Sisäilmastoluokitus 2008 tarpeenmukainen sisäilmasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilmastoluokitus 2008 tarpeenmukainen sisäilmasto"

Transkriptio

1 Sisäilmastoluokitus 2008 tarpeenmukainen sisäilmasto DI Jorma Säteri.

2 Sisäilmasto ja energiatalous Tilat ja niiden sisäolosuhteet ovat rakennusten tärkein tavoite Sopivien sisäolosuhteiden luominen kuluttaa noin kolmanneksen Suomessa käytetystä energiasta ja tuottaa lähes kolmanneksen hiilidioksidipäästöistä Sisäympäristön tuottavuusvaikutukset ovat vähintään samaa suuruusluokkaa kuin rakennusten energiakustannukset Investoinneissa ja käyttökustannuksissa ei kannata säästää sisäilmaston kustannuksella Huono sisäympäristö tulee kalliiksi kiinteistöjen omistajille rakennuksen arvon lasku, vuokratulojen menetys

3 Energiatehokas sisäilmasto Terveellinen, viihtyisä ja tuottava käyttäjien toiveiden mukainen Tarpeenmukainen Oikein säädetty ja viritetty Helposti säädettävissä uudelleen tilojen käyttötarkoituksen muuttuessa

4 Sisäilmastoluokitus auttaa tavoitteen asettamisessa ja saavuttamisessa Sisäilmaston tavoitearvot (S) Ohjeet suunnittelulle ja toteutukselle (P) Ohjeet rakennuttajalle Vaatimukset rakennustuotteille (M) Rakennus ja rakenteet Ohjeet rakennus ja rakennesuunnittelulle Rakennustöiden puhtausluokitus (P) Vaatimukset kosteuden hallinnasta Talotekniikka Suunnitteluarvot Ilmanvaihtolaitoksen puhtausluokitus (P) Rakennusmateriaalien päästöluokitus Päästökriteerit Muut vaatimukset Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus Yleiset vaatimukset Komponenttikohtaiset vaatimukset

5 Laatua kolmessa luokassa S1 Yksilöllinen sisäilmasto Periaatteena S2+lämpöolojen yksilöllinen hallinta S2 Hyvä sisäilmasto S3 Tyydyttävä sisäilmasto määräysten edellyttämä vähimmäistaso Uudistuksen tavoitteena selkeyttää ja yksinkertaistaa Laadulliset vaatimukset sanallisesti Tavoitteisiin vain keskeiset suureet, jotka voidaan suunnitella ja todentaa

6 S1: Yksilöllinen sisäilmasto Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet ja hyviä valaistusolosuhteita tukemassa yksilöllisesti säädettävä valaistus.

7 Tekniset tavoitearvot Kriteerit tavoitearvoille terveyden ja viihtyisyyden kannalta merkittäviä rakennusprosessin osapuolten hallittavissa todennettavissa luotettavasti kohtuukustannuksin Sisäilmastoluokitus 2008:ssa: operatiivinen lämpötila ilman liikenopeus hiilidioksidipitoisuus radonpitoisuus valaistussuureet (viittaus standardiin) akustisen suunnittelun suureet (viittaus standardiin)

8 Osa tavoitearvoista on korvattu teknisillä vaatimuksilla TVOC, ammoniakki, formaldehydi, hajut käytettävä vähäpäästöisiä materiaaleja pienhiukaset käytettävä tuloilman suodatusta F8/F7 (vilkasliikenteisten katujen lähellä F9/F8) pöly ja lika rakennuksen ja ilmanvaihtokanavien pintojen puhtausvaatimukset mikrobit vaatimus veden- ja kosteudenhallintasuunnitelmasta tupakansavu sisätiloissa tupakointi kielletty

9 Huonelämpötila ja tuottavuus talvi kesä S1 talvi S1 kesä

10 SI2008: Lämpötilan tavoitearvot Operatiivinen lämpötila oleskeluvyöhykkeellä S3 max S2 max S1 max 23 S1/S2 min S3 min S1-luokassa lämpötila on yksilöllisesti valittavissa arvojen S1 minimi-maksimi välillä. 17 Lämpötilan tulee olla normaalialueella 95 % ajasta (S1-luokka) / 90 % (S2-luokka) Luokan maksimiarvo ei saa ylittyä eikä minimiarvo alittua mitoitusolosuhteissa Ulkolämpötila (24 tunnin keskiarvo)

11 SI2008: Ilman laadun tavoitearvot S1 S2 S3 CO 2 -pitoisuus Radonpitoisuus Olosuhteiden pysyvyys, tsto 95 % 90 % -- Olosuhteiden pysyvyys, asunnot 90 % 80 % --

12 LVI-suunnittelun ohjaus Luokituksessa annetaan tilatyyppikohtaisia (esim. toimistohuone, avotoimisto, neuvotteluhuone, asuintila) suunnitteluarvoja, joilla päästään S1/S2-tavoitteisiin Tavoitteena ohjata kohti tarpeenmukaista mitoitusta Esitetään eri tilatyyppien tavanomaisia kuormitusprofiileja mitoituksen tueksi

13 Energiatehokkuus löytyy tarpeenmukaisuudesta A. Mahdavi et al. User control actions in buildings: Patterns and impact. In Proc. of Clima 2007.

14 Tilojen käyttö ja lämpökuormat Rakennus/tila Käyttö aika Henkilötih Käyttö- Valaistus Laitteet Ihmiset a kellonaika h/vrk vrk/vko m2/hlö aste, - W/m 2 W/m 2 W/m 2 Asuintilat (pientalo) 00:00-24: ,6 8 b 2,4 c 2 Asuintilat (kerrostalo) 00:00-24: ,6 8 b 3 c 3 Toimistotilat 07:00-18: , Neuvottelutilat 08:00-17: , Luokkahuoneet 08:00-16: , ATK-luokat 08:00-16: , Päiväkotitilat 07:00-17: , Liiketilat 07:00-21: , Majoitustilat (hotelli) 00:00-24: , Ravintolatilat 10:00-22: , Urheiluhallit 07:00-23: , Terveydenhoitotilat 00:00-24: , Käyttöastetta voidaan käyttää energiankulutuksen laskennassa sekä lämpöolosuhteiden ja pitoisuuksien simuloinnissa. Jäähdytystehontarve mitoitetaan 100% käyttöasteella (käyttöaikana), huonelaitteet viritetään todellisen käytön tai käyttöasteen mukaan.

15 Ilmanvaihdon mitoitus Ulkoilmavirrat standardin EN-15251:2007 mukaisesti. Noudatettaessa Sisäilmastoluokituksen ohjeita voidaan rakennuksissa, joissa tupakointi on kielletty, käyttää ulkoilmavirtojen mitoituksessa erittäin vähäpäästöisen rakennuksen mitoitusarvoja S1-luokka: 0,5 l/s,lattia-m l/s, henkilö S2-luokka: 0,5 l/s,lattia-m l/s, henkilö Huonelämpötilan hallinta tai varautuminen muuntojoustoon saattaa edellyttää suurempia ilmavirtoja. Erityisistä epäpuhtauslähteistä johtuvien päästöjen aiheuttama ilmanvaihdon tarve on otettava tapauskohtaisesti huomioon. Ilmavirtoja on voitava säätää tilojen käytön muuttuessa. Normaalin käyttöajan ulkopuolella on rakennuksessa oltava perusilmanvaihto 0,1 0,2 l/s,m 2.

16 Esimerkkejä tilakohtaisista ilmavirroista Tila Lattia-ala m 2 /hlö S1-luokka S2-luokka S3-luokka / D2 dm 3 /s per henkilö dm 3 /s per neliö dm 3 /s per henkilö dm 3 /s per neliö dm 3 /s per henkilö dm 3 /s per neliö Toimitila, normaali tilatehokkuus ,5 13 1,5 1,5 Toimitila, suuri tilatehokkuus ,0 11 1,5 1,5 Neuvotteluhuone ,0 9 4,0 8 4,0 Taukotila, kahvio 1,5 11 7,0 8 5,0 5,0 Hotellihuone ,5 12 1,0 10 1,0 Käytävä ja porrashuone 1 0,5 0,5 Hissikuilu Luokkahuone ,5 8 4,0 6 3,0 Luentosali ,5 8 7,5 6 6,0 Käytävä, aula koulussa ,5 8 4,0 4,0 Aula ,0 10 2,0 2,0 Päiväkoti ,0 9 2,5 6 2,5 Päiväkodin märkäeteinen (poisto) 5 5 5

17 SI2008: Rakennustöiden puhtausluokitus P1 Esitetään tiloille puhtausvaatimukset rakennushankkeen eri vaiheissa Ohjeita puhtauden saavuttamiseksi selkeytetään ja jätetään työmaalle enemmän valintamahdollisuuksia Todentamismenetelminä visuaalinen arviointi ja tarvittaessa tehtävä pintapölykertymän mittaus

18 Rakennuksen puhtausluokka P1 Työ- ja asuintilat, joissa pyritään sisäilmastoluokan S1 tai S2 mukaiseen hyvään sisäilman laatuun. Rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Tällöin pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. Tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pintojen puhdistamista. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu. Tämän vaiheen jälkeen tiloissa voidaan ilman erityistoimia tehdä vain pölyämättömiä töitä, esim. paikkamaalauksia, alakattojen asennusta, ilmanvaihdon toimintakokeita, säätöäja viritystäsekäloppusiivous. Luovutusvaiheessa pinnoilla ei saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa (ml. pölyä), kiinnittynyttä likaa tai tahroja.

19 Ilmanvaihdon puhtausvaatimukset D2, Määräys 5.1.2: Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus on tarkastettava ja järjestelmä on tarvittaessa puhdistettava ennen ilmavirtojen mittausta ja säätöä. järjestelmän toiminta sekä puhtaus on todettava suunnitelman mukaiseksi ennen rakennuksen käyttöönottoa. D2, Ohje : Toimintakokeet suoritetaan ennen ilmavirtojen mittausta ja säätöä. Tällöin tarkistetaan, että rakennus on riittävän puhdas, tiloissa ei enää tehdä pölyäviä rakennustöitä, ilmanvaihtolaitteiden suodattimet on asennettu sekä ovet ja ikkunat ovat paikallaan.

20 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokat S1 ja S2: Luokka P1 Tuloilmakanavat ja osat M1-luokan tuotteista Pölykertymä <0,7 g/m 2 Tuloilman suodatus G3+F8/F7 Palautusilmaa ei käytetä S3: Luokka P2 Tuloilmakanavat M1-luokan tuotteista Pölykertymä <2,5 g/m 2 Tuloilman suodatus F6/F7 Suodatettua (F7) palautusilmaa voi käyttää Kaikki avonaiset päät suljetaan tiiviisti aina taukojen ajaksi. Kaikki avonaiset päät suljetaan tiiviisti aina taukojen ajaksi.

21 Kuinka puhdas on P1-luokan kanava

22 Sisäilmastoluokitus 2008 energiatehokkuuden edistäjänä Tutkimustietoon pohjautuvat tavoitetasot ulkolämpötilan mukaan ohjattu sisälämpötila tuottavuustutkimusten mukaan määritetty lämpötilan yläraja Korostaa rakennussuunnittelun merkitystä Järjestelmäneutraali Päästöjä vähentämällä pienempi energiankulutus Ohjaa tarkempaan mitoitukseen Tilojen tyypillinen käyttö ja kuorman määritetty Ilmanvaihdon mitoitus todellisen tarpeen mukaan

Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot

Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot 1.12.2008 Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot PL 25, 02131 Espoo Dipl.ins. Jorma Säteri Valkjärventie 1 Puh. (09) 4355 560 Fax (09) 4355 5655 www.sisailmayhdistys.fi Sisäilmastoluokitus

Lisätiedot

OHJE SISÄILMATUTKIMUKSEN JA -KORJAUKSEN TEETTÄMISEEN

OHJE SISÄILMATUTKIMUKSEN JA -KORJAUKSEN TEETTÄMISEEN TAMPEREEN KAUPUNKI 1 (9) OHJE SISÄILMATUTKIMUKSEN JA -KORJAUKSEN TEETTÄMISEEN 1. SISÄILMATUTKIMUS... 3 LÄHTÖKOHTA... 3 TUTKIMUKSEN TAVOITE... 3 TUTKIMUKSEN TULOSTEN TAVOITE... 3 2. TUTKIMUKSEN TILAAMINEN...

Lisätiedot

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Toiminnanjohtaja Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Suurin osa rakennusten energiankulutuksesta tarvitaan sisäilmaston tuottamiseen sisäilmastotavoitteet tulee

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA Maija Virta, FIGBC ja Risto Kosonen, Halton Oy 1 YHTEENVETO 1.1 Tavoite Sisäympäristöindikaattoreilla varmistetaan käyttäjien terveys

Lisätiedot

Jouko Riuttala TOIMISTON ILMASTOINNIN PARANNUSEHDOTUS

Jouko Riuttala TOIMISTON ILMASTOINNIN PARANNUSEHDOTUS Jouko Riuttala TOIMISTON ILMASTOINNIN PARANNUSEHDOTUS Energiatekniikan koulutusohjelma 2011 TOIMISTON ILMASTOINNIN PARANNUSEHDOTUS Riuttala, Jouko Satakunnan ammattikorkeakoulu Energiatekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

tulokset. Sisäilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet

tulokset. Sisäilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Sisäilmasto- ja energiatehokkuustavoitteiden asettaminen ja valvonta elinkaarihankkeissa Jarek Kurnitski, Dosentti, TkT Tutkimuspäällikkö, TKK LVI-tekniikka jarek.kurnitski@tkk.fi 488 Elinkaarihankkeiden

Lisätiedot

Ilmanvaihdon parannus ja korjausratkaisut

Ilmanvaihdon parannus ja korjausratkaisut Ilmanvaihdon parannus ja korjausratkaisut OSA 1: TOIMINTAOHJE 1(18) ILMANVAIHDON PARANNUS- JA KORJAUSRATKAISUT 2(18) OSA 1: TOIMINTAOHJE ESIPUHE Tämä Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut ohje on

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS TERVE TALO -OHJE 30.1.2015 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet sekä urakoitsijalta edellytettävät toimenpiteet.

Lisätiedot

7.2.2014. Ehdotus lähes nollaenergiarakentamisen laskennan lähtötiedoiksi

7.2.2014. Ehdotus lähes nollaenergiarakentamisen laskennan lähtötiedoiksi 7.2.2014 Ehdotus lähes nollaenergiarakentamisen laskennan lähtötiedoiksi Tilakohtaiset lähtötiedot jäähdytystarpeen mitoitukselle sekä yksityiskohtaisille energialaskelmille. ESIPUHE Rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

Kriteeristön tavoitteet, rakenne ja käyttö

Kriteeristön tavoitteet, rakenne ja käyttö Terveen talon toteutuksen kriteerit toimisto- ja liikerakennukset Jarek Kurnitski, tekniikan tohtori Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, LVI-laboratorio jarek.kurnitski@hut.fi Terveen talon toteutuksen

Lisätiedot

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Jarmo Hulkko Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Esimerkkikohde Keltinmäen koulun peruskorjaus, vaihe 1 Aducate Reports and Books 5/2010 Aducate Centre for Training and

Lisätiedot

Tomi Kilponen. Ohjeet pientalon ilmanvaihtourakan toteutukseen

Tomi Kilponen. Ohjeet pientalon ilmanvaihtourakan toteutukseen Tomi Kilponen Ohjeet pientalon ilmanvaihtourakan toteutukseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) -tutkinto Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 13.4.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

KOULUJEN ILMANVAIHDON KORJAUSRATKAISUT

KOULUJEN ILMANVAIHDON KORJAUSRATKAISUT KOULUJEN ILMANVAIHDON KORJAUSRATKAISUT Kalle Karjalainen Pirjo Kimari TAKE HUHTIKUU 1999 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAVOITETASO... 3 2.1 Sisäilmastotavoite... 3 2.2 Energiankulutustavoite...

Lisätiedot

Hoivatilat Oy. Päiväkotien ilmanvaihto-opas

Hoivatilat Oy. Päiväkotien ilmanvaihto-opas Hoivatilat Oy Päiväkotien ilmanvaihto-opas PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO-OPAS Talotekniikkateollisuus ry Taitto: Jarkko Narvanne Tämän oppaan tekstin ja kuvien jäljentäminen ilman kustantajan kirjallista lupaa

Lisätiedot

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas RAPORTTI VTT-S-04674-14 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari, Arto Antson, Petri Kukkonen ja Mikko Nyman Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuusjaosto

Lisätiedot

Omakotitalon ilmanvaihdon materiaalien vertailu

Omakotitalon ilmanvaihdon materiaalien vertailu Matti Rantanen Omakotitalon ilmanvaihdon materiaalien vertailu Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.04.2011 Tekijä(t) Matti Rantanen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry.

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 1 ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. 2 Sisäilmaopas 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

suunnittelunäkökohtia

suunnittelunäkökohtia Avotoimiston ilmastoinnin suunnittelunäkökohtia Esa Sandberg, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori Hannu Koskela, Työterveyslaitos, Turku Sisäilmastoseminaari 13.03.2013, Helsinki Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Rakennusten sisäympäristöön on kiinnitetty viime vuosina runsaasti huomiota. Formaldehydi, radon, kosteusvauriot ja

Lisätiedot

Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa

Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

Työpaikan ilmanvaihdon muuttaminen ilman kosteuden mukaan ohjautuvaksi ja vaikutusten tarkastelua

Työpaikan ilmanvaihdon muuttaminen ilman kosteuden mukaan ohjautuvaksi ja vaikutusten tarkastelua Lars Wargh Työpaikan ilmanvaihdon muuttaminen ilman kosteuden mukaan ohjautuvaksi ja vaikutusten tarkastelua Aducate Reports and Books 14/2010 Aducate Centre for Training and Development LARS WARGH Työpaikan

Lisätiedot

2.4 Ilmanvaihto. 2.4.1 Ilmanvaihtojärjestelmät, yleistä Ilmanvaihdon rooli hyvän sisäilmaston luomisessa. Ilmanvaihdon tarve

2.4 Ilmanvaihto. 2.4.1 Ilmanvaihtojärjestelmät, yleistä Ilmanvaihdon rooli hyvän sisäilmaston luomisessa. Ilmanvaihdon tarve 2.4 Ilmanvaihto 2.4.1 Ilmanvaihtojärjestelmät, yleistä Ilmanvaihdon rooli hyvän sisäilmaston luomisessa Sisäilmasto voidaan jakaa kahteen osaan: sisäilman laatuun ja lämpöoloihin. Sisäilman laadun ratkaisee

Lisätiedot

D3 laskentaopas. Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana. RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

D3 laskentaopas. Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana. RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ D3 laskentaopas Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Tässä oppaassa tarkennetaan rakentamismääräyskokoelman osan

Lisätiedot

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Hannu Tiitto Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Aducate Reports and Books 17/2011 Aducate Centre for Training and Development HANNU TIITTO Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden

Lisätiedot