Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9"

Transkriptio

1 Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE TOIMINTAPERIAATTEEN NIMI: (Ranska, Saksa, Italia ja Espanja) PÄIVÄMÄÄRÄ: 10. joulukuuta 2002 TARKISTETTU: 18. toukokuuta /9 HYVÄKSYTTY: HYVÄKSYTTY: Hallituksen puheenjohtaja Pääjohtaja ja toimitusjohtaja 1.0 TARKOITUS: Tämä liiketoiminnan eettinen ohjeisto (Ohjeisto) on otettu käyttöön hallituksemme toimesta, ja se luo yhteenvedon standardeista, joiden on ohjattava toimintaamme. Vaikkakin ne kattavat laajan alueen liiketoimintamenetelmiä ja -käytäntöjä, nämä standardit eivät voi kattaa eivätkä kata kaikkia mahdollisesti esilletulevia asioita, tai kaikkia tilanteita, joissa eettisiä päätöksiä on tehtävä, vaan enemmänkin ilmaisevat ohjaavia avainperiaatteita ja luovat ehdot Yhtiössä työskentelylle. Meidän on pyrittävä edistämään rehellisyyden ja vastuullisuuden kulttuuria. Sitoutumisemme korkeimman tason eettiseen toimintaan tulee heijastua kaikkeen Yhtiön liiketoimintaan mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, suhteeseen työntekijöihin, asiakkaisiin, tavarantoimittajiin, kilpailijoihin, julkiseen valtaan ja yleisöön, mukaan lukien osakkeenomistajiin. Kaikkien työntekijöidemme, toimihenkilöidemme ja hallituksemme jäsenten on käyttäydyttävä tämän Ohjeiston kielen ja hengen mukaisesti, ja yritettävä välttää antamasta edes sopimattoman käytöksen vaikutelmaa. Yhtiömme arvokkainta omaisuutta on rehellisyydelle, ammattitaidolle ja oikeudenmukaisuudelle perustuva maineemme. Meidän tulee kaikkien ymmärtää, että tapa, jolla toimimme, muodostaa maineemme perustan, ja tämän Ohjeiston ja sovellettavan lain noudattaminen on välttämätöntä. Meidän kaikkien odotetaan toimivan yhteistyössä ja noudattavan tätä Ohjeistoa täysin kirjaimellisesti ja sen hengen mukaisesti. Uskomme, että tämän Ohjeiston omaksuminen on kriittistä meille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja tulevaisuuden menestyksen suhteen. Jopa hyvää tarkoittavat teot, jotka rikkovat lakia tai tätä Ohjeistoa, saattavat johtaa negatiivisiin seurauksiin Yhtiölle ja osallisina olleille yksilöille. Tämän Ohjeiston rikkomukset saattavat johtaa kurinpidollisiin toimiin mukaan lukien työsuhteesi päättyminen ja sinun poistamisesi virastasi. Tämä Ohjeisto ei kuitenkaan millään tavoin päätä tai muokkaa joko Yhtiön tai jonkun työntekijän oikeutta päättää työsuhde siitä ilmoittamalla tai ilmoituksetta, ja syyn antamalla tai syyttä. Kaikki työntekijät ja hallituksen jäsenet velvoitetaan lukemaan tämä Ohjeisto, allekirjoittamaan hyväksyntä (katso oheinen kaavake), joka osoittaa, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän

2 2/9 Ohjeiston ja suostut tiukasti noudattamaan tässä Ohjeistossa esitettyjä standardeja. Johtotason työntekijöitä, hallituksen jäseniä ja muita roolinsa perusteella Yhtiön sisältä valittuja henkilöitä vaaditaan allekirjoittamaan joka vuosi lisävahvistuslausuma osoittamaan, että he noudattavat tätä Ohjeistoa. Jos sinulla on kysyttävää mistään tässä Ohjeistossa käsitellystä asiasta, keskustele esimiehesi tai lakiosaston jäsenen kanssa. Koska tämän liiketoiminnan eettisen ohjeiston noudattaminen on ehtona työsuhteesi jatkumiselle Yhtiössä, on elintärkeää, että ymmärrät Ohjeiston perusteellisesti. Muistathan, että kannustamme sinua hakemaan vastauksia tämän Ohjeiston tulkintaan tai soveltamiseen liittyviin kysymyksiin ennen kuin ryhdyt toimiin, joiden suhteen olet epävarma. 2.0 TOIMINTAPERIAATE: 2.1 LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN Sitoudumme hoitamaan liikeasioitamme rehellisesti ja integriteetillä ja noudattaen täysin kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja säännöksiä. Kukaan Yhtiön työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen ei saa tehdä laittomia tai epäeettisiä tekoja, tai ohjata muita tekemään niin mistään syystä. Jos uskot, että jokin käytäntö herättää tämän Ohjeiston tai sovellettavan lain, säännön tai säännöksen noudattamiseen liittyviä kysymyksiä, ole hyvä ja ota yhteyttä lakiosastoon. 2.2 KAUPANKÄYNTI SISÄPIIRITIEDOILLA Julkaisemattomien tietojen käyttäminen arvopaperikaupoissa tai vinkin antaminen perheenjäsenelle, ystävälle tai muille henkilöille on laitonta. Kaikki julkaisemattomat tiedot katsotaan sisäpiiritiedoiksi eikä niitä saa milloinkaan käyttää henkilökohtaisen edun saamiseksi. Vaadimme, että tutustut Yhtiön sisäpiirikauppaa koskevaan toimintaperiaatteeseen ja noudatat sitä; se on saatavilla Intranetissä ja sisällytettynä työntekijän käsikirjaasi. Ota yhteyttä lakiosastoon kysymyksissä, jotka liittyvät kykyysi myydä tai ostaa CRL:n osakkeita. Sisäpiirikauppaa koskevan toimintaperiaatteen noudattaminen on olennainen osa tätä Ohjeistoa. 2.3 LUOTTAMUKSELLISTEN OMISTUSOIKEUDELLISTEN TIETOJEN SUOJAAMINEN Liiketoiminnassamme tuotetut ja kootut luottamukselliset omistusoikeudelliset tiedot ovat arvokasta Yhtiön omaisuutta. Näiden tietojen suojaaminen on elintärkeää jatkuvan kasvumme ja kilpailukykymme suhteen. Kaikki omistusoikeudelliset tiedot ovat jyrkästi luottamuksellisia paitsi silloin, kun Yhtiö valtuuttaa tai laki vaatii niiden paljastamisen. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tule keskustella Yhtiön sisäisistä asioista kenenkään Yhtiön ulkopuolisen henkilön kanssa, paitsi silloin kun työtehtäviesi suorittaminen tai laki sitä vaatii. Tämä kielto merkitsee myös sitä, että et saa julkaista mitään Yhtiötä koskevia tietoja sähköisessä viestintätaulussa tai keskusteluhuoneessa, et edes anonyymisti tai siinäkään tapauksessa, että yrität puolustaa Yhtiötä.

3 3/9 Omistusoikeudelliset tiedot sisältävät kaikki julkaisemattomat tiedot, jotka saattaisivat olla hyödyllisiä kilpailijoille tai voisivat vahingoittaa Yhtiötä tai sen asiakkaita, jos ne paljastettaisiin. Immateriaalioikeuksia kuten liikesalaisuuksia, patentteja, tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia, kuten myös liike-, tutkimus- ja uusien tuotteiden suunnitelmia, kohteita ja strategioita, asiakirjoja, tietokantoja, palkka- ja työetutietoja, työntekijöiden terveystietoja, asiakas-, työntekijä- ja tavarantoimittajaluetteloita ja kaikkia julkaisemattomia taloudellisia tai hintatietoja on myös suojeltava. Omistusoikeudellisten tietojen käyttö tai jakelu rikkoo Yhtiön toimintaperiaatetta ja voi olla laitonta. Kyseinen käyttö tai jakelu voi johtaa negatiivisiin seurauksiin Yhtiölle ja osallisina olleille yksilöille, mukaan lukien mahdolliset laki- ja kurinpidolliset toimet. Kunnioitamme muiden yhtiöiden omistusoikeuksia ja niiden omistusoikeudellisia tietoja, ja vaadimme, että työntekijämme, toimihenkilömme ja hallituksemme jäsenet huomioivat kyseiset oikeudet. Velvollisuutesi suojella Yhtiön omistusoikeudellisia ja luottamuksellisia tietoja jatkuu senkin jälkeen, kun jätät Yhtiön, ja sinun on palautettava kaikki hallussasi olevat omistusoikeudelliset tiedot jättäessäsi Yhtiön. 2.4 ETURISTIRIIDAT Työntekijämme, toimihenkilömme ja hallituksemme jäsenet ovat velvollisia toimimaan Yhtiön parhaan edun mukaisesti. Kaikkien työntekijöiden, toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten on pyrittävä välttämään tilanteita, joissa tulee esiin mahdollinen tai varsinainen ristiriita heidän etunsa ja Yhtiön edun välillä. Eturistiriita ilmenee, kun henkilön yksityinen etu on ristiriidassa tai edes näyttää olevan ristiriidassa millä tahansa tavoin Yhtiön, mukaan lukien sen tytäryhtiöt ja sidosyhtiöt, edun kanssa. Eturistiriita saattaa ilmetä, kun työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen ryhtyy toimiin tai osoittaa kiinnostusta johonkin asiaan, joka saattaa vaikeuttaa hänen työskentelynsä objektiivisuutta tai tehokkuutta. Eturistiriita saattaa myös ilmetä, kun työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen (tai hänen perheenjäsenensä) saa sopimattomia henkilökohtaisia etuja tuloksena työntekijän, toimihenkilön tai hallituksen jäsenen asemasta Yhtiössä. Kaikkein yksinkertaisimmin sanottuna, koska olet Yhtiön työntekijä tai hallituksen jäsen, sinun täytyy pitää Yhtiön etuja aina tärkeimpinä ja välttää toimia, jotka saattavat johtaa siihen, että Yhtiö ei saa täyttä etua sinun ponnistuksistasi. Sinun on vältettävä asemaa, joka antaa sinulle Yhtiön kanssa kilpailevan edun, ja tilannetta, jossa henkilökohtaiset tai perheasiat saattaisivat vaikuttaa tai edes näyttää vaikuttavan toimintaasi Yhtiössä. Kanssakäymisessä asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, myyjien ja kumppanien kanssa sinun on toimittava Yhtiön edun mukaisesti ja henkilökohtaisen edun täysin eväten. Vaikkakaan ei ole mahdollista kuvata kaikkia tilanteita, joissa eturistiriita saattaa ilmetä, seuraavassa on esimerkkitilanteita, jotka saattavat muodostaa eturistiriidan: Työnteko missä tahansa kapasiteetissa kilpailijalle, asiakkaalle tai tavarantoimittajalle samanaikaisesti kun on olemassa työsuhde Yhtiön kanssa.

4 4/9 Enemmän kuin vaatimattoman arvoisten lahjojen (500 USD) vastaanottaminen tai henkilökohtaisten alennusten tai muiden etujen saaminen kilpailijalta, asiakkaalta tai tavarantoimittajalta tuloksena asemastasi Yhtiössä. Vieraanvaraisuuden tai kestitsemisen, kuten lounaan tai päivällisen, vastaanottaminen liiketoiminnan aikana ei kuitenkaan ole eturistiriita. Kilpailu Yhtiön kanssa omaisuuden, palvelujen tai muiden etujen ostamisessa tai myymisessä. Intressi liiketoimessa, jossa Yhtiö, asiakas tai tavarantoimittaja (poislukien rutiini-investoinnit pörssiyhtiöissä) ovat mukana. Lainan tai takauksen saaminen tuloksena asemasta Yhtiössä. Liiketoiminnan ohjaaminen tavarantoimittajalle, jonka omistaa tai jota hallinnoi tai jossa työskentelee sukulainen tai ystävä. Mahdollinen ristiriita saattaa myös syntyä, jos olet Yhtiön asiakkaan tai tavarantoimittajan hallituksen tai neuvoa-antavan toimikunnan jäsen. Ulkoisen hallituksen jäsenyyden hyväksyminen vaatii merkittävästi aikaa ja saattaa altistaa sinut eturistiriidalle Yhtiön kanssa. Sen mukaisesti, jos mielestäsi asiakkaan tai tavarantoimittajan organisaatiossa olevan aseman vastaanottaminen on Yhtiön parhaan edun mukaista, sinun tulee tarkistaa asia lakiosaston kanssa ennen tarjouksen hyväksymistä. Siinä tapauksessa, että otat vastaan aseman jonkin yhtiön hallituksessa, voit pitää mahdollisen hallituksen jäsenyydestä maksettavan korvauksen (vaikka se maksettaisiin sinulle osakkeina tai osakeoptioina), ellei Yhtiö ole kiinnostunut kyseisen yhtiön omistuksesta tai sinä olet Yhtiön edustaja hallituksessa. Sinun tulee tietää, että ellei sinua ole pyydetty olemaan Yhtiön edustaja toisen yhtiön hallituksessa, meidän hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden vakuutuksemme ei kata sinua. Siten sinun tulee täysin ymmärtää mahdolliset hallituksen jäsenyyteen liittyvät henkilökohtaiset vastuuvelvollisuudet. Tilanteet, joihin liittyy eturistiriitoja, eivät aina ole itsestään selviä tai helppoja ratkaista. Toimihenkilöiden tulee ilmoittaa lakiosastolle toiminnasta, johon saattaa liittyä eturistiriita. Työntekijöiden, jotka eivät ole hallituksen jäseniä tai johtajia, tulee ilmoittaa varsinaisen tai mahdollisen eturistiriidan olemassaolosta joko henkilöstöosaston edustajalle tai esimiehelle (jonka on ilmoitettava kaikista mahdollisista ristiriidoista liikeyksikkönsä päällikölle). Eturistiriitojen välttämiseksi toimihenkilöiden on ilmoitettava päälakimiehelle kaikista olennaisista liiketapahtumista tai suhteista, joiden voidaan kohtuullisesti odottaa johtavan ristiriitaan, ja päälakimies tiedottaa Yhtiön Hallinto- ja nimeämiskomitealle kaikista kyseisistä ilmoituksista. Eturistiriidat, jotka liittyvät toimitusjohtajaan, päälakimieheen ja hallituksen jäseniin ilmoitetaan Yhtiön hallinto- ja nimeämiskomitealle.

5 5/9 Työntekijät, toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet, jotka tietoisesti jättävät ilmoittamatta eturistiriidoista, ovat kurinpidollisten toimien alaisia, mukaan lukien erottaminen ja poistaminen virasta. 2.5 YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJELU JA ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ Yhtiön suojeleminen menetyksiä, varkauksia ja muita väärinkäytöksiä vastaan on jokaisen työntekijän, toimihenkilön ja hallituksen jäsenen vastuulla. Yhtiön omaisuuden menetykset, varkaudet ja väärinkäytökset vaikuttavat suoraan meidän kannattavuuteemme. Kaikista kyseisistä menetyksistä, väärinkäytöksistä tai epäillyistä varkauksista on ilmoitettava lakiosastolle. Yhtiön laitteistot, kulkuvälineet ja tarvikkeet on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan liiketoiminnassamme. Niitä saa käyttää ainoastaan Yhtiön liiketoiminnassa Yhtiön ohjeistuksen mukaisesti. 2.6 YHTIÖSSÄ TARJOUTUVAT TILAISUUDET Työntekijöitä, toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä kielletään käyttämästä hyväkseen liiketoimintamahdollisuuksia, jotka nousevat esiin yhtiön omaisuuden, tietojen tai aseman käytön kautta. Kukaan työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen ei saa käyttää yhtiön omaisuutta, tietoja tai asemaa henkilökohtaisen edun saamiseksi, eikä kukaan työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen saa kilpailla Yhtiön kanssa. Kilpailua Yhtiön kanssa saattaa olla samankaltaiseen liiketoimintaan ryhtyminen tai mikä tahansa tilanne, jossa työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen vie Yhtiöltä mahdollisuuksia ostaa tai myydä tuotteita, palveluita tai etuja. 2.7 OIKEUDENMUKAINEN KAUPANTEKO Kunkin Yhtiön työntekijän, toimihenkilön ja hallituksen jäsenen tulee aina yrittää toimia oikeudenmukaisesti asiakkaiden, tavarantoimittajien, kilpailijoiden, yleisön ja toistensa kanssa eettisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti. Kukaan ei saa käyttää hyväksi ketään muuta manipulaation, salaamisen, etuoikeutettujen tietojen väärinkäytön, olennaisten tosiseikkojen vääristelyn tai muun epäoikeudenmukaisen kaupantekokäytännön kautta. Maksuja ei saa tehdä missään muodossa suoraan tai epäsuorasti kenellekään tai kenenkään puolesta tarkoituksena hankkia tai ylläpitää liiketoimintaa tai muuta suosiollista toimintaa. Yhtiö ja asiaan liittyvä työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen saattavat olla kurinpidollisen toiminnan alaisia kuten myös mahdollisen siviili- tai rikosoikeudellisen vastuun alaisia tämän toimintaperiaatteen rikkomisen johdosta. Muille kuin valtion työntekijöille annettuja satunnaisia liikelahjoja ja kestitystä, jotka liittyvät liiketoimintakeskusteluihin tai liiketoimintasuhteiden kehittämiseen, pidetään yleensä asianmukaisina Yhtiön liiketoiminnan harjoittamisessa. Näitä lahjoja tulee kuitenkin antaa epäsäännöllisesti ja niiden on oltava arvoltaan vaatimattomia. Minkään muotoisia lahjoja tai kestitystä, jotka voisivat todennäköisesti johtaa henkilökohtaisen sitoumuksen tunteeseen tai odotuksiin, ei saa antaa eikä ottaa vastaan.

6 6/9 Käytännöt, jotka ovat hyväksyttäviä kaupallisissa liiketoimintaympäristöissä saattavat olla liittovaltion, osavaltion tai paikallisen hallinnon työntekijöihin sovellettavan lain tai toimintaperiaatteiden vastaisia. Siten mitään lahjoja tai minkäänlaista liiketoimintakestitystä ei saa antaa kenellekään valtion työntekijälle ilman, että liiketoimintayksikkösi pääjohtaja tai lakiosasto on ne etukäteen hyväksynyt. Ulkomaisia korruptiokäytäntöjä koskeva laki (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) kieltää antamasta mitään arvokasta suoraan tai epäsuorasti kenellekään ulkomaalaiselle virkailijalle liiketoiminnan hankkimis- tai ylläpitämistarkoituksessa. Jos olet epävarma siitä, rikkooko aiottu maksu tai lahja FCPA-lakia, ota yhteys lakiosastoon ennen kuin ryhdyt mihinkään toimiin. 2.8 JULKISTETTUJEN TIETOJEN LAATU Yhtiö on vastuussa tehokkaasta viestinnästä osakkeenomistajien kanssa niin, että heille annetaan kaikki olennaiset ja tarkat tiedot Yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja toiminnan tuloksista. Raporttiemme ja asiakirjojemme, jotka on jätetty tai annettu Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle, sekä muun julkisen viestintämme tulee sisältää täydellistä, oikeudenmukaista, tarkkaa, oikea-aikaista ja ymmärrettävää tietoa, ja Yhtiö on perustanut ylemmästä johtoportaasta koostuvan julkaisukomitean, joka auttaa kyseisten julkaistujen tietojen tarkkailussa. 2.9 LAITTOMAN TAI KORRUPTOITUNEEN KÄYTÖKSEN RAPORTOINTI JA TILINTARKASTUS-, KIRJANPITO- JA TALOUSASIAT Tilanteet, joihin saattaa liittyä lakien, sääntöjen ja säännösten, tämän Ohjeiston tai Yhtiön tilintarkastustoimintaperiaatteiden rikkomista, eivät aina ole välttämättä selviä ja saattavat vaatia vakavaa harkintaa. Työntekijöitä kannustetaan keskustelemaan mielessä olevista kysymyksistä esimiesten, johtajien tai muun asianmukaisen henkilöstön, kuten lakiosaston, kanssa, kun he ovat epävarmoja siitä, mikä olisi paras tapa toimia jossain tietyssä tilanteessa. Työntekijöiden on viipymättä ilmoitettava esimiehilleen/päälliköilleen tai lakiosastolle kysymyksistä, jotka liittyvät lakien, sääntöjen, säännösten tai tämän Ohjeiston rikkomiseen, ja kirjanpidon, sisäisten tilintarkastuskontrollien, tilintarkastusasioiden tai korruptioasioiden ollessa kyseessä päälakimiehelle, sisäisen tilintarkastuksen päällikölle. Sarbanes-Oxley-lain vaatimalla tavalla Yhtiö on ottanut käyttöönsä erityisen raportointikäytännön, jota noudattaen työntekijät voivat antaa ilmoituksia Yhtiön kirjanpitotoimintaperiaatteeseen, sisäisiin kirjanpitokontrolleihin ja tilintarkastusasioihin liittyen tilintarkastus-, kirjanpito- ja talousalueilla, taistelussa korruptoitunutta ja laitonta käytöstä vastaan (kuuman linjan asiat), seuraavia ohjeita noudattaen: Työntekijöitä kannustetaan tekemään kuuman linjan asioihin liittyviä ilmoituksia Yhtiön kuumaan linjaan identifioimalla itsensä. Työntekijät voivat tehdä myös anonyymejä ilmoituksia Yhtiön kuumaan linjaan seuraavia kohtia noudattaen. Ilmoitusten tulee antaa (i) objektiivisia ja ennakkoluulottomia tietoja ja (ii) tarpeeksi tietoja tapahtumasta tai tilanteesta, jotta Yhtiö voi tutkia sitä asianmukaisesti.

7 7/9 Ilmoituksen tutkimuksen jälkeen tai sen jälkeen, kun päätös olla tutkimatta ilmoitusta on tehty, Työntekijöiden missä tahansa raportissa ilmoittamat tiedot joko arkistoidaan (rajoitettu pääsy) tai tuhotaan Yhtiön harkinnan mukaan ja sovellettavia lakeja ja säännöksiä noudattaen. Kysymykset tai valitukset käsitellään luottamuksellisina, mukaan lukien henkilöllisyyden pitäminen anonyyminä; pyrimme suojelemaan tätä luottamuksellisuutta sovellettavien lakien, säännösten, oikeudenkäyntimenettelyn ja Yhtiön tietosuojatoimintaperiaatteen puitteissa. Työntekijöille, jotka tekevät ilmoituksia ja yksilöille, jotka identifioidaan kyseisissä ilmoituksissa, annetaan pääsy ilmoitettuihin tietoihin sekä tilaisuus jättää korjaavia lisäilmoituksia, jos ilmoitus tai sen yhteenveto katsotaan epätarkaksi tai riittämättömäksi. Ilmoituksen tehneen työntekijän henkilötietoja ei kuitenkaan julkisteta kyseisten ilmoitusten subjekteille. Ilmoituksessa identifioiduille henkilöille tiedotetaan asiasta niin pian kuin mahdollista ilmoituksen jättämisen jälkeen, tai niin pian kuin suojatoimiin on ryhdytty näytön todisteen tuhoamisen estämiseksi, siten kuin se määritetään Yhtiön kohtuullisen harkinnan mukaan. Yhtiö ei suvaitse mitään hyvässä uskossa tehtyjä käytösrikkomukseen liittyviä ilmoituksia tai valituksia koskevia kostotoimia. Kaikkien työntekijöiden asioihin ja huolenaiheisiin liittyvä avoin viestintä ilman pelkoa rangaistuksesta tai kostosta on elintärkeää Ohjeiston onnistuneelle käyttöönotolle. Ilmoitusprosessin väärinkäyttö saattaa kuitenkin johtaa kurinpidollisiin toimiin tai oikeudenkäyntiin. Sinun täytyy toimia yhteistyössä käytösrikkomuksiin ja epäeettiseen käytökseen liittyvissä sisäisissä tutkimuksissa NOUDATTAMISTA KOSKEVAT MENETTELYT Yhtiö ymmärtää tarpeen soveltaa tätä Ohjeistoa tasapuolisesti kaikkiin, jotka se kattaa. Yhtiön päälakimies kantaa pääasialliset valtuudet ja vastuun tämän Ohjeiston toimeenpanosta Yhtiön Hallinto- ja nimeämiskomitean valvonnan alaisena, tai, kuten kirjanpidon, sisäisten tilintarkastuskontrollien tai tilintarkastusasioiden tapauksessa, hallituksen tilintarkastuskomitean alaisena, ja Yhtiö antaa tarvittavat resurssit päälakimiehen käyttöön, jotta hän voi valmistella ne menettelyt, jotka saattavat olla kohtuullisen tarpeellisia luomaan vastuullinen kulttuuri ja helpottamaan Ohjeiston noudattamista. Tätä Ohjeistoa koskevat kysymykset osoitetaan lakiosastolle VAPAUTUKSET JA MUUTOKSET Vapautuksen tämän Ohjeiston säännöistä ylimmän johdon tai hallituksen jäsenille voi antaa ainoastaan hallituksen Yhtiön hallinto- ja nimeämiskomitea, ja siitä tiedotetaan viipymättä Yhtiön osakkeenomistajille. Vapautukset tästä Ohjeistosta muille työntekijöille voi antaa ainoastaan lakiosasto, ja hallituksen on hyväksyttävä Ohjeiston muutokset. Tämän Ohjeiston muutoksista tiedotetaan julkisesti Yhtiön osakkeenomistajille.

8 8/ ANTITRUSTILAKIEN NOUDATTAMINEN Antitrustilait kieltävät sopimukset kilpailijoiden kesken sellaisissa asioissa kuten hinnat, myyntiehdot asiakkaille ja markkina-alueiden tai asiakkaiden jakaminen. Antitrustilait voivat olla hyvin monimutkaisia ja niiden rikkomukset saattavat altistaa Yhtiön ja sen työntekijät rikosrangaistuksille, mukaan lukien sakot, vankeusrangaistus ja siviilioikeudellinen vastuu. Jos sinulla on tähän liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä lakiosastoon POLIITTISET LAHJOITUKSET JA AKTIVITEETIT Yhtiön toimesta tai sen puolesta tehtyjen poliittisten lahjoitusten ja poliittisten lahjoituspyyntöjen on oltava laillisia ja noudatettava Yhtiön toimintaperiaatteita. Yhtiön taloudellinen tuki poliittisille organisaatioille vaatii toimitusjohtajan nimenomaisen hyväksynnän. Tätä toimintaperiaatetta sovelletaan ainoastaan Yhtiön omaisuuden käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu estämään yksittäisiä työntekijöitä, toimihenkilöitä tai hallituksen jäseniä antamasta poliittisia lahjoituksia tai ryhtymästä poliittisiin aktiviteetteihin omasta puolestaan. Yhtiö ei hyvitä suoraan tai epäsuorasti kenellekään henkilökohtaisia poliittisia lahjoituksia NÄIHIN LIITTYVÄT TOIMINTAPERIAATTEET Yhtiö on luonut useita muita yhtiön toimintaperiaatteita, joista sinulle tiedotettiin, kun liityit Yhtiöön. Se, että kaikki työntekijät noudattavat kaikkia Yhtiön luomia toimintaperiaatteita, on tärkeä osa tätä liiketoiminnan eettistä ohjeistoa. Alla on lyhyt yhteenveto muutamista Yhtiön avaintoimintaperiaatteista, jotka sinun odotetaan tietävän, ymmärtävän ja joita sinun odotetaan noudattavan. Nämä periaatteet ovat osa tätä Ohjeistoa. Työpaikkastandardit. Tämän Yhtiön periaate on antaa kaikille työntekijöille tasavertainen työnsaantimahdollisuus ja käyttää vähemmistöjä tukevaa toimintaa varmistamaan, että työsuhde, koulutus, palkkaus, siirrot, ylennykset ja muut työsuhteen ehdot ovat saatavissa rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, uskontoon, ikään, kansalliseen alkuperään, aviosäätyyn, seksuaaliseen suuntaukseen, fyysiseen tai henkiseen invaliditeettiin, raskauteen, synnytykseen tai niihin liittyviin terveystiloihin, perheasemaan, syntyperään, Vietnamin ajan veteraanin työkyvyttömyyteen tai muuhun lain suojelemaan kategoriaan katsomatta sovellettavan lain mukaisesti. Lisäksi Yhtiöllä on nollatoleranssin toimintaperiaate liittyen minkäänlaiseen ahdisteluun, mukaan lukien seksuaalinen ahdistelu, ja se on sitoutunut ahdistelusta vapaaseen työpaikkaan. Yhtiö ponnistelee samoin myös ylläpitämään turvallista ja terveellistä työympäristöä. Me uskomme, että huumeilla ja alkoholilla ei ole mitään asiaa Charles Riverin työpaikassa, eikä niitä suvaita täällä. Ohjaamme sinut lukemaan yksityiskohtaiset kuvaukset Yhtiön vähemmistöjä tukeva toiminta ja Tasavertaisen työnsaantimahdollisuuden toimintaperiaate, Ahdistelunestämisen toimintaperiaatteet ja Huumeettoman ja alkoholittoman työpaikan toimintaperiaate, jotka sisältyvät Työntekijän käsikirjaasi, joka on myös saatavilla intranetissä tai paikalliselta henkilöstöosaston edustajaltasi. Eläinten humaani kohtelu. Yhtiön toimintaperiaatteena on liiketoiminnassamme käytettyjen eläinsubjektien humaani kohtelu. Eläinten huonoa kohtelua ei suvaita Charles

9 9/9 Riverissä. Sinun odotetaan lukevan tämä toimintaperiaate ja noudattavan sitä. Tämän toimintaperiaatteen rikkomukset ja eläinten huono kohtelu johtavat välittömään työsuhteen purkamiseen. Ohjaamme sinut lukemaan Työntekijän käsikirjaasi sisältyvän Yhtiön toimintaperiaatteen Eläinten humaani kohtelu. Käsikirja on saatavilla Yhtiön intranetissä tai paikalliselta henkilöstöosaston edustajalta. Kirjanpito- ja tilintarkastusvalitusten ilmoituksia koskeva toimintaperiaate. Yhtiö on luonut Kirjanpitoa, sisäistä kirjanpitokontrollia ja tilintarkastusasioita koskevien valitusten toimintaperiaatteen kattamaan prosessin, jonka avulla työntekijät ja muut, joko suoraan tai anonyymisti, voivat ilmoittaa hallituksen tilintarkastuskomitealle väitetyistä kirjanpito- ja tilintarkastusrikkomuksista tai huolenaiheista. Ohjaamme sinua lukemaan Työntekijän käsikirjaan sisälletyn Yhtiön toimintaperiaatteen. Käsikirja on saatavilla Yhtiön intranetissä tai paikalliselta henkilöstöosaston edustajalta. 3.0 LAAJUUS: Tätä Ohjeistoa sovelletaan kaikkiin Charles River Laboratories International, Inc:n (ja sen sidosja tytäryhtiöiden) työntekijöihin, jotka työskentelevät Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa. Muualla työskenteleviä työntekijöitä ohjataan lukemaan toimintaperiaate.

Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet

Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet VIESTI VALSPARIN TOIMITUSJOHTAJALTA Hyvät Valsparin työntekijät, Hienon yhtiömme perustana on sitoutuminen toimimaan liiketoiminnassamme oikealla tavalla, eli

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA Johtokunnan hyväksymä: 16. tammikuuta 2007 Johtokunnan hyväksynnän ensimmäinen tarkastettu versio: 18. lokakuuta 2011 Johtokunnan hyväksynnän

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT ResMed Inc Liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt Sivu 2 Muutettu 13. toukokuuta 2005 KIRJE TOIMITUSJOHTAJALTA 1. lokakuuta

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus Liiketapaohjeistus Kultaisten kaarien lupaus Koko liiketoimintamme perusta on, että olemme eettisiä, totuudenmukaisia ja luotettavia. Hyvän maineen luomiseen menee aikaa. Emme ole pelkkiä mainostajia.

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT s. 2 Styronin eettinen ohjeisto s. 3 1. STYRONIN ARVOT s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen DuPontin toimintaohje Kestävän tulevaisuuden varmistaminen TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2015 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: Jo yli kahden vuosisadan ajan olemme ratkaisseet maailman haasteita

Lisätiedot

GLOBAALI MEDIA- + VIIHDEYHTIÖ. Hyvän liiketavan periaatteet + eettiset ohjeet

GLOBAALI MEDIA- + VIIHDEYHTIÖ. Hyvän liiketavan periaatteet + eettiset ohjeet GLOBAALI MEDIA- + VIIHDEYHTIÖ Hyvän liiketavan periaatteet + eettiset ohjeet JOHDANTO Haluamme kertoa sinulle Clear Channelin hyvän liiketavan periaatteista. Bob Pittman William Eccleshare Clear Channelin

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Arvot ja. odotukset. rehellisyys sitoutuminen vastuullinen yrittäjyys. moraalinen rohkeus

Arvot ja. odotukset. rehellisyys sitoutuminen vastuullinen yrittäjyys. moraalinen rohkeus Arvot ja odotukset 168 rehellisyys sitoutuminen vastuullinen yrittäjyys moraalinen rohkeus Hyvät työtoverit Frank C. Sullivan, RPM:n perustaja, 1947 Isoisäni perusti RPM:n ja hänen perusfilosofiansa oli

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta DuPontin toimintaohje Kohti kestävää tulevaisuutta TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2011 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: DuPontin työntekijät ovat jo vuosisatojen ajan käyttäneet markkinaehtoista

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

Flint Group. Käytännesäännöt

Flint Group. Käytännesäännöt Flint Group Käytännesäännöt Käytännesäännöt Johdanto Flint Group on täysin sitoutunut eettisiin liiketoimintakäytäntöihin, henkilökohtaiseen rehellisyyteen ja ja näiden Käytännesääntöjen ("Käytännesäännöt"

Lisätiedot

GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka. Toukokuu 2007

GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka. Toukokuu 2007 GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka Toukokuu 2007 Sisällysluettelo Johdanto...3 Näin opasta GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka käytetään...3 Kenen on noudatettava näitä periaatteita...3 Työntekijät ja

Lisätiedot

Eettinen toimintaohjeisto

Eettinen toimintaohjeisto Eettinen toimintaohjeisto Sulzer on sitoutunut ja sitouttaa työntekijänsä toimimaan liike-elämässä korkeiden eettisten normien mukaan ja noudattamaan voimassa olevia lakeja. Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot