KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT. Logistiikan perustutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT. Logistiikan perustutkinto"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

2 LOGISTIIKAN PERUS- TAIDOT (20 ov) logistiset perustaidot asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen sähkötekniikan perustaidot metallitöiden ja megatroniikan perustaidot tulitöiden valvonta ja ensiaputaidot tietotekniikka, tietokoneen peruskäyttö ja tiedon hanllinta logistiikan telematiikan perustaidot trukinajotaito pakkaustekniikan ja pakkausmerkintöjen hallinta kuljetusyksikön koostaminen, rahdituspainon määrittäminen ja kuorman varmistaminen rahtikirjan täyttäminen ja kuormalavojen vaihtotapahtumat Opiskelijan on ymmärrettävä kuljetus- ja varastointialan työt palvelutöiksi ja osattava viestittää sitä omalla olemuksellaan ja toiminnoillaan ja osattava toimia työssään asiakaslähtöisesti ja tunnettava vastuunsa työstään yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Opiskelijan on osattava käyttäytyä kaikissa tehtävissään kohteliaasti ja asiakaslähtöisesti sekä yrityksen sisäisiä että ulkoisia asiakkaita kohtaan. Hänen on suhtauduttava samanarvoisesti eri kansallisuuteen, rotuun, uskontoon, sukupuoleen ja ikäryhmiin kuuluviin asiakkaisiin. Hänen on osattava toimia reklamaatiotilanteessa. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2/18 arvioinnissa Tekniikan perusteet 1 (4ov) 1-3 suoritetaan lä- 1. vuosi Tekniikan perusteet tuntee eri kuljetusmuotojen, kuten laiva-, juna-, lentokone- ja autokuljetusten ominaispiirteet, kapasiteet- otetaan huomioon Tekniikan perusteet 2( 4ov ) hiopetuksena oppilaitoksessa. Yritystoiti, nopeus, kustannus, tiedonhallinta sekä oppilaitoksessa Tekniikan perusteet 3 (3ov ) ym. asiat tehdyt suoritukset Yritystoiminta ja asiakaspalvelu ( 2ov ) velu, tavaransiirto ja minta ja asiakaspal- tuntee metallialan, megatroniikan että ammattiosaamiset ja sähkötekniikan perustyöt ja osaa työskennellä työturvallisesti Tavaransiirto ja pakkaaminen ( 2 ov ) tointitekniikka ja tru- pakkaaminen, varas- työajat, työjärjestelyt, työkokonaisuuden ymmärtäminen ja asiakaspalvelutilanteen hoitaminen Varastointitekniikka ja trukinkäyttö ( 4 ov ) lähiopetuksena oppikinkäyttö toteutetaan kuljetukseen liittyvä tiedonhallinta ja kuljetus-asiakirjat ja liittyvä viestintä tulitöiden valvonta ( 1 ov ) EAK -1, työturvallisuus - ja laitoksessa ja työssäoppimisen aikana yrityksissä. laatujärjestelmien periaatteet eli etukäteen sovittu tapa toimia kyseisessä yrityksessä valvonta ja työturval- EAK-1 ja tulitöiden trukin ja muiden tavarankäsittelylaitteiden käyttö lisuuskurssit toteutetaan lähiopetuksena pakkausmenetelmien ja materiaalien hallinta ja pakkausmerkintöjen oppilaitoksessa. tekeminen ja lukeminen Näyttö toteutetaan sekä työssäoppimispaikalla että oppilaitoksessa. Opintokokonaisuus toteutetaan ensimmäisen ja toisen vuoden aikana siten, että työssäoppimisjakso yrityksissä suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden 5. jakson aikana Näyttöjä suoritetaan jokaisen opintojakson aikana ja työssäoppimisjaksolla.

3 AJONEUVON HUOLTAMI- NEN, TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ JA HUOLTO ( 10 ov ) Ajoon lähtö ja ajon lopettamistarkastukset Renkaan vaihto Oikean kokoisten polttimoiden, varokkeiden ja pistokkeiden vaihtaminen autossa Polttoainejärjestelmän suodattimen vaihto ja järjestelmän ilmaus Vian tason tunnistaminen Päivittäinen huolto Opiskelijan on ymmärrettävä millaiset puutteet ajoneuvoissa estävät työtehtävien aloittamisen. Hänen on pystyttävä informoimaan työnantajaa tekemistään havainnoista. Opiskelijan on tunnettava ajoneuvon pääkäyttöjärjestelmät ja niiden toiminta. Opiskelijan on osattava suorittaa ajoneuvon normaalit kausi- ja määräaikaishuollot ja ymmärrettävä ennakoivan huollon merkitys. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 3/18 Arvioidaan seuraavia asioita: ajoneuvon rakenteen ja toiminnan tunteminen ajoneuvon lähtö- ja käytön lopettamistarkastukset valojen kunto, puhtaus ja toiminta ajoneuvon oikeat käyttötavat ja turvallisuusohjeiden noudattaminen turvallinen työskentely huoltohallissa työkalujen ja välineiden asianmukainen valinta ja käyttö Näyttö toteutetaan sekä koulussa että työssä oppimispaikalla. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset 1 ja 2 vuosi Ajoneuvon huoltaminen ja tarkastukset (8 ov ) Työkoneiden käyttö ja huolto ( 2 ov ) Ajoneuvojen huoltoja rakennetarkastukset ja huolto- ja korjaustoimenpiteet tehdään pääasiassa oppilaitoksen huoltotiloissa. Työssä oppimispaikoissa tapahtuvia työtehtäviä toteutetaan tarpeen mukaan Opintokokonaisuus toteutetaan kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. opintojaksojen aikana.

4 AUTOTEKNISET PERUS- TEET ( 10 ov) Ajoneuvojen rakenteiden ja toimintaperiaatteiden tunteminen Kuorma-auton rakenteen ja toiminnan tunteminen Opiskelijan on ymmärrettävä millaiset puutteet ajoneuvoissa estävät työtehtävien aloittamisen ja suorittamisen Hänen on pystyttävä informoimaan työnantajaa tekemistään havainnoista. Opiskelijan on tunnettava ajoneuvon ja varsinkin kuorma-auton pääkäyttöjärjestelmät ja niiden toiminta. Opiskelijan on osattava suorittaa ajoneuvon normaalit kausi- ja määräaikaishuollot ja ymmärrettävä ennakoivan huollon merkitys. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 4/18 1 vuosi Ajoneuvojen huolto- Opintokokonaisuus ajoneuvon rakenteen ja arvioinnissa Autotekniikka ( 5 ov ) ja rakennetarkastuk- toteutetaan kahden toiminnan tunteminen otetaan huomioon Kuorma-auton rakenne ja set ja huolto- ja korjaustoimenpiteet tehvuoden aikana. ensimmäisen koulu- ajoneuvon lähtö- ja käytön sekä oppilaitoksessa huolto ( 5 ov ) lopettamistarkastukset tehdyt suoritukset dään pääasiassa oppilaitoksen huoltotilois- opiskelujakson aikana. ajoneuvon ja koneiden oikeat käyttötavat ja turvalliset sa. että ammattiosaamisuusohjeiden noudattaminen Työssäoppimispaikoissa tapahtuvia työ- turvallinen työskentely huoltohallissa tehtäviä toteutetaan työkalujen ja välineiden tarpeen mukaan asianmukainen valinta ja käyttö Näyttö toteutetaan sekä koulussa että työssä oppimispaikalla.

5 HENKILÖLIIKENNE JA UL- KOMAANLIIKENNE (5 ov) ulkomaanliikenteen kuljettajan normaalit työtehtävät kansainvälisten kuljetusasiakirjojen käyttö kommunikointi ulkomaan kielellä kulttuurierojen huomioiminen suoritealakohtaisten erityispiirteiden huomioonottaminen kuljetustehtävän suorittamisessa asiakaspalvelun suorittaminen henkilöliikenteen tulonmuodostus ja kustannusrakenne maksuvälineiden ja laitteiden käyttö Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi egonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 5/18 arvioinnissa Henkilöliikenne ( 3 ov ) toiminnan suunnittelu ja toteutetaan kahden Ajoneuvojen käsittely, Opintokokonaisuudet Osaa suunnitella ajotehtävän reitin, ja selvittää siihen liittyvät asiat. Tuntee otetaan huomioon henkilöliikenteeseen/ tavaraliikenteeseen vaikuttavan lainsäädännön ja sekä oppilaitoksessa pääasiassa oppilaitoksessa että työssäoppimisjak- Ulkomaanliikenne ( 2 ov ) kuormaus toteutetaan vuoden aikana siten, pystyy toimimaan sen mukaisesti. tehdyt suoritukset sekä yrityksissä. sot suoritetaan 2. ja 3. Hallitsee kuljetusalan tulonmuodostuksen ja kustannus-rakenteen sekä tiedos- että ammattiosaamiset taa niiden vaikutuksen kuljettajan tehtäviin. työssäoppimisjakson Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet verrattuna peruskuljetusalan taitoihin. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Tuntee ulkomaanliikenteen kuljettajan normaalit tehtävät Pystyy toimimaan yllättävissäkin tilanteissa järkevästi ja rationaalisesti Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit.. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy pääosin ammattiosaamisen näytön pohjalta. Koska jokaisella opiskelijalla ammattiosaamisen näytön sisältö muodostuu eri tavalla, opintokokonaisuuden arvioinnissa tulee huomioida myös näytön kattavuus. Ts. jos näytössä jokin osa-alue on jäänyt sisällöllisesti vähemmälle, opintokokonaisuuden arvioinnissa painottuu oppilaitoksessa

6 AJONEUVON KULJETTA- MINEN (20 ov) turvallinen liikennöinti kuljetustalous kuorman hallinta kuljetuksien ohjaus kuljetusyksikön toimintakunnon toteaminen vaarallisten aineiden kuljetus Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi egonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 6/18 arvioinnissa Kuljettamisen perusteet 1 (2ov ) kuljettaminen toteutetaan toteutetaan kahden Ajoneuvojen käsittely ja Opintokokonaisuudet Osaa tehdä hallitsemalleen ajoneuvolle lähtötarkastukset ja kuormata ajoneuvon otetaan huomioon Kuljettamisen perusteet 2 ( 2 ov ) pääasiassa oppilaitoksessa vuoden aikana siten, lain vaatimusten mukaan painojen, BC-kuljettajatutkinto 1 ( 3 ov ) tilankäytön, kuormattavan materiaalin sekä oppilaitoksessa ja/tai yrityksissä. että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. BC-kuljettajatutkinto 2 ( 2 ov ) ja sidonnan osalta. tehdyt suoritukset ADR-ajolupa ( 2 ov ) Osaa suunnitella ajotehtävän reitin että ammattiosaamiset Taloudellinen ajo ( 3 ov ) EAK ( 2 ov ) optimaalisesti. Tuntee henkilöliikenteeseen/ tavaraliikenteeseen vaikuttavan Reittisuunnittelu 1 ( 2 ov ) lainsäädännön ja pystyy toimimaan sen työssäoppimisjakson Reittisuunnittelu 2 ( 2 ov ) mukaisesti. Hallitsee kuljetusalan tulonmuodostuksen ja kustannus-rakenteen sekä tiedostaa niiden vaikutuksen kuljettajan tehtäviin. Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet verrattuna peruskuljetusalan taitoihin. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Soveltaa turvallista ja ennakoivaa otetta annettuihin ajo- ja kuormaustehtäviin. Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. jokaisella opiskelijalla ammattiosaamisen näytön sisältö muodostuu eri tavalla, opintokokonaisuuden arvioinnissa tulee huomioida myös näytön kattavuus. Ts. jos näytössä jokin osa-alue on jäänyt sisällöllisesti vähemmälle, opintokokonaisuuden arvioinnissa painottuu oppilaitoksessa

7 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 7/18 KUORMAN KÄSITTELY (15 ov) ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman purkaminen kuormatilan valinta kuljetusasiakirjojen käyttö ja kuorman suunnittelu kuormankäsittelylaitteiden käyttö kuljetusvahinkojen torjunta Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi egonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. arvioinnissa Kuormausmääräykset ja kuormaus toteutetaan Ajoneuvojen käsittely, Osaa tehdä hallitsemalleen ajoneuvolle lähtötarkastukset ja tehdä kuorman otetaan huomioon asiakirjat ( 2 ov ) pääasiassa oppilaitoksessa siten, että ajoneuvon kuormitus täyttää lain vaatimukset painojen, tilankäytön, sekä oppilaitoksessa Kuormausyksiköt ( 2 ov ) sekä yrityksissä. kuormattavan materiaalin ja sidonnan tehdyt suoritukset Käsittelylaitteet ( 2 ov ) osalta. että ammattiosaamiset Kuormaustoiminnot 1 Osaa suunnitella ajotehtävän reitin, ja selvittää siihen liittyvät asiat ( 2 ov ) Hallitsee kuljetusalan tulonmuodostuksen ja kustannus-rakenteen sekä tiedos- Kuormaustoiminnot 2 ( 3 ov ) taa niiden vaikutuksen kuljettajan tehtäviin. Kuljetusvahinkojen torjunta Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet verrattuna peruskuljetusalan ( 4 ov ) taitoihin. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

8 TAVARALIIKENTEEN SUORITEALAKOHTAINEN ERIKOISTUMINEN (10 ov) Suoritealakohtaisten erityispiirteiden huomioonottaminen kuljetustehtävän suorittamisessa Ergonomian ja työturvallisuusmääräysten huomioonottaminen Asiakkaiden laadukas palveleminen, toimiminen rehellisesti ja eettisesti oikein Työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi egonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 8/18 Arvioidaan seuraavia asioita: Osaa suunnitella ajotehtävän reitin, ja selvittää siihen liittyvät asiat. Tuntee tavaraliikenteeseen vaikuttavan lainsäädännön ja pystyy toimimaan sen mukaisesti. Hallitsee kuljetusalan tulonmuodostuksen ja kustannus-rakenteen sekä tiedostaa niiden vaikutuksen kuljettajan tehtäviin. Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet verrattuna peruskuljetusalan taitoihin. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Noudattaa turvallista ja ennakoivaa otetta annettuihin ajo- ja kuormaustehtäviin. Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset Suoritealakohtaiset perusteet ( 2 ov ) Suoritealakohtainen erikoistuminen ( 8 ov ) Ajoneuvojen käsittely, kuormaus toteutetaan pääasiassa oppilaitoksessa sekä yrityksissä. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9/18 YHDISTELMÄ-AJONEUVON KÄSITTELY (5 ov) opiskelijan on tiedettävä erilaiset yhdistelmäajoneuvot yhdistelmäajoneuvon käsittelyyn liittyvät toiminnot perävaunujen käsittelyyn liittyvät muutokset ajokäyttäytymiseen yhdistelmäajoneuvoja koskeva lainsäädäntö kuormauksen suunnittelu ja toteuttaminen oikein ja liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioonottaen suoritealakohtaisten erityispiirteiden huomioonottaminen kuljetustehtävän suorittamisessa työturvallisuuusseikkojen huomioonottaminen Opiskelija hallitsee yhdistelmäajoneuvon käsittelyyn liittyvät toiminnot. Huomioi yhdistelmäajoneuvon vaatimukset liikennöinnissä. Ottaa huomioon työturvallisuusohjeet. arvioinnissa Yhdistelmäajoneuvon käsittely 1 ja kuormaus toteutetaan Ajoneuvojen käsittely, Osaa suorittaa kytkennät vetoauton ja perävaunun välillä sekä oppilaitoksessa ja/tai yrityksissä. otetaan huomioon 2 ( 5 ov ) pääasiassa oppilaitoksessa Osaa tehdä hallitsemalleen ajoneuvolle lähtötarkastukset ja että ammattiosaami- tehdyt suoritukset tehdä kuorman siten, että ajoneuvon kuormitus täyttää lain set vaatimukset painojen, tilankäytön, kuormattavan materiaalin ja sidonnan osalta Tuntee yhdistelmäajoneuvoja koskevaa lainsäädäntöä Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson jokaisella opiskelijalla ammattiosaamisen näytön sisältö muodostuu eri tavalla, opintokokonaisuuden arvioinnissa tulee huomioida myös näytön kattavuus. Ts. jos näytössä jokin osa-alue on jäänyt sisällöllisesti vähemmälle, opintokokonaisuuden arvioinnissa painottuu oppilaitoksessa

10 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ JA HUOLTO ( 10 ov ) Työkoneen päivittäiset käyttöönotto- ja käytön lopettamistarkastukset Työkoneiden renkaiden vaihto Oikean kokoisten polttimoiden, varokkeiden ja pistokkeiden vaihtaminen autossa/työkoneissa Polttoainejärjestelmän suodattimen vaihto ja järjestelmän ilmaus Vian tason tunnistaminen Päivittäinen huolto Opiskelijan on ymmärrettävä millaiset puutteet työkoneissa/ ajoneuvoissa estävät työtehtävien aloittamisen. Hänen on pystyttävä informoimaan työnantajaa tekemistään havainnoista. Opiskelijan on tunnettava työkoneiden /ajoneuvon pääkäyttöjärjestelmät ja niiden toiminta. Opiskelijan on osattava suorittaa työkoneiden/ ajoneuvon normaalit kausi- ja määräaikaishuollot ja ymmärrettävä ennakoivan huollon merkitys. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 10/18 1 ja 2 vuosi Työkoneiden /ajo- Opintokokonaisuus työkoneen/ ajoneuvon rakenteen arvioinnissa Työkoneiden /ajoneuvon neuvojen huolto- ja toteutetaan kahden ja toiminnan tunteminen otetaan huomioon huoltaminen ja tarkastukset rakennetarkastukset ensimmäisen koulu- sekä oppilaitoksessa ja työkoneiden käyttö ja ja huolto- ja korjausvuoden aikana. työkoneiden/ ajoneuvon tehdyt suoritukset huolto ( 10 ov ) toimenpiteet tehdään lähtö- ja käytön lopettamistarkastukseset että ammattiosaami- pääasiassa oppilai- opintojaksojen aikana. toksen huoltotiloissa. valojen kunto, puhtaus ja Työssä oppimispaikoissa toiminta tapahtuvia työ- työkoneiden/ ajoneuvon tehtäviä toteutetaan oikeat käyttötavat ja turvallisuusohjeiden tarpeen mukaan noudattami- nen turvallinen työskentely huoltohallissa työkalujen ja välineiden asianmukainen valinta ja käyttö Näyttö toteutetaan sekä koulussa että työssä oppimispaikalla.

11 TAVARAN VASTAANOTTO- TARKASTUS JA SÄILYTYS ( 15 ov) saapumisdokumenttien käsittely saapuvan tavaran tarkastaminen koneiden ja laitteiden turvallinen käsittely ja hallinta tavaran saapumistiedon päivitys turvallisten työmenetelmien käyttö tavaran sijoittaminen oikeille käsittelypaikoille erikoistavaroiden vaatiman käsittelytavan huomioiminen tavaroiden saldojen kirjaukset varastokirjanpitoon Opiskelijan on tunnettava tavaroihin liittyvä kirjallinen dokumentaatio. Tunnettava yrityksen laskentayksiköt ja osattava tehdä tarvittaessa varauma ja reklamointi. Opiskelijan on osattava käyttää turvallisesti ja oikein varastoinnin yhteydessä käytettäviä työvälineitä ja keskeisiä työkoneita trukkeja ja mahdollisia kuljettimia. Hänen on pystyttävä informoimaan työnantajaa tekemistään havainnoista ja mahdollisista puutteista. Opiskelijan on tunnettava käytettävien työkoneiden pääkäyttöjärjestelmät ja niiden toiminta. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 11/18 Arvioidaan seuraavia asioita: tavaran vastaanottotilanteessa suoritettavat tavaran laatuun, kuntoon ja määrään liittyvät tarkastukset tavaran vastaanottajan ja vastaanottopaikan tarkastukset tavaran käsittelyyn ja varastoon sijoittamisen toimenpiteet työkalujen ja välineiden asianmukainen valinta ja käyttö Näyttö toteutetaan sekä koulussa että työssä oppimispaikalla. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset 2 ja 3 vuosi vastaanoton perusteet (2ov) vastaanoton työtehtävät ( 1ov) käsittelytekniikka (1ov ) käsittelytekniikka käytännössä ( 1 ov ) säilytyksen perusteet ( 1ov ) säilytyksen työtehtävät ( 2ov ) tavaran varastointi ( 3ov ) työtehtävät varastoissa ( 2ov ) erikoistuotteiden varastointi ( 2 ov ) Tavaran vastaanotto tarkastus-, käsittelyja varastoon sijoittamistoimenpiteet tehdään pääasiassa työssäoppimispaikkojen varastointitiloissa. Opintokokonaisuus toteutetaan toisena ja kolmantena opiskeluvuonna. Näytöt suoritetaan työssäoppimisjaksojen aikana.

12 TAVARAN KERÄILY ( 10 ov) keräilyn ohjaus ja ajoitus keräilyn suorittaminen keräilytekniikka säilytysyksiköiden muodostaminen varastopaikan valinta varastosiirtojen tekeminen erikoistuotteiden keräily hävikin ehkäisy Opiskelijan on osattava suorittaa keräily keräysasiapaperien (tai -ohjeiden) kuten keräilylistan, määräimen, yrityksen keräilyjärjestyksen, keräilyreittien ja keräilyn ajoituksen vaatimuksien mukaan. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 12/18 Keräily yrityksen varasto- Opintokokonaisuudet arvioinnissa Keräilyn perusteet ( 2 ov ) työympäristössä. Aidois- toteutetaan kahden Osaa suunnitella keräilyreitin, ja selvittää siihen liittyvät asiat. Hallitsee otetaan huomioon käsittely-yksikön muodostamisen periaatteet. Osaa käyttää turvallista ja ta- sekä oppilaitoksessa että työssäoppimisjak- Keräily varastoissa ( 8 ov ) sa työtehtävissä. vuoden aikana siten, loudellista keräilytapaa. Osaa tehdä tehdyt suoritukset sot suoritetaan 2. ja 3. tarvittavat varastosiirrot turvallisesti ja että ammattiosaamiset tarkoituksenmukaisesti. Tuntee yrityksen keäilytoiminnassa mahdolliset erityispiirteet. työssäoppimisjakson Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Pystyy toimimaan yllättävissäkin tilanteissa järkevästi ja rationaalisesti Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit.

13 TAVARAN LÄHETYS (10 ov) Lähetysyksikön kokoaminen Kuljetuspalvelun valinta kansainvälisten dokumenttien ymmärtäminen Opiskelija tuntee erilaiset kuljetuspakkaustavat ja valitsee oikeat pakkaukset yrityksen ja asiakkaiden vaatimuksien mukaisesti Kokoaa ja yksilöi lähetyksen vaatimukset huomioiden sekä koti- että ulkomaan kuljetuksissa Täyttää rahtikirjan oikein ja valmistelee lähetyksen valmiiksi oikeaan aikaan huomioiden rahdituspainon ja tarvittavan lastitilan. Tekee kuljetustilauksen kotimaan maantiekuljetuksissa. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 13/18 Tavaran pakkaaminen. Opintokokonaisuudet arvioinnissa Pakkaamisen perusteet ( 1ov ) käsittely ja lähetys toteu- toteutetaan kahden Osaa tehdä yrityksen ohjeiden mukaisesti oikean lähetysyksikön. Osaa valita otetaan huomioon Pakkaaminen varastoissa ( 2 ov ) tetaan pääasiassa yrityksissä ja joiltakin osin että työssäoppimisjak- vuoden aikana siten, oikean kuljetusmuodon ja osaa kuormata tarvittaessa ajoneuvon lain vaati- sekä oppilaitoksessa Lähettämisen perusteet ( 3 ov ) Lähettäminen varastoissa, kotimaa musten mukaan painojen, tilankäytön, tehdyt suoritukset ( 1 ov ) myös oppilaitoksessa sot suoritetaan 2. ja 3. kuormattavan materiaalin ja sidonnan että ammattiosaamiset ( 1 ov ) Lähettäminen varastoissa, ulkomaa osalta. Tuntee tavaraliikenteeseen vaikuttavan Kansainväliset kuljetukset ( 2 ov ) lainsäädännön ja pystyy toimimaan sen työssäoppimisjakson mukaisesti. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii oikein Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. jokaisella opiskelijalla ammattiosaamisen näytön sisältö muodostuu eri tavalla, opintokokonaisuuden arvioinnissa tulee huomioida myös näytön kattavuus. Ts. jos näytössä jokin osa-alue on jäänyt sisällöllisesti vähemmälle, opintokokonaisuuden arvioinnissa painottuu oppilaitoksessa

14 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 14/18 INVENTOINTI JA SALDO- HALLINTA (10 ov) Varaston ohjaus Inventointi Saldoerojen selvittäminen Varastojärjestyksen ylläpito Opiskelija lukee ja ymmärtää varastokirjanpidon ja - seurannan Osaa suorittaa varaston inventoinnin sekä kiertävänä että kertainventointina Selvittää saldoeroja ja välttää niiden syntymistä omassa työssään Osaa ylläpitää järjestystä varastossa. Arvioidaan seuraavia asioita: Tuntee varaston ohjauksen periaatteet, tuntee varaston kustannusrakenne ja tiedettävä siihen vaikuttavat tekijät. Tuntee yleisimpien varastoinnin tunnuslukujen tehtävät varastoinnin ohjauksessa ja tulkitsee erilaisia valvonnan ja ohjauksen raportteja. Tuntee varastokirjanpidon periaatteet Tuntee toimitustilanteen seurannan ja kuormitusvalvonnan rutiinit Tietää varaston täyttöasteen seurannan merkityksen. Tuntee inventoinnissa tarvittavat ohjaustiedot ja inventoinnin apuvälineet Tuntee saldoerojen syntymisen yleisimmät syyt varastotoiminnoissa. Tuntee varastojärjestyksen ylläpidon ohjeet, siivousalueet sekä siivous- ja jätehuollon järjestelyt. Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset Varastonohjaus ( 2 ov ) Varaston ohjaustoimenpiteet ( 2 ov ) Inventoinnin perusteet ( 2 ov ) Inventoinnin suorittaminen ( 2 ov ) Saldoerojen hallinta ( 1 ov ) Varaston järjestys ( 1 ov ) Inventoinnin ja saldohallinnan opintokokonaisuus suoritetaan osittain oppilaitoksessa ja pääosin yrityksissä siltä osin kuin se on yrityksen mahdolliset liikesalaisuusesteet huomioiden suoritettavissa. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

15 SUORITEALAKOHTAISET VARASTOTOIMINNOT (10 ov) Suoritealakohtaisten erityispiirteiden huomioonottaminen varastointitehtävien suorittamisessa. Ergonomian ja työturvallisuusmääräysten huomioonottaminen Asiakkaiden laadukas palveleminen, toimiminen rehellisesti ja eettisesti oikein Työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija pystyy erikoistumaan valitsemaansa suoritealaan ja tuntee alan erityispiirteet. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeet. Toimii eettisesti oikein. Osaa arvioida työnlaatua ja osaa arvioida alakohtainen asiakaspalveluaan. Pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiin ja tietää kestävän kehityksen merkityksen. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 15/18 Arvioidaan seuraavia asioita: Osaa suorittaa varastointiin liittyviä tehtäviä yrityksen ohjeiden mukaan. Tuntee tavaraliikenteeseen vaikuttavan lainsäädännön ja pystyy toimimaan sen mukaisesti. Hallitsee logistiikan varastoalan tulonmuodostuksen ja kustannusrakenteen sekä tiedostaa niiden vaikutuksen varaston toimintaan Tuntee valitsemansa suoritealan erityispiirteet. Huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeiden noudattamisen ja toimii eettisesti oikein Noudattaa turvallista ja ennakoivaa otetta annettuihin varastossa tapahtuviin työtehtäviin. Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tentteinä tai projektityön arvioinnit. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset Suoritealakohtaiset perusteet ( 2 ov ) Suoritealakohtainen erikoistuminen ( 8 ov ) Jakso toteutetaan varastoterminaalissa mahdollisine oheispalveluineen (esim. tullivarasto). tai yhden yrityksen ulkoistetut logistiikkatoiminnot. Terminaalitoiminnot ilman varastointia. Opintokokonaisuudet toteutetaan kahden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

16 VARASTOPALVELUYRIT- TÄJÄNÄ TOIMIMINEN (5 ov) varastopalveluyrittäjän liikeidea varastopalveluyrityksen perustaminen varastopalveluyrityksen talouden seuraaminen varastopalveluyrityksen ja sen palvelujen markkinointi Opiskelija tuntee joitakin varastopalveluyrittäjien liikeideoita ja erilaisia oheispalveluja. Opiskelija tuntee varastopalveluyrittämiselle asetettavia taloudellisia tavoitteita. Tuntee varastopalveluyrittämisen erityispiirteet. Osaa vertailla oman yrityksen perustamisen vaihtoehtoja. Tietää tavallisemmat yritysmuodot, perusominaisuudet ja erot sekä niihin liittyvät yrittäjän vastuut ja riskit. Tietää, miten yritysmuotoa voi muuttaa. Tuntee kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Ymmärtää kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet. Tietää palvelujen hinnoittelun periaatteet. Tietää alennusten vaikutuksen kannattavuuteen. Ymmärtää hallitun riskin ottamisen osana yrityksen toimintaa. Tietää keskeiset markkinoinnin kilpailukeinot. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 16/18 Toteutetaan varastohotel- Opintokokonaisuudet arvioinnissa Yritystoiminnan perusteet ( 3 ov ) lissa mahdollisine oheis- toteutetaan toisen ja yrityksen liikeidean ymmärtäminen, yrityksen perustamisen periaatteet, otetaan huomioon Yritystoiminnan talous ( 1 ov ) palveluineen (esim. tullivarasto). vuoden aikana siten, kolmannen lukuvuoden yrityksen talouden seuraaminen ja yrityksen palvelujen markkinointi sekä oppilaitoksessa Markkinoinnin perusteet ( 1 ov ) Muuta arviointia voi tarvittaessa olla tehdyt suoritukset Usean yrityksen logistisista että työssäoppimisjak- toiminnoista hallinsot suoritetaan 2. ja 3. tentteinä tai projektityön arvioinnit. että ammattiosaamiset noimissa tiloissa. Tämän opintokokonaisuuden keskeiset sisällöt ovat hyvin teoreettiset. Sisältö on lähes yhdenmukainen yhteisten opintojen Yhden yrityksen ulkoistetut logistiikkatoiminnot. työssäoppimisjakson Yritystoiminta 4 ov. opintokokonaisuuden kanssa. Keskeisten osaamisten Terminaalitoiminnot hallintaa on järkevin tapa arvioida muiden opintokokonaisuuksien näyttöjen ilman varastointia. yhteydessä niiltä osin, kun se on mahdollista.. työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja. kokonaisuudessaan tai yhdessä tehdyt suoritukset.

17 VARASTOPALVELUJEN MARKKINOINTI (5 ov) Varastopalveluyrityksen ja sen palvelujen markkinointi Asiakaspalvelu ja myynti Opiskelija osaa palvella asiakaslähtöisesti varastopalveluyrityksen eri asiakasryhmiä. Opiskelija osaa markkinoida varastopalveluyrityksen palveluja. Tuntee varastopalveluyrittämisen erityispiirteet. Osaa vertailla oman yrityksen perustamisen vaihtoehtoja. Tietää tavallisemmat yritysmuodot, perusominaisuudet ja erot sekä niihin liittyvät yrittäjän vastuut ja riskit. Tietää, miten yritysmuotoa voi muuttaa. Tuntee kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Ymmärtää kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet. Tietää palvelujen hinnoittelun periaatteet. Tietää alennusten vaikutuksen kannattavuuteen. Ymmärtää hallitun riskin ottamisen osana yrityksen toimintaa. Tietää keskeiset markkinoinnin kilpailukeinot. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 17/18 Arvioidaan seuraavia asioita: Opiskelija osaa hoitaa asiakontaktin asiakaskeskeisesti tavoitteena saavuttaa asiakastyytyväisyys. asiakkaat tyytyväisinä. Huomioi yrityksen menestystekijät ja jatkuvuuden toimissaan. Ottaa huomioon asiakassuhteissaan tuotevastuun ja kuluttajan oikeudet. Suunnittelee markkinointia ja markkinointiviestintää. Opintokokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sekä oppilaitoksessa tehdyt suoritukset että ammattiosaamiset Yritystoiminnan perusteet ( 3 ov ) Yritystoiminnan talous ( 1 ov ) Markkinoinnin perusteet ( 1 ov ) yrityksessä, jossa on tarkoitettua palvelua ja tarkoituksen mukaiset koneet ja laitteet sekä osaaminen. yrityksen toimialaan kuuluvilla tuotteilla ja palveluilla, edellyttäen, että opiskelija on perehdytetty yrityksen toimintatapoihin ja rutiineihin. Opintokokonaisuudet toteutetaan toisen ja kolmannen lukuvuoden vuoden aikana siten, että työssäoppimisjaksot suoritetaan 2. ja 3. työssäoppimisjakson

18 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 18/18

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 10 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan tai muun asiantuntijatyöryhmän kokouksen

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOIN NIN SUUNNITELMA 23.2.2010 HEVOSTENHOITO JA HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN, 10 ov 1.Työprosessin hallinta kokonaan oman työn suunnitteleminen ja töiden tekeminen

Lisätiedot

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 2 1 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö kuormankäsittelyn ja kuljettamisen opintokokonaisuuksista Kuva: Sirpa Roivainen Taustaa Logistiikan perustutkinnon (autonkuljettaja) 3 luokan opiskelija

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009 ELINTARVIKKEIDEN PAKKAAMINEN 10 OV pakkaa elintarvikkeita ja käsittelee pakkausmateriaaleja ottaen huomioon pakkaamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat ja elintarvikepakkausten tehtävät seuraa pakattavan

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Laboratorioalan perustutkinto. Laboratorioalan koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Laboratorioalan perustutkinto. Laboratorioalan koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Laboratorioalan perustutkinto Laboratorioalan koulutusohjelma NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2/5 LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma

Lisätiedot

3. Koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit kolmiportaisen arvioinnin tyydyttävällä tasolla

3. Koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit kolmiportaisen arvioinnin tyydyttävällä tasolla KOKEILUOHJELMA 1 (7) Kuljetusalan työnjohtokoulutus 9.3.2009 LIITE 2 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet Kuljetusalan työnjohtokoulutuskokeilun

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein. TaitajaPLUS Logistiikka Finaalitehtävä Kilpailun luonne Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein. Kilpailu on

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Tilaus- ja teemaruokien valmistus 10 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (6) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto Ajoneuvoasentajan koulutusohjelma Autokorinkorjauksen koulutusohjelma Automaalauksen koulutusohjelma TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2/10 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT. Autoalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT. Autoalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT Autoalan perustutkinto Ajoneuvoasentajan koulutusohjelma Autokorinkorjauksen koulutusohjelma Automaalauksen koulutusohjelma

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 104 Skill Kuljetuslogistiikka. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 104 Skill Kuljetuslogistiikka. Competitor Name Summary Skill Number 104 Skill Kuljetuslogistiikka ing Scheme Lock 07-05-2013 08:23:39 Final Lock 16-05-2013 12:42:51 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F G

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS

VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS VARASTOALAN AMMATTILAISEKSI SARI STÅHL OPETUSHALLITUS Sari Ståhl ja Opetushallitus Kuvitus: Piirrokset Camilla Ståhl, muut kuvat Sari Ståhl Ulkoasu ja taitto: Oy Graaf Ab Opetushallitus PL 380 00531 Helsinki

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Ammatti-osaamisen näyttö erikoispäällystys ja laminointi opintokokonaisuudesta Kuva: Janne Hietanummi: Valkeakosken ammattiopisto Taustaa Ammattiosaamisen näyttö suoritettiin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi 1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO 351701 PUUALAN PERUSTUTKINTO Teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä koulutusohjelmakoodi 1536 tutkintonimikekoodi 10034 Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp Ammattitaitovaatimukset muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi ravitsemussuosituksia suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen

Lisätiedot

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI: TIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ Millaista tietoa arviointijärjestelmä tuottaa oppimistuloksia logistiikan, sosiaali- ja terveysalan, kone- ja metallialan sekä hotelli-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Tekniikka ja liikenne AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma (Autonkuljettaja) OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen

Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen 1. Taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvät säännökset Tavoite on osata taksinkuljettajaa koskevat lait ja säädökset, tietää vastuunsa ja velvoitteensa

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi

Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen vuosi 2011 Ennakointitiedon tuottaja OPH 2011:24 Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Ammatillinen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Sisällys 2.1 Kuljetuspalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 50 osp... 4 2.1.1 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp... 4 2.1.2 Kuorma-auton tavarankuljetusten

Lisätiedot

3.2 AMMATILLISTEN OPINTOJEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TAVOITTEET, KESKEISET SISÄLLÖT JA ARVIOINTI 3.2.1 CATERING-ALAN KEITTIÖTOIMINNOT, 30 OV

3.2 AMMATILLISTEN OPINTOJEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TAVOITTEET, KESKEISET SISÄLLÖT JA ARVIOINTI 3.2.1 CATERING-ALAN KEITTIÖTOIMINNOT, 30 OV JUHLAPALVELUT, 10 OV 1 MUUTOKSET CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEISIIN - - - 3.2 AMMATILLISTEN OPINTOJEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TAVOITTEET, KESKEISET SISÄLLÖT JA ARVIOINTI

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 02.04.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VARASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 13.04.2011 Rehtorin päätös 23/10/2011 1 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. LOGISTIIKAN

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

MITEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TOTEUTETAAN (OPINTOKOKONAISUUDET YHDESSÄ, ERIKSEEN, OSINA)

MITEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TOTEUTETAAN (OPINTOKOKONAISUUDET YHDESSÄ, ERIKSEEN, OSINA) LIITE A LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: Talotekniikan perustaidot 30 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

OHJE. Tässä ohjeessa on annettu vinkkejä siihen, Miten ammattiosaamisen näytön voi kuvata

OHJE. Tässä ohjeessa on annettu vinkkejä siihen, Miten ammattiosaamisen näytön voi kuvata OHJE Tässä ohjeessa on annettu vinkkejä siihen, Miten ammattiosaamisen näytön voi kuvata Blanco 1-2-3 -projekti dokumentoi ammattiosaamisen näyttöjä sellaisella tavalla, että tuotettua materiaalia voidaan

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo

Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015 Yli-insinööri Timo Repo Osaamisperusteisuuden vahvistaminen opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina)

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina) MUUTOS LIITE 1 (41) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina) 1.3 Koulutusohjelmien tavoitteet Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman (autonkuljettaja,

Lisätiedot