Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2015"

Transkriptio

1 Tiedonhankinta Yritys- ja ympäristöainstot TILASTOKESKUS Puh Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaan salassapidettäviä Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2015 Yrityksen tiedot Yrityksen nimi Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Yritystunnus Ohjta Olkaa hyvä ja noudattakaa seuraavia ohjta: Vastatkaa jokaiseen kysymykseen, älkää jättäkö mitään kysymystä kokonaan tyhjäksi. Usssa kysymyksissä tdät kuitenkin vastauksenne perusteella ohjataan seuraavien kysymysten yli, joihin tarvitse vastata. Täyttäkää myös tausta- ja yhteystiedot. Lukekaa lomakkeella esitetyt määritelmät ja ohjeet. Voitte kommentoida tai antaa lisätietoa kysymyksiin viimsen sivun kommentlle varatussa tilassa. Numeroikaa selityksenne kysymyksen numerolla. Tausta- ja yhteystiedot Liikevaihto 2014 (tai arvio) euroa Yhteyshenkilö yrityksessä Yhteyshenkilön asema yrityksessä Puhelinnumero Sähköposti

2 1. Tietotekniikan käyttö 1.1 Kuinka suuri osa yrityksenne henkilöstöstä käyttää tietokonetta työssään? 2. Tietotekniikka-ammattilaiset ja taidot 2.1 Onko yrityksellänne omassa henkilökunnassaan tietotekniikka-ammattilaisia? Tietotekniikka-ammattilaisella tarkoitetaan henkilöä, jolle tietotekniikka on hänen päätyönsä. Hänen työnään on esimerkiksi suunnitella, kehittää, käyttää tai ylläpitää tietotekniikkaa, tietojärjestelmiä tai sovelluksia. 2.2 Tarjosiko yrityksenne koulutusta henkilöstönne tietotekniikkataitojen kehittämiseksi vuonna 2014? a. Koulutusta tietotekniikan ammattilaisille (vrt. määritelmä yllä) b. Koulutusta muulle henkilöstölle 2.3 Rekrytoiko tai yrittikö yrityksenne rekrytoida tietotekniikkaammattilaisia vuonna 2014? jos, siirtykää kohtaan Oliko yrityksessänne vuonna 2014 avoinna tietotekniikkaammattilaiselle tarkoitettua työpaikkaa, jota oli vaikea täyttää? 2.5 Tehtiinkö seuraavat tietotekniikkatoiminnot yrityksenne omalla työvoimalla / ulkopuolisella työvoimalla vuonna 2014? Kokonaan tai pääosin omalla työvoim, ml. emo- tai tytäryhtiöt alla Kokonaan tai pääosin ulkopuolisella työvoimalla Ei koske yritystämme a. Tieto- ja viestintätekniikkaympäristön ylläpito (palvelimet, tietokoneet, tulostimet, verkot) b. Tuki toimisto-ohjelmille (esim. tekstinkäsittelytai taulukkolaskentaohjelmat) c. Liiketoimintasovellusten/järjestelmien kehittäminen d. Liiketoimintasovellusten/järjestelmien tuki e. Web-ratkaisujen kehittäminen (esim. kotisivut, verkkokaupparatkaisut) f. Web-ratkaisujen tuki (esim. kotisivut, verkkokaupparatkaisut) g. Tietoturva (ohjelmat tai palvelut)

3 3. Internetin käyttö 3.1 Onko yrityksellänne internet-yhteys? jos, osioon Kuinka suuri osa yrityksenne henkilöstöstä käyttää työssään tietokonetta, josta on yhteys internetiin? 3.3 Onko ainakin joillakin yrityksenne työntekijöillä mahdollisuus etäyhteyteen yrityksenne sähköpostiin, dokumentthin tai sovelluksiin? 3.4 Mainostaako yrityksenne internetissä ostamalla maksullista mainontaa? Esim. mainokset hakukonssa, sosiaalisessa mediassa, muilla internetsivuilla jne. Kiinteä laajakaista 3.5 Onko yrityksellänne kiinteä laajakaistayhteys internetiin? Esim. ADSL, kaapelimodeemi tai kuitutekniikkaan perustuva yhteys jos, kohtaan Kuinka nopea on yrityksenne nopn kiinteä internet-yhteys? Vastatkaa liittymänne teoreettisen maksiminopeuden mukaan. a. Vähemmän kuin 2 Mbit/s.... b. Vähintään 2 Mbit/s mutta vähemmän kuin 10 Mbit/s.. c. Vähintään 10 Mbit/s mutta vähemmän kuin 30 Mbit/s.... d. Vähintään 30 Mbit/s mutta vähemmän kuin 100 Mbit/s..... e. 100 Mbit/s tai enemmän.. Mobiilit internet-yhteydet työasioissa * Mobiililla internet-yhteydellä työasioissa tarkoitetaan yrityksen maksamaa kannettavan laitteen käyttöä matkapuhelinverkon kautta. * Kannettavia laittta ovat esimerkiksi kannettavat tietokoneet, taulutietokoneet ja älypuhelimet. 3.7 Käyttääkö yrityksenne seuraavia yhteystyyppejä internetyhteyksissään? a. Langaton laajakaistainen yhteys kannettavalla tietokoneella matkapuhelinverkossa (ns. 3G tai 4G).. b. Langaton laajakaistainen yhteys matkapuhelimella (ns. 3G tai 4G). 3.8 Kuinka suurella osalla yrityksenne henkilöstöstä on käyttössään yrityksenne antama kannettava laite, josta saa työasioissa yhteyden internetiin matkapuhelinverkon kautta?

4 4. Internet-sivut 4.1 Onko yrityksellänne internet kotisivut? * Kotisivuilla tarkoitetaan tässä yrityksenne omia kotisivuja tai omaa osiota yritysryhmänne kotisivuilla. * Extranet ratkaisut ja omat verkkokaupat lasketaan kotisivuiksi. * Kotisivuilla tässä tarkoiteta esim. yrityksen yhteystietojen julkaisua erilaisilla yritys- tai osoitelistoilla. jos, osioon Onko internet-sivuillanne seuraavia? a. Tuottden tai palvelujen kuvaus, tai hintatiedot. b. Tilaukset tai varaukset kotisivuilta, esim. ns. ostoskori.. c. Asiakkaalla mahdollisuus muokata (räätälöidä) tuottta tai palveluita d. Asiakkaalla mahdollisuus tilausten seurantaan.. e. Asiakkaalle personoitu sisältö kotisivulla... f. Linkkejä tai viittauksia yrityksen sosiaalisen median profiilhin.. g. Tietoa yksityisyyden suojasta kotisivuillanne tai kotisivujenne turvallisuuteen liittyvä todistus. h. Ilmoitukset avoimista työpaikoista tai hakemuksen jättömahdollisuus Sosiaalinen media Sosiaalista mediaa käyttäväksi yritykseksi katsotaan sellainen, jolla on käyttäjäprofiili, käyttäjätili tai käyttölisenssi, riippuen sosiaalisen median vaatimuksista ja tyypistä. 5.1 Käyttääkö yrityksenne mitään seuraavista sosiaalisen median tyypstä? a. Yhtsöpalvelut (esim. Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer jne.) b. Yrityksenne blogit tai mikroblogit (esim. Twitter, Present.ly, jne).. c. Multimedia -sisällön jakaminen (esim. YouTube, Flickr, Picasa, Slideshare jne.) d. Wiki-pohjaiset tiedon jakamisen työkalut. Seuraavaan kysymykseen vastaavat vain ne jotka vastasivat kohdassa 5.1 johonkin 5.2 Käyttääkö yrityksenne sosiaalista mediaa seuraaviin tarkoituksiin? a. Yrityksen imagon kehittäminen tai tuottden markkinointi (esim. mainonta).. b. Asiakkaiden mielipitden, arviointien tai kysymysten vastaanotto tai niihin vastaaminen c. Osallistaa asiakkaat tuottden tai palveluiden kehittämiseen tai innovointiin. d. Yhtstyö liikekumppanden tai muiden organisaatioiden kanssa.. e. Rekrytointi.. f. Näkemyksien, mielipitden tai tiedon jakaminen yrityksen sisällä..

5 6. Pilvipalvelut Pilvipalveluilla tarkoitetaan tässä tietotekniikkapalveluita, joita käytetään verkkopalveluina internetissä (mukaan lukien VPN). Palvelut voivat olla esim. sovelluksia, laskentaresursseja tai tallennustilaa; jossa palvelulla on kaikki seuraavat ominaisuudet: - tuotetaan palveluntarjoajan palvelimilta - on helposti skaalautuva tarpeen mukaan (esim. käyttäjien määrä, tallennuskapasiteetti) - voidaan käyttää itsepalveluna (ainakin palvelun ensimmäisen käyttöönoton jälkeen) - maksetaan käytön mukaan (yleensä käyttäjämäärän tai käytetyn kapasiteetin mukaan) 6.1 Ostaako yrityksenne mitään pilvipalveluja? (Huomioikaa pilvipalvelun määritelmä yllä, vain maksulliset palvelut huomioidaan) jos, osioon Ostaako yrityksenne mitään seuraavista pilvipalveluista? (Huomioikaa pilvipalvelun määritelmä yllä, vain maksulliset palvelut huomioidaan) a. Sähköposti (pilvipalveluna). b. Toimisto-ohjelmat (pilvipalveluna). c. Yrityksen tietokantojen ylläpito (pilvipalveluna) d. Tiedostojen tallennus (pilvipalveluna).. e. Kirjanpitosovellukset (pilvipalveluna) f. Asiakkuuden hallinta (CRM) (pilvipalveluna) g. Laskentatehoa yrityksen käyttämien sovellusten ajamiseen (pilvipalveluna) Ostaako yrityksenne pilvipalveluja, jotka toimitetaan? (Huomioikaa pilvipalvelun määritelmä yllä, vain maksulliset palvelut huomioidaan) a. Palveluntuottajan palvelimilta, jotka ovat jaetussa käytössä. Palveluntuottaja palvelee usta pilvipalveluasiakkaitaan samoilla palvelimilla b. Palveluntuottajan palvelimilta, jotka on varattu vain yrityksenne käyttöön

6 7. Automaattinen tiedon jakaminen yrityksen sisällä 7.1 Onko yrityksellänne käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERPohjelmisto)? ERP:llä tarkoitetaan yrityksen toimintojen hallintaa sellaisen tietokoneohjelmiston avulla, jolla integroidaan valikoima toimintoja toisiinsa. 7.2 Onko yrityksellänne käytössä ohjelmisto asiakastiedon hallinnoimiseen (CRM) siten, että se mahdollistaa seuraavia? a. Hankkia, tallettaa ja mahdollistaa asiakastietojen käytön muualla yrityksessänne. b. Tehdä analyysejä asiakastiedoista markkinointitarkoituksiin (hinnan asetanta, myynninedistäminen, jakelukanavien valinta jne.)? 8. Tiedon jakaminen toimitusketjussa Sähköisellä tiedonjakamisella toimitusketjussa tarkoitetaan kaikkea tavarantoimittajien ja asiakkaiden välillä tietokoneverkoissa (ml. internet) tapahtuvaa tiedonvaihtoa, jonka tarkoituksena on koordinoida tai hallita tuottden ja palveluiden saatavuutta ja toimitusta toimitusketjun eri tasoilla. Vaihdettava tieto voi koskea esim. kysyntäennustta, varastotasoja, tuotantosuunnitelmia, toimitusten etenemistä tai tuotesuunnittelun tietoja. 8.1 Jakaako yrityksenne sähköisesti tietoa toimitusketjun hallitsemiseksi tavarantoimittajienne tai asiakkaidenne kanssa? (esim. kysyntäennustta, varastotasoja, tuotantosuunnitelmia, toimitusten etenemistä) jos, osioon Kuinka yrityksenne jakaa sähköisesti tietoa toimitusketjussa? a. WEB-portaali (pääsy rajoitettu tietyille asiakkaille tai tavarantoimittajille).. b. Automatisoitu tiedonvaihto (esim. EDI/OVT, EDIFACT, XML/EDI) c. Muu, esim. sähköposti

7 9. Tietoturva 9.1 Onko yrityksellänne virallinen tietoturvapolitiikka? jos, kohtaan Ottaako virallinen tietoturvapolitiikkanne huomioon seuraavia asioita? a. Tiedon tuhoutuminen tai vahingoittuminen tahallisen hyökkäyksen tai odottamattoman tapahtuman vuoksi b. Luottamuksellisen tiedon paljastuminen tunkeutumisen tai tietojen kalastelun (ns. phishing tai pharming) vuoksi tai erehdyksessä.. c. Katkos tieto-ja viestintäpalveluissa ulkopuolisen hyökkäyksen vuoksi (esim. palvelunestohyökkäys). 9.3 Milloin yrityksenne tietoturvapolitiikka on määritetty tai viimeksi tarkistettu? a. Viimsen 12 kuukauden aikana... b. Yli 12 kuukautta mutta vähemmän kuin 24 kuukautta sitten.. c. Yli 24 kuukautta sitten...

8 10. Sähköinen kauppa * Sähköisellä kaupalla tarkoitetaan tietokoneverkon kautta suoritettuja tavaroiden ja palvelujen tilauksia. * Maksu- tai toimitustavalla ole merkitystä. * Sähköistä kauppaa käydään internet-sivujen tai erillisten sovellusten kautta (verkkokauppa, osio 10 - A ) tai yritysten välisenä sähköisenä tiedonsiirtona (EDI, osio 10 - B). * Vastatkaa siten, että sähköisen kaupan arvoa koskevissa kysymyksissä synny kaksoislaskentaa verkko- ja EDI-kaupassa A Verkkokauppa yrityksenne myynnissä * Valmiille sähköiselle lomakkeelle internetissä täytetty ja lähetetty tilaus sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehty kauppa ovat tässä tarkoitettua sähköistä kauppaa. * Myös Extranetissä käyty kauppa samoin kriteern lasketaan verkkokaupaksi. * Mobiililaittden sovelluksilla tehdyt tilaukset lasketaan verkkokaupaksi. * Tavanomaisena sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset vät ole sähköistä kauppaa Vastaanottiko yrityksenne tuottden tai palvelujen internettilauksia vuonna 2014? Tavanomaisena sähköpostiviestinä kirjoitetut tilaukset vät ole sähköistä kauppaa. jos, kohtaan Kuinka suuri oli internet-tilausten osuus vuoden 2014 liikevaihdosta? Vastatkaa toiseen kohdista a tai b a. Internet-myynnin arvo TAI b. Arvio osuutena liikevaihdosta.. euroa 10.3 Arvioikaa yrityksenne verkkokaupan arvon jakautuminen seuraaville asiakasryhmille vuonna a. Yritykset ja julkinen sektori b. Kotitaloudet..... Yhteensä = Arvioikaa yrityksenne verkkokaupan arvon jakautuminen seuraavien tuottden tai palveluiden myyntiin vuonna a. Tavarat, aineelliset hyödykkeet (tilataan internetissä, mutta toimitetaan myöhemmin) b. Sähköiset tuotteet (ladataan/tallennetaan tai saadaan käyttöön internetissä) c. Palvelut (tilataan internetissä, mutta käytetään myöhemmin, kuten majoitus, matkat, liput erilaisiin tilaisuuksiin) Yhteensä = Ottaako yrityksenne vastaan maksuja internetissä myymistään tuottsta tai palveluista seuraavia maksutapoja käyttäen? a. online-maksuja tilauksen yhteydessä (maksu tilattaessa esim. verkkopankissa tai luottokortilla) b. muita maksutapoja, joissa maksu ole mukana tilaustapahtumassa (esim. laskun lähettäminen ja maksu myöhemmin)

9 10.6 Saiko yrityksenne tilauksia Internet-kaupalla seuraavilta alulta vuonna 2014? a. Suomi b. Muut EU-maat.... c. Muut maat Rajoittiko tai estikö mitkään seuraavista yrityksenne Internetmyyntiä? a. Yrityksen tuotteet tai palvelut vät sovi verkkomyyntiin. b. Logistiikkaan liittyvät ongelmat... c. Maksamiseen liittyvät ongelmat. d. Tietoturvallisuuteen liittyvät ongelmat... e. Juridisiin kysymyksiin liittyvät ongelmat f. Verkkokaupan aloittaminen oli tai olisi ollut liian kallista suhteessa hyötyihin B Sähköinen kauppa yrityksenne myynnissä automaattisen tiedonsiirron välityksellä (EDI) * Sähköinen tiedonsiirto eli EDI (Electronic Data Interchange) on menettely, jossa yrityksen tietojärjestelmässä sijaitsevista tiedoista tuotetaan määrämuotoinen tietovirta, joka välitetään sähköisesti vastaanottavaan organisaatioon ja on siellä automaattisesti jatkokäsiteltävissä, esim. tilaus, lasku, tulliasiakirja tai rahtikirja. * Suomessa käytetään usn termiä EDI/OVT. Esimerkkejä EDI:stä: EDIFACT, ODETTE, XML/EDI. * EDIFACT on YK:n sanomastandardi. XML/EDI:llä tarkoitetaan XML-standardin käyttöä yritysten liiketoimintaan liittyvien tietojen siirrossa toiselle organisaatiolle, esim. xcbl, RosettaNet, PapiNet, ebxml Ottiko yrityksenne vuonna 2014 vastaan tilauksia EDI:llä (yrityksenne myyntitilaukset)? jos, kohtaan Kuinka suuri oli EDI:n välityksellä saamienne tilausten osuus vuoden 2014 liikevaihdosta? Vastatkaa toiseen kohdista a tai b a. EDI-kaupan arvo euroa TAI b. Arvio osuutena liikevaihdosta Ottiko yrityksenne vastaan tilauksia EDI:n välityksellä seuraavilta alulta vuonna 2014? a. Suomi b. Muut EU-maat.... c. Muut maat...

10 10 - C Sähköinen kauppa yrityksenne ostoissa Tekikö yrityksenne ostotilauksia sähköisellä kaupalla vuonna 2014 (verkkokaupasta, web-lomakklla myyjän kotisivuilla tai automaattisella tiedonsiirrolla, EDI:llä)? jos, osioon Kuinka suuri oli yhteensä yrityksenne sähköisellä kaupalla tekemien ostotilausten arvo osuutena yrityksenne kaikkien ostojen arvosta vuonna 2014? a. Alle 1 e b. 1-4 f c. 5-9 g. Yli 75 d Ostiko yrityksenne seuraavilla tavoilla? a. Verkkokaupoista tai web-lomakklla myyjän kotisivuilla b. Automaattisella tiedonsiirrolla (kuten EDI/OVT, EDIFACT, ODETTE, XML/EDI) Ostiko yrityksenne sähköisellä kaupalla seuraavilta alulta vuonna 2014? a. Suomi b. Muut EU-maat.... c. Muut maat...

11 11. Tietokoneohjelmien valmistus omaan käyttöön * Kysymyksellä on tarkoitus mitata niitä tietotekniikkainvestointeja, jotka syntyvät omaan käyttöön tulevien tietokoneohjelmien valmistamiseen käytetyn oman henkilökunnan kehittämis- tai valmistamistyön kustannuksista. * Laskekaa vain yrityksenne oman henkilökunnan työ. Sitä osaa työstä, joka on ulkoistettu tai konsernin muiden yritysten tekemää työtä, tule laskea tähän. * Yrityksenne konsernin muille yrityksille tekemä työ lasketaan tähän niiltä osin kuin se on tehty veloituksetta Oliko yrityksellänne omaa henkilökuntaa, joka on kehittänyt tai valmistanut tietokoneohjelmia yrityksenne omaan käyttöön vuonna 2014? jos, jättäkää vastaamatta kohtaan Arvioikaa yrityksessänne omaan käyttöön tulevien tietokoneohjelmien kehittämiseen ja valmistamiseen käytettyjen oman henkilökunnan henkilötyövuosien määrä vuonna Henkilötyövuosi vastaa yhden täyspäiväisen työntekijän vuoden työaikaa. henkilötyövuotta Ilmoittakaa henkilötyövuosien määrä yhden desimaalin tarkkuudella 12. Kommentteja Tähän kenttään voitte kommentoida lomaketta ja kysymyksiä tai antaa lisätietoja tai selvennyksiä. Olkaa hyvä ja yksilöikää kysymyksiin liittyvät kommentit, lisätiedot tai selvennykset kysymyksen numerolla. Kiitos vastauksestanne!

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2014 -kysely

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2014 -kysely Tiedonhankinta Yritys- ja ympäristöainstot 00022 TILASTOKESKUS Puh. 09 17341, Faksi 09 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaan salassapidettäviä

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Sosiaalinen media ahkerassa käytössä yrityksissä Sosiaalista mediaa käyttää 38 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin ne käyttävät

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Puolet yrityksistä käyttää pilvipalveluja Maksullisia pilvipalveluja käyttää 51 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin yritykset

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Taiga-Koru Oy. Kuvaaja: Maarit Mikkonen. Kuva 2. Seenat. Kuvaaja: Ana Pullinen,

Lisätiedot

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11 e-business Sisällysluettelo 1. SÄHKÖPOSTI... 5 JOUKKOPOSTITUS... 5 POSTITUSLISTAT... 5 2. WWW... 7 SIVUSTOT... 7 BANNERIT... 8 ADVERTORIAALIT JA INTERSTITIAALIT... 8 3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013 RESERVATION Asiakaslähtöiset hankkeet 1 Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander Raportti Huhtikuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 JÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

Internet-kauppapaikan rakenteet

Internet-kauppapaikan rakenteet TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tuomas Salste Internet-kauppapaikan rakenteet Diplomi-insinöörin tutkintoa varten tarkastettavaksi jätetty diplomityö. Työn valvoja: Työn ohjaaja: Prof. Reijo

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Mikko Manninen 7.11.2013 Kirsi Mikkola 12.11.2013 12.11.2013 Materiaalit www.liiketoiminta.info/yrityskaari Illan teema Pienillä, mutta oikeilla toimenpiteillä

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi Tietoa palveluista Sisältö Vauhtia verkkoon 4 Mikä on laajakaista-tv? 7 Terveyskulut kuriin ja palvelut kotiin 10 Tukea, turvaa ja virikkeitä ikäihmisille 13 Laajakaista

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot