KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT. Logistiikan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT. Logistiikan perustutkinto"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

2 LOGISTIIKAN PERUS- TAIDOT (20 ov) logistiset perustaidot asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen sähkötekniikan perustaidot metallitöiden ja megatroniikan perustaidot tulitöiden valvonta ja ensiaputaidot tietotekniikka, tietokoneen peruskäyttö ja tiedon hanllinta logistiikan telematiikan perustaidot trukinajotaito pakkaustekniikan ja pakkausmerkintöjen hallinta kuljetusyksikön koostaminen, rahdituspainon määrittäminen ja kuorman varmistaminen rahtikirjan täyttäminen ja kuormalavojen vaihtotapahtumat Opiskelijan on ymmärrettävä kuljetus- ja varastointialan työt palvelutöiksi ja osattava viestittää sitä omalla olemuksellaan ja toiminnoillaan ja osattava toimia työssään asiakaslähtöisesti ja tunnettava vastuunsa työstään yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Opiskelijan on osattava käyttäytyä kaikissa tehtävissään kohteliaasti ja asiakaslähtöisesti sekä yrityksen sisäisiä että ulkoisia asiakkaita kohtaan. Hänen on suhtauduttava samanarvoisesti eri kansallisuuteen, rotuun, uskontoon, sukupuoleen ja ikäryhmiin kuuluviin asiakkaisiin. Hänen on osattava toimia reklamaatiotilanteessa. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2/18 arvioinnissa Tekniikan perusteet 1 (4ov) 1-3 suoritetaan lä- 1. vuosi Tekniikan perusteet tuntee eri kuljetusmuotojen, kuten laiva-, juna-, lentokone- ja autokuljetusten ominaispiirteet, kapasiteet- otetaan huomioon Tekniikan perusteet 2( 4ov ) hiopetuksena oppilaitoksessa. Yritystoiti, nopeus, kustannus, tiedonhallinta sekä oppilaitoksessa Tekniikan perusteet 3 (3ov ) ym. asiat tehdyt suoritukset Yritystoiminta ja asiakaspalvelu ( 2ov ) velu, tavaransiirto ja minta ja asiakaspal- tuntee metallialan, megatroniikan että ammattiosaamiset ja sähkötekniikan perustyöt ja osaa työskennellä työturvallisesti Tavaransiirto ja pakkaaminen ( 2 ov ) tointitekniikka ja tru- pakkaaminen, varas- työajat, työjärjestelyt, työkokonaisuuden ymmärtäminen ja asiakaspalvelutilanteen hoitaminen Varastointitekniikka ja trukinkäyttö ( 4 ov ) lähiopetuksena oppikinkäyttö toteutetaan kuljetukseen liittyvä tiedonhallinta ja kuljetus-asiakirjat ja liittyvä viestintä tulitöiden valvonta ( 1 ov ) EAK -1, työturvallisuus - ja laitoksessa ja työssäoppimisen aikana yrityksissä. laatujärjestelmien periaatteet eli etukäteen sovittu tapa toimia kyseisessä yrityksessä valvonta ja työturval- EAK-1 ja tulitöiden trukin ja muiden tavarankäsittelylaitteiden käyttö lisuuskurssit toteutetaan lähiopetuksena pakkausmenetelmien ja materiaalien hallinta ja pakkausmerkintöjen oppilaitoksessa. tekeminen ja lukeminen Näyttö toteutetaan sekä työssäoppimispaikalla että oppilaitoksessa. Opintokokonaisuus toteutetaan ensimmäisen ja toisen vuoden aikana siten, että työssäoppimisjakso yrityksissä suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden 5. jakson aikana Näyttöjä suoritetaan jokaisen opintojakson aikana ja työssäoppimisjaksolla.

3 AJONEUVON HUOLTAMI- NEN, TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ JA HUOLTO ( 10 ov ) Ajoon lähtö ja ajon lopettamistarkastukset Renkaan vaihto Oikean kokoisten polttimoiden, varokkeiden ja pistokkeiden vaihtaminen autossa Polttoainejärjestelmän suodattimen vaihto ja järjestelmän ilmaus Vian tason tunnistaminen Päivittäinen huolto Opiskelijan on ymmärrettävä millaiset puutteet ajoneuvoissa estävät työtehtävien aloittamisen. Hänen on pystyttävä informoimaan työnantajaa tekemistään havainnoista. Opiskelijan on tunnettava ajoneuvon pääkäyttöjärjestelmät ja niiden toiminta. Opiskelijan on osattava suorittaa ajoneuvon normaalit kausi- ja määräaikaishuollot ja ymmärrettävä ennakoivan huollon merkitys. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 3/18 Arvioidaan seuraavia asioita: ajoneuvon rakenteen ja toiminnan tunteminen ajoneuvon lähtö- ja käytön lopettamistarkastukset valojen kunto, puhtaus ja toiminta ajoneuvon oikeat käyttötavat ja turvallisuusohjeiden noudattaminen turvallinen työskentely huoltohallissa työkalujen ja välineiden asianmukainen valinta ja käyttö Näyttö toteutetaan sekä koulussa että työssä oppimispaikalla. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset 1 ja 2 vuosi Ajoneuvon huoltaminen ja tarkastukset (8 ov ) Työkoneiden käyttö ja huolto ( 2 ov ) Ajoneuvojen huoltoja rakennetarkastukset ja huolto- ja korjaustoimenpiteet tehdään pääasiassa oppilaitoksen huoltotiloissa. Työssä oppimispaikoissa tapahtuvia työtehtäviä toteutetaan tarpeen mukaan Opintokokonaisuus toteutetaan kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. opintojaksojen aikana.

4 AUTOTEKNISET PERUS- TEET ( 10 ov) Ajoneuvojen rakenteiden ja toimintaperiaatteiden tunteminen Kuorma-auton rakenteen ja toiminnan tunteminen Opiskelijan on ymmärrettävä millaiset puutteet ajoneuvoissa estävät työtehtävien aloittamisen ja suorittamisen Hänen on pystyttävä informoimaan työnantajaa tekemistään havainnoista. Opiskelijan on tunnettava ajoneuvon ja varsinkin kuorma-auton pääkäyttöjärjestelmät ja niiden toiminta. Opiskelijan on osattava suorittaa ajoneuvon normaalit kausi- ja määräaikaishuollot ja ymmärrettävä ennakoivan huollon merkitys. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 4/18 1 vuosi Ajoneuvojen huolto- Opintokokonaisuus ajoneuvon rakenteen ja arvioinnissa Autotekniikka ( 5 ov ) ja rakennetarkastuk- toteutetaan kahden toiminnan tunteminen otetaan huomioon Kuorma-auton rakenne ja set ja huolto- ja korjaustoimenpiteet tehvuoden aikana. ensimmäisen koulu- ajoneuvon lähtö- ja käytön sekä oppilaitoksessa huolto ( 5 ov ) lopettamistarkastukset tehdyt suoritukset dään pääasiassa oppilaitoksen huoltotilois- opiskelujakson aikana. ajoneuvon ja koneiden oikeat käyttötavat ja turvalliset sa. että ammattiosaamisuusohjeiden noudattaminen Työssäoppimispaikoissa tapahtuvia työ- turvallinen työskentely huoltohallissa tehtäviä toteutetaan työkalujen ja välineiden tarpeen mukaan asianmukainen valinta ja käyttö Näyttö toteutetaan sekä koulussa että työssä oppimispaikalla.

5 HENKILÖLIIKENNE JA UL- KOMAANLIIKENNE (5 ov) ulkomaanliikenteen kuljettajan normaalit työtehtävät kansainvälisten kuljetusasiakirjojen käyttö kommunikointi ulkomaan kielellä kulttuurierojen huomioiminen suoritealakohtaisten erityispiirteiden huomioonottaminen kuljetustehtävän suorittamisessa asiakaspalvelun suorittaminen henkilöliikenteen tulonmuodostus ja kustannusrakenne maksuvälineiden ja laitteiden käyttö Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi egonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 5/18 arvioinnissa Henkilöliikenne ( 3 ov ) toiminnan suunnittelu ja toteutetaan kahden Ajoneuvojen käsittely, Opintokokonaisuudet Osaa suunnitella ajotehtävän reitin, ja selvittää siihen liittyvät asiat. Tuntee otetaan huomioon henkilöliikenteeseen/ tavaraliikenteeseen vaikuttavan lainsäädännön ja sekä oppilaitoksessa pääasiassa oppilaitoksessa että työssäoppimisjak- Ulkomaanliikenne ( 2 ov ) kuormaus toteutetaan vuoden aikana siten, pystyy toimimaan sen mukaisesti. tehdyt suoritukset sekä yrityksissä. sot suoritetaan 2. ja 3. Hallitsee kuljetusalan tulonmuodostuksen ja kustannus-rakenteen sekä tiedos- että ammattiosaamiset taa niiden vaikutuksen kuljettajan tehtäviin. työssäoppimisjakson Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet verrattuna peruskuljetusalan taitoihin. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Tuntee ulkomaanliikenteen kuljettajan normaalit tehtävät Pystyy toimimaan yllättävissäkin tilanteissa järkevästi ja rationaalisesti Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit.. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy pääosin ammattiosaamisen näytön pohjalta. Koska jokaisella opiskelijalla ammattiosaamisen näytön sisältö muodostuu eri tavalla, opintokokonaisuuden arvioinnissa tulee huomioida myös näytön kattavuus. Ts. jos näytössä jokin osa-alue on jäänyt sisällöllisesti vähemmälle, opintokokonaisuuden arvioinnissa painottuu oppilaitoksessa

6 AJONEUVON KULJETTA- MINEN (20 ov) turvallinen liikennöinti kuljetustalous kuorman hallinta kuljetuksien ohjaus kuljetusyksikön toimintakunnon toteaminen vaarallisten aineiden kuljetus Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi egonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 6/18 arvioinnissa Kuljettamisen perusteet 1 (2ov ) kuljettaminen toteutetaan toteutetaan kahden Ajoneuvojen käsittely ja Opintokokonaisuudet Osaa tehdä hallitsemalleen ajoneuvolle lähtötarkastukset ja kuormata ajoneuvon otetaan huomioon Kuljettamisen perusteet 2 ( 2 ov ) pääasiassa oppilaitoksessa vuoden aikana siten, lain vaatimusten mukaan painojen, BC-kuljettajatutkinto 1 ( 3 ov ) tilankäytön, kuormattavan materiaalin sekä oppilaitoksessa ja/tai yrityksissä. että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. BC-kuljettajatutkinto 2 ( 2 ov ) ja sidonnan osalta. tehdyt suoritukset ADR-ajolupa ( 2 ov ) Osaa suunnitella ajotehtävän reitin että ammattiosaamiset Taloudellinen ajo ( 3 ov ) EAK ( 2 ov ) optimaalisesti. Tuntee henkilöliikenteeseen/ tavaraliikenteeseen vaikuttavan Reittisuunnittelu 1 ( 2 ov ) lainsäädännön ja pystyy toimimaan sen työssäoppimisjakson Reittisuunnittelu 2 ( 2 ov ) mukaisesti. Hallitsee kuljetusalan tulonmuodostuksen ja kustannus-rakenteen sekä tiedostaa niiden vaikutuksen kuljettajan tehtäviin. Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet verrattuna peruskuljetusalan taitoihin. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Soveltaa turvallista ja ennakoivaa otetta annettuihin ajo- ja kuormaustehtäviin. Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. jokaisella opiskelijalla ammattiosaamisen näytön sisältö muodostuu eri tavalla, opintokokonaisuuden arvioinnissa tulee huomioida myös näytön kattavuus. Ts. jos näytössä jokin osa-alue on jäänyt sisällöllisesti vähemmälle, opintokokonaisuuden arvioinnissa painottuu oppilaitoksessa

7 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 7/18 KUORMAN KÄSITTELY (15 ov) ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman purkaminen kuormatilan valinta kuljetusasiakirjojen käyttö ja kuorman suunnittelu kuormankäsittelylaitteiden käyttö kuljetusvahinkojen torjunta Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi egonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. arvioinnissa Kuormausmääräykset ja kuormaus toteutetaan Ajoneuvojen käsittely, Osaa tehdä hallitsemalleen ajoneuvolle lähtötarkastukset ja tehdä kuorman otetaan huomioon asiakirjat ( 2 ov ) pääasiassa oppilaitoksessa siten, että ajoneuvon kuormitus täyttää lain vaatimukset painojen, tilankäytön, sekä oppilaitoksessa Kuormausyksiköt ( 2 ov ) sekä yrityksissä. kuormattavan materiaalin ja sidonnan tehdyt suoritukset Käsittelylaitteet ( 2 ov ) osalta. että ammattiosaamiset Kuormaustoiminnot 1 Osaa suunnitella ajotehtävän reitin, ja selvittää siihen liittyvät asiat ( 2 ov ) Hallitsee kuljetusalan tulonmuodostuksen ja kustannus-rakenteen sekä tiedos- Kuormaustoiminnot 2 ( 3 ov ) taa niiden vaikutuksen kuljettajan tehtäviin. Kuljetusvahinkojen torjunta Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet verrattuna peruskuljetusalan ( 4 ov ) taitoihin. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

8 TAVARALIIKENTEEN SUORITEALAKOHTAINEN ERIKOISTUMINEN (10 ov) Suoritealakohtaisten erityispiirteiden huomioonottaminen kuljetustehtävän suorittamisessa Ergonomian ja työturvallisuusmääräysten huomioonottaminen Asiakkaiden laadukas palveleminen, toimiminen rehellisesti ja eettisesti oikein Työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi egonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 8/18 Arvioidaan seuraavia asioita: Osaa suunnitella ajotehtävän reitin, ja selvittää siihen liittyvät asiat. Tuntee tavaraliikenteeseen vaikuttavan lainsäädännön ja pystyy toimimaan sen mukaisesti. Hallitsee kuljetusalan tulonmuodostuksen ja kustannus-rakenteen sekä tiedostaa niiden vaikutuksen kuljettajan tehtäviin. Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet verrattuna peruskuljetusalan taitoihin. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Noudattaa turvallista ja ennakoivaa otetta annettuihin ajo- ja kuormaustehtäviin. Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset Suoritealakohtaiset perusteet ( 2 ov ) Suoritealakohtainen erikoistuminen ( 8 ov ) Ajoneuvojen käsittely, kuormaus toteutetaan pääasiassa oppilaitoksessa sekä yrityksissä. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9/18 YHDISTELMÄ-AJONEUVON KÄSITTELY (5 ov) opiskelijan on tiedettävä erilaiset yhdistelmäajoneuvot yhdistelmäajoneuvon käsittelyyn liittyvät toiminnot perävaunujen käsittelyyn liittyvät muutokset ajokäyttäytymiseen yhdistelmäajoneuvoja koskeva lainsäädäntö kuormauksen suunnittelu ja toteuttaminen oikein ja liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioonottaen suoritealakohtaisten erityispiirteiden huomioonottaminen kuljetustehtävän suorittamisessa työturvallisuuusseikkojen huomioonottaminen Opiskelija hallitsee yhdistelmäajoneuvon käsittelyyn liittyvät toiminnot. Huomioi yhdistelmäajoneuvon vaatimukset liikennöinnissä. Ottaa huomioon työturvallisuusohjeet. arvioinnissa Yhdistelmäajoneuvon käsittely 1 ja kuormaus toteutetaan Ajoneuvojen käsittely, Osaa suorittaa kytkennät vetoauton ja perävaunun välillä sekä oppilaitoksessa ja/tai yrityksissä. otetaan huomioon 2 ( 5 ov ) pääasiassa oppilaitoksessa Osaa tehdä hallitsemalleen ajoneuvolle lähtötarkastukset ja että ammattiosaami- tehdyt suoritukset tehdä kuorman siten, että ajoneuvon kuormitus täyttää lain set vaatimukset painojen, tilankäytön, kuormattavan materiaalin ja sidonnan osalta Tuntee yhdistelmäajoneuvoja koskevaa lainsäädäntöä Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson jokaisella opiskelijalla ammattiosaamisen näytön sisältö muodostuu eri tavalla, opintokokonaisuuden arvioinnissa tulee huomioida myös näytön kattavuus. Ts. jos näytössä jokin osa-alue on jäänyt sisällöllisesti vähemmälle, opintokokonaisuuden arvioinnissa painottuu oppilaitoksessa

10 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ JA HUOLTO ( 10 ov ) Työkoneen päivittäiset käyttöönotto- ja käytön lopettamistarkastukset Työkoneiden renkaiden vaihto Oikean kokoisten polttimoiden, varokkeiden ja pistokkeiden vaihtaminen autossa/työkoneissa Polttoainejärjestelmän suodattimen vaihto ja järjestelmän ilmaus Vian tason tunnistaminen Päivittäinen huolto Opiskelijan on ymmärrettävä millaiset puutteet työkoneissa/ ajoneuvoissa estävät työtehtävien aloittamisen. Hänen on pystyttävä informoimaan työnantajaa tekemistään havainnoista. Opiskelijan on tunnettava työkoneiden /ajoneuvon pääkäyttöjärjestelmät ja niiden toiminta. Opiskelijan on osattava suorittaa työkoneiden/ ajoneuvon normaalit kausi- ja määräaikaishuollot ja ymmärrettävä ennakoivan huollon merkitys. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 10/18 1 ja 2 vuosi Työkoneiden /ajo- Opintokokonaisuus työkoneen/ ajoneuvon rakenteen arvioinnissa Työkoneiden /ajoneuvon neuvojen huolto- ja toteutetaan kahden ja toiminnan tunteminen otetaan huomioon huoltaminen ja tarkastukset rakennetarkastukset ensimmäisen koulu- sekä oppilaitoksessa ja työkoneiden käyttö ja ja huolto- ja korjausvuoden aikana. työkoneiden/ ajoneuvon tehdyt suoritukset huolto ( 10 ov ) toimenpiteet tehdään lähtö- ja käytön lopettamistarkastukseset että ammattiosaami- pääasiassa oppilai- opintojaksojen aikana. toksen huoltotiloissa. valojen kunto, puhtaus ja Työssä oppimispaikoissa toiminta tapahtuvia työ- työkoneiden/ ajoneuvon tehtäviä toteutetaan oikeat käyttötavat ja turvallisuusohjeiden tarpeen mukaan noudattami- nen turvallinen työskentely huoltohallissa työkalujen ja välineiden asianmukainen valinta ja käyttö Näyttö toteutetaan sekä koulussa että työssä oppimispaikalla.

11 TAVARAN VASTAANOTTO- TARKASTUS JA SÄILYTYS ( 15 ov) saapumisdokumenttien käsittely saapuvan tavaran tarkastaminen koneiden ja laitteiden turvallinen käsittely ja hallinta tavaran saapumistiedon päivitys turvallisten työmenetelmien käyttö tavaran sijoittaminen oikeille käsittelypaikoille erikoistavaroiden vaatiman käsittelytavan huomioiminen tavaroiden saldojen kirjaukset varastokirjanpitoon Opiskelijan on tunnettava tavaroihin liittyvä kirjallinen dokumentaatio. Tunnettava yrityksen laskentayksiköt ja osattava tehdä tarvittaessa varauma ja reklamointi. Opiskelijan on osattava käyttää turvallisesti ja oikein varastoinnin yhteydessä käytettäviä työvälineitä ja keskeisiä työkoneita trukkeja ja mahdollisia kuljettimia. Hänen on pystyttävä informoimaan työnantajaa tekemistään havainnoista ja mahdollisista puutteista. Opiskelijan on tunnettava käytettävien työkoneiden pääkäyttöjärjestelmät ja niiden toiminta. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 11/18 Arvioidaan seuraavia asioita: tavaran vastaanottotilanteessa suoritettavat tavaran laatuun, kuntoon ja määrään liittyvät tarkastukset tavaran vastaanottajan ja vastaanottopaikan tarkastukset tavaran käsittelyyn ja varastoon sijoittamisen toimenpiteet työkalujen ja välineiden asianmukainen valinta ja käyttö Näyttö toteutetaan sekä koulussa että työssä oppimispaikalla. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset 2 ja 3 vuosi vastaanoton perusteet (2ov) vastaanoton työtehtävät ( 1ov) käsittelytekniikka (1ov ) käsittelytekniikka käytännössä ( 1 ov ) säilytyksen perusteet ( 1ov ) säilytyksen työtehtävät ( 2ov ) tavaran varastointi ( 3ov ) työtehtävät varastoissa ( 2ov ) erikoistuotteiden varastointi ( 2 ov ) Tavaran vastaanotto tarkastus-, käsittelyja varastoon sijoittamistoimenpiteet tehdään pääasiassa työssäoppimispaikkojen varastointitiloissa. Opintokokonaisuus toteutetaan toisena ja kolmantena opiskeluvuonna. Näytöt suoritetaan työssäoppimisjaksojen aikana.

12 TAVARAN KERÄILY ( 10 ov) keräilyn ohjaus ja ajoitus keräilyn suorittaminen keräilytekniikka säilytysyksiköiden muodostaminen varastopaikan valinta varastosiirtojen tekeminen erikoistuotteiden keräily hävikin ehkäisy Opiskelijan on osattava suorittaa keräily keräysasiapaperien (tai -ohjeiden) kuten keräilylistan, määräimen, yrityksen keräilyjärjestyksen, keräilyreittien ja keräilyn ajoituksen vaatimuksien mukaan. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 12/18 Keräily yrityksen varasto- Opintokokonaisuudet arvioinnissa Keräilyn perusteet ( 2 ov ) työympäristössä. Aidois- toteutetaan kahden Osaa suunnitella keräilyreitin, ja selvittää siihen liittyvät asiat. Hallitsee otetaan huomioon käsittely-yksikön muodostamisen periaatteet. Osaa käyttää turvallista ja ta- sekä oppilaitoksessa että työssäoppimisjak- Keräily varastoissa ( 8 ov ) sa työtehtävissä. vuoden aikana siten, loudellista keräilytapaa. Osaa tehdä tehdyt suoritukset sot suoritetaan 2. ja 3. tarvittavat varastosiirrot turvallisesti ja että ammattiosaamiset tarkoituksenmukaisesti. Tuntee yrityksen keäilytoiminnassa mahdolliset erityispiirteet. työssäoppimisjakson Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Pystyy toimimaan yllättävissäkin tilanteissa järkevästi ja rationaalisesti Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit.

13 TAVARAN LÄHETYS (10 ov) Lähetysyksikön kokoaminen Kuljetuspalvelun valinta kansainvälisten dokumenttien ymmärtäminen Opiskelija tuntee erilaiset kuljetuspakkaustavat ja valitsee oikeat pakkaukset yrityksen ja asiakkaiden vaatimuksien mukaisesti Kokoaa ja yksilöi lähetyksen vaatimukset huomioiden sekä koti- että ulkomaan kuljetuksissa Täyttää rahtikirjan oikein ja valmistelee lähetyksen valmiiksi oikeaan aikaan huomioiden rahdituspainon ja tarvittavan lastitilan. Tekee kuljetustilauksen kotimaan maantiekuljetuksissa. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 13/18 Tavaran pakkaaminen. Opintokokonaisuudet arvioinnissa Pakkaamisen perusteet ( 1ov ) käsittely ja lähetys toteu- toteutetaan kahden Osaa tehdä yrityksen ohjeiden mukaisesti oikean lähetysyksikön. Osaa valita otetaan huomioon Pakkaaminen varastoissa ( 2 ov ) tetaan pääasiassa yrityksissä ja joiltakin osin että työssäoppimisjak- vuoden aikana siten, oikean kuljetusmuodon ja osaa kuormata tarvittaessa ajoneuvon lain vaati- sekä oppilaitoksessa Lähettämisen perusteet ( 3 ov ) Lähettäminen varastoissa, kotimaa musten mukaan painojen, tilankäytön, tehdyt suoritukset ( 1 ov ) myös oppilaitoksessa sot suoritetaan 2. ja 3. kuormattavan materiaalin ja sidonnan että ammattiosaamiset ( 1 ov ) Lähettäminen varastoissa, ulkomaa osalta. Tuntee tavaraliikenteeseen vaikuttavan Kansainväliset kuljetukset ( 2 ov ) lainsäädännön ja pystyy toimimaan sen työssäoppimisjakson mukaisesti. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii oikein Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. jokaisella opiskelijalla ammattiosaamisen näytön sisältö muodostuu eri tavalla, opintokokonaisuuden arvioinnissa tulee huomioida myös näytön kattavuus. Ts. jos näytössä jokin osa-alue on jäänyt sisällöllisesti vähemmälle, opintokokonaisuuden arvioinnissa painottuu oppilaitoksessa

14 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 14/18 INVENTOINTI JA SALDO- HALLINTA (10 ov) Varaston ohjaus Inventointi Saldoerojen selvittäminen Varastojärjestyksen ylläpito Opiskelija lukee ja ymmärtää varastokirjanpidon ja - seurannan Osaa suorittaa varaston inventoinnin sekä kiertävänä että kertainventointina Selvittää saldoeroja ja välttää niiden syntymistä omassa työssään Osaa ylläpitää järjestystä varastossa. Arvioidaan seuraavia asioita: Tuntee varaston ohjauksen periaatteet, tuntee varaston kustannusrakenne ja tiedettävä siihen vaikuttavat tekijät. Tuntee yleisimpien varastoinnin tunnuslukujen tehtävät varastoinnin ohjauksessa ja tulkitsee erilaisia valvonnan ja ohjauksen raportteja. Tuntee varastokirjanpidon periaatteet Tuntee toimitustilanteen seurannan ja kuormitusvalvonnan rutiinit Tietää varaston täyttöasteen seurannan merkityksen. Tuntee inventoinnissa tarvittavat ohjaustiedot ja inventoinnin apuvälineet Tuntee saldoerojen syntymisen yleisimmät syyt varastotoiminnoissa. Tuntee varastojärjestyksen ylläpidon ohjeet, siivousalueet sekä siivous- ja jätehuollon järjestelyt. Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset Varastonohjaus ( 2 ov ) Varaston ohjaustoimenpiteet ( 2 ov ) Inventoinnin perusteet ( 2 ov ) Inventoinnin suorittaminen ( 2 ov ) Saldoerojen hallinta ( 1 ov ) Varaston järjestys ( 1 ov ) Inventoinnin ja saldohallinnan opintokokonaisuus suoritetaan osittain oppilaitoksessa ja pääosin yrityksissä siltä osin kuin se on yrityksen mahdolliset liikesalaisuusesteet huomioiden suoritettavissa. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

15 SUORITEALAKOHTAISET VARASTOTOIMINNOT (10 ov) Suoritealakohtaisten erityispiirteiden huomioonottaminen varastointitehtävien suorittamisessa. Ergonomian ja työturvallisuusmääräysten huomioonottaminen Asiakkaiden laadukas palveleminen, toimiminen rehellisesti ja eettisesti oikein Työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 15/18 Arvioidaan seuraavia asioita: Osaa suorittaa varastointiin liittyviä tehtäviä yrityksen ohjeiden mukaan. Tuntee tavaraliikenteeseen vaikuttavan lainsäädännön ja pystyy toimimaan sen mukaisesti. Hallitsee logistiikan varastoalan tulonmuodostuksen ja kustannusrakenteen sekä tiedostaa niiden vaikutuksen varaston toimintaan Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Noudattaa turvallista ja ennakoivaa otetta annettuihin varastossa tapahtuviin työtehtäviin. Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset Suoritealakohtaiset perusteet ( 2 ov ) Suoritealakohtainen erikoistuminen ( 8 ov ) Jakso toteutetaan varastoterminaalissa mahdollisine oheispalveluineen (esim. tullivarasto). tai yhden yrityksen ulkoistetut logistiikkatoiminnot. Terminaalitoiminnot ilman varastointia. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

16 VARASTOPALVELUYRIT- TÄJÄNÄ TOIMIMINEN (5 ov) varastopalveluyrittäjän liikeidea varastopalveluyrityksen perustaminen varastopalveluyrityksen talouden seuraaminen varastopalveluyrityksen ja sen palvelujen markkinointi Opiskelija tuntee joitakin varastopalveluyrittäjien liikeideoita ja erilaisia oheispalveluja. Opiskelija tuntee varastopalveluyrittämiselle asetettavia taloudellisia tavoitteita. Tuntee varastopalveluyrittämisen erityispiirteet. Osaa vertailla oman yrityksen perustamisen vaihtoehtoja. Tietää tavallisemmat yritysmuodot, perusominaisuudet ja erot sekä niihin liittyvät yrittäjän vastuut ja riskit. Tietää, miten yritysmuotoa voi muuttaa. Tuntee kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Ymmärtää kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet. Tietää palvelujen hinnoittelun periaatteet. Tietää alennusten vaikutuksen kannattavuuteen. Ymmärtää hallitun riskin ottamisen osana yrityksen toimintaa. Tietää keskeiset markkinoinnin kilpailukeinot. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 16/18 Toteutetaan varastohotel- Opintokokonaisuudet arvioinnissa Yritystoiminnan perusteet ( 3 ov ) lissa mahdollisine oheis- toteutetaan toisen ja yrityksen liikeidean ymmärtäminen, yrityksen perustamisen periaatteet, otetaan huomioon Yritystoiminnan talous ( 1 ov ) palveluineen (esim. tullivarasto). vuoden aikana siten, kolmannen lukuvuoden yrityksen talouden seuraaminen ja yrityksen palvelujen markkinointi sekä oppilaitoksessa Markkinoinnin perusteet ( 1 ov ) Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tehdyt suoritukset Usean yrityksen logistisista että työssäoppimisjak- toiminnoista hallinsot suoritetaan 2. ja 3. tentteinä tai projektityön arvioinnit. että ammattiosaamiset noimissa tiloissa. Tämän opintokokonaisuuden keskeiset sisällöt ovat hyvin teoreettiset. Sisältö on lähes yhdenmukainen yhteisten opintojen Yhden yrityksen ulkoistetut logistiikkatoiminnot. työssäoppimisjakson Yritystoiminta 4 ov. opintokokonaisuuden kanssa. Keskeisten osaamisten Terminaalitoiminnot hallintaa on järkevin tapa arvioida muiden opintokokonaisuuksien näyttöjen ilman varastointia. yhteydessä niiltä osin, kun se on mahdollista.. työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja. kokonaisuudessaan tai yhdessä tehdyt suoritukset.

17 VARASTOPALVELUJEN MARKKINOINTI (5 ov) Varastopalveluyrityksen ja sen palvelujen markkinointi Asiakaspalvelu ja myynti Opiskelija osaa palvella asiakaslähtöisesti varastopalveluyrityksen eri asiakasryhmiä. Opiskelija osaa markkinoida varastopalveluyrityksen palveluja. Tuntee varastopalveluyrittämisen erityispiirteet. Osaa vertailla oman yrityksen perustamisen vaihtoehtoja. Tietää tavallisemmat yritysmuodot, perusominaisuudet ja erot sekä niihin liittyvät yrittäjän vastuut ja riskit. Tietää, miten yritysmuotoa voi muuttaa. Tuntee kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Ymmärtää kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet. Tietää palvelujen hinnoittelun periaatteet. Tietää alennusten vaikutuksen kannattavuuteen. Ymmärtää hallitun riskin ottamisen osana yrityksen toimintaa. Tietää keskeiset markkinoinnin kilpailukeinot. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 17/18 Arvioidaan seuraavia asioita: Opiskelija osaa hoitaa asiakontaktin asiakaskeskeisesti tavoitteena saavuttaa asiakastyytyväisyys. asiakkaat tyytyväisinä. Huomioi yrityksen menestystekijät ja jatkuvuuden toimissaan. Ottaa huomioon asiakassuhteissaan tuotevastuun ja kuluttajan oikeudet. Suunnittelee markkinointia ja markkinointiviestintää. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset Yritystoiminnan perusteet ( 3 ov ) Yritystoiminnan talous ( 1 ov ) Markkinoinnin perusteet ( 1 ov ) yrityksessä, jossa on tarkoitettua palvelua ja tarkoituksen mukaiset koneet ja laitteet sekä osaaminen. yrityksen toimialaan kuuluvilla tuotteilla ja palveluilla, edellyttäen, että opiskelija on perehdytetty yrityksen toimintatapoihin ja rutiineihin. Opintokokonaisuudet toteutetaan toisen ja kolmannen lukuvuoden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

18 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 18/18

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 13.04.2011 Rehtorin päätös 23/10/2011 1 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 25.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1721199/naytto/tutkinnonosat Taimitarhakasvien tuottaminen Koodi: 100759 tunnistaa taimitarhatuotannon kasveja suunnitella taimitarhakasvien viljelyn lisäyksestä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

OSAO Työelämään tutustuminen

OSAO Työelämään tutustuminen OSAO Työelämään tutustuminen TYÖPAIKKAKUVAUS 1. Työssäoppimispaikan kuvaus Yrityksen / Työssäoppimispaikan nimi Y-tunnus Yrityksen postiosoite Yrityksen postinumero Yrityksen postitoimipaikka Yrityksen

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 17.3.2011 Rehtorin päätös 8/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMIALA... 4 3. LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 32/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja ja yhdistelmä-ajoneuvon kuljettaja Varastopalvelujen

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Kuljetuspalvelujen osaamisala Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINNON KEHITTYMINEN MIKSI KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO? TUTKINNON PERUSTEET VALMISTUIVAT 2011 TUTKINNON SUORITTAMISEN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin Toyota Material Handling Finland Oy Optiscan-asiakasseminaari Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin 08.10.2015 1 TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND - Keitä olemme?

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutusmallin työstäminen työpaikkaohjaajan osaamiskartan / aineiston pohjalta AEL Lepola Pertti

Työpaikkaohjaajakoulutusmallin työstäminen työpaikkaohjaajan osaamiskartan / aineiston pohjalta AEL Lepola Pertti Aineistokartoitustehtävä 1 - Osaamiskartta, työpaikkaohjaajan koulutus 3 0v - Valmiina käytettävissä oleva aineisto sekä puuttuvan aineiston valmistaminen tai muokkaaminen - Työpaikkaohjaan koulutus 3

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Vantaan kaupunki Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI 3.3 Asiakaspalvelu- ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa TUTKINNON SUORITTAJA: Nimi Syntymäaika SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Suoritetut näyttötutkinnot Varastoalan näyttötutkintojen kehittäminen OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOIMIKUNNAT UTBILDNINGSSTYRELSEN EXAMENSKOMMISSIONERNA

Suoritetut näyttötutkinnot Varastoalan näyttötutkintojen kehittäminen OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOIMIKUNNAT UTBILDNINGSSTYRELSEN EXAMENSKOMMISSIONERNA Suoritetut näyttötutkinnot Varastoalan näyttötutkintojen kehittäminen OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOIMIKUNNAT UTBILDNINGSSTYRELSEN EXAMENSKOMMISSIONERNA Varastoalan näyttötutkinnot Logistiikan perustutkinto,

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TAPOJA ANTAA OSAAMISEN NÄYTTÖ KORKEA-ASTEELLA, MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA TYÖELÄMÄOSAAMINEN OSAKSI TUTKINTOKOULUTUSTA

TAPOJA ANTAA OSAAMISEN NÄYTTÖ KORKEA-ASTEELLA, MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA TYÖELÄMÄOSAAMINEN OSAKSI TUTKINTOKOULUTUSTA TAPOJA ANTAA OSAAMISEN NÄYTTÖ KORKEA-ASTEELLA, MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA TYÖELÄMÄOSAAMINEN OSAKSI TUTKINTOKOULUTUSTA KOPSU-HANKKEEN TYÖPAJA 27.3.2012 ANNELI AIROLA SISÄLTÖ Taustaa teemalle Esittäytymiset

Lisätiedot