AEROGYR Ilmastoinnin ohjaussäädin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AEROGYR Ilmastoinnin ohjaussäädin"

Transkriptio

1 204 EROYR Ilmastoinnin ohjaussäädin RWI6502 ilmanvaihto/ilmastointilaitoksiin, joissa käytetään ohjelmaversio 33 yksi- tai kaksinopeuksisia puhaltimia Kompaktilaite, jossa on säätö-, ohjaus- ja valvontatoiminnot Käyttöjännite 24 VC, viestijännite 010 VDC Voidaan liittää Landis & Staefa valvontajärjestelmään tiedonsiirtokortin välityksellä Käyttö Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa joissa ilma lämmitetään lämminvesi- tai sähköpatterilla joissa on suorahöyrystys- tai vesijäähdytys joissa on kiertoilmapeltejä tai LTO Laitetta käytetään: Säätöön huone- tai poisto-tuloilman lämpötilan säätö (kaskadisäätö), jossa käytetään kiinteästi aseteltavaa minimi- ja maksimirajoitusta huone- tai poisto-tuloilman lämpötilan säätö (kaskadisäätö), jossa käytetään huonetai poistoilman lämpötilasta riippuvaa liukuvaa minimi- ja maksimirajoitusta (syrjäyttävä ilmanvaihto) tuloilman lämpötilan säätö huoneilman CO 2 /VOC-pitoisuuden säätö (tarpeenmukainen ilmanvaihto) Ohjaukseen yksi- tai kaksinopeuksiset puhaltimet ilmanjäähdyttimet jäähdytyskoneet lämmöntalteenotto (LTO) lämminvesipatterilla tapahtuva ilmanlämmitys (esilämmityksellä) sähköpatterilla tapahtuva ilmanlämmitys (puhallinten jälkikäynnillä) lämmitys- ja jäähdytyspiirien kiertovesipumput (kuormasta ja ulkolämpötilasta riippuva ohjaus) ilmapeltien toimimoottorit (kiertoilman käyttö käynnistyksen yhteydessä) lämmitys- ja jäähdytyspiirien toimimoottorit Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 1/20

2 Valvontaan ilmakanavien ilmavirtaus kiertovesipumppujen, puhaltimien ja jäähdytyskoneiden ylikuorma sähköisten ilmanlämmityspattereiden ylikuumeneminen palo-/savukaasuvalvonta jäätymissuoja lämmöntalteenoton hyötysuhde Lisävarusteet Nimi Tyyppi Huomautuksia FLN-tiedonsiirtokortti ZI651 1) katso esite 3206 LON/Cnet-tiedonsiirtokortti ZI652 1) katso esite 3207 LP-tiedonsiirtokortti ZI653 1) katso esite 3208 Ohjauskortit (de, fr, it) R6543 2) seuraa mukana, jos tilattu Ohjauskortit (en, sv, fi, no) R6544 2) seuraa mukana, jos tilattu Ohjauskortit (nl, es, da) R6545 2) seuraa mukana, jos tilattu Ohjauskortit (sk, hu) R6547 2) seuraa mukana, jos tilattu 1) optio 2) sisältö: ohjauskortti 2 ja käyttöohje Tilaukset Tilattaessa tulee ilmoittaa säätimen tyyppitunnus RWI6502 Jotta säätimen mukana tulisi oikea kielivaihtoehto käyttödokumenteista, tilauksen yhteydessä on lisäksi ilmoitettava halutun kieliryhmän tyyppitunnus, esim R6544 (englanti, ruotsi, suomi, norja) Tiedonsiirtokortit on tilattava erikseen Tiedonsiirtokorttia tilattaessa tulee ilmoittaa tyyppitunnus, esim ZI651 Ohjaussäädin ja mahdollinen tiedonsiirtokortti toimitetaan erikseen eri pakkauksissa Laiteyhdistelmät Nimi Tyyppitunnus Esite Lämpötila-anturit Q24, Q QM22, QE219, QE , 1792, 1791 QD22, QC22, Q , 1811, 1722 QF632, QF CO 2 /VOC-anturit QP Ilmanvaihtotarveprosessori QP setusarvolähettimet Q FZ2121, FZ , 3471 Viestilähettimet RVL PTM12Y Toimimoottorit D1611E, D1631E 4634 D1612E, D1632E 4664 Toiminta Säätö utomaattinen anturiliitännän tunnistus (SD-logiikka) sekä liitetyn anturityypin tunnistus (aktiivinen tai passiivinen) Säätimen automaattinen konfigurointi (CC-logiikka) liitettyjen antureiden perusteella (SD:n avulla) mukauttaa säätötoiminnot optimaalisiksi laitokseen nähden P-alue sekä palautusaika (TN) voidaan asettaa erikseen Siten voidaan valita joko P-säätö (palautusaika = 0) tai PI-säätö Säätimessä on aina tehdasasetuksena PI-säätö Lämmityksen ja jäähdytyksen asetusarvot voidaan asettaa erikseen Lämmitys- ja jäähdytystoiminnon päällekkäinmeno on estetty Sekoituspeltien ja LTO:n toimisuunta ja käyttötapa voidaan valita Eri lähtöjen ajankohtainen arvo on milloin tahansa luettavissa näytöltä CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 2/20 Landis & Staefa Division

3 Lämpötilan säätö Huone-tuloilmalämpötilan tai poistoilma-tuloilmalämpötilan kaskadisäätö Huone- tai poistoilman lämpötila-anturin (liitin 1) ja tuloilman lämpötila-anturin (liitin 2) liittäminen aktivoi automaattisesti kaskadisäädön Kaskadisäädössä huoneilman tai poistoilman lämpötila pidetään vakiona Huone- tai poistoilman lämpötila on säätösuure, jonka asetusarvon voi lukea ja asettaa säätimen käyttäjätasolla 2 Tuloilman lämpötilaa muutetaan sen mukaan, miten paljon huone-/ poistoilman lämpötilan oloarvo poikkeaa huone-/poistoilmalämpötilan asetusarvosta Kaskadivaikutus saadaan aikaan muuttamalla kaskadikerrointa (valittavissa välillä 020) Huone-tuloilman lämpötilan tai poisto-tuloilman lämpötilan kaskadisäätö käyttäen kiinteitä tuloilman rajoituksia säätötapa 1 Jos tuloilman lämpötila laskee säätimeen asetetun raja-arvon alapuolelle, säätimeen sisäänrakennettu minimirajoitustoiminto alkaa huolehtia säädöstä ja estää tuloilman lämpötilan laskun vieläkin alemmaksi seteltu raja-arvo pidetään vakiona Sama periaate pätee myös maksimirajaarvoon Huone-tuloilman lämpötilan tai poisto-tuloilman lämpötilan kaskadisäätö käyttäen liukuvaa tuloilman rajoitusta (syrjäyttävä ilmanvaihto) säätötapa 2 Huone- tai poistoilman lämpötilan hetkellisarvon perusteella lasketaan tuloilman liukuvat raja-arvot, niin että tuloilman lämpötila vaihtelee enintään kiinteästi aseteltujen minimi- ja maksimiraja-arvojen sisällä Tuloilman lämpötilan säätö säätötapa 3 Tuloilman lämpötilan säätö aktivoituu automaattisesti, kun säätimeen liitetään tuloilman lämpötila-anturi (liitin 2) Tuloilman lämpötila pidetään vakiona Säätötapa on valittavissa Säätösarjat ja toimisuunta Toimintakaavio RWI6502 on sarjasäädin, jossa on kolme portaatonta lähtöä (Y10 "lämmitys", Y20 "jäähdytys", Y30 "LTO") sekä yksi relelähtö (Q13/Q24 "jäähdytys") Tämä mahdollistaa kumpaankin suuntaan tapahtuvan säädön peltejä ja LTO:ta varten Toimisuunta ja säätösarjat ovat aseteltavissa (DIL-kytkimillä 47) Y [ % ] 100 Y10/Y30 Y30/Y10 Y20 S (Param 32) Y30 min (Param 6) SD (Param 33) 3204D03V T X P1 X P3 X P2 T n1 T n3 w h w c T n2 setusarvon kompensointi Kompensoinnin perustana toimivat säätimeen asetellut asetusarvot Näihin perusasetusarvoihin voidaan vaikuttaa seuraavasti: Säätimen asetusarvon kompensointi ulkolämpötilan perusteella (liitin 4) Tässä toiminnossa säätimeen on integroitu kesä-/talvikompensointi Kompensoinnin ominaiskäyrän tiedot ovat aseteltavissa Kompensointi aktiivisen tai passiivisen asetusarvoanturin välityksellä, joko absoluuttisen asetusarvon muodossa tai asetusarvon muutoksena viestitulon Z yli Kompensointi koko asetusarvoalueen yli L&S-valvontajärjestelmästä joko FLN-väylän, LON/Cnet-väylän tai LP-väylän tiedonsiirtokortin välityksellä, valvontajärjestelmästä riippuen Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 3/20

4 Optimaalinen ECOkytkentä Tämä toiminto tähtää käytetyn jäähdytysenergian optimaaliseen hyödyntämiseen Ulkoja huoneilman tai poistoilman lämpötilan välisen erotuksen perusteella laitoksessa käytetään joko alennettua raitisilman sisäänottoa tai lämmöntalteenottoa Tällöin säädin ohjaa säätöviestilähtöä Y30 ja asettaa sen LTO-käytössä tilaan 100 % (10 VDC) tai sekoituspeltejä käytettäessä tilaan Y30 min Tämä toiminto on valittavissa (DIL-kytkimellä 3) Sekoituspellit LTO-järjestelmä Y30 [V] Y30 [V] Y30 [V] Y30 [V] < > 1 Y30 min 0 Y30 min T 0 2 K 4 > 1 4 < T T 2 K D02V T Tukikäyttö Yötuuletus Käyttöaikojen ulkopuolella "lämmitystukikäyttö" tai "jäähdytystukikäyttö" kytkeytyy automaattisesti päälle, mikäli tapahtuu tukikäytön vapautus (aseteltavissa toimintokohtaisesti) ja muut tukikäytön edellytykset ovat olemassa Tukikäytön vähimmäiskeston tehdasasetus on 30 min (valittavissa välillä 0 min12 h) "Lämmitystukikäyttö"-toiminto aktivoituu, kun aseteltu lämmitystuen raja-arvo (valittavissa välillä 030 C) on saavutettu Lämmitys jatkuu niin kauan kunnes huone- tai poistoilman lämpötila on noussut 1 K lämmitystukirajan yläpuolelle Tällöin puhaltimet toimivat nopeudella 1 tai 2 (asetellusta nopeudesta riippuen) Lähdöt Y20 sekä Y30, joiden toimisuuntana on " / " ovat pois toiminnasta (0 %) "Jäähdytystukikäyttö"-toiminto aktivoituu, kun aseteltu jäähdytystuen raja-arvo (valittavissa välillä 2050 C) on saavutettu Jäähdytys jatkuu niin kauan kunnes huone- tai poistoilman lämpötila on laskenut 1 K jäähdytystukirajan alapuolelle Tällöin puhaltimet toimivat nopeudella 1 tai 2 (asetellusta nopeudesta riippuen) Lähdöt Y10 sekä Y30, joiden toimisuuntana on " \ " ovat pois toiminnasta (0 %) Tämä toiminto kytkeytyy kesällä automaattisesti päälle huonetilojen käyttöaikojen ulkopuolella, jos toiminnon vapautus on valittu, huone- ja ulkoilman lämpötilat ovat korkeampia kuin niiden asetellut raja-arvot ja huone- ja ulkoilman lämpötilojen välinen erotus on suurempi kuin aseteltu arvo Jos toiminto on aktivoitu, huoneeseen johdetaan viileää ulkoilmaa Tällöin puhaltimet toimivat nopeudella 1 tai 2 (asetellusta nopeudesta riippuen) Lähdöt Y10, Y20 sekä Y30, joiden toimisuuntana on " \ " ovat pois toiminnasta (0 %) Yötuuletuksen vähimmäiskestoajan tehdasasetus on 30 min; sitä voidaan kuitenkin haluttaessa muuttaa (valittavissa välillä 0 min12 h) Toimintakaavio T R/ [ C] 26 Yötuuletus aktiivinen Huonelämpötilan raja-arvo (parametri 12) Delta (param 14) T T R t Nmin (param 15) 3204D04V Ulkolämpötilan raja-arvo (parametri 13) 12 Käyttöajan loppu Käyttöajan alku t CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 4/20 Landis & Staefa Division

5 Jäätymissuoja (vesi- tai ilmapuolella) Toimintakaavio Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa, joissa ilma lämmitetään lämminvesipattereilla Kaikki arvot (laukeamislämpötilat, asetusarvot, P-alueet, palautusaika) ovat esiaseteltuja ja muutettavissa Lämpötilan mittaus vesikiertopiirissä tai ilmanlämmittimen ulospuhalluspuolella Suojaustoiminnot ovat: Lämmitysventtiilien jatkuva avaaminen, lämmityksen kiertovesipumpun päällekytkentä Puhaltimien poiskytkentä tai ilmapeltien sulkeminen Lämpötilan ylläpito, kun puhaltimet on kytketty pois päältä (vain vesipuolella, asetusarvo "yökäytön asetusarvo") Hälytys jäätymisvaaran yhteydessä Jäätymissuojatoiminnossa tarvitaan seuraavia antureita: QE219 tai QD22 vesipuolen jäätymissuojaukseen QF632, QF636 ilmapuolen jäätymissuojaukseen Laitos KÄY ilma- ja vesipuolella vesipuolella Laitos SEIS ilmapuolella Y [ % ] Y [ % ] Y [ % ] 100 Y10(P) Y10(PI) Y10(P) 3204D05fi 0 T 0 Q 0 w T w X Pd w wn w w (param 16) (param 18) (param 16) t t 2 K X Pmin Pmin Pn t 2 K ½ X Pmin Pd (param 48) (param 48) (param 19) (param 48) Q33/Q34 Q33/Q44 Q13/Q14 Q13/Q14 Q13/Q14 Selitykset T Ilmanlämmittimen kiertovesipiirin lämpötila tai ilmanlämpötila heti ilmanlämmittimen jälkeen Q Kuorma Y Säätösuure Y10 Lämmitysventtiilin ohjauskäsky Q13 / Q14 Lämmityksen kiertovesipumpun tai sähköisen ilmanlämmittimen relelähtö Q33 / Q34 Puhallinnopeuden I relelähtö Q33 / Q44 Puhallinnopeuden II relelähtö X pd Päiväkäytön P-alue (parametri 18) X pn Yökäytön P-alue (parametri 19) w w Jäätymishälytysarvo (parametri 16) w wn Yökäytön asetusarvo (parametri 17) t Pmin Lämmityksen kiertovesipumpun minimiajoaika (parametri 48) Tarpeenmukainen tuuletus Tämän toiminnon avulla voidaan optimoida sekä mukavuusolosuhteet että energiankulutus sellaisissa tiloissa, joiden käyttöajat sekä henkilömäärät vaihtelevat Sisäinen CO 2 /VOC-säädin alentaa tilan CO 2 - tai CO 2 /VOC-pitoisuutta Kyseessä on portaaton P-säädin P-alue, puhallinnopeuksien kytkentäarvot sekä mitoitusarvo tilan täyskäyttöä varten ovat aseteltavissa; kytkentäero on 160 ppm Säädin saa ajankohtaiset lämpötila- ja CO 2 -arvot viestituloihin Z, 1 ja 2 liitettyjen antureiden välityksellä Jos huonetilan CO 2 - tai CO 2 /VOC-pitoisuus kohoaa puhallinnopeuden I + ½ SD (=kytkentäero) kytkentäarvon yläpuolelle, lämpötilansäädin kytkeytyy päälle ja puhallin käy nopeudella I Lämpötilansäädin toimii aseteltujen mukavuustai säästötoiminnon asetusarvojen (Co/Ec) perusteella Jos CO 2 - tai CO 2 /VOC-pitoisuus nousee edelleen, puhallinnopeus II kytkeytyy päälle Tämän toiminnon ja aikaohjelman puhallinnopeuslähdön välillä suoritetaan maksimiarvon valinta, jossa molemmilla toiminnoilla on sama prioriteetti Myös peltien ohjaus aktivoituu sellaisissa järjestelmissä, joissa käytetään kiertoilmapeltejä Tässä tapauksessa Y30-minimirajoitus, kiertoilman käyttö käynnistyksen yhteydessä sekä jäätymissuojasäädin, jolla on korkeampi prioriteetti, vaikuttavat Y30-ohjausviestiin Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 5/20

6 Lämmöntalteenoton (LTO) jäätymissuoja Lämmöntalteenottojärjestelmän hyötysuhteen valvonta Kiertoilman käyttö käynnistyksen yhteydessä Ohjaus Laitoksen päälle-/poiskytkentä ohjaustulojen E7 ja E8 kautta Kytkinkello Esilämmitysaika Sisäinen rajoitussäädin lämmöntalteenottolaitteille, kuten pyöriville lämmönvaihtimille, levylämmönsiirtimille ja nestekiertoisille LTO:ille setusarvo, P-alue ja palautusaika ovat aseteltavissa Rajoitussäädin on aktiivisena vain silloin, kun laitos on päällekytkettynä (puhallinnopeus I tai II) Säädin saa ajankohtaiset lämpötila-arvot viestituloihin Z, 1 ja 2 liitettyjen antureiden välityksellä Ensisijaisuuden valintatoiminto vertaa sisäisten rajoitus- ja lämpötilasäätimien antamia säätösuureita keskenään ja valitsee niistä arvoltaan pienemmän (minimin valinta) Tämä säätösuure vähentää LTO:n tehoa Kun LTO-teho alenee, ilmanlämmitin (liitin 10) kompensoi tarvittavan lämmitystehon Tätä toimintoa varten tarvitaan ylimääräinen lämpötila-anturi Hyötysuhteen laskemiseen tarvitaan kolme lämpötila-arvoa (lämpötila LTO:n jälkeen, ulkoilman lämpötila ja poistoilman lämpötila) Laskettu arvo näkyy säätimessä; arvo aikaansaa hälytyksen, jos se on pienempi kuin aseteltu raja-arvo Jotta parametrit näkyisivät säätimen näytöllä, DIL-kytkin nro 2 on asetettava vasemmalle (ON-asentoon) Hyötysuhdearvo toimii erilaisten vikatilanteiden indikaattorina, esim kun lämmöntalteenottolaitteet ovat vikaantuneet, likaantuneet tai väärin kytketyt Tätä toimintoa (näyttö/hälytys) tuetaan FLN-integrointisovelluksissa (ZI651 / UNIYR, VISIONIK) ja LON/Cnet-sovelluksissa (ZI652 / DESIO 30) Kun tätä toimintoa käytetään, säätimen Z-tuloa ei voi käyttää muihin toimintoihin Kiertoilmaa käytetään käynnistyksen yhteydessä ainoastaan lämmitystoiminnossa Y30, jonka toimisuuntana on " / " (kiertoilmapelleillä varustetut laitokset) Kun laitos käynnistetään, tuloilman lämpötilan säätö tai jompikumpi kahdesta kaskadisäädöstä aktivoituu Toiminnon kestoajaksi voidaan asettaa 0 s60 min Tänä aikana jäähdytystoiminto (Y20) on estetty ja lämmityksen kiertovesipumppu (Y10) on päällä; laitos toimii käyttäen 100 % kiertoilmaa (esituuletus) Sellaisissa laitoksissa, joissa on ulkolämpötila-antureita, tämä toiminto on aktiivinen vain alle +15 C:n lämpötiloissa Tämä toiminto ei aktivoidu silloin, kun laitoksen käynnistyksen saa aikaan lämmitystukikäyttö, jäähdytystukikäyttö tai yötuuletus Laitoksen toimintaa voidaan ohjata seuraavilla: käsikytkin (käyttäjätaso 1: näppäimet 14), tiedonsiirto (väylä), "ulkoinen kytkin" (E7, E8), "laajennettu käyttö" (E7, E8), aikaohjelma, "tarpeenmukainen tuuletus", "lämmitystukikäyttö", "jäähdytystukikäyttö", yötuuletus, häiriötila, käyttöönotto ulkoisesta kytkimestä RWI6502:n käsikytkimen (käyttäjätaso 1, näppäimet 14) toiminnot voidaan täysin korvata ulkoisella, neliasentoisella käsikytkimellä "laajennettu käyttö" toiminnon välityksellä Kun E7:ään tulee pulssi (min 3 s), laitoksessa aletaan käyttää puhallinnopeutta I; kun E8:aan tulee pulssi (min 3 s), laitoksessa aletaan käyttää puhallinnopeutta II ikaohjelma RWI6502-säätimeen integroituun aikaohjelmaan voidaan ohjelmoida neljä kytkentäaikaa vuorokautta kohti Jokaiselle kytkentäajalle voidaan määritellä puhaltimen tila (seis, nopeus I tai nopeus II) sekä yksi asetusarvopari (säästö- tai mukavuustoiminto) Ohjelmointi tapahtuu käyttäjätasolla 3 Kesä-/talviajan vaihtokytkentä Tämä toiminto estää veden jäätymisen ilmanlämmityspattereissa alhaisten ulkolämpötilojen aikana (etupäässä laitoksissa, joissa käytetään auki-kiinni-peltejä) Esilämmityksen kestoajaksi voidaan asetella 0 s10 min Kun laitos kytketään päälle, ensiksi kytkeytyy päälle ainoastaan lämmityksen kiertovesipumppu (Q13/Q14); lämminvesipiirin venttiili (Y10) on tällöin täysin auki CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 6/20 Landis & Staefa Division

7 Puhallinnopeuden 2 esto alhaisissa ulkolämpötiloissa Laitoksen suojaamiseksi puhallinnopeus 2 on estetty hyvin alhaisissa ulkolämpötiloissa Se, missä lämpötiloissa tämä toiminto vaikuttaa, riippuu asetellusta lämpötilarajasta (aseteltavissa välillä C) Jotta vältyttäisiin huojunnalta vaihtelevissa ulkolämpötiloissa, RWI6502-säätimessä on sisäänrakennettuna 2 kelvinin hystereesi Kiinteä peltiasentojen esiasetus Tämän toiminnon avulla säästyy energiaa ulkoilman käsittelyssä (etupäässä sellaisissa tiloissa, joissa oleskellaan vähän) Peltiohjausta (Y30), jonka toimisuunta on " / " ei toteuteta säätösarjana Peltien asento asetetaan kiinteäksi laitoksen käytön aikana Ilmapeltien kiinteäksi säätösuureen arvoksi voidaan asettaa 0100 % (Y30 minimirajoitus) Pumppujen jaksottaiskäyttö Lämmityspumppu (DIL-kytkimen 8 täytyy olla asennossa "lämminvesi-ilmanlämmityspatteri") Seisokkiaikoina tapahtuvan vaurioitumisen välttämiseksi on olemassa kolme eri asettelumahdollisuutta: Pumppu jatkuvasti päällä Pumppu kytkeytyy päälle 30 s:n ajaksi 24 tunnin välein viimeisimmän käyttökerran jälkeen tai Pumppu käy jatkuvasti, kun ulkolämpötila on alle +5 C; tällöin noudatetaan pumpun minimiajoaikaa (valittavissa välillä 0 s30 min) Pumppu kytkeytyy ajoittain päälle, eli viimeisimmän käyttökerran jälkeen pumppu kytkeytyy asetelluin väliajoin (valittavissa välillä 5 min24 h) päälle 30 s:n ajaksi Jäähdytyspumppu Seisokkiaikoina tapahtuvan vaurioitumisen välttämiseksi pumpulle voidaan valita jaksottaiskäyttötoiminto Jos toiminto on vapautettu (valinnainen), tällöin pumppu käynnistyy 30 s:n ajaksi päivittäin klo 1500 Puhallinten pakko-ohjaus ja pysäytysaika Pakko-ohjaus Puhallin toimii aina ensiksi ensimmäisellä nopeudella Jos puhallinnopeudeksi on käynnistettäessä valittu suoraan toinen nopeus, se kytkeytyy päälle vasta ensimmäisen nopeuden jälkeen Vaihtokytkentä toiseen nopeuteen tapahtuu vasta asetellun ajan mentyä umpeen (valittavissa välillä 05 min) Pysäytysaika Kun puhallin kytketään toisesta nopeudesta ensimmäiseen nopeuteen, RWI6502 kytkee toisen nopeuden pois päältä ja ensimmäinen nopeus kytkeytyy päälle vasta sen jälkeen, kun aseltetu aika (valittavissa välillä 05 min) on kulunut umpeen Valvonta Laitokset, joissa ilma lämmitetään lämminvesipattereilla Laitoksen ja kiertovesipumpun tilan jatkuva takaisinkytkentä valvontaelementtien, kuten virtausvahdin ja ylikuormasuojan lähettämien viestien perusteella Jatkuva jäätymissuojavalvonta Pois- ja päällekytkennät asetetun hälytysprioriteetin ( tai b) perusteella Laitokset, joissa käytetään sähköisiä ilmanlämmityspattereita Laitoksen ja erityisesti sähköisen ilmanlämmittimen tilan jatkuva takaisinkytkentä valvontaelementtien, kuten virtausvahdin, ylikuorma- ja ylilämpösuojan lähettämien viestien perusteella Pois- ja päällekytkennät asetetun hälytysprioriteetin ( tai b) perusteella Laitokset, joissa on lämmöntalteenottojärjestelmiä Jatkuva LTO:n hyötysuhteen laskenta Laitokset, joissa on ilmanjäähdyttimiä/jäähdytyskoneita Laitoksen ja jäähdytyspumpun tai jäähdytyskoneen tilan jatkuva takaisinkytkentä valvontalementtien, kuten virtausvahdin ja ylikuormasuojan lähettämien viestien perusteella Pois- ja päällekytkennät asetetun hälytysprioriteetin ( tai b) perusteella Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 7/20

8 Häiriöilmoitukset ja niiden indikointi Selitykset RWI6502 pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään kahdeksan erilaista hälytysilmoitusta, jotka ovat peräisin laitoksen eri osista ja tiloista Kun säätimen etukansi on suljettuna, häiriöilmoitukset näkyvät näytön riveillä 9 ja 10 seuraavasti: E3 p I,II E2 E5 E4 E1 E6 9 0 b Z01 1 Jäätymissuoja (viestitulo 9) Näyttö: 0 = normaali, tai b = jäätymisvaarailmoitus 2 Virtausvahti (viestitulo E2) Näyttö: 0 = normaali, 1 = käynnistysvaihe, tai b = virtaushäiriö 3 Jäähdytyskoneen tai jäähdytyspumpun ylikuorma (viestitulo E4) Näyttö: 0 = Q13/Q24 jäähdytys poiskytketty, 1 = Q13/Q24 jäähdytys päällekytketty, tai b = jäähdytyshäiriö 4 Vapaasti käytettävissä, esim suodatinvahtia varten (viestitulo E6) Näyttö: 0 = normaali, 1 = käynnistysvaihe, tai b = häiriö E6:ssa 5 Lämmityspumpun tai sähköisen ilmanlämmittimen ylikuorma/ylikuumeneminen (viestitulo E3) Näyttö: 0 = Q13/Q14 lämmitys poiskytketty, 1 = Q13/Q14 lämmitys päällekytketty, tai b = pumpun tai sähköisen ilmanlämmittimen häiriö 6 Puhaltimen ylikuorma (viestitulo E5) Näyttö: 0 = Q33/Q34/Q44 puhallin poiskytkettyinä, 1 = Q33/Q34 puhallinnopeus I päällekytkettynä, 2 = Q33/Q44 puhallinnopeus II päällekytkettynä, tai b = puhaltimen häiriö 7 Palo-/savuvalvonta (viestitulo E1) Näyttö: 0 = normaali, tai b = palo-/savuilmoitus 8 Lämmöntalteenoton hyötysuhteen valvonta (viestitulo Z) Näyttö: merkkivalo ei pala = normaali, merkkivalo palaa = hyötysuhde asetetun hälytysraja-arvon alapuolella Kun tulee häiriöilmoitus, näyttökentässä näkyy prioriteetista riippuen vilkkuva - tai b- kirjain (hyötysuhteen valvonta indikoidaan merkkivalolla), minkä lisäksi laitteen edessä olevan kuittauspainikkeen punainen LED-valo vilkkuu Kosketinlähdön F91 prioriteettikoodauksesta riippuen ( ja b tai tai b) hälytysilmoitus voidaan myös samanaikaisesti välittää eteenpäin yhteishälytyksenä Hälytysilmoituksen prioriteetti ( tai b) voidaan valita erikseen kullekin viestitulolle Viestitulot E1E6 voidaan määritellä yksilöllisesti vastaavan viestilähteen kosketintyyppiä (avautuva tai sulkeutuva) vastaavaksi Viestituloille E2 ja E6 voidaan valita hälytyksenannon viiveaika väärien hälytysten välttämiseksi Häiriöilmoituksen kuittaus Jos säätimen näytölle ilmestyy häiriöilmoitus, se voidaan kuitata laitteen edessä olevalla kuittauspainikkeella Tällöin prioriteettinäytöt lakkaavat vilkkumasta ja alkavat palaa kiinteästi ja yhteishäiriöilmoitus poistuu yhteishäiriöilmoituslähdöstä F91 Häiriöilmoitus, jonka prioriteetti on b, sammuu näytöltä, kun viestiä ei enää ole kyseisessä viestitulossa Jos viestituloissa ei ole jäljellä muita häiriöilmoituksia, kuittauspainikkeen näyttö muuttuu punaisesta vihreäksi Prioriteettiluokkaan kuuluvan häiriöilmoituksen näytöt (näyttökenttä ja kuittauspainike) voidaan, mikäli muita tämän prioriteettiluokan häiriöilmoituksia ei ole aktiivisena, poistaa painamalla uudelleen kuittauspainiketta Häiriöilmoituksen vaikutukset RWI6502:n lähtöihin selviävät tämän esitteen lopussa olevista toimintakaavioista CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 8/20 Landis & Staefa Division

9 Rakenne Säädin koostuu säädinosasta sekä pohjaosasta Säädinosa sisältää kaikki ohjaus- ja elektroniikkaosat Se kiinnitetään pohjaosaan kahdella ruuvilla, jotka on suunniteltu siten, että ne painavat säätimen irti pohjasta, kun ne vedetään irti Kaikki asetusarvot tallentuvat EEPROM-muistiin (sähköisesti tyhjennettävissä ja ohjelmoitavissa oleva muisti), ja siksi ne säilyvät lähes rajattoman ajan myös jännitteen ollessa poiskytkettynä Viikkokellon varakäynti (tyypillisesti 48 h) sijaitsee säädinosassa, minkä ansiosta säädin voidaan irrottaa pohjasta ilman, että tällä olisi vaikutusta reaaliaikaan Muovinen pohjaosa sopii seinä- ja paneeliasennusta varten Paneeliasennuksessa laite kiinnitetään asennusaukkoon mukana seuraavan tukikehikon avulla Säädin- ja pohjaosan välinen sähköliitäntä tapahtuu säätimessä olevilla kosketusnastoilla, jotka työnnetään kiinni pohjaosan liitinlohkoihin Käyttö Informaatiotaso (käyttäjätaso 1) RWI6502-säätimen käyttö tapahtuu neljällä tasolla: informaatiotasolla, asettelutasolla, aikaohjelmatasolla ja käyttöönottotasolla Kun säätimen etukansi on suljettuna, näyttökentästä voidaan katsoa: valittu käyttötapa (musta merkkivalo), säätösuureet, lämpötilat, viikonpäivä, kellonaika ja tilatiedot Seuraavien asetusten teko on mahdollista (mikäli niitä ei ole estetty): käyttötavan valinta (automaatti, puhallinnopeus II, puhallinnopeus I, yökäyttö), ajankohtainen kellonaika, ajankohtainen viikonpäivä sekä kesä- tai talviaika Etukansi suljettuna Y II I I,II Y 10 Y 20 T T 2 I,II T h Landis & Staefa RWI E3 P E2 E5 E4 E1 E b Z Selitykset 1 utomaattikäytön näppäin ( ) 2 Puhallinnopeuden 2 ( II ) näppäin 3 Puhallinnopeuden 1 ( I ) näppäin 4 Yökäytön (+ jäätymissuojaus) näppäin 5 Musta merkkivalo, joka osoittaa käsikytkimellä (näppäimet 14) valitun käyttötavan 6 Näppäin ajankohtaisen viikonpäivän asettamista varten (1 = maanantai 7 = sunnuntai) 7 Näppäin ajankohtaisen kellonajan asettamista varten 8 Musta merkkivalo, joka osoittaa, että kello on asetettu kesäaikaan (ei näyttöä = talviaika) 9 Ohjauskortti 1 (käyttäjätasolle 1) 10 LED (vihreä) laitoksen käyttötilan indikointia varten (puhaltimet KÄYVÄT = palaa, SEIS = sammuneena) 11 Yleispainike, jossa LED (punainen) häiriötilojen näyttöä, kuittausta ja lukituksen vapautusta varten 12 settelupainikkeet 13 vaimenreikä etukannen avaamista varten (avain seuraa säätimen mukana) Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 9/20

10 settelutaso (käyttäjätaso 2) ja aikaohjelmataso (käyttäjätaso 3) Etukannen avaamisen jälkeen voidaan käyttää ohjauskorttia nro 2: Kortin etupuolen 10 rivillä (käyttäjätaso 2) näytetään käyttöön tarvittavat asetus- ja näyttömahdollisuudet rvoja voidaan muuttaa riveille 5 ja 8 saakka käyttäjätason 2 ollessa aktivoituna Rivillä 5 näkyy ajankohtainen lämmityksen asetusarvo (musta valomerkki) Kun painetaan näppäintä 5, näytölle ilmestyy ajankohtainen jäähdytyksen asetusarvo (ilman valomerkkiä) Kun kahta ylintä toimintanäppäintä (rivit 1 ja 2) painetaan samanaikaisesti kahden sekunnin ajan, näytölle tulee aikaohjelmataso Siihen liittyvät tekstit löytyvät ohjauskortin nro 2 toiselta puolelta Kun säätimen etukansi suljetaan, käyttäjätaso 1 aktivoituu jälleen automaattisesti Etukansi avattuna Mukavuusjakso Lämmitys Jäähdytys Säästöjakso Lämmitys Jäähdytys jankohtainen Lämmitys Jäähdytys Tuloilman minimilämpötila Tuloilman maksimilämpötila setusarvo Säädin tilassa Parametri numero Parametri arvo Z03V Selitykset 1 Etukansi 2 Säilytyslokero ohjauskortille 1 sekä käyttöohjeelle, jossa on parametriluettelo normaalikäyttöä varten sekä käyttötapanäyttöjen 110 (käyttäjätaso 2, rivi 8) selostus 3 Suojalevy, jonka päällä on ohjauskortti nro 2 (etupuoli: käyttäjätaso 2, taustapuoli: käyttäjätaso 3) 4 Näyttökenttä, jossa 10 riviä 5 Toimintanäppäimet aseteltujen arvojen muuttamista varten Laitteen konfigurointi DIL-kytkimillä RWI6502:n konfigurointiin tarvittavat DIL-kytkimet sijaitsevat suojalevyn alla Jos niiden asetuksia halutaan katsoa tai muuttaa, etukansi on ensin avattava, minkä jälkeen irrotetaan suojalevy Etukansi auki, suojalevy irrotettuna 8 Y10 Y10 7 Y30 Y30 6 Y30 Y10 5 Y10 Y Y30 Y Test Run Z04 Säätimen kaikki DIL-kytkimet ovat toimitettaessa OFF-asennossa (tehdasasetus) Kytkinten asennoilla on seuraava merkitys: CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 10/20 Landis & Staefa Division

11 Nro ON-asento OFF-asento 8 inen ilmanlämmityspatteri 1) Lämminvesi-ilmanlämmityspatteri 2) 7 Toimisuunta Y10 " / " Toimisuunta Y10 " \ " 6 Lähtö Y30 estetty Lähtö Y30 vapautettu 5 Mukavuus (ensin Y10, sitten Y30) Säästö (ensin Y30, sitten Y10) 4 Toimisuunta Y30 sekoituspelleille Toimisuunta Y30 LTO-järjestelmille 3 Ilman optimaalista ECO-kytkentää Optimaalinen ECO-kytkentä 2 Lämmöntalteenoton hyötysuhteen Ei lämmöntalteenoton hyötysuhteen valvonnan näyttö valvonnan näyttöä 1 Valmistajan testaustoiminto Normaali DDC-käyttö (ei käytettävissä) 1) Puhaltimen jälkikäyntitoiminto aktivoituu automaattisesti 2) Jäätymissuojasäädin aktivoituu automaattisesti Tiedonsiirtokortit ZI65 Uudelleenkäyttö, ympäristönsuojelu, käyttövarmuus RWI6502 pystyy kommunikoimaan aktiivisen väylälaitteen (isännän) kanssa seuraavien tiedonsiirtokorttien avulla: FLN (Floor Level Network) -tiedonsiirtokortti ZI6501 tai LON/Cnet (Local Operating Network, jossa Cnet-protokolla) -tiedonsiirtokortti ZI6502 tai LP (Local Process us) tiedonsiirtokortti ZI6503 Jokainen kortti sisältää tiedonsiirtoon tarvittavan elektroniikan Tiedonsiirtokortin asennuspaikka sijaitsee laitteen etupuolella, ja sen saa esiin, kun avaa säätimen kannen ja irrottaa suojalevyn sennusaukon ylä- ja alareunassa on urat, joita myöten kortti työnnetään paikoilleen Kun RWI6502-säätimeen asennetaan tiedonsiirtokortti, uutta käyttöönottoa ei tarvitse tehdä; säädin täytyy ainoastaan rekisteröidä väylään, jotta se voi osallistua verkossa tapahtuvaan tiedonsiirtoon Säätimen muoviosat ovat 80-prosenttisesti uudelleenkäytettävissä Säätimeen on asennettu superkondensaattori NiCd-paristojen sijasta, jotka pitäisi vaihtaa kahden vuoden välein; tämä parantaa osaltaan säätimen käyttövarmuutta ja ympäristöystävällisyyttä Suunnitteluohjeet Säädin tarvitsee 24 VC:n käyttöjännitteen Säätimen kanssa täytyy käyttää suojajännitteelle (SELV) tarkoitettua muuntajaa, jossa on erilliset käämit ja joka on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön Sulakkeiden, kytkinten, johdotusten ja maadoitusten täytyy olla paikallisten määräysten mukaisia Rajoituksia ei voi käyttää turvatoimintoina, joita varten tarvitaan aina erillinen järjestelmä Kaikki käyttöönoton kannalta tärkeät suureet on, mikäli ne ovat tiedossa suunnitteluvaiheessa, merkittävä laitosdokumentteihin (kytkentäkaavio jne) Lisätietoja RWI6502-säätimestä löytyy käsikirjasta nro CM2Z3204 Se sisältää laitosesimerkkejä, tarkat toimintaselostukset, parametriluettelon käyttöönottoa varten, turvallisuusohjeita jne sennusohjeet sennuspaikaksi sopii seinä (huoneen tai kytkinkaapin) tai paneeli (kytkinkaappi, ohjauspaneeli jne) Sallittuja ympäristöolosuhdearvoja on noudatettava Säätimen pohjaosa asennetaan ja johdotetaan aina ensimmäiseksi Kaapelit on vedettävä pohjaan siten, etteivät ne estä säätimen kiinnittämistä Kiinnitysruuvit lukitaan vasta käyttöönoton jälkeen Laitteen mukana seuraa asennusohje Käyttöönottoohjeet Käyttöönotossa tarvitaan avuksi käsikirja nro CM2Z3204 Kaikki RWI6502-säätimen ja mahdollisen tiedonsiirtokortin toiminnot sekä liitettyjen laitteiden johdotukset on tarkistettava käyttöönoton yhteydessä Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 11/20

12 setukset Suositus Kaikki säätötoiminnot ja parametrit ovat tehdasasetettuja Joissakin tapauksissa RWI6502 on konfiguroitava erikseen määrättyjä loogisia sarjatoimintoja varten, esim sähkölämmityksessä, jossa vaaditaan tiettyjä turvatoimia Konfiguraation muuttaminen tapahtuu säätimen suojalevyn alla olevilla DIL-kytkimillä rvojen muuttaminen tapahtuu asianomaisella käyttäjätasolla toimintanäppäinten avulla Jokainen muutos tallentuu heti kuittauksen jälkeen (kun näyttö ei enää vilku) rvojen muutokset on hyvä merkitä käyttöohjelehtisen taustapuolelle ko sarakkeisiin Tekniset tiedot Jännitteensyöttö Tulot Digitaalitulot E1E8 nalogitulot 1, 2, 4, 9, Z Lähdöt nalogilähdöt Y10, Y20, Y30 Relelähdöt Q13/ Q14/ Q24, Q33/ Q34/ Q44 Relelähtö F91 Kotelointi- ja suojausluokka Ympäristöolosuhteet Käyttöjännite 24 VC ±20 % Suojajännite (SELV) EN Ulkoinen muuntaja (jatkuvakäyttöinen) EN Syöttöjohdinten varmistus (ulkoinen) maks 10 Taajuus 50/60 Hz Tehon tarve 10 V Jännite avoimessa tulossa 2023 VDC Looginen 0 <1 VDC Looginen 1 >5 VDC Virta "looginen 0:ssa" 9 m Sallittu johdinpituus, Cu-kaapeli 1,5 mm 2 maks 300 m nturit Passiiviset L-Ni1000 Ω ktiiviset 010 VDC Mittausalue C Sallittu johdinpituus, Cu-kaapeli 1,5 mm 2 maks 200 m setusarvolähettimet Passiiviset Ω ktiiviset 010 VDC settelualue C Sallittu johdinpituus riippuu lähetintyypistä Lähtöjännite Lähtövirta Maksimikuorma 010 VDC maks ±1 m jatkuva oikosulku Kytkentäkyky, jännite min 19 VC, maks 265 V Kytkentäkyky, virta jännitteellä 19 VC min 20 m, maks 4 / 3 1) Kytkentäkyky, virta jännitteellä 265 VC min 5 m, maks 4 / 3 1) 1) cos ϕ = 0,6 Lähtöjännite 24 VC Kytkentäkyky, virta min 20 m, maks 4 / 3 1) Suojausluokka III / EN Kotelointiluokka sennus tasaiselle seinälle IP 40 / EN Paneeliasennus Kotelo IP 40 / EN Liitinpohja IP 20 / EN Käyttö IEC Ilmasto-olosuhteet luokka 3K5 Lämpötila 5+50 C Kosteus (kastuminen kielletty) <95 % suht kost CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 12/20 Landis & Staefa Division

13 Standardit Tuoteturvallisuus magneettinen yhteensopivuus Kuljetus IEC :n mukaan Ilmasto-olosuhteet luokka 2K3 Lämpötila C Kosteus <95 % suht kost Mekaaniset olosuhteet luokka 2M2 Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet EN Häiriöpäästöt EN Häiriönsieto EN merkintä EMC-direktiivi Pienjännitedirektiivi 89/336/EEC 73/23/EEC Muita tietoja Varakäynti verkkokatkoksen aikana tyypillisesti 48 h Liittimet johtimille 2 x 1,5 mm 2 tai 1 x 2,5 mm 2 Paino pakkauksen kanssa 1,17 kg Liittimet M Z E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Y10 Y20 Y30 UP UN ZI65 F91 Q13 Q33 Q14 Q24 Q34 Q Käyttöjännite 24 VC, systeemipotentiaali Käyttöjännite, systeeminolla M Mittausnolla 1 Huone- tai poistoilman lämpötila-anturin mittausviesti (L-Ni1000 Ω / 010 VDC) 2 Tuloilman lämpötila-anturin mittausviesti (L-Ni1000 Ω / 010 VDC) 4 Ulkolämpötila-anturin mittausviesti (L-Ni1000 Ω / 010 VDC) 9 Jäätymissuoja-anturin mittausviesti (L-Ni1000 Ω / 010 VDC) Z Oheislaitteiden mittausviesti (L-Ni1000 Ω / 010 VDC) Y10 Lämmityksen ohjausviestilähtö (010 VDC) Y20 Jäähdytyksen ohjausviestilähtö 1) (010 VDC) Y30 Lämmöntalteenoton ohjausviestilähtö (010 VDC) E Digitaalitulojen E1 E8 viestijännitteen nolla E1 Digitaalitulo palo-/savuhälytyksiä varten E2 Digitaalitulo virtaushäiriöilmoituksia varten E3 Digitaalitulo lämminvesipiirin pumpun ylikuormailmoituksille tai sähköisen ilmanlämmittimen ylikuormailmoituksille E4 Digitaalitulo jäähdytyskoneen tai jäähdytyspumpun ylikuormailmoituksille E5 Digitaalitulo puhaltimen ylikuormailmoituksille E6 Digitaalitulo, vapaa E7 Digitaalitulo, "ohjaustulo 1" E8 Digitaalitulo, "ohjaustulo 2" F91 Yhteishälytystulo (24 VC) prioriteeteille ja b tai tai b (koodattavissa tälle lähdölle) Q13/Q14 Potentiaalivapaa relekosketinlähtö kiertovesipumpun tai sähköisen ilmanlämmittimen ohjaukselle Q13/Q24 Potentiaalivapaa relekosketinlähtö kompressorille, DX-jäähdytykselle tai jäähdytyspumpulle 1) Q33/Q34 Potentiaalivapaa relekosketinlähtö puhallinnopeuden 1 kytkemistä varten Q33/Q44 Potentiaalivapaa relekosketinlähtö puhallinnopeuden 2 kytkemistä varten UP, UN Liittimet (23) tiedonsiirtoa varten Huom! nturit L-Ni1000 Ω = L&S-standardia 1) Ohjausviestilähdöt Y20 ja Q13/ Q24 ovat käytettävissä samanaikaisesti Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 13/20

14 Kytkentäkaaviot Mittauspuolen liitännät Kytkentäkaavio 1: Lämpötilan mittausosa; passiiviset pää- ja apuanturit M 1 M 2 M 3 M VC 1 M 2 M 4 M 9 M Kytkentäkaavio 2: Lämpötilan mittausosa; aktiivinen jäätymissuoja-anturi ja ulkolämpötilan mittaus RVL55:n välityksellä M 1 M 2 U4 M N2 M VC 1 M 2 M 4 M 9 M Kytkentäkaavio 3: Mittausosa, johon on liitetty aktiivinen asetusarvolähetin Y9 R VC Z Kytkentäkaavio 4: Mittausosa, johon on liitetty passiivinen asetusarvolähetin R M R VC 1 Z M Kytkentäkaavio 5: Mittausosa, johon on liitetty poistoilman lämpötila-anturi rajoitussäätöä varten (LTO:n jäätymissuojaus) M VC Z M CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 14/20 Landis & Staefa Division

15 I Kytkentäkaaviot 6 ja 7: Mittausosa, jossa CO 2 /VOC-anturi tarpeenmukaista tuuletusta varten; ilmanvaihtotarveprosessorilla tai ilman 24 VC (CO2 ) (VOC) M U1 U2 7 1 M U1 U2 U3 M D 10 S U M Z VC (CO2 ) (VOC) M U1 U2 M Z Kytkentäkaavioiden 1 7 selitykset N R1 R2 S U Ohjaussäädin RWI6502 RVL55, jossa ZY5560-moduuli Huone- tai poistoilman lämpötila-anturi Q24/ QM22 Tuloilman lämpötila-anturi QM22 Ulkolämpötila-anturi QM22 / QC22 Lämpötila-anturi QD22/ QE219 Jäätymissuoja-anturi QF632/ QF636 Poistoilman lämpötila-anturi QM22 CO 2/VOC-anturi QP63 setusarvolähetin FZ6111 Huoneyksikkö Q26 tai asetusarvopotentiometri FZ2121 Ilmanvaihdon estokytkin Ilmanvaihtotarveprosessori QP631 Ohjauspuolen liitännät Kytkentäkaavio 8: Ohjausosa, jossa toimilaitteet lämmitystä, jäähdytystä ja LTO:a varten 24 VC Y10 Y20 Y30 Y Y Y Y1 Y2 Y Selitykset Y1 Y2 Y3 Ohjaussäädin RWI6502 Lämmityksen toimilaite Jäähdytyksen toimilaite LTO:n/kiertoilmapeltien toimilaite Ohjaus- ja valvontapuolen liitännät Kytkentäkaavio 9: L T Dp F1 F2 F3 F4 uto 0 II S E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Q13 Q VC 24 VC F91 Q14 Q24 Q34 Q44 F1 F2 F3 F4 K4 K3 N H1 K1 K2 K3 K4 Selitykset F1F4 H1 K1 K2 K3 K4 Ohjaussäädin RWI6502 Ylikuormarelekosketin Yhteishälytyksen apulaite Lämmityspumpun moottorikontaktori tai sähköisen ilmanlämmittimen kontaktori Jäähdytyspiirin tai jäähdytyskoneen moottorikontaktori Puhallinnopeuden I moottorikontaktori Puhallinnopeuden II moottorikontaktori Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 15/20

16 Parametriluettelo normaalikäyttöä varten Parametrien arvot ja mittausarvot voidaan kutsua esiin parametrinumeroiden perusteella Kaikki tehdasasetukset (lihavoituja) on tehty siten, että säädin soveltuu sellaisenaan useimpiin laitoksiin rvoja voidaan tarvittaessa muuttaa yksilöllisesti setukset on tallennettu häviämättömään muistiin Nro Kuvaus lue Tehdasasetus jankohtaiset mittausarvot Säätösuureiden rajoitus Oletusasetukset Tukikäyttö Yötuuletus Jäätymissuojan asetusarvot Jäätymissuojan parametrit Syrjäyttävä ilmanvaihto Huonesäätimen säätöparametrit Tuloilmasäätimen säätöparametrit Jäähdytyskompressorin kytkentäpisteet Kesäkompensointi Talvikompensointi Hälytysprioriteetit ikaelementit LTO:n jäätymissuoja Tarpeenmukainen tuuletus 1 9 Veden lämpötila 50,0+ 150,0 C (lukuarvo) 2 Z Tulosuure 50,0+ 150,0 C/ ppm (lukuarvo) 3 F91 Yhteishäiriörele OFF/ On (lukuarvo) 4 E7 Ohjaustulo 1 1) OFF/ On (lukuarvo) 5 E8 Ohjaustulo 2 1) OFF/ On (lukuarvo) 6 Y30 Minimirajoitus 0100 % 0 % 7 Puhallinnopeus 1/ setusarvo (mukav Co/säästö Ec) Co/ Ec Co 9 Lämmityksen huonelämpraja 030 C 15 C 10 Jäähdytyksen huonelämpraja 2050 C 30 C 11 Minimi käyttöaika hhmm 0030 hhmm 12 Huonelämpötilan raja-arvo 1050 C 22 C 13 Ulkolämpötilan raja-arvo 530 C 12 C 14 Lämpötilaero 120 K 5 K 15 Minimi käyttöaika hhmm 0030 hhmm 16 Jäätymishälytysarvo 230 C 5 C 17 Yökäytön asetusarvo 250 C 25 C 18 P-alue päiväkäytössä 130 K 5 K 19 P-alue yökäytössä 1200 K 7 K 20 I-aika yökäytössä mmss 0300 mmss 21 Puhallinnopeuden 2 esto ulkolämpötilan 4 perusteella 14) C 15 C 22 Lämmityksen lämpötilaero 110 K 4 K 23 Jäähdytyksen lämpötilaero 110 K 3 K 24 Kaskadivaikutus (KE) Kaskadisäätimen I-aika mmss 0800 mmss 26 P-alue, lämmitys 1200 K 20 K 27 I-aika, lämmitys 2) mmss 0230 mmss 28 P-alue, LTO 1200 K 15 K 29 I-aika, LTO 2) mmss 0200 mmss 30 P-alue, jäähdytys 1200 K 15 K 31 I-aika, jäähdytys 2) mmss 0200 mmss 32 Kytkentäväli S 1100 % Y20:sta 20 % 33 Kytkentäero SD 1100 % Y20:sta 10 % 34 loituspiste 1050 C 25 C 35 Loppupiste 1050 C 30 C 36 Kompensointi yht K 2 K 37 loituspiste C 5 C 38 Loppupiste C 20 C 39 Kompensointi yht K 1 K 40 E1 Palo/savu / b 41 E2 Virtausvahti / b 42 E3 Pumpun moottorisuoja / b 43 E4 Jäähdytyskoneen ylikuorma / b 44 E5 Puhaltimen moottorisuoja / b 45 E6 UX, vapaasti käytettävissä / b 46 9 Jäätymissuoja / b 47 Puhaltimen jälkikäynti 3) mmss 0500 mmss 48 Kiertovpumpun min ajoaika 11) mmss 0500 mmss 49 Kiertovpumpun jaksottaiskäyttöväli 10) hhmm / uto/ Cont uto 50 Hälytyksen viive, virtaus, käynn 12) mmss 0020 mmss 51 Hälytyksen viive, virtaus, käyttö 12) mmss 0010 mmss 52 Hälytyksen viive, UX 12) mmss 0000 mmss 53 E7, E8 Ohjaustulon päällekytkaika 4) hhmm 0000 hhmm 54 Käynnistyslogiikka (ilmapelti kiinni) 5) mmss 0000 mmss 55 Esilämmitysaika mmss 0000 mmss 56 Uudelleenkäynnistyksen hidastus 13) mmss 0000 mmss 57 setusarvo C 1 C 58 P-alue 1100 K 10 K 59 I-aika 2) mmss 0100 mmss 60 Puhallinnopeuden 1 kytkentäarvo ppm 700 ppm 61 Puhallinnopeuden 2 kytkentäarvo ppm 1200 ppm 62 Mitoitusarvo täyskäytössä ppm 1000 ppm 63 P-alue ppm 400 ppm CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 16/20 Landis & Staefa Division

17 Sekalaista LP-väylä Lämmityskäyrä lämmöntarvetta varten Lämmöntalteenoton hyötysuhteen valvonta Selitykset 64 Käyttötunnit 9) x 10 h (lukuarvo) 65 Toimintanäppäinten lukitus 6) OFF/ On OFF 66 RWI-ohjelmaversio 7) "0000" (lukuarvo) 67 Säätimen osoite 8) ----, Segmentin numero Lomaohjelman lähettävän laitteen numero Lomaohjelman lähettäjän segmentin numero Kellonajan lähettävä laite Väylän jännitteensyöttö Ulkolämpötila min lämmöntarpeella C 20 C 74 Minimi lämmöntarve 0100 C 40 C 75 Ulkolämpötila maks lämmöntarpeella C 15 C 76 Maksimi lämmöntarve 0100 C 60 C 77 jankohtainen lämmöntarveviesti 0100 C (lukuarvo) 78 Jäähdytyksen vapautus 15) C 14 C 103 Hyötysuhteen mittauksen vapautus OFF/ON OFF 104 Mittauksen asettelun valinta 1/ Hälytyksen viive hhmm 0010 hhmm 106 Hälytyksen prioriteetti /b b 107 Esto ulkoilman lämpötilan yläpuolella C 15 C 108 Puhaltimen vaikutuksen korjaus 0,0 5 K 0,5 K 109 Hälytysraja % 50 % 110 Z-anturin mittausarvo C (lukuarvo) 111 Hyötysuhde % (lukuarvo) 1) Ilmaisee, onko tulo E7 tai E8 auki vai kiinni (ohjausviesti on tai ei) 2) Palautusaika (T n ) = 0 s tarkoittaa: säätösarjassa käytetään P-säätöä Palautusaika (T n ) > 0 s tarkoittaa: säätösarjassa käytetään PI-säätöä 3) Vain silloin, kun RWI6502 on konfiguroitu sähköistä ilmanlämmitystä varten Jälkikäynnin aikana puhaltimet toimivat nopeudella 1 setetun jälkikäyntiajan mentyä umpeen puhaltimet kytketään pois päältä ja ulkoilmapellit suljetaan 4) ika, jonka verran laitoksen pitää käydä E7:ään tai E8:aan tulleen pulssin ( > 3 s) jälkeen setuksen ollessa 0 min laitos kytkeytyy päälle tai pois heti kun E7:ään tai E8:aan tulee viesti (ulkoisesta kytkinkellosta) (vain automaattikäytössä) 5) ika, jonka verran laitoksessa saa käyttää 100 % kiertoilmaa (laitoksen käyntiinajon jälkeen) 6) Jos käyttäjätaso 1 lukitaan (parametriasetus = On), 2 min kannen sulkemisen jälkeen ei voi enää tehdä asetuksia (poikkeus: kesä-/talviajan vaihtokytkentä) Vapautus tapahtuu avaamalla etukansi uudelleen 7) Näyttökentässä näytetään käytetyn ohjelmaversion numero 8) setettava, jos säätimeen on asennettu tiedonsiirtokortti Jos kortti puuttuu, asetettu arvo ei vaikuta RWI6502-säätimeen Jos RWI6502-säätimeen on asennettu LP-tiedonsiirtokortti ZI653, tiedonsiirto-osoitteeksi tulee LPlaitenumero, jonka asettelualue on 0 16 ja tehdasasetus = 0 Jos RWI6502 on varustettu FLN-tiedonsiirtokortilla ZI651, käytettävä osoitealue on ) Tässä lasketaan puhaltim(i)en käyttötunteja Luettava arvo voidaan nollata tai lukema palauttaa entiseen arvoon Tällöin on toimittava seuraavasti 1 Paina toimintanäppäintä 10 (rivi 10) 2 Paina asettelupainiketta " " jos haluat nollata lukeman tai paina painiketta " + " jos haluat palauttaa lukeman entiseen arvoon 3 Vahvistus: paina uudelleen toimintanäppäintä 10 (käyttötuntilaskurin arvo) 10) ktiivinen vain, jos koodattu vesipatteri-ilmanlämmittimelle! 0000 Lämmityspumpun jaksottaiskäyttöväli pois päältä Lämmityspumpun jaksottaiskäyttö asetelluin väliajoin 30 s:n ajan kerrallaan uto Pumppu kytkeytyy päälle 24 h:n välein 30 s:n ajaksi, tai pumppu toimii jatkuvasti ulkolämpötiloissa < 5 C; tällöin noudatetaan pumpun vähimmäiskäyntiaikaa (parametri 48) Cont Lämmityspumppu on jatkuvasti päällä 11) Minimiajoajan asetus estää pumpun tarpeettoman tiheät päälle- ja poiskytkennät 12) Turhien hälytysten välttämiseksi hälytysilmoitukselle voidaan asettaa viive 13) Verkkokatkon ja jännitteenpaluun jälkeen säätimen viivästetty käyntiinajo saattaa olla tarpeellista Näin vältytään siltä, että kaikki samaan verkkoon liitetyt laitoksen osat kytkeytyisivät samanaikaisesti päälle verkkokatkon jälkeen (jännitehuiput) 14) Laitoksen suojaamiseksi puhallinnopeus 2 on estetty hyvin alhaisissa ulkolämpötiloissa Tällöin vain puhallinnopeus 1 on vapautettu Jotta heilahtelevien ulkolämpötilojen aikana vältyttäisiin huojunnalta, säätimeen on asetettu 2 kelvinin hystereesi 15) Jäähdytysviesti vapautetaan asetellun ulkolämpötila-arvon ylittyessä Jotta vältyttäisiin huojunnalta ulkolämpötilan vaihdellessa, säätimeen on asetettu 1 kelvinin hystereesi! Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 17/20

18 Hälytysilmoitusten toimintakaaviot Saapuvat hälytykset I/O Selitys Lämpö Hälytystyyppi Q13 Q14 Q13 Q24 Q33 Q34 Q33 Q44 Y10 Y20 Y30 Vihreä LED Pun LED E1 Palo-/ savuhälytys E2 Ilmavirtaushäiriö E3 Lämmityspumpun ylikuorma Ilmanlämm ylikuum E4 Jäähdkoneen/ jäähdpumpun ylikuorma E5 Puhaltimen ylikuorma E6 UX 9 Jäätymisvahti Sammuneena Palaa Vilkkuu Sammuneena, kun Y10 0 % Pois/lukittu Päällä/ei lukittu, kun Y10 0 % Päällä/ei lukittu Pois/lukittu, kun Y10 0 % Pois/lukittu (poiskytkennän viive) 3204Z05fi CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 18/20 Landis & Staefa Division

19 Kuitatut, poistamattomat häiriöilmoitukset I/O Selitys Lämpö Hälytystyyppi Q13 Q14 Q13 Q24 Q33 Q34 Q33 Q44 Y10 Y20 Y30 Vihreä LED Pun LED E1 Palo-/ savuhälytys E2 Ilmavirtaushäiriö E3 Lämmityspumpun ylikuorma Ilmanlämm ylikuorma E4 Jäähdkoneen/ jäähdpumpun ylikuorma E5 Puhaltimen ylikuorma E6 UX 9 Jäätymisvahti Sammuneena Palaa Vilkkuu Sammuneena, kun Y10 0 % Pois/lukittu Päällä/ei lukittu, kun Y10 0 % Päällä/ei lukittu Pois/lukittu, kun Y10 0 % Pois/lukittu (poiskytkennän viive) 3204Z06fi Siemens uilding Technologies CM2N3204fi / Landis & Staefa Division 19/20

20 Mittapiirrokset 272,5 145 R , , ,6 63 Paneeliasennusaukko 3204M01 max R , ,5 17, Pg 11 2,5 106, , Mitat mm 1999 Siemens uilding Technologies Oy CM2N3204fi / Siemens uilding Technologies 20/20 Landis & Staefa Division