EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A30193 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI Raportointikausi PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen Ohjelma Pohjois-Suomi Toimintalinja 2 : Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Vastuuviranomainen Oulun lääninhallitus, sivistysosasto Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Oulun seudun ammattikorkeakoulu Projektin vastuuhenkilön nimi Marjo Pääskylä Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Katja Kurasto Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDE JA TAVOITTEET Hankkeelle aiemmin asetetut ja tarkennetut tavoitteet sekä lähtökohdat osoittautuivat toimiviksi myös toisen väliraportointikauden osalta, eikä erillistä tarvetta tavoitteiden tarkistamiseen enää ole, koska hanke päättyi Toimintaa on toteutettu ohjausryhmän päätöksen ( ) mukaisen, viiden hanketavoitteen pohjalta: 1. Edistää Oulun korkeakoulujen (etenkin kansainvälisten tutkinto-opintojen) kansainvälistä tunnettuutta ja sen kautta lisätä potentiaalisia hakijoita korkeakoulujen kansainvälisiin koulutusohjelmiin. Pääasiallinen kohderyhmä: potentiaaliset ulkomaalaiset hakijat korkeakoulujen kansainvälisiin tutkintoohjelmiin. 2. Edistää korkeakoulujen, etenkin kansainvälisten tutkinto-ohjelmien välistä yhteistyötä kansainvälisen EURA JÄRJESTELMÄ 1/9

2 vetovoiman kehitystyössä. Pääasiallinen kohderyhmä: Korkeakoulujen kansainväliset tutkinto-ohjelmat ja ohjelmien vastuuhenkilöt. 3. Vahvistaa työelämäyhteyksiä ja lisätä kansainvälisten koulutusohjelmien tunnettuutta Oulun ja Raahen alueen yrityksissä. Pääasiallinen kohderyhmä: Oulun ja Raahen alueen yritykset. 4. Kehittää ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijahakijoiden opiskelijahakua toteuttamalla tietokanta eri maiden koulutusjärjestelmistä sekä todistuksista kansainvälisten koulutusohjelmien opiskelijavalinnoista ja -hauista vastaavan henkilöstön tueksi. Pääasiallinen kohderyhmä: Korkeakoulujen ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden hakudokumentteja käsittelevä henkilöstö. 5. Kehittää yhteisesti toteutettavia ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden tukipalveluja. Pääasiallinen kohderyhmä: Oulun korkeakouluihin tulevat sekä korkeakouluissa jo olevat ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat. 6. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS Hankkeen toteutuksen onnistumisen arviointia on tehty tarkemmin ja tavoitekohtaisesti kohdassa kahdeksan (toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen). Yleisesti voi kuitenkin todeta, että hankkeen toteutus ja hallinnointi eteni myös toisen väliraportointikauden osalta pääosin suunnitelmien mukaisesti sekä yhteistyö eri hankeosapuolten kanssa toimi hyvin. 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Ulkoista viestintää aktivoitiin vuoden 2009 puolella, kun esiteltävissä oli konkreettisia hanketuloksia. Ulkoista tiedottamista ja viestintää toteutettiin seuraavasti: - Study in Oulu -artikkeli Pohjoisen Opas -lehdessä nro 19, Mediatiedote hankkeen messuvierailusta Budapestiin Juttu hankkeen messuvierailusta Budapestiin Radio Megan www-uutisissa, tammikuu Juttu hankkeen messuvierailusta Budapestissä Suomen Budapestin suurlähetystön www-sivuilla, tammikuu Benchmarking-matka Tukholmaan ja Lontooseen, missä tutustuttiin vastaaviin koulutusmarkkinointihankkeisiin (Study in Stockholm, Study in London), Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivillä 2009 hanke oli esillä esimerkkinnä EAKR -rahoitteisesta hankkeesta sessiossa "Alueellista markkinointiyhteistyötä, mutta millä rahalla?". Lisäksi hankkeessa toteutettu koulutusjärjestelmä- ja todistustietokanta esiteltiin yhdessä päivien workshop - tilaisuuksista. Hanke oli myös näytteilleasettajana tapahtuman messuosastolla. - Study in Oulu -infopöytä Oulun kaupungin järjestämässä Maahanmuuttajien osaaminen ja osallistaminen työseminaarissa EURA JÄRJESTELMÄ 2/9

3 - Study in Oulu -infopöytä ja puheenvuoro Oulu kansainvälistyy -tapahtumassa henkilöstöpalveluyrityksille Tapahtuma oli Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen, Elinkeinoelämän keskusliiton Oulun toimipisteen ja Oulun kaupungin järjestämä. - Juttu hankkeesta ja kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista Pohjois-Pohjanmaan alueuutisissa (STT, televisio- sekä radiouutiset) Juttu kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista ja hankkeesta Oulu-lehdessä Henkilökohtaisia tapaamisia ja tiedottamista hankkeesta eri toimijoiden kanssa (Oulu Innovation, Ouluseutu Yrityspalvelut, Raahen seudun yrityspalvelut) Koska hanke oli sisältötavoitteiltaan vahvasti viestinnällinen, nivoutui itse hankkeesta tiedottaminen myös automaattiseksi osaksi hankkeen toteuttamaa Study in Oulu -markkinointia. Sisäisen viestinnän osalta hanke oli mukana erilaisissa korkeakoulujen omissa tapahtumissa sekä hanketta esiteltiin useaan otteeseen Oulun korkeakoulujen kansainvälisille vieraille, yhtenä esimerkkinä Barents Cross-Border University -yhteistyössä olevien yliopistojen rehtoritapaaminen Kansainvälisten koulutusohjelmien henkilöstöä tiedotettiin säännöllisesti ajankohtaisista hankeasioista sähköpostitse. Kansainvälisille tutkinto-ohjelmille kesäkuussa 2009 tehdyssä palautekyselyssä pyydettiin palautetta myös viestinnästä. Kyselyyn vastanneet kulutusohjelmien vastuuhenkilöt olivat pääosin tyytyväisiä hankkeen sisäiseen viestintää. Lisäksi koettiin, että hanke oli onnistunut tuomaan korkeakoulut ja niiden opintotarjonnan tasapuolisesti esille toteutuneessa Study in Oulu -viestinnässä. 7.1 Projektin mahdollinen internet-osoite sekä 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Toisella väliraportointikaudella hankkeen toiminnassa ei ollut suurempia ongelmia. Kevään toiminta vahvisti käsitystä siitä, että jatkossa vastaavan kokoisissa hankkeissa olisi hyvä keskittyä vain yhteen tai kahteen päätavoitteeseen. Näin toiminta ei sirpaloituisi liikaa sekä tulokset tavoitteiden osalta tehostuisivat. 9. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Toimintaa ja tavoitteita toisen väliraportointikauden osalta on käsitelty seuraavassa tavoitekohtaisesti. 1. Edistää Oulun korkeakoulujen (etenkin kansainvälisten tutkinto-ohjelmien) kansainvälistä tunnettuutta ja sen kautta lisätä potentiaalisia hakijoita korkeakoulujen kansainvälisiin koulutusohjelmiin. Oulun korkeakoulualue oli suunnitelmien mukaisesti esillä seuraavissa, hankkeen kohdealueilla olleissa kansainvälisissä tapahtumissa: - EDUCATIO -koulutusmessut Budapestissa APAIE -konferenssi sekä -koulutusmessut Pekingissä EURA JÄRJESTELMÄ 3/9

4 Lisäksi hanke toteutti kaksi omaa vierailua ulkomaille: - Korkeakouluvierailu Oulun ystävyyskaupunkiin Arkangeliin Benchmarking -matka Tukholmaan sekä Lontooseen Kaikki neljä matkaa olivat onnistuneita ja vastasivat niille asetettuja tavoitteita. Kansainvälisillä koulutusmessuilla sekä Arkangelin korkeakouluvierailulla Oulun korkeakoulualueen (Study in Oulu) tunnettuus vahvistui potentiaalisten hakijoiden sekä muiden mahdollisten yhteistyötahojen keskuudessa. Matkoilta kerättyä kokemusta eri markkinointivälineistä sekä palautetta Study in Oulu -markkinointi -ilmeestä hyödynnettiin hankkeen toiminnassa jo keväällä mm. studyinoulu -sivuston kehitystyössä ja hankkeen jälkeisen korkeakoulujen yhteisen markkinointiyhteistyön suunnittelussa. Benchmarking-matka palveli mahdollisuutena saada vastaavilta hankkeilta ideoita oman hankkeen toimintaan ja alueelliseen jatkoyhteistyöhön. Jokaisesta matkasta toimitettiin rahoittajalle erillinen matkaraportti. Markkinointi-ilmeen kehityksessä koettiin hyväksi, että pohjatyö syksyllä 2008 oli tehty hyvin: Pääviestit oli muodostettu sekä hankkeen osapuolia ja kansainvälisten koulutusohjelmien henkilökuntaa, että kohderyhmää, eli kansainvälisten tutkinto-opiskelijoita kuullen. Markkinointi-ilmeestä kerättiin palautetta eri yhteyksissä. Palaute ilmeestä oli positiivista ja sen kautta tulleet mielikuvat vastasivat suhteellisen hyvin markkinoinnille asetettuja pääviestejä. Keväällä 2009 ilmettä kehitettiin pääosin laajentamalla Study in Oulu -kuvamaailmaa. Lisäksi Study in Oulu -markkinointimateriaalivalikoimaa laajennettiin tekemällä Study in Oulu -quick screenit tapahtumakäyttöön sekä uusi, yhteistyökumppaneille ja yrityksille kohdennettun Study in Oulu -esite. Studyinoulu -sivuston kehitys oli aktiivista koko hankkeen ajan. Kevään ja kesän 2009 aikana sivusto sai uusia kieliversioita, sen kuvamaailmaa monipuolistettiin sekä sen optimointia tehostettiin. Sivuston keskimääräinen kävijämäärä vakiintui noin 30 kävijäksi per päivä, mikä on suhteellisen hyvä tulos täysin uudelle Internet-sivustolle. Studyinoulu -sivusto on yksi hankkeen päätuotoksista ja jää aktiiviseen käyttöön myös hankkeen päätyttyä. Yhteenvetona markkinoinnin osalta voi todeta, että kansainvälisen ja laajemman tunnettuuden vahvistaminen vaatii usean vuoden pitkäjänteistä työtä. Hanke onnistui kuitenkin luomaan hyvän pohjan ja toimivia välineitä yhteiselle Study in Oulu -markkinoinnille ja Oulun korkeakoulualueen tunnettuus vahvistui niillä foorumeilla, missä hanke oli esillä. Osaa Study in Oulu -toiminnoista (Internet-sivusto, Study in Oulu-ilta) on päätetty jatkaa yhteistyössä myös hankkeen päätyttyä. Lisäksi korkeakoulujen kansainvälisen markkinoinnin edustajat tulevat tapaamaan jatkossa ainakin kahdesti vuodessa. Näiden tapaamisten yhteydessä kartoitetaan tapauskohtaisesti senhetkiset mahdollisuudet ja toiveet yhteiseen Study in Oulu -markkinointiin. Kaikki hankkeessa tuotettu markkinointimateriaali (messuseinäkkeet, julisteet, esitteet) säilyy jatkossakin korkeakoulujen, kansainvälisten tutkinto-ohjelmien sekä Oulun kaupungin käytössä. EURA JÄRJESTELMÄ 4/9

5 Toiminnan vaikusta kansainvälisten koulutusohjelmien hakijamääriin on vaikea arvioida tarkasti, koska kyseistä asiaa on näin lyhyellä aikavälillä vaikea mitata ja markkinointia ei ennätetty paljoakaan toteuttaa ennen kevään 2009 hakuja. 2. Edistää korkeakoulujen, etenkin kansainvälisten tutkinto-ohjelmien välistä yhteistyötä kansainvälisen vetovoiman kehitystyössä. Pääasiallinen kohderyhmä: Korkeakoulujen kansainväliset tutkinto-ohjelmat ja ohjelmien vastuuhenkilöt. Hanke toteutti kaksi korkeakoulujen kansainvälisten koulutusohjelmien vastuuhenkilöiden tapaamista, joista toinen järjestettiin keväällä 2009 hanketulosten esittelytapahtumana. Tilaisuudet edistivät koulutusohjelmien tietoisuutta sekä hankkeen toiminnasta että toisistaan. Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöiden tapaamiseen ja hankkeen tulosten esittelyyn osallistui 23 henkilöä. Molemmista korkeakouluista oli myös edustaja hankkeen rahoittamana, hankkeen virallisena edustajana kaikilla kevään 2009 ulkomaan matkoilla. Virallisina hankkeen edustajina he edustivat yhteisesti kaikkia Oulun korkeakoulujen kansainvälisiä koulutusohjelmia. Hanke mahdollisti toiminnallaan korkeakoulujen kansainvälisten tutkinto-ohjelmien yhteistyön alulle saamisen. Kesällä 2009 tehdystä, korkeakoulun kansainvälisten tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöille suunnatusta hankkeen palautekyselystä kävi ilmi, että hanketoiminta oli edistänyt koulutusohjelmien tuntemusta ja tietoisuutta toisistaan. Laajamittaisempaa koulutusohjelmien välistä yhteistyötä hanke ei synnyttänyt. Toisaalta jokainen kyselyyn vastannut oli sitä mieltä, että yhteistyö markkinoinnissa sekä yhteisnäkyvyys kannattaa jatkossakin. 3. Vahvistaa työelämäyhteyksiä ja lisätä kansainvälisten koulutusohjelmien tunnettuutta Oulun ja Raahen alueen yrityksissä. Pääasiallinen kohderyhmä: Oulun ja Raahen alueen yritykset. Yritysten suuntaan toteutetut tunnettuuden vahvistamistoimet ajoittuivat pääosin keväälle Hanke näkyi useissa Oulun kaupungin kansainvälisille toimijoille sekä Oulun ja Raahen yrityksille suunnattuissa tapahtumissa kevään aikana. Tapahtumanäkyvyyden tavoitteena oli esitellä korkeakoulujen kansainvälistä tutkinto-ohjelmatarjontaa, levittää tietoa studyinoulu.fi -sivustosta sekä yhteistyömahdollisuuksista työharjoitteluasioiden osalta. Tapahtumat, joihin hanke osallistui kevään 2009 aikana: - Tuuni-tapahtuma Tapahtuma oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön järjestämä ja suunnattu työnantajille ja yksikön opiskelijoille. - Oulun kaupungin järjestämä Maahanmuuttajien osaaminen ja osallistaminen työseminaari Oulu kansainvälistyy -tapahtuma henkilöstöpalveluyrityksille Tapahtuma oli Pohjoisv. 01/09 EURA JÄRJESTELMÄ 5/9

6 Pohjanmaan TE-keskuksen, Elinkeinoelämän keskusliiton Oulun toimipisteen ja Oulun kaupungin järjestämä. - Treasure Hunt -rekrytointitapahtuma Oamkin Raahen yksikössä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä alueen ICT-toimialan kehittämisestä vastaavan ICT-foorumin kanssa ja se oli suunnattu yksikön opiskelijoille ja Raahen alueen työnantajille. Lisäksi Study in Oulu oli esillä Raahen seudun yrityspalveluiden Kansainvälisten asioiden tiedotteessa, Nro1/2009, vko 17, 2009 sekä Oulunseutu Yrityspalvelujen sähköisessä uutiskirjeessä 4/2009. Hankkeen markkinointi-ilmeeseen perustuvat, yrityksille ja yhteistyökumppaneille suunnatut esitteet valmistuivat huhtikuun alussa 2009 ja niitä toimitettiin mm. Ouluseutu yrityspalveluille, Oulu Innovation:ille sekä Oulun kaupungille jaettavaksi. Aiemmin suunnitellusta, erillisten yritystapahtumien järjestämisestä luovuttiin, koska kevään toiminnan resurssit eivät olisi olleet riittäviä tapahtumien järjestämiseen sekä nähtiin tehokkaammaksi sekä helpommaksi osallistua jo olemassa oleviin tapahtumiin. Keväällä 2009 toteutunut Study in Oulu -markkinointi yrityksiin jäi aiempaa suunniteltua vähäisemmäksi, koska toiminta muiden tavoitteiden osalta vei pääosan hankehenkilöstön aikaresurssista. Toiminnan kautta syntyi kuitenkin yhteistyösuhteita ja -väyliä mm. seudullisiin yrityspalveluihin, joita korkeakoulut voivat hyödyntää myös jatkossa. 4. Kehittää ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijahakijoiden opiskelijahakua toteuttamalla tietokanta eri maiden koulutusjärjestelmistä sekä todistuksista kansainvälisten koulutusohjelmien opiskelijavalinnoista ja -hauista vastaavan henkilöstön tueksi. Todistus - ja koulutusjärjestelmätietokantaan valmistui tiedot 13 eri maan osalta syksyn 2008 sekä tammikuun 2009 aikana. Tietokanta pilotoitiin , kevään hakuajan yhteydessä. Ohjausryhmän hyväksymänä pilotointioikeus annettiin 9 ammattikorkeakoululle Oamkin sekä Oulun yliopiston lisäksi (Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu). Tietokantaa pilotoineilta korkeakouluilta kerättiin palaute, jonka pohjalta tietokantaa muokattiin ja tehtiin suunnitelma tietokannan jatkokehitykselle. Tietokannasta saatu palaute oli pääosin positiivista sekä moni pilotointiin osallistuneista ammattikorkeakouluista ilmaisi kiinnostuksensa myös tietokannan jatkokäyttöön. Myös Oamk oli tyytyväinen tietokantaan hakijoiden todistusdokumenttien käsittelyn apuvälineenä. Tietokantaa esiteltiin myös Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivillä toukokuussa Myös Maahanmuuttovirasto osoitti kiinnostuksensa tietokannan käyttöä kohtaan ja ulkoministeriö toivoi tietokannan antamista Suomen edustustojen käyttöön ulkomaille. EURA JÄRJESTELMÄ 6/9

7 Tietokanta tällaisena toteutuksena koettiin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi pääosin amk-tasolla. Tietokannan suunnittelu perustui jo hankkeen alussa amk-tarvelähtökohtiin, sillä Oulun yliopisto meni vuonna 2007 mukaan yliopistojen kansalliseen University Admissions Finland -yhteistyöhön, minkä kautta ulkomaisten tutkinto-opiskelijahakijoiden hakudokumenttien arviointi siirtyi pääosin pois yliopiston tehtävistä. Jatkossa tietokanta on kaikkien hankeosapuolten käytettävissä. Sitä ylläpidetään Oamkin toimesta ja kehitetään mahdollisessa yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Vaikka kiinnostusta tietokantaan on osoitettu useilta tahoilta, tuloksen arvoa vähentää, että se hyödyttää vain yhtä hankkeen osapuolista. 5. Kehittää yhteisesti toteutettavia ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden tukipalveluja. Pääasiallinen kohderyhmä: Oulun korkeakouluihin tulevat sekä korkeakouluissa jo olevat ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat. Opiskelija- ja tukipalveluiden osalta hankeessa ei tehty erillisiä toimenpiteitä kevään 2009 aikana. Hankkeen ensimmäisen väliraportointikauden aikana toteutetuista orientaatiopäivästä sekä Info Events -tapahtumista saatuja kokemuksia hyödynnetään myöhemmin molemmissa korkeakouluissa sekä opiskelijakunnissa. Korkeakoulut järjestävät omat orientaatiopäivät syksyn 2009 uusille kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja suunnitteilla on myös opiskelijakuntien yhteistyössä järjestämä Culture Day -tapahtuma kaikille korkeakoulujen uusille kansainvälisille opiskelijoille. 10. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Korkeakoulut sekä Oulun kaupunki ovat tehneet aiemmin yhteistyötä korkeakoulujen sekä kaupungin kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa, mutta yhteistä markkinointia ei ole toteutettu ennen tätä hanketta. Hankkeen tuotoksista mm. Oulun korkeakoulualueelle tehty yhteinen Study in Oulu -markkinointi-ilme sekä siihen perustuvat markkinointivälineet (esitteet, Internet-sivusto) ovat ensimmäisiä tuotoksia, joissa korkeakoulut sekä Oulun kaupunki näkyvät yhdessä kansainvälisen koulutusmarkkinoinnin osalta. Myös yhteisesti toteutettu Study in Oulu -markkinointitapahtuma sekä yhteisnäkyvyys kansainvälisillä EURA JÄRJESTELMÄ 7/9

8 koulutusmessuilla olivat ensimmäisiä laatuaan. Lisäksi hankkeessa järjestetyt kansainvälisten koulutusohjelmien tapaamiset sekä muut kansainvälisiä koulutusohjelmia yhteisesti koskevat toiminnot olivat ensimmäisiä kertoja, kun molempien korkeakoulujen kansainvälisten koulutusohjelmien vastuuhenkilöt tapasivat ja tekivät laajamittaisempaa yhteistyötä. Erilaisia tietokantoja eri maiden koulutusjärjestelmistä sekä todistuksista on jo olemassa, mutta suurin osa niistä on maksullisia kansainvälisiä tietokantoja. Tässä hankkeessa toteutettu tietokanta lähti selkeästi korkeakoulujen ja etenkin ammattikorkeakoulun tarvelähtökodista. Keväällä tietokantaa pilotoi yhdeksän eri ammattikorkeakoulua Oulun korkeakoulujen lisäksi. Pilotoinnista saadun positiivisen palautteen pohjalta tietokannan kehittämistä jatketaan myös hankkeen päätyttyä Oamkin toimesta. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Hankkeelle ei ole asetettu tasa-arvotavoitteita. 12. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Hankkeella ei ole ollut laajoja vaikutuksia kestävään kehitykseen tai ympäristöasioihin. Yleisesti voidaan todeta, että kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvu Oulun ja Raahen alueilla sekä korkeakouluissa rikastuttaa kyseisten alueiden ja korkeakoulujen monikulttuurisuutta. Lisäksi uusille ulkomaalaisille tutkintoopiskelijoille toteutettu orientaatiopäivä sekä Info Events -tapahtumat (ensimmäisellä väliraportointikaudella) tukivat opiskelijoiden selviytymistä sekä viihtyvyyttä alueella. 13. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hanke on ollut erinomainen mahdollisuus Oulun korkeakouluille sekä Oulun kaupungille kokeilla ja toteuttaa yhteistä kansainvälistä koulutusmarkkinointia eri keinoin sekä kerätä sitä kautta kokemusta erilaisista markkinointikäytänteistä. Study in Oulu -yhteismarkkinointi tulee jatkumaan myös hankkeen päätyttyä ja jatkotoimenpiteet ja yhteistyö on suunniteltu ja suunnitellaan hankkeessa saatujen kokemusten pohjalta. Lisäksi hankkeessa syntyneiksi hyviksi käytännöiksi voi mainita: - Yhteiskartoitus sekä -käsitys Oulun korkeakoulualueen vetovoimatekijöistä, mihin perustuen markkinointia voi toteuttaa myös jatkossa. - Studyinoulu.fi -sivusto, jossa kaikki korkeakoulujen kansainväliset tutkinto-ohjelmat ovat tasapuolisesti esillä ja joka myös jatkossa tukee korkeakoulujen sekä tutkinto-ohjelmien omaa markkinointia. - Todistus- ja koulutusjärjestelmätietokanta, mikä jää ainakin Oamkissa käyttöön hankkeen päätyttyä. Tietokannan jatkokäyttöön on ollut kiinnostusta myös muilla Suomen ammattikorkeakouluilla. EURA JÄRJESTELMÄ 8/9

9 14. TOIMINNAN JATKUVUUS Hankkeen tuloksien pysyvyyttä, levitystä sekä niiden jatkokäyttöä on käsitelty tarkemmin kohdassa yhdeksän: projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen. Kaikkea toimintaa on ohjannut periaate, että hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös jatkossa mahdollisimman laajalti. Päiväys ja allekirjoitus Marjo Pääskylä Suunnittelija, kansainväliset asiat EURA JÄRJESTELMÄ 9/9

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 20.04.2011 Diaarinumero 11/2008 Käsittelijä Ville Roslakka Puhelinnumero 0505920404 Projektikoodi A30102 Tila Valmis

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 11.09.2012 Diaarinumero 99/201 Käsittelijä Aki Lappalainen Puhelinnumero 0405021851 Projektikoodi A30896 Tila Valmis

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.01.2013 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero 050-9180035 Projektikoodi A31545 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.06.2011 Diaarinumero SATELY/208/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.02.2010 Diaarinumero LAP/940/05.02.07/2010 Käsittelijä Liisa Irri Puhelinnumero 040 774 1065 Projektikoodi S10245

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11262 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 02.03.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2011 Diaarinumero SATELY/321/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A31522 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12203 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.08.2014 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 20.12.2011 Diaarinumero EPOELY/331/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-5519844 Projektikoodi

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.09.2010 Diaarinumero EPOELY/335/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 18.10.2012 Diaarinumero SATELY/604/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

VUOSTTAS LÁVKI LOPPURAPORTTI. Vuosttas Lávki. Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö -hanke 1.9.2008-30.9.2009.

VUOSTTAS LÁVKI LOPPURAPORTTI. Vuosttas Lávki. Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö -hanke 1.9.2008-30.9.2009. VUOSTTAS LÁVKI SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ LOPPURAPORTTI Vuosttas Lávki Saamenkielen ja -kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö -hanke 1.9.2008-30.9.2009. Sámegiela

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.08.2011 Diaarinumero SATELY/257/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot