P1 SIIVOUKSESSA. Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna. Toimitusjohtaja Tarja Andersson. TPA Andersson Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P1 SIIVOUKSESSA. Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna. Toimitusjohtaja Tarja Andersson. TPA Andersson Oy www.tpapalvelut."

Transkriptio

1 P1 SIIVOUKSESSA Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna Toimitusjohtaja Tarja Andersson TPA Andersson Oy

2 SISÄILMASTOLUOKAT S1 S3 S1: Yksilöllinen sisäilmasto Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet sekä hyviä valaistusolosuhteita tukemassa yksilöllisesti säädettävä valaistus S2: Hyvä sisäilmasto (ns. perustaso) Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä Lämpöolot ovat hyvät Vetoa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet S3: Tyydyttävä sisäilmasto Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät rakentamismääräysten vähimmäisvaatimukset Noudatetaan puhtausluokan P2 rakennustöitä, ns. hyvän rakentamistavan mukainen toiminta TPA Andersson Oy (Sisäilmastoluokitus 2008)

3 P1-RAKENTAMINEN JA SEN OLOSUHDEVAIKUTUKSET Pölynhallinta Käyttäjä- turvallisuus Rakennusmateriaalien suojaus P1- Rakennus- siivous Puhdas ilmanvaihto rakentaminen Kosteuden- Jätehuolto Tupakoimattomuus hallinta TPA Andersson Oy Ulkoalueiden kunto Työ- turvallisuus

4 PÖLYN OMINAISUUKSISTA (1) Pölyiksi lasketaan kiinteät partikkelit, joiden koko vaihtelee 1 μm:stä vähintään 100 μm:iin Pölyn jaottelu hiukkaskoon * mukaan hengittyvä jae (hiukkaset, jotka kertyvät minne tahansa hengityselimiin), halkaisija 100 μm keuhkojae (hiukkaset, jotka kertyvät kurkunpään alapuolelle ja keuhkoihin), halkaisija 10 μm alveolijae (hiukkaset, jotka kertyvät värekarvattomalle alueelle eli alveolialueelle), halkaisija 4 μm * = aerodynaaminen halkaisija TPA Andersson Oy

5 PÖLYN OMINAISUUKSISTA (2) Hiukkaskoko vaikuttaa pölyn laskeutumisaikaan Silmin havaittavat (yli 10 µm) hiukkaset laskeutuvat 5 minuutissa Näkymättömät hiukkaset laskeutuvat 8 tunnissa Alle 1 µm kokoiset hiukkaset leijuvat ilmassa jatkuvasti Pinnoille jäävä pöly sitoo mikrobeja Mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöiden aikana mikrobien määrä ilmassa kasvaa kertaiseksi Sisäilman pölypitoisuus korreloi pintojen pölypitoisuuden kanssa Yli puolet rakennustyöntekijöistä kokee kärsivänsä pölystä Pölyaltistuminen runsasta mm. purku- ja hiontatyössä, ruiskumaalauksessa sekä tasoite-, eristys- ja siivoustyössä Rakennuspöly on pääosin kvartsipölyä sisältävää betonipölyä TPA Andersson Oy

6 RAKENNUSPÖLYN TERVEYS- VAIKUTUKSET JA HTP-ARVOT BETONI-, TIILI- JA KIVIPÖLY PUUPÖLY ERISTE- KUITUPÖLY Terveysvaikutukset - Hengitystie- ja ihoärsytys - Kvartsipöly: silikoosi, syöpävaara - Sementin nikkeli, kromi ja koboltti: allergia - Hengitystie- ja ihoärsytys - Herkistyminen - Kovapuupöly: syöpävaara - Hengitystie-, iho- ja silmä-ärsytys - Nenän tukkoisuus - Limakalvoärsytys HTP-arvo (STM, 2009) Epäorgaaninen pöly 10 mg/m³ Kvartsi 0,05 mg/m³ Puupöly 2 mg/m³ Kovapuupöly 5 mg/m³ (sitova arvo) 1 kuitu / cm³ TPA Andersson Oy (Asikainen et.al. 2009)

7 RAKENNUSTYÖMAAN PÖLYN- TORJUNNAN PERIAATTEET KORJAUSRAKENTAMINEN Pölyämättömien työmenetelmien valinta Osastointi ja alipaineistus Sulkutila Kohdepoisto Märkämenetelmät Riittävä yleisilmanvaihto Työmaan siivous Kynnysmatot kulkureiteillä Opastaminen / koulutus Töiden vaiheistus Altistuvien työntekijöiden minimointi Oikeanlaisen suojaimen valinta altisteen mukaan PÖLYNTORJUNNAN VAIHEET PÖLYN SYNTYMISEN ESTÄMINEN PÖLYN LEVIÄMISEN ESTÄMINEN ALTISTUMISEN VÄLTTÄMINEN HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUTUMINEN UUDISRAKENTAMINEN Pölyämättömien raaka-aineiden, materiaalien ja työmenetelmien valinta Kohdepoisto Riittävä yleisilmanvaihto Tehostettu tuuletus Paikallinen osastointi ja alipaineistus Työmaan siivous Työkohteiden erottaminen eri työvaiheissa Opastaminen / koulutus Töiden vaiheistus Altistuvien työntekijöiden minimointi Oikeanlaisen suojaimen valinta altisteen mukaan TPA Andersson Oy (Kokkonen e.al. 2013)

8 PÖLYÄ PURKUTYÖMAALLA TPA Andersson Oy

9 TYÖMAAN PUHTAUDEN- HALLINNAN VAIHEET Rakennussuunnittelu Hyvän sisäilman vaatimukset P1-rakentamisen suunnittelunohjaus Urakka-asiakirjojen laatiminen P1-rakentamisen määrittely Purkutyöt / Sisävalmistusvaihe TP - arviointi P1 puhtausluokan rakennus ja ilmanvaihto Koulutus ja tiedottaminen Pinnat ja kiintokalusteet asennettu Loppusiivouksen 1. vaihe Toimintakoevaiheen puhtauden todentaminen Puhtauden todentaminen IV:n puhtauden todentaminen Ilmanvaihdon toimintakokeet, mittaukset ja säädöt TP-arviointi Loppusiivouksen 2. vaihe Toimintakoevaiheen työvaiheet / -tavat Rakennuksen vastaanotto Puhtauden todentaminen Rakennuksen muutto ja käyttöönotto TPA Andersson Oy Muutonohjaus

10 RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS P1-RAKENTAMISESSA Tehtävät Poistaa työtä haittaava irtolika Luoda puhtaat olosuhteet poistamalla irtolika ja estämällä lian leviäminen Estää säilytettävien ja uusien pintojen likaantuminen ja vaurioituminen Puhtaustasovaatimus kasvaa rakennushankkeen edetessä Säännöllistä, pölyämättömin menetelmin toteutettua Lattiankuivain karkean irtolian poistossa M- tai H-luokiteltu teollisuusimuri / keskuspölynimuri hienon irtolian poistossa Harjasiivous kielletty TPA Andersson Oy

11 RAKENNUSSIIVOUS- TUTKIMUKSEN TOTEUTUS (1) Ilman hiukkaspitoisuuden mittaukset suoritettiin toimistotilan peruskorjausrakennushankkeessa Imuri- ja harjasiivouksen mittaukset suoritettiin samoissa tiloissa peräkkäisinä päivinä tasoitetyövaiheessa ennen siivousta, siivouksen aikana ja sen jälkeen Tutkimuksessa vertaillaan menetelmien vaikutusta työskentelytilan ilman hiukkaspitoisuuteen TPA Andersson Oy (Oinonen 2013)

12 RAKENNUSSIIVOUS- TUTKIMUKSEN TOTEUTUS (2) Hiukkaspitoisuuden mittauksessa käytettiin TSI DustTrak 8533 hiukkasmittaria Erottelee hiukkaset kokonsa mukaan TOTAL (PM15), PM10, RESP (PM4), PM2.5 ja PM1 luokkiin Imurisiivouksessa käytettiin Pullman Ermator S1300 teollisuusimuria HEPA H13-suodatus (yli 99,95 %) ja hienosuodatin Harjasiivouksessa käytettiin betonilattian puhdistukseen sopivaa harjaa puhdis TPA Andersson Oy

13 Ilman hiukkaspitoisuuksien keskiarvo mg/m³ ILMAN HIUKKASPITOISUUDET IMUROINNISSA HTP-arvo 10 mg/m³ Hengittyvälle pölylle (=TOTAL) 5 * * Valmistajan suositus tasoitepölyn hengittyvän jakeen pitoisuudelle ilmassa TPA Andersson Oy (Oinonen 2013)

14 ILMAN HIUKKASPITOISUUDET HARJASIIVOUKSESSA (ka) 5 * HTP-arvo 10 mg/m³ Hengittyvälle pölylle (=TOTAL) * Valmistajan suositus tasoitepölyn hengittyvän jakeen pitoisuudelle ilmassa TPA Andersson Oy (Oinonen 2013)

15 TULOKSIA Imurisiivouksessa ilman hiukkaspitoisuus oli keskiarvoltaan pienempi siivouksen aikana kuin ennen siivousta Harjasiivouksen käynnistyessä epäorgaanisen pölyn HTP-arvo ylittyi heti ja oli visuaalisesti havaittavissa Harjasiivouksessa jokaisessa 4 kokoluokassa ilman hiukkaspitoisuus nousi siivouksen aikana n. 16-kertaiseksi ja kokonaispölyn määrä jopa 24,9-kertaiseksi Kokonaispölyn määrä harjasiivouksen aikana keskimäärin 73,97 mg/m³ Imurisiivouksessa ilman hiukkaspitoisuus oli siivouksen aikana ja siivouksen jälkeen harjasiivousta huomattavasti pienempi, vaikka imurisiivouksessa ilman hiukkaspitoisuus oli suurempi lähtötilanteessa TPA Andersson Oy (Oinonen 2013)

16 Tehtävät Varmistaa ilmanvaihdon toimintakokeiden, mittausten ja säätöjen edellyttämä puhtaustaso (vaihe 1) Varmistaa vastaanottoa edeltävä puhtaustaso (vaihe 2) Olosuhdevaatimukset Pölyävät työvaiheet päätetty / hallittu Sähkö, vesi ja valaistus työskentelyalueella Siivouskoneiden kuljettaminen rakennuksen eri osiin / kerroksiin mahdollista Välineiden ja koneiden huolto ja varastointi järjestetty TPA Andersson Oy KAKSIVAIHEINEN LOPPUSIIVOUS (1)

17 Pintapölyn määrä (%) KAKSIVAIHEISEN LOPPUSIIVOUKSEN AJOITUS Pölyävät työvaiheet päätetty Ilmanvaihdon toimintakoe, mittaus ja säätö Vastaanotto 50 Loppusiivouksen 1. vaihe Puhtauden todentaminen Loppusiivouksen 2. vaihe Puhtauden todentaminen Suojausten poisto Ikkunoiden pesu Alakaton yläpuolisten pintojen puhdistus Katto-, seinä-, kalusteja lattiapintojen puhdistus Visuaalinen arviointi Pintapölymittaus Pinnoille laskeutuneen pölyn poisto Tahrojen poisto Ikkunoiden pesun päättäminen Lattiapintojen käyttöönottopuhdistus Visuaalinen arviointi Pintapölymittaus 5 1 Poikkeamien korjaus Poikkeamien korjaus TPA Andersson Oy

18 KAKSIVAIHEINEN LOPPUSIIVOUS (2) Puhdistusmenetelmien sovelluttava loppusiivoukseen Oikea työjärjestys aseptiikka huomioon ottaen Lattiapintojen käyttöönottopuhdistus koneellisin menetelmin Irtolian poisto imuroimalla (HEPA13) Mikrokuituiset siivouspyyhkeet nihkeä- ja kosteapyyhinnässä Puhdistusaineet valitaan pintojen valmistajien suositusten mukaan TPA Andersson Oy

19 LOPPUSIIVOUKSEN VAATIMUSTEN MÄÄRITTELY Kaksivaiheisen loppusiivouksen sisältö ja laatuvaatimukset liitettävä urakka-asiakirjoihin Laatuvaatimukset kuvataan visuaalisesti ja pintapölyn osalta Lattiapintamateriaalien käyttöönottopuhdistus sekä hoito- ja suojaustoimenpiteet kuvataan Määritellään puhtauden todentamisen menetelmät ja vastuut Määritellään päätoteuttajalta edellytettävä dokumentaatio TPA Andersson Oy

20 PINTAPÖLYN RAJA-ARVOT Luotu TPA Anderssonin P1-hankkeista kerättyjen pintapölynäytteiden perusteella Mittaavat pintojen pölypitoisuutta (%) Mitataan pintapölymittarilla (BM - Dustdetector) Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita Ennen vastaanottoa Arvioitava pinta Alakaton yläpuoli, pinnat yli 180 cm korkeudella, pinnat alle 180 cm korkeudella pl. lattiapinnat Pinnat yli 180 cm korkeudella, pinnat alle 180 cm korkeudella Lattiapinnat Tarkastus- ajankohta Pintapölykertymä (%) 5 % 1 % 3 % TPA Andersson Oy (Sisäilmastoluokitus 2008)

21 PUHTAUDEN TODENTAMINEN ENNEN TOIMINTAKOETTA Arvioidaan kaikki näkyvät ja ei-näkyvät pinnat Silmämääräinen arviointi ensisijainen menetelmä Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä alaslaskettujen kattojen yläpuolella olevat pinnat Pinnoilla ei saa olla hienoa irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana Pintapölyn määrä max. 5,0 % kaikilla pinnoilla (BM- Dustdedector-mittalaite) pl. lattiapinnat Mittaus vähintään 2 tuntia siivouksen jälkeen Puhtaustason saavuttamisen jälkeen ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa TPA Andersson Oy (Sisäilmastoluokitus 2008)

22 VISUAALINEN ARVIOINTI ENNEN TOIMINTAKOKEITA Alakaton yläpuolella olevien pintojen puhtauden arviointi TPA Andersson Oy

23 PUHTAUDEN TODENTAMINEN ENNEN VASTAANOTTOA Arvioidaan kaikki näkyvät ja ei-näkyvät pinnat Silmämääräinen arviointi ensisijainen menetelmä Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat pl. alaslaskettujen kattojen yläpuolella olevat pinnat Pinnoilla ei ole näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai tahroja Pintapölyn max. 1,0 %, lattiapinnat 3,0 % (BM-Dustdedectormittalaite) Mittaus väh. 2 tuntia siivouksen jälkeen Rakennuksen tilat ovat puhtaat kun ne luovutetaan käyttäjälle Rakennuksen käytön aikana ei sisäilmaan kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia TPA Andersson Oy (Sisäilmastoluokitus 2008)

24 PINTAPÖLYMITTAUSTEN TOTEUTUS Mitattavat pinnat Alakaton yläpuoliset pinnat Helposti luoksepäästävät pinnat (< 180 cm) Vaikeasti luoksepäästävät pinnat (> 180 cm) Lattiat (vain ennen vastaanottoa) Mittaus suoritetaan väh. 2 tuntia loppusiivouksen päätyttyä Mittaus suoritetaan vain kovilta pinnoilta Puhdistusaineliuosjäämät, rasvalika yms. vaikuttavat mittaustuloksiin BM Dustdetector - mittalaite TPA Andersson Oy

25 VISUAALINEN ARVIOINTI ENNEN VASTAANOTTOA Näkyvien pintojen puhtauden arviointi ennen vastaanottoa TPA Andersson Oy

26 LÄHTEITÄ Asikainen, V. (et. al.) Rakennuspölylle altistumisen vähentäminen uudisrakentamisessa. Kuopion yliopisto. Andersson, T., Takkunen, J Puhtausluokan P1 pintapölyn raja-arvojen toteutuminen ennen toimintakoetta ja ennen vastaanottoa. Sisäilmastoseminaarin julkaisu Andersson, T., Jansson, K. Puhtausluokan P1 ilmanvaihdon asennusolosuhteiden ja toimintakoevaiheen ilman pölypitoisuuden raja-arvojen määrittely Sisäilmastoseminaarin julkaisu Andersson, T Puhtauden todentaminen rakennushankkeissa ennen toimintakoetta ja vastaanottoa. Sisäilmastoseminaarin julkaisu Andersson, T Rakennussiivous. Työn aikainen siivous ja loppusiivous osana rakentamisen puhtauden hallintaa. Suomen siivousteknisen liiton julkaisuja 2:10. Mikkeli HTP-arvot vuonna Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja. Kokkonen, A. (et. al.) Pölynhallinta korjausrakentamisessa. Itä-Suomen yliopisto. Oinonen R-M Sisäilman laatu rakennussiivouksen aikana. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. RT Sisäilmastoluokitus 2008, Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. RT Terveen talon toteutuksen kriteerit, kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle. TPA Andersson Oy

27 tj Tarja Andersson TPA Andersson Oy Kirrinpolku Palokka gsm TPA Andersson Oy

SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ

SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ SISÄILMAPAJA 2 Jyväskylä 24. -25.11.2010 Tarja Andersson SISÄILMASTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Maaperä Ulkoympäristö Rakentaminen Rakenteet Sisäilma Ylläpito Koneet Käyttö Laitteet

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS 31.3.2011 Sivu 1/6 Diaarinumero: 5561/2008 Projektinumero: 601010 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Hanke: Metsokangas II, päiväkoti

Lisätiedot

As Oy Kampelinkartano 1

As Oy Kampelinkartano 1 As Oy Kampelinkartano 1 VETELI UUDISRAKENNUS Työno. 16 489 TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS 01.11.2017 1. TYÖMAAHUOLTO Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten käyttökustannuksista. Pääurakoitsija

Lisätiedot

Työmaan puhtaudenhallinta

Työmaan puhtaudenhallinta Työmaan puhtaudenhallinta Saija Korpi WWW.AINS.FI Esimerkkejä epäonnistumisista Vuonna 2013 asennettujen uusien tuloilmakoneiden ja -kanavien sisällä esiintyi runsaasti hienojakoista rakennusmateriaalipölyä

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke Mitä korjaushankkeen toteutuksessa on huomioitava pölyntorjunnan kannalta Hannu Koski, johtava tutkija, VTT EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus PUTUSA hanke 3 Mikä

Lisätiedot

Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi

Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi Olen Minna Laurinen ja työskentelen asiantuntijatehtävissä yrityksessä Sisäilmatalo Kärki Oy, ammattinimikkeellä rakennusterveysasiantuntija (VTT-C-6657-26-11).

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN Palvelun tuottajan tulee - osallistua rakennustyömaan urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin - ajoittaa loppusiivous

Lisätiedot

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Työmaapalvelut Rakennussiivous Loppusiivous Käyttöönottosiivous Sopimussiivous Monipuoliset puhtauden- ja pölynhallinnan

Lisätiedot

Työmaapölyt ovat terveydelle haitallisia

Työmaapölyt ovat terveydelle haitallisia Pölytön työmaa työntekijän ja rakennuksen käyttäjän etu Jorma Säteri, diplomi-insinööri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry jorma.sateri@sisailmayhdistys.fi Rakennustyömaalla syntyvät ja rakennukseen

Lisätiedot

PUHTAAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA SAAVUTETUT

PUHTAAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA SAAVUTETUT PUHTAAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA SAAVUTETUT TULOKSET Sisäilmastoseminaari 2013 13.3.2013, 3 Messukeskus, Helsinki 21.3.2013 Juha Takkunen, Tarja Andersson TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKOHTEET

Lisätiedot

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen

Lisätiedot

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla.

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Puhdasta ilmaa Imu-Tec Oy Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa ruotsalaisen

Lisätiedot

Sisäilman laatu ja mahdollisuudet

Sisäilman laatu ja mahdollisuudet Sisäilman laatu ja mahdollisuudet DI Jorma Säteri. Metropolia ammattikorkeakoulu Energiatehokas sisäilmasto Terveellinen, viihtyisä ja tuottava käyttäjien toiveiden mukainen Tarpeenmukainen Oikein säädetty

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

Sisäilmastoluokitus 2008 tarpeenmukainen sisäilmasto

Sisäilmastoluokitus 2008 tarpeenmukainen sisäilmasto Sisäilmastoluokitus 2008 tarpeenmukainen sisäilmasto DI Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Tilat ja niiden sisäolosuhteet ovat rakennusten tärkein tavoite Sopivien sisäolosuhteiden luominen kuluttaa

Lisätiedot

Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen

Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen Juha Takkunen, laboratorioanalyytikko (AMK) Projektipäällikkö, TPA Andersson Oy juha.takkunen@tpapalvelut.fi Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Vesisumutusmenetelmä rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinnassa

Vesisumutusmenetelmä rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinnassa Sisäilmastoseminaari Messukeskus Helsinki, 13.3.2014 Vesisumutusmenetelmä rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinnassa Kokkonen A, Nykänen M, Pasanen P. Ympäristötieteen laitos RAPSU-hanke, Työsuojelurahasto

Lisätiedot

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos 30.5.2017 Jorma Säteri ja Mervi Ahola. Laatua kolmessa luokassa S1 Yksilöllinen sisäilmasto S2 Hyvä sisäilmasto S3 Tyydyttävä sisäilmasto määräysten edellyttämä

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistössä. Siivouksen laatuvaatimuksia ja tarpeita

Lisätiedot

PUHTAUSLUOKITUS: Virtain kaupungin keskuskeittiö

PUHTAUSLUOKITUS: Virtain kaupungin keskuskeittiö PUHTAUSLUOKITUS: Virtain kaupungin keskuskeittiö Raimo Pirhonen tekninen johtaja Virrat Sisällys 1 JOHDANTO... 10 2 SISÄILMASTOLUOKITUS... 10 2.1 Rakennustöiden puhtausluokitukset... 11 2.1.1 Puhtausluokka

Lisätiedot

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos 15.3.2017 Jorma Säteri ja Mervi Ahola. Laatua kolmessa luokassa S1 Yksilöllinen sisäilmasto Periaatteena S2+lämpöolojen yksilöllinen hallinta S2 Hyvä sisäilmasto

Lisätiedot

PUHTAUDENHALLINTAOHJEET SIILINJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN KORJAUSRAKENTAMISESSA

PUHTAUDENHALLINTAOHJEET SIILINJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN KORJAUSRAKENTAMISESSA 1 PUHTAUDENHALLINTAOHJEET SIILINJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN KORJAUSRAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Jukka Kellokumpu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennus- ja turvallisuustekniikka Hyväksytty.. 2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 29.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 29.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 1 Jauhopölyt ja niiden määrittäminen työympäristöstä Tomi Kanerva erityisasiantuntija Materiaali- ja hiukkastutkimus-tiimi 2 Mitä on jauhopöly Jauhopöly syntyy jauhojen käsittelyssä

Lisätiedot

PÖLYNHALLINTAOHJEISTUS RAKENNUSTYÖMAALLE

PÖLYNHALLINTAOHJEISTUS RAKENNUSTYÖMAALLE RAKENNUSTYÖMAALLE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Korjaussuunnittelu ja rakentaminen TILAAJA Lopen kunta KOHDE, Opintie 2-4, 12700 Loppi 2(12) SISÄLTÖ 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja...

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

PÖLYNHALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA

PÖLYNHALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantojohtaminen 2014 Roni Nuttunen PÖLYNHALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Turun Seudun Rakennustekniikka Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista Pertti Pasanen, pertti.pasanen@uef.fi Ympäristötieteen laitos,

Lisätiedot

Rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinta vesisumutusmenetelmällä

Rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinta vesisumutusmenetelmällä Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät Hotelli Scandic Oulu, 4.-5.2.2014 Rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinta vesisumutusmenetelmällä (RAPSU-hanke, Työsuojelurahasto) Anna Kokkonen Ympäristötieteen

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA-hanke

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA-hanke EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA PUTUSA-hanke Yleistietoa hankkeesta Hankkeeseen osallistuvat tutkimuslaitokset Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos Professori Pertti Pasanen, tutkija

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEIDEN LOPPUSIIVOUKSEN ONNISTUMINEN Case: Kotkan kaupungin Tilapalvelu

RAKENNUSHANKKEIDEN LOPPUSIIVOUKSEN ONNISTUMINEN Case: Kotkan kaupungin Tilapalvelu Leena Järvinen RAKENNUSHANKKEIDEN LOPPUSIIVOUKSEN ONNISTUMINEN Case: Kotkan kaupungin Tilapalvelu Opinnäytetyö Palveluliiketoiminta Maaliskuu 21 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.3.21 Tekijä(t) Järvinen

Lisätiedot

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne )

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) 24.11.2015 Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) Rakennus- ja sisustusmateriaalit (tekstiilipinnat,

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016.

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016. SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016 RTA 1 Ari Jalonen MITÄ TEHDÄÄN KUN SISÄILMAKORJAUSTYÖMAA ALOITETAAN? Otetaan

Lisätiedot

Saija Pulkkinen P1-PUHTAUSLUOKITUKSEN HUOMIOIMINEN RAKENNUS- HANKKEEN ERI VAIHEISSA

Saija Pulkkinen P1-PUHTAUSLUOKITUKSEN HUOMIOIMINEN RAKENNUS- HANKKEEN ERI VAIHEISSA Saija Pulkkinen P1-PUHTAUSLUOKITUKSEN HUOMIOIMINEN RAKENNUS- HANKKEEN ERI VAIHEISSA P1-PUHTAUSLUOKITUKSEN HUOMIOIMINEN RAKENNUS- HANKKEEN ERI VAIHEISSA Saija Pulkkinen Opinnäytetyö Kevät 2015 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Pauliina Heinonen P1-PUHTAUSLUOKAN TOTEUTTAMINEN SANEERAUSHANKKEESSA

Pauliina Heinonen P1-PUHTAUSLUOKAN TOTEUTTAMINEN SANEERAUSHANKKEESSA Pauliina Heinonen P1-PUHTAUSLUOKAN TOTEUTTAMINEN SANEERAUSHANKKEESSA Rakennustekniikan koulutusohjelma 2017 P1-PUHTAUSLUOKAN TOTEUTTAMINEN SANEERAUSHANKKEESSA Heinonen, Pauliina Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pölyisyys ja koettu sisäilman laatu toimistorakennuksissa

Pölyisyys ja koettu sisäilman laatu toimistorakennuksissa Pölyisyys ja koettu sisäilman laatu toimistorakennuksissa FM Hanna Tuovila, Oy Insinööri Studio RTA-loppuseminaari Ohjaajat: Piia Markkanen, Oy Insinööri Studio Kirsi Villberg, Halton Oy Taustaa Siivouksella

Lisätiedot

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus FINVAC D2-hankkeen työpaja Ympäristöministeriö 21.8.2017 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Rakentamismääräyskokoelman uudistus Rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Pölyntorjuntaratkaisut. rakennustyömaille. XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Sami Metso

Pölyntorjuntaratkaisut. rakennustyömaille. XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Sami Metso Pölyntorjuntaratkaisut rakennustyömaille XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Sami Metso 15.10.2011 / Rakennuskonepäivät 2011 / Sami Metso 2011 Ramirent 2 Pöly on haitallista

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN

OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN PUTUSA -tutkimushanke OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN Sisältö Korjausrakentamisen pölyt. 2 Pölyistä aiheutuvat haitat..... 2 Pölyntorjunnan tavoitteet.... 3 Pölyntorjunnan keinot.... 3 Tärkeimmät

Lisätiedot

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa"

Lisätiedot

SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU

SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU Päivämäärä 28.11.2017 Laatija Jakelu Anne Lempinen Asiantuntija Pasi Kanerva, Mika- Matti Orrela SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU Pintojen pölyisyysselvitys Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu

Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu Sipoon kunta Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu 26.10.2017 TPA Andersson Oy Anne Lempinen Sisältö 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS... 3 2. PINTOJEN PÖLYISYYDEN MITTAUS... 4 3. TULOKSET... 5 3.1. Näkyvien

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

P1-puhtausluokka rakennushankkeessa

P1-puhtausluokka rakennushankkeessa Tuulia Ollikainen P1-puhtausluokka rakennushankkeessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 26.4.2017 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tuulia Ollikainen

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Hyvä (esteetön) sisäilma

Hyvä (esteetön) sisäilma Hyvä (esteetön) sisäilma Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 18/3/2015 Mitä on sisäilma? Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi eri lähteistä peräisin olevia

Lisätiedot

Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus!

Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus! Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus! Johdanto Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei vielä ole, jokaisella työmaalla on toimitaan oman pään

Lisätiedot

Jukka Jokitalo PUHTAUDENHALLINNAN KEHITYS SAIRAALARAKENTAMI- SESSA

Jukka Jokitalo PUHTAUDENHALLINNAN KEHITYS SAIRAALARAKENTAMI- SESSA Jukka Jokitalo PUHTAUDENHALLINNAN KEHITYS SAIRAALARAKENTAMI- SESSA PUHTAUDENHALLINNAN KEHITYS SAIRAALARAKENTAMI- SESSA Jukka Jokitalo Opinnäytetyö Kevät 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset

PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset Tutkimuksen ajankohta: vko 2-3 / 2010 Raportin päiväys: 25.01.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09 839 22377 Kuntotutkimuksen suorittajat:

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Olen Anneli Ruotsalainen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen Siivouspalvelut - yksikössä siivouspäällikkönä, jossa tehtävässä olen ollut

Lisätiedot

Loppusiivouksen laadunvarmistus. on tärkeä osa rakennushankkeen. pölyn- ja puhtaudenhallintaa

Loppusiivouksen laadunvarmistus. on tärkeä osa rakennushankkeen. pölyn- ja puhtaudenhallintaa TITTA MANNINEN Loppusiivouksen laadunvarmistus on tärkeä osa rakennushankkeen pölyn- ja puhtaudenhallintaa 0 Opinnäytetyö, Rakennusterveysasiantuntija RTA 2016 2017 Helsinki 2017 Tiivistelmä Rakennusterveysasiantuntijan

Lisätiedot

Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei

Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei on rakentamisen innovatiivinen työmaapalveluiden toimittaja sekä konevuokrauksiin erikoistunut yritys. Tavoitteemme on olla edullinen ja laadukas kaikin puolin. Päätuotteemme ovat Timanttiporaus, Kuivaus,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 28.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 28.11.2012 Tomi Kanerva. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Hiukkaspitoisuuksien määrittäminen työpaikkojen ilmasta Tomi Kanerva erityisasiantuntija Materiaali- ja hiukkastutkimus-tiimi Johdanto Työympäristö Fysikaaliset tekijät esim. melu,

Lisätiedot

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat Sisältö Siivoushenkilöstön ammattitaitovaatimukset Henkilökohtainen hygienia Aseptiikka Siivouksen ajankohta Siivousmenetelmät,

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn

Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen 22.06.2009 Mikko Krohn 09 839 22377 Tässä tietoa Kivimäen koulun hiukkasmittauksista. Lämpötilat ja ilmamäärät opetustilassa n:o 149 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAAN P1-PÖLYNHALLINTA

RAKENNUSTYÖMAAN P1-PÖLYNHALLINTA RAKENNUSTYÖMAAN P1-PÖLYNHALLINTA Maiju Aalto Opinnäytetyö Huhtikuu 2017 Rakennustekniikan koulutusohjelma Korjausrakentaminen ja kiinteistönpitotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Mittaukset IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (9)

IV-kuntotutkimus. Mittaukset IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (9) Mittaukset IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Mittaukset kuntotutkimuksen yhteydessä - Lämpöolosuhteet, ilmavirrat, paine-erot ja ilmanpitävyys Tämä IV-kuntotutkimusohje

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

JUHO PEKKALA P1-PUHTAUSLUOKKA TALONRAKENTAMISESSA. Insinööri (AMK) Rakennustekniikka

JUHO PEKKALA P1-PUHTAUSLUOKKA TALONRAKENTAMISESSA. Insinööri (AMK) Rakennustekniikka JUHO PEKKALA P1-PUHTAUSLUOKKA TALONRAKENTAMISESSA Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Kevät 2015 TIIVISTELMÄ Tekijä: Pekkala Juho Työn nimi: P1-puhtausluokka talonrakentamisessa Tutkintonimike: Insinööri

Lisätiedot

Puhdas ilma leikkausosastoilla tilojen hiukkaspitoisuudet, puhtausluokat ja painesuhteet

Puhdas ilma leikkausosastoilla tilojen hiukkaspitoisuudet, puhtausluokat ja painesuhteet Puhdas ilma leikkausosastoilla tilojen hiukkaspitoisuudet, puhtausluokat ja painesuhteet High-Tech sairaala korkean hygienian hallinta sairaaloissa Päätösseminaari 21.3.2012 Seppo Enbom ja Kimmo Heinonen,

Lisätiedot

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta

Lisätiedot

PUHTAUDENHALLINTA SAIRAALATYÖMAALLA

PUHTAUDENHALLINTA SAIRAALATYÖMAALLA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA PUHTAUDENHALLINTA SAIRAALATYÖMAALLA T E K I J Ä / T : Samuli Lappeteläinen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Orient Occident vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, ESPOO orientoccident.fi

HOITO-OHJE. Orient Occident vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, ESPOO orientoccident.fi HOITO-OHJE Orient Occident vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Lattiamateriaali on hyvin hoidettu silloin, kun... 3 Käyttöönottopuhdistus... 3 Suojaus...

Lisätiedot

Omasta kodista turvallisempi Uponor-radonratkaisuilla

Omasta kodista turvallisempi Uponor-radonratkaisuilla RADONJÄRJESTELMÄ Omasta kodista turvallisempi Uponor-radonratkaisuilla 12 2010 40001 Voiko radon olla vaarallista? Radon on terveydelle vaarallista ja sitä esiintyy suomalaisissa kodeissa rakennuspaikasta

Lisätiedot

Hygieniakartoitus siivouspalvelukonseptin kehittämisen tukena Servisole Oy Siivouspalvelussa. 26.9.2012 Tiina Timonen

Hygieniakartoitus siivouspalvelukonseptin kehittämisen tukena Servisole Oy Siivouspalvelussa. 26.9.2012 Tiina Timonen Hygieniakartoitus siivouspalvelukonseptin kehittämisen tukena Servisole Oy Siivouspalvelussa 26.9.2012 Tiina Timonen Servisole pähkinänkuoressa: Toiminta alkanut 1.1.1999 RTK Palvelu Oy:n siivoukseen erikoistunut

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

Millainen tila on helppo pitää puhtaana? Leila Kakko

Millainen tila on helppo pitää puhtaana? Leila Kakko Millainen tila on helppo pitää puhtaana? Leila Kakko 1 2 3 http://docplayer.fi/3709510-siivous-sisailman-laatutekijana.html 4 Siivouksen vaikutus sisäilmaan Siivouksella voidaan poistaa lähinnä pinnoille

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

OHJE SIIVOUKSEEN JA IRTAIMISTON PUHDISTUKSEEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSTEN JÄLKEEN

OHJE SIIVOUKSEEN JA IRTAIMISTON PUHDISTUKSEEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSTEN JÄLKEEN OHJE SIIVOUKSEEN JA IRTAIMISTON PUHDISTUKSEEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSTEN JÄLKEEN YHTEISTYÖSSÄ: Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta... 4 3. Pölyn leviämisen

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET

Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET Siivouksen vuosikello Päivittäinen siivous roska-astioiden tyhjennys, roskapussin vaihto ja roska-astian ulkopintojen nihkeäpyyhintä kosketuspintojen

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Timo Keskikuru Talotekniikan asiantuntija, FL Rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke

Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Siivouksen vaikutus sisäilmaan CASE SEEK-hanke Leila Kakko, MMM TAMK, lehtori Faktaa siivouksesta Mitä on siivous? Aputoiminto, jonka avulla prosessi (tilassa tehtävä toiminta) pidetään käynnissä Sisätiloissa

Lisätiedot

Päivityksessä kriteerit terveen talon toteutukseen. Tero Marttila Tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto

Päivityksessä kriteerit terveen talon toteutukseen. Tero Marttila Tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto Päivityksessä kriteerit terveen talon toteutukseen Tero Marttila Tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Tausta Määrittely ja rajaukset Kriteerien käyttö Sisällön pääpiirteet

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ 9.3.2011. Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä

TECHNOPOLIS OYJ 9.3.2011. Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä Toimivat tilat luovat energian säästöjä ja tilatyytyväisyyttä Faktoja Technopoliksen kiinteistökannasta 451 200 m2 Suomessa 24 100 m2 Pietarissa 79 200 m2 Tallinnassa >90% toimistotilaa 2011 taloudellinen

Lisätiedot

Samuli Jokelainen PUHTAUSLUOKKA P1 JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

Samuli Jokelainen PUHTAUSLUOKKA P1 JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Samuli Jokelainen PUHTAUSLUOKKA P1 JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET PUHTAUSLUOKKA P1 JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Samuli Jokelainen Puhtausluokka P1 ja sen kustannusvaikutukset Lukukausi Kevät 2017 Rakennusalan

Lisätiedot

Kuinka sisäilmakonsultti vaikuttaa hankkeen laadukkuuteen? 18.3.2015 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen

Kuinka sisäilmakonsultti vaikuttaa hankkeen laadukkuuteen? 18.3.2015 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen Kuinka sisäilmakonsultti vaikuttaa hankkeen laadukkuuteen? 18.3.2015 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen Sisäilmatalo Kärki Oy Yleistietoa Referenssit Alan parhaat asiantuntijat auttavat varmistamaan

Lisätiedot

PUHTAUDENHALLINNAN- PROSESSIN TUOTTEISTAMINEN

PUHTAUDENHALLINNAN- PROSESSIN TUOTTEISTAMINEN 1 (62) OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA PUHTAUDENHALLINNAN- PROSESSIN TUOTTEISTAMINEN TEKIJÄ: Galina Joki 2 (62) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

PÖLYTUTKIMUS LATOKARTANON PERUSKOULU AGRONOMINKATU 22, HELSINKI

PÖLYTUTKIMUS LATOKARTANON PERUSKOULU AGRONOMINKATU 22, HELSINKI PÖLYTUTKIMUS LATOKARTANON PERUSKOULU AGRONOMINKATU 22, HELSINKI Nro: 175 Sivu 1 / 7 SISÄLLYS: PÖLYTUTKIMUS, AGRONOMINKATU 22 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tutkimuksen tarkoitus... 2 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Pölyttömän saneerauksen muistilista Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi

Pölyttömän saneerauksen muistilista Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi Jukka Heinoo, pääsuunnittelija Helsingin kaupungin rakennusvirasto jukka.heinoo@hkr.hel.fi 566 Korjausrakentamisen lisääntyessä myös purkutöiden aiheuttamat pölyongelmat

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS- SEMINAARI

TYÖTURVALLISUUS- SEMINAARI TYÖTURVALLISUUS- SEMINAARI RAKENNUTTAJAN TAHTOTILA MARITA ROVAMO, 20.5.2015 SISÄLLYS Senaatti-kiinteistöt Delegointi Yhteiskuntavastuu Nolla tapaturmaa Avaimia 2 SENAATTI-KIINTEISTÖT LYHYESTI Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot