Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 20.2.2013"

Transkriptio

1 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta Esityslista

2 KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Paikka Keskiviikkona klo Huom! Raatihuone, istuntosali Asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 6 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 7 4 ILMOITUSASIAT 8 5 PÄÄTÖS ASIOISTA, JOTKA YLEMPI TOIMIELIN VOI OTTAA KÄSITELTÄVIKSEEN 10 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA JA PAIKKA VUOSINA KOKOUSKUTSU 12 8 LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN KIELI 13 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ TIEJAOSTON VALINTA KALASTUSJAOSTON VALINTA POIKKEUSLUPAHAKEMUS LOMA-ASUNNON MUUTTAMISEKSI VAKITUISEKSI ASUNNOKSI; RISSANEN TIMO JA GRANNAS-RISSANEN ROSMARIE POIKKEUSLUPAHAKEMUS PUIDEN KAATAMISTA/HARVENNUSTA VARTEN; HAAJAMO VESA ANOMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA VARASTORAKENNUKSEN RAKENTAMISTA SEKÄ POIKKEUSLUPAHAKEMUS ALIMMAN RAKENNUSKORKEUDEN ALITTAMISTA VARTEN; STORA ENSO PACKAGING OY POIKKEUSLUPAHAKEMUS TAUKOTUVAN LAAJENTAMISEKSI JA RAKENNUKSEN MUUTTAMISEKSI VAPAA-AJANRAKENNUKSEKSI; OHLGREN KAI JA ANNE 26

3 KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta 17 POIKKEUSLUPAHAKEMUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMISTA VARTEN; ITÄLAAKSO ESA POIKKEUSLUPAHAKEMUS SAUNAN RAKENTAMISTA VARTEN; MULTIMÄKI HANNU JA KÄHKÖNEN KAISA SUUNNITTELUTARVERATKAISU; SUOMEN HYÖTYTUULI OY MAANVUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN KIINTEISTÖNHOITAJAN PALKKAAMINEN HAKMEUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAATIMISESTA SKAFTUNGISSA SIJAISTEVALLE RANTA-ALUEELLE / SANDSKÄRET RNRO ; KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTIÖISSÄ, YHDISTYKSISSÄ JA MUISSA YHTEISÖISSÄ TEKNISEN SEKTORIN JA TUNTIPALKKAISTEN PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ ALKAEN MITTAUSTOIMINNAN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUSTAKSAN TARKISTAMINEN KORTTELIN 306 TONTTIJAKO KORTTELIN 1099 TONTTIJAKO KORTTELIN 2901 TONTTIJAKO KORTTELIN 2902 TONTTIJAKO KORTTELIN 2903 TONTTIJAKO KORTTELIN 2904 TONTTIJAKO VUODEN 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN AROCK AY; ANOMUS MAA-AINESLUVASTA KRISTIINANKAUPUNGILLE OSOITETTU KORVAUSVAATIMUS LAUSUNNON ANTAMINEN AVAIN PALVELUKODIT OY:N KORKOTUKILAINAHAKEMUKSESTA IKÄIHMISTEN HOIVAKODIN RAKENTAMISTA VARTEN LAUSUNTO KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ESITETYSTÄ KUNNALLISVALITUKSESTA DIAARINUMERO 3887/1/12 58

4 KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta 38 ITÄLAAKSO ESA; RAKENNUSLUPAHAKEMUS VARASTON LAAJENTAMISTA VARTEN ITÄLAAKSO ESA; RAKENNUSLUPAHAKEMUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMISTA VARTEN/OPETUSTILAT BOTNIA BOLT OY; RAKENNUSLUPAHAKEMUS VARASTON LAAJENTAMISTA VARTEN SUOMEN HYÖTYTUULI OY; RAKENNUSLUPA TUULIVOIMALAA T1, 3 MW VARTEN SUOMEN HYÖTYTUULI OY; RAKENNUSLUPAHAKEMUS TUULIVOIMALAA T2, 3 MW, VARTEN SUOMEN HYÖTYTUULI OY; RAKENNUSLUPAHAKEMUS TUULIVOIMALAA T3, 3 MW, VARTEN SUOMEN HYÖTYTUULI OY; RAKENNUSLUPAHAKEMUS TUULIVOIMALAA T4, 3 MW, VARTEN SUOMEN HYÖTYTUULI OY; RAKENNUSLUPAHAKEMUS TUULIVOIMALAA T5, 3 MW, VARTEN TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT 77 Per-Erik Englund, puh. johtaja

5 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös:

6 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona Teknisen lautakunnan päätös:

7 Tekninen lautakunta ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan esitetyn muotoisena. Teknisen lautakunnan päätös:

8 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT (BN/JI) - Teknisen johtajan päätökset Teknisen johtajan päätökset Tierakennusmestarin päätökset Tierakennusmestarin päätökset Maanmittausinsinöörin päätös Rakennustarkastajan päätökset , Ilmoitus, rakennustarkastajan päätökset Tilasto; myönnetyt rakennusluvat, toimenpideluvat ja ilmoitukset vuonna Pohjanmaan syyttäjänvirasto/vaasan yksikkö; päätös syyttämättä jättämisestä ELY-keskus; päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta kiinteistöllä Fjärdsgrund , Kristiinankaupunki. - ELY-keskus; lausunto Suomen Hyötytuuli Oy:lle ympäristövaikutusten arvioinnista (Peninkylän alue) - Aluehallintovirasto; päätös akuuttiosaston avustusanomuksen hylkäämisestä. - Aluehallintovirasto; päätös L & M -rivitaloa/dementiakotia koskevan avustusanomuksen hylkäämisestä. - ELY-keskus; päätös metsäilmoituksesta kiinteistöllä , Härkmeri. - ELY-keskus; päätös metsäilmoituksesta kiinteistöllä , Härkmeri. - Aluehallintovirasto/Länsi- ja Sisä-Suomi; päätös luvan voimassaoloajan pidentämisestä. Lupa koskee johtojen ja kuitukaapelin vetämistä Pohjoislahden alitse. - Vaasan Hallinto-oikeus; päätös Hämeenkorpi Terhon valituksesta koskien myönnettyä maa-aineslupaa. - ELY-keskus; päätös rakennussuojeluavustuksen myöntämisestä Waronen-Rantamäelle. - Mustasaaren kunta/ympäristöjaoston pöytäkirja Aluehallintovirasto; päätös Petrin Lohen anomuksesta koskien kalankasvatusta Bolstervaretin edustalla sekä kalan talvisäilytystä Tallskäretin edustalla Kristiinankaupungissa. - Vaasan Hallinto-oikeus; päätös koskien Risto Tömisevän ja Eira Pohjolan valitusta ELY-keskuksen poikkeuslupa-asiassa. - Mustasaaren kunta/ Ympäristöjaoston pöytäkirja ELY-keskus; päätös metsäilmoituksesta kiinteistöllä ELY-keskuksen lausunto maa-ainesten ottoalueiden kunnostussuunnitelmasta Tiukan Isomäellä sijaitseville kiinteistöille 2:78, 2:94 ja 2:95. Teknisen johtajan ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

9 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan päätös:

10 Tekninen lautakunta PÄÄTÖS ASIOISTA, JOTKA YLEMPI TOIMIELIN VOI OTTAA KÄSITELTÄ- VIKSEEN (BN/JI) - Teknisen johtajan päätöspöytäkirja Teknisen johtajan päätöspöytäkirja Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja Tierakennusmestarin päätöspöytäkirja Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, ettei yllä mainittuja asioita oteta käsittelyyn. Teknisen lautakunnan päätös:

11 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA JA PAIKKA VUOSINA (BN/JI) Kristiinankaupungin hallintosäännön 52 :n mukaan lautakunta kokoontuu päättäminään ajankohtina ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että lautakunta pitää varsinaiset kokoukset kuukauden kolmantena keskiviikkona klo Kokouspaikkana on raatihuone. Teknisen lautakunnan päätös:

12 Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU (BN/JI) Kristiinankaupungin hallintosäännön 53 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun mukana. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus. Kutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että 1. kutsu lähetetään kirjallisena postitse tai sähköpostitse, kiireellisissä tapauksissa kutsu voidaan myös toimittaa lähetin välityksellä; 2. kokouskutsu lähetetään postitse kuusi päivää ennen kokousta ja lähetin välityksellä neljä päivää ennen kokousta. Molemmissa tapauksissa kutsumisaikaan luetaan kutsun antamispäivä sekä kokouspäivä; 3. kokouskutsussa mainitaan käsiteltävät asiat ja esityslista oheistetaan kutsuun. Kiireellisissä tapauksissa voidaan asioiden kirjallinen esittely jakaa kokouksessa. Teknisen lautakunnan päätös:

13 Tekninen lautakunta LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN KIELI (BN/JI) Kaupunki on kaksikielinen. Esityslistat ja pöytäkirjat laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Liitteitä ei yleensä käännetä. Asiat esitellään suullisesti molemmilla kielillä. Asiantuntijoiden suulliset lausunnot annetaan molemmilla kielillä. Jäsenten puheenvuorot esitetään jäsenen kielellä ja pyynnöstä ne voidaan kääntää. Äänestysesitykset ja päätökset käännetään. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että yllämainittua menettelyä sovelletaan. Teknisen lautakunnan päätös:

14 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS (BN/JI) Tekninen lautakunta voi päättää, että pöytäkirja tarkastetaan joko määrättynä päivänä, seuraavassa kokouksessa tai sihteerin kutsusta. Lisäksi kiireellisissä asioissa voidaan päätökset tarkastaa välittömästi. Koska pöytäkirjat, jotka sisältävät valituskelpoisia päätöksiä, asetetaan yleisesti nähtäviksi, ja on toivottavaa, että päätökset saavat lainvoiman mahdollisimman pian, tulisi pöytäkirjan tarkastuspäivä lyödä lukkoon. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan seuraavasti; 1) varsinaisen kokouksen pöytäkirja kokousta seuraavana keskiviikkona; 2) ylimääräisen kokouksen pöytäkirja sihteerin kutsusta; sekä 3) kiireellisissä asioissa välittömästi. Teknisen lautakunnan päätös:

15 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ (BN/JI) Teknisen johtajan ehdotus: 1) Varsinaisten kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä kokousta seuraavan viikon perjantaina; sekä 2) ylimääräisten kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä kokousta seuraavan viikon perjantaina. Teknisen lautakunnan päätös:

16 Tekninen lautakunta TIEJAOSTON VALINTA (BN/JI) Tekninen lautakunta valitsee jaostot lautakunnan toimikaudeksi. Jaoston puheenjohtaja valitaan lautakunnan jäsenten keskuudesta. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan lautakunnan jäsenten ja varajäsenten keskuudesta. Jäseniksi ja varajäseniksi voidaan myös valita lautakunnan ulkopuolisia henkilöitä. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1. valita 3 jäsentä ja varajäsentä tiejaostoon, 2. valita jäsenten keskuudesta puheenjohtajan. Teknisen lautakunnan päätös:

17 Tekninen lautakunta KALASTUSJAOSTON VALINTA (BN/JI) Tekninen lautakunta valitsee jaostot lautakunnan toimikaudeksi. Jaoston puheenjohtaja valitaan lautakunnan jäsenten keskuudesta. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan lautakunnan jäsenten sekä varajäsenten keskuudesta. Jäseniksi ja varajäseniksi voidaan myös valita lautakunnan ulkopuolisia henkilöitä. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 3. valita 5 jäsentä ja varajäsentä kalastusjaostoon 4. valita jäsenten keskuudesta puheenjohtajan. Teknisen lautakunnan päätös:

18 Tekninen lautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS LOMA-ASUNNON MUUTTAMISEKSI VAKITUI- SEKSI ASUNNOKSI; RISSANEN TIMO JA GRANNAS-RISSANEN ROSMARIE TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÖS KRISTIINANKAUPUNKI Annettu julkipanon jälkeen Lapväärtintie 163 A Kristiinankaupunki Tekltk 13/ Puh faksi Dnro 226/2012 Asia Poikkeuslupa loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Hakija Rissanen Timo ja Grannas-Rissanen Rosmarie Uudensillantie 11B NÄRPIÖ Hakemus Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: Osoite: Antilantie KRISTIINANKAUPUNKI Rakennushanke ja -toimenpide Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi: 1 Kerrosten lukumäärä: 2 Kerrosala m 2 : 196 Rakennusrajoitus Asemakaavamääräykset - Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoksi kiinteistöllä, joka kaavamääräysten mukaan on RA-aluetta.

19 Tekninen lautakunta Lähtötilanne Rakennettu kiinteistö asemakaava-alueella. Kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa loma-asuntoa varten Loma-asuntoa rakennetaan parhaillaan. Kiinteistöllä ei ole muita rakennuksia. Asemakaavan määräykset ja rakennusoikeus vahvistetun asemakaavan mukaan kiinteistö on merkitty RAalueeksi, loma-asuntojen korttelialueeksi. Kuuleminen Naapureita on kuultu rakennuslupaa ja poikkeuslupaa koskevassa asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta myöntää anotun poikkeusluvan, koska rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia eikä vaikeuta luonnonsuojelua tai rakennetun ympäristön suojelemista. Rakennuksen tulee täyttää SRMK:n asuinrakennukselle asettamat tekniset vaatimukset. Perustelu Rakennus sijaitsee kaavoitetun asuinalueen lähellä ja lähialueella on vakituista asutusta. Kunnallistekniikka on rakennettu. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 mom. 1, 172 ja 173. Teknisen lautakunnan päätös Voimassaoloaika Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista hakijalla tulee olla paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa. Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava tänä aikana.

20 Tekninen lautakunta Muutoksenhaku Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus oheistetaan. Tekninen johtaja Joakim Ingves Valmistelija Ari-Johan Myllyniemi Liitteet Julkisivupiirustukset Asemapiirros Ympäristökartta Jakelu ja maksu Päätös hakijalle Maksu 390 euroa Rissanen Timo ja Grannas-Rissanen Rosmarie Uudensillantie 11B NÄRPIÖ Maksuton jäljennös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Koulukatu 19 PL VAASA Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI

21 Tekninen lautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS PUIDEN KAATAMISTA/HARVENNUSTA VARTEN; HAAJAMO VESA TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÖS KRISTIINANKAUPUNKI Annettu julkipanon Lapväärtintie 163 A jälkeen Kristiinankaupunki Tekltk 14/ Puh faksi Dnro 87/2010 Asia Poikkeuslupahakemus puiden kaatamista/harventamista varten Y k P - alueella. Hakija Vesa Haajamo, Reija ja Heta Östergård Piispankatu 20 b VAASA Hakemus Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: määräosa kiinteistöstä Osoite: Fårskärsskatan Toimenpide: Puiden kaataminen Y k P-alueella: 1 Pinta-ala (ha) n.: 2 Rakennusrajoitus Rantakaavamääräykset - Puiden kaataminen alueella, joka tulee säilyttää luonnontilassa. Lähtötilanne Alue sijaitsee vapaa-ajanasutuksen lähellä ja M-alueella. Lupaa puiden kaatamista varten anotaan Y k P-alueelle. Rantakaavamääräykset

22 Tekninen lautakunta hyväksytyn rantakaavan mukaan alue on Y k P-aluetta, Vapaita alueita, joita tulee säilyttää luonnontilassa kaava-alueen omiin tarpeisiin. Jakokunnalla on kuitenkin oikeus kiinnittää yhteismailla lastialuksia ja tukkilauttoja sekä käyttää lastauspaikkaa kuten aikaisemmin. Alueella, jolle puiden kaatamislupaa anotaan, sijaitsee myös Palloilukenttää (U p ) varten varattu alue. Kuuleminen Naapureita on kuultu ympäristölupaa ja poikkeuslupaa koskevassa asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta myöntää anotun poikkeusluvan, koska toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Perustelu Voimassa oleva rantakaava on vanhentunut. Alueella, jolla puiden kaatamista on suunniteltu, on neljä eri ranta(asema)kaavaa. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä päivätyssä ranta-asemakaavassa Fårskäretin keskiosa on merkitty M-alueeksi, Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Y k P -alue muodostaa maantieteellisesti yhtenäisen alueen lähellä olevan M- alueen kanssa, minkä vuoksi puiden kaataminen ei vaikuta kielteisesti alueen käyttöön. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 mom. 1, 172 ja 173. Teknisen lautakunnan päätös Voimassaoloaika Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista hakijalla tulee olla paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa.

23 Tekninen lautakunta Muutoksenhaku Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava tänä aikana. Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus oheistetaan. Tekninen johtaja Joakim Ingves Valmistelija Ari-Johan Myllyniemi Liitteet Kartta alueesta, joilla puut kaadetaan Ote rantakaavasta ( ) Ote rantayleiskaavasta ( ) Hakkuusuunnitelma Jakelu ja maksu Päätös hakijalle Maksu 390 euroa Vesa Haajamo, Reija ja Heta Östergård Piispankatu 20 b VAASA Maksuton jäljennös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Koulukatu 19 PL VAASA Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI

24 Tekninen lautakunta ANOMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA VARASTORAKENNUKSEN RAKENTAMISTA SEKÄ POIKKEUSLUPAHAKEMUS ALIMMAN RAKENNUS- KORKEUDEN ALITTAMISTA VARTEN; STORA ENSO PACKAGING OY (AJM/JI) Hakija anoo suunnittelutarveratkaisua varastorakennuksen rakentamista varten kiinteistölle Kerrosala on yhteensä 1000 m 2. Hakijalle on myönnetty tilapäinen rakennuslupa mainitulle varastorakennukselle. Tilapäinen rakennuslupa on voimassa Rakennus on toteutettu. Asemakaavamääräykset ja rakennusoikeus Rakennuspaikalle ei ole laadittu asemakaavaa eikä vahvistettu oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Tiukan 2030 osayleiskaavan II luonnoksessa rakennuspaikka on osoitettu TY-alueeksi (liite 1). Rakennuspaikka sijaitsee suunnittelutarvealueella (Kristiinankaupungin rakennusjärjestys 6. luku). Varastorakennus sijaitsee lähempänä kuin 50 metriä rantaviivasta, mikä on ristiriidassa Kristiinankaupungin rakennusjärjestyksen 3.1. luvun kanssa. Varastorakennus on rakennettu n. 20 metriä rantaviivasta. Julkisivu on linjassa suunnitellun V-alueen rajan kanssa (Liite 1). Hakija on perustellut hakemustaan sillä, että varastorakennusta tarvitaan pysyvästi tuotantotoimintaa varten. Naapureita on kuultu suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa koskevassa asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Rakennusvalvonta on saanut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon alimmasta rakennuskorkeudesta. Alin rakennuskorkeus on N60 + 7,90 m (Liite 2). Rakennuspaikka, johon tilapäinen varastorakennus on rakennettu, sijaitsee maanpinnan korkeudella N60 +6,54 m (tarkastettu ). Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen johtaja ehdotta lausunnoksi, että anottu suunnittelutarveratkaisu sekä poikkeuslupahakemus alimman rakennuskorkeuden alittamisesta myönnetään, koska rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakennuksen rakenteet huomioon ottaen tulevat mahdolliset vauriot, jotka saattavat syntyä äärimmäisissä tulvaolosuhteissa, olemaan pienet. Rakennus on kylmä ja sen kantavat rakenneosat ovat terästä ja katteena käytetään pressupeitettä. Pressumateriaali voidaan kääriä ylös rakennuksen vaurioiden vähentämiseksi. Varastorakennuksella ei ole varsinaista perustaa, vaan se on kiinnitetty maahan teräskiiloilla. Kylmää varastorakennusta käytetään aaltopahvivarastona.

25 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan päätös:

26 Tekninen lautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS TAUKOTUVAN LAAJENTAMISEKSI JA RAKEN- NUKSEN MUUTTAMISEKSI VAPAA-AJANRAKENNUKSEKSI; OHLGREN KAI JA ANNE (AJM/JI) Hakija anoo poikkeuslupaa taukotuvan laajentamiseksi sekä rakennuksen muuttamiseksi loma-asunnoksi kiinteistöllä Lähtötilanne Joen viereisellä rakennuspaikalla on taukotupa (19,0 m 2 ), jolle on myönnetty lupa ja savusauna (10 m 2 ), jolle on myönnetty lupa Rakennuspaikalle on myös rakennettu pienempi varasto (7 m 2 ) ilman lupaa. Rakennusvalvonta on saanut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon alimmasta rakennuskorkeudesta. Alin rakennuskorkeus on N ,10 m (Liite 1). Rakennuspaikka, johon varasto on rakennettu sijaitsee korkeudella N ,05 m ja taukotupa korkeudella N60 +27,98 (tarkastettu ). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon Kai Ohlgrenin hakemuksesta käyttötarkoituksen muuttamisesta ja taukotuvan/saunan laajentamisesta. Poikkeuslupa-asian ratkaiseminen kuuluu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (Liite 2). Alueelle ei ole laadittu kaavaa. Naapureita on kuultu poikkeusluparatkaisua koskevassa asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen johtaja ehdotta lausunnoksi, että anottu lupa myönnetään, koska rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Teknisen lautakunnan päätös:

27 Tekninen lautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMISTA VAR- TEN; ITÄLAAKSO ESA TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÖS KRISTIINANKAUPUNKI Annettu julkipanon jälkeen Lapväärtintie 163 A Kristiinankaupunki Tekltk 17/ Puh faksi Dnro: 237/2012 Asia Poikkeuslupahakemus käyttötarkoituksen muuttamista varten Hakija Itälaakso Esa Kuningattarenkatu KRISTIINANKAUPUNKI Hakemus Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: Osoite: Teollisuuskatu KRISTIINANKAUPUNKI Rakennushanke ja -toimenpide Varastorakennus: 1 Kerrosten lukumäärä: 2 Kerrosala m 2 : 745 Rakennusrajoitus Asemakaavamääräykset - Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen opetustiloiksi TTV 1 - alueella. Lähtötilanne Rakennettu kiinteistö asemakaava-alueella. Kiinteistölle on vuonna 1999 myönnetty rakennuslupa varastorakennusta varten ja vuonna 2004 on myönnetty rakennuslupa varastorakennuksen laajennukselle. Varastora-

28 Tekninen lautakunta kennusta käytetään tällä hetkellä metallialan opetustilana. Alueelle laaditaan parhaillaan asemakaavaa. Asemakaavan määräykset ja rakennusoikeus Ministeriön vahvistaman asemakaavan mukaan kiinteistö on merkitty TTV 1 -alueeksi, yhdistettyjen teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeksi, jossa kullekin tontille saa rakentaa tarpeellinen määrä asuntoja henkilökunnalle, jonka alituinen läsnäolo paikalla on välttämätön. Kuuleminen Naapureita on kuultu rakennuslupaa ja poikkeuslupaa koskevassa asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta myöntää anotun poikkeusluvan, koska rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia eikä vaikeuta luonnonsuojelua tai rakennetun ympäristön suojelemista. Perustelu Rakennuksen nykyistä käyttöä voidaan osittain verrata teollisuustoimintaan. Opetuksen kohderyhmän muodostavat metallialan opiskelijat. Parhaillaan toteutettavassa asemakaavatyössä otetaan huomioon alueen nykyinen toiminta. Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 mom. 1, 172 ja 173. Teknisen lautakunnan päätös Voimassaoloaika Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista hakijalla tulee olla paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa. Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava tänä aikana.

29 Tekninen lautakunta Muutoksenhaku Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus oheistetaan. Tekninen johtaja Joakim Ingves Valmistelija Ari-Johan Myllyniemi Liitteet Julkisivupiirustukset Asemapiirros Ympäristökartta Jakelu ja maksu Päätös hakijalle Maksu 390 euroa Itälaakso Esa Kuningattarenkatu KRISTIINANKAUPUNKI Maksuton jäljennös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Koulukatu 19 PL VAASA Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI

30 Tekninen lautakunta POIKKEUSLUPAHAKEMUS SAUNAN RAKENTAMISTA VARTEN; MULTIMÄ- KI HANNU JA KÄHKÖNEN KAISA (AJM/JI) Hakija anoo poikkeuslupaa rakentaakseen saunan (10 m 2 ) kiinteistölle Rantayleiskaavan määräykset ja rakennusoikeus Kaupunginvaltuuston hyväksymän rantayleiskaavan mukaan kiinteistöllä ei ole rakennusoikeutta. Hakija ei ole perustellut hakemustaan. Naapureita on kuultu asiassa. Muistutuksia ei ole jätetty. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen johtaja ehdotta lausunnoksi, että anottu poikkeuslupa myönnetään, koska rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Teknisen lautakunnan päätös:

31 Tekninen lautakunta SUUNNITTELUTARVERATKAISU; SUOMEN HYÖTYTUULI OY TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÖS KRISTIINANKAUPUNKI Annettu julkipanon jälkeen Lapväärtintie 163 A Kristiinankaupunki TL 19 / Puh faksi Diaarinro 178/2012 Asia Hakija Suunnittelutarveratkaisu Suomen Hyötytuuli Radanvarsi 2 PL PORI Hakemus Rakennuspaikka Kiinteistötunnus: ÅLGARS Koordinaatit ETRS89:n ( ~ WGS84) mukaisesti: T1: 62 18,745 (Lat), 21 35,404 (Lon) T2: 62 18,409 (Lat), 21 35,08 (Lon) T3: 62 18,086 (Lat), 21 34,764 (Lon) T4: 62 17,77 (Lat), 21 34,468 (Lon) T5: 62 17,452 (Lat), 21 34,133 (Lon) Rakennushanke ja -toimenpide Tuulivoimala, kpl: 5 Keskiön korkeus, m: 142,5 Kokonaiskorkeus, m: 199 Roottorin läpimitta, m: 113 Teho/tuulivoimala, MW: 3 Lähtötilanne Alueelle ei ole laadittu kaavaa. Paikka, jota hakemus koskee, on sisällytetty 2. vaihekaavaan (Maakuntakaava) tuulivoimaloille sopivana alueena.

32 Tekninen lautakunta Lausunto ja päätös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus , dnro EPOELY/1375/07.01/2012 (Liite 1) Pääesikunta, , Al19729 (Liite 2) Finavia, , 645/521/2012 (Liite 3) Pohjanmaan museo, (Liite 4) Länsirannikon ympäristöyksikkö, pp.kk.vv (Liite 5) Selvitys Selvitys tuulivoimaloiden rakentamisesta alueelle on laadittu, Kuuleminen Naapureita on kuultu suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa koskevassa asiassa. Asia on kuulutettu Syd-Österbottenissa ja Suupohjan Sanomissa Rakennuspaikalla on sopivalla tavalla ilmoitettu, että asia on pantu vireille siltä osin kuin se koskee suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa. Muistutukset Muistutuksia on saatu (ks. liite Muistutukset ) Vastine Muistutusten johdosta on saatu vastineita (ks. liite Vastineet) Teknisen johtajan ehdotus Tekninen lautakunta myöntää anotun luvan, koska rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestelylle eikä aiheuta haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Perustelu Ottaen huomioon saadut lausunnot hakemusten mukaisten tuulivoimalaitosten sopivuudesta alueella ei ole olemassa esteitä hakemuksen hyväksymiselle. Lisäksi tuulivoimapuisto on suunniteltu alueelle, joka maakuntakaavan 2. vaihekaavan mukaan soveltuu tuulivoimapuiston sijoituspaikaksi. Kunta voi tehdä asiassa suunnittelutarveratkaisun, koska tuulivoimaloiden määrä on vain 5 kpl ja niiden yhteenlaskettu teho on 15 MW.

33 Tekninen lautakunta Sovelletut lainkohdat Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 mom. 1, 172 ja 173. Teknisen lautakunnan päätös Voimassaoloaika Ennen minkäänlaisen rakennustoimenpiteen aloittamista hakijalla tulee olla paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä rakennuslupa. Tämä lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä. Rakennuslupa on haettava tänä aikana. Muutoksenhaku Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus oheistetaan. Tekninen johtaja Joakim Ingves Valmistelija Ari-Johan Myllyniemi Liitteet Asemapiirros Ympäristökartta Jakelu ja maksu Päätös hakijalle Maksu 390 euroa Suomen Hyötytuuli Radanvarsi 2 PL PORI

34 Tekninen lautakunta Maksuton jäljennös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Koulukatu 19 PL VAASA Kristiinankaupungin rakennusvalvontatoimisto Lapväärtintie 163 A KRISTIINANKAUPUNKI

35 Tekninen lautakunta MAANVUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN (JS/JI) Bengt-Göran Granfors on jättänyt vuokraamansa maa-alueen kaikki maanvuokramaksut maksamatta alkaen. Maksamattomien laskujen (620 /kpl) eräpäivät olivat , , ja Maksukehotuksia on lähetetty , , ja Viimeinen maksukehotus ja ilmoitus vuokrasopimuksen purkamisesta ja saatavan lähettämisestä perintään, jos laskuja ei makseta, lähetettiin Maksamaton summa on yhteensä 2480,00. Bengt-Göran Granfors on siten rikkonut laaditun vuokrasopimuksen 4. kohtaa, minkä seurauksena sopimus voidaan kumota mainitun sopimuksen 13. kohdan sekä maanvuokralain 21 :n 2. kohdan nojalla. Nykyinen sopimus on voimassa saakka. Sopimus käsittää yhteensä 6 lohkoa maatalousmaata, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 22 ha. Alue on ollut vuokrattuna Bengt-Göran Granforsille lähtien. Kiinnostusta maan vuokraamiseen löytyy. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää irtisanoa Bengt-Göran Granforsin kanssa solmitun maanvuokrasopimuksen. Teknisen lautakunnan päätös:

36 Tekninen lautakunta KIINTEISTÖNHOITAJAN PALKKAAMINEN Tekltk 105/ (BN/JI) Tekninen keskus pyytää kaupunginhallitukselta lupaa palkata kiinteistönhoitaja työsopimussuhteeseen Kiinteistöjen tulosyksikköön. Palkkamääräraha on varattu tämän vuoden talousarvioon, joten ylimääräistä määrärahaa ei tarvita. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lupaa kiinteistönhoitajan palkkaamiseen. Tekniska nämndens beslut: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Tekltk 21/ (BN/JI) Tekninen keskus anoo uudelleen kaupunginhallitukselta lupaa palkata kiinteistönhoitaja työsopimussuhteeseen Kiinteistöjen tulosyksikköön. Edellinen anomus käsiteltiin kaupunginhallituksessa , anomus hylättiin vuoden 2013 talousarvion käsittelyä odotellessa. Palkkamääräraha on varattu tämän vuoden talousarvioon, joten ylimääräistä määrärahaa ei tarvita. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää anoa kaupunginhallitukselta lupaa kiinteistönhoitajan palkkaamiseen. Tekniska nämndens beslut:

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 16.2.2011

Tekninen lautakunta 16.2.2011 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 16.2.2011 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Keskiviikkona 16.2.2011 klo. 17.00 Paikka Högåsenin päärak./kokoushuone, III krs

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Torstai 04.06.2015 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. - Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa - Keskikorpi

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Ympäristölautakunta 30.10.2014 Kokoustiedot Aika 30.10.2014 Torstai klo 15.15-18.00 Paikka Lisätietoja Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 165 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 166 Työjärjestyksen hyväksyminen 167 Urmaslahden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

46 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 104 47 YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA 107 48 VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

46 RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 104 47 YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA 107 48 VASTINE KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEHDYSTÄ VALITUKSESTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 88 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 37 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 90 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 91 39

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot