TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT"

Transkriptio

1 TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT JÄSENYYS ja ROTARYSÄÄ ÄÄTIÖ Rovaniemi Kajaani(peruttiin) Nivala Oulunsalo Tulokahvi, järjestelyt ja talon sanoma AG Erkki Koskela Avaus Rotarysäätiö PDG Matti Honkala PDG Juhani Hannila Jäsenyys JH (oma ryhmä) Rotarysäätiö MH (oma ryhmä) ( kahvitauko) Keskustelu ja päätös JH ym Juhani Hannila, PDG Piirikouluttaja Rotarypiiri 1400 Ryhmävalokuva

2 TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT JÄSENYYS ROTARYSÄÄ ÄÄTIÖ PÄÄMÄÄRÄNÄ ON SYVENTÄÄ AJATUKSIA KLUBIEN JÄSE- NISTÖN LISÄÄMISESTÄ JA MERKITYKSESTÄ SEKÄ PÄIVIT- TÄÄ TIETOUTTA ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITTEISTA JA OH- JELMISTA

3 MEMBERSHIP - JÄSENYYS 3

4 Jäsenkehitys Rekrytointi Jäsenhuolto = jäsenien pitäminen Uusia klubeja

5 . HYVIÄ PERUSTELUITA... seuraavissa... 5

6 ROTARYKLUBIN VAIKUTTAVIN VOIMAVARA JÄSENISTÖ PALVELUVÄYLÄT 6

7 HUOLENPITO KLUBIN JÄSENISTÄ RI:N JÄRJESTYSMUOTO ARTIKLA 4 Rotaryn tavoitteena on VAALIA PALVELEMISEN IHANNETTA kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana 1 Edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä luo tilaisuuksia palvelemiseen (klubipalvelu) 2 Vaalimalla liike- ja ammattimoraalia, arvostamalla hyödyllistä työtä, opastamalla näkemään rotarin ammatin käyttö tilaisuutena palvella yhteiskuntaa (ammattipalvelu) 3 Innostamalla palvelemiseen yksityishenkilönä, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä (yhteiskuntapalvelu) 4 Edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa...ihmisten välisen ystävyyden avulla (kansainvälinen palvelu) 7

8 RIP:n SANOMA Meistä kukin on vastuussa jäsenistöstä. Jokaisen rotarin velvollisuutena on pitää rotary vahvana, aktiivisena ja kasvu-uralla. Jos haluamme tehdä unelmistamme totta, meidän on varmistettava, että uusi sukupolvi rotareita jatkaa työtämme. RI President Dong Kurn Lee 8

9 OTTEITA RIP:n KUNNIAMAININTAOHJELMASTA Vähintään yhden jäsenen nettolisäys klubissa menessä - suositeltu tavoite: 10%:n nettolisäys Piirin jäsenyysseminaariin osallistuu klubin jäseniä Julkinen tunnustus useamman uuden jäsenen tuoneelle Vähintää 10% jäsenistöstä tuo uuden jäsenen ( ) Selvitys paikkakunnan eri alojen johtohenkilöistä ajatellen mahdollista jäsenyyttä Raportointi uusista jäsenistä kuukausittain, RI:n Member Access 9

10 JÄSENYYDEN KOLME YDINALUETTA Päämääränä on jäsenistön määrän kasvu ja jäsenien kehittyminen rotareina 1. Uusien toimintaan sitoutuvien jäsenien rekrytointi 2. Nykyisten jäsenien pitäminen 3. Uusien klubien perustaminen (rotaryn laajennus) Jäsenistön määrä säilyy ja kasvaa klubin jäsenten toiminnan yhteisvaikutuksena. 10

11 KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN J OPASKIRJA Onko tuttu / käytössä? Suomen Rotaryn sisäiset jäsensivut 11

12 MUODOSTAKAA 3 JÄSENISET TYÖRYHMÄT VAPAASTI mutta - eri klubeista - naiset ja miehet sekaisin VASTAUSPAPERIA 12

13 . JÄSENHANKINTA ELI REKRYTOINTI JH Suomen 2008 Rotary

14 D-1400:n JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS molemmat jäsenlajit KEVÄT KEVÄT ??? 2010???? 2011? 14

15 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 1 KOKEMUKSESI PERUSTEELLA MITKÄ SEIKAT KLUBISSASI 1. PUOLTAVAT UUSIEN JÄSENIEN HYVÄKSYMISTÄ 2. MITKÄ SEIKAT ESTÄVÄT JA MIKSI LYHYET RAPORTIT PAPERILLE 15

16 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 1 - palaute RAPORTTI SUULLISESTI PYYDÄN JÄTTÄMÄÄN KIRJALLISESTI 16

17 MYÖNTEISEN JÄSENKASVUN ILMAPIIRI - presidentin rohkaisu uusien jäsenien ehdottamiselle - ehdottajille tunnustusta eri tavoin - ehdottajien välinen kilpailu - uusien jäsenien perehdyttämisohjelma, vuoden mittainen - nykyisten jäsenien pysyminen, toiminnan luonne: * projekteja, jotka kiinnostavat - jäsenyyden kustannusten pitäminen sopivalla tasolla - rotaryn julkisuus, yhteiskuntapalvelun näkyvyys - paikkakunnan ihmiset ovat potentiaalinen vaikutuskohde 17

18 UUSIEN JÄSENIEN REKRYTOINTI ILMAN UUSIA JÄSENIÄ KLUBIN KESKI-IKÄ KASVAA HALUANKO KLUBISTANI IKÄIHMISTEN SEURAN? VAI MILLAISEN? 18

19 UUSI JÄSEN - MILLAINEN Haluaa ja pystyy antamaan panoksensa rotarytoiminnan edistämiseksi - haluaa levittää rotaryn päämääriä ja toimintaa - tekee rotaryn tavoitteita ja saavutuksia tunnetuiksi On hyvämaineinen ja hauska ammattihenkilö Pystyy osallistumaan klubitoimintaan ja jakamaan yhteiskunnallista tietämystään Sitoutuu olemaan mukana 19

20 JÄSENYYDEN ALKU Uusi rotaryjäsenyys alkaa SINUSTA! Yksinkertainen kaava: - keskustele klubistasi, rotarysta, hyödyistä ym - kutsu jäsenehdokas viikkokokoukseen - täytä jäsenehdotuslomake - mikä tärkeintä: SINUN täytyy vain kysyä 20

21 ROTARYRATTAAN ON PYÖRITTÄVÄ Uudet jäsenet ovat rotaryn jatkuvuuden tae. Täyttääkseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn on kehityttävä jatkuvasti. Kutsumalla uusia jäseniä, jotka omaksuvat RI:n pitkään jatkuneen korkean palvelualttiuden ja eettiset näkökohdat. Klubien tehtävänä on huolehtia, että uusista jäsenistä kehittyy rotareitten maailmanlaajuista ratasta pyörittäviä pikkurattaita - rotareita. Uudet jäsenet ovat tae klubitoiminnan jatkuvuudelle ja kehittymiselle. Ilman tehokkaita rotareita ja klubeja ei ole tuloksia aikaan saavaa ROTARYA. 21

22 . TIETOA ETUKÄTEEN TEEN 22

23 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 2 MITÄ ROTARYTIETOA KLUBISSASI ANNETAAN JÄSENEHDOKKAALLE? LYHYET RAPORTIT PAPERILLE 23

24 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 2 - palaute RAPORTIT SUULLISESTI PYYDÄN JÄTTÄMÄÄN KIRJALLISESTI 24

25 EHDOKKAALLE ANNETTAVAA TIETOA Rotarymatrikkeli: klubin jäsenet, rotaryn esittelyosa Rotaryn käsikirja 2007: sisältö pääosin Neljän kysymyksen koe: mitä se on Klubin palveluohjelmat: mitä tehty, mitä nyt tehdään, mitä suunnitellaan Klubin lahjoitustavoite Rotarysäätiölle Maksut: liittyminen, jäsenmaksu, muut maksut Klubin kokoontumispaikka, käytännöt siellä Läsnäolovelvollisuus, paikkausjärjestelmä Muu kanssakäyminen ml avec 25

26 . HYÖTYYK TYYKÖ JOKU UUSISTA JÄSENISTÄ? 26

27 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 3 MITÄ HYÖTYÄ UUDESTA JÄSENESTÄ ON 1. ASIANOMAISELLE ITSELLEEN 2. ROTARYLLE 3. KLUBILLESI? LYHYET RAPORTIT PAPERILLE 27

28 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 3 - palaute RAPORTIT SUULLISESTI PYYDÄN JÄTTÄMÄÄN KIRJALLISESTI 28

29 MIKSI ON MUKAVAA OLLA ROTARI ONKO NÄIN: - mahdollisuus vaikuttaa paikkakunnan (oma, muu) kehitykseen ja ihmisten elämisen tasoon - tilaisuus kehittyä johtamistaidossa: ihmiset, asiat - tietoa ja ymmärrystä kansainvälisistä humanitaarisista ongelmista, mahdollisuus vaikuttaa niiden poistamimiseen - yhteyksiä ihmisiin yleensä ja liike-elämään - uusia eri ammattien ystäviä 29

30 MIKSI JÄSENISTJ SENISTÖN N KASVU ON ROTARYLLE TÄRKEÄÄ 1. Jäsenyyden kasvu lisää klubin ja rotaryn palvelukykyä 2. Uudet rotarit tuovat klubiin uusia tuoreita ideoita, uusia mielenkiinnon kohteita ja kasvavaa tarmoa, intoa 3. Useammat jäsenet lisäävät tuen määrää Rotarysäätiölle 4. Jäsenistön moninaisuus varmistaa sen vastaavan alueen ammatteja, liiketoiminta-aloja ja yhteiskunnallista toimintaa 5. Palvelumielisille yksilöille annetaan mahdollisuus auttaa yhteisöään rotaryn välityksellä 6. Useammat jäsenet saavat aikaan paikallisen ja kansainvälisen ystävyyden verkoston 7. Uudet nuoret jäsenet varmistavat rotarytoiminnan jatkuvuuden ja tulevaisuuden 30

31 KLUBIJÄSENYYTTÄ EI VOI RAJOITTAA Jäsenehdokkaan - sukupuoli -rotu - ihonväri - uskonto - kansallisuus MIKÄ LOGO? VAI VOIKO RAJOITTAA? 31

32 . TYYLIKÄS S VASTAANOTTO 32

33 UUDEN JÄSENEN JÄSENEKSIOTTOTILAISUUS...näinkin voi järjestää...miksikäs ei Viikkokokouksen avaus, ei alustusta Puoliso mukaan Presidentin pöytään istumaan Presidentin johdolla kummin avustamana Jäsenille etukäteen tieto, puolisot tervetulleita Kokoushuoneen ulkoasu rotaryhenkiseksi 33

34 HUOLENPITO KLUBIN JÄSENISTÄ JÄSENEKSIOTTOTILAISUUDEN OHJELMA...mikä estää tällaisen ohjelman Lyhyt selvitys RI:n ja klubin nykytilasta ja ohjelmista 2. Rotarin oikeudet ja velvollisuudet 3. Pääkohdat klubin käytännöistä 4. Uuden jäsenen henkilötiedot 5. Rotarymerkin kiinnitys - ei käteen 6. Rotaryjulkaisujen, jäsenkortin ja jäsenluettelon luovutus 7. Ilmoitus tehtävästä, komiteajäsenyydestä tms 8. Kummin puheenvuoro 9. Uuden jäsenen esittäytyminen ja vastauspuheenvuoro 10. Klubilaisten tervetulotoivotus, keskustelua, kättelyt 34

35 . KOULUTUS JATKUU 35

36 UUDEN JÄSENEN KOULUTTAMINEN Komiteoiden kokoukset Takkaillat Klubin omat koulutustapahtumat Klubin ja piirin projektit Hallituksen kokoukset Rotarypiirin seminaarit Piirikonferenssit ja piirikokoukset Rotary Internationalin vuosikonventiot (ainakin kerran) MUITA MAHDOLLISUUKSIA? 36

37 MILLÄ KEINOILLA KLUBIN JÄSEN J VOI SOPEUT- TAA UUDEN JÄSENEN J KLUBIN ELÄMÄÄ ÄÄN? Tutustu Keskustele, kerro rotarykokemuksistasi Kutsu mukaan komitea- tai projektityöskentelyyn Ala henkilökohtaiseksi opastajaksi (ellei sovittu) Pyydä toimimaan vastaanottajana viikkokokouksessa - tapaa jokaisen osallistujan MUUTA MUKAVAA? 37

38 . LUOKITE 38

39 LUOKITTEET MISTÄ ON KYSYMYS? 39

40 LUOKITTEET Läpileikkaus paikkakunnan AMMATTIALOISTA JA LIIKE- ELÄMÄSTÄ LUOKITEKARTTA: - mikä se on, sisältö? - kuinka usein se päivitetään klubissasi? Mistä on mahdollista löytää uusia luokitteita? Onko uusista mitään hyötyä? 40

41 LUOKITELÄHTEITÄ Esimerkkejä lähteistä: - kauppakamarin liikeyritys-, ammatti- ym luettelot - kunnan elinkeinoasiamies - uusien liikkeiden ilmestymisen tarkkailu - sanomalehtien tutkiminen - puhelinluetteloiden selaaminen - ammattiryhmien edustajien tapaaminen Mahdollisia muita lähteitä? 41

42 KLUBIN LUOKITEPERIAATTEET 1/2 - jokaisella jäsenellä on luokite - luettelo paikkakunnan liike- ja ammattialoista - klubi tekee oman luokitekarttansa (taulukko), kartta elää - jäsenistön luokitteet kattavat paikkakunnan arvostetut, hyvämaineiset ammatit - asiattomat luokitteet ja jäsenyydet tulee poistaa - luokitekartta: rotariluettelo, ammatti/luokite - luokite täynnä, vajaa tai tyhjä 42

43 KLUBIN LUOKITEPERIAATTEET 2/2 TAVOITE: tasapainoinen jäsenistö, klubissa ei hallitsevaa toimialaa tai ammattia - aktiivijäseniä samassa luokitteessa enintään VIISI - yli 50 jäsenisessä klubissa samassa luokitteessa korkeintaan 10 % aktiivijäsenten määrästä - luokite vastaa aktiivijäsenen päätoimialaa tai ao:n tointa tai työtä yrityksessä tai laitoksessa - klubin hallitus voi muuttaa luokitetta, milloin? - syntyykö hallitseva ammattitilanne? - eläkkeellä olevia ei lasketa 43

44 . JÄSENIEN PYSYMINEN KIINNIPITÄMINEN 44

45 . KLUBIN HALLINTO 45

46 JÄSEN MUKAAN KLUBIN HALLINTOON KUINKA SE TOTEUTETAAN? 46

47 MUKAAN HALLINTOON Uusi jäsen - rohkaistaan antamaan palautetta klubin presidentille - sijoitetaan komiteaan jäseneksi - klubimestariksi - omien ja vieraitten vastaanottotehtävä - kutsutaan osallistumaan projektin suunnitteluun - toimialan pj sihteeri muu hallituksen jäsen MUITA TAPOJA? 47

48 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 4 MAINITSE MENETTELYTAPOJA, JOTKA EDISTÄVÄT JÄSENEN PYSYMISTÄ KLUBISSA. LYHYET RAPORTIT PAPERILLE 48

49 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 4 - palaute RAPORTIT SUULLISESTI PYYDÄN JÄTTÄMÄÄN KIRJALLISESTI 49

50 JÄSENIEN PYSYMINEN KLUBISSA VAATII TOIMENPITEITÄ KIINNOSTAAKO ROTARY ONKO KLUBISSASI ROTARYTOIMINTAA? VASTAAKO JÄSENYYS ODOTUKSIA? 50

51 JÄSENIEN PYSYMINEN KLUBISSA Saattamalla heidät tuntemaan olevansa tervetulleita Antamalla heille alusta alkaen sopivia tehtäviä ottaen huomioon ammatti, rotarykokemus ja -tietous Ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon mahdollisimman pian Hyödyntämällä heidän taitojaan ja kykyjään Arvostamalla ja huomioimalla heidän osallistumistaan Järjestämällä heille yksilöllinen perehdyttäminen (kummi) 51

52 JÄSENENÄ PYSYMISEN TÄRKEYS Jäsenenä pysyminen aikaansaa klubissa toiminnan jatkuvuutta Pitkä jäsenyysaika edesauttaa johtajuuden kehittymisessä - rotaryn johtajia kehittyy ajan myötä Vahva monipuolinen jäsenyyspohja mahdollistaa klubillesi paikkakuntasi palvelutarpeisiin vastaamisen 52

53 TOIMENPITEITÄ: JÄSEN PYSYY Klubi- ja piiritason tehtäviä Uusien ja vanhojen jäsenien tapaamiset ja ohjaamiset Kyselyt: jäsenistön tarpeet ja odotukset Viikko-ohjelmat jäsenten mielenkiinnon mukaisiksi Muun ohjelman tarkastelu: ovatko ne ajanmukaisia ja tarpeellisia Selvityksiä klubissa ilmenevistä ongelmista ja haasteista Presidentin yhteydenpito illa kuukausittain 53

54 KEHITTÄMIS- JA TYYTYVÄISYYSKYSELYJÄ TARVITAAN 1/2 1. Klubin koko, onko nykyinen hyvä vai...? 2. Jäsenien ammattialat ja luokitteet, mitä puuttuu? 3. Uusien jäsenien ikä, alle vai yli 50? 4. Viikkokokouksen ajankohta: viikonpäivä, aamu, päivä, ilta, klo? 5. Klubin toiminta ja nykyinen ohjelmasisältö? 6. Minkä projektin haluaisin klubin ohjelmaan? 7. Komiteoiden tarve ja toiminta? 54

55 KEHITTÄMIS- JA TYYTYVÄISYYSKYSELYJÄ TARVITAAN 2/2 8. Saanko riittävästi koulutusta tehtäviin? 9. Kummien toiminta, mitä tulee parantaa? 10. Mahdollisuuteni osallistua klubin eri toimintoihin? 11. Klubin tiedotus: tietoa tulevasta, piiristä, RI:sta ym? 12. Mahdollisuuteni osallistua viikkokokouksiin, mikä parantaisi tilannettani? 13. Kokouspaikan taso, hinnat, kehittämistarpeet? 14. Minkä uudistuksen haluaisin heti klubiini? 15. Onko meillä hauskaa? 55

56 . EROAMISIA TAPAHTUU VOIKO ESTÄÄ ÄÄ? 56

57 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 5 KOKEMUKSESI PERUSTEELLA MITKÄ SEIKAT KLUBISSASI AIHEUTTAVAT JÄSENIEN EROJA LYHYET RAPORTIT PAPERILLE 57

58 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 5 - palaute RAPORTIT SUULLISESTI PYYDÄN JÄTTÄMÄÄN KIRJALLISESTI 58

59 SYITÄ EROAMISEEN 1/2 Työpaineet 20 % Työpaikan vaihtuminen 18 Muutto 18 Terveys ja henkilökohtaiset syyt 16 Läsnäolovaikeudet 10 Kiinnostuksen puute 9 Kuolema 4 Taloudelliset syyt 3 Syy ei tiedossa 2 59

60 SYITÄ EROAMISEEN 2/2 Liikaa matkoilla Työn asettamat rajoitukset Siirtyminen toiseen klubiin Eläkkeelle / varojen puute Auto-onnettomuus Puolison terveysongelmat 60

61 EROAMISTEN SISÄISTEN SYIDEN POISTAMINEN PÄÄOSA EROISTA TAPAHTUU 1-2 VUODEN SISÄLLÄ Mitkä klubin sisäiset syyt voivat aiheuttaa eroja? Klubista eroamisten sisäiset syyt voidaan poistaa vai...? Eronneilta tulisi selvittää eron syyt ja pitää niistä kirjaa tarkoituksena kehittää klubin toimintaa houkuttelevammaksi ja poistaa epämiellyttävät käytännöt 61

62 SISÄISIÄ SYITÄ ROTARIN EROAMISELLE Huono kokousaika Uusien jäsenten heikko taso Jäsenet liian vanhoja Seurallisuuden puute Liian vähän projekteja Ikävä sakkosysteemi Ikävystyminen Klubipolitiikka Naisjäsenet (vieläkö?) Heikko perehdyttäminen Liikaa rahankeräystä Toveruuden puute HEIKKO JOHTAMINEN EI hyväksytty jäsenpiiriin EI perehdytetty/koulutettu EI mukana päätöksenteossa 62

63 MIKÄ NEUVOKSI...vain viikkokokouksia...ei muuta...ei hyvä... KLUBIN TOIMINNAN MONIPUOLISTAMINEN: 1. Vahva ja tehokas klubin hallinto (sis vastuun jaon) 2. Jäsenmaksuille ja muille kustannuksille saatava vastinetta 3. Klubilla tulee olla vaihtelevia mukaansa tempaavia, hyödyllisiä ja tuottoisia projekteja (yksin tai yhdessä) 4. Vapaamuotoisia yhdessäoloja, myös avec 63

64 64

65 . PERUSTETAAN UUSI KLUBI 65

66 UUSI ROTARYKLUBI MISSÄ SE ON MAHDOLLINEN? TARPEELLINENKO? 66

67 UUDEN KLUBIN PERUSTAMINEN 1/2 Governor on vastuussa uusien rotaryklubien perustamisesta piiriinsä. Kuitenkin jokainen klubi ja rotari voi vaikuttaa ja edistää perustamisprosessia. KUINKA MITÄ TOIMENPITEITÄ? 67

68 UUDEN KLUBIN PERUSTAMINEN 2/2 Klubissa voidaan - selvittää paikalliset mahdollisuudet perustaa uusi klubi - charter-jäseniä vähintään 20 - jokainen jäsen selvittää tuttujensa halukkuuksia uuden klubin charter-jäseneksi - klubi tarjoutuu sponsoriklubiksi - raportointi governorille ja piirin laajennuskomitealle 68

69 . PALKITSEMINEN 69

70 JÄSENLISÄYKSESTÄ PALKITAAN 1/2 1. RI:n jäsenkehitysohjelma rotaryvuosittainen jälkeen DG raportoi RI:lle klubin - jolla korkein % jäsenistönsä kasvussa - joka ottanut eniten uusia jäseniä - joka säilyttänyt eniten jäseniä %:eissa ja klubit - jotka perustaneet uuden klubin - perustana puolivuotisraportti (heinäkuu), joka RI:lla Palaute: RIP:n allekirjoittama tunnustus JA HYVÄ MIELI 70

71 JÄSENLISÄYKSESTÄ PALKITAAN 2/2 2. RI:n erityistunnustus piirille, joka täyttänyt tavoitteensa mennessä 3. Rotaryvuosittainen Presidential Citation - RIP:n kunniamainintaohjelma, jossa myös jäsenyyskohta, vaatimukset helppo täyttää 4. Governorin jäsenlisäyspalkinto : säännöt D-1400 www 71

72 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 6 KOKEMUKSESI PERUSTEELLA MITÄ MYÖNTEISIÄ ASIOITA KLUBISSASI ON, MAINITSE TÄRKEIMMÄT LYHYET RAPORTIT PAPERILLE 72

73 TYÖRYHMÄTEHTÄVÄ 6 - palaute RAPORTIT SUULLISESTI PYYDÄN JÄTTÄMÄÄN KIRJALLISESTI 73

74 . MUUTAMA PÄÄP ÄÄTÖSAJATUS 74

75 KLUBIN JÄSENHANKINTASTRATEGIA - katse 2-3 vuotta eteenpäin - vuosittaiset toimenpiteet, joiden tuloksena klubilla on sopiva jäsenistön nettolisäys - luokitekartan ajan tasalla pitäminen - minkä ammatin ja toimialan jäseniä puuttuu - minkä alan jäseniä kutsutaan, jotta luokite- ja määrätavoitteet saavutetaan, KETKÄ ALKAVAT TÖIHIN PÄIVITYS VUOSITTAIN 75

76 POHDITTAVAA Rotareina meidän on varmistuttava, että rotary säilyy vahvana ja kykenee auttamaan tulevina vuosinakin. Tärkeätä on, että klubeihin OTETAAN uusia toiminnan jäseniä. Valitettavasti rotareita myös eroaa. Missä vika? Käytämmekö aikamme tehottomasti miettimällä kuinka miellytämme uusia jäseniä? Mieluummin tulisi sitkeästi kehittää klubin toiminta tehokkaaksi. Rotarit lähtevät, koska klubia johdetaan heikosti, kustannuksia on liikaa ja palvelumahdollisuuksia ei ole. Onko klubini jämähtänyt paikoilleen? Elävä ja hauska rotarytoiminta motivoi jäseniä pysymään ja uusia tulemaan mukaan. 76

77 TEHOKAS ROTARYKLUBI Jäsenistön osalta - pitää nykyiset jäsenet: jäsenestä ROTARIKSI - kasvattaa jäsenistönsä määrää Projektien osalta - kohteina ihmiset - oman paikkakunnan hyväksi - muiden maiden yhteisöjen tarpeisiin Rotarysäätiön osalta - osallistuu sen ohjelmiin - tukee lahjoituksin Tulevien rotaryjohtajien osalta - kasvattaa johtajia rotaryyn klubitason yläpuolelle 77

78 SINUN ON VAIN KYSYTTÄVÄ TAPUTA TUTTUA OLKAPÄÄLLE JA KYSY:? MITÄ? JH Suomen 2008 Rotary

79 SINUN ON VAIN KYSYTTÄVÄ TULETKO ROTARIKSI? 79

80 KYSY MIELESSÄSI MIKSI EN TEKISI SITÄ JO TÄNÄÄN? Jäsenehdotus-lomake JH Suomen 2008 Rotary

81 KIITOS UUDESTA JÄSENESTJ SENESTÄ ROTARYJÄSENYYS KLUBISI PULPPUAVA LÄHDE Ystäväsi on kiittävä Sinua Uusi rotari on kiittävä Sinua Rotaryklubisi on kiittävä Sinua Yhteisösi on kiittävä Sinua 81

82 KIITOS HYVÄT T ROTARIT ON LOPPUPUHEENVUOROJEN AIKA OLKAA HYVÄT 82

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Rotaryn käsikirja 2007. A Reference Manual for Rotary Leaders

Rotaryn käsikirja 2007. A Reference Manual for Rotary Leaders Rotaryn käsikirja 2007 A Reference Manual for Rotary Leaders 2007 Rotaryn käsikirja käsikirja rotaryn johtohenkilöille KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

Klubin jäsenyyskomitean opas

Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226B-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma Eläväisen klubin eväät Klubijohtosuunnitelma Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana: 1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten

Lisätiedot

Muistilista 1: Yhteenveto

Muistilista 1: Yhteenveto Muistilista 1: Yhteenveto Muistiinpanoja Rooli ja tehtävät Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... 12 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA Muistilista 2: Klubijohtosuunnitelma Case-harjoitus Tee neuvonantosuunnitelma

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011 MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011 PRESIDENTIN PALSTA Hyvät veljet, Uusi Vuosi ja uudet kujeet sanotaan. Rotarykausi on puolessa, mutta kevät on pitkä ja monipuolinen.

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 RAPORTTI 1/5 Piirikouluttaja

ROTARYPIIRI 1400 RAPORTTI 1/5 Piirikouluttaja ROTARYPIIRI 1400 RAPORTTI 1/5 Piirikouluttaja Oulu 24.9.2007 KOONNOS SYKSYN 2007 JÄSENYYSSEMINAARIEN TYÖRYHMÄRAPORTEISTA Koonnos on tehty 12 työryhmän vastauksista kuhunkin kuuteen tehtävään. Samansisältöisiä

Lisätiedot

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI PIIRI 1400 VIIKKOKOKOUS N:O 1 PVM 1.7.-97. Kokouksen avaus:

PIETARI BRAHEN ROTARYKLUBI PIIRI 1400 VIIKKOKOKOUS N:O 1 PVM 1.7.-97. Kokouksen avaus: VIIKKOKOKOUS N:O 1 PVM 1.7.-97 (Pekanpäivät Raahessa) Vaikka alkukesän musiikkijuhlat ovat kärsineet paikoin tuntuvaa yleisökatoa ja ajanut järjestäjät jopa konkurssiin, näyttää Raahessa Merikaupunkimessujen

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

Klubin julkisuuskuvakomitean opas

Klubin julkisuuskuvakomitean opas Klubin julkisuuskuvakomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226C-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

Gouverneur. Rotaryn ABC. Youth Exchange. Princípio de classificação 지구대회. Länderausschüsse 親 睦 の 機. Avenue of Service. Rotarische Bräuche

Gouverneur. Rotaryn ABC. Youth Exchange. Princípio de classificação 지구대회. Länderausschüsse 親 睦 の 機. Avenue of Service. Rotarische Bräuche Länderausschüsse 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul Harris The Four-Way Test Siège du Rotary Studiegruppsutbyte Rotaryn ABC Freqüência perfeita Divieto di propaganda

Lisätiedot

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi.

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi. Heikki Keravuori / Matti Taipale 22.1.2015 Klubin toimintasuunnitelman laadinta Yleisiä ohjeita tuleville presidenteille 2015-16 A. TAUSTAKSI Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun.

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opas

Klubin hallintokomitean opas Klubin hallintokomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226A-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Yli 300 Rotarypiirin yhteisprojekti kautta maailman. Rotaryvuosi 2012-13 Twentieth Anniversary Edition OSA II

Yli 300 Rotarypiirin yhteisprojekti kautta maailman. Rotaryvuosi 2012-13 Twentieth Anniversary Edition OSA II Yli 300 Rotarypiirin yhteisprojekti kautta maailman Rotaryvuosi 2012-13 Twentieth Anniversary Edition OSA II The Rotary Leadership Institute Tervetuloa RLI-valmennuksen toiseen päivään! RLI-valmennus on

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016 107I-piiri Koulutustoimikunta KÄSIKIRJAN SISÄLTÖ 1. LIONSKLUBIN VUOSISUUNNITETELMAN KESKEISET OSAT 2. VUOSISUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ENNAKKOSUUNNITTELU 3. PRESIDENTIN VASTUUT

Lisätiedot

Klubi- virkailijan käsikirja

Klubi- virkailijan käsikirja Klubi- virkailijan käsikirja 2012-2013 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPASSARJA 220-FI (1114) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA

ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 6 LCI 6 Leoklubiohjelma 6 Historia & tavoite 6 Motto 7 Leoklubityypit 7 Paikkakunnalla toimivat leoklubit 7 Kouluissa

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt

Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ... 2 1.1 (YHDISTYKSEN) KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA... 2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 1.3 JÄSENYYS ROTARY INTERNATIONALISSA... 2

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Henkilökohtainen tehokkuus Henkilökohtainen raportti

Henkilökohtainen tehokkuus Henkilökohtainen raportti Henkilökohtainen raportti Respondent Name 21.01.2015 Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.fi Johdanto Kohtaamme päivittäin tutun ongelman:

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot