Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9"

Transkriptio

1 Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE TOIMINTAPERIAATTEEN NIMI: (Ranska, Saksa, Italia ja Espanja) PÄIVÄMÄÄRÄ: 10. joulukuuta 2002 TARKISTETTU: 18. toukokuuta /9 HYVÄKSYTTY: HYVÄKSYTTY: Hallituksen puheenjohtaja Pääjohtaja ja toimitusjohtaja 1.0 TARKOITUS: Tämä liiketoiminnan eettinen ohjeisto (Ohjeisto) on otettu käyttöön hallituksemme toimesta, ja se luo yhteenvedon standardeista, joiden on ohjattava toimintaamme. Vaikkakin ne kattavat laajan alueen liiketoimintamenetelmiä ja -käytäntöjä, nämä standardit eivät voi kattaa eivätkä kata kaikkia mahdollisesti esilletulevia asioita, tai kaikkia tilanteita, joissa eettisiä päätöksiä on tehtävä, vaan enemmänkin ilmaisevat ohjaavia avainperiaatteita ja luovat ehdot Yhtiössä työskentelylle. Meidän on pyrittävä edistämään rehellisyyden ja vastuullisuuden kulttuuria. Sitoutumisemme korkeimman tason eettiseen toimintaan tulee heijastua kaikkeen Yhtiön liiketoimintaan mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, suhteeseen työntekijöihin, asiakkaisiin, tavarantoimittajiin, kilpailijoihin, julkiseen valtaan ja yleisöön, mukaan lukien osakkeenomistajiin. Kaikkien työntekijöidemme, toimihenkilöidemme ja hallituksemme jäsenten on käyttäydyttävä tämän Ohjeiston kielen ja hengen mukaisesti, ja yritettävä välttää antamasta edes sopimattoman käytöksen vaikutelmaa. Yhtiömme arvokkainta omaisuutta on rehellisyydelle, ammattitaidolle ja oikeudenmukaisuudelle perustuva maineemme. Meidän tulee kaikkien ymmärtää, että tapa, jolla toimimme, muodostaa maineemme perustan, ja tämän Ohjeiston ja sovellettavan lain noudattaminen on välttämätöntä. Meidän kaikkien odotetaan toimivan yhteistyössä ja noudattavan tätä Ohjeistoa täysin kirjaimellisesti ja sen hengen mukaisesti. Uskomme, että tämän Ohjeiston omaksuminen on kriittistä meille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja tulevaisuuden menestyksen suhteen. Jopa hyvää tarkoittavat teot, jotka rikkovat lakia tai tätä Ohjeistoa, saattavat johtaa negatiivisiin seurauksiin Yhtiölle ja osallisina olleille yksilöille. Tämän Ohjeiston rikkomukset saattavat johtaa kurinpidollisiin toimiin mukaan lukien työsuhteesi päättyminen ja sinun poistamisesi virastasi. Tämä Ohjeisto ei kuitenkaan millään tavoin päätä tai muokkaa joko Yhtiön tai jonkun työntekijän oikeutta päättää työsuhde siitä ilmoittamalla tai ilmoituksetta, ja syyn antamalla tai syyttä. Kaikki työntekijät ja hallituksen jäsenet velvoitetaan lukemaan tämä Ohjeisto, allekirjoittamaan hyväksyntä (katso oheinen kaavake), joka osoittaa, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän

2 2/9 Ohjeiston ja suostut tiukasti noudattamaan tässä Ohjeistossa esitettyjä standardeja. Johtotason työntekijöitä, hallituksen jäseniä ja muita roolinsa perusteella Yhtiön sisältä valittuja henkilöitä vaaditaan allekirjoittamaan joka vuosi lisävahvistuslausuma osoittamaan, että he noudattavat tätä Ohjeistoa. Jos sinulla on kysyttävää mistään tässä Ohjeistossa käsitellystä asiasta, keskustele esimiehesi tai lakiosaston jäsenen kanssa. Koska tämän liiketoiminnan eettisen ohjeiston noudattaminen on ehtona työsuhteesi jatkumiselle Yhtiössä, on elintärkeää, että ymmärrät Ohjeiston perusteellisesti. Muistathan, että kannustamme sinua hakemaan vastauksia tämän Ohjeiston tulkintaan tai soveltamiseen liittyviin kysymyksiin ennen kuin ryhdyt toimiin, joiden suhteen olet epävarma. 2.0 TOIMINTAPERIAATE: 2.1 LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN Sitoudumme hoitamaan liikeasioitamme rehellisesti ja integriteetillä ja noudattaen täysin kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja säännöksiä. Kukaan Yhtiön työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen ei saa tehdä laittomia tai epäeettisiä tekoja, tai ohjata muita tekemään niin mistään syystä. Jos uskot, että jokin käytäntö herättää tämän Ohjeiston tai sovellettavan lain, säännön tai säännöksen noudattamiseen liittyviä kysymyksiä, ole hyvä ja ota yhteyttä lakiosastoon. 2.2 KAUPANKÄYNTI SISÄPIIRITIEDOILLA Julkaisemattomien tietojen käyttäminen arvopaperikaupoissa tai vinkin antaminen perheenjäsenelle, ystävälle tai muille henkilöille on laitonta. Kaikki julkaisemattomat tiedot katsotaan sisäpiiritiedoiksi eikä niitä saa milloinkaan käyttää henkilökohtaisen edun saamiseksi. Vaadimme, että tutustut Yhtiön sisäpiirikauppaa koskevaan toimintaperiaatteeseen ja noudatat sitä; se on saatavilla Intranetissä ja sisällytettynä työntekijän käsikirjaasi. Ota yhteyttä lakiosastoon kysymyksissä, jotka liittyvät kykyysi myydä tai ostaa CRL:n osakkeita. Sisäpiirikauppaa koskevan toimintaperiaatteen noudattaminen on olennainen osa tätä Ohjeistoa. 2.3 LUOTTAMUKSELLISTEN OMISTUSOIKEUDELLISTEN TIETOJEN SUOJAAMINEN Liiketoiminnassamme tuotetut ja kootut luottamukselliset omistusoikeudelliset tiedot ovat arvokasta Yhtiön omaisuutta. Näiden tietojen suojaaminen on elintärkeää jatkuvan kasvumme ja kilpailukykymme suhteen. Kaikki omistusoikeudelliset tiedot ovat jyrkästi luottamuksellisia paitsi silloin, kun Yhtiö valtuuttaa tai laki vaatii niiden paljastamisen. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tule keskustella Yhtiön sisäisistä asioista kenenkään Yhtiön ulkopuolisen henkilön kanssa, paitsi silloin kun työtehtäviesi suorittaminen tai laki sitä vaatii. Tämä kielto merkitsee myös sitä, että et saa julkaista mitään Yhtiötä koskevia tietoja sähköisessä viestintätaulussa tai keskusteluhuoneessa, et edes anonyymisti tai siinäkään tapauksessa, että yrität puolustaa Yhtiötä.

3 3/9 Omistusoikeudelliset tiedot sisältävät kaikki julkaisemattomat tiedot, jotka saattaisivat olla hyödyllisiä kilpailijoille tai voisivat vahingoittaa Yhtiötä tai sen asiakkaita, jos ne paljastettaisiin. Immateriaalioikeuksia kuten liikesalaisuuksia, patentteja, tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia, kuten myös liike-, tutkimus- ja uusien tuotteiden suunnitelmia, kohteita ja strategioita, asiakirjoja, tietokantoja, palkka- ja työetutietoja, työntekijöiden terveystietoja, asiakas-, työntekijä- ja tavarantoimittajaluetteloita ja kaikkia julkaisemattomia taloudellisia tai hintatietoja on myös suojeltava. Omistusoikeudellisten tietojen käyttö tai jakelu rikkoo Yhtiön toimintaperiaatetta ja voi olla laitonta. Kyseinen käyttö tai jakelu voi johtaa negatiivisiin seurauksiin Yhtiölle ja osallisina olleille yksilöille, mukaan lukien mahdolliset laki- ja kurinpidolliset toimet. Kunnioitamme muiden yhtiöiden omistusoikeuksia ja niiden omistusoikeudellisia tietoja, ja vaadimme, että työntekijämme, toimihenkilömme ja hallituksemme jäsenet huomioivat kyseiset oikeudet. Velvollisuutesi suojella Yhtiön omistusoikeudellisia ja luottamuksellisia tietoja jatkuu senkin jälkeen, kun jätät Yhtiön, ja sinun on palautettava kaikki hallussasi olevat omistusoikeudelliset tiedot jättäessäsi Yhtiön. 2.4 ETURISTIRIIDAT Työntekijämme, toimihenkilömme ja hallituksemme jäsenet ovat velvollisia toimimaan Yhtiön parhaan edun mukaisesti. Kaikkien työntekijöiden, toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten on pyrittävä välttämään tilanteita, joissa tulee esiin mahdollinen tai varsinainen ristiriita heidän etunsa ja Yhtiön edun välillä. Eturistiriita ilmenee, kun henkilön yksityinen etu on ristiriidassa tai edes näyttää olevan ristiriidassa millä tahansa tavoin Yhtiön, mukaan lukien sen tytäryhtiöt ja sidosyhtiöt, edun kanssa. Eturistiriita saattaa ilmetä, kun työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen ryhtyy toimiin tai osoittaa kiinnostusta johonkin asiaan, joka saattaa vaikeuttaa hänen työskentelynsä objektiivisuutta tai tehokkuutta. Eturistiriita saattaa myös ilmetä, kun työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen (tai hänen perheenjäsenensä) saa sopimattomia henkilökohtaisia etuja tuloksena työntekijän, toimihenkilön tai hallituksen jäsenen asemasta Yhtiössä. Kaikkein yksinkertaisimmin sanottuna, koska olet Yhtiön työntekijä tai hallituksen jäsen, sinun täytyy pitää Yhtiön etuja aina tärkeimpinä ja välttää toimia, jotka saattavat johtaa siihen, että Yhtiö ei saa täyttä etua sinun ponnistuksistasi. Sinun on vältettävä asemaa, joka antaa sinulle Yhtiön kanssa kilpailevan edun, ja tilannetta, jossa henkilökohtaiset tai perheasiat saattaisivat vaikuttaa tai edes näyttää vaikuttavan toimintaasi Yhtiössä. Kanssakäymisessä asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, myyjien ja kumppanien kanssa sinun on toimittava Yhtiön edun mukaisesti ja henkilökohtaisen edun täysin eväten. Vaikkakaan ei ole mahdollista kuvata kaikkia tilanteita, joissa eturistiriita saattaa ilmetä, seuraavassa on esimerkkitilanteita, jotka saattavat muodostaa eturistiriidan: Työnteko missä tahansa kapasiteetissa kilpailijalle, asiakkaalle tai tavarantoimittajalle samanaikaisesti kun on olemassa työsuhde Yhtiön kanssa.

4 4/9 Enemmän kuin vaatimattoman arvoisten lahjojen (500 USD) vastaanottaminen tai henkilökohtaisten alennusten tai muiden etujen saaminen kilpailijalta, asiakkaalta tai tavarantoimittajalta tuloksena asemastasi Yhtiössä. Vieraanvaraisuuden tai kestitsemisen, kuten lounaan tai päivällisen, vastaanottaminen liiketoiminnan aikana ei kuitenkaan ole eturistiriita. Kilpailu Yhtiön kanssa omaisuuden, palvelujen tai muiden etujen ostamisessa tai myymisessä. Intressi liiketoimessa, jossa Yhtiö, asiakas tai tavarantoimittaja (poislukien rutiini-investoinnit pörssiyhtiöissä) ovat mukana. Lainan tai takauksen saaminen tuloksena asemasta Yhtiössä. Liiketoiminnan ohjaaminen tavarantoimittajalle, jonka omistaa tai jota hallinnoi tai jossa työskentelee sukulainen tai ystävä. Mahdollinen ristiriita saattaa myös syntyä, jos olet Yhtiön asiakkaan tai tavarantoimittajan hallituksen tai neuvoa-antavan toimikunnan jäsen. Ulkoisen hallituksen jäsenyyden hyväksyminen vaatii merkittävästi aikaa ja saattaa altistaa sinut eturistiriidalle Yhtiön kanssa. Sen mukaisesti, jos mielestäsi asiakkaan tai tavarantoimittajan organisaatiossa olevan aseman vastaanottaminen on Yhtiön parhaan edun mukaista, sinun tulee tarkistaa asia lakiosaston kanssa ennen tarjouksen hyväksymistä. Siinä tapauksessa, että otat vastaan aseman jonkin yhtiön hallituksessa, voit pitää mahdollisen hallituksen jäsenyydestä maksettavan korvauksen (vaikka se maksettaisiin sinulle osakkeina tai osakeoptioina), ellei Yhtiö ole kiinnostunut kyseisen yhtiön omistuksesta tai sinä olet Yhtiön edustaja hallituksessa. Sinun tulee tietää, että ellei sinua ole pyydetty olemaan Yhtiön edustaja toisen yhtiön hallituksessa, meidän hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden vakuutuksemme ei kata sinua. Siten sinun tulee täysin ymmärtää mahdolliset hallituksen jäsenyyteen liittyvät henkilökohtaiset vastuuvelvollisuudet. Tilanteet, joihin liittyy eturistiriitoja, eivät aina ole itsestään selviä tai helppoja ratkaista. Toimihenkilöiden tulee ilmoittaa lakiosastolle toiminnasta, johon saattaa liittyä eturistiriita. Työntekijöiden, jotka eivät ole hallituksen jäseniä tai johtajia, tulee ilmoittaa varsinaisen tai mahdollisen eturistiriidan olemassaolosta joko henkilöstöosaston edustajalle tai esimiehelle (jonka on ilmoitettava kaikista mahdollisista ristiriidoista liikeyksikkönsä päällikölle). Eturistiriitojen välttämiseksi toimihenkilöiden on ilmoitettava päälakimiehelle kaikista olennaisista liiketapahtumista tai suhteista, joiden voidaan kohtuullisesti odottaa johtavan ristiriitaan, ja päälakimies tiedottaa Yhtiön Hallinto- ja nimeämiskomitealle kaikista kyseisistä ilmoituksista. Eturistiriidat, jotka liittyvät toimitusjohtajaan, päälakimieheen ja hallituksen jäseniin ilmoitetaan Yhtiön hallinto- ja nimeämiskomitealle.

5 5/9 Työntekijät, toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet, jotka tietoisesti jättävät ilmoittamatta eturistiriidoista, ovat kurinpidollisten toimien alaisia, mukaan lukien erottaminen ja poistaminen virasta. 2.5 YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJELU JA ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ Yhtiön suojeleminen menetyksiä, varkauksia ja muita väärinkäytöksiä vastaan on jokaisen työntekijän, toimihenkilön ja hallituksen jäsenen vastuulla. Yhtiön omaisuuden menetykset, varkaudet ja väärinkäytökset vaikuttavat suoraan meidän kannattavuuteemme. Kaikista kyseisistä menetyksistä, väärinkäytöksistä tai epäillyistä varkauksista on ilmoitettava lakiosastolle. Yhtiön laitteistot, kulkuvälineet ja tarvikkeet on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan liiketoiminnassamme. Niitä saa käyttää ainoastaan Yhtiön liiketoiminnassa Yhtiön ohjeistuksen mukaisesti. 2.6 YHTIÖSSÄ TARJOUTUVAT TILAISUUDET Työntekijöitä, toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä kielletään käyttämästä hyväkseen liiketoimintamahdollisuuksia, jotka nousevat esiin yhtiön omaisuuden, tietojen tai aseman käytön kautta. Kukaan työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen ei saa käyttää yhtiön omaisuutta, tietoja tai asemaa henkilökohtaisen edun saamiseksi, eikä kukaan työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen saa kilpailla Yhtiön kanssa. Kilpailua Yhtiön kanssa saattaa olla samankaltaiseen liiketoimintaan ryhtyminen tai mikä tahansa tilanne, jossa työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen vie Yhtiöltä mahdollisuuksia ostaa tai myydä tuotteita, palveluita tai etuja. 2.7 OIKEUDENMUKAINEN KAUPANTEKO Kunkin Yhtiön työntekijän, toimihenkilön ja hallituksen jäsenen tulee aina yrittää toimia oikeudenmukaisesti asiakkaiden, tavarantoimittajien, kilpailijoiden, yleisön ja toistensa kanssa eettisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti. Kukaan ei saa käyttää hyväksi ketään muuta manipulaation, salaamisen, etuoikeutettujen tietojen väärinkäytön, olennaisten tosiseikkojen vääristelyn tai muun epäoikeudenmukaisen kaupantekokäytännön kautta. Maksuja ei saa tehdä missään muodossa suoraan tai epäsuorasti kenellekään tai kenenkään puolesta tarkoituksena hankkia tai ylläpitää liiketoimintaa tai muuta suosiollista toimintaa. Yhtiö ja asiaan liittyvä työntekijä, toimihenkilö tai hallituksen jäsen saattavat olla kurinpidollisen toiminnan alaisia kuten myös mahdollisen siviili- tai rikosoikeudellisen vastuun alaisia tämän toimintaperiaatteen rikkomisen johdosta. Muille kuin valtion työntekijöille annettuja satunnaisia liikelahjoja ja kestitystä, jotka liittyvät liiketoimintakeskusteluihin tai liiketoimintasuhteiden kehittämiseen, pidetään yleensä asianmukaisina Yhtiön liiketoiminnan harjoittamisessa. Näitä lahjoja tulee kuitenkin antaa epäsäännöllisesti ja niiden on oltava arvoltaan vaatimattomia. Minkään muotoisia lahjoja tai kestitystä, jotka voisivat todennäköisesti johtaa henkilökohtaisen sitoumuksen tunteeseen tai odotuksiin, ei saa antaa eikä ottaa vastaan.

6 6/9 Käytännöt, jotka ovat hyväksyttäviä kaupallisissa liiketoimintaympäristöissä saattavat olla liittovaltion, osavaltion tai paikallisen hallinnon työntekijöihin sovellettavan lain tai toimintaperiaatteiden vastaisia. Siten mitään lahjoja tai minkäänlaista liiketoimintakestitystä ei saa antaa kenellekään valtion työntekijälle ilman, että liiketoimintayksikkösi pääjohtaja tai lakiosasto on ne etukäteen hyväksynyt. Ulkomaisia korruptiokäytäntöjä koskeva laki (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) kieltää antamasta mitään arvokasta suoraan tai epäsuorasti kenellekään ulkomaalaiselle virkailijalle liiketoiminnan hankkimis- tai ylläpitämistarkoituksessa. Jos olet epävarma siitä, rikkooko aiottu maksu tai lahja FCPA-lakia, ota yhteys lakiosastoon ennen kuin ryhdyt mihinkään toimiin. 2.8 JULKISTETTUJEN TIETOJEN LAATU Yhtiö on vastuussa tehokkaasta viestinnästä osakkeenomistajien kanssa niin, että heille annetaan kaikki olennaiset ja tarkat tiedot Yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja toiminnan tuloksista. Raporttiemme ja asiakirjojemme, jotka on jätetty tai annettu Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle, sekä muun julkisen viestintämme tulee sisältää täydellistä, oikeudenmukaista, tarkkaa, oikea-aikaista ja ymmärrettävää tietoa, ja Yhtiö on perustanut ylemmästä johtoportaasta koostuvan julkaisukomitean, joka auttaa kyseisten julkaistujen tietojen tarkkailussa. 2.9 LAITTOMAN TAI KORRUPTOITUNEEN KÄYTÖKSEN RAPORTOINTI JA TILINTARKASTUS-, KIRJANPITO- JA TALOUSASIAT Tilanteet, joihin saattaa liittyä lakien, sääntöjen ja säännösten, tämän Ohjeiston tai Yhtiön tilintarkastustoimintaperiaatteiden rikkomista, eivät aina ole välttämättä selviä ja saattavat vaatia vakavaa harkintaa. Työntekijöitä kannustetaan keskustelemaan mielessä olevista kysymyksistä esimiesten, johtajien tai muun asianmukaisen henkilöstön, kuten lakiosaston, kanssa, kun he ovat epävarmoja siitä, mikä olisi paras tapa toimia jossain tietyssä tilanteessa. Työntekijöiden on viipymättä ilmoitettava esimiehilleen/päälliköilleen tai lakiosastolle kysymyksistä, jotka liittyvät lakien, sääntöjen, säännösten tai tämän Ohjeiston rikkomiseen, ja kirjanpidon, sisäisten tilintarkastuskontrollien, tilintarkastusasioiden tai korruptioasioiden ollessa kyseessä päälakimiehelle, sisäisen tilintarkastuksen päällikölle. Sarbanes-Oxley-lain vaatimalla tavalla Yhtiö on ottanut käyttöönsä erityisen raportointikäytännön, jota noudattaen työntekijät voivat antaa ilmoituksia Yhtiön kirjanpitotoimintaperiaatteeseen, sisäisiin kirjanpitokontrolleihin ja tilintarkastusasioihin liittyen tilintarkastus-, kirjanpito- ja talousalueilla, taistelussa korruptoitunutta ja laitonta käytöstä vastaan (kuuman linjan asiat), seuraavia ohjeita noudattaen: Työntekijöitä kannustetaan tekemään kuuman linjan asioihin liittyviä ilmoituksia Yhtiön kuumaan linjaan identifioimalla itsensä. Työntekijät voivat tehdä myös anonyymejä ilmoituksia Yhtiön kuumaan linjaan seuraavia kohtia noudattaen. Ilmoitusten tulee antaa (i) objektiivisia ja ennakkoluulottomia tietoja ja (ii) tarpeeksi tietoja tapahtumasta tai tilanteesta, jotta Yhtiö voi tutkia sitä asianmukaisesti.

7 7/9 Ilmoituksen tutkimuksen jälkeen tai sen jälkeen, kun päätös olla tutkimatta ilmoitusta on tehty, Työntekijöiden missä tahansa raportissa ilmoittamat tiedot joko arkistoidaan (rajoitettu pääsy) tai tuhotaan Yhtiön harkinnan mukaan ja sovellettavia lakeja ja säännöksiä noudattaen. Kysymykset tai valitukset käsitellään luottamuksellisina, mukaan lukien henkilöllisyyden pitäminen anonyyminä; pyrimme suojelemaan tätä luottamuksellisuutta sovellettavien lakien, säännösten, oikeudenkäyntimenettelyn ja Yhtiön tietosuojatoimintaperiaatteen puitteissa. Työntekijöille, jotka tekevät ilmoituksia ja yksilöille, jotka identifioidaan kyseisissä ilmoituksissa, annetaan pääsy ilmoitettuihin tietoihin sekä tilaisuus jättää korjaavia lisäilmoituksia, jos ilmoitus tai sen yhteenveto katsotaan epätarkaksi tai riittämättömäksi. Ilmoituksen tehneen työntekijän henkilötietoja ei kuitenkaan julkisteta kyseisten ilmoitusten subjekteille. Ilmoituksessa identifioiduille henkilöille tiedotetaan asiasta niin pian kuin mahdollista ilmoituksen jättämisen jälkeen, tai niin pian kuin suojatoimiin on ryhdytty näytön todisteen tuhoamisen estämiseksi, siten kuin se määritetään Yhtiön kohtuullisen harkinnan mukaan. Yhtiö ei suvaitse mitään hyvässä uskossa tehtyjä käytösrikkomukseen liittyviä ilmoituksia tai valituksia koskevia kostotoimia. Kaikkien työntekijöiden asioihin ja huolenaiheisiin liittyvä avoin viestintä ilman pelkoa rangaistuksesta tai kostosta on elintärkeää Ohjeiston onnistuneelle käyttöönotolle. Ilmoitusprosessin väärinkäyttö saattaa kuitenkin johtaa kurinpidollisiin toimiin tai oikeudenkäyntiin. Sinun täytyy toimia yhteistyössä käytösrikkomuksiin ja epäeettiseen käytökseen liittyvissä sisäisissä tutkimuksissa NOUDATTAMISTA KOSKEVAT MENETTELYT Yhtiö ymmärtää tarpeen soveltaa tätä Ohjeistoa tasapuolisesti kaikkiin, jotka se kattaa. Yhtiön päälakimies kantaa pääasialliset valtuudet ja vastuun tämän Ohjeiston toimeenpanosta Yhtiön Hallinto- ja nimeämiskomitean valvonnan alaisena, tai, kuten kirjanpidon, sisäisten tilintarkastuskontrollien tai tilintarkastusasioiden tapauksessa, hallituksen tilintarkastuskomitean alaisena, ja Yhtiö antaa tarvittavat resurssit päälakimiehen käyttöön, jotta hän voi valmistella ne menettelyt, jotka saattavat olla kohtuullisen tarpeellisia luomaan vastuullinen kulttuuri ja helpottamaan Ohjeiston noudattamista. Tätä Ohjeistoa koskevat kysymykset osoitetaan lakiosastolle VAPAUTUKSET JA MUUTOKSET Vapautuksen tämän Ohjeiston säännöistä ylimmän johdon tai hallituksen jäsenille voi antaa ainoastaan hallituksen Yhtiön hallinto- ja nimeämiskomitea, ja siitä tiedotetaan viipymättä Yhtiön osakkeenomistajille. Vapautukset tästä Ohjeistosta muille työntekijöille voi antaa ainoastaan lakiosasto, ja hallituksen on hyväksyttävä Ohjeiston muutokset. Tämän Ohjeiston muutoksista tiedotetaan julkisesti Yhtiön osakkeenomistajille.

8 8/ ANTITRUSTILAKIEN NOUDATTAMINEN Antitrustilait kieltävät sopimukset kilpailijoiden kesken sellaisissa asioissa kuten hinnat, myyntiehdot asiakkaille ja markkina-alueiden tai asiakkaiden jakaminen. Antitrustilait voivat olla hyvin monimutkaisia ja niiden rikkomukset saattavat altistaa Yhtiön ja sen työntekijät rikosrangaistuksille, mukaan lukien sakot, vankeusrangaistus ja siviilioikeudellinen vastuu. Jos sinulla on tähän liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä lakiosastoon POLIITTISET LAHJOITUKSET JA AKTIVITEETIT Yhtiön toimesta tai sen puolesta tehtyjen poliittisten lahjoitusten ja poliittisten lahjoituspyyntöjen on oltava laillisia ja noudatettava Yhtiön toimintaperiaatteita. Yhtiön taloudellinen tuki poliittisille organisaatioille vaatii toimitusjohtajan nimenomaisen hyväksynnän. Tätä toimintaperiaatetta sovelletaan ainoastaan Yhtiön omaisuuden käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu estämään yksittäisiä työntekijöitä, toimihenkilöitä tai hallituksen jäseniä antamasta poliittisia lahjoituksia tai ryhtymästä poliittisiin aktiviteetteihin omasta puolestaan. Yhtiö ei hyvitä suoraan tai epäsuorasti kenellekään henkilökohtaisia poliittisia lahjoituksia NÄIHIN LIITTYVÄT TOIMINTAPERIAATTEET Yhtiö on luonut useita muita yhtiön toimintaperiaatteita, joista sinulle tiedotettiin, kun liityit Yhtiöön. Se, että kaikki työntekijät noudattavat kaikkia Yhtiön luomia toimintaperiaatteita, on tärkeä osa tätä liiketoiminnan eettistä ohjeistoa. Alla on lyhyt yhteenveto muutamista Yhtiön avaintoimintaperiaatteista, jotka sinun odotetaan tietävän, ymmärtävän ja joita sinun odotetaan noudattavan. Nämä periaatteet ovat osa tätä Ohjeistoa. Työpaikkastandardit. Tämän Yhtiön periaate on antaa kaikille työntekijöille tasavertainen työnsaantimahdollisuus ja käyttää vähemmistöjä tukevaa toimintaa varmistamaan, että työsuhde, koulutus, palkkaus, siirrot, ylennykset ja muut työsuhteen ehdot ovat saatavissa rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, uskontoon, ikään, kansalliseen alkuperään, aviosäätyyn, seksuaaliseen suuntaukseen, fyysiseen tai henkiseen invaliditeettiin, raskauteen, synnytykseen tai niihin liittyviin terveystiloihin, perheasemaan, syntyperään, Vietnamin ajan veteraanin työkyvyttömyyteen tai muuhun lain suojelemaan kategoriaan katsomatta sovellettavan lain mukaisesti. Lisäksi Yhtiöllä on nollatoleranssin toimintaperiaate liittyen minkäänlaiseen ahdisteluun, mukaan lukien seksuaalinen ahdistelu, ja se on sitoutunut ahdistelusta vapaaseen työpaikkaan. Yhtiö ponnistelee samoin myös ylläpitämään turvallista ja terveellistä työympäristöä. Me uskomme, että huumeilla ja alkoholilla ei ole mitään asiaa Charles Riverin työpaikassa, eikä niitä suvaita täällä. Ohjaamme sinut lukemaan yksityiskohtaiset kuvaukset Yhtiön vähemmistöjä tukeva toiminta ja Tasavertaisen työnsaantimahdollisuuden toimintaperiaate, Ahdistelunestämisen toimintaperiaatteet ja Huumeettoman ja alkoholittoman työpaikan toimintaperiaate, jotka sisältyvät Työntekijän käsikirjaasi, joka on myös saatavilla intranetissä tai paikalliselta henkilöstöosaston edustajaltasi. Eläinten humaani kohtelu. Yhtiön toimintaperiaatteena on liiketoiminnassamme käytettyjen eläinsubjektien humaani kohtelu. Eläinten huonoa kohtelua ei suvaita Charles

9 9/9 Riverissä. Sinun odotetaan lukevan tämä toimintaperiaate ja noudattavan sitä. Tämän toimintaperiaatteen rikkomukset ja eläinten huono kohtelu johtavat välittömään työsuhteen purkamiseen. Ohjaamme sinut lukemaan Työntekijän käsikirjaasi sisältyvän Yhtiön toimintaperiaatteen Eläinten humaani kohtelu. Käsikirja on saatavilla Yhtiön intranetissä tai paikalliselta henkilöstöosaston edustajalta. Kirjanpito- ja tilintarkastusvalitusten ilmoituksia koskeva toimintaperiaate. Yhtiö on luonut Kirjanpitoa, sisäistä kirjanpitokontrollia ja tilintarkastusasioita koskevien valitusten toimintaperiaatteen kattamaan prosessin, jonka avulla työntekijät ja muut, joko suoraan tai anonyymisti, voivat ilmoittaa hallituksen tilintarkastuskomitealle väitetyistä kirjanpito- ja tilintarkastusrikkomuksista tai huolenaiheista. Ohjaamme sinua lukemaan Työntekijän käsikirjaan sisälletyn Yhtiön toimintaperiaatteen. Käsikirja on saatavilla Yhtiön intranetissä tai paikalliselta henkilöstöosaston edustajalta. 3.0 LAAJUUS: Tätä Ohjeistoa sovelletaan kaikkiin Charles River Laboratories International, Inc:n (ja sen sidosja tytäryhtiöiden) työntekijöihin, jotka työskentelevät Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa. Muualla työskenteleviä työntekijöitä ohjataan lukemaan toimintaperiaate.

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2 LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2 Yleiset eettiset normit 2 Eturistiriidat 3 Salassapitovelvollisuus, Yhtiön omaisuuden suojeleminen

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE NRO 29/2004 Asia: Valiokunnan tiedoksi annetut vetoomukset Liitteenä ovat yhteenvedot kahden vetoomuksen sisällöstä

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi Europolin yhteinen valvontaviranomainen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Tämä Black Boxin liiketoiminnan eettinen säännöstö sitoo meitä kaikkia. Sen tarkoituksena on antaa jokaiselle tietoa ja opastusta hyväksyttävän

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 23.4.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 104/3 EUROOPAN KESKUSPANKKI EKP:n henkilöstösääntöjen 0 osa, joka sisältää eettiset säännöt (Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT

PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT 1 Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän muodostavat Helsingin kaupungissa kunnallisvaaleissa Perussuomalaiset rp:n ehdokaslistalta valitut tai

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.10.2014 COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Seychellien tasavallan

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Univarin ohjaavat periaatteet

Univarin ohjaavat periaatteet Menettelyohje Visiomme Yritys, jossa parhaat ihmiset haluavat työskennellä. Maailmanjohtaja kemikaalien jakelussa; muodostamme ainutlaatuisen yhteyden asiakkaiden ja toimittajien välillä. 2 Univarin ohjaavat

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Pyöreän pöydän keskustelu 14.3.2016 Säätytalo, Helsinki 14.3.2016 1 Eettiset koodistot/ ohjeet Terveys-/ lääkintäoikeus Sosiaalioikeus

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Ammattieettisen lautakunnan toiminnasta. Turun psykologiyhdistyksen koulutustilaisuus Tuula Hynninen

Ammattieettisen lautakunnan toiminnasta. Turun psykologiyhdistyksen koulutustilaisuus Tuula Hynninen Ammattieettisen lautakunnan toiminnasta Turun psykologiyhdistyksen koulutustilaisuus 7.11.2012 Tuula Hynninen Miksi ammattieettiset säännöt? 1(3) Ammattieettiset periaatteet ovat sen etiikan täsmennyksiä,

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti Sääntelyelimen painopisteet 2016 Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti 25.11.2015 Aiheet Verkkoselostus Palvelupaikat ja niiden hinnoittelu Rataverkon hinnoittelu Kirjanpidollinen eriyttäminen Lisää

Lisätiedot