Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä. R a p o r t t i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä. R a p o r t t i"

Transkriptio

1 Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä R a p o r t t i Kesäkuu 2014

2 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO TAUSTA KIINTEISTÖT KOULUT PÄIVÄKODIT VANHUSTENHUOLTO TILOJENKÄYTÖN TEHOKKUUS KIINTEISTÖMASSA KORJAUSVELKA TILOJENKÄYTÖN VAIHTOEHDOT HOUTSKARIN REALISOITAVIEN RAKENNUSTEN KARKEA MYYNTISUUNNITELMA VAIHTOEHTOANALYYSI TOTAALI SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLTO SIVISTYSTOIMI LOPPUTEKSTI LIITTEET... 21

3 3 1 JOHDANTO Kaupunginvaltuusto päätti ( 160) toteuttaa muutokset kaupungin Houtskarissa sijaitsevien rakennusten käytössä seuraavasti: 1. Teletalo myydään. Toimenpide toteutetaan vuonna Yrittäjätalo myydään. Toimenpide toteutetaan vuonna Valtuusto päätti, että kaupunginhallitus nimittää työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, miten kiinteistöjen määrää voidaan vähentää Houtskarin muiden tilojen käyttöä tehostamalla ja muuntelemalla niin, että vaikutus palvelutasoon jää mahdollisimman pieneksi. Tavoitteena on löytää kiinteistöjä myytäväksi ja siten pienentää käyttökustannuksia ja korjausvelkaa mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Työryhmän ehdottamat toimenpiteet pannaan täytäntöön vuonna Suunnittelumäärärahat varataan vuoden 2014 talousarvioon." Kaupunginhallitus nimitti viidestä luottamushenkilöstä koostuvan työryhmän selvittämään tilakysymystä valtuuston päätöksen mukaisesti. Asiantuntijoina työryhmään osallistuvat kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja hoitotyön päällikkö Ann-Helen Saarinen. Työryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: Christer Friis Kaj-Johan Karlsson Carola Åkerberg Janne Ahonen Tiina Johansson Seppo Pihl Ulrika Lundberg Ann-Helen Saarinen Marian Johansson puheenjohtaja kiinteistöpäällikkö opetuspäällikkö hoitotyön päällikkö työryhmän sihteeri Työryhmän on jätettävä vaihtoehtoisia ehdotuksia sisältävä raportti kaupunginhallitukselle viimeistään toukokuussa. Työryhmän tehtävä selvittää, miten kiinteistöjen määrää voidaan vähentää tehostamalla ja muuntelemalla Houtskarin tilojen käyttöä niin, että vaikutus palvelutasoon jää mahdollisimman pieneksi löytää kiinteistöjä myytäväksi ja siten pienentää käyttökustannuksia ja korjausvelkaa mahdollisimman alhaisin kustannuksin

4 4 2 TAUSTA Houtskari muodostuu noin erikokoisesta saaresta. Houtskarissa on kirjoilla 570 asukasta. Kuntaalueella on merkittävästi vapaa-ajan asutusta, ja tällä hetkellä siellä on noin 800 ulkopaikkakuntalaisten omistamaa kesämökkiä. Houtskarissa on monipuolinen saaristoluonto: metsäiset saaret, idyllisiä saaristokyliä, kauniita rantamaisemia, karuja ulkoluotoja. Luonto on vaihtelevaa ja kasvisto runsaslajista muun muassa kalkkipitoisen maaperän, hyvän ilmaston ja hoidettujen maanviljelysmaiden ansiosta. Houtskari kuuluu kokonaisuudessaan Saaristomeren biosfäärialueeseen ja osaksi myös Saaristomeren kansallispuistoon. 3 KIINTEISTÖT Houtskarissa on paljon kunnan rakennuksia, runsas kiinteistömassa, m² ja niiden käyttöaste on paikoin alhainen. Rakennusten keski-ikä on 45 vuotta. Korjausvelan määrä ja laatu perustuvat elinkaaren suorittamattomiin korjauksiin. Korjaussuunnitelmaa ei ole laadittu elinkaaren mukaisesti ja korjausvelka on kasvanut liian suureksi terveellistä hyötykäyttöä ajatellen. Rakennukset on rakennettu matalan sokkelin rakentamisasteikolla ja saavuttaen näin kosteusvauriohaittoja herkemmin. Kiinteistöjen kunto on osin huono. N:o sij Rakennus V rakennusten ikä brutto m2 osoite 122 Houtskär Hyppeis skola 524 Hyppeisvägen Houtskär Träsk skola Houtskärsvägen Houtskär Daghemmet i Houtskär Näsbyvägen Houtskär Fridhem vanhainkoti Ängesvägen Houtskär Hälsogården i Houtskär Näsbyvägen Houtskär Biblioteket i Houtskär Näsbyvägen Houtskär Områdetskontor Näsbyvägen Houtskär Företagarhuset Näsbyvägen 212 Turistinfo (ravis Lyckebo) i 130 Houtskär Houtskär Näsbyvägen Houtskär Idrottshallen Houtskärsvägen Houtskär Brandstation Näsbyvägen Houtskär Gästhamn/Näsby Näsbyvägen Houtskär Mossala skola 328 Houtskärsvägen 135 Houtskär Smedsbacka industribyggnad 186 Saverkeitvägen Houtskär Telehus ulkoinen Houtskärsvägen Houtskär Gästhamn Kittuis strand 70 Houtskärsvägen 6 Houtskär Kiosk/Houtskär Houtskär Lagerhallen 400 Riggosvägen Houtskär Flisbyggnad 100 Näsbyvägen Rakennusten keski-ikä 45

5 5 3.1 KOULUT Koko Paraisten kaupungilla on 18 koulua. Koulutilojen yhteenlaskettu pinta-ala on m², oppilaita kouluissa on noin 1989 oppilasta vuonna Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella oppilaalla on käytössään 15,17 m²/oppilas. Houtskarin kunta-alueen Träskin koulussa koulutilojen pinta-ala on 747 m². Oppilaita koulussa vuonna 2013 oli 35 oppilasta. Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella oppilaalla oli käytössään 21,34 m²/ oppilas. Houtskarin saaren ainoa koulurakennus on suuri oppilasmäärään nähden. Vertailtaessa koko Paraisten kaupungin koulutilojen tehokkuutta Houtskarin kunta-alueen kouluun saadaan erotuksena yli 6 m²/oppilas. Keskimääräinen pinta-ala oppilasta kohden on 15 m²/oppilas. 3.2 PÄIVÄKODIT Koko Paraisten kaupungilla on 18 päiväkotia. Päiväkotitiloja on yhteensä noin m² ja lapsia päiväkodeissa on noin 700 vuonna Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella lapsella on käytössään 11,42 m²/lapsi. Houtskarin kunta-alueen päiväkodissa, Houtskärs daghem, päiväkotitilojen pinta-ala on 361 m². Lapsia päiväkodissa vuonna 2013 oli 13 lasta. Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella lapsella on käytössään 27,77 m²/lapsi. Houtskarin saaren ainoassa päiväkotirakennuksessa on todella väljää lapsimäärään nähden. Vertailtaessa koko Paraisten kaupungin päiväkodintilojen tehokkuutta Houtskarin kunta-alueen päiväkotiin saadaan erotuksena yli 16,35 m²/lapsi. Keskimääräinen pinta-ala lasta kohden on 9 m²/lapsi. 3.3 VANHUSTENHUOLTO Koko Paraisten kaupungilla on 10 vanhustenhuollon kohdetta. Vanhustenhuollontiloja on yhteensä noin m² ja asiakkaita vanhustenhuollossa on yhteensä 239. Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella asiakkaalla on käytössään 59,00 m²/asiakas. Houtskarin kunta-alueen vanhusten palvelutalossa, Fridhemissä, vanhusten palvelutalotilojen pinta-ala oli 1023 m². Fridhemissä vuonna 2013 oli 15 asiakasta. Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella asiakkaalla oli käytössään 68,20 m²/asiakas. Houtskarin saaren ainoassa vanhusten palvelutalossa on runsaasti tilaa asiakasmäärään nähden. Vertailtaessa koko Paraisten kaupungin vanhustenhuollon tilojen tehokkuutta Houtskarin kunta-alueen vanhusten palvelutalotilaan saadaan erotuksena 9,2 m²/asiakas. Keskimääräinen pinta-ala asiakasta kohden on 59,2 m²/asiakas. Vanhustenpalvelutiloissa asukkaiden määrä on kasvamaan päin väestön ikääntymisen myötä. Nykyisten resurssien käytön tehokkuus oletetaan nousevan ja nykyinen kapasiteetti sallii hienoisen kysynnän vahvistumisen.

6 m2/henkilö TILOJENKÄYTÖN TEHOKKUUS 80,0 Tilojenkäytön tehokkuus 70,0 60,0 59,2 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 15,0 9,0 Parainen Houtskari Suomi Vertti Koko Parainen keskiarvo 0,0 koulut päiväkodit vanhustenhuolto 4 KIINTEISTÖMASSA Koko Parainen kiinteistömassa m² Houtskari Iniö Korppoo Nauvo Parainen

7 7 5 KORJAUSVELKA Omaisuuden tunnusluvut eli korjausvelka, peruskorjaus- ja perusparannustarve lasketaan rakennuskohtaisesti määriteltyjen arvojen pohjalta nykykunnon ja määritellyn tavoitekunnon välisenä erotuksena. Kun korjausvelkaa tarkastellaan sijainneittain niin suhteellisesti suurin korjausvelka, perusparannustarve sekä omaisuuden alhaisin kuntoluokka on Houtskarissa. Absoluuttisesti eniten korjausvelkaa on kouluissa, mutta suurin välitön perusparannustarve on ulosvuokratuissa rakennuksissa. Korjausvelan eliminointi on saavutettavissa elinkaaren 10 vuoden aikana nykyisestä 4,5 M, arvioituun 2,0 M tasoon, pienentämällä kiinteistömassaa realisoimalla rakennuksia. Myymällä esitetty kokonaisuus, 7 kohdetta, saavutetaan korjausvelan pienennys 2,5 M. Arvioidaan korjausvelan määrää, joka voidaan hallita tulorahoituksen eli nykyisen korjausvastuun 0,56 /m² mukaisesti. Perusteena voidaan käyttää korjausvastuun kohdistamista kohteisiin, jossa korjausvelka on suurin ja akuutein. Houtskarin korjausvelka on kertaluokkana lähes kolminkertainen verrattuna keskimääräiseen velan määrään, joten kohdistamalla suurempi korjaamisen määrä Houtskarin kohteisiin voidaan suuruusluokkana sallia korjausvelan olevan tasolla 0,9 M, jolloin lisäksi huomioitava uuden korjausvelan muodostuminen. 700 Korjausvelka koko Parainen /m² Houtskari Iniö Korppoo Nauvo Parainen

8 8 6 TILOJENKÄYTÖN VAIHTOEHDOT Vaihtoehtoisia malleja tilojen käytöstä Houtskarin kunta-alueella Vaihtoehto 1 Houtskarin terveystalo, Hälsogård Hälsogård korjataan kokonaan ja lisäarvona 2-3 asuntoa. Vaihtoehto 1 Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos Korjausvelka / Vuokratuotto Kokonaissäästö /netto Budjetoitu VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto Företagarhuset Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Vuokra-asunnot, 2 kpl Uudet vuokraasunnot Summaus Vaihtoehtomuutos: Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Houtskari terveystalo 0 Korjausvelka Houtskari terveystalo Myyntituotto 0 Houtskari terveystalo 0 Vuokratuotto /v Houtskari terveystalo, 2 asuntoa /1.v Toiminnalliset muutokset Houtskari terveystalo Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä

9 9 Vaihtoehto 2 Houtskarin aluekonttori ja kirjasto Kirjasto siirtyy Houtskarin aluekonttorin 1. kerrokseen ja aluetoimisto 2. kerrokseen Träskin koulu Houtskarin päiväkoti ja esikoulu siirtyy Träskin koulun tiloihin Houtskarin terveystalo Houtskarin terveystalo, Hälsogårdin toiminta siirtyy nykyiseen päiväkotiin Vuokra-asunnot Nykyisen päiväkodin yhteyteen 2 vuokra-asuntoa Vaihtoehto 2 Rakennus Fridhem vanhainkoti Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos Korjausvelka / Vuokratuotto Kokonaissäästö /netto Budjetoitu m Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto Företagarhuset Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Vuokra-asunnot, 2 kpl VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Uudet vuokra-asunnot Summaus Vaihtoehtomuutos: Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Houtskari terveystalo+kirjasto Korjausvelka Houtskari terveystalo+kirjasto Vuokratuotto / 1.vuonna

10 10 Myyntituotto Houtskari terveystalo+kirjasto Toiminnalliset muutokset Houtskari terveystalo+päiväkoti+aluekonttori+asunnot Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä Vaihtoehto 3 Houtskarin aluekonttori Kirjasto siirtyy Houtskarin aluekonttorin 1. kerrokseen ja aluetoimisto 2. kerrokseen Päiväkoti Houtskarin aluekonttorissa sijaitseva kokoushuone siirtyy nykyiseen päiväkotiin Träskin koulu Kansalaisopiston kanslia siirtyy aluekonttorista Träskin kouluun Houtskarin terveystalo, Hälsogård ja Fridhem Hälsogård kunnostetaan siten, että ylläpidetään rakennuksen terveellinen rakennuskunto minimitason mukaan, kunnes sote-uudistus valmis Fridhemin yhteyteen rakennetaan lisärakennuksena Houtskarin terveysasema sote-uudistus edellytysten mukaan Vaihtoehto 3 Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos Korjausvelka / Kokonaissäästö /netto Budjetoitu Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto Företagarhuset Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Vuokra-asunnot, 2 kpl VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Uudet vuokra-asunnot Summaus

11 11 Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Korjausvelka Vaihtoehtomuutos: Houtskari terveystalo+kirjasto Houtskari terveystalo+kirjasto Houtskari terveystalo+kirjasto Myyntituotto Toiminnalliset muutokset Houtskari terveystalo+päiväkoti+aluekonttori Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä Vaihtoehto 4 Houtskarin terveystalo, Hälsogård ja Fridhem Tässä vaihtoehdossa ei kunnosteta Hälsogård, lisärakentaminen aloitetaan välittömästi nopealla aikataululla Fridhemin yhteyteen rakennetaan lisärakennuksena Houtskarin terveysasema sote-uudistus edellytysten mukaan Päiväkoti ja vuokra-asunnot Nykyisen päiväkodin yhteyteen 2 vuokra-asuntoa Kirjasto Kirjasto siirtyy Träskin kouluun Vaihtoehto 4 Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos Korjausvelka / Kokonais-säästö /netto Budjetoitu Vuokratuotto VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto

12 12 Företagarhuset Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Vuokra-asunnot, 2 kpl Uudet vuokra-asunnot Terveysasema Summaus Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Vaihtoehtomuutos: Houtskari terveystalo+kirjasto+uusi terveysasema Korjausvelka Houtskari terveystalo+kirjasto Vuokratuotto / 1. vuonna Myyntituotto Houtskari terveystalo+kirjasto Toiminnalliset Houtskari muutokset terveystalo+päiväkoti+aluekonttori+asunnot+inv Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä

13 13 Vaihtoehto 5 Houtskarin terveystalo, Hälsogård ja Fridhem Terveydenhoito saa uudet tilat Fridhemin yhteyteen. Rakennetaan rivitalovuokra-asunto. Päiväkoti ja vuokra-asunnot Päiväkoti jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa päiväkodin yhteyteen 2 vuokra-asuntoa. Kirjasto/Ordgården Kirjasto myydään Houtskarin kulttuurikillalle ja kirjasto jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa vuokralaisena pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Koulu Koulun ylimääräinen tila annetaan vuokralle. Vuokra-asunnot säilyvät Houtskarin aluekonttori Ei muutoksia tiloihin Kansalaisopisto muuttaa Träskin kouluun Mossalan koulu Vanha opettajanasunto vuokrataan asuntona, koulupäätyyn yleistoimintatilat ja teknisen työn tila 3.sektorin käyttöön Teletalo Träskissä Perustetaan kiinteistöosakeyhtiö ja myydään (esimerkiksi paikallisille yrittäjille) Smidebacka/Smedsbacka Jos Företagargården myydään, muuttaa palvelutoiminto-osasto Smidebackaan Vaihtoehto 5 Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto Vuokra-tuotto muutos Korjausvelka / Kokonaissäästö /netto Budjetoitu Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto Företagarhuset VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot

14 14 Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Smidebacka/Smedsbacka Vuokra-asunnot, 2 kpl Uudet vuokra-asunnot Summaus Terveysasema Smedsbacka Uudet vuokra-asunnot Vaihtoehtomuutos: Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Korjausvelka Korjausvelka Vuokratuotto /1.v Vuokratuotto /1.v Myyntituotto Myyntituotto Toiminnalliset muutokset Toiminnalliset muutokset Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä

15 15 7 HOUTSKARIN REALISOITAVIEN RAKENNUSTEN KARKEA MYYNTISUUNNITELMA Vuosi 2014 num sijainti Kohde Osoite min max 103 Houtskari Mossala koulu päiväkoti Mossala Houtskari Telehus ulkoinen Träsk Houtskari Kirjasto Näsbyvägen Houtskari Ämbetshuset (Företagarhuset) Näsby Houtskari Hyppeinen koulu Hyppeis Vuosi 2015 num sijainti Kohde min max 77 Houtskari Terveystalo Näsbyvägen Houtskari Turistinfo (ravis) i Houtskär Lyckebo Näsbyvägen Kaikkiin tilojenkäytön vaihtoehtoihin (kohdassa 5) kohdistuu Houtskarin realisoitavien rakennusten karkea myyntisuunnitelma.

16 16 8 VAIHTOEHTOANALYYSI TOTAALI Vaihtoehdot Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos muutos muutos muutos muutos Korjausvelka / Vuokratuotto Kokonaissäästö /netto Budjetoitu Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto *) Företagarhuset Houtskari Telehus ulk Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Smidebacka/Smedsbacka Vuokra-asunnot, 2 kpl VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Uudet vuokra-asunnot Summaus *) kirjasto myyntituotto Vaihtoehtomuutos vertailu Sisäiset ja ulkoiset kustannukset, kokonaissäästö /v muutos / Investointi, Korjausvelka M Vuokratuotto /v Vaihtoehto , Vaihtoehto , Vaihtoehto ,45 0 Vaihtoehto , Vaihtoehto ,

17 17 9 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLTO Saariston terveysasemien (Nauvo, Korppoo, Houtskari ja Iniö) vuoden 2014 kokonaistalousarvio on euroa. Vakituisen henkilöstön palkkakustannukset (sis. 30 % muita kuluja) ovat euroa lääkärinvirkojen (2) osalta ja noin euroa hoitohenkilökunnan (11,5 henkilötyövuotta) osalta. Hammashuolto ei sisälly tietoihin. Saariston terveysasemilla on kaksi yhteistä lääkäriä. Saariston asukasluku on vajaat Paraisilla on kahdeksan lääkäriä, jotka hoitavat asukkaan avohoidon, sekä yksi erikoistuva lääkäri. Voimme siis todeta, että Paraisilla päivystystä hoitavan lääkärin lisäksi meillä on yhden lääkärin resurssi asukasta kohden jaettuna tasaisesti koko kaupungin alueelle. Kiireettömän lääkärikäynnin odotusaika on tällä hetkellä 3 4 viikkoa kaikilla muilla vastaanotoilla paitsi Houtskarissa. Terveysasemia käytännössä eniten työllistävän ikääntyvän väestön osuus tulee lisääntymään tulevina vuosina. Väestötilastot osoittavat, että tällä hetkellä vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvia on Houtskarissa 44. Tällä hetkellä vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvia on 101. Tällä hetkellä vuotiaita tulevia eläkeläisiä kuvaavat luvut osoittavat, että heitä asuu Houtskarissa nyt 84. Kymmenen lähivuoden aikana Houtskarissa ei siis ole näköpiirissä vanhustenhuollon ja terveydenhuollon asiakasmäärän vähenemistä, vaan hoidon tarve tulee kasvamaan. Pyrkimyksenä on hoitaa tulevat vanhukset mahdollisimman pitkälti avohoidon puolella, koska heidän kotinsa ovat yleensä hyvässä kunnossa ja vanhusten toimintakyky säilyy useimmiten sairauksista huolimatta pitkälle vanhuuteen edellyttäen, että terveydenhuolto ja vanhustenhuolto tarjoavat tarvittavan ennaltaehkäisevän ja ylläpitävän hoidon helposti saavutettavassa muodossa. Houtskarin terveysasemalla on vuosilomia ja muita vapaita lukuun ottamatta henkilökuntaa seuraavasti: Lääkäri 1 2 päivänä/viikko Sairaanhoitaja 2 3 päivänä/viikko Terveydenhoitaja 5 päivänä/viikko Vastaanottohoitaja 4 päivänä/viikko Fysioterapeutti 1 päivänä/viikko Hammaslääkäri 1 päivänä/viikko Suuhygienisti 2 päivänä/viikko Hoitohenkilökunta (sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat) on varallaolovalmiudessa viikonloppuisin ja pyhinä. Tämä kompensoidaan arkipäivisin vapaina. Eri ammattiryhmät ovat suuhygienistiä lukuun ottamatta täystyöllistettyjä palveluksessaolopäivinään. Hammaslääkärinvastaanotolla on ollut henkilökunta ja hammaslääkärintuoli käytössä yhteensä 25 päivänä 1.1. ja välisenä aikana. Tuona ajanjaksona Houtskarissa on hoidettu yhteensä 198 potilasta.

18 18 Houtskarin hammashuolto Hygienisti: Hygienisti: Hammaslääkäri: Houtskari Korppoo Houtskari Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Vaihtoehtoiset ehdotukset tilojen käytöstä Houtskarin kunta-alueella Neljä erilaista kokonaisvaihtoehtoa merkitsevät terveysaseman toiminnan kannalta käytännössä kolmea eri vaihtoehtoa, jotka toistuvat vaihtoehdoissa. Alla on kuvattu lyhyesti vaikutukset toimintaan terveysaseman sijoituspaikasta riippuen. Nykyinen terveysasema kunnostetaan kokonaan (Vaihtoehto 1) Nykyinen terveysasema kunnostetaan niin, että se täyttää vähimmäisvaatimukset (Vaihtoehto 3) Edellytyksenä toiminnan jatkumiselle nykyisessä rakennuksessa on, että työympäristö on turvallinen. Synergiaedut Fridhemin kanssa jäävät saamatta, jos terveysasema jää Vitteluddiin, ja vuokra- ja siivouskustannukset säilyvät. Myönteistä toiminnan jäämisessä rakennukseen olisi se, että kaikilla työntekijöillä on omat työhuoneet eikä kenenkään tarvitse koordinoida päiviä, joina eri ammattiryhmät tulevat terveysasemalle. Toiminta siirtyy nykyiseen päiväkotiin (Vaihtoehto 2) Terveysasemalla on mainiot edellytykset toimia päiväkodin tiloissa. Synergiaedut jäävät saavuttamatta, koska välimatkaa Fridhemiin. Tilojen koko ratkaisee miten toiminta rakennetaan. Uusi terveysasema rakennetaan Fridhemin yhteyteen (Vaihtoehdot 1, 3 ja 4) Perustelut terveysaseman mahdolliselle siirrolle samaan rakennusrunkoon Fridhemin kanssa: - Etäisyys Houtskarin keskustasta nykyiselle Vitteluddissa sijaitsevalle terveysasemalle on pitempi kuin Fridhemiin. - Fridhemin alueella asuu 32 vanhusta, joista 15 tehostetussa asumisyksikössä päärakennuksessa. Tilastojen mukaan Houtskarissa asuu yhteensä 73 yli 76-vuotiasta. Todennäköistä on, että

19 19 Fridhemissä asuvat kuuluvat tähän ikäryhmään ja että he tarvitsevat paljon terveydenhuollon palveluita. - Terveysaseman terveydenhoitajat/sairaanhoitajat käyvät säännöllisesti Fridhemissä suorittamassa hoitotoimenpiteitä, ja Fridhemin henkilökunta käy terveysasemalla hakemassa ja tuomassa muun muassa verikokeita ja näytteenottotarvikkeita. - Terveysasemalla vastaanottoa pitävä lääkäri vastaa myös Fridhemin asiakkaista ja tekee sinne kotikäyntejä. - Toiminnasta tulee vähemmän haavoittuvaista, kun henkilökunta saa toisiltaan tukea esimerkiksi sairaustapauksissa. - Työympäristö on turvallisempi niinä päivinä, jolloin terveysasemalla on paikalla vain yksi työntekijä, kun terveysasema on samassa kiinteistössä vanhustenhuollon kanssa. - Hoitajien työsopimuksen mukaan työpaikalta ei pitäisi poistua lounaan ajaksi. Fridhemin ruokasali antaa mahdollisuuden järjestettyyn työpaikkaruokailuun saman katon alla. - Tilat, jotka suunnitelmien mukaan muutettaisiin terveysasemaksi, ovat suunnitelmista huolimatta peruskorjauksen tarpeessa. - Modernit ja terveet tilat, hyvin suunnitellut. - Vuokra- ja siivouskustannukset laskevat, kun tilat ovat pienemmät. Kielteiset seuraukset uudisrakennuksen rakentamisesta Fridhemin yhteyteen: - Muutostöiden kustannukset - Pienemmät tilat, yhteiset huoneet eri ammattiryhmille - Arvio siitä, mitkä toiminnot säilytetään, hammashuolto? Fridhemissä järjestettävä harrastetoiminta tarvitsee uuden sijoituspaikan

20 20 10 SIVISTYSTOIMI Kirjasto siirtyy nykyiseen aluekonttoriin. Ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, että kirjasto jatkossa vuokraa tiloja vapailta markkinoilta, kun on olemassa mahdollisuus sijoittaa toiminta kaupungin omaan rakennukseen. Sivistysosasto ei vastusta Ordgårdenin myymistä Houtskärs kulturgille rf:lle. Kirjastotoiminta sovitetaan yhteen aluekonttorin tällä hetkellä tarjoaman tiedotustoiminnan kanssa. Kehitetään moderni kirjastokonsepti muun muassa mahdollistamalla ns. omatoimikirjasto. Omatoimisuus merkitsee sitä, että kirjasto on varsinaisten aukioloaikojen lisäksi avoinna myös muina aikoina. Kirjaston ollessa avoinna ilman paikalla olevaa varsinaista henkilökuntaa, asiakkaat voivat käyttää kirjaston resursseja (tiloja, aineistoa, tietokoneita) ja myös lainata aineistoa kotiin lainauslaitteen avulla. Omatoimikirjastokonsepti on yleistynyt viime vuosina monissa Euroopan maissa. Yksi viimeisimmistä omatoimikirjastoista sijaitsee Turun Vasaramäessä. Blanka-kirjastojen verkostossa Houtskarin kirjasto olisi ensimmäinen omatoimikirjasto. Houtskarissa omatoimisuus merkitsisi sitä, että kirjaston tilat olisivat käytettävissä niinä aikoina, jolloin talossa on muuta henkilökuntaa, siis lähinnä tiedotussihteeri. Kirjaston varsinainen henkilökunta on paikalla entiseen tapaan. Jotta kirjasto saadaan mahtumaan aluekonttoriin, osa aineistoista on poistettava. Paraisten kaupungin kirjastot ovat kevään aikana perustaneet yhteisen varausjonon, mikä tarkoittaa sitä, että aineisto kiertää kirjastojen välillä kysynnän mukaan. Kirja-aineisto on yhteinen ja myös hankinnat voidaan koordinoida paremmin. Kaupungin kaikkien kirjastojen (Iniötä lukuun ottamatta) välillä toimii kuljetuspalvelu kaksi kertaa viikossa, eli tilaukset toisista kirjastoista tulevat nopeasti perille asiakkaalle. Kaupungin omien kirjastojen lisäksi aineistoa tilataan myös Kemiönsaaren kirjastoista, minkä ansiosta asiakkailla on käytössään laaja kirja-aineisto. Kansalaisopiston osa-aikainen kanslisti voi tarvittaessa siirtyä koulukiinteistöön, jos aluekonttorin toimistotilat todetaan liian ahtaiksi. Päiväkoti jatkaa toistaiseksi nykyisessä kiinteistössään. Osa päiväkotikiinteistöstä, ns. siipi kansalaisopiston suuntaan voidaan vapauttaa käytettäväksi muuhun toimintaan, joko kokoustilana tai asuntona. Päiväkotitoiminnan siirtäminen koululle ei nykytilanteessa ole paras vaihtoehto, mutta se saattaa tulla ajankohtaiseksi myöhemmin, jos oppilasmäärä laskee entisestään. Koulukiinteistön ylimääräiset tilat voidaan antaa vuokralle siihen saakka, kunnes päiväkodin siirtäminen koulukiinteistöön tulee ajankohtaiseksi.

21 21 11 LOPPUTEKSTI Rakennusten tehokkaampi hyödyntäminen vähentää tarvetta ja käyttökustannukset voivat laskea merkittävästi. Tehostamalla rakennusten käyttöä ja myymällä kiinteistöt, joille ei ole varsinaista käyttöä, voidaan säästää merkittäviä kustannuksia, mikä vapauttaa resursseja palveluihin tai jälkelle jäävien rakennusten ylläpitoon. Sote-uudistuksen etenemisen mukaisesti terveysasema voidaan korvata Fridhemin yhteyteen rakennettavalla uudisrakennuksella hinnaltaan noin 0,7 M. Elinkaari on turvattava sote- uudistuksen toteutumisaikaa vastaavana elinkaarena, jolloin kulukertymä on luokkaa 0,3 M ja vuokra-asuntoja budjetoidaan rakennettavaksi 0,4 M määrärahan mukaisesti. Vaihtoehtoisesti terveysasema myydään ja rakennetaan vuokrarivitalo. 12 LIITTEET LIITE 1 Kartta, vaihtoehto 2 LIITE 2 Kartta, vaihtoehto 3 LIITE 3 Kartta, vaihtoehto 4 LIITE 4 Kartta, vaihtoehto 5 LIITE 5 Vaihtoehdot 3:Houtskarin aluekonttori ja kirjasto, luonnospiirustus, vaihtoehto B, LIITE 6 Vaihtoehto 2:Houtskari, Träskin koulu ja päiväkoti, luonnos, I- ja II-kerros LIITE 7 Vaihtoehdot 3:Houtskari, päiväkoti ja kokoontumistila, luonnospiirustus E, LIITE 8 Vaihtoehto 3,4,5:Houtskarin terveyskeskus Fridhem LIITE 9 Vaihtoehdot 2 ja 4:Houtskari, päiväkoti ja kaksi asuntoa, luonnospiirustus 1, LIITE 10 Vaihtoehto 2:Houtskari, terveysasema (nykyinen päiväkoti), luonnospiirustus 2, LIITE 11 Vaihtoehto 3:Houtskari, Träskin koulu ja kansalaisopisto, luonnospiirustus 1, LIITE 12 Vaihtoehto 4:Houtskari, Träskin koulu ja kirjasto, luonnospiirustus 1, LIITE 13 Houtskarin päiväkotihenkilöstön muutosehdotus Houtskarin päiväkotitilojen käytöstä, LIITE 14 Kannanotto Houtskarin päiväkotitilojen muutoksista, kokous LIITE 15 Näkökohtia terveysaseman siirtämisestä Fridhemiin, Johanna Tengström sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen,

PÄIVÄKOTIVERKKOSELVITYS Porvoon kaupunki 9.8.2013

PÄIVÄKOTIVERKKOSELVITYS Porvoon kaupunki 9.8.2013 PÄIVÄKOTIVERKKOSELVITYS Porvoon kaupunki 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 Porvoon päiväkotiverkkoselvitys Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN LAATIMINEN... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Työryhmä... 4 1.3 Lähtökohta

Lisätiedot

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING (Käännös) KEMIÖNSAAREN KUNNAN JA PARAISTEN KAUPUNGIN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviuksenkatu

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88. 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 5/2014 86 Sivistyslautakunta TID - AIKA 02.09.2014 kl./klo 16:30-19:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013 Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 2013 2025 24.5.2013 MÄNTSÄLÄN KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISOHJELMA 1 TIIVISTELMÄ Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelman tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS

HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS TkL VTM Harri Isoniemi 6.11.2013 Sisällys 1. TAUSTA... 3 1.1 KIINTEISTÖSTRATEGIA... 3 1.2 KIINTEISTÖSTRATEGIA JA SALKUTUSPROJEKTI... 4 1.3 RAPORTIN

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 226 6/2015 223 Kaupunginhallitus TID - AIKA 20.04.2015 kl./klo 15:00-19:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 225 115 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta LUOTTAMUSMIESTEN VERKKOPALVELU STLTK 20.5.2014 48 Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta 1. Selvityksen johdanto Kehitysvammaisten palveluiden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 17:35-20:10 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Sivistyslautakunta 16 16.04.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025

Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025 Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025 22.5.2014 VALKEAKOSKEN KIINTEISTÖSTRATEGIA 1 TIIVISTELMÄ Akaan ja Valkeakosken kaupunkien yhteisen kiinteistöstrategiahankkeen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Visio uudistuvasta terveyskeskuksesta - Case Rovaniemen kaupunki Matti Anttila, Hannu

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 17.10.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 90 21.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 03.04.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 19.06.2013 Kunnanhallitus 188 12.08.2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2013 1 1 KUNNAN STRATEGIA...4 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 4 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/05 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 18.00 - Läsnä Jäsenet Augustuson Anne-May Biström Bernhard Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina Enberg Håkan

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan vanhustenhuollon kattavana tavoitteena on tarjota ikääntyneille turvaa ja elämänlaatua.

Mustasaaren kunnan vanhustenhuollon kattavana tavoitteena on tarjota ikääntyneille turvaa ja elämänlaatua. Alkusanat Strategian aikajänteen ulottuessa aina vuoteen 2014 saakka on sen laadinnassa otettava huomioon monia seikkoja. Lisäksi on tiedostettava, että nämä seikat saattavat ulkoisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot