Tekninen lautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 20.2.2013"

Transkriptio

1 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta Esityslista

2 KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Paikka Keskiviikkona klo Huom! Raatihuone, istuntosali Asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 6 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 7 4 ILMOITUSASIAT 8 5 PÄÄTÖS ASIOISTA, JOTKA YLEMPI TOIMIELIN VOI OTTAA KÄSITELTÄVIKSEEN 10 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA JA PAIKKA VUOSINA KOKOUSKUTSU 12 8 LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN KIELI 13 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ TIEJAOSTON VALINTA KALASTUSJAOSTON VALINTA POIKKEUSLUPAHAKEMUS LOMA-ASUNNON MUUTTAMISEKSI VAKITUISEKSI ASUNNOKSI; RISSANEN TIMO JA GRANNAS-RISSANEN ROSMARIE POIKKEUSLUPAHAKEMUS PUIDEN KAATAMISTA/HARVENNUSTA VARTEN; HAAJAMO VESA ANOMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA VARASTORAKENNUKSEN RAKENTAMISTA SEKÄ POIKKEUSLUPAHAKEMUS ALIMMAN RAKENNUSKORKEUDEN ALITTAMISTA VARTEN; STORA ENSO PACKAGING OY POIKKEUSLUPAHAKEMUS TAUKOTUVAN LAAJENTAMISEKSI JA RAKENNUKSEN MUUTTAMISEKSI VAPAA-AJANRAKENNUKSEKSI; OHLGREN KAI JA ANNE 26

3 KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta 17 POIKKEUSLUPAHAKEMUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMISTA VARTEN; ITÄLAAKSO ESA POIKKEUSLUPAHAKEMUS SAUNAN RAKENTAMISTA VARTEN; MULTIMÄKI HANNU JA KÄHKÖNEN KAISA SUUNNITTELUTARVERATKAISU; SUOMEN HYÖTYTUULI OY MAANVUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN KIINTEISTÖNHOITAJAN PALKKAAMINEN HAKMEUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAATIMISESTA SKAFTUNGISSA SIJAISTEVALLE RANTA-ALUEELLE / SANDSKÄRET RNRO ; KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTIÖISSÄ, YHDISTYKSISSÄ JA MUISSA YHTEISÖISSÄ TEKNISEN SEKTORIN JA TUNTIPALKKAISTEN PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ ALKAEN MITTAUSTOIMINNAN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUSTAKSAN TARKISTAMINEN KORTTELIN 306 TONTTIJAKO KORTTELIN 1099 TONTTIJAKO KORTTELIN 2901 TONTTIJAKO KORTTELIN 2902 TONTTIJAKO KORTTELIN 2903 TONTTIJAKO KORTTELIN 2904 TONTTIJAKO VUODEN 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN AROCK AY; ANOMUS MAA-AINESLUVASTA KRISTIINANKAUPUNGILLE OSOITETTU KORVAUSVAATIMUS LAUSUNNON ANTAMINEN AVAIN PALVELUKODIT OY:N KORKOTUKILAINAHAKEMUKSESTA IKÄIHMISTEN HOIVAKODIN RAKENTAMISTA VARTEN LAUSUNTO KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ESITETYSTÄ KUNNALLISVALITUKSESTA DIAARINUMERO 3887/1/12 58

4 KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta 38 ITÄLAAKSO ESA; RAKENNUSLUPAHAKEMUS VARASTON LAAJENTAMISTA VARTEN ITÄLAAKSO ESA; RAKENNUSLUPAHAKEMUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMISTA VARTEN/OPETUSTILAT BOTNIA BOLT OY; RAKENNUSLUPAHAKEMUS VARASTON LAAJENTAMISTA VARTEN SUOMEN HYÖTYTUULI OY; RAKENNUSLUPA TUULIVOIMALAA T1, 3 MW VARTEN SUOMEN HYÖTYTUULI OY; RAKENNUSLUPAHAKEMUS TUULIVOIMALAA T2, 3 MW, VARTEN SUOMEN HYÖTYTUULI OY; RAKENNUSLUPAHAKEMUS TUULIVOIMALAA T3, 3 MW, VARTEN SUOMEN HYÖTYTUULI OY; RAKENNUSLUPAHAKEMUS TUULIVOIMALAA T4, 3 MW, VARTEN SUOMEN HYÖTYTUULI OY; RAKENNUSLUPAHAKEMUS TUULIVOIMALAA T5, 3 MW, VARTEN TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT 77 Per-Erik Englund, puh. johtaja

5 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös:

6 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona Teknisen lautakunnan päätös:

7 Tekninen lautakunta ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan esitetyn muotoisena. Teknisen lautakunnan päätös:

8 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT (BN/JI) - Teknisen johtajan päätökset Teknisen johtajan päätökset Tierakennusmestarin päätökset Tierakennusmestarin päätökset Maanmittausinsinöörin päätös Rakennustarkastajan päätökset , Ilmoitus, rakennustarkastajan päätökset Tilasto; myönnetyt rakennusluvat, toimenpideluvat ja ilmoitukset vuonna Pohjanmaan syyttäjänvirasto/vaasan yksikkö; päätös syyttämättä jättämisestä ELY-keskus; päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta kiinteistöllä Fjärdsgrund , Kristiinankaupunki. - ELY-keskus; lausunto Suomen Hyötytuuli Oy:lle ympäristövaikutusten arvioinnista (Peninkylän alue) - Aluehallintovirasto; päätös akuuttiosaston avustusanomuksen hylkäämisestä. - Aluehallintovirasto; päätös L & M -rivitaloa/dementiakotia koskevan avustusanomuksen hylkäämisestä. - ELY-keskus; päätös metsäilmoituksesta kiinteistöllä , Härkmeri. - ELY-keskus; päätös metsäilmoituksesta kiinteistöllä , Härkmeri. - Aluehallintovirasto/Länsi- ja Sisä-Suomi; päätös luvan voimassaoloajan pidentämisestä. Lupa koskee johtojen ja kuitukaapelin vetämistä Pohjoislahden alitse. - Vaasan Hallinto-oikeus; päätös Hämeenkorpi Terhon valituksesta koskien myönnettyä maa-aineslupaa. - ELY-keskus; päätös rakennussuojeluavustuksen myöntämisestä Waronen-Rantamäelle. - Mustasaaren kunta/ympäristöjaoston pöytäkirja Aluehallintovirasto; päätös Petrin Lohen anomuksesta koskien kalankasvatusta Bolstervaretin edustalla sekä kalan talvisäilytystä Tallskäretin edustalla Kristiinankaupungissa. - Vaasan Hallinto-oikeus; päätös koskien Risto Tömisevän ja Eira Pohjolan valitusta ELY-keskuksen poikkeuslupa-asiassa. - Mustasaaren kunta/ Ympäristöjaoston pöytäkirja ELY-keskus; päätös metsäilmoituksesta kiinteistöllä ELY-keskuksen lausunto maa-ainesten ottoalueiden kunnostussuunnitelmasta Tiukan Isomäellä sijaitseville kiinteistöille 2:78, 2:94 ja 2:95. Teknisen johtajan ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

9 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan päätös:

10 Tekninen lautakunta PÄÄTÖS ASIOISTA, JOTKA YLEMPI TOIMIELIN VOI OTTAA KÄSITELTÄ- VIKSEEN (BN/JI) - Teknisen johtajan päätöspöytäkirja Teknisen johtajan päätöspöytäkirja Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, ettei yllä mainittuja asioita oteta käsittelyyn. Teknisen lautakunnan päätös:

11 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA JA PAIKKA VUOSINA (BN/JI) Kristiinankaupungin hallintosäännön 52 :n mukaan lautakunta kokoontuu päättäminään ajankohtina ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että lautakunta pitää varsinaiset kokoukset kuukauden kolmantena keskiviikkona klo Kokouspaikkana on raatihuone. Teknisen lautakunnan päätös:

12 Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU (BN/JI) Kristiinankaupungin hallintosäännön 53 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun mukana. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus. Kutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että 1. kutsu lähetetään kirjallisena postitse tai sähköpostitse, kiireellisissä tapauksissa kutsu voidaan myös toimittaa lähetin välityksellä; 2. kokouskutsu lähetetään postitse kuusi päivää ennen kokousta ja lähetin välityksellä neljä päivää ennen kokousta. Molemmissa tapauksissa kutsumisaikaan luetaan kutsun antamispäivä sekä kokouspäivä; 3. kokouskutsussa mainitaan käsiteltävät asiat ja esityslista oheistetaan kutsuun. Kiireellisissä tapauksissa voidaan asioiden kirjallinen esittely jakaa kokouksessa. Teknisen lautakunnan päätös:

13 Tekninen lautakunta LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN KIELI (BN/JI) Kaupunki on kaksikielinen. Esityslistat ja pöytäkirjat laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Liitteitä ei yleensä käännetä. Asiat esitellään suullisesti molemmilla kielillä. Asiantuntijoiden suulliset lausunnot annetaan molemmilla kielillä. Jäsenten puheenvuorot esitetään jäsenen kielellä ja pyynnöstä ne voidaan kääntää. Äänestysesitykset ja päätökset käännetään. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että yllämainittua menettelyä sovelletaan. Teknisen lautakunnan päätös:

14 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS (BN/JI) Tekninen lautakunta voi päättää, että pöytäkirja tarkastetaan joko määrättynä päivänä, seuraavassa kokouksessa tai sihteerin kutsusta. Lisäksi kiireellisissä asioissa voidaan päätökset tarkastaa välittömästi. Koska pöytäkirjat, jotka sisältävät valituskelpoisia päätöksiä, asetetaan yleisesti nähtäviksi, ja on toivottavaa, että päätökset saavat lainvoiman mahdollisimman pian, tulisi pöytäkirjan tarkastuspäivä lyödä lukkoon. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan seuraavasti; 1) varsinaisen kokouksen pöytäkirja kokousta seuraavana keskiviikkona; 2) ylimääräisen kokouksen pöytäkirja sihteerin kutsusta; sekä 3) kiireellisissä asioissa välittömästi. Teknisen lautakunnan päätös:

15 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ (BN/JI) Teknisen johtajan ehdotus: 1) Varsinaisten kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä kokousta seuraavan viikon perjantaina; sekä 2) ylimääräisten kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä kokousta seuraavan viikon perjantaina. Teknisen lautakunnan päätös:

16 Tekninen lautakunta TIEJAOSTON VALINTA (BN/JI) Tekninen lautakunta valitsee jaostot lautakunnan toimikaudeksi. Jaoston puheenjohtaja valitaan lautakunnan jäsenten keskuudesta. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan lautakunnan jäsenten ja varajäsenten keskuudesta. Jäseniksi ja varajäseniksi voidaan myös valita lautakunnan ulkopuolisia henkilöitä. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1. valita 3 jäsentä ja varajäsentä tiejaostoon, 2. valita jäsenten keskuudesta puheenjohtajan. Teknisen lautakunnan päätös:

17 Tekninen lautakunta KALASTUSJAOSTON VALINTA (BN/JI) Tekninen lautakunta valitsee jaostot lautakunnan toimikaudeksi. Jaoston puheenjohtaja valitaan lautakunnan jäsenten keskuudesta. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan lautakunnan jäsenten sekä varajäsenten keskuudesta. Jäseniksi ja varajäseniksi voidaan myös valita lautakunnan ulkopuolisia henkilöitä. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 3. valita 5 jäsentä ja varajäsentä kalastusjaostoon 4. valita jäsenten keskuudesta puheenjohtajan. Teknisen lautakunnan päätös:

18 Tekninen lautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS LOMA-ASUNNON MUUTTAMISEKSI VAKITUI- SEKSI ASUNNOKSI; RISSANEN TIMO JA GRANNAS-RISSANEN ROSMARIE TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÖS KRISTIINANKAUPUNKI Annettu julkipanon jälkeen Lapväärtintie 163 A Kristiinankaupunki Tekltk 13/ Puh faksi Dnro 226/2012 Asia Poikkeuslupa loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Hakija Rissanen Timo ja Grannas-Rissanen Rosmarie Uudensillantie 11B NÄRPIÖ Hakemus Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: Osoite: Antilantie KRISTIINANKAUPUNKI Rakennushanke ja -toimenpide Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi: 1 Kerrosten lukumäärä: 2 Kerrosala m 2 : 196 Rakennusrajoitus Asemakaavamääräykset - Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoksi kiinteistöllä, joka kaavamääräysten mukaan on RA-aluetta.

19 Tekninen lautakunta Lähtötilanne Rakennettu kiinteistö asemakaava-alueella. Kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa loma-asuntoa varten Loma-asuntoa rakennetaan parhaillaan. Kiinteistöllä ei ole muita rakennuksia. Asemakaavan määräykset ja rakennusoikeus vahvistetun asemakaavan mukaan kiinteistö on merkitty RAalueeksi, loma-asuntojen korttelialueeksi. Kuuleminen Naapureita on kuultu rakennuslupaa ja poikkeuslupaa koskevassa asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta myöntää anotun poikkeusluvan, koska rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia eikä vaikeuta luonnonsuojelua tai rakennetun ympäristön suojelemista. Rakennuksen tulee täyttää SRMK:n asuinrakennukselle asettamat tekniset vaatimukset. Perustelu Rakennus sijaitsee kaavoitetun asuinalueen lähellä ja lähialueella on vakituista asutusta. Kunnallistekniikka on rakennettu. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 mom. 1, 172 ja 173. Teknisen lautakunnan päätös Voimassaoloaika Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista hakijalla tulee olla paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa. Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava tänä aikana.

20 Tekninen lautakunta Muutoksenhaku Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus oheistetaan. Tekninen johtaja Joakim Ingves Valmistelija Ari-Johan Myllyniemi Liitteet Julkisivupiirustukset Asemapiirros Ympäristökartta Jakelu ja maksu Päätös hakijalle Maksu 390 euroa Rissanen Timo ja Grannas-Rissanen Rosmarie Uudensillantie 11B NÄRPIÖ Maksuton jäljennös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Koulukatu 19 PL VAASA Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI

21 Tekninen lautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS PUIDEN KAATAMISTA/HARVENNUSTA VARTEN; HAAJAMO VESA TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÖS KRISTIINANKAUPUNKI Annettu julkipanon Lapväärtintie 163 A jälkeen Kristiinankaupunki Tekltk 14/ Puh faksi Dnro 87/2010 Asia Poikkeuslupahakemus puiden kaatamista/harventamista varten Y k P - alueella. Hakija Vesa Haajamo, Reija ja Heta Östergård Piispankatu 20 b VAASA Hakemus Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: määräosa kiinteistöstä Osoite: Fårskärsskatan Toimenpide: Puiden kaataminen Y k P-alueella: 1 Pinta-ala (ha) n.: 2 Rakennusrajoitus Rantakaavamääräykset - Puiden kaataminen alueella, joka tulee säilyttää luonnontilassa. Lähtötilanne Alue sijaitsee vapaa-ajanasutuksen lähellä ja M-alueella. Lupaa puiden kaatamista varten anotaan Y k P-alueelle. Rantakaavamääräykset

22 Tekninen lautakunta hyväksytyn rantakaavan mukaan alue on Y k P-aluetta, Vapaita alueita, joita tulee säilyttää luonnontilassa kaava-alueen omiin tarpeisiin. Jakokunnalla on kuitenkin oikeus kiinnittää yhteismailla lastialuksia ja tukkilauttoja sekä käyttää lastauspaikkaa kuten aikaisemmin. Alueella, jolle puiden kaatamislupaa anotaan, sijaitsee myös Palloilukenttää (U p ) varten varattu alue. Kuuleminen Naapureita on kuultu ympäristölupaa ja poikkeuslupaa koskevassa asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta myöntää anotun poikkeusluvan, koska toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Perustelu Voimassa oleva rantakaava on vanhentunut. Alueella, jolla puiden kaatamista on suunniteltu, on neljä eri ranta(asema)kaavaa. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä päivätyssä ranta-asemakaavassa Fårskäretin keskiosa on merkitty M-alueeksi, Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Y k P -alue muodostaa maantieteellisesti yhtenäisen alueen lähellä olevan M- alueen kanssa, minkä vuoksi puiden kaataminen ei vaikuta kielteisesti alueen käyttöön. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 mom. 1, 172 ja 173. Teknisen lautakunnan päätös Voimassaoloaika Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista hakijalla tulee olla paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa.

23 Tekninen lautakunta Muutoksenhaku Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava tänä aikana. Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus oheistetaan. Tekninen johtaja Joakim Ingves Valmistelija Ari-Johan Myllyniemi Liitteet Kartta alueesta, joilla puut kaadetaan Ote rantakaavasta ( ) Ote rantayleiskaavasta ( ) Hakkuusuunnitelma Jakelu ja maksu Päätös hakijalle Maksu 390 euroa Vesa Haajamo, Reija ja Heta Östergård Piispankatu 20 b VAASA Maksuton jäljennös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Koulukatu 19 PL VAASA Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI

24 Tekninen lautakunta ANOMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA VARASTORAKENNUKSEN RAKENTAMISTA SEKÄ POIKKEUSLUPAHAKEMUS ALIMMAN RAKENNUS- KORKEUDEN ALITTAMISTA VARTEN; STORA ENSO PACKAGING OY (AJM/JI) Hakija anoo suunnittelutarveratkaisua varastorakennuksen rakentamista varten kiinteistölle Kerrosala on yhteensä 1000 m 2. Hakijalle on myönnetty tilapäinen rakennuslupa mainitulle varastorakennukselle. Tilapäinen rakennuslupa on voimassa Rakennus on toteutettu. Asemakaavamääräykset ja rakennusoikeus Rakennuspaikalle ei ole laadittu asemakaavaa eikä vahvistettu oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Tiukan 2030 osayleiskaavan II luonnoksessa rakennuspaikka on osoitettu TY-alueeksi (liite 1). Rakennuspaikka sijaitsee suunnittelutarvealueella (Kristiinankaupungin rakennusjärjestys 6. luku). Varastorakennus sijaitsee lähempänä kuin 50 metriä rantaviivasta, mikä on ristiriidassa Kristiinankaupungin rakennusjärjestyksen 3.1. luvun kanssa. Varastorakennus on rakennettu n. 20 metriä rantaviivasta. Julkisivu on linjassa suunnitellun V-alueen rajan kanssa (Liite 1). Hakija on perustellut hakemustaan sillä, että varastorakennusta tarvitaan pysyvästi tuotantotoimintaa varten. Naapureita on kuultu suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa koskevassa asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Rakennusvalvonta on saanut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon alimmasta rakennuskorkeudesta. Alin rakennuskorkeus on N60 + 7,90 m (Liite 2). Rakennuspaikka, johon tilapäinen varastorakennus on rakennettu, sijaitsee maanpinnan korkeudella N60 +6,54 m (tarkastettu ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen johtaja ehdotta lausunnoksi, että anottu suunnittelutarveratkaisu sekä poikkeuslupahakemus alimman rakennuskorkeuden alittamisesta myönnetään, koska rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakennuksen rakenteet huomioon ottaen tulevat mahdolliset vauriot, jotka saattavat syntyä äärimmäisissä tulvaolosuhteissa, olemaan pienet. Rakennus on kylmä ja sen kantavat rakenneosat ovat terästä ja katteena käytetään pressupeitettä. Pressumateriaali voidaan kääriä ylös rakennuksen vaurioiden vähentämiseksi. Varastorakennuksella ei ole varsinaista perustaa, vaan se on kiinnitetty maahan teräskiiloilla. Kylmää varastorakennusta käytetään aaltopahvivarastona.

25 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan päätös:

26 Tekninen lautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS TAUKOTUVAN LAAJENTAMISEKSI JA RAKEN- NUKSEN MUUTTAMISEKSI VAPAA-AJANRAKENNUKSEKSI; OHLGREN KAI JA ANNE (AJM/JI) Hakija anoo poikkeuslupaa taukotuvan laajentamiseksi sekä rakennuksen muuttamiseksi loma-asunnoksi kiinteistöllä Lähtötilanne Joen viereisellä rakennuspaikalla on taukotupa (19,0 m 2 ), jolle on myönnetty lupa ja savusauna (10 m 2 ), jolle on myönnetty lupa Rakennuspaikalle on myös rakennettu pienempi varasto (7 m 2 ) ilman lupaa. Rakennusvalvonta on saanut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon alimmasta rakennuskorkeudesta. Alin rakennuskorkeus on N ,10 m (Liite 1). Rakennuspaikka, johon varasto on rakennettu sijaitsee korkeudella N ,05 m ja taukotupa korkeudella N60 +27,98 (tarkastettu ). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon Kai Ohlgrenin hakemuksesta käyttötarkoituksen muuttamisesta ja taukotuvan/saunan laajentamisesta. Poikkeuslupa-asian ratkaiseminen kuuluu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (Liite 2). Alueelle ei ole laadittu kaavaa. Naapureita on kuultu poikkeusluparatkaisua koskevassa asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen johtaja ehdotta lausunnoksi, että anottu lupa myönnetään, koska rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Teknisen lautakunnan päätös:

27 Tekninen lautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMISTA VAR- TEN; ITÄLAAKSO ESA TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÖS KRISTIINANKAUPUNKI Annettu julkipanon jälkeen Lapväärtintie 163 A Kristiinankaupunki Tekltk 17/ Puh faksi Dnro: 237/2012 Asia Poikkeuslupahakemus käyttötarkoituksen muuttamista varten Hakija Itälaakso Esa Kuningattarenkatu KRISTIINANKAUPUNKI Hakemus Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: Osoite: Teollisuuskatu KRISTIINANKAUPUNKI Rakennushanke ja -toimenpide Varastorakennus: 1 Kerrosten lukumäärä: 2 Kerrosala m 2 : 745 Rakennusrajoitus Asemakaavamääräykset - Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen opetustiloiksi TTV 1 - alueella. Lähtötilanne Rakennettu kiinteistö asemakaava-alueella. Kiinteistölle on vuonna 1999 myönnetty rakennuslupa varastorakennusta varten ja vuonna 2004 on myönnetty rakennuslupa varastorakennuksen laajennukselle. Varastora-

28 Tekninen lautakunta kennusta käytetään tällä hetkellä metallialan opetustilana. Alueelle laaditaan parhaillaan asemakaavaa. Asemakaavan määräykset ja rakennusoikeus Ministeriön vahvistaman asemakaavan mukaan kiinteistö on merkitty TTV 1 -alueeksi, yhdistettyjen teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeksi, jossa kullekin tontille saa rakentaa tarpeellinen määrä asuntoja henkilökunnalle, jonka alituinen läsnäolo paikalla on välttämätön. Kuuleminen Naapureita on kuultu rakennuslupaa ja poikkeuslupaa koskevassa asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta myöntää anotun poikkeusluvan, koska rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia eikä vaikeuta luonnonsuojelua tai rakennetun ympäristön suojelemista. Perustelu Rakennuksen nykyistä käyttöä voidaan osittain verrata teollisuustoimintaan. Opetuksen kohderyhmän muodostavat metallialan opiskelijat. Parhaillaan toteutettavassa asemakaavatyössä otetaan huomioon alueen nykyinen toiminta. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 mom. 1, 172 ja 173. Teknisen lautakunnan päätös Voimassaoloaika Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista hakijalla tulee olla paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa. Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava tänä aikana.

29 Tekninen lautakunta Muutoksenhaku Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus oheistetaan. Tekninen johtaja Joakim Ingves Valmistelija Ari-Johan Myllyniemi Liitteet Julkisivupiirustukset Asemapiirros Ympäristökartta Jakelu ja maksu Päätös hakijalle Maksu 390 euroa Itälaakso Esa Kuningattarenkatu KRISTIINANKAUPUNKI Maksuton jäljennös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Koulukatu 19 PL VAASA Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI

30 Tekninen lautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS SAUNAN RAKENTAMISTA VARTEN; MULTIMÄ- KI HANNU JA KÄHKÖNEN KAISA (AJM/JI) Hakija anoo poikkeuslupaa rakentaakseen saunan (10 m 2 ) kiinteistölle Rantayleiskaavan määräykset ja rakennusoikeus Kaupunginvaltuuston hyväksymän rantayleiskaavan mukaan kiinteistöllä ei ole rakennusoikeutta. Hakija ei ole perustellut hakemustaan. Naapureita on kuultu asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen johtaja ehdotta lausunnoksi, että anottu poikkeuslupa myönnetään, koska rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Teknisen lautakunnan päätös:

31 Tekninen lautakunta SUUNNITTELUTARVERATKAISU; SUOMEN HYÖTYTUULI OY TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÖS KRISTIINANKAUPUNKI Annettu julkipanon jälkeen Lapväärtintie 163 A Kristiinankaupunki TL 19 / Puh faksi Diaarinro 178/2012 Asia Hakija Suunnittelutarveratkaisu Suomen Hyötytuuli Radanvarsi 2 PL PORI Hakemus Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: ÅLGARS Koordinaatit ETRS89:n ( ~ WGS84) mukaisesti: T1: 62 18,745 (Lat), 21 35,404 (Lon) T2: 62 18,409 (Lat), 21 35,08 (Lon) T3: 62 18,086 (Lat), 21 34,764 (Lon) T4: 62 17,77 (Lat), 21 34,468 (Lon) T5: 62 17,452 (Lat), 21 34,133 (Lon) Rakennushanke ja -toimenpide Tuulivoimala, kpl: 5 Keskiön korkeus, m: 142,5 Kokonaiskorkeus, m: 199 Roottorin läpimitta, m: 113 Teho/tuulivoimala, MW: 3 Lähtötilanne Alueelle ei ole laadittu kaavaa. Paikka, jota hakemus koskee, on sisällytetty 2. vaihekaavaan (Maakuntakaava) tuulivoimaloille sopivana alueena.

32 Tekninen lautakunta Lausunto ja päätös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus , dnro EPOELY/1375/07.01/2012 (Liite 1) Pääesikunta, , Al19729 (Liite 2) Finavia, , 645/521/2012 (Liite 3) Pohjanmaan museo, (Liite 4) Länsirannikon ympäristöyksikkö, pp.kk.vv (Liite 5) Selvitys Selvitys tuulivoimaloiden rakentamisesta alueelle on laadittu, Kuuleminen Naapureita on kuultu suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa koskevassa asiassa. Asia on kuulutettu Syd-Österbottenissa ja Suupohjan Sanomissa Rakennuspaikalla on sopivalla tavalla ilmoitettu, että asia on pantu vireille siltä osin kuin se koskee suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa. Muistutukset Muistutuksia on saatu (ks. liite Muistutukset ) Vastine Muistutusten johdosta on saatu vastineita (ks. liite Vastineet) Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta myöntää anotun luvan, koska rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Perustelu Ottaen huomioon saadut lausunnot hakemusten mukaisten tuulivoimalaitosten sopivuudesta alueella ei ole olemassa esteitä hakemuksen hyväksymiselle. Lisäksi tuulivoimapuisto on suunniteltu alueelle, joka maakuntakaavan 2. vaihekaavan mukaan soveltuu tuulivoimapuiston sijoituspaikaksi. Kunta voi tehdä asiassa suunnittelutarveratkaisun, koska tuulivoimaloiden määrä on vain 5 kpl ja niiden yhteenlaskettu teho on 15 MW.

33 Tekninen lautakunta Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 mom. 1, 172 ja 173. Teknisen lautakunnan päätös Voimassaoloaika Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista hakijalla tulee olla paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa. Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava tänä aikana. Muutoksenhaku Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus oheistetaan. Tekninen johtaja Joakim Ingves Valmistelija Ari-Johan Myllyniemi Liitteet Asemapiirros Ympäristökartta Jakelu ja maksu Päätös hakijalle Maksu 390 euroa Suomen Hyötytuuli Radanvarsi 2 PL PORI

34 Tekninen lautakunta Maksuton jäljennös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Koulukatu 19 PL VAASA Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI

35 Tekninen lautakunta MAANVUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN (JS/JI) Bengt-Göran Granfors on jättänyt vuokraamansa maa-alueen kaikki maanvuokramaksut maksamatta alkaen. Maksamattomien laskujen (620 /kpl) eräpäivät olivat , , ja Maksukehotuksia on lähetetty , , ja Viimeinen maksukehotus ja ilmoitus vuokrasopimuksen purkamisesta ja saatavan lähettämisestä perintään, jos laskuja ei makseta, lähetettiin Maksamaton summa on yhteensä 2480,00. Bengt-Göran Granfors on siten rikkonut laaditun vuokrasopimuksen 4. kohtaa, minkä seurauksena sopimus voidaan kumota mainitun sopimuksen 13. kohdan sekä maanvuokralain 21 :n 2. kohdan nojalla. Nykyinen sopimus on voimassa saakka. Sopimus käsittää yhteensä 6 lohkoa maatalousmaata, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 22 ha. Alue on ollut vuokrattuna Bengt-Göran Granforsille lähtien. Kiinnostusta maan vuokraamiseen löytyy. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää irtisanoa Bengt-Göran Granforsin kanssa solmitun maanvuokrasopimuksen. Teknisen lautakunnan päätös:

36 Tekninen lautakunta KIINTEISTÖNHOITAJAN PALKKAAMINEN Tekltk 105/ (BN/JI) Tekninen keskus pyytää kaupunginhallitukselta lupaa palkata kiinteistönhoitaja työsopimussuhteeseen Kiinteistöjen tulosyksikköön. Palkkamääräraha on varattu tämän vuoden talousarvioon, joten ylimääräistä määrärahaa ei tarvita. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lupaa kiinteistönhoitajan palkkaamiseen. Tekniska nämndens beslut: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Tekltk 21/ (BN/JI) Tekninen keskus anoo uudelleen kaupunginhallitukselta lupaa palkata kiinteistönhoitaja työsopimussuhteeseen Kiinteistöjen tulosyksikköön. Edellinen anomus käsiteltiin kaupunginhallituksessa , anomus hylättiin vuoden 2013 talousarvion käsittelyä odotellessa. Palkkamääräraha on varattu tämän vuoden talousarvioon, joten ylimääräistä määrärahaa ei tarvita. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää anoa kaupunginhallitukselta lupaa kiinteistönhoitajan palkkaamiseen. Tekniska nämndens beslut:

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.2.2015

Tekninen lautakunta 18.2.2015 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 18.2.2015 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta 18.2.2015 klo. 17.00 Paikka Raatihuoneen istuntosali Asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 7.11.2012

Tekninen lautakunta 7.11.2012 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 7.11.2012 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta 7.11.2012 klo. 17.00 Paikka Raatihuoneen kokoussali Asiat 125 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 20.3.2013

Tekninen lautakunta 20.3.2013 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 20.3.2013 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta 20.3.2013 klo. 17.00 Paikka Raatihuoneen istuntosali Asiat 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 29.4.2015

Tekninen lautakunta 29.4.2015 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 29.4.2015 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Keskiviikko 29.4.2015 klo. 17.00 Paikka Raatihuone Asiat 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.9.2014

Tekninen lautakunta 17.9.2014 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 17.9.2014 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta 17.9.2014 klo 17.00 Paikka Raatihuoneen istuntosali Asiat 89 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 22.3.2011

Tekninen lautakunta 22.3.2011 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 22.3.2011 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta HUOM! Tiistaina 22.3.2011 klo 17.00 Paikka Högåsenin päärakennus/kokoushuone III

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 11.12.2014

Tekninen lautakunta 11.12.2014 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 11.12.2014 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Paikka 11.12.2014 klo. 16.00 HUOM! Pärus café, Lapväärtintie 1227, Perus Asiat

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.6.2012

Tekninen lautakunta 19.6.2012 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 19.6.2012 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Tiistaina 19.6.2012 klo. 17.00 Paikka Kesäravintola Pavis, HUOM! Asiat 65 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 15.8.2012

Tekninen lautakunta 15.8.2012 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 15.8.2012 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Keskiviikko 15.8.2012 klo. 17.00 Paikka Raatihuoneen kokoussali Asiat 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.3.2015

Tekninen lautakunta 17.3.2015 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 17.3.2015 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Huom! Tiistai 17.3.2015 klo 17.00 Paikka Raatihuoneen kokoussali Asiat 16 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 22.6.2011 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Keskiviikkona 22.6.2011 klo. 17.00 Paikka Högåsenin päärakennus, ATK-sali II krs

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 Maisematyöluvat KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 130 Lupamenettelyn perusteet Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Maisematyölupa

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT 1 KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 30.9.2015 71 Voimassa 23.10.2015 alkaen.

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala Suunnittelutarveratkaisu- OULUN SEUDUN RAKENNUSVALVONNAT hakemus Hailuoto Haukipudas Kempele Kiimiki Liminka (MRL 137 ) Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 16

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 887/10.03.00.03/2016 77 Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Rakennustarkastaja Petri Ojanen 9.11.2016: Raision

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 102

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 102 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 102 AIKA 20.08.2015 klo 17:00-18:05 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 104 52 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2 Rakennusvalvonta Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI puh.0400 649495, 0400 649503, 040 7549690 tai 0400 115162 PURKAMISILMOITUS PURKAMISLUPAHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN HAKIJA Nimi Osoite Sähköpostiosoite Puhelin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2015 ASIA Rakentamisen poikkeuslupa HAKIJA HAKEMUS Tuominen Jani Rengintie 4 33470 Ylöjärvi Rakennuspaikan osoite: Paarlammintie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 3

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 3 Rakennuslautakunta 17.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2017 Kokousaika Tiistai 17.1.2017 klo 15.00 15:30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

25. helmikuuta 2013 (tielautakunnan toimituksen jälkeen) Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto läsnä poissa. Jutta Kivikallio Pekka Raitanen

25. helmikuuta 2013 (tielautakunnan toimituksen jälkeen) Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto läsnä poissa. Jutta Kivikallio Pekka Raitanen KOSKEN TL RAKENNUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 1-2013 Aika: 25. helmikuuta 2013 (tielautakunnan toimituksen jälkeen) Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto läsnä poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Pekka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot