AEROGYR Ilmastoinnin ohjaussäädin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AEROGYR Ilmastoinnin ohjaussäädin"

Transkriptio

1 204 EROYR Ilmastoinnin ohjaussäädin RWI6502 ilmanvaihto/ilmastointilaitoksiin, joissa käytetään ohjelmaversio 33 yksi- tai kaksinopeuksisia puhaltimia Kompaktilaite, jossa on säätö-, ohjaus- ja valvontatoiminnot Käyttöjännite 24 VC, viestijännite 010 VDC Voidaan liittää Landis & Staefa valvontajärjestelmään tiedonsiirtokortin välityksellä Käyttö Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa joissa ilma lämmitetään lämminvesi- tai sähköpatterilla joissa on suorahöyrystys- tai vesijäähdytys joissa on kiertoilmapeltejä tai LTO Laitetta käytetään: Säätöön huone- tai poisto-tuloilman lämpötilan säätö (kaskadisäätö), jossa käytetään kiinteästi aseteltavaa minimi- ja maksimirajoitusta huone- tai poisto-tuloilman lämpötilan säätö (kaskadisäätö), jossa käytetään huonetai poistoilman lämpötilasta riippuvaa liukuvaa minimi- ja maksimirajoitusta (syrjäyttävä ilmanvaihto) tuloilman lämpötilan säätö huoneilman CO 2 /VOC-pitoisuuden säätö (tarpeenmukainen ilmanvaihto) Ohjaukseen yksi- tai kaksinopeuksiset puhaltimet ilmanjäähdyttimet jäähdytyskoneet lämmöntalteenotto (LTO) lämminvesipatterilla tapahtuva ilmanlämmitys (esilämmityksellä) sähköpatterilla tapahtuva ilmanlämmitys (puhallinten jälkikäynnillä) lämmitys- ja jäähdytyspiirien kiertovesipumput (kuormasta ja ulkolämpötilasta riippuva ohjaus) ilmapeltien toimimoottorit (kiertoilman käyttö käynnistyksen yhteydessä) lämmitys- ja jäähdytyspiirien toimimoottorit Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 1/20

2 Valvontaan ilmakanavien ilmavirtaus kiertovesipumppujen, puhaltimien ja jäähdytyskoneiden ylikuorma sähköisten ilmanlämmityspattereiden ylikuumeneminen palo-/savukaasuvalvonta jäätymissuoja lämmöntalteenoton hyötysuhde Lisävarusteet Nimi Tyyppi Huomautuksia FLN-tiedonsiirtokortti ZI651 1) katso esite 3206 LON/Cnet-tiedonsiirtokortti ZI652 1) katso esite 3207 LP-tiedonsiirtokortti ZI653 1) katso esite 3208 Ohjauskortit (de, fr, it) R6543 2) seuraa mukana, jos tilattu Ohjauskortit (en, sv, fi, no) R6544 2) seuraa mukana, jos tilattu Ohjauskortit (nl, es, da) R6545 2) seuraa mukana, jos tilattu Ohjauskortit (sk, hu) R6547 2) seuraa mukana, jos tilattu 1) optio 2) sisältö: ohjauskortti 2 ja käyttöohje Tilaukset Tilattaessa tulee ilmoittaa säätimen tyyppitunnus RWI6502 Jotta säätimen mukana tulisi oikea kielivaihtoehto käyttödokumenteista, tilauksen yhteydessä on lisäksi ilmoitettava halutun kieliryhmän tyyppitunnus, esim R6544 (englanti, ruotsi, suomi, norja) Tiedonsiirtokortit on tilattava erikseen Tiedonsiirtokorttia tilattaessa tulee ilmoittaa tyyppitunnus, esim ZI651 Ohjaussäädin ja mahdollinen tiedonsiirtokortti toimitetaan erikseen eri pakkauksissa Laiteyhdistelmät Nimi Tyyppitunnus Esite Lämpötila-anturit Q24, Q QM22, QE219, QE , 1792, 1791 QD22, QC22, Q , 1811, 1722 QF632, QF CO 2 /VOC-anturit QP Ilmanvaihtotarveprosessori QP setusarvolähettimet Q FZ2121, FZ , 3471 Viestilähettimet RVL PTM12Y Toimimoottorit D1611E, D1631E 4634 D1612E, D1632E 4664 Toiminta Säätö utomaattinen anturiliitännän tunnistus (SD-logiikka) sekä liitetyn anturityypin tunnistus (aktiivinen tai passiivinen) Säätimen automaattinen konfigurointi (CC-logiikka) liitettyjen antureiden perusteella (SD:n avulla) mukauttaa säätötoiminnot optimaalisiksi laitokseen nähden P-alue sekä palautusaika (TN) voidaan asettaa erikseen Siten voidaan valita joko P-säätö (palautusaika = 0) tai PI-säätö Säätimessä on aina tehdasasetuksena PI-säätö Lämmityksen ja jäähdytyksen asetusarvot voidaan asettaa erikseen Lämmitys- ja jäähdytystoiminnon päällekkäinmeno on estetty Sekoituspeltien ja LTO:n toimisuunta ja käyttötapa voidaan valita Eri lähtöjen ajankohtainen arvo on milloin tahansa luettavissa näytöltä CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 2/20 Landis & Staefa Division

3 Lämpötilan säätö Huone-tuloilmalämpötilan tai poistoilma-tuloilmalämpötilan kaskadisäätö Huone- tai poistoilman lämpötila-anturin (liitin 1) ja tuloilman lämpötila-anturin (liitin 2) liittäminen aktivoi automaattisesti kaskadisäädön Kaskadisäädössä huoneilman tai poistoilman lämpötila pidetään vakiona Huone- tai poistoilman lämpötila on säätösuure, jonka asetusarvon voi lukea ja asettaa säätimen käyttäjätasolla 2 Tuloilman lämpötilaa muutetaan sen mukaan, miten paljon huone-/ poistoilman lämpötilan oloarvo poikkeaa huone-/poistoilmalämpötilan asetusarvosta Kaskadivaikutus saadaan aikaan muuttamalla kaskadikerrointa (valittavissa välillä 020) Huone-tuloilman lämpötilan tai poisto-tuloilman lämpötilan kaskadisäätö käyttäen kiinteitä tuloilman rajoituksia säätötapa 1 Jos tuloilman lämpötila laskee säätimeen asetetun raja-arvon alapuolelle, säätimeen sisäänrakennettu minimirajoitustoiminto alkaa huolehtia säädöstä ja estää tuloilman lämpötilan laskun vieläkin alemmaksi seteltu raja-arvo pidetään vakiona Sama periaate pätee myös maksimirajaarvoon Huone-tuloilman lämpötilan tai poisto-tuloilman lämpötilan kaskadisäätö käyttäen liukuvaa tuloilman rajoitusta (syrjäyttävä ilmanvaihto) säätötapa 2 Huone- tai poistoilman lämpötilan hetkellisarvon perusteella lasketaan tuloilman liukuvat raja-arvot, niin että tuloilman lämpötila vaihtelee enintään kiinteästi aseteltujen minimi- ja maksimiraja-arvojen sisällä Tuloilman lämpötilan säätö säätötapa 3 Tuloilman lämpötilan säätö aktivoituu automaattisesti, kun säätimeen liitetään tuloilman lämpötila-anturi (liitin 2) Tuloilman lämpötila pidetään vakiona Säätötapa on valittavissa Säätösarjat ja toimisuunta Toimintakaavio RWI6502 on sarjasäädin, jossa on kolme portaatonta lähtöä (Y10 "lämmitys", Y20 "jäähdytys", Y30 "LTO") sekä yksi relelähtö (Q13/Q24 "jäähdytys") Tämä mahdollistaa kumpaankin suuntaan tapahtuvan säädön peltejä ja LTO:ta varten Toimisuunta ja säätösarjat ovat aseteltavissa (DIL-kytkimillä 47) Y [ % ] 100 Y10/Y30 Y30/Y10 Y20 S (Param 32) Y30 min (Param 6) SD (Param 33) 3204D03V T X P1 X P3 X P2 T n1 T n3 w h w c T n2 setusarvon kompensointi Kompensoinnin perustana toimivat säätimeen asetellut asetusarvot Näihin perusasetusarvoihin voidaan vaikuttaa seuraavasti: Säätimen asetusarvon kompensointi ulkolämpötilan perusteella (liitin 4) Tässä toiminnossa säätimeen on integroitu kesä-/talvikompensointi Kompensoinnin ominaiskäyrän tiedot ovat aseteltavissa Kompensointi aktiivisen tai passiivisen asetusarvoanturin välityksellä, joko absoluuttisen asetusarvon muodossa tai asetusarvon muutoksena viestitulon Z yli Kompensointi koko asetusarvoalueen yli L&S-valvontajärjestelmästä joko FLN-väylän, LON/Cnet-väylän tai LP-väylän tiedonsiirtokortin välityksellä, valvontajärjestelmästä riippuen Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 3/20

4 Optimaalinen ECOkytkentä Tämä toiminto tähtää käytetyn jäähdytysenergian optimaaliseen hyödyntämiseen Ulkoja huoneilman tai poistoilman lämpötilan välisen erotuksen perusteella laitoksessa käytetään joko alennettua raitisilman sisäänottoa tai lämmöntalteenottoa Tällöin säädin ohjaa säätöviestilähtöä Y30 ja asettaa sen LTO-käytössä tilaan 100 % (10 VDC) tai sekoituspeltejä käytettäessä tilaan Y30 min Tämä toiminto on valittavissa (DIL-kytkimellä 3) Sekoituspellit LTO-järjestelmä Y30 [V] Y30 [V] Y30 [V] Y30 [V] < > 1 Y30 min 0 Y30 min T 0 2 K 4 > 1 4 < T T 2 K D02V T Tukikäyttö Yötuuletus Käyttöaikojen ulkopuolella "lämmitystukikäyttö" tai "jäähdytystukikäyttö" kytkeytyy automaattisesti päälle, mikäli tapahtuu tukikäytön vapautus (aseteltavissa toimintokohtaisesti) ja muut tukikäytön edellytykset ovat olemassa Tukikäytön vähimmäiskeston tehdasasetus on 30 min (valittavissa välillä 0 min12 h) "Lämmitystukikäyttö"-toiminto aktivoituu, kun aseteltu lämmitystuen raja-arvo (valittavissa välillä 030 C) on saavutettu Lämmitys jatkuu niin kauan kunnes huone- tai poistoilman lämpötila on noussut 1 K lämmitystukirajan yläpuolelle Tällöin puhaltimet toimivat nopeudella 1 tai 2 (asetellusta nopeudesta riippuen) Lähdöt Y20 sekä Y30, joiden toimisuuntana on " / " ovat pois toiminnasta (0 %) "Jäähdytystukikäyttö"-toiminto aktivoituu, kun aseteltu jäähdytystuen raja-arvo (valittavissa välillä 2050 C) on saavutettu Jäähdytys jatkuu niin kauan kunnes huone- tai poistoilman lämpötila on laskenut 1 K jäähdytystukirajan alapuolelle Tällöin puhaltimet toimivat nopeudella 1 tai 2 (asetellusta nopeudesta riippuen) Lähdöt Y10 sekä Y30, joiden toimisuuntana on " \ " ovat pois toiminnasta (0 %) Tämä toiminto kytkeytyy kesällä automaattisesti päälle huonetilojen käyttöaikojen ulkopuolella, jos toiminnon vapautus on valittu, huone- ja ulkoilman lämpötilat ovat korkeampia kuin niiden asetellut raja-arvot ja huone- ja ulkoilman lämpötilojen välinen erotus on suurempi kuin aseteltu arvo Jos toiminto on aktivoitu, huoneeseen johdetaan viileää ulkoilmaa Tällöin puhaltimet toimivat nopeudella 1 tai 2 (asetellusta nopeudesta riippuen) Lähdöt Y10, Y20 sekä Y30, joiden toimisuuntana on " \ " ovat pois toiminnasta (0 %) Yötuuletuksen vähimmäiskestoajan tehdasasetus on 30 min; sitä voidaan kuitenkin haluttaessa muuttaa (valittavissa välillä 0 min12 h) Toimintakaavio T R/ [ C] 26 Yötuuletus aktiivinen Huonelämpötilan raja-arvo (parametri 12) Delta (param 14) T T R t Nmin (param 15) 3204D04V Ulkolämpötilan raja-arvo (parametri 13) 12 Käyttöajan loppu Käyttöajan alku t CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 4/20 Landis & Staefa Division

5 Jäätymissuoja (vesi- tai ilmapuolella) Toimintakaavio Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa, joissa ilma lämmitetään lämminvesipattereilla Kaikki arvot (laukeamislämpötilat, asetusarvot, P-alueet, palautusaika) ovat esiaseteltuja ja muutettavissa Lämpötilan mittaus vesikiertopiirissä tai ilmanlämmittimen ulospuhalluspuolella Suojaustoiminnot ovat: Lämmitysventtiilien jatkuva avaaminen, lämmityksen kiertovesipumpun päällekytkentä Puhaltimien poiskytkentä tai ilmapeltien sulkeminen Lämpötilan ylläpito, kun puhaltimet on kytketty pois päältä (vain vesipuolella, asetusarvo "yökäytön asetusarvo") Hälytys jäätymisvaaran yhteydessä Jäätymissuojatoiminnossa tarvitaan seuraavia antureita: QE219 tai QD22 vesipuolen jäätymissuojaukseen QF632, QF636 ilmapuolen jäätymissuojaukseen Laitos KÄY ilma- ja vesipuolella vesipuolella Laitos SEIS ilmapuolella Y [ % ] Y [ % ] Y [ % ] 100 Y10(P) Y10(PI) Y10(P) 3204D05fi 0 T 0 Q 0 w T w X Pd w wn w w (param 16) (param 18) (param 16) t t 2 K X Pmin Pmin Pn t 2 K ½ X Pmin Pd (param 48) (param 48) (param 19) (param 48) Q33/Q34 Q33/Q44 Q13/Q14 Q13/Q14 Q13/Q14 Selitykset T Ilmanlämmittimen kiertovesipiirin lämpötila tai ilmanlämpötila heti ilmanlämmittimen jälkeen Q Kuorma Y Säätösuure Y10 Lämmitysventtiilin ohjauskäsky Q13 / Q14 Lämmityksen kiertovesipumpun tai sähköisen ilmanlämmittimen relelähtö Q33 / Q34 Puhallinnopeuden I relelähtö Q33 / Q44 Puhallinnopeuden II relelähtö X pd Päiväkäytön P-alue (parametri 18) X pn Yökäytön P-alue (parametri 19) w w Jäätymishälytysarvo (parametri 16) w wn Yökäytön asetusarvo (parametri 17) t Pmin Lämmityksen kiertovesipumpun minimiajoaika (parametri 48) Tarpeenmukainen tuuletus Tämän toiminnon avulla voidaan optimoida sekä mukavuusolosuhteet että energiankulutus sellaisissa tiloissa, joiden käyttöajat sekä henkilömäärät vaihtelevat Sisäinen CO 2 /VOC-säädin alentaa tilan CO 2 - tai CO 2 /VOC-pitoisuutta Kyseessä on portaaton P-säädin P-alue, puhallinnopeuksien kytkentäarvot sekä mitoitusarvo tilan täyskäyttöä varten ovat aseteltavissa; kytkentäero on 160 ppm Säädin saa ajankohtaiset lämpötila- ja CO 2 -arvot viestituloihin Z, 1 ja 2 liitettyjen antureiden välityksellä Jos huonetilan CO 2 - tai CO 2 /VOC-pitoisuus kohoaa puhallinnopeuden I + ½ SD (=kytkentäero) kytkentäarvon yläpuolelle, lämpötilansäädin kytkeytyy päälle ja puhallin käy nopeudella I Lämpötilansäädin toimii aseteltujen mukavuustai säästötoiminnon asetusarvojen (Co/Ec) perusteella Jos CO 2 - tai CO 2 /VOC-pitoisuus nousee edelleen, puhallinnopeus II kytkeytyy päälle Tämän toiminnon ja aikaohjelman puhallinnopeuslähdön välillä suoritetaan maksimiarvon valinta, jossa molemmilla toiminnoilla on sama prioriteetti Myös peltien ohjaus aktivoituu sellaisissa järjestelmissä, joissa käytetään kiertoilmapeltejä Tässä tapauksessa Y30-minimirajoitus, kiertoilman käyttö käynnistyksen yhteydessä sekä jäätymissuojasäädin, jolla on korkeampi prioriteetti, vaikuttavat Y30-ohjausviestiin Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 5/20

6 Lämmöntalteenoton (LTO) jäätymissuoja Lämmöntalteenottojärjestelmän hyötysuhteen valvonta Kiertoilman käyttö käynnistyksen yhteydessä Ohjaus Laitoksen päälle-/poiskytkentä ohjaustulojen E7 ja E8 kautta Kytkinkello Esilämmitysaika Sisäinen rajoitussäädin lämmöntalteenottolaitteille, kuten pyöriville lämmönvaihtimille, levylämmönsiirtimille ja nestekiertoisille LTO:ille setusarvo, P-alue ja palautusaika ovat aseteltavissa Rajoitussäädin on aktiivisena vain silloin, kun laitos on päällekytkettynä (puhallinnopeus I tai II) Säädin saa ajankohtaiset lämpötila-arvot viestituloihin Z, 1 ja 2 liitettyjen antureiden välityksellä Ensisijaisuuden valintatoiminto vertaa sisäisten rajoitus- ja lämpötilasäätimien antamia säätösuureita keskenään ja valitsee niistä arvoltaan pienemmän (minimin valinta) Tämä säätösuure vähentää LTO:n tehoa Kun LTO-teho alenee, ilmanlämmitin (liitin 10) kompensoi tarvittavan lämmitystehon Tätä toimintoa varten tarvitaan ylimääräinen lämpötila-anturi Hyötysuhteen laskemiseen tarvitaan kolme lämpötila-arvoa (lämpötila LTO:n jälkeen, ulkoilman lämpötila ja poistoilman lämpötila) Laskettu arvo näkyy säätimessä; arvo aikaansaa hälytyksen, jos se on pienempi kuin aseteltu raja-arvo Jotta parametrit näkyisivät säätimen näytöllä, DIL-kytkin nro 2 on asetettava vasemmalle (ON-asentoon) Hyötysuhdearvo toimii erilaisten vikatilanteiden indikaattorina, esim kun lämmöntalteenottolaitteet ovat vikaantuneet, likaantuneet tai väärin kytketyt Tätä toimintoa (näyttö/hälytys) tuetaan FLN-integrointisovelluksissa (ZI651 / UNIYR, VISIONIK) ja LON/Cnet-sovelluksissa (ZI652 / DESIO 30) Kun tätä toimintoa käytetään, säätimen Z-tuloa ei voi käyttää muihin toimintoihin Kiertoilmaa käytetään käynnistyksen yhteydessä ainoastaan lämmitystoiminnossa Y30, jonka toimisuuntana on " / " (kiertoilmapelleillä varustetut laitokset) Kun laitos käynnistetään, tuloilman lämpötilan säätö tai jompikumpi kahdesta kaskadisäädöstä aktivoituu Toiminnon kestoajaksi voidaan asettaa 0 s60 min Tänä aikana jäähdytystoiminto (Y20) on estetty ja lämmityksen kiertovesipumppu (Y10) on päällä; laitos toimii käyttäen 100 % kiertoilmaa (esituuletus) Sellaisissa laitoksissa, joissa on ulkolämpötila-antureita, tämä toiminto on aktiivinen vain alle +15 C:n lämpötiloissa Tämä toiminto ei aktivoidu silloin, kun laitoksen käynnistyksen saa aikaan lämmitystukikäyttö, jäähdytystukikäyttö tai yötuuletus Laitoksen toimintaa voidaan ohjata seuraavilla: käsikytkin (käyttäjätaso 1: näppäimet 14), tiedonsiirto (väylä), "ulkoinen kytkin" (E7, E8), "laajennettu käyttö" (E7, E8), aikaohjelma, "tarpeenmukainen tuuletus", "lämmitystukikäyttö", "jäähdytystukikäyttö", yötuuletus, häiriötila, käyttöönotto ulkoisesta kytkimestä RWI6502:n käsikytkimen (käyttäjätaso 1, näppäimet 14) toiminnot voidaan täysin korvata ulkoisella, neliasentoisella käsikytkimellä "laajennettu käyttö" toiminnon välityksellä Kun E7:ään tulee pulssi (min 3 s), laitoksessa aletaan käyttää puhallinnopeutta I; kun E8:aan tulee pulssi (min 3 s), laitoksessa aletaan käyttää puhallinnopeutta II ikaohjelma RWI6502-säätimeen integroituun aikaohjelmaan voidaan ohjelmoida neljä kytkentäaikaa vuorokautta kohti Jokaiselle kytkentäajalle voidaan määritellä puhaltimen tila (seis, nopeus I tai nopeus II) sekä yksi asetusarvopari (säästö- tai mukavuustoiminto) Ohjelmointi tapahtuu käyttäjätasolla 3 Kesä-/talviajan vaihtokytkentä Tämä toiminto estää veden jäätymisen ilmanlämmityspattereissa alhaisten ulkolämpötilojen aikana (etupäässä laitoksissa, joissa käytetään auki-kiinni-peltejä) Esilämmityksen kestoajaksi voidaan asetella 0 s10 min Kun laitos kytketään päälle, ensiksi kytkeytyy päälle ainoastaan lämmityksen kiertovesipumppu (Q13/Q14); lämminvesipiirin venttiili (Y10) on tällöin täysin auki CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 6/20 Landis & Staefa Division

7 Puhallinnopeuden 2 esto alhaisissa ulkolämpötiloissa Laitoksen suojaamiseksi puhallinnopeus 2 on estetty hyvin alhaisissa ulkolämpötiloissa Se, missä lämpötiloissa tämä toiminto vaikuttaa, riippuu asetellusta lämpötilarajasta (aseteltavissa välillä C) Jotta vältyttäisiin huojunnalta vaihtelevissa ulkolämpötiloissa, RWI6502-säätimessä on sisäänrakennettuna 2 kelvinin hystereesi Kiinteä peltiasentojen esiasetus Tämän toiminnon avulla säästyy energiaa ulkoilman käsittelyssä (etupäässä sellaisissa tiloissa, joissa oleskellaan vähän) Peltiohjausta (Y30), jonka toimisuunta on " / " ei toteuteta säätösarjana Peltien asento asetetaan kiinteäksi laitoksen käytön aikana Ilmapeltien kiinteäksi säätösuureen arvoksi voidaan asettaa 0100 % (Y30 minimirajoitus) Pumppujen jaksottaiskäyttö Lämmityspumppu (DIL-kytkimen 8 täytyy olla asennossa "lämminvesi-ilmanlämmityspatteri") Seisokkiaikoina tapahtuvan vaurioitumisen välttämiseksi on olemassa kolme eri asettelumahdollisuutta: Pumppu jatkuvasti päällä Pumppu kytkeytyy päälle 30 s:n ajaksi 24 tunnin välein viimeisimmän käyttökerran jälkeen tai Pumppu käy jatkuvasti, kun ulkolämpötila on alle +5 C; tällöin noudatetaan pumpun minimiajoaikaa (valittavissa välillä 0 s30 min) Pumppu kytkeytyy ajoittain päälle, eli viimeisimmän käyttökerran jälkeen pumppu kytkeytyy asetelluin väliajoin (valittavissa välillä 5 min24 h) päälle 30 s:n ajaksi Jäähdytyspumppu Seisokkiaikoina tapahtuvan vaurioitumisen välttämiseksi pumpulle voidaan valita jaksottaiskäyttötoiminto Jos toiminto on vapautettu (valinnainen), tällöin pumppu käynnistyy 30 s:n ajaksi päivittäin klo 1500 Puhallinten pakko-ohjaus ja pysäytysaika Pakko-ohjaus Puhallin toimii aina ensiksi ensimmäisellä nopeudella Jos puhallinnopeudeksi on käynnistettäessä valittu suoraan toinen nopeus, se kytkeytyy päälle vasta ensimmäisen nopeuden jälkeen Vaihtokytkentä toiseen nopeuteen tapahtuu vasta asetellun ajan mentyä umpeen (valittavissa välillä 05 min) Pysäytysaika Kun puhallin kytketään toisesta nopeudesta ensimmäiseen nopeuteen, RWI6502 kytkee toisen nopeuden pois päältä ja ensimmäinen nopeus kytkeytyy päälle vasta sen jälkeen, kun aseltetu aika (valittavissa välillä 05 min) on kulunut umpeen Valvonta Laitokset, joissa ilma lämmitetään lämminvesipattereilla Laitoksen ja kiertovesipumpun tilan jatkuva takaisinkytkentä valvontaelementtien, kuten virtausvahdin ja ylikuormasuojan lähettämien viestien perusteella Jatkuva jäätymissuojavalvonta Pois- ja päällekytkennät asetetun hälytysprioriteetin ( tai b) perusteella Laitokset, joissa käytetään sähköisiä ilmanlämmityspattereita Laitoksen ja erityisesti sähköisen ilmanlämmittimen tilan jatkuva takaisinkytkentä valvontaelementtien, kuten virtausvahdin, ylikuorma- ja ylilämpösuojan lähettämien viestien perusteella Pois- ja päällekytkennät asetetun hälytysprioriteetin ( tai b) perusteella Laitokset, joissa on lämmöntalteenottojärjestelmiä Jatkuva LTO:n hyötysuhteen laskenta Laitokset, joissa on ilmanjäähdyttimiä/jäähdytyskoneita Laitoksen ja jäähdytyspumpun tai jäähdytyskoneen tilan jatkuva takaisinkytkentä valvontalementtien, kuten virtausvahdin ja ylikuormasuojan lähettämien viestien perusteella Pois- ja päällekytkennät asetetun hälytysprioriteetin ( tai b) perusteella Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 7/20

8 Häiriöilmoitukset ja niiden indikointi Selitykset RWI6502 pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään kahdeksan erilaista hälytysilmoitusta, jotka ovat peräisin laitoksen eri osista ja tiloista Kun säätimen etukansi on suljettuna, häiriöilmoitukset näkyvät näytön riveillä 9 ja 10 seuraavasti: E3 p I,II E2 E5 E4 E1 E6 9 0 b Z01 1 Jäätymissuoja (viestitulo 9) Näyttö: 0 = normaali, tai b = jäätymisvaarailmoitus 2 Virtausvahti (viestitulo E2) Näyttö: 0 = normaali, 1 = käynnistysvaihe, tai b = virtaushäiriö 3 Jäähdytyskoneen tai jäähdytyspumpun ylikuorma (viestitulo E4) Näyttö: 0 = Q13/Q24 jäähdytys poiskytketty, 1 = Q13/Q24 jäähdytys päällekytketty, tai b = jäähdytyshäiriö 4 Vapaasti käytettävissä, esim suodatinvahtia varten (viestitulo E6) Näyttö: 0 = normaali, 1 = käynnistysvaihe, tai b = häiriö E6:ssa 5 Lämmityspumpun tai sähköisen ilmanlämmittimen ylikuorma/ylikuumeneminen (viestitulo E3) Näyttö: 0 = Q13/Q14 lämmitys poiskytketty, 1 = Q13/Q14 lämmitys päällekytketty, tai b = pumpun tai sähköisen ilmanlämmittimen häiriö 6 Puhaltimen ylikuorma (viestitulo E5) Näyttö: 0 = Q33/Q34/Q44 puhallin poiskytkettyinä, 1 = Q33/Q34 puhallinnopeus I päällekytkettynä, 2 = Q33/Q44 puhallinnopeus II päällekytkettynä, tai b = puhaltimen häiriö 7 Palo-/savuvalvonta (viestitulo E1) Näyttö: 0 = normaali, tai b = palo-/savuilmoitus 8 Lämmöntalteenoton hyötysuhteen valvonta (viestitulo Z) Näyttö: merkkivalo ei pala = normaali, merkkivalo palaa = hyötysuhde asetetun hälytysraja-arvon alapuolella Kun tulee häiriöilmoitus, näyttökentässä näkyy prioriteetista riippuen vilkkuva - tai b- kirjain (hyötysuhteen valvonta indikoidaan merkkivalolla), minkä lisäksi laitteen edessä olevan kuittauspainikkeen punainen LED-valo vilkkuu Kosketinlähdön F91 prioriteettikoodauksesta riippuen ( ja b tai tai b) hälytysilmoitus voidaan myös samanaikaisesti välittää eteenpäin yhteishälytyksenä Hälytysilmoituksen prioriteetti ( tai b) voidaan valita erikseen kullekin viestitulolle Viestitulot E1E6 voidaan määritellä yksilöllisesti vastaavan viestilähteen kosketintyyppiä (avautuva tai sulkeutuva) vastaavaksi Viestituloille E2 ja E6 voidaan valita hälytyksenannon viiveaika väärien hälytysten välttämiseksi Häiriöilmoituksen kuittaus Jos säätimen näytölle ilmestyy häiriöilmoitus, se voidaan kuitata laitteen edessä olevalla kuittauspainikkeella Tällöin prioriteettinäytöt lakkaavat vilkkumasta ja alkavat palaa kiinteästi ja yhteishäiriöilmoitus poistuu yhteishäiriöilmoituslähdöstä F91 Häiriöilmoitus, jonka prioriteetti on b, sammuu näytöltä, kun viestiä ei enää ole kyseisessä viestitulossa Jos viestituloissa ei ole jäljellä muita häiriöilmoituksia, kuittauspainikkeen näyttö muuttuu punaisesta vihreäksi Prioriteettiluokkaan kuuluvan häiriöilmoituksen näytöt (näyttökenttä ja kuittauspainike) voidaan, mikäli muita tämän prioriteettiluokan häiriöilmoituksia ei ole aktiivisena, poistaa painamalla uudelleen kuittauspainiketta Häiriöilmoituksen vaikutukset RWI6502:n lähtöihin selviävät tämän esitteen lopussa olevista toimintakaavioista CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 8/20 Landis & Staefa Division

9 Rakenne Säädin koostuu säädinosasta sekä pohjaosasta Säädinosa sisältää kaikki ohjaus- ja elektroniikkaosat Se kiinnitetään pohjaosaan kahdella ruuvilla, jotka on suunniteltu siten, että ne painavat säätimen irti pohjasta, kun ne vedetään irti Kaikki asetusarvot tallentuvat EEPROM-muistiin (sähköisesti tyhjennettävissä ja ohjelmoitavissa oleva muisti), ja siksi ne säilyvät lähes rajattoman ajan myös jännitteen ollessa poiskytkettynä Viikkokellon varakäynti (tyypillisesti 48 h) sijaitsee säädinosassa, minkä ansiosta säädin voidaan irrottaa pohjasta ilman, että tällä olisi vaikutusta reaaliaikaan Muovinen pohjaosa sopii seinä- ja paneeliasennusta varten Paneeliasennuksessa laite kiinnitetään asennusaukkoon mukana seuraavan tukikehikon avulla Säädin- ja pohjaosan välinen sähköliitäntä tapahtuu säätimessä olevilla kosketusnastoilla, jotka työnnetään kiinni pohjaosan liitinlohkoihin Käyttö Informaatiotaso (käyttäjätaso 1) RWI6502-säätimen käyttö tapahtuu neljällä tasolla: informaatiotasolla, asettelutasolla, aikaohjelmatasolla ja käyttöönottotasolla Kun säätimen etukansi on suljettuna, näyttökentästä voidaan katsoa: valittu käyttötapa (musta merkkivalo), säätösuureet, lämpötilat, viikonpäivä, kellonaika ja tilatiedot Seuraavien asetusten teko on mahdollista (mikäli niitä ei ole estetty): käyttötavan valinta (automaatti, puhallinnopeus II, puhallinnopeus I, yökäyttö), ajankohtainen kellonaika, ajankohtainen viikonpäivä sekä kesä- tai talviaika Etukansi suljettuna Y II I I,II Y 10 Y 20 T T 2 I,II T h Landis & Staefa RWI E3 P E2 E5 E4 E1 E b Z Selitykset 1 utomaattikäytön näppäin ( ) 2 Puhallinnopeuden 2 ( II ) näppäin 3 Puhallinnopeuden 1 ( I ) näppäin 4 Yökäytön (+ jäätymissuojaus) näppäin 5 Musta merkkivalo, joka osoittaa käsikytkimellä (näppäimet 14) valitun käyttötavan 6 Näppäin ajankohtaisen viikonpäivän asettamista varten (1 = maanantai 7 = sunnuntai) 7 Näppäin ajankohtaisen kellonajan asettamista varten 8 Musta merkkivalo, joka osoittaa, että kello on asetettu kesäaikaan (ei näyttöä = talviaika) 9 Ohjauskortti 1 (käyttäjätasolle 1) 10 LED (vihreä) laitoksen käyttötilan indikointia varten (puhaltimet KÄYVÄT = palaa, SEIS = sammuneena) 11 Yleispainike, jossa LED (punainen) häiriötilojen näyttöä, kuittausta ja lukituksen vapautusta varten 12 settelupainikkeet 13 vaimenreikä etukannen avaamista varten (avain seuraa säätimen mukana) Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 9/20

10 settelutaso (käyttäjätaso 2) ja aikaohjelmataso (käyttäjätaso 3) Etukannen avaamisen jälkeen voidaan käyttää ohjauskorttia nro 2: Kortin etupuolen 10 rivillä (käyttäjätaso 2) näytetään käyttöön tarvittavat asetus- ja näyttömahdollisuudet rvoja voidaan muuttaa riveille 5 ja 8 saakka käyttäjätason 2 ollessa aktivoituna Rivillä 5 näkyy ajankohtainen lämmityksen asetusarvo (musta valomerkki) Kun painetaan näppäintä 5, näytölle ilmestyy ajankohtainen jäähdytyksen asetusarvo (ilman valomerkkiä) Kun kahta ylintä toimintanäppäintä (rivit 1 ja 2) painetaan samanaikaisesti kahden sekunnin ajan, näytölle tulee aikaohjelmataso Siihen liittyvät tekstit löytyvät ohjauskortin nro 2 toiselta puolelta Kun säätimen etukansi suljetaan, käyttäjätaso 1 aktivoituu jälleen automaattisesti Etukansi avattuna Mukavuusjakso Lämmitys Jäähdytys Säästöjakso Lämmitys Jäähdytys jankohtainen Lämmitys Jäähdytys Tuloilman minimilämpötila Tuloilman maksimilämpötila setusarvo Säädin tilassa Parametri numero Parametri arvo Z03V Selitykset 1 Etukansi 2 Säilytyslokero ohjauskortille 1 sekä käyttöohjeelle, jossa on parametriluettelo normaalikäyttöä varten sekä käyttötapanäyttöjen 110 (käyttäjätaso 2, rivi 8) selostus 3 Suojalevy, jonka päällä on ohjauskortti nro 2 (etupuoli: käyttäjätaso 2, taustapuoli: käyttäjätaso 3) 4 Näyttökenttä, jossa 10 riviä 5 Toimintanäppäimet aseteltujen arvojen muuttamista varten Laitteen konfigurointi DIL-kytkimillä RWI6502:n konfigurointiin tarvittavat DIL-kytkimet sijaitsevat suojalevyn alla Jos niiden asetuksia halutaan katsoa tai muuttaa, etukansi on ensin avattava, minkä jälkeen irrotetaan suojalevy Etukansi auki, suojalevy irrotettuna 8 Y10 Y10 7 Y30 Y30 6 Y30 Y10 5 Y10 Y Y30 Y Test Run Z04 Säätimen kaikki DIL-kytkimet ovat toimitettaessa OFF-asennossa (tehdasasetus) Kytkinten asennoilla on seuraava merkitys: CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 10/20 Landis & Staefa Division

11 Nro ON-asento OFF-asento 8 inen ilmanlämmityspatteri 1) Lämminvesi-ilmanlämmityspatteri 2) 7 Toimisuunta Y10 " / " Toimisuunta Y10 " \ " 6 Lähtö Y30 estetty Lähtö Y30 vapautettu 5 Mukavuus (ensin Y10, sitten Y30) Säästö (ensin Y30, sitten Y10) 4 Toimisuunta Y30 sekoituspelleille Toimisuunta Y30 LTO-järjestelmille 3 Ilman optimaalista ECO-kytkentää Optimaalinen ECO-kytkentä 2 Lämmöntalteenoton hyötysuhteen Ei lämmöntalteenoton hyötysuhteen valvonnan näyttö valvonnan näyttöä 1 Valmistajan testaustoiminto Normaali DDC-käyttö (ei käytettävissä) 1) Puhaltimen jälkikäyntitoiminto aktivoituu automaattisesti 2) Jäätymissuojasäädin aktivoituu automaattisesti Tiedonsiirtokortit ZI65 Uudelleenkäyttö, ympäristönsuojelu, käyttövarmuus RWI6502 pystyy kommunikoimaan aktiivisen väylälaitteen (isännän) kanssa seuraavien tiedonsiirtokorttien avulla: FLN (Floor Level Network) -tiedonsiirtokortti ZI6501 tai LON/Cnet (Local Operating Network, jossa Cnet-protokolla) -tiedonsiirtokortti ZI6502 tai LP (Local Process us) tiedonsiirtokortti ZI6503 Jokainen kortti sisältää tiedonsiirtoon tarvittavan elektroniikan Tiedonsiirtokortin asennuspaikka sijaitsee laitteen etupuolella, ja sen saa esiin, kun avaa säätimen kannen ja irrottaa suojalevyn sennusaukon ylä- ja alareunassa on urat, joita myöten kortti työnnetään paikoilleen Kun RWI6502-säätimeen asennetaan tiedonsiirtokortti, uutta käyttöönottoa ei tarvitse tehdä; säädin täytyy ainoastaan rekisteröidä väylään, jotta se voi osallistua verkossa tapahtuvaan tiedonsiirtoon Säätimen muoviosat ovat 80-prosenttisesti uudelleenkäytettävissä Säätimeen on asennettu superkondensaattori NiCd-paristojen sijasta, jotka pitäisi vaihtaa kahden vuoden välein; tämä parantaa osaltaan säätimen käyttövarmuutta ja ympäristöystävällisyyttä Suunnitteluohjeet Säädin tarvitsee 24 VC:n käyttöjännitteen Säätimen kanssa täytyy käyttää suojajännitteelle (SELV) tarkoitettua muuntajaa, jossa on erilliset käämit ja joka on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön Sulakkeiden, kytkinten, johdotusten ja maadoitusten täytyy olla paikallisten määräysten mukaisia Rajoituksia ei voi käyttää turvatoimintoina, joita varten tarvitaan aina erillinen järjestelmä Kaikki käyttöönoton kannalta tärkeät suureet on, mikäli ne ovat tiedossa suunnitteluvaiheessa, merkittävä laitosdokumentteihin (kytkentäkaavio jne) Lisätietoja RWI6502-säätimestä löytyy käsikirjasta nro CM2Z3204 Se sisältää laitosesimerkkejä, tarkat toimintaselostukset, parametriluettelon käyttöönottoa varten, turvallisuusohjeita jne sennusohjeet sennuspaikaksi sopii seinä (huoneen tai kytkinkaapin) tai paneeli (kytkinkaappi, ohjauspaneeli jne) Sallittuja ympäristöolosuhdearvoja on noudatettava Säätimen pohjaosa asennetaan ja johdotetaan aina ensimmäiseksi Kaapelit on vedettävä pohjaan siten, etteivät ne estä säätimen kiinnittämistä Kiinnitysruuvit lukitaan vasta käyttöönoton jälkeen Laitteen mukana seuraa asennusohje Käyttöönottoohjeet Käyttöönotossa tarvitaan avuksi käsikirja nro CM2Z3204 Kaikki RWI6502-säätimen ja mahdollisen tiedonsiirtokortin toiminnot sekä liitettyjen laitteiden johdotukset on tarkistettava käyttöönoton yhteydessä Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 11/20

12 setukset Suositus Kaikki säätötoiminnot ja parametrit ovat tehdasasetettuja Joissakin tapauksissa RWI6502 on konfiguroitava erikseen määrättyjä loogisia sarjatoimintoja varten, esim sähkölämmityksessä, jossa vaaditaan tiettyjä turvatoimia Konfiguraation muuttaminen tapahtuu säätimen suojalevyn alla olevilla DIL-kytkimillä rvojen muuttaminen tapahtuu asianomaisella käyttäjätasolla toimintanäppäinten avulla Jokainen muutos tallentuu heti kuittauksen jälkeen (kun näyttö ei enää vilku) rvojen muutokset on hyvä merkitä käyttöohjelehtisen taustapuolelle ko sarakkeisiin Tekniset tiedot Jännitteensyöttö Tulot Digitaalitulot E1E8 nalogitulot 1, 2, 4, 9, Z Lähdöt nalogilähdöt Y10, Y20, Y30 Relelähdöt Q13/ Q14/ Q24, Q33/ Q34/ Q44 Relelähtö F91 Kotelointi- ja suojausluokka Ympäristöolosuhteet Käyttöjännite 24 VC ±20 % Suojajännite (SELV) EN Ulkoinen muuntaja (jatkuvakäyttöinen) EN Syöttöjohdinten varmistus (ulkoinen) maks 10 Taajuus 50/60 Hz Tehon tarve 10 V Jännite avoimessa tulossa 2023 VDC Looginen 0 <1 VDC Looginen 1 >5 VDC Virta "looginen 0:ssa" 9 m Sallittu johdinpituus, Cu-kaapeli 1,5 mm 2 maks 300 m nturit Passiiviset L-Ni1000 Ω ktiiviset 010 VDC Mittausalue C Sallittu johdinpituus, Cu-kaapeli 1,5 mm 2 maks 200 m setusarvolähettimet Passiiviset Ω ktiiviset 010 VDC settelualue C Sallittu johdinpituus riippuu lähetintyypistä Lähtöjännite Lähtövirta Maksimikuorma 010 VDC maks ±1 m jatkuva oikosulku Kytkentäkyky, jännite min 19 VC, maks 265 V Kytkentäkyky, virta jännitteellä 19 VC min 20 m, maks 4 / 3 1) Kytkentäkyky, virta jännitteellä 265 VC min 5 m, maks 4 / 3 1) 1) cos ϕ = 0,6 Lähtöjännite 24 VC Kytkentäkyky, virta min 20 m, maks 4 / 3 1) Suojausluokka III / EN Kotelointiluokka sennus tasaiselle seinälle IP 40 / EN Paneeliasennus Kotelo IP 40 / EN Liitinpohja IP 20 / EN Käyttö IEC Ilmasto-olosuhteet luokka 3K5 Lämpötila 5+50 C Kosteus (kastuminen kielletty) <95 % suht kost CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 12/20 Landis & Staefa Division

13 Standardit Tuoteturvallisuus magneettinen yhteensopivuus Kuljetus IEC :n mukaan Ilmasto-olosuhteet luokka 2K3 Lämpötila C Kosteus <95 % suht kost Mekaaniset olosuhteet luokka 2M2 Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet EN Häiriöpäästöt EN Häiriönsieto EN merkintä EMC-direktiivi Pienjännitedirektiivi 89/336/EEC 73/23/EEC Muita tietoja Varakäynti verkkokatkoksen aikana tyypillisesti 48 h Liittimet johtimille 2 x 1,5 mm 2 tai 1 x 2,5 mm 2 Paino pakkauksen kanssa 1,17 kg Liittimet M Z E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Y10 Y20 Y30 UP UN ZI65 F91 Q13 Q33 Q14 Q24 Q34 Q Käyttöjännite 24 VC, systeemipotentiaali Käyttöjännite, systeeminolla M Mittausnolla 1 Huone- tai poistoilman lämpötila-anturin mittausviesti (L-Ni1000 Ω / 010 VDC) 2 Tuloilman lämpötila-anturin mittausviesti (L-Ni1000 Ω / 010 VDC) 4 Ulkolämpötila-anturin mittausviesti (L-Ni1000 Ω / 010 VDC) 9 Jäätymissuoja-anturin mittausviesti (L-Ni1000 Ω / 010 VDC) Z Oheislaitteiden mittausviesti (L-Ni1000 Ω / 010 VDC) Y10 Lämmityksen ohjausviestilähtö (010 VDC) Y20 Jäähdytyksen ohjausviestilähtö 1) (010 VDC) Y30 Lämmöntalteenoton ohjausviestilähtö (010 VDC) E Digitaalitulojen E1 E8 viestijännitteen nolla E1 Digitaalitulo palo-/savuhälytyksiä varten E2 Digitaalitulo virtaushäiriöilmoituksia varten E3 Digitaalitulo lämminvesipiirin pumpun ylikuormailmoituksille tai sähköisen ilmanlämmittimen ylikuormailmoituksille E4 Digitaalitulo jäähdytyskoneen tai jäähdytyspumpun ylikuormailmoituksille E5 Digitaalitulo puhaltimen ylikuormailmoituksille E6 Digitaalitulo, vapaa E7 Digitaalitulo, "ohjaustulo 1" E8 Digitaalitulo, "ohjaustulo 2" F91 Yhteishälytystulo (24 VC) prioriteeteille ja b tai tai b (koodattavissa tälle lähdölle) Q13/Q14 Potentiaalivapaa relekosketinlähtö kiertovesipumpun tai sähköisen ilmanlämmittimen ohjaukselle Q13/Q24 Potentiaalivapaa relekosketinlähtö kompressorille, DX-jäähdytykselle tai jäähdytyspumpulle 1) Q33/Q34 Potentiaalivapaa relekosketinlähtö puhallinnopeuden 1 kytkemistä varten Q33/Q44 Potentiaalivapaa relekosketinlähtö puhallinnopeuden 2 kytkemistä varten UP, UN Liittimet (23) tiedonsiirtoa varten Huom! nturit L-Ni1000 Ω = L&S-standardia 1) Ohjausviestilähdöt Y20 ja Q13/ Q24 ovat käytettävissä samanaikaisesti Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 13/20

14 Kytkentäkaaviot Mittauspuolen liitännät Kytkentäkaavio 1: Lämpötilan mittausosa; passiiviset pää- ja apuanturit M 1 M 2 M 3 M VC 1 M 2 M 4 M 9 M Kytkentäkaavio 2: Lämpötilan mittausosa; aktiivinen jäätymissuoja-anturi ja ulkolämpötilan mittaus RVL55:n välityksellä M 1 M 2 U4 M N2 M VC 1 M 2 M 4 M 9 M Kytkentäkaavio 3: Mittausosa, johon on liitetty aktiivinen asetusarvolähetin Y9 R VC Z Kytkentäkaavio 4: Mittausosa, johon on liitetty passiivinen asetusarvolähetin R M R VC 1 Z M Kytkentäkaavio 5: Mittausosa, johon on liitetty poistoilman lämpötila-anturi rajoitussäätöä varten (LTO:n jäätymissuojaus) M VC Z M CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 14/20 Landis & Staefa Division

15 I Kytkentäkaaviot 6 ja 7: Mittausosa, jossa CO 2 /VOC-anturi tarpeenmukaista tuuletusta varten; ilmanvaihtotarveprosessorilla tai ilman 24 VC (CO2 ) (VOC) M U1 U2 7 1 M U1 U2 U3 M D 10 S U M Z VC (CO2 ) (VOC) M U1 U2 M Z Kytkentäkaavioiden 1 7 selitykset N R1 R2 S U Ohjaussäädin RWI6502 RVL55, jossa ZY5560-moduuli Huone- tai poistoilman lämpötila-anturi Q24/ QM22 Tuloilman lämpötila-anturi QM22 Ulkolämpötila-anturi QM22 / QC22 Lämpötila-anturi QD22/ QE219 Jäätymissuoja-anturi QF632/ QF636 Poistoilman lämpötila-anturi QM22 CO 2/VOC-anturi QP63 setusarvolähetin FZ6111 Huoneyksikkö Q26 tai asetusarvopotentiometri FZ2121 Ilmanvaihdon estokytkin Ilmanvaihtotarveprosessori QP631 Ohjauspuolen liitännät Kytkentäkaavio 8: Ohjausosa, jossa toimilaitteet lämmitystä, jäähdytystä ja LTO:a varten 24 VC Y10 Y20 Y30 Y Y Y Y1 Y2 Y Selitykset Y1 Y2 Y3 Ohjaussäädin RWI6502 Lämmityksen toimilaite Jäähdytyksen toimilaite LTO:n/kiertoilmapeltien toimilaite Ohjaus- ja valvontapuolen liitännät Kytkentäkaavio 9: L T Dp F1 F2 F3 F4 uto 0 II S E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Q13 Q VC 24 VC F91 Q14 Q24 Q34 Q44 F1 F2 F3 F4 K4 K3 N H1 K1 K2 K3 K4 Selitykset F1F4 H1 K1 K2 K3 K4 Ohjaussäädin RWI6502 Ylikuormarelekosketin Yhteishälytyksen apulaite Lämmityspumpun moottorikontaktori tai sähköisen ilmanlämmittimen kontaktori Jäähdytyspiirin tai jäähdytyskoneen moottorikontaktori Puhallinnopeuden I moottorikontaktori Puhallinnopeuden II moottorikontaktori Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 15/20

16 Parametriluettelo normaalikäyttöä varten Parametrien arvot ja mittausarvot voidaan kutsua esiin parametrinumeroiden perusteella Kaikki tehdasasetukset (lihavoituja) on tehty siten, että säädin soveltuu sellaisenaan useimpiin laitoksiin rvoja voidaan tarvittaessa muuttaa yksilöllisesti setukset on tallennettu häviämättömään muistiin Nro Kuvaus lue Tehdasasetus jankohtaiset mittausarvot Säätösuureiden rajoitus Oletusasetukset Tukikäyttö Yötuuletus Jäätymissuojan asetusarvot Jäätymissuojan parametrit Syrjäyttävä ilmanvaihto Huonesäätimen säätöparametrit Tuloilmasäätimen säätöparametrit Jäähdytyskompressorin kytkentäpisteet Kesäkompensointi Talvikompensointi Hälytysprioriteetit ikaelementit LTO:n jäätymissuoja Tarpeenmukainen tuuletus 1 9 Veden lämpötila 50,0+ 150,0 C (lukuarvo) 2 Z Tulosuure 50,0+ 150,0 C/ ppm (lukuarvo) 3 F91 Yhteishäiriörele OFF/ On (lukuarvo) 4 E7 Ohjaustulo 1 1) OFF/ On (lukuarvo) 5 E8 Ohjaustulo 2 1) OFF/ On (lukuarvo) 6 Y30 Minimirajoitus 0100 % 0 % 7 Puhallinnopeus 1/ setusarvo (mukav Co/säästö Ec) Co/ Ec Co 9 Lämmityksen huonelämpraja 030 C 15 C 10 Jäähdytyksen huonelämpraja 2050 C 30 C 11 Minimi käyttöaika hhmm 0030 hhmm 12 Huonelämpötilan raja-arvo 1050 C 22 C 13 Ulkolämpötilan raja-arvo 530 C 12 C 14 Lämpötilaero 120 K 5 K 15 Minimi käyttöaika hhmm 0030 hhmm 16 Jäätymishälytysarvo 230 C 5 C 17 Yökäytön asetusarvo 250 C 25 C 18 P-alue päiväkäytössä 130 K 5 K 19 P-alue yökäytössä 1200 K 7 K 20 I-aika yökäytössä mmss 0300 mmss 21 Puhallinnopeuden 2 esto ulkolämpötilan 4 perusteella 14) C 15 C 22 Lämmityksen lämpötilaero 110 K 4 K 23 Jäähdytyksen lämpötilaero 110 K 3 K 24 Kaskadivaikutus (KE) Kaskadisäätimen I-aika mmss 0800 mmss 26 P-alue, lämmitys 1200 K 20 K 27 I-aika, lämmitys 2) mmss 0230 mmss 28 P-alue, LTO 1200 K 15 K 29 I-aika, LTO 2) mmss 0200 mmss 30 P-alue, jäähdytys 1200 K 15 K 31 I-aika, jäähdytys 2) mmss 0200 mmss 32 Kytkentäväli S 1100 % Y20:sta 20 % 33 Kytkentäero SD 1100 % Y20:sta 10 % 34 loituspiste 1050 C 25 C 35 Loppupiste 1050 C 30 C 36 Kompensointi yht K 2 K 37 loituspiste C 5 C 38 Loppupiste C 20 C 39 Kompensointi yht K 1 K 40 E1 Palo/savu / b 41 E2 Virtausvahti / b 42 E3 Pumpun moottorisuoja / b 43 E4 Jäähdytyskoneen ylikuorma / b 44 E5 Puhaltimen moottorisuoja / b 45 E6 UX, vapaasti käytettävissä / b 46 9 Jäätymissuoja / b 47 Puhaltimen jälkikäynti 3) mmss 0500 mmss 48 Kiertovpumpun min ajoaika 11) mmss 0500 mmss 49 Kiertovpumpun jaksottaiskäyttöväli 10) hhmm / uto/ Cont uto 50 Hälytyksen viive, virtaus, käynn 12) mmss 0020 mmss 51 Hälytyksen viive, virtaus, käyttö 12) mmss 0010 mmss 52 Hälytyksen viive, UX 12) mmss 0000 mmss 53 E7, E8 Ohjaustulon päällekytkaika 4) hhmm 0000 hhmm 54 Käynnistyslogiikka (ilmapelti kiinni) 5) mmss 0000 mmss 55 Esilämmitysaika mmss 0000 mmss 56 Uudelleenkäynnistyksen hidastus 13) mmss 0000 mmss 57 setusarvo C 1 C 58 P-alue 1100 K 10 K 59 I-aika 2) mmss 0100 mmss 60 Puhallinnopeuden 1 kytkentäarvo ppm 700 ppm 61 Puhallinnopeuden 2 kytkentäarvo ppm 1200 ppm 62 Mitoitusarvo täyskäytössä ppm 1000 ppm 63 P-alue ppm 400 ppm CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 16/20 Landis & Staefa Division

17 Sekalaista LP-väylä Lämmityskäyrä lämmöntarvetta varten Lämmöntalteenoton hyötysuhteen valvonta Selitykset 64 Käyttötunnit 9) x 10 h (lukuarvo) 65 Toimintanäppäinten lukitus 6) OFF/ On OFF 66 RWI-ohjelmaversio 7) "0000" (lukuarvo) 67 Säätimen osoite 8) ----, Segmentin numero Lomaohjelman lähettävän laitteen numero Lomaohjelman lähettäjän segmentin numero Kellonajan lähettävä laite Väylän jännitteensyöttö Ulkolämpötila min lämmöntarpeella C 20 C 74 Minimi lämmöntarve 0100 C 40 C 75 Ulkolämpötila maks lämmöntarpeella C 15 C 76 Maksimi lämmöntarve 0100 C 60 C 77 jankohtainen lämmöntarveviesti 0100 C (lukuarvo) 78 Jäähdytyksen vapautus 15) C 14 C 103 Hyötysuhteen mittauksen vapautus OFF/ON OFF 104 Mittauksen asettelun valinta 1/ Hälytyksen viive hhmm 0010 hhmm 106 Hälytyksen prioriteetti /b b 107 Esto ulkoilman lämpötilan yläpuolella C 15 C 108 Puhaltimen vaikutuksen korjaus 0,0 5 K 0,5 K 109 Hälytysraja % 50 % 110 Z-anturin mittausarvo C (lukuarvo) 111 Hyötysuhde % (lukuarvo) 1) Ilmaisee, onko tulo E7 tai E8 auki vai kiinni (ohjausviesti on tai ei) 2) Palautusaika (T n ) = 0 s tarkoittaa: säätösarjassa käytetään P-säätöä Palautusaika (T n ) > 0 s tarkoittaa: säätösarjassa käytetään PI-säätöä 3) Vain silloin, kun RWI6502 on konfiguroitu sähköistä ilmanlämmitystä varten Jälkikäynnin aikana puhaltimet toimivat nopeudella 1 setetun jälkikäyntiajan mentyä umpeen puhaltimet kytketään pois päältä ja ulkoilmapellit suljetaan 4) ika, jonka verran laitoksen pitää käydä E7:ään tai E8:aan tulleen pulssin ( > 3 s) jälkeen setuksen ollessa 0 min laitos kytkeytyy päälle tai pois heti kun E7:ään tai E8:aan tulee viesti (ulkoisesta kytkinkellosta) (vain automaattikäytössä) 5) ika, jonka verran laitoksessa saa käyttää 100 % kiertoilmaa (laitoksen käyntiinajon jälkeen) 6) Jos käyttäjätaso 1 lukitaan (parametriasetus = On), 2 min kannen sulkemisen jälkeen ei voi enää tehdä asetuksia (poikkeus: kesä-/talviajan vaihtokytkentä) Vapautus tapahtuu avaamalla etukansi uudelleen 7) Näyttökentässä näytetään käytetyn ohjelmaversion numero 8) setettava, jos säätimeen on asennettu tiedonsiirtokortti Jos kortti puuttuu, asetettu arvo ei vaikuta RWI6502-säätimeen Jos RWI6502-säätimeen on asennettu LP-tiedonsiirtokortti ZI653, tiedonsiirto-osoitteeksi tulee LPlaitenumero, jonka asettelualue on 0 16 ja tehdasasetus = 0 Jos RWI6502 on varustettu FLN-tiedonsiirtokortilla ZI651, käytettävä osoitealue on ) Tässä lasketaan puhaltim(i)en käyttötunteja Luettava arvo voidaan nollata tai lukema palauttaa entiseen arvoon Tällöin on toimittava seuraavasti 1 Paina toimintanäppäintä 10 (rivi 10) 2 Paina asettelupainiketta " " jos haluat nollata lukeman tai paina painiketta " + " jos haluat palauttaa lukeman entiseen arvoon 3 Vahvistus: paina uudelleen toimintanäppäintä 10 (käyttötuntilaskurin arvo) 10) ktiivinen vain, jos koodattu vesipatteri-ilmanlämmittimelle! 0000 Lämmityspumpun jaksottaiskäyttöväli pois päältä Lämmityspumpun jaksottaiskäyttö asetelluin väliajoin 30 s:n ajan kerrallaan uto Pumppu kytkeytyy päälle 24 h:n välein 30 s:n ajaksi, tai pumppu toimii jatkuvasti ulkolämpötiloissa < 5 C; tällöin noudatetaan pumpun vähimmäiskäyntiaikaa (parametri 48) Cont Lämmityspumppu on jatkuvasti päällä 11) Minimiajoajan asetus estää pumpun tarpeettoman tiheät päälle- ja poiskytkennät 12) Turhien hälytysten välttämiseksi hälytysilmoitukselle voidaan asettaa viive 13) Verkkokatkon ja jännitteenpaluun jälkeen säätimen viivästetty käyntiinajo saattaa olla tarpeellista Näin vältytään siltä, että kaikki samaan verkkoon liitetyt laitoksen osat kytkeytyisivät samanaikaisesti päälle verkkokatkon jälkeen (jännitehuiput) 14) Laitoksen suojaamiseksi puhallinnopeus 2 on estetty hyvin alhaisissa ulkolämpötiloissa Tällöin vain puhallinnopeus 1 on vapautettu Jotta heilahtelevien ulkolämpötilojen aikana vältyttäisiin huojunnalta, säätimeen on asetettu 2 kelvinin hystereesi 15) Jäähdytysviesti vapautetaan asetellun ulkolämpötila-arvon ylittyessä Jotta vältyttäisiin huojunnalta ulkolämpötilan vaihdellessa, säätimeen on asetettu 1 kelvinin hystereesi! Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 17/20

18 Hälytysilmoitusten toimintakaaviot Saapuvat hälytykset I/O Selitys Lämpö Hälytystyyppi Q13 Q14 Q13 Q24 Q33 Q34 Q33 Q44 Y10 Y20 Y30 Vihreä LED Pun LED E1 Palo-/ savuhälytys E2 Ilmavirtaushäiriö E3 Lämmityspumpun ylikuorma Ilmanlämm ylikuum E4 Jäähdkoneen/ jäähdpumpun ylikuorma E5 Puhaltimen ylikuorma E6 UX 9 Jäätymisvahti Sammuneena Palaa Vilkkuu Sammuneena, kun Y10 0 % Pois/lukittu Päällä/ei lukittu, kun Y10 0 % Päällä/ei lukittu Pois/lukittu, kun Y10 0 % Pois/lukittu (poiskytkennän viive) 3204Z05fi CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 18/20 Landis & Staefa Division

19 Kuitatut, poistamattomat häiriöilmoitukset I/O Selitys Lämpö Hälytystyyppi Q13 Q14 Q13 Q24 Q33 Q34 Q33 Q44 Y10 Y20 Y30 Vihreä LED Pun LED E1 Palo-/ savuhälytys E2 Ilmavirtaushäiriö E3 Lämmityspumpun ylikuorma Ilmanlämm ylikuorma E4 Jäähdkoneen/ jäähdpumpun ylikuorma E5 Puhaltimen ylikuorma E6 UX 9 Jäätymisvahti Sammuneena Palaa Vilkkuu Sammuneena, kun Y10 0 % Pois/lukittu Päällä/ei lukittu, kun Y10 0 % Päällä/ei lukittu Pois/lukittu, kun Y10 0 % Pois/lukittu (poiskytkennän viive) 3204Z06fi Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 19/20

20 Mittapiirrokset 272,5 145 R , , ,6 63 Paneeliasennusaukko 3204M01 max R , ,5 17, Pg 11 2,5 106, , Mitat mm 1999 Siemens uilding Technologies Oy CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 20/20 Landis & Staefa Division

Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitokset joissa ilma lämmitetään lämminvesi- tai sähköpattereilla joissa on suorahöyrystys- tai vesijäähdytys

Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitokset joissa ilma lämmitetään lämminvesi- tai sähköpattereilla joissa on suorahöyrystys- tai vesijäähdytys 05 EROYR Ilmastoinnin ohjaussäädin RWI6501 Ohjelmaversio 33 Käyttöjännite 4 VC, viestijännite 010 VDC Säätö-, ohjaus- ja valvontatoiminnot samassa yksikössä Säätötekniset päätehtävät: lämpötilan säätö,

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

RVD110 RVD130. Kaukolämmön säädin. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Sarja C. 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten

RVD110 RVD130. Kaukolämmön säädin. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Sarja C. 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten 2 381 Kaukolämmön säädin 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Sarja C RVD110 RVD130 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Lämmityspiirin pumpun ON/OFF-ohjaus, suora lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

RVL470. Lämmityksen säädin. Asennusohje

RVL470. Lämmityksen säädin. Asennusohje Lämmityksen säädin Asennusohje RVL470 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: - kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) - seinälle -

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

RVL472. Lämmityksen säädin. G2526fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto

RVL472. Lämmityksen säädin. G2526fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto G2526fi Lämmityksen säädin Asennusohje RVL472 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) seinälle

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

RVL480. Lämmityksen säädin

RVL480. Lämmityksen säädin 2 540 Lämmityksen säädin RVL480 Monitoiminen, kommunikoiva lämmityksen säädin asuin- ja muihin rakennuksiin. Sopii lämmitysryhmien säätöön, kattilan lämpötilan säätöön tai esisäätöön. Sopii käytettäväksi

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje B3144 Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje CE1B3144_fi 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 6301 Zug Switzerland

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

G Kytkentäohje yksittäinen tilan ilmaisu. 1.1 Yleistä. 1.6 Ilmanvaihto. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt. 1.7 Kommunikointikeskuksen kytkentä

G Kytkentäohje yksittäinen tilan ilmaisu. 1.1 Yleistä. 1.6 Ilmanvaihto. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt. 1.7 Kommunikointikeskuksen kytkentä 99. Fi Asennusohje Valvontajärjestelmä O Kytkentäohje yksittäinen tilan ilmaisu. Yleistä Ohjausyksikkö O.00- ja kommunikointikeskus O.- sisältävät elektronisia komponentteja, jotka saattavat vaurioitua

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön 3 181 RDG100 / RDG110 RDG140 / RDG160 RDG100 Huonetermostaatit LCD-näytöllä Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön RDG1 RDG100...: Käyttöjännite 230

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Sisältö Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 4 Infopainike... 7 Käyttötavat... 8 Lämmityksen päällekytkentä... 9 Käyttöveden valmistus...

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO)

LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO) LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO) Rakenne LK Huonesäätö Standard NO on LK Lattialämmitykseen tarkoitettu langallinen säätöjärjestelmä. Parhaan energiatehokkuuden saavuttamiseksi järjestelmän termostaatit

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu TRV Nordic Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV Nordic TRV Nordic Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(5) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto Pikaohje Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet Viritys ja käyttöönotto Building Technologies siemens.com/hit-fi Käyttöveden viritys Siirry päähakemistoon Info näppäimellä Info Valitse Tunnussana? Syötä

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. Tekninen esite ECL Comfort 110 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säädin on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. ECL Comfort 110 -säätimellä on erikoissuunniteltu taustavalaistu

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot Nilan VPM 240 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 220-670 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 670 Mitat L x S x H mm 2.155 x 750 x 1.240 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot Nilan VPM 360 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 250 1000 Nimellinen tilavuusvirta 300 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 1000 Mitat L x S x H mm 2.255 x 940 x 1.400 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Sisällys 1. IQnavigator-käsipääte...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Käyttö... 4 1.3 Painikkeet... 5 1.4 Näytön symbolit... 5 1.5 Näppäimistö... 6 2.

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 Sisällysluettelo ALOITTAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT 3 A-HÄLYTYKSET 1. Jäätymisvaarahälytys,42 4 2. Huurtumishälytys, 41 5 3. Pumpun hälytys, P40 6 4. Painehälytys, GP40 7

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

RVL469 G fi Asennusohje Lämmityksen säädin. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto. 1.1 Asennuspaikan valinta

RVL469 G fi Asennusohje Lämmityksen säädin. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto. 1.1 Asennuspaikan valinta G2527 74 319 0022 0 fi Asennusohje Lämmityksen säädin RVL469 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon)

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(6) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje SÄÄTIMEN OHJELMOINTI Salasana ja parametreihin pääsy Paina PRG näppäintä yli 5 sekuntia. Näytöllä vilkkuu 0. Parametrit on suojattu tunnusluvulla

Lisätiedot

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT.

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. 1. Yleistä MIRUVENT on poistoilmapuhallin, jota voidaan käyttää useimmissa poistoilmajärjestelmissä, joissa ilmassa on kohtuullisen paljon epäpuhtauksia.

Lisätiedot

Sähköinen toimilaite AME 438 SU turvatoiminto (jousi ylös)

Sähköinen toimilaite AME 438 SU turvatoiminto (jousi ylös) Sähköinen toimilaite AME 438 SU turvatoiminto (jousi ylös) Kuvaus Toimilaitteen tärkeimmät ominaisuudet Toimilaite määrittää automaattisesti liikepituuden säätöventtilin mukaisesti, vähentäen käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot