Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä. R a p o r t t i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä. R a p o r t t i"

Transkriptio

1 Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä R a p o r t t i Kesäkuu 2014

2 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO TAUSTA KIINTEISTÖT KOULUT PÄIVÄKODIT VANHUSTENHUOLTO TILOJENKÄYTÖN TEHOKKUUS KIINTEISTÖMASSA KORJAUSVELKA TILOJENKÄYTÖN VAIHTOEHDOT HOUTSKARIN REALISOITAVIEN RAKENNUSTEN KARKEA MYYNTISUUNNITELMA VAIHTOEHTOANALYYSI TOTAALI SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLTO SIVISTYSTOIMI LOPPUTEKSTI LIITTEET... 21

3 3 1 JOHDANTO Kaupunginvaltuusto päätti ( 160) toteuttaa muutokset kaupungin Houtskarissa sijaitsevien rakennusten käytössä seuraavasti: 1. Teletalo myydään. Toimenpide toteutetaan vuonna Yrittäjätalo myydään. Toimenpide toteutetaan vuonna Valtuusto päätti, että kaupunginhallitus nimittää työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, miten kiinteistöjen määrää voidaan vähentää Houtskarin muiden tilojen käyttöä tehostamalla ja muuntelemalla niin, että vaikutus palvelutasoon jää mahdollisimman pieneksi. Tavoitteena on löytää kiinteistöjä myytäväksi ja siten pienentää käyttökustannuksia ja korjausvelkaa mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Työryhmän ehdottamat toimenpiteet pannaan täytäntöön vuonna Suunnittelumäärärahat varataan vuoden 2014 talousarvioon." Kaupunginhallitus nimitti viidestä luottamushenkilöstä koostuvan työryhmän selvittämään tilakysymystä valtuuston päätöksen mukaisesti. Asiantuntijoina työryhmään osallistuvat kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja hoitotyön päällikkö Ann-Helen Saarinen. Työryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: Christer Friis Kaj-Johan Karlsson Carola Åkerberg Janne Ahonen Tiina Johansson Seppo Pihl Ulrika Lundberg Ann-Helen Saarinen Marian Johansson puheenjohtaja kiinteistöpäällikkö opetuspäällikkö hoitotyön päällikkö työryhmän sihteeri Työryhmän on jätettävä vaihtoehtoisia ehdotuksia sisältävä raportti kaupunginhallitukselle viimeistään toukokuussa. Työryhmän tehtävä selvittää, miten kiinteistöjen määrää voidaan vähentää tehostamalla ja muuntelemalla Houtskarin tilojen käyttöä niin, että vaikutus palvelutasoon jää mahdollisimman pieneksi löytää kiinteistöjä myytäväksi ja siten pienentää käyttökustannuksia ja korjausvelkaa mahdollisimman alhaisin kustannuksin

4 4 2 TAUSTA Houtskari muodostuu noin erikokoisesta saaresta. Houtskarissa on kirjoilla 570 asukasta. Kuntaalueella on merkittävästi vapaa-ajan asutusta, ja tällä hetkellä siellä on noin 800 ulkopaikkakuntalaisten omistamaa kesämökkiä. Houtskarissa on monipuolinen saaristoluonto: metsäiset saaret, idyllisiä saaristokyliä, kauniita rantamaisemia, karuja ulkoluotoja. Luonto on vaihtelevaa ja kasvisto runsaslajista muun muassa kalkkipitoisen maaperän, hyvän ilmaston ja hoidettujen maanviljelysmaiden ansiosta. Houtskari kuuluu kokonaisuudessaan Saaristomeren biosfäärialueeseen ja osaksi myös Saaristomeren kansallispuistoon. 3 KIINTEISTÖT Houtskarissa on paljon kunnan rakennuksia, runsas kiinteistömassa, m² ja niiden käyttöaste on paikoin alhainen. Rakennusten keski-ikä on 45 vuotta. Korjausvelan määrä ja laatu perustuvat elinkaaren suorittamattomiin korjauksiin. Korjaussuunnitelmaa ei ole laadittu elinkaaren mukaisesti ja korjausvelka on kasvanut liian suureksi terveellistä hyötykäyttöä ajatellen. Rakennukset on rakennettu matalan sokkelin rakentamisasteikolla ja saavuttaen näin kosteusvauriohaittoja herkemmin. Kiinteistöjen kunto on osin huono. N:o sij Rakennus V rakennusten ikä brutto m2 osoite 122 Houtskär Hyppeis skola 524 Hyppeisvägen Houtskär Träsk skola Houtskärsvägen Houtskär Daghemmet i Houtskär Näsbyvägen Houtskär Fridhem vanhainkoti Ängesvägen Houtskär Hälsogården i Houtskär Näsbyvägen Houtskär Biblioteket i Houtskär Näsbyvägen Houtskär Områdetskontor Näsbyvägen Houtskär Företagarhuset Näsbyvägen 212 Turistinfo (ravis Lyckebo) i 130 Houtskär Houtskär Näsbyvägen Houtskär Idrottshallen Houtskärsvägen Houtskär Brandstation Näsbyvägen Houtskär Gästhamn/Näsby Näsbyvägen Houtskär Mossala skola 328 Houtskärsvägen 135 Houtskär Smedsbacka industribyggnad 186 Saverkeitvägen Houtskär Telehus ulkoinen Houtskärsvägen Houtskär Gästhamn Kittuis strand 70 Houtskärsvägen 6 Houtskär Kiosk/Houtskär Houtskär Lagerhallen 400 Riggosvägen Houtskär Flisbyggnad 100 Näsbyvägen Rakennusten keski-ikä 45

5 5 3.1 KOULUT Koko Paraisten kaupungilla on 18 koulua. Koulutilojen yhteenlaskettu pinta-ala on m², oppilaita kouluissa on noin 1989 oppilasta vuonna Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella oppilaalla on käytössään 15,17 m²/oppilas. Houtskarin kunta-alueen Träskin koulussa koulutilojen pinta-ala on 747 m². Oppilaita koulussa vuonna 2013 oli 35 oppilasta. Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella oppilaalla oli käytössään 21,34 m²/ oppilas. Houtskarin saaren ainoa koulurakennus on suuri oppilasmäärään nähden. Vertailtaessa koko Paraisten kaupungin koulutilojen tehokkuutta Houtskarin kunta-alueen kouluun saadaan erotuksena yli 6 m²/oppilas. Keskimääräinen pinta-ala oppilasta kohden on 15 m²/oppilas. 3.2 PÄIVÄKODIT Koko Paraisten kaupungilla on 18 päiväkotia. Päiväkotitiloja on yhteensä noin m² ja lapsia päiväkodeissa on noin 700 vuonna Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella lapsella on käytössään 11,42 m²/lapsi. Houtskarin kunta-alueen päiväkodissa, Houtskärs daghem, päiväkotitilojen pinta-ala on 361 m². Lapsia päiväkodissa vuonna 2013 oli 13 lasta. Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella lapsella on käytössään 27,77 m²/lapsi. Houtskarin saaren ainoassa päiväkotirakennuksessa on todella väljää lapsimäärään nähden. Vertailtaessa koko Paraisten kaupungin päiväkodintilojen tehokkuutta Houtskarin kunta-alueen päiväkotiin saadaan erotuksena yli 16,35 m²/lapsi. Keskimääräinen pinta-ala lasta kohden on 9 m²/lapsi. 3.3 VANHUSTENHUOLTO Koko Paraisten kaupungilla on 10 vanhustenhuollon kohdetta. Vanhustenhuollontiloja on yhteensä noin m² ja asiakkaita vanhustenhuollossa on yhteensä 239. Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella asiakkaalla on käytössään 59,00 m²/asiakas. Houtskarin kunta-alueen vanhusten palvelutalossa, Fridhemissä, vanhusten palvelutalotilojen pinta-ala oli 1023 m². Fridhemissä vuonna 2013 oli 15 asiakasta. Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella asiakkaalla oli käytössään 68,20 m²/asiakas. Houtskarin saaren ainoassa vanhusten palvelutalossa on runsaasti tilaa asiakasmäärään nähden. Vertailtaessa koko Paraisten kaupungin vanhustenhuollon tilojen tehokkuutta Houtskarin kunta-alueen vanhusten palvelutalotilaan saadaan erotuksena 9,2 m²/asiakas. Keskimääräinen pinta-ala asiakasta kohden on 59,2 m²/asiakas. Vanhustenpalvelutiloissa asukkaiden määrä on kasvamaan päin väestön ikääntymisen myötä. Nykyisten resurssien käytön tehokkuus oletetaan nousevan ja nykyinen kapasiteetti sallii hienoisen kysynnän vahvistumisen.

6 m2/henkilö TILOJENKÄYTÖN TEHOKKUUS 80,0 Tilojenkäytön tehokkuus 70,0 60,0 59,2 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 15,0 9,0 Parainen Houtskari Suomi Vertti Koko Parainen keskiarvo 0,0 koulut päiväkodit vanhustenhuolto 4 KIINTEISTÖMASSA Koko Parainen kiinteistömassa m² Houtskari Iniö Korppoo Nauvo Parainen

7 7 5 KORJAUSVELKA Omaisuuden tunnusluvut eli korjausvelka, peruskorjaus- ja perusparannustarve lasketaan rakennuskohtaisesti määriteltyjen arvojen pohjalta nykykunnon ja määritellyn tavoitekunnon välisenä erotuksena. Kun korjausvelkaa tarkastellaan sijainneittain niin suhteellisesti suurin korjausvelka, perusparannustarve sekä omaisuuden alhaisin kuntoluokka on Houtskarissa. Absoluuttisesti eniten korjausvelkaa on kouluissa, mutta suurin välitön perusparannustarve on ulosvuokratuissa rakennuksissa. Korjausvelan eliminointi on saavutettavissa elinkaaren 10 vuoden aikana nykyisestä 4,5 M, arvioituun 2,0 M tasoon, pienentämällä kiinteistömassaa realisoimalla rakennuksia. Myymällä esitetty kokonaisuus, 7 kohdetta, saavutetaan korjausvelan pienennys 2,5 M. Arvioidaan korjausvelan määrää, joka voidaan hallita tulorahoituksen eli nykyisen korjausvastuun 0,56 /m² mukaisesti. Perusteena voidaan käyttää korjausvastuun kohdistamista kohteisiin, jossa korjausvelka on suurin ja akuutein. Houtskarin korjausvelka on kertaluokkana lähes kolminkertainen verrattuna keskimääräiseen velan määrään, joten kohdistamalla suurempi korjaamisen määrä Houtskarin kohteisiin voidaan suuruusluokkana sallia korjausvelan olevan tasolla 0,9 M, jolloin lisäksi huomioitava uuden korjausvelan muodostuminen. 700 Korjausvelka koko Parainen /m² Houtskari Iniö Korppoo Nauvo Parainen

8 8 6 TILOJENKÄYTÖN VAIHTOEHDOT Vaihtoehtoisia malleja tilojen käytöstä Houtskarin kunta-alueella Vaihtoehto 1 Houtskarin terveystalo, Hälsogård Hälsogård korjataan kokonaan ja lisäarvona 2-3 asuntoa. Vaihtoehto 1 Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos Korjausvelka / Vuokratuotto Kokonaissäästö /netto Budjetoitu VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto Företagarhuset Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Vuokra-asunnot, 2 kpl Uudet vuokraasunnot Summaus Vaihtoehtomuutos: Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Houtskari terveystalo 0 Korjausvelka Houtskari terveystalo Myyntituotto 0 Houtskari terveystalo 0 Vuokratuotto /v Houtskari terveystalo, 2 asuntoa /1.v Toiminnalliset muutokset Houtskari terveystalo Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä

9 9 Vaihtoehto 2 Houtskarin aluekonttori ja kirjasto Kirjasto siirtyy Houtskarin aluekonttorin 1. kerrokseen ja aluetoimisto 2. kerrokseen Träskin koulu Houtskarin päiväkoti ja esikoulu siirtyy Träskin koulun tiloihin Houtskarin terveystalo Houtskarin terveystalo, Hälsogårdin toiminta siirtyy nykyiseen päiväkotiin Vuokra-asunnot Nykyisen päiväkodin yhteyteen 2 vuokra-asuntoa Vaihtoehto 2 Rakennus Fridhem vanhainkoti Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos Korjausvelka / Vuokratuotto Kokonaissäästö /netto Budjetoitu m Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto Företagarhuset Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Vuokra-asunnot, 2 kpl VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Uudet vuokra-asunnot Summaus Vaihtoehtomuutos: Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Houtskari terveystalo+kirjasto Korjausvelka Houtskari terveystalo+kirjasto Vuokratuotto / 1.vuonna

10 10 Myyntituotto Houtskari terveystalo+kirjasto Toiminnalliset muutokset Houtskari terveystalo+päiväkoti+aluekonttori+asunnot Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä Vaihtoehto 3 Houtskarin aluekonttori Kirjasto siirtyy Houtskarin aluekonttorin 1. kerrokseen ja aluetoimisto 2. kerrokseen Päiväkoti Houtskarin aluekonttorissa sijaitseva kokoushuone siirtyy nykyiseen päiväkotiin Träskin koulu Kansalaisopiston kanslia siirtyy aluekonttorista Träskin kouluun Houtskarin terveystalo, Hälsogård ja Fridhem Hälsogård kunnostetaan siten, että ylläpidetään rakennuksen terveellinen rakennuskunto minimitason mukaan, kunnes sote-uudistus valmis Fridhemin yhteyteen rakennetaan lisärakennuksena Houtskarin terveysasema sote-uudistus edellytysten mukaan Vaihtoehto 3 Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos Korjausvelka / Kokonaissäästö /netto Budjetoitu Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto Företagarhuset Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Vuokra-asunnot, 2 kpl VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Uudet vuokra-asunnot Summaus

11 11 Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Korjausvelka Vaihtoehtomuutos: Houtskari terveystalo+kirjasto Houtskari terveystalo+kirjasto Houtskari terveystalo+kirjasto Myyntituotto Toiminnalliset muutokset Houtskari terveystalo+päiväkoti+aluekonttori Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä Vaihtoehto 4 Houtskarin terveystalo, Hälsogård ja Fridhem Tässä vaihtoehdossa ei kunnosteta Hälsogård, lisärakentaminen aloitetaan välittömästi nopealla aikataululla Fridhemin yhteyteen rakennetaan lisärakennuksena Houtskarin terveysasema sote-uudistus edellytysten mukaan Päiväkoti ja vuokra-asunnot Nykyisen päiväkodin yhteyteen 2 vuokra-asuntoa Kirjasto Kirjasto siirtyy Träskin kouluun Vaihtoehto 4 Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos Korjausvelka / Kokonais-säästö /netto Budjetoitu Vuokratuotto VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto

12 12 Företagarhuset Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Vuokra-asunnot, 2 kpl Uudet vuokra-asunnot Terveysasema Summaus Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Vaihtoehtomuutos: Houtskari terveystalo+kirjasto+uusi terveysasema Korjausvelka Houtskari terveystalo+kirjasto Vuokratuotto / 1. vuonna Myyntituotto Houtskari terveystalo+kirjasto Toiminnalliset Houtskari muutokset terveystalo+päiväkoti+aluekonttori+asunnot+inv Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä

13 13 Vaihtoehto 5 Houtskarin terveystalo, Hälsogård ja Fridhem Terveydenhoito saa uudet tilat Fridhemin yhteyteen. Rakennetaan rivitalovuokra-asunto. Päiväkoti ja vuokra-asunnot Päiväkoti jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa päiväkodin yhteyteen 2 vuokra-asuntoa. Kirjasto/Ordgården Kirjasto myydään Houtskarin kulttuurikillalle ja kirjasto jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa vuokralaisena pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Koulu Koulun ylimääräinen tila annetaan vuokralle. Vuokra-asunnot säilyvät Houtskarin aluekonttori Ei muutoksia tiloihin Kansalaisopisto muuttaa Träskin kouluun Mossalan koulu Vanha opettajanasunto vuokrataan asuntona, koulupäätyyn yleistoimintatilat ja teknisen työn tila 3.sektorin käyttöön Teletalo Träskissä Perustetaan kiinteistöosakeyhtiö ja myydään (esimerkiksi paikallisille yrittäjille) Smidebacka/Smedsbacka Jos Företagargården myydään, muuttaa palvelutoiminto-osasto Smidebackaan Vaihtoehto 5 Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto Vuokra-tuotto muutos Korjausvelka / Kokonaissäästö /netto Budjetoitu Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto Företagarhuset VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot

14 14 Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Smidebacka/Smedsbacka Vuokra-asunnot, 2 kpl Uudet vuokra-asunnot Summaus Terveysasema Smedsbacka Uudet vuokra-asunnot Vaihtoehtomuutos: Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Korjausvelka Korjausvelka Vuokratuotto /1.v Vuokratuotto /1.v Myyntituotto Myyntituotto Toiminnalliset muutokset Toiminnalliset muutokset Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä

15 15 7 HOUTSKARIN REALISOITAVIEN RAKENNUSTEN KARKEA MYYNTISUUNNITELMA Vuosi 2014 num sijainti Kohde Osoite min max 103 Houtskari Mossala koulu päiväkoti Mossala Houtskari Telehus ulkoinen Träsk Houtskari Kirjasto Näsbyvägen Houtskari Ämbetshuset (Företagarhuset) Näsby Houtskari Hyppeinen koulu Hyppeis Vuosi 2015 num sijainti Kohde min max 77 Houtskari Terveystalo Näsbyvägen Houtskari Turistinfo (ravis) i Houtskär Lyckebo Näsbyvägen Kaikkiin tilojenkäytön vaihtoehtoihin (kohdassa 5) kohdistuu Houtskarin realisoitavien rakennusten karkea myyntisuunnitelma.

16 16 8 VAIHTOEHTOANALYYSI TOTAALI Vaihtoehdot Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos muutos muutos muutos muutos Korjausvelka / Vuokratuotto Kokonaissäästö /netto Budjetoitu Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto *) Företagarhuset Houtskari Telehus ulk Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Smidebacka/Smedsbacka Vuokra-asunnot, 2 kpl VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Uudet vuokra-asunnot Summaus *) kirjasto myyntituotto Vaihtoehtomuutos vertailu Sisäiset ja ulkoiset kustannukset, kokonaissäästö /v muutos / Investointi, Korjausvelka M Vuokratuotto /v Vaihtoehto , Vaihtoehto , Vaihtoehto ,45 0 Vaihtoehto , Vaihtoehto ,

17 17 9 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLTO Saariston terveysasemien (Nauvo, Korppoo, Houtskari ja Iniö) vuoden 2014 kokonaistalousarvio on euroa. Vakituisen henkilöstön palkkakustannukset (sis. 30 % muita kuluja) ovat euroa lääkärinvirkojen (2) osalta ja noin euroa hoitohenkilökunnan (11,5 henkilötyövuotta) osalta. Hammashuolto ei sisälly tietoihin. Saariston terveysasemilla on kaksi yhteistä lääkäriä. Saariston asukasluku on vajaat Paraisilla on kahdeksan lääkäriä, jotka hoitavat asukkaan avohoidon, sekä yksi erikoistuva lääkäri. Voimme siis todeta, että Paraisilla päivystystä hoitavan lääkärin lisäksi meillä on yhden lääkärin resurssi asukasta kohden jaettuna tasaisesti koko kaupungin alueelle. Kiireettömän lääkärikäynnin odotusaika on tällä hetkellä 3 4 viikkoa kaikilla muilla vastaanotoilla paitsi Houtskarissa. Terveysasemia käytännössä eniten työllistävän ikääntyvän väestön osuus tulee lisääntymään tulevina vuosina. Väestötilastot osoittavat, että tällä hetkellä vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvia on Houtskarissa 44. Tällä hetkellä vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvia on 101. Tällä hetkellä vuotiaita tulevia eläkeläisiä kuvaavat luvut osoittavat, että heitä asuu Houtskarissa nyt 84. Kymmenen lähivuoden aikana Houtskarissa ei siis ole näköpiirissä vanhustenhuollon ja terveydenhuollon asiakasmäärän vähenemistä, vaan hoidon tarve tulee kasvamaan. Pyrkimyksenä on hoitaa tulevat vanhukset mahdollisimman pitkälti avohoidon puolella, koska heidän kotinsa ovat yleensä hyvässä kunnossa ja vanhusten toimintakyky säilyy useimmiten sairauksista huolimatta pitkälle vanhuuteen edellyttäen, että terveydenhuolto ja vanhustenhuolto tarjoavat tarvittavan ennaltaehkäisevän ja ylläpitävän hoidon helposti saavutettavassa muodossa. Houtskarin terveysasemalla on vuosilomia ja muita vapaita lukuun ottamatta henkilökuntaa seuraavasti: Lääkäri 1 2 päivänä/viikko Sairaanhoitaja 2 3 päivänä/viikko Terveydenhoitaja 5 päivänä/viikko Vastaanottohoitaja 4 päivänä/viikko Fysioterapeutti 1 päivänä/viikko Hammaslääkäri 1 päivänä/viikko Suuhygienisti 2 päivänä/viikko Hoitohenkilökunta (sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat) on varallaolovalmiudessa viikonloppuisin ja pyhinä. Tämä kompensoidaan arkipäivisin vapaina. Eri ammattiryhmät ovat suuhygienistiä lukuun ottamatta täystyöllistettyjä palveluksessaolopäivinään. Hammaslääkärinvastaanotolla on ollut henkilökunta ja hammaslääkärintuoli käytössä yhteensä 25 päivänä 1.1. ja välisenä aikana. Tuona ajanjaksona Houtskarissa on hoidettu yhteensä 198 potilasta.

18 18 Houtskarin hammashuolto Hygienisti: Hygienisti: Hammaslääkäri: Houtskari Korppoo Houtskari Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Vaihtoehtoiset ehdotukset tilojen käytöstä Houtskarin kunta-alueella Neljä erilaista kokonaisvaihtoehtoa merkitsevät terveysaseman toiminnan kannalta käytännössä kolmea eri vaihtoehtoa, jotka toistuvat vaihtoehdoissa. Alla on kuvattu lyhyesti vaikutukset toimintaan terveysaseman sijoituspaikasta riippuen. Nykyinen terveysasema kunnostetaan kokonaan (Vaihtoehto 1) Nykyinen terveysasema kunnostetaan niin, että se täyttää vähimmäisvaatimukset (Vaihtoehto 3) Edellytyksenä toiminnan jatkumiselle nykyisessä rakennuksessa on, että työympäristö on turvallinen. Synergiaedut Fridhemin kanssa jäävät saamatta, jos terveysasema jää Vitteluddiin, ja vuokra- ja siivouskustannukset säilyvät. Myönteistä toiminnan jäämisessä rakennukseen olisi se, että kaikilla työntekijöillä on omat työhuoneet eikä kenenkään tarvitse koordinoida päiviä, joina eri ammattiryhmät tulevat terveysasemalle. Toiminta siirtyy nykyiseen päiväkotiin (Vaihtoehto 2) Terveysasemalla on mainiot edellytykset toimia päiväkodin tiloissa. Synergiaedut jäävät saavuttamatta, koska välimatkaa Fridhemiin. Tilojen koko ratkaisee miten toiminta rakennetaan. Uusi terveysasema rakennetaan Fridhemin yhteyteen (Vaihtoehdot 1, 3 ja 4) Perustelut terveysaseman mahdolliselle siirrolle samaan rakennusrunkoon Fridhemin kanssa: - Etäisyys Houtskarin keskustasta nykyiselle Vitteluddissa sijaitsevalle terveysasemalle on pitempi kuin Fridhemiin. - Fridhemin alueella asuu 32 vanhusta, joista 15 tehostetussa asumisyksikössä päärakennuksessa. Tilastojen mukaan Houtskarissa asuu yhteensä 73 yli 76-vuotiasta. Todennäköistä on, että

19 19 Fridhemissä asuvat kuuluvat tähän ikäryhmään ja että he tarvitsevat paljon terveydenhuollon palveluita. - Terveysaseman terveydenhoitajat/sairaanhoitajat käyvät säännöllisesti Fridhemissä suorittamassa hoitotoimenpiteitä, ja Fridhemin henkilökunta käy terveysasemalla hakemassa ja tuomassa muun muassa verikokeita ja näytteenottotarvikkeita. - Terveysasemalla vastaanottoa pitävä lääkäri vastaa myös Fridhemin asiakkaista ja tekee sinne kotikäyntejä. - Toiminnasta tulee vähemmän haavoittuvaista, kun henkilökunta saa toisiltaan tukea esimerkiksi sairaustapauksissa. - Työympäristö on turvallisempi niinä päivinä, jolloin terveysasemalla on paikalla vain yksi työntekijä, kun terveysasema on samassa kiinteistössä vanhustenhuollon kanssa. - Hoitajien työsopimuksen mukaan työpaikalta ei pitäisi poistua lounaan ajaksi. Fridhemin ruokasali antaa mahdollisuuden järjestettyyn työpaikkaruokailuun saman katon alla. - Tilat, jotka suunnitelmien mukaan muutettaisiin terveysasemaksi, ovat suunnitelmista huolimatta peruskorjauksen tarpeessa. - Modernit ja terveet tilat, hyvin suunnitellut. - Vuokra- ja siivouskustannukset laskevat, kun tilat ovat pienemmät. Kielteiset seuraukset uudisrakennuksen rakentamisesta Fridhemin yhteyteen: - Muutostöiden kustannukset - Pienemmät tilat, yhteiset huoneet eri ammattiryhmille - Arvio siitä, mitkä toiminnot säilytetään, hammashuolto? Fridhemissä järjestettävä harrastetoiminta tarvitsee uuden sijoituspaikan

20 20 10 SIVISTYSTOIMI Kirjasto siirtyy nykyiseen aluekonttoriin. Ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, että kirjasto jatkossa vuokraa tiloja vapailta markkinoilta, kun on olemassa mahdollisuus sijoittaa toiminta kaupungin omaan rakennukseen. Sivistysosasto ei vastusta Ordgårdenin myymistä Houtskärs kulturgille rf:lle. Kirjastotoiminta sovitetaan yhteen aluekonttorin tällä hetkellä tarjoaman tiedotustoiminnan kanssa. Kehitetään moderni kirjastokonsepti muun muassa mahdollistamalla ns. omatoimikirjasto. Omatoimisuus merkitsee sitä, että kirjasto on varsinaisten aukioloaikojen lisäksi avoinna myös muina aikoina. Kirjaston ollessa avoinna ilman paikalla olevaa varsinaista henkilökuntaa, asiakkaat voivat käyttää kirjaston resursseja (tiloja, aineistoa, tietokoneita) ja myös lainata aineistoa kotiin lainauslaitteen avulla. Omatoimikirjastokonsepti on yleistynyt viime vuosina monissa Euroopan maissa. Yksi viimeisimmistä omatoimikirjastoista sijaitsee Turun Vasaramäessä. Blanka-kirjastojen verkostossa Houtskarin kirjasto olisi ensimmäinen omatoimikirjasto. Houtskarissa omatoimisuus merkitsisi sitä, että kirjaston tilat olisivat käytettävissä niinä aikoina, jolloin talossa on muuta henkilökuntaa, siis lähinnä tiedotussihteeri. Kirjaston varsinainen henkilökunta on paikalla entiseen tapaan. Jotta kirjasto saadaan mahtumaan aluekonttoriin, osa aineistoista on poistettava. Paraisten kaupungin kirjastot ovat kevään aikana perustaneet yhteisen varausjonon, mikä tarkoittaa sitä, että aineisto kiertää kirjastojen välillä kysynnän mukaan. Kirja-aineisto on yhteinen ja myös hankinnat voidaan koordinoida paremmin. Kaupungin kaikkien kirjastojen (Iniötä lukuun ottamatta) välillä toimii kuljetuspalvelu kaksi kertaa viikossa, eli tilaukset toisista kirjastoista tulevat nopeasti perille asiakkaalle. Kaupungin omien kirjastojen lisäksi aineistoa tilataan myös Kemiönsaaren kirjastoista, minkä ansiosta asiakkailla on käytössään laaja kirja-aineisto. Kansalaisopiston osa-aikainen kanslisti voi tarvittaessa siirtyä koulukiinteistöön, jos aluekonttorin toimistotilat todetaan liian ahtaiksi. Päiväkoti jatkaa toistaiseksi nykyisessä kiinteistössään. Osa päiväkotikiinteistöstä, ns. siipi kansalaisopiston suuntaan voidaan vapauttaa käytettäväksi muuhun toimintaan, joko kokoustilana tai asuntona. Päiväkotitoiminnan siirtäminen koululle ei nykytilanteessa ole paras vaihtoehto, mutta se saattaa tulla ajankohtaiseksi myöhemmin, jos oppilasmäärä laskee entisestään. Koulukiinteistön ylimääräiset tilat voidaan antaa vuokralle siihen saakka, kunnes päiväkodin siirtäminen koulukiinteistöön tulee ajankohtaiseksi.

21 21 11 LOPPUTEKSTI Rakennusten tehokkaampi hyödyntäminen vähentää tarvetta ja käyttökustannukset voivat laskea merkittävästi. Tehostamalla rakennusten käyttöä ja myymällä kiinteistöt, joille ei ole varsinaista käyttöä, voidaan säästää merkittäviä kustannuksia, mikä vapauttaa resursseja palveluihin tai jälkelle jäävien rakennusten ylläpitoon. Sote-uudistuksen etenemisen mukaisesti terveysasema voidaan korvata Fridhemin yhteyteen rakennettavalla uudisrakennuksella hinnaltaan noin 0,7 M. Elinkaari on turvattava sote- uudistuksen toteutumisaikaa vastaavana elinkaarena, jolloin kulukertymä on luokkaa 0,3 M ja vuokra-asuntoja budjetoidaan rakennettavaksi 0,4 M määrärahan mukaisesti. Vaihtoehtoisesti terveysasema myydään ja rakennetaan vuokrarivitalo. 12 LIITTEET LIITE 1 Kartta, vaihtoehto 2 LIITE 2 Kartta, vaihtoehto 3 LIITE 3 Kartta, vaihtoehto 4 LIITE 4 Kartta, vaihtoehto 5 LIITE 5 Vaihtoehdot 3:Houtskarin aluekonttori ja kirjasto, luonnospiirustus, vaihtoehto B, LIITE 6 Vaihtoehto 2:Houtskari, Träskin koulu ja päiväkoti, luonnos, I- ja II-kerros LIITE 7 Vaihtoehdot 3:Houtskari, päiväkoti ja kokoontumistila, luonnospiirustus E, LIITE 8 Vaihtoehto 3,4,5:Houtskarin terveyskeskus Fridhem LIITE 9 Vaihtoehdot 2 ja 4:Houtskari, päiväkoti ja kaksi asuntoa, luonnospiirustus 1, LIITE 10 Vaihtoehto 2:Houtskari, terveysasema (nykyinen päiväkoti), luonnospiirustus 2, LIITE 11 Vaihtoehto 3:Houtskari, Träskin koulu ja kansalaisopisto, luonnospiirustus 1, LIITE 12 Vaihtoehto 4:Houtskari, Träskin koulu ja kirjasto, luonnospiirustus 1, LIITE 13 Houtskarin päiväkotihenkilöstön muutosehdotus Houtskarin päiväkotitilojen käytöstä, LIITE 14 Kannanotto Houtskarin päiväkotitilojen muutoksista, kokous LIITE 15 Näkökohtia terveysaseman siirtämisestä Fridhemiin, Johanna Tengström sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen,

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta Korppoon lautakunta 24 27.08.2014 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta 1000/00.00.01.01/2014 Korppoon lautakunta 24

Lisätiedot

Toimenpideohjelma 2013, Houtskarin lautakunnan lausunto

Toimenpideohjelma 2013, Houtskarin lautakunnan lausunto Houtskarin lautakunta 30 20.08.2013 Toimenpideohjelma 2013, Houtskarin lautakunnan lausunto 564/02.00/2013 Houtskarin lautakunta 30 Valmistelija ja esittelijä Puheenjohtaja Sune Linde arvids.norrgard(at)gmail.com

Lisätiedot

Työryhmä on kokoontunut kolmesti keskustelemaan perusterveydenhuollon tasosta lääkäreiden ja hoitohenkilöstön edustajien kanssa.

Työryhmä on kokoontunut kolmesti keskustelemaan perusterveydenhuollon tasosta lääkäreiden ja hoitohenkilöstön edustajien kanssa. Houtskarin lautakunta 17 11.05.2015 Lausunto perusterveydenhuollon tasosta Houtskarin kunnanosassa 1881/05.00/2015 Houtskarin lautakunta 11.05.2015 17 Valmistelija Esittelijä Puheenjohtaja Sune Linde Puheenjohtaja

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

Kaupungin toimenpideohjelma

Kaupungin toimenpideohjelma Kaupungin toimenpideohjelma 564/02.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.06.2013 74 Beredare/föredragande: Social- och hälsovårdsdirektör Erja Wiili-Peltola, tfn 040 736 0116 förnamn.efternamn@pargas.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Ruoanjakelu Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Ruoanjakelu Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ajankohtaista ruokapalvelusta / Ruoanjakelu Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ruoanjakelukalusto Thermolaatikot Tiiviskantiset GN-astiat Sähkölämmitteiset ruoankuljetusvaunut (ainoastaan

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Työryhmä raportoi valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen palvelutoimintojaostolle.

Työryhmä raportoi valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen palvelutoimintojaostolle. Kaupunginhallitus 209 20.10.2014 Kaupunginhallitus 239 03.11.2014 Kaupunginhallituksen 26 15.06.2015 palvelutoimintojaosto Kaupunginhallitus 214 14.09.2015 Kiinteistötyöryhmän raportin johdosta tehtävät

Lisätiedot

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilaratkaisuja pohtineen työryhmän selvitys RAPORTTI

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilaratkaisuja pohtineen työryhmän selvitys RAPORTTI Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilaratkaisuja pohtineen työryhmän selvitys RAPORTTI Kesäkuu 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Nykytilanne... 3 2.1 Nauvon

Lisätiedot

Lautakunta merkitsee saaneensa seuraavat asiakirjat ja informaation tiedoksi:

Lautakunta merkitsee saaneensa seuraavat asiakirjat ja informaation tiedoksi: Houtskarin lautakunta 30 25.11.2015 Ilmoitusasiat Houtskarin lautakunta 25.11.2015 30 Valmistelija Esittelijä Ehdotus Puheenjohtaja Sune Linde Puheenjohtaja Sune Linde arvids.norrgard(at)gmail.com Lautakunta

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI. Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari

KIINTEISTÖARVIOINTI. Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari KIINTEISTÖARVIOINTI Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari Laatinut Ralf Rehnberg 7.4.2014 1. Yleistä Toimeksiantaja Paraisten kaupunki / kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg Arvioitsija Kiinteistöarviointitoimisto

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Uudet mahdollisuudet kuntasektorilla

Uudet mahdollisuudet kuntasektorilla Uudet mahdollisuudet kuntasektorilla 2015 Atte Niittylä Liiketoimintajohtaja Megaklinikka Oy Megaklinikka Oy Kotimainen innovatiivinen yritys, perustettu 2010 18 hoitohuoneen moderni klinikka Helsingissä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

KARHUKUNTIEN OMISTAMIEN RAKENNUSTEN TEKNISTEN JA JÄLLEENHANKINTA-ARVOJEN MÄÄRITYS V. 2012 SEKÄ OMAISUUDEN TUNNUSLUKUJEN VERTAILU PORIN KAUPUNKI

KARHUKUNTIEN OMISTAMIEN RAKENNUSTEN TEKNISTEN JA JÄLLEENHANKINTA-ARVOJEN MÄÄRITYS V. 2012 SEKÄ OMAISUUDEN TUNNUSLUKUJEN VERTAILU PORIN KAUPUNKI KARHUKUNTIEN OMISTAMIEN RAKENNUSTEN TEKNISTEN JA JÄLLEENHANKINTA-ARVOJEN MÄÄRITYS V. 212 SEKÄ OMAISUUDEN TUNNUSLUKUJEN VERTAILU PORIN KAUPUNKI Harri Isoniemi 12.12.212 Sisällys 1. RAKENNUSTEN ARVOT JA

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut.

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut. Hindsbyn ent. koulu salkku Toimenpide Hindsbyntie 301 1903 rakennusvuosi toimenpide Myynti 04130 Sipoo 1973 korjaus vuosi Entinen kyläkoulurakennus jossa erilaista toimintaa ollut vuosien varrella ja talon

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainuun uusi sairaala -hanke Nykyinen sairaala on valmistunut 1969. Kiinteistön ongelmat: heikko

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristökuvaus Toimintaympäristön muutoshaasteet Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin toimintaympäristön

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella 973/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Kuntamarkkinat 11.9.2013 CASE 1: Ohjaavatko väestön muuttuvat palvelutarpeet myös uusien palveluverkkojen ja -tapojen muodostumista? Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä Kulttuurilautakunta 55 10.10.2007 Kulttuurilautakunta 22 05.06.2008 Kaupunginhallitus 160 24.06.2008 PARGAS IF:N HIIHTOJAOSTON ANOMUS KAUPUNGILLE MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMISESTÄ UUDEN LUMITYKIN HANKINTAA VARTEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle.

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 1. Toimintaympäristö Kunnan väestökehitys vuoteen 2040 asti on selvästi laskeva. Kunnan asukasmäärä 30.6.2015 oli 2 775. Asukasluku on vuoden alusta lukien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

9 09.03.2015 16 11.05.2015 38 21.09.2015

9 09.03.2015 16 11.05.2015 38 21.09.2015 Kaupunginhallituksen Kaupunginhallituksen Kaupunginhallituksen 9 09.03.2015 16 11.05.2015 38 21.09.2015 Investointien ja peruskorjausten hankekokonaisuudet 1977/10.03.02/2015 Kaupunginhallituksen 09.03.2015

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville. Saarijärven Omatoimi ry Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys www.omatoimi.fi

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville. Saarijärven Omatoimi ry Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys www.omatoimi.fi Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Saarijärven Omatoimi ry Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys www.omatoimi.fi Yli 65-vuotiaiden osuus väestön kasvusta Ennuste: koko maassa v. 2030 lähes 25 % väestöstä

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020

VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020 Kh 9.10.2013 186 Tekn. ltk 20.6.2013 21 Tekninen toimi VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020 SISÄLTÖ 1 PÄÄPERIAATTEET 3 2 VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 3 2.1 Visio 2020 3 2.2 Strategiset päämäärät

Lisätiedot

ä ktige 43 Kommunfullm Kunnanvaltuusto Keskusvaaliltk 5 Kommunstyrelse Kunnanhallitus Yksilöjaosto Korppoon Korpo n ä lähipalvelultk

ä ktige 43 Kommunfullm Kunnanvaltuusto Keskusvaaliltk 5 Kommunstyrelse Kunnanhallitus Yksilöjaosto Korppoon Korpo n ä lähipalvelultk (Käännös) Liite 1 Demokratia, hallinto ja henkilöstö Kaavio luottamushenkilöorganisaatiosta Kommunfullm Kunnanvaltuusto ä ktige 43 Tarkastuslautakunta Revisionsnämnd 9 Centralvalnämnd Keskusvaaliltk 5

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén ÄLDREOMSORG / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta 2014 31.8.2014

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER KIINTEISTÖT 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 34 21.4.2015 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Alavan toimintakeskuksen tilojen käytön organisointi syyskaudella 2015 Päätöshistoria 21.4.2015 34 Taustaa Perusturvan

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa AALTO YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 1 (8) TALOUDEN JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Perusturvakuntayhtymä Akseli www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminta ja muistisairaiden lyhytaikainen intervallihoito ssa, Yh 30.9.2015 142 Yksi vuodeosasto, esitetyn rakenneuudistuksen hyödyt ja tavoitteet Laadukkaan vuodeosastotoiminnan

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Hietaniemenkadun palvelukeskus

Hietaniemenkadun palvelukeskus Hietaniemenkadun palvelukeskus 1.12.2010 Katri Joutselainen (ohj./sos.ohj.) Pia Mielonen (sh) Kuvat: Leif Mäkelä Hietaniemenkadun palvelukeskus 8.6.2009 yhdistyivät Herttoniemen asuntolan ja Pääskylänrinteen

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaupunkikonsernin asunto-omaisuuden

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Esimerkki 1: Kiinteistön luovutus tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät Kunta myy omistamansa kiinteistön

Lisätiedot

VANHUSTEN- HUOLTO 1.3.2015

VANHUSTEN- HUOLTO 1.3.2015 VANHUSTEN- HUOLTO 1.3.2015 VANHUSTENHUOLTO Vanhustenhuollon eri palvelumuotojen tarkoituksena on tukea kotonaan asuvia vanhuksia ja vammaisia, niin että he voivat asua kotiympäristössään niin kauan kuin

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousmuistio 23.02.2015 PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousaika: 20.02.2015 klo 13.30-15.00 Kokouspaikka: Läsnä: Poissa: Pohjois-Savon liitto Juha Piiroinen (Suonenjoki), puheenjohtaja Mikko Hollmén (KYS)

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj 27.8.2013. Toimitusjohtaja Martin Forss

Oral Hammaslääkärit Oyj 27.8.2013. Toimitusjohtaja Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj 27.8.2013 Toimitusjohtaja Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ja tunnetuin ketjukonseptilla toimiva hammasterveyspalveluyhtiö Suomessa 30 hammaslääkäriasemaa 22 paikkakunnalla

Lisätiedot

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Miten asioissa edetty Kattopalkista löydetty ongelmia alkukesästä 2013 Kuntotutkimus valmistunut 27.8.2013 Raportti lähetetty terveydensuojelulle 27.8.2013

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalot

Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Asunnot tarkoitettu päivittäin kotihoitoa tarvitseville Vantaan kaupungin palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan runsaankaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Asia Tavoite Toimenpiteet Toteutus/ vastuuhenkilö(t) 1. Kokoukset ja niihin 10 kokousta Kokoukset pidetään samalla viikolla, kuin sosiaali- ja valmistautuminen

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen:

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen: Tekninen lautakunta 382 12.11.2014 Puiteohjelman 2015-2028 päivitys 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 382 Valmistelija/lisätiedot Tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen puh. 0400 659 338 ilpo.koponen@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen Mestariasunnot 2 / 2013 Jarkko Kankkunen Mestariasunnot konserni.... Järvenpään Mestariasunnot Oy Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat Levysepänkatu 13 kiinteistö JMA:n 65,30 %, JL Kiinteistötaito 17,15 %, Caves

Lisätiedot