantiset kirjat - mapit, oppikirjat yms. Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Avokansiot puhdistetaan ulko- ja sisäpinnoiltaan Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) Kirjoista imuroidaan ulkopinnat Sisäliikuntavälineet - liikuntamatot, jumppapal-imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Huokoisten materiaalien hävittäminen suositeltavaa lot yms. Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) Desinfioiva, pinnalle soveltuva aine Viher- ja silkkikasvit Imurointi HEPA-suodattimella (10-14) varustettu imuri - Silkkikasvit pestään juoksevalla vedellä Nihkeäpyyhintä Mikrokuitupyyhe Heikosti emäksinen puhdistusaine (ph 8,1-10) Viherkasvien multa (vähintään pintamulta) vaihdetaan Suihkutus Suihkukaappi / -huone -

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen 2 Sisällys/Sivu 1. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta... 3 2. Pölyn leviämisen estäminen kosteus- ja homevaurioiden

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Mikko Kallinen Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Aducate Reports and Books 4/2010 Aducate Centre for Training and Development MIKKO KALLINEN Mikrobi-

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN

OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN PUTUSA -tutkimushanke OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN Sisältö Korjausrakentamisen pölyt. 2 Pölyistä aiheutuvat haitat..... 2 Pölyntorjunnan tavoitteet.... 3 Pölyntorjunnan keinot.... 3 Tärkeimmät

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry.

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 1 ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. 2 Sisäilmaopas 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa Marko Angelvuo Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa Aducate Reports and Books 4/2011 Aducate Centre for Training and Development MARKO ANGELVUO Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus

Lisätiedot

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ

1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ 1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0240 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (9) TAVANOMAISET PURKUTYÖT Vaaralliset aineet käsittely ja suojaus Rivning, farliga material

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Huolellinen korjaussuunnitelma. rahaa ja aikaa s. 4 5 Asumisterveysliiton irtaimiston puhdistamisohje s. 7

ASUMISTERVEYS. Huolellinen korjaussuunnitelma. rahaa ja aikaa s. 4 5 Asumisterveysliiton irtaimiston puhdistamisohje s. 7 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2014 Huolellinen korjaussuunnitelma säästää rahaa ja aikaa s. 4 5 Asumisterveysliiton irtaimiston puhdistamisohje s. 7 @home SISÄLTÖ 3 Talkoot

Lisätiedot

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10 Kodin käyttöopas 2 Sisällysluettelo 1 Asunto-osakeyhtiö... 2 Uudessa kodissa............. 4.......... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit......... 9 4 Vakuutukset......... 10 5 Kodin huolto ja kodissa tehtävät

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 2

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 2 Pentti Harju Ilmastointitekniikan oppikirja 2 Työturvallisuus 2.2. Henkilönsuojaimet Työpuku on suojavaatetus (suojain) silloin, kun se suojaa käyttäjäänsä eikä vain asun alla olevaa vaatetusta likaantumiselta.

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot

Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot 1.12.2008 Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot PL 25, 02131 Espoo Dipl.ins. Jorma Säteri Valkjärventie 1 Puh. (09) 4355 560 Fax (09) 4355 5655 www.sisailmayhdistys.fi Sisäilmastoluokitus

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 RL/2/Kesäkuu 2001/500/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

Mikko Piili PEREHDYTTÄMISOPAS OMAKOTITALOJEN ILMAN- VAIHTOJÄRJESTELMIEN PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON

Mikko Piili PEREHDYTTÄMISOPAS OMAKOTITALOJEN ILMAN- VAIHTOJÄRJESTELMIEN PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON Mikko Piili PEREHDYTTÄMISOPAS OMAKOTITALOJEN ILMAN- VAIHTOJÄRJESTELMIEN PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka Marraskuu 2012 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Jarmo Hulkko Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Esimerkkikohde Keltinmäen koulun peruskorjaus, vaihe 1 Aducate Reports and Books 5/2010 Aducate Centre for Training and

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään HATTULA-KIINTEISTÖT OY 1 (15) ASUMISOPAS Tämä asumisopas jaetaan jokaiseen huoneistoon ja taloon muuttaville uusille asukkaille. Asumisoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Hattulan kunnan vuokratalojen

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot