EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A30193 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI Raportointikausi PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen Ohjelma Pohjois-Suomi Toimintalinja 2 : Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Vastuuviranomainen Oulun lääninhallitus, sivistysosasto Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Oulun seudun ammattikorkeakoulu Projektin vastuuhenkilön nimi Marjo Pääskylä Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Katja Kurasto Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDE JA TAVOITTEET Hankkeelle aiemmin asetetut ja tarkennetut tavoitteet sekä lähtökohdat osoittautuivat toimiviksi myös toisen väliraportointikauden osalta, eikä erillistä tarvetta tavoitteiden tarkistamiseen enää ole, koska hanke päättyi Toimintaa on toteutettu ohjausryhmän päätöksen ( ) mukaisen, viiden hanketavoitteen pohjalta: 1. Edistää Oulun korkeakoulujen (etenkin kansainvälisten tutkinto-opintojen) kansainvälistä tunnettuutta ja sen kautta lisätä potentiaalisia hakijoita korkeakoulujen kansainvälisiin koulutusohjelmiin. Pääasiallinen kohderyhmä: potentiaaliset ulkomaalaiset hakijat korkeakoulujen kansainvälisiin tutkintoohjelmiin. 2. Edistää korkeakoulujen, etenkin kansainvälisten tutkinto-ohjelmien välistä yhteistyötä kansainvälisen EURA JÄRJESTELMÄ 1/9

2 vetovoiman kehitystyössä. Pääasiallinen kohderyhmä: Korkeakoulujen kansainväliset tutkinto-ohjelmat ja ohjelmien vastuuhenkilöt. 3. Vahvistaa työelämäyhteyksiä ja lisätä kansainvälisten koulutusohjelmien tunnettuutta Oulun ja Raahen alueen yrityksissä. Pääasiallinen kohderyhmä: Oulun ja Raahen alueen yritykset. 4. Kehittää ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijahakijoiden opiskelijahakua toteuttamalla tietokanta eri maiden koulutusjärjestelmistä sekä todistuksista kansainvälisten koulutusohjelmien opiskelijavalinnoista ja -hauista vastaavan henkilöstön tueksi. Pääasiallinen kohderyhmä: Korkeakoulujen ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden hakudokumentteja käsittelevä henkilöstö. 5. Kehittää yhteisesti toteutettavia ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden tukipalveluja. Pääasiallinen kohderyhmä: Oulun korkeakouluihin tulevat sekä korkeakouluissa jo olevat ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat. 6. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS Hankkeen toteutuksen onnistumisen arviointia on tehty tarkemmin ja tavoitekohtaisesti kohdassa kahdeksan (toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen). Yleisesti voi kuitenkin todeta, että hankkeen toteutus ja hallinnointi eteni myös toisen väliraportointikauden osalta pääosin suunnitelmien mukaisesti sekä yhteistyö eri hankeosapuolten kanssa toimi hyvin. 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Ulkoista viestintää aktivoitiin vuoden 2009 puolella, kun esiteltävissä oli konkreettisia hanketuloksia. Ulkoista tiedottamista ja viestintää toteutettiin seuraavasti: - Study in Oulu -artikkeli Pohjoisen Opas -lehdessä nro 19, Mediatiedote hankkeen messuvierailusta Budapestiin Juttu hankkeen messuvierailusta Budapestiin Radio Megan www-uutisissa, tammikuu Juttu hankkeen messuvierailusta Budapestissä Suomen Budapestin suurlähetystön www-sivuilla, tammikuu Benchmarking-matka Tukholmaan ja Lontooseen, missä tutustuttiin vastaaviin koulutusmarkkinointihankkeisiin (Study in Stockholm, Study in London), Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivillä 2009 hanke oli esillä esimerkkinnä EAKR -rahoitteisesta hankkeesta sessiossa "Alueellista markkinointiyhteistyötä, mutta millä rahalla?". Lisäksi hankkeessa toteutettu koulutusjärjestelmä- ja todistustietokanta esiteltiin yhdessä päivien workshop - tilaisuuksista. Hanke oli myös näytteilleasettajana tapahtuman messuosastolla. - Study in Oulu -infopöytä Oulun kaupungin järjestämässä Maahanmuuttajien osaaminen ja osallistaminen työseminaarissa EURA JÄRJESTELMÄ 2/9

3 - Study in Oulu -infopöytä ja puheenvuoro Oulu kansainvälistyy -tapahtumassa henkilöstöpalveluyrityksille Tapahtuma oli Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen, Elinkeinoelämän keskusliiton Oulun toimipisteen ja Oulun kaupungin järjestämä. - Juttu hankkeesta ja kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista Pohjois-Pohjanmaan alueuutisissa (STT, televisio- sekä radiouutiset) Juttu kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista ja hankkeesta Oulu-lehdessä Henkilökohtaisia tapaamisia ja tiedottamista hankkeesta eri toimijoiden kanssa (Oulu Innovation, Ouluseutu Yrityspalvelut, Raahen seudun yrityspalvelut) Koska hanke oli sisältötavoitteiltaan vahvasti viestinnällinen, nivoutui itse hankkeesta tiedottaminen myös automaattiseksi osaksi hankkeen toteuttamaa Study in Oulu -markkinointia. Sisäisen viestinnän osalta hanke oli mukana erilaisissa korkeakoulujen omissa tapahtumissa sekä hanketta esiteltiin useaan otteeseen Oulun korkeakoulujen kansainvälisille vieraille, yhtenä esimerkkinä Barents Cross-Border University -yhteistyössä olevien yliopistojen rehtoritapaaminen Kansainvälisten koulutusohjelmien henkilöstöä tiedotettiin säännöllisesti ajankohtaisista hankeasioista sähköpostitse. Kansainvälisille tutkinto-ohjelmille kesäkuussa 2009 tehdyssä palautekyselyssä pyydettiin palautetta myös viestinnästä. Kyselyyn vastanneet kulutusohjelmien vastuuhenkilöt olivat pääosin tyytyväisiä hankkeen sisäiseen viestintää. Lisäksi koettiin, että hanke oli onnistunut tuomaan korkeakoulut ja niiden opintotarjonnan tasapuolisesti esille toteutuneessa Study in Oulu -viestinnässä. 7.1 Projektin mahdollinen internet-osoite sekä 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Toisella väliraportointikaudella hankkeen toiminnassa ei ollut suurempia ongelmia. Kevään toiminta vahvisti käsitystä siitä, että jatkossa vastaavan kokoisissa hankkeissa olisi hyvä keskittyä vain yhteen tai kahteen päätavoitteeseen. Näin toiminta ei sirpaloituisi liikaa sekä tulokset tavoitteiden osalta tehostuisivat. 9. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Toimintaa ja tavoitteita toisen väliraportointikauden osalta on käsitelty seuraavassa tavoitekohtaisesti. 1. Edistää Oulun korkeakoulujen (etenkin kansainvälisten tutkinto-ohjelmien) kansainvälistä tunnettuutta ja sen kautta lisätä potentiaalisia hakijoita korkeakoulujen kansainvälisiin koulutusohjelmiin. Oulun korkeakoulualue oli suunnitelmien mukaisesti esillä seuraavissa, hankkeen kohdealueilla olleissa kansainvälisissä tapahtumissa: - EDUCATIO -koulutusmessut Budapestissa APAIE -konferenssi sekä -koulutusmessut Pekingissä EURA JÄRJESTELMÄ 3/9

4 Lisäksi hanke toteutti kaksi omaa vierailua ulkomaille: - Korkeakouluvierailu Oulun ystävyyskaupunkiin Arkangeliin Benchmarking -matka Tukholmaan sekä Lontooseen Kaikki neljä matkaa olivat onnistuneita ja vastasivat niille asetettuja tavoitteita. Kansainvälisillä koulutusmessuilla sekä Arkangelin korkeakouluvierailulla Oulun korkeakoulualueen (Study in Oulu) tunnettuus vahvistui potentiaalisten hakijoiden sekä muiden mahdollisten yhteistyötahojen keskuudessa. Matkoilta kerättyä kokemusta eri markkinointivälineistä sekä palautetta Study in Oulu -markkinointi -ilmeestä hyödynnettiin hankkeen toiminnassa jo keväällä mm. studyinoulu -sivuston kehitystyössä ja hankkeen jälkeisen korkeakoulujen yhteisen markkinointiyhteistyön suunnittelussa. Benchmarking-matka palveli mahdollisuutena saada vastaavilta hankkeilta ideoita oman hankkeen toimintaan ja alueelliseen jatkoyhteistyöhön. Jokaisesta matkasta toimitettiin rahoittajalle erillinen matkaraportti. Markkinointi-ilmeen kehityksessä koettiin hyväksi, että pohjatyö syksyllä 2008 oli tehty hyvin: Pääviestit oli muodostettu sekä hankkeen osapuolia ja kansainvälisten koulutusohjelmien henkilökuntaa, että kohderyhmää, eli kansainvälisten tutkinto-opiskelijoita kuullen. Markkinointi-ilmeestä kerättiin palautetta eri yhteyksissä. Palaute ilmeestä oli positiivista ja sen kautta tulleet mielikuvat vastasivat suhteellisen hyvin markkinoinnille asetettuja pääviestejä. Keväällä 2009 ilmettä kehitettiin pääosin laajentamalla Study in Oulu -kuvamaailmaa. Lisäksi Study in Oulu -markkinointimateriaalivalikoimaa laajennettiin tekemällä Study in Oulu -quick screenit tapahtumakäyttöön sekä uusi, yhteistyökumppaneille ja yrityksille kohdennettun Study in Oulu -esite. Studyinoulu -sivuston kehitys oli aktiivista koko hankkeen ajan. Kevään ja kesän 2009 aikana sivusto sai uusia kieliversioita, sen kuvamaailmaa monipuolistettiin sekä sen optimointia tehostettiin. Sivuston keskimääräinen kävijämäärä vakiintui noin 30 kävijäksi per päivä, mikä on suhteellisen hyvä tulos täysin uudelle Internet-sivustolle. Studyinoulu -sivusto on yksi hankkeen päätuotoksista ja jää aktiiviseen käyttöön myös hankkeen päätyttyä. Yhteenvetona markkinoinnin osalta voi todeta, että kansainvälisen ja laajemman tunnettuuden vahvistaminen vaatii usean vuoden pitkäjänteistä työtä. Hanke onnistui kuitenkin luomaan hyvän pohjan ja toimivia välineitä yhteiselle Study in Oulu -markkinoinnille ja Oulun korkeakoulualueen tunnettuus vahvistui niillä foorumeilla, missä hanke oli esillä. Osaa Study in Oulu -toiminnoista (Internet-sivusto, Study in Oulu-ilta) on päätetty jatkaa yhteistyössä myös hankkeen päätyttyä. Lisäksi korkeakoulujen kansainvälisen markkinoinnin edustajat tulevat tapaamaan jatkossa ainakin kahdesti vuodessa. Näiden tapaamisten yhteydessä kartoitetaan tapauskohtaisesti senhetkiset mahdollisuudet ja toiveet yhteiseen Study in Oulu -markkinointiin. Kaikki hankkeessa tuotettu markkinointimateriaali (messuseinäkkeet, julisteet, esitteet) säilyy jatkossakin korkeakoulujen, kansainvälisten tutkinto-ohjelmien sekä Oulun kaupungin käytössä. EURA JÄRJESTELMÄ 4/9

5 Toiminnan vaikusta kansainvälisten koulutusohjelmien hakijamääriin on vaikea arvioida tarkasti, koska kyseistä asiaa on näin lyhyellä aikavälillä vaikea mitata ja markkinointia ei ennätetty paljoakaan toteuttaa ennen kevään 2009 hakuja. 2. Edistää korkeakoulujen, etenkin kansainvälisten tutkinto-ohjelmien välistä yhteistyötä kansainvälisen vetovoiman kehitystyössä. Pääasiallinen kohderyhmä: Korkeakoulujen kansainväliset tutkinto-ohjelmat ja ohjelmien vastuuhenkilöt. Hanke toteutti kaksi korkeakoulujen kansainvälisten koulutusohjelmien vastuuhenkilöiden tapaamista, joista toinen järjestettiin keväällä 2009 hanketulosten esittelytapahtumana. Tilaisuudet edistivät koulutusohjelmien tietoisuutta sekä hankkeen toiminnasta että toisistaan. Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöiden tapaamiseen ja hankkeen tulosten esittelyyn osallistui 23 henkilöä. Molemmista korkeakouluista oli myös edustaja hankkeen rahoittamana, hankkeen virallisena edustajana kaikilla kevään 2009 ulkomaan matkoilla. Virallisina hankkeen edustajina he edustivat yhteisesti kaikkia Oulun korkeakoulujen kansainvälisiä koulutusohjelmia. Hanke mahdollisti toiminnallaan korkeakoulujen kansainvälisten tutkinto-ohjelmien yhteistyön alulle saamisen. Kesällä 2009 tehdystä, korkeakoulun kansainvälisten tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöille suunnatusta hankkeen palautekyselystä kävi ilmi, että hanketoiminta oli edistänyt koulutusohjelmien tuntemusta ja tietoisuutta toisistaan. Laajamittaisempaa koulutusohjelmien välistä yhteistyötä hanke ei synnyttänyt. Toisaalta jokainen kyselyyn vastannut oli sitä mieltä, että yhteistyö markkinoinnissa sekä yhteisnäkyvyys kannattaa jatkossakin. 3. Vahvistaa työelämäyhteyksiä ja lisätä kansainvälisten koulutusohjelmien tunnettuutta Oulun ja Raahen alueen yrityksissä. Pääasiallinen kohderyhmä: Oulun ja Raahen alueen yritykset. Yritysten suuntaan toteutetut tunnettuuden vahvistamistoimet ajoittuivat pääosin keväälle Hanke näkyi useissa Oulun kaupungin kansainvälisille toimijoille sekä Oulun ja Raahen yrityksille suunnattuissa tapahtumissa kevään aikana. Tapahtumanäkyvyyden tavoitteena oli esitellä korkeakoulujen kansainvälistä tutkinto-ohjelmatarjontaa, levittää tietoa studyinoulu.fi -sivustosta sekä yhteistyömahdollisuuksista työharjoitteluasioiden osalta. Tapahtumat, joihin hanke osallistui kevään 2009 aikana: - Tuuni-tapahtuma Tapahtuma oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön järjestämä ja suunnattu työnantajille ja yksikön opiskelijoille. - Oulun kaupungin järjestämä Maahanmuuttajien osaaminen ja osallistaminen työseminaari Oulu kansainvälistyy -tapahtuma henkilöstöpalveluyrityksille Tapahtuma oli Pohjoisv. 01/09 EURA JÄRJESTELMÄ 5/9

6 Pohjanmaan TE-keskuksen, Elinkeinoelämän keskusliiton Oulun toimipisteen ja Oulun kaupungin järjestämä. - Treasure Hunt -rekrytointitapahtuma Oamkin Raahen yksikössä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä alueen ICT-toimialan kehittämisestä vastaavan ICT-foorumin kanssa ja se oli suunnattu yksikön opiskelijoille ja Raahen alueen työnantajille. Lisäksi Study in Oulu oli esillä Raahen seudun yrityspalveluiden Kansainvälisten asioiden tiedotteessa, Nro1/2009, vko 17, 2009 sekä Oulunseutu Yrityspalvelujen sähköisessä uutiskirjeessä 4/2009. Hankkeen markkinointi-ilmeeseen perustuvat, yrityksille ja yhteistyökumppaneille suunnatut esitteet valmistuivat huhtikuun alussa 2009 ja niitä toimitettiin mm. Ouluseutu yrityspalveluille, Oulu Innovation:ille sekä Oulun kaupungille jaettavaksi. Aiemmin suunnitellusta, erillisten yritystapahtumien järjestämisestä luovuttiin, koska kevään toiminnan resurssit eivät olisi olleet riittäviä tapahtumien järjestämiseen sekä nähtiin tehokkaammaksi sekä helpommaksi osallistua jo olemassa oleviin tapahtumiin. Keväällä 2009 toteutunut Study in Oulu -markkinointi yrityksiin jäi aiempaa suunniteltua vähäisemmäksi, koska toiminta muiden tavoitteiden osalta vei pääosan hankehenkilöstön aikaresurssista. Toiminnan kautta syntyi kuitenkin yhteistyösuhteita ja -väyliä mm. seudullisiin yrityspalveluihin, joita korkeakoulut voivat hyödyntää myös jatkossa. 4. Kehittää ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijahakijoiden opiskelijahakua toteuttamalla tietokanta eri maiden koulutusjärjestelmistä sekä todistuksista kansainvälisten koulutusohjelmien opiskelijavalinnoista ja -hauista vastaavan henkilöstön tueksi. Todistus - ja koulutusjärjestelmätietokantaan valmistui tiedot 13 eri maan osalta syksyn 2008 sekä tammikuun 2009 aikana. Tietokanta pilotoitiin , kevään hakuajan yhteydessä. Ohjausryhmän hyväksymänä pilotointioikeus annettiin 9 ammattikorkeakoululle Oamkin sekä Oulun yliopiston lisäksi (Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu). Tietokantaa pilotoineilta korkeakouluilta kerättiin palaute, jonka pohjalta tietokantaa muokattiin ja tehtiin suunnitelma tietokannan jatkokehitykselle. Tietokannasta saatu palaute oli pääosin positiivista sekä moni pilotointiin osallistuneista ammattikorkeakouluista ilmaisi kiinnostuksensa myös tietokannan jatkokäyttöön. Myös Oamk oli tyytyväinen tietokantaan hakijoiden todistusdokumenttien käsittelyn apuvälineenä. Tietokantaa esiteltiin myös Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivillä toukokuussa Myös Maahanmuuttovirasto osoitti kiinnostuksensa tietokannan käyttöä kohtaan ja ulkoministeriö toivoi tietokannan antamista Suomen edustustojen käyttöön ulkomaille. EURA JÄRJESTELMÄ 6/9

7 Tietokanta tällaisena toteutuksena koettiin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi pääosin amk-tasolla. Tietokannan suunnittelu perustui jo hankkeen alussa amk-tarvelähtökohtiin, sillä Oulun yliopisto meni vuonna 2007 mukaan yliopistojen kansalliseen University Admissions Finland -yhteistyöhön, minkä kautta ulkomaisten tutkinto-opiskelijahakijoiden hakudokumenttien arviointi siirtyi pääosin pois yliopiston tehtävistä. Jatkossa tietokanta on kaikkien hankeosapuolten käytettävissä. Sitä ylläpidetään Oamkin toimesta ja kehitetään mahdollisessa yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Vaikka kiinnostusta tietokantaan on osoitettu useilta tahoilta, tuloksen arvoa vähentää, että se hyödyttää vain yhtä hankkeen osapuolista. 5. Kehittää yhteisesti toteutettavia ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden tukipalveluja. Pääasiallinen kohderyhmä: Oulun korkeakouluihin tulevat sekä korkeakouluissa jo olevat ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat. Opiskelija- ja tukipalveluiden osalta hankeessa ei tehty erillisiä toimenpiteitä kevään 2009 aikana. Hankkeen ensimmäisen väliraportointikauden aikana toteutetuista orientaatiopäivästä sekä Info Events -tapahtumista saatuja kokemuksia hyödynnetään myöhemmin molemmissa korkeakouluissa sekä opiskelijakunnissa. Korkeakoulut järjestävät omat orientaatiopäivät syksyn 2009 uusille kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja suunnitteilla on myös opiskelijakuntien yhteistyössä järjestämä Culture Day -tapahtuma kaikille korkeakoulujen uusille kansainvälisille opiskelijoille. 10. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Korkeakoulut sekä Oulun kaupunki ovat tehneet aiemmin yhteistyötä korkeakoulujen sekä kaupungin kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa, mutta yhteistä markkinointia ei ole toteutettu ennen tätä hanketta. Hankkeen tuotoksista mm. Oulun korkeakoulualueelle tehty yhteinen Study in Oulu -markkinointi-ilme sekä siihen perustuvat markkinointivälineet (esitteet, Internet-sivusto) ovat ensimmäisiä tuotoksia, joissa korkeakoulut sekä Oulun kaupunki näkyvät yhdessä kansainvälisen koulutusmarkkinoinnin osalta. Myös yhteisesti toteutettu Study in Oulu -markkinointitapahtuma sekä yhteisnäkyvyys kansainvälisillä EURA JÄRJESTELMÄ 7/9

8 koulutusmessuilla olivat ensimmäisiä laatuaan. Lisäksi hankkeessa järjestetyt kansainvälisten koulutusohjelmien tapaamiset sekä muut kansainvälisiä koulutusohjelmia yhteisesti koskevat toiminnot olivat ensimmäisiä kertoja, kun molempien korkeakoulujen kansainvälisten koulutusohjelmien vastuuhenkilöt tapasivat ja tekivät laajamittaisempaa yhteistyötä. Erilaisia tietokantoja eri maiden koulutusjärjestelmistä sekä todistuksista on jo olemassa, mutta suurin osa niistä on maksullisia kansainvälisiä tietokantoja. Tässä hankkeessa toteutettu tietokanta lähti selkeästi korkeakoulujen ja etenkin ammattikorkeakoulun tarvelähtökodista. Keväällä tietokantaa pilotoi yhdeksän eri ammattikorkeakoulua Oulun korkeakoulujen lisäksi. Pilotoinnista saadun positiivisen palautteen pohjalta tietokannan kehittämistä jatketaan myös hankkeen päätyttyä Oamkin toimesta. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Hankkeelle ei ole asetettu tasa-arvotavoitteita. 12. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Hankkeella ei ole ollut laajoja vaikutuksia kestävään kehitykseen tai ympäristöasioihin. Yleisesti voidaan todeta, että kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvu Oulun ja Raahen alueilla sekä korkeakouluissa rikastuttaa kyseisten alueiden ja korkeakoulujen monikulttuurisuutta. Lisäksi uusille ulkomaalaisille tutkintoopiskelijoille toteutettu orientaatiopäivä sekä Info Events -tapahtumat (ensimmäisellä väliraportointikaudella) tukivat opiskelijoiden selviytymistä sekä viihtyvyyttä alueella. 13. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hanke on ollut erinomainen mahdollisuus Oulun korkeakouluille sekä Oulun kaupungille kokeilla ja toteuttaa yhteistä kansainvälistä koulutusmarkkinointia eri keinoin sekä kerätä sitä kautta kokemusta erilaisista markkinointikäytänteistä. Study in Oulu -yhteismarkkinointi tulee jatkumaan myös hankkeen päätyttyä ja jatkotoimenpiteet ja yhteistyö on suunniteltu ja suunnitellaan hankkeessa saatujen kokemusten pohjalta. Lisäksi hankkeessa syntyneiksi hyviksi käytännöiksi voi mainita: - Yhteiskartoitus sekä -käsitys Oulun korkeakoulualueen vetovoimatekijöistä, mihin perustuen markkinointia voi toteuttaa myös jatkossa. - Studyinoulu.fi -sivusto, jossa kaikki korkeakoulujen kansainväliset tutkinto-ohjelmat ovat tasapuolisesti esillä ja joka myös jatkossa tukee korkeakoulujen sekä tutkinto-ohjelmien omaa markkinointia. - Todistus- ja koulutusjärjestelmätietokanta, mikä jää ainakin Oamkissa käyttöön hankkeen päätyttyä. Tietokannan jatkokäyttöön on ollut kiinnostusta myös muilla Suomen ammattikorkeakouluilla. EURA JÄRJESTELMÄ 8/9

9 14. TOIMINNAN JATKUVUUS Hankkeen tuloksien pysyvyyttä, levitystä sekä niiden jatkokäyttöä on käsitelty tarkemmin kohdassa yhdeksän: projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen. Kaikkea toimintaa on ohjannut periaate, että hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös jatkossa mahdollisimman laajalti. Päiväys ja allekirjoitus Marjo Pääskylä Suunnittelija, kansainväliset asiat EURA JÄRJESTELMÄ 9/9

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A30193 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 04.02.2014 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero 050-9180035 Projektikoodi A31545 Tila

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11410 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10801 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.10.2012 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Sirpa Törhönen Puhelinnumero 08-61554203 Projektikoodi A31183 Tila Valmis

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

TalviSÖKÖ. Vuosiraportti 1.4. 31.12.2013

TalviSÖKÖ. Vuosiraportti 1.4. 31.12.2013 TalviSÖKÖ Vuosiraportti 1.4. 31.12.2013 Sivu 1 1. RAPORTOINTIKAUSI 1.4.2013 31.12.2013 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Ohjelma Toimintalinja Projektityyppi Vastuuviranomainen TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 09.09.2011 Diaarinumero POHELY/2210/04.00.05.0/2010 Käsittelijä Muotio Marko Puhelinnumero 040 531 8809 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.01.2013 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero 050-9180035 Projektikoodi A31545 Tila

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Tieto työnantajayhteistyöstä kulkemaan. Sanna Putila 10.11.11

Tieto työnantajayhteistyöstä kulkemaan. Sanna Putila 10.11.11 Tieto työnantajayhteistyöstä kulkemaan Sanna Putila 10.11.11 Haussa tulevaisuuden osaajia, oikeanlaista osaamista, kumppaneita (tutkimus)yhteistyöhön Haussa tulevaisuuden työnantajia, oikeanlaista osaamista,

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10813 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lukuvuosimaksutyöryhmän katsaus EU- ja ETA -alueen ulkopuolisen hakijan hakuprosessiin ja korkeakoulun tehtäviin

Lukuvuosimaksutyöryhmän katsaus EU- ja ETA -alueen ulkopuolisen hakijan hakuprosessiin ja korkeakoulun tehtäviin Lukuvuosimaksutyöryhmän katsaus EU- ja ETA -alueen ulkopuolisen hakijan hakuprosessiin ja korkeakoulun tehtäviin Vieraskielisen koulutuksen kehittämispäivät Hämeenlinna 5.10.2016 Riikka Vanhanen Katsaus

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä

Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät Vaasa 9.5.2017 Riikka Vanhanen, FINNIPS-verkoston koordinaattori Aiheet Haku

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

University Admissions -hakupalvelu Yliopistojen hakuseminaari 7.1.2008

University Admissions -hakupalvelu Yliopistojen hakuseminaari 7.1.2008 University Admissions -hakupalvelu Yliopistojen hakuseminaari 7.1.2008 University Admissions hakupalvelu Sini Saarenheimo, projektipäällikkö FUNIMA 1.0 hakujärjestelmä Miltä järjestelmä näyttää? Tekniset

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1 YLEISTÄ...1 2 TAPAHTUMAT...1 2.1 Alumnitapaamiset ja -tapahtumat...1 2.2 YrittäjäClub...2 2.3 Vuosijuhla...2 2.4 Valmistuvien illanvietot...2 3 TUTKIMUSTOIMINTA...2 4 ALUMNIKUMMITOIMINTA...3

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA OPH ja OKM työseminaari 13.6.2013 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Nuorten aikuisten osaamisohjelma Jyväskylän koulutuskuntayhtymään saatu v. 2013 1,2 m lisärahoitus 83 t

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

WorkPlace Pirkanmaa. Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista. Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010

WorkPlace Pirkanmaa. Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista. Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010 WorkPlace Pirkanmaa Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista työelämään Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010 Instituutin projektitoiminta: Instituutin rooli on suunnitella ja hallinnoida

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1. EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.2012 Teija Kekonen Iin Micropolis Oy Micropolis Oy Uusiutuvan energia- ja

Lisätiedot

Arktinen alue mahdollisuus ja haaste Kari Aalto

Arktinen alue mahdollisuus ja haaste Kari Aalto Arktinen alue mahdollisuus ja haaste 26.9.2012 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU toimisto 2013- Johtaja Kari Aalto Erityisasiantuntijat Janika Luukinen Sointu Räisänen 4 korkeakouluharjoittelijaa/vuosi

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen

Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen Science without Borders -ohjelman info & tapaaminen INFO: Ohjelman tavoitteet & toiminnot Suomessa Miten Suomi tuli mukaan Science without Borders apurahaohjelmaan? Juha Ketolainen, CIMO Without borders:

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI Työvoima- ja elinkeinokeskus HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite kehittämishankkeen maksamislomakkeeseen 316_03 EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan maatalouden ohjausja tukirahasto 1 Hankkeen nimi Kulttuurimatkailun vientiverkosto

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

27 May Olli Oamkilainen 1

27 May Olli Oamkilainen 1 27 May Olli Oamkilainen 1 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti 22.5.2012 Sessio: Maahanmuuttajien valmentaminen ammattikorkeakouluopintoihin Session puhujat klo 13.00 13.10

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Terttu Salonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32680 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 21.06.2012 Diaarinumero SATELY/611/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Ritva Annala Puhelinnumero 0295 022 109 Projektikoodi

Lisätiedot

FURTHER EAST FROM THE EAST. FEFE -hanke. Karelia-ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR

FURTHER EAST FROM THE EAST. FEFE -hanke. Karelia-ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR FURTHER EAST FROM THE EAST FEFE -hanke Karelia-ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EAKR 2016-2017 Hankkeen tavoite Edistetään Suomen ja Kiinan välistä ikääntyvien hyvinvointiin liittyvää

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot