Oulu City Rotaryklubi ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulu City Rotaryklubi ry"

Transkriptio

1 TOIMINTASTRATEGIA Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: Sivu 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot Toiminnan keskeiset tavoitteet Johtaminen ja organisaatio Viestintä Rotarytoiminnan suunnittelu ja aikataulu Oulu City rotaryklubi ry:n nykytila ja johtopäätökset Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen...10 Y-Tunnus: Sivu 2

3 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot Rotariklubin tehtävä on edustaa rotaryjärjestöä paikkakunnalla ja toimia ihmiskunnan parhaaksi ja rotaryaatteen edistämiseksi. Visio Oulu City rotaryklubi ry tarjoaa maailmanlaajuisen humanitaarisen palveluväylän aktiivisille ihmisille. Arvot Toveruus Klubin jäsenet, sekä miehet että naiset ovat tasa-arvoisia ja vaalivat keskinäistä toveruutta ja ystävyyttä. Ihmisten hyvinvointi Klubi toimii paikallisesti ja maailmanlaajuisesti ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Palvelualttius Palvelualttius näkyy aktiivisena toimintana erityisesti lähiympäristössä ja myös kansainvälisesti. Luottamus Klubin jäsenten välillä vallitsee luottamus ja klubi on toiminnassaan suunnitelmallinen ja toimelias niin, että tekee sen minkä lupaa. Y-Tunnus: Sivu 3

4 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet Talous Varainhankinnasta huolehditaan monipuolisesti ja tasaväkisesti; kukin klubin jäsen kuitenkin omien voimavarojensa mukaisesti. Kansainvälisiä hankkeita tuetaan monipuolisesti. Tavoitteena on olla mukana Rotarysäätiön maailmanlaajuisissa projekteissa. Kaikille oman klubin aktiivijäsenille pyritään saamaan PHF-mitali. Klubitoiminta Klubitoiminnassa keskeistä on viikko-ohjelman laatiminen mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi. Rotaryvuoden keskeiset tapahtumat huomioidaan ohjelmistossa. Aktiivinen tiedottaminen ja tiedon kulun varmistaminen on keskeistä. Samalla luodaan myös klubin sisäistä imagoa. Palvelutoiminta on osa kansainvälistä palvelujärjestöä, joten palvelutavoitteen tulee näkyä aina ja kaikessa klubin toiminnassa. Palveluhankkeiden tulee olla ajankohtaisia ja oikeaan aikaan tapahtuvia, näkyviä ja kiinnostavia. Huolehditaan siitä, että eri komiteat tekevät suunnitelmat toimikaudeksi ja toimivat aidosti ja myös mahdollisimman näkyvästi. Kansainvälinen toiminta Kansainvälisestä toiminnasta keskeisintä on nuorisovaihto ja ammattivaihto. Klubi toimii myös säätiötasolla mahdollisuuksien mukaan. Klubi järjestää toveruutta vahvistavaa ja virkistävää matkailua ja erilaisia tapahtumia. Jäsenyys ja jäsenlisäys Klubin menestys ja toiminnan jatkuvuus perustuvat siihen, että jäsenet sitoutuvat toimintaan. Jo jäseninä olevien rotarien mielenkiinnon säilyttäminen rotarytoimintaa kohtaan on keskeistä ja se turvataan antamalla mahdollisuus palvella mahdollisimman monipuolisella tavalla ottaen huomioon jäsenten Y-Tunnus: Sivu 4

5 omat kiinnostuksen kohteet ja voimavarat. Hyvä ilmapiiri ja yhteishenki tukevat sitoutumista. Tärkeää on myös rotarien puolisoiden ja muiden perheenjäsenten tuki ja myötämielisyys klubitoimintaa kohtaan. Klubin kehityksen kannalta on tärkeää, että saadaan myös uusia jäseniä. Aktiivista jäsenhankintaa toteutetaan ja samalla varmistetaan, että jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti alueen eri ammatteja ja elinkeinoelämää. Osana jäsenten sitouttamista rotarytoimintaan huolehditaan myös uusien jäsenten perehdyttämisestä. Klubin jäsenten luokitteet pidetään ajan tasalla ja kehitetään luokitejärjestelmää. Klubin jäsenkuntaa suunnataan yhä enemmän vastaamaan alueen eri toimialoja. Kumppanit ja avustus- ja palvelukohteet Keskeisenä periaatteena on humanitaarinen ja inhimillinen hyvinvointi niin lähiympäristössä kuin maailmallakin. Rotarit eivät pyri tekemään kaikkea aivan itse vaan tarvitaan yhteistyökumppaneita. Valitaan luotettavat yhteistyökumppanit, joilla on todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden kehittymiseen parempaan suuntaan. Avustusten ja palvelun kohteena voi olla yhtä hyvin lapset tai nuoriso ja vanhempikin väestö. Syrjäytymiskehitys näyttää huolestuttavalta ja vakavalta, varsinkin kun siihen liittyy monenlaisia lieveilmiöitä, kuten huumeiden ja päihteiden lisääntynyt käyttö yhä nuorempien keskuudessa ja kasvava rikollisuus. Myös kasvavan vanhusväestön selviämiseen arjessa ja muuttuvassa maailmassa kiinnitetään huomiota. Avustus ja tukitoiminnassa etsitään avustuskohteita varsinkin klubin omalta toimialueelta. Toiminnan kehittyminen ja rotarytietoisuuden lisääminen Rotarytietoutta levitetään ja koulutetaan jäseniä yhä tehokkaammin. Muistetaan viikkokokousten merkitys myös rotarytietouden kehittämisessä. Samalla mietitään aktiivisesti keinoja oman toiminnan kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Jäseniä kannustetaan osallistumaan omaa klubia laajempiin yhteisiin rotarytapahtumiin, kuten koulutustilaisuuksiin, piirikokouksiin ja muihin tapahtumiin. Y-Tunnus: Sivu 5

6 3. Johtaminen ja organisaatio Rotarytoiminnassa keskeinen periaate on tehtäväkierto. Kaikilla on mahdollisuus toimia myös klubin johtotehtävissä. Klubia johtaa presidentti, joka valitaan aina rotaryvuodeksi kerrallaan. Presidentillä on apunaan hallitus, johon kuuluu edellinen presidentti eli past president, tuleva presidentti, varapresidentti, 1. ja 2. sihteeri, nuorisovaihtoasiamies, rahastonhoitaja ja kaksi klubimestaria. Tuleva presidentti johtaa klubitoimintaa ja jokaisella komitealla on nimetty puheenjohtaja. Komiteat Klubipalvelua toteutetaan komiteoiden avulla. Klubipalvelua johtaa tuleva presidentti. Jokaisella komitealla on oma puheenjohtaja. Klubin komiteat ja niiden tehtävät ovat: Hallintokomitea - Auttaa sihteeriä seuraamaan klubin läsnäoloa - Pitää yllä klubin jäsenluetteloa ja raportoi RI:lle ja SR:lle - Auttaa klubin rahastonhoitajaa keräämään jäsenmaksut - Järjestää klubin viikkokokouksien ja erityistilaisuuksien ohjelmat - Edistää klubin jäsenten keskinäistä toveruutta - Toimittaa klubin viikkoselosteen ja ylläpitää nettisivuja - valmistelee klubin sääntöjä ja toimintaperiaatteita koskevat säännökset - vastaa klubin toimintastrategian päivityksistä Jäsenyyskomitea - Saavuttaa tulevan vuoden jäsenyystavoitteet käyttäen Suunnitteluopasta tehokkaille rotaryklubeille. - Kouluttaa ja valmentaa klubin jäseniä siinä, kuinka sopivien ja monipuolisten jäsenten rekrytointi ja sitouttaminen on tärkeää. Y-Tunnus: Sivu 6

7 - Tekee luokituskartoituksen, jolla varmistetaan, että klubin luokituksissa näkyvät ammattiväestön rakenteessa tapahtuneet viimeaikaiset muutokset. - Tekee klubiarvion, jolla varmistetaan, että jäsenyystoiminta on tehokasta. - Laatii toimintasuunnitelman siitä, miten klubi toimisi kummiklubina, jos piiriin perustetaan uusi klubi. Nuorisovaihtokomitea - vastaa vuosi-, kesä- ja leirivaihdosta klubissa - pyrkii aktivoimaan toimintaa - pyrkii saamaan nuorisovaihto-ohjelmaa julkisuudessa näkyväksi - tukee nuorisovaihtoasiamiestä tehtävänsä hoitamisessa Julkisuuskomitea - saavuttaa julkisuuskuvakomitean tulevan vuoden tavoitteet (katso julkisuuskuvakomitean osiota Suunnitteluoppaassa tehokkaille rotaryklubeille), - perehtyy RI:n tiedotusmateriaaliin ja resursseihin, - kertoo klubin toiminnoista jäsenille, tiedotusvälineille ja yleisölle, - parantaa projekteja ja aktiviteettejä, jotta ne kiinnostaisivat tiedotusvälineitä enemmän, - auttaa luomaan sellaista julkista kuvaa, joka edistää jäsenyyden kehittymistä. Palveluprojekti ja rotarysäätiökomitea - Saavuttaa klubin palveluprojektien tavoitteet tulevana vuonna - suorittaa paikkakunnalla ja klubissa tarvearviointi - Suunnitelee palveluprojekteja, sekä paikallisia että kansainvälisiä, ja käyttää siihen klubin, piirin ja RI:n resursseja sekä varmistaa, että projekteista tiedottaminen on suunniteltua - Toteuttaa palveluprojekteja siten, että kaikki jäsenet osallistuvat niihin - Arvioi kaikki palveluprojektit ja käyttää kokemuksia vahvistamaan tulevia projekteja Y-Tunnus: Sivu 7

8 - Saavuttaa klubin tulevan vuoden rotarysäätiötavoitteet - Perehdyttää rotareita Rotarysäätiön toimintaan - Kannustaa klubin jäseniä osallistumaan Säätiön ohjelmiin ja tukemaan sitä taloudellisesti - Kertoo piirin ja Rotarysäätiön hallituksen rotarysäätiötavoitteista klubin jäsenille - Komitea pitää rahastonhoitajan avulla hyvää huolta klubin saamista Säätiön avustusvaroista 4. Viestintä Klubin tiedottamisen keskeinen väline on Internet. Klubilla on omat kotisivut, joihin päivitetään myös viikko-ohjelma, viikkokokousten pöytäkirjat sekä muut keskeiset Rotary-tapahtumat. Muut ajankohtaiset ja kiireelliset asiat viestitään sähköpostitse. Tämän lisäksi viikkokokouksissa tiedotetaan keskeisistä lähitulevaisuuden tapahtumista ja yleensä rotaryyn liittyvistä asioista. Suomen Rotary julkaisee laajaa vuosittain ilmestyvää rotarymatrikkelia, jota varten klubi huolehtii siitä, että jäsentiedot pysyvät ajan tasalla. 5. Rotarytoiminnan suunnittelu ja aikataulu Rotary-vuosi alkaa 1.7. ja päättyy kesäkuun lopussa. Tulevan Rotary-vuoden suunnittelu alkaa PETS-koulutuksesta. Vuoden suunnittelusta vastaa tuleva presidentti. Suunnitteluvaiheessa hallintokomitea on keskeisessä roolissa. Viikko-ohjelma on saatava valmiiksi hyvissä ajoin ennen kauden loppua. Ohjelmassa tulee huomioida: viikkokokousohjelma 4 kokousta voidaan peruuttaa teemakuukaudet koulutus- ja kokoustilaisuudet avectilaisuudet klubin juhlat ja tapahtumat Y-Tunnus: Sivu 8

9 piirikokoukset ja piirin koulutustilaisuudet ym. governorin vierailu muut tilaisuudet, jotka luovat yhteishenkeä ja hyvää tahtoa kansainväliset vierailut ja vaihto-ohjelmat. 6. Oulu City rotaryklubi ry:n nykytila ja johtopäätökset Oulu City rotaryklubi ry:n vahvuus on jäsenissä. Oulu City pyrkii olemaan tasa-arvoinen rotaryklubi, jossa on yhtä paljon naisia kuin miehiäkin. Klubi on hyväksytty Rotary Internationalin jäseneksi , joka on ns. admissiondate eli virallinen perustamispäivä. Klubin Charter juhlapäivä oli lauantaina Klubissa oli perustaja eli charterjäseniä 21 kpl sukupuolten välisen edustuksen ollessa tasapainossa. Jäsenet ovat valittaessa todettu idearikkaiksi ja aktiivisiksi, joten klubitoiminnan vireään toimintaan on hyvät edellytykset. Klubitoiminnan käynnistämisestä lähtien klubin ilmapiiriä pyritään vaalimaan siten että klubissa koetaan aitoa toveruutta ja ystävyyttä, autetaan toisia ja järjestetään yhteisiä tapahtumia ja matkoja viikkokokousten ulkopuolellakin sekä pidetään huolta siitä että myös uudet klubijäsenet tuntevat itsensä tervetulleeksi klubiimme. Viikkokokoukset pyritään pitämään hyvin suunniteltuina ja jämäköinä mutta kuitenkin rentoina ja aktiivisina tilaisuuksina. Yhteistoimintaa muiden klubien kanssa pyritään aktiivisesti rakentamaan. Kokoustilana toimii pääsääntöisesti Holiday Inn hotelli Holvi kabinetti. Tarvittaessa kokoustila valitaan jäsenmäärän kehityksen, tilan toimivuuden ja taloudellisten resurssien mukaan. Tarvittaessa vaihtoehdot kilpailutetaan. Viikkokokouksien pitämisellä mielenkiintoisina pyritään ylläpitämään osallistumisprosenttia korkeana. Uusien jäsenten perehdyttäminen Rotarytoimintaan ja aktiiviseen oman klubimme toimintaan on yksi keskeisimmistä tehtävistä, joka on kaikkien klubimme jäsenten velvollisuus. Klubimme nuorekas ja aktiivisesti työelämässä mukana oleva jäsenistö muokkaa omalla toiminnallaan positiivista mielikuvaa elävästä ja kehittyvästä Rotary-liikkeestä tehden osallistumisen Rotary-toimintaan halutuksi aktiivisen Y-Tunnus: Sivu 9

10 toiminnan muodoksi myös uusille jäsenille. Verkostoituminen, näkyvä hyväntekeväisyystyö, vaihto-oppilastyö ja pitkäjänteinen toiminnan suunnittelu luovat puitteet aktiivisen mielikuvan rakentamiselle. Klubin menestyminen edellyttää: Toiminnan systemaattista suunnittelua, jotta toiminta saadaan kiinnostavaksi Klubin jäsenten yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden rakentamista. Yhteistyötä muiden rotaryklubien kanssa (yhteiset tilaisuudet ja projektit) Toiminnan monipuolista kehittämistä siten, että mahdollisimman monella kiireisellä työelämässä olevalla jäsenellä on mahdollisuus osallistua ja toimia aktiivisesti klubissa. Tietotekniikan tehokasta hyödyntämistä klubitoiminnassa ja tiedottamisessa. Laadukkaita ja ajankohtaisia vierailijoita ja tutustumiskohteita Uusien jäsenten systemaattista perehdyttämisohjelmaa. Positiivisia ja imagoa kehittäviä tapahtumia ja tempauksia sekä klubitoiminnasta kertomista tuttavapiirissä ja lehdistötiedotteissa. Vaihto-oppilastoiminnan kehittämistä ja erityisesti vastaanottavien perheiden valmentamista toimintaan. Aktiivista varainhankintaa. Verkostoitumista ja yhteydenpitoa muihin järjestöihin ja yhdistyksiin. 7. Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen Jokaiselle Rotary-vuodelle laaditaan talousarvio ja toimintasuunnitelma, jossa määritellään keskeiset tavoitteet ja linjaukset tulevan vuoden toiminnalle. Suunnitelman on oltava realistinen mutta myös riittävän haasteellinen, jotta jäsenten mielenkiinto klubitoimintaa kohtaan säilyy. Kauden päätyttyä laaditaan toimintakertomus ja arvioidaan kuluneen vuoden suunnitelmien toteutumista. Toimintastrategiaa päivitetään tarvittaessa ja vähintään kolmen vuoden välein. Y-Tunnus: Sivu 10

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt (Hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksessa 23.9.2010) Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ...2 1.1 KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA...2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU...2 1.3 JÄSENYYS

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet 2 2. Piirin strategiset tavoitteet 4 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio 5

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano Klubin käsikirja LC Helsinki/Malminkartano 4/4.12.2014 2 / 21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 1 Arvot... 5 2 Tunnuslause ja teemat... 5 3 Suomen Lions-järjestön toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 08.11.2009/TH Piirin 1390 toimintasuunnitelma 2010-2011 1 Rotaryvuoden 2010 2011 teema ja painopisteet Rotary Internationalin presidentin Ray Klinginsmithin

Lisätiedot

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu Toimintakäsikirja Salon Vilpas Yleisurheilu Salon Vilpas Vilpas Yleisurheilu päivitetty 16.9.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SEURAN STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2.1 Toiminnan perusperiaatteet

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta.

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 JOHDANTO..2 1 INKEROISTEN TERHON TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET.3 1.1 Toiminnan perusperiaatteet.3 1.1.1.Arvot..3 1.1.2.Nuorisotoiminnan visio.3 1.1.3. Aikuis- ja veteraanitoiminnan

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Gouverneur. Rotaryn ABC. Youth Exchange. Princípio de classificação 지구대회. Länderausschüsse 親 睦 の 機. Avenue of Service. Rotarische Bräuche

Gouverneur. Rotaryn ABC. Youth Exchange. Princípio de classificação 지구대회. Länderausschüsse 親 睦 の 機. Avenue of Service. Rotarische Bräuche Länderausschüsse 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul Harris The Four-Way Test Siège du Rotary Studiegruppsutbyte Rotaryn ABC Freqüência perfeita Divieto di propaganda

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 2 2012-2013 ISSN 0781-4151

H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB. SELOSTE N:o 2 2012-2013 ISSN 0781-4151 H A L S T A R I LOHJAN ROTARYKLUBI LOJO ROTARYKLUBB SELOSTE N:o 2 2012-2013 ISSN 0781-4151 Seloste 2012-2013 N:o 2 joulukuu 2012 HALSTARI Sisällys Presidentin palsta... 3 Kullervo-sinfonia... 6 Apuraha

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot