Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?"

Transkriptio

1 Luku 12 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL USA Puhelin: Faksi: LCIF:n tehtävä Säätiön tavoite on tukea lionsklubien toimintaa, kun ne palvelevat paikallisia yhteisöjään eri puolilla maailmaa ja toteuttavat elintärkeitä humanitaarisia palveluprojekteja maailmanlaajuisen yhteisön tasolla. Yleistietoja Lionsklubien järjestön säätiössä (LCIF) on kyse lioneista, jotka auttavat muita lioneita palvelemaan maailmaa. LCIF on Lions Clubs Internationalin virallinen hyväntekeväisyysjärjestö. LCIF:n kautta lionit voivat vähentää kärsimyksiä ja tuoda toipumista ja toivoa ihmisille maailmanlaajuisesti. LCIF ottaa vastaan lahjoituksia lioneilta sekä muilta tahoilta ja käyttää näitä varoja apurahojen myöntämiseen lionspiireille heidän pyrkiessään vastaamaan maailmanlaajuisiin ja paikallisiin humanitäärisiin tarpeisiin. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi? LCIF auttaa LCI:a vastaamaan tehokkaasti maailmanlaajuisiin ongelmiin. LCIF:n avulla lionit voivat auttaa muita katastrofien ja luonnontuhojen sattuessa. LCIF rahoittaa projekteja, jotka ovat liian suuria piireille tai klubeille itse tehtäväksi. LCIF reagoi lionien paikallisiin tarpeisiin ja kehittää apurahaohjelmia, jotka palvelevat yhteisön tarpeita. LCIF työskentelee muiden organisaatioiden kanssa pystyäkseen parhaiten hyödyntämään käytettävissä olevat varat sekä laajentaakseen ohjelmiaan. Olemalla yhteistyössä LCIF:n kanssa piirit toteuttavat elintärkeitä humanitaarisia projekteja. Nämä vaihtelevat jokisokeuden estämisestä ja kaihin parantamisesta koulujen rakentamiseen ja luonnontuhojen uhrien henkiinjäämistarpeista huolehtimiseen ympäri maailmaa. LCIF on erittäin tehokas säätiö. LCIF ei saa klubimaksuja, ja sen ohjelmat rahoitetaan pääasiassa lionien lahjoituksilla. Ja jokaista lahjoitusdollaria hyödynnetään tehokkaasti. LCIF-apurahoja myönnetään yleensä saman verran kuin hankkeeseen on järjestetty XII-1

2 paikallista rahoitusta. Tämä tarkoittaa, että lahjoitus on selvästi nimellisarvoaan arvokkaampi. LCIF:n hallinto LCIF:ää johtaa hallitus, johon kuuluu Lionsklubien kansainvälisen järjestön hallitus kokonaisuudessaan sekä kaksi kansainvälisen presidentin nimittämää jäsentä. Sen puheenjohtajana toimii edellinen kansainvälinen presidentti. Hallituksen jäsenistä 12 henkilöä muodostaa LCIF:n työvaliokunnan. Hallitus kokoontuu kolme kertaa vuodessa tarkastamaan apuraha-anomuksia ja hoitamaan muita asioita. Kokoukset pidetään ennen Lions Clubs Internationalin hallituksen kokouksia. LCIF:n työvaliokunnan alaisena toimii muita toimikuntia jotka tukevat Säätiön ja sen ohjelmien kehitystä, valvontaa ja mainostusta. Näitä ovat: LCIF:n johtokunta tekee suosituksia hallitukselle, koskien tiettyjä toiminnan osa-alueita kuten kehitys ja viestintä sekä ohjelmatoiminta, hallituksen tarpeiden mukaan. Se koostuu edustajista, jotka tulevat jokaisesta vaalipiiristä, kahden suurimman jäsenmaan edustajista, kahdesta eniten lahjoituksia tehneiden maiden edustajasta ja kahdesta ulkojäsenestä. Johtokunta johtaa vapaaehtoisista muodostuvaa rakennetta, joka koostuu LCIF:n moninkertaispiirien ja piirien koordinaattoreista. Taloustoimikunta valvoo LCIF:n budjettia ja sijoituksia ja tarkastaa kaikki raha-asiat. Näin varmistetaan, että säätiön pääoma ja rahoitus pysyvät riittävänä tulevaisuutta varten. SightFirst ja Lions-Questin neuvoa-antavat toimikunnat valvovat ohjelmakehitystä ja -koordinaatiota, hoitavat kansallista ja kansainvälistä kontaktikampanjaa ja edistävät jatkuvasti ohjelmia, joilla parannetaan ja täytetään muuttuvia tarpeita. Toimikunnat koostuvat lionjohtajista ja alojen asiantuntijoista. He tarkastavat projektiehdotuksia ja ehdottavat apurahoitusta hallituksen tekemää lopullista tarkastusta varten. LCIF-koordinaattorit Moninkertaispiirin LCIF koordinaattorit (MDC) ja piirin LCIF-koordinaattorit (DC) palvelevat Lions Clubs Internationalin säätiön suurlähettiläinä. LCIF:n MDC:t ja DC:t on valittu näihin virkoihin, koska he ovat osoittaneet johtamistaitoja ja sitoutumista LCIF:n hyväntekeväisyyteen liittyviin tavoitteisiin. Kaikki koordinaattorit on koulutettu ja he saavat tukea LCIF:ltä. LCIF:n ohjaavan toimikunnan jäsenet valitsevat moninkertaispiirien koordinaattorit yhdessä aluejohtajien kanssa (kansainväliset johtajat, entiset kansainväliset presidentit, entiset kansainväliset johtajat, jne) tilanteen mukaan. Kansainvälinen presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja nimittävät MDC:t. Aikaisempi kokemus moninkertaispiirien ja piirien sekä klubin tasoilla otetaan huomioon nimitysprosessin aikana. MDC:n kriittisiä vastuita ovat mm. seuraavat: XII-2

3 Johtaa LCIF:n piirikoordinaattoreiden tiimiä Kertoa lioneille LCIF:n tehtävästä ja menestyksestä sekä sen tärkeydestä Lions Clubs Internationalille Avustaa kaikin tavoin LCIF:n varainkeruussa moninkertaispiirin alueella LCIF:n MDC:t nimittävät DC:t virkoihin yhdessä piirikuvernööritiimin kanssa ja he palvelevat kolmivuotisen kauden ajan (voi vaihdella jollain alueilla). Kansainvälinen presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja nimittävät DC:t. DC:n toiminta pyrkii vahvistamaan säätiötä ja edistämään lionien humanitaaristä työtä eri puolilla maailmaa. LCIF:n vapaaehtoisena koordinaattorina DC:llä on seuraavat tehtävät: Valvoa LCIF:n kehitysstrategian toteuttamista piirissä Kertoa lioneille LCIF:n tehtävästä ja menestyksestä sekä sen tärkeydestä Lions Clubs Internationalille Kannustaa LCIF:n tukemista varainkeruussa piirin alueella Tässä tehtävässä palvelevat lionit ovat osoitettaneet aikaisemmin mielenkiintoa LCIF:ää kohtaan ja he ovat toimineet johtotehtävissä piirin ja klubin tasolla. DC:t raportoivat suoraan MDC:lle ja heitä kannustetaan tekemään yhteistyötä piirin johdon kanssa, mukaanlukien piirikuvernöörin kanssa. Tämä virka perustettiin vuonna 2008 ja on oletettavaa, että DC:n tehtävät tulevat vaihtelemaan ja/tai laajentumaan kun LCIF:n uusia strategioita toteutetaan. Piirikuvernöörien rooli LCIF:ssä Säätiö on ylpeyden aihe kaikille lioneille. Piirikuvernöörien, LCIF-piirikoordinaattorien ja moninkertaispiirien koordinaattorien tulisi auttaa LCIF:ää sen maailmanlaajuisessa humanitäärisessä tehtävässä: 1. LCIF:n tavoitteiden ja saavutusten viestiminen ja mainostaminen piirissä 2. Yhteistyö viestinnässä piirin LCIF-koordinaattoreiden kanssa 3. Klubien kannustaminen lahjoitusten tekemiseen, erityisesti Melvin Jones jäsenyyksiin ja kannattajajäsenyyksiin. 4. Apurahaohjelmista ja hakukiriteereistä tiedottaminen ja niiden ymmärtäminen. 5. LCIF:n mainosmateriaalien ja muiden apuvälineiden käyttäminen. LCIF:n ohjelmat/saavutukset/suuraloitteet Säätiön toiminnan käynnistymisestä 1968 lähtien se on myöntänyt apurahoja yli US$826 miljoonan dollarin edestä. LCIF on mahdollistanut lionsprojektit joilla on annettu näkökyky sokeille, apua katastrofien uhreille ja tukea vammaisille, nuorille ja vanhuksille. LCIF:stä on tullut kansainvälisesti tunnettu humanitäärinen organisaatio, joka toimii yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntienja Maailman Terveysjärjestön kanssa. XII-3

4 Lue verkkosivuilta lisätietoja meneillään olevista LCIF:n projekteista ja saavutuksista SightFirst SightFirst-ohjelman tavoitteena on pyrkiä vähentämään ehkäistävää ja parannettavaa sokeutta maailmanlaajuisesti sekä taistella suurimpia sokeutta aiheuttavia tauteja vastaan sekä tarjota apua sokeille ja näkövammaisille. Ohjelma tukee korkealaatuisia ja kestäviä projekteja, jotka antavat näköhuollon palveluja, kouluttavat henkilökuntaa, kehittävät infrastruktuuria ja/tai tarjoavat kuntoutus- ja koulutusmahdollisuuksia alipalvelluilla paikkakunnilla. SightFirst-ohjelman saavutukset ovat todella merkittäviä. Ohjelman käynnistämisestä 1990 lähtien SightFirst on: 1115 SightFirst -apurahan myöntäminen 102 maahan. Apurahojen yhteisarvo on yli 275,9 miljoonaa dollaria. Näön palauttaminen 7,84 miljoonalle ihmiselle kaihileikkausten avulla. Järjestetty 153,3 miljoonaa hoitokertaa jokisokeutta vastaan. 18 miljoonan lapsen näkökyky on tarkastettu Sight for Kids -ohjelman kautta yhdessä Johnson & Johnson -yrityksen kanssa Parantanut satojen miljoonien näönhoitopalveluja Rakentanut, laajentanut tai varustanut satoja silmäsairaaloita, klinikoita ja osastoja Kouluttanut tuhansia näönhuollon ammattilaisia ja kylien terveystyöntekijöitä Suurimmat SightFirst -aloitteet Näkökyky kaikille: SightFirst on nyt keskittymässä uusiin näkökykyä uhkaaviin tauteihin, joita ei esiintynyt laajasti aikaisemmin tai joita ei pystytty hoitamaan kun ohjelma perustettiin vuonna Tänään lionit eri puolilla maailmaa voivat hakea tukea projekteihin, jotka vastaavat uusiin näkökykyä uhkaaviin tauteihin kuten lapsuusiän sokeus, diabeettinen retinopatia, huononäköisyys ja hoitamaton taittovirhe. Lisäksi keskitytään koulutukseen ja kuntoutukseen sokeille ja näkövammaisille. Lapsuusiän sokeus: LCIF on perustanut yhdessä Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa Lionien lasten näköklinikoita ja koulutusohjelmia viidellä mantereella, auttaen miljoonia lapsia. Jokisokeus: SightFirstin muodostettua yhteistyösuhteen Carter Centerin kanssa vuonna 1999, on ohjelman avulla jaettu miljoonia hoitokertoja jokisokeutta vastaan Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Arvioiden mukaan on mahdollista, että kyseinen sairaus voidaan poistaa kokonaan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä Latinalaisessa Amerikassa. Trakooma: LCIF taistelee trakoomaa, maailman yleisintä sokeutumissyytä vastaan projektien kautta, joilla hankitaan lääkitystä, leikkauksia, puhdasta vettä, XII-4

5 terveydenhuollon henkilökunnan koulutusta ja terveystiedotuksia. Tähän päivään mennessä SightFirst on mahdollistanut tuhansia trikiaasileikkauksia ja 72 miljoonaa Zitromax -hoitokertaa. SightFirst -toiminta Kiinassa: SightFirst China Action project (SFCA) eli SightFirst - toiminta Kiinassa lanseerattiin virallisesti vuonna 1999 vastaamaan suureen näönhuollon parannuksen tarpeeseen Kiinassa. Kahden ensimmäisen vaiheen aikana SFCA:n puitteissa tehtiin yli viisi miljoonaa kaihileikkausta ja parannettiin kokonaisuudessaan näönhuollon rakennetta Kiinassa. Vaihe III keskittyy nyt trakoomaan poistamiseen ja huononäköisyyden projekteihin ja monipuolisen näönhuoltojärjestelmän luomiseen. Yhteistyössä WHO:n ja Kiinan hallituksen kanssa lionit ovat laatineet kattavan, pitkän aikavälin suunnitelman trakooman poistamiseksi maailmasta vuoteen 2017 mennessä. Lions Quest Lions Quest on kouluissa toteutettava elämäntaitojen opetusohjelma lapsille lastentarhaikäisistä lukiolaisiin. Lions aloitti yhteistyön Quest Internationalin kanssa vuonna LCIF hankki Lions Questiin vuonna 2002, koska se halusi lisätä ohjelman vaikutusaluetta ja tarjota enemmän tukea ja näkyvyyttä lioneille, jotka työskentelevät ohjelman parissa paikallisissa kouluissa ja yhteisöissä. Nyt jo yli 13 miljoonaa nuorta on osallistunut Lions Questin ohjelmaan. Ohjelma on saanut korkean luokituksen valtion virastoilta ja koulutusryhmiltä. Lions Quest on nykyisin käytössä 85 maassa ja ohjelman aineistot on käännetty 36 kielelle. Lions Quest-ohjelmat täyttävät Yhdysvaltain opetusviraston julkaisemat tehokkaiden ehkäisyohjelmien kaikki 10 ohjetta. Ohjelmaa ovat arvioineet viimeisen 20 vuoden aikana ohjelman kehittääj, koulupiirit, yliopistot ja riippumattomat tutkimusyritykset. Tutkimustuloksissa on seuraavaa: paremmat oppimistestitulokset, muutos päihderiippuvuuteen ja väkivaltaisuuteen liittyvissä tiedoissa, asenteissa ja uskomuksissa, alentunut koulun kesken jättämisen riski sekä vähentynyt alkoholin, tupakan ja muiden huumeiden käyttö. Lions Quest käsittää kolme ohjelmaa eri ikäluokille: 1. Lions Quest taitoja kasvaville: ohjelma lapsille tarhaikäisistä ala-astelaisiin oppilaisiin. Ohjelma opettaa lapsille hyvien päätösten tekoa sekä itseluottamusta. 2. Lions Quest taitoja varhaisnuorille: ohjelma varhaisnuorille ala-asteen viimeisiltä luokilta yläasteelle. Ohjelman avulla edistetään tärkeitä kehitysvaiheita painottaen myönteisten sosiaalisten asenteiden tärkeyttä, vastuuta ja muiden kunnioittamista, samalla toimien ennalta ehkäisevänä työkaluna -- opastaen nuoria väkivallan välttämiseen ja terveellisiin elämäntapoihin. Uusi lisäys Taitoja nuorisolle on Taitoja nuorisolle kouluajan ulkopuolella Tämä ohjelma laadittiin vastaamaan koulun jälkeisten ohjelmien ainutlaatuisiin tarpeisiin ja yläasteen oppilaiden tarpeisiin koulun jälkeen. Ohjelma sisältää sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja ja kiusaamisen vastaisia oppitunteja. XII-5

6 3. Lions Quest taitoja elämään: ohjelma nuorille yläasteelta lukioon. Tämä vaihe yhdistää henkilökohtaisen, sosiaalisen ja ajattelun kehityksen palvelutyöhän ja auttaa nuoria aikuisia itsetunnon vahvistamisessa ja hyvien yhteyksien ylläpitämisessä kouluun. Lisäksi käydään läpi taitoja joita nuoret tulevat tarvitsemaan nykyaikana työpaikoilla. Tulevat piirikuvernöörit voivat tänä vuonna toteuttaa Lions Questia paikkakunnillaan seuraavien vaiheiden avulla: 1. Lue lisää Lions Questista. a. Säätiön Lions Quest -osastolta on saatavissa useita materiaaleja koskien ohjelmaa. Materiaalit on kehitetty klubien ja piirien tueksi niiden esitellessä ohjelmaa paikallisille kouluille. b. Mene Lions Quest verkkosivuille osoitteessa tai pyydä osoitteesta 2. Ota yhteyttä paikallisiin kouluihin a. Pidä kouluille esitelmä Lions Questistä b. Ota yhteyttä vanhempain ryhmiin c. Kutsu opettajia ja muita osallistumaan klubikokoukseenne, kuulemaan Lions Questistä 3. Tukijoiden tunnistaminen a. Tutki piirin jäsenkuntaa. Kenellä on hyvät kontaktit kouluihin? Kuka ymmärtää koulutusjärjestelmää? b. Perusta pitkän aikavälin toimikunta ja nimitä hyvä Lions Quest - puheenjohtaja 4. Lions-Quest-ohjelman toteuttaminen a. Suunnittele opettajakoulutus jossa opettajista tehdään virallisia Lions Quest kouluttajia b. Hanki koulutusmateriaalia opettajille ja tukimateriaalia oppilaille ja vanhemmille 5. Tue koulua ja opettajia koko prosessin ajan LCIF on tunnistanut klubeille, piireille ja moninkertaispiireille useita hyviä toimintatapoja, jotka auttavat laajentamaan Lions Questia maailmalla: Verkostoituminen on kriittisen tärkeää: Useat parhaista Lions Questin toteuttamistavoista aloittivat pienestä, mutta laajenivat myöhemmin. Tärkeät päätöksentekijät tiesivät Lions Questista jo monen vuoden ajan. Miten ensimmäinen yhteydenotto tehtiin? Lionien kautta. Piirikuvernöörinä sinulla on parhaat ideat siitä, missä Lions Quest toimii parhaiten. Missä lionit toimivat koulujen rehtoreina omalla alueellasi? Koulujen tai koulupiirien johtajina? Kenellä piirissä on suhteita hallitukseen? Jotta voimme laajentaa Lions Questia, meidän tulee verkostoitua paremmin kouluhallinnon johtajien kanssa. Toivottavasti sinä pystyt auttamaan tässä. XII-6

7 Lions Quest tulee esitellä tapana vastata vaatimuksiin: Yksi tavallisimmista syistä miksi koulut kieltäytyvät Lions Questista on se, että niillä on pitkä vaatimuslista siitä mitä kouluissa tulee opetussuunnitelman mukaan opettaa. Mutta monet koulut ja koulupiirit haluavat osallistua tähän ohjelmaan, koska me pystymme vastaamaan hallitusten vaatimuksiin. LCIF voi auttaa laatimaan oppaan, jossa näytetään miten vaatimuksiin voidaan vastata ja sitoa ne sitten tiettyihin Lions Questin yksiköihin ja oppitunteihin. Voit käyttää tätä vastaavuutta Lions Questin mainostamisessa piirisi alueella. Toiminta koko piirin alueella: Laajeneminen voi olla erittäin hankalaa. Mutta se antaa myös parhaan mahdollisuuden kehittää vaikuttavia lukuja ja tuloksia. Lions Questin ja useimpien muiden lions-projektien suhteen menestys tuottaa menestystä. Vahvan Lions Quest -ohjelman kehittäminen yhden koulupiirin alueella auttaa meitä laajentamaan naapuripiireihin aivan kuten yhteistyö lionspiirien välillä auttaa meitä laajentumaan. LCIF voi käydä keskustelua Lions Questista kenen kanssa tahansa koulun johtajan kanssa - ylitarkastajasta yksittäiseen opettajaan - ja keskustella itse ohjelmasta ja sen toteuttamisesta parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta paras vaihtoehto on laaja ohjelma ja paras tapa saavuttaa se on käyttää omia verkostojamme kehittääksemme suhteita koulujen ylimpään johtoon. Tämä alkaa sinusta, piirikuvernööristä. Muut LCIF -aloitteet Yksi rokotus, yksi elämä: Lionien tuhkarokko-ohjelma Vuodesta 2010 LCIF on työskennellyt Measles & Rubella Initiative -hankkeessa, joka on pitkäkestoinen kumppanuusohjelma maailman kansanterveyden johtavien järjestöjen välillä. Tuhkarokkoaloitteen myötä on rokotettu jo yli miljardi lasta vuodesta Lionien osallistuminen Tuhkarokko- ja vihurirokkoaloitteeseen on keskittynyt kolmeen pääalueeseen: puolesta puhuminen paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, sosiaaliseen markkinointiin osallistuminen ja taloudellinen tuki. Rokotusten tukemisen lisäksi keskeinen prioriteetti on ollut rokotteiden toimitusjärjestelmien vahvistaminen, jotta kamppailua sairautta vastaan voidaan jatkaa. Lokakuussa 2011 LCIF sai haasteena US$5 miljoonan dollarin apurahan Bill & Melinda Gates säätiöltä tukemaan lionien tuhkarokko-ohjelmaa Yksi rokotus, Yksi elämä: Lionien tuhkarokkoaloite. Tämän apurahan kautta Gates säätiö lahjoitti yhden dollarin jokaisesta lionien keräämästä kahdesta dollarista. Näin kerättiin yhteensä US$15 miljoonaa tukemaan taistelua tuhkarokkoa vastaan. Lokakuussa 2012 saavutimme tavoitteen. Vuonna kerätty US$15 miljoonaa on auttanut rokottamaan 157 miljoonaa lasta eri puolilla maailmaa lisäksi lionit ovat suorittaneet sosiaalista liikekannallepanoa ja tiedotustoimintaa 25 maassa paikallisten ja kansallisten johtajien saamiseksi mukaan rutiinirokotusohjelmien järjestämiseen. Näin halutaan varmistaa, että kaikki lapset saavat heidän tarvitsemansa rokotukset. XII-7

8 Vuoden 2012 lopussa osana näiden toimintojen laajentamista, LCIF pyrki saamaan suuren, vastaavan summan apurahan tuhka- ja vihurirokko-ohjelmaan GAVI Alliance järjestön kautta. Käyttämällä GAVI Alliance järjestön yksityisen sektorin yhteistyökumppaneita, lionien ja LCIF:n keräämät varat tuhka- ja vihurirokon vastaiseen taisteluun saivat vastaavan summan lahjoituksina Gates säätiöltä ja Ison-Britannin kansainvälisen kehityksen osastolta (DFID). Lionien tuhka- ja vihurirokon vastaisen taistelun laajentaminen: Helmikuun ja kesäkuun välillä vuonna 2013, GAVI Alliance ja lionien johto ja henkilökunta aloittivat keskustelut monivuotisesta yhteistyösuhteesta. Lions Clubs Internationalin 96. vuosikongressissa Hampurissa lionit ja GAVI, Gates ja DFID ilmoittivat lionien sitoutumisesta laajennettuun kenttätyöhön ja US$30 miljoonan keräämiseen vuosien välillä tukemaan GAVIa ja sen yhteistyökumppaneita tuhka- ja vihurirokkorokotusten varmistamiseksi. Vastaavan rahoituksen kautta tämä LCIF:n tekemä sitoumus tarkoittaa yhteensä US$60 miljoonan dollarin suuruista summaa ja se on suurin yksityisen sektorin sitoutuminen. Tämä tulee pelastamaan monen lapsen elämän maailman köyhimmissä maissa. Lionit jatkavat myös tärkeää roolia sosiaalisen liikekannallepanon jatkamisessa paikallisten terveysministeriöiden ja johtajien kanssa tärkeimmissä maissa. Paikkakunnilla lionit koordinoivat paikallista tiedotusta ja palvelevat vapaaehtoisina rokotuskeskuksissa. Lisätietoja löytyy osoitteesta jossa voit lukea mitä paikalliset lionit tekevät tämän aloitteen tukemiseksi. Lionien edullisten kuulolaitteiden kehitysprojekti (AHAP) AHAP tekee edullisten kuulolaitteiden hankkimisen mahdolliseksi vähävaraisille ja syrjääntyneille ihmisille. Kyseisen ohjelman pilottivuosi on paraikaa meneillään Yhdysvalloissa. Kuulolaitteet maksavat 200 dollaria ja LCIF tarjoaa kolmea erilaista Rexton mallia, jotka asetetaan korvan taakse. LCIF lahjoittaa kuulolaitteita nykyisten kuulo-ohjelmien, säätiöiden ja klubien kautta. Ihmiset, jotka tarvitsevat kuulolaitteet, ottavat yhteyttä paikalliseen lionsklubiin, joka voi sponsoroida koko kuulolaitteen tai osan siitä. Lionsklubit tai piirit, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan kuulolaitteiden projektiin voivat ottaa yhteyttä säätiöön alkuun pääsemiseksi. LCIF:n apurahaohjelmat LCIF on myöntänyt yli apurahaa, yhteensä yli US$826 miljoonaa sen jälkeen kun säätiö perustettiin vuonna Apurahoja on erilaisia: SightFirst-apurahoilla on rakennettu monipuolista hoitoa antavia näköhuollon järjestelmiä taistelemaan suurimpia sokeutta aiheuttavia tauteja vastaan. Ohjelma tukee korkealaatuista, kestävän kehityksen varmistavia projekteja, jotka tuottavat näköhuollon palveluja, kouluttavat henkilökuntaa, kehittävät infrastruktuuria ja/tai tarjoavat kuntoutusta ja koulutusta alikehittyneillä alueilla. Lionien piirit ja moninkertaispiirit XII-8

9 tekevät töitä heidän alueellisen SightFirstin teknisen neuvonantajan kanssa, kun ne hakevat apurahaa. Tavalliset apurahat ovat apurahoja, joihin lionit todennäköisimmin ovat osallisina. Tavalliset apurahat ovat enintään dollarin suuruisia suoriteperusteisia avustuksia, joita myönnetään tärkeitä humanitaarisia tarpeita helpottaviin laajamittaisiin projekteihin, joissa tarvitaan välineitä tai rakennusapua. Kansainvälisillä apurahoilla (IAG) tuetaan yhteistyöprojekteja vähintään kahden maan lionsklubien välillä. Apurahojen suuruudet ovat US$5,000 ja US$30,000 dollaria, ja niillä on tarkoitus tukea suoriteperusteisesti pienehköjä kehitysprojekteja avun tarpeessa olevissa maissa. Kyseeseen tulevat esimerkiksi lääkintälähetykset, perusterveyshuolto, ruokatuotannon omavaraisuus, vammaisjärjestöt ja vesihuoltohankkeet. Rakennushankkeita ei hyväksytä. Core 4 -varat on tarkoitettu innovatiivisiin projekteihin, jotka on suunnattu lioneille keskeisten alueiden kiireellisiin tarpeisiin, kuten näön säilyttämiseen, vammaisten olosuhteiden parantamiseen, terveyden edistämiseen ja nuorison palvelemiseen. Apurahojen määrät vaihtelevat, mutta ylärajana on dollaria kolmeyhteen-suoriteperusteella. Lions Quest apurahoja on saatavana korkeintaan US$100,000. Hätäapurahat luonnonkatastrofien jälkeisen välittömän hätäavun jakamista varten myönnettävien kiireellisten apurahojen suuruus on korkeintaan 10,000 dollaria. Suurtuhoapurahat ovat suuruudeltaan US$50,000 - US$250,000 ja niiden tarkoitus on rahoittaa suurkatastrofien jälkeisiä pitkän tähtäimen jälleenrakennusprojekteja. Suurtuhoapurahoista päätetään suoraan kansainvälisen presidentin ja LCIF:n johtajan toimesta. Lionit eivät voi hakea näitä apurahoja. Nimetyt apurahat koostuvat LCIF:lle tehdyistä lahjoituksista, joiden käyttö on rajoitettu tiettyihin aktiviteetteihin ja projekteihin. Usein kysyttyjä kysymyksiä apurahoista 1. Kuinka piirit ja moninkertaispiirit anovat apurahaa? Ota yhteyttä LCIF:ään puhelimitse tai sähköpostitse Hakemukset ja lisätiedot löytyvät myös LCIF:n verkkosivulta 2. Milloin apurahahakemus pitää jättää? Hakemusten pitää olla valmiita vähintään 60 päivää ennen LCIF:n hallituksen kokousta. SightFirst apurahahakemukset tulee osoittaa SightFirst:n neuvoa antavalle toimikunnalle (SightFirst Advisory Committee, SAC) 90 päivää ennen toimikunnan kokousta LionsQuest apurahahakemusten tulee olla perillä 60 päivää ennen Lions Quest:n neuvoa antavan toimikunnan (Lions Quest Advisory XII-9

10 Committee, LAC) kokousta. Ota yhteyttä Säätiöön tiedustellaksesi näiden kokousten ajankohtia tai vieraile verkkosivuilla. Hallitus kokoontuu kolmesti vuodessa ja SAC ja LAC kahdesti. 3. Mitä ominaisuuksia LCIF edellyttää apurahahakemukselta? Projektin pitää ratkaista tärkeä humanitaarinen tarve, palvella suhteellisen suurta ihmismäärää, olla kustannustehokas ja ylittää paikallinen varainkeruukyky. Budjetissa pitää olla runsaasti rahoitusta paikallisilta lionorganisaatioilta, siitä pitää näkyä selvästi lionhenkisyys ja lionien osanotto ja sillä pitää olla piirihallituksen ja/tai moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston hyväksyntä. 4. Voiko yksittäinen klubi saada apurahaa? Useimmat apurahat edellyttävät piirin, joko yksittäis-, osa- tai moninkertaispiirin osanottoa. Kansainvälinen apuraha (IAG) mahdollistaa sponsoroivan lionsklubin tai piirin yhteistyön isäntäklubin tai piirin kanssa hankkeen toteutusmaassa. Huomaa, että vaikka yksittäiselle klubille myönnettävissä apurahoissa on rajoitus, klubi voi osallistua rajattomaan määrään apurahoin rahoitettuja palveluprojekteja. 5. Myöntääkö LCIF apurahoja suoraan yksilöille? Ei, yksilöapurahoihin ei ole ohjelmaa. Sen sijaan LCIF-apurahat myönnetään lionspiireille, moninkertaispiireille ja klubeille. 6. Millä tavoin Core 4 apurahat poikkeavat standardiapurahoista? Tavallisilla apurahoilla tuetaan monia erilaisia lionien johtamia suuren mittakaavan humanitaarisia hankkeita, joissa rahoitusta tarvitaan etupäässä laitteisiin tai suuriin rakennushankkeisiin. Standardiapurahat ovat ns. matchingapurahoja, mikä tarkoittaa, että apurahan saajan tulee koota vähintään vastaava summa muista rahoituslähteistä apurahan saadakseen. Standardiapuraha on suuruudeltaan korkeintaan US$ Core 4 -apurahat on rajoitettu erittäin tarkasti määritettyihin hankkeisiin neljällä palvelualueella: Core 4 - prioriteettihankkeet määritetään etukäteen, ja Core 4 -apurahahakemuksen täytyy liittyä näihin prioriteetteihin liittyvän hankkeen rahoittamiseen. Luettelo nykyisistä Core 4 -rahoitusprioriteeteista on LCIF:n verkkosivuilla Lisäksi useimmat Core 4 apurahat ovat myös matching-apurahoja, joissa lionien lahjoituksiin vastataan suhteessa 3 :1. Apurahaa myönnetään enintään dollaria useimpiin Core 4 -apurahoihin. 7. Mitä eroa on SightFirst-hankkeella ja muilla näköhankkeilla? Yleensä ottaen SightFirst-hankkeiden täytyy keskittyä sokeuden pääsyihin suuressa mittakaavassa. Näiden hankkeiden tulee olla kestäviä ja niillä tavoitetaan ihmisiä, joille ei tarjota riittävästi palveluja tai jotka saavat näönhoitopalveluja rajoitetusti tai eivät lainkaan. Näkökykyyn liittyvät projektit, joissa ei täytetä näitä vaatimuksia, mutta jotka keskittyvät esimerkiksi terveydenhuollon missioihin tai paikallisten sairaaloiden tarvikkeiden päivittämiseen, voivat saada Kansainvälisen avun tai Tavallisen apurahan. XII-10

11 8. Miten LCIF-apurahat rahoitetaan? Apurahat ovat mahdollisia kaikkialla maailmassa toimivien lionsklubien ja yksittäisten jäsenten lahjoitusten ansiosta. LCIF ei saa osuutta lionien jäsenmaksuista. Myös lahjat säätiöiltä, yrityksiltä, valtioilta ja muilta ei-lionstahoilta, sekä lahjoitusten korkotulot lisäävät varojen määrää. LCIF-viestintä LCIF tarjoaa monia laadukkaita resursseja, joiden avulla lionjohtajat ja lionit voivat mainostaa säätiötä ja oppia tuntemaan sen. LCIF:n verkkosivulla on PowerPoint-esitysten ja ladattavien esitteiden tapaisia resursseja sekä tietoa apurahoista, Melvin Jones -jäsenyyksistä, kannattajajäsenyyksistä ja monista muista aiheista. Paperikopioita materiaaleista voidaan tilata ottamalla yhteyttä LCIF:ään. Verkkosivulta löytyvät myös uusimmat tiedot apurahoista ja muista uutisista. Piirikuvernöörit voivat saada piirin lahjoitustiedot ja apurahojen historian ottamalla yhteyttä LCIF:ään tai piirin LCIF-koordinaattoriin. Erityyppiset apurahat ja hakuohjeet selitetään LCIF:n verkkosivulla. Tilaa LCIF:n puheenjohtajan sähköpostiviestit, joissa on puheenjohtajan viesti. Joka kuukausi lähetettävissä viesteissä on uusimmat uutiset ja ohjelmatiedot. Viestit lähetetään kaikilla järjestön kielillä. Ota yhteyttä LCIF:ään osoitteessa jotta alat saamaan näitä viestejä säätiöstä. LCIF-julkaisut Julkaisujen tiedostoja virallisilla kielillä (paitsi milloin mainitaan toisin) voidaan ladata LCIF:n verkkosivuilta Lionien jäsenkeskuksesta. Yleiskatsausjulkaisut LCIF Yhdellä silmäyksellä (LCIF-600) Numeroina (By the Numbers) (LCIF-106) LCIF-ohjelmat (LCIF-603) LCIF-apurahat (LCIF-604) LCIF:n tiedotustoiminta (LCIF-605) Paras kansalaisjärjestö jonka kanssa tehdä yhteistyötä -mainos (LCIF-609) LCIF tarjoaa hätäapua tuhoalueille (LCIF-104) Kannattajajäsenen hakemus (LCIF-120) XII-11

12 Melvin Jones -jäsenyyshakemus (LCIF-42M) Ohjeet MJF-jäsenyyden hakemiseen sekä hakulomake Lahjoitus ja tunnustukset (LCIF-42R) Vuosikertomus (LCIF-30) SightFirst ForSight Newsletter (SF-206) SightFirst: Lionien näkökyky kaikille- yleisesite (SF-207) Apurahajulkaisut Tavallisen apurahan kriteerit/hakeminen (LCIF-27) LCIF:n tavallisen apurahan anominen (LCIF-109) LCIF kansainvälisen avun apurahahakemus (IAG-1) Miten anotaan LCIF:n kansainvälistä apurahaa (LCIF-110) SightFirst-apurahan hakemus (LCIF-40) Hätäapurahahakemus (LCIF-47) Hätäapurahan loppuraporttilomake (LCIF-25A) Lions-Quest Lions Quest -yleiskatsaus US (LQ 6) Lions Quest -yleiskatsaus Kansainvälinen (LQ 12) Lions Quest Prospectus LCIF DVD LCIF:n videot ovat tehokas tapa näyttää LCIF:n arvo. DVD:tä voi näyttää lioneille klubikokouksissa ja piirin vuosikokouksissa sekä tarjota niitä paikallisille TV-asemille tai näyttää niitä ei-lioneille, jotta he oppivat säätiön vaikutuksesta. Monet videot on käännetty kaikille virallisille kielille. Alla on lista DVD:stä: LCIF on teidän säätiönne Lionit ovat.lcif Hätäavun antaminen LCIF:n kautta XII-12

13 LCIF:n lahjoittajien tunnustusohjelma SightFirst II: Katsotaan eteenpäin Lions Quest: Taidot elämää varten (vain verkossa) Lions Quest: Maailmanlaajuinen menestystarina (osa Lions Questin ohjelmapakettia) Lionien tuhkarokkohanke: Pilottivuoden juhlistaminen (vain verkossa) Työmme laajentaminen: Lions Quest (vain verkossa) Changing Lives Through Opening Eyes (vain verkossa) Lapsuusiän kaihialoite: Yhteistyöohjelma (vain verkossa) Hätäapua Joplinissa (vain verkossa) Säätiömme kasvattaminen (vain verkossa) Supermyrsky Sandyn jälkeinen hätäapu (vain verkossa) LCIF tarkoittaa toimintaa (vain verkossa) Tuemme LCIF:ää (vain verkossa) Hätäapu Mooressa, Oklahomassa (vain verkossa) Juhlitaan lasten näkökykyä (vain verkossa) Voit tilata näitä lähettämällä sähköpostia osoitteella tai katsoa niitä verkossa LCIF-yhteistyösuhteet Yritys-, kansalaisjärjestö- ja hallituskumppanit LCIF on kiitollinen yritys-, kansalaisjärjestö- ja valtiollisten kumppaneidensa anteliaisuudesta. Kumppanit eivät jaa pelkästään varoja, vaan ne ilmentävät samaa humanitaarisuuden henkeä ja sitoutumista apua tarvitsevien elämän parantamiseen ja monet niistä tarjoavat asiantuntija-apua ja ottavat johtoaseman teknisten sovellusten toteuttamisessa. Näiden kumppanien ansiosta LCIF ja lionit ovat voineet laajentaa ohjelmia, perustaa uusia hankkeita ja laajentaa monille paikkakunnille tarjoamiamme palveluja. Muutamia tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat: Bausch + Lomb: tekee yhteistyötä LCIF:n kanssa Lapsuusiän kaihialoitteen kehittämiseksi. Vuodesta 2010, Bausch + Lomb on myöntänyt LCIF:lle USD joka vuosi tukemaan tutkimusta ja apurahoja, jotka kasvattavat kapasiteettia tunnistamaan, rahoittamaan ja edistämään innovatiivisia tapoja hoitaa lapsuusiän kaihia ja sairauksia. Näin autetaan pitkällä aikavälillä lapsia, heidän perheitään ja paikkakuntiaan. Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF): rahoittaa Lionien tuhkarokko-ohjelmaa yhdessä LCIF:n kanssa. Gates Foundation on johtaja maailmanlaajuisiin terveysongelmiin puuttumisessa, etenkin sellaisiin, joihin ei usein kiinnitetä juurikaan huomiota teollisuusmaissa. Tämä yhteistyösuhde aloitettiin vuonna 2010, kun paikalliset lionit auttoivat varmistamaan 41 miljoonan lapsen rokottamisen neljässä Afrikan maassa. Vuonna 2012 BMGF haastoi lionit keräämään USD10 miljoonaa tuhkarokkoohjelman tukemiseksi ja säätiö myöntää USD1 jokaisesta lionien keräämästä USD2 XII-13

ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT

ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT LCIF:n tunnustus lahjoittajille Jokainen lahjoitus on tärkeä Lionit eri puolilla maailmaa ovat yhdessä tuomassa apua ja toivoa ihmisille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas 2015-2016 Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas Sisällysluettelo Johdanto 1 Osa 1: Tietoja Lionsklubien kansainvälisestä järjestöstä Historia ja taustat 2 Vaalipiirit 6 Kansainvälinen päämaja 8 Kansainväliset

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT Yleistietoja Lakiasiainjaosto huolehtii järjestön tavaramerkin maailmanlaajuisesta rekisteröinnistä, globaalista vakuutusohjelmasta sekä

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPASSARJA 220-FI (1114) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake

LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake JOHDANTO Huhtikuun 1996 hallituksen kokouksessa Lions Clubs Internationalin säätiön hallitus hyväksyi uuden apurahaohjelman

Lisätiedot

Joulun kynttilät syttyvät

Joulun kynttilät syttyvät Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi joulukuu 6/2012 Joulun kynttilät syttyvät Virkoja haettavana Hampurin matkoja tarjolla IPIP, Dr Wing-Kun Tam vierailulla Laitetaan puhtinuija kiertämään LC Askolan aloitteesta

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 220-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050?

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? Sisällysluettelo Miksi rekrytoida nuoria aikuisia...3 Nuorten aikuisten rekrytoiminen Jäsenyysohjelmat...3 Miten löytää rekrytoitavia

Lisätiedot

Kolmen sukupolven kiitos veteraaneille. Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi huhtikuu 2/2014. Kiitos veteraanit -palveluaktiviteetti sivu 20

Kolmen sukupolven kiitos veteraaneille. Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi huhtikuu 2/2014. Kiitos veteraanit -palveluaktiviteetti sivu 20 Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi huhtikuu 2/2014 Kiitos veteraanit -palveluaktiviteetti sivu 20 Jokainen sukupolvi rakentaa vuorollaan Suomeamme sivu 22 Kolmen sukupolven kiitos veteraaneille 61. VUOSIKOKOUS

Lisätiedot

Soihduilta valoa maailmaan

Soihduilta valoa maailmaan LION Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi huhtikuu 2/2011 Soihduilta valoa maailmaan Toimituksen näkökulmasta Mitähän seuraavaksi? Elämme aikakautta, jollaiseksi sitä emme koskaan olisi kuvitelleet. Yhä

Lisätiedot

LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas

LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas LAPSET ETUSIJALLA Ohjelman aktiviteettiopas JOHDANTO Kiitos lionit, kaikesta tuesta ja työstänne lasten olojen parantamiseksi yksi lapsi kerrallaan. Joka päivä lionit eripuolilla maailmaa vastaavat kutsuun

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2012. Jyväskylä valmis Lions-juhlaan

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2012. Jyväskylä valmis Lions-juhlaan Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2012 Jyväskylä valmis Lions-juhlaan KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN ANSIOMERKIN ANOMUSLOMAKE Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön No:18 2011 Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa Toteutamme kansainvälisen Lionsjärjestön periaatetta We Serve - Me palvelemme harjoittamalla vapaaehtoistyöhön, palveluihin ja avustamiseen perustuvaa

Lisätiedot

Tervetuloa Vuokattiin!

Tervetuloa Vuokattiin! Edessä tiukka talous Karu todellisuus miten tästä eteenpäin? Presidentti vierailulla Joe Preston jo kauden toinen presidenttivieras Kaveria ei jätetä Veteraaniaktiviteettiä voidaan yhä jatkaa Tervetuloa

Lisätiedot

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu Luku 15 PALVELUAKTIVITEETIT Lionien hyväksytyt palveluohjelmat Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: 1. Yhteisöpalvelu 2. Katastrofiapu ja -valmius 3. Ympäristönsuojelu 4. Terveys ja hyvinvointi

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012. Nuorisovaihto jo miehen ikään

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012. Nuorisovaihto jo miehen ikään Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012 Nuorisovaihto jo miehen ikään Toimituksen näkökulmasta Täysiä vuosikymmeniä Aika kiitää entistä vinhempaa vauhtia ja useasti kuulee tokaisuja: taas Raul

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi joulukuu 6/2011. Nyt syttyy valot tuhannet Nu tändas tusen juleljus

Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi joulukuu 6/2011. Nyt syttyy valot tuhannet Nu tändas tusen juleljus Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi joulukuu 6/2011 Nyt syttyy valot tuhannet Nu tändas tusen juleljus Liiton puheenjohtajien valinta kaudelle 2012 2013 Suomen Lions-liitto ry:n sääntöjen 10 mukaan liiton

Lisätiedot

Kansainvälinen presidentti Joseph Joe Preston ja puoliso Joni

Kansainvälinen presidentti Joseph Joe Preston ja puoliso Joni Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi elokuu 4/2014 Jalopeura oli paras piirilehti sivu 9 Jouko Ruissalo kv. hallitukseen sivu 14 Nuoriso-arvoilla nyt Honoluluun sivu 25 Kansainvälinen presidentti Joseph

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2014. Kulta-Antti. koko kansan suosikki

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2014. Kulta-Antti. koko kansan suosikki Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2014 Kulta-Antti koko kansan suosikki Liiton viestintäjohtaja (MD-PRC) kausille 2015 2018 Liiton nykyisen viestintäjohtajan (MD-PRC) toimikausi päättyy 30.6.2015.

Lisätiedot