ao.a.in. ' 02o1 o l NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMAN ILMOITUS YMPÄRIS- TÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN REKISTERÖINTIÄ VARTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ao.a.in. ' 02o1 o l3 21. 08. 2013 NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMAN ILMOITUS YMPÄRIS- TÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN REKISTERÖINTIÄ VARTEN"

Transkriptio

1 ao.a.in. ' 02o1 NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMAN ILMOITUS YMPÄRIS- TÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN REKISTERÖINTIÄ VARTEN ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Ilmoitus on saapunut Viranoma KEMIN ICAUPUNjQ en yhte Asnro 3 o l3 Rekisteröinti -ilmoitus koskee jakeluasemia ja jakelupisteitä, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3. Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin jakeluaseman voi rekisteröidä?". JAKELUASEMA, JOLLE REKIST Kyseessä uusi jakeluasema Toiminnan suunniteltu käynnistymisajankohta on olemassa olevan jakeluaseman Muutoksen suunniteltu Mitä muutos koskee? olennainen muutos (YSL 28 3 mom.) toteutumisajankohta olemassa olevan jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen (YSL 55 2 mom.) olemassa olevan jakeluaseman ympäristöluvan Mitä muutos koskee? lupamääräysten muuttaminen (YSL 58 1 mom.) olemassa olevan jakeluaseman rekisteröinti määräaikaan ( ) mennessä 1. TOIMINNANHARJOI Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi Stl Oy _. _.._.... Kotipaikka Ẏ-tunnus Helsinki Postiosoite ja -toimipaikka Käyntiosoite ja posti- Puhelinnumero Sähköpostiosoite toimipaikka PL 100 Purotie Helsinki Helsinki Ilmoituksen tekijän nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite Pasi Nieminen Toispuolisenkatu 25 Oy PN-Line Ltd Tampere Yhteyshenkilön nimi Qos Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero eri kuin ilmoituksen tekijä) Sähköpostiosoite Stl Oy Paula Puotiniemi PL Helsinki Laskutusosoite Stl Oy, PL 100, Helsinki, viite: asemanro 1757 /Paula Puotiniemi 6034 / t

2 2. TIEDOT JAKELUASEMAN TOIMINNASTA Toiminnan aloitusvuosi: 1998, Stl Oy on aloittanut toiminnan paikalla vuonna Jakeluaseman ilmoitusta koskeva toiminta (kokonaissäiliötilavuus vähintään 10 m): automaattiasema Jakeluaseman liikenne Raskaat ajoneuvoa Henkilö - ja pakettiautot Veneet Polttoaineiden tuonti (kpl/vrk) (kpl/vrk) (kpl/vrk) (kertaalkk) _ 6-8 Lisätietoja kohtaan 2: 3. JAKELUASEMAN YH Aseman nimi ~ 1 a 1 V J 1 A 4 Sijaintipaikka (kunta, kylä) Katuosoite Kiinteistötunnus Stl Automaatti Kemi Kemi, Katjalahti Karjalahdenkatu Karjalahti Kemi Postiosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Stl Oy PL100 (Asiakaspalvelu 24/7) Helsinki Toimialatunnus (TOL) polttoaineiden väh ittäiskauppa automaateista Aseman yhteyshenkilön Puhelinnumero Sähköpostiosoite i i Yhteyshenkilö ei tiedosn m sa, tiedot ilmoitetaan PaulaPuotiniemi myöhemmin (P.Puo tiniemi) Sami Piippo (S. Piippo) Jakeluaseman koordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa (YKJ): ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit itä pohjoinen

3 Tiedot jakeluaseman sijaintipaikan olosuhteista Häiriölle alttiit kohteet sekä muut herkät kohteet, jotka sijaitsevat alle 200 m etäis Kohde' Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai Etäisyys jakelu - käyntiosoite asemasta (m) yydellä jakeluasemasta: Merkintä laitoksen sijaintikartalla (Ilite A) Asuinkiinteistö Koulu tai päiväkoti Sairaala Pohjavedenottamo 1 tai II luokan pohjavesialue Natura alue Muu luonnonsuojelualue Vesistö Muu häiriölle altis kohde Asuintaloja Mäkelänkadulla, Kivikonkadullaja Myllytiellä A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J, K, L, M, N, 0, P, R, S, T, U, V, X Mahdollinen muun toiminnanharjoittajan toiminta kiinteistöllä: muu, mikä? Katsastusasema Katsastuspiste Kemi, Fixus Center Ojanperä; autotarvikkeiden ja työkalujen huolto ja katsastus Jakeluaseman toiminnan vaikutus ympäristön melutason lisääntymiseen Ei lainkaan Lisätietoja kohtaan 3: 4. TIEDOT ALUEEN KAAVOITUKSESTA (4 ) Alueen kaavoitustilanne Asemakaava, tontin kaavamerkintä: K, lisämerkintä pj Lisätietoja kohtaan 4:

4 5. TIEDOT JAKELUASEMAN YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA äivämmis - päivämäärä p Viranomainen /taho Korkein hallinto-oikeus Ympäristölupa Kemin kaupunki, kaupunkirakennelau takunta Rakennuslupa Kemin kaupunki, kaupunkirakennelautakunta Poikkeamispäätös Vireillä Toimenpidelupa Sopimus jätevesien johtamisesta a) Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin -liittymisestä --- b) Teollisuusjätevesisopimus _ _ - c) Maanomistajansuostumusjäteveden johtamiselle Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista Lapin pelastuslaitos Lisätietoja kohtaan 5: 6. TIEDOT JAKELUASEMAN TEKNISISTÄ RAKENTEISTA (5-6 ) Jakeluaseman rakenne Jakeluaseman tekninen rakenne on standardin SFS vaatimusten mukainen poikkeaa olennaisesti standardin SFS 3352' vaatimuksista 4 tiedot siitä, miltä osin rakenne poikkeaa olennaisesti vaatimuksista disoitujen ohjeiden mukaisesti työvaiheittain ja ennen aseman käyttöönottoa ajankohta: 6034 /

5 Polttoainesäiliöt ja niiden varusteet Kaikkien polttoainesäiliöiden yhteenlaskettu kokonaistilavuus: 62 m3 Säiliökohtaiset tiedot Säiliön numero Varastoitava tuote 95E-bensiini 98E-bensiini Diesel Tilavuus m vaippainen vaippainen Ylitäytönestin Vuodonilmaisujärjestelmä PI n nanmittausjärjestel mä Automaattinen Manuaalinen o 0 ö Säiliötarkastukset Viimeisin tarkastusajan kohta (pvm) _,-_.--- Luokka A A Käyttöönottovuosi oskee ainoastaan yksivaippaisia säiliöitä Jaettujen polttoainesäiliöiden osalta ilmoitetaan kaikkien osasäiliöiden tiedot (varastoitava tuote ja tilavuus) samassa sarakkeessa. A Polttoaineputkisto Polttoaineputkisto on standardin SFS 3352' vaatimusten mukainen -* siirry kohtaan Jakelulaitteet poikkeaa olennaisesti standardin SFS 3352' vaatimuksista 4 täytä myös alla olevat kohdat Tiedot polttoaineputkiston läpäisemättömyydestä hiilivetyjen ja muiden polttoaineiden aineosien suhteen Tiedot polttoaineputkiston korroosiosuojauksesta Tiedot polttoaineputkiston asennuksesta ja suojauksesta mekaanista ja kemiallista rasitusta vastaan Jakelulaitteet Jakelulaitteet ovat standardin SFS 3352' vaatimusten mukaisia poikkeavat olennaisesti standardin SFS vaatimuksista 4 tiedot siitä, miltä osin jakelulaitteet poikkeavat olennaisesti vaatimuksista Polttoainesäiliöiden täyttöpaikka Täyttöpaikan suojausrakenteiden toteutustapa ilmoitetaan liitteessä D. Polttoainesäiliöiden täyttöpaikka on standardin SFS 3352' vaatimusten mukainen poikkeaa olennaisesti standardin SFS 3352' vaatimuksista -4 tiedot siitä, miltä osin täyttöpaikka poikkeaa olennaisesti vaatimuksista 6034 /

6 Jakelualue Jakelualueen suojausrakenteiden toteutustapa ilmoitetaan liitteessä E. Jakelualue on standardin SFS 3352' vaatimusten mukainen poikkeaa olennaisesti standardin SFS 3352' vaatimuksista -* tiedot siitä, miltä osin jakelualue poikkeaa olennaisesti vaatimuksista Viemärijärjestelmä Viemäröintiasemapiirros liitetään lomakkeeseen liitteeksi F. Viemärijärjestelmä on standardin SFS 3352' vaatimusten mukainen 4 siirry kohtaan 7 poikkeaa olennaisesti standardin SFS 3352' vaatimuksista -4 täytettävä myös alla olevat kohdat Tiedot viemäriputkiston, tarkastuskaivojen, hiekanerottimien, öljynerottimien sekä liitosten tiivisteiden kestävyydestä polttoaineiden kemiallisia vaikutuksia vastaan Tiedot viemärijärjestelmän asennuksesta mekaanista rasitusta vastaan Tiedot pesuhallin lattian, hiekanerottimien ja viemärien kestävyydestä pesuaineiden kemiallisia vaikutuksia vastaan ' Standardin 4. painos SFS 3352:2004 Lisätietoja kohtaan 6: Viemärijärjestelmästä puuttuu näytteenotto-ja sulkuventtillikaivo, joka asennetaan seuraavan muutoksen yhteydessä. 7. TIEDOT JÄTEVESIEN JA SADE - JA SULAMISVESIEN (HULEVESIEN) KÄSITTELYSTÄ SEKÄ PÄÄSTÖISTÄ VETEEN JA VIEMÄRIIN (7-8 ) Öljyisten jätevesien käsittely vastaavat tiedot öljyisten jätevesien käsittelystä ilmenevät liitteen F viemäröintiasemapiirroksesta -* siirry kohtaan Muiden jätevesien käsittely Öljyisten jätevesien johtaminen

7 Erottimen numero Erottimen luokitus luokka 1 (poistuvan veden hiilivetypitoisuus < 5 mg/l) luokka II (poistuvan veden hiilivetypitoisuus < 100 mg/i) - - [ ] Jätevedet johdetaan erottimeen - jakelualueelta säiliöiden täyttöpaikalta Ö hivistyskerrostensalaojista 0 pesuhallin lattiakaivoista Ö -- - huoltohallin lattiakaivoista Q - [ ] - muusta polttonestevalumia mahdollisesti aiheuttavasta kohteesta, mistä? Erottimesta poistuvat vedet johdetaan jätevesiviemäriin sadevesiviemäriin umpisäiliöön vesistöön muualle, mihin? Avo-ojaan Erotin on varustettu öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla häl ytysjärjestelmällä Viemärissä on välittömästi öljynerottimen jälkeen nä eenottokaivo Viemärissä on välittömästi öljynerottimen jälkeen sulkuventtiilikaivo Q ä Muiden jätevesien käsittely Muut ätevedet johdetaan johdetaan jätevesiviemäriin, josta kuljetetaan jätevesiviernäriverkostoon VNa :n mukaisella tavalla, miten? Jakeluaseman piha-alueen sade- ja sulamisvesien (hulevesien ) pääsy öljynerottimiin on estetty Lisätietoja kohtaan 7: 8. TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ ILMAAN (9 ) Bensiinihöyryt otetaan talteen bensiinisäiliöiden täytön yhteydessä asiakastankkauksen yhteydessä on olemassa Lisätietoja kohtaan 8:

8 9. TIEDOT TOIMINNASTA SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA (11 ) Jakeluasemalla s nt Jätelajf ien jätteiden arvioidut määrät la käsittel a a Arvioitu Toimitetaan määrä ( k9la ) hyödynnettäväksi kaatopaikalle käsittelylaltokseen Tavanomaiset jätteet Sekajäte Pahvi ja kartonki Paperi Energiajae - _. _. - _. Ö _ - - Biojäte Metallit _. Lasi - Käsittelemätön puu Muu, mikä? -._. -_. _ _ Vaaralliset jätteet Öljynerottimien öljykerros 0-50 Öljynerottimien pohjaliete 0_ 50 Jäteöljyt. Muut öljyiset jätteet (trasselit, suodattimet yms.) Liuotinjäte - - _ Jäähdytinnesteet Akut ja paristot Loisteputket Käsitelty puu -_- - Muu, mikä? _ -. Jätevesilietteet Hiekanerottimien hiekka 0-50 Muut jätteet, mitkä? Vaarallisten jätteiden varastointitila on J m jätteen vastaanotto on sallittu Lisätietoja kohtaan 9: Jakeluaseman mittarikorokkeella onjäte-astia, astiaan kerääntyvät jätteet pääosin käsipyyhepaperia. Jätelajiltaanjäte on yhdyskuntajätettä. Jätettä ei punnita asemakohtaisesti missään vaiheessa. Jätettä ei lajitella tai käsitellä eikä se ole toiminnanharjoittajan hyödynnettävissä jakeluasemalla tai muussa toiminnanharjoittajan liiketoiminnassa. Öljyn- ja bensiininerottimeen sekä hiekanerotuskaivoihin kerääntyvä mahdollinen öljy ja liete on Stl Oy:n haijoittamassa toiminnassa muodostuvaa jätettä, joka viedään ongelmajätelaitokselle tarvittaessa. 10. TIEDOT RISKIEN HALLINNASTA JA TARKKAILUSTA (12-14 ) Riskien vähentämistoimet (pvm) 6034 /

9 Tarkkailu Jakeluasemalle on laadittu huolto- ja kunnossapito-ohjelma Tarkastukset ja toimintaohieet Tarkastustiheys Viimeisin tarkastus - Asemalla on oh- Kohde (kertaa /vuosi ) ajankohta (pvm) jeet kohteen tarkastamista varten Jakelulaitteiden hätäkatkaisimet Öljynerottimien pinnankorkeuden hälyttimet Polttonestesäiliöiden pinnankorkeuden hälyttimet Reaaliajassa Jatkuva seuranta Jatkuva Polttonestesäiliöiden ylitäytönestimien hälyttimet seurantal säiliöiden Jatkuva seuranta tä ön yhteydessä Polttonestesäiliöiden vuodonilmaisujärjestelmien hälyttimet Sulkuventtiilikaivon venttiilin toiminta Jakelu- 1'a tä yttöalueen pääll ysteen kunto Jatkuva seuranta Benviron-ohjelman mukaan Muu kohde, mikä? Benviron-ympäristöntarkkailu- Benviron-ohjelman 1 2 ohjelmassa esitetyt muut laitteet ja varusteet - mukaan Viemärin sulkuventtiilikaivo on sijoitettu ja merkitty siten, että Öljynerottimet tyhjennetään kk tarvittaessa tarkastusten perusteella tarvittaessa pinnankorkeushälyttimen hälyttäessä, milloin? Öljynerottimien öljytilan täyttymisestä ilmoittavaa hälytysjärjestelmää seurataan ympärivuorokautisesti, miten? Säiliöiden vuodonilmaisun valvonta on järjestetty tavoin, miten? Polttonestesäiliöiden sisällön määrä mitataan ja luovutetun polttonesteen määrästä pidetään kirjaa muulla tavoin, miten? reaaliaikainen seuranta Pohjaveden laatua tarkkaillaan Pintaveden laatua tarkkaillaan Lisätietoja kohtaan 10: 6034 /

10 11. TIEDOT LAADUNVARMISTUKSESTA JA KIRJANPIDOSTA (15-16 ) Työvaiheiden laadunvarmistus Laadunvarmistusselvitys merkittävistä työvaiheista, ajankohta (pvm), ajankohta (pvm), mitkä? Kirjanpito Jakeluasemalla pidetään kirjaa hälytyksistä hälytysjärjestelmien, päällysteiden, säiliöiden ja salaojituksen tarkkailukaivojen tarkastuksista ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä öljynerotuskaivojen tarkastuksista ja poistetun öljyn ja öljyisen hiekan määrästä polttonesteiden luovutuksesta ja säiliöiden täytöstä poikkeuksellista tilanteista ja onnettomuustilanteista henkilökunnan koulutuksesta muista korjaus - ja huoltotoimenpiteistä, mistä? Benviron -ympäristöntarkkailuohjelma muista tarkastuksista, mistä? Benviron -ympäristöntarkkailuohjelma muista kohteista, mistä? Benviron -ympäristöntarkkailuohjelma Lisätietoja kohtaan 11: 12. MUUT TIEDOT Liitteet Sijaintikartta (liite A) Asemapiirros (liite B) Asemakaavakartta, jos jakeluasema sijaitsee asemakaava -alueella (liite C) Poikkileikkauspiirustus täyttöpaikan suojauksesta ja maarakenteesta (liite D) Poikkileikkauspiirustus jakelualueen suojauksesta ja maarakenteesta (liite E) Viemäröintiasemapiirros (liite F) Lisätietoja kohtaan 12: Allekirjoitus Stl Oy:n asiamiehenä Tampereella Pa Nieminen 6034 /

11 St1 Kemi Karjalahti LIITE A

olemassa olevan jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen (YSL 55 2 mom.)

olemassa olevan jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen (YSL 55 2 mom.) YMPJOSTO 1 1. 13 s s NESTEMÄISTEN POLTTOINEIDEN JKELUSEMN ILMOITUS YMPÄRIS- TÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN REKISTERÖINTIÄ VRTEN ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Ilmoitus

Lisätiedot

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin asfalttiaseman voi rekisteröidä?"

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan Milloin asfalttiaseman voi rekisteröidä? ASFALTTIASEMAN ILMOITUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN REKISTERÖINTIÄ VARTEN ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Ilmoitus on saapunut Ennen

Lisätiedot

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin energiantuotantolaitoksen voi rekisteröidä?

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan Milloin energiantuotantolaitoksen voi rekisteröidä? PIENEN ENERGIANTUOTANTO- LAITOKSEN ILMOITUS YMPÄRISTÖN- SUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN REKISTERÖINTIÄ VARTEN ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Ilmoitus

Lisätiedot

10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl

10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl HANGON KAUPUNKI Ympäristölautakunta Santalantie 2 10960 Hanko Puh. (019) 22031 PÄÄTÖS 9.9.2015 xx Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl Asia Hakija Päätös Oy Teboil Ab:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2010 15 Dno KYK:830 /2009 39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ KU-YK 39/11.5.2010 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl

Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl Hangon kaupunki Päätös Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Puh. (019) 22031 Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl 1 Asia Hakija Päätös Osuuskauppa Varuboden - Osla Handelslagin ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro 819/1101

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro 819/1101 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 11.6.2009 Kokouspvm 9.6.2009 Diaarinro

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TS-Yhtymän autokeskus, Länsikaari 15

Ympäristölupahakemus / TS-Yhtymän autokeskus, Länsikaari 15 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 823 07.12.2004 1 Ymp 13321-2003 (235) Ympäristölupahakemus / TS-Yhtymän autokeskus, Länsikaari 15 Ympkaalk 823 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 492 27.06.2006 3 Ymp 5191-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 Ympkaalk 492 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelutoimisto 2.12.2005 / Tiina Liira, Olli-Pekka Mäki. Oy Teboil Ab, PL 102, 00121 Helsinki

Ympäristönsuojelutoimisto 2.12.2005 / Tiina Liira, Olli-Pekka Mäki. Oy Teboil Ab, PL 102, 00121 Helsinki TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 768 13.12.2005 4 Ymp 15902-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Oy Teboil Ab, Hämeentie 31 Tiivistelmä: - Ympkaalk 768 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013

PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 1 VESILAHDEN KUNTA PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukainen ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012

Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 ASIA Valio Oy:n Tampereen meijerin yhteydessä olevan kylmä- ja lämpölaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 449 17.06.2003 3 Ymp 1403-2003 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131) Ympkaalk 449 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös. No 23/2011/2 Dno ESAVI/237/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2011

Päätös. No 23/2011/2 Dno ESAVI/237/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2011 Päätös Etelä-Suomi No 23/2011/2 Dno ESAVI/237/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2011 ASIA Päätös SITA Finland Oy Ab:n Vantaan Kuninkaanmäessä sijaitsevan Linjatie 6:n varikon ja ongelmajätevaraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa PÄÄTÖS Nro 184/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/498/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa Jupiter

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös Savonlinja Oy

Ympäristölupapäätös Savonlinja Oy Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 6700-2014 (235) Ympäristölupapäätös Savonlinja Oy Ympäristönsuojelu, Fredrik Klingstedt 15.9.2014: 1. Asia Savonlinja Oy on 5.6.2014 jättänyt ympäristönsuojelulain 35

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 27.6.2005 Kokouspvm 21.6.2005 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA Teknisen lautakunnan lupajaosto 43 30.06.2009 NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA 35/60/602/2009 Lupaj 43 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot