3/2011. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3/2011. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12"

Transkriptio

1 3/2011 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Irtonumero 12

2 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 75. vuosikerta Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Rautatieläisenkatu 6, Helsinki Päätoimittaja Leena Mannila, puh Vastaava päätoimittaja Irma Iho, puh Toimitussihteeri Jarkko Narvanne, puh Paino Forssa Print 2011 ISSN , ISO 9002 Tilaukset ja osoitteenmuutokset MAOL:n toimisto puh. (09) Tilaushinta Vuosikerta 60, irtonumero 12, ilmestyy 6 numeroa vuodessa Toimituskunta Leena Mannila (pj.), Tomi Alakoski, Marja Happonen, Irma Iho, Pasi Ketolainen, Jari Koivisto, Hannu Korhonen, Marita Kukkola, Jarkko Lampiselkä, Juha Oikkonen, Maija Rukajärvi- Saarela, Marika Suutarinen, Timo Tapiainen, Kaisa Vähähyyppä, Jarkko Narvanne (siht.) Neuvottelukunta prof. Maija Ahtee prof. Maija Aksela joht. Riitta Juvonen prof. Kaarle Kurki-Suonio prof. Aatos Lahtinen prof. Ilpo Laine prof. Jari Lavonen prof. Tapio Markkanen rehtori Jukka O. Mattila dos. Jorma Merikoski op.neuvos Marja Montonen prof. Erkki Pehkonen joht. Kari Purhonen prof. Pekka Pyykkö prof. Esko Valtaoja * Rautatieläisenkatu 6, Helsinki p. (09) fax (09) MAOL ry HALLITUS Puheenjohtaja Irma Iho * I varapuheenjohtaja, talous Jouni Björkman * II varapuheenjohtaja, koulutus Anne Rantanen * III varapuheenjohtaja, tiedotus, Dimensio Leena Mannila * Koulutustoiminta Tero Anttila * Oppilastoiminta Irene Hietala * Ruotsinkieliset palvelut Joakim Häggström * Kerhotoiminta Pasi Konttinen * OPS-työ, sähköinen tiedottaminen Marita Kukkola * Matematiikka/tietotekniikka Mika Setälä * Edunvalvonta Timo Tapiainen * Fysiikka, kemia Eeva Toppari * TOIMISTO Toiminnanjohtaja Juha Sola * (09) Koulutus- ja tiedotusassistentti Päivi Hyttinen * (09) Toimistoassistentti Katja Sopanen * (09) DIMENSION TOIMITUS Toimitussihteeri Jarkko Narvanne, MFKA-Kustannus Oy HALLITUS Puheenjohtaja Päivi Ojala, Sähköinen maailma Juha Leino, Markkinointi Matti Rossi, Koepalvelu Eeva Toppari, Tuotetietous, pedagogiikka Sami Sirviö, Kirjat Sari Yrjänäinen, TOIMISTO Toimitusjohtaja Juha Sola * (09) Tuotepäällikkö Lauri Stark * (09) Myyntisihteeri Kirsi Vertanen * (09) Rautatieläisenkatu 6, Helsinki p. (09) fax (09) Tilaukset:

3 Dimensio 3/2011 sisältö 5 Pääkirjoitus Leena Mannila 6 Yhteisöllistä mediaa Pasi Konttinen 8 Lastenkulttuuria Tasomaasta Hannu Korhonen 11 Liikkeelle! hankkeessa on toteutettu koulujen valtakunnallinen typpidioksidin mittaus Päivi Ojala 16 Kemian vuosi 2011: Valokeilassa Petri Pihko 18 Peruskoulun matematiikkakilpailu Hannu Korhonen, Kirsi Malinen, Kimmo Sivula ja Anastasia Vlasova 22 Onks meistä tähän? Aineenopettajakoulutus ja opettajaopiskelijan toiminnallisen osaamisen palapeli Sari Yrjänäinen 28 Tiedettä parhaassa seurassa Hannu Korhonen 32 LUT kouluttaa käytännön matematiikkoja Laura Tikkanen ja Matti Heiliö 35 Amerikassa kaikki on suurempaa Leena Hyttinen 40 Matematiikkaluokka Origo avattiin Hannu Korhonen 42 Kognitiivisen kuormituksen teorian merkityksestä fysiikan oppimiselle ja opettamiselle Olavi Hakkarainen ja Maija Ahtee 48 Maukasta tieteen keinoin Erna Arrenius, Eila Hämäläinen ja Hannu Korhonen 53 Maaperän rikkaudet mitä me niistä opetamme? Laura Rahikka ja Maija Rukajärvi-Saarela 57 Kirjallisuutta: Soittaa saksofonia kuin matemaatikko 58 Fukushimassa taistellaan ydinjätteitä vastaan Raimo Hentelä 60 Uutiset 62 Survo-ristikot 3 63 Vuoden opettaja Jarmo Sirviö 66 Kevätliittokokous Leena Mannila 67 Pulmasivu Kansi:. Kemian vuonna voi vaikka harrastaa luonnon vesien tutkimusta esimerkiksi Helsingin Pitäjämäen vesiputouksella. Kuva: Henri Sihvonen 3

4 Pääkirjoitus Onko matematiikan ymmärtäminen kadonnut? Suomi tunnetaan teknologian huippumaana. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen kansainvälisissä vertailuissa on ollut maailman parhaimpia. Silti yliopistot ja korkeakoulut ovat ilmaisseet huolensa siitä, että lukio ei anna riittäviä valmiuksia jatko-opintoihin ja että matematiikan perustaitojen hallitsevien ylioppilaiden määrä on liian vähäinen. Ovatko opiskelijoiden matemaattiset taidot heikentyneet vai onko osaajien tarve kasvanut? Vastauksesta riippumatta tosiasia on se, että moni nuori ei ymmärrä opiskelemaansa matematiikkaa. Tähän yhtenä syynä on oppitunneilla oleva kiire edetä aiheesta toiseen. Matematiikan opiskelussa on annettava aikaa myös pohtimiselle ja oivaltamiselle. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada kykyjensä mukaista opetusta. Yhä useampi lapsi ja nuori tarvitsee yksilöllisempää opetusta. Heterogeenisessä perusopetusryhmässä opetettaessa oppilasta kohti käytettävissä oleva aika jää helposti liian lyhyeksi eikä erilaisten oppijoiden eriyttäminen opetusryhmän sisällä onnistu. Matematiikan eriyttäminen tulisikin tehdä joustavana ryhmittelynä, jossa ryhmät muodostetaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisin perustein oppilaiden oppimisedellytysten ja tavoitteiden mukaisesti. Joustavassa ryhmittelyssä erilaisia oppijoita tuetaan heidän tarvitsemallaan tavalla ja ryhmäkoot voidaan suunnitella tarkoituksenmukaisiksi. Tällaisella ryhmittelyllä voidaan turvata oppilaiden jatko-opintokelpoisuus toisen asteen haasteisiin. Opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa tulisi huomioida koulutuksen uudet haasteet. On tärkeää, että nykyisille opettajille tarjotaan mahdollisuutta täydennyskoulutukseen säännöllisesti ja pitkäjänteisesti. Myös luokanopettajankoulutuksessa tulisi kiinnittää suurempi huomio matematiikan opetukseen ja oppimiseen. Hyvä matemaattinen pohja rakennetaan jo alakoulussa, jossa matematiikan opetuksella on tärkeä rooli matemaattisen ajattelun herättämiselle. Myös matemaattiset oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Opettajankoulutuksessa matematiikan kontaktiopetuksen tuntimäärää tulisi kasvattaa. Lisäksi matematiikan ylioppilastodistuksen arvosanan pitäisi olla merkittävä kriteeri luokanopettajakoulutukseen valittaessa. Kun oppilaalle rakennetaan vankka matemaattinen pohja alakoulussa, on siitä helpompi jatkaa matematiikan oppitiellä. Yläkoulussa matematiikan opiskelua voidaan suunnata kohti oppilaan tulevia jatko-opintoja. Oppilaan siirtymistä lukio-opintoihin pitkälle matematiikalle voidaan huomattavasti helpottaa, kun luodaan pohja laskurutiinille yläluokilla. Perusopetuksen yläluokilla voidaan joustavalla ryhmittelyllä ja syventävillä kursseilla harjoitella esimerkiksi abstraktimpia algebrallisia taitoja ja geometrista konstruointia. Toisaalta niille oppilaille, jotka suuntautuvat ammattiopintoihin, voidaan opettaa soveltavampaa käytännön matematiikkaa, jota he jatkoopinnoissaan tarvitsevat. Näin oppilaat löytävät opiskelulleen mielekkyyden, mikä edesauttaa oppimista. Lukiossa matematiikan opetussuunnitelmissa on parantamisen varaa. Pitkän matematiikan sisältöjä tulisi tarkastella niin, että voitaisiin rakentaa eheä kokonaisuus, jossa opiskelijalla on myös aikaa oivaltamiselle ja matemaattiselle ajattelulle ja ymmärtämiselle. Lyhyen matematiikan roolia ja mainetta olisi kohotettava pois palikka matematiikan roolista. Nuorten asenne matematiikkaan on saatava muuttumaan positiivisemmaksi. Tämä onnistuu, kun rakentaa eheä oppimispolku esiopetuksesta lukioon, jossa uusi opetettava asia rakentuu aikaisemmin opitun asian pohjalle ja oppilasta tuetaan oppimisedellytystensä mukaisesti. Matematiikan opetuksen ongelmakohtiin on puututtava. Tähän kaikkeen tarvitaan tahtoa parantaa tilanne ja yhteistyötä eri asiantuntijoiden kesken. Yhteistyössä on voimaa! Leena Mannila päätoimittaja

5 Yksiulotteisen Viivamaan nuken elämä on yhtä rullan pyöritystä edestakaisin. Lastenkulttuuria Tasomaasta Hannu Korhonen, lehtori emeritus, Orimattila Valokuvat: Ville Roisko Tasomaa on matematiikan kaapuun puettua yhteiskuntakritiikkiä. Aikojen saatossa kirjan yhteiskunnallinen osuus on menettänyt merkitystään, kun julkinen yhteiskuntakritiikki on tullut luvalliseksi länsimaissa. Matematiikka antaa sen sijaan edelleen virikkeitä ja lähtökohtia ajattelulle. Toista sataa vuotta vanha kirja on nyt innostanut suomalaisia nukketeatterintekijöitä. Edwin Abbott Abbott ( ) opiskeli klassisia kieliä, matematiikkaa ja teologiaa Cambridgessä. Vuonna 1861 hän sai kuuluisan Smithin palkinnon menestymisestään matematiikan opinnoissa. Muutamaa vuotta myöhemmin hänet valittiin lontoolaisen poikakoulun rehtoriksi. Abbott julkaisi monia teologisia ja kielitieteellisiä teoksia. Tunnetuin hän on nykyään kuitenkin pienestä matemaattisesta kirjastaan Flatland [1]. Kirja kertoo kaksiulotteisessa maailmassa elävistä monikulmion muotoisista olioista. Olion yhteiskunnallinen asema näkyy hänen muodostaan: mitä enemmän kärkiä, sen korkeampi asema. Alimpana ovat naiset. He ovat janoja, joilla on siis vain kaksi kärkeä. Ammattitaidottomat työläiset ja sotilaat ovat tasakylkisiä kolmioita, joiden kantasivu on hyvin lyhyt, jopa vain sadasosa kyljestä. Käsityöläisillä kantasivu on jo pitempi. Abbottin kirjan kansi (6. painos).

6 Piia Kalenius (vas.) ja Niina Lindroos pyörivät pisteen ympäri. Pelikentän rajat kuvaavat Tasomaan sääntöjä. Kolmas ulottuvuus antaa mahdollisuuden teippirajojen irrottamiseen ja rikkomiseen. Tasasivuisten kolmioiden, esimerkiksi kauppiaiden, katsotaan kuuluvan keskiluokkaan. Vapaan ammatin harjoittajat ja maalaisaatelisto ovat neliöitä ja viisikulmioita. Jalosukuisuuden merkkinä on vähintään kuusi kärkeä. Ylimpänä luokkana ovat papit, joilla on jo niin monta kärkeä, että heitä ei enää voi helposti erottaa ympyrästä. Ylemmissä yhteiskuntaluokissa on myös taattu säätykierto niin, että neliön pojasta tulee viisikulmio jne. Säätykierto ei kuitenkaan koske tyttöjä. Geometrisen terävyytensä takia naisten katsotaan olevan niin vaarallisia, että he eivät saa kulkea julkisilla paikoilla ilmaisematta läsnäoloaan jatkuvalla huutelulla. Taloissa pitää samasta syystä olla erilliset ovet miehille ja naisille. Siis tiukkaa sääty- ja sukupuolierottelua, joka oli totta oikeassakin englantilaisessa yhteiskunnassa vielä 1800-luvun puolivälissä. Tasomaan jälkeläisiä Kirjan geometrinen anti syntyy siitä, että päähenkilö A. Square tapaa Avaruusmaasta eli kolmiulotteisesta maailmasta tulleen A. Spheren, joka yrittää selittää hänelle kolmannen ulottuvuuden ideaa. Lähes sata vuotta myöhemmin amerikkalainen matemaatikko ja tieteiskirjailija Rucker käytti Abbotin ideaa havainnollistaakseen neljättä ulottuvuutta [2] ja kirjoitti myöhemmin aiheesta myös romaanin Spaceland [3] Abbottin tyyliin. Flatland on innostanut myös moniaita elokuvantekijöitä, esimerkkinä Flatland the Movie [4]. Abbotin geometriset hahmot Ruckerin ymmärryksellä vahvistettuina seikkailivat suomeksi vuonna 1980 matemaattisen oppilaslehden Funktion kirjoitussarjassa Ajan ja avaruuden geometriaa [5]. Paikan nimi oli silloin Pintala

7 Liikkeelle! on yksi monista eri puolella maata toteutettavista kehittämishankkeista, joilla pyritään uudistamaan koulun toimintakulttuuria. Hankkeessa tuotetaan verkkopalvelu, joka tarjoaa käytännön työkaluja tulevaisuuden oppimiseen yläkoulussa ja lukiossa. Hankkeesta vastaavat Kalajoen lukio ja tiedekeskus Heureka. Ilmanlaatututkimus on hyvä esimerkki koulujen ja asiantuntijoiden välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä. Yhteistyötä tehtiin pilottikoulujen sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Liikkeelle! hankkeessa on toteutettu koulujen valtakunnallinen typpidioksidin mittaus Päivi Ojala, Kalajoen lukio O p etu ss u u n n ite l- massa esitettyjen kestävän kehityksen periaatteiden mukaista on, että opiskelija osaa mitata, arvioida ja analysoida sekä luonnonympäristössä, kulttuuriympäristössä että sosiaalisessa ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Opetussuunnitelmassa korostetaan myös kokeellisuutta. Ympäristöön liittyvistä kokeellisen toiminnan kohteista luonnonveden tutkimiseen löytyy paljon erilaisia kouluille sopivia ohjeita ja jokaiselta koululta löytyvät siihen tarvittavat välineet. Maaperän ja ilmanlaadun kokeelliseen tutkimiseen sopivia välineitä ei tavallisilta kouluilta löydy, minkä vuoksi esimerkiksi ilman kokeellinen tutkiminen jää hyvin vähäiseksi. Vuosi 2010 oli ilmastonlaadun vuosi. Miten kouluissa voitaisiin tutkia ilman laatua? Voisiko HSY:n käyttämää ja kehittämää analyysimenetelmää soveltaa kouluihin? Diffuusio- eli passivikeräinten avulla voidaan määrittää kaasumaisten ilmansaasteiden kuten typpidioksidin (NO 2 ) tai rikkidioksidin (SO 2 ) pitoisuuksia vähällä vaivalla ja edullisesti. Passiivikeräimen toiminta perustuu ilmansaasteiden diffuusioon keräimen adsorboivalle pinnalle. Kaasun siirtymisnopeus ilmasta keräysalustalle riippuu kaasun pitoisuudesta ilmassa, diffuusiokertoimesta sekä keräimen geometriasta. Keräysalustaan sitoutuneen epäpuhtauden määrä analysoidaan laboratoriossa. Suodatinpaperin sisältämä typpidioksidi uutetaan tislattuun veteen ja määritetään spektrofotometrisesti. Mittaustuloksesta saadaan laskettua keräysajan keskimääräinen typpidioksidipitoisuus C 0 seuraavasta kaavasta. C 0 X Keräinvakio, missä t D C 0 = ulkoilman NO 2 -pitoisuus (µg/m 3 ) X = NO 2 -määrä suodattimessa (µg) t = keräysaika (s) D = diffuusiokerroin (D = 1, m²/s², kun lämpötila on 21 C.). Mikäli ilman lämpötila on eri kuin 21 C, otetaan se huomioon diffuusiokertoimessa seuraavalla tavalla. 1,5 T 5 D 1,54 10, missä 294,15 T = keskimääräinen keräysajan lämpötila muutettuna Kelvineiksi (K) (273,15 + keskimääräinen lämpötila asteina). Keräimillä saatavat tulokset ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne ole täysin vertailukelpoisia jatkuvatoimisiin mittauksiin nähden. (Myllynen 2009) Menetelmä on 11

8 Kansainvälinen kemian vuosi 2011 Vuosi 2011 on kansainvälinen kemian vuosi. Tässä kirjoitussarjassa tutustutaan suomalaisiin kemian alan osaajiin. He kertovat suhteestaan kemiaan, omasta uravalinnastaan, työstään ja vapaa-ajastaan sekä elämästään muutenkin. Sarja on edennyt kolmanteen henkilöön; hän on Jyväskylän yliopiston kemian laitokselta orgaanisen kemian professori Petri Pihko. Kemian vuosi 2011: Valokeilassa Petri Pihko Koulun kemian kerhosta se lähti liikkeelle Petri Pihko, professori, Jyväskylän yliopiston kemian laitos Jyväskylän yliopistossa työskentelevä professori Petri Pihko kiinnostui kemiasta jo yläasteikäisenä ja Laanilan koulussa hän pääsikin tekemään kemian kokeita koulun kemian kerhossa. Lukioaikana hän oli edustamassa Suomea kolme kertaa Kemian olympialaisissa. Nykyisessä työssään hän tutkimusryhmänsä kanssa koettaa keksiä uusia reaktioita ja synteesimenetelmiä sekä soveltaa näitä erilaisten mielenkiintoisten luonnonaineiden synteeseihin. Kaikkein innostavimpana hän kokee sen, että voi opastaa nuoria ihmisiä itsenäisiin oivalluksiin. Myös odottamattomat yllätykset kuuluvat tutkimuksen arkeen. Petristä... Jo ensi tapaamisella käy vastapuolelle selväksi se, että Petri on tiedemies. Petrin tapa ja ajatuskulku oman tieteen alueelta eivät selvästikään tähtää vain oman edun tavoitteluun vaan tieteen viemiseen eteenpäin ja myös tiedon jakamiseen sitä haluaville. Hän on yksi suomalaisista tiedemiehistä, joka omalla alueellaan kehittyy kansainväliset mitat täyttäväksi asiantuntijaksi, kun vain saa siihen sopivat resurssit kotimaassamme. Yhteistyökumppani, Reijo Partanen, R&D Director, KemFine Ltd. Kokkola Olen syntynyt Oulussa v ja valmistunut ylioppilaaksi Laanilan lukiosta Kiinnostuin 13-vuotiaana kemiasta, lähinnä vastapainoksi silloiselle pääharrastukselleni, tähtitieteelle. Kemiassa kiehtoi se, että kokeita ja havaintoja saattoi tehdä helposti itse! Yläasteen aikana pyysimme ystäväni Mika Lindvallin kanssa matematiikanopettajaamme Mirja Karjalaista aloittamaan kanssamme Kemian kerhon Laanilan yläasteella. Kerhon vetäjinä toimivat myöhemmin muutkin kemian opettajat, mm. Maija Aksela, Tarja Rauma, Kirsi Kumpulainen ja Anne Lainas. Kerho muutti myöhemmin ensin Oulun lyseon lukioon ja lopulta Kastellin lukion tiloihin. Tässä vaiheessa olimme jo itse Mikan kanssa päävastuullisia. Kerho järjesti vuosina 1988, 1989 ja 1990 kolme näyttelyä, joissa yleisö sai myös itse kokeilla mm. kiteytymistä sekä tarkastella oskilloivia reaktiota. Näitä näyttelyitä voidaan pitää Heurekan kemian yön varhaisina versioina. Lukioaikana pääsin osallistumaan myös kemian olympialaisiin, v Espoossa, v Hallessa DDR:ssa, ja v Pariisissa. Näistä matkoista jäi paljon ystäviä ja lämpimiä muistoja. Erityisesti DDR jäi mieleen maana, joka oli jotain aivan muuta. Aloitin kemian opinnot Oulun yliopistossa v Koska orgaaninen kemia oli minulle harrastuksen myötä tuttua, suoritin ensimmäisenä vuonna aika paljon orgaanisen kemian kursseja professori Hans Kriegerin opissa. Varusmiespalveluksen jälkeen orgaanisen kemian professorit olivat vaihtuneet Ari Koskiseksi ja Osmo Hormiksi, ja tein opintoni loppuun Ari Koskisen ryhmässä. 16

9 Kansainvälinen kemian vuosi 2011 Synteesituotteita. Jatkoin samaa tietä väitöskirjaan asti ja väittelin orgaanisen synteesin alalta v Väitöksen jälkeen lähdin elokuussa vuonna 1999 kaukaiseen Kaliforniaan, K. C. Nicolaoun ryhmään La Jollaan. Siellä tein sinisimpukoista eristetyn merimyrkyn, atsaspirasidin, synteesin parissa töitä vuoden 2001 kesään asti. Kesällä 2001 palasin Suomeen ja aloitin TKK:lla yliassistenttina (virka muutettiin myöhemmin opettavaksi tutkijaksi). Tutkimukselle annettiin TKK:lla vapaat kädet, ja niinpä suuntauduin myös menetelmäkehitykseen, erityisesti orgaanisten katalyyttien käyttöön melko pian. Samalla tutkimusryhmä kasvoi. Vuonna 2007 minulle tarjottiin tilaisuutta siirtyä Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle ja siirryinkin sinne vuonna 2008 viisivuotiseen professorin tehtävään. Asun nykyään Jyväskylän Ristikivessä Päijänteen ja hiihtolatujen välissä. Perheeseeni kuuluu puoliso Ainoliisa sekä kolmija yksivuotiaat pojat. Pienten lasten kanssa yhteensovittaminen tarkoittaa helposti sitä, että oma vapaa-aika alkaa vasta sitten, kun lapset saadaan nukkumaan! Onneksi yliopistossa työaika on kohtuullisen vapaa. Kaikkein innostavinta on opastaa nuoria ihmisiä itsenäisiin oivalluksiin. Petri Pihko Orgaanisen kemian professori Jyväskylän yliopisto Työssämme koetamme keksiä uusia reaktioita ja synteesimenetelmiä. Sovellamme näitä erilaisten mielenkiintoisten luonnonaineiden synteesiin. Työ on erittäin monipuolista. Suurin osa ajasta kuluu erilaisiin vapaamuotoisiin keskusteluihin tutkijoiden kanssa sekä tutkimussuunnitelmien laatimiseen tai raportointiin. Pidän myös luentoja ja toisinaan opetan joitakin tekniikoita laboratoriossa. Kova hinku olisi myös tehdä itse kokeita, mutta siihen ei jää enää aikaa. Kaikkein innostavinta on opastaa nuoria ihmisiä itsenäisiin oivalluksiin. Myös odottamattomat yllätykset kuuluvat tutkimuksen arkeen. Synteesikemialla on myös pitkä ja mielenkiintoinen historia. Jo yli sadan vuoden ajan synteetikkojen käsistä ovat lähteneet niin uudet väriaineet kuin lääkkeetkin, ja moni mielenkiintoinen tarina näiden keksimisestä odottaa vielä kertojaansa. Olen ollut mukana laatimassa kemian oppikirjoja. Lisäksi minua kiinnostavat kemian opetuksessa vaikeiksi koetut käsitteet, kuten happamuus ja emäksisyys sekä reaktiivisuuden ennustaminen. Toivoisin, että näitä vaikeita kohtia avaamalla myös mielenkiinto kemiaan heräisi. Myös ilmiöpohjainen kemian opetus kiinnostaa. Kemistin ammatissa tarvitaan jatkuvasti kaikkia aisteja valppaana! Nuorille, jotka pohtivat kemian alaa omaksi urakseen sanoisin, että riittää, kun on utelias ja uskaltaa kyseenalaistaa totutut näkemykset. Kemiassa on paljon keksittävää! Hyvä ruoka, luonnossa liikkuminen ja mielenkiintoinen kirja riittävät minulle rentoutumiskeinoiksi ja paineiden purkuun. Iltalukemiseksi luen useimmiten lehtiä, mutta toisinaan myös kirjoja. Viimeksi luettavana on ollut Riikka Pulkkista. Elämänasenteenani on: Aina on tilaa tyhmälle kysymykselle. Tiede kulkee kulkuaan tietämisen ja edistyksen takia eikä kauppamerkkien ja ansion takia. August Wilhelm Hofmann, lainaus kirjasta: K. A. Schenzinger, Aniliini, WSOY

10 Kevätliittokokous Leena Mannila, päätoimittaja, Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton kevätliitokokous pidettiin lauantaina Akavatalossa. Tilaisuudessa oli läsnä 37 liittokokousedustajaa 24 eri kerhosta. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta. Liittokokouksessa käsiteltiin vuoden 2010 toimintakertomus ja tilit. Päivän aikana pohdittiin eri ryhmissä matematiikan opetuksen tämän hetken tilannetta perusopetuksessa ja lukiossa. Liittokokous päätti lähettää tiedotusvälineille julkilausuman aiheesta: Matemaattinen osaamattomuus murentaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Julkilausuma on nähtävillä liiton kotisivuilla. Liittokokouksen yhteydessä jaettiin Tilastokeskuksen järjestämän kansainvälisen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailun palkinnot. Palkintoja oli jakamassa kehittämispäällikkö Reija Helenius, tutkimuspäällikkö Faiz Alsuhail sekä tietopalvelusuunnittelija Minna Korhonen. Yläaste- ja lukioikäisille suunnatun kilpailun tavoitteena oli parantaa nuorten valmiuksia kuvata omaa ympäristöään tilastollisin keinoin sekä käyttää tilastoja arjessa. Tehtävänä oli laatia tilastollinen posteri eli tutkimusjuliste 2 3 hengen joukkueessa jostakin ympäristöön liittyvästä aiheesta. Yläkoulusarjan voittajat olivat Peltolan koulusta Vantaalta, ja lukiosarjan voitto meni Lyseonpuiston lukion oppilaille Rovaniemelle. Yläkoulusarjan voittajat Mikko Chan ja Miko Pusztai aiheenaan Henkilöautoilun hiilidioksidipäästöt Suomessa sekä opettaja Irene Hietala. Lukiosarjan voittajat Leevi Leppäjärvi, Janne Mustaniemi ja Iidaliina Uusitalo aiheenaan Kierrätys ja jätteiden käsittely sekä opettaja Raimo Huhtala. 66

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Johtamisen foorumi Lukion uudistamisen johtaminen

Johtamisen foorumi Lukion uudistamisen johtaminen Johtamisen foorumi 5.6.2013 Lukion uudistamisen johtaminen Veli-Matti Malinen opetusneuvos, yksikön päällikkö Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus Opetushallitus Lukiokoulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio

Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio LOPS 2016 matematiikka Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio Millainen on input? Oppilaiden lähtötaso edellisiin lukion opetussuunnitelmiin nähden pitää huomioida kun lukion uutta opetussuunnitelmaa tehdään.

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa 14.11.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu 2.2.2015 Kysymyksiä ja väittämiä Avaa älypuhelimen tai kannettavan selaimella m.socrative.com room number: 800953 Vastaa kysymykseen

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

1/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15

1/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15 1/2014 Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Irtonumero 15 Matemaattisluonnontieteellinen aikakauslehti 78. vuosikerta Julkaisija Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Projektioppiminen. Tampereen teknillinen yliopisto/lumate Sirkka-Liisa Eriksson ja Elina Viro

Projektioppiminen. Tampereen teknillinen yliopisto/lumate Sirkka-Liisa Eriksson ja Elina Viro LUMATE Projektioppiminen Tampereen teknillinen yliopisto/lumate Sirkka-Liisa Eriksson ja Elina Viro Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Luodaan projektipankki yläkoulun matematiikan opettajien käyttöön. Testataan

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään Taiteen paikka koulusta ulos vai sisään Seminaarin tietoisku 19.5.2005 Leena Hyvönen Kirsti Hämäläinen Sirkka Laitinen Kuinka musiikin ja kuvataiteen tuntimäärät ovat muuttuneet peruskoulussa? Sirkka Laitinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Fysiikan kurssit. MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka

Fysiikan kurssit. MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Fysiikan kurssit MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Valtakunnalliset kurssit 1. Fysiikka luonnontieteenä 2. Lämpö 3. Sähkö 4. Voima ja liike 5. Jaksollinen liike ja aallot 6. Sähkömagnetismi

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2012, OULU 11.-12.2. liikesarjat, naiset 1.dan liikesarjat, miehet 1.dan 1. Julia Pätsi, Taekwon-Do Akatemia 1. Samuli Rossi, Taekwon-Do Akatemia 2. Jutta Jakkila, Taekwon-Do

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa 14.11.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

1. Opettaja pitää matematiikka-aiheisia tuokioita säännöllisesti tietyssä lapsiryhmässä.

1. Opettaja pitää matematiikka-aiheisia tuokioita säännöllisesti tietyssä lapsiryhmässä. Siv Hartikainen, luokanopettaja, matematiikanopettaja Opintopiiri esikoulunopettajille Taustaa Espoon ruotsinkielisen lapsiasiain- ja koulutuskeskuksen Matikkamaa Mattelandet i Esbo avattiin elokuussa

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin.

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Tämä pätee arkisten haasteiden ohella suuriin kysymyksiin: kestävä kehitys, talous, lääketiede,

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA?

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? Suomalaisessa peruskoulussa taideaineiden opetuksen määrä on ollut niukkaa aina. Taideaineiden osuus

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Lukuvuosi 2016-2017 Matemaattisluonnontieteelliset aineet Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Arvoisa lukiokoulutusta antavan oppilaitoksen rehtori!

Arvoisa lukiokoulutusta antavan oppilaitoksen rehtori! Liite A: Kyselysaate Arvoisa lukiokoulutusta antavan oppilaitoksen rehtori! Olemme aloittamassa tutkimushanketta, jossa tutkitaan lukion 2. luokan opiskelijoiden käsityksiä ja odotuksia reaaliaineiden,

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatietomarkkinat: Paikkatietoikkuna opetuksessa 4.11.2014 Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Esityksen aiheita Paikkatieto-osaaminen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot