Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin säännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin säännöt"

Transkriptio

1 Rotary International Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin säännöt I artikla Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden valinta Kohta 1 Klubin säännöllisessä kokouksessa, joka pidetään kuukautta ennen vaalikokousta, on puheenjohtajan kehotettava klubin jäseniä nimeämään ehdokkaita presidentiksi, varapresidentiksi, sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja hallituksen jäseniksi. Ehdotuksia voivat tehdä joko vaalikomitea tai läsnä olevat klubin jäsenet tai molemmat riippuen klubin päätöksestä. Jos on päätetty asettaa vaalikomitea, klubi määrää tavan, jolla se asetetaan. Kuhunkin tehtävään nimetyistä ehdokkaista on vaalikokouksessa suoritettava aakkosjärjestyksessä suljettu äänestys. Ne presidentin, varapresidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviin nimetyt ehdokkaat, jotka saavat eniten ääniä, on julistettava valituiksi. Näin valituksi tullut presidentti toimii hallituksen jäsenenä tulevana presidenttinä (president-elect) sinä vuonna, joka alkaa hänen valintaansa seuraavan heinäkuun 1. päivänä, ja ottaa vastaan presidentintehtävänsä sen vuoden heinäkuun 1. päivänä, joka seuraa välittömästi hänen toimikauttaan hallituksessa tulevana presidenttinä. Kohta 2 Näin valitut toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet muodostavat yhdessä edellisen vuoden presidentin kanssa hallituksen Kohta 3 Avoimeksi tulleen hallituksen jäsenen tai toimihenkilön paikan täyttämisestä päättävät jäljellä olevat hallituksen jäsenet. Kohta 4 Jos uuden hallituksen jäsenen tai valitun toimihenkilön paikka tulee avoimeksi ennen kuin hänen toimikautensa on alkanut, päättävät uuden hallituksen muut jäsenet näin avoimeksi tulleen paikan täyttämisestä. II artikla Hallitus Klubin asioita hoitaa hallitus, joka koostuu tämän klubin jäsenistä, nimittäin näiden sääntöjen I artiklan kohdan 1 mukaisesti valituista hallituksen jäsenistä, presidentistä, varapresidentistä, tulevasta presidentistä (president-elect), sihteeristä, rahastonhoitajasta ja edellisen vuoden presidentistä. Klubisäännöt Si. - 1

2 III artikla Toimihenkilöiden tehtävät Kohta 1 Presidentti. Presidentin tulee toimia puheenjohtajana klubin ja hallituksen kokouksissa sekä hoitaa muut tehtävät, jotka tavallisesti kuuluvat yhdistyksen puheenjohtajalle. Kohta 2 Tuleva presidentti (President-elect). Tulevan presidentin velvollisuutena on toimia klubin hallituksen jäsenenä ja hoitaa ne tehtävät, jotka klubin presidentti tai hallitus hänelle antaa. Kohta 3 Varapresidentti. Varapresidentti toimii presidentin poissa ollessa puheenjohtajana klubin ja hallituksen kokouksessa ja hoitaa muut tehtävät, jotka tavallisesti kuuluvat tähän toimeen. Kohta 4 Sihteeri. Sihteerin tulee huolehtia klubin jäsenluettelosta, pitää klubin läsnäolotilastoa, tiedottaa klubin, hallituksen ja komiteoiden kokouksista, laatia ja säilyttää näiden kokousten pöytäkirjat, laatia ja lähettää vaadittavat tiedotukset RI:lle, joihin kuuluvat mm. puolivuosittain tammi- ja heinäkuun 1. päivänä RI:n Euroopan ja Afrikan toimistoon tehtävät ilmoitukset klubin jäsenluvusta ja lisäksi neljännesvuosittain 1. lokakuuta ja 1. huhtikuuta RI:n Euroopan ja Afrikan toimistoon tehtävät ilmoitukset kaikista niistä jäsenistä, kunniajäseniä lukuun ottamatta, jotka on valittu klubin jäsenyyteen vastaavien puolivuotiskausien alettua, ilmoitukset jäsenistön kokoonpanossa tapahtuneista muutoksista ja Suomen Rotarytoimistolle 15 päivän kuluessa kuukauden viimeisen kokouksen jälkeen ilmoitukset läsnäolosta klubin kokouksissa. THE ROTARIAN - lehden tilausten kerääminen ja toimittaminen edelleen RI:lle, sekä hoitaa ne tehtävät, jotka tavallisesti kuuluvat tähän toimeen. Kohta 5 Rahastonhoitaja. Rahastonhoitajan tulee hoitaa klubin varoja ja antaa niistä tilitys klubin vuosikokouksessa tai milloin tahansa hallitus niin haluaa, sekä hoitaa muut toimeensa liittyvät tehtävät. Luopuessaan toimestaan hänen on luovutettava seuraajalleen tai presidentille kaikki hallussaan olevat klubin rahavarat, tilikirjat ja klubin muu omaisuus. Kohta 6 Klubimestari. Klubimestarin tulee hoitaa ne tehtävät, jotka tavanomaisesti liittyvät hänen toimeensa, sekä ne, jotka presidentti tai hallitus hänelle mahdollisesti antaa. IV artikla Kokoukset Kohta 1 Vaalikokous (vuosikokous). Klubin vaalikokous pidetään kunkin vuoden joulukuun loppuun mennessä, jolloin valitaan toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi. Kohta 2 Klubin säännölliset viikkokokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin Pietarsaaren Kaupungin alueella. Jos säännöllisiin viikkokokouksiin tehdään muutoksia tai ne peruutetaan, tästä on asianmukaisesti ilmoitettava kaikille klubin jäsenille. Kaikista jäsenistä, kunniajäseniä (tai sellaista jäsentä, jonka rotaryklubin hallitus on vapauttanut läsnäolovelvollisuudesta Rotaryklubin järjestysmuodon VIII artiklan kohdan 2 (b) mukaan) lukuun ottamatta, on rotaryklubin säännöllisissä kokouksissa tehtävä läsnäolo- tai poissaolomerkintä. Läsnä olleeksi lasketaan, kun klubin jäsen on ollut läsnä vähintään kuusikymmentä (60) prosenttia kokousajasta, joko tässä tai muussa rotaryklubissa. Klubisäännöt Si. - 2

3 Kohta 3 Klubin vaalikokous ja säännöllinen kokous ovat päätösvaltaiset, jos niissä on läsnä 1/3 klubin jäsenmäärästä. Kohta 4 Hallituksen säännölliset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa viikkokokouksen jälkeen. Presidentti voi kutsua hallituksen ylimääräiseen kokoukseen, milloin hän katsoo siihen olevan aihetta tai milloin kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä pyytää. Kohta 5 Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos siinä on läsnä hallituksen jäsenten enemmistö. V artikla Liittymis- ja vuosimaksut Kohta 1 Liittymismaksun suuruudesta päättää hallitus. Kohta 2 Vuosi- ja muiden maksujen suuruudesta päättää hallitus. Vuosimaksu peritään kahtena yhtä suurena osana heinäkuun ja tammikuun 1. päivänä. VI artikla Äänestysmenettely Äänestykset klubin kokouksissa ovat avoimia, paitsi hallituksen jäsenten vaali, joka suoritetaan suljetuin lipuin. VII artikla Komiteat Kohta 1 (a) Presidentin tulee hallituksen suostumuksella asettaa seuraavat vakinaiset komiteat: klubipalvelukomitea yhteiskuntapalvelukomitea ammattipalvelukomitea kansainvälisen palvelun komitea (b) Presidentin tulee hallituksen suostumuksella asettaa myös tarpeellisiksi katsomansa lisäkomiteat hoitamaan klubipalvelun, ammattipalvelun, yhteiskuntapalvelun ja kansainvälisen palvelun piiriin kuuluvia erityistehtäviä. (c) Presidentti nimittää klubipalvelukomitean, ammattipalvelukomitean, yhteiskuntapalvelukomitean ja kansainvälisen palvelun komitean puheenjohtajaksi hallituksen jäsenenä olevia rotareita ja kuhunkin komiteaan lisäksi vähintään 2 jäsentä. (d) Presidentti on toimensa puolesta kaikkien komiteoiden jäsen ja hänellä on samat oikeudet kuin niiden jäsenillä. (e) Kunkin komitean tulee hoitaa ne tehtävät, jotka klubin säännöt sille asettavat tai jotka presidentti tai hallitus sille antaa. Ellei komitea ole saanut hallitukselta erityisvaltuuksia, Klubisäännöt Si. - 3

4 sen ei tule ryhtyä päätöstensä täytäntöön panemiseen, ennen kuin komitean toimittama selonteko on tullut hallituksessa hyväksytyksi. (f) Presidentti voi tarpeen vaatiessa nimittää yhden tai useamman komitean hoitamaan eri nuorisotoimintoja. Komiteat voivat vastuualueidensa mukaan toimia minkä tahansa, tai jokaisen, alla mainitun komitean, eli ammattipalvelu-, yhteiskuntapalvelu- tai kansainvälisen palvelun komitean alaisuudessa. Komiteoita asetettaessa olisi, mikäli mahdollista, huolehdittava tehtävien jaon jatkuvuudesta joko valitsemalla komiteaan yksi tai useampia jäseniä toiseksi toimikaudeksi tai valitsemalla yksi tai useampia jäseniä kaksivuotiskaudeksi. Kohta 2 Klubipalvelukomitea. (a) Klubipalvelukomitean puheenjohtaja on vastuussa kaikesta klubipalvelun piiriin kuuluvasta toiminnasta ja valvoo ja sovittaa yhteen niiden komiteoiden työskentelyä, jotka asetetaan huolehtimaan klubipalvelun piiriin kuuluvista tehtävistä. (b) Klubipalvelukomiteaan tulee kuulua klubipalvelukomitean puheenjohtajan lisäksi kaikkien klubipalvelun piiriin kuuluvien erityiskomiteoiden puheenjohtajat. (c) Presidentti voi hallituksen suostumuksella asettaa seuraavat komiteat huolehtimaan klubipalvelun piiriin kuuluvista tehtävistä: läsnäolokomitea viikkoselostekomitea toveruuskomitea aikakauslehtikomitea jäsenyyskomitea jäsenlisäyskomitea ohjelmakomitea suhdetoimintakomitea sekä asettaa vuosittain yksi jäsen seuraaviin komiteoihin: luokitekomitea rotarytietoisuuskomitea (d) Presidentti voi nimittää tulevan presidentin tai varapresidentin valvomaan ja koordinoimaan luokite-, jäsenyys-, jäsenlisäys-, ja rotarytietouskomiteoiden toimintaa. (e) Komiteoita asetettaessa olisi mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tehtävien jaon jatkuvuudesta joko valitsemalla komiteaan yksi tai useampia jäseniä toiseksi toimikaudeksi tai valitsemalla yksi tai useampia jäseniä kaksivuotiskaudeksi. (f) Luokite- ja rotarytietouskomiteoihin voi kuulua kolme (3) jäsentä. Kuhunkin komiteaan voidaan valita vuosittain aina yksi jäsen kolmivuotiskaudeksi. Näiden sääntöjen mukaan komiteoita ensi kertaa asetettaessa valitaan yksi jäsen vuoden, yksi jäsen kahden (2) vuoden ja yksi jäsen (3) vuoden toimikaudeksi. (g) Aikakauslehtikomiteaan tulee, mikäli mahdollista, kuulua klubin viikkoselosteen laatija sekä sanomalehdistöä, muuta tiedonvälitystä tai mainosalaa edustava klubin jäsen. Kohta 3 Yhteiskuntapalvelukomitea. (a) Yhteiskuntapalvelukomitean puheenjohtaja on vastuussa kaikesta yhteiskuntapalvelun piiriin kuuluvasta toiminnasta ja valvoo ja sovittaa yhteen niiden komiteoiden työskentelyä, jotka asetetaan huolehtimaan yhteiskuntapalvelun piiriin kuuluvista tehtävistä. (b) Yhteiskuntapalvelukomiteaan tulee kuulua yhteiskuntapalvelukomitean puheenjohtajan lisäksi kaikkien yhteiskuntapalvelun piiriin kuuluvien erityiskomiteoiden puheenjohtajat. (c) Presidentti voi hallituksen suostumuksella asettaa seuraavat komiteat huolehtimaan yhteiskuntapalvelun piiriin kuuluvista tehtävistä: inhimilliset kehitysmahdollisuudet - komitea Klubisäännöt Si. - 4

5 yhdyskunnan kehitys - komitea ympäristösuojelukomitea yhteistyökumppanit - komitea VIII artikla Komiteoiden tehtävät Kohta 1 Klubipalvelukomitea. Komitean tulee laatia ja toteuttaa suunnitelmat, joiden tarkoituksena on opastaa ja auttaa klubin jäseniä täyttämään velvollisuutensa klubipalveluun liittyvissä asioissa. Klubipalvelukomitean puheenjohtaja vastaa komitean säännöllisistä kokouksista ja raportoi hallitukselle kaikista klubipalveluun liittyvistä toiminnoista. (a) Läsnäolokomitean tulee etsiä keinoja jäsenten innostamiseksi ottamaan osaa kaikkiin rotarykokouksiin mukaan luettuna kaikkien klubin jäsenten läsnäolo piirikonferenssissa, intercity-kokouksissa, kansainvälisissä kokouksissa ja kansainvälisessä vuosikonventiossa. Tämän komitean on erityisesti edistettävä osallistumista oman klubin viikkokokouksiin tai jos jäsen on estynyt läsnäoloa muiden klubien viikkokokouksissa; pidettävä klubin jäsenet tietoisina läsnäolosäädösten velvoituksista; parannettava runsaan läsnäolon edellytyksiä; pyrittävä löytämään ja poistamaan läsnäoloa alentavia syitä. (b) Luokitekomitean tulee vuosittain elokuun 31. päivään mennessä laatia katsaus paikkakunnan luokitteista ja sen nojalla tehdä täytettyjen ja vapaiden luokitteiden luettelo; tarkistaa ja tarvittaessa tehdä korjauksia klubissa esiintyviin luokitteisiin sekä neuvotella hallituksen kanssa kaikista luokiteasioista. (c) Viikkoselostekomitean tulee pyrkiä viikkoselosteen avulla herättämään kiinnostusta rotaryyn ja innostamaan läsnäoloon kokouksissa, tiedottaa tulevien kokousten ohjelmista, kerrata edellisen kokouksen pääkohdat, vaalia toveruutta ja jakaa rotarytietoutta, kertoa yksityisiä jäseniä, klubia ja koko laajaa rotarymaailmaa koskevista uutisista. (d) Toveruuskomitean tulee edistää jäsenten välistä tutustumista ja ystävyyttä sekä osallistumista rotaryn järjestämiin vapaa-ajan ja virkistystoimintoihin ja toteuttaa muut klubin yleisiin tavoitteisiin liittyvät tehtävät presidentin ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. (e) Aikakauslehtikomitean tulee virittää klubin jäsenten kiinnostusta julkaisuun THE RO- TARIAN, järjestää rotarylehtien teemakuukausi, huolehtia siitä, että klubin kokouksissa kuukausittain esitetään lyhyitä selostuksia lehden sisällöstä, kehottaa lehden käyttämiseen uusien jäsenten perehdyttämiseksi rotaryn ohjelmaan, jakaa julkaisua kokousten esitelmöitsijöille, jotka eivät ole rotareita, toimia niin, että julkaisua tilataan kirjastoihin, sairaaloihin, kouluihin ja lukusaleihin, lähettää uutisia ja valokuvia julkaisun toimituksiin ja muilla tavoin saattaa julkaisu palvelemaan sekä rotareita että ei-rotareita. (f) Jäsenyyskomitean tulee tarkastaa kaikki jäsenehdotukset henkilölliseltä kannalta, ottaen perusteellisesti selkoa ehdokkaiden luonteesta, ammattimaineesta, yhteiskunnallisesta asemasta sekä heidän yleisestä jäsenkelpoisuudestaan ja antaa kaikista ehdotuksista lausuntonsa hallitukselle. (g) Jäsenlisäyskomitean tulee säännöllisesti tarkastaa klubin täytettyjen ja täyttämättömien luokitteiden luettelo sekä esittää klubin hallitukselle luokitteiden täyttämiseksi soveliaiden ehdokkaiden nimiä. (h) Ohjelmakomitean tulee valmistella ja järjestää klubin säännöllisten ja ylimääräisten kokousten ohjelmat. Klubisäännöt Si. - 5

6 (i) Suhdetoimintakomitean tulee laatia ja toteuttaa suunnitelmat, joiden tarkoituksena on (1) antaa yleisölle tietoa rotarysta ja sen historiasta, tavoitteesta ja laajuudesta sekä (2) saattaa sopivassa muodossa julkisuuteen tietoja klubin toiminnasta. (j) Rotarytietouskomitean tulee antaa jäsenehdokkaille tietoja niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, joita rotaryklubin jäsenyys tarjoaa, antaa kaikille jäsenille jatkuvasti tietoja rotaryn historiasta, tavoitteesta ja toiminnasta eri tasoilla sekä valvoa uusien jäsenten perehdyttämistä heidän ensimmäisen jäsenvuotensa aikana klubissa. Kohta 2 Ammattipalvelukomitea. Komitean tulee laatia ja toteuttaa ne suunnitelmat, joiden tarkoituksena on opastaa ja auttaa klubin jäseniä täyttämään velvollisuutensa ammattiinsa liittyvissä asioissa ja kehittämään toimialojensa yleistasoa. Komitean puheenjohtaja on vastuussa klubin ammattipalvelutyöstä ja hänen tulee valvoa ja ohjata niiden komiteoiden työskentelyä, jotka mahdollisesti asetetaan huolehtimaan ammattipalvelun piiriin kuuluvista erityistehtävistä. Kohta 3 Yhteiskuntapalvelukomitea. Komitean tulee laatia ja toteuttaa suunnitelmat, joiden tarkoituksena on opastaa ja auttaa klubin jäseniä täyttämään velvollisuutensa yhteiskunnan jäseninä. Komitean puheenjohtaja on vastuussa klubin yhteiskunta-palvelutyöstä ja hänen tulee valvoa ja ohjata niiden komiteoiden työskentelyä, jotka mahdollisesti asetetaan huolehtimaan yhteiskuntapalvelun piiriin kuuluvista erityistehtävistä. Näihin kuuluvat: (a) Inhimilliset kehitysmahdollisuudet -komitea. Tämän komitean tulee toimia paikkakunnan kaikkien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi kaikissa elämänvaiheissa ja antaa apua ja tukea niille, jotka sitä tarvitsevat. (b) Yhdyskunnan kehityskomitea. Tämän komitean tulee toimia paikkakunnan kehittämiseksi paremmaksi paikaksi asua kohentamalla sen ulkoisia puitteita ja julkisia palveluja. (c) Ympäristönsuojelukomitea. Tämän komitean tulee keskittyä ympäristönsuojeluun ja sen parantamiseen paikkakunnalla. (d) Yhteistyökumppanit - komitea. Tämän komitean tulee kehittää suhteita muihin rotaryn tukemiin järjestöihin paikkakunnalla ja edistää yhteistyötä niiden kanssa palveluprojekteissa. Kohta 4 Kansainvälisen palvelun komitea. Komitean tulee laatia ja toteuttaa ne suunnitelmat, joiden tarkoituksena on opastaa ja auttaa klubin jäseniä täyttämään velvollisuutensa kansainvälisen palvelun alaan kuuluvissa asioissa. Komitean puheenjohtaja on vastuussa klubin kansainvälisen palvelun piiriin kuuluvasta työstä ja hänen tulee valvoa ja ohjata niiden komiteoiden työskentelyä, jotka mahdollisesti asetetaan huolehtimaan siihen kuuluvista erityistehtävistä. IX artikla Lomauttaminen Hallitus voi kirjallisesta anomuksesta, jossa on esitetty päteviä ja riittäviä syitä, määräajaksi vapauttaa klubin jäsenen velvollisuudesta osallistua klubin kokouksiin. (Huom. Tällainen lomautettu jäsen välttyy klubista erottamiselta, mutta klubi ei saa laskea lomautettua jäsentä läsnä olevaksi. Mikäli lomautettu ei osallistu muunkaan rotaryklubin kokoukseen, on hänet merkittävä poissaolleeksi. Klubin järjestysmuodon VIII artiklan kohdan 3 (a) ja (b) alakohtien mukaista poissaoloa ei kuitenkaan oteta huomioon klubien läsnäoloa laskettaessa.) Klubisäännöt Si. - 6

7 X artikla Raha-asiat Kohta 1 Rahastonhoitajan on pidettävä kaikki klubin varat talletettuina hallituksen määräämässä pankissa. Kohta 2 Rahastonhoitaja maksaa esitetyt laskut pankkisiirtona kuittia vastaan. Valantehneen tilintarkastajan tai muun pätevän henkilön tulee kerran vuodessa perusteellisesti tarkastaa tilit. Kohta 3 Klubin rahavaroja hoitavien toimihenkilöiden tulee antaa hallituksen mahdollisesti vaatima takuu heille uskotuista varoista. Takuusta aiheutuvat kustannukset suorittaa klubi. Kohta 4 Klubin tilivuosi on heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään. Vuosimaksujen perimisen vuoksi se jaetaan kahteen puolivuotiskauteen, heinäkuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään ja tammikuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään. Per capita-maksut on suoritettava kunkin vuoden heinäkuun 1. ja tammikuun 1. päivänä. Maksujen perustana on klubin jäsenluku näinä päivinä. Kohta 5 Hallituksen tulee kunkin tilivuoden alussa laatia tai laadituttaa tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten. Sen jälkeen kun hallitus on hyväksynyt arvion, on eri tarkoituksiin käytettävät menoerät pysytettävä arvion puitteissa, mikäli hallitus ei toisin määrää. XI artikla Uusien jäsenten vaali Kohta 1 Klubin jäsenen ehdottaman uuden jäsenen nimi on klubin sihteerin välityksellä ilmoitettava kirjallisesti klubin hallitukselle. Siirtojäsentä tai toisen klubin entistä jäsentä voi ehdottaa klubin jäseneksi hänen entinen klubinsa. Ehdotus on jäsenvaalimenettelyn ajan pidettävä luottamuksellisena ellei jäljempänä ole toisin säädetty. Kohta 2 Hallituksen tulee varmistaa, että ehdotus täyttää kaikki klubin järjestysmuodossa mainitut jäsenyys- ja luokitevaatimukset. Kohta 3 Hallitus joko hyväksyy tai hylkää ehdotuksen 30 päivän kuluessa sen tekemisestä ja tiedottaa sen jälkeen sihteerin välityksellä ratkaisustaan jäsenehdotuksen tekijälle. Kohta 4 Jos hallituksen ratkaisu on myönteinen, jäsenehdokkaalle selostetaan rotaryn tavoitteet sekä jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet (ja ehdotettu jäsenyyden laji), minkä jälkeen jäsenehdokasta kehotetaan allekirjoittamaan jäsenanomuslomake ja antamaan suostumus nimensä ja hänelle esitetyn luokitteen julkistamiseen klubissa. Kohta 5 Jollei kukaan klubin muista kuin kunniajäsenistä ole jättänyt hallitukselle perusteltua vastustuskirjelmää seitsemän (7) päivän kuluessa jäsenehdokkaasta ilmoittamisesta, hänen katsotaan tulleen, näiden sääntöjen säätämän liittymismaksun maksettuaan (ellei hän ole kunniajäsen) valituksi klubin jäseneksi. Jos hallitukselle on saapunut vastustuskirjelmä, hallituksen tulee seuraavassa kokouksessaan äänestää asiasta. Jos jäsenehdokas hyväksytään vastustuksesta huolimatta, hänet katsotaan Klubisäännöt Si. - 7

8 tulleen, näiden sääntöjen säätämän liittymismaksun maksettuaan (ellei hän ole kunniajäsen) valituksi klubin jäseneksi. Kohta 6 Valinnan jälkeen presidentin tulee huolehtia siitä, että uusi jäsen perehdytetään rotaryyn ja klubin toimintaan. Klubin sihteerin tulee laatia uudelle jäsenelle jäsenkortti ja ilmoittaa hänet RI:lle. Suomessa ilmoitus tehdään Suomen Rotarytoimistolle. Sihteerin tai klubipalvelukomitean tulee koota sopivaa tietoaineistoa annettavaksi uudelle jäsenelle ja osoittaa yksi jäsen auttamaan uuden jäsenen kotiutumista klubiin. XII artikla Päätökset ja sitoumukset Klubi ei saa käsitellä päätöstä tai ehdotusta, joka muodostuisi velvoitukseksi klubille, ennen kuin hallitus on käsitellyt asian. Jos tällaisista kysymyksistä tehdään esityksiä klubin kokouksissa, ne on keskustelutta siirrettävä hallituksen valmisteltaviksi. XIII artikla Klubin kokouksen kulku Kokouksen avaaminen Vierailevien rotarien esittely Kirjeenvaihto ja tiedotukset Komiteoiden tiedotukset Keskeneräiset asiat Uudet asiat Esitelmä tai muu ohjelmanumero Kokouksen päättäminen XIV artikla Sääntöjen muutokset Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia klubin varsinaisessa kokouksessa, jossa on läsnä päätösvaltainen lukumäärä klubin jäseniä, jos 2/3 läsnä olevista hyväksyy muutokset, edellyttäen, että tällaisesta ehdotetusta muutoksesta on postitettu tiedotus jokaiselle jäsenelle vähintään 10 päivää ennen kokousta. Näihin sääntöihin ei voida tehdä mitään muutosta tai lisäystä, joka on ristiriidassa klubin järjestysmuodon tai RI:n järjestysmuodon tai sääntöjen kanssa. Klubisäännöt Si. - 8

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Yleistä 1 Nimi ja sijaintipaikkakunta 3 2 Jäsenyys Rotary Internationalissa 3 3 Säännöt ja Rotaryklubin järjestysmuoto 3 4 Toimintavuosi 3 Jäsenyys

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt (Hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksessa 23.9.2010) Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ...2 1.1 KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA...2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU...2 1.3 JÄSENYYS

Lisätiedot

PUIJON ROTARYKLUBI RY:N SÄÄNNÖT

PUIJON ROTARYKLUBI RY:N SÄÄNNÖT 1 (10) PUIJON ROTARYKLUBI RY:N SÄÄNNÖT 1. Yleistä 1.1. Yhdistyksen nimi ja sijaintipaikkakunta 1.2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1.3. jäsenyys Rotary Internationalissa 1.4. Säännöt 1.5. Toimintavuosi 1.6.

Lisätiedot

Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt

Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ... 2 1.1 (YHDISTYKSEN) KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA... 2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 1.3 JÄSENYYS ROTARY INTERNATIONALISSA... 2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Suomen Rotary ry 1 (11) JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty klubikokouksessa 15.6.2011. 2 (11) JYVÄSKYLÄ-LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT 1 Yleistä 1.1 Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin säännöt

Raision Rotaryklubin säännöt Raision Rotaryklubin säännöt Hyväksytty klubin kokouksessa 8.4.2010 Säännöt ovat voimassa toistaiseksi SL/hallintokomitea 3.12.2009 2 1 Yleistä 1.1 Rotaryklubin nimi on Raision Rotaryklubi Klubin kotipaikka

Lisätiedot

SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI

SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI Suomen Rotary ry 1(9) päivitetty 25.2.2009 SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI Johdanto Jokaisen rotaryklubin on Rotary Internationaliin liittyessään laadittava klubin säännöt ja pidettävä ne ajan tasalla

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

LIONS CLUB, TAMPERE KOIVISTONKYLÄ Ry SÄÄNNÖT

LIONS CLUB, TAMPERE KOIVISTONKYLÄ Ry SÄÄNNÖT LIONS CLUB, TAMPERE KOIVISTONKYLÄ Ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club, Tampere Koivisotnkyä ry. Sen kotipaikka on Tampere. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 KLUBIN NIMI... 2 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 3 HALLITUS... 2 4 PRESIDENTTI... 2 5 VARAPRESIDENTTI... 3 6 SIHTEERI... 3

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto _ Rotary International Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin järjestysmuoto I artikla Määritelmät ( RI:n säännöt edellyttävät jokaisen RI:n jäsenyyteen hyväksytyn rotaryklubin hyväksyvän tämän vahvistetun järjestysmuodon

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. LC Karjalohja-Sammatti r.y. Perustettu

SÄÄNNÖT. LC Karjalohja-Sammatti r.y. Perustettu SÄÄNNÖT LC Karjalohja-Sammatti r.y. Perustettu 14.11.1976 1. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club Karjalohja-Sammatti. Sen kotipaikka on Karjalohja. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 NIMI... 2 2 JÄSENET... 2 3 KANSALLINEN NEUVOSTO... 2 A. Virkailijat...

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt

Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt PHR:m ennakkotarkastamat Päätös 26.11.2013/PRH Dnro 2013/002191Y 2 Päätös 26.11.2013/PRH Dnro 2013/002191Y Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LIONS CLUB SALO-USKELAN SÄÄNNÖT

LIONS CLUB SALO-USKELAN SÄÄNNÖT LIONS CLUB SALO-USKELAN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club Salo-Uskela ry. Sen kotipaikka on Salon kaupunki. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi. 2. Tarkoitus Klubin tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt I Yhdistys 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pohjoinen Rotukissayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus.

TOIMINTASÄÄNNÖT. I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1 TOIMINTASÄÄNNÖT I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on KAMUT ry. 2 Seuran kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 3 Seuran tarkoituksena on

Lisätiedot

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri TITLE Pre/Past -PETS 2017 KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri 1 Presidentti / sihteeri / rahastonhoitaja Tärkeitä

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kouvolan pelastuskoirat ry Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kouvolan Pelastuskoirat ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistyksen toimialueena on Kymenläänin kennelpiiri.

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

MUUTOSEHDOTUS Keväällä 2008 kahdessa kokouksessa hyväksytty muutosehdotus [tyhjä = ei muutosta ko pykälään, punainen = muuttunut teksti]

MUUTOSEHDOTUS Keväällä 2008 kahdessa kokouksessa hyväksytty muutosehdotus [tyhjä = ei muutosta ko pykälään, punainen = muuttunut teksti] Fyysikkoalumni ry:n sääntömuutos 2009, sivu 1 / 6 FYYSIKKOALUMNIN SÄÄNNÖT Rekisteröidyt alkuperäiset säännöt MUUTOSEHDOTUS 2008 Keväällä 2008 kahdessa kokouksessa hyväksytty muutosehdotus [tyhjä = ei muutosta

Lisätiedot

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt Yhdistysrekisterinumero 138.725 Sääntömuutos rek. 17.5.2017 Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt 2(6) Nimi: Myllyhoitoyhdistys ry Kotipaikka: Helsinki Osoite: Oksasenkatu 10

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Lusica ry:n säännöt. I LUKU: Yleistä. II LUKU: Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu. III LUKU: Yhdistyksen jäsenistö

Lusica ry:n säännöt. I LUKU: Yleistä. II LUKU: Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu. III LUKU: Yhdistyksen jäsenistö Lusica ry:n säännöt I LUKU: Yleistä 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lusica - Luonnontieteilijöiden Sikaryhmä ry ja näissä säännöissä sitä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsinki Outsiders ry:n säännöt

Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsinki Outsiders Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu toukokuun 28. päivänä vuonna 2011 ja siitä käytetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot