Paraneoplastisilla neurologisilla oireyhtymillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paraneoplastisilla neurologisilla oireyhtymillä"

Transkriptio

1 Katsaus Maarit Kyläniemi, Hannu Haapasalo, Aki Hietaharju ja Jukka Peltola Neurologiset paraneoplastiset oireyhtymät ovat syöpiin liittyviä harvinaisia ääreis- tai keskushermoston sairauksia. Niiden tunnistaminen on tärkeää, sillä ne voivat edeltää syövän kliinistä ilmaantumista ja vaikuttaa potilaan ennusteeseen ja hoitojen valintaan. Antineuronaaliset vasta-aineet kytkeytyvät olennaisesti tiettyihin syöpätyyppeihin ja paraneoplastisiin oireyhtymiin. Tässä katsauksessa kuvaamme kliinisesti merkittävät neurologiset paraneoplastiset oireyhtymät ja niiden hoidot ja käsittelemme antineuronaalisten vasta-aineiden osuutta niiden patogeneesissä ja diagnostiikassa. Paraneoplastisilla neurologisilla oireyhtymillä tarkoitetaan syöpiin todennäköisesti immunologisella mekanismilla välillisesti liittyviä keskus- tai ääreishermoston oireita, jotka eivät ole yhteydessä hoitojen haittavaikutuksiin, infektioihin, metabolisiin tai ravitsemuksen puutoksiin tai koagulopatioihin (Liu ym. 2000, Posner ja Dalmau 2000). Paraneoplastisten neurologisten oireyhtymien ilmaantuvuuden on arvioitu olevan kaikilla syöpäpotilailla 0,2 1 % ja pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla noin 0,4 3 % (Dalmau ja Posner 1997, Nath ja Grant 1997, Scaravilli ym. 1999). Niiden tunnistamisella on kuitenkin suuri merkitys yksittäisten potilaiden hoidon ja ennusteen kannalta. Viime vuosina todettu spesifisten antineuronaalisten vasta-aineiden kytkeytyminen tiettyihin syöpätyyppeihin ja neurologisiin syndroomiin on lisännyt kiinnostusta näihin oireryhtymiin (Dalmau ja Posner 1997, Nath ja Grant 1997). Paraneoplasia ilmenee usein ennen syöpädiagnoosia, jolloin neurologisen oireiston tunnistaminen paraneoplastiseksi saattaa johtaa primaarisyövän varhaisempaan diagnosoimiseen ja hoidon aloittamiseen (Liu ym. 2000). Kasvainspesifisten autovasta-aineiden esiintyminen voi auttaa myös pienen kasvaimen paikallistamisessa. Toisaalta vasta-aineiden löytyminen ei sulje pois muita neurologisten oireiden aiheuttajia, joita ovat tulehdukselliset, metaboliset, toksiset tai solunsalpaajahoitoihin liittyvät (esim. 5-fluorourasiili) reaktiot jo todettua syöpää potevalla (Moll ym. 1995). Tavallisimmat kliiniset neurologiset paraneoplastiset oireyhtymät Mahdollisten neurologisten paraneoplastisten oireyhtymien luettelo on varsin pitkä (taulukko 1). Kliinisesti merkittävimpiä tässä joukossa ovat enkefalomyeliitti, limbinen enkefaliitti, subakuutti pikkuaivodegeneraaatio, Lambert Eatonin myasteeninen syndrooma (LEMS) ja subakuutti sensorinen neuronopatia (Vincent ym. 1998, Liu ym. 2000, Posner ja Dalmau 2000). Paraneoplastinen enkefalomyeliitti on diffuusi keskushermostosairaus. Oirekokonaisuuteen kuuluvat epileptiset kohtaukset, subakuutti dementia, psykiatriset sekä aivorunko- ja pikkuaivo-oireet, autonomisen hermoston toimintahäiriö ja perifeerinen neuropatia. Samanaikaisesti voi esiintyä myös muita paraneoplastisia oireyhtymiä, kuten subakuutti sensorinen neuronopatia ja limbinen enkefaliitti (Bolla ja Palmer 1997, Nath ja Grant 1997). Duodecim 2002;118:

2 Taulukko 1. Mahdollisia paraneoplastisia neurologisia oireita (kliinisesti merkittävimmät kursivoitu). Aivot ja aivohermot subakuutti pikkuaivodegeneraatio enkefalomyeliitti limbinen enkefaliitti retinopatia opsoklonus / myoklonus näköhermotulehdus Selkäydin nekrotisoiva myelopatia myeliitti jäykkyysoireyhtymä Perifeeriset hermot subakuutti sensorinen neuronopatia motoneuronisairaus sensorimotorinen polyneuropatia autonominen neuropatia neuromyotonia Hermo-lihasliitos Lambert Eatonin myasteeninen syndrooma myasthenia gravis Lihas nekrotisoiva myopatia Limbisen enkefaliitin keskeisiä oireita ovat subakuutti amnesia ja affektiivinen häiriö. Epileptiset kohtaukset ovat tavallisia, ja joillakin potilailla esiintyy hallusinaatioita ja paranoidisia harhaluuloja. Dementian eteneminen voi johtaa tajunnan heikkenemiseen ja koomaan (Dropcho 1998). Tämä on ainoa paraneoplastinen neurologinen oire, jonka diagnosoinnissa on hyötyä aivojen magneettikuvauksesta: T2-painotteisissa kuvissa todetaan tyyppilöydöksenä signaalinvoimistuma molemmissa ohimolohkoissa (kuva A). Pikkuaivodegeneraation oireet ilmaantuvat yleensä muutamien viikkojen aikana heijastaen pikkuaivojen laaja-alaista toimintahäiriötä (Liu ym. 2000). Tyyppioireita ja -löydöksiä ovat huimaus, pahoinvointi, dysartria, silmien liikehäiriöt ja ataksia. Nopean ilmaantumisen jälkeen oireiden eteneminen pysähtyy, mutta ne ehtivät aiheuttaa usein pysyvän ja vaikean vammaisuuden. A Kuva. Pienisoluista keuhkosyöpää sairastavalla 65-vuotiaalla miehellä todettiin neuropsykologisessa tutkimuksessa laaja-alainen retrogradinen amnesia. Potilaan vaimo oli havainnut miehensä muistissa selkeitä häiriöitä jo muutamaa kuukautta ennen syövän ensioireiden ilmaantumista. A) Aivojen magneettikuvauksessa todettiin T2-painotteisessa sarjassa molemmissa hippokampuksissa voimakassignaalinen muutos, joka on laajempi vasemmalla puolella. Kliininen kuva ja magneettikuvauslöydös ovat tyypillisiä limbiselle enkefaliitille. B) Potilaan seerumin tutkimuksessa todettiin anti-hu-vasta-aineeseen sopiva löydös: vasta-aine, joka värjäsi obduktiosta saadun normaalin aivoleikkeen neuroneja hippokampusalueella. Kuvassa positiivisesti värjäytyviä tumia hippokampuksen fascia dentatassa (tähti) ja CA4-alueella (nuoli). B 342 M. Kyläniemi ym.

3 LEMS on hermo-lihasliitoksen sairaus, jonka kliinisiin löydöksiin kuuluvat lihasheikkous sekä nielemis- ja puhevaikeudet. Jännevenytysheijasteet ovat yleensä poissa, ja ENMG-tutkimuksessa toistostimulaatio aiheuttaa lihasvasteen lisääntymistä (Somer 2001). Subakuutissa sensorisessa neuronopatiassa vaurion kohteena lienevät takajuuren gangliot. Oireyhtymä alkaa vaihtelevilla alueilla esiintyvinä tuntohäiriöinä ja etenee lopulta symmetriseksi neuronopatiaksi, jolle tyypillisiä piirteitä ovat polttavat dysestesiat, viiltävä kipu ja asentotunnon heikkenemisestä aiheutuva sensorinen ataksia, joka voi johtaa liikuntakyvyttömyyteen (Nath ja Grant 1997). Immunologiset mekanismit neurologisissa paraneoplasioissa Oireiden patogeneesissä on kysymys immuunireaktiosta. Eräät syöpätyypit, esimerkiksi pienisoluinen keuhkosyöpä, ilmentävät proteiineja, joita esiintyy normaalisti vain hermoston soluissa. Kasvainta ja tiettyä hermoston osaa vastaan syntyy immunologinen reaktio, jossa antigeenina toimii esimerkiksi Hu-proteiini (Posner ja Dalmau 2000). Immunologinen reaktio on sekä soluvälitteinen että humoraalinen, ja siihen voi liittyä immunologisen järjestelmän intoleranssia. Todennäköisesti soluvälitteinen reaktio on patogeneesissä merkittävämpi ja johtaa hermosolujen tuhoutumiseen, jolloin vasta-aineet toimivat lähinnä immunologisen reaktion spesifisinä markkereina (Nath ja Grant 1997, Liu ym. 2000). Tämä immunologinen reaktio saattaa olla protektiivinen hillitessään kasvaimen kasvua. Syövän ennuste on parempi sellaisessa tapauksessa, jossa potilaalla on vähän vasta-aineita Hu-antigeenia kohtaan (Dalmau ja Posner 1996). Jos immuunivaste on voimakas, seurauksena on paraneoplastinen oireyhtymä, joka johtaa hermoston merkittävään vaurioitumiseen (Dalmau ja Posner 1997, Vincent ym. 1998). Vasta-ainemääritysten merkitys Paraneoplastisten oireyhtymien oireet vaihtelevat sen mukaan, mitä hermoston osan solutyyppiä vastaan kyseinen vasta-aine reagoi. Samakin vasta-aine voi aiheuttaa monenlaisia oireita, ja toisaalta eri vasta-aineiden oireet saattavat olla hyvin samanlaisia (taulukko 2). Tämän vuoksi paraneoplastiseen neurologiseen oireyhtymään liittyvää vasta-ainetta on mahdotonta päätellä kliinisten oireiden perusteella (taulukko 3). Vasta-aineet tunnistetaan immunologisin menetelmin. Seulontatutkimukseksi sopii parhaiten immunohistokemiallinen värjäys, jolla voidaan tunnistaa useimmat tunnetut paraneoplastisiin oireyhtymiin liittyvät vasta-aineet. Kun normaalia aivokudosleikettä inkuboidaan potilaan seerumissa tai likvorissa, niissä olevat antineuronaaliset vasta-aineet sitoutuvat kohdesoluihin tai -rakenteisiin. Seerumin immunohistokemiallisia värjäystuloksia verrataan positiivisten kontrollinäytteiden (esim. anti-hu, anti-yo jne.) tuloksiin. Löydöksen spesifisyys tulee varmistaa Taulukko 2. Antineuronaalisia vasta-aineita ja niihin liittyviä oireita. Vasta-aine Kohde Primaarikasvain Oireyhtymä Anti-Hu kaikki neuronaaliset tumat pienisoluinen keuhkosyöpä, neuro- enkefalomyeliitti, sensorinen neuronoblastooma, eturauhassyöpä patia Anti-Yo Purkinjen solujen solulima gynekologiset syövät, rintasyöpä subakuutti pikkuaivodegeneraatio Anti-Tr Purkinjen solujen ja muiden Hodgkinin tauti subakuutti pikkuaivodegeneraatio neuronien solulima Anti-Ri neuronien tumat rintasyöpä, gynekologiset syövät, subakuutti pikkuaivodegeneraatio, pienisoluinen keuhkosyöpä opsoklonus Anti-CV2 gliasolut pienisoluinen keuhkosyöpä, muut enkefalomyeliitti, subakuutti pikkuaivodegeneraatio 343

4 immunoblot-tutkimuksella, jossa käytetään yleensä eristettyä tai puhdistettua rekombinanttitekniikalla tuotettua antigeenia (Vincent ym. 1998, Giometto ym. 1999, Posner ja Dalmau 2000). Antineuronaaliset vasta-aineet Antineuronaalisia vasta-aineita on nimetty esimerkiksi ensimmäisen kuvatun potilaan etukirjainten tai vasta-aineen löytäjän nimen mukaisesti. Käytämme tässä vakiintuneinta nimeämisjärjestelmää. Anti-Hu on paitsi paraneoplastinen vastaaine myös proliferoivan, erilaistuvan neuronin merkkiaine, joka sitoutuu kaikkien neuronaalisten solujen tumiin (kuva B) (Graus ja Ferrer 1990, Honnorat ym. 1996). Anti-Hu-positiivisuuteen vahvimmin liittyviä paraneoplastisia oireyhtymiä ovat enkefalomyeliitti, subakuutti sensorinen neuronopatia, autonominen neuropatia ja limbinen enkefaliitti. Vasta-ainepositiivisuus liittyy useimmiten pienisoluiseen keuhkosyöpään, minkä vuoksi anti-hu-positiivisilta potilailta tulisi etsiä primaarituumoria ensisijaisesti keuhkoista. Anti-Hu-vasta-aineita on löydetty myös eturauhassyövän, neuroblastooman ja sarkoomien yhteydessä (Giometto ym. 1999). Neurologiset oireet voivat johtaa potilaan kuolemaan ennen kuin vasta-aineprosessin aikaansaanut syöpä sen aiheuttaisi (Liu ym. 2000). Ellei primaarisyöpää ole diagnosoitu, tulisi anti- Hu-positiivisia ja tupakoivia yli 50-vuotiaita anti-hu-negatiivisia potilaita, joilla on jokin edellä mainituista oireyhtymistä, seurata keuhkoklinikassa 4 5 vuotta (Molinuevo ym. 1998). Anti-Yo-vasta-aine sitoutuu pikkuaivojen Purkinjen solujen solulimaan ja laukaisee näiden solujen katoon johtavan prosessin (Liu ym. 2000, Posner ja Dalmau 2000). Kliininen ilmenemismuoto on subakuutti pikkuaivodegeneraatio. Toisin kuin anti-hu-positiivisilla potilailla kuolinsyy ei yleensä ole anti-yo-positiivisilla seuraus paraneoplastisesta oireyhtymästä vaan primaarisyövästä (Bolla ja Palmer 1997). Vastaainetta esiintyy gynekologisten syöpien, rintasyövän ja pienisoluisen keuhkosyövän yhteydessä (Dalmau ja Posner 1997). Anti-Yo-positiivisilla naisilla primaarituumorin etsintä tulisi kohdentaa rintojen ja lantion alueelle. Suositeltavia tutkimuksia ovat mammografia, huolellinen gynekologinen sisätutkimus, lantion alueen kuvantaminen, seerumin karsinoembryonaasinen antigeenin (CEA) määritys ja vahvassa paraneoplasiaepäilyssä laparotomia (Dropcho 1998). Anti-Tr-vasta-aine ilmaantuu Hodgkinin taudin yhteydessä ja aiheuttaa pikkuaivodegeneraatiota (Graus ym. 1997). Seurannassa seerumin ja likvorin vasta-ainepitoisuuuksien on todettu vähenevän syövästä paranemisen yhteydessä (Peltola ym. 1998, Posner ja Dalmau 2000). Immuunivärjäyksessä havaitaan Purkinjen solujen soluliman ja dendriittien värjäytymistä, joka muistuttaa suuresti anti-yo-värjäytymistä. Erotus vasta-aineiden välillä on tehtävä Western blotting -menetelmällä (Giometto ja Scaravilli 1999, Posner ja Dalmau 2000). Anti-Ri-vasta-aineita voi ilmaantua pienisoluisen keuhkosyövän, rintasyövän tai gynekologisten syöpien ja lapsilla neuroblastooman yhteydessä (Connolly ym. 1997, Posner ja Dalmau 2000). Vasta-aine kohdistuu keskusher- Taulukko 3. Vuodesta 1997 lähtien TAYS:ssa on tutkittu 666 potilasnäytettä, joista 15 on sisältänyt paraneoplastisia vastaaineita. Esimerkkejä löydöksistä. Vasta-aine Sukupuoli Paraneoplastinen Primaarikasvain Oireita esiintyi ennen ja ikä (v) oireyhtymä kasvaindiagnoosia Anti-Hu M 65 limbinen enkefaliitti pienisoluinen keuhkosyöpä ei Anti-Hu M 65 sensorimotorinen polyneuropatia pienisoluinen keuhkosyöpä kyllä Anti-Hu M 67 sensorimotorinen polyneuropatia eturauhassyöpä ei Anti-Hu / Anti-CV2 N 45 subakuutti sensorinen neuronopatia pienisoluinen keuhkosyöpä kyllä Anti-Yo N 62 subakuutti pikkuaivodegeneraatio munatorvisyöpä ei Anti-Tr M 32 subakuutti pikkuaivodegeneraatio Hodgkinin tauti kyllä Anti-Ri N 55 aivorunko- ja pikkuaivodegeneraatio pienisoluinen keuhkosyöpä kyllä 344 M. Kyläniemi ym.

5 moston neuronien tumiin, ja immunohistokemiallinen värjäytyminen muistuttaa muuten anti-hu:lle tyypillistä värjäytymistä. Neurologisista oireista tärkeimmät ovat opsoklonus (epäsäännöllinen, toistuva silmänliike), myoklonus ja ataksia (Vincent ym. 1998, Giometto ym. 1999). Anti-CV2-vasta-aine kohdistuu gliasolukkoa lähinnä oligodendrosyyttejä vastaan (de la Sayette ym. 1998, Vincent ym. 1998). Anti- CV2-positiivisen paraneoplastisen oireyhtymän taustalta löytyy useimmiten pienisoluinen keuhkosyöpä tai tymooma. Kliinisiä ilmenemismuotoja ovat enkefalomyeliitti, pikkuaivodegeneraatio, limbinen enkefaliitti ja LEMS (Honnorat ym. 1996, Posner ja Dalmau 2000). Anti-amfifysiini, anti-ma ja anti-ta. Antiamfifysiini liittyy rintasyöpään aiheuttaen jäykkyysoireyhtymiä (stiff person syndrome) ja enkefalomyeliittiä. Jäykkyysoireyhtymä on lihaksistoon ajoittain pitkäkestoisia kouristuksia aiheuttava harvinainen sairaus. Kivessyöpiin liittyvä anti-ta aiheuttaa limbistä enkefaliittia ja aivorungon toimintahäiriötä. Anti-Ma-vasta-aineita voi syntyä usean eri syövän yhteydessä, ja ne aiheuttavat pikkuaivo- ja aivorunkodegeneraatiota (Saiz ym. 1999, Posner ja Dalmau 2000). Ionikanava-vasta-aineet joko estävät ionikanavaa toimimasta tai kiihdyttävät sen degeneraatiota. Näihin vasta-aineisiin liittyvät paraneoplastiset oireyhtymät ovat LEMS, myasthenia gravis, neuromyotonia ja autonominen neuropatia. Antigeeninen kohde LEMS:ssä on P/Qtyypin jänniteriippuvainen kalsiumkanava, myasthenia graviksessa α-1-asetyylikoliinireseptori, neuromyotoniassa jänniteriippuvainen kaliumkanava ja autonomisessa neuropatiassa α-3-asetyylikoliinireseptori (Vincent 1999). Ionikanava-vasta-aineita ei voida tunnistaa immunohistokemiallisesti. Keskimäärin %:lla LEMS-potilaista oireen taustalla on syöpäsairaus ja yli 90 %:ssa tapauksista kyseessä on pienisoluinen keuhkosyöpä (O Neill ym. 1988, Vincent 1999). Valtaosalla potilaista LEMS ilmaantuu keskimäärin kuukautta ja pisimmillään viisi vuotta ennen primaarituumorin havaitsemista (Chalk ym. 1990). Seurantatutkimuksiksi suositellaan keuhkojen tietokonetomografiaa tai magneettikuvausta 6 12 kuukauden välein. Ellei primaarikasvaimesta ole viiden vuoden seuranta-ajan jälkeen näyttöä, voidaan seuranta lopettaa (O Neill ym. 1988). Myasthenia graviksen ja neuromyotonian taustalta voi löytyä tymooma. Diagnostiseksi tutkimukseksi suositellaan välikarsinan tietokonetomografiaa. Paraneoplastisten oireyhtymien nykyhoito Subakuutin pikkuaivodegeneraation, enkefalomyeliitin ja subakuutin sensorisen neuronopatian ennuste on yleensä huono, jos taustalla on pienisoluinen keuhkosyöpä tai gynekologinen kasvain, mutta Hodgkinin tautiin liittyvässä sensorisessa neuronopatiassa neurologiset oireet voivat parantua merkittävästi onnistuneen lääkehoidon myötä (Sagar ja Read 1982, Plante- Bordeneuve ym. 1994). Plasmafereesia, laskimonsisäistä immunoglobuliinia, kortikosteroideja ja syklofosfamidia on kokeiltu sekä yksinään että osana yhdistelmähoitoa, mutta tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi, vaikka antineuronaalisten vasta-aineiden pitoisuudet seerumissa ovat pienentyneet (Graus ym. 1992, Ben David ym. 1996, Keime-Guibert ym. 2000). Yksittäisten tapausselostusten perusteella voidaan olettaa, että enintään 10 % potilaista hyötyy immunosuppressiivisesta hoidosta. Lopullisten päätelmien tekeminen on vaikeaa, koska oireyhtymä korjaantuu joskus itsestään tai taustalla olevan syöpäsairauden onnistuneen hoidon myötä (Peltola ym. 1998). Kuukauden hoitokokeilu steroidilla (alkuannos mg/vrk) lienee kuitenkin perusteltua. Laskimonsisäistä immunoglobuliinia voidaan kokeilla, jos potilas pystyy vielä liikkumaan omatoimisesti ja oireisto painottuu ääreishermoston toimintahäiriön suuntaan. Muissa tapauksissa vaativat immunosuppressiiviset hoitokokeilut eivät ole nykytietämyksen valossa perusteltuja. Limbisen enkefaliitin oireiden korjaantuminen on todennäköisintä niillä potilailla, joilla oireyhtymän taustalla on hoitoihin reagoiva tymooma tai Hodgkinin tauti (Antoine ym. 1995). Pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien ennus- 345

6 te on huonohko. Jos limbinen enkefaliitti on osa laajempaa paraneoplastista oireyhtymää ja perustuumorin aktiiviseen hoitoon yhdistetään immunosuppressiivinen hoito, voivat limbiset oireet lievittyä anti-hu-positiivisilla potilailla. Pienisoluiseen keuhkosyöpään liittyvä isoloitunut limbinen enkefaliitti saattaa parantua myös itsestään (Dropcho 1998). Paraneoplastiset myasteeniset oireet vähenevät yleensä selvästi primaarituumorin onnistuneen hoidon myötä (Chalk ym. 1990). Neuroimmunologiset hoidot tähtäävät vasta-aineiden poistamiseen verenkierrosta tai niiden tuotannon pysäyttämiseen. Prednisoni (1,0 1,5 mg/ kg/vrk) ja atsatiopriini (alle 2,5 mg/kg/vrk) ovat yleensä tehokkaita LEMS:ssä, mutta hoitovaste ilmaantuu vasta useiden viikkojen kuluttua (Chalk ym. 1990). Myös plasmafereesin ja laskimonsisäisen immunoglobuliinin (Bain ym. 1996) tehosta on näyttöjä LEMS:n hoidossa; edellisen teho ilmaantuu 1 3 viikossa ja kestää keskimäärin kolme kuukautta ja vaste jälkimmäiseen noin 2 4 viikon kuluessa. LEMS:n oireenmukaisessa hoidossa voidaan käyttää 4- aminopyridiiniä (Somer 2001). Paraneoplastisten neurologisten syndroomien merkitys ovat harvinaisia, mutta yksittäisten potilaiden kannalta niillä on suuri merkitys. Jos kyseessä on kliinisesti merkittävä paraneoplastinen oireyhtymä (taulukko 1), antineuronaalisten vasta-aineiden määrittäminen auttaa merkittävästi diagnostiikassa. Immunologiset selvittelyt harvinaisimpien paraneoplastisten oireiden yhteydessä kannattavat vain erityistapauksissa. Jos potilaalla on tunnettu paraneoplasioihin liittyvä syöpä, kuten pienisoluinen keuhkosyöpä tai lymfooma, ovat vasta-ainemääritykset kliinisesti mielekkäitä neurologisten oireiden ilmaantuessa. * * * Kiitokset dosentti Immo Rantalalle ja LL Prasun Dastidarille avusta kirjoitusvaiheessa sekä Suomen Kulttuurirahastolle tutkimuksen tukemisesta. Kirjallisuutta Antoine JC, Honnorat J, Anterion CT, Aguera M, Absi L. Limbic encephalitis and immunological perturbations in two patients with thymoma. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995;58: Bain PG, Motomura M, Newsom-Davis J, Misbah SA, Chapel HM. Effects of intravenous immunoglobulin on muscle weakness and calciumchannel autoantibodies in the Lambert-Eaton myastenic disease. Neurology 1996;47: Ben David Y, Warner E, Levitan M, Sutton DM, Malkin MG, Dalmau JO. Autoimmune paraneoplastic cerebellar degeneration in ovarian carcinoma patients treated with plasmapheresis and immunoglobulin. Cancer 1996;78: Bolla L, Palmer R. Paraneoplastic cerebellar degeneration: case report and literature review. Arch Intern Med 1997;157: Chalk CH, Murray NM, Newsom-Davis J, O Neill JH, Spiro S. Response of the Lambert-Eaton myasthenic syndrome to treatment of associated small cell lung carcinoma. Neurology 1990;40: Connolly A, Pestronk A, Mehta S, Pranzatelli M, Noetzel M. Serum autoantibodies in childhood opsoklonus-myoklonus syndrome: an analysis of antigenic targets in neural tissues. J Pediatr 1997;130: Dalmau JO, Posner JB. Neurological paraneoplastic syndromes. Springer Semin Immunopathol 1996;18: Dalmau JO, Posner JB. Paraneoplastic syndromes affecting the nervous system. Semin Oncol 1997;24: Dropcho EJ. Neurologic paraneoplastic syndromes. J Neurol Sci 1998;153: Giometto B, Scaravilli F. Paraneoplastic syndromes. Brain Pathol 1999; 9: Giometto B, Taraloto B, Graus F. Autoimmunity in paraneoplastic neurological syndromes. Brain Pathol 1999;9: Graus F, Dalmau J, Valldeoriola, ym. Immunological characterization of a neuronal antibody (anti-tr) associated with paraneoplastic cerebellar degeneration and Hodgkin s disease. J Neuroimmunol 1997;74: Graus F, Ferrer I. Analysis of a neuronal antigen (Hu) expression in the developing rat brain detected by autoantibodies from patients with paraneoplastic encephalomyelitis. Neurosci Lett 1990;112:14 8. Graus F, Vega F, Delattre JY, ym. Plasmapheresis and antineoplastic treatment in CNS paraneoplastic syndromes with antineuronal antibodies. Neurology 1992;42: Honnorat J, Antoine JC, Derrington E, Aguera M, Belin MF. Antibodies to subpopulation of glial cells and a 66 kda developmental protein in patients with paraneoplastic neurological syndromes. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1996;61: Keime-Guibert F, Graus F, Fleury A, ym. Treatment of paraneoplastic neurological syndromes with antineuronal antibodies (Anti-Hu, anti-yo) with a combination of immunoglobulins, cyclophosphamide and methylprednisolone. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;68(4): Liu S, Tunkel R, Lachmann E, Nagler W. Paraneoplastic cerebellar degeneration as the first evidence of cancer: a case report. Arch Phys Med Rehabil 2000;81: Molinuevo JL, Graus F, Serrano C, Rene R, Guerrero A, Illa I. Utility of anti-hu antibodies in the diagnosis of paraneoplastic sensory neuropathy. Ann Neurol 1998;44: Moll JWB, Antoine JC, Brashear HR, ym. Guidelines on the detection of paraneoplastic anti-neuronal- specific antibodies: report from the Workshop to the Fourth Meeting of the international Society of the Neuro-Immunology on paraneoplastic neurological disease, held October 22-23, 1994, in Rotterdam, The Netherlands. Neurology 1995;45: Nath U, Grant R. Neurological paraneoplastic syndromes. J Clin Pathol 1997;50: O Neill JH, Murray NM, Newsom-Davis J. The Lambert-Eaton myasthenic syndrome: a review of 50 cases. Brain 1988;111: M. Kyläniemi ym.

7 Peltola J, Hietaharju A, Rantala I, Lehtinen T, Haapasalo H. A reversible neuronal antibody (anti-tr) associated paraneoplastic cerebellar degeneration in Hodgkin s disease. Acta Neurol Scand 1998; 98: Plante-Bordeneuve V, Baudrimont M, Gorin NC, Gherardi RK. Subacute sensory neuropathy associated with Hodgkin s disease. J Neurol Sci 1994;121: Posner JB, Dalmau JO. Paraneoplastic syndromes of the nervous system. Clin Chem Lab Med 2000;38: Sagar HJ, Read DJ. Subacute sensory neuropathy with remission: an association with lymphoma. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1982; 45:83 5. Saiz A, Dalmau J, Butter M, ym. Anti-amphiphysin I antibodies in patients with paraneoplastic neurological disorders associated with small cell lung carcinoma. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999; 66: de la Sayette V, Bertran F, Honnorat J, Schaeffer S, Iglesias S, Defer G. Paraneoplastic cerebellar syndrome and optic neuritis with anti- CV2 antibodies: clinical response to excision of the primary tumor. Arch Neurol 1998;55: Scaravilli F, An SF, Groves M, Thom M. The neuropathology of paraneoplastic syndromes. Brain Pathol 1999;9: Somer H. Lihaksen ja hermo-lihasliitoksen sairaudet. Kirjassa: Soinila S, Kaste M, Launes J, Somer H, toim. Neurologia. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim, 2001, s Vincent A. Antibodies to ion channels in paraneoplastic disorders. Brain Pathol 1999;9: Vincent A, Honnorat J, Anroine JC, Giometto B, Dalmau J, Lang B. Autoimmunity in paraneoplastic neurological disorders, conference report. J Neuroimmunol 1998;84: MAARIT KYLÄNIEMI, LK Pellervonkatu 17 h Tampere HANNU HAAPASALO, dosentti, osastonylilääkäri TAYS:n laboratoriokeskus, patologian toimiala AKI HIETAHARJU, dosentti, osastonylilääkäri JUKKA PELTOLA, LL, erikoislääkäri TAYS:n neurologian ja kuntoutustoimen yksikkö PL 2000, Tampere 347

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

Aikuisten epilepsian kohtausoireiden erotusdiagnostiikka. Markus Müller - TYKS Sirpa Rainesalo - TAYS

Aikuisten epilepsian kohtausoireiden erotusdiagnostiikka. Markus Müller - TYKS Sirpa Rainesalo - TAYS Aikuisten epilepsian kohtausoireiden erotusdiagnostiikka Markus Müller - TYKS Sirpa Rainesalo - TAYS Ei-epileptisiä kohtauksellisia oireita I. Sisätautikenttä Synkopee Vasovagaalinen synkopee ( reflex

Lisätiedot

Kliininen lääketiede Neurologia. Neurologiaan erikoistuvan lääkärin LOKIKIRJA. KYS NEUROKESKUS, Neurologia PL Kuopio

Kliininen lääketiede Neurologia. Neurologiaan erikoistuvan lääkärin LOKIKIRJA. KYS NEUROKESKUS, Neurologia PL Kuopio Kliininen lääketiede Neurologia Neurologiaan erikoistuvan lääkärin LOKIKIRJA Koulutettavan nimi: Opinto oikeus (pvm): Koulutusohjelman vastuuhenkilö: Osoite: Professori Hilkka Soininen KYS ROKESKUS, Neurologia

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2. EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO EEG-tutkimuksen esittely EEG-tutkimuksen käyttö sairauksien

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Meretojan taudin myöhäisvaiheet

Meretojan taudin myöhäisvaiheet Meretojan taudin myöhäisvaiheet SAMY 22.10.2016 Eeva-Kaisa Schmidt, LK, DI KIITOS MERETOJAN TAUDIN MYÖHÄISVAIHEET Tutkimusryhmämme Dosentti, neurologian el Sari Kiuru-Enari LT, neurologian el Sari Atula

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Osaa epäillä MS-tautia kliinisen oireiston perusteella Tietää MS-taudin pahenemisvaiheen hoitoperiaatteet Tietää MS-potilaan yleishoidon periaatteet Tietää MS-taudin diagnoosin

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Lääkärisi on suositellut sinulle VELCADE (bortetsomibi) -hoitoa. VELCADE

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Translationaalinen tutkimus, mitä, miksi, miten?

Translationaalinen tutkimus, mitä, miksi, miten? Translationaalinen tutkimus, mitä, miksi, miten? Mikko Hiltunen, FT, dosentti Tutkimusjohtaja, Akatemiatutkija Kliininen lääketiede Neurologia, ISY mikko.hiltunen@uef.fi Translationaalinen tutkimus, mitä?

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis Soluseinätön bakteeri Beetalaktaamiantibiootit (mm. penisilliini) eivät tehoa Herkkiä

Lisätiedot

Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP

Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Sukupuolitautien Käypä hoito - suositus Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP 3.11.2009 Tavoitteet (1) Tavoitteena on vähentää sukupuoliteitse tarttuvien tautien esiintymistä yhdenmukaistamalla niiden diagnostiikkaa

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Tuberkuloosin immunodiagnostiset testit. Dosentti Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erl HY, HUSLAB Labquality 02.11.2007

Tuberkuloosin immunodiagnostiset testit. Dosentti Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erl HY, HUSLAB Labquality 02.11.2007 Tuberkuloosin immunodiagnostiset testit Dosentti Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erl HY, HUSLAB Labquality 02.11.2007 HUSLAB:n testivalikoima ELISPOT= Ly-TbSpot Mittaa IFNγ tuottavien solujen

Lisätiedot

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta.

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. TerveysInfo MS tauti Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. 1996 5, A5 : 46 s. : piirr. : 2 väri Hakusanat:

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 11.5.2016 Fludarabin Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vaikka kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) esiintyvyys

Lisätiedot

ADHD:n neurologiset muutokset

ADHD:n neurologiset muutokset ADHD:n neurologiset muutokset ADHD:n neurologiset muutokset: 15.2.2017 julkaistu hollantilaistutkimus havaitsi, että ADHD:ssä eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriössä aivojen rakenteessa on merkittäviä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

63- v nainen, Menieren tau/, polviartroosi

63- v nainen, Menieren tau/, polviartroosi Mentor 3 Oikean isovarpaan tunnottomuus, joka päkiän, jalkapohjan ja kantapään kautta edennyt proksimaalisuuntaan (6 kk) Vasen jalkaterä alkanut lepsua ja muutaman viikon ajan joutuvansa nostelemaan vasenta

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2017 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu 25.1.2017 / Julkaistu Ibrance 75 mg, 100 mg, 125 mg kovat kapselit, Pfizer Limited

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Osaa epäillä MS-tautia kliinisen oireiston perusteella Tietää MS-taudin pahenemisvaiheen hoitoperiaatteet Tietää MS-potilaan yleishoidon periaatteet Tietää MS-taudin diagnoosin

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys.

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys. Avainsanat: mutaatio Monitekijäinen sairaus Kromosomisairaus Sukupuu Suomalainen tautiperintö Geeniterapia Suora geeninsiirto Epäsuora geeninsiirto Kantasolut Totipotentti Pluripotentti Multipotentti Kudospankki

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Epilepsia ja ajokyky. Sirpa Rainesalo

Epilepsia ja ajokyky. Sirpa Rainesalo Epilepsia ja ajokyky Sirpa Rainesalo 24.4.2014 Ajoterveysdirektiivi 2009/113/EY STM ajoterveys asetus 2011 Ajoterveysohjeet (viimeksi 10.6.2013) 2 Ajo-oikeus ajokorttiluokissa, RI ja RII Luokka Ajo-oikeus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

Selkäydinneste vai geenitutkimus?

Selkäydinneste vai geenitutkimus? Selkäydinneste vai geenitutkimus? 19.5.2016 Anne Remes, professori, ylilääkäri, Itä-Suomen yliopisto, KYS, Neurokeskus Nuorehko muistipotilas, positiivinen sukuhistoria Päästäänkö diagnostiikassa tarkastelemaan

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon.

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon. KEYTRUDA (pembrolitsumabi) Terveydenhuollon ammattilaiset Usein kysytyt kysymykset KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tb ja hoitohenkilökunta Tartunta ja suojautuminen Tb tilanne Pohjois-Savossa Valvottu

Lisätiedot

TerveysInfo. GIST potilaan opas Oppaassa kerrotaan GISTin hoidosta, täsmälääkehoidosta sekä siitä mistä ja miten sairastunut saa apua.

TerveysInfo. GIST potilaan opas Oppaassa kerrotaan GISTin hoidosta, täsmälääkehoidosta sekä siitä mistä ja miten sairastunut saa apua. TerveysInfo Cancerpatientens sociala förmåner Syöpäpotilaan sosiaalietuudet pähkinänkuoressa. Maksuton yksityishenkilöille, yhteisöille 2 e/kpl, A5, 44 sivua http:///@bin/270880/sosedut netti_ru. Hakusanat:

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Tärkeimpien solutyyppien tunnistaminen kudosleikkeissä immunohistokemiallisilla värjäyksillä

Tärkeimpien solutyyppien tunnistaminen kudosleikkeissä immunohistokemiallisilla värjäyksillä Tärkeimpien solutyyppien tunnistaminen kudosleikkeissä immunohistokemiallisilla värjäyksillä Mikael Niku 28.2.2006 Kuvissa on naudan kudoksia, joita on värjätty immunohistokemialla erilaisia vasta aineita

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

HIV ja hepatiitit HIV

HIV ja hepatiitit HIV HIV ja hepatiitit Alueellinen tartuntatautipäivä 3.5.16 Keski Suomen keskussairaala Infektiolääk. Jaana Leppäaho Lakka HIV 1 HIV maailmalla HIV Suomessa Suomessa 2014 loppuun mennessä todettu 3396 tartuntaa,

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Tunnistaa tärkeimmät alkoholin aiheuttamat neurologiset oireet ja sairaudet Hallitsee nikotiiniriippuvuuden hoidon Tunnistaa ja osaa hoitaa alkoholin vieroitusoireet (ml.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Metyyliparahydroksibentsoaatti

Lisätiedot

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Menjugate 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä N. meningitidis -bakteeri voi aiheuttaa infektion

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden varmistaminen sekavan potilaan hoidossa Neurologin näkökulma

Potilasturvallisuuden varmistaminen sekavan potilaan hoidossa Neurologin näkökulma Potilasturvallisuuden varmistaminen sekavan potilaan hoidossa Neurologin näkökulma Seppo Soinila TYKS Neurotoimialue TY Neurologian oppiaine 13.4.2016 Sekavuus Orientaation, tarkkaavuuden, loogisen ajattelun,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31

26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31 26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31 KOMISSION DIREKTIIVI 2009/113/EY, annettu 25 päivänä elokuuta 2009, ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana. Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere

Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana. Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere 17.11.2011 Mistä lihastauti aiheutuu? Suurin osa on perinnöllisiä Osassa perimä altistaa

Lisätiedot

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa Johanna Hietamäki Tutkija, Lääk.yo Esityksen kulku Kehittämishankkeen esittely Toteutettu selvitys Menetelmät, aineisto Tulokset Johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Blincyto (blinatumomabi)

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Blincyto (blinatumomabi) EMA/642231/2015 Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Blincyto (blinatumomabi) Tämä on Blincyto-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Kati Juva Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Onnettomuudet/vammat Erityisesti aivovammat Väkivalta - voi myös johtaa aivovammaan Somaattiset sairaudet Maksakirroosi Haimatulehdus -> diabetes Mielenterveysongelmat

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Sh Taina Jankari Sh Miia Sepponen TYKS Neurotoimialue 13.4.2016

Sh Taina Jankari Sh Miia Sepponen TYKS Neurotoimialue 13.4.2016 Sh Taina Jankari Sh Miia Sepponen TYKS Neurotoimialue 13.4.2016 Sekavuus eli delirium Delirium eli äkillinen sekavuustila on elimellisten tekijöiden aiheuttama aivotoiminnan häiriö Laaja-alainen huomio-

Lisätiedot

- TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ

- TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ KIIRE JA HÄTÄ VERIKESKUSTYÖSSÄ - TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ Labquality Days 2016 11.2.2016 Susanna Sainio, LT, Dos. luovutetun veren kuljetus Veripalveluun verenluovutus, terveen verenluovuttajan valinta Turvallinen

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

AIH PSC. Autoimmuunimaksasairaudet. 9.2.2012 LT Henna Rautiainen Jorvin sairaala, HYKS 1.3.2012

AIH PSC. Autoimmuunimaksasairaudet. 9.2.2012 LT Henna Rautiainen Jorvin sairaala, HYKS 1.3.2012 Autoimmuunimaksasairaudet 9.2.2012 LT Henna Rautiainen Jorvin sairaala, HYKS AIH= Autoimmuunihepatiitti PBC= Primaari biliaari kirroosi PSC= Primaari sklerosoiva kolangiitti Tyyppi 1 AIH Tyyppi 2 5 19%

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET

SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET Käyttöönottopäivä: 21.11.2011 1 (5) SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET Atk-numero ja -lyhenne 1154 Li-BaktVi 1470 Li-Gluk 2186 Li-Laktaat 2514 Li-Prot 2655 Li-Solut 4059 Li-Syto Likvorin irtosolututkimus

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa

Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa Tuija Kantala ELL, yliopisto-opettaja, jatkotutkinto-opiskelija Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

TerveysInfo. Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen.

TerveysInfo. Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen. TerveysInfo dementia Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen. hinta tilausmäärän mukaan, A5 : 12 s. : vär. : kuv. http:///files/8713/9055/3845/ Sairausesite_Alzheimerin_tauti_145x210_Web_sivuittain.pdf

Lisätiedot

HERKKIEN TROPONIINIMÄÄRITYSTEN HÄIRIÖTEKIJÄT. Tanja Savukoski Biokemian laitos / Biotekniikka

HERKKIEN TROPONIINIMÄÄRITYSTEN HÄIRIÖTEKIJÄT. Tanja Savukoski Biokemian laitos / Biotekniikka HERKKIEN TROPONIINIMÄÄRITYSTEN HÄIRIÖTEKIJÄT Tanja Savukoski Biokemian laitos / Biotekniikka tanja.savukoski@utu.fi SISÄLTÖ Sydäninfarktin kriteerit Troponiinimääritykset Sydäninfarktispesifisyyden lasku

Lisätiedot

TerveysInfo. GIST potilaan opas Oppaassa kerrotaan GISTin hoidosta, täsmälääkehoidosta sekä siitä mistä ja miten sairastunut saa apua.

TerveysInfo. GIST potilaan opas Oppaassa kerrotaan GISTin hoidosta, täsmälääkehoidosta sekä siitä mistä ja miten sairastunut saa apua. TerveysInfo Cancerpatientens sociala förmåner Syöpäpotilaan sosiaalietuudet pähkinänkuoressa. Maksuton yksityishenkilöille, yhteisöille 2 e/kpl, A5, 44 sivua http:///@bin/270880/sosedut netti_ru. Hakusanat:

Lisätiedot

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT Jussi Huttunen Tampere 20.4.2016 LÄÄKETIETEEN MEGATRENDIT Väestö vanhenee ja sairauskirjo muuttuu Teknologia kehittyy - HOITOTEKNOLOGIA - tietoteknologia Hoito yksilöllistyy

Lisätiedot

OPDIVO (nivolumabi) Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas. Infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Käyttöaiheet Melanooma 1

OPDIVO (nivolumabi) Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas. Infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Käyttöaiheet Melanooma 1 OPDIVO (nivolumabi) Infuusiokonsentraatti, liuosta varten Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas Käyttöaiheet Melanooma 1 OPDIVO (nivolumabi) monoterapiana on tarkoitettu aikuisten edenneen melanooman

Lisätiedot

OHJEISTUS PÄÄHÄN KOHDISTUNEEN ISKUN SAANEEN OTTELIJAN VALMENTAJILLE, HUOLTAJILLE SEKÄ OMAISILLE

OHJEISTUS PÄÄHÄN KOHDISTUNEEN ISKUN SAANEEN OTTELIJAN VALMENTAJILLE, HUOLTAJILLE SEKÄ OMAISILLE OHJEISTUS PÄÄHÄN KOHDISTUNEEN ISKUN SAANEEN OTTELIJAN VALMENTAJILLE, HUOLTAJILLE SEKÄ OMAISILLE Laatinut: Catarina Virta fysioterapeutti, palveluohjaaja Tarkistanut: Olli Tenovuo dosentti, neurologian

Lisätiedot

Eturauhassyövän uudet lääkehoidot

Eturauhassyövän uudet lääkehoidot Eturauhassyövän uudet lääkehoidot 24.04.2015 Petteri Hervonen, LT, Syöpätautien erikoislääkäri Docrates Syöpäsairaala, TAYS Yleistä Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi Lähes 5000 uutta diagnoosia/vuosi

Lisätiedot

Epilepsian lääkehoito

Epilepsian lääkehoito Epilepsian lääkehoito Hanna Ansakorpi Kliininen opettaja, LT Neurologian erikoislääkäri Oulun yliopisto, Lääketieteen laitos, neurologia OYS, Medisiininen tulosalue, neurologia Mikä on epilepsia? Epileptinen

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Ensimmäisen GILENYA-annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos

Lisätiedot