TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT"

Transkriptio

1 TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT JÄSENYYS ja ROTARYSÄÄ ÄÄTIÖ Rovaniemi Kajaani(peruttiin) Nivala Oulunsalo Tulokahvi, järjestelyt ja talon sanoma AG Erkki Koskela Avaus Rotarysäätiö PDG Matti Honkala PDG Juhani Hannila Jäsenyys JH (oma ryhmä) Rotarysäätiö MH (oma ryhmä) ( kahvitauko) Keskustelu ja päätös JH ym Juhani Hannila, PDG Piirikouluttaja Rotarypiiri 1400 Ryhmävalokuva

2 TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT JÄSENYYS ROTARYSÄÄ ÄÄTIÖ PÄÄMÄÄRÄNÄ ON SYVENTÄÄ AJATUKSIA KLUBIEN JÄSE- NISTÖN LISÄÄMISESTÄ JA MERKITYKSESTÄ SEKÄ PÄIVIT- TÄÄ TIETOUTTA ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITTEISTA JA OH- JELMISTA

3 MEMBERSHIP - JÄSENYYS 3

4 Jäsenkehitys Rekrytointi Jäsenhuolto = jäsenien pitäminen Uusia klubeja

5 . HYVIÄ PERUSTELUITA... seuraavissa... 5

6 ROTARYKLUBIN VAIKUTTAVIN VOIMAVARA JÄSENISTÖ PALVELUVÄYLÄT 6

7 HUOLENPITO KLUBIN JÄSENISTÄ RI:N JÄRJESTYSMUOTO ARTIKLA 4 Rotaryn tavoitteena on VAALIA PALVELEMISEN IHANNETTA kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana 1 Edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä luo tilaisuuksia palvelemiseen (klubipalvelu) 2 Vaalimalla liike- ja ammattimoraalia, arvostamalla hyödyllistä työtä, opastamalla näkemään rotarin ammatin käyttö tilaisuutena palvella yhteiskuntaa (ammattipalvelu) 3 Innostamalla palvelemiseen yksityishenkilönä, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä (yhteiskuntapalvelu) 4 Edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa...ihmisten välisen ystävyyden avulla (kansainvälinen palvelu) 7

8 RIP:n SANOMA Meistä kukin on vastuussa jäsenistöstä. Jokaisen rotarin velvollisuutena on pitää rotary vahvana, aktiivisena ja kasvu-uralla. Jos haluamme tehdä unelmistamme totta, meidän on varmistettava, että uusi sukupolvi rotareita jatkaa työtämme. RI President Dong Kurn Lee 8

9 OTTEITA RIP:n KUNNIAMAININTAOHJELMASTA Vähintään yhden jäsenen nettolisäys klubissa menessä - suositeltu tavoite: 10%:n nettolisäys Piirin jäsenyysseminaariin osallistuu klubin jäseniä Julkinen tunnustus useamman uuden jäsenen tuoneelle Vähintää 10% jäsenistöstä tuo uuden jäsenen ( ) Selvitys paikkakunnan eri alojen johtohenkilöistä ajatellen mahdollista jäsenyyttä Raportointi uusista jäsenistä kuukausittain, RI:n Member Access 9

10 JÄSENYYDEN KOLME YDINALUETTA Päämääränä on jäsenistön määrän kasvu ja jäsenien kehittyminen rotareina 1. Uusien toimintaan sitoutuvien jäsenien rekrytointi 2. Nykyisten jäsenien pitäminen 3. Uusien klubien perustaminen (rotaryn laajennus) Jäsenistön määrä säilyy ja kasvaa klubin jäsenten toiminnan yhteisvaikutuksena. 10

11 KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN J OPASKIRJA Onko tuttu / käytössä? Suomen Rotaryn sisäiset jäsensivut 11

12 MUODOSTAKAA 3 JÄSENISET TYÖRYHMÄT VAPAASTI mutta - eri klubeista - naiset ja miehet sekaisin VASTAUSPAPERIA 12

13 . JÄSENHANKINTA ELI REKRYTOINTI JH Suomen 2008 Rotary

14 D-1400:n JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS molemmat jäsenlajit KEVÄT KEVÄT ??? 2010???? 2011? 14

15 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 1 KOKEMUKSESI PERUSTEELLA MITKÄ SEIKAT KLUBISSASI 1. PUOLTAVAT UUSIEN JÄSENIEN HYVÄKSYMISTÄ 2. MITKÄ SEIKAT ESTÄVÄT JA MIKSI LYHYET RAPORTIT PAPERILLE 15

16 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 1 - palaute RAPORTTI SUULLISESTI PYYDÄN JÄTTÄMÄÄN KIRJALLISESTI 16

17 MYÖNTEISEN JÄSENKASVUN ILMAPIIRI - presidentin rohkaisu uusien jäsenien ehdottamiselle - ehdottajille tunnustusta eri tavoin - ehdottajien välinen kilpailu - uusien jäsenien perehdyttämisohjelma, vuoden mittainen - nykyisten jäsenien pysyminen, toiminnan luonne: * projekteja, jotka kiinnostavat - jäsenyyden kustannusten pitäminen sopivalla tasolla - rotaryn julkisuus, yhteiskuntapalvelun näkyvyys - paikkakunnan ihmiset ovat potentiaalinen vaikutuskohde 17

18 UUSIEN JÄSENIEN REKRYTOINTI ILMAN UUSIA JÄSENIÄ KLUBIN KESKI-IKÄ KASVAA HALUANKO KLUBISTANI IKÄIHMISTEN SEURAN? VAI MILLAISEN? 18

19 UUSI JÄSEN - MILLAINEN Haluaa ja pystyy antamaan panoksensa rotarytoiminnan edistämiseksi - haluaa levittää rotaryn päämääriä ja toimintaa - tekee rotaryn tavoitteita ja saavutuksia tunnetuiksi On hyvämaineinen ja hauska ammattihenkilö Pystyy osallistumaan klubitoimintaan ja jakamaan yhteiskunnallista tietämystään Sitoutuu olemaan mukana 19

20 JÄSENYYDEN ALKU Uusi rotaryjäsenyys alkaa SINUSTA! Yksinkertainen kaava: - keskustele klubistasi, rotarysta, hyödyistä ym - kutsu jäsenehdokas viikkokokoukseen - täytä jäsenehdotuslomake - mikä tärkeintä: SINUN täytyy vain kysyä 20

21 ROTARYRATTAAN ON PYÖRITTÄVÄ Uudet jäsenet ovat rotaryn jatkuvuuden tae. Täyttääkseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn on kehityttävä jatkuvasti. Kutsumalla uusia jäseniä, jotka omaksuvat RI:n pitkään jatkuneen korkean palvelualttiuden ja eettiset näkökohdat. Klubien tehtävänä on huolehtia, että uusista jäsenistä kehittyy rotareitten maailmanlaajuista ratasta pyörittäviä pikkurattaita - rotareita. Uudet jäsenet ovat tae klubitoiminnan jatkuvuudelle ja kehittymiselle. Ilman tehokkaita rotareita ja klubeja ei ole tuloksia aikaan saavaa ROTARYA. 21

22 . TIETOA ETUKÄTEEN TEEN 22

23 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 2 MITÄ ROTARYTIETOA KLUBISSASI ANNETAAN JÄSENEHDOKKAALLE? LYHYET RAPORTIT PAPERILLE 23

24 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 2 - palaute RAPORTIT SUULLISESTI PYYDÄN JÄTTÄMÄÄN KIRJALLISESTI 24

25 EHDOKKAALLE ANNETTAVAA TIETOA Rotarymatrikkeli: klubin jäsenet, rotaryn esittelyosa Rotaryn käsikirja 2007: sisältö pääosin Neljän kysymyksen koe: mitä se on Klubin palveluohjelmat: mitä tehty, mitä nyt tehdään, mitä suunnitellaan Klubin lahjoitustavoite Rotarysäätiölle Maksut: liittyminen, jäsenmaksu, muut maksut Klubin kokoontumispaikka, käytännöt siellä Läsnäolovelvollisuus, paikkausjärjestelmä Muu kanssakäyminen ml avec 25

26 . HYÖTYYK TYYKÖ JOKU UUSISTA JÄSENISTÄ? 26

27 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 3 MITÄ HYÖTYÄ UUDESTA JÄSENESTÄ ON 1. ASIANOMAISELLE ITSELLEEN 2. ROTARYLLE 3. KLUBILLESI? LYHYET RAPORTIT PAPERILLE 27

28 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 3 - palaute RAPORTIT SUULLISESTI PYYDÄN JÄTTÄMÄÄN KIRJALLISESTI 28

29 MIKSI ON MUKAVAA OLLA ROTARI ONKO NÄIN: - mahdollisuus vaikuttaa paikkakunnan (oma, muu) kehitykseen ja ihmisten elämisen tasoon - tilaisuus kehittyä johtamistaidossa: ihmiset, asiat - tietoa ja ymmärrystä kansainvälisistä humanitaarisista ongelmista, mahdollisuus vaikuttaa niiden poistamimiseen - yhteyksiä ihmisiin yleensä ja liike-elämään - uusia eri ammattien ystäviä 29

30 MIKSI JÄSENISTJ SENISTÖN N KASVU ON ROTARYLLE TÄRKEÄÄ 1. Jäsenyyden kasvu lisää klubin ja rotaryn palvelukykyä 2. Uudet rotarit tuovat klubiin uusia tuoreita ideoita, uusia mielenkiinnon kohteita ja kasvavaa tarmoa, intoa 3. Useammat jäsenet lisäävät tuen määrää Rotarysäätiölle 4. Jäsenistön moninaisuus varmistaa sen vastaavan alueen ammatteja, liiketoiminta-aloja ja yhteiskunnallista toimintaa 5. Palvelumielisille yksilöille annetaan mahdollisuus auttaa yhteisöään rotaryn välityksellä 6. Useammat jäsenet saavat aikaan paikallisen ja kansainvälisen ystävyyden verkoston 7. Uudet nuoret jäsenet varmistavat rotarytoiminnan jatkuvuuden ja tulevaisuuden 30

31 KLUBIJÄSENYYTTÄ EI VOI RAJOITTAA Jäsenehdokkaan - sukupuoli -rotu - ihonväri - uskonto - kansallisuus MIKÄ LOGO? VAI VOIKO RAJOITTAA? 31

32 . TYYLIKÄS S VASTAANOTTO 32

33 UUDEN JÄSENEN JÄSENEKSIOTTOTILAISUUS...näinkin voi järjestää...miksikäs ei Viikkokokouksen avaus, ei alustusta Puoliso mukaan Presidentin pöytään istumaan Presidentin johdolla kummin avustamana Jäsenille etukäteen tieto, puolisot tervetulleita Kokoushuoneen ulkoasu rotaryhenkiseksi 33

34 HUOLENPITO KLUBIN JÄSENISTÄ JÄSENEKSIOTTOTILAISUUDEN OHJELMA...mikä estää tällaisen ohjelman Lyhyt selvitys RI:n ja klubin nykytilasta ja ohjelmista 2. Rotarin oikeudet ja velvollisuudet 3. Pääkohdat klubin käytännöistä 4. Uuden jäsenen henkilötiedot 5. Rotarymerkin kiinnitys - ei käteen 6. Rotaryjulkaisujen, jäsenkortin ja jäsenluettelon luovutus 7. Ilmoitus tehtävästä, komiteajäsenyydestä tms 8. Kummin puheenvuoro 9. Uuden jäsenen esittäytyminen ja vastauspuheenvuoro 10. Klubilaisten tervetulotoivotus, keskustelua, kättelyt 34

35 . KOULUTUS JATKUU 35

36 UUDEN JÄSENEN KOULUTTAMINEN Komiteoiden kokoukset Takkaillat Klubin omat koulutustapahtumat Klubin ja piirin projektit Hallituksen kokoukset Rotarypiirin seminaarit Piirikonferenssit ja piirikokoukset Rotary Internationalin vuosikonventiot (ainakin kerran) MUITA MAHDOLLISUUKSIA? 36

37 MILLÄ KEINOILLA KLUBIN JÄSEN J VOI SOPEUT- TAA UUDEN JÄSENEN J KLUBIN ELÄMÄÄ ÄÄN? Tutustu Keskustele, kerro rotarykokemuksistasi Kutsu mukaan komitea- tai projektityöskentelyyn Ala henkilökohtaiseksi opastajaksi (ellei sovittu) Pyydä toimimaan vastaanottajana viikkokokouksessa - tapaa jokaisen osallistujan MUUTA MUKAVAA? 37

38 . LUOKITE 38

39 LUOKITTEET MISTÄ ON KYSYMYS? 39

40 LUOKITTEET Läpileikkaus paikkakunnan AMMATTIALOISTA JA LIIKE- ELÄMÄSTÄ LUOKITEKARTTA: - mikä se on, sisältö? - kuinka usein se päivitetään klubissasi? Mistä on mahdollista löytää uusia luokitteita? Onko uusista mitään hyötyä? 40

41 LUOKITELÄHTEITÄ Esimerkkejä lähteistä: - kauppakamarin liikeyritys-, ammatti- ym luettelot - kunnan elinkeinoasiamies - uusien liikkeiden ilmestymisen tarkkailu - sanomalehtien tutkiminen - puhelinluetteloiden selaaminen - ammattiryhmien edustajien tapaaminen Mahdollisia muita lähteitä? 41

42 KLUBIN LUOKITEPERIAATTEET 1/2 - jokaisella jäsenellä on luokite - luettelo paikkakunnan liike- ja ammattialoista - klubi tekee oman luokitekarttansa (taulukko), kartta elää - jäsenistön luokitteet kattavat paikkakunnan arvostetut, hyvämaineiset ammatit - asiattomat luokitteet ja jäsenyydet tulee poistaa - luokitekartta: rotariluettelo, ammatti/luokite - luokite täynnä, vajaa tai tyhjä 42

43 KLUBIN LUOKITEPERIAATTEET 2/2 TAVOITE: tasapainoinen jäsenistö, klubissa ei hallitsevaa toimialaa tai ammattia - aktiivijäseniä samassa luokitteessa enintään VIISI - yli 50 jäsenisessä klubissa samassa luokitteessa korkeintaan 10 % aktiivijäsenten määrästä - luokite vastaa aktiivijäsenen päätoimialaa tai ao:n tointa tai työtä yrityksessä tai laitoksessa - klubin hallitus voi muuttaa luokitetta, milloin? - syntyykö hallitseva ammattitilanne? - eläkkeellä olevia ei lasketa 43

44 . JÄSENIEN PYSYMINEN KIINNIPITÄMINEN 44

45 . KLUBIN HALLINTO 45

46 JÄSEN MUKAAN KLUBIN HALLINTOON KUINKA SE TOTEUTETAAN? 46

47 MUKAAN HALLINTOON Uusi jäsen - rohkaistaan antamaan palautetta klubin presidentille - sijoitetaan komiteaan jäseneksi - klubimestariksi - omien ja vieraitten vastaanottotehtävä - kutsutaan osallistumaan projektin suunnitteluun - toimialan pj sihteeri muu hallituksen jäsen MUITA TAPOJA? 47

48 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 4 MAINITSE MENETTELYTAPOJA, JOTKA EDISTÄVÄT JÄSENEN PYSYMISTÄ KLUBISSA. LYHYET RAPORTIT PAPERILLE 48

49 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 4 - palaute RAPORTIT SUULLISESTI PYYDÄN JÄTTÄMÄÄN KIRJALLISESTI 49

50 JÄSENIEN PYSYMINEN KLUBISSA VAATII TOIMENPITEITÄ KIINNOSTAAKO ROTARY ONKO KLUBISSASI ROTARYTOIMINTAA? VASTAAKO JÄSENYYS ODOTUKSIA? 50

51 JÄSENIEN PYSYMINEN KLUBISSA Saattamalla heidät tuntemaan olevansa tervetulleita Antamalla heille alusta alkaen sopivia tehtäviä ottaen huomioon ammatti, rotarykokemus ja -tietous Ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon mahdollisimman pian Hyödyntämällä heidän taitojaan ja kykyjään Arvostamalla ja huomioimalla heidän osallistumistaan Järjestämällä heille yksilöllinen perehdyttäminen (kummi) 51

52 JÄSENENÄ PYSYMISEN TÄRKEYS Jäsenenä pysyminen aikaansaa klubissa toiminnan jatkuvuutta Pitkä jäsenyysaika edesauttaa johtajuuden kehittymisessä - rotaryn johtajia kehittyy ajan myötä Vahva monipuolinen jäsenyyspohja mahdollistaa klubillesi paikkakuntasi palvelutarpeisiin vastaamisen 52

53 TOIMENPITEITÄ: JÄSEN PYSYY Klubi- ja piiritason tehtäviä Uusien ja vanhojen jäsenien tapaamiset ja ohjaamiset Kyselyt: jäsenistön tarpeet ja odotukset Viikko-ohjelmat jäsenten mielenkiinnon mukaisiksi Muun ohjelman tarkastelu: ovatko ne ajanmukaisia ja tarpeellisia Selvityksiä klubissa ilmenevistä ongelmista ja haasteista Presidentin yhteydenpito illa kuukausittain 53

54 KEHITTÄMIS- JA TYYTYVÄISYYSKYSELYJÄ TARVITAAN 1/2 1. Klubin koko, onko nykyinen hyvä vai...? 2. Jäsenien ammattialat ja luokitteet, mitä puuttuu? 3. Uusien jäsenien ikä, alle vai yli 50? 4. Viikkokokouksen ajankohta: viikonpäivä, aamu, päivä, ilta, klo? 5. Klubin toiminta ja nykyinen ohjelmasisältö? 6. Minkä projektin haluaisin klubin ohjelmaan? 7. Komiteoiden tarve ja toiminta? 54

55 KEHITTÄMIS- JA TYYTYVÄISYYSKYSELYJÄ TARVITAAN 2/2 8. Saanko riittävästi koulutusta tehtäviin? 9. Kummien toiminta, mitä tulee parantaa? 10. Mahdollisuuteni osallistua klubin eri toimintoihin? 11. Klubin tiedotus: tietoa tulevasta, piiristä, RI:sta ym? 12. Mahdollisuuteni osallistua viikkokokouksiin, mikä parantaisi tilannettani? 13. Kokouspaikan taso, hinnat, kehittämistarpeet? 14. Minkä uudistuksen haluaisin heti klubiini? 15. Onko meillä hauskaa? 55

56 . EROAMISIA TAPAHTUU VOIKO ESTÄÄ ÄÄ? 56

57 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 5 KOKEMUKSESI PERUSTEELLA MITKÄ SEIKAT KLUBISSASI AIHEUTTAVAT JÄSENIEN EROJA LYHYET RAPORTIT PAPERILLE 57

58 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 5 - palaute RAPORTIT SUULLISESTI PYYDÄN JÄTTÄMÄÄN KIRJALLISESTI 58

59 SYITÄ EROAMISEEN 1/2 Työpaineet 20 % Työpaikan vaihtuminen 18 Muutto 18 Terveys ja henkilökohtaiset syyt 16 Läsnäolovaikeudet 10 Kiinnostuksen puute 9 Kuolema 4 Taloudelliset syyt 3 Syy ei tiedossa 2 59

60 SYITÄ EROAMISEEN 2/2 Liikaa matkoilla Työn asettamat rajoitukset Siirtyminen toiseen klubiin Eläkkeelle / varojen puute Auto-onnettomuus Puolison terveysongelmat 60

61 EROAMISTEN SISÄISTEN SYIDEN POISTAMINEN PÄÄOSA EROISTA TAPAHTUU 1-2 VUODEN SISÄLLÄ Mitkä klubin sisäiset syyt voivat aiheuttaa eroja? Klubista eroamisten sisäiset syyt voidaan poistaa vai...? Eronneilta tulisi selvittää eron syyt ja pitää niistä kirjaa tarkoituksena kehittää klubin toimintaa houkuttelevammaksi ja poistaa epämiellyttävät käytännöt 61

62 SISÄISIÄ SYITÄ ROTARIN EROAMISELLE Huono kokousaika Uusien jäsenten heikko taso Jäsenet liian vanhoja Seurallisuuden puute Liian vähän projekteja Ikävä sakkosysteemi Ikävystyminen Klubipolitiikka Naisjäsenet (vieläkö?) Heikko perehdyttäminen Liikaa rahankeräystä Toveruuden puute HEIKKO JOHTAMINEN EI hyväksytty jäsenpiiriin EI perehdytetty/koulutettu EI mukana päätöksenteossa 62

63 MIKÄ NEUVOKSI...vain viikkokokouksia...ei muuta...ei hyvä... KLUBIN TOIMINNAN MONIPUOLISTAMINEN: 1. Vahva ja tehokas klubin hallinto (sis vastuun jaon) 2. Jäsenmaksuille ja muille kustannuksille saatava vastinetta 3. Klubilla tulee olla vaihtelevia mukaansa tempaavia, hyödyllisiä ja tuottoisia projekteja (yksin tai yhdessä) 4. Vapaamuotoisia yhdessäoloja, myös avec 63

64 64

65 . PERUSTETAAN UUSI KLUBI 65

66 UUSI ROTARYKLUBI MISSÄ SE ON MAHDOLLINEN? TARPEELLINENKO? 66

67 UUDEN KLUBIN PERUSTAMINEN 1/2 Governor on vastuussa uusien rotaryklubien perustamisesta piiriinsä. Kuitenkin jokainen klubi ja rotari voi vaikuttaa ja edistää perustamisprosessia. KUINKA MITÄ TOIMENPITEITÄ? 67

68 UUDEN KLUBIN PERUSTAMINEN 2/2 Klubissa voidaan - selvittää paikalliset mahdollisuudet perustaa uusi klubi - charter-jäseniä vähintään 20 - jokainen jäsen selvittää tuttujensa halukkuuksia uuden klubin charter-jäseneksi - klubi tarjoutuu sponsoriklubiksi - raportointi governorille ja piirin laajennuskomitealle 68

69 . PALKITSEMINEN 69

70 JÄSENLISÄYKSESTÄ PALKITAAN 1/2 1. RI:n jäsenkehitysohjelma rotaryvuosittainen jälkeen DG raportoi RI:lle klubin - jolla korkein % jäsenistönsä kasvussa - joka ottanut eniten uusia jäseniä - joka säilyttänyt eniten jäseniä %:eissa ja klubit - jotka perustaneet uuden klubin - perustana puolivuotisraportti (heinäkuu), joka RI:lla Palaute: RIP:n allekirjoittama tunnustus JA HYVÄ MIELI 70

71 JÄSENLISÄYKSESTÄ PALKITAAN 2/2 2. RI:n erityistunnustus piirille, joka täyttänyt tavoitteensa mennessä 3. Rotaryvuosittainen Presidential Citation - RIP:n kunniamainintaohjelma, jossa myös jäsenyyskohta, vaatimukset helppo täyttää 4. Governorin jäsenlisäyspalkinto : säännöt D-1400 www 71

72 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 6 KOKEMUKSESI PERUSTEELLA MITÄ MYÖNTEISIÄ ASIOITA KLUBISSASI ON, MAINITSE TÄRKEIMMÄT LYHYET RAPORTIT PAPERILLE 72

73 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 6 - palaute RAPORTIT SUULLISESTI PYYDÄN JÄTTÄMÄÄN KIRJALLISESTI 73

74 . MUUTAMA PÄÄP ÄÄTÖSAJATUS 74

75 KLUBIN JÄSENHANKINTASTRATEGIA - katse 2-3 vuotta eteenpäin - vuosittaiset toimenpiteet, joiden tuloksena klubilla on sopiva jäsenistön nettolisäys - luokitekartan ajan tasalla pitäminen - minkä ammatin ja toimialan jäseniä puuttuu - minkä alan jäseniä kutsutaan, jotta luokite- ja määrätavoitteet saavutetaan, KETKÄ ALKAVAT TÖIHIN PÄIVITYS VUOSITTAIN 75

76 POHDITTAVAA Rotareina meidän on varmistuttava, että rotary säilyy vahvana ja kykenee auttamaan tulevina vuosinakin. Tärkeätä on, että klubeihin OTETAAN uusia toiminnan jäseniä. Valitettavasti rotareita myös eroaa. Missä vika? Käytämmekö aikamme tehottomasti miettimällä kuinka miellytämme uusia jäseniä? Mieluummin tulisi sitkeästi kehittää klubin toiminta tehokkaaksi. Rotarit lähtevät, koska klubia johdetaan heikosti, kustannuksia on liikaa ja palvelumahdollisuuksia ei ole. Onko klubini jämähtänyt paikoilleen? Elävä ja hauska rotarytoiminta motivoi jäseniä pysymään ja uusia tulemaan mukaan. 76

77 TEHOKAS ROTARYKLUBI Jäsenistön osalta - pitää nykyiset jäsenet: jäsenestä ROTARIKSI - kasvattaa jäsenistönsä määrää Projektien osalta - kohteina ihmiset - oman paikkakunnan hyväksi - muiden maiden yhteisöjen tarpeisiin Rotarysäätiön osalta - osallistuu sen ohjelmiin - tukee lahjoituksin Tulevien rotaryjohtajien osalta - kasvattaa johtajia rotaryyn klubitason yläpuolelle 77

78 SINUN ON VAIN KYSYTTÄVÄ TAPUTA TUTTUA OLKAPÄÄLLE JA KYSY:? MITÄ? JH Suomen 2008 Rotary

79 SINUN ON VAIN KYSYTTÄVÄ TULETKO ROTARIKSI? 79

80 KYSY MIELESSÄSI MIKSI EN TEKISI SITÄ JO TÄNÄÄN? Jäsenehdotus-lomake JH Suomen 2008 Rotary

81 KIITOS UUDESTA JÄSENESTJ SENESTÄ ROTARYJÄSENYYS KLUBISI PULPPUAVA LÄHDE Ystäväsi on kiittävä Sinua Uusi rotari on kiittävä Sinua Rotaryklubisi on kiittävä Sinua Yhteisösi on kiittävä Sinua 81

82 KIITOS HYVÄT T ROTARIT ON LOPPUPUHEENVUOROJEN AIKA OLKAA HYVÄT 82

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi.

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi. 1/6 Rotarypiiri 1390 JÄSENKYSELY 2010 Tämä on rotarypiirin 1390 kaikkien rotaryklubien jäsenille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa suhtautumista rotariuteen yleensä sekä oman klubin toimintaan.

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu RI:n jäsenkehitys 1905-2010 Miksi uusilla jäsenillä on väliä? Klubin

Lisätiedot

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Yleistä 1 Nimi ja sijaintipaikkakunta 3 2 Jäsenyys Rotary Internationalissa 3 3 Säännöt ja Rotaryklubin järjestysmuoto 3 4 Toimintavuosi 3 Jäsenyys

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto _ Rotary International Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto I artikla Määritelmät ( RI:n säännöt edellyttävät jokaisen RI:n jäsenyyteen hyväksytyn rotaryklubin hyväksyvän tämän vahvistetun järjestysmuodon

Lisätiedot

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO PRESIDENTIN VUODEN KIERTO V e s a M a r t i k k a l a A s s i s t a n t G o v e r n o r P E T S 1 6. 3. 2 0 1 3 L a p p e e n r a n t a Presidenttikautta edeltävä syksy Perehdy matrikkeliin: rotaryn tavoite,

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

Pietari Brahen Rotaryklubi. Viikkokokous 22.11.2011

Pietari Brahen Rotaryklubi. Viikkokokous 22.11.2011 Pietari Brahen Rotaryklubi Viikkokokous 22.11.2011 Rotaryvisailu Ensimmäisen kokouksen kutsui koolle Paul Harris. Mikä oli hänen ammattinsa? Mitä ammatteja muut perustajajäsenet edustivat? Lakimies Hiilikauppias

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 RAPORTTI 1/5 Piirikouluttaja

ROTARYPIIRI 1400 RAPORTTI 1/5 Piirikouluttaja ROTARYPIIRI 1400 RAPORTTI 1/5 Piirikouluttaja Oulu 24.9.2007 KOONNOS SYKSYN 2007 JÄSENYYSSEMINAARIEN TYÖRYHMÄRAPORTEISTA Koonnos on tehty 12 työryhmän vastauksista kuhunkin kuuteen tehtävään. Samansisältöisiä

Lisätiedot

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Ole lahja maailmalle Be a gift to the world KLUBIN KEVÄTKOKOUS 28.4.2015 Sisältö Klubin säännöt Klubin

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1 RI JA KLUBIT Rotary International on palvelujärjestö, johon maailman 34 000 klubia kuuluvat. Rotary International on juuri niin vahva ja toimintakykyinen kuin yksittäiset klubit ovat. Rotaryklubit muodostavat

Lisätiedot

Näin me sen teimme. RYLA-koulutus Urpilan kartanossa

Näin me sen teimme. RYLA-koulutus Urpilan kartanossa Näin me sen teimme RYLA-koulutus Urpilan kartanossa Ylivieskan Rotary klubi Ylivieskan Jokivarsi Rotary klubi Haapaveden Rotary klubi Oulaisten Rotary klubi 22.3.2014 MARTTI MATIKAINEN 1 OHJELMA RYLA-JOHTAMISSEMINAARI

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Postia RI:lta Training Manuals LÄHTÖTILANNE Kuvernööri Piirin suunnitelmat Kuvernöörin

Lisätiedot

Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt

Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ... 2 1.1 (YHDISTYKSEN) KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA... 2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 1.3 JÄSENYYS ROTARY INTERNATIONALISSA... 2

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary International Vuoden 1949 julkilausuma: Jokaisen rotarin tulee osallistua uusien sukupolvien palvelemiseen, sillä nuoriso on yhteiskunnan tärkein voimavara.

Lisätiedot

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma Eläväisen klubin eväät Klubijohtosuunnitelma Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana: 1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt (Hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksessa 23.9.2010) Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ...2 1.1 KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA...2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU...2 1.3 JÄSENYYS

Lisätiedot

KEVÄT 2012 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA. turkuaboanova.org

KEVÄT 2012 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA. turkuaboanova.org KEVÄT 2012 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA turkuaboanova.org TURKU ABOA NOVA on nuorekas klubi, johon tällä hetkellä kuuluu kolmisenkymmentä jäsentä. Klubiin kuuluu sekä miehiä että naisia,

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400

PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400 PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400 Governor 2008-09 Juhani Alatalo / Kuusamo Koulutus Turjantie 10, 93600 Kuusamo GSM 0400 328 085 E-mail: juhani.alatalo@elisanet.fi Governor-elect Virpi Honkala / Raahe Kirurgia

Lisätiedot

Olen eettinen, tunnistan ja edistän muiden eettistä ajattelua ja etsin mahdollisuuksia toisten palvelemiseen omassa ammatissani.

Olen eettinen, tunnistan ja edistän muiden eettistä ajattelua ja etsin mahdollisuuksia toisten palvelemiseen omassa ammatissani. Etiikka ammattipalvelu Olen eettinen, tunnistan ja edistän muiden eettistä ajattelua ja etsin mahdollisuuksia toisten palvelemiseen omassa ammatissani. Tunnin tavoitteet Miten Rotaryn johtoajatusten pitäisi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

Klubin jäsenyyskomitean opas

Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226B-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 2016

Toimintasuunnitelma 2015 2016 Kemin Rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2015 2016 RI:n presidentti K. R. (Ravi) Ravindran: Ole lahja maailmalle Klubin hallitus ja komiteat 2015-2016 Klubin hallitus presidentti Mikko Henriksson varapresidentti

Lisätiedot

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi.

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi. Heikki Keravuori / Matti Taipale 22.1.2015 Klubin toimintasuunnitelman laadinta Yleisiä ohjeita tuleville presidenteille 2015-16 A. TAUSTAKSI Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun.

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

SYKSY 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA

SYKSY 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA SYKSY 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA TURKU ABOA NOVA on nuorekas klubi, johon tällä hetkellä kuuluu kolmisenkymmentä jäsentä. Klubiin kuuluu sekä miehiä että naisia, valtaosa aktiivisessa

Lisätiedot

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa 2013 / MKa 1 Klubihallinto Asianmukaisesti hoidettu klubihallinto on perusta ja edellytys sujuvalle toiminnalle Kun hallinto on kunnossa voi keskittyä

Lisätiedot

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Suomen Rotary - Finlands Rotary ry Koulutusaineisto Ohjeet, klubi ja jäsentietojen raportoinnit 1 / 5 Päivitys: 17.11.2010 / MKa Ryhmä: Klubin sihteeri KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI

SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI Suomen Rotary ry 1(9) päivitetty 25.2.2009 SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI Johdanto Jokaisen rotaryklubin on Rotary Internationaliin liittyessään laadittava klubin säännöt ja pidettävä ne ajan tasalla

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Suomen Rotary ry 1 (11) JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty klubikokouksessa 15.6.2011. 2 (11) JYVÄSKYLÄ-LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT 1 Yleistä 1.1 Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta

Lisätiedot

Rotaryklubin järjestysmuoto

Rotaryklubin järjestysmuoto * Rotaryklubin järjestysmuoto Artikla 1 Määrittelyt Ellei sisältö muuta vaadi niin tässä järjestysmuodossa käytetyillä sanoilla on seuraava merkitys: 1. hallitus: tämän klubin hallitus. 2. säännöt: tämän

Lisätiedot

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Ole lahja maailmalle Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Pre-PETS / Post-PETS käsiteltyjä asioita: Vuosikello: mitä presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan pitää tehdä tiettyinä

Lisätiedot

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena D 1390 PETS 2010 Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena 2010 / MKa Suomen Rotary 2009-2010 1 Klubin tietovirtoja Kirjeet ja laskut RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö Rahastonhoitaja

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN JÄRJESTYSMUOTO STANDARD ROTARY CLUB CONSTITUTION

ROTARYKLUBIN JÄRJESTYSMUOTO STANDARD ROTARY CLUB CONSTITUTION ROTARYKLUBIN JÄRJESTYSMUOTO STANDARD ROTARY CLUB CONSTITUTION Artikla Aihe Sivu 1 Määritelmät (Definitions)... 1 2 Nimi (Name)... 1 3 Sijaintipaikka (Locality of the Club)... 1 4 Tavoite (Object)... 1

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa Tietotekniikka piirin johdon tukena Aineisto löytyy Suomen Rotary:n www-sivuilta www.rotary.fi/suoja (käyttäjätunnus: rotary

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

KEVÄT 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA

KEVÄT 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA KEVÄT 2011 KOKOUKSET MAANANTAISIN KLO 17.00 SCANDIC PLAZA TURKU ABOA NOVA on nuorekas klubi, johon tällä hetkellä kuuluu kolmisenkymmentä jäsentä. Klubiin kuuluu sekä miehiä että naisia, valtaosa aktiivisessa

Lisätiedot

NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI

NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI PETS 21.3.2015 OULU Matti Antikainen & Rauno Logrén 15.5.2015 www.ryefinland.com 1 Esityksen aiheet Nuorisovaihdon organisaatio ja volyymi Vaihtomuodot Suomessa

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUTUKSEEN

TERVETULOA KOULUTUKSEEN TERVETULOA KOULUTUKSEEN D 1400 5.9. Rovaniemi 12.9. Kuhmo 19.9. Ylivieska 3.10. Oulu SEMINAARIN OHJELMA 12.15- Avaus, päämäärät Talon puheenvuoro Järjestelyt PDG Juhani Hannila DGE Leila Risteli AG Erkki

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille!

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille! 28.1.2016 D 1420 Klubin toiminnan suunnittelu kaudella 2016-17 Koulutustilaisuudet 2016 tuleville toimihenkilöille Prepets ke 10.2. Mäntsälä / ti 16.2.Kauniainen / to 18.2. Helsinki PETS Viro 4.3. / Suomi

Lisätiedot

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi 10.1.2014 Itämeri-tiedotustilaisuus Riihimäellä Piirikuvernööri Ilkka Torstila DG 1420 Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Maailmanlaajuinen Rotary International -järjestö perustettiin

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Muistilista 1: Yhteenveto

Muistilista 1: Yhteenveto Muistilista 1: Yhteenveto Muistiinpanoja Rooli ja tehtävät Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... 12 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA Muistilista 2: Klubijohtosuunnitelma Case-harjoitus Tee neuvonantosuunnitelma

Lisätiedot

KLUUVIN ROTARYKLUBI Toimintakertomus 2008-2009 GLOETS ROTARYKLUBB

KLUUVIN ROTARYKLUBI Toimintakertomus 2008-2009 GLOETS ROTARYKLUBB KLUUVIN ROTARYKLUBI Toimintakertomus 2008-2009 GLOETS ROTARYKLUBB Helsinki Heinäkuu 2009 RI:n Presidentti Don Kurn Lee Governor Heimo Nummela 1 Hallitus Past presidentti Martti Marvola Presidentti Georg-Olof

Lisätiedot

SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet

SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet MIKSI YSTÄVÄSEURA SRI LANKALLE? 1. KUMMILAPSITOIMINTA Toiminta alkoi jo vuonna 1986, projekti on toiminut 26 vuotta Käynnistäjinä Lion Seppo

Lisätiedot

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Säätiölahjoitukset Klubisi ja klubin jäsenten lahjoitukset kirjataan CRSraportteihin (Club

Lisätiedot

Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016

Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016 KUVERNÖÖRIPOSTI Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016 Hyvät vastaanottajat! Äidin ja lapsen terveys Suomessa on äidin ja lapsen terveys hyvällä tasolla. Lastensuojelun Keskusliiton

Lisätiedot

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias.

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias. Derby Forum -kysely Onnittelut meille, sillä juuri Sinut on valittu kehittämään Lions toimintaa piirissämme. Etenemme kahdessa vaiheessa. Aluksi toivomme Sinun vastaavan tähän kyselyyn. Täyttämällä tämän

Lisätiedot

OULUN ROTARYKLUBI TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

OULUN ROTARYKLUBI TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 OULUN ROTARYKLUBI TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 77. TOIMINTAVUOSI 1.7.2010-30.6.2011 SISÄLLYSLUETTEL0 PRESIDENTIN PUHEENVUORO 3 1. TOIMIHENKILÖT ROTARYVUONNA 2010-2011 4 1.1. HALLITUS 4 1.2. KOMITEAT 4

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 09.11.2009/TH ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 05.02.2010 1 Käyttöönotto

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 1(5) 05.06.2014

JÄLJENNÖS 1(5) 05.06.2014 JÄLJENNÖS 1(5) Rekisterinumero: 153.337 Y-tunnus: 2627258-1 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Rotary lnternationalin piiri 1410 ry

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

Jäsenohjelma- ja koulutustoimikunta 2009 2010 107 D-piiri Päivi Nieminen e-mail: paivi.nieminen@lions.fi gsm +358 40 5457 335 28.8.

Jäsenohjelma- ja koulutustoimikunta 2009 2010 107 D-piiri Päivi Nieminen e-mail: paivi.nieminen@lions.fi gsm +358 40 5457 335 28.8. Jäsenohjelma- ja koulutustoimikunta 2009 2010 107 D-piiri Päivi Nieminen e-mail: paivi.nieminen@lions.fi gsm +358 40 5457 335 28.8.2009 1 (3) Jäsenohjelma- ja koulutustoimikunnan TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

Lisätiedot

Perustietoa Rotarysta

Perustietoa Rotarysta Länderausschüsse Perustietoa Rotarysta Freqüência perfeita Divieto di propaganda Sovvenzioni paritarie Princípio de classificação 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul

Lisätiedot

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Montako pistekeruumallia on olemassa? Malleja on kaksi, Track A ja Track B, jotka perustuvat oman piirisi jäsenyystrendeihin. Jokainen piiri on merkitty joko Track A tai Track B -kategoriaan. 2. Miksi

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Rotary Internationalin piiri 1390 ry DGE Raili Töntsi ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 14.2.2015 1 Käyttöönotto Piirissä 1390

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI

LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI JÄSENTIEDOTE Heinäkuu 2014 Heinäkuun läsnäoloprosentti 69,92 03.07. Ei kokousta 10.07. Kevätkokous o Alkaneen kauden ohjelma ja talousarvio 18.07. pe Kuokkalankosken markkinoiden

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Mikä on satelliittiklubi? Satelliittiklubit ovat uudenlainen mahdollisuus perustaa rotaryklubeja. Satelliittiklubi toimii lyhytkestoisena siirtymävaiheena matkalla täysivaltaiseksi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007 TEEMAT Kansainvälinen teema: Liiton teema: Piirin teema: Klubin teema: Taidolla tavoitteisiin Skickligt goda resultat Passion to Excel Turvallinen tulevaisuus En trygg framtid

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen klubi 1931

Lisätiedot

2010 Rotaryn käsikirja. Käsikirja Rotaryn johtohenkilöille

2010 Rotaryn käsikirja. Käsikirja Rotaryn johtohenkilöille 2010 Rotaryn käsikirja Käsikirja Rotaryn johtohenkilöille 2010 Rotaryn käsikirja Käsikirja Rotaryn johtohenkilöille KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

PCF:n arvojen julkistaminen 22.7.2006

PCF:n arvojen julkistaminen 22.7.2006 PCF:n arvojen julkistaminen 22.7. www.porsche-club.fi 1 Toiminnan ydin On pitää yllä ja vahvistaa Porsche-merkkisten moottoriajoneuvojen omistajien yhteenkuuluvaisuutta sekä pitää yllä ja vahvistaa positiivista

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio

LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio Lionismin ydin Mitä jos nämä henkilöt jotka ovat menestyneet motivoituneisuutensa, älykkyytensä ja kunnianhimonsa

Lisätiedot

Klubikoulutus. Ojalankotiseutumuseo, Pattijoki 5.11.2013 Pietari Brahen Rotaryklubi

Klubikoulutus. Ojalankotiseutumuseo, Pattijoki 5.11.2013 Pietari Brahen Rotaryklubi Klubikoulutus Ojalankotiseutumuseo, Pattijoki 5.11.2013 Pietari Brahen Rotaryklubi SISÄLTÖ Jäsenhankinta Nuorisovaihto Ystävyysvaihto Palvelu Toimenkuvaukset Talous Osallistumistilasto 10.11.2013 Pietari

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107-M Finland. Suomi-Finland 1917-2017. Jäsenjohtajakoulutus. 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1

Lions Clubs International MD 107-M Finland. Suomi-Finland 1917-2017. Jäsenjohtajakoulutus. 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1 Jäsenjohtajakoulutus 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1 Jäsenhuollon ohjaus Suuntaa antamassa liiton / piirin 1. strategia 2. toimintasuunnitelma 3. tavoitteet Oman klubin 1. strategia

Lisätiedot

DG Kari Kivistö 1.8.2011 Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita Lyssna till ditt hjärta för att hjälpa andra Reach Within to Embrace Humanity Kari Kivistö Päivämäärä 1.8.2011 1 INTERNATIONAL ASSEMBLY SAN

Lisätiedot

LIONS CLUB, TAMPERE KOIVISTONKYLÄ Ry SÄÄNNÖT

LIONS CLUB, TAMPERE KOIVISTONKYLÄ Ry SÄÄNNÖT LIONS CLUB, TAMPERE KOIVISTONKYLÄ Ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club, Tampere Koivisotnkyä ry. Sen kotipaikka on Tampere. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013

107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013 107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Perusarvot 3. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 4. Pelikenttä 5. Visio ja päämäärät 6. Menestyskonsepti 7. Kriittiset

Lisätiedot

Aktiivisella osallistumisellani vahvistan klubiani ja Rotarya. Liite EM-1: Jäsenten tyytyväisyskysely (RI) Liite EM-2: Aikaisempi vs.

Aktiivisella osallistumisellani vahvistan klubiani ja Rotarya. Liite EM-1: Jäsenten tyytyväisyskysely (RI) Liite EM-2: Aikaisempi vs. Sitoutamme jäsenemme Aktiivisella osallistumisellani vahvistan klubiani ja Rotarya. Tunnin tavoitteet Tunnistaa jäsentemme sitouttamisen merkitys Pohtia eri tapoja, joilla voin osallistua klubin toimintaan

Lisätiedot