Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?"

Transkriptio

1 Luku 12 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL USA Puhelin: Faksi: LCIF:n tehtävä Säätiön tavoite on tukea lionsklubien toimintaa, kun ne palvelevat paikallisia yhteisöjään eri puolilla maailmaa ja toteuttavat elintärkeitä humanitaarisia palveluprojekteja maailmanlaajuisen yhteisön tasolla. Yleistietoja Lionsklubien järjestön säätiössä (LCIF) on kyse lioneista, jotka auttavat muita lioneita palvelemaan maailmaa. LCIF on Lions Clubs Internationalin virallinen hyväntekeväisyysjärjestö. LCIF:n kautta lionit voivat vähentää kärsimyksiä ja tuoda toipumista ja toivoa ihmisille maailmanlaajuisesti. LCIF ottaa vastaan lahjoituksia lioneilta sekä muilta tahoilta ja käyttää näitä varoja apurahojen myöntämiseen lionspiireille heidän pyrkiessään vastaamaan maailmanlaajuisiin ja paikallisiin humanitäärisiin tarpeisiin. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi? LCIF auttaa LCI:a vastaamaan tehokkaasti maailmanlaajuisiin ongelmiin. LCIF:n avulla lionit voivat auttaa muita katastrofien ja luonnontuhojen sattuessa. LCIF rahoittaa projekteja, jotka ovat liian suuria piireille tai klubeille itse tehtäväksi. LCIF reagoi lionien paikallisiin tarpeisiin ja kehittää apurahaohjelmia, jotka palvelevat yhteisön tarpeita. LCIF työskentelee muiden organisaatioiden kanssa pystyäkseen parhaiten hyödyntämään käytettävissä olevat varat sekä laajentaakseen ohjelmiaan. Olemalla yhteistyössä LCIF:n kanssa piirit toteuttavat elintärkeitä humanitaarisia projekteja. Nämä vaihtelevat jokisokeuden estämisestä ja kaihin parantamisesta koulujen rakentamiseen ja luonnontuhojen uhrien henkiinjäämistarpeista huolehtimiseen ympäri maailmaa. LCIF on erittäin tehokas säätiö. LCIF ei saa klubimaksuja, ja sen ohjelmat rahoitetaan pääasiassa lionien lahjoituksilla. Ja jokaista lahjoitusdollaria hyödynnetään tehokkaasti. LCIF-apurahoja myönnetään yleensä saman verran kuin hankkeeseen on järjestetty XII-1

2 paikallista rahoitusta. Tämä tarkoittaa, että lahjoitus on selvästi nimellisarvoaan arvokkaampi. LCIF:n hallinto LCIF:ää johtaa hallitus, johon kuuluu Lionsklubien kansainvälisen järjestön hallitus kokonaisuudessaan sekä kaksi kansainvälisen presidentin nimittämää jäsentä. Sen puheenjohtajana toimii edellinen kansainvälinen presidentti. Hallituksen jäsenistä 12 henkilöä muodostaa LCIF:n työvaliokunnan. Hallitus kokoontuu kolme kertaa vuodessa tarkastamaan apuraha-anomuksia ja hoitamaan muita asioita. Kokoukset pidetään ennen Lions Clubs Internationalin hallituksen kokouksia. LCIF:n työvaliokunnan alaisena toimii muita toimikuntia jotka tukevat Säätiön ja sen ohjelmien kehitystä, valvontaa ja mainostusta. Näitä ovat: LCIF:n johtokunta tekee suosituksia hallitukselle, koskien tiettyjä toiminnan osa-alueita kuten kehitys ja viestintä sekä ohjelmatoiminta, hallituksen tarpeiden mukaan. Se koostuu edustajista, jotka tulevat jokaisesta vaalipiiristä, kahden suurimman jäsenmaan edustajista, kahdesta eniten lahjoituksia tehneiden maiden edustajasta ja kahdesta ulkojäsenestä. Johtokunta johtaa vapaaehtoisista muodostuvaa rakennetta, joka koostuu LCIF:n moninkertaispiirien ja piirien koordinaattoreista. Taloustoimikunta valvoo LCIF:n budjettia ja sijoituksia ja tarkastaa kaikki raha-asiat. Näin varmistetaan, että säätiön pääoma ja rahoitus pysyvät riittävänä tulevaisuutta varten. SightFirst ja Lions-Questin neuvoa-antavat toimikunnat valvovat ohjelmakehitystä ja -koordinaatiota, hoitavat kansallista ja kansainvälistä kontaktikampanjaa ja edistävät jatkuvasti ohjelmia, joilla parannetaan ja täytetään muuttuvia tarpeita. Toimikunnat koostuvat lionjohtajista ja alojen asiantuntijoista. He tarkastavat projektiehdotuksia ja ehdottavat apurahoitusta hallituksen tekemää lopullista tarkastusta varten. LCIF-koordinaattorit Moninkertaispiirin LCIF koordinaattorit (MDC) ja piirin LCIF-koordinaattorit (DC) palvelevat Lions Clubs Internationalin säätiön suurlähettiläinä. LCIF:n MDC:t ja DC:t on valittu näihin virkoihin, koska he ovat osoittaneet johtamistaitoja ja sitoutumista LCIF:n hyväntekeväisyyteen liittyviin tavoitteisiin. Kaikki koordinaattorit on koulutettu ja he saavat tukea LCIF:ltä. LCIF:n ohjaavan toimikunnan jäsenet valitsevat moninkertaispiirien koordinaattorit yhdessä aluejohtajien kanssa (kansainväliset johtajat, entiset kansainväliset presidentit, entiset kansainväliset johtajat, jne) tilanteen mukaan. Kansainvälinen presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja nimittävät MDC:t. Aikaisempi kokemus moninkertaispiirien ja piirien sekä klubin tasoilla otetaan huomioon nimitysprosessin aikana. MDC:n kriittisiä vastuita ovat mm. seuraavat: XII-2

3 Johtaa LCIF:n piirikoordinaattoreiden tiimiä Kertoa lioneille LCIF:n tehtävästä ja menestyksestä sekä sen tärkeydestä Lions Clubs Internationalille Avustaa kaikin tavoin LCIF:n varainkeruussa moninkertaispiirin alueella LCIF:n MDC:t nimittävät DC:t virkoihin yhdessä piirikuvernööritiimin kanssa ja he palvelevat kolmivuotisen kauden ajan (voi vaihdella jollain alueilla). Kansainvälinen presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja nimittävät DC:t. DC:n toiminta pyrkii vahvistamaan säätiötä ja edistämään lionien humanitaaristä työtä eri puolilla maailmaa. LCIF:n vapaaehtoisena koordinaattorina DC:llä on seuraavat tehtävät: Valvoa LCIF:n kehitysstrategian toteuttamista piirissä Kertoa lioneille LCIF:n tehtävästä ja menestyksestä sekä sen tärkeydestä Lions Clubs Internationalille Kannustaa LCIF:n tukemista varainkeruussa piirin alueella Tässä tehtävässä palvelevat lionit ovat osoitettaneet aikaisemmin mielenkiintoa LCIF:ää kohtaan ja he ovat toimineet johtotehtävissä piirin ja klubin tasolla. DC:t raportoivat suoraan MDC:lle ja heitä kannustetaan tekemään yhteistyötä piirin johdon kanssa, mukaanlukien piirikuvernöörin kanssa. Tämä virka perustettiin vuonna 2008 ja on oletettavaa, että DC:n tehtävät tulevat vaihtelemaan ja/tai laajentumaan kun LCIF:n uusia strategioita toteutetaan. Piirikuvernöörien rooli LCIF:ssä Säätiö on ylpeyden aihe kaikille lioneille. Piirikuvernöörien, LCIF-piirikoordinaattorien ja moninkertaispiirien koordinaattorien tulisi auttaa LCIF:ää sen maailmanlaajuisessa humanitäärisessä tehtävässä: 1. LCIF:n tavoitteiden ja saavutusten viestiminen ja mainostaminen piirissä 2. Yhteistyö viestinnässä piirin LCIF-koordinaattoreiden kanssa 3. Klubien kannustaminen lahjoitusten tekemiseen, erityisesti Melvin Jones jäsenyyksiin ja kannattajajäsenyyksiin. 4. Apurahaohjelmista ja hakukiriteereistä tiedottaminen ja niiden ymmärtäminen. 5. LCIF:n mainosmateriaalien ja muiden apuvälineiden käyttäminen. LCIF:n ohjelmat/saavutukset/suuraloitteet Säätiön toiminnan käynnistymisestä 1968 lähtien se on myöntänyt apurahoja yli US$826 miljoonan dollarin edestä. LCIF on mahdollistanut lionsprojektit joilla on annettu näkökyky sokeille, apua katastrofien uhreille ja tukea vammaisille, nuorille ja vanhuksille. LCIF:stä on tullut kansainvälisesti tunnettu humanitäärinen organisaatio, joka toimii yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntienja Maailman Terveysjärjestön kanssa. XII-3

4 Lue verkkosivuilta lisätietoja meneillään olevista LCIF:n projekteista ja saavutuksista SightFirst SightFirst-ohjelman tavoitteena on pyrkiä vähentämään ehkäistävää ja parannettavaa sokeutta maailmanlaajuisesti sekä taistella suurimpia sokeutta aiheuttavia tauteja vastaan sekä tarjota apua sokeille ja näkövammaisille. Ohjelma tukee korkealaatuisia ja kestäviä projekteja, jotka antavat näköhuollon palveluja, kouluttavat henkilökuntaa, kehittävät infrastruktuuria ja/tai tarjoavat kuntoutus- ja koulutusmahdollisuuksia alipalvelluilla paikkakunnilla. SightFirst-ohjelman saavutukset ovat todella merkittäviä. Ohjelman käynnistämisestä 1990 lähtien SightFirst on: 1115 SightFirst -apurahan myöntäminen 102 maahan. Apurahojen yhteisarvo on yli 275,9 miljoonaa dollaria. Näön palauttaminen 7,84 miljoonalle ihmiselle kaihileikkausten avulla. Järjestetty 153,3 miljoonaa hoitokertaa jokisokeutta vastaan. 18 miljoonan lapsen näkökyky on tarkastettu Sight for Kids -ohjelman kautta yhdessä Johnson & Johnson -yrityksen kanssa Parantanut satojen miljoonien näönhoitopalveluja Rakentanut, laajentanut tai varustanut satoja silmäsairaaloita, klinikoita ja osastoja Kouluttanut tuhansia näönhuollon ammattilaisia ja kylien terveystyöntekijöitä Suurimmat SightFirst -aloitteet Näkökyky kaikille: SightFirst on nyt keskittymässä uusiin näkökykyä uhkaaviin tauteihin, joita ei esiintynyt laajasti aikaisemmin tai joita ei pystytty hoitamaan kun ohjelma perustettiin vuonna Tänään lionit eri puolilla maailmaa voivat hakea tukea projekteihin, jotka vastaavat uusiin näkökykyä uhkaaviin tauteihin kuten lapsuusiän sokeus, diabeettinen retinopatia, huononäköisyys ja hoitamaton taittovirhe. Lisäksi keskitytään koulutukseen ja kuntoutukseen sokeille ja näkövammaisille. Lapsuusiän sokeus: LCIF on perustanut yhdessä Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa Lionien lasten näköklinikoita ja koulutusohjelmia viidellä mantereella, auttaen miljoonia lapsia. Jokisokeus: SightFirstin muodostettua yhteistyösuhteen Carter Centerin kanssa vuonna 1999, on ohjelman avulla jaettu miljoonia hoitokertoja jokisokeutta vastaan Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Arvioiden mukaan on mahdollista, että kyseinen sairaus voidaan poistaa kokonaan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä Latinalaisessa Amerikassa. Trakooma: LCIF taistelee trakoomaa, maailman yleisintä sokeutumissyytä vastaan projektien kautta, joilla hankitaan lääkitystä, leikkauksia, puhdasta vettä, XII-4

5 terveydenhuollon henkilökunnan koulutusta ja terveystiedotuksia. Tähän päivään mennessä SightFirst on mahdollistanut tuhansia trikiaasileikkauksia ja 72 miljoonaa Zitromax -hoitokertaa. SightFirst -toiminta Kiinassa: SightFirst China Action project (SFCA) eli SightFirst - toiminta Kiinassa lanseerattiin virallisesti vuonna 1999 vastaamaan suureen näönhuollon parannuksen tarpeeseen Kiinassa. Kahden ensimmäisen vaiheen aikana SFCA:n puitteissa tehtiin yli viisi miljoonaa kaihileikkausta ja parannettiin kokonaisuudessaan näönhuollon rakennetta Kiinassa. Vaihe III keskittyy nyt trakoomaan poistamiseen ja huononäköisyyden projekteihin ja monipuolisen näönhuoltojärjestelmän luomiseen. Yhteistyössä WHO:n ja Kiinan hallituksen kanssa lionit ovat laatineet kattavan, pitkän aikavälin suunnitelman trakooman poistamiseksi maailmasta vuoteen 2017 mennessä. Lions Quest Lions Quest on kouluissa toteutettava elämäntaitojen opetusohjelma lapsille lastentarhaikäisistä lukiolaisiin. Lions aloitti yhteistyön Quest Internationalin kanssa vuonna LCIF hankki Lions Questiin vuonna 2002, koska se halusi lisätä ohjelman vaikutusaluetta ja tarjota enemmän tukea ja näkyvyyttä lioneille, jotka työskentelevät ohjelman parissa paikallisissa kouluissa ja yhteisöissä. Nyt jo yli 13 miljoonaa nuorta on osallistunut Lions Questin ohjelmaan. Ohjelma on saanut korkean luokituksen valtion virastoilta ja koulutusryhmiltä. Lions Quest on nykyisin käytössä 85 maassa ja ohjelman aineistot on käännetty 36 kielelle. Lions Quest-ohjelmat täyttävät Yhdysvaltain opetusviraston julkaisemat tehokkaiden ehkäisyohjelmien kaikki 10 ohjetta. Ohjelmaa ovat arvioineet viimeisen 20 vuoden aikana ohjelman kehittääj, koulupiirit, yliopistot ja riippumattomat tutkimusyritykset. Tutkimustuloksissa on seuraavaa: paremmat oppimistestitulokset, muutos päihderiippuvuuteen ja väkivaltaisuuteen liittyvissä tiedoissa, asenteissa ja uskomuksissa, alentunut koulun kesken jättämisen riski sekä vähentynyt alkoholin, tupakan ja muiden huumeiden käyttö. Lions Quest käsittää kolme ohjelmaa eri ikäluokille: 1. Lions Quest taitoja kasvaville: ohjelma lapsille tarhaikäisistä ala-astelaisiin oppilaisiin. Ohjelma opettaa lapsille hyvien päätösten tekoa sekä itseluottamusta. 2. Lions Quest taitoja varhaisnuorille: ohjelma varhaisnuorille ala-asteen viimeisiltä luokilta yläasteelle. Ohjelman avulla edistetään tärkeitä kehitysvaiheita painottaen myönteisten sosiaalisten asenteiden tärkeyttä, vastuuta ja muiden kunnioittamista, samalla toimien ennalta ehkäisevänä työkaluna -- opastaen nuoria väkivallan välttämiseen ja terveellisiin elämäntapoihin. Uusi lisäys Taitoja nuorisolle on Taitoja nuorisolle kouluajan ulkopuolella Tämä ohjelma laadittiin vastaamaan koulun jälkeisten ohjelmien ainutlaatuisiin tarpeisiin ja yläasteen oppilaiden tarpeisiin koulun jälkeen. Ohjelma sisältää sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja ja kiusaamisen vastaisia oppitunteja. XII-5

6 3. Lions Quest taitoja elämään: ohjelma nuorille yläasteelta lukioon. Tämä vaihe yhdistää henkilökohtaisen, sosiaalisen ja ajattelun kehityksen palvelutyöhän ja auttaa nuoria aikuisia itsetunnon vahvistamisessa ja hyvien yhteyksien ylläpitämisessä kouluun. Lisäksi käydään läpi taitoja joita nuoret tulevat tarvitsemaan nykyaikana työpaikoilla. Tulevat piirikuvernöörit voivat tänä vuonna toteuttaa Lions Questia paikkakunnillaan seuraavien vaiheiden avulla: 1. Lue lisää Lions Questista. a. Säätiön Lions Quest -osastolta on saatavissa useita materiaaleja koskien ohjelmaa. Materiaalit on kehitetty klubien ja piirien tueksi niiden esitellessä ohjelmaa paikallisille kouluille. b. Mene Lions Quest verkkosivuille osoitteessa tai pyydä osoitteesta 2. Ota yhteyttä paikallisiin kouluihin a. Pidä kouluille esitelmä Lions Questistä b. Ota yhteyttä vanhempain ryhmiin c. Kutsu opettajia ja muita osallistumaan klubikokoukseenne, kuulemaan Lions Questistä 3. Tukijoiden tunnistaminen a. Tutki piirin jäsenkuntaa. Kenellä on hyvät kontaktit kouluihin? Kuka ymmärtää koulutusjärjestelmää? b. Perusta pitkän aikavälin toimikunta ja nimitä hyvä Lions Quest - puheenjohtaja 4. Lions-Quest-ohjelman toteuttaminen a. Suunnittele opettajakoulutus jossa opettajista tehdään virallisia Lions Quest kouluttajia b. Hanki koulutusmateriaalia opettajille ja tukimateriaalia oppilaille ja vanhemmille 5. Tue koulua ja opettajia koko prosessin ajan LCIF on tunnistanut klubeille, piireille ja moninkertaispiireille useita hyviä toimintatapoja, jotka auttavat laajentamaan Lions Questia maailmalla: Verkostoituminen on kriittisen tärkeää: Useat parhaista Lions Questin toteuttamistavoista aloittivat pienestä, mutta laajenivat myöhemmin. Tärkeät päätöksentekijät tiesivät Lions Questista jo monen vuoden ajan. Miten ensimmäinen yhteydenotto tehtiin? Lionien kautta. Piirikuvernöörinä sinulla on parhaat ideat siitä, missä Lions Quest toimii parhaiten. Missä lionit toimivat koulujen rehtoreina omalla alueellasi? Koulujen tai koulupiirien johtajina? Kenellä piirissä on suhteita hallitukseen? Jotta voimme laajentaa Lions Questia, meidän tulee verkostoitua paremmin kouluhallinnon johtajien kanssa. Toivottavasti sinä pystyt auttamaan tässä. XII-6

7 Lions Quest tulee esitellä tapana vastata vaatimuksiin: Yksi tavallisimmista syistä miksi koulut kieltäytyvät Lions Questista on se, että niillä on pitkä vaatimuslista siitä mitä kouluissa tulee opetussuunnitelman mukaan opettaa. Mutta monet koulut ja koulupiirit haluavat osallistua tähän ohjelmaan, koska me pystymme vastaamaan hallitusten vaatimuksiin. LCIF voi auttaa laatimaan oppaan, jossa näytetään miten vaatimuksiin voidaan vastata ja sitoa ne sitten tiettyihin Lions Questin yksiköihin ja oppitunteihin. Voit käyttää tätä vastaavuutta Lions Questin mainostamisessa piirisi alueella. Toiminta koko piirin alueella: Laajeneminen voi olla erittäin hankalaa. Mutta se antaa myös parhaan mahdollisuuden kehittää vaikuttavia lukuja ja tuloksia. Lions Questin ja useimpien muiden lions-projektien suhteen menestys tuottaa menestystä. Vahvan Lions Quest -ohjelman kehittäminen yhden koulupiirin alueella auttaa meitä laajentamaan naapuripiireihin aivan kuten yhteistyö lionspiirien välillä auttaa meitä laajentumaan. LCIF voi käydä keskustelua Lions Questista kenen kanssa tahansa koulun johtajan kanssa - ylitarkastajasta yksittäiseen opettajaan - ja keskustella itse ohjelmasta ja sen toteuttamisesta parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta paras vaihtoehto on laaja ohjelma ja paras tapa saavuttaa se on käyttää omia verkostojamme kehittääksemme suhteita koulujen ylimpään johtoon. Tämä alkaa sinusta, piirikuvernööristä. Muut LCIF -aloitteet Yksi rokotus, yksi elämä: Lionien tuhkarokko-ohjelma Vuodesta 2010 LCIF on työskennellyt Measles & Rubella Initiative -hankkeessa, joka on pitkäkestoinen kumppanuusohjelma maailman kansanterveyden johtavien järjestöjen välillä. Tuhkarokkoaloitteen myötä on rokotettu jo yli miljardi lasta vuodesta Lionien osallistuminen Tuhkarokko- ja vihurirokkoaloitteeseen on keskittynyt kolmeen pääalueeseen: puolesta puhuminen paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, sosiaaliseen markkinointiin osallistuminen ja taloudellinen tuki. Rokotusten tukemisen lisäksi keskeinen prioriteetti on ollut rokotteiden toimitusjärjestelmien vahvistaminen, jotta kamppailua sairautta vastaan voidaan jatkaa. Lokakuussa 2011 LCIF sai haasteena US$5 miljoonan dollarin apurahan Bill & Melinda Gates säätiöltä tukemaan lionien tuhkarokko-ohjelmaa Yksi rokotus, Yksi elämä: Lionien tuhkarokkoaloite. Tämän apurahan kautta Gates säätiö lahjoitti yhden dollarin jokaisesta lionien keräämästä kahdesta dollarista. Näin kerättiin yhteensä US$15 miljoonaa tukemaan taistelua tuhkarokkoa vastaan. Lokakuussa 2012 saavutimme tavoitteen. Vuonna kerätty US$15 miljoonaa on auttanut rokottamaan 157 miljoonaa lasta eri puolilla maailmaa lisäksi lionit ovat suorittaneet sosiaalista liikekannallepanoa ja tiedotustoimintaa 25 maassa paikallisten ja kansallisten johtajien saamiseksi mukaan rutiinirokotusohjelmien järjestämiseen. Näin halutaan varmistaa, että kaikki lapset saavat heidän tarvitsemansa rokotukset. XII-7

8 Vuoden 2012 lopussa osana näiden toimintojen laajentamista, LCIF pyrki saamaan suuren, vastaavan summan apurahan tuhka- ja vihurirokko-ohjelmaan GAVI Alliance järjestön kautta. Käyttämällä GAVI Alliance järjestön yksityisen sektorin yhteistyökumppaneita, lionien ja LCIF:n keräämät varat tuhka- ja vihurirokon vastaiseen taisteluun saivat vastaavan summan lahjoituksina Gates säätiöltä ja Ison-Britannin kansainvälisen kehityksen osastolta (DFID). Lionien tuhka- ja vihurirokon vastaisen taistelun laajentaminen: Helmikuun ja kesäkuun välillä vuonna 2013, GAVI Alliance ja lionien johto ja henkilökunta aloittivat keskustelut monivuotisesta yhteistyösuhteesta. Lions Clubs Internationalin 96. vuosikongressissa Hampurissa lionit ja GAVI, Gates ja DFID ilmoittivat lionien sitoutumisesta laajennettuun kenttätyöhön ja US$30 miljoonan keräämiseen vuosien välillä tukemaan GAVIa ja sen yhteistyökumppaneita tuhka- ja vihurirokkorokotusten varmistamiseksi. Vastaavan rahoituksen kautta tämä LCIF:n tekemä sitoumus tarkoittaa yhteensä US$60 miljoonan dollarin suuruista summaa ja se on suurin yksityisen sektorin sitoutuminen. Tämä tulee pelastamaan monen lapsen elämän maailman köyhimmissä maissa. Lionit jatkavat myös tärkeää roolia sosiaalisen liikekannallepanon jatkamisessa paikallisten terveysministeriöiden ja johtajien kanssa tärkeimmissä maissa. Paikkakunnilla lionit koordinoivat paikallista tiedotusta ja palvelevat vapaaehtoisina rokotuskeskuksissa. Lisätietoja löytyy osoitteesta jossa voit lukea mitä paikalliset lionit tekevät tämän aloitteen tukemiseksi. Lionien edullisten kuulolaitteiden kehitysprojekti (AHAP) AHAP tekee edullisten kuulolaitteiden hankkimisen mahdolliseksi vähävaraisille ja syrjääntyneille ihmisille. Kyseisen ohjelman pilottivuosi on paraikaa meneillään Yhdysvalloissa. Kuulolaitteet maksavat 200 dollaria ja LCIF tarjoaa kolmea erilaista Rexton mallia, jotka asetetaan korvan taakse. LCIF lahjoittaa kuulolaitteita nykyisten kuulo-ohjelmien, säätiöiden ja klubien kautta. Ihmiset, jotka tarvitsevat kuulolaitteet, ottavat yhteyttä paikalliseen lionsklubiin, joka voi sponsoroida koko kuulolaitteen tai osan siitä. Lionsklubit tai piirit, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan kuulolaitteiden projektiin voivat ottaa yhteyttä säätiöön alkuun pääsemiseksi. LCIF:n apurahaohjelmat LCIF on myöntänyt yli apurahaa, yhteensä yli US$826 miljoonaa sen jälkeen kun säätiö perustettiin vuonna Apurahoja on erilaisia: SightFirst-apurahoilla on rakennettu monipuolista hoitoa antavia näköhuollon järjestelmiä taistelemaan suurimpia sokeutta aiheuttavia tauteja vastaan. Ohjelma tukee korkealaatuista, kestävän kehityksen varmistavia projekteja, jotka tuottavat näköhuollon palveluja, kouluttavat henkilökuntaa, kehittävät infrastruktuuria ja/tai tarjoavat kuntoutusta ja koulutusta alikehittyneillä alueilla. Lionien piirit ja moninkertaispiirit XII-8

9 tekevät töitä heidän alueellisen SightFirstin teknisen neuvonantajan kanssa, kun ne hakevat apurahaa. Tavalliset apurahat ovat apurahoja, joihin lionit todennäköisimmin ovat osallisina. Tavalliset apurahat ovat enintään dollarin suuruisia suoriteperusteisia avustuksia, joita myönnetään tärkeitä humanitaarisia tarpeita helpottaviin laajamittaisiin projekteihin, joissa tarvitaan välineitä tai rakennusapua. Kansainvälisillä apurahoilla (IAG) tuetaan yhteistyöprojekteja vähintään kahden maan lionsklubien välillä. Apurahojen suuruudet ovat US$5,000 ja US$30,000 dollaria, ja niillä on tarkoitus tukea suoriteperusteisesti pienehköjä kehitysprojekteja avun tarpeessa olevissa maissa. Kyseeseen tulevat esimerkiksi lääkintälähetykset, perusterveyshuolto, ruokatuotannon omavaraisuus, vammaisjärjestöt ja vesihuoltohankkeet. Rakennushankkeita ei hyväksytä. Core 4 -varat on tarkoitettu innovatiivisiin projekteihin, jotka on suunnattu lioneille keskeisten alueiden kiireellisiin tarpeisiin, kuten näön säilyttämiseen, vammaisten olosuhteiden parantamiseen, terveyden edistämiseen ja nuorison palvelemiseen. Apurahojen määrät vaihtelevat, mutta ylärajana on dollaria kolmeyhteen-suoriteperusteella. Lions Quest apurahoja on saatavana korkeintaan US$100,000. Hätäapurahat luonnonkatastrofien jälkeisen välittömän hätäavun jakamista varten myönnettävien kiireellisten apurahojen suuruus on korkeintaan 10,000 dollaria. Suurtuhoapurahat ovat suuruudeltaan US$50,000 - US$250,000 ja niiden tarkoitus on rahoittaa suurkatastrofien jälkeisiä pitkän tähtäimen jälleenrakennusprojekteja. Suurtuhoapurahoista päätetään suoraan kansainvälisen presidentin ja LCIF:n johtajan toimesta. Lionit eivät voi hakea näitä apurahoja. Nimetyt apurahat koostuvat LCIF:lle tehdyistä lahjoituksista, joiden käyttö on rajoitettu tiettyihin aktiviteetteihin ja projekteihin. Usein kysyttyjä kysymyksiä apurahoista 1. Kuinka piirit ja moninkertaispiirit anovat apurahaa? Ota yhteyttä LCIF:ään puhelimitse tai sähköpostitse Hakemukset ja lisätiedot löytyvät myös LCIF:n verkkosivulta 2. Milloin apurahahakemus pitää jättää? Hakemusten pitää olla valmiita vähintään 60 päivää ennen LCIF:n hallituksen kokousta. SightFirst apurahahakemukset tulee osoittaa SightFirst:n neuvoa antavalle toimikunnalle (SightFirst Advisory Committee, SAC) 90 päivää ennen toimikunnan kokousta LionsQuest apurahahakemusten tulee olla perillä 60 päivää ennen Lions Quest:n neuvoa antavan toimikunnan (Lions Quest Advisory XII-9

10 Committee, LAC) kokousta. Ota yhteyttä Säätiöön tiedustellaksesi näiden kokousten ajankohtia tai vieraile verkkosivuilla. Hallitus kokoontuu kolmesti vuodessa ja SAC ja LAC kahdesti. 3. Mitä ominaisuuksia LCIF edellyttää apurahahakemukselta? Projektin pitää ratkaista tärkeä humanitaarinen tarve, palvella suhteellisen suurta ihmismäärää, olla kustannustehokas ja ylittää paikallinen varainkeruukyky. Budjetissa pitää olla runsaasti rahoitusta paikallisilta lionorganisaatioilta, siitä pitää näkyä selvästi lionhenkisyys ja lionien osanotto ja sillä pitää olla piirihallituksen ja/tai moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston hyväksyntä. 4. Voiko yksittäinen klubi saada apurahaa? Useimmat apurahat edellyttävät piirin, joko yksittäis-, osa- tai moninkertaispiirin osanottoa. Kansainvälinen apuraha (IAG) mahdollistaa sponsoroivan lionsklubin tai piirin yhteistyön isäntäklubin tai piirin kanssa hankkeen toteutusmaassa. Huomaa, että vaikka yksittäiselle klubille myönnettävissä apurahoissa on rajoitus, klubi voi osallistua rajattomaan määrään apurahoin rahoitettuja palveluprojekteja. 5. Myöntääkö LCIF apurahoja suoraan yksilöille? Ei, yksilöapurahoihin ei ole ohjelmaa. Sen sijaan LCIF-apurahat myönnetään lionspiireille, moninkertaispiireille ja klubeille. 6. Millä tavoin Core 4 apurahat poikkeavat standardiapurahoista? Tavallisilla apurahoilla tuetaan monia erilaisia lionien johtamia suuren mittakaavan humanitaarisia hankkeita, joissa rahoitusta tarvitaan etupäässä laitteisiin tai suuriin rakennushankkeisiin. Standardiapurahat ovat ns. matchingapurahoja, mikä tarkoittaa, että apurahan saajan tulee koota vähintään vastaava summa muista rahoituslähteistä apurahan saadakseen. Standardiapuraha on suuruudeltaan korkeintaan US$ Core 4 -apurahat on rajoitettu erittäin tarkasti määritettyihin hankkeisiin neljällä palvelualueella: Core 4 - prioriteettihankkeet määritetään etukäteen, ja Core 4 -apurahahakemuksen täytyy liittyä näihin prioriteetteihin liittyvän hankkeen rahoittamiseen. Luettelo nykyisistä Core 4 -rahoitusprioriteeteista on LCIF:n verkkosivuilla Lisäksi useimmat Core 4 apurahat ovat myös matching-apurahoja, joissa lionien lahjoituksiin vastataan suhteessa 3 :1. Apurahaa myönnetään enintään dollaria useimpiin Core 4 -apurahoihin. 7. Mitä eroa on SightFirst-hankkeella ja muilla näköhankkeilla? Yleensä ottaen SightFirst-hankkeiden täytyy keskittyä sokeuden pääsyihin suuressa mittakaavassa. Näiden hankkeiden tulee olla kestäviä ja niillä tavoitetaan ihmisiä, joille ei tarjota riittävästi palveluja tai jotka saavat näönhoitopalveluja rajoitetusti tai eivät lainkaan. Näkökykyyn liittyvät projektit, joissa ei täytetä näitä vaatimuksia, mutta jotka keskittyvät esimerkiksi terveydenhuollon missioihin tai paikallisten sairaaloiden tarvikkeiden päivittämiseen, voivat saada Kansainvälisen avun tai Tavallisen apurahan. XII-10

11 8. Miten LCIF-apurahat rahoitetaan? Apurahat ovat mahdollisia kaikkialla maailmassa toimivien lionsklubien ja yksittäisten jäsenten lahjoitusten ansiosta. LCIF ei saa osuutta lionien jäsenmaksuista. Myös lahjat säätiöiltä, yrityksiltä, valtioilta ja muilta ei-lionstahoilta, sekä lahjoitusten korkotulot lisäävät varojen määrää. LCIF-viestintä LCIF tarjoaa monia laadukkaita resursseja, joiden avulla lionjohtajat ja lionit voivat mainostaa säätiötä ja oppia tuntemaan sen. LCIF:n verkkosivulla on PowerPoint-esitysten ja ladattavien esitteiden tapaisia resursseja sekä tietoa apurahoista, Melvin Jones -jäsenyyksistä, kannattajajäsenyyksistä ja monista muista aiheista. Paperikopioita materiaaleista voidaan tilata ottamalla yhteyttä LCIF:ään. Verkkosivulta löytyvät myös uusimmat tiedot apurahoista ja muista uutisista. Piirikuvernöörit voivat saada piirin lahjoitustiedot ja apurahojen historian ottamalla yhteyttä LCIF:ään tai piirin LCIF-koordinaattoriin. Erityyppiset apurahat ja hakuohjeet selitetään LCIF:n verkkosivulla. Tilaa LCIF:n puheenjohtajan sähköpostiviestit, joissa on puheenjohtajan viesti. Joka kuukausi lähetettävissä viesteissä on uusimmat uutiset ja ohjelmatiedot. Viestit lähetetään kaikilla järjestön kielillä. Ota yhteyttä LCIF:ään osoitteessa jotta alat saamaan näitä viestejä säätiöstä. LCIF-julkaisut Julkaisujen tiedostoja virallisilla kielillä (paitsi milloin mainitaan toisin) voidaan ladata LCIF:n verkkosivuilta Lionien jäsenkeskuksesta. Yleiskatsausjulkaisut LCIF Yhdellä silmäyksellä (LCIF-600) Numeroina (By the Numbers) (LCIF-106) LCIF-ohjelmat (LCIF-603) LCIF-apurahat (LCIF-604) LCIF:n tiedotustoiminta (LCIF-605) Paras kansalaisjärjestö jonka kanssa tehdä yhteistyötä -mainos (LCIF-609) LCIF tarjoaa hätäapua tuhoalueille (LCIF-104) Kannattajajäsenen hakemus (LCIF-120) XII-11

12 Melvin Jones -jäsenyyshakemus (LCIF-42M) Ohjeet MJF-jäsenyyden hakemiseen sekä hakulomake Lahjoitus ja tunnustukset (LCIF-42R) Vuosikertomus (LCIF-30) SightFirst ForSight Newsletter (SF-206) SightFirst: Lionien näkökyky kaikille- yleisesite (SF-207) Apurahajulkaisut Tavallisen apurahan kriteerit/hakeminen (LCIF-27) LCIF:n tavallisen apurahan anominen (LCIF-109) LCIF kansainvälisen avun apurahahakemus (IAG-1) Miten anotaan LCIF:n kansainvälistä apurahaa (LCIF-110) SightFirst-apurahan hakemus (LCIF-40) Hätäapurahahakemus (LCIF-47) Hätäapurahan loppuraporttilomake (LCIF-25A) Lions-Quest Lions Quest -yleiskatsaus US (LQ 6) Lions Quest -yleiskatsaus Kansainvälinen (LQ 12) Lions Quest Prospectus LCIF DVD LCIF:n videot ovat tehokas tapa näyttää LCIF:n arvo. DVD:tä voi näyttää lioneille klubikokouksissa ja piirin vuosikokouksissa sekä tarjota niitä paikallisille TV-asemille tai näyttää niitä ei-lioneille, jotta he oppivat säätiön vaikutuksesta. Monet videot on käännetty kaikille virallisille kielille. Alla on lista DVD:stä: LCIF on teidän säätiönne Lionit ovat.lcif Hätäavun antaminen LCIF:n kautta XII-12

13 LCIF:n lahjoittajien tunnustusohjelma SightFirst II: Katsotaan eteenpäin Lions Quest: Taidot elämää varten (vain verkossa) Lions Quest: Maailmanlaajuinen menestystarina (osa Lions Questin ohjelmapakettia) Lionien tuhkarokkohanke: Pilottivuoden juhlistaminen (vain verkossa) Työmme laajentaminen: Lions Quest (vain verkossa) Changing Lives Through Opening Eyes (vain verkossa) Lapsuusiän kaihialoite: Yhteistyöohjelma (vain verkossa) Hätäapua Joplinissa (vain verkossa) Säätiömme kasvattaminen (vain verkossa) Supermyrsky Sandyn jälkeinen hätäapu (vain verkossa) LCIF tarkoittaa toimintaa (vain verkossa) Tuemme LCIF:ää (vain verkossa) Hätäapu Mooressa, Oklahomassa (vain verkossa) Juhlitaan lasten näkökykyä (vain verkossa) Voit tilata näitä lähettämällä sähköpostia osoitteella tai katsoa niitä verkossa LCIF-yhteistyösuhteet Yritys-, kansalaisjärjestö- ja hallituskumppanit LCIF on kiitollinen yritys-, kansalaisjärjestö- ja valtiollisten kumppaneidensa anteliaisuudesta. Kumppanit eivät jaa pelkästään varoja, vaan ne ilmentävät samaa humanitaarisuuden henkeä ja sitoutumista apua tarvitsevien elämän parantamiseen ja monet niistä tarjoavat asiantuntija-apua ja ottavat johtoaseman teknisten sovellusten toteuttamisessa. Näiden kumppanien ansiosta LCIF ja lionit ovat voineet laajentaa ohjelmia, perustaa uusia hankkeita ja laajentaa monille paikkakunnille tarjoamiamme palveluja. Muutamia tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat: Bausch + Lomb: tekee yhteistyötä LCIF:n kanssa Lapsuusiän kaihialoitteen kehittämiseksi. Vuodesta 2010, Bausch + Lomb on myöntänyt LCIF:lle USD joka vuosi tukemaan tutkimusta ja apurahoja, jotka kasvattavat kapasiteettia tunnistamaan, rahoittamaan ja edistämään innovatiivisia tapoja hoitaa lapsuusiän kaihia ja sairauksia. Näin autetaan pitkällä aikavälillä lapsia, heidän perheitään ja paikkakuntiaan. Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF): rahoittaa Lionien tuhkarokko-ohjelmaa yhdessä LCIF:n kanssa. Gates Foundation on johtaja maailmanlaajuisiin terveysongelmiin puuttumisessa, etenkin sellaisiin, joihin ei usein kiinnitetä juurikaan huomiota teollisuusmaissa. Tämä yhteistyösuhde aloitettiin vuonna 2010, kun paikalliset lionit auttoivat varmistamaan 41 miljoonan lapsen rokottamisen neljässä Afrikan maassa. Vuonna 2012 BMGF haastoi lionit keräämään USD10 miljoonaa tuhkarokkoohjelman tukemiseksi ja säätiö myöntää USD1 jokaisesta lionien keräämästä USD2 XII-13

14 dollarista. Tämä haastelahjoitus on LCIF:n historian suurin lahjoitus ja sen tuloksena lionit ja BMGF lahjoittavat yhteensä USD15 miljoonaa tuhkarokkoaloitteelle. Gates säätiö on myös antanut lisää varoja lionien tiedotustyölle yli 25 maassa. Alkaen heinäkuussa 2013, BMGF tulee antamaan dollarin jokaisesta LCIF:n keräämästä dollarista tuhka- ja vihurirokkorokotusten antamiseksi LCIF:n uuden ja laajennetun yhteistyösuhteen kautta GAVI Alliance järjestön kanssa. Essilor International: selvittää yhteistyössä lionien kanssa instituutioita alueilla, joilla on merkittäviä sokeudenehkäisytarpeita ja niukasti URE-palveluja (korjaamattomia taittovirheitä). Essilor harkitsee pyyntöjä linssien ja laboratoriokalusteiden toimittamisesta omakustannushintaan, auttaa kouluttamaan vapaaehtoisia lionien näkökeskuksissa tekemään uusia laseja vähävaraisille ihmisille tietyissä pilottimaissa ja etsii asiakkaita, jotka ostavat kierrätysmateriaalit lionien silmälasien kierrätyskeskuksista. Johnson & Johnson Vision Care (Asia Pacific): on antanut 2,4 miljoonaa dollaria, jolla on rahoitettu 18 miljoonan lapsen kouluissa tehtäviä Sight for Kids -seulontoja köyhillä alueilla Aasiassa vuodesta 2002 lähtien. Sight for Kids -ohjelmaan kuuluu opettajien ja paikallisten asukkaiden kouluttaminen, näönhoidosta tiedottaminen, opettaminen ja lasten näköseulonnat yhteistyössä koulujen kanssa. Lisäksi ohjelman kautta hankitaan silmälaseja ja jatkohoitoja niitä tarvitseville lapsille. Seulontoja koordinoivat paikalliset lionit, paikallinen lääkintähenkilökunta ja Johnson & Johnsonin VisionCare -henkilökunta. Merck & Co., Inc.: Merck on lahjoittanut 148 miljoonaa Mectizan -annosta LCIF:lle ja lioneille, joilla ehkäistään jokisokeutta Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Yhteistyökumppanit Yhteistyöllä voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden kanssa LCIF parantaa resurssiensa käyttöä ja saavuttaa paljon enemmän kuin mihin pystyisimme yksin. Jotkut LCIF:n tärkeimmistä yhteistyökumppaneista ovat: The Carter Center: LCIF on myöntänyt Carter Centerille yli 42 miljoonaa dollaria LCIF:n SightFirst apurahoina onkosersiaasin eli jokisokeuden kontrolloimiseen Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Merck lahjoittaa lääkkeet näihin jokisokeuden kontrolliohjelmiin. LCIF tekee yhteistyötä Carter Centerin kanssa myös trakooman vastaisessa taistelussa Etiopiassa, Malilla ja Nigerissä ja tähän on myönnetty USD14 miljoonaa. Pfizer Inc. lahjoittaa lääkkeet trakooman hallintaohjelmiin. Special Olympics International: Kumppanuus Erityisolympialaisten kanssa Erityisolympialaisissa tarjoaa ilmaisia näöntarkastuksia ja tarvittaessa ilmaisia silmälaseja ja suojalaseja tietyissä Special Olympics -tilaisuuksissa. Urheilijat tutkitaan myös glaukooman ja muiden silmäsairauksien varalta. Vuodesta 2001 yli erityisolympialaisten osallistujaa on päässyt näöntarkastukseen ja heistä on saanut ilmaiset silmälasit. Näöntarkastukset ja silmälasit ovat auttaneet näkökyvyn XII-14

15 paranemiseen alipalveltujen väestönosien keskuudessa. LCIF on lahjoittanut ohjelmalle 15 miljoonaa dollaria. World Health Organization: LCIF tekee yhteistyötä Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa neljän suuraloitteen parissa. Parannettavan lapsuusiän sokeuden poistaminen on maailmanlaajuinen projekti lapsuusiän sokeutta vastaan. Ohjelma on tukenut projekteja yli 30 maassa, joissa on autettu 121 miljoonaa lasta ja nyt keskitytään parhaiden toimivien laitosten tukemiseen 10 maassa seuraavan kahden vuoden aikana. Lisäksi LCIF ja WHO tekevät myös yhteistyötä vastatakseen uusiin uhkiin liittyen maailmanlaajuiseen diabetes-epidemiaan kehitysmaissa. Lionit ja WHO tekevät yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa selvittääkseen sokeutta aiheuttavan trakooman levinneisyyden ja vakavuuden ennen kuin laaditaan mahdollinen toimintasuunnitelma. WHO:n sokeuden ja kuurouden vastainen osasto on antanut teknistä tukea SightFirst - ohjelmalle vuodesta Tähän apuun sisältyy seuranta- ja arviointivierailut lionsjohtajien ja LCIF:n henkilökunnan kanssa, SightFirst-hakemusten käsittely ja LCIF:n SightFirst neuvoa-antavan toimikunnan sihteerinä toimiminen. Palkinnot Friend of Humanity -palkinto: LCIF:n Friend of Humanity -palkinnolla annetaan tunnustusta tarkkaan valituille lioneille, enintään 50:lle vuodessa, jotka ovat palvelleet LCIF:ää poikkeuksellisen hyvin ja kauan. Palkinto on tarkoitettu lioneille, jotka ovat tuottaneet LCIF:lle merkittävää taloudellista tukea tai auttaneet lisäämään säätiön merkitystä ja identiteettiä. LCIF:n puheenjohtaja valitsee saajat ja palkinnonsaajalle luovutetaan nauhallinen kultamitali. Palkinto voidaan myöntää henkilölle vain kerran. Helping Hands -palkinto: LCIF Helping Hands -palkinnolla annetaan tunnustusta lioneille, jotka edistävät LCIF:n tunnettuutta ja tukea klubin, alueen, piirin tai moninkertaispiirin tasolla. Vuosittain myönnettävien palkintojen määrää ei ole rajattu, ja palkinto voidaan myöntää samalle henkilölle useita kertoja. LCIF:n puheenjohtaja päättää palkinnoistaja palkinnonsaajat saavat rintaneulan. Klubeille Klubin plakaatti: Klubin plaketilla annetaan tunnustusta lionsklubeille, jotka lahjoittavat LCIF:lle vähintään 1000 dollaria. Pyydettäessä klubi voi saada plaketin sijaan lippumerkin ja chevron-merkin. MJF-lippumerkki: Klubille luovutetaan Melvin Jones -jäsenen lippumerkki ja chevronmerkki, kun ensimmäinen klubin jäsen saa Melvin Jones -jäsenyyden. Klubi saa chevron-merkin seuraavina vuosina, kun joku jäsenistä saa MJF-kunnianosoituksen. 100 prosentin MJF -lippu: Klubi saa 100 prosentin Melvin Jones -jäsenyys - palkintolipun, kun klubin kaikki nykyiset jäsenet ovat Melvin Jones -jäseniä. Lisäksi LCIF:n johtaja luovuttaa klubille kunniatodistuksen kansainvälisessä vuosikongressissa. XII-15

16 100 prosenttia kannattajajäseniä -lippumerkki: Klubit saavat 100 prosenttia kannattajajäseniä -lippumerkin ja chevron-merkin ensimmäisellä kerralla, kun klubin jokaisesta jäsenestä tulee kannattajajäsen. Klubit saavat chevron-merkin jokaisesta myöhemmästä vuodesta, jona saavutetaan sataprosenttinen kannattajajäsenyys. Lions Quest -lippumerkki: Lions Questia sponsoroivat lionsklubit saavat lippumerkin. Piirikuvernööri, Lions Quest -puheenjohtajat tai lionsklubi voi pyytää lippumerkkiä. Viiden parhaan klubin todistukset: Jokaisen vaalipiirin viisi eniten LCIF:lle lahjoittanutta klubia saa todistuksen. Piireille Lions Quest -saavutukset piirissä: Piirit, jotka sponsoroivat Lions-Quest-ohjelman koulutusta yhdelle tai useammalle (pronssitodistus), kuudelle tai useammalle (hopeatodistus) ja 12 tai useammalle (kultatodistus) voivat saada piirin Lions Quest - palkinnon. Allekirjoitetut todistushakemukset tulee lähettää Lions Questiin viimeistään 15. toukokuuta. 100% tuen kiitostodistus: Piirit, joissa jokainen klubi tekee toimivuoden aikana lahjoituksen LCIF:lle, saavat kiitostodistuksen. Piirikuvernööri ja piirin LCIF-johtaja saavat myös 100 prosentin klubien tuki -kiitostodistuksen. Lahjoitusten tulee olla vähintään US$100 per klubi. Viiden parhaan todistus: Viisi LCIF:lle eniten lahjoittanutta piiriä vaalipiirin alueella saavat Viiden parhaan todistuksen. Piirin LCIF-koordinaattori ja piirikuvernööri saavat myös todistuksen. Viiden parhaan piirin per jäsenmäärä vaalipiirissä ja piirin LCIFkoordinaattori ja piirikuvernööri näissä piireissä saavat myös todistuksen. Paras MD -todistus: Vaalipiirin alueen eniten lahjoituksia tehneen moninkertaispiirin MD-koordinaattori saa todistuksen. Tavat LCIF:n tukemiseksi Tunnustukset Melvin Jones -jäsenyys: Yksilöt, jotka lahjoittavat US$1 000 sekä henkilöt joiden nimissä sellainen lahjoitus tehdään, tunnustetaan Melvin Jones -jäseniksi. Melvin Jones -jäsenet saavat rintamerkin ja omistuskirjoituksella varustetun plaketin. Heidän nimensä näytetään kansainvälisen päämajan LCIF-huoneessa olevassa tietokonepäätteessä ja he saavat rintaneulan eri tasoista. Melvin Jones -jäsenyyteen hyväksyttävät lahjoitukset voidaan tehdä seuraavissa kategorioissa: tuhkarokko, suurin tarvealue, hätäapu, humanitaariset tarpeet (mukaan lukien tuhkarokko), näkökyky ja nuoriso. XII-16

17 Progressiivinen Melvin Jones -jäsenohjelma: Henkilöt, jotka ovat jo MJF-jäseniä, voivat jatkaa Progressiivinen Melvin Jones -ohjelmassa. Yksilöt, jotka antavat alkuperäisen lahjoituksen jälkeen US$1000, liitetään progressiiviseen ohjelmaan. Melvin Jones -jäsenet saavat jäsenmerkin lahjoituksen määrää vastaavasti. PMJFohjelma antaa tunnustusta jokaisesta US$1000 lahjoituksesta aina US$ saakka. Kun on saavutettu US$ taso, arvokkaat rintamerkit myönnetään jokaisesta US$ suuruisesta lahjoituksesta. Kannattajajäsen: Lahjoittajat saavat rintamerkin US$20:n, US$50:n ja US$100:n lahjoituksesta. Marraskuu on kannattajajäsenkuukausi. Ole hyvä ja anna lahjoituksesi klubin sihteerille, jota pyydetään keräämään ne ja lähettämään LCIF:n lahjoittaja- ja talouspalvelujen osastoon yhdessä lahjoittajien nimiluettelon kanssa marraskuun loppuun mennessä. Rintamerkit lähetetään klubille luovutettaviksi. (Vaikka kannattajajäsenen kuukausi onkin marraskuu, lahjoituksia otetaan vastaan kautta vuoden.) Kunniajäsenten luettelo: Kunniakirja annetaan yksilöille, jotka lahjoittavat US$100 sekä saajan nimi lisätään kv. päämajassa olevaan säätiön kunnialuetteloon lahjan saamisvuonna. Humanitarian Partners -ohjelma: The Humanitarian Partner ohjelmassa annetaan tunnustusta henkilöille, joiden yhteenlaskettu lahjoitussumma on vähintään US$ Ohjelmassa on nyt uudet tasot rintamerkeissä ja niiden mukaisesti annetaan tunnustusta US$ suuruista lahjoituksista aina US$ tasolle saakka. Kuten PMJF-ohjelmassa, jokaisella tasolla on oma ainutlaatuinen rintamerkki, jossa on erilainen kivi ja metallilaji. Tunnustus yrityksille: Omistuskirjoituksella varustettu plaketti annetaan yrityksille, jotka antavat säätiölle ilman määrättyä käyttötarkoitusta vähintään US$1000. LCIF:n muistolahjoitukset: Yksilöt voivat tukea säätiötä monin eri tavoin. Yhdysvalloissa yksityiset henkilöt voivat esimerkiksi testamentata LCIF:lle käteistä ja osakkeita; merkitä säätiön edunsaajaksi henkivakuutukseen tai perustaa säätiön, jonka tulot menevät LCIF:lle. Lahjoitussuunnitelmat antavat säätiön humanitaarisesta työstä kiinnostuneille yksilöille suurempia mahdollisuuksia kartuttaa tukensa arvoa. Maksuohjeet lahjoituksille 1. Valitse varojensiirtomenetelmä Monilla mailla on omat järjestelmänsä ja ohjeensa suorittamiseksi. Alla olevat ohjeet ovat vain yleisohjeita, joita tulee noudattaa oman maan sovittujen käytäntöjen tukena. Luottokortit Maksuvälineinä käyvät Visa, MasterCard, Discover tai American Express. Säätiöllä tulee olla tiedossa kortin haltijan nimi, luottokortin numero sekä XII-17

18 voimassaolopäivämäärä. Jos lahjoitus halutaan merkitä muulle henkilölle tai taholle kuin kortinhaltijalle itselleen, tulee lahjoituksen saajan tiedot merkitä selkeästi. Luottokorttimaksuja ei hyväksytä puhelimitse. Jos tarvitset apua luottokorttimaksun suorittamisessa verkossa, ota yhteyttä lahjoittajapalveluun numerossa (630) Maksut voidaan suorittaa verkossa Sähke- / tilisiirrot Pankkisiirto Yhdysvaltain dollareina suoraan LCIF:n pankkitilille on tehokkain tapa lähettää lahjoitus. Kun haluat siirtää varoja omasta pankistasi LCIF:n tilille, ota pankkiin mukaan ylläolevat tiedot ja tarvittava rahasumma (plus pankkimaksut) paikallisena valuuttana ja pyydä pankkisiirto Yhdysvaltain dollareina LCIF:n pankkiin. Pankkisiirto JPMorgan Chase Bank, N.A. 10 S. Dearborn Street Chicago, IL USA ABA-reititysnumero Tilin nimi: Lions Clubs International Foundation Tilinumero: Swift-tunnus: CHASUS33 Lockbox Lions Clubs International Foundation Department 4547 Carol Stream, IL USA Overnight Lockbox Courier JP Morgan Attn: Lions Clubs Int l LBX S. Dearborn, 6 th FL Chicago, IL USA Lähetä sähköpostitse, faksaa tai postita sen jälkeen kopio kuitista tai pankkisiirtolomakkeesta LCIF:lle. Muista merkitä lahjoittajan nimi (jos lion, merkitse myös kansainvälinen jäsennumero) ja klubin numero. Nämä tiedot tarvitaan jotta tilille maksettu summa voidaan tunnistaa ja kohdentaa oikeaan tarkoitukseen. Talletus paikalliselle LCI:n tilille Maissa, joissa LCI:llä on pankkitili, tilisiirrossa voi käyttää paikallista valuuttaa. Tarkista järjestön virallinen vaihtokurssi klubin kuukausittaisesta tiliotteesta. Kun XII-18

19 varat talletetaan paikalliselle tilille, on tärkeää faksata, lähettää postitse tai sähköpostitse kuitti talletuksesta sekä tiedot kenelle lahjoitus tulee merkitä. 2. Anna tarvittavat tiedot Riippumatta siitä mitä maksutapaa käytetään, tulee aina seuraavat tiedot toimittaa säätiölle, lahjoituksen kirjaamista ja varojen kohdistamista varten: Lahjoittajan nimi Henkilön tai muun tahon nimi jonka nimeen lahjoitus tehdään (merkitse jos sama kuin lahjoittaja) Lahjoittajan klubin nimi ja numero Lahjoituksen summa Erityisohjeet, kt.: o Sitoumuksen täyttäminen o Klubin sitoumuksen täyttäminen Maksun tiedot: o Shekki o Luottokortin tiedot o Pankkisiirron kuitti o Kuitti paikallisesta tilisiirrosta 3. Muista tunnustus On olemassa monia tapoja joilla antaa tunnustusta klubille tai yksittäiselle jäsenelle, kunnianosoituksena heidän panoksestaan. Jotta jokainen tunnustus täyttäisi humanitäärisen palvelun tarkoituksen, voi kunkin tunnustuksen nimetä vain yhteen tarkoitukseen. Lajoituksen suorittaessasi, merkitsethän selkeästi minkä tunnustusmuodon haluat saada ja toimita sen mukaan tarvittavat lomakkeet ja toimitusohjeet. Melvin Jones Fellowship tai Progressiivinen Melvin Jones Fellowship Kannattajajäsenen rintamerkki Klubin plakaatti Yritysplakaatti Muistolahjoitukset Usein kysyttyjä kysymyksiä lahjoituksista 1. Mitä eroa on rajoitetulla ja rajoittamattomalla lahjoituksella? Rajoittamattomat lahjoitukset ovat kaikkein tärkein lahja jonka LCIF voi saada. Niitä ei ole merkitty vain yhtä tiettyä kohdetta varten, vaan ne kohdistetaan tukemaan kaikkia LCIF-ohjelmia tarpeen mukaan. Säätiö antaa nyt jäsenille mahdollisuuden tukea taloudellisesti viittä eri ohjelma-aluetta: suurin tarve-alue, hätäapu, humanitaariset tarpeet (mukaan lukien tuhkarokko-ohjelma) sekä näkökyky ja nuoriso. Rajoittamattomalla lahjoituksella sekä tuella näille viidelle eri osa-alueelle voi hankkia minkä tahansa tunnustuksen, mukaan lukien Melvin Jones jäsenyyden. XII-19

20 Rajoitetut lahjoitukset kohdistetaan tiettyihin tarkoituksiin, kuten luonnonkatastrofirahastoihin tai tiettyihin aloitteisiin, kuten SightFirst II-kampanjaan. Rajoitettuja lahjoituksia voi suorittaa vain tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä LCIF:ään ennen rajoitetun lahjoituksen suorittamista. Rajoitettuja lahjoituksia ei voi käyttää MJF-tunnustuksen hankintaan, ellei tapauskohtaisesti ole niin päätetty LCIF:n hallituksen toimesta. 2. Pitäisikö lahjoitukset kerätä yhteen ja lähettää LCIF:lle tietyin väliajoin? Varat kannattaa toimittaa viivyttelemättä. Tämä mahdollistaa lahjoittajan tietojen ylläpidon ja LCIF:n tunnustusten ja palkintojen myöntämisen ajallaan. Lisäksi pitkään säilytetyt shekit saattavat vanhentua, jolloin joudumme pyytämään lahjoittajalta uuden shekin. 3. Voidaanko tunnustuslomake, kuten Melvin Jones -jäsenyys, lähettää ennen kuin LCIF on vastaanottanut lahjoituksen? LCIF:n säännöt määräävät, että päämajan on vastaanotettava lahjoitus ennen kuin tunnustus voidaan lähettää. Jotta tunnustuksen käsittely sujuisi virheittä ja ripeästi ja se voitaisiin lähettää nopeasti, liitä mukaan tarvittavat asiakirjat, kuten täytetty Melvin Jones -jäsenyyshakemus. 4. Onko LCIF:lta saatavissa raportteja lahjoittajista? Kyllä. LCIF toimittaa piirikuvernööreille ja piirien ja moninkertaispiirien LCIF-johtajille neljännesvuosittain tiedot lahjoituksista sekä muita raportteja. Nämä virkailijat voivat käyttää raportteja antamaan tietoja lahjoituksista ja tunnustuksista. 5. Onko muita tapoja tehdä lahjoitus LCIF:lle? Kyllä. Esimerkiksi osakkeet, suunnitelmalahja, matching giftsomaisuuden muodossa tehty lahjoitus, arvopaperit, jne. Lisätietoja saat LCIF:n henkilökunnalta ja verkkosivuilta XII-20

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ (LCIF)

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ (LCIF) LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Puh: +1 630-468-6901 Faksi: +1 630-571-5735 lcif@lionsclubs.org www.lcif.org LCIF:n tehtävä Tukea paikkakuntiaan

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT

TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT Tunnustus LCIF:lle tehdyistä lahjoituksista Kaikki lahjoitukset ovat tärkeitä Maailman kaikki lionit tekevät yhteistyötä, jotta voimme antaa apua ja toivoa ihmisille,

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen Lions Clubs International District 107-I-Finland

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA TAVALLISTEN APURAHOJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SÄÄNNÖT TEHTÄVÄLAUSUNTO JA APURAHOJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS LCIF:n tavalliset apurahat antavat rahoitusta

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - VAIKUTTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 PERUSTAMISEEN. ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 22.8.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö SUOMEN LEOT Leijonien oma nuorisojärjestö Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne, VIC, Australia Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne,

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 1: Yleiskatsaus tehtävistä ja velvollisuuksista TYÖKIRJA Tämän moduulin tarkoitus on antaa sinulle yleiskäsitys lohkon puheenjohtajan tehtävistä.

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin tilintarkastusta koskevat suunnitelmat koskien

Lisätiedot

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08 Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 Nuorisotyötoimikunta jakaantuu neljään osa-alueeseen: Nuorisovaihto, Lions Quest, Päihteiden vastainen työ ja Leo-toiminta. Osa-alueiden vetäjät ovat Ulla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Yhdessä Me palvelemme. Jimmy Ross 2007-2008 LCIF:n puheenjohtaja

Yhdessä Me palvelemme. Jimmy Ross 2007-2008 LCIF:n puheenjohtaja Lions Clubs International Foundation VUOSIKERTOMUS 2007-2008 Viesti LCIF:n puheenjohtajalta Viime vuosi oli ennätysten vuosi LCIF:lle. Lionien anteliaisuus ja halu osallistua SightFirst II -kampanjaan

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 IPDG Kalevi Sillanpää 21.4.2016 1 Valmennuksen sisältö, kevät 2016 1. Valmistautuminen presidentin tehtävään Presidentin rooli johtajana, lionismin arvot,

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

Organisaatio Mitä titteleiden takana?

Organisaatio Mitä titteleiden takana? Lions Clubs International MD 107 Finland Organisaatio Mitä titteleiden takana? Uusien leijonien koulutus- ja keskustelutilaisuus 3.10.2013 DC Leena Lehtonen LION-ORGANISAATIO Lionit Lions-klubit Piirit

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus Taustalla kauden 2011-2012 teemat Järjestön teema Me palvelemme Kv presidentin Wing-Kun Tamin teema Minä luotan Kotimainen teema Vastuu on minun Piirin

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Euroopan nuorisosäätiö

Euroopan nuorisosäätiö Euroopan nuorisosäätiö Tukemassa Euroopan nuorisoa Nuorisolle omistautunut Vuoropuhelu Mahdollisuus Yhteisö Kumppanuus Koko sydämestä Interaktiivinen Joustava Vaihtoja Ammattimainen EUROOPAN NEUVOSTO Euroopan

Lisätiedot

2015-2016 Sisällysluettelo

2015-2016 Sisällysluettelo 2015-2016 Sisällysluettelo I. Piirikuvernöörin tiimi Piirikuvernööri... I-1 Ensimmäinen varapiirikuvernööri... I-2 Toinen varapiirikuvernööri... I-4 Tehokkaat piirikuvernööritiimit... I-6 II. Kansainvälinen

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Lions-järjestö perustettiin Chicagossa

Lions-järjestö perustettiin Chicagossa Lions-järjestö perustettiin Chicagossa 7.6.1917 Melvin Jones 1879-1961 7.5.2014 PV MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ BOSTON, MASSACHUSETTS, USA KESÄKUUTA 2006

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ BOSTON, MASSACHUSETTS, USA KESÄKUUTA 2006 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ BOSTON, MASSACHUSETTS, USA 24 29. KESÄKUUTA 2006 1. Hylättiin piirikuvernööriä koskeva valitus piirissä 324-C2 (Intia) ja julistettiin lion Dr. Nandan

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Jatkotason mentoriopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta Menestyksellinen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen kansainvälinen rahasto maanpäällisen paratiisin perustamiseksi perustamisyhdistyksen säännöt

Maailmanlaajuinen kansainvälinen rahasto maanpäällisen paratiisin perustamiseksi perustamisyhdistyksen säännöt Maailmanlaajuinen kansainvälinen rahasto maanpäällisen paratiisin perustamiseksi perustamisyhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Yhdistys Maailmanlaajuinen kansainvälinen rahasto maanpäällisen paratiisin

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja. Alue PNAT marraskuu 2012

Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja. Alue PNAT marraskuu 2012 Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja Alue PNAT marraskuu 2012 Kolme tarkastelutapaa Mitä varoja olemme keränneet ja mihin LCIF:n kampanjoihin? Mitä tukea LCIF:ltä voisi

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake 1 Lokakuu 2010 Pohjoismainen energiakunta -tunnustusta koskeva hakemus

Lisätiedot

Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen. Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2

Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen. Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2 Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2 Päivitetty piireiltä saatujen virallisten ja epävirallisten kommenttien perusteella. Esityksen sisältö Piirirakennetyöryhmä ja sen tavoitteet

Lisätiedot

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Global Grant hankkeiden haku piirissä 1420 Oikeus hakea Global Grant apurahoja edellyttää piiriin 1420 kuuluvalta klubilta että, se on rekisteröity

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Lions Quest -Elämisen taitoja

Lions Quest -Elämisen taitoja Lions Quest -Elämisen taitoja C-Piirin LQ puheenjohtaja Lasse Särkimäki LIONS QUEST ELÄMISEN TAITOJA Lions Quest - Elämisen taitoja Tavoitteena on antaa opettajille ja kasvattajille välineet opettaa lapsille

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015 Presidentti Joe Preston lauma (pride of lions) on Leijonien leijonaperhe, jollaisia elää Afrikan keskiosien savannialueilla. Jokaisella lauman jäsenellä

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi

Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi Viimeksi päivitetty 26.02.2013 14:34 1. NIMI Piirin nimi on LIONS-PIIRI 107-. Ohjesäännössä yhdistystä nimitetään piiriksi. Piirin toimintaalue on Lions Clubs Internationalin

Lisätiedot

LUKU XIX PR-TOIMINTA

LUKU XIX PR-TOIMINTA LUKU XIX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland ZA4540 Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer / Flash Eurobarometer Flash on Higher Education Reform (DG EAC/A2) Final Questionnaire

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot