ROTARYPIIRI 1400 RAPORTTI 1/5 Piirikouluttaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROTARYPIIRI 1400 RAPORTTI 1/5 Piirikouluttaja"

Transkriptio

1 ROTARYPIIRI 1400 RAPORTTI 1/5 Piirikouluttaja Oulu KOONNOS SYKSYN 2007 JÄSENYYSSEMINAARIEN TYÖRYHMÄRAPORTEISTA Koonnos on tehty 12 työryhmän vastauksista kuhunkin kuuteen tehtävään. Samansisältöisiä yksittäisiä tekstejä ei ole toistettu. Suosittelen koonnoksen läpikäymistä ja työryhmien ajatuksien pohtimista oman klubin kannalta. RYHMÄTYÖT 1. Kokemuksesi perusteella mitkä seikat klubissasi edistävät uusien jäsenien esittämistä ja hyväksymistä? - klubin yleinen positiivinen kasvun henki - klubilla on ajan tasalla oleva jäsenhankintasuunnitelma - jokainen jäsen hoitaa oikeutensa esittää uusia - positiivinen tiedottaminen ja näkyvyys, tieto ja sen leviäminen - rotaryn toiminnan julkisuus maailmanlaajuisesti ja omalla paikkakunnalla - oppilaitoksissa rotaryn esittely - ammattinimikkeiden kartoitus, ammatit kattavasti esille - tavoitteena klubissa on monipuolinen ammatillinen edustus - yrityshakemistoon tutustuminen - paikkakunnalle tulevat uudet ihmiset, seurataan muuttoa - luokitekartan ajan tasalla pito ja monipuolistaminen - nuorten hyväksyminen ja saaminen klubiin - naisten tulo mukaan on normaalia - alenevan jäsenmäärän tulisi herättää jäsenhankintaan - nuorisovaihto, mitä se on - yhteiset hankkeet - kiinnostavuus, klubin toiminta paikkakunnalla herättää siihen - vierailu klubissa, mahdollinen muu tutustuminen - sopiva kokousaika, työssä olevat otetaan huomioon - klubin oma perehdyttämisopas, selkeä opas - apulaisgovernorien käyttö uusien kouluttamisessa - leppoisa ystävyys vs säännöt/kaavamaisuus - kummina rotari, jolla tietoa/luottamus esittelijän arvostelukykyyn - jäsenehdokaan taustat kunnossa - rotari kertoo palvelusta muiden hyväksi - kiinnostavuus, kilpailu ajasta - uuden jäsenehdokkaan esittelyn huolellinen valmistelu ennakkoon - pitkään rotareina olleiden ja viihtyneiden esimerkki 2. Mitä rotarytietoa klubisi antaa jäsenehdokkaalle? - "Oletko kuullut rotarysta?" Rotary on palvelujärjestö, jonka ideana on... - mitä mahdollisuuksia rotarius antaa - kansainvälisen verkoston mahdollisuus - esittäjä(kummi)selvittää rotaryn ydinasiat, perustiedot, toiminnan periaatteet - eettinen pohja/neljän kysymyksen koe/tiedote rotarysta/rotaryn arvot - rotaryperiaatteiden hyväksyminen

2 - vierailu klubikokouksessa/kummi ennen jäseneksi esittämistä 2/5 - Rotarymatrikkelin esittelysivujen läpikäynti - Rotaryn käsikirjan olemassaolon esittely ja pääpiirteinen sisältö - Rotarysäätiön olemassaolo ja tehtävä - järjestö ja klubi lyhyesti: mitä tekee, miten toimii, aikaansaannoksia, kutsutaan/ei voi muuten liittyä - osallistuminen erilaisiin projekteihin - paikallistoiminta: klubin koko, kokoukset, kokouskäytännöt, toimintaa - läsnäolovelvoite - klubin nykyiset jäsenet - mahdollisuus saada uusia ystäviä - mitä jäsenyys maksaa - uusien jäsenten koulutustilaisuus - uusi jäsen mukaan komiteoihin - oma aktiivisuus kontaktien aikaansaamisessa 3. Mitä hyötyä uudesta jäsenestä on asianomaiselle itselleen, rotarylle ja klubillesi? 3.1 Itselle - kasvun paikka; olet osa globaalin palvelujärjestön yhteisöä - kuuluminen yhteisöön, yhteenkuuluvuus hyvään joukkoon - verkostoituminen eri alojen edustajien kanssa - tutustuminen uusiin ihmisiin, ystävyyssuhteet - tutustuu paikkakuntalaisiin rotareihin ja heidän ammatteihin - viikkokokousten anti - kuulee paikkakunnan asioista ja elinkeinoelämästä - mahdollisuus oman ammatin tunnetuksi tekemiseen - uusia tuttavuuksia, ihmissuhteita, kontakteja, ystäviä - osallisuus kansalliseen ja kansainväliseen verkostoon - palveluväylät; paikkakunta-maailma - tietoa eri aloilta ja ammateista, erilaiset esitelmät, vierailut, retket - näköalojen laajentuminen - avaa ovia ja uusia ympyröitä, jäsenyys on vaikutuskanava - itsensä kehittäminen ihmisenä ja ammatin harjoittajana - ammatilliset yhteiskuntasuhteet - mahdollisuus palveluun ja hyväntekeväisyyteen - mahdollisuus ottaa perhe mukaan toimintaan, esim opiskelivaihdot ja leirit 3.2 Rotarylle - jäsenistö monipuolistuu, sen henkinen rikastuttaminen - uudet jäsenet, joilla verkostoja ja eri alojen osaamista - takaa rotaryjärjestön vahvistumisen, kasvun ja jatkuvuuden - uskottavuus(toiminta koetaan kiinnostavana) - toiminnan jatkuvuus; toimijat, raha-asiat - uudet johtajat ja toimihenkilöt järjestölle - vaikuttavuuden kasvu, lisää voimaa - taloudellinen ym jatkuvuus - hyöty maailmalle: parempi maailma - yksi rataspyörän osa laajentumisessa - yksi rotarymerkki lisää näkyville - ratas pysyy pyörimässä 3.3 Klubille - laajentaa ja monipuolistaa klubin toimintaa eri ammattialojen ym verkostoitumisen kautta - luokitteisiin monipuolisuutta

3 - tehostuu asiantuntijaverkosto, jota voi hyödyntää yksityisesti ja työssään 3/5 - takaa klubin kasvun ja jatkuvuuden - elinehto, nuortuu, monipuolistuu, vahvistuu - klubin henkinen rikastuttaminen - uusia näkemyksiä, ideoita, kritiikkiä, dynaamisuutta - jotain annettavaa klubille - ystävyys - rotarius - lisää sisältöä, täydennystä tehtävien hoitamiseen, useampia rotarytyön tekijöitä - toimivan henkilöstön kasvaminen - taloudellinen hyöty, resursseja lisää(henkilöstö, raha) - klubi kukoistaa, lisää talkoovoimaa 4. Mainitse menettelytapoja, joilla edistetään jäsenen pysymistä klubissa. - jäsen on otettu vastaan hyvin myöteisesti ja annettu riittävästi tietoa käytännöistä - jäsenten huomioitava uusin jäsen; keskustelu, kyseltävä - aluksi kuullostelija, havainnoija - jäsenen oman toimintahalun huomioon ottaminen toimia vastuullisemmissa tehtävissä - tärkeää antaa selkeitä tehtäviä, jotta tuntee itsensä tarpeelliseksi - tehtäviä vähitellen ja elämäntilanteen mukaan - jokaisella sopivasti vastuuta ja velvoitteita - jäsenenä ensin komiteoissa, sitten puheenjohtajana - joustavat tehtävät, hallinto ei pääasia - siedettävä/riittävä uraputki klubissa(tehtävät jaetaan riittävän monelle) - vaikuttamisen mahdollisuudet; hallitukseen pääsy tms - sisältönä paikallinen projekti - komiteoiden aktiivinen toiminta - viikkokokousten ajankohta sopivaksi - klubikokousten sisältö riittävän mielenkiintoisena; yritysvierailuja, kulttuuritapahtumia yms mukaan - kiinnostava ohjelma, esim työpaikkavierailut - "sanelupolitiikan" unohtaminen/päätöksenteon solidaarisuus - tiedon kulku toimivaksi - hyvät ajan tasalla olevat nettisivut - motivaation säilyttäminen aktiivisella klubin toiminnalla; kiinnostava ohjelma - monipuolinen jäsenistö, rekrytoinnin merkitys, ikärakenne monipuolisena - nyyttäri-illat/vaihtelevat viikkokokoukset - yhteenkuluvaisuuden ylläpito, tunne siitä - pois "jäykkyys" ja yksipuolisuus, enemmän keskustelua ja kanssakäymistä - yhteisiä mielenkiintoisia harrastuksia eri teemojen ympärillä - vierailut toisissa klubeissa/terveisten vaihto - onnistumisesta palkitseminen, palautteen antaminen - annetaan kiitosta ja tunnustusta - huomioiminen(syntymäpäivät, perheenjäsenet, pitkään mukana olleet) - huolehtia, että jäsen ei jää yksin; soitto tule kokoukseen, sähköposti - huolenpito, jos jäsen paljon poissa - yhteisen ajan viettäminen kiireettömästi ja vapaasti - antaa mahdollisuuden saada perhe mukaan rotarytoimintaan - avec-tilaisuudet/juhlatnä 5. Kokemuksesi perusteella mitkä seikat klubissasi aiheuttavat jäsenien eroja? 5.1 Rotaryklubin sisäiset syyt - ei ole sisäistänyt järjestön päämääriä

4 - väärä käsitys klubin toiminnasta ts heikko perehdyttäminen 4/5 - ei ole motivoitunut toiminnasta - motivaation lopahtaminen - toiminta ei ollut sitä kuin alkuun kuvitteli - klubi ei toimi aktiivisesti, sisältö ei vastaa odotuksia - klubin periaatteisiin(esim miesklubi)liittyvät syyt - ei pääse sisälle klubiin - jatkuva työllistyminen - yhteydenpidon puute - tehtävien laistaminen - "antoisan, palkitsevan" tekemisen puute - erimielisyydet esim projektien puitteissa: kaveri jätetään yksin vastaamaan ikävistä asioista - taloudelliset syyt/jäsenmaksu - henkilösuhteet, kemiat eivät kohtaa - henkilökemiat (valitettavaa, jos se on syy) - ulkopuoliseksi jäämisen tunne - tyytymättömyys/haluttomuus - erimielisyydet klubijäsenten kanssa - uudet jäsenet; eivät oikein vastaa odotuksia - naiset - paljon poissaoloja, kynnys olla poissa alhaisempi: poisjäänti johtaa vieraantumiseen - sopimaton kokousaika - kokousaikataulun muuttaminen - tiheä kokoontumisaikataulu - klubin kokoontumisaika vs työaika 5.2 Rotaryklubin ulkopuoliset syyt - ei pysty osallistumaan omasta mielestään riittävästi - työ - asuinpaikka - kokousaika, työ vie ajan, huono kokousaika - kiire, ajankäyttöön liittyvät haasteet - kiire, oman "palkkatyön" haasteet - kiire, muutto toiselle paikkakunnalle - työajan ja työpaikan muuttuminen - paikkakunnalta muutto - työesteet - ajan puute/työpaineet, ei aikaa harrastuksille - toinen vapaa-ajan harrastus vie ajan - perhesyyt - taloudellinen tilanne - elämän tilanteen muutos: uusi työtehtävä, pieni lapsi - henkilökohtainen tragedia - henkilökohtainen elämän olosuhteiden muuttuminen mm sairaus - ikä/ikääntyminen - kuolema 6. Kokemuksesi perusteella mitä myönteisiä asioita klubissasi on? - ihanat ihmiset - aitoja ihmisiä - innokkaat aktiiviset jäsenet (ei kaikki mutta osa) - nuorekas jäsenistö - ikärakene nuortunut - pirteät seniorit

5 - naisia otettu mukaan 5/5 - ystävyys - laaja mahdollisuus lukuisiin ystävyyssuhteisiin - uudet ihmiset - ammatillinen monipuolisuus - eri alojen asiantuntijat - olen päässyt miesjoukkueeseen rotareiden SM-lentopallokilpailuun - hyviä projekteja mm kalenteri, liikennepuisto, räitymiskynttilä, rotarypuisto - onnistunut liikennepuistohanke - vaihto-oppilastoiminta - kiinnostavia tapahtumia - tietoisuus globaaliin yhteisöön kuulumisesta (ei sisäänlämpiävä porukka) - ulospäinsuuntautuneisuus, avoimuus - lisääntynyt yhteistyö muiden klubien kanssa - hyvä henki, mukava tulla kokoukseen - vapaamuotoinen, epämuodollinen ilmapiiri - tiukka aikataulu kokouksissa - hyvä iloinen ilmapiiri - hyviä ja mielenkiintoisia esitelmiä - monipuoliset kokousohjelmat, jotka kiinnostavat - hyvät keskustelut - huumori ja hauskuus - yritysvierailut - hyvä lounas - hyviä juhlia - talous kunnossa - työantaja maksaa jäsenmaksun - purjehduksia Työryhmien raporteista koonnut Juhani Hannila, PDG Piirikouluttaja TR:t/jh

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011 MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011 PRESIDENTIN PALSTA Hyvät veljet, Uusi Vuosi ja uudet kujeet sanotaan. Rotarykausi on puolessa, mutta kevät on pitkä ja monipuolinen.

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

Klubikysely jäsentoiminnan kehittämisestä

Klubikysely jäsentoiminnan kehittämisestä Klubikysely jäsentoiminnan kehittämisestä Klubikyselyn yhteenveto 30.3.2014 Taustaa: Kysely tehtiin pilottina H-piirin alueella, IV-alueen 2. lohkossa klubivierailujen yhteydessä klubi-illoissa, piirihallituksen

Lisätiedot

Klubin jäsenyyskomitean opas

Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226B-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

Auttaminen, palvelu, idealismi

Auttaminen, palvelu, idealismi Auttaminen, palvelu, idealismi Kyselyssä nousi tärkeäksi syyksi liittymiselle järjestömme idealistinen puoli, auttaminen ja tuen antaminen heikompiosaisille. Kuinka klubien tulisi toiminnassaan tukea ja

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Rotaryn käsikirja 2007. A Reference Manual for Rotary Leaders

Rotaryn käsikirja 2007. A Reference Manual for Rotary Leaders Rotaryn käsikirja 2007 A Reference Manual for Rotary Leaders 2007 Rotaryn käsikirja käsikirja rotaryn johtohenkilöille KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan Ratsastuksen seurakehittäjän ABC opas seurakehittämisen maailmaan 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä ihmettä on seurakehittäminen? 4 3. Seurakehittämisen periaatteet, seurakehittäjän rooli 5 4. Vapaaehtoisuus

Lisätiedot

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma Eläväisen klubin eväät Klubijohtosuunnitelma Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana: 1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi.

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi. Heikki Keravuori / Matti Taipale 22.1.2015 Klubin toimintasuunnitelman laadinta Yleisiä ohjeita tuleville presidenteille 2015-16 A. TAUSTAKSI Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun.

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opas

Klubin hallintokomitean opas Klubin hallintokomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226A-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Yli 300 Rotarypiirin yhteisprojekti kautta maailman. Rotaryvuosi 2012-13 Twentieth Anniversary Edition OSA II

Yli 300 Rotarypiirin yhteisprojekti kautta maailman. Rotaryvuosi 2012-13 Twentieth Anniversary Edition OSA II Yli 300 Rotarypiirin yhteisprojekti kautta maailman Rotaryvuosi 2012-13 Twentieth Anniversary Edition OSA II The Rotary Leadership Institute Tervetuloa RLI-valmennuksen toiseen päivään! RLI-valmennus on

Lisätiedot

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita HELSINKI 2008 raportteja 64 Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita Siru Korkala Lotta Ruokanen Siru Korkala Lotta Ruokanen Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt (Hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksessa 23.9.2010) Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ...2 1.1 KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA...2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU...2 1.3 JÄSENYYS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet 2 2. Piirin strategiset tavoitteet 4 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio 5

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Muistilista 1: Yhteenveto

Muistilista 1: Yhteenveto Muistilista 1: Yhteenveto Muistiinpanoja Rooli ja tehtävät Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... 12 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA Muistilista 2: Klubijohtosuunnitelma Case-harjoitus Tee neuvonantosuunnitelma

Lisätiedot