Täckningsområde. Den inbyggda timern bestämmer hur lång tid rörelsevakten håller ljuset tänt efter den sist registrerade rörelsen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täckningsområde. Den inbyggda timern bestämmer hur lång tid rörelsevakten håller ljuset tänt efter den sist registrerade rörelsen."

Transkriptio

1 sv no fi RGUS ulti 350W Känslighet Tidsinställningar Täckningsområde jusnivå Grundfunktion WDE002370, WDE002770, WDE003370, WDE003770, WDE004369, WDE Rörelsevakten har 3 olika inställningsmöjligheter för justering av känsligheten på detektering. åg: Kan väljas om det finns problem med fel detektering Den inbyggda timern bestämmer hur lång tid rörelsevakten håller ljuset tänt efter den sist registrerade rörelsen. inimum tid = sekund. Rörelsevakten har 7 olika täckningsområden, som kan väljas med vredet. Den inställda ljusnivån bestämmer hur mörkt det skall vara för att rörelsevakten ska tända. Se jusjustering inimum: läget används vid ljusjustering. Rörelsevakten har 2 grundfunktioner. anuell: juset tänds endast genom ett tryck på externa eller interna tryckknappen. För din säkerhet ¼ FR Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk ström. llt arbete på apparaten ska utföras av utbildade elektriker. Följ nationella lagar och bestämmelser. edium: Fabriksinställning. nvänds i de flesta fall. ög: Väljs om rörelsevakten inte är tillräckligt känslig. Fabriksinställning = 5 minuter, rekommenderad startinställning. ax tid = 20minuter. För större besparing minskas den inställda tiden. Exempel: Rörelsevakten detekterar rakt fram. (ca 90 täckningsområde) Rörelsevakten detekterar snett till vänster (ca 45 täckningsområde) 2/3: Inställt till en ljusnivå mätt under jusjustering. aximum: juset tänts alltid oavsett ljusnivå. Önskas lägre ljusnivå vrids vredet mot symbol måne. Önskas högre ljusnivå vrids vredet mot symbol sol. utomatiskt: juset tänds vid detektering av rörelse förutsatt att ljusnivån understiger det inställda lux värdet. nvändningsområde Fabriksinställning: ittläge edium. Fabriksinställning: ittläge 5 minuter. Fabriksinställning: ittläge 80 täckningsområde. Fabriksinställning: ittläge ca 200 lux vid rörelsevakten. Fabriksinställning: utomatiskt Rörelsevakten ulti 350W är i första hand avsedd för ljusstyrning. När rörelsevakten detekterar en rörlig värmekälla (t ex en människa), kopplas belastningen på, förutsatt att ljusnivån understiger det inställda lux värdet. Därför kommer ljuset endast att tändas när det finns behov för det. Exempel på användningsområden: små och stora kontor toaletter och badrum lagerlokaler och byggnader trappor klassrum kopieringsrum kök konferenslokaler, etc. Rörelsevakten detekterar rörelse i ett område på 0 x 20 m. I området 8 x 6 m är rörelsevakten känsligare och detekterar rörelse och närvaro. Rörelsevakten kan tvångs styras manuellt genom både internt och externt tryck. Ta bort rörelsevaktens frontplatta för att nå inställningsvreden. OBS! Rörelsevakten kräver inte noll-ledare. Se till att instruktioner överlämnas till slutanvändaren efter installation. Rörelsevakten är endast avsedd för inomhus bruk. Tryckknappar Rörelsevaktens interna tryckknapp har 2 funktioner: Kort tryck och långt tryck. En externt ansluten tryckknapp inkopplad i serie med fasen, har endast funktionen kort tryck. Kort tryck Rörelsevakten skiftar tillstånd mellan tänt och släckt. Trycktid < 0,5 sekunder. ångt tryck Rörelsevakten skiftar tillstånd och förblir tänd eller släckt i 2 timmar(förlängd timertid). Trycktid >,5 sekunder. ysdioder Rörelsevakten är försedd med 2 lysdioder. En under täckplattan och en under linsen. ysdiod under täckplattan OBS! ysdioden endast synlig vid demonterad täckplatta. Indikering vid installation Justeras något av vreden för känslighet, grundfunktion eller täckningsområde, kvitteras detta med att lysdioden blinkar gång. Justeras vredet för tidsinställning blinkar lysdioden kontinuerligt. Gångtest: 5 minuter efter anslutning av nätspänning eller ändring av inställningar är rörelsevakten i ett gångtest läge. ysdioden blinkar när rörelsevakten detekterar rörelse. ysdiod under linsen. ångt tryck Vid långt tryck på interna tryckknappen, kommer lysdioden att lysa när ett långt tryck registreras. Förlängd timertid I 2 timmar efter ett långt tryck blinkar lysdioden var 5e sekund. Överbelastning Vid överbelastning släcks lasten och lysdioden blinkar. jusjustering Inställning av dagsljusnivå 2 3 Vrid vredet till minimum. ysdioden börjar blinka. Om ljuset är tänt kommer det att släckas. För att inte påverka dagsljus mätningen under inställningen har man 0 sekunder på sig att gå bort från rörelsevakten. Ca 0,5 meter åt sidan. Vänta tills lysdioden under täckplattan lyser konstant. Vrid nu vredet långsamt till ca 2/3 av skalan tills lysdioden slocknar. jusnivån är nu inställd till det nuvarande dagsljus värdet. an kan alltid ställa in ett nytt dagsljusvärde genom att börja om på punkt. Ändring av inställt ljusvärde Önskas lägre ljusnivå vrids vredet mot symbol måne. Önskas högre ljusnivå vrids vredet mot symbol sol.

2 ontering Kopplingsschema Teknisk data Rörelsevakten kan monteras i CEE 60 dosor, cc=60mm. Spänningsområde Typisk effektförbrukning Gruppsäkring max 230 V C ± 0% / 50z 0.3 W (standby) 6 nslutningar Typ Kapacitet ntal ledare edare Skruvlösa snabbanslutningar,5mm² / 2,5mm² eller 2 per anslutning EK och FK ontagehöjd,5 meter Täckningsvinkel, horisontallt 80º (kan delas upp i zoner) När insatsen är monterad på väg gen, monteras ytterram, monte ringsram och centrumplatta. : anslutning Fas( 230v C). : Utgång till ansluten last. Täckningsområde vid,2 meters montagehöjd och 25 C Uppstartstid jusnivå Timertid Rörelse: 0x20 meter (200m²) Närvaro: 8x6 meter (28m²) 0 sekunder lux sekund 20 minuter Förlängd timertid 2 timmar Pulstider på externt anslutna tryckknappar Kort tryck - < 0,5 sekunder ntal externa tryckknappar i serie med fasen ax 0 stk N ax kabellängd mellan externa ax 00 m tryckknappar Kapslingsklass IP20 Drifttemperatur -5 C till +35 C uftfuktighet 5 % till 95% R Certifierad SEKO, NEKO, FIKO och CC N Direktiv Standarder EC:2004/08/EC, VD:2006/95/EC EN , EN , EN EN Class 2, EN ontera först ytterramen. Sätt monterings ramen på plats och tryck fast alla fyra hörnen på monterings ramen helt i botten med en skruvmejsel. ontera till sist fast centrumplattan genom att lätt trycka den på plats. ax 0st externa tryckknappar. Tillåtna laster in ax Glödlampa 25 W 350 W 230 V halogenlampor 25 W 350 W Demontering ågspännings halogenlampor: Järnkärnetransformatorer Electronic transformer 35 V 35 V 350 V 350 V Täckningsområde i horisontellt schema 0 m 0 m 0 m Närvaro och rörelse onteringsramen frigörs/tas bort genom att försiktigt trycka och vinkla med en skruvmejsel i alla fyra hörnen. Vinkla och tryck med mejsel i varje hörn. 0 m Rörelse Schneider Electric Industries SS Vid tekniska frågor vänligenkontakta kundservice. Schneider Electric Sverige B V /0

3 sv no fi sv RGUS ulti 350W Følsomhet Tidsinnstillinger Dekningsområde ysnivå Grunnfunksjon Detektoren har 3 forskjellige innstillingsmuligheter for justering av følsomheten. Den innebygde timeren bestemmer hvor lang tid bevegelsesdetektoren holder lyset tent etter den sist registrerte bevegelsen. Bevegelsesdetektoren har 7 forkjellige dekningsområder, som kan velges med knotten. Den innstilte lysnivået bestemmer hvor mørkt det skal være for at bevegelsesdetektoren skal tenne lyset. Se ysjustering. Bevegelsesdetektoren har 2 grunnfunksjoner. Bruksområde Bevegelsesdetektoren ulti 350W er hovedsakelig beregnet for lysstyring. Når bevegelsesdetektoren detekterer en bevegende varmekilde (for eksempel et menneske), slås strømmen på, forutsatt at lysnivået faller under den innstilte luxverdien. Derfor vil lyset tennes bare når det er behov for det. Eksempler på bruksområder: små og store kontor toaletter og bad lagerlokaler og bygninger trapper klasserom kopieringsrom kjøkken konferanselokaler osv. WDE002370, WDE002770, WDE003370, WDE003770, WDE004369, WDE For din sikkerhet ¼ FRE ivsfare på grunn av elektrisk strøm. lle inngrep på enheten må kun utføres av opplærte og kvalifiserte elektrikere. Overhold nasjonale forskrifter. Bevegelsesdetektoren detekterer bevegelse i et område på 0 x 20 m. I et område på 8 x 6 m er bevegelsesdetektoren følsommere og detekterer bevegelse og nærvær. Bevegelsesdetektoren kan tvangsstyres manuelt ved både intern og ekstern trykknapp. Flere bevegelsesdetektorer kan kobles sammen for å dekke et større område. Ta bort be vegelsesdetektorens frontplate for å nå innstillingsknotten. BEERK! Bevegelsesdetektoren krever ikke null-leder. Se til at instruksjonene gis til sluttbrukeren etter installasjon. Bevegelsesdetektoren er beregnet bare til innendørs bruk. Trykknapper av: Kan velges hvis det er problemer med feil detektering. edium: Fabrikkinnstilling. Brukes i de fleste tilfeller. øy: Velges hvis bevegelsesdetektoren ikke er følsom nok. Fabrikkinnstilling: idtstilling Følsomhet: edium Bevegelsesvaktens interne trykknapp og en ekstern trykknapp innkoblet på koblingsklemme, har samme funksjon: kort trykk og langt trykk. Kort trykk Bevegelsesdetektoren skifter tilstand mellom tent og slukket. Trykketid < 0,5 sekunder. angt trykk Bevegelsesdetektoren skifter tilstand og blir tent eller slukket i 2 timer (forlenget timertid). Trykketid >,5 sekunder. inimum tid = sekund. Fabrikkinnstilling = 5 minutter, anbefalt startinnstilling. aks. tid = 20 minutter. For mindre energiforbruk minskes den innstilte tiden. Fabrikkinnstilling: idtstilling Timertid: 5 minutter ysdioder Eksempel: Bevegelsesdetektoren er utstyrt med 2 lysdioder. En under dekselet og en under linsen. ysdiode under dekselet Bemerk! ysdioden er synlig bare ved demontert deksel. Indikering ved installasjon vis noen av knottene blir justert for følsomhet, grunnfunksjon eller dekningsområde, vises dette ved at lysdioden blinker en gang. vis knotten justeres for tidsinnstilling blinker lysdioden kontinuerlig. Driftstest: 5 minutter etter tilkobling av nettspenning eller endring av innstillinger er bevegelsesdetektoren i en driftstest-stilling. ysdioden blinker når bevegelsesdetektoren detekterer bevegelse. ysdiode under linsen angt trykk Ved langt trykk på den eksterne trykknappen, vil lysdioden lyse når et langt trykk registreres. Forlenget timertid I løpet av 2 timer etter et langt trykk blinker lysdioden hvert 5. sekund. Bevegelsesdetektoren detekterer rett fram (ca 90 dekningsområde). Bevegelsesdetektoren detekterer skjevt til venstre (ca 45 dekningsområde). Fabrikkinnstilling: idtstilling Dekningsområde: 80 ysjustering Innstilling av dagslysnivå 2 3 Skru knotten til minimum. ysdioden begynner å blinke. vis lyset er tent, vil den slukke. inimum: stillingen brukes bare ved lysjustering. 2/3: Innstilt til et lysnivå målt ved ysjustering. aksimum: yset tennes alltid uansett lysnivå. vis det ønskes lavere lysnivå, skrus knotten mot symbolet måne. vis det ønskes lavere lysnivå, skrus knotten mot symbolet sol. Fabrikkinnstilling: idtstilling ysnivå: ca 200 lux ved detektoren For ikke å påvirke dagslysmålingen i løpet av innstillingen har man 0 sekunder på seg til å gå bort fra bevegelsesdetektoren. Ca 0,5 meter til siden. Vent til lysdioden lyser konstant. Skru nå knotten langsomt til ca 2/3 av skalaen til lysdioden slukker. ysnivået er nå innstilt til den nåværende dagslysverdien. an kan alltid stille inn en ny dagslysverdi ved å starte på nytt fra punkt. Endring av innstilt lysverdi vis det ønskes lavere lysnivå, må knotten skrus mot symbolet måne. vis det ønskes høyere lysnivå, må knotten skrus mot symbolet sol. anuell: yset tennes bare ved et trykk på den eksterne eller interne trykknappen. utomatisk: yset tennes ved detektering av bevegelse, forutsatt at lysnivået faller under den innstilte lux-verdien. Fabrikkinnstilling: utomatisk

4 ontering Koblingsskjema Tekniske data Bevegelsesdetektoren kan monteres i CEE 60 veggbokser, cc = 60 mm. Spenningsområde Typisk effektforbruk 230 V C ± 0% / 50z 0,3 W (standby) Gruppesikring maks. 6 Tilkoblinger Type Kapasitet ntall ledere edere Skrueløse hurtigkoblinger,5 mm 2 / 2,5 mm 2 eller 2 per tilkobling EK og FK onteringshøyde,5 meter Dekningsvinkel horisontalt 80º (kan deles opp i soner) Når innsatsen er montert på veggen, monteres ytterrammen, monteringsrammen og sentralplaten. : Tilkobling Fase (230V C). : Reléutgang til tilkoblet last. Dekningsområde ved,2 meters monteringshøyde og 25 C Oppstartstid Bevegelse: 0 x 20 meter (200 m 2 ) Nærvær: 8 x 6 meter (2 2 ) 0 sekunder ysnivå lux Timertid sekund 20 minutter Forlenget timertid 2 timer ntall eksterne trykknapper aks. 0 st Total kabellengde eksterne trykknapper aks. 00 m N Kapslingsklasse IP20 Driftstemperatur -5 C til +45 C uftfuktighet 5 % til 95% R Sertifisert SEKO, NEKO, FIKO og CC Direktiv EC: 2004/08/EC, VD: 2006/95/EC N Standarder EN , EN , EN EN Class 2, EN onter først ytterrammen. Sett monteringsrammen på plass og trykk fast alle fire hjørner på monteringsrammen helt i bunnen med en skrutrekker. onter til slutt fast sentralplaten ved å trykke den lett på plass. aks 0st trykknapper Tillatte laster in. aks. yspære 25 W 350 W alogenlampe, 230 V 25 W 350 W Demontering avspennings halogenlamper Jernkjerne transformatorer Elektroniske transformatorer 35 V 35 V 350 V 350 V Dekningsområde i horisontalt skjema 0 m 0 m 0 m Nærvær og bevegelse Schneider Electric Industries SS onteringsrammen løses/tas bort ved å trykke forsiktig og skyve opp med en skrutrekker i alle fire hjørner. Trykk og skyv opp med skrutrekker i hvert hjørne. 0 m Bevegelse Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørmål. Schneider Electric Norge S V /0

5 sv no fi iiketunnistin ulti 350 W erkkyys jastimen asetukset Peittoalue Valaistustaso Perustoiminnot WDE002370, WDE002770, WDE003370, WDE003770, WDE004369, WDE iiketunnistimessa on 3 herkkyystasoa. lhainen: Tätä asetusta voidaan käyttää silloin, kun virheelliset liikehavainnnot ovat ongelma. Sisäänrakennetulla ajastimella määritellään, kuinka kauan liiketunnistimen ohjaama valo palaa viimeksi havaitun liikkeen jälkeen. inimiaika = sekunti. iiketunnistimella on 7 eri peittoaluetta. lue valitaan potentiometrillä. Valaistustason säätö ratkaisee, kuinka pimeää pitää olla, jotta liiketunnistimen ohjaama valo syttyisi. Ks. Valaistuksen mukainen säätö. inimi: asentoa käytetään vain valoa säädettäessä. iiketunnistimella on 2 perustoimintoa. anuaalinen: Valo syttyy vain kun ulkoista painiketta painetaan. Käyttäjän turvallisuus ¼ VR Sähkövirta aiheuttaa kuolemanvaaran. aitetta saa käsitellä vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Noudata maakohtaisia määräyksiä. Keskikorkea: Tehdasasetus. Käytetään useimmissa tapauksissa. Korkea: Valitaan silloin, kun liiketunnistimen herkkyys ei tunnu riittävän. Tehdasasetus = 5 minuuttia, suositeltu aloitusasetus. aksimiaika = 20 minuuttia. ikaa voidaan lyhentää, jos halutaan säästää sähköä. Esimerkki: iiketunnistin havaitsee liikkeen suoraan edessä (peittoalue noin 90 ). iiketunnistin havaitsee viistoon vasemmalle (peittoalue noin 45 ). 2/3: Säädetty tasolle, joka on asetettu Valaistuksen mukaisessa säädössä. aksimi: Valo syttyy aina, valaistuksesta riippumatta. Jos halutaan alhaisempi valaistustaso, potentiometriä kierretään kuuta esittävän kuvan suuntaan. Jos halutaan korkeampi valaistustaso, potentiometriä kierretään aurinkoa esittävän kuvan suuntaan. utomaattinen: Valo syttyy havaittaessa liikettä edellyttäen, että valaistustaso alittaa asetetun luksiarvon. Käyttökohteet iiketunnistin ulti 350 W on tarkoitettu ennen kaikkea valaistuksen ohjaukseen. Kun liikentunnistin havaitsee liikkuvan lämmönlähteen (esim. ihmisen), kuorma kytkeytyy edellyttäen, että ympäristön valaistustaso alittaa asetetun luksiarvon. Siten valot syttyvät vain, kun niitä tarvitaan. Esimerkkejä käyttökohteista: pienet ja suuret toimistot WC:t ja kylpyhuoneet varastot porraskäytävät luokkahuoneet kopiokonehuoneet keittiöt kokoustilat, jne. iikentunnistin havaitsee liikkeen alueella, jonka koko on 0 x 20 m. erkimmillään liiketunnistin on alueella 8 x 6 m, jolla se havaitsee liikkeen ja läsnäolon. iiketunnistin voidaan ohjata manuaalisesti sisäisellä tai ulkoisella painikkeella. Jos halutaan valvoa suurempaa aluetta, useita liiketunnistimia voidaan linkittää yhteen. setuksiin pääsee käsiksi avaamalla liiketunnistimen etulevyn. UOIO! iiketunnistin ei vaadi nollajohdinta. uista jättää ohjeet loppukäyttäjälle asennuksen jälkeen. iikentunnistin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. erkkyys: Keskikorkea herkkyys. Painikkeet iittimeen kytkettyä painiketta voidaan käyttää kahdella tavalla: lyhyt painallus ja pitkä painallus. yhyt painallus Jos liiketunnistimen ohjaama valo palaa, se sammuu, jos ei pala, se syttyy. Painallus < 0,5 sekuntia. Pitkä painallus iiketunnistimen tila muuttuu, ja sen merkkivalo jää palamaan tai sammuksiin 2 tunniksi (pidennetty ajastinaika). Painallus >,5 sekuntia. jastinaika: 5 minuuttia. Valodiodit iiketunnitimessa on linssin alla oleva valodiodi. itä valodiodi indikoi asennuksen yhteydessä Jos muutetaan herkkyyttä, perustoimintoja tai peittoaluetta, muutos kuitataan valodiodin yhdellä vilkahduksella. ika-asetuksen säätö kuitataan siten, että valodiodi vilkkuu jatkuvasti. Käyntitesti 5 minuuttia verkkojännitteen kytkemisen tai asetusten muuttamisen jälkeen liiketunnistin on käyntitestiasennossa. Valodiodi vilkkuu, kun liiketunnistin havaitsee liikkeen. Pitkä painallus Kun ulkoista painiketta painetaan pitkään, valodiodi palaa, kun pitkä painallus rekisteröityy. Pidennetty ajastinaika 2 tunnin ajan pitkän painalluksen jälkeen valodiodi vilkahtaa joka 5. sekunti. Peittoalue: 80. Valaistuksen mukainen säätö Päivänvalon valaistustason säätö 2 3 Kierrä potentiometri minimiasentoon. Valodiodi alkaa vilkkua. Jos valo on sytytetty, se sammuu. Valaistus: Noin 200 luksia liiketunnistimen luona. Jotta säädön suorittaja ei vaikuttaisi päivänvalon mittaukseen säädön aikana, hänellä on 0 sekuntia aikaa poistua liiketunnistimen luota noin 0,5 metriä sivuun. Odota, kunnes valodiodi palaa jatkuvasti. Kierrä nyt potentiometriä hitaasti noin 2/3 asteikosta, kunnes valodiodi sammuu. Valaistustaso on nyt säädetty vallitsevan päivänvalon mukaan. Päivänvalon valaistustason voi aina säätää uudelleen aloittamalla kohdasta. Säädetyn valaistustason muuttaminen Jos halutaan alhaisempi valaistustaso, potentiometriä kierretään kuuta esittävän kuvan suuntaan. Jos halutaan korkeampi valaistustaso, potentiometriä kierretään aurinkoa esittävän kuvan suuntaan. Tehdasasetus: utomaattinen.

6 sennus Kytkentäkaavio Tekniset tiedot iikkeenilmaisin voidaan asentaa CEE 60 -koteloihin, cc = 60 mm. Jännitealue Tyypillinen tehonkulutus 230 V C ± 0 % / 50 z 0,3 W Ryhmäsulake maks. 6 iitännät Tyyppi Kapasiteetti Johtimien määrä Johtimet ruuvittomat pikaliittimet,5 mm 2 / 2,5 mm 2 tai 2 liitäntää kohti EK ja FK sennuskorkeus,5 metriä Kun sisäosa on kiinnitetty seinään, kiinnitetään ulkokehys, asennuskehys ja keskilevy. : Vaihejohdin (230V C) : Relelähtö kytkettyyn kuormaan Peittoalue vaakatasossa Peittoalue asennettaessa,2 m korkeudelle ja lämpötilan ollessa 25 C 80 (voidaan jakaa kahdeksi vyöhykkeeksi) iike: 0 x 20 metriä (200 m 2 ) äsnäolo: 8 x 6 metriä (2 2 ) Käynnistymisaika 0 sekuntia Valaistustaso luksia jastinaika sekunti - 20 minuuttia Pidennetty ajastinaika 2 tuntia iittimeen kytkettyjen ulkoisten painikkeiden määrä Korkeintaan 0 kappaletta Kaapelin kokonaispituus aksimi 00 m N Kotelointiluokka IP20 Käyttölämpötila -5 C +45 C Ilman suhteellinen kosteus 5 % - 95 % Sertifioinnit SEKO, NEKO, FIKO ja CC Direktiivit EC: 2004/08/EY, VD: 2006/95/EY N Standardit EN , EN , EN EN luokka 2, EN senna ensin ulkokehys. seta asennuskehys paikoilleen ja paina asennuskehyksen kaikki neljä nurkkaa pohjaan saakka ruuvimeisselillä. Kiinnitä viimeiseksi keskilevy painamalla kevyesti paikoilleen. Korkeintaan 0 painiketta Sallitut kuormitukset in. aks. ehkulamppu 25 W 350 W Irrotus Peittoalue vaakatasossa alogen lamps, 230 V 25 W 350 W Pienjännitehalogeeni-lamput Rautaydinmuuntajat Elektroniset muuntajat 35 V 35 V 350 V 350 V 0 m 0 m 0 m äsnäolo ja liike Schneider Electric Industries SS sennuskehys irrotetaan painamalla ja vääntämällä varovasti ruuvimeisselillä jokaisesta neljästä nurkasta. Väännä ja paina ruuvitaltalla jokaisesta nurkasta. 0 m iike Voit esittää teknisiä kysymyksiä maasi asiakaspalveluun. Schneider Electric Finland Oy V /0

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Busch-Jaeger Elektro GmbH Busch-Jaeger Elektro GmbH 0173-1- 6317 28017 Busch-Wächter Präsenz tech 6813-101 SF S NOR Betriebsanleitung Nur für autorisiertes Elektrofachpersonal Kuva 1/Kuva 2 Yhdessä yleisreleyksikön 6401U-102 kanssa

Lisätiedot

Busch-Jaeger Elektro GmbH. Busch-Wächter 180 UP-Sensoren - 6810-21x-101 und - 6800-xxx-102/104-6800-xxx-102M/103M/104M

Busch-Jaeger Elektro GmbH. Busch-Wächter 180 UP-Sensoren - 6810-21x-101 und - 6800-xxx-102/104-6800-xxx-102M/103M/104M Busch-Jaeger Elektro GmbH 0073--626 26396 Busch-Wächter 80 UP-ensoren - 680-2x-0 und - 6800-xxx-02/04-6800-xxx-02M/03M/04M F Betriebsanleitung Nur für autorisiertes Elektrofachpersonal 200 20 202 Kuva

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

Halogen Floodlight. Art.no. 32-1508, 32-4447, 32-5069. Halogenbelysning Halogenbelysning Halogeenivalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Ver.

Halogen Floodlight. Art.no. 32-1508, 32-4447, 32-5069. Halogenbelysning Halogenbelysning Halogeenivalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI. Ver. Halogen Floodlight Halogenbelysning Halogenbelysning Halogeenivalaisin Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Utomhusbelysning, med sensor Utendørsbelysning med sensor Ulkovalaisin tunnistimella Ver. 001-200611 Modell/Malli: RCL-6S Nr/Nro: 32-6419 2 Utomhusbelysning, med sensor Nr: 32-6419,

Lisätiedot

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 B R U K S A N V I S N I N G Før start: Kjøp et GSM SIM kort hos din forhandler, kontantkort eller abonnement. NB, Kontantkort må lades og være

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Brandvägg/Bredbandsdelare Brannmur/Bredbåndsdeler Palomuuri/Laajakaistareititin Modell/Malli: KN-S1060 Nr/Nro: 38-1788 Ver. 001-200607 SE Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Low radiation DECT-phone DECT-puhelin Modell/Malli: idect K1 Nr/Nro: 36-2708 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den

Lisätiedot

Wireless Energy Meter

Wireless Energy Meter Wireless Energy Meter Art. no 36-3981 Model EMR7370 Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN Bruksanvisning OPPVASKMASKIN NO SE FIN Norsk, 1 Svenska, 13 Suomi, 25 Innholdsfortegnelse Installasjon, 2-3 Plassering og nivellering Hydraulisk og elektrisk tilkobling Advarsler for første gangs vask

Lisätiedot

ANVÄNDARMANUAL Käyttäjän käsikirja Brukerhåndboken Brugervejledning

ANVÄNDARMANUAL Käyttäjän käsikirja Brukerhåndboken Brugervejledning www.self-sat.com Automatic Flat Satellite Antenna World smallest home and portable antenna ANVÄNDARMANUAL Käyttäjän käsikirja Brukerhåndboken Brugervejledning Nordic REV. 1.0 Innehåll 1. Allmän information

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

PUHALLINSÄÄTIMEN KÄYTTÖ JA ASENNUS S. 1-18 FLÄKTREGULATORNS ANVÄNDNING OCH INSTALLATION S. 19 37. N:o 3830108

PUHALLINSÄÄTIMEN KÄYTTÖ JA ASENNUS S. 1-18 FLÄKTREGULATORNS ANVÄNDNING OCH INSTALLATION S. 19 37. N:o 3830108 PUHALLINSÄÄTIMEN KÄYTTÖ JA ASENNUS S. 1-18 FLÄKTREGULATORNS ANVÄNDNING OCH INSTALLATION S. 19 37 N:o 3830108 SISÄLLYS: 1. PERUSSÄÄDIN 10 A / Pomo 410 2. PROSESSORISÄÄDIN 10 A / Pomo 510 / 610 3. PROSESSORISÄÄDIN

Lisätiedot

Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art. 15-8406

Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art. 15-8406 Saxlyft Sakseløfter Saksinostin Sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

DAW360WWFI Liiketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad

DAW360WWFI Liiketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad PEM1563 4.7.2014 DAW360WWFI Lketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 400 Fra seire

Lisätiedot

Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha

Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha Ver. 001-0005 Modell/Malli: 30-9320 Nr/Nro: CT-4411 SVENSKA Pendelsticksåg Artikelnummer: 30-9320, Modell: CT-4411 Generella säkerhetsinstruktioner

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SV SV Svenska, 1 FI Suomi, 15 DK Dansk, 29 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWC 7145

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWC 7145 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWB 61451

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWB 61451 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING AC-9000/AC-12000 N O Takk for at du har valgt denne nyskapende Wilfa

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot