Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita."

Transkriptio

1

2

3

4 /24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

5 /24 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushanke Kohde Rakennuttaja YLEISTÄ RISKIEN HALLINTA Suunnittelijoiden vastuu Työmaatekniikka Materiaalivalinnat KOSTEUDENHALLINTA TYÖMAALLA Kosteusriskien selvitys Betonivalujen kuivumisaika arviot Materiaalien ja tarvikkeiden käsittely Kastumisen estäminen ja sääsuoja Kosteudenhallinnan organisointi Kosteusmittaussuunnitelma ja tulosten dokumentointi RAKENNUSMATERIAALIEN JA LAITTEIDEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Materiaalikuljetukset Materiaalien säilytys työmaalla JÄTTEIDEN KÄSITTELY TYÖMAALLA SIIVOUS TYÖMAAN VAIHDEIDEN MUKAISESTI Runkotyövaihe Sisärakennus ja pinnoitusvaihe Työmaan loppusiivous Yleistä loppusiivouksesta Toimintakoevalmius Kohteen siivous luovutusta varten TYÖMAAN PÖLYNHALLINTA Työkoneet Työmaa alueen osastointi ja alipaineistus... 20

6 / IV asennusalueiden vaatimukset Pölynhallinta P1 tiloissa ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN SIISTEYS JA TUPAKOINTI MATERIAALIVALINNAT TOIMINTAKOKEET TUULETUSAIKA... 23

7 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1.1. Rakennushanke 1.2. Kohde /24 Hanke käsittää Laukaan kunnan paloaseman uudisrakennus työt. Kohde sijaitsee Laukaassa, osoitteessa Jyväskyläntie 141, LAUKAA. Kohderakennuksia on 2. Päärakennus on 2 kerroksinen toimitilarakennus ja piharakennus 1 kerroksinen. Rakennusten käyttäjäksi tulee Keski Suomen pelastuslaitos. Päärakennuksen paloluokka P1, piharakennuksen paloluokka on P3 ja rakennustöiden puhtausluokaksi P1. Sisäilmastoluokaksi on asetettu S2. Kaikkien kohteessa käytettävien materiaalien tulee olla M1 päästöluokkaa. Ilmanvaihdon osien tulee olla M1 puhtausluokan osia Rakennuttaja Laukaan kunta / Tekninen lautakunta PL LAUKAA Tilapalvelupäällikkö Mika Vornanen gsm sähköposti: Rakennuttajan ja hankkeen muiden osapuolten tarkemmat yhteystiedot on kirjattu urakkaohjelmaan. 2. YLEISTÄ Tilaaja on määrännyt Laukaan kunnan paloaseman rakennushankkeen toteutettavaksi Terve Talo kriteerien mukaisesti ja kohteen suunnitelma asiakirjat on laadittu siten, että ne lähtökohtaisesti täyttävät kriteerit. Tässä asiakirjassa määritellään rakennushankkeen Terve talo toimintaohjeet työmaaaikana sekä niiden urakoitsijoille asettamat vaatimukset. Tämä asiakirja täydentää urakkaohjelman, urakkarajaliitteen sekä työturvallisuusasiakirjan ohjeita ja on puhtaudenhallinnan osalta määräävämpi kuin edellä mainitut asiakirjat, mikäli asiakirjoissa on ristiriitoja.

8 /24 Urakkaohjelman mukainen päätoteuttaja nimeää henkilön, joka vastaa koko rakennusajan Terve talo ohjeiden toteuttamisesta kohteessa. Päätoteuttaja vastaa Terve talo ohjeiden tiedottamisesta kaikille työmaalle toimiville urakoitsijoille ja heidän työntekijöilleen. Terve Talo ohjeet tulee sisältyä urakoitsijan työmaaperehdytykseen. Kukin urakoitsija on omalta osaltaan velvoitettu noudattamaan tämän asiakirjan ohjeita. Työmaalla suoritetaan Terve Talo valvontaa normaalin työvalvonnan yhteydessä. Viikoittain suoritetaan erillinen Terve Talo tarkastus, josta laaditaan tarkastuskertomus. Mikäli samalle urakoitsijalle joudutaan kolme kertaa huomauttamaan samasta poikkeamasta Terve Talo toiminnassa, perii tilaaja urakoitsijalta urakkasakkona 500 /huomautus. Tilaaja järjestää työmaalla toimivalle henkilöstölle Terve Talo ohjeistuksesta koulutustilaisuuden. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle, kun työmaalla on sellainen vahvuus työntekijöitä, että koulutus voidaan järjestää. Koulutuksia pidetään tarvittaessa useampia. Tilaaja kieltää polttomoottorikäyttöisten työkoneiden käytön rakennuksen sisätiloissa. 3. RISKIEN HALLINTA 3.1. Suunnittelijoiden vastuu Kohteen suunnittelijat ovat toteuttaneet omien alojensa suunnitelmat siten, että rakenne ja talotekniset ratkaisut vastaavat hyvää rakennustapaa ja niiden toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti ei aiheuta riskirakenteita. Suunnittelussa on erityisesti huomioitu RT kortin RT Terveen Talon rakentamisen kriteerit Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle sekä siihen täydennettyjen tilaajan suunnitteluohjeiden vaatimukset. Suunnitelmissa on pyritty kaikissa kohdissa huomioida mahdolliset kosteusriskit, muun muassa tarkastelemalla liittymärakenteet, joissa on mahdollisuus ilmavuotoihin ja sen mukana konvektioon. LVI suunnittelussa on rakenteiden toteuttaminen suunniteltu siten, että mahdolliset vuodot putkistoissa ilmenevät mahdollisimman pian, eivätkä ne ehtisi aiheuttaa vaurioita Työmaatekniikka Pääurakoitsijan tulee huomioida mahdolliset riskirakenteet (esim. vedeneristeiden liittymäkohdat, ikkunoiden tiivistykset sekä vesikaton läpiviennit) ja pyrkiä toteuttamaan ne hyvän rakennustavan mukaisesti ja suunnitelmien mukaan mahdollisimman huolellisesti.

9 /24 Mikäli suunnitelma asiakirjoissa vaikuttaa olevan jokin rakenneratkaisu, joka ei vastaa hyvää rakennustapaa tai siinä on muutoin jotain parannettavaa, tulee havainnon tehneen urakoitsijan tiedottaa asiasta rakennuttajaa ja valvojaa sekä selvittää asia suunnitelmasta vastaavan suunnittelijan kanssa. Muutokset tulee kirjata revisioina suunnitelmiin. Suunnitelmien muuttaminen ilman tilaajan tai valvojien tiedottamista on kielletty Materiaalivalinnat Hankkeessa käytettävät materiaalit on suunnittelussa valittu siten, että ne täyttävät M1 päästöluokan vaatimukset kaikissa rakennekerroksissa. Materiaalit on kirjattu suunnitelma asiakirjoihin tuotemerkeittäin ja perheittäin tarjouspyyntövaiheessa, jotta urakoitsijat tietävät tarjota työtä oikeilla materiaaleilla. Mikäli suunnitelmaasiakirjoissa ei ole määritelty tuotemerkkiä, voi urakoitsija valita käytettävän tuotteen vapaasti, kunhan materiaali täyttää sille muutoin asetetut vaatimukset. Kukin urakoitsija voi omaan urakkaansa liittyen ehdottaa vaihtoehtoisia materiaaleja työn alettua urakkaohjelmassa esitetyn menettelyn mukaisesti. Vaihtoehtomateriaalien tulee täyttää M1 päästöluokan vaatimukset. Materiaalit tulee hyväksyttää arkkitehdilla, valvojalla ja rakennuttajalla ennen käyttöä. Mikäli materiaalimuutoksella on vaikutusta hintaan, käsitellään se urakkaohjelmassa esitetyn mukaisesti. Ne materiaalit, jotka jäävät näkyviin valmiissa pinnassa tai muutoin vaikuttavat näkyvään pintaan, on toteutettava suunnitellun mukaisesti, ellei materiaaleista erikseen ole annettu ohjetta. Ainoa poikkeus M1 luokan tuotteista, joka sallitaan ennalta, on kontaktiliiman käyttö muovimattojen jalkalistojen sekä muovimattojen ylösnostojen asennuksissa. Näissäkin tapauksissa kiinnitysrakenteiden tulee täyttää pinnoitettavuuden vaatimukset alustan kosteuden osalta ennen asennuksien suorittamista. Niissä tuoteryhmissä, joissa vaaditaan tuotteiden CE merkintä, tulee esitetyllä vaihtoehtotuotteella olla asianmukainen merkintä. Materiaalin vaihtoa esittävän urakoitsijan tulee hankkia tarvittavat materiaalin todistukset tuotteista ennen hyväksyttämistä. Käytettävien materiaalien yhteen sopivuuden takaamiseksi tuotteiden tulee olla samaan tuoteperheeseen kuuluvia, esimerkiksi märkätilojen tasoitteet, vedeneristeet ja kiinnityslaastit tulee olla samaa sertifioitua järjestelmää. Mikäli näin ei voida menetellä, tuotteiden yhteensopivuus tulee osoittaa muutoin. Käytetyistä materiaaleista tulee kerätä kiinteistön huoltokirjaa varten asianmukaisesti tarvittavat tuotetiedot sekä hoito ohjeet sähköisessä muodossa urakkaohjelman ja rajaliitteen velvoitteiden mukaisesti. Huoltokirjan materiaalin koonti tulee aloittaa välittömästi urakka aikana.

10 4. KOSTEUDENHALLINTA TYÖMAALLA /24 Pääurakoitsija laatii työmaalle kosteudenhallintasuunnitelman urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen velvoitteiden mukaisesti. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa tulee käsitellä kattavasti ja selkeästi jäljempänä esitetyt asiat. Suunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajan asettamilla työmaan valvojalla sekä Terve Talo valvojalla. Suunnitelman toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Kaikki sivu ja aliurakoitsijat ovat velvollisia sitoutumaan pääurakoitsijan laatiman kosteudenhallintasuunnitelman noudattamiseen Kosteusriskien selvitys Pääurakoitsijan tulee oman työnsä osalta laatia luettelo kaikista kohteen rakenteista, joiden toteutukseen ja työn lopputuloksen vaatimustenmukaisuuteen liittyy kosteusteknisiä riskejä. Luettelo on esitettävä rakennuttajalle ja valvojille. Luettelo on dokumentoitava urakan asiakirjoihin ja urakoitsijoiden työnjohdon on kiinnitettävä erityistä huomiota luetteloon kirjattujen detaljien toteuttamiseen. Kriittisimmistä rakenteista on laadittava tehtäväsuunnitelmat. Tilaajan edellyttää tehtäväsuunnitelmien laatimista vähintään alla olevassa luettelossa TESU merkinnällä olevista kohteista. Suunnitelmat tulee toimittaa tilaajalle sekä valvojille nähtäväksi ennen työvaiheen aloittamista. Kosteusteknisiä riskejä sisältäviä rakenteita ja työvaiheita ovat muun muassa: Maanpainerakenteiden lämmön ja kosteudeneristykset, TESU Ikkunoiden vesipellitykset, TESU Ikkunoiden ja ovien karmien kiinnitykset ja tiivistykset, TESU Höyrynsulkurakenteiden liitokset Rungon liikuntasaumat Alapohjan liittymärakenteiden tiivistykset Sekarakenteet Lämmitys, vesi ja viemäriputkien liitokset (erityisesti paineelliset putket) Märkätilojen ja autohallien vedeneristeiden liittymät, mm. kaivoliitokset Märkätiloissa ja autohalleissa tehtävät kiinnitykset (esim. altaat, WCistuimet, kaiteet ja varusteet yms.) Vesikaton rakennus, TESU (sääsuoja)

11 4.2. Betonivalujen kuivumisaika arviot /24 Kohteessa suoritettavien betonivalutöitä ennen tulee arvioida valettavan rakenteen kuivumisaika, jotta työmaa voidaan aikatauluttaa pinnoitukseen ajoissa. Rakenteiden kuivumisajat lasketaan perustuen Suomen Betonitieto Oy:n vuonna 2002 julkaistuun oppaaseen Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi sekä oppaaseen Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet (Suomen Betonitieto Oy, 2007). Kuivumisen nopeuttamiseksi tulee valuissa mahdollisuuksien mukaan käyttää nopeasti kuivuvia betonilaatuja, joiden vesi sidosaine suhde on 0,5 tai pienempi. Työmaalla betoniin ei saa valun yhteydessä lisätä vettä. Lattioiden betonivalujen kosteudet tulee mitata em. mainittujen julkaisujen ohjeiden mukaisesti ennen pumpputasoitteen levittämistä ja betonirakenteen kosteusarvojen tulee täyttää pinnoitteen vaatimukset. Mikäli pinnoitteella ei ole tuotevalmistajan antamia raja arvoja, noudatetaan pinnoituksessa oppaan Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet raja arvoja. Märkätilojen osalta tulee huomioida, että rakenteen tulee täyttää samat vaatimukset kuin ympäröivien tilojen lattioiden, vaikka käytettävä pinnoite sallisi korkeamman kosteuden kuin ympäröivissä tiloissa. Pääurakoitsijan on päivittäin seurattava valutilojen lämpötilaa ja suhteellista kosteutta, jotta kuivumisen voidaan olettaa edistyvän arvion mukaisesti. Mikäli tilojen olosuhteet eivät ole kuivumiselle otolliset, tulee olosuhteita pyrkiä hallitsemaan joko osastoinnilla ja koneellisesti tuulettamalla. Läpivetona tuulettaminen on kielletty. Mikäli osastointi ja tuuletus eivät riitä, tulee kosteuden hallintaa käyttää siihen tarkoitettuja kondenssikuivaimia tai vastaavia laitteita. Olosuhteen seuraamiseen työmaalla tulee käyttää tallentavaa mittalaitetta, joka mittaa sekä lämpötilaa että suhteellista kosteutta. Mittalaitteet tulee pystyä lukemaan työmaalla hetkellisen olosuhteen osalta tarvittaessa päivittäin. Tallenteen tulokset tulee toimittaa rakennuttajalle sekä valvojalle selkeä lukuisina, graafisina kuvaajina kuukausittain. Kuvaajien ohessa tulee olla lyhyt arviointi tavoiteolosuhteissa pysymisestä. Tilaaja edellyttää työmaan sisäilman lämpötilan pysyvän koko hankkeen ajan tasolla 15 C ja suhteellisen kosteuden tasolla 60 %. Urakoitsijan on esitettävä toimenpiteet kuivumisen takaamiseksi, mikäli olosuhteet eivät ole kuivumista edistävät. Kuivumista edistävissä olosuhteissa ilman suhteellinen kosteus on mahdollisimman alhainen, ilman lämpötila korkea ja ilmanvaihto riittävä, jolloin kosteus pääsee haihtumaan rakenteista ilmaan ja poistumaan tiloista luomatta diffuusion riskiä jo olemassa oleviin rakenteisiin. Betonirakenteiden kuivumisen nopeuttamiseksi suositellaan noudattamaan rakennesuunnittelijan ohjeita vedettömästä valujen jälkihoidosta sekä hiomaan betoniliima valun pinnasta viimeistään 7 vuorokauden kuluttua valupäivästä.

12 /24 Tämän asiakirjan liitteenä ovat Insinööritoimisto Controlteam Oy:n laatimat, alustavat kuivumisaika arviot kohteen valurakenteille. Pääurakoitsija vastaa kohteen varsinaisten kuivumisaika arvioiden ja sekä aikataulutuksen laadinnasta Materiaalien ja tarvikkeiden käsittely Jokaisen urakoitsijan tulee ennalta suunnitella työmaalle tulevien materiaaliensa virta ja huolehtia materiaalien välivarastoinnit, suojaukset ja siirrot kohteella siten, että materiaalit voidaan käyttää vaurioitumattomina, puhtaina ja kuivina kohteeseen. Materiaalit tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa työmaalle siten, että ne päästään asentamaan suoraan paikoilleen. Mikäli materiaali pääsee vaurioitumaan, esimerkiksi kastumaan, tulee se hylätä ja hävittää. Myös likaantuneet materiaalit, mikäli tuotetta ei voida luotettavasti puhdistaa, tulee hylätä. Esimerkiksi ilmanvaihtokanaviston osia voidaan pestä ja asentaa kohteeseen, vaikka ne olisivat päässeet likaantumaan. Huokoisia materiaaleja, kuten eristevilloja tai kipsilevyä ei saa likaantuneina, edes puhdistuksen jälkeen, käyttää kohteessa. Materiaalien käsittelystä ja varastoinnista on enemmän ohjeita tässä asiakirjassa jäljempänä kohdassa 6 Rakennusmateriaalien ja laitteiden käsittely työmaalla Kastumisen estäminen ja sääsuoja Rakennuksen ulkovaippa tulee olla koko hankkeen suojattuna siten, että rakenteisiin ei pääse kosteutta vesi tai lumisateiden seurauksena edes tuulisella säällä. Mikäli ulkovaipparakenteiden suojauksia joudutaan avaamaan työvaiheiden takia, esimerkiksi materiaalien siirtämiseksi, tulee suojaus korjata välittömästi työn päätyttyä. Tilaaja vaatii rakennuksen suojaukseen käytettäväksi tehdasvalmisteista sääsuojajärjestelmää, joka kattaa koko rakennuksen. Sääsuojan tulee olla toteutettu järjestelmällisesti siten, että peitteet kestävät säärasitukset (tuulen, sateet, lumien painon, jne.), eikä niiden liittymäsaumoissa ole vuotokohtia. Peitteiden tulee olla ehjiä. Vesikatolle tehtävien töiden suorittaminen tulee aina tapahtua sääsuojassa. Mikäli sääsuojaa ei uloteta vesikaton ulkopuolelle, tulee huolehtia, että kattopintoja pitkin ei pääse valumaan vesiä työalueelle. Sääsuojan osalta tulee huolehtia, ettei säävaihteluiden aiheuttama peitteen sisäpintaan muodostama kondensaatiovesi pääse kastelemaan alapuolisia rakenteita. Työmaalla käytettävissä timanttiporaus tai sahauslaitteissa, tulee koneissa käyttää suojakauluksia ja astioita vedenkeräämiseksi. Vesi ja liete on kerättävä välittömästi pois työn aikana rakennuksen pinnoilta. Mikäli työstetään rakenteita, joiden läheisyydessä on helposti kosteudesta vaurioituvia materiaaleja, tulee materiaalit suojata.

13 /24 Työmaalla käytettävien vesiletkujen eheyttä on seurattava ja vuotavat letkut on vaihdettava välittömästi uusiin. Tasoitetöissä ja mahdollisissa muurauksissa tarvittavat vesiletkut kytketään irti vesijohdosta työajan ulkopuolella, jotta vältetään mahdolliset vesivahingot. Tilaaja suosittelee vuotoaltaita vesijohtojen liitoksien alle. Työmaalla tulee olla riittävä määrä vesi imureita, vähintään kuitenkin yksi imuri kerrostaan kohden. Vesi imurilla poistetaan tasopinnoille päässyt vesi mahdollisimman pian, jottei kosteus pääse imeytymään rakenteisiin. Laastiasemien (asemia saa olla vain yksi/kerros) alusta on suojattava muovilla; urakoitsijan on tarkistettava alustan kosteus pintakosteudenosoittimella ennen pintamateriaalien asennusta. Laastiasema tulee perustaa esimerkiksi kuormalavan tai muun vastaavan korokkeen päälle, jolloin alustan betonirakenne pääsee kuivumaan. Rakenteen kosteus laastiaseman alta tulee mitata rakennemittausmenetelmällä aseman purkamisen jälkeen. Työmaalla on koko ajan oltava useampia henkilöitä, jotka tietävät pääsulkuventtiilien paikat siten, että mahdollisessa vahinkotapauksessa veden virtaus voidaan kytkeä pois päältä mahdollisimman nopeasti Kosteudenhallinnan organisointi Pääurakoitsija nimeää työmaalle henkilön, joka vastaa kosteudenhallintasuunnitelman laadinnasta ja työmaan kosteudenhallinnasta. Pääurakoitsijan tulee kertoa kaikkien urakoitsijoiden työntekijöille kosteudenhallinnan periaatteet, jotka tulee olla sisällytetty työmaan perehdytyslomakkeeseen. Kosteudenhallinnasta vastaava henkilö pitää kirjaa alueista, joille pääsee työvaiheiden aikana kosteutta ulkoisista lähteistä, esimerkiksi vesiletkujen vuodoista ja huolehtii, että alueilta mitataan rakennekosteudet. Jokainen työmaalla toimiva urakoitsija vastaa siitä, että heidän työntekijänsä noudattavat kosteudenhallintaohjeita Kosteusmittaussuunnitelma ja tulosten dokumentointi Pääurakoitsijan on laadittava ennakkoon kosteusmittaussuunnitelma, joka perustuu julkaisuun Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet (Suomen Betonitieto Oy, 2007). Suunnitelmassa tulee esittää aikataulu, laajuus, mittauspisteiden sijainti ja syvyys sekä käytettävä mittaaja. Suunnitelma tulee hyväksyttää rakennuttajalla sekä Terve Talo valvojalla ennen betonirakenteiden pinnoitusmittausten aloittamista.

14 /24 Rakenteet tulee mitata vähintään aloitusmittaukset, kun laskennallisesta kuivumisajasta on kulunut noin kaksi kolmannesta pinnoitemittauksin, kun kuivumisaika arvion mukaan betoni on kuiva uusintamittaukset aina, kun tiedetään rakenteen kastuneen Betonin suhteellinen kosteus tulee mitata näytepalamittauksena vähintään ala ja välipohjista kussakin kerroksessa riittävän monesta mittauspisteestä. Betonirakenteisista seinistä tulee mitata kosteuden riittävällä laajuudella, jotta rakenteiden voidaan todeta olevan pinnoituskelpoiset. Betonirakenteen suhteellinen kosteus määritetään kussakin mittauspisteessä arviointisyvyydeltä (A) ja lisäksi mitataan rakenteen pinnan (tasoitteen) ja pintaosien kosteus. Mittaussyvyydet määritetään rakennetyyppikohtaisesti voimassaolevien mittausohjeiden mukaisesti. Betonirakenteiden kosteusmittaussyvyydet määritellään julkaisun Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet mukaisesti. Betonin suhteellisen kosteuden arvo on alitettava arviointisyvyydellä, ks. rakennusselostus. Rakenteen pintaosien suhteellisen kosteuden tulee olla alle 75 % RH. Lisäksi viimeisenkin tasoitekerroksen riittävästä kuivumisesta on varmistuttava (yleensä tasoitteen RH alle 75 %). Tilaaja huomauttaa, että lähdekirjallisuudessa alin saavutettavissa oleva mittaustarkkuus on ± 3 % yksikköä. Tähän perustuen tilaaja suosittelee käyttämään pinnoituksen raja arvoina kolme % yksikköä pienempiä arvoja kuin lähdekirjallisuudessa on annettu. Pääurakoitsija on lisäksi velvollinen mittaamaan betonin suhteellisen kosteuden kohdista, joiden epäillään kastuneen rakennustyön aikana mahdollisten vesivahinkojen vuoksi. Pumpputasoitteen tai muun paksun tasoitekerroksen kosteus tulee niin ikään mitata ennen pinnoitustöiden aloittamista. Tilaaja suosittelee käytettäväksi näytepalamenetelmää. Mikäli pääurakoitsija päättää teettää mittaukset porareikämenetelmällä, tulee sekä pinta että arviointisyvyyden mittaukset suorittaa aina kahdella rinnakkaisella reiällä. Poiketen porareikien mittausohjeesta, tilaaja vaatii mittaukset suoritettavan lämpötilassa C.. Mikäli olosuhteet eivät täyty lämpötilan osalta, ei mittaustuloksia hyväksytä. Kosteusmittauksien suorittajan tulee olla ulkopuolinen, asiaan perehtynyt ja VTTsertifioitu henkilö. Sertifikaatin tulee olla voimassa työtä suoritettaessa. Mittaajan tulee olla pohjakoulutukseltaan rakennusmestari tai korkeampi. Rakennuttajalla on oikeus olla hyväksymättä esitettyä mittaajaa, jos mittaajan pätevyydessä tai menetelmissä on puutteita.

15 /24 Urakoitsija vastaa rakenteiden pinnoitettavuudesta. Tilaaja ei kuitenkaan hyväksy pinnoituksen aloittamista ennen kuin rakenteiden kosteudet ovat mittausten perusteella riittävän alhaiset. 5. RAKENNUSMATERIAALIEN JA LAITTEIDEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Työmaalla tarvittavien rakennusmateriaalien, osien sekä laitteiden väliaikainen varastointi tulee olla järjestetty siten, että materiaalit eivät pääse kastumaan tai likaantumaan. Mikäli tarvikkeita varastoidaan ulkotiloissa tai sellaisissa paikoissa joissa ne joutuvat alttiiksi vaihteleville sääolosuhteille, on suojaus järjestettävä siten, ettei esimerkiksi sateesta tai pakkasesta ole tarvikkeille haittaa. Rakennustarvikkeiden välivarastointi työmaalla aiheuttaa aina riskin tarvikkeiden likaantumiselle tai vaurioitumiselle, joten urakoitsijoiden on pyrittävä tilaamaan tuotteet työmaalle siten, että niiden välivarastointiaika olisi mahdollisimman lyhyt Materiaalikuljetukset Jokaisen työmaalla toimivan osapuolen tulee vastata omien materiaaliensa kuljetuksesta siten, että materiaalit eivät pääse likaantumaan tai kostumaan kuljetuksessa. Käytettävä kuljetuskalusto tulee olla asianmukainen ja tarkoitukseen sopiva. Jokaisen urakoitsijan tulee tarkastaa materiaalit vastaanottaessaan niitä kuljetuksesta. Mikäli materiaaleissa on havaittavissa virheitä, ei niitä tule ottaa vastaan työmaalle. Kastuneet tai likaantuneet materiaalit tulee vaihtaa välittömästi uusiin Materiaalien säilytys työmaalla Jokaisella urakoitsijalla on vastuu työmaalla tarvitsemiensa materiaalien oikeaoppisesta suojauksesta ja varastoinnista työmaa alueella. Pääurakoitsija vastaa urakkarajaliitteen mukaisesti varastointialueiden järjestämisestä työmaa alueelle ja osoittaa sivu urakoitsijoille varastoalueet sekä järjestää varastokontit. Konttien tulee olla valaistuja ja vähintään yhdeltä sivulta hyllyillä varustettuja. Urakoitsijoiden tulee pyrkiä minimoimaan materiaalien varastoinnin tarve työmaalla, jotta väliaikainen varastointi työmaalla jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Varastointia työmaalla tulee vähentää esimerkiksi materiaalihankintojen ajoittamisella siten, että työmaalle tulee vain suoraan asennettavaksi tarvittavat materiaalit. Erityisesti herkästi kosteudesta vaurioituvat materiaalit, kuten eristeet, puutavara ja pintamateriaalit sekä ilmanvaihtokanavisto ja kojeisto on tuotava työmaalle vasta lähellä asennusta. Mikäli mahdollista, nämä materiaalit tulee säilyttää joko sisällä tai umpikontissa. Tällaisten materiaalien varastointiin tarkoitetut tilat tulevat olla puhtaat

16 /24 ja niiden sisäilman olosuhteet tulee pysyä edellä esitetyissä arvoissa koko varastointijakson ajan. Lattioiden päälle ei saa varastoida pitkäksi ajaksi rakennustarvikkeita tai laitteita, jotka estävät betonirakenteiden kuivumista. Jos varastointia on pakko tehdä, asennetaan varastoitavien tavaroiden alle korokkeet (esim. kuormalava) siten, että tavaroiden ja lattiapinnan väliin jää vähintään 100 mm:n korkuinen tuulettuva ilmaväli. Tarvittaessa ilmankiertoa materiaalien alla tehostetaan koneellisesti. Tavarapinojen väliin (esimerkiksi levypinot tms.) jätetään vähintään 500 mm:n levyinen tila ilman kiertämisen varmistamiseksi. Materiaalit tulee olla irti seinistä vähintään 500 mm. Ulkona säilytettäessä materiaalit tulee olla irti maasta siten, että ilma pääsee kulkemaan niiden alla. Materiaalin säilytysalueen alla olisi suositeltavaa olla esim. muovikalvo, joka estää maakosteuden nousun. Varastointialueen maapohjassa ei saa olla kuoppia, johon vesi voi jäädä seisomaan. Materiaalien peittäminen tulee tehdä siten, että peitettävä materiaali jää kokonaan peitteen (kevytpeite, rakennusmuovi) alle. Peitteen tulee olla asennettu siten, että se ei lähde materiaalin päältä pois kuin erikseen poistamalla. Tuotteiden tulee kuitenkin päästä tuulettumaan, mikäli on olemassa riski kosteuden tiivistymisestä. LVI kalusto, kuten ilmanvaihtojärjestelmien osat säilytetään omissa pakkauksissaan avaamattomina asennukseen asti. Kalusteet, jotka voivat kerätä likaa sisälleen työmaan aikana, asennuksensa jälkeen, pyritään asentamaan joko pakkauksessaan tai suojaamaan asennuksen jälkeen. Tällaisia kalusteita ovat mm. valaisimet ja kiertoilmakojeet. Ilmanvaihtoputkiosat pidetään tulpattuina asennukseen asti ja heti asennuksen päätyttyä putket tulpataan uudelleen. Mikäli putkiin on joutunut säilytyksessä tai asennusaikana likaa, suoritetaan putkille niiltä osin kuin on tarpeen, nuohous ennen toimintakokeita. Nuohoustarve selvitetään kanavien puhtaustarkastuksella ennen toimintakokeita. Mikäli työmaalla käytettävä materiaali on kostunut tai likaantunut säilytyksessä tai asennuksen aikana, tulee se poistaa ja ottaa tilalle uusi, puhdas materiaali.

17 6. JÄTTEIDEN KÄSITTELY TYÖMAALLA /24 Pääurakoitsija vastaa työmaan jätelavojen järjestämisestä. Työmaalla noudatetaan rakennuskohteen paikallisviranomaisten sekä jätteenkäsittelyasemien ohjeita rakennusjätteiden lajittelusta. Pääurakoitsijan tulee selvittää tarkemmat jätteiden käsittelyä koskevat ohjeet paikallisten viranomaisten sekä jäteasemien verkkosivuilta. Mikäli kohteelta muodostuu erityispurkujätteitä, kuten asbesti ja PAH yhdisteitä sisältäviä materiaaleja, tulee niitä käsitellä niille asetettujen ohjeiden mukaisesti. Sivu ja aliurakoitsijat huolehtivat omasta työstänsä syntyvien jätteiden keräämisestä paikallisiin jäteastioihin ja astioiden tyhjentämisestä niille tarkoitetuille jätelavoille. Pääurakoitsija huolehtii kerroksiin jätteenkeräyspisteet sekä niiden tyhjentämisen säännöllisesti. Sivu urakoitsijat huolehtivat omien asennusjätteidensä toimittamisesta jätepisteille työvaiheen päätteeksi, kuitenkin vähintään kerran päivässä. 7. SIIVOUS TYÖMAAN VAIHDEIDEN MUKAISESTI Pääurakoitsija ja sivu urakoitsijoiden velvoitteet siivouksen suhteen on täsmennetty hankkeen urakkarajaliitteessä Runkotyövaihe Runkotöiden aikana rakennuksen tiloja siivotaan aina tarpeen vaatiessa. Holvit tulee raivata jätteestä päivittäin. Hieno pöly tulee imuroida vähintään joka toinen päivä pois holveilta, koska pöly hidastaa holvien kuivumista. Purkujätteet tulee poistaa työmaalta aina päivän päätteeksi. Irtolian siivous suoritetaan joko lastalla ja lapiolla tai imuroimalla, mikäli jäte on riittävän hienojakoista mennäkseen imuriin. Siivous tulee suorittaa työvaiheen päätyttyä koko rakennuksen osalta, jolloin holveilta poistetaan jätteiden lisäksi tarpeettomat rakennusmateriaalit. Mikäli rakennuksen sisälle on holvien päälle nostettu tavaraa varastoon, tulee lattiaa vasten oleva pinta ala olla mahdollisimman pieni, jotta rakenne materiaalien alla pystyy tuulettumaan ja kuivumaan. Materiaali voi vaurioitua myös holvin kosteudesta.

18 7.2. Sisärakennus ja pinnoitusvaihe /24 Sisärakennusvaiheessa työmaan siivousta tulee suorittaa useammin kuin runkotyövaiheessa. Tarvittaessa työmaalla tulee siivota holvipinnat päivittäin. Lähellä toimintakoetta työmaa tulee siivota päivittäin. Jokainen urakoitsija vastaa omalta osaltaan rakennusjätteiden poistamisesta holveilta jäteastioihin ja pääurakoitsija huolehtii jäteastioiden tyhjentämisestä jätelavalle. Varastoitujen materiaalien ympäristöt tulee erityisesti pitää puhtaana rakennusjätteistä. Sahausjätteet ja muut hienojakoisemmat ainekset tulee poistaa käyttäen joko imuria tai lastaa ja lapiota jätteen koon mukaisesti. Sisärakennusvaiheessa holvipinnoille saa jäädä jossain määrin hienojakoista jätettä, mutta mikäli tehdään eristetilallisia holvirakenteita, tulee kerrosten väliset pinnat puhdistaa siten, ettei pinnoille jää pölyä. Harjasiivous on kielletty. Pintojen puhtaana pitäminen edistää erityisesti betonirakenteiden kuivumista. Laastin sekoitustyöt ja muut työvaiheet, jotka vaativat vedenkäsittelyä, tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan ulkona. Mikäli työn suorittaminen ulkona ei ole mahdollista, tulee työalusta suojata muovilla siten, että veden valuessa alustalle, kosteus ei pääse rakenteisiin. Ks. kohta Kalustus ja alakattovaihe Kalusteiden asennuksen aikaan työmaalla suoritetaan siivous päivittäin. Siivoukseen kuuluu rakennusjätteiden toimittaminen jäteastioihin sekä pienemmän jätteen kerääminen lattiapinnoilta lastaamalla sekä imuroimalla. Siivoukseen ei saa käyttää harjaa, koska se nostattaa pölyn pinnoilta ilmaan. Isompien rakennusjätteiden keräämisestä vastaa jokainen urakoitsija omalta osaltaan. Siivouksella tulee saavuttaa siisteystaso, jossa lattialla ei ole irtoroskia tai karkeaa pölyä. Hienoa rakennuspölyä voi olla vähäisissä määrissä. Mikäli kalustepintoja asennetaan sellaisella korkeudelle, että ne joko piilottavat mahdollisen alakaton katon yläpuolelle jääviä rakenteita tai jäävät itse alakattojen yläpuolelle, tulee ne puhdistaa siten, että mahdollisiin koteloihin ei jää roskia, likaa tai pölyä. Kiintokalusteiden sokkelien sisälle ei saa jäädä asennusjätteitä tai rakennuspölyä, vaan niiden alta siivous tulee toteuttaa loppusiivoustasoa vastaavasti ennen kuin sokkelit tai muut kalusteisiin liittyvät koteloinnit asennetaan paikoilleen.

19 / Työmaan loppusiivous Rakennustyömaan loppusiivous toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa työmaa siivotaan toimintakoevalmiuteen, jonka jälkeen suoritetaan varsinainen loppusiivous luovutusta varten. Rakennuksen korkeat tilat on huomioitava siivousta suunniteltaessa. Toimenpiteet molemmissa vaiheissa on kuvattu jäljempänä tässä asiakirjassa Yleistä loppusiivouksesta Rakennustyömaan loppusiivous voidaan pääsääntöisesti aloittaa, kun työmaa on siinä vaiheessa, että tiloissa ei enää suoriteta rakennus tai asennustöitä. Mikäli työmaata voidaan järkevästi ja luotettavasti osastoida, voidaan loppusiivousta suorittaa osastoittain. Mikäli osastointia ei voida toteuttaa rakennuksen kiinteillä ovilla, joka on suositus, voidaan osastointi toteuttaa muovista rakennetuilla suojaseinillä. Kulkuaukkoihin tulee asentaa tuplamuovitus ja aukon oven tulee sulkeutua painollaan mahdollisimman tiiviisti. Myös vetoketjulla varustetut kulkuaukot ovat suositeltavia kulkuaukoissa, joissa liikennettä on vähän. Vetoketjut tulee sulkea aina kulkemisen yhteydessä. Pölyn kulkeutumista osastoituihin tiloihin estetään rajoittamalla kulkua tiloissa. Tiloihin saa mennä ainoastaan tarpeen vaatiessa. Läpikulku tiloissa tulee kieltää. Tilojen oville asetetaan kuramatot (ei ruohomattoja), jotta kengissä ei kulkeudu pölyä. Tarvittaessa siivoamattomille alueille asennetaan alipaineistuslaitteisto, joka estää pölyn kulkeutumista siivotulle alueelle. Mikäli alipaineistetuissa tiloissa tehdään rakennustöitä, tulee alipaineistuksen vaihtaa tilavuus neljästi tunnissa. Mikäli loppusiivouksen jälkeen suorittamaan asennustöitä jo siivotuissa tiloissa, tulee asennuksien olla vähäisiä ja ne tulee tehdä käyttäen osastointia ja kohdepoistolla varustetuilla työkoneilla. Sirkkelien ja muiden hallitsemattomasti pölyttävien käyttö on kielletty loppusiivoustiloissa, vaikka ne olisi varustettu kohdepoistolla. Tilat tulee siivota uudelleen niiltä osin, joissa töitä on jouduttu tekemään. Kerran toimintakoevalmiuteen hyväksytyillä alueilla ei saa enää työskennellä ilman erillistä lupaa. Rakennusmateriaaleja ei saa varastoida siivotuille alueille, vaan niille on järjestettävä varastoalueet joko ulkona mahdollisuuksien mukaan tai sisällä osastoilla, joissa loppusiivousta ei ole suoritettu. Pääurakoitsija huolehtii, että siivoajalla (urakoitsijan omat tai alihankkijat) on käytössään varastotila, jossa siivoukseen tarvittavat välineet voidaan säilyttää kuivassa ja puhtaassa. Tilaa ei saa käyttää muuhun varastointiin. Tarvittaessa välineet säilytetään muualla kuin työmaalla.

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 1 KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS TERVE TALO -OHJE 31.3.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 C 1 (5) Perheneuvolan ja aikuissosiaalityötilojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS LEIKKI-

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Talonrakentamisen ympäristömittari

Talonrakentamisen ympäristömittari 1 Talonrakentamisen ympäristömittari Olli Teriö & Jukka Hämäläinen Tampereen teknillinen yliopisto 2 Talonrakentamisen ympäristömittari (TRY-mittari) Kohde kunnossa (OK) YHT. ei kunnossa (ei OK) YHT. %

Lisätiedot

Rakennustekniset. uudistukset rakennusten. terveellisyyden. turvaamiseksi Jani Kemppainen

Rakennustekniset. uudistukset rakennusten. terveellisyyden. turvaamiseksi Jani Kemppainen Rakennustekniset uudistukset rakennusten terveellisyyden turvaamiseksi 19.10.2016 Jani Kemppainen Kosteus haastaa rakentamisen alusta loppuun, kaikki ketjun lenkit tärkeitä Tilaaja kertoo omat vaatimuksensa

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

Terve koulu SIPOON KUNTA. Hankeohje. Laatija:

Terve koulu SIPOON KUNTA. Hankeohje. Laatija: SIPOON KUNTA Terve koulu Hankeohje Laatija: Rakennusterveys ja sisäilmasto TkT Juhani Pirinen 044 750 5328 juhani.pirinen@fcg.fi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.9.2016 P30302 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne )

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) 24.11.2015 Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) Rakennus- ja sisustusmateriaalit (tekstiilipinnat,

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA Iisalmen kaupunki Liite 3 Ruoka- ja siivouspalvelut v.2014 1 YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA LUOKAT opetustaulut ja taulusienet pestään pulpettien päälliset, pöydät, ikkunalaudat ja muut ulottuvuuskorkeudella

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti Kosteusmittausraportti Betonivalun päällystettävyysmittaukset Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015 22.10.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

Betonikoulutus 28.11.2013

Betonikoulutus 28.11.2013 Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 1 1 (6) Päiväkotien ja asukaspuistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET SEKÄ

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo 6.5.2015 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Korjausten tilanne Sisäilma- ja kosteusteknisissä ja ilmanvaihdon kuntotutkimuksia on

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio Renovation Center, EU-day 21.9.2016 Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio MARK LivingLabhankkeen materiaalia Toimenpiteet Osallistuminen suunnittelukokouksiin Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot