Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita."

Transkriptio

1

2

3

4 /24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

5 /24 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushanke Kohde Rakennuttaja YLEISTÄ RISKIEN HALLINTA Suunnittelijoiden vastuu Työmaatekniikka Materiaalivalinnat KOSTEUDENHALLINTA TYÖMAALLA Kosteusriskien selvitys Betonivalujen kuivumisaika arviot Materiaalien ja tarvikkeiden käsittely Kastumisen estäminen ja sääsuoja Kosteudenhallinnan organisointi Kosteusmittaussuunnitelma ja tulosten dokumentointi RAKENNUSMATERIAALIEN JA LAITTEIDEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Materiaalikuljetukset Materiaalien säilytys työmaalla JÄTTEIDEN KÄSITTELY TYÖMAALLA SIIVOUS TYÖMAAN VAIHDEIDEN MUKAISESTI Runkotyövaihe Sisärakennus ja pinnoitusvaihe Työmaan loppusiivous Yleistä loppusiivouksesta Toimintakoevalmius Kohteen siivous luovutusta varten TYÖMAAN PÖLYNHALLINTA Työkoneet Työmaa alueen osastointi ja alipaineistus... 20

6 / IV asennusalueiden vaatimukset Pölynhallinta P1 tiloissa ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN SIISTEYS JA TUPAKOINTI MATERIAALIVALINNAT TOIMINTAKOKEET TUULETUSAIKA... 23

7 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1.1. Rakennushanke 1.2. Kohde /24 Hanke käsittää Laukaan kunnan paloaseman uudisrakennus työt. Kohde sijaitsee Laukaassa, osoitteessa Jyväskyläntie 141, LAUKAA. Kohderakennuksia on 2. Päärakennus on 2 kerroksinen toimitilarakennus ja piharakennus 1 kerroksinen. Rakennusten käyttäjäksi tulee Keski Suomen pelastuslaitos. Päärakennuksen paloluokka P1, piharakennuksen paloluokka on P3 ja rakennustöiden puhtausluokaksi P1. Sisäilmastoluokaksi on asetettu S2. Kaikkien kohteessa käytettävien materiaalien tulee olla M1 päästöluokkaa. Ilmanvaihdon osien tulee olla M1 puhtausluokan osia Rakennuttaja Laukaan kunta / Tekninen lautakunta PL LAUKAA Tilapalvelupäällikkö Mika Vornanen gsm sähköposti: Rakennuttajan ja hankkeen muiden osapuolten tarkemmat yhteystiedot on kirjattu urakkaohjelmaan. 2. YLEISTÄ Tilaaja on määrännyt Laukaan kunnan paloaseman rakennushankkeen toteutettavaksi Terve Talo kriteerien mukaisesti ja kohteen suunnitelma asiakirjat on laadittu siten, että ne lähtökohtaisesti täyttävät kriteerit. Tässä asiakirjassa määritellään rakennushankkeen Terve talo toimintaohjeet työmaaaikana sekä niiden urakoitsijoille asettamat vaatimukset. Tämä asiakirja täydentää urakkaohjelman, urakkarajaliitteen sekä työturvallisuusasiakirjan ohjeita ja on puhtaudenhallinnan osalta määräävämpi kuin edellä mainitut asiakirjat, mikäli asiakirjoissa on ristiriitoja.

8 /24 Urakkaohjelman mukainen päätoteuttaja nimeää henkilön, joka vastaa koko rakennusajan Terve talo ohjeiden toteuttamisesta kohteessa. Päätoteuttaja vastaa Terve talo ohjeiden tiedottamisesta kaikille työmaalle toimiville urakoitsijoille ja heidän työntekijöilleen. Terve Talo ohjeet tulee sisältyä urakoitsijan työmaaperehdytykseen. Kukin urakoitsija on omalta osaltaan velvoitettu noudattamaan tämän asiakirjan ohjeita. Työmaalla suoritetaan Terve Talo valvontaa normaalin työvalvonnan yhteydessä. Viikoittain suoritetaan erillinen Terve Talo tarkastus, josta laaditaan tarkastuskertomus. Mikäli samalle urakoitsijalle joudutaan kolme kertaa huomauttamaan samasta poikkeamasta Terve Talo toiminnassa, perii tilaaja urakoitsijalta urakkasakkona 500 /huomautus. Tilaaja järjestää työmaalla toimivalle henkilöstölle Terve Talo ohjeistuksesta koulutustilaisuuden. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle, kun työmaalla on sellainen vahvuus työntekijöitä, että koulutus voidaan järjestää. Koulutuksia pidetään tarvittaessa useampia. Tilaaja kieltää polttomoottorikäyttöisten työkoneiden käytön rakennuksen sisätiloissa. 3. RISKIEN HALLINTA 3.1. Suunnittelijoiden vastuu Kohteen suunnittelijat ovat toteuttaneet omien alojensa suunnitelmat siten, että rakenne ja talotekniset ratkaisut vastaavat hyvää rakennustapaa ja niiden toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti ei aiheuta riskirakenteita. Suunnittelussa on erityisesti huomioitu RT kortin RT Terveen Talon rakentamisen kriteerit Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle sekä siihen täydennettyjen tilaajan suunnitteluohjeiden vaatimukset. Suunnitelmissa on pyritty kaikissa kohdissa huomioida mahdolliset kosteusriskit, muun muassa tarkastelemalla liittymärakenteet, joissa on mahdollisuus ilmavuotoihin ja sen mukana konvektioon. LVI suunnittelussa on rakenteiden toteuttaminen suunniteltu siten, että mahdolliset vuodot putkistoissa ilmenevät mahdollisimman pian, eivätkä ne ehtisi aiheuttaa vaurioita Työmaatekniikka Pääurakoitsijan tulee huomioida mahdolliset riskirakenteet (esim. vedeneristeiden liittymäkohdat, ikkunoiden tiivistykset sekä vesikaton läpiviennit) ja pyrkiä toteuttamaan ne hyvän rakennustavan mukaisesti ja suunnitelmien mukaan mahdollisimman huolellisesti.

9 /24 Mikäli suunnitelma asiakirjoissa vaikuttaa olevan jokin rakenneratkaisu, joka ei vastaa hyvää rakennustapaa tai siinä on muutoin jotain parannettavaa, tulee havainnon tehneen urakoitsijan tiedottaa asiasta rakennuttajaa ja valvojaa sekä selvittää asia suunnitelmasta vastaavan suunnittelijan kanssa. Muutokset tulee kirjata revisioina suunnitelmiin. Suunnitelmien muuttaminen ilman tilaajan tai valvojien tiedottamista on kielletty Materiaalivalinnat Hankkeessa käytettävät materiaalit on suunnittelussa valittu siten, että ne täyttävät M1 päästöluokan vaatimukset kaikissa rakennekerroksissa. Materiaalit on kirjattu suunnitelma asiakirjoihin tuotemerkeittäin ja perheittäin tarjouspyyntövaiheessa, jotta urakoitsijat tietävät tarjota työtä oikeilla materiaaleilla. Mikäli suunnitelmaasiakirjoissa ei ole määritelty tuotemerkkiä, voi urakoitsija valita käytettävän tuotteen vapaasti, kunhan materiaali täyttää sille muutoin asetetut vaatimukset. Kukin urakoitsija voi omaan urakkaansa liittyen ehdottaa vaihtoehtoisia materiaaleja työn alettua urakkaohjelmassa esitetyn menettelyn mukaisesti. Vaihtoehtomateriaalien tulee täyttää M1 päästöluokan vaatimukset. Materiaalit tulee hyväksyttää arkkitehdilla, valvojalla ja rakennuttajalla ennen käyttöä. Mikäli materiaalimuutoksella on vaikutusta hintaan, käsitellään se urakkaohjelmassa esitetyn mukaisesti. Ne materiaalit, jotka jäävät näkyviin valmiissa pinnassa tai muutoin vaikuttavat näkyvään pintaan, on toteutettava suunnitellun mukaisesti, ellei materiaaleista erikseen ole annettu ohjetta. Ainoa poikkeus M1 luokan tuotteista, joka sallitaan ennalta, on kontaktiliiman käyttö muovimattojen jalkalistojen sekä muovimattojen ylösnostojen asennuksissa. Näissäkin tapauksissa kiinnitysrakenteiden tulee täyttää pinnoitettavuuden vaatimukset alustan kosteuden osalta ennen asennuksien suorittamista. Niissä tuoteryhmissä, joissa vaaditaan tuotteiden CE merkintä, tulee esitetyllä vaihtoehtotuotteella olla asianmukainen merkintä. Materiaalin vaihtoa esittävän urakoitsijan tulee hankkia tarvittavat materiaalin todistukset tuotteista ennen hyväksyttämistä. Käytettävien materiaalien yhteen sopivuuden takaamiseksi tuotteiden tulee olla samaan tuoteperheeseen kuuluvia, esimerkiksi märkätilojen tasoitteet, vedeneristeet ja kiinnityslaastit tulee olla samaa sertifioitua järjestelmää. Mikäli näin ei voida menetellä, tuotteiden yhteensopivuus tulee osoittaa muutoin. Käytetyistä materiaaleista tulee kerätä kiinteistön huoltokirjaa varten asianmukaisesti tarvittavat tuotetiedot sekä hoito ohjeet sähköisessä muodossa urakkaohjelman ja rajaliitteen velvoitteiden mukaisesti. Huoltokirjan materiaalin koonti tulee aloittaa välittömästi urakka aikana.

10 4. KOSTEUDENHALLINTA TYÖMAALLA /24 Pääurakoitsija laatii työmaalle kosteudenhallintasuunnitelman urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen velvoitteiden mukaisesti. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa tulee käsitellä kattavasti ja selkeästi jäljempänä esitetyt asiat. Suunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajan asettamilla työmaan valvojalla sekä Terve Talo valvojalla. Suunnitelman toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Kaikki sivu ja aliurakoitsijat ovat velvollisia sitoutumaan pääurakoitsijan laatiman kosteudenhallintasuunnitelman noudattamiseen Kosteusriskien selvitys Pääurakoitsijan tulee oman työnsä osalta laatia luettelo kaikista kohteen rakenteista, joiden toteutukseen ja työn lopputuloksen vaatimustenmukaisuuteen liittyy kosteusteknisiä riskejä. Luettelo on esitettävä rakennuttajalle ja valvojille. Luettelo on dokumentoitava urakan asiakirjoihin ja urakoitsijoiden työnjohdon on kiinnitettävä erityistä huomiota luetteloon kirjattujen detaljien toteuttamiseen. Kriittisimmistä rakenteista on laadittava tehtäväsuunnitelmat. Tilaajan edellyttää tehtäväsuunnitelmien laatimista vähintään alla olevassa luettelossa TESU merkinnällä olevista kohteista. Suunnitelmat tulee toimittaa tilaajalle sekä valvojille nähtäväksi ennen työvaiheen aloittamista. Kosteusteknisiä riskejä sisältäviä rakenteita ja työvaiheita ovat muun muassa: Maanpainerakenteiden lämmön ja kosteudeneristykset, TESU Ikkunoiden vesipellitykset, TESU Ikkunoiden ja ovien karmien kiinnitykset ja tiivistykset, TESU Höyrynsulkurakenteiden liitokset Rungon liikuntasaumat Alapohjan liittymärakenteiden tiivistykset Sekarakenteet Lämmitys, vesi ja viemäriputkien liitokset (erityisesti paineelliset putket) Märkätilojen ja autohallien vedeneristeiden liittymät, mm. kaivoliitokset Märkätiloissa ja autohalleissa tehtävät kiinnitykset (esim. altaat, WCistuimet, kaiteet ja varusteet yms.) Vesikaton rakennus, TESU (sääsuoja)

11 4.2. Betonivalujen kuivumisaika arviot /24 Kohteessa suoritettavien betonivalutöitä ennen tulee arvioida valettavan rakenteen kuivumisaika, jotta työmaa voidaan aikatauluttaa pinnoitukseen ajoissa. Rakenteiden kuivumisajat lasketaan perustuen Suomen Betonitieto Oy:n vuonna 2002 julkaistuun oppaaseen Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi sekä oppaaseen Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet (Suomen Betonitieto Oy, 2007). Kuivumisen nopeuttamiseksi tulee valuissa mahdollisuuksien mukaan käyttää nopeasti kuivuvia betonilaatuja, joiden vesi sidosaine suhde on 0,5 tai pienempi. Työmaalla betoniin ei saa valun yhteydessä lisätä vettä. Lattioiden betonivalujen kosteudet tulee mitata em. mainittujen julkaisujen ohjeiden mukaisesti ennen pumpputasoitteen levittämistä ja betonirakenteen kosteusarvojen tulee täyttää pinnoitteen vaatimukset. Mikäli pinnoitteella ei ole tuotevalmistajan antamia raja arvoja, noudatetaan pinnoituksessa oppaan Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet raja arvoja. Märkätilojen osalta tulee huomioida, että rakenteen tulee täyttää samat vaatimukset kuin ympäröivien tilojen lattioiden, vaikka käytettävä pinnoite sallisi korkeamman kosteuden kuin ympäröivissä tiloissa. Pääurakoitsijan on päivittäin seurattava valutilojen lämpötilaa ja suhteellista kosteutta, jotta kuivumisen voidaan olettaa edistyvän arvion mukaisesti. Mikäli tilojen olosuhteet eivät ole kuivumiselle otolliset, tulee olosuhteita pyrkiä hallitsemaan joko osastoinnilla ja koneellisesti tuulettamalla. Läpivetona tuulettaminen on kielletty. Mikäli osastointi ja tuuletus eivät riitä, tulee kosteuden hallintaa käyttää siihen tarkoitettuja kondenssikuivaimia tai vastaavia laitteita. Olosuhteen seuraamiseen työmaalla tulee käyttää tallentavaa mittalaitetta, joka mittaa sekä lämpötilaa että suhteellista kosteutta. Mittalaitteet tulee pystyä lukemaan työmaalla hetkellisen olosuhteen osalta tarvittaessa päivittäin. Tallenteen tulokset tulee toimittaa rakennuttajalle sekä valvojalle selkeä lukuisina, graafisina kuvaajina kuukausittain. Kuvaajien ohessa tulee olla lyhyt arviointi tavoiteolosuhteissa pysymisestä. Tilaaja edellyttää työmaan sisäilman lämpötilan pysyvän koko hankkeen ajan tasolla 15 C ja suhteellisen kosteuden tasolla 60 %. Urakoitsijan on esitettävä toimenpiteet kuivumisen takaamiseksi, mikäli olosuhteet eivät ole kuivumista edistävät. Kuivumista edistävissä olosuhteissa ilman suhteellinen kosteus on mahdollisimman alhainen, ilman lämpötila korkea ja ilmanvaihto riittävä, jolloin kosteus pääsee haihtumaan rakenteista ilmaan ja poistumaan tiloista luomatta diffuusion riskiä jo olemassa oleviin rakenteisiin. Betonirakenteiden kuivumisen nopeuttamiseksi suositellaan noudattamaan rakennesuunnittelijan ohjeita vedettömästä valujen jälkihoidosta sekä hiomaan betoniliima valun pinnasta viimeistään 7 vuorokauden kuluttua valupäivästä.

12 /24 Tämän asiakirjan liitteenä ovat Insinööritoimisto Controlteam Oy:n laatimat, alustavat kuivumisaika arviot kohteen valurakenteille. Pääurakoitsija vastaa kohteen varsinaisten kuivumisaika arvioiden ja sekä aikataulutuksen laadinnasta Materiaalien ja tarvikkeiden käsittely Jokaisen urakoitsijan tulee ennalta suunnitella työmaalle tulevien materiaaliensa virta ja huolehtia materiaalien välivarastoinnit, suojaukset ja siirrot kohteella siten, että materiaalit voidaan käyttää vaurioitumattomina, puhtaina ja kuivina kohteeseen. Materiaalit tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa työmaalle siten, että ne päästään asentamaan suoraan paikoilleen. Mikäli materiaali pääsee vaurioitumaan, esimerkiksi kastumaan, tulee se hylätä ja hävittää. Myös likaantuneet materiaalit, mikäli tuotetta ei voida luotettavasti puhdistaa, tulee hylätä. Esimerkiksi ilmanvaihtokanaviston osia voidaan pestä ja asentaa kohteeseen, vaikka ne olisivat päässeet likaantumaan. Huokoisia materiaaleja, kuten eristevilloja tai kipsilevyä ei saa likaantuneina, edes puhdistuksen jälkeen, käyttää kohteessa. Materiaalien käsittelystä ja varastoinnista on enemmän ohjeita tässä asiakirjassa jäljempänä kohdassa 6 Rakennusmateriaalien ja laitteiden käsittely työmaalla Kastumisen estäminen ja sääsuoja Rakennuksen ulkovaippa tulee olla koko hankkeen suojattuna siten, että rakenteisiin ei pääse kosteutta vesi tai lumisateiden seurauksena edes tuulisella säällä. Mikäli ulkovaipparakenteiden suojauksia joudutaan avaamaan työvaiheiden takia, esimerkiksi materiaalien siirtämiseksi, tulee suojaus korjata välittömästi työn päätyttyä. Tilaaja vaatii rakennuksen suojaukseen käytettäväksi tehdasvalmisteista sääsuojajärjestelmää, joka kattaa koko rakennuksen. Sääsuojan tulee olla toteutettu järjestelmällisesti siten, että peitteet kestävät säärasitukset (tuulen, sateet, lumien painon, jne.), eikä niiden liittymäsaumoissa ole vuotokohtia. Peitteiden tulee olla ehjiä. Vesikatolle tehtävien töiden suorittaminen tulee aina tapahtua sääsuojassa. Mikäli sääsuojaa ei uloteta vesikaton ulkopuolelle, tulee huolehtia, että kattopintoja pitkin ei pääse valumaan vesiä työalueelle. Sääsuojan osalta tulee huolehtia, ettei säävaihteluiden aiheuttama peitteen sisäpintaan muodostama kondensaatiovesi pääse kastelemaan alapuolisia rakenteita. Työmaalla käytettävissä timanttiporaus tai sahauslaitteissa, tulee koneissa käyttää suojakauluksia ja astioita vedenkeräämiseksi. Vesi ja liete on kerättävä välittömästi pois työn aikana rakennuksen pinnoilta. Mikäli työstetään rakenteita, joiden läheisyydessä on helposti kosteudesta vaurioituvia materiaaleja, tulee materiaalit suojata.

13 /24 Työmaalla käytettävien vesiletkujen eheyttä on seurattava ja vuotavat letkut on vaihdettava välittömästi uusiin. Tasoitetöissä ja mahdollisissa muurauksissa tarvittavat vesiletkut kytketään irti vesijohdosta työajan ulkopuolella, jotta vältetään mahdolliset vesivahingot. Tilaaja suosittelee vuotoaltaita vesijohtojen liitoksien alle. Työmaalla tulee olla riittävä määrä vesi imureita, vähintään kuitenkin yksi imuri kerrostaan kohden. Vesi imurilla poistetaan tasopinnoille päässyt vesi mahdollisimman pian, jottei kosteus pääse imeytymään rakenteisiin. Laastiasemien (asemia saa olla vain yksi/kerros) alusta on suojattava muovilla; urakoitsijan on tarkistettava alustan kosteus pintakosteudenosoittimella ennen pintamateriaalien asennusta. Laastiasema tulee perustaa esimerkiksi kuormalavan tai muun vastaavan korokkeen päälle, jolloin alustan betonirakenne pääsee kuivumaan. Rakenteen kosteus laastiaseman alta tulee mitata rakennemittausmenetelmällä aseman purkamisen jälkeen. Työmaalla on koko ajan oltava useampia henkilöitä, jotka tietävät pääsulkuventtiilien paikat siten, että mahdollisessa vahinkotapauksessa veden virtaus voidaan kytkeä pois päältä mahdollisimman nopeasti Kosteudenhallinnan organisointi Pääurakoitsija nimeää työmaalle henkilön, joka vastaa kosteudenhallintasuunnitelman laadinnasta ja työmaan kosteudenhallinnasta. Pääurakoitsijan tulee kertoa kaikkien urakoitsijoiden työntekijöille kosteudenhallinnan periaatteet, jotka tulee olla sisällytetty työmaan perehdytyslomakkeeseen. Kosteudenhallinnasta vastaava henkilö pitää kirjaa alueista, joille pääsee työvaiheiden aikana kosteutta ulkoisista lähteistä, esimerkiksi vesiletkujen vuodoista ja huolehtii, että alueilta mitataan rakennekosteudet. Jokainen työmaalla toimiva urakoitsija vastaa siitä, että heidän työntekijänsä noudattavat kosteudenhallintaohjeita Kosteusmittaussuunnitelma ja tulosten dokumentointi Pääurakoitsijan on laadittava ennakkoon kosteusmittaussuunnitelma, joka perustuu julkaisuun Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet (Suomen Betonitieto Oy, 2007). Suunnitelmassa tulee esittää aikataulu, laajuus, mittauspisteiden sijainti ja syvyys sekä käytettävä mittaaja. Suunnitelma tulee hyväksyttää rakennuttajalla sekä Terve Talo valvojalla ennen betonirakenteiden pinnoitusmittausten aloittamista.

14 /24 Rakenteet tulee mitata vähintään aloitusmittaukset, kun laskennallisesta kuivumisajasta on kulunut noin kaksi kolmannesta pinnoitemittauksin, kun kuivumisaika arvion mukaan betoni on kuiva uusintamittaukset aina, kun tiedetään rakenteen kastuneen Betonin suhteellinen kosteus tulee mitata näytepalamittauksena vähintään ala ja välipohjista kussakin kerroksessa riittävän monesta mittauspisteestä. Betonirakenteisista seinistä tulee mitata kosteuden riittävällä laajuudella, jotta rakenteiden voidaan todeta olevan pinnoituskelpoiset. Betonirakenteen suhteellinen kosteus määritetään kussakin mittauspisteessä arviointisyvyydeltä (A) ja lisäksi mitataan rakenteen pinnan (tasoitteen) ja pintaosien kosteus. Mittaussyvyydet määritetään rakennetyyppikohtaisesti voimassaolevien mittausohjeiden mukaisesti. Betonirakenteiden kosteusmittaussyvyydet määritellään julkaisun Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet mukaisesti. Betonin suhteellisen kosteuden arvo on alitettava arviointisyvyydellä, ks. rakennusselostus. Rakenteen pintaosien suhteellisen kosteuden tulee olla alle 75 % RH. Lisäksi viimeisenkin tasoitekerroksen riittävästä kuivumisesta on varmistuttava (yleensä tasoitteen RH alle 75 %). Tilaaja huomauttaa, että lähdekirjallisuudessa alin saavutettavissa oleva mittaustarkkuus on ± 3 % yksikköä. Tähän perustuen tilaaja suosittelee käyttämään pinnoituksen raja arvoina kolme % yksikköä pienempiä arvoja kuin lähdekirjallisuudessa on annettu. Pääurakoitsija on lisäksi velvollinen mittaamaan betonin suhteellisen kosteuden kohdista, joiden epäillään kastuneen rakennustyön aikana mahdollisten vesivahinkojen vuoksi. Pumpputasoitteen tai muun paksun tasoitekerroksen kosteus tulee niin ikään mitata ennen pinnoitustöiden aloittamista. Tilaaja suosittelee käytettäväksi näytepalamenetelmää. Mikäli pääurakoitsija päättää teettää mittaukset porareikämenetelmällä, tulee sekä pinta että arviointisyvyyden mittaukset suorittaa aina kahdella rinnakkaisella reiällä. Poiketen porareikien mittausohjeesta, tilaaja vaatii mittaukset suoritettavan lämpötilassa C.. Mikäli olosuhteet eivät täyty lämpötilan osalta, ei mittaustuloksia hyväksytä. Kosteusmittauksien suorittajan tulee olla ulkopuolinen, asiaan perehtynyt ja VTTsertifioitu henkilö. Sertifikaatin tulee olla voimassa työtä suoritettaessa. Mittaajan tulee olla pohjakoulutukseltaan rakennusmestari tai korkeampi. Rakennuttajalla on oikeus olla hyväksymättä esitettyä mittaajaa, jos mittaajan pätevyydessä tai menetelmissä on puutteita.

15 /24 Urakoitsija vastaa rakenteiden pinnoitettavuudesta. Tilaaja ei kuitenkaan hyväksy pinnoituksen aloittamista ennen kuin rakenteiden kosteudet ovat mittausten perusteella riittävän alhaiset. 5. RAKENNUSMATERIAALIEN JA LAITTEIDEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Työmaalla tarvittavien rakennusmateriaalien, osien sekä laitteiden väliaikainen varastointi tulee olla järjestetty siten, että materiaalit eivät pääse kastumaan tai likaantumaan. Mikäli tarvikkeita varastoidaan ulkotiloissa tai sellaisissa paikoissa joissa ne joutuvat alttiiksi vaihteleville sääolosuhteille, on suojaus järjestettävä siten, ettei esimerkiksi sateesta tai pakkasesta ole tarvikkeille haittaa. Rakennustarvikkeiden välivarastointi työmaalla aiheuttaa aina riskin tarvikkeiden likaantumiselle tai vaurioitumiselle, joten urakoitsijoiden on pyrittävä tilaamaan tuotteet työmaalle siten, että niiden välivarastointiaika olisi mahdollisimman lyhyt Materiaalikuljetukset Jokaisen työmaalla toimivan osapuolen tulee vastata omien materiaaliensa kuljetuksesta siten, että materiaalit eivät pääse likaantumaan tai kostumaan kuljetuksessa. Käytettävä kuljetuskalusto tulee olla asianmukainen ja tarkoitukseen sopiva. Jokaisen urakoitsijan tulee tarkastaa materiaalit vastaanottaessaan niitä kuljetuksesta. Mikäli materiaaleissa on havaittavissa virheitä, ei niitä tule ottaa vastaan työmaalle. Kastuneet tai likaantuneet materiaalit tulee vaihtaa välittömästi uusiin Materiaalien säilytys työmaalla Jokaisella urakoitsijalla on vastuu työmaalla tarvitsemiensa materiaalien oikeaoppisesta suojauksesta ja varastoinnista työmaa alueella. Pääurakoitsija vastaa urakkarajaliitteen mukaisesti varastointialueiden järjestämisestä työmaa alueelle ja osoittaa sivu urakoitsijoille varastoalueet sekä järjestää varastokontit. Konttien tulee olla valaistuja ja vähintään yhdeltä sivulta hyllyillä varustettuja. Urakoitsijoiden tulee pyrkiä minimoimaan materiaalien varastoinnin tarve työmaalla, jotta väliaikainen varastointi työmaalla jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Varastointia työmaalla tulee vähentää esimerkiksi materiaalihankintojen ajoittamisella siten, että työmaalle tulee vain suoraan asennettavaksi tarvittavat materiaalit. Erityisesti herkästi kosteudesta vaurioituvat materiaalit, kuten eristeet, puutavara ja pintamateriaalit sekä ilmanvaihtokanavisto ja kojeisto on tuotava työmaalle vasta lähellä asennusta. Mikäli mahdollista, nämä materiaalit tulee säilyttää joko sisällä tai umpikontissa. Tällaisten materiaalien varastointiin tarkoitetut tilat tulevat olla puhtaat

16 /24 ja niiden sisäilman olosuhteet tulee pysyä edellä esitetyissä arvoissa koko varastointijakson ajan. Lattioiden päälle ei saa varastoida pitkäksi ajaksi rakennustarvikkeita tai laitteita, jotka estävät betonirakenteiden kuivumista. Jos varastointia on pakko tehdä, asennetaan varastoitavien tavaroiden alle korokkeet (esim. kuormalava) siten, että tavaroiden ja lattiapinnan väliin jää vähintään 100 mm:n korkuinen tuulettuva ilmaväli. Tarvittaessa ilmankiertoa materiaalien alla tehostetaan koneellisesti. Tavarapinojen väliin (esimerkiksi levypinot tms.) jätetään vähintään 500 mm:n levyinen tila ilman kiertämisen varmistamiseksi. Materiaalit tulee olla irti seinistä vähintään 500 mm. Ulkona säilytettäessä materiaalit tulee olla irti maasta siten, että ilma pääsee kulkemaan niiden alla. Materiaalin säilytysalueen alla olisi suositeltavaa olla esim. muovikalvo, joka estää maakosteuden nousun. Varastointialueen maapohjassa ei saa olla kuoppia, johon vesi voi jäädä seisomaan. Materiaalien peittäminen tulee tehdä siten, että peitettävä materiaali jää kokonaan peitteen (kevytpeite, rakennusmuovi) alle. Peitteen tulee olla asennettu siten, että se ei lähde materiaalin päältä pois kuin erikseen poistamalla. Tuotteiden tulee kuitenkin päästä tuulettumaan, mikäli on olemassa riski kosteuden tiivistymisestä. LVI kalusto, kuten ilmanvaihtojärjestelmien osat säilytetään omissa pakkauksissaan avaamattomina asennukseen asti. Kalusteet, jotka voivat kerätä likaa sisälleen työmaan aikana, asennuksensa jälkeen, pyritään asentamaan joko pakkauksessaan tai suojaamaan asennuksen jälkeen. Tällaisia kalusteita ovat mm. valaisimet ja kiertoilmakojeet. Ilmanvaihtoputkiosat pidetään tulpattuina asennukseen asti ja heti asennuksen päätyttyä putket tulpataan uudelleen. Mikäli putkiin on joutunut säilytyksessä tai asennusaikana likaa, suoritetaan putkille niiltä osin kuin on tarpeen, nuohous ennen toimintakokeita. Nuohoustarve selvitetään kanavien puhtaustarkastuksella ennen toimintakokeita. Mikäli työmaalla käytettävä materiaali on kostunut tai likaantunut säilytyksessä tai asennuksen aikana, tulee se poistaa ja ottaa tilalle uusi, puhdas materiaali.

17 6. JÄTTEIDEN KÄSITTELY TYÖMAALLA /24 Pääurakoitsija vastaa työmaan jätelavojen järjestämisestä. Työmaalla noudatetaan rakennuskohteen paikallisviranomaisten sekä jätteenkäsittelyasemien ohjeita rakennusjätteiden lajittelusta. Pääurakoitsijan tulee selvittää tarkemmat jätteiden käsittelyä koskevat ohjeet paikallisten viranomaisten sekä jäteasemien verkkosivuilta. Mikäli kohteelta muodostuu erityispurkujätteitä, kuten asbesti ja PAH yhdisteitä sisältäviä materiaaleja, tulee niitä käsitellä niille asetettujen ohjeiden mukaisesti. Sivu ja aliurakoitsijat huolehtivat omasta työstänsä syntyvien jätteiden keräämisestä paikallisiin jäteastioihin ja astioiden tyhjentämisestä niille tarkoitetuille jätelavoille. Pääurakoitsija huolehtii kerroksiin jätteenkeräyspisteet sekä niiden tyhjentämisen säännöllisesti. Sivu urakoitsijat huolehtivat omien asennusjätteidensä toimittamisesta jätepisteille työvaiheen päätteeksi, kuitenkin vähintään kerran päivässä. 7. SIIVOUS TYÖMAAN VAIHDEIDEN MUKAISESTI Pääurakoitsija ja sivu urakoitsijoiden velvoitteet siivouksen suhteen on täsmennetty hankkeen urakkarajaliitteessä Runkotyövaihe Runkotöiden aikana rakennuksen tiloja siivotaan aina tarpeen vaatiessa. Holvit tulee raivata jätteestä päivittäin. Hieno pöly tulee imuroida vähintään joka toinen päivä pois holveilta, koska pöly hidastaa holvien kuivumista. Purkujätteet tulee poistaa työmaalta aina päivän päätteeksi. Irtolian siivous suoritetaan joko lastalla ja lapiolla tai imuroimalla, mikäli jäte on riittävän hienojakoista mennäkseen imuriin. Siivous tulee suorittaa työvaiheen päätyttyä koko rakennuksen osalta, jolloin holveilta poistetaan jätteiden lisäksi tarpeettomat rakennusmateriaalit. Mikäli rakennuksen sisälle on holvien päälle nostettu tavaraa varastoon, tulee lattiaa vasten oleva pinta ala olla mahdollisimman pieni, jotta rakenne materiaalien alla pystyy tuulettumaan ja kuivumaan. Materiaali voi vaurioitua myös holvin kosteudesta.

18 7.2. Sisärakennus ja pinnoitusvaihe /24 Sisärakennusvaiheessa työmaan siivousta tulee suorittaa useammin kuin runkotyövaiheessa. Tarvittaessa työmaalla tulee siivota holvipinnat päivittäin. Lähellä toimintakoetta työmaa tulee siivota päivittäin. Jokainen urakoitsija vastaa omalta osaltaan rakennusjätteiden poistamisesta holveilta jäteastioihin ja pääurakoitsija huolehtii jäteastioiden tyhjentämisestä jätelavalle. Varastoitujen materiaalien ympäristöt tulee erityisesti pitää puhtaana rakennusjätteistä. Sahausjätteet ja muut hienojakoisemmat ainekset tulee poistaa käyttäen joko imuria tai lastaa ja lapiota jätteen koon mukaisesti. Sisärakennusvaiheessa holvipinnoille saa jäädä jossain määrin hienojakoista jätettä, mutta mikäli tehdään eristetilallisia holvirakenteita, tulee kerrosten väliset pinnat puhdistaa siten, ettei pinnoille jää pölyä. Harjasiivous on kielletty. Pintojen puhtaana pitäminen edistää erityisesti betonirakenteiden kuivumista. Laastin sekoitustyöt ja muut työvaiheet, jotka vaativat vedenkäsittelyä, tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan ulkona. Mikäli työn suorittaminen ulkona ei ole mahdollista, tulee työalusta suojata muovilla siten, että veden valuessa alustalle, kosteus ei pääse rakenteisiin. Ks. kohta Kalustus ja alakattovaihe Kalusteiden asennuksen aikaan työmaalla suoritetaan siivous päivittäin. Siivoukseen kuuluu rakennusjätteiden toimittaminen jäteastioihin sekä pienemmän jätteen kerääminen lattiapinnoilta lastaamalla sekä imuroimalla. Siivoukseen ei saa käyttää harjaa, koska se nostattaa pölyn pinnoilta ilmaan. Isompien rakennusjätteiden keräämisestä vastaa jokainen urakoitsija omalta osaltaan. Siivouksella tulee saavuttaa siisteystaso, jossa lattialla ei ole irtoroskia tai karkeaa pölyä. Hienoa rakennuspölyä voi olla vähäisissä määrissä. Mikäli kalustepintoja asennetaan sellaisella korkeudelle, että ne joko piilottavat mahdollisen alakaton katon yläpuolelle jääviä rakenteita tai jäävät itse alakattojen yläpuolelle, tulee ne puhdistaa siten, että mahdollisiin koteloihin ei jää roskia, likaa tai pölyä. Kiintokalusteiden sokkelien sisälle ei saa jäädä asennusjätteitä tai rakennuspölyä, vaan niiden alta siivous tulee toteuttaa loppusiivoustasoa vastaavasti ennen kuin sokkelit tai muut kalusteisiin liittyvät koteloinnit asennetaan paikoilleen.

19 / Työmaan loppusiivous Rakennustyömaan loppusiivous toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa työmaa siivotaan toimintakoevalmiuteen, jonka jälkeen suoritetaan varsinainen loppusiivous luovutusta varten. Rakennuksen korkeat tilat on huomioitava siivousta suunniteltaessa. Toimenpiteet molemmissa vaiheissa on kuvattu jäljempänä tässä asiakirjassa Yleistä loppusiivouksesta Rakennustyömaan loppusiivous voidaan pääsääntöisesti aloittaa, kun työmaa on siinä vaiheessa, että tiloissa ei enää suoriteta rakennus tai asennustöitä. Mikäli työmaata voidaan järkevästi ja luotettavasti osastoida, voidaan loppusiivousta suorittaa osastoittain. Mikäli osastointia ei voida toteuttaa rakennuksen kiinteillä ovilla, joka on suositus, voidaan osastointi toteuttaa muovista rakennetuilla suojaseinillä. Kulkuaukkoihin tulee asentaa tuplamuovitus ja aukon oven tulee sulkeutua painollaan mahdollisimman tiiviisti. Myös vetoketjulla varustetut kulkuaukot ovat suositeltavia kulkuaukoissa, joissa liikennettä on vähän. Vetoketjut tulee sulkea aina kulkemisen yhteydessä. Pölyn kulkeutumista osastoituihin tiloihin estetään rajoittamalla kulkua tiloissa. Tiloihin saa mennä ainoastaan tarpeen vaatiessa. Läpikulku tiloissa tulee kieltää. Tilojen oville asetetaan kuramatot (ei ruohomattoja), jotta kengissä ei kulkeudu pölyä. Tarvittaessa siivoamattomille alueille asennetaan alipaineistuslaitteisto, joka estää pölyn kulkeutumista siivotulle alueelle. Mikäli alipaineistetuissa tiloissa tehdään rakennustöitä, tulee alipaineistuksen vaihtaa tilavuus neljästi tunnissa. Mikäli loppusiivouksen jälkeen suorittamaan asennustöitä jo siivotuissa tiloissa, tulee asennuksien olla vähäisiä ja ne tulee tehdä käyttäen osastointia ja kohdepoistolla varustetuilla työkoneilla. Sirkkelien ja muiden hallitsemattomasti pölyttävien käyttö on kielletty loppusiivoustiloissa, vaikka ne olisi varustettu kohdepoistolla. Tilat tulee siivota uudelleen niiltä osin, joissa töitä on jouduttu tekemään. Kerran toimintakoevalmiuteen hyväksytyillä alueilla ei saa enää työskennellä ilman erillistä lupaa. Rakennusmateriaaleja ei saa varastoida siivotuille alueille, vaan niille on järjestettävä varastoalueet joko ulkona mahdollisuuksien mukaan tai sisällä osastoilla, joissa loppusiivousta ei ole suoritettu. Pääurakoitsija huolehtii, että siivoajalla (urakoitsijan omat tai alihankkijat) on käytössään varastotila, jossa siivoukseen tarvittavat välineet voidaan säilyttää kuivassa ja puhtaassa. Tilaa ei saa käyttää muuhun varastointiin. Tarvittaessa välineet säilytetään muualla kuin työmaalla.

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN Palvelun tuottajan tulee - osallistua rakennustyömaan urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin - ajoittaa loppusiivous

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 1 KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS TERVE TALO -OHJE 31.3.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS TERVE TALO -OHJE 30.1.2015 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet sekä urakoitsijalta edellytettävät toimenpiteet.

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS 31.3.2011 Sivu 1/6 Diaarinumero: 5561/2008 Projektinumero: 601010 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Hanke: Metsokangas II, päiväkoti

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET

KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET 10.8.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu PL 193 40101 Jyväskylä Hanke: KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE... 3 1.1 Hankkeen

Lisätiedot

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Kuivaketju10 -seminaari, työmaatoteutus Oulu 14.10.2015 Perttu Pitkälä Kehityspäällikkö, Skanska Oy Rakentamisen valmistelu Tavoitteista toimenpiteiksi Suunnitellaan

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen

Lisätiedot

As Oy Kampelinkartano 1

As Oy Kampelinkartano 1 As Oy Kampelinkartano 1 VETELI UUDISRAKENNUS Työno. 16 489 TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS 01.11.2017 1. TYÖMAAHUOLTO Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten käyttökustannuksista. Pääurakoitsija

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 Työ nro: 170478 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 KORJAUSTYÖSELOSTUS ULKO- JA TERASSIOVIEN UUSIMINEN 23.3.2017 1 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 2 1.1. Työkohde ja osapuolet... 2 1.2.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Hyvä (esteetön) sisäilma

Hyvä (esteetön) sisäilma Hyvä (esteetön) sisäilma Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 18/3/2015 Mitä on sisäilma? Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi eri lähteistä peräisin olevia

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1.YHTEISKOULU, HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU JA KESKUSKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin

Lisätiedot

Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy Energiatehokas pientalo, Motiva Oy 1

Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy Energiatehokas pientalo, Motiva Oy 1 Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy 9.4.2017 Energiatehokas pientalo, Motiva Oy 1 Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy 9.4.2017

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

PUHTAUSLUOKITUS: Virtain kaupungin keskuskeittiö

PUHTAUSLUOKITUS: Virtain kaupungin keskuskeittiö PUHTAUSLUOKITUS: Virtain kaupungin keskuskeittiö Raimo Pirhonen tekninen johtaja Virrat Sisällys 1 JOHDANTO... 10 2 SISÄILMASTOLUOKITUS... 10 2.1 Rakennustöiden puhtausluokitukset... 11 2.1.1 Puhtausluokka

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

Terve koulu SIPOON KUNTA. Hankeohje. Laatija:

Terve koulu SIPOON KUNTA. Hankeohje. Laatija: SIPOON KUNTA Terve koulu Hankeohje Laatija: Rakennusterveys ja sisäilmasto TkT Juhani Pirinen 044 750 5328 juhani.pirinen@fcg.fi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.9.2016 P30302 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Betonilattioiden hoito-ohjeet

Betonilattioiden hoito-ohjeet Betonilattioiden hoito-ohjeet 2. syyskuuta 2013 Betonilattioiden hoito-ohjeet Yleistä Vanhoissa betonilattioissa yleisiä ongelmia ovat niiden likaantuminen, vaikea puhdistettavuus ja pölyäminen. Näiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi

Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi Olen Minna Laurinen ja työskentelen asiantuntijatehtävissä yrityksessä Sisäilmatalo Kärki Oy, ammattinimikkeellä rakennusterveysasiantuntija (VTT-C-6657-26-11).

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1.2.2008 Sivu 1/7 Tilaaja: SY-Invest Oy Kalevankatu 56 a A 00180 Helsinki Hanke: KOY Köydenpunoja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/8 KOY KÖYDENPUNOJA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä...3 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 C 1 (5) Perheneuvolan ja aikuissosiaalityötilojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS LEIKKI-

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

WG 80 Talvipuutarhan liukuosat Talvipuutarhan kiinteät osat ks. sivu 15

WG 80 Talvipuutarhan liukuosat Talvipuutarhan kiinteät osat ks. sivu 15 7992FI WG 80 Talvipuutarhan liukuosat Talvipuutarhan kiinteät osat ks. sivu 15 Willab Garden 2017-03 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohje kokonaan ennen kuin aloitat asennuksen! Ellei ohjeita noudateta, osat eivät

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Rakennustekniset. uudistukset rakennusten. terveellisyyden. turvaamiseksi Jani Kemppainen

Rakennustekniset. uudistukset rakennusten. terveellisyyden. turvaamiseksi Jani Kemppainen Rakennustekniset uudistukset rakennusten terveellisyyden turvaamiseksi 19.10.2016 Jani Kemppainen Kosteus haastaa rakentamisen alusta loppuun, kaikki ketjun lenkit tärkeitä Tilaaja kertoo omat vaatimuksensa

Lisätiedot

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS Jari Lehesvuori 1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA SELVITETÄÄN, ONKO 50-LUVULLA RAKENNETUN JA 80- LUVULLA PERUSKORJATUN

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala. Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Talonrakentamisen ympäristömittari

Talonrakentamisen ympäristömittari 1 Talonrakentamisen ympäristömittari Olli Teriö & Jukka Hämäläinen Tampereen teknillinen yliopisto 2 Talonrakentamisen ympäristömittari (TRY-mittari) Kohde kunnossa (OK) YHT. ei kunnossa (ei OK) YHT. %

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Rauhaniemen saunan talkoo-ohje Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Sisältö Yleistä Saunan aamusiivous Saunan iltasiivous Saunanhoitajan tehtävät Yleistä Avain haetaan Rauhaniemestä saunanhoitajalta

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015 13.2.2015 Sivu 1/7 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus 1 Hankeselvitysvaiheessa rakentamisen prosessissa Lähtötietojen varmistaminen Varmistetaan että kaikki mahdollinen projektin onnistumiseen välttämättömät tiedot

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen

Lisätiedot

AMTICO CLICK SMART DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

AMTICO CLICK SMART DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 7 Yleistä Amtico Click Smart on integroidulla askeläänenvaimennuskerroksella varustettu M1-luokiteltu, irtoasennettava lukkopontillinen vinyylilaatta. Tuote soveltuu käytettäväksi asunnoissa sekä

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta 21.11.2017 Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2017 Porin yliopistokeskus Yli-insinööri Katja Outinen Asetus rakennuksen kosteusteknisestä

Lisätiedot