ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa Sisällysluettelo:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:"

Transkriptio

1 ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt 2 4. Piirikomiteat 5 5. Muut komiteat 9 6. Kuvernööriehdokkaan nimeäminen ja valinta Klubien toiminnan suunnittelun tukeminen Piirin toiminnan suunnittelu Täydentäviä ohjeita Piirijohtosuunnitelman voimassaolo 11 Johdanto Piirijohtosuunnitelma kuvaa rotarypiirin luottamushenkilöiden ja toimielinten tehtävät, vastuut ja työnjaon. Täten suunnitelma auttaa piirin klubeja tunnistamaan ne resurssit, joita niillä on piiristä käytettävissä toimintansa kehittämiseen. Tavoitteena on, että klubien, piirikomiteoiden, apulaiskuvernöörien ja piirijohdon välinen yhteistyö vahvistuu ja että piirimme rotarit tuntevat entistä paremmin rotarypiirin 1400, Suomen Rotary ry:n, Rotary Internationalin ja Rotarysäätiön toimintaa ja ohjelmia ja osallistuvat niihin mielellään. Uusien rotaryjohtajien kouluttaminen on tärkeä tehtävä sekä klubeille että piirille. Piiriorganisaatio pyritään pitämään kevyenä, mutta kuitenkin sellaisena, että siinä on tilaa erilaisille näkemyksille ja että piirin toimintaa voidaan kehittää vastaamaan toimintaamme kohdistuviin uusiin haasteisiin. Hallinnollisia tehtäviä pyritään osittain siirtämään kuvernööriltä apulaiskuvernööreille, jotta kuvernööri ja muu piirijohto voivat keskittyä toiminnan sisällön kehittämiseen rotaryn arvojen mukaisesti. DG Leila Risteli, Lehtoranta 17, Oulu, puh. (08) gsm fax (08) ,

2 1. KÄYTTÖÖNOTTO Rotarypiirin 1400 piirijohtosuunnitelma on tarkistettu rotaryvuodelle Rotary Internationalin keskushallituksen edellyttämällä tavalla. Suunnitelman sisältö perustuu Rotaryn menettelytapaohjeiden (Rotary Code of Policies, RCP) kohtaan District Organization and Administration tammikuulta 2010 ja Rotarysäätiön menettelytapaohjeisiin (The Rotary Foundation Code of Policies, TRFC). 2. PIIRIJOHTOSUUNNITELMAN KUVAUS Piirijohtosuunnitelmassa (District Leadership Plan, DLP) määritetään piirihallinnon rakenne ja tärkeimmät piirin hallinnossa käytettävät menettelytavat. Piiriorganisaation osille määritetään keskeiset tehtävät, johtamisen ja toiminnan jatkuvuuden edellyttämät vaatimukset ja yhteistoiminta piirin rotaryklubien kanssa. Jokaisen piiriorganisaatioon sijoitetun jäsenen rotarytietämyksen kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Toiminnan ja henkilökohtaisen kehittymisen jatkuvuutta ajatellen suunnitelmassa asetetaan vaatimuksia osallistua piirin järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja seminaareihin. Useissa kohdissa viitataan lähdekirjallisuuteen lisäinformaation hankkimiseksi. Rotaryn käsikirjan 2007 (myöhemmin 2010) ja RCP:n sisältöön perehtyminen on tässä yhtenä tavoitteena. 3. TOIMIHENKILÖT 3.1. Kuvernööri (District Governor, DG) Kuvernööri on piirissään Rotary Internationalin (RI) toimihenkilö ja toimii RI:n keskushallituksen (Board of Directors) johdossa ja valvonnassa. Kuvernöörin tehtäviä ja velvollisuuksia on kuvattu Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla ja RI:n sääntöjen artiklan 15 Piirit kohdassa on lueteltu ne tehtävät ja vastuut, joita DG ei voi delegoida. Kuvernööri toimii piirineuvoston ja piirin kokousten puheenjohtajana Tuleva kuvernööri (Governor-elect, DGE) Tuleva kuvernööri vastaa oman kuvernöörivuotensa piirikomiteoiden miehityksestä nimittämällä puheenjohtajat ja jäsenet vapautuneisiin jäsenpaikkoihin ottaen huomioon sekä jatkuvuusperiaatteen että riittävän henkilökierron. DGE vastaa piirijohdon suunnittelukokousten järjestämisestä ennen toimikautensa alkamista. Piirijohtosuunnitelman ja piiriorganisaation laatiminen ovat tehtävistä keskeisimpiä. DGE kouluttaa organisaatioonsa sijoitetut piirijohdon henkilöt tehtäviinsä. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on kuvattu DGE:n toimintaa. 2

3 3.3. Kuvernööriehdokas (Governor-nominee, DGN) Keskeisin tehtäväalue on monipuolinen valmistautuminen tulevaan kuvernöörin tehtävään. Rotaryvuonna piirin DGN johtaa toimii klubipalvelun neuvonantajana piirin klubeille. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on lueteltu tehtäviä, joihin DGN:n tulisi keskittyä tultuaan valituksi. Sivulla 29 on lueteltu DG:n ja DGE:n toimeksiantoja DGN:lle Piirikouluttaja (District Trainer, DT) Piirikouluttaja toimii koulutuskomitean puheenjohtajana ja on piirineuvoston jäsen. Hän tukee kuvernööriä ja tulevaa kuvernööriä klubien ja piirin johtohenkilöiden valmennuksessa jakaen tarpeen mukaan vastuuta valmennustilaisuuksista. DT osallistuu keskeisten koulutustapahtumien yleisjärjestelyjen ja sisällön suunnitteluun ja toimii tarvittaessa kouluttajana. DT on jäsenenä Suomen Rotaryn koulutustoimikunnassa. DT:n tehtäviä on kuvattu RCP:n kohdassa Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja (District Rotary Foundation Committee Chair, DRFCC) DRFCC johtaa rotarysäätiökomitean työskentelyä ja on piirineuvoston jäsen. Puheenjohtaja ja rotarysäätiökomitean seitsemän alakomitean puheenjohtajat suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat piirin rotarysäätiöaktiviteetit. DRFCC vastaa piirin rotarysäätiöseminaarien järjestämisestä. Rotarysäätiökomitean puheenjohtajan tehtävät on määritelty TRFC:ssä ja RCP:n kohdassa Apulaiskuvernöörit (Assistant Governors, AG) Apulaiskuvernöörit avustavat kuvernööriä heille määrättyjen klubien hallinnossa ja pitävät yhteyttä niiden hallintokomiteoihin. AG:n tehtävänä on - tehdä aloitteita DGE:lle ja DGN:lle piirin toiminnasta ja palveluhankkeista - tavata tulevat klubipresidentit ennen rotaryvuoden alkua; tässä tapaamisesssa tarkastellaan klubijohtosuunnitelmaa (CLP) ja käydään läpi Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille - avustaa kuvernöörin virallisten klubivierailujen valmisteluissa - osallistua kuvernöörin virallisiin klubivierailuihin - vierailla alueensa klubeissa vähintään kolme kertaa rotaryvuoden aikana aiheina ainakin klubin toiminnan edistyminen, tuleva toiminta, talous ja jäsenkehitys sekä ohjata klubejaan RI:n presidentin kunniamaininnan saavuttamisessa - informoida kuvernööriä klubikäyntien tuloksista - rohkaista klubia toteuttamaan kuvernöörin pyynnöt ja suositukset - avustaa klubeja niiden oman koulutuksen järjestämisessä - edistää piirijohtosuunnitelman noudattamista - järjestää suunnittelu- ja yhteistyökokouksia alueensa klubien presidenteille ja sihteereille - osallistua kutsusta klubikokouksiin, -neuvotteluihin ja tapahtumiin 3

4 - markkinoida piirin ja RI:n tapahtumia klubeissa ja edistää erityisesti klubien osallistumista piirikonferenssiin ja RI:n New Orleansin konventioon toukokuussa osallistua piirijohdon valmennus- ja suunnitteluseminaareihin, piirikonferenssiin, piirikokoukseen, PETS:iin, piirineuvotteluun ja piirin koulutusseminaareihin - antaa tietoja ja neuvoja DGE:lle piirin toimihenkilöiden ja piirikomiteoiden jäsenvalinnoissa Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on selvitetty AG:n roolia ja tehtäviä. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi AG:n valmennusoppaaseen perehtymistä. Apulaiskuvernöörien tehtävät on määritelty RCP.n kohdassa Palveluväylien neuvonantajat Piirijohtoon kuuluu neuvonantajat kutakin RI:n neljää palveluväylää varten. Nämä kokeneet rotarit innostavat klubeja aktiiviseen toimintaan kaikilla neljällä palveluväylällä. He tukevat klubeja edistämällä palveluväylien sisältöjen tuntemusta, tunnistamalla ja levittämällä kunkin palveluväylän hyviä käytänteitä oman piirin ja muiden rotarypiirien alueelta ja auttamalla klubeja täten kehittämään toimintaansa. Neuvonantajat osallistuvat piirijohdon valmennusseminaariin, piirikokoukseen ja piirineuvotteluun Piirikomiteoiden puheenjohtajat ja jäsenet Piirin komiteoiden puheenjohtajat osallistuvat piirijohdon valmennusseminaariin ja piirineuvotteluun ennen puheenjohtajuuskauden alkamista. Komiteoiden jäsenille suositellaan osallistumista piirijohdon valmennusseminaariin ja piirineuvotteluun. Komiteat pitävät puheenjohtajiensa johdolla omia suunnittelukokouksia, joihin lähetetään kutsu myös kuvernöörille. Tiedon ja toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi jäsenyysrotaatiossa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon keskimääräinen kolmen rotaryvuoden jäsenyysaika Internetpäätoimittaja Piirin tietotekniikkavastaava toimii piirin kotisivujen päätoimittajana. Hän huolehtii piirin kotisivun (www.rotary.fi/1400) rakenteesta ja sisällön tasosta ja ajankohtaisuudesta yhteistoiminnassa kuvernöörin kanssa sekä antaa piirin klubeille ohjausta näiden omien kotisivujen laadinnassa Piirisihteeri Piirisihteeri toimii sihteerinä piirineuvoston kokouksissa, piirikonferenssissa, piirikokouksessa ja piirineuvottelussa sekä muissa kuvernöörin johtamissa piirin tilaisuuksissa. Piirisihteeri huolehtii pöytäkirjojen asianmukaisesta tarkistuksesta ja tarkistettujen pöytäkirjojen lähettämisestä Suomen Rotarylle. 4

5 4. PIIRIKOMITEAT (District Committees) Piirikomiteat on nimitetty jatkuvia hallinnollisia tehtäviä varten. Niiden tehtävänä on toteuttaa kuvernöörin asettamat tavoitteet sekä tunnistaa hyviä käytänteitä ja tehdä aloitteita tehtäväalueillaan. Komiteat pitävät kuvernöörin ajan tasalla suunnitelmiensa toteutuksesta ja raportoivat tarvittaessa RI:lle. Piirikomiteoiden tehtävät on määritelty RCP:n kohdassa Piirineuvosto (District Council) Piirineuvosto on kuvernöörin neuvottelukunta. Piirineuvostosta voidaan kuvernöörin määräyksestä muodostaa työryhmiä suunnittelu- tai työtehtäviin. Piirineuvoston jäsenet ovat yksi tai kaksi entistä kuvernööriä (PDG), edellinen kuvernööri (IPDG), DGE ja DGN valinnastaan alkaen sekä DT ja DRFCC. Nuorisovaihtokomitean puheenjohtaja (MDYEO) on oikeutettu osallistumaan neuvoston kokouksiin. Piirisihteeri toimii piirineuvoston kokousten sihteerinä. Piirineuvosto kokoontuu tarpeen mukaan syys- ja kevätkaudella yhteensä noin kolme neljä kertaa, mm. PETS:n ja piirikonferenssin yhteydessä. Kokous voidaan pitää myös sähköisesti tai puhelin- tai videoneuvotteluna. Kuvernööri kutsuu neuvoston kokoon. 4.2 Talouskomitea (District Finance Committee) Talouskomitea seuraa piirin taloutta, käsittelee merkittävät poikkeamat piirin talousarviosta ja turvaa piirirahaston varat. Suomen Rotary hoitaa piirin rahaliikenteen, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen Koulutuskomitea (District Training Committee) Koulutuskomitea tukee kuvernööriä ja DGE:tä klubien ja piirijohdon valmennuksessa sekä avustaa koulutustapahtumien järjestelyissä. Komitea yhdessä kuvernöörin kanssa selvittää piirin tulevan rotaryvuoden koulutus- ja valmennustarpeita sekä laatii koulutusohjelman kuluvaa rotaryvuotta varten. Komitea vastaa piirin samanaikaisten koulutusseminaarien, esim. jäsenyysseminaarin ja rotarysäätiöseminaarin, yhteisjärjestelyistä AG:ien kanssa. Asianomaiset toimihenkilöt ja komiteat hoitavat koulutuksen ja sen sisällön. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on lisäsuosituksia. Komitea pitää yhteyttä klubien koulutusvastaaviin ja ohjeistaa tarvittaessa klubien jäsenilleen järjestämää koulutusta. 5

6 4.4. Laajennuskomitea (District Extension Committee) RI:n keskushallitus on antanut jokaiselle kuvernöörille erityisen velvollisuuden johtaa uusien klubien perustamista piirissään. Laajennuskomitea keskittyy selvittämään uusien klubien perustamismahdollisuuksia kuvernöörin ohjauksessa. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on selvitetty laajennukseen liittyviä yksityiskohtia Piirin tukikomiteat Piirin tukikomiteat tukevat alansa asioissa klubeja ja avustavat klubien vastaavia komiteoita seuraavasti: Piirin tuki Jäsenkehityskomitea Suhdetoimintakomitea Apulaiskuvernöörit RI:n ohjelmat komiteat Rotarysäätiökomitea Klubikomitea Jäsenistö Suhdetoiminta Hallinto Palveluprojektit Rotarysäätiö Komiteat pitävät yhteyttä vastaaviin klubikomiteoihin sekä tunnistavat ja levittävät hyviä käytänteitä vastuualueellaan Jäsenkehityskomitea (Membership Development Committee) Jäsenkehityskomitean tehtävät on lueteltu Rotaryn käsikirjan 2007 sivulla 36. Komitea tukee klubien jäsenkehitystavoitteita ja jäsenten koulutusta klubeissa sekä pitää yhteyttä niiden jäsenyyskomiteoihin. Komitea järjestää piirin jäsenkehitysseminaarit Suhdetoimintakomitea (Public Relations Committee) Komitea välittää RI:n tiedotusaineistoa sopivassa muodossa tiedotusvälineille, klubeille ja piirijohdolle. Se kannustaa klubeja aktiiviseen tiedotustoimintaan ja levittää tunnistamiaan hyviä käytänteitä. Komitean tärkeä tehtävä on lisätä kansalaisten tietoa ja ymmärrystä rotaryn tavoitteista ja aikaansaannoksista. Komitea on yhteydessä klubien suhdetoimintakomiteoihin ja auttaa klubeja tunnistamaan tilaisuuksia viestittää toiminnastaan suurelle yleisölle ja luomaan yhteyksiä tiedotusvälineisiin Apulaiskuvernöörit Piiri on jaettu kahdeksaan AG-alueeseen, jotka kuvataan alla. Jokaisessa niistä toimii vaatimukset täyttävä ja tehtäväänsä valmennettu apulaiskuvernööri. AG:n tehtävät on kuvattu kohdassa 3.6. Lappi (5): Ivalo, Rovaniemi, Rovaniemi-Napapiiri, Rovaniemi- Ounasvaara, Sodankylä Länsi-Lappi (4): Kemi, Meri-Kemi, Pello, Tornio Pohjoinen Oulunseutu (7): Haukipudas, Kiiminki, Merikoski, Oulu, Oulu International, Oulujoki, Tuira 6

7 Eteläinen Oulunseutu (7): Meri-Oulu, Muhos, Oulu City, Oulun Eteläinen, Oulun Pohjoinen, Oulun Tulli, Oulunsalo-Siivet Kainuu (4): Kajaani, Kajaani-Elias, Kuhmo, Sotkamo Koillismaa (4): Kemijärvi, Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski Raahen seutu (5): Haapavesi, Kalajoki, Oulainen, Pietari Brahe, Raahe Jokilaaksot (5): Haapajärvi, Nivala, Pyhäjärvi, Ylivieska, Ylivieska- Jokivarsi Rotary Internationalin ohjelmat Näiden ohjelmien tueksi nimitetyt komiteat ja vastuuhenkilöt edistävät ja hoitavat piirissä RI:n ohjelmia ja antavat tarvittavan tuen ja ohjauksen klubeille. Komiteat tukevat klubien toimintaa ja pitävät yhteyttä klubien Palveluprojektit-komiteoihin. Piirillä on komitea kullekin seuraavista RI:n strukturoiduista ohjelmista: Nuorisovaihto Komitea kehittää ja ylläpitää piirin nuorisovaihto-ohjelmaa ja toteuttaa sitä RI:n ohjeistuksen mukaisesti osana Suomen Rotaryn nuorisovaihdon monipiiriorganisaation toimintaa. Komitea kannustaa jokaista klubia nimeämään nuorisovaihtoasiamiehen ja osallistumaan joko pitkä- tai lyhytaikaiseen nuorisovaihtoon. Lisäksi komitea pitää klubit tietoisina nuorisovaihdon toteutumisesta ja kouluttaa klubien nuorisovaihtoasiamiehet ja muut nuorisovaihdon tehtävissä toimivat. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on hyödyllistä tietoa nuorisovaihdosta Rotaract Rotaryvuoden aikana piirin jäsenkehityskomitea tukee myös rotaract-toimintaa ja auttaa niitä rotaryklubeja, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan rotaract-toiminnan omalla alueellaan. Toimiviin rotaract-klubeihin (rotaryvuoden alkaessa näitä on vain yksi, Oulun rotaract-klubi) komitea pitää yhteyttä auttaen osaltaan nuorten aikuisten johtajien ja palvelumielisten kansalaisten kehittämisessä. Komitea huolehtii siitä, että jokaisella rotaract-klubilla on sitä tukeva rotaryklubi. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla käsitellään rotaractia RYLA Piirin klubeja rohkaistaan järjestämään alueellaan RYLA-seminaareja. Tämän toiminnan vastuuhenkilönä piirijohdossa on yhteiskuntapalvelun neuvonantaja. Yhteistoiminnassa apulaiskuvernöörien kanssa hän selvittää RYLA-tapahtumien järjestämismahdollisuudet erityisesti sellaisilla alueilla, joilla niitä ei aikaisemmin ole ollut. Rotaryn käsikirjan 2007 sivuilla on perustietoa RYLAsta Rotarysäätiö (The Rotary Foundation) Komiteaan kuuluu seitsemän alakomiteaa: o opintoryhmien vaihto (GSE) o rauha ja konfliktien sovittelu o humanitaariset ohjelmat o PolioPlus o entiset stipendiaatit alumni 7

8 o vuotuiset lahjoitukset o pysyvä rahasto Rotarysäätiökomitea muodostuu näiden alakomiteoiden puheenjohtajista. Komitea edistää klubien osallistumista säätiön ohjelmiin, pitää yhteyttä klubien rotarysäätiökomiteoihin ja järjestää piirin rotarysäätiöseminaarit. Alakomiteat toimivat vastuualueidensa asiantuntijoina ja toimivat niihin liittyen yhteistyössä klubien kanssa. Rotaryn käsikirjan 2007 sivut ja Rotarysäätiön käsikirjassa selostetaan komitean tehtäviä Palveluväylien neuvonantajat Klubipalvelu Klubipalvelun neuvonantaja kehittää ja ohjeistaa klubeja sellaisiin monipuolisiin toimiin, joilla edistetään klubien menestyksellistä, mielenkiintoista, aktiivista ja yhteenkuuluvuutta lisäävää toimintaa. Klubipalvelun neuvonantaja kehittää yhteistyötä apulaiskuvernöörien kanssa ja saattaa klubien tietoon hyviksi havaittuja menettelytapoja sekä kotimaasta että ulkomailta Ammattipalvelu Painopisteenä on klubien kannustaminen vahvistamaan ammattipalveluaan tärkeänä osana rotarytoimintaa. Hyviä käytäntöjä tunnistetaan ja levitetään yhteistyössä apulaiskuvernöörien kanssa. Rotaryn käsikirjan 2007 luku 5 käsittelee ammattipalvelua Yhteiskuntapalvelu Klubeja kannustetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kunnassaan ainakin yksi yhteiskuntapalveluprojekti, joko yksin tai yhteistoiminnassa muiden relevanttien toimijoiden kanssa. Tällainen projekti voi ulottua useammalle kuin yhdelle rotaryvuodelle. Rotaryn käsikirjan 2007 luku 6 käsittelee yhteiskuntapalvelua Kansainvälinen palvelu Kansainvälisen palvelun neuvonantaja toimii johtajana työryhmässä, johon kuuluvat lisäksi Rotarysäätiön humanitaaristen projektien alakomitean johtaja sekä ns. piirin voimavararyhmän koordinaattorit (vastuualueina terveys ja nälkä, lukutaito sekä vesi). Kansainvälisen palvelun painopisteenä on vahvistaa rotaryn kansainvälisyyden kokemusta klubeissa ja rohkaista niitä tunnistamaan kansainvälisiä palvelumahdollisuuksia Piirikonferenssikomitea (District Conference Committee) Piirikonferenssikomitea huolehtii yhdessä kuvernöörin kanssa piirikokouksen ja piirikonferenssin järjestelyistä, tiedotuksesta, ohjelmasta, kutsuista, taloudesta ja RI:lle toimitettavasta raportista. 8

9 4.8. RI:n konventioon osallistuminen (RI Convention Promotion) Komitea markkinoi klubeille aktiivisesti tulevaa konventiota ja antaa käytännön tietoa siihen osallistumisesta. Tarpeen mukaan komitea kokoaa lähtijöistä konventioryhmän ja järjestää yhteismatkan matkailualan yrittäjän avulla Ystävyysvaihto (Friendship Exchange) Komitean tehtävänä on selvittää mahdollisuudet aloittaa piirin rotarien ystävyysvaihtotoiminta sopivien ulkomaisten rotarypiirien kanssa ja jakaa klubeihin tietoa tästä toiminnasta Rotaryn harrastus- ja ammattiryhmät (Rotary Fellowships) Komitean tehtävänä on levittää tietoa rotaryn harrastus- ja ammattiryhmistä piirin klubeille ja kannustaa yksittäisiä rotareita liittymään tällaisiin ryhmiin. 5. MUUT KOMITEAT 5.1. Suomen Rotaryn Lääkäripankki (Rotary Doctor Bank Finland, RDBF) Piiri on mukana Suomen Rotaryn lääkäripankkitoiminnassa. Piirin RDBF:n yhteyshenkilö informoi klubeja lääkäripankin ajankohtaisista asioista Tietotekniikka Komitea ylläpitää piirin internetkotisivua sekä neuvoo ja avustaa klubeja ITasioissa. Tavoitteena on saada kaikkiin klubeihin yhteys sähköpostin avulla ja mahdollisuus tutustua klubin toimintaan internetissä. Komitean puheenjohtaja kuuluu Suomen Rotaryn IT-toimikuntaan Projektit Piirin toteuttamia projekteja varten muodostetaan projektiryhmät, jotka raportoivat toiminnastaan asianomaiselle komitealle ja kuvernöörille sekä huolehtivat Rotarysäätiölle syntyvistä raportointivelvoitteista, mikäli säätiö osallistuu projektiin PETS ja piirineuvottelu DGE nimittää PETS:n ja piirineuvottelun valmistelua varten komitean, joka huolehtii tiedottamisesta, kutsuista, käytännön järjestelyistä, ohjelmasta ja palautteen keräämisestä. DGE ja piirisihteeri huolehtivat piirineuvottelun esityslistasta ja pöytäkirjasta, jotka toimitetaan piirin klubeille, pöytäkirja alkuperäisenä myös Suomen Rotarylle. DGE vastaa koulutuksen raportoinnista RI:lle PDG-neuvosto PDG-neuvoston kokoukset järjestetään sääntöjen mukaisesti syys- ja kevätkaudella. 9

10 6. KUVERNÖÖRIEHDOKKAAN NIMEÄMINEN JA VALINTA Kuvernööriehdokkaanvalitsemiseksi rotaryvuodelle DG julistaa tulevan kuvernöörin tehtävän hakuun viimeistään syyskuussa Hakuasiakirjat toimitetaan nimeämiskomitealle. DGE:n valintamenettely ja kelpoisuusehdot on määritelty RI:n sääntöjen artiklassa 13 ja artiklan 15 kohdassa Ehdokkaan kelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös artiklan 15 kohdat Kuvernöörin kelpoisuusehdot ja Kuvernöörin tehtävät. 7. KLUBIEN TOIMINNAN SUUNNITTELUN TUKEMINEN DG kannustaa klubeja ottamaan käyttöön klubijohtosuunnitelman (RCP Club Leadership Plan, CLP). PETS:ssä selvitetään CLP:n rakennetta, toimintaa ja etuja. Rotaryn käsikirjassa 2007 sivuilla 3-4 on selvitetty CLP:n keskeiset piirteet, joihin nojautuen kannustus tehdään ja koulutus annetaan. Klubien toiminnan perustana oleva "Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille" käydään AG:ien johdolla läpi PETS:ssä. Klubit toimittavat suunnitelmat alueensa AG:lle mennessä. Toteutumisen edistyminen käsitellään syksyllä kuvernöörin virallisilla klubivierailuilla. Myös RI:n presidentin kunniamainintaa hyödynnetään tasapainoisen klubiohjelman suunnittelussa. Lisäksi klubeja kannustetaan laatimaan pidemmän aikavälin vuoden kattava suunnitelma toimintansa painopisteistä ja tavoitteista, koska ne ovat perusta suunnitelmalliselle ja jatkuvuuden takaavalle toiminnalle. Asiaa käsitellään PETS:ssä. 8. PIIRIN TOIMINNAN SUUNNITTELU Piirin toiminnan kokonaissuunnitelma rotaryvuodelle koostuu tästä piirijohtosuunnitelmasta ja liitteinä olevista piiriorganisaation kuvauksesta, talousarviosta , tapahtumakalenterista ja toimintasuunnitelmasta Piirijohdon valmennus- ja suunnitteluseminaarit on pidetty vuoden 2009 loppupuolella ja vuoden 2010 alkupuolella ennen PETS:iä ja DGE:n saavuttua RI:n kuvernöörikoulutuksesta. Toiminnan painopistealueet määritellään RI:n presidentin asettamien tavoitteiden ja kunniamainintaohjelman pohjalta. Asiaa käsitellään piirijohdon seminaareissa ja selvitetään PETS:ssä. Piirin vuosisuunnittelun perustaksi laaditaan DGE:n johdolla toimintasuunnitelma ottaen huomioon RI:n vuonna 2009 uusittu strategia ja Rotarysäätiön Future Vision Plan, jonka mukaiseen toimintaan kaikki piirit siirtyvät vuonna

11 9. TÄYDENTÄVIÄ OHJEITA Piiri järjestää seuraavat tilaisuudet : o syys-lokakuussa 2010 jäsenkehitysseminaari, rotarysäätiöseminaari, johtajuusseminaari ja nuorisovaihtokoulutus o piirikokous o vuoden 2010 lopulla piirijohdon valmennus- ja suunnitteluseminaari 1 o ennen PETS:iä 2011 apulaiskuvernöörien koulutustilaisuus o ennen PETS:iä 2011 piirijohdon valmennus- ja suunnitteluseminaari 2 o PETS ja piirineuvottelu o piirikonferenssi Muita koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Kutsuissa määritellään koulutukseen velvoitettavat osallistujat. DG:n viralliset klubivierailut tapahtuvat RI:n sääntöjen artiklan 15 mukaisesti. DG antaa vierailuista klubeille ja AG:ille tarvittavat ohjeet. Toimintakertomus ja tilit käsitellään ja hyväksytään piirikokouksessa, joka järjestetään rotaryvuonna PIIRIJOHTOSUUNNITELMAN VOIMASSAOLO Tämä suunnitelma on esitelty, käsitelty ja hyväksytty PETS:ssä ja piirineuvottelussa Pudasjärvellä Suunnitelma on voimassa Oulussa Leila Risteli Rotarypiiri 1400 DG LIITTEET Rotarypiirin 1400 organisaatio Rotarypiirin 1400 talousarvio Rotarypiirin toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia Markku Stenvall Kuvernööri Guvernör Governor 2016 2017 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern and Estonia Rotarypiirin 1420 piirijohtosuunnitelma 2016-2017 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Rotary International

Lisätiedot

PIIRI DISTRICT 1400

PIIRI DISTRICT 1400 PIIRI DISTRICT 1400 www.rotary.fi/1400 Kuvernööri Governor, DG 2012 2013 Pekka Pietiläinen / Muhos Metsäntutkimus Forest research Koivulehdontie 12 91500 Muhos Tuleva kuvernööri Governor-elect, DGE Martti

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 http://piiri1390.rotary.fi/ DGE Pekka Tähtinen Kuvernööri Governor, DG 2016 2017 Pekka Tähtinen / Laukaa Matkailu - Tourism Rinnetie 4 D, 41340 Laukaa Mobile +358-400-544

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Versio 2013 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/26 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali PDG Rune Eklund DGE-info, 24.8.2013 Valmisteleva vuosi 2013-14 Koulutus - DGE-info - GETS - Kansainvälinen neuvottelu (Assembly) - PETS / AG-koulutus - RI Kongressi

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

DGE-INFO Raahe T E R V E T U L O A!

DGE-INFO Raahe T E R V E T U L O A! DGE-INFO 25. 26.8.2012 Raahe T E R V E T U L O A! Hyvät tulevien kuvernöörien puolisot, Me kaikki IPDG ja PDG- seuralaiset toivotamme teidät tervetulleeksi! Piirit Suomessa Piiri 1400 Pohjois-Suomi Pohjanmaa

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS

JÄSENKEHITYS JÄSENKEHITYS 2016-2019 Jäsenkehityskomitean visio, PTS, LTS ja toimintasuunnitelma 2016-2019 TITLE 2 Jäsenkehitys piiri 1400 organisaatio 2016-2017 TITLE 3 Jäsenlisäys ja säilyttäminen, PAG Jan Andersin

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015

GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015 GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015 DG Olli Pihlava, 1410 Sisältö 1. Facts of life 2. Henkilökohtainen lähtötilanne 3. Ohjeistuksesta, RI:n tavoitteet 4. TAMPERE GETS 5. - 6.9.2015

Lisätiedot

P I I R I N 1410 T O I M I N T A K E R T O M U S - ROTARYVUOSI

P I I R I N 1410 T O I M I N T A K E R T O M U S - ROTARYVUOSI Olli Pihlava DG 2015 2016 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1410 South-West Finland and Aland Islands P I I R I N 1410 T O I M I N T A K E R T O M U S - ROTARYVUOSI 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011

District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011 Versio 2011 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/27 1. Johdanto...3 2. Kuvernöörin

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta -> täyttää

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2016 2017 Paul P. Harris 1868 1947 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Kuvernöörin

Lisätiedot

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille!

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille! 28.1.2016 D 1420 Klubin toiminnan suunnittelu kaudella 2016-17 Koulutustilaisuudet 2016 tuleville toimihenkilöille Prepets ke 10.2. Mäntsälä / ti 16.2.Kauniainen / to 18.2. Helsinki PETS Viro 4.3. / Suomi

Lisätiedot

KUVERNÖÖRIPOSTIA. Teemat. Sisältö. Raili Töntsi, piirikuvernööri , piiri 1390 Loka ja marraskuu Hyvät rotarit!

KUVERNÖÖRIPOSTIA. Teemat. Sisältö. Raili Töntsi, piirikuvernööri , piiri 1390 Loka ja marraskuu Hyvät rotarit! KUVERNÖÖRIPOSTIA Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Loka ja marraskuu 2015 Hyvät rotarit! Piirikokous ja Syysseminaari Lahdessa la 10.10.2015 Piirikokous kokosi Lahden Upseerikerholle

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti 2016-2017 12.5.2016 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema 2016-2017 ROTARY SERVING HUMANITY " - "Rotary palvelee ihmiskuntaa KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA

Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA s. 1/8 Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA 30.6.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2014-30.6.2015 Sisällysluettelo sivu Toimintakertomus 2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 6 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 D1380 Yleistä Vuoden 2014-2015 Rotary Internationalin presidentin Gary C.K Huangin teema on: Light up Rotary, Rotary näkyväksi, Lys up Rotary Teemassaan Huang pyytää meitä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät klubi- ja piirihallinnon tukena Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2012 1 Tietovirtoja piireissä klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 24.-25.8.2013 2005 2013 Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2013 1 Tietovirtoja piireissä ja klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa

Lisätiedot

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2016 2017 RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Klubin hallitus ja komiteat 2016 20177 Klubin hallitus presidentti Leena Jokinen varapresidentti

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013

107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013 107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Perusarvot 3. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 4. Pelikenttä 5. Visio ja päämäärät 6. Menestyskonsepti 7. Kriittiset

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen RI:n terveisiä Kauden 2016 2017 pääteema on Rotary serving humanity / Rotary palvelee

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä,

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä, Sisältö Tehokkaan perehdyttämisohjelman laatiminen... 1 Rotaryn informaatio-ohjelmat... 3 Rotaryn toimintaohjeet ja menettelytavat... 3 Palvelemisen mahdollisuudet... 4 RI:n ja paikallisen klubin historia

Lisätiedot

SISÄLLYS. Luettelo kaavioista. Luettelo taulukoista

SISÄLLYS. Luettelo kaavioista. Luettelo taulukoista ROTARYPIIRI 1420 ROTARY INTERNATIONAL RI PIIRI 1420 PIIRIN TAVOITTEET VUOSILLE 2008-2013 PIIRI 1420 2007 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Työryhmän tehtävä ja kokoonpano... 3 3. RI:n asettama tehtävä piirille...

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Lions Clubs International

Lions Clubs International LIONS-PIIRIN 107-I OHJESÄÄNTÖ 1. NIMI Yhdistyksen nimi on LIONS-PIIRI 107- I ja sen kotipaikka käsittää Oulun, Raahen ja Kainuun talousalueet, pois lukien Koillismaan kunnat Pudasjärvi, Kuusamo, Taivalkoski

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA ! PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2017-2018 Rotary Internationalin piiri 1410 Rotary Internationals distrikt 1410 ry Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Erik Stenström DG 2017-2018 Rotary international Tämä piirijohtosuunnitelma

Lisätiedot

Kuvernöörin arkea ja työkaluja

Kuvernöörin arkea ja työkaluja Kuvernöörin arkea ja työkaluja DGE-info Tampereella 3.- 4.9.2016 Markku Kalliomäki 1 Congratulations! Onnittelut siitä, että sinut on valittu piirikuvernööriksi Tiedon lähteitä Tiedon lähteitä ja työkaluja

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA

Lions Clubs International MD 107 Finland LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA 1 KOULUTUKSEN TAVOITE: Tiedät tehtäväsi tärkeyden Tiedät siihen kuuluvan byrokratian Sitoudut hoitamaan tehtävän Tiedät mistä olet vastuussa 2 Piirikuvernöörisi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2016 2017 Rotary Internationalin piiri 1410-Rotary Internationals distrikt 1410 ry Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Pentti Aspila DG 2016 2017 Rotary international Tämä piirijohtosuunnitelma

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto _ Rotary International Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto I artikla Määritelmät ( RI:n säännöt edellyttävät jokaisen RI:n jäsenyyteen hyväksytyn rotaryklubin hyväksyvän tämän vahvistetun järjestysmuodon

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Suomen Rotary ry 1 (11) JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty klubikokouksessa 15.6.2011. 2 (11) JYVÄSKYLÄ-LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT 1 Yleistä 1.1 Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta

Lisätiedot

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2016 2017 Rotary Internationalin piiri 1410 Rotary Internationals distrikt 1410 ry Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Pentti Aspila DG 2016 2017 Rotary international Tämä piirijohtosuunnitelma

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Perustietoa Rotarysta www.rotary.org/rotarybasics Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Tervetuloa Rotaryyn! Sinä olet nyt osa maailmanlaajuista liikemaailmassa, eri ammateissa ja yhteiskunnassa

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Klubin palveluprojektikomitean

Klubin palveluprojektikomitean Klubin palveluprojektikomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226D-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016

Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016 KUVERNÖÖRIPOSTI Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016 Hyvät vastaanottajat! Äidin ja lapsen terveys Suomessa on äidin ja lapsen terveys hyvällä tasolla. Lastensuojelun Keskusliiton

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö 1 Luku Tarkoitus ja toimintamuodot 1 Tarkoitus Tässä oikeusapuohjesäännössä määrätään Pykälä ry:n (jäljempänä yhdistys) harjoittamasta oikeusaputoiminnasta. Oikeusaputoiminnan

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2010 20.9.2011 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 123 6 430

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö PETS Eurajoki 14.03.2015 Pentti Aspila Rotarysäätiö MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)

Lisätiedot

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Global Grant hankkeiden haku piirissä 1420 Oikeus hakea Global Grant apurahoja edellyttää piiriin 1420 kuuluvalta klubilta että, se on rekisteröity

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki KLUBISIHTEERIN AVAINTEHTÄVÄT PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 Tiedosta tehtäväsi ja vastuusi Keskity olennaiseen Pidä klubisi pyörimässä TITLE 2 Klubisihteerin

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

ROTARYPIIRI ROTARYDISTRIKT 1420

ROTARYPIIRI ROTARYDISTRIKT 1420 ROTARYPIIRI 1420 - ROTARYDISTRIKT 1420 Toimintakertomus vuodelta 2015-2016 Verksamhetsberättelse för år 2015-2016 Ritva Heinonen Piirikuvernööri D 1420 SISÄLLYSLUETTELO 1. ROTARY INTERNATIONAL 2. ROTARYPIIRI

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot