Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä. R a p o r t t i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä. R a p o r t t i"

Transkriptio

1 Houtskarin tilakysymyksiä selvittävä työryhmä R a p o r t t i Kesäkuu 2014

2 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO TAUSTA KIINTEISTÖT KOULUT PÄIVÄKODIT VANHUSTENHUOLTO TILOJENKÄYTÖN TEHOKKUUS KIINTEISTÖMASSA KORJAUSVELKA TILOJENKÄYTÖN VAIHTOEHDOT HOUTSKARIN REALISOITAVIEN RAKENNUSTEN KARKEA MYYNTISUUNNITELMA VAIHTOEHTOANALYYSI TOTAALI SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLTO SIVISTYSTOIMI LOPPUTEKSTI LIITTEET... 21

3 3 1 JOHDANTO Kaupunginvaltuusto päätti ( 160) toteuttaa muutokset kaupungin Houtskarissa sijaitsevien rakennusten käytössä seuraavasti: 1. Teletalo myydään. Toimenpide toteutetaan vuonna Yrittäjätalo myydään. Toimenpide toteutetaan vuonna Valtuusto päätti, että kaupunginhallitus nimittää työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, miten kiinteistöjen määrää voidaan vähentää Houtskarin muiden tilojen käyttöä tehostamalla ja muuntelemalla niin, että vaikutus palvelutasoon jää mahdollisimman pieneksi. Tavoitteena on löytää kiinteistöjä myytäväksi ja siten pienentää käyttökustannuksia ja korjausvelkaa mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Työryhmän ehdottamat toimenpiteet pannaan täytäntöön vuonna Suunnittelumäärärahat varataan vuoden 2014 talousarvioon." Kaupunginhallitus nimitti viidestä luottamushenkilöstä koostuvan työryhmän selvittämään tilakysymystä valtuuston päätöksen mukaisesti. Asiantuntijoina työryhmään osallistuvat kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja hoitotyön päällikkö Ann-Helen Saarinen. Työryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: Christer Friis Kaj-Johan Karlsson Carola Åkerberg Janne Ahonen Tiina Johansson Seppo Pihl Ulrika Lundberg Ann-Helen Saarinen Marian Johansson puheenjohtaja kiinteistöpäällikkö opetuspäällikkö hoitotyön päällikkö työryhmän sihteeri Työryhmän on jätettävä vaihtoehtoisia ehdotuksia sisältävä raportti kaupunginhallitukselle viimeistään toukokuussa. Työryhmän tehtävä selvittää, miten kiinteistöjen määrää voidaan vähentää tehostamalla ja muuntelemalla Houtskarin tilojen käyttöä niin, että vaikutus palvelutasoon jää mahdollisimman pieneksi löytää kiinteistöjä myytäväksi ja siten pienentää käyttökustannuksia ja korjausvelkaa mahdollisimman alhaisin kustannuksin

4 4 2 TAUSTA Houtskari muodostuu noin erikokoisesta saaresta. Houtskarissa on kirjoilla 570 asukasta. Kuntaalueella on merkittävästi vapaa-ajan asutusta, ja tällä hetkellä siellä on noin 800 ulkopaikkakuntalaisten omistamaa kesämökkiä. Houtskarissa on monipuolinen saaristoluonto: metsäiset saaret, idyllisiä saaristokyliä, kauniita rantamaisemia, karuja ulkoluotoja. Luonto on vaihtelevaa ja kasvisto runsaslajista muun muassa kalkkipitoisen maaperän, hyvän ilmaston ja hoidettujen maanviljelysmaiden ansiosta. Houtskari kuuluu kokonaisuudessaan Saaristomeren biosfäärialueeseen ja osaksi myös Saaristomeren kansallispuistoon. 3 KIINTEISTÖT Houtskarissa on paljon kunnan rakennuksia, runsas kiinteistömassa, m² ja niiden käyttöaste on paikoin alhainen. Rakennusten keski-ikä on 45 vuotta. Korjausvelan määrä ja laatu perustuvat elinkaaren suorittamattomiin korjauksiin. Korjaussuunnitelmaa ei ole laadittu elinkaaren mukaisesti ja korjausvelka on kasvanut liian suureksi terveellistä hyötykäyttöä ajatellen. Rakennukset on rakennettu matalan sokkelin rakentamisasteikolla ja saavuttaen näin kosteusvauriohaittoja herkemmin. Kiinteistöjen kunto on osin huono. N:o sij Rakennus V rakennusten ikä brutto m2 osoite 122 Houtskär Hyppeis skola 524 Hyppeisvägen Houtskär Träsk skola Houtskärsvägen Houtskär Daghemmet i Houtskär Näsbyvägen Houtskär Fridhem vanhainkoti Ängesvägen Houtskär Hälsogården i Houtskär Näsbyvägen Houtskär Biblioteket i Houtskär Näsbyvägen Houtskär Områdetskontor Näsbyvägen Houtskär Företagarhuset Näsbyvägen 212 Turistinfo (ravis Lyckebo) i 130 Houtskär Houtskär Näsbyvägen Houtskär Idrottshallen Houtskärsvägen Houtskär Brandstation Näsbyvägen Houtskär Gästhamn/Näsby Näsbyvägen Houtskär Mossala skola 328 Houtskärsvägen 135 Houtskär Smedsbacka industribyggnad 186 Saverkeitvägen Houtskär Telehus ulkoinen Houtskärsvägen Houtskär Gästhamn Kittuis strand 70 Houtskärsvägen 6 Houtskär Kiosk/Houtskär Houtskär Lagerhallen 400 Riggosvägen Houtskär Flisbyggnad 100 Näsbyvägen Rakennusten keski-ikä 45

5 5 3.1 KOULUT Koko Paraisten kaupungilla on 18 koulua. Koulutilojen yhteenlaskettu pinta-ala on m², oppilaita kouluissa on noin 1989 oppilasta vuonna Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella oppilaalla on käytössään 15,17 m²/oppilas. Houtskarin kunta-alueen Träskin koulussa koulutilojen pinta-ala on 747 m². Oppilaita koulussa vuonna 2013 oli 35 oppilasta. Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella oppilaalla oli käytössään 21,34 m²/ oppilas. Houtskarin saaren ainoa koulurakennus on suuri oppilasmäärään nähden. Vertailtaessa koko Paraisten kaupungin koulutilojen tehokkuutta Houtskarin kunta-alueen kouluun saadaan erotuksena yli 6 m²/oppilas. Keskimääräinen pinta-ala oppilasta kohden on 15 m²/oppilas. 3.2 PÄIVÄKODIT Koko Paraisten kaupungilla on 18 päiväkotia. Päiväkotitiloja on yhteensä noin m² ja lapsia päiväkodeissa on noin 700 vuonna Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella lapsella on käytössään 11,42 m²/lapsi. Houtskarin kunta-alueen päiväkodissa, Houtskärs daghem, päiväkotitilojen pinta-ala on 361 m². Lapsia päiväkodissa vuonna 2013 oli 13 lasta. Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella lapsella on käytössään 27,77 m²/lapsi. Houtskarin saaren ainoassa päiväkotirakennuksessa on todella väljää lapsimäärään nähden. Vertailtaessa koko Paraisten kaupungin päiväkodintilojen tehokkuutta Houtskarin kunta-alueen päiväkotiin saadaan erotuksena yli 16,35 m²/lapsi. Keskimääräinen pinta-ala lasta kohden on 9 m²/lapsi. 3.3 VANHUSTENHUOLTO Koko Paraisten kaupungilla on 10 vanhustenhuollon kohdetta. Vanhustenhuollontiloja on yhteensä noin m² ja asiakkaita vanhustenhuollossa on yhteensä 239. Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella asiakkaalla on käytössään 59,00 m²/asiakas. Houtskarin kunta-alueen vanhusten palvelutalossa, Fridhemissä, vanhusten palvelutalotilojen pinta-ala oli 1023 m². Fridhemissä vuonna 2013 oli 15 asiakasta. Tilojenkäytön tehokkuutta tarkasteltaessa jokaisella asiakkaalla oli käytössään 68,20 m²/asiakas. Houtskarin saaren ainoassa vanhusten palvelutalossa on runsaasti tilaa asiakasmäärään nähden. Vertailtaessa koko Paraisten kaupungin vanhustenhuollon tilojen tehokkuutta Houtskarin kunta-alueen vanhusten palvelutalotilaan saadaan erotuksena 9,2 m²/asiakas. Keskimääräinen pinta-ala asiakasta kohden on 59,2 m²/asiakas. Vanhustenpalvelutiloissa asukkaiden määrä on kasvamaan päin väestön ikääntymisen myötä. Nykyisten resurssien käytön tehokkuus oletetaan nousevan ja nykyinen kapasiteetti sallii hienoisen kysynnän vahvistumisen.

6 m2/henkilö TILOJENKÄYTÖN TEHOKKUUS 80,0 Tilojenkäytön tehokkuus 70,0 60,0 59,2 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 15,0 9,0 Parainen Houtskari Suomi Vertti Koko Parainen keskiarvo 0,0 koulut päiväkodit vanhustenhuolto 4 KIINTEISTÖMASSA Koko Parainen kiinteistömassa m² Houtskari Iniö Korppoo Nauvo Parainen

7 7 5 KORJAUSVELKA Omaisuuden tunnusluvut eli korjausvelka, peruskorjaus- ja perusparannustarve lasketaan rakennuskohtaisesti määriteltyjen arvojen pohjalta nykykunnon ja määritellyn tavoitekunnon välisenä erotuksena. Kun korjausvelkaa tarkastellaan sijainneittain niin suhteellisesti suurin korjausvelka, perusparannustarve sekä omaisuuden alhaisin kuntoluokka on Houtskarissa. Absoluuttisesti eniten korjausvelkaa on kouluissa, mutta suurin välitön perusparannustarve on ulosvuokratuissa rakennuksissa. Korjausvelan eliminointi on saavutettavissa elinkaaren 10 vuoden aikana nykyisestä 4,5 M, arvioituun 2,0 M tasoon, pienentämällä kiinteistömassaa realisoimalla rakennuksia. Myymällä esitetty kokonaisuus, 7 kohdetta, saavutetaan korjausvelan pienennys 2,5 M. Arvioidaan korjausvelan määrää, joka voidaan hallita tulorahoituksen eli nykyisen korjausvastuun 0,56 /m² mukaisesti. Perusteena voidaan käyttää korjausvastuun kohdistamista kohteisiin, jossa korjausvelka on suurin ja akuutein. Houtskarin korjausvelka on kertaluokkana lähes kolminkertainen verrattuna keskimääräiseen velan määrään, joten kohdistamalla suurempi korjaamisen määrä Houtskarin kohteisiin voidaan suuruusluokkana sallia korjausvelan olevan tasolla 0,9 M, jolloin lisäksi huomioitava uuden korjausvelan muodostuminen. 700 Korjausvelka koko Parainen /m² Houtskari Iniö Korppoo Nauvo Parainen

8 8 6 TILOJENKÄYTÖN VAIHTOEHDOT Vaihtoehtoisia malleja tilojen käytöstä Houtskarin kunta-alueella Vaihtoehto 1 Houtskarin terveystalo, Hälsogård Hälsogård korjataan kokonaan ja lisäarvona 2-3 asuntoa. Vaihtoehto 1 Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos Korjausvelka / Vuokratuotto Kokonaissäästö /netto Budjetoitu VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto Företagarhuset Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Vuokra-asunnot, 2 kpl Uudet vuokraasunnot Summaus Vaihtoehtomuutos: Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Houtskari terveystalo 0 Korjausvelka Houtskari terveystalo Myyntituotto 0 Houtskari terveystalo 0 Vuokratuotto /v Houtskari terveystalo, 2 asuntoa /1.v Toiminnalliset muutokset Houtskari terveystalo Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä

9 9 Vaihtoehto 2 Houtskarin aluekonttori ja kirjasto Kirjasto siirtyy Houtskarin aluekonttorin 1. kerrokseen ja aluetoimisto 2. kerrokseen Träskin koulu Houtskarin päiväkoti ja esikoulu siirtyy Träskin koulun tiloihin Houtskarin terveystalo Houtskarin terveystalo, Hälsogårdin toiminta siirtyy nykyiseen päiväkotiin Vuokra-asunnot Nykyisen päiväkodin yhteyteen 2 vuokra-asuntoa Vaihtoehto 2 Rakennus Fridhem vanhainkoti Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos Korjausvelka / Vuokratuotto Kokonaissäästö /netto Budjetoitu m Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto Företagarhuset Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Vuokra-asunnot, 2 kpl VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Uudet vuokra-asunnot Summaus Vaihtoehtomuutos: Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Houtskari terveystalo+kirjasto Korjausvelka Houtskari terveystalo+kirjasto Vuokratuotto / 1.vuonna

10 10 Myyntituotto Houtskari terveystalo+kirjasto Toiminnalliset muutokset Houtskari terveystalo+päiväkoti+aluekonttori+asunnot Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä Vaihtoehto 3 Houtskarin aluekonttori Kirjasto siirtyy Houtskarin aluekonttorin 1. kerrokseen ja aluetoimisto 2. kerrokseen Päiväkoti Houtskarin aluekonttorissa sijaitseva kokoushuone siirtyy nykyiseen päiväkotiin Träskin koulu Kansalaisopiston kanslia siirtyy aluekonttorista Träskin kouluun Houtskarin terveystalo, Hälsogård ja Fridhem Hälsogård kunnostetaan siten, että ylläpidetään rakennuksen terveellinen rakennuskunto minimitason mukaan, kunnes sote-uudistus valmis Fridhemin yhteyteen rakennetaan lisärakennuksena Houtskarin terveysasema sote-uudistus edellytysten mukaan Vaihtoehto 3 Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos Korjausvelka / Kokonaissäästö /netto Budjetoitu Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto Företagarhuset Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Vuokra-asunnot, 2 kpl VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Uudet vuokra-asunnot Summaus

11 11 Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Korjausvelka Vaihtoehtomuutos: Houtskari terveystalo+kirjasto Houtskari terveystalo+kirjasto Houtskari terveystalo+kirjasto Myyntituotto Toiminnalliset muutokset Houtskari terveystalo+päiväkoti+aluekonttori Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä Vaihtoehto 4 Houtskarin terveystalo, Hälsogård ja Fridhem Tässä vaihtoehdossa ei kunnosteta Hälsogård, lisärakentaminen aloitetaan välittömästi nopealla aikataululla Fridhemin yhteyteen rakennetaan lisärakennuksena Houtskarin terveysasema sote-uudistus edellytysten mukaan Päiväkoti ja vuokra-asunnot Nykyisen päiväkodin yhteyteen 2 vuokra-asuntoa Kirjasto Kirjasto siirtyy Träskin kouluun Vaihtoehto 4 Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos Korjausvelka / Kokonais-säästö /netto Budjetoitu Vuokratuotto VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto

12 12 Företagarhuset Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Vuokra-asunnot, 2 kpl Uudet vuokra-asunnot Terveysasema Summaus Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Vaihtoehtomuutos: Houtskari terveystalo+kirjasto+uusi terveysasema Korjausvelka Houtskari terveystalo+kirjasto Vuokratuotto / 1. vuonna Myyntituotto Houtskari terveystalo+kirjasto Toiminnalliset Houtskari muutokset terveystalo+päiväkoti+aluekonttori+asunnot+inv Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä

13 13 Vaihtoehto 5 Houtskarin terveystalo, Hälsogård ja Fridhem Terveydenhoito saa uudet tilat Fridhemin yhteyteen. Rakennetaan rivitalovuokra-asunto. Päiväkoti ja vuokra-asunnot Päiväkoti jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa päiväkodin yhteyteen 2 vuokra-asuntoa. Kirjasto/Ordgården Kirjasto myydään Houtskarin kulttuurikillalle ja kirjasto jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa vuokralaisena pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Koulu Koulun ylimääräinen tila annetaan vuokralle. Vuokra-asunnot säilyvät Houtskarin aluekonttori Ei muutoksia tiloihin Kansalaisopisto muuttaa Träskin kouluun Mossalan koulu Vanha opettajanasunto vuokrataan asuntona, koulupäätyyn yleistoimintatilat ja teknisen työn tila 3.sektorin käyttöön Teletalo Träskissä Perustetaan kiinteistöosakeyhtiö ja myydään (esimerkiksi paikallisille yrittäjille) Smidebacka/Smedsbacka Jos Företagargården myydään, muuttaa palvelutoiminto-osasto Smidebackaan Vaihtoehto 5 Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto Vuokra-tuotto muutos Korjausvelka / Kokonaissäästö /netto Budjetoitu Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto Företagarhuset VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot

14 14 Houtskari Telehus ulkoinen Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Smidebacka/Smedsbacka Vuokra-asunnot, 2 kpl Uudet vuokra-asunnot Summaus Terveysasema Smedsbacka Uudet vuokra-asunnot Vaihtoehtomuutos: Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Sisäiset kustannukset (vuokra ja siivous) Korjausvelka Korjausvelka Vuokratuotto /1.v Vuokratuotto /1.v Myyntituotto Myyntituotto Toiminnalliset muutokset Toiminnalliset muutokset Tilakustannus netto yhteensä Tilakustannus netto yhteensä

15 15 7 HOUTSKARIN REALISOITAVIEN RAKENNUSTEN KARKEA MYYNTISUUNNITELMA Vuosi 2014 num sijainti Kohde Osoite min max 103 Houtskari Mossala koulu päiväkoti Mossala Houtskari Telehus ulkoinen Träsk Houtskari Kirjasto Näsbyvägen Houtskari Ämbetshuset (Företagarhuset) Näsby Houtskari Hyppeinen koulu Hyppeis Vuosi 2015 num sijainti Kohde min max 77 Houtskari Terveystalo Näsbyvägen Houtskari Turistinfo (ravis) i Houtskär Lyckebo Näsbyvägen Kaikkiin tilojenkäytön vaihtoehtoihin (kohdassa 5) kohdistuu Houtskarin realisoitavien rakennusten karkea myyntisuunnitelma.

16 16 8 VAIHTOEHTOANALYYSI TOTAALI Vaihtoehdot Rakennus m2 Sisäiset kustannukset v.2013 Myyntituotto muutos muutos muutos muutos muutos Korjausvelka / Vuokratuotto Kokonaissäästö /netto Budjetoitu Fridhem vanhainkoti Houtskari terveystalo Träskin koulu Houtskari päiväkoti Houtskari aluekonttori Houtskari kirjasto *) Företagarhuset Houtskari Telehus ulk Mossalan koulu Hyppeinen koulu Turistinfo (Lyckebo) Smidebacka/Smedsbacka Vuokra-asunnot, 2 kpl VÅ- hyreshus- Länsi- Turunmaan Vuokratalot Uudet vuokra-asunnot Summaus *) kirjasto myyntituotto Vaihtoehtomuutos vertailu Sisäiset ja ulkoiset kustannukset, kokonaissäästö /v muutos / Investointi, Korjausvelka M Vuokratuotto /v Vaihtoehto , Vaihtoehto , Vaihtoehto ,45 0 Vaihtoehto , Vaihtoehto ,

17 17 9 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLTO Saariston terveysasemien (Nauvo, Korppoo, Houtskari ja Iniö) vuoden 2014 kokonaistalousarvio on euroa. Vakituisen henkilöstön palkkakustannukset (sis. 30 % muita kuluja) ovat euroa lääkärinvirkojen (2) osalta ja noin euroa hoitohenkilökunnan (11,5 henkilötyövuotta) osalta. Hammashuolto ei sisälly tietoihin. Saariston terveysasemilla on kaksi yhteistä lääkäriä. Saariston asukasluku on vajaat Paraisilla on kahdeksan lääkäriä, jotka hoitavat asukkaan avohoidon, sekä yksi erikoistuva lääkäri. Voimme siis todeta, että Paraisilla päivystystä hoitavan lääkärin lisäksi meillä on yhden lääkärin resurssi asukasta kohden jaettuna tasaisesti koko kaupungin alueelle. Kiireettömän lääkärikäynnin odotusaika on tällä hetkellä 3 4 viikkoa kaikilla muilla vastaanotoilla paitsi Houtskarissa. Terveysasemia käytännössä eniten työllistävän ikääntyvän väestön osuus tulee lisääntymään tulevina vuosina. Väestötilastot osoittavat, että tällä hetkellä vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvia on Houtskarissa 44. Tällä hetkellä vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvia on 101. Tällä hetkellä vuotiaita tulevia eläkeläisiä kuvaavat luvut osoittavat, että heitä asuu Houtskarissa nyt 84. Kymmenen lähivuoden aikana Houtskarissa ei siis ole näköpiirissä vanhustenhuollon ja terveydenhuollon asiakasmäärän vähenemistä, vaan hoidon tarve tulee kasvamaan. Pyrkimyksenä on hoitaa tulevat vanhukset mahdollisimman pitkälti avohoidon puolella, koska heidän kotinsa ovat yleensä hyvässä kunnossa ja vanhusten toimintakyky säilyy useimmiten sairauksista huolimatta pitkälle vanhuuteen edellyttäen, että terveydenhuolto ja vanhustenhuolto tarjoavat tarvittavan ennaltaehkäisevän ja ylläpitävän hoidon helposti saavutettavassa muodossa. Houtskarin terveysasemalla on vuosilomia ja muita vapaita lukuun ottamatta henkilökuntaa seuraavasti: Lääkäri 1 2 päivänä/viikko Sairaanhoitaja 2 3 päivänä/viikko Terveydenhoitaja 5 päivänä/viikko Vastaanottohoitaja 4 päivänä/viikko Fysioterapeutti 1 päivänä/viikko Hammaslääkäri 1 päivänä/viikko Suuhygienisti 2 päivänä/viikko Hoitohenkilökunta (sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat) on varallaolovalmiudessa viikonloppuisin ja pyhinä. Tämä kompensoidaan arkipäivisin vapaina. Eri ammattiryhmät ovat suuhygienistiä lukuun ottamatta täystyöllistettyjä palveluksessaolopäivinään. Hammaslääkärinvastaanotolla on ollut henkilökunta ja hammaslääkärintuoli käytössä yhteensä 25 päivänä 1.1. ja välisenä aikana. Tuona ajanjaksona Houtskarissa on hoidettu yhteensä 198 potilasta.

18 18 Houtskarin hammashuolto Hygienisti: Hygienisti: Hammaslääkäri: Houtskari Korppoo Houtskari Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Vaihtoehtoiset ehdotukset tilojen käytöstä Houtskarin kunta-alueella Neljä erilaista kokonaisvaihtoehtoa merkitsevät terveysaseman toiminnan kannalta käytännössä kolmea eri vaihtoehtoa, jotka toistuvat vaihtoehdoissa. Alla on kuvattu lyhyesti vaikutukset toimintaan terveysaseman sijoituspaikasta riippuen. Nykyinen terveysasema kunnostetaan kokonaan (Vaihtoehto 1) Nykyinen terveysasema kunnostetaan niin, että se täyttää vähimmäisvaatimukset (Vaihtoehto 3) Edellytyksenä toiminnan jatkumiselle nykyisessä rakennuksessa on, että työympäristö on turvallinen. Synergiaedut Fridhemin kanssa jäävät saamatta, jos terveysasema jää Vitteluddiin, ja vuokra- ja siivouskustannukset säilyvät. Myönteistä toiminnan jäämisessä rakennukseen olisi se, että kaikilla työntekijöillä on omat työhuoneet eikä kenenkään tarvitse koordinoida päiviä, joina eri ammattiryhmät tulevat terveysasemalle. Toiminta siirtyy nykyiseen päiväkotiin (Vaihtoehto 2) Terveysasemalla on mainiot edellytykset toimia päiväkodin tiloissa. Synergiaedut jäävät saavuttamatta, koska välimatkaa Fridhemiin. Tilojen koko ratkaisee miten toiminta rakennetaan. Uusi terveysasema rakennetaan Fridhemin yhteyteen (Vaihtoehdot 1, 3 ja 4) Perustelut terveysaseman mahdolliselle siirrolle samaan rakennusrunkoon Fridhemin kanssa: - Etäisyys Houtskarin keskustasta nykyiselle Vitteluddissa sijaitsevalle terveysasemalle on pitempi kuin Fridhemiin. - Fridhemin alueella asuu 32 vanhusta, joista 15 tehostetussa asumisyksikössä päärakennuksessa. Tilastojen mukaan Houtskarissa asuu yhteensä 73 yli 76-vuotiasta. Todennäköistä on, että

19 19 Fridhemissä asuvat kuuluvat tähän ikäryhmään ja että he tarvitsevat paljon terveydenhuollon palveluita. - Terveysaseman terveydenhoitajat/sairaanhoitajat käyvät säännöllisesti Fridhemissä suorittamassa hoitotoimenpiteitä, ja Fridhemin henkilökunta käy terveysasemalla hakemassa ja tuomassa muun muassa verikokeita ja näytteenottotarvikkeita. - Terveysasemalla vastaanottoa pitävä lääkäri vastaa myös Fridhemin asiakkaista ja tekee sinne kotikäyntejä. - Toiminnasta tulee vähemmän haavoittuvaista, kun henkilökunta saa toisiltaan tukea esimerkiksi sairaustapauksissa. - Työympäristö on turvallisempi niinä päivinä, jolloin terveysasemalla on paikalla vain yksi työntekijä, kun terveysasema on samassa kiinteistössä vanhustenhuollon kanssa. - Hoitajien työsopimuksen mukaan työpaikalta ei pitäisi poistua lounaan ajaksi. Fridhemin ruokasali antaa mahdollisuuden järjestettyyn työpaikkaruokailuun saman katon alla. - Tilat, jotka suunnitelmien mukaan muutettaisiin terveysasemaksi, ovat suunnitelmista huolimatta peruskorjauksen tarpeessa. - Modernit ja terveet tilat, hyvin suunnitellut. - Vuokra- ja siivouskustannukset laskevat, kun tilat ovat pienemmät. Kielteiset seuraukset uudisrakennuksen rakentamisesta Fridhemin yhteyteen: - Muutostöiden kustannukset - Pienemmät tilat, yhteiset huoneet eri ammattiryhmille - Arvio siitä, mitkä toiminnot säilytetään, hammashuolto? Fridhemissä järjestettävä harrastetoiminta tarvitsee uuden sijoituspaikan

20 20 10 SIVISTYSTOIMI Kirjasto siirtyy nykyiseen aluekonttoriin. Ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, että kirjasto jatkossa vuokraa tiloja vapailta markkinoilta, kun on olemassa mahdollisuus sijoittaa toiminta kaupungin omaan rakennukseen. Sivistysosasto ei vastusta Ordgårdenin myymistä Houtskärs kulturgille rf:lle. Kirjastotoiminta sovitetaan yhteen aluekonttorin tällä hetkellä tarjoaman tiedotustoiminnan kanssa. Kehitetään moderni kirjastokonsepti muun muassa mahdollistamalla ns. omatoimikirjasto. Omatoimisuus merkitsee sitä, että kirjasto on varsinaisten aukioloaikojen lisäksi avoinna myös muina aikoina. Kirjaston ollessa avoinna ilman paikalla olevaa varsinaista henkilökuntaa, asiakkaat voivat käyttää kirjaston resursseja (tiloja, aineistoa, tietokoneita) ja myös lainata aineistoa kotiin lainauslaitteen avulla. Omatoimikirjastokonsepti on yleistynyt viime vuosina monissa Euroopan maissa. Yksi viimeisimmistä omatoimikirjastoista sijaitsee Turun Vasaramäessä. Blanka-kirjastojen verkostossa Houtskarin kirjasto olisi ensimmäinen omatoimikirjasto. Houtskarissa omatoimisuus merkitsisi sitä, että kirjaston tilat olisivat käytettävissä niinä aikoina, jolloin talossa on muuta henkilökuntaa, siis lähinnä tiedotussihteeri. Kirjaston varsinainen henkilökunta on paikalla entiseen tapaan. Jotta kirjasto saadaan mahtumaan aluekonttoriin, osa aineistoista on poistettava. Paraisten kaupungin kirjastot ovat kevään aikana perustaneet yhteisen varausjonon, mikä tarkoittaa sitä, että aineisto kiertää kirjastojen välillä kysynnän mukaan. Kirja-aineisto on yhteinen ja myös hankinnat voidaan koordinoida paremmin. Kaupungin kaikkien kirjastojen (Iniötä lukuun ottamatta) välillä toimii kuljetuspalvelu kaksi kertaa viikossa, eli tilaukset toisista kirjastoista tulevat nopeasti perille asiakkaalle. Kaupungin omien kirjastojen lisäksi aineistoa tilataan myös Kemiönsaaren kirjastoista, minkä ansiosta asiakkailla on käytössään laaja kirja-aineisto. Kansalaisopiston osa-aikainen kanslisti voi tarvittaessa siirtyä koulukiinteistöön, jos aluekonttorin toimistotilat todetaan liian ahtaiksi. Päiväkoti jatkaa toistaiseksi nykyisessä kiinteistössään. Osa päiväkotikiinteistöstä, ns. siipi kansalaisopiston suuntaan voidaan vapauttaa käytettäväksi muuhun toimintaan, joko kokoustilana tai asuntona. Päiväkotitoiminnan siirtäminen koululle ei nykytilanteessa ole paras vaihtoehto, mutta se saattaa tulla ajankohtaiseksi myöhemmin, jos oppilasmäärä laskee entisestään. Koulukiinteistön ylimääräiset tilat voidaan antaa vuokralle siihen saakka, kunnes päiväkodin siirtäminen koulukiinteistöön tulee ajankohtaiseksi.

21 21 11 LOPPUTEKSTI Rakennusten tehokkaampi hyödyntäminen vähentää tarvetta ja käyttökustannukset voivat laskea merkittävästi. Tehostamalla rakennusten käyttöä ja myymällä kiinteistöt, joille ei ole varsinaista käyttöä, voidaan säästää merkittäviä kustannuksia, mikä vapauttaa resursseja palveluihin tai jälkelle jäävien rakennusten ylläpitoon. Sote-uudistuksen etenemisen mukaisesti terveysasema voidaan korvata Fridhemin yhteyteen rakennettavalla uudisrakennuksella hinnaltaan noin 0,7 M. Elinkaari on turvattava sote- uudistuksen toteutumisaikaa vastaavana elinkaarena, jolloin kulukertymä on luokkaa 0,3 M ja vuokra-asuntoja budjetoidaan rakennettavaksi 0,4 M määrärahan mukaisesti. Vaihtoehtoisesti terveysasema myydään ja rakennetaan vuokrarivitalo. 12 LIITTEET LIITE 1 Kartta, vaihtoehto 2 LIITE 2 Kartta, vaihtoehto 3 LIITE 3 Kartta, vaihtoehto 4 LIITE 4 Kartta, vaihtoehto 5 LIITE 5 Vaihtoehdot 3:Houtskarin aluekonttori ja kirjasto, luonnospiirustus, vaihtoehto B, LIITE 6 Vaihtoehto 2:Houtskari, Träskin koulu ja päiväkoti, luonnos, I- ja II-kerros LIITE 7 Vaihtoehdot 3:Houtskari, päiväkoti ja kokoontumistila, luonnospiirustus E, LIITE 8 Vaihtoehto 3,4,5:Houtskarin terveyskeskus Fridhem LIITE 9 Vaihtoehdot 2 ja 4:Houtskari, päiväkoti ja kaksi asuntoa, luonnospiirustus 1, LIITE 10 Vaihtoehto 2:Houtskari, terveysasema (nykyinen päiväkoti), luonnospiirustus 2, LIITE 11 Vaihtoehto 3:Houtskari, Träskin koulu ja kansalaisopisto, luonnospiirustus 1, LIITE 12 Vaihtoehto 4:Houtskari, Träskin koulu ja kirjasto, luonnospiirustus 1, LIITE 13 Houtskarin päiväkotihenkilöstön muutosehdotus Houtskarin päiväkotitilojen käytöstä, LIITE 14 Kannanotto Houtskarin päiväkotitilojen muutoksista, kokous LIITE 15 Näkökohtia terveysaseman siirtämisestä Fridhemiin, Johanna Tengström sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen,

Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla, raportti

Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla, raportti Sosiaali- ja terveyslautakunta 123 19.11.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22 10.03.2016 Kaupunginhallitus 89 25.04.2016 Perusterveydenhuollon taso Iniön, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunta-alueilla,

Lisätiedot

Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi

Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi Kaupunginhallituksen 37 11.09.2014 palvelutoimintojaosto Kaupunginhallitus 202 15.09.2014 Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 42 17.11.2014 Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 5 Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen Tasapainottamisohjelmassa on päätetty mm Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirrettään

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Tiivistelmä Nordic Healthcare Group 2.9.2016 16.9.2016 1 Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus Hallituksen linjaukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Kaupunginhallitus 100 08.04.2008 Kaupunginvaltuusto 38 15.04.2008 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto 20 17.04.2008 Kaupunginhallitus 120 06.05.2008 LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN. SSTY Hämeenlinna / Harri Isoniemi

KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN. SSTY Hämeenlinna / Harri Isoniemi KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN SSTY Hämeenlinna 8.2.2017 / Harri Isoniemi 1) Julkisen sektorin toimitilat 2) Korjausvelan laskennan lähtökohdat 3) Korjausvelan/teknisen arvon laskenta 4) Yhteenveto

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Johtoryhmä 17.1 Nykytilanne kiinteistöt Herajärvi = Edellyttää korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista Pylkönmäki = Edellyttää peruskorjausta tai

Lisätiedot

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla ikäryhmittäin v. 2000 2014 YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh

Perusturvakuntayhtymä Akseli.  Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh 26.8.2015 118 Vuodeosastojen hoitopäivät TP-11 TP-12 TP-13 TP-14 TA-15 Maskun vuodeosasto Hoitopäivä 9322 8704 8439 6332

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Tekninen toimiala Toimitilapalvelut

SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Tekninen toimiala Toimitilapalvelut SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 9.8.2016 OKL kiinteistöistä ja Juvan virastotalosta Senaatin tekemä kauppa Royl House Oy:n kanssa ja Savonlinnan kaupungin mahdollinen etuostooikeuden käyttö ko. kaupassa

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 89 16.11.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Asia Tavoite Toimenpiteet Toteutus/ vastuuhenkilö(t) 1. Kokoukset ja niihin 10 kokousta Kokoukset pidetään samalla viikolla, kuin sosiaali- ja valmistautuminen

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ HIRSIRAKENTAMISTA PUDASJÄRVELLÄ 1700-LUVULLA PUDASJÄRVEN KIRKKO MAAILMAN PISIN KATETTU HIRSIAITA 1370 m 1884 LAKARIN KOULU TOIMII KOULUKÄYTÖSSÄ EDELLEEN 1980-LUVUN HIRSITALOKORTTELI

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (6) 284 Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen toiminnan luovuttamista koskeva sopimus Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Yleistä Järjestyksessä toinen elä ja asu seniorikeskus. Ensimmäinen avattu Kauklahdessa 2012 Sijainti Säterinkatu

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 86 21.03.2016 Kaupunginhallitus 158 30.05.2016 Kaupunginhallitus 176 13.06.2016 Kaupunginhallitus 197 27.06.2016 Korvausvaade Hanhenpuiston asumisyksikön kustannuksista 821/10.03.02/2015

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Julkinen palvelulupaus

Julkinen palvelulupaus Julkinen palvelulupaus Pauli Rautiainen julkisoikeuden apulaisprofessori valtiosääntöoikeuden dosentti Maaseutuakatemia 12. 13.4.2016, Porvoo Julkisen palvelulupauksen määrittelystä on sovittu Juha Sipilän

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Torstai klo Kirjaston yläkerta, nuorisotilat

Torstai klo Kirjaston yläkerta, nuorisotilat Vapaa-aikalautakunta Torstai 10.04.2014 klo 19.00 Kirjaston yläkerta, nuorisotilat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Tähän tarvittaessa otsikko vaihtoehtojen pohjalta Kunnanvaltuuston kokous 9.2.2015 Liite Perusturvajohtaja Liisa Ståhle Eri vaihtoehtojen

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot