Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä kysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2012 -kysely"

Transkriptio

1 Yritysten rakenteet Tiede, teknologia ja tietoyhtskunta TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaan salassapidettäviä Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä kysely Jättämänne vastauksen tulee koskea ohsta yritystä. Konsernit vastaavat yrityskohtaisesti, koko konsernia koskien. Tässä tutkimuksessa kerätään tietoja yritysten tietotekniikan käytöstä ja sähköisestä kaupasta. Kysely koskee jokaista sen saanutta yritystä, riippumatta tietotekniikan käytön laajuudesta tai sähköisen kaupan käytöstä. Ohjta Kysely on lähetetty hyvin erikokoisille yrityksille ja erilaisille toimialoille. Kaikki kysymykset vät siksi kosketa samalla tavoin kaikkia yrityksiä. Vastatkaa kuitenkin aina kysymysten antamien vaihtoehtojen mukaisesti. Tällöin tdät myös ohjataan tarpeettomien kysymysten yli. Vastauksenne tulee koskea yllä mainittua yritystä. Konsernit saattavat saada usta lomakkta konsernin eri yrityksiä koskien. Vastaukset tulee antaa jokaiselta yritykseltä erikseen. Olkaa hyvä ja noudattakaa myös seuraavia ohjta: Vastatkaa jokaiseen kysymykseen, älkää jättäkö mitään kysymystä kokonaan tyhjäksi. Kyllä/kysymyksissä vastatkaa jokaiseen kohtaan joko tai. Usssa kysymyksissä tdät voidaan kuitenkin vastauksenne perusteella ohjata seuraavien kysymysten yli, joihin tarvitse vastata. Täyttäkää myös yhteystiedot. Lukekaa lomakkeella esitetyt määritelmät ja ohjeet. Voitte kommentoida tai antaa lisätietoa kysymyksiin viimsen sivun kommentlle varatussa tilassa. Numeroikaa selityksenne kysymyksen numerolla. Vastaaminen Voitte vastata joko sähköisesti tai tällä paperilomakkeella. Vastauksen voi täyttää sähköisesti osoitteessa Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitsette käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tausta- ja yhteystiedot Liikevaihto 2011 (tai arvio) euroa Yhteyshenkilö yrityksessä Yhteyshenkilön asema yrityksessä Puhelinnumero Sähköpostiosoite

2 1. Tietotekniikan käyttö 1.1 Kuinka suuri osa yrityksenne henkilöstöstä käyttää tietokonetta työssään? 1.2 Käytetäänkö yrityksessänne seuraavia avoimen lähdekoodin (open source) ohjelmia tai käyttöjärjestelmiä? a. Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä (esim. Linux)... b. Avoimen lähdekoodin Internet-selain (esim. Mozilla Firefox, Chrome). c. Avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmat (esim. OpenOffice). d. Avoimen lähdekoodin Web-palvelin (esim. Apache)... e. Avoimen lähdekoodin ERP tai CRM ohjelmat (esim. OpenERP).. f. Muu avoimen lähdekoodin ohjelma (esim. virustorjuntaohjelmat jne.) Onko ainakin joillakin yrityksenne työntekijöillä mahdollisuus etäyhteyteen yrityksenne sähköpostiin, dokumentthin tai sovelluksiin. 2. Tietotekniikka-ammattilaiset ja koulutus Tietotekniikka-ammattilaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on kyky määritellä, suunnitella, kehittää, asentaa, käyttää, tukea, ylläpitää, hallinnoida, arvioida tai tutkia tietotekniikkaa tai tietojärjestelmiä. Tietotekniikka on hdän päätyönsä. 2.1 Onko yrityksellänne omassa henkilökunnassaan tietotekniikka-ammattilaisia? 2.2 Rekrytoiko tai yrittikö yrityksenne rekrytoida vuonna 2011 henkilökuntaa työhön, jossa tarvitaan tietotekniikkaammattilaistaitoja? jos, siirtykää kohtaan Oliko yrityksessänne vuonna 2011 avoinna tietotekniikkaammattilaiselle tarkoitettua työpaikkaa, jota oli vaikea täyttää? 2.4 Teetettiinkö mitään yrityksenne tietotekniikka-ammattilaisten taitoja edellyttämiä töitä yrityksenne ulkopuolisella työvoimalla vuonna 2011 (kokonaan tai osittain)? Yrityksenne tytäryhtiöiden työntekijät katsotaan tässä omaksi työvoimaksi, ulkopuoliseksi työvoimaksi. 2.5 Tarjosiko yrityksenne vuonna 2011 koulutusta henkilöstönne tietotekniikkataitojen kehittämiseksi? a. Koulutusta tietotekniikan ammattilaisille? (vrt. määritelmä yllä) b. Koulutusta muulle henkilöstölle?

3 3. Internetin käyttö jos, 3.1 Onko yrityksellänne Internet-yhteys? osioon Käyttääkö yrityksenne seuraavia yhteystyyppejä Internetyhteyksissään? kysymysjärjestys muuttunut Vastatkaa jokaiseen kohtaan joko tai. a. DSL (esim. ADSL, SDSL jne.)... b. muu kiinteä laajakaistainen yhteys (esim. kuitutekniikka, kaapelimodeemi) c. langaton laajakaistainen yhteys kannettavalla tietokoneella matkapuhelinverkossa (ns. 3G tai 4G).. d. langaton laajakaistainen yhteys matkapuhelimella (ns. 3G tai 4G). e. muu hitaampi yhteys matkapuhelinverkon välityksellä... f. ISDN tai modeemi (analoginen, perintnen puhelinmodeemi) Kuinka nopea on yrityksenne nopn Internet-yhteys? Vastatkaa liittymänne teoreettisen maksiminopeuden mukaan. Vastatkaa vain yhteen kohdista a-e a. vähemmän kuin 2 Mbit/s.... b. vähintään 2 Mbit/s mutta vähemmän kuin 10 Mbit/s.. c. vähintään 10 Mbit/s mutta vähemmän kuin 30 Mbit/s.... d. vähintään 30 Mbit/s mutta vähemmän kuin 100 Mbit/s e. 100 Mbit/s tai enemmän Kuinka suuri osa yrityksenne henkilöstöstä käyttää työssään tietokonetta, josta on yhteys Internetiin? 3.5 Onko yrityksellänne Internet-kotisivut? * Kotisivuilla tarkoitetaan tässä yrityksenne omia kotisivuja tai omaa osiota yritysryhmänne kotisivuilla. * Extranet ratkaisut lasketaan kotisivuiksi. * Kotisivuilla tarkoiteta esim. yrityksen yhteystietojen julkaisua erilaisilla yritystai osoitelistoilla. jos, osioon Käytättekö Internet-sivujanne seuraaviin tarkoituksiin tai onko siellä seuraavia toimintoja/sisältöjä? a. tuottden markkinointi.... b. tietoa yksityisyyden suojasta kotisivuillanne tai kotisivujenne turvallisuuteen liittyvä todistus. c. tuoteluettelot tai hinnastot saatavilla kotisivuilta.... d. asiakkaalla mahdollisuus muokata (räätälöidä) tuottta e. sivuston sisältö muokattavissa asiakaskohtaisesti. f. tilaukset tai varaukset kotisivuilta, esim. ns. ostoskori g. asiakkailla mahdollisuus tilausten seurantaan kotisivuilla.. h. ilmoitukset avoimista työpaikoista tai hakemuksen jättömahdollisuus...

4 4. Internetin käyttö kontaktssa julkishallintoon * Julkishallinnolla tarkoitetaan tässä valtion ja kuntien toimielimiä ja hallintojärjestelmiä ja tuomioistuinlaitosta. * Julkishallinto hoitaa esim. seuraavia asioita: verotus, tulli, yritysten rekisteröinti, erilaiset lupa-asiat, sosiaaliturva, viralliset tilastot. 4.1 Käyttikö yrityksenne Internetiä seuraaviin tarkoituksiin vuonna 2011? a. Tiedon hankinta julkisen hallinnon Internet-sivuilta. b. Lomakkden hankinta julkisen hallinnon Internet-sivuilta. c. Täytettyjen lomakkden palauttaminen julkiseen hallintoon sähköisesti, sähköisten lomakkden täyttö ja palauttaminen... d. Arvonlisäveroa koskevien tietojen ilmoittaminen kokonaan sähköisesti e. Työnantajasuoritusten ilmoittaminen täysin sähköisesti (esim. sosiaaliturvamaksut). 4.2 Kävikö yrityksenne vuonna 2011 julkisten hankintailmoitusten ilmoitusjärjestelmässä (HILMA, CREDITA) 4.3 Olivatko yrityksenne tuotteet tai palvelut tilattavissa julkisen hallinnon sähköisissä hankintajärjestelmissä kuten Tilausten hallinnan kokonaispalvelu (Tilha) tai kuntien vastaavissa hankintajärjestelmissä tai muiden EU-maiden vastaavissa julkisen hallinnon sähköisissä järjestelmissä vuonna 2011? a. Suomessa.. b. Muissa EU-maissa.

5 5. Mobiilit Internet yhteydet työasioissa * Mobiililla Internet-yhteydellä työasioissa tarkoitetaan yrityksen maksamaa kannettavan laitteen käyttöä matkapuhelinverkon kautta. * Kannettavia laittta ovat esimerkiki kannettavat tietokoneet ja älypuhelimet. 5.1 Antaako yrityksenne ainakin jonkun työntekijänne käyttöön kannettavan laitteen jolla voi työasioissa ottaa Internetyhteyden matkapuhelinverkon kautta? jos, kohtaan Antaako yrityksenne ainakin jonkun työntekijänne käyttöön seuraavan kannettavan laitteen jolla voi työasioissa ottaa Internet-yhteyden matkapuhelinverkon kautta? a. Kannettava tietokone b. Muu kannettava laite kuten älypuhelin Kuinka suurelle osalle yrityksenne henkilöstöstä yrityksenne antaa käyttöön kannettavan laitteen josta saa työasioissa yhteyden Internetiin matkapuhelinverkon kautta? 5.4 Antaako yrityksenne ainakin jonkun työntekijänne käyttöön kannettavan laitteen jolla voi työasioissa ottaa Internetyhteyden puhelinverkon kautta seuraavissa tarkoituksissa? a. pääsy ylsille nettisivuille b. pääsy yrityksen sähköpostiin.. c. pääsy yrityksen dokumentthin ja niiden muokkaaminen. d. erityisten liiketoimintasovellusten käyttö, esim. tilausten ja myynninhallinta, ERP:iin liittyvät sovellukset 5.5 Estävätkö tai rajoittavatko seuraavat syyt yritystänne käyttämästä mobiileja yhteyksiä Internetiin matkapuhelinverkon välityksellä? a. Matkapuhelinverkon yhteysongelmat Internet yhteyksissä b. Yhteyksien kalleus c. Tietoturvaan liittyvät riskit.... d. Tekniset esteet tai korkeat kulut yrityksen liiketoimintasovellusten integroinnissa kannettaviin laittsiin e. Muut syyt (Esim. tiedon tai taitojen puute, työntekijöiden haluttomuus uusiin työtapoihin). f. Yrityksellä tarvetta mobiilhin Internet-yhteyksiin työasioissa..

6 6. Sähköinen kauppa * Sähköisellä kaupalla tarkoitetaan tietokoneverkon kautta suoritettuja tavaroiden ja palvelujen tilauksia. * Maksu- tai toimitustavalla ole merkitystä. * Sähköistä kauppaa käydään Internet-sivujen kautta (tässä osio 6 - A ) tai yritysten välisenä sähköisenä tiedonsiirtona (EDI, osio 6 - B). * Vastatkaa siten, että sähköisen kaupan arvoa koskevissa kysymyksissä synny kaksoislaskentaa Internet- ja EDI-kaupassa. 6 - A Internet-kauppa yrityksenne myynnissä kotisivujen tai erillisen verkkokaupan kautta * Valmiille sähköiselle lomakkeelle Internetissä täytetty ja lähetetty tilaus sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehty kauppa ovat tässä tarkoitettua sähköistä kauppaa. * Myös Extranetissä käyty kauppa samoin kriteern lasketaan Internet-kauppaan. * Tavanomaisena sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset vät ole sähköistä kauppaa. 6.1 Vastaanottiko yrityksenne tuottden tai palvelujen Internettilauksia vuonna 2011? Tavanomaisena sähköpostiviestinä kirjoitetut tilaukset vät ole sähköistä kauppaa. jos, kohtaan Kuinka suuri oli Internet-tilausten osuus vuoden 2011 liikevaihdosta? Vastatkaa toiseen kohdista a tai b a. Internet-kaupan arvo TAI b. arvio osuutena liikevaihdosta.. euroa 6.3 Arvioikaa yrityksenne eri asiakasryhmiltä Internetin kautta saamien tilausten osuutta yrityksenne Internetin kautta saamien tilausten kokonaisarvosta vuonna a. yritykset ja julkinen sektori b. kotitaloudet..... Yhteensä = Arvioikaa yrityksenne Internet-kaupan arvon jakautuminen seuraavien tuottden tai palveluiden myyntiin vuonna 2011: a. Tavarat, aineelliset hyödykkeet (tilataan Internetissä, mutta toimitetaan myöhemmin)... b. Sähköiset tuotteet (ladataan/tallennetaan tai saadaan käyttöön Internetissä) c. Palvelut (tilataan Internetissä, mutta käytetään myöhemmin, kuten majoitus, matkat, liput erilaisiin tilaisuuksiin)... Yhteensä = 100

7 6 - B Sähköinen kauppa yrityksenne myynnissä automaattisen tiedonsiirron välityksellä (EDI) * Sähköinen tiedonsiirto eli EDI (Electronic Data Interchange) on menettely, jossa yrityksen tietojärjestelmässä sijaitsevista tiedoista tuotetaan määrämuotoinen tietovirta, joka välitetään sähköisesti vastaanottavaan organisaatioon ja on siellä automaattisesti jatkokäsiteltävissä, esim. tilaus, lasku, tulliasiakirja tai rahtikirja. * Suomessa käytetään usn termiä EDI/OVT. Esimerkkejä EDI:stä : EDIFACT, ODETTE, XML/EDI. * EDIFACT on YK:n sanomastandardi. XML/EDI:llä tarkoitetaan XML-standardin käyttöä yritysten liiketoimintaan liittyvien tietojen siirrossa toiselle organisaatiolle, esim. xcbl, RosettaNet, PapiNet, ebxml. 6.5 Ottiko yrityksenne vuonna 2011 vastaan tilauksia EDI:llä? (Yrityksenne myyntitilaukset). jos, kohtaan Kuinka suuri oli EDI:n välityksellä saamienne tilausten osuus vuoden 2011 liikevaihdosta? Vastatkaa toiseen kohdista a tai b a. EDI-kaupan arvo 2011 euroa TAI b. arvio osuutena liikevaihdosta 6 - C Sähköinen kauppa yrityksenne ostoissa 6.7 Tekikö yrityksenne ostotilauksia sähköisellä kaupalla vuonna 2011 (verkkokaupasta, web-lomakklla myyjän kotisivuilla tai automaattisella tiedonsiirrolla, EDI:llä)? jos, osioon Kuinka suuri oli yhteensä yrityksenne sähköisellä kaupalla tekemien ostotilausten arvo osuutena yrityksenne kaikkien ostojen arvosta vuonna 2011? Vastatkaa yhteen kohdista a g a. alle 1 e b. 1-4 f c. 5-9 g. yli 75 d Ostiko yrityksenne seuraavilla tavoilla? a. verkkokaupoista tai web-lomakklla myyjän kotisivuilla b. automaattisella tiedonsiirrolla (kuten EDI/OVT, EDIFACT, ODETTE, XML/EDI)..

8 7. Automatisoitu tiedonvaihto ulkoisten tietojärjestelmien kanssa * Automatisoidulla tiedonvaihdolla tarkoitetaan tietojärjestelmästä tuotettua määrämuotoista tiedonvaihtoa, joka välitetään sähköisesti vastaanottavaan organisaatioon ja on siellä automaattisesti jatkokäsiteltävissä, esim. sähköinen tilaus, lasku, rahtikirja tai palkka-ainsto. * Tällaista tiedonvaihtoa kutsutaan usn EDI:ksi (Electronic Data Interchange), Suomessa käytetään usn termiä EDI/OVT ja viranomaisten kanssa asioitaessa TYVI-tiedonsiirtoa (tässä tarkoiteta web-lomakklla asiointia). Esimerkkejä EDI:stä : EDIFACT, ODETTE, XML/EDI. * Myös standardien ulkopuoliset muiden osapuolten kanssa sovitut määrämuotoiset viestimuodot ovat tässä tarkoitettua tiedonvaihtoa. 7.1 Käyttääkö yrityksenne tällaista automatisoitua tiedonvaihtoa tietojen lähettämiseen tai vastaanottoon? jos, osioon Käyttääkö yrityksenne automatisoitua tiedonvaihtoa seuraaviin tarkoituksiin a. Tuotnformaation lähettäminen tai vastaanotto (esim. luettelot tai hinnat jne.) b. Kuljetusasiakirjojen lähettäminen tai vastaanotto c. Maksutietojen lähettäminen rahoituslaitoksille. d. Tietojen lähettäminen tai vastaanottaminen viranomaisilta (esim. taloushallinto-ohjelmanne TYVI-tiedonsiirto) 7.3 Käyttääkö yrityksenne seuraavia sähköisen tiedonvaihdon tyyppejä a. EDIFACT tai vastaavat standardit.. b. XML-pohjaiset standardit (esim. xcbl, ebxml, RosettaNet, PapiNet ). c. TYVI-tiedonsiirto viranomaisille (tässä tarkoiteta web-lomakkta) d. Omat toisen osapuolen kanssa sovitut määrämuodot

9 8. Tiedon jakaminen toimitusketjussa Sähköisellä tiedonjakamisella toimitusketjussa tarkoitetaan kaikkea tavarantoimittajien ja asiakkaiden välillä tietokoneverkoissa (ml. Internet) tapahtuvaa tiedonvaihtoa, jonka tarkoituksena on koordinoida tai hallita tuottden ja palveluiden saatavuutta ja toimitusta toimitusketjun eri tasoilla. Vaihdettava tieto voi koskea esim. kysyntäennustta, varastotasoja, tuotantosuunnitelmia, toimitusten etenemistä tai tuotesuunnittelun tietoja. 8.1 Käyttääkö yrityksenne tietokoneverkkoja (mukaan lukien Internet) säännölliseen tiedon jakamiseen tavarantoimittajienne tai asiakkaidenne kanssa toimitusketjun hallitsemiseksi? jos, osioon Käyttääkö yrityksenne tietokoneverkkoja (ml. Internet) säännölliseen tiedon jakamiseen tavarantoimittajienne kanssa? (esim. kysyntäennustta, varastotasoja, tuotantosuunnitelmia, toimitusten etenemistä) 8.3 Käyttääkö yrityksenne tietokoneverkkoja (ml. Internet) säännölliseen tiedon jakamiseen asiakkaidenne kanssa? (esim. kysyntäennustta, varastotasoja, tuotantosuunnitelmia, toimitusten etenemistä) 8.4 Käytättekö seuraavia knoja mainitsemienne tietojen jakamiseen a. WEB-portaali (pääsy rajoitettu tietyille asiakkaille tai tavarantoimittajille) b. Automatisoitu tiedonvaihto (esim. EDI/OVT, EDIFACT, XML/EDI, kts. määritelmä osiossa 4) c. Muu, esim. sähköposti

10 9. Automaattinen tiedon jakaminen yrityksen sisällä Automaattisella tiedon jakamisella yrityksen sisällä tarkoitetaan tietojärjestelmään syötettyä tai luettua tietoa, joka on automaattisesti yrityksen eri osien tai eri toimintojen tietojärjestelmien käytössä jollakin seuraavista tavoista: * yksi yhtenäinen ohjelmisto, joka tukee eri toimintoja * eri ohjelmistojen välinen integrointi * yhtnen tietokanta tai tietotavaratalo, jonka tietoja eri ohjelmistot käyttävät * automaattinen tiedonvaihto eri ohjelmistojen välillä 9.1 Kun yritys vastaanottaa tilauksen asiakkaalta: ovatko relevantit tiedot tilauksesta automaattisesti käytettävissä ohjelmistoissa, joita käytetään seuraaviin tarkoituksiin a. Varastotasojen hallinta b. Kirjanpito c. Tuotannon tai palvelujen hallinta... d. Jakelun/toimitusten hallinta 9.2 Kun yritys tekee ostotilauksen : ovatko relevantit tiedot ostostanne automaattisesti käytettävissä ohjelmistoissa, joita käytetään seuraaviin tarkoituksiin a. Varastotasojen hallinta b. Kirjanpito 9.3 Onko yrityksellänne käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERPohjelmisto)? 9.4 Onko yrityksellänne käytössä ohjelmisto asiakastiedon hallinnoimiseen (ns. CRM) siten, että se mahdollistaa seuraavia a. Hankkia, tallettaa ja mahdollistaa asiakastietojen käytön muualla yrityksessänne?. b. Tehdä analyysejä asiakastiedoista markkinointitarkoituksiin (hinnan asetanta, myynnin edistäminen, jakelukanavien valinta jne.)?

11 10. Tietokoneohjelmien valmistus omaan käyttöön * Kysymyksellä on tarkoitus mitata niitä tietotekniikkainvestointeja, jotka syntyvät omaan käyttöön tulevien tietokoneohjelmien valmistamiseen käytetyn oman henkilökunnan kehittämis- tai valmistamistyön kustannuksista. * Laskekaa vain yrityksenne oman henkilökunnan työ. Sitä osaa työstä, joka on ulkoistettu tai konsernin muiden yritysten tekemää työtä, tule laskea tähän. * Yrityksenne konsernin muille yrityksille tekemä työ lasketaan tähän niiltä osin kuin se on tehty veloituksetta Oliko yrityksellänne omaa henkilökuntaa, joka on kehittänyt tai valmistanut tietokoneohjelmia yrityksenne omaan käyttöön vuonna 2011? jos, jättäkää vastaamatta kysymykseen Arvioikaa yrityksessänne omaan käyttöön tulevien tietokoneohjelmien kehittämiseen ja valmistamiseen käytettyjen oman henkilökunnan henkilötyövuosien määrä vuonna Henkilötyövuosi vastaa yhden täyspäiväisen työntekijän vuoden työaikaa. henkilötyövuotta Ilmoittakaa henkilötyövuosien määrä yhden desimaalin tarkkuudella 11. Kommentteja Tähän kenttään voitte kommentoida lomaketta ja kysymyksiä tai antaa lisätietoja tai selvennyksiä. Olkaa hyvä ja yksilöikää kysymyksiin liittyvät kommentit, lisätiedot tai selvennykset kysymyksen numerolla. Kiitos vastauksestanne!

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2013 -kysely

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2013 -kysely Tiedonhankinta Yritys- ja ympäristöainstot 00022 TILASTOKESKUS Puh. 09 17341, Faksi 09 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaan salassapidettäviä

Lisätiedot

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2014 -kysely

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2014 -kysely Tiedonhankinta Yritys- ja ympäristöainstot 00022 TILASTOKESKUS Puh. 09 17341, Faksi 09 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaan salassapidettäviä

Lisätiedot

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2007 -kysely

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2007 -kysely Yritysten rakenteet Tiede, teknologia ja tietoyhtskunta 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004)

Lisätiedot

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2015

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2015 Tiedonhankinta Yritys- ja ympäristöainstot 00022 TILASTOKESKUS Puh. 029 551 1000 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaan salassapidettäviä

Lisätiedot

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2008 -kysely

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2008 -kysely Yritysten rakenteet Tiede, teknologia ja tietoyhtskunta 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004)

Lisätiedot

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2007 -kysely

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2007 -kysely Yritysten rakenteet Tiede, teknologia ja tietoyhtskunta 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004)

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2010

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2010 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2010 Mobiili laajakaistayhteys käytössä 68 prosentilla yrityksistä Mobiili laajakaistainen Internet-yhteys oli käytössä 68 prosentilla

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2011 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011 Avoimen lähdekoodin ohjelmia käytössä 79 prosentilla yrityksistä Avoimen lähdekoodin ohjelmia on käytössä hyvin yleisesti

Lisätiedot

ICT-paneeli. Aineistokuvaus

ICT-paneeli. Aineistokuvaus Aineistokuvaus ICT-paneeli Sisältökuvaus ICT-paneeli vuosilta 2001-2010 on tutkimuskäyttöön tarkoitettu aikasarja, johon on koottu Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä -kyselyiden tietoja EU-hankkeen

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Liiketoiminnan sähköistyminen Asiakkuuden hallinnan järjestelmä prosentilla yrityksistä Asiakkuuden hallintaan tarkoitettu

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Sosiaalinen media ahkerassa käytössä yrityksissä Sosiaalista mediaa käyttää 38 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin ne käyttävät

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Puolet yrityksistä käyttää pilvipalveluja Maksullisia pilvipalveluja käyttää 51 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin yritykset

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Laajakaista 88 prosentilla yrityksistä Laajakaistayhteys oli 88 prosentilla yrityksistä keväällä 2008. Laajakaista on edelleen

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA OPINNÄYTETYÖ OLLI SASSI 2010 SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 Versio 1.2 OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 VAT FI14655702 www.opuscapita.com Sisältö 1 OpusCapita TYVI palvelu...

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KULJETUSTILAUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

SÄHKÖISEN KULJETUSTILAUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö (AMK) Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Tradenomi 2012 Aleksi Rantanen SÄHKÖISEN KULJETUSTILAUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Case: DSV e-services OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista 0 SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu:

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2011

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internetin käyttö kodin ja työpaikan ulkopuolella yleistyy Korjattu... Korjaukset on merkitty punaisella. Internet on yhä useammalle

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille Opinnäytetyö AMK Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA Tietopaketti pk-yrityksille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot