SPM, Turun Sinappi recall

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPM, Turun Sinappi recall 25.-26.6.2009"

Transkriptio

1 SPM, Turun Sinappi recall

2 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 25.6 ja paikallislehdessä ilmestyneen Turun Sinapin ilmoituksen huomio- ja lukuarvoa sekä mielipiteitä ilmoituksesta. Tutkimusmenetelmä Tutkimusmenetelmänä käytettiin henkilökohtaista haastattelua. Haastattelut tehtiin puhelimitse tietokoneohjattua puhelinhaastattelujärjestelmää hyväksi käyttäen. Otantalähteenä käytettiin Fonecta Profinder yhteystietohakemistoa. Tutkimuksen kohderyhmänä oli 15 vuotta täyttäneet miehet ja naiset tutkimukseen valittujen paikallislehtien tilaajalevikkialueilla. Tutkimukseen haastateltiin henkilöitä, jotka olivat lukeneet tai selanneet tutkittavan lehden numeroa, joilla oli lehti tallessa ja jotka suostuivat hakemaan sen haastattelun ajaksi. Haastattelutyön suorittivat Tietoykkönen Oy:n erityisesti tehtäväänsä koulutetut tutkimushaastattelijat. Haastattelut (yhteensä 200 kpl) tehtiin siten, että torstaina 25.5 ilmestyneistä lehdistä haastatteluja tehtiin 144 kpl ja perjantaina 26.6 ilmestyneistä lehdistä 56 kpl. Tutkitut lehdet ja niiden otosmäärät on nähtävissä seuraavan sivun taulukosta. Lisätietoja: Suomen Paikallismediat Oy: Petteri Holli ja Päivi Kalso Tietoykkönen Oy: Rauno Svahn ja Juha Määttänen

3 Lehtikohtaiset vastaajamäärät Taustatiedot haastatelluista SPM, Turun Sinappi recall % kpl TUTKITTU LEHTI KAIKKI Lempäälän-V esilahden Sanomat Uudenkaupungin Sanomat Puumala Keski-Häme Padasjoen Sanomat Viitasaaren Seutu Kangasniemen Kunnallislehti Syd-Österbotten Itä-Häme Loviisan Sanomat Pitäjän Uutiset Suupohjan Sanomat Nya Åland 8% 15 8% 15 8% 15 8% 15 6% 11 8% 16 8% 15 9% % 20 8% 16 8% 16 2% 4 100% 200

4 Tutkimukseen vastanneet Mies 37% Nainen 63% vuotta 1% vuotta 6% vuotta 14% vuotta 23% vuotta 30% vuotta 28% Työväestö 24% Toimi-/virkahenkilö 12% Johtava asema/itsenäinen yrittäjä 10% Eläkeläinen 44% Opiskelija 3% Kotiäiti/-isä 1% Maanviljelijä/alkutuotanto Muu 2% euroa tai vähemmän 11% euroa euroa 12% euroa 14% Yli euroa 12% Ei vastausta 39% Vastaaja tekee pt-ostot yksin 5 Vastaaja tekee pt-ostot yhdessä muiden kanssa 3 Muut kuin vastaaja tekee 11% S-kauppa 62% K-kauppa 2 Suomen Lähikauppa 6% Muu 1% Ei osaa sanoa/ei vastausta 8% Ei ole lapsia 7 On, nuorin alle 7 vuotta 10% On, nuorin 7-17 vuotta 16%

5 Turun Sinapin ilmoituksen muistaminen Mitä ilmoituksia muistatte nähneenne aiemmin lehteä lukiessanne? (SPONTAANI) Pyytäisin Teitä nyt ottamaan esille lehden sivun. Muistatteko huomanneenne tämän Turun Sinapin ilmoituksen aikaisemmin lehteä lukiessanne? (AUTETTU) (Kysyttiin vastaajilta, jotka eivät muistaneet ilmoitusta spontaanisti. Lehdillä lukijoita lukijaa huomannut ilmoituksen KAIKKI (n=200) 2% SUKUPUOLI Mies Nainen 2% IKÄ v uotta v uotta v uotta 2% v uotta AMMATTI Ty öv äestö Toimi-/v irkahenkilö 4% Johtav a asema/itsenäinen y rittäjä 1% Eläkeläinen Muu TALOUDEN TULOT euroa tai v ähemmän euroa euroa euroa Y li euroa 4% TALOUDEN PT OSTOSTEN TEKIJÄ Vastaaja itse 3% Vastaaja ja muut kuin v astaaja y hdessä Muut kuin v astaaja Muisti spontaanisti Muisti autetusti Ei muistanut lainkaan Mitä ilmoituksia muistatte nähneenne aiemmin lehteä lukiessanne? (SPONTAANI) Muistatteko huomanneenne tämän Turun Sinapin ilmoituksen aikaisemmin lehteä lukiessanne? (AUTETTU) 36% 41% 36% 43% 31% 42% 3 38% 19% 32% 48% 50% 26% 37% 38% 27% 76% 63% 59% 64% 63% 64% 5 69% 58% 63% 6 61% 64% 67% 70% 61% 62% 73% 0% 20% 60% 80% 100% 52% 50%

6 Turun Sinapin ilmoituksen lukuarvo Kuinka tarkasti luitte tämän Turun Sinapin ilmoituksen? Kysyttiin vastaajilta, jotka olivat huomanneet ilmoituksen (n=75) Kuinka tarkasti luitte tämän Turun Sinapin ilmoituksen? Kysyttiin vastaajilta, jotka olivat huomanneet ilmoituksen (n=75) Kokonaan 41% Osittain 12% Silmäillen 43% Ei lainkaan 4% 0% 20% 60% 80% 100%

7 Mielikuvat Turun Sinapin ilmoituksesta Ovatko ilmoituksen ulkoasusta mieleenne tulleet ajatukset pääosin myönteisiä, neutraaleja vai kielteisiä? Myönteisiä Neutraaleja Kielteisiä Ei osaa sanoa KAIKKI (n=200) SUKUPUOLI Mies Nainen IKÄ v uotta v uotta v uotta v uotta AMMATTI Ty öv äestö Toimi-/v irkahenkilö Johtav a asema/itsenäinen y rittäjä Eläkeläinen Muu TALOUDEN TULOT euroa tai v ähemmän euroa euroa euroa Y li euroa TALOUDEN PT OSTOSTEN TEKIJÄ Vastaaja itse Vastaaja ja muut kuin v astaaja y hdessä Muut kuin v astaaja Ovatko ilmoituksen ulkoasusta mieleenne tulleet ajatukset pääosin myönteisiä, neutraaleja 48% 46% 48% 48% 56% 4 44% 47% 36% 43% 48% 52% 41% 4 58% 62% 58% 64% 38% 53% 27% 48% % 52% 50% 3 34% 49% 36% 27% 6% 11% 3% 7% 4% 8% 11% 6% 6% 7% 12% 9% 6% 6% 8% 8% 1 7% 7% 4% 8% 8% 4% 4% 7% 6% 3% 7% 14% 0% 20% 60% 80% 100%

8 Arviot Turun Sinapin ilmoituksesta Kuinka hyvin seuraavat väittämät mielestänne sopivat tälle ilmoitukselle? Melko huonosti Melko hyvin Erittäin huonosti Erittäin hyvin Kuinka hyvin seuraavat väittämät mielestänne sopivat tälle ilmoitukselle? (Kuviossa ei ole esitetty "ei hyvin eikä huonosti/eos -osuuksia") Ilmoitus erottuu hyvin lehden sivulta 8% 83% Ilmoitus on selkeä ja ymmärrettävä 7% 81% Ilmoitus antaa myönteisen kuvan tuotteesta 11% 6 Ilmoitus eroaa edukseen muusta vastaavasta ilmoitt 62% Ilmoitus houkuttelee ostamaan tuotteen 30% 37% 100% 80% 60% 20% 0% 20% 60% 80% 100%

9 Arviot Turun Sinapin ilmoituksesta Kuinka hyvin seuraavat väittämät mielestänne sopivat tälle ilmoitukselle? Kuinka hyvin seuraavat väittämät mielestänne sopivat tälle ilmoitukselle? Ilmoitus erottuu hyvin lehden sivulta 4.3 Ilmoitus on selkeä ja ymmärrettävä 4.3 Ilmoitus antaa myönteisen kuvan tuotteesta 3.8 Ilmoitus eroaa edukseen muusta vastaavasta ilmoitt 3.7 Ilmoitus houkuttelee ostamaan tuotteen 3.0 KAIKKI (n=200) Keskiarvo 1-5: 1=erittäin huonosti...5=erittäin hyvin

10 Turun Sinapin ilmoituksen kohderyhmään kuuluminen Koetteko, että tämä ilmoitus on suunnattu juuri Teille? Kyllä Ei Ei osaa sanoa Koetteko, että tämä ilmoitus on suunnattu juuri Teille? KAIKKI (n=200) SUKUPUOLI Mies Nainen IKÄ v uotta v uotta v uotta v uotta AMMATTI Ty öv äestö Toimi-/v irkahenkilö Johtav a asema/itsenäinen y rittäjä Eläkeläinen Muu TALOUDEN TULOT euroa tai v ähemmän euroa euroa euroa Y li euroa TALOUDEN PT OSTOSTEN TEKIJÄ Vastaaja itse Vastaaja ja muut kuin v astaaja y hdessä Muut kuin v astaaja 39% 41% 38% 38% 31% 44% 3 50% 4 50% 50% 39% 39% 36% 4 60% 57% 53% 59% 4 60% 58% 63% 60% 52% 67% 56% 41% 56% 50% 43% 61% 5 59% 5 7% 3% 3% 9% 4% 8% 14% 4% 7% 6% 4% 0% 20% 60% 80% 100%

11 Turun Sinapin ostoharkinta Jos olisitte nyt lähdössä ruokaostoksille, niin harkitsisitteko Turun Sinappia yhtenä vaihtoehtona? Kyllä Ehkä Ei Ei osaa sanoa Jos olisitte nyt lähdössä ruokaostoksille, niin harkitsisitteko Turun Sinappia yhtenä vaihtoehtona? lukijaa harkitsisi KAIKKI (n=200) tuotteen ostamista SUKUPUOLI Mies Nainen IKÄ v uotta v uotta v uotta v uotta AMMATTI Ty öv äestö Toimi-/v irkahenkilö Johtav a asema/itsenäinen y rittäjä Eläkeläinen Muu TALOUDEN TULOT euroa tai v ähemmän euroa euroa euroa Y li euroa TALOUDEN PT OSTOSTEN TEKIJÄ Vastaaja itse Vastaaja ja muut kuin v astaaja y hdessä Muut kuin v astaaja 30% 43% 49% 58% 43% 53% 53% 44% 42% 51% 63% 5 60% 46% 54% 57% 4 49% 64% 20% 19% 10% 17% 11% 9% 4% 12% 6% 14% 9% 43% 48% 38% 28% 31% 31% 42% 4 36% 48% 36% 36% 42% 32% 26% 41% 36% 23% 2% 1% 2% 2% 4% 2% 4% 1% 1% 0% 20% 60% 80% 100%

12 Turun Sinapin ostoharkinta Jos olisitte nyt lähdössä ruokaostoksille, niin harkitsisitteko Turun Sinappia yhtenä vaihtoehtona? Perustelut, miksi harkitsisi Turun Sinappia: annonsen påminner mig att Turun Sinappi är bra, jag kunde köpä ei muuta sinappia osta muutenkaan ei osta muuta sinappia kuin Turun Sinappia entuudestaan tuttu tuote för produkten skulle jag köpa, men inte för annonsen harvoja suomalaisia sinappeja, hyvä maku humoristinen mainos, se puree hyvä tuote itse ei käytä sinappia, mutta voisi ostaa tuttaville jotain tilaisuutta varten jag kan köpa Turun Sinappi någon gång jag kan köpa Turun Sinappi om jag behöver senap jag köper Turun Sinappi alltid (2 mainintaa) jag köper Turun Sinappi annars, men kanske inte för annonser jag köper Turun Sinappi i alla fall jos ilmoitus tulisi kauppareissulla mieleen niin voisi harkita ostavansa, mikäli tarvetta koska on kotimainen kotimainen, löytyy jokaiselle oma maku käyttää kyseistä tuotetta käyttää Turun sinappia jatkuvasti käyttää Turun sinappia muutenkin (jatkuu )

13 lapset tykkäävät makkaranpaiston yhteydessä ajankohtainen tuote merkki on tuttu lapsuudesta, on sellainen mielikuva että sinappi on yhtä kuin Turun Sinappi eli hänelle ei ole olemassa muita sinappeja mieleen jäi tuo ilmoitus niin että voisi sinappipurkkikin tarttua mukaan myönteinen ilmoitus, houkuttelee ostamaan on aikaisemmin käyttänyt on aina ostanut sitä on ennenkin sitä ostanut ja se on hyvää on hyvää on käyttänyt sitä ennenkin, ei ole kiinnittänyt muihin merkkeihin huomiota on ostanut aiemminkin Turun Sinappia (6 mainintaa) on ostanut sitä ja se on hyvä sinappi on tykännyt Turun Sinapista ostaa aina Turun Sinappia (3 mainintaa) ostaa aina Turun Sinappia, se on hyvän makuista ostaa aina, hyvän makuista ostaa joka tapauksessa Turun sinappia kun tarvitsee sinappia ostaa lähes aina Turun sinappia ostaa Turun Sinappia ostaa yleensä aina Turun sinappia ostaa yleensä Turun Sinappia (2 mainintaa) ostanut ennenkin, tietää hyväksi ostavat sitä aina talouteensa, se on hyvää osti Turun sinappia myös viimeksi (jatkuu )

14 Perinteen takia. Auttaisi jos olisi tarjousta tai kylkiäistä tai muuta kampanjaa, että esim. osta 5 ja saat pyyhkeitä. Vastaaja ehdotti, että hänelle voisi lähettää pyyhkeen tästä hyvästä vinkistä :) perinteinen ja tuttu sinappimerkki perinteinen merkki johon on tottunut pidän sen mausta ja sitä olemme aina ostaneet pitää mausta pitää Turun Sinapin pakkauksista, tuubista puolison mielestä parasta sinappia saattaisi ostaa sitä mikä ensimmäisenä kouraan sattuu, mutta ennemmin kotimaista Auraa se kelpaa kaikille, sen maku on kaikille tuttu se merkki jota on aina ostanut se on himskutin hyvää ja muistuttaa vieläpä lapsuudesta ja siksi on melkeinpä nostalgiaa, harmi vain ettei ole enää suomalainen se on hyvä sinappi Se on hyvän makuinen, vahva sinappi se on hyvän makuista se on ihan hyvää se on kotimainen ja tunnettu tuote se on niin hyvän makuista, hyvä tuote se on ollut meillä perinteisesti käytössä se on paras, ainoa oikea vaikka tehdäänkin nykyään Puolassa se on tunnettu merkki siksi että näki nyt sen mainoksen sitä on käytetty tähänkin asti Sitä yleensäkin ostaa sopii itselle, tuttu tuote (jatkuu )

15 tuote jää ilmoituksesta mieleen tuotteen käyttäjä Turun Sinappi on hyvän makuista Turun sinappi on kuulunut aina vakio-ostoksiin Turun sinappi on tuote, jota on aina käytetty tuttu ja turvallinen tuttu tuote tuttu tuote, löytyy tälläkin hetkellä jääkaapista tuttu, hyvä sinappimerkki tykkää Turun Sinapista seimmiten ostaa Turun Sinappia vanha perinne tuote, tunnettu brändi vanha tuotemerkki varsinkin kesällä tarpeellinen, tulee mieleen makkara vi köper Turun Sinappi vanligen vi köper Turun Sinappi, men inte för annonser

16 Turun Sinapin ostoharkinta Jos olisitte nyt lähdössä ruokaostoksille, niin harkitsisitteko Turun Sinappia yhtenä vaihtoehtona? Perustelut, miksi ei harkitsisi Turun Sinappia: det syn inte tillräcligt bra, att det är Turun Sinappi-annonsen, och det finns många bra senap produktena i alla fall ei ainakaan tuon ilmoituksen perusteella, ei ollut huomannut ilmoitusta ei halua ostaa ruotsissa valmistettua sinappia, ostaa suomalaista ei käytetä sinappia (13 mainintaa) ei käytä kyseistä tuotetta ei käytä tavallisia sinappeja ei ole tarvetta ei osta mitään sinappia kaupasta ei osta ruotsalaista vaan Aura sinappia koska se on suomalaista ei osta ulkolaisia tuotteita jos ei ole pakko ei pidä sinapista (2 mainintaa) ei pidä Turun sinapista (3 mainintaa) ei tarvitse ostaa koska sitä on jo kaapissa ei tarvitse ostaa sinappia ei tarvitse sinappia tällä hetkellä en käytä, liian väkevä ja maustettu sinappi en pidä sinapista enkä ostaisi Turun Sinappia koska se ei ole enää suomalaista eräs toinen merkki on parempi ja sitä on totuttu käyttämään jo pitkän aikaa haluaa ostaa Suomessa tehtyä sinappia halvemmallakin saa toisen merkkistä sinappia (jatkuu )

17 jag användar inte nånting med socker (diabetes) jag handlar inte så mycket jag köper en annan produkt jag köper samma produktena som förut i alla fall jag är en användäre av en annan produkt jos jääkaapissa on jo sitä, niin silloin ei ostaisi käyttää mielummin Aura sinappia käyttää muuta sinappia on jo tarpeeksi on kyllästynyt Turun sinappiin, täytyy välillä syödä Kotisinappia on mökillä ihan täysi tuubi erilaista sinappia eikä tarvitse nyt uutta on vasta ostanut kaksi tuubia Turun sinappia ostaa Auran Sinappia (3 mainintaa) Ostaa Aura-sinappia, se on kotimaista ostaa halvinta ostaa kotimaista Auran Sinappia, sillä maanviljelijänä suosii suomalaisia tuotteita ja raaka-aineita ostaa yleensä muuta sinappimerkkiä pakkauskoko liian pieni perheessä ei tykätä tästä sinapista perheessä kuluu niin paljon sinappia että ostaa aina kerralla kilon purkin muun merkkistä sinappia ruotsalainen se valmistetaan Puolassa sinapin käyttö on hyvin vähäistä sinappia on jo taloudessa sinappipurkit ovat liian pieniä meidän perheelle (jatkuu )

18 sitä käytetään taloudessa aika vähän sitä on jo jääkaapissa suosii kotimaassa tehtyä sinappia teemme itse oman sinappimme joten ei ole tarvetta ostaa tekee itse omaa sinappia, joten ei osta valmista tietää parempiakin sinappeja tuote ei ole enää kotimainen tuote tehdään nykyään ulkomailla, ostaa mieluummin Auran Sinappia Turun Sinappi ei ole niin hyvää kuin muut sinapit Turun sinappi on ruotsalainen tällä hetkellä ei ole tarvetta hankkia sinappia lainkaan tällä hetkellä on riittävästi sinappia

Lähde Länteen 18.9.2010

Lähde Länteen 18.9.2010 Lähde Länteen 18.9.2010 Sisällysluettelo Taustatietoa tutkimuksesta Liitteen huomioarvo, lukuarvo ja talteenottaminen Mainonnan toimivuus Liitteen aktivoivuus Yhteenveto Avoimet kommentit Lähde Länteen

Lisätiedot

Turun kulttuurikesä Ilmoitusliitetutkimus 21.5.2013

Turun kulttuurikesä Ilmoitusliitetutkimus 21.5.2013 Turun kulttuurikesä Ilmoitusliitetutkimus 21.5.2013 Taustatietoa tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli mitata Helsingin Sanomien välissä 21.5.2013 jaetun Turun kulttuurikesä -liitteen huomaamista,

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

SNOW EXTREME-LEHDEN LUKIJATUTKIMUS. Kevät 2009

SNOW EXTREME-LEHDEN LUKIJATUTKIMUS. Kevät 2009 Snow Extreme 1/26/2009 1 SNOW EXTREME-LEHDEN LUKIJATUTKIMUS Kevät 2009 1/26/2009 2 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksessa selvitettiin Snow Extrme 1/2009 -lehden lukemista, lukijoiden mielipiteitä lehdestä

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2015. Lapsi- ja nuoriso-osio

Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2015. Lapsi- ja nuoriso-osio Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2015 Lapsi- ja nuoriso-osio Parametra Kesäkuu 2015 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Aikuisten mediakäyttö. Aikuiset somessa. Mainonta houkuttelee kivijalkaan. Miten mainostaa aikuisille

Aikuisten mediakäyttö. Aikuiset somessa. Mainonta houkuttelee kivijalkaan. Miten mainostaa aikuisille M AIKUISET OPAS MAINOSTAJALLE 50+ KOHDERYHMÄÄN 2 M AIKUISET M AIKUISET 3 4 Aikuisten maa 6 Aikuisten mediakäyttö 10 Motiivit mediakäytölle 12 Mediaan keskittyminen 14 Aikuiset somessa 16 Suhde mainontaan

Lisätiedot

Motiivit mediakäytölle. Aikuisten maa. Aikuisten mediakäyttö. Mediaan keskittyminen. Aikuiset somessa. Suhde mainontaan

Motiivit mediakäytölle. Aikuisten maa. Aikuisten mediakäyttö. Mediaan keskittyminen. Aikuiset somessa. Suhde mainontaan M AIKUISET OPAS MAINOSTAJALLE 50+ KOHDERYHMÄÄN 2 M AIKUISET M AIKUISET 4 6 3 10 Aikuisten maa Aikuisten mediakäyttö Motiivit mediakäytölle 12 14 16 Mediaan keskittyminen Aikuiset somessa Suhde mainontaan

Lisätiedot

Taiteen markkinatutkimus

Taiteen markkinatutkimus Taiteen markkinatutkimus Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 01 Johdanto Johdanto Suomessa tehdään kauniita, mielenkiintoisia ja vaikuttavia kuvataideteoksia ja taidekäsityötuotteita.

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista

Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista TAMMIKUU 2006 Huvilakatu 25, FIN 00140 Helsinki Tel. +358 9 694 6218, Fax +358 9 694 6328 mail@tutkimuspalvelups.fi 1 SISÄLLYS Sivu 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Ajattelin pitää teille esitelmän asumisesta elämän eri elinkaarissa. Mikä sen paremmin sopii Alppilan Alumnien perustavaan kokoukseen?

Ajattelin pitää teille esitelmän asumisesta elämän eri elinkaarissa. Mikä sen paremmin sopii Alppilan Alumnien perustavaan kokoukseen? ASUMISEN ELINKAARI Alppila 27.4.2010 Toimitusjohtaja, rahoitusneuvos Matti Inha Hyvät Alppilalaiset tai tarkemmin Alppilan Alumnit. Aika monta entistä Alppilan Salamaakin joukossa näkyy. Ajattelin pitää

Lisätiedot

Ammattilehtien tietopaketti 1999

Ammattilehtien tietopaketti 1999 Ammattilehtien tietopaketti 1999 Aikakauslehtien liitto 1999 Copyright Aikakauslehtien liitto. Lähde mainittava lainattaessa. Lönnrotinkatu 11 A, PL 267, 00121 Helsinki, puh. (09) 2287 7280, fax (09) 603

Lisätiedot

Minun toiveammattini -kyselyn tulokset

Minun toiveammattini -kyselyn tulokset Minun toiveammattini -kyselyn tulokset 3.1.2008 VTM Tua Nummelin Sisältö 1 Ammattiluokitus... 3 2 Vastaajat... 3 3 Opiskelu... 4 4 Haaveammatti... 8 5 Työ ja palkka...10 Liitteet...12 2 1 Ammattiluokitus

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2009 Tuomo Turja 15.06.2009 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

Venäläiset matkailijat ruokapalveluiden ostajina

Venäläiset matkailijat ruokapalveluiden ostajina Johdanto TAVOITE MENETELMÄ Tutkimuksen avulla selvitettiin, miten venäläiset matkailijat kokevat suomalaiset ruokapalvelut, mistä niitä ostetaan ja mitä toiveita heillä on niitä kohtaan. Kvantitatiivinen

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Toukokuu 2011 Lapuan kaupunki ja Thermopolis Oy 1 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tausta ja toteutus...3 2. Tulosten analysointia...3 2.1 Yleistä...3 2.2 Energiankulutus

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Liina-Lassen asiakastutkimus

Liina-Lassen asiakastutkimus Liina-Lassen asiakastutkimus Liina-Lassen asiakastutkimus tehtiin 8.-12.11.2009. Osallistujiksi kutsuttiin Tuoteuunin asiakkaita, jotka olivat hankkineet Liina-Lassen noin vuotta aiemmin. Osallistujien

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ. Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle

Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ. Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle Työn ohjaaja: Jyrki Ala-Myllymäki Työn tilaaja: Voite Oy Paikka ja aika:

Lisätiedot

Johdanto...1 Mitä ja miten tutkittiin?... 2. Taidetta koteihin... 4 Ostoprosessi tiedonhausta ripustukseen... 12 Kehitysajatuksia kuluttajilta...

Johdanto...1 Mitä ja miten tutkittiin?... 2. Taidetta koteihin... 4 Ostoprosessi tiedonhausta ripustukseen... 12 Kehitysajatuksia kuluttajilta... Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 2014 Sisällys Johdanto Johdanto...1 Mitä ja miten tutkittiin?... 2 Osa 1: Kuluttajat ja taide Taidetta koteihin... 4 Ostoprosessi tiedonhausta

Lisätiedot

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä 1/2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

Tarja Meristö & Hanna Tuohimaa Naantalin seurakunnan seurakuntalaiskysely Yhteenvetoraportti

Tarja Meristö & Hanna Tuohimaa Naantalin seurakunnan seurakuntalaiskysely Yhteenvetoraportti Tarja Meristö & Hanna Tuohimaa Naantalin seurakunnan seurakuntalaiskysely Yhteenvetoraportti NASTU - Naantalin seurakunnan strategia ja tulevaisuus Turku maaliskuu 2007 1 Tarja Meristö & Hanna Tuohimaa

Lisätiedot

Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012

Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012 Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012 1. Arvioi uudistettuja Kouvolan kaupungin internetsivuja (http://www.kouvola.fi) asteikolla yhdestä viiteen; 1=täysin eri mieltä/erittäin tyytymätön, 5=samaa

Lisätiedot