Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 15.8.2012"

Transkriptio

1 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta Esityslista

2 KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Keskiviikko klo Paikka Raatihuoneen kokoussali Asiat 83 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 84 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 85 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 5 86 ILMOITUSASIAT 6 87 PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA YLEMPI TOIMIELIN VOI OTTAA KÄSITELTÄVIKSEEN 7 88 PIHLAJA KAI; POIKKEUSLUPAHAKEMUS OMAKOTITALON RAKENTAMISTA VARTEN 8 89 OSALLISTUMINEN SKAFTUNGISSA SIJAITSEVAN SKÄRINTIEN PERUSPARANNUSHANKKEESEEN KAHDEN KIINTEISTÖNHOITAJAN PALKKAAMINEN TEKNISEEN KESKUKSEEN KAHDEN AMMATTIMIEHEN PALKKAAMINEN TEKNISEEN KESKUKSEEN KUUDEN SIISTIJÄN VALINTA TEKNISEEN KESKUKSEEN GRÖNDAHL CHRISTIAN; ANOMUS EROSTA MITTAUSTEKNIKON VIRASTA MITTAUSTEKNIKON PALKKAAMINEN TEKNISEEN KESKUKSEEN EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS OSAYLEISKAAVAN LAATIMISEKSI KRISTIINANKAUPUNGIN METSÄLÄN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLE FCG FINNISH CONSULTING GROUP AB, CPC FINLAND AB; ANOMUS LAPVÄÄRTIN JA LAKIAKANKAAN OSAYLEISKAAVAN LAATIMISESTA TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT 22 Peter Nygård, puheenjohtaja

3 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös:

4 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 22. elokuuta Tarkastusvuorossa ovat Mauri Korpi ja Asko Wilén.

5 Tekninen lautakunta ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan esitetyn muotoisena.

6 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT (BN/JI) - Teknisen johtajan päätöspöytäkirja Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja Rakennustarkastajan päätökset ja Seurantaraportti vuosineljännes 2/ ELY-keskus, , saastuneen maaperän kunnostaminen, Simpbäckin kaatopaikka. - Vaasan hallinto-oikeuden päätös kiinteistönomistajan valituksesta koskien teknisen lautakunnan päätöstä ( ) rakentamiskehotuksesta. Teknisen johtajan ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

7 Tekninen lautakunta PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA YLEMPI TOIMIELIN VOI OTTAA KÄSITEL- TÄVIKSEEN (BN/JI) - Teknisen johtajan päätöspöytäkirja Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, ettei yllä mainittuja asioita oteta käsittelyyn.

8 Tekninen lautakunta PIHLAJA KAI; POIKKEUSLUPAHAKEMUS OMAKOTITALON RAKENTAMIS- TA VARTEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÖS KRISTIINANKAUPUNKI Annettu julkipanon jälkeen Lapväärtintie 163 A Kristiinankaupunki Tekltk 88/ Puh faksi Dnro 139/2012 Asia Poikkeuslupahakemus rakentamista varten Hakija Pihlaja Kai Merikatu 39 A KRISTIINANKAUPUNKI Hakemus Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: Rakennuspaikan rakennusoikeus: 432 m2 Osoite: Åndalsnesinkatu KRISTIINANKAUPUNKI Rakennushanke ja -toimenpide Asunto: 1 Kerrosten lukumäärä: 2 Kerrosala m 2 : 178 Rakennusrajoitus Asemakaavamääräykset - Rakennusoikeuden ylittyminen 2. kerroksen osalta Lähtötilanne Rakentamaton tontti asemakaava-alueella. Kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa varastoa/autokatosta varten. Suunnitellun asuintalon kokonais-

9 Tekninen lautakunta kerrosala on 178 m 2. Ensimmäisen kerroksen kerrosala on 90,5 m 2 ja toisen kerroksen kerrosala 87,5 m 2. Asemakaavan määräykset ja rakennusoikeus Kaupunginvaltuuston hyväksymän 5. kaupunginosan määräosan asemakaavan mukaan kiinteistö on merkitty AO-1-, Lu ½-alueeksi, pientalojen korttelialueeksi, jossa Lu ½ ilmoittaa kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Kuuleminen Naapureita on kuultu rakennuslupaa ja poikkeuslupaa koskevassa asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta myöntää anotun poikkeusluvan, koska rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia eikä vaikeuta luonnonsuojelua tai rakennetun ympäristön suojelemista. Perustelu Alueella on asuntoja, joiden 2. kerros ylittää rakennusoikeuden. Asunnon mittasuhteet ovat yhdenmukaisia rakennetun ympäristön kanssa. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 mom. 1, 172 ja 173. Teknisen lautakunnan päätös Voimassaoloaika Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista hakijalla tulee olla paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa. Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava tänä aikana.

10 Tekninen lautakunta Muutoksenhaku Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus oheistetaan. Tekninen johtaja Joakim Ingves Valmistelija Ari-Johan Myllyniemi Liitteet Julkisivupiirustukset Asemapiirros Ympäristökartta Jakelu ja maksu Päätös hakijalle Maksu 390 euroa Pihlaja Kai Merikatu 39 A KRISTIINANKAUPUNKI Maksuton jäljennös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Koulukatu 19 PL VAASA Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI

11 Tekninen lautakunta OSALLISTUMINEN SKAFTUNGISSA SIJAITSEVAN SKÄRINTIEN PERUSPA- RANNUSHANKKEESEEN (JI/JI) Valtuusto hyväksyi kunnallisen takauksen myöntämisen Skaftungissa sijaitsevan Skärintien perusparannukselle. Tämän vuoden investointitalousarviossa (2012) on varattu :n määräraha hankkeelle. Lautakunnan tulee tehdä päätös hankkeeseen osallistumisesta. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki osallistuu Skärintien perusparannushankkeeseen kunnallisella rahoitusosuudella, joka on enintään vuoden 2012 investointitalousarvioon varatun :n suuruinen.

12 Tekninen lautakunta KAHDEN KIINTEISTÖNHOITAJAN PALKKAAMINEN TEKNISEEN KESKUK- SEEN (JI/JI) Kaksi työsopimussuhteista kiinteistönhoitajan tointa Kiinteistöttulosyksikössä on julistettu haettaviksi oheisen kuulutuksen mukaisesti. Kiinteistönhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 1 613,73 /kk ja ammattialalisä on 4 % kolmen vuoden palvelussuhteen sekä 8 % viiden vuoden palvelussuhteen jälkeen. Lisäksi voidaan myöntää henkilökohtainen palkanosa. Yhteensä 10 hakemusta on jätetty. Kooste hakijoista on jaettu teknisen lautakunnan jäsenille. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta palkkaa Jukka Thomasfolkin ja Pentti Pulkkisen työsopimussuhteeseen, koeaika 4 (neljä) kuukautta.

13 Tekninen lautakunta KAHDEN AMMATTIMIEHEN PALKKAAMINEN TEKNISEEN KESKUKSEEN (NB/JI) Kaksi työsopimussuhteista ammattimiehen tointa KRS-Kadun tulosyksikössä on julistettu haettaviksi oheisen kuulutuksen mukaisesti. Ammattimiesten tehtäväkohtainen palkka on 1 613,73 /kk ja ammattialalisä on 4 % kolmen vuoden palvelussuhteen sekä 8 % viiden vuoden palvelussuhteen jälkeen. Lisäksi voidaan myöntää henkilökohtainen palkanosa. Yhteensä 9 hakemusta on jätetty. Kooste hakijoista on jaettu teknisen lautakunnan jäsenille. Tierakennusmestari Niklas Brandt ehdottaa tekniselle johtajalle seuraavien henkilöiden palkkaamista: Petri Hakala ja Christer Klåvus. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta palkkaa Petri Hakalan ja Christer Klåvusin työsopimussuhteeseen, koeaika 4 (neljä) kuukautta.

14 Tekninen lautakunta KUUDEN SIISTIJÄN VALINTA TEKNISEEN KESKUKSEEN (AA/JI) Kuusi työsopimussuhteista siistijän tointa Kiinteistöt-tulosyksikössä on julistettu haettaviksi oheisen kuulutuksen mukaisesti. Siistijän peruspalkka on 1 710,87 /kk ja työkokemuslisä on 3 % viiden vuoden palvelussuhteen jälkeen sekä 10 % kymmenen vuoden jälkeen. Lisäksi voidaan myöntää henkilökohtainen palkanosa. Yhteensä 12 hakemusta on jätetty. Kooste hakijoista on jaettu teknisen lautakunnan jäsenille. Palveluesimies Anneli Anttila ehdottaa tekniselle johtajalle seuraavien henkilöiden palkkaamista: Marja-Liisa Korpunen, Urszula Österholm, Ritva Kangasniemi, Helli Ingström, Inga-Lill Sjöqvist ja Hanna Björknäs. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta palkkaa Marja-Liisa Korpusen, Urszula Österholmin, Ritva Kangasniemen, Helli Ingströmin, Inga-Lill Sjöqvistin ja Hanna Björknäsin työsopimussuhteeseen, koeaika on 4 (neljä) kuukautta.

15 Tekninen lautakunta GRÖNDAHL CHRISTIAN; ANOMUS EROSTA MITTAUSTEKNIKON VIRASTA (BN/JI) Mittausteknikko Christian Gröndahl anoo eroa teknisen keskuksen mittausteknikon virasta lähtien, jolloin hänen virkavapautensa päättyy. Gröndahl on siirtynyt toiseen virkaan. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä anomuksen.

16 Tekninen lautakunta MITTAUSTEKNIKON PALKKAAMINEN TEKNISEEN KESKUKSEEN (BN/JI) Tekninen keskus anoo kaupunginhallitukselta lupaa palkata mittausteknikko teknisen keskuksen palvelussuhteeseen. Mittausteknikon kelpoisuusvaatimuksena on insinöörin ammattikorkeakoulututkinto suuntautumisvaihtoehtona maanmittaus. Tehtävään vaaditaan hyvää suullista ja kirjallista taitoa käyttää ruotsin ja suomen kieltä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät teknisen henkilöstön kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan (palkkaryhmä II). Tekninen lautakunta palkkaa mittausteknikon ja virkaan sovelletaan sopimuksen mukaista koeaikaa. Palkkamääräraha on varattu tämän vuoden talousarvioon, joten ylimääräistä määrärahaa ei tarvita. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lupaa mittausteknikon palkkaamiseen.

17 Tekninen lautakunta EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS OSAYLEISKAAVAN LAATIMISEKSI KRISTIINANKAUPUNGIN METSÄLÄN TUULIVOIMAPUISTON ALUEELLE Kh 118/ (REN/REN) EPV Tuulivoima Oy on lähettänyt hakemuksen kaupunginhallitukselle, jotta Kristiinankaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin Metsälään sijoittuvan sisämaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen käynnistymiseksi. Tuulivoiman edustajat ovat esitelleet hanketta kaupungin johdolle ja tekniselle toimelle Ehdotuksen mukaan EPV Tuulivoima Oy esittää liitteenä olevaan karttaan alustavasti rajatulle alueelle laadittavan oikeusvaikutteinen osayleiskaava käynnistämistä, jonka perusteella toivotaan olevan mahdollista myöntää tuulivoimapuiston toteuttamiseksi tarvittavat rakennusluvat. Osayleiskaavassa osoitettaisiin tuulivoimalaitosten sijoituspaikat sekä niiden käyttöä ja huoltoa varten tarvittavat kulkuyhteydet, sähköasemat ja voimalinjat. Liite: Alustava osayleiskaavan suunnittelualueen rajaus. Perusteluina EPV Tuulivoima Oy:n ilmoittaa olevan tarkoituksenaan rakentaa enintään 45 tuulivoimalaitosta, joiden kokonaiskapasiteetti on MW, Kristiinankaupungin keskustan eteläpuolelle valtatie 8:n itäpuolelle. Yksi voimalaitos tuottaa sähköä noin 1500:lle kotitaloudelle. Yhden voimalaitoksen investointikustannukset ovat n. 5 milj.. Näin ollen kokonaisuutenaan hankkeen investointikustannusarvio on yli 200 milj.. Yhtiö ilmoittaa olevan tavoitteenaan toteuttaa ympäristövaikutusten arviointi alueelle vuoden 2009 aikana. Ympäristövaikutusten arviointiprosessi tuottaa kaavoitusprosessille runsaasti selvitysaineistoja. Hankkeen toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimista. Tarkemmin yhtiön mm. ympäristönäkökohdat huomioivia perusteluja liitteessä Hakemus osayleiskaavan laatimiseksi Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimapuiston alueelle. Kaavan laatijaksi EPV Tuulivoima Oy esittää Ramboll Oy:tä, joka esityksen mukaan laatisi myös hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin. EPV Tuulivoima Oy ilmoittaa olevansa valmis maksamaan kaikki esityksen mukaisesta osayleiskaavan laatimisesta aiheutuvat kustannukset. EPV Tuulivoima Oy:lla on vireillä myös merituulivoimahanke Kristiinankaupungin Siipyyn edustalle maakuntakaavaan merkityn tuulivoimaalueen yhteyteen ja maatuulivoimahanketta Teuvalle. Yhtiö on niin ikään aloittanut kartoittamaan mahdollisuuksia maatuulivoimahankkeelle Närpiöön. Lisätietoja hankkeista löytyy yhtiön internetsivuilta: Kaupunki voi toimillaan edistää tuulivoimarakentamista käynnistämällä osayleiskaavan laatimisen ko. alueelle ja tällä tavoin sekä luvitusvaiheessa vaikuttaa hankkeen toteutumisen aikatauluun. Kaupunginjohtajan ehdotus:

18 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus päättää, että: 1. Kaupunki käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen tuulivoimapuiston sijoittumisen mahdollistumiseksi ehdotetulle alueelle Metsälään. 2. Kaupunki ei osallistu esityksen mukaisesta osayleiskaavan laatimisesta aiheutuviin kustannuksiin, vaan EPV Tuulivoima Oy suorittaa kustannukset kokonaisuudessaan. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että TJ Tomi Mäkipelto sekä konsultti Christoffer Wiik tiedottivat ennen varsinaisia kokousneuvotteluja EPV:stä ja Metsälän tuulivoimapuistosta. (liite) Kaupunginjohtaja totesi kokouksessa teknisen johtajan olevan sitä mieltä, että maakuntakaava on riittävä rakennusluvan myöntämiselle. Matti Rantala ympäristökeskuksesta on todennut, että maakuntakaavan lisäksi on laadittava myös yleiskaava, koska alueella on asutusta. Siksi tulisi odottaa viranomaisten tulkinta siitä, minkä tyyppinen kaava tarvitaan ennen rakentamista. Maakuntaliitto aloittaa vaihekaavan laatimisen huhtikuussa. Kaupunginjohtaja ehdotti kokouksessa, että kaupunginhallitus hyväksyy seuraavan muutetun ehdotuksen: Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että; 1. kaupunki anoo, että maakuntaliitto ottaa laadittavassa, tuulivoimaa koskevassa vaihemaakuntakaavassa huomioon EPV:n tuulivoimapuiston Metsälän alueella 2. kaupunki laatii tarvittaessa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueelle sen jälkeen, kun selventävät viranomaisohjeet tarvittavasta kaavoituksesta on saatu 3. kaupunki ei osallistu mahdollisen osayleiskaavan laatimiseen, vaan EPV Tuulivoima Oy vastaa kaikista kustannuksista. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Nybond totesi kaupunginhallituksen päättäneen yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti. Liite 118 Tekltk 95/ (JI/JI) Metsälän tuulivoima-alueen osayleiskaava on edennyt siihen vaiheeseen, että kaikki kaavoituksen aikana saapuneet viranomais- ja muut lausunnot on otettu huomioon siltä osin kuin se on ollut mahdollista. ELY-keskuksen

19 Tekninen lautakunta lausunto ja osayleiskaavaa koskevat vaatimukset on käyty läpi Vaasassa ELY-keskuksessa järjestetyssä ylimääräisessä viranomaiskokouksessa jolloin keskusteltiin kaavoituksesta ja ELY-keskuksen lausunnosta. Kaavoitus käytiin läpi ja lausunnossa esitetyt kysymykset selvitettiin. ELY-keskus ilmoitti, ettei uutta kaavaa tarvitse enää asettaa julkisesti nähtäväksi, liitteenä ELY-keskuksen päällikön Matti Rantalan sähköposti. Metsälän tuulivoimapuiston osayleiskaava käsittää 37 tuulivoimalaa. Kaavassa osoitetaan ohjeelliset ajoyhteydet tuulivoimaloille rakennustöiden ajaksi ja käyttöä varten kuten myös sähkönsiirron linjaus ja sähköasemat. Tuulivoimapuiston rakentaa EPV Tuulivoima Oy. Kaavoitusprosessin vaiheet - Kristiinankaupungin kaupunginhallitus teki päätöksen kaavoituksen vireille panosta Kaavoituksen alkuvaiheen viranomaiskokous pidettiin Vaasassa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville kaavan valmisteluvaiheessa joulukuussa Kaavaluonnos oli julkisesti esillä Metsälän tuulivoimahankkeen YVA-selostus oli julkisesti nähtävänä Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Keväällä ja syksyllä 2011 tehtiin yhteysviranomaisen lausunnossa edellytetyt lisäselvitykset ja osayleiskaavan suunnittelu jatkui. - Kaavaehdotus asiakirjoineen valmistui Osayleiskaava oli julkisesti nähtävänä ja lausuntoja pyydettiin Viranomaiskokous pidettiin Kokous ELY-keskuksen kanssa kaavan luontoselvityksistä ja vaikutuksista pidettiin ELY-keskuksen ja Kristiinankaupungin väliset työneuvottelut pidettiin Kaava-aineisto PDF-tiedostoina osoitteessa: Aineisto on myös nähtävänä teknisen keskuksen kansliassa sekä lautakunnan kokouksessa. Teknisen johtajan ehdotus: 1. Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Metsälän tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

20 Tekninen lautakunta Lautakunnan käsittelyn jälkeen lähetetään kaikille asianomaisille maanomistajille kirje kaavasta ja jatkosta. 3. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

21 Tekninen lautakunta FCG FINNISH CONSULTING GROUP AB, CPC FINLAND AB; ANOMUS OSAYLEIS- KAAVAN LAATIMISESTA LAPVÄÄRTIN JA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUIS- TOLLE (JI/JI) FCG Finnish Consulting Group Oy, CPC FINLAND Oy on laatinut ympäristövaikutusten arvioinnin Lapväärtin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistolle. FCG Finnish Consulting Group Oy, CPC FINLAND Oy katsoo selvityksen perusteella, että tuulivoimapuiston rakentaminen on mahdollista teknistaloudellisessa mielessä. Hanke täyttää valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa tuulivoiman laajentamiselle asetetut tavoitteet. FCG Finnish Consulting Group Oy, CPC FINLAND Oy ehdottaa, että Kristiinankaupunki aloittaa osayleiskaavan laatimisen alueelle ja että osayleiskaavassa varataan tontteja FCG Finnish Consulting Group Oy, CPC FIN- LAND Oy:n suunnittelemaa tuulivoimapuistoa varten. He antavat kaiken ympäristövaikutusten arvioinnissa laaditun tutkimus- ja arviointiaineiston kaavoituksen käyttöön. He ovat myös valmiit vastaamaan kaavan laatimiskustannuksista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnos on laadittu ja tullaan kuuluttamaan. Aineisto on nähtävänä teknisen keskuksen kansliassa sekä lautakunnan kokouksessa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että: 1. Alueelle laaditaan osayleiskaava liitteen nro 1 mukaisesti ja että FCG Finnish Consulting Group Oy, CPC FINLAND Oy vastaa kaikista kaavoituskustannuksista; sekä 2. OAS-luonnos hyväksytään asetettavaksi julkisesti nähtäväksi.

22 Tekninen lautakunta TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 20.2.2013

Tekninen lautakunta 20.2.2013 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 20.2.2013 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Paikka Keskiviikkona 20.2.2013 klo 16.00 Huom! Raatihuone, istuntosali Asiat 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 13.6.2013 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 13.6.2013 Esityslista 5/2013 -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 16.2.2011

Tekninen lautakunta 16.2.2011 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 16.2.2011 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Keskiviikkona 16.2.2011 klo. 17.00 Paikka Högåsenin päärak./kokoushuone, III krs

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 40 Hammashoitolan rakentaminen, lisämääräraha... 2 41 Tontin vuokraaminen Artun Hoiva-asunnot Oy:lle... 3 42 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 326 Rakennuslautakunta 30.09.2010 AIKA 19:00-20:35 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 329 199

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 26.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 372 125 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 23.4.2015

Kaupunginhallitus 23.4.2015 Kristiinankaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2015 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouksen: Ajankohta 23.4.2015 klo. 18.00 Paikka Raatihuone Asiat 106 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Kristiinankaupunki Isojoen kunta Karijoen kunta LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368 Kunnanhallitus 17.07.2012 ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 371 162 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 372 163 Lausunto Ristijärven

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 359 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 11.05.2015 klo 17:00-20:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2015 Ilmakuvanäkymä keskustasta Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukainen vuosittainen selvitys kunnassa meneillään olevista ja vireille tulevista

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 13.1.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 13.1.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Kaavoituskatsaus vuodelle 2010 TEKNLTK 3 Störsvikin uuden tulotien alueen asemakaavoitus TEKNLTK 4 Hakemus Pohjois-n osayleiskaavan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot