Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi."

Transkriptio

1 Heikki Keravuori / Matti Taipale Klubin toimintasuunnitelman laadinta Yleisiä ohjeita tuleville presidenteille A. TAUSTAKSI Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi. Klubisi historian ja lähimenneisyyden tunteminen auttavat ymmärtämään nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Myös tuleva kausi kannattaa nähdä yhtenä jaksona klubin joskus hyvinkin pitkässä jatkumossa. Katse siis rohkeasti tulevaisuuteen! Kansainvälisen Rotaryn (RI) teema ja tavoitteet tulevat DGE:n terveisinä PETSin yhteydessä. Niiden lisäksi kerrotaan myös piirin teemat ja tavoitteet. Suunnitteluprosessiin kannattaa kytkeä mieluummin kaikki klubisi jäsenet. Tämä edistää hyvien ideoiden löytämistä ja jäsenten sitoutumista. Klubineuvotteluperinteen aktivoiminen tulevan kauden suunnittelussa ja klubistrategian päivittämisessä on tärkeää. Aika ajoin esimerkiksi kolmen vuoden välein tehtävä klubikysely tukee ja ohjaa myös hyvin klubin pidemmän tähtäimen strategian (PTS) suunnitteluprosessia. Suunnitteludokumentit ja välineet ovat toimintasuunnitelma, numerotiedot My Rotaryyn ja viikkoohjelma. Nämä toimivat taustamateriaalina myös kuvernöörin vierailulla. Tämän ohjeen tarkoituksena on avata, ohjata, selkeyttää ja yhdenmukaistaa suunnitteluprosessia klubeissa. Samalla se auttaa valmistautumaan piirikuvernöörin vuotuiseen kierrokseen piirin klubeissa. Tausta ja periaate on kuvattu lyhyesti sivuilla 1-3. Loppuosa sisältää täydentäviä malleja, esimerkkejä ym. Liitteet ovat vain erilaisia esimerkkejä, niitä ei ole päivitetty kattavasti eikä tarkistettu keskenään muuta aineistoa vastaan. Toivottavasti ne kuitenkin osaltaan lisäävät asian ymmärtämistä. Toimintasuunnitelma tulee toimittaa oman alueen AG:lle mennessä toimitettavaksi edelleen DGE:lle. Tietojen syöttö My Rotaryyn mennessä. 1

2 B. SUUNNITTELU D Suunnittelun kohde ja aikajänne Suunnitteluprosessi Katse tulevaisuuteen Vuosi kerrallaan Näkyykö maali? strateginen suunnitelma klubijohtosuunnitelma toteutuman seuranta PETSin jälkeen ennen uuden rotaryvuoden alkua vanha ja uusi klubihallitus yhteiskokouksessaan päivittää PTS:n, hyväksyy suuntaviivat ja PE:n (president elected) esittämät tavoitteet PETSin jälkeen PE määrittelee tulevan vuoden tehtävät huomioiden RI:n presidentin ja DGE:n linjaukset käyttäen tehokkaan rotaryklubin suunnittelulomaketta. o Komiteat saavat tästä suunnitteluperusteensa. o PE laatii talousarvion yhdessä taloudenhoitajan kanssa. o Vuosikokous hyväksyy vuosisuunnitelman Aikajänne tuleva kausi kts pts 1 vuosi 2-5 vuotta 5-10 vuotta Suunnittelun pääpaino on luonnollisesti tulevassa kaudessa. Silti kannattaa katsoa myös pitemmälle tulevaisuuteen, vaikka ennustaminen onkin haasteellista. Mihin klubisi on matkalla, mihin itse haluaisit klubiasi viedä, millaisen perinnön haluaisit jättää seuraajillesi. Homma hanskassa! Kokemuksista oppii kirjaa kokemukset luovuta ne seuraajalle, myös ns hiljainen tieto! 2. Suunnittelun tasot Strategia Toimintasuunnitelma (vapaamuotoinen tiivistelmä) Numerotiedot My Rotaryyn Viikko-ohjelma 3. Strategian aiheita / alueita Runko ja sisältö (Kohdat a-d, ks tarkemmin (esimerkki ks. LIITE 1) a) XX Rotaryklubin tarkoitus, visio, arvot ja nykytilan arviointia b) Toiminnan strategiset tavoitteet jäsenet yhteiset tilaisuudet palvelu rotarysäätiö (TRF) c) Johtaminen ja organisaatio Tehtäväkierto, vastuunjako, komiteat d) Klubin talous Vihjeitä ja suuntaviittoja strategian laadintaan - Mitä viime vuosina on tapahtunut jäänyt tapahtumatta? - Pelot ja uhat - menestyksen avaimet - Mitä klubin voimavaroilla voidaan saada aikaan! - Mitä lisävoimavaroja menestys edellyttää? 2

3 - Klubin tulevaisuuden visio! - Klubin strategiaa käydään ajan ja olosuhteiden muuttuessa mielellään vuosittain klubineuvotteluissa läpi, päivitetään ja tarkennetaan tarvittaessa. Klubistrategia on operatiivisen suunnittelun ohje. - Operatiivinen suunnittelu ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevan jäsenhankintastrategian sekä pitkän tähtäimen palvelusuunnitelman linjaukset. 4. Toimintasuunnitelman aiheita / alueita (esimerkki ks. LIITE 2) Rotaryn yleiset teemat, RI:n presidentti Piirin 1420 keskeisimmät tavoitteet rotaryvuodelle Klubin varsinainen toimintasuunnitelma Jäsenyys Palveluprojektit Nuorisovaihto Paikalliset projektit Rotarysäätiö Vision Plan Polio Plus Johtajuuden kehittäminen Julkisuuskuva ja näkyvyys Toveruus Viikkokokoukset Takkaillat Avec tilaisuudet Muu klubitoiminta Klubin rekisteröinti Klubien välinen yhteistyö Klubien yhteinen kalenteri Yhteiset kokoukset Nuorisovaihto Rahoitus ja varainhankinta 5. Presidentin kunniamaininta Kukin RI:n presidentti jakaa vuosittain jälkikäteen Presidentin kunniamaininta (Presidential Citation) kunniakirjan niille klubeille, jotka ovat ottaneet toiminnassaan huomioon kansainvälisen rotaryn sen vuoden teemat ja tavoitteet erityisen hyvin. Tulevan kauden tavoitteet on kirjattu ns. Presidentin kunniamaininta lomakkeessa, joka jaetaan viimeistään PETSissä. Näin se voidaan huomioida klubin tulevan kauden suunnittelussa. Lomakkeen sisältö ja muoto on vaihdellut vuosittain, mutta viime vuosina siellä on painotettu toimenpiteitä jäsenistön kasvun edistämiseksi sekä humanitaarista palvelua. RI:n presidentin allekirjoittama kunniakirja on mukava muisto antaa klubin presidentille kaudestaan. 6. Kuvernöörin vierailu valmisteleva AG tapaaminen klubeittain ennen kuvernöörin vierailua vierailun runko (ks LIITE 3) LIITTEET

4 LIITE 1 ESIMERKKI XXXXXXX ROTARYKLUBI TOIMINTASTRATEGIA XXXXXXX Rotaryklubin tarkoitus, visio, arvot ja nykytilan analysointia Tarkoitus XXXXX Rotaryklubin toiminnan tarkoituksena on paitsi rotarien ylevien palveluasenteiden ylläpito ja kehittäminen myös rotarin henkilökohtaisen oppimisen ja kasvun edistäminen. Ohjeenamme on Rotaryn neljän kysymyksen koe ja Singaporen julistus. Osana rotary liikkeeseen kuuluvaa palvelutoimintaa osallistumme humanitääriseen toimintaan ja tuemme nuorten koulutusta ja kansainvälistymistä. Visio XXXXXXXX Rotaryklubi on elinvoimainen ja toimiva myös jatkossa. Arvot Palvelu Palvelu on ohjenuoramme niin ammattitoiminnassamme, yksityiselämässämme kuin rotarinakin. Haluamme palvelemalla edistää hyvinvointia niin lähiympäristössä kuin kansainvälisestikin. Toveruus Edistämme toveruutta jäsenten kesken niin viikkokokouksissa kuin muissakin yhteisissä tilaisuuksissa Oppiminen Opimme osallistumalla klubin kokouksiin, virkailijatehtäviin, projekteihin ja piirin koulutuksiin. Opimme niin esitelmistä kuin toinen toisiltammekin. Nykytila Klubin vahvuutena on kyky järjestää mielenkiintoista ohjelmaa viikkokokouksiin. Vahvuutena on myös aktiivinen nuorisovaihto, missä olemme viime vuodet pystyneet sekä lähettämään että vastaanottamaan yhden vuosivaihtajan ja useita kesävaihtajia joka vuosi. Klubin heikkoutena on passiivisten jäsenten kasvava määrä. Merkattavimpia uhkia ovat klubin jäsenkunnan lisääntyvä passivoituminen elämänrytmin yleisen kiireen lisääntymisen takia niin vapaa-ajalla kuin työelämässäkin. Klubilla on mahdollisuus kehittyä aktiivisemmaksi niin alueellisessa kuin kansainvälisessäkin palvelussa erityisesti, mikäli klubi organisoidaan uudelleen niin, että tehtävät jakautuvat useammille. 2. Toiminnan strategiset tavoitteet Pidämme huolta nykyisistä jäsenistä sekä hankimme aktiivisesti uusia Klubi toimii aktiivisesti ja jäsenistöä kiinnostavasti. Klubin jäsenistö muodostuu monipuolisesti yhteiskunnan ja ammattien eri alueita edustavista ihmisistä, jotka nauttivat tehtävässään yleistä arvostusta. Klubi seuraa jäsenrakenteen, keski-iän ja luokite -tilanteen kehittymistä. Klubi panostaa erityisesti uusien, työelämässä aktiivisten jäsenten hankintaan ja myös laajentamaan klubin sukupuolijakaumaa. Klubi huolehtii uusista jäsenistään perehdyttämällä ja vetämällä heidät mukaan klubitoimintaan ja pyrkii aktivoimaan myös pitempään jäseninä olleita. Erityisesti kummien velvollisuus on huolehtia uusien jäsenien läsnäolosta. Klubissa on mahdollisuus myös itsensä kehittämiseen, kontaktien luomiseen eri ammattialoilta olevien kanssa ja oppia uutta eri yhteiskunnan alueilta. Hyvän ilmapiirin ylläpito on jokaisen jäsenen asia. Klubi tiedottaa aktiivisesti jäsenistöä klubin toiminnasta. Panostamme yhteisiin tilaisuuksiin Viikkokokousten esitelmien kiinnostavuudella on ratkaiseva osa läsnäoloprosentin ylläpidossa. Klubiohjelma suunnitellaan puolivuosittain ja toteutetaan kokonaisuutena. Vierailemme myös yrityksissä ja toteutamme jäsenten toiveiden mukaisia teatteri- ja/tai oopperaretkiä. Avec-tilaisuuksia pidetään vuosittain muutama. Viikkokokouksissa varataan aikaa myös vapaaseen aktiiviseen keskusteluun. 4

5 Palvelemme yhteiskuntaa Kehittämme ja / tai tuemme erilaisia projekteja käytettävissä olevien varojen ja henkilöresurssien rajoissa: Rotary Foundationille teemme lahjoituksia vähintään yhden Paul Harris Fellow -tunnuksen saamiseksi joka vuosi. Osallistumme aktiivisesti paikallisiin, erityisesti nuorisoon, vanhuksiin ja ympäristöön kohdistuviin hankkeisiin. Toteutamme nuorisovaihtoa vuosittain. Tällä hetkellä lähetämme ja vastaanotamme vuosivaihto-oppilaan pelkästään oman klubin voimin. Jatkossa pyrimme yhteiseen vuosivaihto-oppilaaseen YYYYYYYY klubin kanssa Klubi toteuttaa aika ajoin paikallisen sosiaalisiin kysymyksiin liittyvän tarvekartoituksen. Tunnemme Rotaryn ja rotarysäätiön (TRF) toimintaperiaatteet Jäsenten rotarytietoisuutta syvennetään erilaisilla tietoiskuilla ja erityisen rotaryteeman sisältävillä viikkokokouksilla. Jäsenet tietavat miten TRF toimii, kartuttaa ja hallinnoi säätiön varoja ja miten säätiön eri rahoitusjärjestelmät voivat tukea klubin palvelu-projekteja. Erityistä huomiota kiinnitämme New Vision Planin tuntemukseen. Jäseniä kannustetaan liittymään säätiön vuosilahjoittajiksi "sustaining member". Aktiivisia jäseniä huomioidaan PHF-arvoin 3. Johtaminen ja organisaatio Tehtäväkierto mahdollistaa kaikkien osallistumisen klubin johtotehtäviin Klubi jakaa vastuuta ja edellyttää jäseniltä valmiutta toimia tarvittaessa eri tehtävissä. Klubia johtaa presidentti, joka valitaan rotaryvuodeksi kerrallaan. Presidentillä on apunaan hallitus, johon kuuluu edellinen ja tuleva presidentti, varapresidentti, 1.ja 2. sihteeri, rahastonhoitaja, 1. ja 2. klubimestari sekä nuorisovaihtoasiamies. Komiteat Virkailijoiden tehtävät yhdistetään komiteoiden toimintaan. Kukin komitea toteuttaa osaltaan Rotaryn palveluväylien tavoitteita. Jäsenyyskomitea Suhdetoimintakomitea Palvelukomitea Rotarysäätiökomitea Hallituksen ja komiteoiden tehtävät on kuvattu pääpiirteissään klubin säännöissä. Hallitus päättää klubin tarkemmasta sisäisestä työnjaosta Klubin talous Klubin talouden pohja tulee suunnitella tulevalle kaudelle sekä luoda pohja jatkuvuuden varmistamiseksi 5

6 LIITE 2 Esimerkki. Tiedot ja teemat päivitettävää uuden Rotaryvuoden mukaisiksi XXXXXXXXX Rotaryklubi toimintasuunnitelma RI:n, teema ja painotukset julkistetaan PrePetsin ja PETS:in yhteydessä Piirin 1420 keskeisimmät tavoitteet rotaryvuodelle Jäsenyyden kehittäminen Projektit Julkisuuskuva ym (Tarkennukset PrePetsin ja PETS:in yhteydessä) Klubin varsinainen toimintasuunnitelma Jäsenyys Tavoitteenamme on kahden jäsenen nettolisäys kuluvalla kaudella. Etsimme aktiivisesti uusia jäsenehdokkaita, jotka kutsumme vierailemaan viikkokokoukseen. Jäsenehdokkaita ideoimme niin hallituksen kuin komiteoiden kokouksissa sekä takkailloissa, pyrimme myös aktivoimaan jäsenistöä tekemään ehdotuksia mahdollisista jäsenistä. Uusien jäsenten saamiseksi hyvä julkisuuskuva on tärkeä. Pyrimme kiinnostavaan ohjelmaan. Pyrimme aktivoimaan kummit uusien jäsenten perehdyttämiseen pysyvyyden varmistamiseksi. Pyrimme siihen, että läsnäoloprosentti kaudella on vähintään 50. Palveluprojektit Nuorisovaihto Jatkamme hyvää nuorisovaihtotyötä. Kuluvalla kaudella lähetämme ja vastaanotamme yhden vuosivaihto-oppilaan yhdessä YYYYYYY klubin kanssa. Kesävaihtotoimintaa ylläpidämme vaihtohalukkuuden mukaan. Paikalliset projektit Osallistumme huumeiden vastaiseen projektiin ZZZZZZZ alueella. Suomen Rotaryn Lääkäripankki Osallistumme Suomen Rotaryn Lääkäripankin rahoittamiseen piirimaksun yhteydessä kerättävällä maksulla. Uusi lastensairaala 2017 Tutustumme projektin vaikutuksiin ja päätämme osallistumisesta vuoden aikana Rotarysäätiö Vision Plan Tutustumme Vision Plan -järjestelmään pitämällä asiaa koskevan esitelmän viikkokokouksessa. Osallistumme piirin säätiökomiteatyöryhmän toimintaan. Polio Plus Jatkamme mukana Polio Plus -projektissa ja järjestämme mahdollisuuksien mukaan tempauksen keväällä. Johtajuuden kehittäminen Koulutamme uudet virkailijat piirin koulutuksissa (PETS). Ohjaamme uudet jäsenet piirin koulutuksiin ja tutustumaan rotary -materiaaliin verkossa. Julkisuuskuva Tehostamme tiedotusta paikallislehtiin. Tavoitteena on ylittää uutiskynnys paikallislehdessä viisi kertaa kauden aikana. Aktivoimme jäseniä kertomaan klubin toiminnasta tuttavilleen. Toveruus Viikkokokoukset Pyrimme varmistumaan siitä, että viikkokokouksissa jää aikaa myös yleiselle keskustelulle. 6

7 Takkaillat Palautamme vanhan takkailtaperinteen. Avec tilaisuudet Jatkamme avec -tilaisuuksien järjestämistä kokouksien ja retkien muodossa. Muu klubitoiminta Klubin rekisteröinti Viemme klubin rekisteröinnin päätökseen. Klubien välinen yhteistyö Klubien yhteinen kalenteri Jatkamme AG-alueen klubien yhteisen kalenterin ylläpitoa osaltamme ja muiden klubien tukemista kalenterin käytössä. Yhteiset kokoukset Jatkamme IC -kokouksia ja tapahtumia YYYYY -klubin sekä mahdollisuuksien mukaan muidenkin lähialueen klubien kanssa. Nuorisovaihto Lähetämme vaihto-oppilaan yhdessä YYYY -klubin kanssa Rahoitus ja varainhankinta Tarkistamme jäsen- ja muiden maksujen tason ja riittävyyden Suunnittelemme muun varainhankinnan niin, että sen avulla voidaan hoitaa klubin muut velvoitteet ja projektit Rahoituksen jatkuvuuden varmistaminen LIITE 3 Kuvernöörivierailut 201X 1. HALLITUS klo xx.xx Avaus: Presidentti 1. Esittäytyminen 2. Klubiasiat 3. DG:n, AG:n ja hallituksen terveiset suunnitteluopas Alkaneen vuoden prioriteetit j a tavoitteet Klubin hankkeet ja toiveet piiriltä Yhteenveto 4. Hallituksen kokouksen päätös 2. KLUBIKOKOUS klo xx.xx 1. Esittäytyminen 2. DG:n terveiset klubille 3. Kysymyksiä ja keskustelua 4. Klubikokouksen päätös 7

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet 2 2. Piirin strategiset tavoitteet 4 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio 5

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

PORIN ROTARYKLUBIN KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2012-2013

PORIN ROTARYKLUBIN KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2012-2013 Paavo Kajander 30.3.2012 Presidentti 2012-2013 Porin Rotaryklubi PORIN ROTARYKLUBIN KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2012-2013 RI:n presidentti Sakuji Tanakan teema on Rauhaan palvelemalla KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Muistilista 1: Yhteenveto

Muistilista 1: Yhteenveto Muistilista 1: Yhteenveto Muistiinpanoja Rooli ja tehtävät Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... 12 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA Muistilista 2: Klubijohtosuunnitelma Case-harjoitus Tee neuvonantosuunnitelma

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt (Hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksessa 23.9.2010) Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ...2 1.1 KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA...2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU...2 1.3 JÄSENYYS

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016 107I-piiri Koulutustoimikunta KÄSIKIRJAN SISÄLTÖ 1. LIONSKLUBIN VUOSISUUNNITETELMAN KESKEISET OSAT 2. VUOSISUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ENNAKKOSUUNNITTELU 3. PRESIDENTIN VASTUUT

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 08.11.2009/TH Piirin 1390 toimintasuunnitelma 2010-2011 1 Rotaryvuoden 2010 2011 teema ja painopisteet Rotary Internationalin presidentin Ray Klinginsmithin

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opas

Klubin hallintokomitean opas Klubin hallintokomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226A-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano Klubin käsikirja LC Helsinki/Malminkartano 4/4.12.2014 2 / 21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 1 Arvot... 5 2 Tunnuslause ja teemat... 5 3 Suomen Lions-järjestön toiminta-ajatus...

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Soroptimist International of Europe (SIE), Euroopan Federaatio, on yksi neljästä Soroptimist Internationalin (SI) federaatiosta. SI on maailmanlaajuinen

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPASSARJA 220-FI (1114) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015. Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa. Antti Harkila DG 2014 2015. Rotary international

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015. Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa. Antti Harkila DG 2014 2015. Rotary international PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015 Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Antti Harkila DG 2014 2015 Rotary international Tämä piirijohtosuunnitelma vastaa Rotary Internationalin piireiltä edellyttämää District

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot