Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä kysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2014 -kysely"

Transkriptio

1 Tiedonhankinta Yritys- ja ympäristöainstot TILASTOKESKUS Puh , Faksi Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaan salassapidettäviä Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä kysely Jättämänne vastauksen tulee koskea ohsta yritystä. Konsernit vastaavat yrityskohtaisesti, koko konsernia koskien. Tässä tutkimuksessa kerätään tietoja yritysten tietotekniikan käytöstä ja sähköisestä kaupasta. Kysely koskee jokaista sen saanutta yritystä, riippumatta tietotekniikan käytön laajuudesta tai sähköisen kaupan käytöstä. Ohjta Kysely on lähetetty hyvin erikokoisille yrityksille ja erilaisille toimialoille. Kaikki kysymykset vät siksi kosketa samalla tavoin kaikkia yrityksiä. Vastatkaa kuitenkin aina kysymysten antamien vaihtoehtojen mukaisesti. Tällöin tdät myös ohjataan tarpeettomien kysymysten yli. Vastauksenne tulee koskea yllä mainittua yritystä. Konsernit saattavat saada usta lomakkta konsernin eri yrityksiä koskien. Vastaukset tulee antaa jokaiselta yritykseltä erikseen. Olkaa hyvä ja noudattakaa myös seuraavia ohjta: Vastatkaa jokaiseen kysymykseen, älkää jättäkö mitään kysymystä kokonaan tyhjäksi. Kyllä/kysymyksissä vastatkaa jokaiseen kohtaan joko tai. Usssa kysymyksissä tdät voidaan kuitenkin vastauksenne perusteella ohjata seuraavien kysymysten yli, joihin tarvitse vastata. Täyttäkää myös yhteystiedot. Lukekaa lomakkeella esitetyt määritelmät ja ohjeet. Voitte kommentoida tai antaa lisätietoa kysymyksiin viimsen sivun kommentlle varatussa tilassa. Numeroikaa selityksenne kysymyksen numerolla. Vastaaminen Voitte vastata joko sähköisesti tai tällä paperilomakkeella. Vastauksen voi täyttää sähköisesti osoitteessa Sähköiseen ilmoittamiseen tarvitsette käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tausta- ja yhteystiedot Liikevaihto 2013 (tai arvio) euroa Yhteyshenkilö yrityksessä Yhteyshenkilön asema yrityksessä Puhelinnumero Sähköpostiosoite

2 1. Tietotekniikan käyttö 1.1 Kuinka suuri osa yrityksenne henkilöstöstä käyttää tietokonetta työssään? 2. Tietotekniikka-ammattilaiset ja -taidot 2.1 Onko yrityksellänne omassa henkilökunnassaan tietotekniikka-ammattilaisia? Tietotekniikka-ammattilaisella tarkoitetaan henkilöä, jolle tietotekniikka on hänen päätyönsä. Hänen työnään on esimerkiksi suunnitella, kehittää, käyttää tai ylläpitää tietotekniikkaa, tietojärjestelmiä tai sovelluksia. 2.2 Tarjosiko yrityksenne koulutusta henkilöstönne tietotekniikkataitojen kehittämiseksi vuonna 2013? a. Koulutusta tietotekniikan ammattilaisille? (vrt. määritelmä yllä) b. Koulutusta muulle henkilöstölle? 2.3 Rekrytoiko tai yrittikö yrityksenne rekrytoida tietotekniikkaammattilaisia vuonna 2013? jos, siirtykää kohtaan Oliko yrityksessänne vuonna 2013 avoinna tietotekniikkaammattilaiselle tarkoitettua työpaikkaa, jota oli vaikea täyttää? 2.5 Teetettiinkö mitään yrityksenne tietotekniikka-ammattilaisten taitoja edellyttämiä töitä yrityksenne ulkopuolisella työvoimalla vuonna 2013 (kokonaan tai osittain)? Yrityksenne tytäryhtiöiden työntekijät katsotaan tässä omaksi työvoimaksi, ulkopuoliseksi työvoimaksi. 3. Internetin käyttö 3.1 Onko yrityksellänne internet-yhteys? jos, osioon Kuinka suuri osa yrityksenne henkilöstöstä käyttää työssään tietokonetta, josta on yhteys internetiin? 3.3 Onko ainakin joillakin yrityksenne työntekijöillä mahdollisuus etäyhteyteen yrityksenne sähköpostiin, dokumentthin tai sovelluksiin. 3.4 Mainostaako yrityksenne internetissä ostamalla maksullista mainontaa? Esim. mainokset hakukonssa, sosiaalisessa mediassa, muilla internetsivuilla jne.

3 Kiinteä laajakaista 3.5 Onko yrityksellänne kiinteä laajakaistayhteys internetiin? Esim. ADSL, kaapelimodeemi tai kuitutekniikkaan perustuva yhteys jos, kohtaan Kuinka nopea on yrityksenne nopn kiinteä internet-yhteys? Vastatkaa liittymänne teoreettisen maksiminopeuden mukaan. Vastatkaa yhteen kohdista a-e a. Vähemmän kuin 2 Mbit/s.... b. Vähintään 2 Mbit/s mutta vähemmän kuin 10 Mbit/s.. c. Vähintään 10 Mbit/s mutta vähemmän kuin 30 Mbits.... d. Vähintään 30 Mbit/s mutta vähemmän kuin 100 Mbit/s..... e. 100 Mbit/s tai enemmän.. Mobiilit internet-yhteydet työasioissa * Mobiililla internet-yhteydellä työasioissa tarkoitetaan yrityksen maksamaa kannettavan laitteen käyttöä matkapuhelinverkon kautta. * Kannettavia laittta ovat esimerkiki kannettavat tietokoneet ja älypuhelimet. 3.7 Käyttääkö yrityksenne seuraavia yhteystyyppejä internetyhteyksissään? a. Langaton laajakaistainen yhteys kannettavalla tietokoneella matkapuhelinverkossa (ns. 3G tai 4G).. b. Langaton laajakaistainen yhteys matkapuhelimella (ns. 3G tai 4G). c. Muu hitaampi yhteys matkapuhelinverkon välityksellä Kuinka suurella osalla yrityksenne henkilöstöstä on käyttössään yrityksenne antama kannettava laite, josta saa työasioissa yhteyden internetiin matkapuhelinverkon kautta?

4 4. Internet-sivut 4.1 Onko yrityksellänne internet kotisivut? * Kotisivuilla tarkoitetaan tässä yrityksenne omia kotisivuja tai omaa osiota yritysryhmänne kotisivuilla. * Extranet ratkaisut ja omat verkkokaupat lasketaan kotisivuiksi. * Kotisivuilla tässä tarkoiteta esim. yrityksen yhteystietojen julkaisua erilaisilla yritys- tai osoitelistoilla. 4.2 Onko internet-sivuillanne seuraavia? a. Tuottden tai palvelujen kuvaus, tai hintatiedot. jos, osioon 5 b. Tilaukset tai varaukset kotisivuilta, esim. ns. ostoskori.. c. Asiakkaalla mahdollisuus muokata (räätälöidä) tuottta tai palveluita d. Asiakkailla mahdollisuus tilausten seurantaan.. e. Asiakkaalle personoitu sisältö kotisivulla... f. Linkkejä tai viittauksia yrityksen sosiaalisen median profiilhin.. g. Tietoa yksityisyyden suojasta kotisivuillanne tai kotisivujenne turvallisuuteen liittyvä todistus. h. Ilmoitukset avoimista työpaikoista tai hakemuksen jättömahdollisuus... i. Valitusten sähköinen jättäminen (esim. sähköpostitse tai weblomakkeella).. 5. Sosiaalinen media Sosiaalista mediaa käyttäväksi yritykseksi katsotaan sellainen jolla on käyttäjäprofiili, käyttäjätili tai käyttölisenssi, riippuen sosiaalisen median vaatimuksista ja tyypistä. 5.1 Käyttääkö yrityksenne mitään seuraavista sosiaalisen median tyypstä? a. Sosiaaliset verkostot (esim. Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer jne.) b. Yrityksenne blogit tai mikroblogit (esim. Twitter, Present.ly, jne).. c. Multimedia -sisällön jakaminen (esim. YouTube, Flickr, Picasa, Slideshare jne.) d. Wiki-pohjaiset tiedon jakamisen työkalut.

5 6. Pilvipalvelut Pilvipalveluilla tarkoitetaan tässä tietotekniikkapalveluita, joita käytetään verkkopalveluina internetissä (mukaan lukien VPN). Palvelut voivat olla esim. sovelluksia, laskentaresursseja tai tallennustilaa; jossa palvelulla on kaikki seuraavat ominaisuudet: - tuotetaan palvelun tarjoajan palvelimilta - on helposti skaalautuva tarpeen mukaan (esim. käyttäjien määrä, tallennuskapasiteetti) - voidaan käyttää itsepalveluna (ainakin palvelun ensimmäisen käyttöönoton jälkeen) - maksetaan käytön mukaan (yleensä käyttäjämäärän tai käytetyn kapasiteetin mukaan) 6.1 Ostaako yrityksenne mitään pilvipalveluja? (Huomioikaa pilvipalvelun määritelmä yllä, vain maksulliset palvelut huomioidaan) jos, kohtaan Ostaako yrityksenne mitään seuraavista pilvipalveluista? (Huomioikaa pilvipalvelun määritelmä yllä, vain maksulliset palvelut huomioidaan) a. Sähköposti (pilvipalveluna). b. Toimisto-ohjelmat (pilvipalveluna). c. Yrityksen tietokantojen ylläpito (pilvipalveluna) d. Tiedostojen tallennus (pilvipalveluna).. e. Kirjanpitosovellukset (pilvipalveluna) f. Asiakkuuden hallinta (CRM) (pilvipalveluna) g. Laskentatehoa yrityksen käyttämien sovellusten ajamiseen (pilvipalveluna) Ostaako yrityksenne pilvipalveluja, jotka toimitetaan: (Huomioikaa pilvipalvelun määritelmä yllä, vain maksulliset palvelut huomioidaan) a. Palveluntuottajan palvelimilta, jotka ovat jaetussa käytössä. Palveluntuottaja palvelee usta pilvipalveluasiakkaitaan samoilla palvelimilla. b. Palveluntuottajan palvelimilta, jotka on varattu vain yrityksenne käyttöön.

6 6.4 Rajoittaako mikään seuraavista tekijöistä yrityksenne pilvipalvelujen käyttöä? (Huomioikaa pilvipalvelun määritelmä yllä, vain maksulliset palvelut huomioidaan) a. Tietoturvariskit b. Palvelun yhteys/saatavuusongelmat. c. Vaikeudet tilauksen lopettamisessa tai palveluntarjoajan vaihtamisessa d. Epävarmuus yrityksen tietojen sijainnista. e. Epävarmuus oikeudellisissa kysymyksissä.. f. Ostettavien pilvipalvelujen korkeat kustannukset g. Liian vähän tietoa/asiantuntemusta pilvipalveluista Seuraavaan kysymykseen vastaavat vain ne jotka vät osta pilvipalveluita 6.5 Estääkö mikään seuraavista tekijöistä yritystänne käyttämästä pilvipalveluja? (Huomioikaa pilvipalvelun määritelmä yllä, vain maksulliset palvelut huomioidaan) a. Tietoturvariskit.. b. Epävarmuus tietojen sijainnista. c. Epävarmuus oikeudellisissa kysymyksissä. d. Ostettavien pilvipalvelujen korkeat kustannukset.. e. Liian vähän tietoa/asiantuntemusta pilvipalveluista

7 7. Automaattinen tiedon jakaminen yrityksen sisällä 7.1 Onko yrityksellänne käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERPohjelmisto)? ERP:llä tarkoitetaan yrityksen toimintojen hallintaa sellaisen tietokoneohjelmiston avulla, jolla integroidaan valikoima toimintoja toisiinsa. 7.2 Onko yrityksellänne käytössä ohjelmisto asiakastiedon hallinnoimiseen (ns. CRM) siten, että se mahdollistaa seuraavia a. Hankkia, tallettaa ja mahdollistaa asiakastietojen käytön muualla yrityksessänne. b. Tehdä analyysejä asiakastiedoista markkinointitarkoituksiin (hinnan asetanta, myynnin edistäminen, jakelukanavien valinta jne.) 8. EDI-tyyppisten viestien käyttö * EDI-tyyppisellä tiedonvaihdolla tarkoitetaan tietojärjestelmästä tuotettua määrämuotoista tiedonvaihtoa, joka välitetään sähköisesti vastaanottavaan organisaatioon ja on siellä automaattisesti jatkokäsiteltävissä, esim. sähköinen tilaus, lasku, rahtikirja tai palkka-ainsto. * Tällaista tiedonvaihtoa kutsutaan usn EDI:ksi (Electronic Data Interchange), Suomessa käytetään usn termiä EDI/OVT ja viranomaisten kanssa asioitaessa TYVI-tiedonsiirtoa (tässä tarkoiteta web-lomakklla asiointia). Esimerkkejä EDI:stä : EDIFACT, ODETTE, XML/EDI. * EDIFACT on YK:n sanomastandardi. XML/EDI:llä tarkoitetaan XML-standardin käyttöä yritysten liiketoimintaan liittyvien tietojen siirrossa toiselle organisaatiolle, esim. xcbl, RosettaNet, PapiNet, ebxml. * Myös standardien ulkopuoliset muiden osapuolten kanssa sovitut määrämuotoiset viestimuodot ovat tässä tarkoitettua tiedonvaihtoa. 8.1 Käyttääkö yrityksenne EDI-tyyppistä tiedonvaihtoa seuraaviin tarkoituksiin a. Tuotnformaation lähettäminen tai vastaanotto (esim. luettelot tai hinnat jne.) b. Kuljetusasiakirjojen lähettäminen tai vastaanotto c. Maksutietojen lähettäminen rahoituslaitoksille. d. Tietojen lähettäminen tai vastaanottaminen viranomaisilta (esim. taloushallinto-ohjelmanne TYVI-tiedonsiirto)

8 9. Tiedon jakaminen toimitusketjussa Sähköisellä tiedonjakamisella toimitusketjussa tarkoitetaan kaikkea tavarantoimittajien ja asiakkaiden välillä tietokoneverkoissa (ml. internet) tapahtuvaa tiedonvaihtoa, jonka tarkoituksena on koordinoida tai hallita tuottden ja palveluiden saatavuutta ja toimitusta toimitusketjun eri tasoilla. Vaihdettava tieto voi koskea esim. kysyntäennustta, varastotasoja, tuotantosuunnitelmia, toimitusten etenemistä tai tuotesuunnittelun tietoja. 9.1 Jakaako yrityksenne sähköisesti tietoa toimitusketjun hallitsemiseksi tavarantoimittajienne tai asiakkaidenne kanssa? (esim. kysyntäennustta, varastotasoja, tuotantosuunnitelmia, toimitusten etenemistä) jos, osioon Kuinka yrityksenne jakaa sähköisesti tietoa toimitusketjussa? a. WEB-portaali (pääsy rajoitettu tietyille asiakkaille tai tavarantoimittajille).. b. Automatisoitu tiedonvaihto (esim. EDI/OVT, EDIFACT, XML/EDI, kts. määritelmä osiossa 8) c. Muu, esim. sähköposti 10. RFID * RFID (Radio Frequency Identification) on ylsnimitys radiotaajuuksilla toimiville etätunnistustekniikoille. * Sitä käytetään esim. henkilötunnistukseen, kulunvalvontaan, kuljetusten seurantaan, käyttöomaisuuden seurantaan tai tuottden tunnistukseen Käyttääkö yrityksenne RFID-tekniikkaa seuraaviin tarkoituksiin? a. Henkilötunnistus tai kulun valvonta b. Tuottden valmistuksen tai palvelun toimittamisen yhteydessä. (esim. teollisen tuotannon seuranta ja ohjaus, toimitusketjun tai varastojen hallinta, kuljetusten seuranta, huollon tai ylläpidon hallinta, käyttöomaisuuden seuranta)... c. Tuottden tunnistaminen (esim. aitouden tunnistus, varashälytykset, tuotnformaatio).

9 11. Sähköinen lasku Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka välitetään sähköisessä muodossa: EDI-lasku, verkkolasku tai sähköpostilasku. * Verkkolasku on ylsesti käytössä olevan sanomakuvauksen mukaan laadittu sähköinen lasku, jonka tiedot ovat automaattisesti käsiteltävissä tai tulkittavissa. Verkkolaskut lähetetään palveluoperaattorin tai pankin kautta. Esim. Finvoice, einvoice, TEAPPSXML, PostiXML. * EDI-lasku on EDI-rakennekuvauksen mukainen konekielinen sähköinen lasku. EDI-laskut lähetetään usn palveluoperaattorin kautta. * Sähköpostilasku on sähköpostina tai sähköpostin liitteenä lähetettävä, esim. pdf-muotoinen lasku Lähettikö yrityksenne mitään laskuja, sähköisesti tai paperilla, toisille yrityksille tai julkisen sektorin organisaatioille vuonna 2013? Tässä huomioidaan kaikki laskut, paperilaskut, verkkolaskut, sähköpostilaskut Kuinka suuri osuus kaikista yrityksenne toisille yrityksille tai julkiselle sektorille lähettämistä laskuista lähetettiin vuonna 2013: a. Verkkolaskuina.. b. EDI-laskuina. c. Sähköpostilaskuna d. Laskuja ainoastaan paperilla. Yhteensä = Kuinka suuri osuus kaikista yrityksenne vastaanottamista laskuista vastaanotettiin vuonna 2013: a. Verkkolaskuina.. b. EDI-laskuina.. c. Paperilaskuna tai sähköpostilaskuna Yhteensä = 100 jos, kohtaan 11.3

10 12. Sähköinen kauppa * Sähköisellä kaupalla tarkoitetaan tietokoneverkon kautta suoritettuja tavaroiden ja palvelujen tilauksia. * Maksu- tai toimitustavalla ole merkitystä. * Sähköistä kauppaa käydään internet-sivujen kautta (verkkokauppa, osio 12 - A ) tai yritysten välisenä sähköisenä tiedonsiirtona (EDI, osio 12 - B). * Vastatkaa siten, että sähköisen kaupan arvoa koskevissa kysymyksissä synny kaksoislaskentaa verkko- ja EDI-kaupassa A Verkkokauppa yrityksenne myynnissä * Valmiille sähköiselle lomakkeelle internetissä täytetty ja lähetetty tilaus sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehty kauppa ovat tässä tarkoitettua sähköistä kauppaa. * Myös Extranetissä käyty kauppa samoin kriteern lasketaan verkkokaupaksi. * Tavanomaisena sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset vät ole sähköistä kauppaa Vastaanottiko yrityksenne tuottden tai palvelujen internettilauksia vuonna 2013? Tavanomaisena sähköpostiviestinä kirjoitetut tilaukset vät ole sähköistä kauppaa. jos, kohtaan Kuinka suuri oli internet-tilausten osuus vuoden 2013 liikevaihdosta? Vastatkaa toiseen kohdista a tai b a. Internet-myynnin arvo TAI b. Arvio osuutena liikevaihdosta.. euroa 12.3 Arvioikaa yrityksenne eri asiakasryhmiltä internetin kautta saamien tilausten osuutta yrityksenne internetin kautta saamien tilausten kokonaisarvosta vuonna a. Yritykset ja julkinen sektori b. Kotitaloudet..... Yhteensä = Arvioikaa yrityksenne verkkokaupan arvon jakautuminen seuraavien tuottden tai palveluiden myyntiin vuonna 2013: a. Tavarat, aineelliset hyödykkeet (tilataan internetissä, mutta toimitetaan myöhemmin) b. Sähköiset tuotteet (ladataan/tallennetaan tai saadaan käyttöön internetissä) c. Palvelut (tilataan internetissä, mutta käytetään myöhemmin, kuten majoitus, matkat, liput erilaisiin tilaisuuksiin) Yhteensä = Ottaako yrityksenne vastaan maksuja internetissä myymistään tuottsta tai palveluista seuraavia maksutapoja käyttäen? a. online-maksuja tilauksen yhteydessä (maksu tilattaessa esim. verkkopankissa tai luottokortilla) b. muita maksutapoja, joissa maksu ole mukana tilaustapahtumassa (esim. laskun lähettäminen ja maksu myöhemmin)

11 12 - B Sähköinen kauppa yrityksenne myynnissä automaattisen tiedonsiirron välityksellä (EDI) * Sähköinen tiedonsiirto eli EDI (Electronic Data Interchange) on menettely, jossa yrityksen tietojärjestelmässä sijaitsevista tiedoista tuotetaan määrämuotoinen tietovirta, joka välitetään sähköisesti vastaanottavaan organisaatioon ja on siellä automaattisesti jatkokäsiteltävissä, esim. tilaus, lasku, tulliasiakirja tai rahtikirja. * Suomessa käytetään usn termiä EDI/OVT. Esimerkkejä EDI:stä: EDIFACT, ODETTE, XML/EDI. * EDIFACT on YK:n sanomastandardi. XML/EDI:llä tarkoitetaan XML-standardin käyttöä yritysten liiketoimintaan liittyvien tietojen siirrossa toiselle organisaatiolle, esim. xcbl, RosettaNet, PapiNet, ebxml Ottiko yrityksenne vuonna 2013 vastaan tilauksia EDI:llä? (Yrityksenne myyntitilaukset). jos, kohtaan Kuinka suuri oli EDI:n välityksellä saamienne tilausten osuus vuoden 2013 liikevaihdosta? Vastatkaa toiseen kohdista a tai b a. EDI-kaupan arvo euroa TAI b. Arvio osuutena liikevaihdosta 12 - C Sähköinen kauppa yrityksenne ostoissa 12.8 Tekikö yrityksenne ostotilauksia sähköisellä kaupalla vuonna 2013 (verkkokaupasta, web-lomakklla myyjän kotisivuilla tai automaattisella tiedonsiirrolla, EDI:llä)? jos, osioon Kuinka suuri oli yhteensä yrityksenne sähköisellä kaupalla tekemien ostotilausten arvo osuutena yrityksenne kaikkien ostojen arvosta vuonna 2013? Vastatkaa yhteen kohdista a g a. Alle 1 e b. 1-4 f c. 5-9 g. Yli 75 d Ostiko yrityksenne seuraavilla tavoilla? a. Verkkokaupoista tai web-lomakklla myyjän kotisivuilla b. Automaattisella tiedonsiirrolla (kuten EDI/OVT, EDIFACT, ODETTE, XML/EDI)

12 13. Tietokoneohjelmien valmistus omaan käyttöön * Kysymyksellä on tarkoitus mitata niitä tietotekniikkainvestointeja, jotka syntyvät omaan käyttöön tulevien tietokoneohjelmien valmistamiseen käytetyn oman henkilökunnan kehittämis- tai valmistamistyön kustannuksista. * Laskekaa vain yrityksenne oman henkilökunnan työ. Sitä osaa työstä, joka on ulkoistettu tai konsernin muiden yritysten tekemää työtä, tule laskea tähän. * Yrityksenne konsernin muille yrityksille tekemä työ lasketaan tähän niiltä osin kuin se on tehty veloituksetta Oliko yrityksellänne omaa henkilökuntaa, joka on kehittänyt tai valmistanut tietokoneohjelmia yrityksenne omaan käyttöön vuonna 2013? jos, jättäkää vastaamatta kohtaan Arvioikaa yrityksessänne omaan käyttöön tulevien tietokoneohjelmien kehittämiseen ja valmistamiseen käytettyjen oman henkilökunnan henkilötyövuosien määrä vuonna Henkilötyövuosi vastaa yhden täyspäiväisen työntekijän vuoden työaikaa. henkilötyövuotta Ilmoittakaa henkilötyövuosien määrä yhden desimaalin tarkkuudella 14. Kommentteja Tähän kenttään voitte kommentoida lomaketta ja kysymyksiä tai antaa lisätietoja tai selvennyksiä. Olkaa hyvä ja yksilöikää kysymyksiin liittyvät kommentit, lisätiedot tai selvennykset kysymyksen numerolla. Kiitos vastauksestanne!

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Puolet yrityksistä käyttää pilvipalveluja Maksullisia pilvipalveluja käyttää 51 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin yritykset

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Sosiaalinen media ahkerassa käytössä yrityksissä Sosiaalista mediaa käyttää 38 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin ne käyttävät

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Taiga-Koru Oy. Kuvaaja: Maarit Mikkonen. Kuva 2. Seenat. Kuvaaja: Ana Pullinen,

Lisätiedot

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Verkkokaupan opas. Opas aloittavalle verkkokauppiaalle

Verkkokaupan opas. Opas aloittavalle verkkokauppiaalle Verkkokaupan opas Opas aloittavalle verkkokauppiaalle Verkkokaupan perustaminen sisältää useita eri vaiheita ja useita kumppaneita. Tämä opas auttaa sinua löytämään verkkokaupallesi sopivia ratkaisuja.

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11 e-business Sisällysluettelo 1. SÄHKÖPOSTI... 5 JOUKKOPOSTITUS... 5 POSTITUSLISTAT... 5 2. WWW... 7 SIVUSTOT... 7 BANNERIT... 8 ADVERTORIAALIT JA INTERSTITIAALIT... 8 3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ

Lisätiedot

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013 RESERVATION Asiakaslähtöiset hankkeet 1 Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander Raportti Huhtikuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 JÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Internet-kauppapaikan rakenteet

Internet-kauppapaikan rakenteet TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tuomas Salste Internet-kauppapaikan rakenteet Diplomi-insinöörin tutkintoa varten tarkastettavaksi jätetty diplomityö. Työn valvoja: Työn ohjaaja: Prof. Reijo

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

BusinessWeb Kotisivupalvelu

BusinessWeb Kotisivupalvelu DataInfo Oy BusinessWeb Kotisivupalvelu Palvelukuvaus 26.1.2012 Sisältö Johdanto... 4 Palveluiden käyttötarkoitus... 4 Palveluiden kokoonpanot... 5 Peruspalvelun kokoonpanot... 5 Kotisivupalvelu BusinessWeb

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot