Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?"

Transkriptio

1 Luku 12 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL USA Puhelin: Faksi: LCIF:n tehtävä Säätiön tavoite on tukea lionsklubien toimintaa, kun ne palvelevat paikallisia yhteisöjään eri puolilla maailmaa ja toteuttavat elintärkeitä humanitaarisia palveluprojekteja maailmanlaajuisen yhteisön tasolla. Yleistietoja Lionsklubien järjestön säätiössä (LCIF) on kyse lioneista, jotka auttavat muita lioneita palvelemaan maailmaa. LCIF on Lions Clubs Internationalin virallinen hyväntekeväisyysjärjestö. LCIF:n kautta lionit voivat vähentää kärsimyksiä ja tuoda toipumista ja toivoa ihmisille maailmanlaajuisesti. LCIF ottaa vastaan lahjoituksia lioneilta sekä muilta tahoilta ja käyttää näitä varoja apurahojen myöntämiseen lionspiireille heidän pyrkiessään vastaamaan maailmanlaajuisiin ja paikallisiin humanitäärisiin tarpeisiin. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi? LCIF auttaa LCI:a vastaamaan tehokkaasti maailmanlaajuisiin ongelmiin. LCIF:n avulla lionit voivat auttaa muita katastrofien ja luonnontuhojen sattuessa. LCIF rahoittaa projekteja, jotka ovat liian suuria piireille tai klubeille itse tehtäväksi. LCIF reagoi lionien paikallisiin tarpeisiin ja kehittää apurahaohjelmia, jotka palvelevat yhteisön tarpeita. LCIF työskentelee muiden organisaatioiden kanssa pystyäkseen parhaiten hyödyntämään käytettävissä olevat varat sekä laajentaakseen ohjelmiaan. Olemalla yhteistyössä LCIF:n kanssa piirit toteuttavat elintärkeitä humanitaarisia projekteja. Nämä vaihtelevat jokisokeuden estämisestä ja tuen antamisesta vanhuksille koulujen rakentamiseen ja luonnontuhojen uhrien henkiinjäämistarpeista huolehtimiseen ympäri maailmaa. LCIF on erittäin tehokas säätiö. LCIF ei saa klubimaksuja, ja sen ohjelmat rahoitetaan pääasiassa lionien lahjoituksilla. Ja jokaista lahjoitusdollaria hyödynnetään tehokkaasti. LCIF-apurahoja myönnetään yleensä saman verran kuin hankkeeseen on järjestetty XII-1

2 paikallista rahoitusta. Lisärahoitusta saadaan usein ei-lion yhteistyökumppaneilta ja se tarkoittaa, että jokaisella LCIF:lle tehdyllä lahjoituksella on suurempi vaikutus. LCIF:n hallinto LCIF:ää johtaa hallitus, johon kuuluu Lionsklubien kansainvälisen järjestön hallitus kokonaisuudessaan sekä kaksi kansainvälisen presidentin nimittämää jäsentä. Sen puheenjohtajana toimii edellinen kansainvälinen presidentti. Hallituksen jäsenistä 12 henkilöä muodostaa LCIF:n työvaliokunnan. Hallitus kokoontuu kolme kertaa vuodessa tarkastamaan apuraha-anomuksia ja hoitamaan muita asioita. Kokoukset pidetään ennen Lions Clubs Internationalin hallituksen kokouksia. LCIF:n työvaliokunnan alaisena toimii muita toimikuntia jotka tukevat Säätiön ja sen ohjelmien kehitystä, valvontaa ja mainostusta. Näitä ovat: LCIF:n johtokunta tekee suosituksia hallitukselle, koskien tiettyjä toiminnan osa-alueita kuten kehitys ja viestintä sekä ohjelmatoiminta, hallituksen tarpeiden mukaan. Se koostuu edustajista, jotka tulevat jokaisesta vaalipiiristä, kahden suurimman jäsenmaan edustajista, kahdesta eniten lahjoituksia tehneiden maiden edustajasta ja kahdesta ulkojäsenestä. Johtokunta johtaa vapaaehtoisista muodostuvaa rakennetta, joka koostuu LCIF:n moninkertaispiirien ja piirien koordinaattoreista. Taloustoimikunta valvoo LCIF:n budjettia ja sijoituksia ja tarkastaa kaikki raha-asiat. Näin varmistetaan, että säätiön pääoma ja rahoitus pysyvät riittävänä tulevaisuutta varten. SightFirst ja Lions-Questin neuvoa-antavat toimikunnat valvovat ohjelmakehitystä ja -koordinaatiota, hoitavat kansallista ja kansainvälistä kontaktikampanjaa ja edistävät jatkuvasti ohjelmia, joilla parannetaan ja täytetään muuttuvia tarpeita. Toimikunnat koostuvat lionjohtajista ja alojen asiantuntijoista. He tarkastavat projektiehdotuksia ja ehdottavat apurahoitusta hallituksen tekemää lopullista tarkastusta varten. LCIF-koordinaattorit Moninkertaispiirin LCIF koordinaattorit (MDC) ja piirin LCIF-koordinaattorit (DC) palvelevat Lions Clubs Internationalin säätiön suurlähettiläinä. LCIF:n MDC:t ja DC:t on valittu näihin virkoihin, koska he ovat osoittaneet johtamistaitoja ja sitoutumista LCIF:n hyväntekeväisyyteen liittyviin tavoitteisiin. Kaikki koordinaattorit on koulutettu ja he saavat tukea LCIF:ltä. LCIF:n ohjaavan toimikunnan jäsenet valitsevat moninkertaispiirien koordinaattorit yhdessä aluejohtajien kanssa (kansainväliset johtajat, entiset kansainväliset presidentit, entiset kansainväliset johtajat, jne) tilanteen mukaan. Kansainvälinen presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja nimittävät MDC:t. Aikaisempi kokemus moninkertaispiirien ja piirien sekä klubin tasoilla otetaan huomioon nimitysprosessin aikana. MDC:n kriittisiä vastuita ovat mm. seuraavat: XII-2

3 Johtaa LCIF:n piirikoordinaattoreiden tiimiä Kertoa lioneille LCIF:n tehtävästä ja menestyksestä sekä sen tärkeydestä Lions Clubs Internationalille Avustaa kaikin tavoin LCIF:n varainkeruussa moninkertaispiirin alueella LCIF:n MDC:t nimittävät DC:t virkoihin yhdessä piirikuvernööritiimin kanssa ja he palvelevat kolmivuotisen kauden ajan (voi vaihdella jollain alueilla). Kansainvälinen presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja nimittävät DC:t. DC:n toiminta pyrkii vahvistamaan säätiötä ja edistämään lionien humanitaaristä työtä eri puolilla maailmaa. LCIF:n vapaaehtoisena koordinaattorina DC:llä on seuraavat tehtävät: Valvoa LCIF:n kehitysstrategian toteuttamista piirissä Kertoa lioneille LCIF:n tehtävästä ja menestyksestä sekä sen tärkeydestä Lions Clubs Internationalille Kannustaa LCIF:n tukemista varainkeruussa piirin alueella Tässä tehtävässä palvelevat lionit ovat osoitettaneet aikaisemmin mielenkiintoa LCIF:ää kohtaan ja he ovat toimineet johtotehtävissä piirin ja klubin tasolla. DC:t raportoivat suoraan MDC:lle ja heitä kannustetaan tekemään yhteistyötä piirin johdon kanssa, mukaanlukien piirikuvernöörin kanssa. Tämä virka perustettiin vuonna 2008 ja on oletettavaa, että DC:n tehtävät tulevat vaihtelemaan ja/tai laajentumaan kun LCIF:n uusia strategioita toteutetaan. Piirikuvernöörien rooli LCIF:ssä Säätiö on ylpeyden aihe kaikille lioneille. Piirikuvernöörien, LCIF-piirikoordinaattorien ja moninkertaispiirien koordinaattorien tulisi auttaa LCIF:ää sen maailmanlaajuisessa humanitäärisessä tehtävässä: 1. LCIF:n tavoitteiden ja saavutusten viestiminen ja mainostaminen piirissä 2. Kutsua piirin LCIF-koordinaattori antamaan säännöllisiä tilanneraportteja hallituksen kokouksissa liittyen LCIF:n varainkeruuseen piirissä 3. Klubien kannustaminen lahjoitusten tekemiseen, erityisesti Melvin Jones jäsenyyksiin ja kannattajajäsenyyksiin. 4. Kannustaa kaikkia klubeja omistamaan yhden kokouksen vuodessa LCIF:lle, esim. järjestämällä piirin LCIF-koordinaattorin pitämään esitelmän 5. Apurahaohjelmista ja hakukiriteereistä tiedottaminen ja niiden ymmärtäminen. 6. LCIF:n mainosmateriaalien ja muiden apuvälineiden käyttäminen. LCIF:n ohjelmat/saavutukset/suuraloitteet Säätiön toiminnan käynnistymisestä 1968 lähtien se on myöntänyt apurahoja yli US$907 miljoonan dollarin edestä. LCIF on mahdollistanut lionsprojektit joilla on annettu näkökyky sokeille, apua katastrofien uhreille ja tukea vammaisille, nuorille ja vanhuksille. XII-3

4 LCIF:stä on tullut kansainvälisesti tunnettu humanitäärinen organisaatio, joka toimii yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntienja Maailman Terveysjärjestön kanssa. Lue verkkosivuilta lisätietoja meneillään olevista LCIF:n projekteista ja saavutuksista SightFirst SightFirst-ohjelman tavoitteena on pyrkiä vähentämään ehkäistävää ja parannettavaa sokeutta maailmanlaajuisesti sekä taistella suurimpia sokeutta aiheuttavia tauteja vastaan sekä tarjota kuntoutuspalveluja sokeille ja näkövammaisille. Ohjelma tukee korkealaatuisia ja kestäviä projekteja, jotka antavat näköhuollon palveluja, kouluttavat henkilökuntaa, kehittävät infrastruktuuria ja/tai tarjoavat kuntoutus- ja koulutusmahdollisuuksia alipalvelluilla paikkakunnilla. SightFirst-ohjelman saavutukset ovat todella merkittäviä. Ohjelman käynnistämisestä 1990 lähtien SightFirst on: 1207 SightFirst -apurahan myöntäminen 102 maahan. Apurahojen yhteisarvo on yli 317,9 miljoonaa dollaria. Näön palauttaminen 8,1 miljoonalle ihmiselle kaihileikkausten avulla. Järjestetty 271 miljoonaa hoitokertaa jokisokeutta vastaan. 20 miljoonan lapsen näkökyky on tarkastettu Sight for Kids -ohjelman kautta yhdessä Johnson & Johnson -yrityksen kanssa Parantanut satojen miljoonien näönhoitopalveluja Rakentanut, laajentanut tai varustanut satoja silmäsairaaloita, klinikoita ja osastoja Kouluttanut tuhansia näönhuollon ammattilaisia ja kylien terveystyöntekijöitä Suurimmat SightFirst -aloitteet Näkökyky kaikille: SightFirst on nyt keskittymässä uusiin näkökykyä uhkaaviin tauteihin, joita ei esiintynyt laajasti aikaisemmin tai joita ei pystytty hoitamaan kun ohjelma perustettiin vuonna Tänään lionit eri puolilla maailmaa voivat hakea tukea projekteihin, jotka vastaavat uusiin näkökykyä uhkaaviin tauteihin kuten lapsuusiän sokeus, diabeettinen retinopatia, huononäköisyys ja hoitamaton taittovirhe. Lisäksi keskitytään koulutukseen ja kuntoutukseen sokeille ja näkövammaisille. Lapsuusiän sokeus: LCIF on perustanut yhdessä Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa Lionien lasten näköklinikoita ja koulutusohjelmia viidellä mantereella, auttaen miljoonia lapsia. XII-4

5 Jokisokeus: SightFirstin muodostettua yhteistyösuhteen Carter Centerin kanssa vuonna 1999, on ohjelman avulla jaettu miljoonia hoitokertoja jokisokeutta vastaan Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Arvioiden mukaan on mahdollista, että kyseinen sairaus voidaan eliminoida kokonaan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä Latinalaisessa Amerikassa. Trakooma: LCIF taistelee trakoomaa, maailman yleisintä sokeutumissyytä vastaan projektien kautta, joilla hankitaan lääkitystä, leikkauksia, puhdasta vettä, terveydenhuollon henkilökunnan koulutusta ja terveystiedotuksia. Tähän päivään mennessä SightFirst on mahdollistanut tuhansia trikiaasileikkauksia ja 100 miljoonaa Zitromax -hoitokertaa. SightFirst -toiminta Kiinassa: SightFirst China Action project (SFCA) eli SightFirst - toiminta Kiinassa lanseerattiin virallisesti vuonna 1999 vastaamaan suureen näönhuollon parannuksen tarpeeseen Kiinassa. Kahden ensimmäisen vaiheen aikana SFCA:n puitteissa tehtiin yli viisi miljoonaa kaihileikkausta ja parannettiin kokonaisuudessaan näönhuollon rakennetta Kiinassa. Vaihe III keskittyy nyt trakoomaan poistamiseen ja huononäköisyyden projekteihin ja monipuolisen näönhuoltojärjestelmän luomiseen. Yhteistyössä WHO:n ja Kiinan hallituksen kanssa lionit ovat laatineet kattavan, pitkän aikavälin suunnitelman sokeutta aiheuttavan trakooman poistamiseksi maailmasta vuoteen 2017 mennessä. Lions Quest Lions Quest on kouluissa toteutettava elämäntaitojen opetusohjelma 5-19-vuotiaille lapsille. Tämä kattaa useimmissa maissa koko lapsen koulunkäynnin. Lions aloitti yhteistyön Quest Internationalin kanssa vuonna LCIF hankki Lions Questiin vuonna 2002, koska se halusi lisätä ohjelman vaikutusaluetta ja tarjota enemmän tukea ja näkyvyyttä lioneille, jotka työskentelevät ohjelman parissa paikallisissa kouluissa ja yhteisöissä. Nyt jo yli 13 miljoonaa nuorta on osallistunut Lions Questin ohjelmaan. Ohjelma on saanut korkean luokituksen valtion virastoilta ja koulutusryhmiltä. Lions Quest on nykyisin käytössä lähes 90 maassa ja ohjelman aineistot on käännetty 37 kielelle. Lions Quest-ohjelmat täyttävät Yhdysvaltain opetusviraston julkaisemat tehokkaiden ehkäisyohjelmien kaikki 10 ohjetta ja ne sopivat myös monien muiden maiden käyttämiin standardeihin. Ohjelmaa ovat arvioineet viimeisen 20 vuoden aikana monissa maissa ohjelman kehittäjä, koulupiirit, yliopistot ja riippumattomat tutkimusyritykset. Tutkimustuloksissa on seuraavaa: paremmat oppimistestitulokset, muutos päihderiippuvuuteen ja väkivaltaisuuteen liittyvissä tiedoissa, asenteissa ja uskomuksissa, alentunut koulun kesken jättämisen riski sekä vähentynyt alkoholin, tupakan ja muiden huumeiden käyttö. Lions Quest käsittää kolme ohjelmaa eri ikäluokille: 1. Lions Quest taitoja kasvaville: alakoululaisten ohjelma 5-9-vuotiaille lapsille. Ohjelma opettaa lapsille hyvien päätösten tekoa sekä itseluottamusta. XII-5

6 2. Lions Quest taitoja varhaisnuorille: ohjelma vuotiaille oppilaille. Ohjelman avulla edistetään tärkeitä kehitysvaiheita painottaen myönteisten sosiaalisten asenteiden tärkeyttä, vastuuta ja muiden kunnioittamista, samalla toimien ennalta ehkäisevänä työkaluna ja opastaen nuoria väkivallan välttämiseen ja terveellisiin elämäntapoihin. 3. Lions Quest taitoja elämään: ohjelma vuotiaille. Tämä vaihe yhdistää henkilökohtaisen, sosiaalisen ja ajattelun kehityksen palvelutyöhän ja auttaa nuoria aikuisia itsetunnon vahvistamisessa ja hyvien yhteyksien ylläpitämisessä kouluun. Lisäksi käydään läpi taitoja joita nuoret tulevat tarvitsemaan nykyaikana työpaikoilla. Materiaalien päivitys Lions Quest on päivittämässä ja uudenaikaistamassa kaikki materiaalit, jotta materiaalista saadaan sopivampaa tämän päivän nuorisolle. Tämä tarkoittaa joustavia materiaaleja, joita voidaan käyttää teknisesti vaativammissa ja interaktiivisissa opetusympäristöissä. Ensimmäinen vaihe tulee olemaan englanniksi ja sen on tarkoitus olla valmiina tammikuun alussa Kun tämä vaihe on valmis, LCIF aloittaa työn materiaalin soveltamisessa eri maihin, mukaan lukien käännöstyöt. LCIF:n apurahoja tulee olemaan saatavissa tätä työtä varten. Tulevat piirikuvernöörit voivat tänä vuonna toteuttaa Lions Questia paikkakunnillaan seuraavien vaiheiden avulla: 1. Ota yhteyttä Lions Questiin. a. Säätiön Lions Quest -osastolta on saatavissa useita materiaaleja koskien ohjelmaa. Materiaalit on kehitetty klubien ja piirien tueksi niiden esitellessä ohjelmaa paikallisille kouluille. b. Monet Lions Questia käyttävät maat ovat perustaneet säätiön, toimiston tai muun pysyvän toimikunnan valvomaan ohjelmaa. Näiden maiden lionien tulee ottaa yhteyttä näihin järjestöihin ja LCIF voi auttaa tässä asiassa. c. Mene Lions Quest verkkosivuille osoitteessa tai pyydä osoitteesta 2. Ota yhteyttä paikallisiin kouluihin a. Pidä kouluille esitelmä Lions Questistä b. Ota yhteyttä vanhempain ryhmiin c. Kutsu opettajia ja muita osallistumaan klubikokoukseenne, kuulemaan Lions Questistä 3. Tukijoiden tunnistaminen a. Tutki piirin jäsenkuntaa. Kenellä on hyvät kontaktit kouluihin? Kuka ymmärtää koulutusjärjestelmää? b. Perusta pitkän aikavälin toimikunta ja nimitä hyvä Lions Quest - puheenjohtaja 4. Lions-Quest-ohjelman toteuttaminen XII-6

7 a. Suunnittele opettajakoulutus jossa opettajista tehdään virallisia Lions Quest kouluttajia b. Hanki koulutusmateriaalia opettajille ja tukimateriaalia oppilaille ja vanhemmille 5. Tue koulua ja opettajia koko prosessin ajan LCIF on tunnistanut klubeille, piireille ja moninkertaispiireille useita hyviä toimintatapoja, jotka auttavat laajentamaan Lions Questia maailmalla: Verkostoituminen on kriittisen tärkeää: Useat parhaista Lions Questin toteuttamistavoista aloittivat pienestä, mutta laajenivat myöhemmin. Tärkeät päätöksentekijät tiesivät Lions Questista jo monen vuoden ajan. Miten ensimmäinen yhteydenotto tehtiin? Lionien kautta. Piirikuvernöörinä sinulla on parhaat ideat siitä, missä Lions Quest toimii parhaiten. Missä lionit toimivat koulujen rehtoreina omalla alueellasi? Koulujen tai koulupiirien johtajina? Kenellä piirissä on suhteita hallitukseen? Jotta voimme laajentaa Lions Questia, meidän tulee verkostoitua paremmin kouluhallinnon johtajien kanssa. Toivottavasti sinä pystyt auttamaan tässä. Lions Quest tulee esitellä tapana vastata vaatimuksiin: Yksi tavallisimmista syistä miksi koulut kieltäytyvät Lions Questista on se, että niillä on pitkä vaatimuslista siitä mitä kouluissa tulee opetussuunnitelman mukaan opettaa. Mutta monet koulut ja koulupiirit haluavat osallistua tähän ohjelmaan, koska me pystymme vastaamaan hallitusten vaatimuksiin. LCIF voi auttaa laatimaan oppaan, jossa näytetään miten vaatimuksiin voidaan vastata ja sitoa ne sitten tiettyihin Lions Questin yksiköihin ja oppitunteihin. Voit käyttää tätä vastaavuutta Lions Questin mainostamisessa piirisi alueella. Toiminta koko piirin alueella: Laajeneminen voi olla erittäin hankalaa. Mutta se antaa myös parhaan mahdollisuuden kehittää vaikuttavia lukuja ja tuloksia. Lions Questin ja useimpien muiden lions-projektien suhteen menestys tuottaa menestystä. Vahvan Lions Quest -ohjelman kehittäminen yhden koulupiirin alueella auttaa meitä laajentamaan naapuripiireihin aivan kuten yhteistyö lionspiirien välillä auttaa meitä laajentumaan. LCIF voi käydä keskustelua Lions Questista kenen kanssa tahansa koulun johtajan kanssa - ylitarkastajasta yksittäiseen opettajaan - ja keskustella itse ohjelmasta ja sen toteuttamisesta parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta paras vaihtoehto on laaja ohjelma ja paras tapa saavuttaa se on käyttää omia verkostojamme kehittääksemme suhteita koulujen ylimpään johtoon. Tämä alkaa sinusta, piirikuvernööristä. Muut LCIF -aloitteet Yksi rokotus, yksi elämä: Lionien tuhkarokko-ohjelma Tuhkarokko on helppo estää ja rokotus on edullinen, mutta silti taudin seurauksena kuolee yhä satoja tuhansia lapsia joka vuosi. Yksi rokotus, yksi elämä -ohjelman kautta lionit pelastavat lapsia kaikkialla maailmassa varmistamalla, että he saavat tuhkarokkoja vihurirokkorokotuksen. XII-7

8 Vuodesta 2010 LCIF ja lionit ovat tehneet yhteistyötä useiden johtavien järjestöjen kanssa rokotusohjelman puitteissa: Measles & Rubella Initiative (M&RI), GAVI Alliance (aikaisemmin nimeltä Global Alliance for Vaccines and Immunizations) ja Bill & Melinda Gates Foundation -säätiö. Yhteistyön tavoitteena on: 1) taloudellisen tuen saaminen rokotuksiin tietyissä maissa, 2) tiedotustyön tekeminen paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla ja 3) suora osallistuminen sosiaaliseen markkinointiin rokotuskampanjoiden tukemiseksi. Tulevien vuosien aikana lionit tulevat jatkamaan työtä kaikilla näillä alueilla. Kesäkuussa 2013 LCIF:n hallitus hyväksyi lahjoituksena US$30 miljoonaa GAVI Alliancelle vuoteen 2017 mennessä GAVI:n vastaavien lahjoitusten rahastoon. Näitä varoja vastaava määrä tullaan lahjoittamaan 1:1 GAVI:n vastaavien lahjoitusten rahastosta (Ison-Britannian kehitysministeriö ja Bill and Melinda Gates Foundation rahoittavat tätä rahastoa). GAVI:n vastaavat varat, kun ne yhdistetään lionien jo keräämiin varoihin tulevat tukemaan tuhkarokko- ja vihurirokkoaloitetta ja tätä kautta LCIF pystyy saamaan liikkeelle yli US$80 miljoonaa käytettäväksi tuhkarokon vastaiseen taisteluun järjestön 100-vuotisjuhlaan ja säätiön 50-vuotisjuhlaan mennessä. Tämä varainkeruu on yksi useista 100-vuotisjuhlan nimikko-ohjelmista. Vuonna LCIF:n kehityskoordinaattoreita pyydettiin asettamaan paikalliset tavoitteet Yksi rokotus, yksi elämä -ohjelmassa yhdessä piirikuvernööritiimin kanssa. Piirikuvernöörejä pyydetään tukemaan tämän tavoitteen saavuttamista koko vuoden ajan. Käy myös lukemassa uusimmat uutiset blogista jossa on tietoja miten lionit omassa piirissäsi voivat auttaa lasten pelastamisessa tämän tärkeän aloitteen kautta. Lionien edullisten kuulolaitteiden kehitysprojekti (AHAP) AHAP tekee edullisten kuulolaitteiden hankkimisen mahdolliseksi vähävaraisille ja syrjääntyneille ihmisille. Kyseisen ohjelman pilottivuosi on paraikaa meneillään Yhdysvalloissa. Kuulolaitteet maksavat 200 dollaria ja LCIF tarjoaa kolmea erilaista Rexton mallia, jotka asetetaan korvan taakse. LCIF lahjoittaa kuulolaitteita nykyisten kuulo-ohjelmien, säätiöiden ja klubien kautta. Ihmiset, jotka tarvitsevat kuulolaitteet, ottavat yhteyttä paikalliseen lionsklubiin, joka voi sponsoroida koko kuulolaitteen tai osan siitä. Lionsklubit tai piirit, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan kuulolaitteiden projektiin voivat ottaa yhteyttä säätiöön alkuun pääsemiseksi. LCIF:n apurahaohjelmat LCIF on myöntänyt yli apurahaa, yhteensä yli US$907 miljoonaa sen jälkeen kun säätiö perustettiin vuonna Apurahoja on erilaisia: XII-8

9 SightFirst-apurahoilla on rakennettu monipuolista hoitoa antavia näköhuollon järjestelmiä taistelemaan suurimpia sokeutta aiheuttavia tauteja vastaan. Ohjelma tukee korkealaatuista, kestävän kehityksen varmistavia projekteja, jotka tuottavat näköhuollon palveluja, kouluttavat henkilökuntaa, kehittävät infrastruktuuria ja/tai tarjoavat kuntoutusta ja koulutusta alikehittyneillä alueilla. Lionien piirit ja moninkertaispiirit tekevät töitä heidän alueellisen SightFirstin teknisen neuvonantajan kanssa, kun ne hakevat apurahaa. Tavalliset apurahat ovat apurahoja, joihin lionit todennäköisimmin ovat osallisina. Tavalliset apurahat ovat dollarin dollarin suuruisia suoriteperusteisia avustuksia, joita myönnetään tärkeitä humanitaarisia tarpeita helpottaviin laajamittaisiin projekteihin, joissa tarvitaan välineitä tai rakennusapua. Kansainvälisillä apurahoilla (IAG) tuetaan yhteistyöprojekteja vähintään kahden maan lionsklubien välillä. Apurahojen suuruudet ovat US$5,000 ja US$30,000 dollaria, ja niillä on tarkoitus tukea suoriteperusteisesti pienehköjä kehitysprojekteja avun tarpeessa olevissa maissa. Kyseeseen tulevat esimerkiksi lääkintälähetykset, perusterveyshuolto, ruokatuotannon omavaraisuus, vammaisjärjestöt ja vesihuoltohankkeet. Rakennushankkeita ei hyväksytä. Core 4 -varat on tarkoitettu innovatiivisiin projekteihin, jotka on suunnattu lioneille keskeisten alueiden kiireellisiin tarpeisiin, kuten näön säilyttämiseen, vammaisten olosuhteiden parantamiseen, terveyden edistämiseen ja nuorison palvelemiseen. Apurahojen määrät vaihtelevat, mutta ylärajana on dollaria kolmeyhteen-suoriteperusteella. Lions Quest apurahoja on saatavana korkeintaan US$100,000. Hätäapurahat luonnonkatastrofien jälkeisen välittömän hätäavun jakamista varten myönnettävien kiireellisten apurahojen suuruus on korkeintaan 10,000 dollaria. Suurtuhoapurahat ovat suuruudeltaan US$50,000 - US$250,000 ja niiden tarkoitus on rahoittaa suurkatastrofien jälkeisiä pitkän tähtäimen jälleenrakennusprojekteja. Suurtuhoapurahoista päätetään suoraan kansainvälisen presidentin ja LCIF:n johtajan toimesta. Lionit eivät voi hakea näitä apurahoja. Nimetyt apurahat koostuvat LCIF:lle tehdyistä lahjoituksista, joiden käyttö on rajoitettu tiettyihin aktiviteetteihin ja projekteihin. Usein kysyttyjä kysymyksiä apurahoista 1. Kuinka piirit ja moninkertaispiirit anovat apurahaa? Ota yhteyttä LCIF:ään puhelimitse tai sähköpostitse Hakemukset ja lisätiedot löytyvät myös LCIF:n verkkosivulta 2. Milloin apurahahakemus pitää jättää? XII-9

10 Hakemusten pitää olla valmiita vähintään 60 päivää ennen LCIF:n hallituksen kokousta. SightFirst apurahahakemukset tulee osoittaa SightFirst:n neuvoa antavalle toimikunnalle (SightFirst Advisory Committee, SAC) 90 päivää ennen toimikunnan kokousta LionsQuest apurahahakemusten tulee olla perillä 60 päivää ennen Lions Quest:n neuvoa antavan toimikunnan (Lions Quest Advisory Committee, LAC) kokousta. Ota yhteyttä Säätiöön tiedustellaksesi näiden kokousten ajankohtia tai vieraile verkkosivuilla. Hallitus kokoontuu kolmesti vuodessa ja SAC ja LAC kahdesti. 3. Mitä ominaisuuksia LCIF edellyttää apurahahakemukselta? Projektin pitää ratkaista tärkeä humanitaarinen tarve, palvella suhteellisen suurta ihmismäärää, olla kustannustehokas ja ylittää paikallinen varainkeruukyky. Budjetissa pitää olla runsaasti rahoitusta paikallisilta lionorganisaatioilta, siitä pitää näkyä selvästi lionhenkisyys ja lionien osanotto ja sillä pitää olla piirihallituksen ja/tai moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston hyväksyntä. 4. Voiko yksittäinen klubi saada apurahaa? Useimmat apurahat edellyttävät piirin, joko yksittäis-, osa- tai moninkertaispiirin osanottoa. Kansainvälinen apuraha (IAG) mahdollistaa sponsoroivan lionsklubin tai piirin yhteistyön isäntäklubin tai piirin kanssa hankkeen toteutusmaassa. Huomaa, että vaikka yksittäiselle klubille myönnettävissä apurahoissa on rajoitus, klubi voi osallistua rajattomaan määrään apurahoin rahoitettuja palveluprojekteja. 5. Myöntääkö LCIF apurahoja suoraan yksilöille? Ei, yksilöapurahoihin ei ole ohjelmaa. Sen sijaan LCIF-apurahat myönnetään lionspiireille, moninkertaispiireille ja klubeille. 6. Millä tavoin Core 4 apurahat poikkeavat standardiapurahoista? Tavallisilla apurahoilla tuetaan monia erilaisia lionien johtamia suuren mittakaavan humanitaarisia hankkeita, joissa rahoitusta tarvitaan etupäässä laitteisiin tai suuriin rakennushankkeisiin. Standardiapurahat ovat ns. matchingapurahoja, mikä tarkoittaa, että apurahan saajan tulee koota vähintään vastaava summa muista rahoituslähteistä apurahan saadakseen. Standardiapuraha on suuruudeltaan korkeintaan US$ Core 4 -apurahat on rajoitettu erittäin tarkasti määritettyihin hankkeisiin neljällä palvelualueella: Core 4 - prioriteettihankkeet määritetään etukäteen, ja Core 4 -apurahahakemuksen täytyy liittyä näihin prioriteetteihin liittyvän hankkeen rahoittamiseen. Luettelo nykyisistä Core 4 -rahoitusprioriteeteista on LCIF:n verkkosivuilla Lisäksi useimmat Core 4 apurahat ovat myös matching-apurahoja, joissa lionien lahjoituksiin vastataan suhteessa 3 :1. Apurahaa myönnetään enintään dollaria useimpiin Core 4 -apurahoihin. 7. Mitä eroa on SightFirst-hankkeella ja muilla näköhankkeilla? Yleensä ottaen SightFirst-hankkeiden täytyy keskittyä sokeuden pääsyihin suuressa mittakaavassa. Näiden hankkeiden tulee olla kestäviä ja niillä XII-10

11 tavoitetaan ihmisiä, joille ei tarjota riittävästi palveluja tai jotka saavat näönhoitopalveluja rajoitetusti tai eivät lainkaan. Näkökykyyn liittyvät projektit, joissa ei täytetä näitä vaatimuksia, mutta jotka keskittyvät esimerkiksi terveydenhuollon missioihin tai paikallisten sairaaloiden tarvikkeiden päivittämiseen, voivat saada Kansainvälisen avun tai Tavallisen apurahan. 8. Miten LCIF-apurahat rahoitetaan? Apurahat ovat mahdollisia kaikkialla maailmassa toimivien lionsklubien ja yksittäisten jäsenten lahjoitusten ansiosta. LCIF ei saa osuutta lionien jäsenmaksuista. Myös lahjat säätiöiltä, yrityksiltä, valtioilta ja muilta ei-lionstahoilta, sekä lahjoitusten korkotulot lisäävät varojen määrää. LCIF-viestintä LCIF tarjoaa monia laadukkaita resursseja, joiden avulla lionjohtajat ja lionit voivat mainostaa säätiötä ja oppia tuntemaan sen. LCIF:n verkkosivulla on PowerPoint-esitysten ja ladattavien esitteiden tapaisia resursseja sekä tietoa apurahoista, Melvin Jones -jäsenyyksistä, kannattajajäsenyyksistä ja monista muista aiheista. Paperikopioita materiaaleista voidaan tilata ottamalla yhteyttä LCIF:ään. Verkkosivulta löytyvät myös uusimmat tiedot apurahoista ja muista uutisista. Piirikuvernöörit voivat saada piirin lahjoitustiedot ja apurahojen historian ottamalla yhteyttä LCIF:ään tai piirin LCIF-koordinaattoriin. Erityyppiset apurahat ja hakuohjeet selitetään LCIF:n verkkosivulla. Tilaa LCIF:n puheenjohtajan sähköpostiviestit, joissa on puheenjohtajan viesti. Joka kuukausi lähetettävissä viesteissä on uusimmat uutiset ja ohjelmatiedot. Viestit lähetetään kaikilla järjestön kielillä. Ota yhteyttä LCIF:ään osoitteessa jotta alat saamaan näitä viestejä säätiöstä. LCIF-julkaisut Julkaisujen tiedostoja virallisilla kielillä (paitsi milloin mainitaan toisin) voidaan ladata LCIF:n verkkosivuilta Lionien jäsenkeskuksesta. Yleiskatsausjulkaisut LCIF Yhdellä silmäyksellä (LCIF-600) Numeroina (By the Numbers) (LCIF-106) LCIF-ohjelmat (LCIF-603) LCIF-apurahat (LCIF-604) LCIF:n tiedotustoiminta (LCIF-605) XII-11

12 Paras kansalaisjärjestö jonka kanssa tehdä yhteistyötä -mainos (LCIF-609) LCIF tarjoaa hätäapua tuhoalueille (LCIF-104) Kannattajajäsenen hakemus (LCIF-120) Melvin Jones -jäsenyyshakemus (LCIF-42M) Ohjeet MJF-jäsenyyden hakemiseen sekä hakulomake Lahjoitus ja tunnustukset (LCIF-42R) Vuosikertomus (LCIF-30) SightFirst ForSight Newsletter (SF-206) SightFirst: Lionien näkökyky kaikille -yleisesite (SF-207) Apurahajulkaisut Tavallisen apurahan kriteerit/hakeminen (LCIF-27) LCIF:n tavallisen apurahan anominen (LCIF-109) LCIF kansainvälisen avun apurahahakemus (IAG-1) Miten anotaan LCIF:n kansainvälistä apurahaa (LCIF-110) SightFirst-apurahan hakemus (LCIF-40) Hätäapurahahakemus (LCIF-47) Hätäapurahan loppuraporttilomake (LCIF-25A) Lions-Quest Lions Quest -yleiskatsaus US (LQ 6) Lions Quest -yleiskatsaus Kansainvälinen (LQ 12) Lions Quest Prospectus LCIF DVD LCIF:n videot ovat tehokas tapa näyttää LCIF:n arvo. DVD:tä voi näyttää lioneille klubikokouksissa ja piirin vuosikokouksissa sekä tarjota niitä paikallisille TV-asemille tai XII-12

13 näyttää niitä ei-lioneille, jotta he oppivat säätiön vaikutuksesta. Monet videot on käännetty kaikille virallisille kielille. Alla on lista DVD:stä: LCIF on teidän säätiönne Lionit ovat.lcif Hätäavun antaminen LCIF:n kautta LCIF:n lahjoittajien tunnustusohjelma SightFirst II: Katsotaan eteenpäin Lions Quest: Taidot elämää varten (vain verkossa) Lions Quest: Maailmanlaajuinen menestystarina (osa Lions Questin ohjelmapakettia) Lionien tuhkarokkohanke: Pilottivuoden juhlistaminen (vain verkossa) Työmme laajentaminen: Lions Quest (vain verkossa) Changing Lives Through Opening Eyes (vain verkossa) Lapsuusiän kaihialoite: Yhteistyöohjelma (vain verkossa) Hätäapua Joplinissa (vain verkossa) Säätiömme kasvattaminen (vain verkossa) Supermyrsky Sandyn jälkeinen hätäapu (vain verkossa) LCIF tarkoittaa toimintaa (vain verkossa) Tuemme LCIF:ää (vain verkossa) Hätäapu Mooressa, Oklahomassa (vain verkossa) Juhlitaan lasten näkökykyä (vain verkossa) Voit tilata näitä lähettämällä sähköpostia osoitteella tai katsoa niitä verkossa LCIF-yhteistyösuhteet Yritys-, kansalaisjärjestö- ja hallituskumppanit LCIF on kiitollinen yritys-, kansalaisjärjestö- ja valtiollisten kumppaneidensa anteliaisuudesta. Kumppanit eivät jaa pelkästään varoja, vaan ne ilmentävät samaa humanitaarisuuden henkeä ja sitoutumista apua tarvitsevien elämän parantamiseen ja monet niistä tarjoavat asiantuntija-apua ja ottavat johtoaseman teknisten sovellusten toteuttamisessa. Näiden kumppanien ansiosta LCIF ja lionit ovat voineet laajentaa ohjelmia, perustaa uusia hankkeita ja laajentaa monille paikkakunnille tarjoamiamme palveluja. Muutamia tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat: Essilor International: selvittää yhteistyössä lionien kanssa instituutioita alueilla, joilla on merkittäviä sokeudenehkäisytarpeita ja niukasti URE-palveluja (korjaamattomia taittovirheitä). Essilor harkitsee pyyntöjä linssien ja laboratoriokalusteiden toimittamisesta omakustannushintaan, auttaa kouluttamaan vapaaehtoisia lionien näkökeskuksissa tekemään uusia laseja vähävaraisille ihmisille tietyissä pilottimaissa ja etsii asiakkaita, jotka ostavat kierrätysmateriaalit lionien silmälasien kierrätyskeskuksista. XII-13

14 Johnson & Johnson Vision Care (Asia Pacific): on antanut 2,4 miljoonaa dollaria, jolla on rahoitettu 20 miljoonan lapsen kouluissa tehtäviä Sight for Kids -seulontoja köyhillä alueilla Aasiassa vuodesta 2002 lähtien. Ohjelmaa on nyt laajennettu Keniaan ja Turkkiin. Sight for Kids -ohjelmaan kuuluu opettajien ja paikallisten asukkaiden kouluttaminen, näönhoidosta tiedottaminen, opettaminen ja lasten näköseulonnat yhteistyössä koulujen kanssa. Lisäksi ohjelman kautta hankitaan silmälaseja ja jatkohoitoja niitä tarvitseville lapsille. Seulontoja koordinoivat paikalliset lionit, paikallinen lääkintähenkilökunta ja Johnson & Johnsonin VisionCare -henkilökunta. Merck & Co., Inc.: Merck on lahjoittanut 159 miljoonaa Mectizan -annosta LCIF:lle ja lioneille, joilla ehkäistään jokisokeutta Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Yhteistyökumppanit Yhteistyöllä voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden kanssa LCIF parantaa resurssiensa käyttöä ja saavuttaa paljon enemmän kuin mihin pystyisimme yksin. Jotkut LCIF:n tärkeimmistä yhteistyökumppaneista ovat: The Carter Center: LCIF on myöntänyt Carter Centerille yli 42,1 miljoonaa dollaria LCIF:n SightFirst apurahoina onkosersiaasin eli jokisokeuden kontrolloimiseen Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Merck lahjoittaa lääkkeet näihin jokisokeuden kontrolliohjelmiin. LCIF tekee yhteistyötä Carter Centerin kanssa myös trakooman vastaisessa taistelussa Etiopiassa, Malilla ja Nigerissä ja tähän on myönnetty USD14 miljoonaa. Pfizer Inc. lahjoittaa lääkkeet trakooman hallintaohjelmiin. Special Olympics International: Heinäkuussa 2013 LCIF ilmoitti monivuotisesta laajennuksesta tässä yhteistyösuhteessa, johon sisältyy US$7,8 miljoonaa rahoituksena ja uusia ohjelma-alueita, mukaan lukien terveyspalvelut ja tuen antaminen nuorisolle ja heidän perheilleen. Vuodesta 2001 yli erityisolympialaisten osallistujaa eri puolilla maailmaa on päässyt näöntarkastukseen ja heistä on saanut ilmaiset silmälasit. Näöntarkastukset ja silmälasit ovat auttaneet näkökyvyn paranemiseen alipalveltujen väestönosien keskuudessa. LCIF on lahjoittanut ohjelmalle 15 miljoonaa dollaria. World Health Organization: LCIF tekee yhteistyötä Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa neljän suuraloitteen parissa. Parannettavan lapsuusiän sokeuden poistaminen on maailmanlaajuinen projekti lapsuusiän sokeutta vastaan. Ohjelma on tukenut projekteja yli 30 maassa, joissa on autettu 121 miljoonaa lasta ja nyt keskitytään parhaiden toimivien laitosten tukemiseen 10 maassa seuraavan kahden vuoden aikana. Lisäksi LCIF ja WHO tekevät yhteistyötä vastatakseen uusiin uhkiin liittyen maailmanlaajuiseen diabetes-epidemiaan kehitysmaissa. Lionit ja WHO tekevät yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa selvittääkseen sokeutta aiheuttavan trakooman levinneisyyden ja vakavuuden ennen kuin laaditaan mahdollinen toimintasuunnitelma. WHO:n sokeuden ja kuurouden vastainen osasto on antanut teknistä tukea SightFirst - ohjelmalle vuodesta Tähän apuun sisältyy seuranta- ja arviointivierailut lionsjohtajien ja LCIF:n henkilökunnan kanssa, SightFirst-hakemusten käsittely ja LCIF:n SightFirst neuvoa-antavan toimikunnan sihteerinä toimiminen. XII-14

15 Palkinnot Friend of Humanity -palkinto: LCIF:n Friend of Humanity -palkinnolla annetaan tunnustusta tarkkaan valituille lioneille, enintään 50:lle vuodessa, jotka ovat palvelleet LCIF:ää poikkeuksellisen hyvin ja kauan. Palkinto on tarkoitettu lioneille, jotka ovat tuottaneet LCIF:lle merkittävää taloudellista tukea tai auttaneet lisäämään säätiön merkitystä ja identiteettiä. LCIF:n puheenjohtaja valitsee saajat ja palkinnonsaajalle luovutetaan nauhallinen kultamitali. Palkinto voidaan myöntää henkilölle vain kerran. Puheenjohtajan mitali: Palkinnolla annetaan tunnustusta piirikuvernööreille, kuvernöörineuvostojen puheenjohtajille, piirin LCIF-koordinaattoreille ja moninkertaispiirien LCIF-koordinaattoreille, jotka ovat saavuttaneet vuoden keräystavoitteen. Tavoite perustuu lahjoitusten vähimmäismäärään ja jokavuotisten lahjoitusten kasvuun prosenteissa edelliseen vuoteen verrattuna. Helping Hands -palkinto: LCIF Helping Hands -palkinnolla annetaan tunnustusta lioneille, jotka edistävät LCIF:n tunnettuutta ja tukea klubin, alueen, piirin tai moninkertaispiirin tasolla. Vuosittain myönnettävien palkintojen määrää ei ole rajattu, ja palkinto voidaan myöntää samalle henkilölle useita kertoja. LCIF:n puheenjohtaja päättää palkinnoistaja palkinnonsaajat saavat rintaneulan. Klubeille MJF-lippumerkki: Klubille luovutetaan Melvin Jones -jäsenen lippumerkki ja chevronmerkki, kun ensimmäinen klubin jäsen saa Melvin Jones -jäsenyyden. Klubi saa chevron-merkin seuraavina vuosina, kun joku jäsenistä saa MJF-kunnianosoituksen. 100 prosentin MJF -lippu: Klubi saa 100 prosentin Melvin Jones -jäsenyys - palkintolipun, kun klubin kaikki nykyiset jäsenet ovat Melvin Jones -jäseniä. Lisäksi LCIF:n johtaja luovuttaa klubille kunniatodistuksen kansainvälisessä vuosikongressissa. 100 prosenttia kannattajajäseniä -lippumerkki: Klubit saavat 100 prosenttia kannattajajäseniä -lippumerkin ja chevron-merkin ensimmäisellä kerralla, kun klubin jokaisesta jäsenestä tulee kannattajajäsen. Klubit saavat chevron-merkin jokaisesta myöhemmästä vuodesta, jona saavutetaan sataprosenttinen kannattajajäsenyys. Lions Quest -lippumerkki: Lions Questia sponsoroivat lionsklubit saavat lippumerkin. Piirikuvernööri, Lions Quest -puheenjohtajat tai lionsklubi voi pyytää lippumerkkiä. Viiden parhaan klubin todistukset: Jokaisen vaalipiirin viisi eniten LCIF:lle lahjoittanutta klubia saa todistuksen. XII-15

16 Piireille Lions Quest -saavutukset piirissä: Piirit, jotka sponsoroivat Lions-Quest-ohjelman koulutusta yhdelle tai useammalle (pronssitodistus), kuudelle tai useammalle (hopeatodistus) ja 12 tai useammalle (kultatodistus) voivat saada piirin Lions Quest - palkinnon. Allekirjoitetut todistushakemukset tulee lähettää Lions Questiin viimeistään 15. toukokuuta. 100% tuen kiitostodistus: Piirit, joissa jokainen klubi tekee toimivuoden aikana lahjoituksen LCIF:lle, saavat kiitostodistuksen. Piirikuvernööri ja piirin LCIF-johtaja saavat myös 100 prosentin klubien tuki -kiitostodistuksen. Lahjoitusten tulee olla vähintään US$100 per klubi. Viiden parhaan todistus: Viisi LCIF:lle eniten lahjoittanutta piiriä vaalipiirin alueella saavat Viiden parhaan todistuksen. Piirin LCIF-koordinaattori ja piirikuvernööri saavat myös todistuksen. Viiden parhaan piirin per jäsenmäärä vaalipiirissä ja piirin LCIFkoordinaattori ja piirikuvernööri näissä piireissä saavat myös todistuksen. Paras MD -todistus: Vaalipiirin alueen eniten lahjoituksia tehneen moninkertaispiirin MD-koordinaattori saa todistuksen. Tavat LCIF:n tukemiseksi Tunnustukset Melvin Jones -jäsenyys: Yksilöt, jotka lahjoittavat US$1 000 sekä henkilöt joiden nimissä sellainen lahjoitus tehdään, tunnustetaan Melvin Jones -jäseniksi. Melvin Jones -jäsenet saavat rintamerkin ja omistuskirjoituksella varustetun plaketin. Heidän nimensä näytetään kansainvälisen päämajan LCIF-huoneessa olevassa tietokonepäätteessä ja he saavat rintaneulan eri tasoista. Melvin Jones -jäsenyyteen hyväksyttävät lahjoitukset voidaan tehdä seuraavissa kategorioissa: tuhkarokko, suurin tarvealue, hätäapu, humanitaariset tarpeet (mukaan lukien tuhkarokko), näkökyky ja nuoriso. Progressiivinen Melvin Jones -jäsenohjelma: Henkilöt, jotka ovat jo MJF-jäseniä, voivat jatkaa Progressiivinen Melvin Jones -ohjelmassa. Yksilöt, jotka antavat alkuperäisen lahjoituksen jälkeen US$1000, liitetään progressiiviseen ohjelmaan. Melvin Jones -jäsenet saavat jäsenmerkin lahjoituksen määrää vastaavasti. PMJFohjelma antaa tunnustusta jokaisesta US$1000 lahjoituksesta aina US$ saakka. Kun on saavutettu US$ taso, arvokkaat rintamerkit myönnetään jokaisesta US$ suuruisesta lahjoituksesta. Kannattajajäsen: Lahjoittajat saavat rintamerkin US$20:n, US$50:n ja US$100:n lahjoituksesta. Marraskuu on kannattajajäsenkuukausi. Ole hyvä ja anna lahjoituksesi klubin sihteerille, jota pyydetään keräämään ne ja lähettämään LCIF:n lahjoittaja- ja talouspalvelujen osastoon yhdessä lahjoittajien nimiluettelon kanssa marraskuun XII-16

17 loppuun mennessä. Rintamerkit lähetetään klubille luovutettaviksi. (Vaikka kannattajajäsenen kuukausi onkin marraskuu, lahjoituksia otetaan vastaan kautta vuoden.) Kunniajäsenten luettelo: Kunniakirja annetaan yksilöille, jotka lahjoittavat US$100 sekä saajan nimi lisätään kv. päämajassa olevaan säätiön kunnialuetteloon lahjan saamisvuonna. Klubin plakaatti: Klubin plaketilla annetaan tunnustusta lionsklubeille, jotka lahjoittavat LCIF:lle vähintään 1000 dollaria. Pyydettäessä klubi voi saada plaketin sijaan lippumerkin ja chevron-merkin. Humanitarian Partners -ohjelma: The Humanitarian Partner ohjelmassa annetaan tunnustusta henkilöille, joiden yhteenlaskettu lahjoitussumma on vähintään US$ Ohjelmassa on nyt uudet tasot rintamerkeissä ja niiden mukaisesti annetaan tunnustusta US$ suuruista lahjoituksista aina US$ tasolle saakka. Kuten PMJF-ohjelmassa, jokaisella tasolla on oma ainutlaatuinen rintamerkki, jossa on erilainen kivi ja metallilaji. Tunnustus yrityksille: Omistuskirjoituksella varustettu plaketti annetaan yrityksille, jotka antavat säätiölle ilman määrättyä käyttötarkoitusta vähintään US$1000. LCIF:n muistolahjoitukset: Yksilöt voivat tukea säätiötä monin eri tavoin. Yhdysvalloissa yksityiset henkilöt voivat esimerkiksi testamentata LCIF:lle käteistä ja osakkeita; merkitä säätiön edunsaajaksi henkivakuutukseen tai perustaa säätiön, jonka tulot menevät LCIF:lle. Lahjoitussuunnitelmat antavat säätiön humanitaarisesta työstä kiinnostuneille yksilöille suurempia mahdollisuuksia kartuttaa tukensa arvoa. Maksuohjeet lahjoituksille 1. Valitse varojensiirtomenetelmä Monilla mailla on omat järjestelmänsä ja ohjeensa suorittamiseksi. Alla olevat ohjeet ovat vain yleisohjeita, joita tulee noudattaa oman maan sovittujen käytäntöjen tukena. Luottokortit Maksuvälineinä käyvät Visa, MasterCard, Discover tai American Express. Säätiöllä tulee olla tiedossa kortin haltijan nimi, luottokortin numero, voimassaolopäivämäärä ja turvakoodi (kortin takana). Jos lahjoitus halutaan merkitä muulle henkilölle tai taholle kuin kortinhaltijalle itselleen, tulee lahjoituksen saajan tiedot merkitä selkeästi. Luottokorttimaksuja ei hyväksytä puhelimitse. Jos tarvitset apua luottokorttimaksun suorittamisessa verkossa, ota yhteyttä lahjoittajapalveluun numerossa (630) Maksut voidaan suorittaa verkossa Sähke- / tilisiirrot XII-17

18 Pankkisiirto Yhdysvaltain dollareina suoraan LCIF:n pankkitilille on tehokkain tapa lähettää lahjoitus. Kun haluat siirtää varoja omasta pankistasi LCIF:n tilille, ota pankkiin mukaan ylläolevat tiedot ja tarvittava rahasumma (plus pankkimaksut) paikallisena valuuttana ja pyydä pankkisiirto Yhdysvaltain dollareina LCIF:n pankkiin. Pankkisiirto JPMorgan Chase Bank, N.A. 10 S. Dearborn Street Chicago, IL USA ABA-reititysnumero Tilin nimi: Lions Clubs International Foundation Tilinumero: Swift-tunnus: CHASUS33 Overnight Lockbox Courier JP Morgan Attn: Lions Clubs Int l LBX S. Dearborn, 6 th FL Chicago, IL USA Lähetä sähköpostitse, faksaa tai postita sen jälkeen kopio kuitista tai pankkisiirtolomakkeesta LCIF:lle. Muista merkitä lahjoittajan nimi (jos lion, merkitse myös kansainvälinen jäsennumero) ja klubin numero. Nämä tiedot tarvitaan jotta tilille maksettu summa voidaan tunnistaa ja kohdentaa oikeaan tarkoitukseen. Talletus paikalliselle LCI:n tilille Maissa, joissa LCI:llä on pankkitili, tilisiirrossa voi käyttää paikallista valuuttaa. Tarkista järjestön virallinen vaihtokurssi klubin kuukausittaisesta tiliotteesta. Kun varat talletetaan paikalliselle tilille, on tärkeää faksata, lähettää postitse tai sähköpostitse kuitti talletuksesta sekä tiedot kenelle lahjoitus tulee merkitä. 2. Anna tarvittavat tiedot Riippumatta siitä mitä maksutapaa käytetään, tulee aina seuraavat tiedot toimittaa säätiölle, lahjoituksen kirjaamista ja varojen kohdistamista varten: Lahjoittajan nimi Henkilön tai muun tahon nimi jonka nimeen lahjoitus tehdään (merkitse jos sama kuin lahjoittaja) Lahjoittajan klubin nimi ja numero Lahjoituksen summa Erityisohjeet, kt.: XII-18

19 o Sitoumuksen täyttäminen o Klubin sitoumuksen täyttäminen Maksun tiedot: o Shekki o Luottokortin tiedot o Pankkisiirron kuitti o Kuitti paikallisesta tilisiirrosta 3. Muista tunnustus On olemassa monia tapoja joilla antaa tunnustusta klubille tai yksittäiselle jäsenelle, kunnianosoituksena heidän panoksestaan. Jotta jokainen tunnustus täyttäisi humanitäärisen palvelun tarkoituksen, voi kunkin tunnustuksen nimetä vain yhteen tarkoitukseen. Lajoituksen suorittaessasi, merkitsethän selkeästi minkä tunnustusmuodon haluat saada ja toimita sen mukaan tarvittavat lomakkeet ja toimitusohjeet. Melvin Jones Fellowship tai Progressiivinen Melvin Jones Fellowship Kannattajajäsenen rintamerkki Klubin plakaatti Yritysplakaatti Muistolahjoitukset Usein kysyttyjä kysymyksiä lahjoituksista 1. Mitä eroa on rajoitetulla ja rajoittamattomalla lahjoituksella? Rajoittamattomat lahjoitukset ovat kaikkein tärkein lahja jonka LCIF voi saada. Niitä ei ole merkitty vain yhtä tiettyä kohdetta varten, vaan ne kohdistetaan tukemaan kaikkia LCIF-ohjelmia tarpeen mukaan. Säätiö antaa nyt jäsenille mahdollisuuden tukea taloudellisesti viittä eri ohjelma-aluetta: suurin tarve-alue, hätäapu, humanitaariset tarpeet (mukaan lukien tuhkarokko-ohjelma) sekä näkökyky ja nuoriso. Rajoittamattomalla lahjoituksella sekä tuella näille viidelle eri osa-alueelle voi hankkia minkä tahansa tunnustuksen, mukaan lukien Melvin Jones jäsenyyden. Rajoitetut lahjoitukset kohdistetaan tiettyihin tarkoituksiin, esimerkiksi tiettyihin aloitteisiin, kuten SightFirst II-kampanjaan. Rajoitettuja lahjoituksia voi suorittaa vain tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä LCIF:ään ennen rajoitetun lahjoituksen suorittamista. Rajoitettuja lahjoituksia ei voi käyttää MJF-tunnustuksen hankintaan. 2. Pitäisikö lahjoitukset kerätä yhteen ja lähettää LCIF:lle tietyin väliajoin? Ei. Varat kannattaa toimittaa viivyttelemättä. Tämä mahdollistaa lahjoittajan tietojen ylläpidon ja LCIF:n tunnustusten ja palkintojen myöntämisen ajallaan. Lisäksi pitkään säilytetyt shekit saattavat vanhentua, jolloin joudumme pyytämään lahjoittajalta uuden shekin. XII-19

20 3. Voidaanko tunnustuslomake, kuten Melvin Jones -jäsenyys, lähettää ennen kuin LCIF on vastaanottanut lahjoituksen? Ei. LCIF:n säännöt määräävät, että päämajan on vastaanotettava lahjoitus ennen kuin tunnustus voidaan lähettää. Jotta tunnustuksen käsittely sujuisi virheittä ja ripeästi ja se voitaisiin lähettää nopeasti, liitä mukaan tarvittavat asiakirjat, kuten täytetty Melvin Jones -jäsenyyshakemus. 4. Onko LCIF:lta saatavissa raportteja lahjoittajista? Kyllä. LCIF toimittaa piirikuvernööreille ja piirien ja moninkertaispiirien LCIF-johtajille neljännesvuosittain tiedot lahjoituksista sekä muita raportteja. Nämä virkailijat voivat käyttää raportteja antamaan tietoja lahjoituksista ja tunnustuksista. 5. Onko muita tapoja tehdä lahjoitus LCIF:lle? Kyllä. Esimerkiksi osakkeet, suunnitelmalahja, matching gifts -omaisuuden muodossa tehty lahjoitus, arvopaperit, jne. Lisätietoja saat LCIF:n henkilökunnalta ja verkkosivuilta XII-20

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi? Luku 12 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Puhelin: 630-468-6901 Faksi: 630-571-5735 lcif@lionsclubs.org www.lcif.org LCIF:n tehtävä Säätiön tavoite

Lisätiedot

ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT

ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT LCIF:n tunnustus lahjoittajille Jokainen lahjoitus on tärkeä Lionit eri puolilla maailmaa ovat yhdessä tuomassa apua ja toivoa ihmisille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot

Lionien jokisokeuden kontrollityö Kamerunissa: Ainutlaatuinen yhteistyösuhde paikkakunnan asukkaiden kanssa

Lionien jokisokeuden kontrollityö Kamerunissa: Ainutlaatuinen yhteistyösuhde paikkakunnan asukkaiden kanssa Joulukuu 2010 Lionien jokisokeuden kontrollityö Kamerunissa: Ainutlaatuinen yhteistyösuhde paikkakunnan asukkaiden kanssa Patrice vastaa lääkkeiden jakelusta Nkongbonissa, pienessä yhteisössä Monatélén

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS Johdanto lionismiin SISÄLLYSLUETTELO Uuden jäsenen perehdytystilaisuuden sisältö...2 Keitä lionit ovat...2 Oma klubisi...3 Historia...3 Klubivirkailijat...4 Perinteet...4

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

SightFirst China Action aloittaa uuden vaiheen Keskitytään huononäköisyyteen ja trakoomaan

SightFirst China Action aloittaa uuden vaiheen Keskitytään huononäköisyyteen ja trakoomaan Lokakuu 2011 SightFirst China Action aloittaa uuden vaiheen Keskitytään huononäköisyyteen ja trakoomaan LCIF on johtaja vältettävän sokeuden ehkäisyssä ja näön palauttamisessa ihmisille joka puolella maailmaa.

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

Klubi- virkailijan käsikirja

Klubi- virkailijan käsikirja Klubi- virkailijan käsikirja 2012-2013 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Tervetuloa MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJA HUMANITÄÄRISESSÄ PALVELUSSA.

Tervetuloa MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJA HUMANITÄÄRISESSÄ PALVELUSSA. Tervetuloa MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJA HUMANITÄÄRISESSÄ PALVELUSSA. LIONIEN NÄKEMYS TEHTÄVÄSTÄ Olla maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa humanitäärisessä palvelussa. LIONIEN LAUSUNTO TEHTÄVÄSTÄ Tehdä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Me välitämme. Me palvelemme. Me saamme aikaan. KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Yleiskatsaus Kansainvälisen avun apurahojen (IAG)

Lisätiedot

ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA

ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 6 LCI 6 Leoklubiohjelma 6 Historia & tavoite 6 Motto 7 Leoklubityypit 7 Paikkakunnalla toimivat leoklubit 7 Kouluissa

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas 2015-2016 Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas Sisällysluettelo Johdanto 1 Osa 1: Tietoja Lionsklubien kansainvälisestä järjestöstä Historia ja taustat 2 Vaalipiirit 6 Kansainvälinen päämaja 8 Kansainväliset

Lisätiedot

LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION A. RAKENNE 1. Tarkoitus ja tehtävälausunto a. Lions Clubs Internationalin säätiö, jota tässä kutsutaan LCIF:ksi, on julkinen, epäkaupallinen, verovapaa korporaatio,

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Soroptimist International of Europe (SIE), Euroopan Federaatio, on yksi neljästä Soroptimist Internationalin (SI) federaatiosta. SI on maailmanlaajuinen

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä

Lisätiedot

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT Yleistietoja Lakiasiainjaosto huolehtii järjestön tavaramerkin maailmanlaajuisesta rekisteröinnistä, globaalista vakuutusohjelmasta sekä

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPASSARJA 220-FI (1114) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot:

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot: LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset a. Muistiinpanot: Yksi tai useampi pöytäkirjanpitäjä laativat pöytäkirjat jokaisessa hallituksen kokouksissa tai se tehdään jollain

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Lionskouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu ainoastaan

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 220-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

LUKU I TEHTÄVÄT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa.

LUKU I TEHTÄVÄT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. LUKU I TEHTÄVÄT A. NÄKEMYS TAVOITTEESTAMME Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. B. NÄKEMYS TEHTÄVÄSTÄMME Mahdollistaa vapaaehtoisten palvelutyö paikkakunnillaan,

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 220-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot