Täckningsområde. Den inbyggda timern bestämmer hur lång tid rörelsevakten håller ljuset tänt efter den sist registrerade rörelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täckningsområde. Den inbyggda timern bestämmer hur lång tid rörelsevakten håller ljuset tänt efter den sist registrerade rörelsen."

Transkriptio

1 sv no fi RGUS ulti 350W Känslighet Tidsinställningar Täckningsområde jusnivå Grundfunktion WDE002370, WDE002770, WDE003370, WDE003770, WDE004369, WDE Rörelsevakten har 3 olika inställningsmöjligheter för justering av känsligheten på detektering. åg: Kan väljas om det finns problem med fel detektering Den inbyggda timern bestämmer hur lång tid rörelsevakten håller ljuset tänt efter den sist registrerade rörelsen. inimum tid = sekund. Rörelsevakten har 7 olika täckningsområden, som kan väljas med vredet. Den inställda ljusnivån bestämmer hur mörkt det skall vara för att rörelsevakten ska tända. Se jusjustering inimum: läget används vid ljusjustering. Rörelsevakten har 2 grundfunktioner. anuell: juset tänds endast genom ett tryck på externa eller interna tryckknappen. För din säkerhet ¼ FR Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk ström. llt arbete på apparaten ska utföras av utbildade elektriker. Följ nationella lagar och bestämmelser. edium: Fabriksinställning. nvänds i de flesta fall. ög: Väljs om rörelsevakten inte är tillräckligt känslig. Fabriksinställning = 5 minuter, rekommenderad startinställning. ax tid = 20minuter. För större besparing minskas den inställda tiden. Exempel: Rörelsevakten detekterar rakt fram. (ca 90 täckningsområde) Rörelsevakten detekterar snett till vänster (ca 45 täckningsområde) 2/3: Inställt till en ljusnivå mätt under jusjustering. aximum: juset tänts alltid oavsett ljusnivå. Önskas lägre ljusnivå vrids vredet mot symbol måne. Önskas högre ljusnivå vrids vredet mot symbol sol. utomatiskt: juset tänds vid detektering av rörelse förutsatt att ljusnivån understiger det inställda lux värdet. nvändningsområde Fabriksinställning: ittläge edium. Fabriksinställning: ittläge 5 minuter. Fabriksinställning: ittläge 80 täckningsområde. Fabriksinställning: ittläge ca 200 lux vid rörelsevakten. Fabriksinställning: utomatiskt Rörelsevakten ulti 350W är i första hand avsedd för ljusstyrning. När rörelsevakten detekterar en rörlig värmekälla (t ex en människa), kopplas belastningen på, förutsatt att ljusnivån understiger det inställda lux värdet. Därför kommer ljuset endast att tändas när det finns behov för det. Exempel på användningsområden: små och stora kontor toaletter och badrum lagerlokaler och byggnader trappor klassrum kopieringsrum kök konferenslokaler, etc. Rörelsevakten detekterar rörelse i ett område på 0 x 20 m. I området 8 x 6 m är rörelsevakten känsligare och detekterar rörelse och närvaro. Rörelsevakten kan tvångs styras manuellt genom både internt och externt tryck. Ta bort rörelsevaktens frontplatta för att nå inställningsvreden. OBS! Rörelsevakten kräver inte noll-ledare. Se till att instruktioner överlämnas till slutanvändaren efter installation. Rörelsevakten är endast avsedd för inomhus bruk. Tryckknappar Rörelsevaktens interna tryckknapp har 2 funktioner: Kort tryck och långt tryck. En externt ansluten tryckknapp inkopplad i serie med fasen, har endast funktionen kort tryck. Kort tryck Rörelsevakten skiftar tillstånd mellan tänt och släckt. Trycktid < 0,5 sekunder. ångt tryck Rörelsevakten skiftar tillstånd och förblir tänd eller släckt i 2 timmar(förlängd timertid). Trycktid >,5 sekunder. ysdioder Rörelsevakten är försedd med 2 lysdioder. En under täckplattan och en under linsen. ysdiod under täckplattan OBS! ysdioden endast synlig vid demonterad täckplatta. Indikering vid installation Justeras något av vreden för känslighet, grundfunktion eller täckningsområde, kvitteras detta med att lysdioden blinkar gång. Justeras vredet för tidsinställning blinkar lysdioden kontinuerligt. Gångtest: 5 minuter efter anslutning av nätspänning eller ändring av inställningar är rörelsevakten i ett gångtest läge. ysdioden blinkar när rörelsevakten detekterar rörelse. ysdiod under linsen. ångt tryck Vid långt tryck på interna tryckknappen, kommer lysdioden att lysa när ett långt tryck registreras. Förlängd timertid I 2 timmar efter ett långt tryck blinkar lysdioden var 5e sekund. Överbelastning Vid överbelastning släcks lasten och lysdioden blinkar. jusjustering Inställning av dagsljusnivå 2 3 Vrid vredet till minimum. ysdioden börjar blinka. Om ljuset är tänt kommer det att släckas. För att inte påverka dagsljus mätningen under inställningen har man 0 sekunder på sig att gå bort från rörelsevakten. Ca 0,5 meter åt sidan. Vänta tills lysdioden under täckplattan lyser konstant. Vrid nu vredet långsamt till ca 2/3 av skalan tills lysdioden slocknar. jusnivån är nu inställd till det nuvarande dagsljus värdet. an kan alltid ställa in ett nytt dagsljusvärde genom att börja om på punkt. Ändring av inställt ljusvärde Önskas lägre ljusnivå vrids vredet mot symbol måne. Önskas högre ljusnivå vrids vredet mot symbol sol.

2 ontering Kopplingsschema Teknisk data Rörelsevakten kan monteras i CEE 60 dosor, cc=60mm. Spänningsområde Typisk effektförbrukning Gruppsäkring max 230 V C ± 0% / 50z 0.3 W (standby) 6 nslutningar Typ Kapacitet ntal ledare edare Skruvlösa snabbanslutningar,5mm² / 2,5mm² eller 2 per anslutning EK och FK ontagehöjd,5 meter Täckningsvinkel, horisontallt 80º (kan delas upp i zoner) När insatsen är monterad på väg gen, monteras ytterram, monte ringsram och centrumplatta. : anslutning Fas( 230v C). : Utgång till ansluten last. Täckningsområde vid,2 meters montagehöjd och 25 C Uppstartstid jusnivå Timertid Rörelse: 0x20 meter (200m²) Närvaro: 8x6 meter (28m²) 0 sekunder lux sekund 20 minuter Förlängd timertid 2 timmar Pulstider på externt anslutna tryckknappar Kort tryck - < 0,5 sekunder ntal externa tryckknappar i serie med fasen ax 0 stk N ax kabellängd mellan externa ax 00 m tryckknappar Kapslingsklass IP20 Drifttemperatur -5 C till +35 C uftfuktighet 5 % till 95% R Certifierad SEKO, NEKO, FIKO och CC N Direktiv Standarder EC:2004/08/EC, VD:2006/95/EC EN , EN , EN EN Class 2, EN ontera först ytterramen. Sätt monterings ramen på plats och tryck fast alla fyra hörnen på monterings ramen helt i botten med en skruvmejsel. ontera till sist fast centrumplattan genom att lätt trycka den på plats. ax 0st externa tryckknappar. Tillåtna laster in ax Glödlampa 25 W 350 W 230 V halogenlampor 25 W 350 W Demontering ågspännings halogenlampor: Järnkärnetransformatorer Electronic transformer 35 V 35 V 350 V 350 V Täckningsområde i horisontellt schema 0 m 0 m 0 m Närvaro och rörelse onteringsramen frigörs/tas bort genom att försiktigt trycka och vinkla med en skruvmejsel i alla fyra hörnen. Vinkla och tryck med mejsel i varje hörn. 0 m Rörelse Schneider Electric Industries SS Vid tekniska frågor vänligenkontakta kundservice. Schneider Electric Sverige B V /0

3 sv no fi sv RGUS ulti 350W Følsomhet Tidsinnstillinger Dekningsområde ysnivå Grunnfunksjon Detektoren har 3 forskjellige innstillingsmuligheter for justering av følsomheten. Den innebygde timeren bestemmer hvor lang tid bevegelsesdetektoren holder lyset tent etter den sist registrerte bevegelsen. Bevegelsesdetektoren har 7 forkjellige dekningsområder, som kan velges med knotten. Den innstilte lysnivået bestemmer hvor mørkt det skal være for at bevegelsesdetektoren skal tenne lyset. Se ysjustering. Bevegelsesdetektoren har 2 grunnfunksjoner. Bruksområde Bevegelsesdetektoren ulti 350W er hovedsakelig beregnet for lysstyring. Når bevegelsesdetektoren detekterer en bevegende varmekilde (for eksempel et menneske), slås strømmen på, forutsatt at lysnivået faller under den innstilte luxverdien. Derfor vil lyset tennes bare når det er behov for det. Eksempler på bruksområder: små og store kontor toaletter og bad lagerlokaler og bygninger trapper klasserom kopieringsrom kjøkken konferanselokaler osv. WDE002370, WDE002770, WDE003370, WDE003770, WDE004369, WDE For din sikkerhet ¼ FRE ivsfare på grunn av elektrisk strøm. lle inngrep på enheten må kun utføres av opplærte og kvalifiserte elektrikere. Overhold nasjonale forskrifter. Bevegelsesdetektoren detekterer bevegelse i et område på 0 x 20 m. I et område på 8 x 6 m er bevegelsesdetektoren følsommere og detekterer bevegelse og nærvær. Bevegelsesdetektoren kan tvangsstyres manuelt ved både intern og ekstern trykknapp. Flere bevegelsesdetektorer kan kobles sammen for å dekke et større område. Ta bort be vegelsesdetektorens frontplate for å nå innstillingsknotten. BEERK! Bevegelsesdetektoren krever ikke null-leder. Se til at instruksjonene gis til sluttbrukeren etter installasjon. Bevegelsesdetektoren er beregnet bare til innendørs bruk. Trykknapper av: Kan velges hvis det er problemer med feil detektering. edium: Fabrikkinnstilling. Brukes i de fleste tilfeller. øy: Velges hvis bevegelsesdetektoren ikke er følsom nok. Fabrikkinnstilling: idtstilling Følsomhet: edium Bevegelsesvaktens interne trykknapp og en ekstern trykknapp innkoblet på koblingsklemme, har samme funksjon: kort trykk og langt trykk. Kort trykk Bevegelsesdetektoren skifter tilstand mellom tent og slukket. Trykketid < 0,5 sekunder. angt trykk Bevegelsesdetektoren skifter tilstand og blir tent eller slukket i 2 timer (forlenget timertid). Trykketid >,5 sekunder. inimum tid = sekund. Fabrikkinnstilling = 5 minutter, anbefalt startinnstilling. aks. tid = 20 minutter. For mindre energiforbruk minskes den innstilte tiden. Fabrikkinnstilling: idtstilling Timertid: 5 minutter ysdioder Eksempel: Bevegelsesdetektoren er utstyrt med 2 lysdioder. En under dekselet og en under linsen. ysdiode under dekselet Bemerk! ysdioden er synlig bare ved demontert deksel. Indikering ved installasjon vis noen av knottene blir justert for følsomhet, grunnfunksjon eller dekningsområde, vises dette ved at lysdioden blinker en gang. vis knotten justeres for tidsinnstilling blinker lysdioden kontinuerlig. Driftstest: 5 minutter etter tilkobling av nettspenning eller endring av innstillinger er bevegelsesdetektoren i en driftstest-stilling. ysdioden blinker når bevegelsesdetektoren detekterer bevegelse. ysdiode under linsen angt trykk Ved langt trykk på den eksterne trykknappen, vil lysdioden lyse når et langt trykk registreres. Forlenget timertid I løpet av 2 timer etter et langt trykk blinker lysdioden hvert 5. sekund. Bevegelsesdetektoren detekterer rett fram (ca 90 dekningsområde). Bevegelsesdetektoren detekterer skjevt til venstre (ca 45 dekningsområde). Fabrikkinnstilling: idtstilling Dekningsområde: 80 ysjustering Innstilling av dagslysnivå 2 3 Skru knotten til minimum. ysdioden begynner å blinke. vis lyset er tent, vil den slukke. inimum: stillingen brukes bare ved lysjustering. 2/3: Innstilt til et lysnivå målt ved ysjustering. aksimum: yset tennes alltid uansett lysnivå. vis det ønskes lavere lysnivå, skrus knotten mot symbolet måne. vis det ønskes lavere lysnivå, skrus knotten mot symbolet sol. Fabrikkinnstilling: idtstilling ysnivå: ca 200 lux ved detektoren For ikke å påvirke dagslysmålingen i løpet av innstillingen har man 0 sekunder på seg til å gå bort fra bevegelsesdetektoren. Ca 0,5 meter til siden. Vent til lysdioden lyser konstant. Skru nå knotten langsomt til ca 2/3 av skalaen til lysdioden slukker. ysnivået er nå innstilt til den nåværende dagslysverdien. an kan alltid stille inn en ny dagslysverdi ved å starte på nytt fra punkt. Endring av innstilt lysverdi vis det ønskes lavere lysnivå, må knotten skrus mot symbolet måne. vis det ønskes høyere lysnivå, må knotten skrus mot symbolet sol. anuell: yset tennes bare ved et trykk på den eksterne eller interne trykknappen. utomatisk: yset tennes ved detektering av bevegelse, forutsatt at lysnivået faller under den innstilte lux-verdien. Fabrikkinnstilling: utomatisk

4 ontering Koblingsskjema Tekniske data Bevegelsesdetektoren kan monteres i CEE 60 veggbokser, cc = 60 mm. Spenningsområde Typisk effektforbruk 230 V C ± 0% / 50z 0,3 W (standby) Gruppesikring maks. 6 Tilkoblinger Type Kapasitet ntall ledere edere Skrueløse hurtigkoblinger,5 mm 2 / 2,5 mm 2 eller 2 per tilkobling EK og FK onteringshøyde,5 meter Dekningsvinkel horisontalt 80º (kan deles opp i soner) Når innsatsen er montert på veggen, monteres ytterrammen, monteringsrammen og sentralplaten. : Tilkobling Fase (230V C). : Reléutgang til tilkoblet last. Dekningsområde ved,2 meters monteringshøyde og 25 C Oppstartstid Bevegelse: 0 x 20 meter (200 m 2 ) Nærvær: 8 x 6 meter (2 2 ) 0 sekunder ysnivå lux Timertid sekund 20 minutter Forlenget timertid 2 timer ntall eksterne trykknapper aks. 0 st Total kabellengde eksterne trykknapper aks. 00 m N Kapslingsklasse IP20 Driftstemperatur -5 C til +45 C uftfuktighet 5 % til 95% R Sertifisert SEKO, NEKO, FIKO og CC Direktiv EC: 2004/08/EC, VD: 2006/95/EC N Standarder EN , EN , EN EN Class 2, EN onter først ytterrammen. Sett monteringsrammen på plass og trykk fast alle fire hjørner på monteringsrammen helt i bunnen med en skrutrekker. onter til slutt fast sentralplaten ved å trykke den lett på plass. aks 0st trykknapper Tillatte laster in. aks. yspære 25 W 350 W alogenlampe, 230 V 25 W 350 W Demontering avspennings halogenlamper Jernkjerne transformatorer Elektroniske transformatorer 35 V 35 V 350 V 350 V Dekningsområde i horisontalt skjema 0 m 0 m 0 m Nærvær og bevegelse Schneider Electric Industries SS onteringsrammen løses/tas bort ved å trykke forsiktig og skyve opp med en skrutrekker i alle fire hjørner. Trykk og skyv opp med skrutrekker i hvert hjørne. 0 m Bevegelse Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørmål. Schneider Electric Norge S V /0

5 sv no fi iiketunnistin ulti 350 W erkkyys jastimen asetukset Peittoalue Valaistustaso Perustoiminnot WDE002370, WDE002770, WDE003370, WDE003770, WDE004369, WDE iiketunnistimessa on 3 herkkyystasoa. lhainen: Tätä asetusta voidaan käyttää silloin, kun virheelliset liikehavainnnot ovat ongelma. Sisäänrakennetulla ajastimella määritellään, kuinka kauan liiketunnistimen ohjaama valo palaa viimeksi havaitun liikkeen jälkeen. inimiaika = sekunti. iiketunnistimella on 7 eri peittoaluetta. lue valitaan potentiometrillä. Valaistustason säätö ratkaisee, kuinka pimeää pitää olla, jotta liiketunnistimen ohjaama valo syttyisi. Ks. Valaistuksen mukainen säätö. inimi: asentoa käytetään vain valoa säädettäessä. iiketunnistimella on 2 perustoimintoa. anuaalinen: Valo syttyy vain kun ulkoista painiketta painetaan. Käyttäjän turvallisuus ¼ VR Sähkövirta aiheuttaa kuolemanvaaran. aitetta saa käsitellä vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Noudata maakohtaisia määräyksiä. Keskikorkea: Tehdasasetus. Käytetään useimmissa tapauksissa. Korkea: Valitaan silloin, kun liiketunnistimen herkkyys ei tunnu riittävän. Tehdasasetus = 5 minuuttia, suositeltu aloitusasetus. aksimiaika = 20 minuuttia. ikaa voidaan lyhentää, jos halutaan säästää sähköä. Esimerkki: iiketunnistin havaitsee liikkeen suoraan edessä (peittoalue noin 90 ). iiketunnistin havaitsee viistoon vasemmalle (peittoalue noin 45 ). 2/3: Säädetty tasolle, joka on asetettu Valaistuksen mukaisessa säädössä. aksimi: Valo syttyy aina, valaistuksesta riippumatta. Jos halutaan alhaisempi valaistustaso, potentiometriä kierretään kuuta esittävän kuvan suuntaan. Jos halutaan korkeampi valaistustaso, potentiometriä kierretään aurinkoa esittävän kuvan suuntaan. utomaattinen: Valo syttyy havaittaessa liikettä edellyttäen, että valaistustaso alittaa asetetun luksiarvon. Käyttökohteet iiketunnistin ulti 350 W on tarkoitettu ennen kaikkea valaistuksen ohjaukseen. Kun liikentunnistin havaitsee liikkuvan lämmönlähteen (esim. ihmisen), kuorma kytkeytyy edellyttäen, että ympäristön valaistustaso alittaa asetetun luksiarvon. Siten valot syttyvät vain, kun niitä tarvitaan. Esimerkkejä käyttökohteista: pienet ja suuret toimistot WC:t ja kylpyhuoneet varastot porraskäytävät luokkahuoneet kopiokonehuoneet keittiöt kokoustilat, jne. iikentunnistin havaitsee liikkeen alueella, jonka koko on 0 x 20 m. erkimmillään liiketunnistin on alueella 8 x 6 m, jolla se havaitsee liikkeen ja läsnäolon. iiketunnistin voidaan ohjata manuaalisesti sisäisellä tai ulkoisella painikkeella. Jos halutaan valvoa suurempaa aluetta, useita liiketunnistimia voidaan linkittää yhteen. setuksiin pääsee käsiksi avaamalla liiketunnistimen etulevyn. UOIO! iiketunnistin ei vaadi nollajohdinta. uista jättää ohjeet loppukäyttäjälle asennuksen jälkeen. iikentunnistin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. erkkyys: Keskikorkea herkkyys. Painikkeet iittimeen kytkettyä painiketta voidaan käyttää kahdella tavalla: lyhyt painallus ja pitkä painallus. yhyt painallus Jos liiketunnistimen ohjaama valo palaa, se sammuu, jos ei pala, se syttyy. Painallus < 0,5 sekuntia. Pitkä painallus iiketunnistimen tila muuttuu, ja sen merkkivalo jää palamaan tai sammuksiin 2 tunniksi (pidennetty ajastinaika). Painallus >,5 sekuntia. jastinaika: 5 minuuttia. Valodiodit iiketunnitimessa on linssin alla oleva valodiodi. itä valodiodi indikoi asennuksen yhteydessä Jos muutetaan herkkyyttä, perustoimintoja tai peittoaluetta, muutos kuitataan valodiodin yhdellä vilkahduksella. ika-asetuksen säätö kuitataan siten, että valodiodi vilkkuu jatkuvasti. Käyntitesti 5 minuuttia verkkojännitteen kytkemisen tai asetusten muuttamisen jälkeen liiketunnistin on käyntitestiasennossa. Valodiodi vilkkuu, kun liiketunnistin havaitsee liikkeen. Pitkä painallus Kun ulkoista painiketta painetaan pitkään, valodiodi palaa, kun pitkä painallus rekisteröityy. Pidennetty ajastinaika 2 tunnin ajan pitkän painalluksen jälkeen valodiodi vilkahtaa joka 5. sekunti. Peittoalue: 80. Valaistuksen mukainen säätö Päivänvalon valaistustason säätö 2 3 Kierrä potentiometri minimiasentoon. Valodiodi alkaa vilkkua. Jos valo on sytytetty, se sammuu. Valaistus: Noin 200 luksia liiketunnistimen luona. Jotta säädön suorittaja ei vaikuttaisi päivänvalon mittaukseen säädön aikana, hänellä on 0 sekuntia aikaa poistua liiketunnistimen luota noin 0,5 metriä sivuun. Odota, kunnes valodiodi palaa jatkuvasti. Kierrä nyt potentiometriä hitaasti noin 2/3 asteikosta, kunnes valodiodi sammuu. Valaistustaso on nyt säädetty vallitsevan päivänvalon mukaan. Päivänvalon valaistustason voi aina säätää uudelleen aloittamalla kohdasta. Säädetyn valaistustason muuttaminen Jos halutaan alhaisempi valaistustaso, potentiometriä kierretään kuuta esittävän kuvan suuntaan. Jos halutaan korkeampi valaistustaso, potentiometriä kierretään aurinkoa esittävän kuvan suuntaan. Tehdasasetus: utomaattinen.

6 sennus Kytkentäkaavio Tekniset tiedot iikkeenilmaisin voidaan asentaa CEE 60 -koteloihin, cc = 60 mm. Jännitealue Tyypillinen tehonkulutus 230 V C ± 0 % / 50 z 0,3 W Ryhmäsulake maks. 6 iitännät Tyyppi Kapasiteetti Johtimien määrä Johtimet ruuvittomat pikaliittimet,5 mm 2 / 2,5 mm 2 tai 2 liitäntää kohti EK ja FK sennuskorkeus,5 metriä Kun sisäosa on kiinnitetty seinään, kiinnitetään ulkokehys, asennuskehys ja keskilevy. : Vaihejohdin (230V C) : Relelähtö kytkettyyn kuormaan Peittoalue vaakatasossa Peittoalue asennettaessa,2 m korkeudelle ja lämpötilan ollessa 25 C 80 (voidaan jakaa kahdeksi vyöhykkeeksi) iike: 0 x 20 metriä (200 m 2 ) äsnäolo: 8 x 6 metriä (2 2 ) Käynnistymisaika 0 sekuntia Valaistustaso luksia jastinaika sekunti - 20 minuuttia Pidennetty ajastinaika 2 tuntia iittimeen kytkettyjen ulkoisten painikkeiden määrä Korkeintaan 0 kappaletta Kaapelin kokonaispituus aksimi 00 m N Kotelointiluokka IP20 Käyttölämpötila -5 C +45 C Ilman suhteellinen kosteus 5 % - 95 % Sertifioinnit SEKO, NEKO, FIKO ja CC Direktiivit EC: 2004/08/EY, VD: 2006/95/EY N Standardit EN , EN , EN EN luokka 2, EN senna ensin ulkokehys. seta asennuskehys paikoilleen ja paina asennuskehyksen kaikki neljä nurkkaa pohjaan saakka ruuvimeisselillä. Kiinnitä viimeiseksi keskilevy painamalla kevyesti paikoilleen. Korkeintaan 0 painiketta Sallitut kuormitukset in. aks. ehkulamppu 25 W 350 W Irrotus Peittoalue vaakatasossa alogen lamps, 230 V 25 W 350 W Pienjännitehalogeeni-lamput Rautaydinmuuntajat Elektroniset muuntajat 35 V 35 V 350 V 350 V 0 m 0 m 0 m äsnäolo ja liike Schneider Electric Industries SS sennuskehys irrotetaan painamalla ja vääntämällä varovasti ruuvimeisselillä jokaisesta neljästä nurkasta. Väännä ja paina ruuvitaltalla jokaisesta nurkasta. 0 m iike Voit esittää teknisiä kysymyksiä maasi asiakaspalveluun. Schneider Electric Finland Oy V /0

¼ FARA. Rörelsevakt Basic 350W. Tidsinställningar. Ljusnivå. Montering. För din säkerhet. Användningsområde. Demontering.

¼ FARA. Rörelsevakt Basic 350W. Tidsinställningar. Ljusnivå. Montering. För din säkerhet. Användningsområde. Demontering. sv no fi sv Rörelsevakt Basic 350W Flera rörelsevakter kan kopplas samman, så att ett större område kan täckas. Ta bort rörelsevaktens frontplatta för att nå inställningsvreden. OBS! Rörelsevakten kräver

Lisätiedot

Täckningsområde. Den inbyggda timern bestämmer hur lång tid rörelsevakten håller ljuset tänt efter den sist registrerade rörelsen.

Täckningsområde. Den inbyggda timern bestämmer hur lång tid rörelsevakten håller ljuset tänt efter den sist registrerade rörelsen. sv no fi sv Rörelsevakt 2,2 meter Känslighet Tidsinställningar Täckningsområde jusnivå Grundfunktion För din säkerhet WDE002365, WDE002765, WDE003365, WDE004365 ¼ FR Risk för livshotande skador p.g.a.

Lisätiedot

Täckningsområde. Den inbyggda timern bestämmer hur lång tid rörelsevakten håller ljuset tänt efter den sist registrerade rörelsen.

Täckningsområde. Den inbyggda timern bestämmer hur lång tid rörelsevakten håller ljuset tänt efter den sist registrerade rörelsen. sv no fi Rörelsevakt ulti 2300W Känslighet Tidsinställningar Täckningsområde jusnivå Grundfunktion Rörelsevakten har 3 olika inställningsmöjligheter för justering av känsligheten på detektering. Den inbyggda

Lisätiedot

Tidsinnstillinger. Lysdioder

Tidsinnstillinger. Lysdioder B 454 Ver..0 200.07.02 O PIR 350GE/I Følsomhet Tidsinnstillinger Dekningsområde ysnivå Basisfunksjon Bruksområde Bevegelsesdetektoren PIR 350GE/I er først og fremst beregnet på lysstyring. år bevegelsesdetektoren

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Innstillinger. Bevegelsesutgang til LS

Innstillinger. Bevegelsesutgang til LS Følsomhet Jo høyere man innstiller følsomheten, desto bedre kan bevegelsessensoren (infrarød varmesensor) registrere de varmepåvirkninger som forekommer når en person oppholder seg i dekningsområdet. en

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Kopplingsur Koblingsur Ajastin

Kopplingsur Koblingsur Ajastin 36-2901 Kopplingsur Koblingsur Ajastin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen och

Lisätiedot

no fi Kopplingsur Schneider Industries SAS Koblingsur Aikakytkin WDE002464, WDE003464, WDE004464, WDE002864

no fi Kopplingsur Schneider Industries SAS Koblingsur Aikakytkin WDE002464, WDE003464, WDE004464, WDE002864 Schneider Industries SS Kopplingsur sv sv Vid tekniska frågor vänlingen kontakta kundservice. Schneider Electric Sverige B 0155-26 54 00 www.schneider-electric.com Den här produkten ska monteras, anslutas

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

W70WWFI Liiketunnistin Rörelsedetektor

W70WWFI Liiketunnistin Rörelsedetektor PEM1560 17.1.2014 W70WWFI Lketunnistin Rörelsedetektor FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita. Jos ohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CC 50. ASETUKSET kaikki CC 50 -mallit

KÄYTTÖOHJE CC 50. ASETUKSET kaikki CC 50 -mallit KÄYTTÖOHJE CC 50 11/2007 3 1 2 7 6 5 4 Toiminnot. 1 = valaistus, 2 = virran kytkentä/katkaisu, 3 = lämpötilan asetus. 4 = ajan asetus, 5 = lämpötilan/ajan vähentäminen, 6 = lämpötilan/ajan lisäys, 7 =

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen. Armbandsklocka Analog/Digital Artikelnummer: 31-4146 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Produktbeskrivning - Armbandsklocka, analog/digital - Alarm,

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Ferrara LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla

Ferrara LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla 75 354 60-62 Ferrara LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus FI EN KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Teollisuusinfralämmitin IR

Teollisuusinfralämmitin IR Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

NEO2 NO DK SE FI UK AU NZ

NEO2 NO DK SE FI UK AU NZ NEO2 B R U K S A N V I S N I N G K Ä Y T T Ö O H J E U S E R G U I D E NO DK SE FI UK AU NZ 62279 Basis funksjon Når ovnen tas i bruk første gang vil display vise 20 grader og ovnen vil umiddelbart være

Lisätiedot

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti Nr/Nro: 38-1505 Modell/Malli: SOHO-GA1200T Ver: 001-200510 2 BRUKSANVISNING Läs igenom hela bruksanvisningen fö re användning och spara

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Yleiset tekniset tiedot Allmänna tekniska data 5 Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och

Lisätiedot

Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri

Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri 38-1479 Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: NB-30 Ver. 200801 www.clasohlson.com ENGLISH Wireless Optical Mouse art. nr:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Demontering av väggfästet. 1 Skjut väggfästet och ramen ca 5 mm åt höger tills den hakar ur och dra den sedan framåt.

Demontering av väggfästet. 1 Skjut väggfästet och ramen ca 5 mm åt höger tills den hakar ur och dra den sedan framåt. CONNECT tryckknapp MoveWDE0090 Merten009V080--000/0 sv no CONNECT tryckknapp Move Exxact ruksanvisning fi rt.nr WDE0090 För din säkerhet ¼ FR Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk ström rbeten på

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

240PDPE-LS FI Power DALI -potentiometrisäädin Power DALI potentiometer

240PDPE-LS FI Power DALI -potentiometrisäädin Power DALI potentiometer 240PDPE-LS1940...FI Power DALI -potentiometrisäädin Power DALI potentiometer FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 4 SE: sida 5 8 FI: sivu 9 12 GB/AU/NZ: page 13 16 2 +/ 4 1 3 DT Digitaltermostat serie 4 DT Digital Thermostat Series 4 F 5 7 1 Indikator for dagsenking

Lisätiedot

FLAME Installationsmanual Asennusopas Installasjonsmanual Installation manual

FLAME Installationsmanual Asennusopas Installasjonsmanual Installation manual FLME 8000 Installationsmanual sennusopas Installasjonsmanual Installation manual TÄNK PÅ! Flame 8000 måste installeras på rätt sätt både för att få god förbränning och funktion och för att garantin ska

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10 C - +50 C. devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

SM1608FI Anturimoduuli, 8-osainen Sensormodul, 8-kanals

SM1608FI Anturimoduuli, 8-osainen Sensormodul, 8-kanals PEM1809 16.9.2014 SM1608FI Anturimoduuli, 8-osainen Sensormodul, 8-kanals FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

ENGLI SH. USB KVM Switch. USB-omkopplare USB-omkobler USB-kytkin SVENSKA NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-2525 2180-1826. Ver. 200812. www.clasohlson.

ENGLI SH. USB KVM Switch. USB-omkopplare USB-omkobler USB-kytkin SVENSKA NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-2525 2180-1826. Ver. 200812. www.clasohlson. USB KVM Switch USB-omkopplare USB-omkobler USB-kytkin ENGLI SH SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-2525 2180-1826 Ver. 200812 www.clasohlson.com 2 USB KVM Switch Article number: 38-2525 Model: 2180-1826

Lisätiedot

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri Modell/Malli: BS501A Nr/Nro: 34-4559 Ver. 001-200605 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

GPS Receiver Back Track Quick-start Guide GPS-mottagare Back Track Snabbguide GPS-mottaker Back Track Hurtigguide GPS-vastaanotin Back Track Pikaopas

GPS Receiver Back Track Quick-start Guide GPS-mottagare Back Track Snabbguide GPS-mottaker Back Track Hurtigguide GPS-vastaanotin Back Track Pikaopas GPS Receiver Back Track Quick-start Guide GPS-mottagare Back Track Snabbguide GPS-mottaker Back Track Hurtigguide GPS-vastaanotin Back Track Pikaopas ENGLI SH SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 36-3761

Lisätiedot

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 PEM1561 13.3.2014 222WWFI Pinta-asennettava lketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot