KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT. Logistiikan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT. Logistiikan perustutkinto"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

2 LOGISTIIKAN PERUS- TAIDOT (20 ov) logistiset perustaidot asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen sähkötekniikan perustaidot metallitöiden ja megatroniikan perustaidot tulitöiden valvonta ja ensiaputaidot tietotekniikka, tietokoneen peruskäyttö ja tiedon hanllinta logistiikan telematiikan perustaidot trukinajotaito pakkaustekniikan ja pakkausmerkintöjen hallinta kuljetusyksikön koostaminen, rahdituspainon määrittäminen ja kuorman varmistaminen rahtikirjan täyttäminen ja kuormalavojen vaihtotapahtumat Opiskelijan on ymmärrettävä kuljetus- ja varastointialan työt palvelutöiksi ja osattava viestittää sitä omalla olemuksellaan ja toiminnoillaan ja osattava toimia työssään asiakaslähtöisesti ja tunnettava vastuunsa työstään yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Opiskelijan on osattava käyttäytyä kaikissa tehtävissään kohteliaasti ja asiakaslähtöisesti sekä yrityksen sisäisiä että ulkoisia asiakkaita kohtaan. Hänen on suhtauduttava samanarvoisesti eri kansallisuuteen, rotuun, uskontoon, sukupuoleen ja ikäryhmiin kuuluviin asiakkaisiin. Hänen on osattava toimia reklamaatiotilanteessa. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2/18 arvioinnissa Tekniikan perusteet 1 (4ov) 1-3 suoritetaan lä- 1. vuosi Tekniikan perusteet tuntee eri kuljetusmuotojen, kuten laiva-, juna-, lentokone- ja autokuljetusten ominaispiirteet, kapasiteet- otetaan huomioon Tekniikan perusteet 2( 4ov ) hiopetuksena oppilaitoksessa. Yritystoiti, nopeus, kustannus, tiedonhallinta sekä oppilaitoksessa Tekniikan perusteet 3 (3ov ) ym. asiat tehdyt suoritukset Yritystoiminta ja asiakaspalvelu ( 2ov ) velu, tavaransiirto ja minta ja asiakaspal- tuntee metallialan, megatroniikan että ammattiosaamiset ja sähkötekniikan perustyöt ja osaa työskennellä työturvallisesti Tavaransiirto ja pakkaaminen ( 2 ov ) tointitekniikka ja tru- pakkaaminen, varas- työajat, työjärjestelyt, työkokonaisuuden ymmärtäminen ja asiakaspalvelutilanteen hoitaminen Varastointitekniikka ja trukinkäyttö ( 4 ov ) lähiopetuksena oppikinkäyttö toteutetaan kuljetukseen liittyvä tiedonhallinta ja kuljetus-asiakirjat ja liittyvä viestintä tulitöiden valvonta ( 1 ov ) EAK -1, työturvallisuus - ja laitoksessa ja työssäoppimisen aikana yrityksissä. laatujärjestelmien periaatteet eli etukäteen sovittu tapa toimia kyseisessä yrityksessä valvonta ja työturval- EAK-1 ja tulitöiden trukin ja muiden tavarankäsittelylaitteiden käyttö lisuuskurssit toteutetaan lähiopetuksena pakkausmenetelmien ja materiaalien hallinta ja pakkausmerkintöjen oppilaitoksessa. tekeminen ja lukeminen Näyttö toteutetaan sekä työssäoppimispaikalla että oppilaitoksessa. Opintokokonaisuus toteutetaan ensimmäisen ja toisen vuoden aikana siten, että työssäoppimisjakso yrityksissä suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden 5. jakson aikana Näyttöjä suoritetaan jokaisen opintojakson aikana ja työssäoppimisjaksolla.

3 AJONEUVON HUOLTAMI- NEN, TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ JA HUOLTO ( 10 ov ) Ajoon lähtö ja ajon lopettamistarkastukset Renkaan vaihto Oikean kokoisten polttimoiden, varokkeiden ja pistokkeiden vaihtaminen autossa Polttoainejärjestelmän suodattimen vaihto ja järjestelmän ilmaus Vian tason tunnistaminen Päivittäinen huolto Opiskelijan on ymmärrettävä millaiset puutteet ajoneuvoissa estävät työtehtävien aloittamisen. Hänen on pystyttävä informoimaan työnantajaa tekemistään havainnoista. Opiskelijan on tunnettava ajoneuvon pääkäyttöjärjestelmät ja niiden toiminta. Opiskelijan on osattava suorittaa ajoneuvon normaalit kausi- ja määräaikaishuollot ja ymmärrettävä ennakoivan huollon merkitys. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 3/18 Arvioidaan seuraavia asioita: ajoneuvon rakenteen ja toiminnan tunteminen ajoneuvon lähtö- ja käytön lopettamistarkastukset valojen kunto, puhtaus ja toiminta ajoneuvon oikeat käyttötavat ja turvallisuusohjeiden noudattaminen turvallinen työskentely huoltohallissa työkalujen ja välineiden asianmukainen valinta ja käyttö Näyttö toteutetaan sekä koulussa että työssä oppimispaikalla. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset 1 ja 2 vuosi Ajoneuvon huoltaminen ja tarkastukset (8 ov ) Työkoneiden käyttö ja huolto ( 2 ov ) Ajoneuvojen huoltoja rakennetarkastukset ja huolto- ja korjaustoimenpiteet tehdään pääasiassa oppilaitoksen huoltotiloissa. Työssä oppimispaikoissa tapahtuvia työtehtäviä toteutetaan tarpeen mukaan Opintokokonaisuus toteutetaan kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. opintojaksojen aikana.

4 AUTOTEKNISET PERUS- TEET ( 10 ov) Ajoneuvojen rakenteiden ja toimintaperiaatteiden tunteminen Kuorma-auton rakenteen ja toiminnan tunteminen Opiskelijan on ymmärrettävä millaiset puutteet ajoneuvoissa estävät työtehtävien aloittamisen ja suorittamisen Hänen on pystyttävä informoimaan työnantajaa tekemistään havainnoista. Opiskelijan on tunnettava ajoneuvon ja varsinkin kuorma-auton pääkäyttöjärjestelmät ja niiden toiminta. Opiskelijan on osattava suorittaa ajoneuvon normaalit kausi- ja määräaikaishuollot ja ymmärrettävä ennakoivan huollon merkitys. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 4/18 1 vuosi Ajoneuvojen huolto- Opintokokonaisuus ajoneuvon rakenteen ja arvioinnissa Autotekniikka ( 5 ov ) ja rakennetarkastuk- toteutetaan kahden toiminnan tunteminen otetaan huomioon Kuorma-auton rakenne ja set ja huolto- ja korjaustoimenpiteet tehvuoden aikana. ensimmäisen koulu- ajoneuvon lähtö- ja käytön sekä oppilaitoksessa huolto ( 5 ov ) lopettamistarkastukset tehdyt suoritukset dään pääasiassa oppilaitoksen huoltotilois- opiskelujakson aikana. ajoneuvon ja koneiden oikeat käyttötavat ja turvalliset sa. että ammattiosaamisuusohjeiden noudattaminen Työssäoppimispaikoissa tapahtuvia työ- turvallinen työskentely huoltohallissa tehtäviä toteutetaan työkalujen ja välineiden tarpeen mukaan asianmukainen valinta ja käyttö Näyttö toteutetaan sekä koulussa että työssä oppimispaikalla.

5 HENKILÖLIIKENNE JA UL- KOMAANLIIKENNE (5 ov) ulkomaanliikenteen kuljettajan normaalit työtehtävät kansainvälisten kuljetusasiakirjojen käyttö kommunikointi ulkomaan kielellä kulttuurierojen huomioiminen suoritealakohtaisten erityispiirteiden huomioonottaminen kuljetustehtävän suorittamisessa asiakaspalvelun suorittaminen henkilöliikenteen tulonmuodostus ja kustannusrakenne maksuvälineiden ja laitteiden käyttö Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi egonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 5/18 arvioinnissa Henkilöliikenne ( 3 ov ) toiminnan suunnittelu ja toteutetaan kahden Ajoneuvojen käsittely, Opintokokonaisuudet Osaa suunnitella ajotehtävän reitin, ja selvittää siihen liittyvät asiat. Tuntee otetaan huomioon henkilöliikenteeseen/ tavaraliikenteeseen vaikuttavan lainsäädännön ja sekä oppilaitoksessa pääasiassa oppilaitoksessa että työssäoppimisjak- Ulkomaanliikenne ( 2 ov ) kuormaus toteutetaan vuoden aikana siten, pystyy toimimaan sen mukaisesti. tehdyt suoritukset sekä yrityksissä. sot suoritetaan 2. ja 3. Hallitsee kuljetusalan tulonmuodostuksen ja kustannus-rakenteen sekä tiedos- että ammattiosaamiset taa niiden vaikutuksen kuljettajan tehtäviin. työssäoppimisjakson Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet verrattuna peruskuljetusalan taitoihin. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Tuntee ulkomaanliikenteen kuljettajan normaalit tehtävät Pystyy toimimaan yllättävissäkin tilanteissa järkevästi ja rationaalisesti Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit.. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy pääosin ammattiosaamisen näytön pohjalta. Koska jokaisella opiskelijalla ammattiosaamisen näytön sisältö muodostuu eri tavalla, opintokokonaisuuden arvioinnissa tulee huomioida myös näytön kattavuus. Ts. jos näytössä jokin osa-alue on jäänyt sisällöllisesti vähemmälle, opintokokonaisuuden arvioinnissa painottuu oppilaitoksessa

6 AJONEUVON KULJETTA- MINEN (20 ov) turvallinen liikennöinti kuljetustalous kuorman hallinta kuljetuksien ohjaus kuljetusyksikön toimintakunnon toteaminen vaarallisten aineiden kuljetus Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi egonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 6/18 arvioinnissa Kuljettamisen perusteet 1 (2ov ) kuljettaminen toteutetaan toteutetaan kahden Ajoneuvojen käsittely ja Opintokokonaisuudet Osaa tehdä hallitsemalleen ajoneuvolle lähtötarkastukset ja kuormata ajoneuvon otetaan huomioon Kuljettamisen perusteet 2 ( 2 ov ) pääasiassa oppilaitoksessa vuoden aikana siten, lain vaatimusten mukaan painojen, BC-kuljettajatutkinto 1 ( 3 ov ) tilankäytön, kuormattavan materiaalin sekä oppilaitoksessa ja/tai yrityksissä. että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. BC-kuljettajatutkinto 2 ( 2 ov ) ja sidonnan osalta. tehdyt suoritukset ADR-ajolupa ( 2 ov ) Osaa suunnitella ajotehtävän reitin että ammattiosaamiset Taloudellinen ajo ( 3 ov ) EAK ( 2 ov ) optimaalisesti. Tuntee henkilöliikenteeseen/ tavaraliikenteeseen vaikuttavan Reittisuunnittelu 1 ( 2 ov ) lainsäädännön ja pystyy toimimaan sen työssäoppimisjakson Reittisuunnittelu 2 ( 2 ov ) mukaisesti. Hallitsee kuljetusalan tulonmuodostuksen ja kustannus-rakenteen sekä tiedostaa niiden vaikutuksen kuljettajan tehtäviin. Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet verrattuna peruskuljetusalan taitoihin. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Soveltaa turvallista ja ennakoivaa otetta annettuihin ajo- ja kuormaustehtäviin. Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. jokaisella opiskelijalla ammattiosaamisen näytön sisältö muodostuu eri tavalla, opintokokonaisuuden arvioinnissa tulee huomioida myös näytön kattavuus. Ts. jos näytössä jokin osa-alue on jäänyt sisällöllisesti vähemmälle, opintokokonaisuuden arvioinnissa painottuu oppilaitoksessa

7 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 7/18 KUORMAN KÄSITTELY (15 ov) ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman purkaminen kuormatilan valinta kuljetusasiakirjojen käyttö ja kuorman suunnittelu kuormankäsittelylaitteiden käyttö kuljetusvahinkojen torjunta Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi egonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. arvioinnissa Kuormausmääräykset ja kuormaus toteutetaan Ajoneuvojen käsittely, Osaa tehdä hallitsemalleen ajoneuvolle lähtötarkastukset ja tehdä kuorman otetaan huomioon asiakirjat ( 2 ov ) pääasiassa oppilaitoksessa siten, että ajoneuvon kuormitus täyttää lain vaatimukset painojen, tilankäytön, sekä oppilaitoksessa Kuormausyksiköt ( 2 ov ) sekä yrityksissä. kuormattavan materiaalin ja sidonnan tehdyt suoritukset Käsittelylaitteet ( 2 ov ) osalta. että ammattiosaamiset Kuormaustoiminnot 1 Osaa suunnitella ajotehtävän reitin, ja selvittää siihen liittyvät asiat ( 2 ov ) Hallitsee kuljetusalan tulonmuodostuksen ja kustannus-rakenteen sekä tiedos- Kuormaustoiminnot 2 ( 3 ov ) taa niiden vaikutuksen kuljettajan tehtäviin. Kuljetusvahinkojen torjunta Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet verrattuna peruskuljetusalan ( 4 ov ) taitoihin. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

8 TAVARALIIKENTEEN SUORITEALAKOHTAINEN ERIKOISTUMINEN (10 ov) Suoritealakohtaisten erityispiirteiden huomioonottaminen kuljetustehtävän suorittamisessa Ergonomian ja työturvallisuusmääräysten huomioonottaminen Asiakkaiden laadukas palveleminen, toimiminen rehellisesti ja eettisesti oikein Työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi egonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 8/18 Arvioidaan seuraavia asioita: Osaa suunnitella ajotehtävän reitin, ja selvittää siihen liittyvät asiat. Tuntee tavaraliikenteeseen vaikuttavan lainsäädännön ja pystyy toimimaan sen mukaisesti. Hallitsee kuljetusalan tulonmuodostuksen ja kustannus-rakenteen sekä tiedostaa niiden vaikutuksen kuljettajan tehtäviin. Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet verrattuna peruskuljetusalan taitoihin. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Noudattaa turvallista ja ennakoivaa otetta annettuihin ajo- ja kuormaustehtäviin. Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset Suoritealakohtaiset perusteet ( 2 ov ) Suoritealakohtainen erikoistuminen ( 8 ov ) Ajoneuvojen käsittely, kuormaus toteutetaan pääasiassa oppilaitoksessa sekä yrityksissä. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9/18 YHDISTELMÄ-AJONEUVON KÄSITTELY (5 ov) opiskelijan on tiedettävä erilaiset yhdistelmäajoneuvot yhdistelmäajoneuvon käsittelyyn liittyvät toiminnot perävaunujen käsittelyyn liittyvät muutokset ajokäyttäytymiseen yhdistelmäajoneuvoja koskeva lainsäädäntö kuormauksen suunnittelu ja toteuttaminen oikein ja liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioonottaen suoritealakohtaisten erityispiirteiden huomioonottaminen kuljetustehtävän suorittamisessa työturvallisuuusseikkojen huomioonottaminen Opiskelija hallitsee yhdistelmäajoneuvon käsittelyyn liittyvät toiminnot. Huomioi yhdistelmäajoneuvon vaatimukset liikennöinnissä. Ottaa huomioon työturvallisuusohjeet. arvioinnissa Yhdistelmäajoneuvon käsittely 1 ja kuormaus toteutetaan Ajoneuvojen käsittely, Osaa suorittaa kytkennät vetoauton ja perävaunun välillä sekä oppilaitoksessa ja/tai yrityksissä. otetaan huomioon 2 ( 5 ov ) pääasiassa oppilaitoksessa Osaa tehdä hallitsemalleen ajoneuvolle lähtötarkastukset ja että ammattiosaami- tehdyt suoritukset tehdä kuorman siten, että ajoneuvon kuormitus täyttää lain set vaatimukset painojen, tilankäytön, kuormattavan materiaalin ja sidonnan osalta Tuntee yhdistelmäajoneuvoja koskevaa lainsäädäntöä Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson jokaisella opiskelijalla ammattiosaamisen näytön sisältö muodostuu eri tavalla, opintokokonaisuuden arvioinnissa tulee huomioida myös näytön kattavuus. Ts. jos näytössä jokin osa-alue on jäänyt sisällöllisesti vähemmälle, opintokokonaisuuden arvioinnissa painottuu oppilaitoksessa

10 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ JA HUOLTO ( 10 ov ) Työkoneen päivittäiset käyttöönotto- ja käytön lopettamistarkastukset Työkoneiden renkaiden vaihto Oikean kokoisten polttimoiden, varokkeiden ja pistokkeiden vaihtaminen autossa/työkoneissa Polttoainejärjestelmän suodattimen vaihto ja järjestelmän ilmaus Vian tason tunnistaminen Päivittäinen huolto Opiskelijan on ymmärrettävä millaiset puutteet työkoneissa/ ajoneuvoissa estävät työtehtävien aloittamisen. Hänen on pystyttävä informoimaan työnantajaa tekemistään havainnoista. Opiskelijan on tunnettava työkoneiden /ajoneuvon pääkäyttöjärjestelmät ja niiden toiminta. Opiskelijan on osattava suorittaa työkoneiden/ ajoneuvon normaalit kausi- ja määräaikaishuollot ja ymmärrettävä ennakoivan huollon merkitys. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 10/18 1 ja 2 vuosi Työkoneiden /ajo- Opintokokonaisuus työkoneen/ ajoneuvon rakenteen arvioinnissa Työkoneiden /ajoneuvon neuvojen huolto- ja toteutetaan kahden ja toiminnan tunteminen otetaan huomioon huoltaminen ja tarkastukset rakennetarkastukset ensimmäisen koulu- sekä oppilaitoksessa ja työkoneiden käyttö ja ja huolto- ja korjausvuoden aikana. työkoneiden/ ajoneuvon tehdyt suoritukset huolto ( 10 ov ) toimenpiteet tehdään lähtö- ja käytön lopettamistarkastukseset että ammattiosaami- pääasiassa oppilai- opintojaksojen aikana. toksen huoltotiloissa. valojen kunto, puhtaus ja Työssä oppimispaikoissa toiminta tapahtuvia työ- työkoneiden/ ajoneuvon tehtäviä toteutetaan oikeat käyttötavat ja turvallisuusohjeiden tarpeen mukaan noudattami- nen turvallinen työskentely huoltohallissa työkalujen ja välineiden asianmukainen valinta ja käyttö Näyttö toteutetaan sekä koulussa että työssä oppimispaikalla.

11 TAVARAN VASTAANOTTO- TARKASTUS JA SÄILYTYS ( 15 ov) saapumisdokumenttien käsittely saapuvan tavaran tarkastaminen koneiden ja laitteiden turvallinen käsittely ja hallinta tavaran saapumistiedon päivitys turvallisten työmenetelmien käyttö tavaran sijoittaminen oikeille käsittelypaikoille erikoistavaroiden vaatiman käsittelytavan huomioiminen tavaroiden saldojen kirjaukset varastokirjanpitoon Opiskelijan on tunnettava tavaroihin liittyvä kirjallinen dokumentaatio. Tunnettava yrityksen laskentayksiköt ja osattava tehdä tarvittaessa varauma ja reklamointi. Opiskelijan on osattava käyttää turvallisesti ja oikein varastoinnin yhteydessä käytettäviä työvälineitä ja keskeisiä työkoneita trukkeja ja mahdollisia kuljettimia. Hänen on pystyttävä informoimaan työnantajaa tekemistään havainnoista ja mahdollisista puutteista. Opiskelijan on tunnettava käytettävien työkoneiden pääkäyttöjärjestelmät ja niiden toiminta. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 11/18 Arvioidaan seuraavia asioita: tavaran vastaanottotilanteessa suoritettavat tavaran laatuun, kuntoon ja määrään liittyvät tarkastukset tavaran vastaanottajan ja vastaanottopaikan tarkastukset tavaran käsittelyyn ja varastoon sijoittamisen toimenpiteet työkalujen ja välineiden asianmukainen valinta ja käyttö Näyttö toteutetaan sekä koulussa että työssä oppimispaikalla. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset 2 ja 3 vuosi vastaanoton perusteet (2ov) vastaanoton työtehtävät ( 1ov) käsittelytekniikka (1ov ) käsittelytekniikka käytännössä ( 1 ov ) säilytyksen perusteet ( 1ov ) säilytyksen työtehtävät ( 2ov ) tavaran varastointi ( 3ov ) työtehtävät varastoissa ( 2ov ) erikoistuotteiden varastointi ( 2 ov ) Tavaran vastaanotto tarkastus-, käsittelyja varastoon sijoittamistoimenpiteet tehdään pääasiassa työssäoppimispaikkojen varastointitiloissa. Opintokokonaisuus toteutetaan toisena ja kolmantena opiskeluvuonna. Näytöt suoritetaan työssäoppimisjaksojen aikana.

12 TAVARAN KERÄILY ( 10 ov) keräilyn ohjaus ja ajoitus keräilyn suorittaminen keräilytekniikka säilytysyksiköiden muodostaminen varastopaikan valinta varastosiirtojen tekeminen erikoistuotteiden keräily hävikin ehkäisy Opiskelijan on osattava suorittaa keräily keräysasiapaperien (tai -ohjeiden) kuten keräilylistan, määräimen, yrityksen keräilyjärjestyksen, keräilyreittien ja keräilyn ajoituksen vaatimuksien mukaan. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 12/18 Keräily yrityksen varasto- Opintokokonaisuudet arvioinnissa Keräilyn perusteet ( 2 ov ) työympäristössä. Aidois- toteutetaan kahden Osaa suunnitella keräilyreitin, ja selvittää siihen liittyvät asiat. Hallitsee otetaan huomioon käsittely-yksikön muodostamisen periaatteet. Osaa käyttää turvallista ja ta- sekä oppilaitoksessa että työssäoppimisjak- Keräily varastoissa ( 8 ov ) sa työtehtävissä. vuoden aikana siten, loudellista keräilytapaa. Osaa tehdä tehdyt suoritukset sot suoritetaan 2. ja 3. tarvittavat varastosiirrot turvallisesti ja että ammattiosaamiset tarkoituksenmukaisesti. Tuntee yrityksen keäilytoiminnassa mahdolliset erityispiirteet. työssäoppimisjakson Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Pystyy toimimaan yllättävissäkin tilanteissa järkevästi ja rationaalisesti Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit.

13 TAVARAN LÄHETYS (10 ov) Lähetysyksikön kokoaminen Kuljetuspalvelun valinta kansainvälisten dokumenttien ymmärtäminen Opiskelija tuntee erilaiset kuljetuspakkaustavat ja valitsee oikeat pakkaukset yrityksen ja asiakkaiden vaatimuksien mukaisesti Kokoaa ja yksilöi lähetyksen vaatimukset huomioiden sekä koti- että ulkomaan kuljetuksissa Täyttää rahtikirjan oikein ja valmistelee lähetyksen valmiiksi oikeaan aikaan huomioiden rahdituspainon ja tarvittavan lastitilan. Tekee kuljetustilauksen kotimaan maantiekuljetuksissa. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 13/18 Tavaran pakkaaminen. Opintokokonaisuudet arvioinnissa Pakkaamisen perusteet ( 1ov ) käsittely ja lähetys toteu- toteutetaan kahden Osaa tehdä yrityksen ohjeiden mukaisesti oikean lähetysyksikön. Osaa valita otetaan huomioon Pakkaaminen varastoissa ( 2 ov ) tetaan pääasiassa yrityksissä ja joiltakin osin että työssäoppimisjak- vuoden aikana siten, oikean kuljetusmuodon ja osaa kuormata tarvittaessa ajoneuvon lain vaati- sekä oppilaitoksessa Lähettämisen perusteet ( 3 ov ) Lähettäminen varastoissa, kotimaa musten mukaan painojen, tilankäytön, tehdyt suoritukset ( 1 ov ) myös oppilaitoksessa sot suoritetaan 2. ja 3. kuormattavan materiaalin ja sidonnan että ammattiosaamiset ( 1 ov ) Lähettäminen varastoissa, ulkomaa osalta. Tuntee tavaraliikenteeseen vaikuttavan Kansainväliset kuljetukset ( 2 ov ) lainsäädännön ja pystyy toimimaan sen työssäoppimisjakson mukaisesti. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii oikein Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. jokaisella opiskelijalla ammattiosaamisen näytön sisältö muodostuu eri tavalla, opintokokonaisuuden arvioinnissa tulee huomioida myös näytön kattavuus. Ts. jos näytössä jokin osa-alue on jäänyt sisällöllisesti vähemmälle, opintokokonaisuuden arvioinnissa painottuu oppilaitoksessa

14 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 14/18 INVENTOINTI JA SALDO- HALLINTA (10 ov) Varaston ohjaus Inventointi Saldoerojen selvittäminen Varastojärjestyksen ylläpito Opiskelija lukee ja ymmärtää varastokirjanpidon ja - seurannan Osaa suorittaa varaston inventoinnin sekä kiertävänä että kertainventointina Selvittää saldoeroja ja välttää niiden syntymistä omassa työssään Osaa ylläpitää järjestystä varastossa. Arvioidaan seuraavia asioita: Tuntee varaston ohjauksen periaatteet, tuntee varaston kustannusrakenne ja tiedettävä siihen vaikuttavat tekijät. Tuntee yleisimpien varastoinnin tunnuslukujen tehtävät varastoinnin ohjauksessa ja tulkitsee erilaisia valvonnan ja ohjauksen raportteja. Tuntee varastokirjanpidon periaatteet Tuntee toimitustilanteen seurannan ja kuormitusvalvonnan rutiinit Tietää varaston täyttöasteen seurannan merkityksen. Tuntee inventoinnissa tarvittavat ohjaustiedot ja inventoinnin apuvälineet Tuntee saldoerojen syntymisen yleisimmät syyt varastotoiminnoissa. Tuntee varastojärjestyksen ylläpidon ohjeet, siivousalueet sekä siivous- ja jätehuollon järjestelyt. Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset Varastonohjaus ( 2 ov ) Varaston ohjaustoimenpiteet ( 2 ov ) Inventoinnin perusteet ( 2 ov ) Inventoinnin suorittaminen ( 2 ov ) Saldoerojen hallinta ( 1 ov ) Varaston järjestys ( 1 ov ) Inventoinnin ja saldohallinnan opintokokonaisuus suoritetaan osittain oppilaitoksessa ja pääosin yrityksissä siltä osin kuin se on yrityksen mahdolliset liikesalaisuusesteet huomioiden suoritettavissa. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

15 SUORITEALAKOHTAISET VARASTOTOIMINNOT (10 ov) Suoritealakohtaisten erityispiirteiden huomioonottaminen varastointitehtävien suorittamisessa. Ergonomian ja työturvallisuusmääräysten huomioonottaminen Asiakkaiden laadukas palveleminen, toimiminen rehellisesti ja eettisesti oikein Työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 15/18 Arvioidaan seuraavia asioita: Osaa suorittaa varastointiin liittyviä tehtäviä yrityksen ohjeiden mukaan. Tuntee tavaraliikenteeseen vaikuttavan lainsäädännön ja pystyy toimimaan sen mukaisesti. Hallitsee logistiikan varastoalan tulonmuodostuksen ja kustannusrakenteen sekä tiedostaa niiden vaikutuksen varaston toimintaan Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Noudattaa turvallista ja ennakoivaa otetta annettuihin varastossa tapahtuviin työtehtäviin. Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset Suoritealakohtaiset perusteet ( 2 ov ) Suoritealakohtainen erikoistuminen ( 8 ov ) Jakso toteutetaan varastoterminaalissa mahdollisine oheispalveluineen (esim. tullivarasto). tai yhden yrityksen ulkoistetut logistiikkatoiminnot. Terminaalitoiminnot ilman varastointia. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

16 VARASTOPALVELUYRIT- TÄJÄNÄ TOIMIMINEN (5 ov) varastopalveluyrittäjän liikeidea varastopalveluyrityksen perustaminen varastopalveluyrityksen talouden seuraaminen varastopalveluyrityksen ja sen palvelujen markkinointi Opiskelija tuntee joitakin varastopalveluyrittäjien liikeideoita ja erilaisia oheispalveluja. Opiskelija tuntee varastopalveluyrittämiselle asetettavia taloudellisia tavoitteita. Tuntee varastopalveluyrittämisen erityispiirteet. Osaa vertailla oman yrityksen perustamisen vaihtoehtoja. Tietää tavallisemmat yritysmuodot, perusominaisuudet ja erot sekä niihin liittyvät yrittäjän vastuut ja riskit. Tietää, miten yritysmuotoa voi muuttaa. Tuntee kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Ymmärtää kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet. Tietää palvelujen hinnoittelun periaatteet. Tietää alennusten vaikutuksen kannattavuuteen. Ymmärtää hallitun riskin ottamisen osana yrityksen toimintaa. Tietää keskeiset markkinoinnin kilpailukeinot. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 16/18 Toteutetaan varastohotel- Opintokokonaisuudet arvioinnissa Yritystoiminnan perusteet ( 3 ov ) lissa mahdollisine oheis- toteutetaan toisen ja yrityksen liikeidean ymmärtäminen, yrityksen perustamisen periaatteet, otetaan huomioon Yritystoiminnan talous ( 1 ov ) palveluineen (esim. tullivarasto). vuoden aikana siten, kolmannen lukuvuoden yrityksen talouden seuraaminen ja yrityksen palvelujen markkinointi sekä oppilaitoksessa Markkinoinnin perusteet ( 1 ov ) Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tehdyt suoritukset Usean yrityksen logistisista että työssäoppimisjak- toiminnoista hallinsot suoritetaan 2. ja 3. tentteinä tai projektityön arvioinnit. että ammattiosaamiset noimissa tiloissa. Tämän opintokokonaisuuden keskeiset sisällöt ovat hyvin teoreettiset. Sisältö on lähes yhdenmukainen yhteisten opintojen Yhden yrityksen ulkoistetut logistiikkatoiminnot. työssäoppimisjakson Yritystoiminta 4 ov. opintokokonaisuuden kanssa. Keskeisten osaamisten Terminaalitoiminnot hallintaa on järkevin tapa arvioida muiden opintokokonaisuuksien näyttöjen ilman varastointia. yhteydessä niiltä osin, kun se on mahdollista.. työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja. kokonaisuudessaan tai yhdessä tehdyt suoritukset.

17 VARASTOPALVELUJEN MARKKINOINTI (5 ov) Varastopalveluyrityksen ja sen palvelujen markkinointi Asiakaspalvelu ja myynti Opiskelija osaa palvella asiakaslähtöisesti varastopalveluyrityksen eri asiakasryhmiä. Opiskelija osaa markkinoida varastopalveluyrityksen palveluja. Tuntee varastopalveluyrittämisen erityispiirteet. Osaa vertailla oman yrityksen perustamisen vaihtoehtoja. Tietää tavallisemmat yritysmuodot, perusominaisuudet ja erot sekä niihin liittyvät yrittäjän vastuut ja riskit. Tietää, miten yritysmuotoa voi muuttaa. Tuntee kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Ymmärtää kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet. Tietää palvelujen hinnoittelun periaatteet. Tietää alennusten vaikutuksen kannattavuuteen. Ymmärtää hallitun riskin ottamisen osana yrityksen toimintaa. Tietää keskeiset markkinoinnin kilpailukeinot. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 17/18 Arvioidaan seuraavia asioita: Opiskelija osaa hoitaa asiakontaktin asiakaskeskeisesti tavoitteena saavuttaa asiakastyytyväisyys. asiakkaat tyytyväisinä. Huomioi yrityksen menestystekijät ja jatkuvuuden toimissaan. Ottaa huomioon asiakassuhteissaan tuotevastuun ja kuluttajan oikeudet. Suunnittelee markkinointia ja markkinointiviestintää. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset Yritystoiminnan perusteet ( 3 ov ) Yritystoiminnan talous ( 1 ov ) Markkinoinnin perusteet ( 1 ov ) yrityksessä, jossa on tarkoitettua palvelua ja tarkoituksen mukaiset koneet ja laitteet sekä osaaminen. yrityksen toimialaan kuuluvilla tuotteilla ja palveluilla, edellyttäen, että opiskelija on perehdytetty yrityksen toimintatapoihin ja rutiineihin. Opintokokonaisuudet toteutetaan toisen ja kolmannen lukuvuoden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

18 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 18/18

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (6) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Tekniikka ja liikenne AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma (Autonkuljettaja) OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina)

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina) MUUTOS LIITE 1 (41) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina) 1.3 Koulutusohjelmien tavoitteet Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman (autonkuljettaja,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Logistiikan perustutkinto, 180 osp Varastopalvelujen osaamisala

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Logistiikan perustutkinto, 180 osp Varastopalvelujen osaamisala Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto, 180 osp Varastopalvelujen osaamisala Varastonhoitaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 21.5.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 14.8.2015,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Varastopalvelujen koulutusohjelma VARASTONHOITAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.5.2014 Ammatillisen koulutuksen johtaja 12.8.2014

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009 TYPISTETTY VAIN LENTOAS.PALVELUN SISÄLTÄVÄKSI KOULUTUSTMK KÄYTTÖÖN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 91 1 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Sisältö Johdanto 1. LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto 2014

Logistiikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Logistiikan perustutkinto 2014 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013 2, 2013 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO 209 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 222 1 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Sisältö Johdanto 1. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Logistiikan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 10 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan tai muun asiantuntijatyöryhmän kokouksen

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto 2015 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala,

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, AUTONKULJETTAJA... 4

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa opetuksessa.

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1 Forssan ammatti instituutti Tekniikka ja liikenne AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma (ajoneuvoasentaja) hyväksytty kyha 26.9.2006

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA...

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto. Pienkonekorjaajan koulutusohjelma. Pienkonekorjaaja

OPETUSSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto. Pienkonekorjaajan koulutusohjelma. Pienkonekorjaaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto Pienkonekorjaajan koulutusohjelma Pienkonekorjaaja 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 5 1.1 AUTOALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot