Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 18.2.2015"

Transkriptio

1 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta Esityslista

2 KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta klo Paikka Raatihuoneen istuntosali Asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 5 4 ILMOITUSASIAT 6 5 PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA YLEMPI TOIMIELIN VOI OTTAA KÄSITELTÄVIKSEEN 7 6 POIKKEUSLUPAHAKEMUS LOMA-ASUNNON LAAJENNUSTA VARTEN; PEURA KEIJO JA TUIJA 8 7 POIKKEUSLUPAHAKEMUS OLEMASSA OLEVAN RAKENNUKSEN MUUTTAMISEKSI MAJOITUSRAKENNUKSEKSI; HONKO MARJO 11 8 TYÖSOPIMUKSEN PURKAMINEN KOEAIKANA 14 9 MAANVUOKRA- JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN SOLMIMINEN DAGSMARK WIND OY C/O OX2:N KANSSA UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUS; OY UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTO-VINDPARK AB KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTIÖISSÄ, YHDISTYKSISSÄ JA MUISSA YHTEISÖISSÄ OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN KOSKIEN SIISTIJÄN VALINTAA VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS OLEMASSA OLEVAN ASUINRAKENNUKSEN MUUTTAMISEKSI MAJOITUSRAKENNUKSEKSI; HONKO MARJO TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT 24

3 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös:

4 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina Tarkastusvuorossa ovat Bror Eriksson ja Ann- Louise Heikkilä. Teknisen lautakunnan päätös:

5 Tekninen lautakunta ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan esitetyn muotoisena. Teknisen lautakunnan päätös:

6 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT (BN/JI) - Teknisen johtajan päätöspöytäkirja Teknisen johtajan päätöspöytäkirja Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja Rakennustarkastajan päätökset , ja Ilmoitus rakennustarkastajan päätöksistä Vuoden 2014 rakennuslupa-, toimenpidelupa- ja ilmoitustilastot. - ELY-keskuksen päätös koskien Mäkinen Einon poikkeuslupahakemusta, Siipyy. - ELY-keskuksen maksatuspäätös Kaasbackantien sillan korjausta varten ( ,-). - Mustasaaren kunta/länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja Aluehallintovirasto; päätös Metsä Board Oyj:n ympäristöluvasta. Teknisen johtajan ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Teknisen lautakunnan päätös:

7 Tekninen lautakunta PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA YLEMPI TOIMIELIN VOI OTTAA KÄSITEL- TÄVIKSEEN (BN/JI) - Teknisen johtajan päätökset Teknisen johtajan päätökset Tierakennusmestarin päätökset Tierakennusmestarin päätökset Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, ettei yllä mainittuja asioita oteta käsittelyyn. Teknisen lautakunnan päätös:

8 Tekninen lautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS LOMA-ASUNNON LAAJENNUSTA VARTEN; PEU- RA KEIJO JA TUIJA TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÖS KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI Annettu julkipanon jälkeen Lapväärtintie Kristiinankaupunki Tekltk 6/ Puh faksinro Dnro 221/ 2014 Asia Poikkeuslupahakemus rakentamista varten Hakija Hakemus Peura Keijo ja Tuija Nahkurinkatu 3 A Turku Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: , KALLIOLAHTI Rakennuspaikan rakennusoikeus: 150 m 2 Osoite: Tyrnitie Skaftung Rakennushanke ja toimenpide Loma-asunnon laajennus: 4 m 2 Rakentamisrajoitus Oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, Kristiinankaupungin rakennusjärjestys - rakennusoikeuden ylittyminen 4 m 2 :llä. Lähtötilanne Rakennettu kiinteistö oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan alueella. Kiinteistöllä on loma-asunto, 76 m 2, sauna 26 m 2, vierasmaja 10 m 2 ja varasto 40 m 2. Rakennusten kokonaispinta-ala on 150 m 2. Rantayleiskaavan määräykset ja rakennusoikeus

9 Tekninen lautakunta Kaupunginvaltuuston hyväksymässä rantayleiskaavassa kiinteistö on merkitty RA-alueeksi, loma-asuntojen alueeksi. Rakennusoikeus on 150 m 2. Rakennuspaikalle saa rakentaa lomamökin, 80 m 2, vierasmajan, 30 m 2, saunarakennuksen, 35 m 2 ja talousrakennuksen. Kuuleminen Perustelu Naapureita on kuultu sekä rakennusluvan että poikkeusluvan osalta. Muistutuksia ei ole jätetty. Hakija on perustellut hakemustaan. Hakija on perustellut hakemustaan. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta myöntää anotun poikkeusluvan, koska toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelua tai rakennetun ympäristön suojelemista. Perustelu Kokonaisrakennusoikeuden ylittyminen on vähäistä. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki mom., 172 ja 173. Teknisen lautakunnan päätös Voimassaoloaika Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista, hakijalla tulee olla paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa. Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava sinä aikana. Muutoksenhaku Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus oheistetaan.

10 Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Joakim Ingves Valmistelija Ari-Johan Myllyniemi Liitteet Asemapiirros Ympäristökartta Jakelu ja maksu Päätös hakijalle Maksu 390 euroa Peura Keijo ja Tuija Nahkurinkatu 3 A Turku Maksuton jäljennös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Koulukatu 19 PL VAASA Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI

11 Tekninen lautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS OLEMASSA OLEVAN RAKENNUKSEN MUUTTA- MISEKSI MAJOITUSRAKENNUKSEKSI; HONKO MARJO TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÖS KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI Annettu julkipanon jälkeen Lapväärtintie Kristiinankaupunki Tekltk 7/ Puh faksinro Dnro 220/2014 Asia Poikkeuslupahakemus rakentamista varten Hakija Hakemus Honko Marjo Ulfveksentie Lapväärtti Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: , SAGOLIN Rakennuspaikan rakennusoikeus: 135 m 2 Osoite: Dagsmarkintie DAGSMARK Rakennushanke ja toimenpide Asuinrakennuksen muuttaminen majoitusrakennukseksi: 39 m 2 Rakentamisrajoitus Dagsmarkin osayleiskaava - Asuinrakennuksen muuttaminen liikerakennukseksi (majoitusrakennus) asuinrakennuksille tarkoitetulla alueella (AP) Lähtötilanne Rakennettu kiinteistö yleiskaava-alueella. Kiinteistöllä on ennestään asuinrakennus, 39 m 2, talousrakennus 17 m 2 ja varasto, 12 m 2. Kiinteistölle on myös myönnetty rakennuslupa 7 m 2 :n kokoista saunaa varten. Yhteenlaskettu kerrosala saunarakennus mukaan lukien on 75 m 2. Asuinrakennuksen laajennusta (16 m 2 ) koskeva rakennuslupahakemus on pantu vireille

12 Tekninen lautakunta Osayleiskaavan määräykset ja rakennusoikeus Kaupunginvaltuuston hyväksymän yleiskaavan mukaan alue on AP-alue, PIENTALOVALTAINEN ASUINALUE. Rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Kuuleminen Perustelu Naapureita on kuultu poikkeuslupaa koskevassa asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Hakija on perustellut hakemustaan. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta myöntää anotun poikkeusluvan, koska toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelua tai rakennetun ympäristön suojelemista. Perustelu Toiminta on vähäistä, koska majoitus koskee vain asuinrakennusta. Muita majoitusrakennuksia ei ole suunniteltu. Suunnitellut toimenpiteet sopeutetaan rakennettuun ympäristöön. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki mom., 172 ja 173. Teknisen lautakunnan päätös Voimassaoloaika Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista, hakijalla tulee olla paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa. Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava sinä aikana. Muutoksenhaku Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen.

13 Tekninen lautakunta Valitusosoitus oheistetaan. Tekninen johtaja Joakim Ingves Valmistelija Ari-Johan Myllyniemi Liitteet Asemapiirros Ympäristökartta Jakelu ja maksu Päätös hakijalle Maksu 390 euroa Honko Marjo Ulfveksentie Lapväärtti Maksuton jäljennös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Koulukatu 19 PL VAASA Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI

14 Tekninen lautakunta TYÖSOPIMUKSEN PURKAMINEN KOEAIKANA (JI/JI) Tekninen lautakunta valitsi osa-aikaisen siistijän tekniseen keskukseen kokouksessaan Toimeen valittiin Katja Iisakkala ja hänen kanssaan laadittiin työsopimus ja palvelussuhde alkoi neljän kuukauden koeajalla. Koeajan kuluessa molemmat osapuolet saavat purkaa työsopimuksen päättymään välittömästi koeajan perusteella. Katja Iisakkala on ilmoittanut kirjallisesti haluavansa purkaa työsopimuksen koeajan perusteella. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi. Teknisen lautakunnan päätös:

15 Tekninen lautakunta MAANVUOKRA- JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN SOLMIMINEN DAGS- MARK WIND OY C/O OX2:N KANSSA (JI/JI) Dagsmark Wind Oy, c/o OX2 laatii osayleiskaavan Lapväärtin ja Dagsmarkin kylissä sijaitseville tuulivoima-alueille. Kristiinankaupunki omistaa seuraavat kiinteistöt suunnitellulla tuulivoima-alueella: - HONKO VARGSTUMOSSEN Maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksen solmimisperiaatteet käyvät ilmi sopimuksesta. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää allekirjoittaa yllä mainittujen kiinteistöjen maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksen sopimusehdotusten (liitteet) mukaisesti. Teknisen lautakunnan päätös:

16 Tekninen lautakunta UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUS; OY UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTO-VINDPARK AB (JI/JI) Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan luvan laatia osayleiskaava Uttermossan alueelle. Uttermossan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus ja OAS ovat olleet julkisesti nähtävinä MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti ja lausuntoa on pyydetty asianomaisilta viranomaisilta. Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavan laatijan vastine käyvät ilmi alla olevasta liitelinkistä. Kaavoittajan ehdotukset mm. OAS:n muutoksiksi ja täydennyksiksi on tehty ja ne käyvät ilmi kaavaehdotuksesta ja siihen liittyvistä asiakirjoista. Kristiinankaupunki anoo MRA 20 :n mukaista lausuntoa Uttermossan tuulivoimapuiston osayleiskaavasta. Ehdotus on julkisesti nähtävänä MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti. Linkki liitteisiin: https://drive.google.com/folderview?id=0b62hgechn89ts1o1vl8xczbc QlU&usp=sharing Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että: 1. Uttermossan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus siihen liittyvine asiakirjoineen hyväksytään, 2. ehdotus asiakirjoineen asetetaan julkisesti nähtäväksi. Teknisen lautakunnan päätös:

17 Tekninen lautakunta KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTIÖISSÄ, YHDISTYKSISSÄ JA MUISSA YH- TEISÖISSÄ (JI/JI) Kaupungin edustajat yhtiökokouksiin, yhtiöiden ja yhteisöjen muihin päättäviin toimielimiin sekä yhdistysten vuosikokouksiin ja vastaaviin valitsee joko kaupunginhallitus tai lautakunta. Kaupunginhallitus päättää , mihin toimielimiin tekninen lautakunta valitsee edustajat. Lautakunta voi myös siirtää oikeuden valita edustaja viranhaltijalle. Tekninen lautakunta valitsee edustajat seuraaviin yhtiöihin vuosiksi : 1. Mäntyrinne Oy 2. Ab Hoxellfolk Oy 3. Fastighets Ab Solgård Kiinteistö Oy 4. Bostads Ab Olmebacken Asunto Oy 5. Fastighets Ab Vestanäng Kiinteistö Oy 6. Bostads Ab Alfina Asunto Oy 7. Asunto Oy Metsälä 8. Ab Tjöck Vatten Oy 9. Lapväärtin Vesiosuuskunta 10. Peruksen Vesiosuuskunta 11. Oy Botniarosk Ab 12. Suomen Satamaliitto 13. Svenska Österbottens räddningsförbund (SÖR) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita edustajat yllä mainittuihin yhtiöihin. Teknisen lautakunnan päätös:

18 Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN KOSKIEN SIISTIJÄN VALINTAA (JI/JI) Tuija Litmanen on jättänyt oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätökseen 105/ koskien siistijän valintaa. Litmanen on tyytymätön siihen, ettei häntä valittu siistijäksi. Litmasen oikaisuvaatimus oheistetaan. Syy siihen, miksi Litmasta ei valittu siistijäksi ilmoitetaan asian käsittelyn yhteydessä. Teknisen johtajan ehdotus: Ehdotus ja selostus annetaan kokouksessa. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen johtaja selosti asiaa ja selitti, miksei Litmanen ollut ehdolla eikä tekninen lautakunta valinnut häntä siistijäksi tekniseen keskukseen. Kuulutuksessa/ilmoituksessa hakijalta ei vaadittu koulutusta. Oikaisuvaatimus tulee hylätä ja sitä perustellaan luottamuksen puutteella, koska kyseinen henkilö on aikaisemmassa tilapäisessä palvelussuhteessaan toiminut siten, että on ollut aihetta todeta luottamuksen puutetta esimiestä kohtaan ja muita väärinkäytöksiä. Tekninen johtaja ehdotti teknisen lautakunnan katsovan, ettei oikaisuvaatimus aiheuta toimenpiteitä ja että se siten on loppuun käsitelty. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksen mukaisesti, ettei oikaisuvaatimus aiheuta toimenpiteitä ja että se hylätään. Liite 125. Tekltk 12/ (JI/JI) Tuija Litmanen on jättänyt Vaasan hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksen siistijän valinnasta. Vaasan Hallinto-oikeus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa asiassa ja toivoo, että lautakunta ottaa erityisesti kantaa valituksen tekijän esittämään kohtaan, jonka mukaan siistijäksi on valittu epäpäteviä henkilöitä. Teknisen lautakunnan lausunto lähetetään hallinto-oikeudelle viimeistään Litmasen valitus oheistetaan. Litmanen väittää valituksessaan seuraavaa: - että siivoojiksi valittiin epäpäteviä hakijoita. - luottamuksen puutetta esimiestä kohtaan ei ole, eikä esimiehen määräyksen noudattamatta jättämistä

19 Tekninen lautakunta teknisellä virastolla ei ole mitään näyttöä siitä, että hän olisi epäluotettava. - töistä saa olla poissa sairauden takia 3 päivää ilman todistusta. Teknisen johtajan ehdotus: Hallinto-oikeudelle annetaan seuraava lausunto: Aluksi todetaan seuraavaa: Työsuhteeseen ottamista koskeva päätöksen työsopimuslain vastaisuus ei voida tulla hallintolainkäytön järjestyksessä tutkittavaksi, koska työsopimus on yksityisoikeudellinen sopimus. Hallintolainkäytön järjestyksessä ei tutkita, onko ansioituneempi hakija syrjäytetty tai onko työntekijän valinnan yhteydessä syyllistytty syrjintään. Hallintolainkäytön järjestyksessä ratkaistaan, onko päätös tehty laissa säädettyjen tai kunnan vahvistamien kelpoisuusehtojen mukaisesti. Jos työsuhteisen tehtävän kelpoisuudesta ei ole erikseen määrätty, työsuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi päättää vaadittavasta kelpoisuudesta ja voi yksityisen työnantajan tavoin valita sopivimman. Oikeuskäytännön mukaan kuntaa ei ole sidottu edes hakuilmoituksessa mainittuihin vaatimuksiin (esim. KHO L981). Kunnallisvalituksen perusteena voi olla lainvastaisuuden lisäksi päätöksenteon menettelyvirhe tai toimivallan ylitys. (Muutoksenhaku kunnan viranomaisen päätöksestä, Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2008). Tämä merkitsee sitä, että hallinto-oikeuden tulee hylätä valituksentekijän esittämät perusteet, joiden mukaan valintapäätös on työsopimuslain vastainen. Tästä toteamuksesta huolimatta tekninen lautakunta ottaa kantaa seikkoihin, jotka valituksentekijän on esittänyt kunnallisvalituksessaan. Tekninen lautakunta on hakuilmoituksessa lueteltujen kriteerien mukaisesti vahvistanut teknisen keskuksen siistijän valinnan. Hakuilmoitukseen ei sisälly kelpoisuusvaatimuksia, joiden mukaan tehtävään valittavalla tulee olla siistijän koulutus, vaan siistijän tulee olla joustava, oma-aloitteinen, kiinnostunut siivousalasta ja lisäksi todetaan, että aikaisempi työkokemus katsotaan eduksi. Toisin sanoen kriteereinä ei ole ollut, että tehtävään valittavalla on siivousalan koulutus, vaan valinta perustuu täysin edellä mainittuun. Hakuilmoituksen kuulutus oheistetaan. Litmanen viittaa valituksessaan siihen, että luottamusta esimiestä kohtaan kyllä on, että hän kyllä tottelee määräyksiä, että teknisellä keskuksella ei ole näyttöä siitä, että hän on epäluotettava ja, että työntekijä saa olla kotona kolme päivää ilman sairaustodistusta. Teknisellä lautakunnalla on valitettavasti toinen näkemys asiaan johtuen syistä, jotka käyvät ilmi valituksen tekijän kanssa pidetystä kuulemisesta. (Muistio oheistetaan). Yhteenvetona voidaan todeta, ettei teknisen lautakunnan päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ettei tekninen lautakunta

20 Tekninen lautakunta ole ylittänyt toimivaltaansa tai että siistijän valinta muutoin olisi lainvastainen. Teknisen lautakunnan päätös:

21 Tekninen lautakunta VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (JI/JI) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion tulosaluetasolla. Tekninen lautakunta hyväksyy sen jälkeen käyttösuunnitelman tulosyksikkötasolla 1 ja tekninen johtaja tulosyksikkötasolla 2. Kaupunginvaltuuston , 67, hyväksymässä talousarviossa teknisen keskuksen nettomenot ovat euroa. Talousarviomuutos I/2015 merkitsee teknisen keskuksen osalta, että kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota vähennetään ,-, mikä merkitsee sitä, että vuoden 2015 nettomenot ovat ,- Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 käyttösuunnitelman tulosaluetasolla 1 oheisten liitteiden mukaisesti. Teknisen lautakunnan päätös:

22

23

24

25

26 Tekninen lautakunta TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT

Tekninen lautakunta 20.2.2013

Tekninen lautakunta 20.2.2013 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 20.2.2013 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Paikka Keskiviikkona 20.2.2013 klo 16.00 Huom! Raatihuone, istuntosali Asiat 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 16.2.2011

Tekninen lautakunta 16.2.2011 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 16.2.2011 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Keskiviikkona 16.2.2011 klo. 17.00 Paikka Högåsenin päärak./kokoushuone, III krs

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

102 Keskeneräinen rakennustyö tilalla Poukkukallio RN:o 2:144. 103 Keski-Suomen Energiatoimiston rahoitushakemus

102 Keskeneräinen rakennustyö tilalla Poukkukallio RN:o 2:144. 103 Keski-Suomen Energiatoimiston rahoitushakemus KUHMOISTEN KUNTA Rakennuslautakunta KOKOUSAIKA 19.12.2012 klo 16.00 16.45 KOKOUSPAIKKA KÄSITELLYT ASIAT asia nro liite nro Kuntala Asia 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 29.04.2014 klo 18:00-19:10 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 1/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 1/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJA 1/06 1 Paikka ja aika KaupungintaloTammisaaressa klo 18.00-21.50 Läsnä Varsinainen Forsbäck Isa Gahnström Ralf Grönroos Pirkko, puh.joht. Heimberg Ulf Lindström Anders, II v.puh.joht. Lindström-Dahl

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/2014 55. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/2014 55. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/2014 55 Tekninen lautakunta Aika 16.04.2014 klo 16:00-17:02 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muun toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina.

Muun toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58.2 :n mukaan muut toimielimet kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 4 :n mukaan kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 340 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Maanantai 17.8.2015, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 189 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 340 190 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Aika Maanantaina 16. helmikuuta 2015 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326 Rakennuslautakunta 30.09.2010 AIKA 19:00-20:35 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 329 199

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Aika: 09.04.2014 klo 17:30-18:15 Paikka: Kokoushuone 3, Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 16 Kokouksen järjestäytyminen 3 17 Viranhaltijan päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 143

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 143 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 143 Rakennuslautakunta 28.01.2010 AIKA 19:00-19:35 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 86 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 18.06.2014 klo 17:30-18:30 Paikka Lautsa, Kontioranta Käsitellyt asiat :t 128-143 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot