RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT ResMed Inc Liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt Sivu 2 Muutettu 13. toukokuuta 2005

2 KIRJE TOIMITUSJOHTAJALTA 1. lokakuuta 2004 Hyvä ResMedin työntekijä: ResMed on sitoutunut noudattamaan liiketoimissaan korkeita yritysetiikan standardeja. Meidän on oltava rehellisiä, oikeudenmukaisia ja suorapuheisia kaikissa liiketoimissamme työntekijöitä, osakkeenomistajia, asiakkaita, toimittajia, yhteisön edustajia ja muita liiketoimintakontakteja kohtaan. ResMedin työntekijänä joudut päivittäin useiden eri liiketoimintaa koskevien päätösten eteen. Henkilökohtainen velvollisuutesi on toimia yhtiön korkeiden yritysetiikan standardien mukaisesti kaikissa näissä tilanteissa. Emme voi liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöissä käsitellä kaikkia mahdollisesti esiintulevia tilanteita. Jos käytät liiketoimissasi hyvää harkintaa ja hankkimaasi kokemusta, liiketoiminnalliset päätöksesi eivät varmaankaan aiheuta eettisiä ongelmia. Jos eteesi tulee eettinen ongelma, toivomme että nämä menettelysäännöt ohjaavat sinua oikean päätöksen tekemisessä. Rohkaisemme sinua perehtymään menettelysääntöihin ja keskustelemaan mahdollisista kysymyksistä esimiehesi kanssa tai ottamalla yhteyttä suoraan lakiosastoomme. Näissä menettelysäännöissä annettuja ohjeita on noudatettava organisaation kaikilla tasoilla hallituksen jäsenet, johtohenkilöt ja työntekijät mukaan lukien. Luotamme siihen, että vaalit ydinarvojamme ja toimit rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti kaikissa liiketoimissa. Ystävällisin terveisin, Peter Farrell, Toimitusjohtaja

3 JOHDANTO Tarkoitus Nämä liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt sisältävät yleiset ohjeet koskien yhtiön korkeiden yrityseettisten standardien mukaisista liiketoimintaa. Nämä säännöt koskevat ResMed Inc:iä ja kaikkia tytäryhtiöitämme. Ne koskevat kaikkia hallituksen jäseniä, johtohenkilöitä ja työntekijöitä. Kaikkia näitä henkilöitä kutsutaan yhteisesti yhtiön työntekijöiksi tai työntekijöiksi. Toimitusjohtajaa, varatalousjohtajaa ja talousjohtajaa kutsutaan yhteisesti talousjohtajiksi. Lisätietoja Nämä säännöt eivät sisällä eivätkä voi kattaa kaikkia eteesi mahdollisesti tulevia tilanteita. Jos olet epävarma tilanteesta etkä tiedä onko se yhtiön eettisten standardien mukainen, kysy asiasta. Suosittelemme, että otat ensin yhteyttä omaan esimieheesi. Jos esimiehesi ei pysty vastaamaan kysymykseesi tai jos et halua puhua asiasta esimiehellesi, ota yhteys lakiosastoon soittamalla David Pendarvikselle, joka on asianajajamme ja vastaa eettisten sääntöjen noudattamisesta, puh. +1 (858) , tai lähetä sähköpostia osoitteeseen Sääntöjenvastaisista toimista ilmoittaminen Kaikkien työntekijöiden velvollisuus on ilmoittaa todellisista tai epäillyistä sääntöjenvastaisista toimista aivan kuten minkä tahansa yhtiötä koskevien lakien, sääntöjen, määräysten tai menettelytapojen rikkomuksista. Jos tiedät tai epäilet, että näitä sääntöjä on rikottu, ilmoita siitä välittömästi esimiehellesi. Esimiehesi ottaa yhteyden lakiosaston edustajaan, joka käsittelee ilmoitetun tapauksen yhdessä sinun ja esimiehesi kanssa. Jos et halua ilmoittaa tapauksesta esimiehellesi tai esimiehesi ei käsitellyt ilmoitustasi sinua tyydyttävällä tavalla, voit ottaa yhteyttä suoraan lakiosastoon. Kaikki todelliset tai epäillyt sääntöjen rikkomusilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja hienovaraisesti. Esimiehesi, lakiosasto ja yhtiö suojaavat luottamuksellisuuttasi soveltuvien lakien ja ilmoittamasi tapauksen tutkimiseen vaadittavien tarpeiden mukaisesti. Yhtiön käytännön mukaisesti näitä sääntöjä rikkovaa työntekijää vastaan ryhdytään asianmukaisiin kurinpidollisiin toimiin, joihin voi kuulua työsuhteen irtisanominen. Nämä päätökset tehdään jokaisen erillisen tilanteen tosiseikkojen ja olosuhteiden mukaisesti. Sääntöjen vastainen toiminta voi johtaa huomattaviin siviilioikeudellisiin korvauksiin, rikosoikeudellisiin sakkoihin ja vankilatuomioon. Yhtiö voi myös joutua maksamaan huomattavia sakkoja ja korvauksia ja voi menettää maineensa ja asemansa yhteisössä. Lakien tai näiden sääntöjen vastaiset toimet voivat johtaa vakaviin seurauksiin sekä yhtiötä edustavalle työntekijälle että yhtiölle.

4 Kostotoimia koskeva käytäntö Yhtiö kieltää kostotoimet työntekijää kohtaan, joka on hyvässä uskossa pyytänyt apua tai ilmoittanut tietämästään tai epäilemästään sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Kostotoimet työntekijää vastaan siitä syystä, että työntekijä pyysi apua tai jätti rikkomusilmoituksen hyvässä uskossa, johtavat kurinpidollisiin toimiin mukaan lukien mahdollinen työsuhteen irtisanominen. Poikkeuslupa sääntöihin Poikkeusluvan sääntöihin saa työntekijälle myöntää ainoastaan yhtiön johtaja. Ainoastaan yhtiön hallitus tai yhtiön hallituksen asianmukainen valiokunta saa myöntää poikkeusluvan säännöistä hallituksen jäsenille, johtohenkilöille tai muille talousjohtajille ja niistä ilmoitetaan julkisesti web-sivustollamme viiden työpäivän sisällä tai lain määräysten tai New York Stock Exchangen sääntöjen mukaisesti. ETURISTIRIIDAT Mahdollisten eturistiriitatilanteiden tunnistaminen Eturistiriita voi syntyä, kun työntekijän henkilökohtainen etu haittaa tai näyttää kohtuullisesti haittaavan yhtiön etua. Työntekijän on vältettävä tilanteita, joissa henkilökohtainen etu vaikuttaa työntekijän kykyyn toimia yhtiön edun mukaisesti tai jonka vuoksi työntekijän on vaikea suoriutua työtehtävistään objektiivisesti ja tehokkaasti. Mahdollisten eturistiriitojen tunnistaminen ei välttämättä aina ole helppoa. Seuraavat tilanteet ovat esimerkkejä eturistiriitatilanteista: Ulkopuolinen palvelusuhde. Työntekijä ei saa olla yhtiön asiakkaan, toimittajan tai kilpailijan palveluksessa tai hallituksen jäsenenä tai toimittaa näille mitään palveluja. Asiattomat henkilökohtaiset edut. Työntekijä ei saa vastaanottaa mitään hänen asemansa johdosta tarjottuja henkilökohtaisia etuja tai etuisuuksia. Taloudelliset edut. Työntekijällä ei saa olla huomattavaa taloudellista etua (omistusta tai muuta) missään yhtiössä, joka on yhtiömme asiakas, toimittaja tai kilpailija. Huomattava taloudellinen etu tarkoittaa (i) yli 10 % omistusta asiakkaan, toimittajan tai kilpailijan osakekannasta tai (ii) sijoitusta asiakkaan, toimittajan tai kilpailijan yrityksessä, joka edustaa yli 10 % työntekijän kokonaisomaisuudesta. Lainat tai muut rahoitustapahtumat. Työntekijät eivät saa hankkia lainoja tai lainan takuita tai ryhtyä muihin henkilökohtaisiin rahoitustapahtumiin minkään yrityksen kanssa, joka on yhtiön asiakas, toimittaja tai kilpailija. Tämä sääntö ei estä riippumattomia tapahtumia pankkien, arvopaperivälittäjien tai muiden rahoituslaitosten kanssa.

5 Jäsenyys muiden yhtiöiden hallituksissa ja valiokunnissa. Työntekijä ei saa toimia minkään sellaisen yhteisön (voittoa tavoittelevan tai tavoittelemattoman) luottamushenkilönä tai hallituksen tai valiokunnan jäsenenä, jonka etujen voidaan odottaa kohtuullisesti olevan ristiriidassa yhtiön etujen kanssa. Perheenjäsenten toimet. Perheenjäsenten toimet työpaikan ulkopuolella voivat myös aiheuttaa yllä kuvatun eturistiriitatilanteen, sillä ne voivat vaikuttaa työntekijän objektiivisuuteen yhtiön asioista päätettäessä. Näissä säännöissä perheenjäsenillä tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, veljiä, siskoja, vanhempia, aviopuolison vanhempia ja lapsia, olivat nämä perhesuhteet synty- tai adoptioperäisiä. Jos et ole varma onko tietty yritys asiakas, toimittaja tai kilpailija, käänny lakiosaston puoleen. Eturistiriidoista ilmoittaminen Yhtiö vaatii, että työntekijät ilmoittavat tilanteista, joiden voidaan kohtuullisesti odottaa aiheuttavan eturistiriitatilanteen. Jos epäilet, että sinulla on eturistiriita tai olet tilanteessa, jonka muut voisivat kohtuullisesti katsoa eturistiriidaksi, sinun on ilmoitettava siitä esimiehellesi tai lakiosastolle. Esimiehesi ja lakiosasto käsittelevät asian kanssasi ja määrittävät onko kyseessä eturistiriita. Mikäli kyseessä on eturistiriita, he selvittävät kanssasi parhaan ratkaisun tilanteeseen. Vaikka eturistiriitoja ei automaattisesti kielletä, ne eivät ole toivottavia tilanteita ja niihin saa poikkeusluvan ainoastaan yllä olevassa sääntöjen poikkeuslupia koskevassa kohdassa esitetyllä tavalla. LIIKETOIMINTATILAISUUDET Yhtiön työntekijänä sinun velvollisuutesi on edistää yhtiön etuja aina kun siihen tulee tilaisuus. Jos tietoosi tulee tai jos sinulle tarjotaan tilaisuus liiketoimintaan käyttäessäsi yhtiön omaisuutta tai tietoa tai asemasi johdosta, sinun on ensin esitettävä kyseinen liiketoimintatilaisuus yhtiölle ennen kuin ryhdyt siihen yksityishenkilönä. Työntekijät eivät voi käyttää yhtiön omaisuutta, tietoa tai asemaansa henkilökohtaisen edun ajamiseen eivätkä he saa kilpailla yhtiön kanssa. Sinun on ilmoitettava esimiehellesi kaikkien liiketoimintatilaisuuksien ehdot, jotka mainitaan näissä säännöissä ja jotka haluat käyttää hyväksesi. Esimiehesi ottaa yhteyden lakiosastoon ja asianmukaiseen johtohenkilöstöön määrittääkseen haluaako yhtiö käyttää hyväkseen kyseessä olevan liiketoimintatilaisuuden. Jos yhtiö ei halua käyttää hyväkseen kyseistä liiketoimintatilaisuutta, voit ryhtyä siihen itse sen alkuperäisten ehtojen ja näiden eettisten sääntöjen mukaisesti.

6 LUOTTAMUKSELLINEN TIETO Työntekijät saavat tietoonsa monenlaista luottamuksellista tietoa yhtiön palveluksessa ollessaan. Luottamuksellista tietoa on kaikki ei-julkinen tieto, joka saattaisi hyödyttää kilpailijoita tai joka paljastettuna haittaisi yhtiötä tai yhtiön asiakkaita. Työntekijöiden velvollisuus on vaalia kaikkea yhtiön tai yhtiön kanssa liiketoimissa olevien kolmansien tahojen luottamuksellista tietoa lukuun ottamatta tietoa, jonka paljastamiseen on annettu lupa tai jonka laki määrää paljastettavaksi. Työntekijän velvollisuus luottamuksellisen tiedon salassapitoon jatkuu hänen työsuhteensa päättymisen jälkeen. Valtuuttamaton luottamuksellisen tiedon paljastaminen voi aiheuttaa yhtiölle tai yhtiön asiakkaille kilpailukykyä haittaavaa vahinkoa ja voi johtaa työntekijään ja yhtiöön kohdistuviin oikeustoimiin. Työntekijän on otettava yhteys lakiosastoon välittömästi, mikäli hänellä on epäselvyyttä siitä onko yhtiön tietoa paljastettava lain mukaan. KILPAILU JA REHELLINEN TOIMINTA Kaikkien työntekijöiden on toimittava oikeudenmukaisesti muiden työntekijöiden ja yhtiön asiakkaiden, toimittajien ja kilpailijoiden kanssa. Työntekijät eivät saa käyttää hyväkseen ketään manipuloimalla, salaamalla totuutta, väärinkäyttämällä luottamuksellista tietoa, valehtelemalla tai muulla epärehellisellä tavalla. Asiakassuhteet Menestymisemme perustuu kykyymme ylläpitää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Yhtiö on sitoutunut toimimaan oikeudenmukaisesti ja rehellisesti asiakkaiden kanssa. Erityisesti seuraavat ohjeet on pidettävä mielessä asiakkaiden kanssa toimittaessa: Asiakkaille antamiemme tietojen on oltava totuudenmukaisia, parhaan tietomme mukaan täydellisiä ja niiden on noudatettava soveltuvien sääntöjen vaatimuksia. Työntekijät eivät saa tahallisesti antaa asiakkaille virheellistä tietoa. Työntekijät eivät saa kieltäytyä myymästä, huoltamasta tai ylläpitämästä yhtiön tuotteita ainoastaan siitä syystä, että asiakas ostaa tuotteita toiselta toimittajalta. Edustustilaisuudet asiakkaiden kanssa eivät saa ylittää kohtuullista ja tavanomaista liiketoiminnallista tapaa. Työntekijät eivät saa tarjota edustustilaisuuksia tai muita etuja, joiden voidaan katsoa vaikuttavan asiakkaan ostopäätöksiin tai palkitsevan niitä. Asiakkailta vastaanottamiamme potilaiden hoitotietoja on pidettävä luottamuksellisina ja niitä on suojattava valtuuttamattomilta tahoilta tai paljastamiselta. Toimittajasuhteet Yhtiö toimii oikeudenmukaisesti ja rehellisesti toimittajien kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että suhteemme toimittajiin perustuu hintaan, laatuun, palveluun ja maineeseen muiden tekijöiden lisäksi. Toimittajien kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden on vaalittava objektiivisuuttaan huolellisesti. Työntekijät eivät nimenomaisesti saa

7 vastaanottaa tai pyytää henkilökohtaisia etuja toimittajalta tai mahdolliselta toimittajalta, joka voisi estää tai näyttää estävän työntekijän kykyä arvioida toimittajan tuotteita ja hintoja objektiivisesti. Työntekijät voivat antaa tai vastaanottaa nimellisarvoisia myynninedistämiseen tarkoitettuja esineitä tai kohtuullisia edustuskutsuja, jotka ovat vastuullisten ja tavanomaisten liiketoimintatapojen mukaisia. Kilpailijasuhteet Yhtiö on sitoutunut vapaaseen ja avoimeen kilpailuun markkinoilla. Työntekijöiden on vältettävät toimia, jotka ovat vallitsevien kilpailua koskevien lakien vastaisia, mukaan lukien maakohtaiset kilpailua koskevat lait. Näihin kuuluvat kilpailijan luottamuksellisen tiedon virheellinen jakaminen ja/tai käyttö tai virheellisten lausuntojen antaminen kilpailijan liiketoimista ja liiketoiminnallisista menettelytavoista. YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJAAMINEN JA KÄYTTÄMINEN Työntekijöiden on suojattava yhtiön omaisuutta ja varmistettava, että sitä käytetään tehokkaasti ainoastaan liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Varkaudet, huolimattomuus ja tuhlaaminen vaikuttavat suoraan yhtiön kannattavuuteen. Yhtiön rahojen tai omaisuuden käyttäminen mihinkään henkilökohtaista etua tai muuta ajavaan laittomaan tai asiattomaan tarkoitukseen on kielletty. Yhtiön omaisuuden suojaamiseksi ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi jokaisen työntekijän on toimittava seuraavasti: Noudata kohtuullista huolellisuutta ja estä yhtiön omaisuuden varastaminen, vaurioituminen ja väärinkäyttö Ilmoita tapahtuneesta tai epäillystä yhtiön omaisuuden varkaudesta, vauriosta tai väärinkäytöstä esimiehelle Käytä yhtiön puhelinjärjestelmää, muita sähköisiä tiedonvälityspalveluja, kirjallista materiaalia ja muuta omaisuutta pääasiallisesti liiketoiminnallisiin tarkoituksiin Suojaa kaikkia sähköisiä ohjelmia, tietoa, tiedonvälitystä ja kirjallista materiaalia asiaankuulumattomilta Käytä yhtiön omaisuutta ainoastaan työtehtäviesi vastuualueisiin liittyviin ja valtuutettuihin laillisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Työntekijöiden on oltava tietoisia siitä, että kaikki tieto, joka välitetään tai joka sisältyy yhtiön sähköisiin tai puhelinjärjestelmiin, on yhtiön omaisuutta. Kaikki kirjallinen tiedonvälitys on myös yhtiön omaisuutta. Työntekijät tai muut tämän omaisuuden käyttäjät eivät voi olettaa näiden tietojen ja tiedonvälityksen olevan yksityistä. Yhtiö voi ja pidättää oikeuden tarkkailla kaikkea sähköistä ja puhelinviestintää lain sallimissa rajoissa. Nämä voivat olla myös laki- ja valtion viranomaisille tietojen paljastusta koskevan lain alaisia.

8 YHTIÖN KIRJANPITO Täsmällinen ja luotettava kirjanpito on äärimmäisen tärkeää liiketoimintamme kannalta. Tuloslaskelmat, tilinpäätökset ja muut julkiset asiakirjat perustuvat kirjanpitoon ja ohjaavat liiketoimintamme päätöksentekoa ja strategista suunnittelua. Yhtiön kirjanpitoon kuuluvat tilaustiedot, palkanlaskenta, aikakortit, matkakorvaukset, sähköpostit, kirjanpito- ja tilinpäätöstiedot, toiminnanohjaus- ja arviointitiedot, sähköiset tietoarkistot ja kaikki muut normaaliin liiketoimintaan kuuluvat asiakirjat. Kaiken yhtiön kirjanpidon on oltava täydellistä, täsmällistä ja luotettavaa kaikissa aineellisissa merkityksissä. Salaiset tai kirjaamattomat rahastot, maksut tai kuitit ovat liiketoimiemme vastaisia ja kiellettyjä. Olet vastuussa siitä, että ymmärrät ja noudatat kaikkia yhtiön käyttöönottamia kirjanpidollisia menettelytapoja. Ota yhteys esimieheesi, jos sinulla on kysyttävää. TILINPÄÄTÖSTEN JA MUIDEN JULKISTEN ASIAKIRJOJEN TÄSMÄLLISYYS Julkisena yhtiönä olemme useiden arvopaperilakien, säännösten ja ilmoitusvelvollisuuksien alaisia. Sekä valtion sisäiset lait että omat menettelytapamme vaativat täsmällisten ja täydellisten yhtiön liiketoimia, taloudellista tilaa ja toiminnan tuloksia koskevien tietojen julkistamista. Virheellisesti, riittämättömästi tai myöhässä julkaistuja tietoja ei hyväksytä ja ne voivat aiheuttaa vakavaa haittaa yhtiölle ja johtaa lailliseen vastuuseen. Yhtiön talousjohtajilla ja muilla talousosaston työntekijöillä on erityinen velvollisuus varmistaa, että kaikki julkaistut taloudelliset tiedot ovat täydellisiä, oikeudenmukaisia, täsmällisiä, ajankohtaisia ja ymmärrettäviä. Näiden työntekijöiden on ymmärrettävä ja noudatettava kirjaimellisesti yleisiä kirjanpidon periaatteita ja kaikkia tilinpitoa ja maksutapahtumien, arvioiden ja ennusteiden taloudellista raportointia koskevia standardeja, lakeja ja säännöksiä. LAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN Näissä säännöissä annettujen ohjeiden lisäksi jokaisen työntekijän velvollisuus on noudattaa kaikkia yhtiötä koskevia lakeja ja säännöksiä. Näihin sisältyvät lahjontaa, lääketieteellisten laitteiden valmistamista, jälleenmyyntiä ja myyntiä, petoksia ja väärinkäyttöä, lahjuksia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja kauppasalaisuuksia, tietosuojaa, sisäpiirin kauppaa (lisätietoja alla), laittomia poliittisia lahjoituksia, kilpailua koskevia kieltoja, ulkomaisia lahjontamenettelyjä, lisämaksujen maksamista tai vastaanottamista, ympäristöhaittoja, työntekijöiden syrjintää tai häirintää, työpaikkaterveyttä ja -turvallisuutta, virheellistä tai harhaanjohtavaa taloudellista tietoa tai yhtiön omaisuuden väärinkäyttöä koskevat lait. Yhtiö odottaa, että tunnet kaikki asemaasi koskevat lait, säännökset ja määräykset ja noudatat niitä. Jos et ole varma, onko jokin toimi lainmukaista, kysy asiasta esimieheltäsi tai lakiosastolta.

9 SISÄPIIRIN KAUPPAA KOSKEVIEN LAKIEN NOUDATTAMINEN Yhtiön työntekijät eivät saa käydä kauppaa ResMed, Inc:in osakkeilla, vaihtovelkakirjoilla tai muilla arvopapereilla, jos heillä on aineellista, julkaisematonta tietoa yhtiöstä. Tämän lisäksi yhtiön työntekijät eivät saa suositella, antaa vihjeitä tai ehdottaa muille yhtiön osakkeiden tai muiden arvopapereiden ostamista tai myymistä hallussaan olevan aineellisen, julkaisemattoman tiedon perusteella. Yhtiön työntekijät, jotka saavat haltuunsa aineellista, julkaisematonta tietoa toisesta yhtiöstä työsuhteensa aikana, eivät saa käydä kauppaa kyseisen yhtiön osakkeilla tai arvopapereilla niin kauan kuin kyseinen tieto on heidän hallussaan tai antaa vihjeitä muille osakekaupoista kyseisen tiedon perusteella. Sisäpiirin kauppaa koskevien lakien rikkominen voi johtaa huomattaviin sakkoihin ja rikosoikeudellisiin rangaistuksiin sekä kurinpidollisiin toimiin yhtiön puolesta, mukaan lukien työsuhteen irtisanominen. Tieto on julkaisematonta, jos sitä ei ole levitetty yleiseen tietoon joko lehdistötiedotteella tai muulla laajalle levitettävällä tavalla. Tieto on aineellista, jos kohtuullinen sijoittaja pitäisi sitä tärkeänä asiana tehdessään osakkeen tai muun arvopaperin osto-, hallussapito- tai myyntipäätöstä. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että kaikkea osakkeiden tai muiden arvopapereiden arvoon vaikuttavaa tietoa on pidettävä aineellisena. Seuraavassa annetaan esimerkkejä tiedosta, jota pidetään yleensä aineellisena : Taloudelliset tulokset, ennusteet tai muu tieto, josta käy selville ylittävätkö tai alittavatko taloudelliset tulokset ennusteet tai odotukset Tärkeät uudet tuotteet tai palvelut Vireillä olevat tai harkitut yrityshankinnat tai myynnit, mukaan lukien fuusiot, ostotarjoukset tai yhteisyrityshankkeet Mahdolliset johdon muutokset tai yhtiön päätösvallassa tapahtuvat muutokset Vireillä oleva tai harkittu julkinen tai yksityinen lainojen tai osakepääoma-arvopapereiden myynti Huomattavan asiakkaan tai sopimuksen saaminen tai menettäminen Huomattavat poistot Huomattavan oikeudenkäynnin alkaminen tai sopiminen Yhtiön tilintarkastajien muutos tai ilmoitus tilintarkastajilta, ettei yhtiö voi enää luottaa tilintarkastajien raporttiin. Sisäpiirin kauppaa koskevat lait ovat yksityiskohtaisia ja monimutkaisia. Jos sinulla on kysymyksiä hallussasi olevasta tiedosta tai yhtiön osakkeilla käymästäsi kaupasta, ota välittömästi yhteys lakiosastoon. Näissä säännöissä olevien ohjeiden lisäksi yhtiön hallituksen jäsenille, johtohenkilöille ja tietyille muita nimetyille henkilöille on olemassa yksityiskohtaisemmat sisäpiirin kauppaa koskevat ohjeet. Nämä ohjeet annetaan erikseen kyseisille henkilöille. Jos sinulla on kysyttävää näistä tai muista ohjeista, ota yhteys asianajajaamme David Pendarvisiin, puh. +1 (858) tai lähetä sähköposti osoitteeseen

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Tammikuu 2018 1. Tarkoitus Danske Bank -konserni ( konserni ) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja on siksi altis mahdollisille ja toteutuneille eturistiriidoille.

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

turvallisen työilmapiirin luominen ja sen suojaaminen

turvallisen työilmapiirin luominen ja sen suojaaminen I. JOHDANTO EXIDE TECHNOLOGIES EETTISET JA LIIKETOIMINTAPERIAATESÄÄNNÖT Exide Technologies on laatinut nämä eettiset ja liiketoimintaperiaatteita koskevat säännöt ( säännöt ) sen varmistamiseksi, että

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys Aktiassa työskenteleville Finanssialan toimijana Aktia on riippuvainen asiakkaiden ja markkinoiden liiketoiminnallemme

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Riippumattomuus ja eturistiriitojen välttäminen... 2 3 Lahjat ja muuta taloudelliset etuudet... 2 4 Kutsujen hyväksyminen

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta 19.2.2014 A7-0085/8 Tarkistus 8 Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö Werner Langen Vakuutusedustus COM(2012)0360 C7-0180/2012 2012/0175(COD) A7-0085/2014 Ehdotus direktiiviksi 24 artikla 3 kohta

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA

Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA Hallituksen tehtävät (1/3) Toiminnan suunnittelu ja organisointi Toimintakertomuksen laatiminen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 23.4.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 104/3 EUROOPAN KESKUSPANKKI EKP:n henkilöstösääntöjen 0 osa, joka sisältää eettiset säännöt (Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE Elokuu 2014 ILMOITUS ASIAKASLUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyrityksen luokittelemaan asiakkaansa ja noudattamaan tiettyjä menettelytapoja sijoituspalveluja tarjottaessa. Asiakasluokittelu

Lisätiedot

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT

OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT OKMETIC OYJ SISÄPIIRISÄÄNNÖT 17.4.2008 2(10) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 YLEISTÄ... 3 2 SISÄPIIRINTIETOA JA KAUPANKÄYNTIKIELTOA ARVOPAPERIMARKKINOILLA SÄÄNTELEVÄT MÄÄRÄYKSET... 3 3 SISÄPIIRINTIETO...

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet Sisällysluettelo ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2 LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2 Yleiset eettiset normit 2 Eturistiriidat 3 Salassapitovelvollisuus, Yhtiön omaisuuden suojeleminen

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Suomen Uimaliiton (jäljempänä liitto) sääntöjen, kilpailumääräysten, edustusoikeusmääräysten, sarjamääräysten, näiden rangaistusmääräysten ja muiden

Lisätiedot

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9 Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE TOIMINTAPERIAATTEEN NIMI: (Ranska, Saksa, Italia ja Espanja) PÄIVÄMÄÄRÄ: 10. joulukuuta 2002 TARKISTETTU: 18. toukokuuta 2006 1/9

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 (5) YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN 24.8.2006 VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 Arvopaperimarkkinalaki Tämä ohje korvaa

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot