ICT-paneeli. Aineistokuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT-paneeli. Aineistokuvaus"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus ICT-paneeli Sisältökuvaus ICT-paneeli vuosilta on tutkimuskäyttöön tarkoitettu aikasarja, johon on koottu Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä -kyselyiden tietoja EU-hankkeen yhteydessä. Saatavissa tietoja yritysten tietotekniikan käytöstä ja sähköisestä liiketoiminnasta, esim. internet, laajakaista, kotisivut, kotisivuilla tarjotut palvelut, verkkokauppa, EDI. Tilasto tuotetaan otokseen perustuvana yrityskyselynä. Kyselyn nimessä käytetään vuotta t+1, jossa t on tilastovuosi. Esimerkiksi Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä kyselyn on ajateltu koskevan tilastovuotta Tarkkaan ottaen kysely koskee vuoden t lopun tilannetta tai vuoden t+1 alun tilannetta. Kyselyn piiriin kuuluvat seuraavat toimialaluokituksen TOL 2008 pääluokat: - D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35), - E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39), - C Teollisuus (10-33), - F Rakentaminen (41-43), - G Tukku ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47), - H Kkuljetus ja varastointi (49-53), - I Majoitus ja ravitsemistoiminta (55-56), - J Informaatio ja viestintä (58-63), - L Kiinteistöalan toiminta (68), - M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-74) (M pois lukien toimiala 75), - N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82), Lisäksi mukana on toimiala 951, Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus. Otoskehikkona on Tilastokeskuksen yritysrekisteriin pohjautuvan yritysten rakennetilaston tuotantotietokannan edellä mainittujen toimialojen vähintään viisi henkilöä työllistävät yritykset. Otoskehikon kaikki vähintään sata henkilöä työllistävät yritykset sisällytetään kyselyyn. Työntekijämäärältään 5-99 henkilön yritysten osalta käytetään otantaa. Otanta-asetelmana on toimialan ja kokoluokan mukaan ositettu yksinkertainen satunnaisotanta. Tilastotietojen ajallinen vertailtavuus ja vertailtavuus muihin aineistoihin (kyselyvuosina t+1): Yritysten tietotekniikan käyttöä ja sähköistä kauppaa koskevaa tilastoa on laadittu tilastovuodesta 1999 lähtien. Tilasto on pääosin vertailukelpoinen vähintään kymmenen henkilöä työllistäviä yrityksiä koskien vuodesta 2000 alkaen. Vuosina tilasto koskien vuosia tuotettiin myös 5-9 henkeä työllistävistä yrityksistä ja tilastotiedot esitettiin kaikista vähintään viisi henkilöä työllistäviä yrityksiä koskien. Vertailtaessa näitä lukuja muihin vuosiin on käytettävä 10 henkilön rajausta. Uusi toimialaluokitus tol 2008 otettiin käyttöön vuoden 2009 tilastossa. Aiempien vuosien luvut ovat silti hyvin vertailukelpoisia eikä toimialamuutos aiheuta olennaisia muutoksia lukuihin. Lisäksi vuoden 2010 tilastoon tuli uutena mukaan toimiala 951, tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus, jonka mukaan tulo ei myöskään aiheuta muutoksia tilaston lukuihin, johtuen toimialan pienuudesta. Sähköisen kaupan suuruutta koskeviin lukuihin sisältyy suhteellisen paljon epävarmuutta ja niiden aikasarjavertailuun on suhtauduttava suuntaa antavana. Sähköisen kaupan suuruutta koskevat luvut alkaen vuoden 2004 tilastosta vuotta 2003 koskien eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin parantuneen kattavuuden vuoksi. Yritysten tietotekniikan käyttöä koskevat tilastot OECD:n ja EU:n jäsenmaissa ovat hyvin vertailukelpoisia vähintään kymmenen henkilöä työllistäviä yrityksiä koskien. Sähköisen kaupan arvoa koskeviin lukuihin on kansainvälisissä vertailuissa syytä suhtautua suuntaa antavina lukuina. Vuoden 2006 kyselyssä lomaketta uudistettiin mm. tuomalla määritelmät ja ohjeet kysymysten yhteyteen entisen alaviitteen tilalta. Tämä uudistus näyttäisi vaikuttaneen internet-kaupan yleisyyttä koskeviin lukuihin alentavasti. Syynä on todennäköisesti se, että osa vastaajista tulkitsi aiemmin tavanomaisella sähköpostiviestillä saadut tilaukset virheellisesti internet-kaupaksi. Luvun pienentymistä vuoden 2006 tilastosta alkaen ei siksi tule tulkita internet-kaupan yleisyyden vähenemiseksi vuonna 2005 vaan määritelmien mukaisen tuloksen tarkentumiseksi. Lisätietoja tutkijapalveluista: Kohdejoukko Tilasto tuotetaan otokseen perustuvana yrityskyselynä. Otantamenetelmänä on ositettu yksinkertainen satunnaisotanta. Lähdeaineisto Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä -vuosikyselyt Muuttujia 31 1 (5)

2 Muuttujaluettelo syrtun vuosi PC_PCT INTER_PCT EPURCH_PCT ESALES_PCT PC INTER WEB EPURCH ESALES BROAD mob ERP scmt scma crminf crmana ITSP ITSPT XFSP autlasva autlasla simyvar simykir simytuo simyjak siosvar sioskir adengov adegov Muuttujat Unique firm id Year % of workers using computers % of workers with access to internet % of orders through internet % of sales through computer networks (websites or EDI) Firm uses computers Firm has internet Firm has website Firm orders through computer networks (websites or EDI) Firm sells through computer networks (websites or EDI) Firm has broadband Firm has mobile access to internet Enterprise Resource Planning Sharing SCM data with suppliers Sharing SCM data with customers Share of information with other business functions Analyse information for marketing purposes It_specialist It_training Outsource_it Receiving e-invoices Sending e-invoices Sales: management of inventory levels Sales: accounting Sales: production or services management Sales: distribution management Purchases: management of inventory levels Purchases: accounting Automated Data Exchange for certain purposes Automated Data Exchange with authorities Unique firm id syrtun Suojattu yritystunnus Year vuosi Vuosi % of workers using computers PC_PCT Kuinka suuri osa yrityksen henkilöstöstä käyttää tietokonetta työssään? % of workers with access to internet INTER_PCT Kuinka suuri osa yrityksen henkilöstöstä käyttää työssään tietokonetta, josta on yhteys internetiin? % of orders through internet EPURCH_PCT Kuinka suuri oli yhteensä yrityksen sähköisellä kaupalla (verkkokaupasta, web-lomakkeilla myyjän kotisivuilla tai automaattisella tiedonsiirrolla, EDI:llä) tekemien ostotilausten arvo osuutena yrityksen kaikkien ostojen arvosta? Tieto muutettu luokittelevasta vastauksesta keskiarvoksi. 2 (5)

3 % of sales through computer networks (websites or EDI) ESALES_PCT Kuinka suuri oli internet-tilausten ja EDI:n välityksellä saatujen tilausten osuus liikevaihdosta yhteensä? Firm uses computers PC Yrityksessä käytetään tietokoneita. Firm has internet INTER Yrityksellä on internet-yhteys. Firm has website WEB Yrityksellä on internet-kotisivut. Firm orders through computer networks (websites or EDI) EPURCH Yritys tekee ostotilauksia sähköisellä kaupalla (verkkokaupasta, web-lomakkeilla myyjän kotisivuilla tai automaattisella tiedonsiirrolla, EDI:llä). Firm sells through computer networks (websites or EDI) ESALES Yritys ottaa vastaan tuotteiden tai palvelujen tilauksia internetin kautta tai EDI:llä (myyntitilaukset). Tavanomaisena sähköpostiviestinä kirjoitetut tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa. Firm has broadband BROAD Yrityksellä on kiinteä laajakaistainen (esim. ADSL, SDSL, tai kaapelimodeemi tms., nopeampi kuin perinteinen puhelinmodeemi tai ISDN) internet-yhteys käytössä. Firm has mobile access to internet mob Yrityksellä on langaton laajakaistainen internet-yhteys kannettavalla tietokoneella matkapuhelinverkossa tai matkapuhelimella (ns. 3G tai 4G) tai muu hitaampi yhteys matkapuhelinverkon välityksellä. Enterprise Resource Planning ERP Yrityksellä on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-ohjelmisto). Tieto saatavissa vuodesta 2006 lähtien. Sharing SCM data with suppliers scmt Käyttääkö yritys tietokoneverkkoja (ml. internet) säännölliseen tiedon jakamiseen tavarantoimittajien kanssa (esim. kysyntäennusteita, varastotasoja, tuotantosuunnitelmia, toimitusten etenemistä, tuotesuunnittelun tietoja)? Tieto saatavissa Sharing SCM data with customers scma Käyttääkö yrityksenne tietokoneverkkoja (ml. internet) säännölliseen tiedon jakamiseen asiakkaiden kanssa (esim. kysyntäennusteita, varastotasoja, tuotantosuunnitelmia, toimitusten etenemistä, tuotesuunnittelun tietoja)? Tieto saatavissa (5)

4 Share of information with other business functions crminf Yrityksellä on käytössä ohjelmisto asiakastiedon hallinnoimiseen (ns. CRM) siten, että sen avulla voidaan hankkia, tallettaa ja käyttää asiakastietoja muualla yrityksessä. Tieto saatavissa vuodesta 2006 lähtien. Analyse information for marketing purposes crmana Yrityksellä on käytössä ohjelmisto asiakastiedon hallinnoimiseen (ns. CRM) siten, että asiakastiedoista voidaan tehdä analyysejä markkinointitarkoituksiin (hinnan asetanta, myynnin edistäminen, jakelukanavien valinta jne.). Tieto saatavissa vuodesta 2006 lähtien. It_specialist ITSP Onko yrityksellä omassa henkilökunnassa tietotekniikka-ammattilaisia? Tietotekniikka-ammattilaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on kyky määritellä, suunnitella, kehittää, asentaa, käyttää, tukea, ylläpitää, hallinnoida, arvioida tai tutkia tietotekniikkaa tai tietojärjestelmiä. Tietotekniikka on heidän päätyönsä. Tieto saatavissa vain It_training ITSPT Tarjosiko yritys koulutusta henkilöstön tietotekniikkataitojen kehittämiseksi tietotekniikan ammattilaisille? Tieto saatavissa vain Outsource_it XFSP Teetettiinkö mitään yrityksen tietotekniikka-ammattilaisten taitoja edellyttäviä töitä yrityksen ulkopuolisella työvoimalla (kokonaan tai osittain)? Yrityksen tytäryhtiöiden työntekijät katsotaan tässä omaksi työvoimaksi, ei ulkopuoliseksi työvoimaksi. Tieto saatavissa vain Receiving e-invoices autlasva Yritys käyttää automatisoitua tiedonvaihtoa sähköisten laskujen vastaanottamiseen. Tieto saatavissa Sending e-invoices autlasla Yritys käyttää automatisoitua tiedonvaihtoa sähköisten laskujen lähettämiseen. Tieto saatavissa Sales: management of inventory levels simyvar käytettävissä varastotasojen hallintaan tarkoitetuissa ohjelmistoissa? Automaattisella tiedon jakamisella yrityksen sisällä tarkoitetaan tietojärjestelmään syötettyä tai luettua tietoa, joka on automaattisesti yrityksen eri osien tai eri toimintojen tietojärjestelmien käytössä. Tieto saatavissa vuodesta 2007 lähtien. Sales: accounting simykir käytettävissä kirjanpito-ohjelmistoissa? Tieto saatavissa vuodesta 2007 lähtien. Sales: production or services management simytuo käytettävissä tuotannon tai palvelujen hallintaan tarkoitetuissa ohjelmistoissa? Tieto saatavissa vuodesta 2007 lähtien. 4 (5)

5 Sales: distribution management simyjak käytettävissä jakelun/toimitusten hallintaan tarkoitetuissa ohjelmistoissa? Tieto saatavissa vuodesta 2007 lähtien. Purchases: management of inventory levels siosvar Kun yritys tekee ostotilauksen, ovatko relevantit tiedot ostosta automaattisesti käytettävissä ohjelmistoissa, joita käytetään varastotasojen hallintaan? Tieto saatavissa vuodesta 2007 lähtien. Purchases: accounting sioskir Kun yritys tekee ostotilauksen, ovatko relevantit tiedot ostosta automaattisesti käytettävissä ohjelmistoissa, joita käytetään kirjanpitoon? Tieto saatavissa vuodesta 2007 lähtien. Automated Data Exchange for certain purposes adengov Yritys käyttää automatisoitua tiedonvaihtoa tuoteinformaation (esim. luettelot, hinnat jne.) lähettämiseen tai vastaanottoon, kuljetusasiakirjojen lähettämiseen tai vastaanottoon, tai maksutietojen lähettämiseen rahoituslaitoksille. Tieto on saatavissa vuodesta 2007 lähtien. Automated Data Exchange with authorities adegov Yritys käyttää automatisoitua tiedonvaihtoa tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen viranomaisilta (esim. taloushallinto-ohjelman TYVI-tiedonsiirto). Tieto on saatavissa vuodesta 2007 lähtien. 5 (5)

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Sosiaalinen media ahkerassa käytössä yrityksissä Sosiaalista mediaa käyttää 38 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin ne käyttävät

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Puolet yrityksistä käyttää pilvipalveluja Maksullisia pilvipalveluja käyttää 51 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin yritykset

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Laajakaista 88 prosentilla yrityksistä Laajakaistayhteys oli 88 prosentilla yrityksistä keväällä 2008. Laajakaista on edelleen

Lisätiedot

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2014 -kysely

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2014 -kysely Tiedonhankinta Yritys- ja ympäristöainstot 00022 TILASTOKESKUS Puh. 09 17341, Faksi 09 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaan salassapidettäviä

Lisätiedot

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2015

Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2015 Tiedonhankinta Yritys- ja ympäristöainstot 00022 TILASTOKESKUS Puh. 029 551 1000 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tällä lomakkeella kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaan salassapidettäviä

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE TILKES_ohje 2012 / 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot TILKES 2014 1 Yritysten rakenne - ja tilinpäätöstilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto

Kaupan tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Kaupan tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Kaupan liikevaihdon vahvasta kasvusta neljännes tuli autokaupasta vuonna 2011 Kaupan yritysten liikevaihto nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ

SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ YAMK MIRVA TAPANINEN 2013 SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ MATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Liikenteen tilinpäätöstilasto

Liikenteen tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Liikenteen tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Liikenteen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuonna 2011 Liikenteen toimialoista julkaisussa ovat mukana linja-autoliikenne, kuorma-autoliikenne,

Lisätiedot

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Palvelut 2014 Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Kaupan jalostusarvo laski 5 prosenttia vuonna 2012 Kaupan toimialojen jalostusarvo vuonna 2012 oli 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten

Lisätiedot

Yritystukitilasto 2010

Yritystukitilasto 2010 Yritykset 2012 Yritystukitilasto 2010 Yritysten saamat tuet pienenivät Tilastokeskuksen tietojen mukaan yritysten saamat tukimuodot pienenivät vuonna 2010 edelliseen vuoteen verrattuna. Maksetut suorat

Lisätiedot

Yritystukitilasto 2013

Yritystukitilasto 2013 Yritykset 2015 Yritystukitilasto 2013 Vähemmän tukea suuremmalle joukolle yrityksiä Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 yrityksille jaettu tukimäärä laski kokonaisuudessaan 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet

Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet Tutkimusyhteenveto 20.9.2010 v. 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset...3 3 Tutkimuksen taustat...6 3.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustat...6 3.2 Suomalaisen alihankintatoimialan

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely 2013 1 Rakennusyritysten tilinpäätöskysely Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että

Lisätiedot

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS Vastaanottaja Maa- ja metsätalousministeriö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1/2012 ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Yritystukijärjestelmän kokonaisuus 4 2.1 Yleisesti

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot