Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9"

Transkriptio

1 Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE TOIMINTAPERIAATTEEN NIMI: (Ranska, Saksa, Italia ja Espanja) PÄIVÄMÄÄRÄ: 10. joulukuuta 2002 TARKISTETTU: 18. toukokuuta /9 HYVÄKSYTTY: HYVÄKSYTTY: Hallituksen puheenjohtaja Pääjohtaja ja toimitusjohtaja 1.0 TARKOITUS: Tämä liiketoiminnan eettinen ohjeisto (Ohjeisto) on otettu käyttöön hallituksemme toimesta, ja se luo yhteenvedon standardeista, joiden on ohjattava toimintaamme. Vaikkakin ne kattavat laajan alueen liiketoimintamenetelmiä ja -käytäntöjä, nämä standardit eivät voi kattaa eivätkä kata kaikkia mahdollisesti esilletulevia asioita, tai kaikkia tilanteita, joissa eettisiä päätöksiä on tehtävä, vaan enemmänkin ilmaisevat ohjaavia avainperiaatteita ja luovat ehdot Yhtiössä työskentelylle. Meidän on pyrittävä edistämään rehellisyyden ja vastuullisuuden kulttuuria. Sitoutumisemme korkeimman tason eettiseen toimintaan tulee heijastua kaikkeen Yhtiön liiketoimintaan mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, suhteeseen työntekijöihin, asiakkaisiin, tavarantoimittajiin, kilpailijoihin, julkiseen valtaan ja yleisöön, mukaan lukien osakkeenomistajiin. Kaikkien työntekijöidemme, toimihenkilöidemme ja hallituksemme jäsenten on käyttäydyttävä tämän Ohjeiston kielen ja hengen mukaisesti, ja yritettävä välttää antamasta edes sopimattoman käytöksen vaikutelmaa. Yhtiömme arvokkainta omaisuutta on rehellisyydelle, ammattitaidolle ja oikeudenmukaisuudelle perustuva maineemme. Meidän tulee kaikkien ymmärtää, että tapa, jolla toimimme, muodostaa maineemme perustan, ja tämän Ohjeiston ja sovellettavan lain noudattaminen on välttämätöntä. Meidän kaikkien odotetaan toimivan yhteistyössä ja noudattavan tätä Ohjeistoa täysin kirjaimellisesti ja sen hengen mukaisesti. Uskomme, että tämän Ohjeiston omaksuminen on kriittistä meille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja tulevaisuuden menestyksen suhteen. Jopa hyvää tarkoittavat teot, jotka rikkovat lakia tai tätä Ohjeistoa, saattavat johtaa negatiivisiin seurauksiin Yhtiölle ja osallisina olleille yksilöille. Tämän Ohjeiston rikkomukset saattavat johtaa kurinpidollisiin toimiin mukaan lukien työsuhteesi päättyminen ja sinun poistamisesi virastasi. Tämä Ohjeisto ei kuitenkaan millään tavoin päätä tai muokkaa joko Yhtiön tai jonkun työntekijän oikeutta päättää työsuhde siitä ilmoittamalla tai ilmoituksetta, ja syyn antamalla tai syyttä. Kaikki työntekijät ja hallituksen jäsenet velvoitetaan lukemaan tämä Ohjeisto, allekirjoittamaan hyväksyntä (katso oheinen kaavake), joka osoittaa, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän

2 2/9 Ohjeiston ja suostut tiukasti noudattamaan tässä Ohjeistossa esitettyjä standardeja. Johtotason työntekijöitä, hallituksen jäseniä ja muita roolinsa perusteella Yhtiön sisältä valittuja henkilöitä vaaditaan allekirjoittamaan joka vuosi lisävahvistuslausuma osoittamaan, että he noudattavat tätä Ohjeistoa. Jos sinulla on kysyttävää mistään tässä Ohjeistossa käsitellystä asiasta, keskustele esimiehesi tai lakiosaston jäsenen kanssa. Koska tämän liiketoiminnan eettisen ohjeiston noudattaminen on ehtona työsuhteesi jatkumiselle Yhtiössä, on elintärkeää, että ymmärrät Ohjeiston perusteellisesti. Muistathan, että kannustamme sinua hakemaan vastauksia tämän Ohjeiston tulkintaan tai soveltamiseen liittyviin kysymyksiin ennen kuin ryhdyt toimiin, joiden suhteen olet epävarma. 2.0 TOIMINTAPERIAATE: 2.1 LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN Sitoudumme hoitamaan liikeasioitamme rehellisesti ja integriteetillä ja noudattaen täysin kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja säännöksiä. Kukaan Yhtiön työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen ei saa tehdä laittomia tai epäeettisiä tekoja, tai ohjata muita tekemään niin mistään syystä. Jos uskot, että jokin käytäntö herättää tämän Ohjeiston tai sovellettavan lain, säännön tai säännöksen noudattamiseen liittyviä kysymyksiä, ole hyvä ja ota yhteyttä lakiosastoon. 2.2 KAUPANKÄYNTI SISÄPIIRITIEDOILLA Julkaisemattomien tietojen käyttäminen arvopaperikaupoissa tai vinkin antaminen perheenjäsenelle, ystävälle tai muille henkilöille on laitonta. Kaikki julkaisemattomat tiedot katsotaan sisäpiiritiedoiksi eikä niitä saa milloinkaan käyttää henkilökohtaisen edun saamiseksi. Vaadimme, että tutustut Yhtiön sisäpiirikauppaa koskevaan toimintaperiaatteeseen ja noudatat sitä; se on saatavilla Intranetissä ja sisällytettynä työntekijän käsikirjaasi. Ota yhteyttä lakiosastoon kysymyksissä, jotka liittyvät kykyysi myydä tai ostaa CRL:n osakkeita. Sisäpiirikauppaa koskevan toimintaperiaatteen noudattaminen on olennainen osa tätä Ohjeistoa. 2.3 LUOTTAMUKSELLISTEN OMISTUSOIKEUDELLISTEN TIETOJEN SUOJAAMINEN Liiketoiminnassamme tuotetut ja kootut luottamukselliset omistusoikeudelliset tiedot ovat arvokasta Yhtiön omaisuutta. Näiden tietojen suojaaminen on elintärkeää jatkuvan kasvumme ja kilpailukykymme suhteen. Kaikki omistusoikeudelliset tiedot ovat jyrkästi luottamuksellisia paitsi silloin, kun Yhtiö valtuuttaa tai laki vaatii niiden paljastamisen. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tule keskustella Yhtiön sisäisistä asioista kenenkään Yhtiön ulkopuolisen henkilön kanssa, paitsi silloin kun työtehtäviesi suorittaminen tai laki sitä vaatii. Tämä kielto merkitsee myös sitä, että et saa julkaista mitään Yhtiötä koskevia tietoja sähköisessä viestintätaulussa tai keskusteluhuoneessa, et edes anonyymisti tai siinäkään tapauksessa, että yrität puolustaa Yhtiötä.

3 3/9 Omistusoikeudelliset tiedot sisältävät kaikki julkaisemattomat tiedot, jotka saattaisivat olla hyödyllisiä kilpailijoille tai voisivat vahingoittaa Yhtiötä tai sen asiakkaita, jos ne paljastettaisiin. Immateriaalioikeuksia kuten liikesalaisuuksia, patentteja, tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia, kuten myös liike-, tutkimus- ja uusien tuotteiden suunnitelmia, kohteita ja strategioita, asiakirjoja, tietokantoja, palkka- ja työetutietoja, työntekijöiden terveystietoja, asiakas-, työntekijä- ja tavarantoimittajaluetteloita ja kaikkia julkaisemattomia taloudellisia tai hintatietoja on myös suojeltava. Omistusoikeudellisten tietojen käyttö tai jakelu rikkoo Yhtiön toimintaperiaatetta ja voi olla laitonta. Kyseinen käyttö tai jakelu voi johtaa negatiivisiin seurauksiin Yhtiölle ja osallisina olleille yksilöille, mukaan lukien mahdolliset laki- ja kurinpidolliset toimet. Kunnioitamme muiden yhtiöiden omistusoikeuksia ja niiden omistusoikeudellisia tietoja, ja vaadimme, että työntekijämme, toimihenkilömme ja hallituksemme jäsenet huomioivat kyseiset oikeudet. Velvollisuutesi suojella Yhtiön omistusoikeudellisia ja luottamuksellisia tietoja jatkuu senkin jälkeen, kun jätät Yhtiön, ja sinun on palautettava kaikki hallussasi olevat omistusoikeudelliset tiedot jättäessäsi Yhtiön. 2.4 ETURISTIRIIDAT Työntekijämme, toimihenkilömme ja hallituksemme jäsenet ovat velvollisia toimimaan Yhtiön parhaan edun mukaisesti. Kaikkien työntekijöiden, toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten on pyrittävä välttämään tilanteita, joissa tulee esiin mahdollinen tai varsinainen ristiriita heidän etunsa ja Yhtiön edun välillä. Eturistiriita ilmenee, kun henkilön yksityinen etu on ristiriidassa tai edes näyttää olevan ristiriidassa millä tahansa tavoin Yhtiön, mukaan lukien sen tytäryhtiöt ja sidosyhtiöt, edun kanssa. Eturistiriita saattaa ilmetä, kun työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen ryhtyy toimiin tai osoittaa kiinnostusta johonkin asiaan, joka saattaa vaikeuttaa hänen työskentelynsä objektiivisuutta tai tehokkuutta. Eturistiriita saattaa myös ilmetä, kun työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen (tai hänen perheenjäsenensä) saa sopimattomia henkilökohtaisia etuja tuloksena työntekijän, toimihenkilön tai hallituksen jäsenen asemasta Yhtiössä. Kaikkein yksinkertaisimmin sanottuna, koska olet Yhtiön työntekijä tai hallituksen jäsen, sinun täytyy pitää Yhtiön etuja aina tärkeimpinä ja välttää toimia, jotka saattavat johtaa siihen, että Yhtiö ei saa täyttä etua sinun ponnistuksistasi. Sinun on vältettävä asemaa, joka antaa sinulle Yhtiön kanssa kilpailevan edun, ja tilannetta, jossa henkilökohtaiset tai perheasiat saattaisivat vaikuttaa tai edes näyttää vaikuttavan toimintaasi Yhtiössä. Kanssakäymisessä asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, myyjien ja kumppanien kanssa sinun on toimittava Yhtiön edun mukaisesti ja henkilökohtaisen edun täysin eväten. Vaikkakaan ei ole mahdollista kuvata kaikkia tilanteita, joissa eturistiriita saattaa ilmetä, seuraavassa on esimerkkitilanteita, jotka saattavat muodostaa eturistiriidan: Työnteko missä tahansa kapasiteetissa kilpailijalle, asiakkaalle tai tavarantoimittajalle samanaikaisesti kun on olemassa työsuhde Yhtiön kanssa.

4 4/9 Enemmän kuin vaatimattoman arvoisten lahjojen (500 USD) vastaanottaminen tai henkilökohtaisten alennusten tai muiden etujen saaminen kilpailijalta, asiakkaalta tai tavarantoimittajalta tuloksena asemastasi Yhtiössä. Vieraanvaraisuuden tai kestitsemisen, kuten lounaan tai päivällisen, vastaanottaminen liiketoiminnan aikana ei kuitenkaan ole eturistiriita. Kilpailu Yhtiön kanssa omaisuuden, palvelujen tai muiden etujen ostamisessa tai myymisessä. Intressi liiketoimessa, jossa Yhtiö, asiakas tai tavarantoimittaja (poislukien rutiini-investoinnit pörssiyhtiöissä) ovat mukana. Lainan tai takauksen saaminen tuloksena asemasta Yhtiössä. Liiketoiminnan ohjaaminen tavarantoimittajalle, jonka omistaa tai jota hallinnoi tai jossa työskentelee sukulainen tai ystävä. Mahdollinen ristiriita saattaa myös syntyä, jos olet Yhtiön asiakkaan tai tavarantoimittajan hallituksen tai neuvoa-antavan toimikunnan jäsen. Ulkoisen hallituksen jäsenyyden hyväksyminen vaatii merkittävästi aikaa ja saattaa altistaa sinut eturistiriidalle Yhtiön kanssa. Sen mukaisesti, jos mielestäsi asiakkaan tai tavarantoimittajan organisaatiossa olevan aseman vastaanottaminen on Yhtiön parhaan edun mukaista, sinun tulee tarkistaa asia lakiosaston kanssa ennen tarjouksen hyväksymistä. Siinä tapauksessa, että otat vastaan aseman jonkin yhtiön hallituksessa, voit pitää mahdollisen hallituksen jäsenyydestä maksettavan korvauksen (vaikka se maksettaisiin sinulle osakkeina tai osakeoptioina), ellei Yhtiö ole kiinnostunut kyseisen yhtiön omistuksesta tai sinä olet Yhtiön edustaja hallituksessa. Sinun tulee tietää, että ellei sinua ole pyydetty olemaan Yhtiön edustaja toisen yhtiön hallituksessa, meidän hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden vakuutuksemme ei kata sinua. Siten sinun tulee täysin ymmärtää mahdolliset hallituksen jäsenyyteen liittyvät henkilökohtaiset vastuuvelvollisuudet. Tilanteet, joihin liittyy eturistiriitoja, eivät aina ole itsestään selviä tai helppoja ratkaista. Toimihenkilöiden tulee ilmoittaa lakiosastolle toiminnasta, johon saattaa liittyä eturistiriita. Työntekijöiden, jotka eivät ole hallituksen jäseniä tai johtajia, tulee ilmoittaa varsinaisen tai mahdollisen eturistiriidan olemassaolosta joko henkilöstöosaston edustajalle tai esimiehelle (jonka on ilmoitettava kaikista mahdollisista ristiriidoista liikeyksikkönsä päällikölle). Eturistiriitojen välttämiseksi toimihenkilöiden on ilmoitettava päälakimiehelle kaikista olennaisista liiketapahtumista tai suhteista, joiden voidaan kohtuullisesti odottaa johtavan ristiriitaan, ja päälakimies tiedottaa Yhtiön Hallinto- ja nimeämiskomitealle kaikista kyseisistä ilmoituksista. Eturistiriidat, jotka liittyvät toimitusjohtajaan, päälakimieheen ja hallituksen jäseniin ilmoitetaan Yhtiön hallinto- ja nimeämiskomitealle.

5 5/9 Työntekijät, toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet, jotka tietoisesti jättävät ilmoittamatta eturistiriidoista, ovat kurinpidollisten toimien alaisia, mukaan lukien erottaminen ja poistaminen virasta. 2.5 YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJELU JA ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ Yhtiön suojeleminen menetyksiä, varkauksia ja muita väärinkäytöksiä vastaan on jokaisen työntekijän, toimihenkilön ja hallituksen jäsenen vastuulla. Yhtiön omaisuuden menetykset, varkaudet ja väärinkäytökset vaikuttavat suoraan meidän kannattavuuteemme. Kaikista kyseisistä menetyksistä, väärinkäytöksistä tai epäillyistä varkauksista on ilmoitettava lakiosastolle. Yhtiön laitteistot, kulkuvälineet ja tarvikkeet on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan liiketoiminnassamme. Niitä saa käyttää ainoastaan Yhtiön liiketoiminnassa Yhtiön ohjeistuksen mukaisesti. 2.6 YHTIÖSSÄ TARJOUTUVAT TILAISUUDET Työntekijöitä, toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä kielletään käyttämästä hyväkseen liiketoimintamahdollisuuksia, jotka nousevat esiin yhtiön omaisuuden, tietojen tai aseman käytön kautta. Kukaan työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen ei saa käyttää yhtiön omaisuutta, tietoja tai asemaa henkilökohtaisen edun saamiseksi, eikä kukaan työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen saa kilpailla Yhtiön kanssa. Kilpailua Yhtiön kanssa saattaa olla samankaltaiseen liiketoimintaan ryhtyminen tai mikä tahansa tilanne, jossa työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen vie Yhtiöltä mahdollisuuksia ostaa tai myydä tuotteita, palveluita tai etuja. 2.7 OIKEUDENMUKAINEN KAUPANTEKO Kunkin Yhtiön työntekijän, toimihenkilön ja hallituksen jäsenen tulee aina yrittää toimia oikeudenmukaisesti asiakkaiden, tavarantoimittajien, kilpailijoiden, yleisön ja toistensa kanssa eettisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti. Kukaan ei saa käyttää hyväksi ketään muuta manipulaation, salaamisen, etuoikeutettujen tietojen väärinkäytön, olennaisten tosiseikkojen vääristelyn tai muun epäoikeudenmukaisen kaupantekokäytännön kautta. Maksuja ei saa tehdä missään muodossa suoraan tai epäsuorasti kenellekään tai kenenkään puolesta tarkoituksena hankkia tai ylläpitää liiketoimintaa tai muuta suosiollista toimintaa. Yhtiö ja asiaan liittyvä työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen saattavat olla kurinpidollisen toiminnan alaisia kuten myös mahdollisen siviili- tai rikosoikeudellisen vastuun alaisia tämän toimintaperiaatteen rikkomisen johdosta. Muille kuin valtion työntekijöille annettuja satunnaisia liikelahjoja ja kestitystä, jotka liittyvät liiketoimintakeskusteluihin tai liiketoimintasuhteiden kehittämiseen, pidetään yleensä asianmukaisina Yhtiön liiketoiminnan harjoittamisessa. Näitä lahjoja tulee kuitenkin antaa epäsäännöllisesti ja niiden on oltava arvoltaan vaatimattomia. Minkään muotoisia lahjoja tai kestitystä, jotka voisivat todennäköisesti johtaa henkilökohtaisen sitoumuksen tunteeseen tai odotuksiin, ei saa antaa eikä ottaa vastaan.

6 6/9 Käytännöt, jotka ovat hyväksyttäviä kaupallisissa liiketoimintaympäristöissä saattavat olla liittovaltion, osavaltion tai paikallisen hallinnon työntekijöihin sovellettavan lain tai toimintaperiaatteiden vastaisia. Siten mitään lahjoja tai minkäänlaista liiketoimintakestitystä ei saa antaa kenellekään valtion työntekijälle ilman, että liiketoimintayksikkösi pääjohtaja tai lakiosasto on ne etukäteen hyväksynyt. Ulkomaisia korruptiokäytäntöjä koskeva laki (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) kieltää antamasta mitään arvokasta suoraan tai epäsuorasti kenellekään ulkomaalaiselle virkailijalle liiketoiminnan hankkimis- tai ylläpitämistarkoituksessa. Jos olet epävarma siitä, rikkooko aiottu maksu tai lahja FCPA-lakia, ota yhteys lakiosastoon ennen kuin ryhdyt mihinkään toimiin. 2.8 JULKISTETTUJEN TIETOJEN LAATU Yhtiö on vastuussa tehokkaasta viestinnästä osakkeenomistajien kanssa niin, että heille annetaan kaikki olennaiset ja tarkat tiedot Yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja toiminnan tuloksista. Raporttiemme ja asiakirjojemme, jotka on jätetty tai annettu Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle, sekä muun julkisen viestintämme tulee sisältää täydellistä, oikeudenmukaista, tarkkaa, oikea-aikaista ja ymmärrettävää tietoa, ja Yhtiö on perustanut ylemmästä johtoportaasta koostuvan julkaisukomitean, joka auttaa kyseisten julkaistujen tietojen tarkkailussa. 2.9 LAITTOMAN TAI KORRUPTOITUNEEN KÄYTÖKSEN RAPORTOINTI JA TILINTARKASTUS-, KIRJANPITO- JA TALOUSASIAT Tilanteet, joihin saattaa liittyä lakien, sääntöjen ja säännösten, tämän Ohjeiston tai Yhtiön tilintarkastustoimintaperiaatteiden rikkomista, eivät aina ole välttämättä selviä ja saattavat vaatia vakavaa harkintaa. Työntekijöitä kannustetaan keskustelemaan mielessä olevista kysymyksistä esimiesten, johtajien tai muun asianmukaisen henkilöstön, kuten lakiosaston, kanssa, kun he ovat epävarmoja siitä, mikä olisi paras tapa toimia jossain tietyssä tilanteessa. Työntekijöiden on viipymättä ilmoitettava esimiehilleen/päälliköilleen tai lakiosastolle kysymyksistä, jotka liittyvät lakien, sääntöjen, säännösten tai tämän Ohjeiston rikkomiseen, ja kirjanpidon, sisäisten tilintarkastuskontrollien, tilintarkastusasioiden tai korruptioasioiden ollessa kyseessä päälakimiehelle, sisäisen tilintarkastuksen päällikölle. Sarbanes-Oxley-lain vaatimalla tavalla Yhtiö on ottanut käyttöönsä erityisen raportointikäytännön, jota noudattaen työntekijät voivat antaa ilmoituksia Yhtiön kirjanpitotoimintaperiaatteeseen, sisäisiin kirjanpitokontrolleihin ja tilintarkastusasioihin liittyen tilintarkastus-, kirjanpito- ja talousalueilla, taistelussa korruptoitunutta ja laitonta käytöstä vastaan (kuuman linjan asiat), seuraavia ohjeita noudattaen: Työntekijöitä kannustetaan tekemään kuuman linjan asioihin liittyviä ilmoituksia Yhtiön kuumaan linjaan identifioimalla itsensä. Työntekijät voivat tehdä myös anonyymejä ilmoituksia Yhtiön kuumaan linjaan seuraavia kohtia noudattaen. Ilmoitusten tulee antaa (i) objektiivisia ja ennakkoluulottomia tietoja ja (ii) tarpeeksi tietoja tapahtumasta tai tilanteesta, jotta Yhtiö voi tutkia sitä asianmukaisesti.

7 7/9 Ilmoituksen tutkimuksen jälkeen tai sen jälkeen, kun päätös olla tutkimatta ilmoitusta on tehty, Työntekijöiden missä tahansa raportissa ilmoittamat tiedot joko arkistoidaan (rajoitettu pääsy) tai tuhotaan Yhtiön harkinnan mukaan ja sovellettavia lakeja ja säännöksiä noudattaen. Kysymykset tai valitukset käsitellään luottamuksellisina, mukaan lukien henkilöllisyyden pitäminen anonyyminä; pyrimme suojelemaan tätä luottamuksellisuutta sovellettavien lakien, säännösten, oikeudenkäyntimenettelyn ja Yhtiön tietosuojatoimintaperiaatteen puitteissa. Työntekijöille, jotka tekevät ilmoituksia ja yksilöille, jotka identifioidaan kyseisissä ilmoituksissa, annetaan pääsy ilmoitettuihin tietoihin sekä tilaisuus jättää korjaavia lisäilmoituksia, jos ilmoitus tai sen yhteenveto katsotaan epätarkaksi tai riittämättömäksi. Ilmoituksen tehneen työntekijän henkilötietoja ei kuitenkaan julkisteta kyseisten ilmoitusten subjekteille. Ilmoituksessa identifioiduille henkilöille tiedotetaan asiasta niin pian kuin mahdollista ilmoituksen jättämisen jälkeen, tai niin pian kuin suojatoimiin on ryhdytty näytön todisteen tuhoamisen estämiseksi, siten kuin se määritetään Yhtiön kohtuullisen harkinnan mukaan. Yhtiö ei suvaitse mitään hyvässä uskossa tehtyjä käytösrikkomukseen liittyviä ilmoituksia tai valituksia koskevia kostotoimia. Kaikkien työntekijöiden asioihin ja huolenaiheisiin liittyvä avoin viestintä ilman pelkoa rangaistuksesta tai kostosta on elintärkeää Ohjeiston onnistuneelle käyttöönotolle. Ilmoitusprosessin väärinkäyttö saattaa kuitenkin johtaa kurinpidollisiin toimiin tai oikeudenkäyntiin. Sinun täytyy toimia yhteistyössä käytösrikkomuksiin ja epäeettiseen käytökseen liittyvissä sisäisissä tutkimuksissa NOUDATTAMISTA KOSKEVAT MENETTELYT Yhtiö ymmärtää tarpeen soveltaa tätä Ohjeistoa tasapuolisesti kaikkiin, jotka se kattaa. Yhtiön päälakimies kantaa pääasialliset valtuudet ja vastuun tämän Ohjeiston toimeenpanosta Yhtiön Hallinto- ja nimeämiskomitean valvonnan alaisena, tai, kuten kirjanpidon, sisäisten tilintarkastuskontrollien tai tilintarkastusasioiden tapauksessa, hallituksen tilintarkastuskomitean alaisena, ja Yhtiö antaa tarvittavat resurssit päälakimiehen käyttöön, jotta hän voi valmistella ne menettelyt, jotka saattavat olla kohtuullisen tarpeellisia luomaan vastuullinen kulttuuri ja helpottamaan Ohjeiston noudattamista. Tätä Ohjeistoa koskevat kysymykset osoitetaan lakiosastolle VAPAUTUKSET JA MUUTOKSET Vapautuksen tämän Ohjeiston säännöistä ylimmän johdon tai hallituksen jäsenille voi antaa ainoastaan hallituksen Yhtiön hallinto- ja nimeämiskomitea, ja siitä tiedotetaan viipymättä Yhtiön osakkeenomistajille. Vapautukset tästä Ohjeistosta muille työntekijöille voi antaa ainoastaan lakiosasto, ja hallituksen on hyväksyttävä Ohjeiston muutokset. Tämän Ohjeiston muutoksista tiedotetaan julkisesti Yhtiön osakkeenomistajille.

8 8/ ANTITRUSTILAKIEN NOUDATTAMINEN Antitrustilait kieltävät sopimukset kilpailijoiden kesken sellaisissa asioissa kuten hinnat, myyntiehdot asiakkaille ja markkina-alueiden tai asiakkaiden jakaminen. Antitrustilait voivat olla hyvin monimutkaisia ja niiden rikkomukset saattavat altistaa Yhtiön ja sen työntekijät rikosrangaistuksille, mukaan lukien sakot, vankeusrangaistus ja siviilioikeudellinen vastuu. Jos sinulla on tähän liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä lakiosastoon POLIITTISET LAHJOITUKSET JA AKTIVITEETIT Yhtiön toimesta tai sen puolesta tehtyjen poliittisten lahjoitusten ja poliittisten lahjoituspyyntöjen on oltava laillisia ja noudatettava Yhtiön toimintaperiaatteita. Yhtiön taloudellinen tuki poliittisille organisaatioille vaatii toimitusjohtajan nimenomaisen hyväksynnän. Tätä toimintaperiaatetta sovelletaan ainoastaan Yhtiön omaisuuden käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu estämään yksittäisiä työntekijöitä, toimihenkilöitä tai hallituksen jäseniä antamasta poliittisia lahjoituksia tai ryhtymästä poliittisiin aktiviteetteihin omasta puolestaan. Yhtiö ei hyvitä suoraan tai epäsuorasti kenellekään henkilökohtaisia poliittisia lahjoituksia NÄIHIN LIITTYVÄT TOIMINTAPERIAATTEET Yhtiö on luonut useita muita yhtiön toimintaperiaatteita, joista sinulle tiedotettiin, kun liityit Yhtiöön. Se, että kaikki työntekijät noudattavat kaikkia Yhtiön luomia toimintaperiaatteita, on tärkeä osa tätä liiketoiminnan eettistä ohjeistoa. Alla on lyhyt yhteenveto muutamista Yhtiön avaintoimintaperiaatteista, jotka sinun odotetaan tietävän, ymmärtävän ja joita sinun odotetaan noudattavan. Nämä periaatteet ovat osa tätä Ohjeistoa. Työpaikkastandardit. Tämän Yhtiön periaate on antaa kaikille työntekijöille tasavertainen työnsaantimahdollisuus ja käyttää vähemmistöjä tukevaa toimintaa varmistamaan, että työsuhde, koulutus, palkkaus, siirrot, ylennykset ja muut työsuhteen ehdot ovat saatavissa rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, uskontoon, ikään, kansalliseen alkuperään, aviosäätyyn, seksuaaliseen suuntaukseen, fyysiseen tai henkiseen invaliditeettiin, raskauteen, synnytykseen tai niihin liittyviin terveystiloihin, perheasemaan, syntyperään, Vietnamin ajan veteraanin työkyvyttömyyteen tai muuhun lain suojelemaan kategoriaan katsomatta sovellettavan lain mukaisesti. Lisäksi Yhtiöllä on nollatoleranssin toimintaperiaate liittyen minkäänlaiseen ahdisteluun, mukaan lukien seksuaalinen ahdistelu, ja se on sitoutunut ahdistelusta vapaaseen työpaikkaan. Yhtiö ponnistelee samoin myös ylläpitämään turvallista ja terveellistä työympäristöä. Me uskomme, että huumeilla ja alkoholilla ei ole mitään asiaa Charles Riverin työpaikassa, eikä niitä suvaita täällä. Ohjaamme sinut lukemaan yksityiskohtaiset kuvaukset Yhtiön vähemmistöjä tukeva toiminta ja Tasavertaisen työnsaantimahdollisuuden toimintaperiaate, Ahdistelunestämisen toimintaperiaatteet ja Huumeettoman ja alkoholittoman työpaikan toimintaperiaate, jotka sisältyvät Työntekijän käsikirjaasi, joka on myös saatavilla intranetissä tai paikalliselta henkilöstöosaston edustajaltasi. Eläinten humaani kohtelu. Yhtiön toimintaperiaatteena on liiketoiminnassamme käytettyjen eläinsubjektien humaani kohtelu. Eläinten huonoa kohtelua ei suvaita Charles

9 9/9 Riverissä. Sinun odotetaan lukevan tämä toimintaperiaate ja noudattavan sitä. Tämän toimintaperiaatteen rikkomukset ja eläinten huono kohtelu johtavat välittömään työsuhteen purkamiseen. Ohjaamme sinut lukemaan Työntekijän käsikirjaasi sisältyvän Yhtiön toimintaperiaatteen Eläinten humaani kohtelu. Käsikirja on saatavilla Yhtiön intranetissä tai paikalliselta henkilöstöosaston edustajalta. Kirjanpito- ja tilintarkastusvalitusten ilmoituksia koskeva toimintaperiaate. Yhtiö on luonut Kirjanpitoa, sisäistä kirjanpitokontrollia ja tilintarkastusasioita koskevien valitusten toimintaperiaatteen kattamaan prosessin, jonka avulla työntekijät ja muut, joko suoraan tai anonyymisti, voivat ilmoittaa hallituksen tilintarkastuskomitealle väitetyistä kirjanpito- ja tilintarkastusrikkomuksista tai huolenaiheista. Ohjaamme sinua lukemaan Työntekijän käsikirjaan sisälletyn Yhtiön toimintaperiaatteen. Käsikirja on saatavilla Yhtiön intranetissä tai paikalliselta henkilöstöosaston edustajalta. 3.0 LAAJUUS: Tätä Ohjeistoa sovelletaan kaikkiin Charles River Laboratories International, Inc:n (ja sen sidosja tytäryhtiöiden) työntekijöihin, jotka työskentelevät Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa. Muualla työskenteleviä työntekijöitä ohjataan lukemaan toimintaperiaate.

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT ResMed Inc Liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt Sivu 2 Muutettu 13. toukokuuta 2005 KIRJE TOIMITUSJOHTAJALTA 1. lokakuuta

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Riippumattomuus ja eturistiriitojen välttäminen... 2 3 Lahjat ja muuta taloudelliset etuudet... 2 4 Kutsujen hyväksyminen

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja TOIMINTAOHJEET Visiomme on olla johtava arvoa tuottava yhtiö teknisen kaupan alalla. Vision toteuttamiseksi meidän on kehityttävä jatkuvasti, mutta vastuullisesta liiketoiminnasta tinkimättä. Toimintaohjeissamme

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Tammikuu 2018 1. Tarkoitus Danske Bank -konserni ( konserni ) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja on siksi altis mahdollisille ja toteutuneille eturistiriidoille.

Lisätiedot

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2 LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2 Yleiset eettiset normit 2 Eturistiriidat 3 Salassapitovelvollisuus, Yhtiön omaisuuden suojeleminen

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Seuran hallinto - hyvän hallinnon periaatteita

Seuran hallinto - hyvän hallinnon periaatteita Seuran hallinto - hyvän hallinnon periaatteita -SEURAN SÄÄNNÖT - YHDISTYSLAKI Seurajohtajan käsikirja Päätä oikein http://www.slu.fi/urheiluseuroille/julkaisut_ja_ tyokalut/seurajohtajan_kasikirja-paata/

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT s. 2 Styronin eettinen ohjeisto s. 3 1. STYRONIN ARVOT s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA

Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA Hallituksen tehtävät (1/3) Toiminnan suunnittelu ja organisointi Toimintakertomuksen laatiminen

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Yhtiön hallitus on hyväksynyt asiakirjan 18. lokakuuta 2011 PERIAATTEET The Warranty Group, Inc. on sitoutunut tarjoamaan

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

TRINSEON EETTINEN OHJEISTO

TRINSEON EETTINEN OHJEISTO TRINSEON* EETTINEN OHJEISTO JOHDANTO Pääjohtajan alkusanat TRINSEON EETTINEN OHJEISTO 1. KESKEISET ARVOT Responsible Care (Vastuu huomisesta) Kunnioitus ja riippumattomuus Luotettavuus ja lisäarvon luominen

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION TOIMITTAJIEN TOIMINTASÄÄNNÖT. Yleiskatsaus. Lakien noudattaminen. Laatu ja ympäristöterveys ja -turvallisuus

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION TOIMITTAJIEN TOIMINTASÄÄNNÖT. Yleiskatsaus. Lakien noudattaminen. Laatu ja ympäristöterveys ja -turvallisuus Yleiskatsaus United Technologies Corporation, mukaan lukien sen kaikki osastot, liiketoimintayksiköt ja tytäryhtiöt (kollektiivisesti UTC ) on sitoutunut noudattamaan korkeimpia eettisiä standardeja ja

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Microsoft haluaa olla enemmän kuin hyvä yhtiö se haluaa olla esimerkillinen yhtiö. Pyrimme tähän auttamalla ihmisiä ja yrityksiä kaikkialla maailmassa

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

Eettinen toimintaohjeisto

Eettinen toimintaohjeisto Eettinen toimintaohjeisto Sulzer on sitoutunut ja sitouttaa työntekijänsä toimimaan liike-elämässä korkeiden eettisten normien mukaan ja noudattamaan voimassa olevia lakeja. Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Flint Group Lahjonnan ja korruption vastainen käytäntö

Flint Group Lahjonnan ja korruption vastainen käytäntö Flint Group Lahjonnan ja korruption vastainen käytäntö i Johdanto Rehellisyys on yksi Flint Groupin toimintaa ohjaavista periaatteista, joten jokaisen Flint Groupiin liittyvän työntekijän ja yrityksen

Lisätiedot

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje 2007-05-21 1(6) Sisällys 1 Tausta... 1 2 Terveys ja turvallisuus... 2 3 Työntekijäsuhteet... 2 4 Liiketoimintakäytännöt... 3 5 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6 Yhteisö... 4 7 Ympäristö... 4 8 Viestintä

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS

ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS Saku Rouvali Turvallisuuskoulutuspäällikkö Hämeen Pelastusliitto ry Jokivarren VPK ry Valitettavasti tämä on arkipäivää Miten tämä voidaan ehkäistä? Vaihtoehto 1 - Estetään alaikäisten

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot