Lämmityksen säädin sisältää käyttöveden valmistuksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämmityksen säädin sisältää käyttöveden valmistuksen"

Transkriptio

1 2 526 Lämmityksen säädin sisältää käyttöveden valmistuksen Sarja B RVL472 Monitoiminen lämmityksen säädin asuin- ja muita rakennuksia varten Sopii: Ulkoilmaohjattuun menoveden lämpötilan säätöön lämmitysryhmissä, joko huonelämpötilakompensoinnin kanssa tai ilman, ja samanaikaisesti tarpeenmukaiseen kattilan lämpötilan säätöön Esisäätöön kattilan lämpötilan tarpeenmukaisen säädön välityksellä Kattilan lämpötilan säätö yksi- tai kaksitehopolttimen avulla Käyttöveden valmistuksen ohjaus Kommunikointikykyinen 21 ohjelmoitua laitostyyppiä; säädin määrittelee automaattisesti kunkin laitostyypin tarvitsemat toiminnot Lämmityskäyrän analoginen tai digitaalinen asettelu, analoginen huonelämpötilan korjaus, ohjausriviperiaate kaikille muille parametreille Kaksi VDC:n jännitetuloa ulkoisten kuluttajien lähettämien lämmöntarveviestien vastaanottoa varten Aurinko- ja tuulianturin liitäntämahdollisuus Monitoimirele Käyttöjännite 230 VAC, CE-vaatimusten mukainen Käyttö Toiminnot Lämmitysryhmien säätö Rakennustyypit: Kerros- ja rivitalot Omakotitalot Pienehköt liike- ja teollisuusrakennukset Laitostyypit: Lämmitysryhmät ja käyttöveden valmistus Yhdistelmälaitokset, joihin sisältyy lämmöntuotanto, useampia lämmitysryhmiä sekä keskitetty tai hajautettu käyttöveden valmistus Lämmitysjärjestelmätyypit: Radiaattori-, konvektori-, lattia-, katto- ja säteilylämmitysjärjestelmät Menoveden lämpötilan ulkoilmaohjattu säätö lämmitysryhmän säätöventtiiliä ohjaamalla Menoveden lämpötilan ulkoilmaohjattu säätö säätöventtiiliä ohjaamalla sekä kattilan lämpötilan tarpeenmukainen säätö lämmitysryhmän poltinta ohjaamalla Siemens Building Technologies CE1N2526FI / Landis & Staefa Division 1/8

2 Menoveden lämpötilan ulkoilmaohjattu säätö säätöventtiiliä ohjaamalla sekä kattilan lämpötilan tarpeenmukainen säätö lämmitysryhmän poltinta ohjaamalla; erillinen säätöventtiili kattilan paluuvesilämpötilan minimirajoitusta varten Esisäätö Käyttöveden säätö Käyttötavat Kattilan lämpötilan tarpeenmukainen säätö poltinta ohjaamalla; lämmöntarveviesti väylän kautta Kattilan lämpötilan tarpeenmukainen säätö poltinta ohjaamalla; lämmöntarveviesti väylän kautta; erillinen säätöventtiili kattilan paluuvesilämpötilan minimirajoitusta varten Käyttöveden valmistus latauspumppua ohjaamalla säätöventtiiliä ohjaamalla lämmönvaihtimen välityksellä, ensiöpuolen paluuvesiventtiiliä ohjaamalla Kiertovesipumpun ja sähkövastuksen ohjaus Automaattikäyttö Automaattinen vaihtokytkentä normaalin ja alennetun lämpötilan välillä viikkoohjelman mukaisesti, automaattinen vaihtokytkentä lomatoimintaan, lämmityksen tarpeenmukainen ohjaus (ECO-toiminto) Alennettu käyttö Jatkuva lämmitys alennettuun lämpötilaan, ECO-toiminto käytössä Mukavuuskäyttö Jatkuva lämmitys normaaliin lämpötilaan, ilman ECO-toimintoa Toimintavalmiuskäyttö (standby) Automaattinen käyttöveden valmistus Jäätymissuojaus toimii kaikissa käyttötavoissa. Säädin voidaan kytkeä toimimaan käsiohjauksella. Muut toiminnot Optimointitoiminnot Suojatoiminnot Kauko-ohjaus Käyttöönoton aputoiminnot Tiedonsiirtotoiminnot Tilaukset Tilattaessa tulee ilmoittaa tyyppitunnus RVL472. Anturit sekä mahdollisesti tarvittava huoneyksikkö, toimimoottorit ja venttiilit on tilattava erikseen. Laiteyhdistelmät Sopivat anturit ja huoneyksiköt Sopivat toimimoottorit Tiedonsiirto Lämmöntarveviestin vastaanotto Meno-, paluu- ja käyttöveden lämpötila: kaikki anturit LG-Ni 1000 Ω / 0 C, esimerkiksi: lämpötilan pinta-anturi QAD22 lämpötilan uppoanturit QAE22... ja QAP21.3 Huonelämpötila: huoneyksikkö QAW50 tai QAW70 huonelämpötila-anturi QAA24 Ulkolämpötila: ulkoanturi QAC22 (Ni-mittauselementti) ulkoanturi QAC32 (NTC-mittauselementti) tuulianturi QAV92 aurinkoanturi QAS92 Säätimen kanssa voidaan käyttää kaikkia Landis & Staefan sähköisiä ja sähköhydraulisia toimimoottoreita, jotka on tarkoitettu kolmipisteohjaukseen. Katso lisätietoja esitteistä Säädin pystyy kommunikoimaan seuraavien laitteiden kanssa: kaikki Landis & Staefan laitteet, jotka voidaan liittää -väylään SYNERGYR OZW30-keskusyksikkö (ohjelmaversiosta 3.0 lähtien) RVL472:ssa on kaksi VDC:n tuloa (vastaa C), joihin voidaan kytkeä ulkoisten kuluttajien lämmöntarveviestit (RVL55, UNIGYR, jne.). CE1N2526FI / Siemens Building Technologies 2/8 Landis & Staefa Division

3 Toiminta Laitostyypit 1 Huonelämmitys säätöryhmällä, kolmipistesäätö, vaikuttaa säätöventtiiliin Lämmityspiirin laitostyypit Käyttövesipiirin laitostyypit U1/U2 Y1 M2 A6/B5 B1 E Ei käyttöveden valmistusta 2526S01 Mahdolliset käyttövesiyhdistelmät:! 1, 2, 3 0, 4 2 U1/U2 Huonelämmitys säätöryhmällä, A6/B5 kolmipistesäätö, Y1 vaikuttaa säätöventtiiliin E1 B1 * * Mahdolliset käyttövesiyhdistelmät:! 1, 2, 3 0, 4 3 Huonelämmitys säätöryhmällä, kolmipistesäätö, vaikuttaa säätöventtiiliin. Paluuvesilämpötilan minimirajoitus omalla säätöventtiilillä. E1 U1/U2 M2 Y1 M2 E2 A6/B5 B1 Mahdolliset käyttövesiyhdistelmät! 1 0, 4 4 Esisäätö kattilalla, lämmöntarveviesti väylän kautta E1 2526S04 E2 2526S S Mahdolliset käyttövesiyhdistelmät:! 1, 2, 3 0, 4 5 Esisäätö kattilalla, lämmöntarveviesti väylän kautta. Paluuvesilämpötilan minimirajoitus omalla säätöventtiilillä. E1 Mahdolliset käyttövesiyhdistelmät:! 1 0, 4 M 2526S05 -- M3 K6 K6 1 2 M3 K6 2524S S S S08 1 Käyttöveden valmistus latauspumppua ohjaamalla. Kiertovesipumppu mahdollinen ainoastaan lämmityspiirityypeissä 1, 2 ja 4. 2 Käyttöveden valmistus latauspumppua ohjaamalla. Kiertovesipumppu mahdollinen ainoastaan lämmityspiirityypeissä 1, 2 ja 4. 3 Käyttöveden valmistus lämmönvaihtimella venttiiliä ohjaamalla. Kiertovesipumppu mahdollinen ainoastaan lämmityspiirityypeissä 1, 2 ja 4. 4 käyttöveden valmistus pelkällä sähkövastuksella. Kiertovesipumppu mahdollinen ainoastaan lämmityspiirityypeissä 1, 2 ja 4. * Pumpputyypiksi voidaan valita kiertovesipumppu tai ohituspumppu A6 Huoneyksikkö QAW50 tai QAW70 Ulkoanturi Kattilan pumppu / kiertovesipumppu B1 Menoveden lämpötila-anturi E1 Lämmöntuottolaite (kattila) RVL472-säädin Kattilan lämpötila-anturi E2 Lämmitysverkosto U1 Aurinkoanturi Käyttöveden menovesianturi Väylä U2 Tuulianturi 1 Käyttövesivaraajan anturi / termostaatti 1 K6 Sähkövastus Y1 Lämmityspiirin säätöventtiili 2 Käyttövesivaraajan anturi / termostaatti 2 Kiertovesipumppu / ohituspumppu Käyttöveden säätöventtiili tai kattilan B5 Huoneanturi M2 Lämmityspiirin pumppu paluuvesilämpötilan minimirajoituk- Paluuveden lämpötila-anturi M3 Latauspumppu seen käytettävä säätöventtiili Siemens Building Technologies CE1N2526FI / Landis & Staefa Division 3/8

4 Toimintaperiaate Loppukäyttäjän asetukset Lämpötilan mittaus Huonetilan lämmitys Kolmipistesäätö Kaksipistesäätö Paluuvesilämpötilan minimirajoitus RVL472-säätimeen on ohjelmoitu valmiiksi 5 eri laitostyyppiä lämmityspiirien säätöä ja esisäätöä varten sekä 5 laitostyyppiä käyttöveden valmistusta varten. Näitä yhdistelemällä voidaan konfiguroida yhteensä 21 erilaista laitosta. Käyttöönoton yhteydessä on valittava tarvittavat laitostyypit lämmityspiirin säätöä/esisäätöä ja käyttöveden valmistusta varten. Valinnan jälkeen aktivoituvat kaikki toiminnot, joita tarvitaan kyseisessä laitostyypissä. Vakioasetuksiksi on annettu käytännönläheiset arvot. Kaikki toiminnot, joita ei tarvita valitussa laitostyypissä, on estetty, eikä niitä näytetä. Ulkoilmaohjatussa säädössä menoveden lämpötilaa säädetään ulkolämpötilan mukaan lämmityskäyrän perusteella. Käyrän perusasetus tehdään säätimen edessä olevan käyrätaulukon sauvalla tai ohjausrivillä; huonelämpötilan korjaus tapahtuu kiertonupilla. Loppukäyttäjä voi lisäksi asettaa: huonelämpötilan asetusarvot normaalia lämmitystä, alennettua lämmitystä ja jäätymissuojausta/lomia varten käyttöveden asetusarvon kaksi itsenäistä viikko-ohjelmaa sekä enintään kahdeksan lomajaksoa vuotta kohti käyttötavan kellonajan ja päivämäärän Menoveden lämpötila: yhdellä tai kahdella anturilla (keskiarvon laskenta) Ulkolämpötila: Ni-anturilla tai NTC-anturilla; RVL472 tunnistaa itsenäisesti liitetyn anturin tyypin. Yhdistelmälaitoksissa voidaan myös määritellä ulkolämpötilan lähde. Huonelämpötila: huonelämpötila-anturilla tai huoneyksiköllä tai molemmilla (keskiarvon laskenta) Huonelämpötila otetaan huomioon säädössä. Se voidaan mitata anturilla tai simuloida huonemallilla rakennuksen aseteltavan aikavakion avulla. Anturia käytettäessä huonelämpötilan vaikutus säätöön on valinnainen. Myös huonelämpötilan maksimirajoitus on aseteltavissa. Auringon ja/tai tuulen vaikutus voidaan mitata aurinko- ja/tai tuulianturilla ja liittää säätöön. Molempien vaikutus on aseteltavissa. Yhdistelmälaitoksissa anturiviestit voidaan vastaanottaa ulkoisesta lähteestä väylän välityksellä. Lämmitys kytketään tarpeen mukaan päälle ja pois (ECO-toiminto). Se kytketään pois päältä, kun rakennukseen varastoitunut lämpö riittää ylläpitämään halutun huonelämpötilan. Tällöin säädin huomioi ulkolämpötilan kehittymisen sekä rakennuksen lämmönvarastointikyvyn. Kaksi lämmitysrajaa voidaan asetella: toinen normaalia lämmitystä ja toinen alennettua lämmitystä varten. Säätö on optimoitua: päällekytkentää ja lämmitystä sekä poiskytkentää ohjataan niin, että tiloissa on aina niiden käyttöaikoina haluttu lämpötila. Jokaisen käyttöajan lopussa lämmitys (kiertovesipumppu) kytkeytyy pois päältä siihen saakka, kunnes saavutetaan tyhjilläänoloaikojen huoneasetusarvo (lämpötilan pikapudotus, poiskytkettävissä). Lämmityksen yhteydessä huoneasetusarvoa voidaan korottaa (pikalämmitys). Lämmitysajalle ja varhaiselle poiskytkennälle voidaan asettaa maksimiraja-arvot. Kolmipistesäätö toimii ulkoilmaohjattuna menoveden lämpötilan säätönä. P-alue ja palautusaika ovat aseteltavissa. Menoveden lämpötilaa säädetään toimilaitteen (venttiilin tai luistiventtiilin) portaattoman ohjauksen avulla. Menoveden lämpötilalle voidaan asettaa minimi- ja maksimirajoitus sekä asetusarvon nousunopeuden maksimirajoitus. Kaksipistesäätö toimii tarpeenmukaisena kattilan lämpötilan säätönä. Kattilan lämpötilaa säädetään yksi- tai kaksiportaisen polttimen päälle- ja poiskytkentöjen avulla (suora polttimen ohjaus). Kaksiporrasohjaus vapautuu, kun saavutetaan vapautusraja, ja sen toiminta estyy, kun saavutetaan palautusraja. Nämä rajat voidaan asetella. Kun ei ole lämmityksentarvetta, kattila joko kytketään pois päältä tai säädetään minimirajaarvoon (valittavissa). Kattilalämpötilan minimi- ja maksimirajoitus ovat aseteltavissa. Paluuvesilämpötilan minimirajoitus suojaa kattilaa savukaasun aiheuttamalta korroosiolta. Tämä toiminto voidaan toteuttaa RVL472-säätimessä kolmella eri tavalla: Lämmönkuluttajien menovesilämpötilan asetusarvoa alennetaan Käytetään ohituspumppua (vain laitostyypeissä 2 x ja 4 x) Oma säätöventtiili kattilan paluuvedessä (vain laitostyypeissä 3 x ja 5 x) CE1N2526FI / Siemens Building Technologies 4/8 Landis & Staefa Division

5 Paluuvesilämpötilan maksimirajoitus Lukitustoiminto Kytkinkellot Käyttöveden valmistus Kauko-ohjaus Tiedonsiirto Häiriöilmoitukset ja menovesilämpötilan hälytys Muut toiminnot Kaksi erilaista paluuvesilämpötilan maksimirajoitustapaa ovat mahdollisia RVL472:ssa: Laitostyypit 1 x: rajoitus vaikuttaa lämmityspiirin menoveden asetusarvoon Laitostyypit 2 x ja 4 x: rajoitus vaikuttaa kattilalämpötilan asetusarvoon Kaikki asetukset voidaan lukita ohjelmallisesti niiden muuttamisen estämiseksi. RVL472:ssa on 3 toisistaan riippumatonta viikkokytkinkelloa, jotka voidaan liittää haluttuihin toimintoihin. Kuhunkin viikkokelloon voidaan asettaa 3 päälläolojaksoa vuorokautta kohti, ja jokaiselle viikonpäivälle voidaan antaa erilaiset päälläoloaika-asetukset. Lämmityspiiri, käyttöveden valmistus, kiertovesipumppu sekä monitoimirele voidaan liittää yksilöllisesti johonkin kolmesta viikkokytkinkellosta. Enintään kahdeksan lomajakson asettamista varten RVL472:ssa on vuosikytkinkello, jossa on automaattinen kesä-/talviajan vaihtokytkentä. Käyttöveden valmistusta ohjataan lämmityspiiristä riippumattomasti. Käyttöveden lataus voidaan vapauttaa: Oman viikko-ohjelman mukaan Lämmityspiirin säädön kytkentäohjelman mukaan (vapautus 1 h ennen lämmityspiiriä) Väylään liitettyjen ryhmäsäätimien kytkentäohjelmien mukaan Aina (24 h). Käyttöveden valmistuksessa on legionellabakteerin estotoiminto, joka voidaan kytkeä pois päältä. Legionellasuojaus tapahtuu kerran viikossa. Käyttöveden lämpötila voidaan mitata: 1 tai 2 anturilla 1 tai 2 termostaatilla. Käyttöveden valmistukseen sisältyy myös kiertovesipumpun ja sähkövastuksen ohjaus. Varaaja voidaan pakkoladata kerran vuorokaudessa. Käyttötavan vaihtokytkentä QAW50-huoneyksiköllä Tärkeimpien säädintoimintojen syrjäytys QAW70-huoneyksiköllä Toisen (ohjelmoitavan) käyttötavan valinta ulkoisella koskettimella Kattilan tai menoveden asetusarvon esivalinta ulkoisella koskettimella. Asetusarvon tyyppi (vakio vai minimi), asetusarvon toiminta (lämmityspiirissä vai kattilassa) sekä menoveden lämpötila ovat aseteltavissa. Tiedonsiirto muiden laitteiden kanssa tapahtuu väylän kautta, ja siinä on mahdollista: Lämmöntarpeen viestittäminen lämmönkehityslaitteeseen Lukitus- ja pakko-ohjausviestien vaihtaminen Mittausarvojen kuten ulkolämpötilan, auringonsäteilyn, tuulennopeuden, paluuveden lämpötilan, menoveden lämpötilan sekä kelloviestien vaihtaminen Kommunikointi muiden laitteiden kanssa Lämmöntarveviestien vastaanottaminen SYNERGYR OZW30-keskusyksiköstä (ohjelmaversiosta 3.0 lähtien) Häiriöilmoitusten vaihtaminen Häiriöilmoitus anturihäiriöiden yhteydessä Häiriöilmoitus väylän häiriöiden ja huoneyksikköjen häiriöiden yhteydessä Menovesilämpötilan hälytys; säätimeen voidaan asettaa ajanjakso, jonka verran menoveden/kattilan lämpötila saa olla aseteltujen raja-arvojen ulkopuolella. Tämän ajan mentyä umpeen seuraa häiriöilmoitus. Yksi monitoimirele. Käyttömahdollisuudet: ulkolämpötilakytkin, päälle/pois kytkinkellon mukaan, hälytyskosketin häiriöilmoituksissa, päälle/pois huonetilan käyttöajan mukaan, päälle/pois käyttöajan mukaan plus optimointi, päälle/pois lämmöntarpeen mukaan, päälle/pois käsiohjauksella Kaksi VDC:n tuloa lämmöntarveviestien vastaanottoon ulkoisilta kuluttajilta Parametrien, oloarvojen, käyttötilojen ja häiriöilmoitusten näyttö Ulkolämpötilan simulointi Releiden testaus; kaikkia releitä voidaan ohjata yksittäin käsin Antureiden testaus; kaikki antureiden ja termostaattien mittausarvot voidaan kutsua esiin Liittimiin H1 M ja H2 M kytkettyjen koskettimien testaus Ulkolämpötilasta riippuva laitoksen jäätymissuojaus Pumpun jälkikäynti lämpökertymän estämiseksi Pumpun jaksottaiskäyttö pumpun kiinnijuuttumisen estämiseksi kesän aikana Säätimen käyttötuntilaskuri Siemens Building Technologies CE1N2526FI / Landis & Staefa Division 5/8

6 Tarkempia tietoja teknisistä ominaisuuksista ja toiminnoista sekä -väylästä annetaan seuraavissa dokumenteissa: RVP472:n käsikirja: CE1P2526E -järjestelmän perustietoesite: CE1N2030E -väylän tekninen esite: CE1N2032E Rakenne RVL472 koostuu säädinosasta, joka sisältää elektroniikan, verkkojänniteosan ja lähtöreleet sekä (laitteen etupuolella) kaikki käyttöelementit, ja pohjaosasta, joka sisältää liittimet. Käyttöelementit sijaitsevat lukittavan, läpinäkyvän kannen alla. Laitteen käyttöohjetta voidaan säilyttää kannessa olevassa kotelossa. Säädinosa kiinnittyy pohjaosaan kahdella ruuvilla, joista toinen voidaan sinetöidä. Myös kansi voidaan sinetöidä. RVL472 voidaan asentaa kolmella eri tavalla: Seinäasennus (seinälle, kytkinkaappiin jne.) Kiskoasennus (DIN-kiskoon) Paneeliasennus (kytkinkaapin oveen jne.) 2524Z02 1 Käyttötavan valintapainikkeet (valittu painike on valaistu) 2 Näyttökentän ohjauspainikkeet: Prog = ohjausrivin valinta + = näytetyn arvon muuttaminen 3 Käyttöohje 4 Painike lämmitysventtiilin sulkemista tai 2. poltinportaan päälle/poiskytkentää varten käsiohjauksessa 5 Lämmityspiirin venttiilin avaamispainike käsiohjauksessa 6 Käsiohjauspainike 7 LED-valot seuraaville: Käsiohjaus Lämmityspiirin venttiili avautuu / 1. poltinporras päällä Lämmityspiirin venttiili sulkeutuu / 2. poltinporras päällä Pumppu käy 8 Käyttöveden valmistuksen käynnistys-/pysäytyspainike (KÄY = valo palaa) 9 Kannen sinetöintimahdollisuus 10 Informaatiopainike oloarvojen näyttöä varten 11 Näyttö (LCD) 12 Asetteluliuku menovesilämpötilan asetusarvolle 5 C:n ulkolämpötilassa 13 Asetteluliuku menovesilämpötilan asetusarvolle +15 C:n ulkolämpötilassa 14 Kiertonuppi huonelämpötilan korjausta varten 15 Kiinnitysruuvi, joka voidaan sinetöidä CE1N2526FI / Siemens Building Technologies 6/8 Landis & Staefa Division

7 Analogiset käyttöelementit Digitaaliset käyttöelementit Painikkeet halutun käyttötavan valintaa varten Painike käyttöveden valmistuksen päälle-/poiskytkentää varten INFO-painike Lämmityskäyrän suora asetus "asettelusauvalla" (vain jos asettelutavaksi on valittu analoginen) Kiertonuppi huonelämpötilan manuaalista korjausta varten Kolme painiketta käsiohjausta ja manuaalisia säätökäskyjä varten Kaikkien asetteluparametrien asettaminen tai muuttaminen, valintatoimintojen aktivointi sekä hetkellisarvojen ja tilojen lukeminen tapahtuvat ohjausriviperiaatteella. Jokaiselle parametrille, hetkellisarvolle ja valintatoiminnolle on annettu oma, numeroitu ohjausrivi. Ohjausrivin valinta ja näytön muuttaminen tapahtuvat kumpikin painikeparia painamalla. Ohjeita Suunnittelu Käyttöönotto Mittauspiirien johtimissa on suojajännite. Toimilaitteeseen ja pumppuun menevissä johtimissa on VAC:n jännite. Paikallisia sähköasennusmääräyksiä on noudatettava. Anturijohtimia ei pidä vetää rinnan verkkojännitejohdinten kanssa, joissa on kuormia kuten toimimoottori, pumppu, poltin jne. Laitoksen tyyppi on konfiguroitava. Jokaisen säätimen mukana toimitetaan asennus- ja käyttöönotto-ohje. Tekniset tiedot merkintä Kotelointiluokka (kansi suljettuna) IP42 EN EMC-direktiivi 89/336/EEC Suojausluokka II EN Häiriönsieto EN Sallittu ympäristön lämpötila Häiriöpäästöt EN Kuljetus ja varastointi C Pienjännitedirektiivi 73/23/EEC Käyttö C Turvallisuus EN Sallitut johdinpituudet antureihin, termostaat- Nimellinen käyttöjännite 230 VAC teihin ja ulkoisiin koskettimiin Taajuus 50 Hz Cu-kaapeli 0,6 mm Ø 20 m Tehon tarve 9 VA Cu-kaapeli 1,0 mm 2 80 m Lähtöreleet Cu-kaapeli 1,5 mm m Nimellisjännite 230 VAC Sallitut johdinpituudet huoneyksikköön Nimellisvirta 2 (2) A Cu-kaapeli 0,25 mm 2 25 m Kosketinvirta jännitteellä VAC 0,1...2 A, cos ϕ >0,6 Cu-kaapeli min. 0,5 mm 2 50 m Kosketinvirta jännitteellä VAC 0, A, cos ϕ >0,6 Väyläkuorman ominaisluku E () 9 Sytytysmuuntajan nimellisvirta maks. 1 A maks. 30 s:n ajan Varakäynti min. 12 h Sytytysmuuntajan päällekytkentävirta maks. 10 A maks. 10 ms:n ajan Paino (netto) 1,2 kg Kytkentäkaaviot Pienjännitepuolella Perusliitännät laitoksissa, joissa on ulkoisia lämmöntarveviestejä D1 D VDC S VDC 2526A VAC L N 1 2 B5 M U1 H2 U2 M Siemens Building Technologies CE1N2526FI / Landis & Staefa Division 7/8

8 Perusliitännät laitoksissa, joissa käytetään aurinko- ja tuuliantureita DC V, AC 24 V D1 D2 1 2 U1 S2 U2 G8 B8 G8 2526A02 AC 230 V L N 1 2 B5 M U1 H2 U2 M Verkkojännitepuolella Perusliitännät AC 230 V Q1 F1/F2 F7 F6 Q3 Y1 Y2 Q2 Q4 K6 Y8 1 ) F1 F M3 Y1 M2 2526A03 A6 Huoneyksikkö QAW50 tai QAW70 Kiertovesipumppu / ohituspumppu B1 Menoveden lämpötila-anturi M2 Lämmityspiirin pumppu Kattilan lämpötila-anturi M3 Latauspumppu Käyttöveden menovesianturi Kattilan pumppu / kiertovesipumppu 1 Varaajan anturi/termostaatti 1 RVL472-säädin 2 Varaajan anturi/termostaatti 2 S1 Käyttötavan kauko-ohjaus B5 Huoneanturi S2 Menovesilämpötilan asetusarvon kauko-ohjaus Paluuvesianturi U1 Aurinkoanturi Ulkoanturi U2 Tuulianturi E1 Kaksiportainen poltin Y1 Lämmityspiirin toimimoottori F1 Lämpötilavahti Käyttövesipiirin tai kattilan paluuveden sekoitus- F2 Ylilämpösuoja venttiilin toimimoottori Väylä 1 ) Monitoimilähtö Mittapiirros 139 1,5 95 (42,5) ,5 14 max / /+1 Mitat mm 1998 Siemens Building Technologies Oy CE1N2526FI / Siemens Building Technologies 8/8 Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

RVL482. Lämmityksen säädin. Sisältää käyttöveden lämmitystoiminnon

RVL482. Lämmityksen säädin. Sisältää käyttöveden lämmitystoiminnon 2 542 Lämmityksen säädin Sisältää käyttöveden lämmitystoiminnon RVL482 Monitoiminen, kommunikoiva lämmityksen säädin asuin- ja muihin rakennuksiin. Sopii lämmityspiirin säätöön, jossa käytetään kattilan

Lisätiedot

RVL480. Lämmityksen säädin

RVL480. Lämmityksen säädin 2 540 Lämmityksen säädin RVL480 Monitoiminen, kommunikoiva lämmityksen säädin asuin- ja muihin rakennuksiin. Sopii lämmitysryhmien säätöön, kattilan lämpötilan säätöön tai esisäätöön. Sopii käytettäväksi

Lisätiedot

RVD110 RVD130. Kaukolämmön säädin. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Sarja C. 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten

RVD110 RVD130. Kaukolämmön säädin. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Sarja C. 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten 2 381 Kaukolämmön säädin 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Sarja C RVD110 RVD130 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Lämmityspiirin pumpun ON/OFF-ohjaus, suora lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

RVL472. Lämmityksen säädin. G2526fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto

RVL472. Lämmityksen säädin. G2526fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto G2526fi Lämmityksen säädin Asennusohje RVL472 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) seinälle

Lisätiedot

RVL470. Lämmityksen säädin. Asennusohje

RVL470. Lämmityksen säädin. Asennusohje Lämmityksen säädin Asennusohje RVL470 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: - kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) - seinälle -

Lisätiedot

RVL469 G fi Asennusohje Lämmityksen säädin. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto. 1.1 Asennuspaikan valinta

RVL469 G fi Asennusohje Lämmityksen säädin. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto. 1.1 Asennuspaikan valinta G2527 74 319 0022 0 fi Asennusohje Lämmityksen säädin RVL469 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon)

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Laitteen yleiskatsaus... 2, 3 Symbolit... 4 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Huonelämpötila ei täsmää... 8 Lämmitysohjelmasta

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

RVL470. Lämmityksen säädin. G2522fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto

RVL470. Lämmityksen säädin. G2522fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto G2522fi Lämmityksen säädin Asennusohje RVL470 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) seinälle

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 331 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC RLA162 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne. Kaksi analogista 0 10 VDC:n

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten

Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten 2 510 Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten RVD120 RVD140 onitoiminen lämmityksen säädin kaukolämmön alajakokeskuksia ja kaukolämpölaitoksia varten, joissa on odbus-kommunikaatio.

Lisätiedot

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Sisältö Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 4 Infopainike... 7 Käyttötavat... 8 Lämmityksen päällekytkentä... 9 Käyttöveden valmistus...

Lisätiedot

RVD120 RVD140 74 319 0681 0 G2510. Asennus. Asennuspaikan valinta. Sähköasennukset. Sallitut johdinpituudet. Asenna säädin pohjaosaan

RVD120 RVD140 74 319 0681 0 G2510. Asennus. Asennuspaikan valinta. Sähköasennukset. Sallitut johdinpituudet. Asenna säädin pohjaosaan 74 39 068 0 G250 fi Asennusohje Kaukolämmön ja käyttöveden säädin RVD20 RVD40 Pidä nämä ohjeet säätimen lähellä! Asennus Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet:

Lisätiedot

RVL471. Lämmityksen säädin. G2524fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto

RVL471. Lämmityksen säädin. G2524fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto G2524fi Lämmityksen säädin Asennusohje RVL471 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) seinälle

Lisätiedot

Ilmakanavan lämpötilansäädin

Ilmakanavan lämpötilansäädin 3 332 Synco 100 Ilmakanavan lämpötilansäädin 2 lähtöä 010 VDC RL162 Ilmakanavan lämpötilansäädin tuloilman ja poistoilman lämpötilan säätöön yksinkertaisissa ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa Kompakti

Lisätiedot

Kaukolämmön säädin 2:ta lämmityspiiriä ja käyttövettä varten, tiedonsiirtomahdollisuus

Kaukolämmön säädin 2:ta lämmityspiiriä ja käyttövettä varten, tiedonsiirtomahdollisuus 2 384 Kaukolämmön säädin 2:ta lämmityspiiriä ja käyttövettä varten, tiedonsiirtomahdollisuus Sarja D RVD240 Säädin itsenäisiin tai väyläyhteydellä toisiinsa liitettyihin laitoksiin, joissa on kaukolämpöliitäntä

Lisätiedot

RVD110 RVD G2381fi. Asennus. Käyttöönotto

RVD110 RVD G2381fi. Asennus. Käyttöönotto fi Asennusohje Kaukolämmön ja käyttöveden säädin 4 319 2793 0 G2381fi RVD110 RVD130 Asennus Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: - kaukolämpökeskukseen

Lisätiedot

Ulkolämpötila-anturit

Ulkolämpötila-anturit 1 814 1814P01 Symaro Ulkolämpötila-anturit QAC31... Aktiiviset anturit ulkolämpötilan mittausta varten Käyttöjännite 24 VAC tai 13,5...35 VDC Viestilähtö 0 10 VDC tai 4...20 ma Käyttö Antureita käytään

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Optimointitoiminnoilla varustettu lämmityksensäädin 1999.12

Optimointitoiminnoilla varustettu lämmityksensäädin 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Optimointitoiminnoilla varustettu lämmityksensäädin 1999.12 TAC 2112 on vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin tarkoitettu lämmityksensäädin. Radiaattoripiiriä ohjataan ulkolämpötilakompensoidulla

Lisätiedot

RXT20.1. Käyttö. Tilaukset. Rakenne. DESIGO RXC Huoltopääte

RXT20.1. Käyttö. Tilaukset. Rakenne. DESIGO RXC Huoltopääte 851 DESIGO RXC Huoltopääte RXT20.1 Kannettava huoltopääte, jossa on kiinteästi asennettu liitäntäkaapeli Säätimen ja huoneyksikön tilan näyttö DESIGO RXC -säätimien huoltopainikkeen (service pin) kaukokäyttö

Lisätiedot

Huonelämpötila-anturit

Huonelämpötila-anturit 1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Huonelämpötila-anturit asetusarvon säätönupilla tai ilman QAA2427 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa etenkin silloin, kun järjestelmässä

Lisätiedot

74 319 0722 0 G2513 fi Asennusohjeet Kaukolämmön säädin RVD250 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Asennus Asennuspaikka Sähköasennus

74 319 0722 0 G2513 fi Asennusohjeet Kaukolämmön säädin RVD250 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Asennus Asennuspaikka Sähköasennus 74 319 722 G2513 fi Asennusohjeet Kaukolämmön säädin 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten RVD25 Säilytä tämä ohje säätimen lähellä! Asennus Asennuspaikka Kuiva tila, esim. lämmönjakohuone Asennusvaihtoehdot:

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 2 212 Huonelämpötilan säädin Varustettu valaistulla kosketusnäytöllä REV200 Verkkojännitteestä riippumaton huonelämpötilan säädin Käyttö tapahtuu yksinkertaisella, helppotajuisella kosketusnäytöllä Itseoppiva

Lisätiedot

RVD G2383fi. Asennus

RVD G2383fi. Asennus 4 319 2973 0 G2383fi fi Asennusohje Kaukolämmön säädin 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten RVD230 Asennus Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: - kaukolämpökeskukseen

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. Tekninen esite ECL Comfort 110 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säädin on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. ECL Comfort 110 -säätimellä on erikoissuunniteltu taustavalaistu

Lisätiedot

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm Siemens 4 501 ACVATIX Sähköiset venttiilien toimimoottorit venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm SAX.. SAX31.. Käyttöjännite 230 VAC, 3-piste-ohjausviesti SAX61.. Käyttöjännite 24 VAC/VDC ohjausviesti

Lisätiedot

RVD G2384fi. Asennus

RVD G2384fi. Asennus 4 319 2989 0 G2384fi fi Asennusohje Kaukolämmön säädin 2 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten RVD240 Asennus Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: - kaukolämpökeskukseen

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Säädin RVS46.530/11 Käyttöohje. SE1G2353fi1 3.9.2009 Building Technologies 1/45

Säädin RVS46.530/11 Käyttöohje. SE1G2353fi1 3.9.2009 Building Technologies 1/45 Säädin RVS46.530/11 Käyttöohje SE1G2353fi1 3.9.2009 Building Technologies 1/45 Sisällysluettelo 1 Yleiskatsaus...4 1.1 Lyhyt kuvaus...4 1.2 Ominaisuudet...4 1.2.1 Laitoksen suojaus...4 1.2.2 Käyttö...4

Lisätiedot

Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin

Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin R20 Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin Kasvavan käyttäjämäärän siirtyessä käyttämän uusiutuvia energianmuotoja, kiertovesilämmityksestä tulee entistä suositumpi järjestelmä energiatehokkaaseen

Lisätiedot

Käyttöönotto-ohje. Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille. www.ouman.fi EXP-800

Käyttöönotto-ohje. Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille. www.ouman.fi EXP-800 Käyttöönotto-ohje Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille EXP-800 www.ouman.fi Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille MUISTIINPANOJA 2 SISÄLTÖ EXP-800 toisen lämmönlähteen rinnakkaisohjaukseen sivu

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset toimilaitteet

Sähkökäyttöiset toimilaitteet 863 Sähkökäyttöiset toimilaitteet vyöhykeventtiileille käyttöjännite 230 VAC 2-piste-ohjausviesti käyttöjännite 24 VAC 2-piste-ohjausviesti Jousipalautus Ajoaika 40 s Säätövoima 105 N Asennetaan sisäkierremutterin

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Huonetermostaatti LCD-näytöllä

Huonetermostaatti LCD-näytöllä 3 182 Huonetermostaatti LCD-näytöllä VAV-lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä varten RDG400 Käyttö Moduloiva PI-säätö Säätö huone- tai paluuilman lämpötilan mukaan Lähtö 0 10 VDC:n toimilaitteelle ja lisälähtö

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten 1 882 1882P01 Symaro Kanava-anturi suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten QFM31 Käyttö Esimerkkejä Käyttöjännite 24 VAC / 13,5 3DC Viestilähtö 0 10 VDC / 4 20 ma suhteellista kosteutta

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

G2515 fi Asennusohjeet Kaukolämmön säädin RVD260 2 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Asennus Asennuspaikka Sähköasennus

G2515 fi Asennusohjeet Kaukolämmön säädin RVD260 2 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Asennus Asennuspaikka Sähköasennus 74 319 726 G2515 fi Asennusohjeet Kaukolämmön säädin 2 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten RVD26 Säilytä tämä ohje säätimen lähellä! Asennus Asennuspaikka Kuiva tila, esim. lämmönjakohuone Asennusvaihtoehdot:

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

EXP-800. Käyttöönotto-ohje. Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille. www.ouman.fi EXP-800 EXP-800. Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille

EXP-800. Käyttöönotto-ohje. Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille. www.ouman.fi EXP-800 EXP-800. Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille www.ouman.fi Käyttöönotto-ohje Laajennuspaketti EH-800-sarjan säätimille Käyttöönotto-ohje www.ouman.fi SISÄLTÖ toisen lämmönlähteen rinnakkaisohjaukseen...4 toisen

Lisätiedot

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Gebwell Käyttöpääte UI400 Pikaohje Liikkuminen valikossa Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa. Paina navigointirullaa = Valitse

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Jäspi Ecowatin huoneyksikkö

Jäspi Ecowatin huoneyksikkö Jäspi Ecowatin huoneyksikkö Digitaalinen näyttö, lisävaruste Jäspi Ecowatille M02281 Jäspi Ecowattiin on mahdollista liittää yhteensä kaksi huoneyksikköä (lisävaruste). Yksiköitä käytetään huonelämpötilan

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön 3 181 RDG100 / RDG110 RDG140 / RDG160 RDG100 Huonetermostaatit LCD-näytöllä Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön RDG1 RDG100...: Käyttöjännite 230

Lisätiedot

Uuden sukupolven säätimet ja venttiilit

Uuden sukupolven säätimet ja venttiilit Uuden sukupolven säätimet ja venttiilit Vexve - Uuden sukupolven säätimet ja venttiilit Kun haluat lämmittää kotisi energiatehokkaasti, on oikeiden laitteiden ja osien valinnalla merkittävä rooli. Ekologisuus

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje B3144 Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje CE1B3144_fi 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 6301 Zug Switzerland

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

ECL Comfort 110 on 1-piirinen säätölaite, jota käytetään kaukolämmön lämmönjakokeskuksissa ja kaukolämpöjärjestelmissä sekä kattilajärjestelmissä.

ECL Comfort 110 on 1-piirinen säätölaite, jota käytetään kaukolämmön lämmönjakokeskuksissa ja kaukolämpöjärjestelmissä sekä kattilajärjestelmissä. Tekninen esite 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus on 1-piirinen säätölaite, jota käytetään kaukolämmön lämmönjakokeskuksissa ja kaukolämpöjärjestelmissä sekä kattilajärjestelmissä. Elektroninen säätölaite

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2. Turvaohjeita 3 3. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 4 4. Painikkeet 5 5. Näyttö 5 6. Tehdasasetukset 6 7. Asetusten muuttaminen 7 7.1 Kellonaika ja viikonpäivä

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

Sähköiset toimimoottorit

Sähköiset toimimoottorit 4 506 SQK3300 SQL33 SQL8300 Sähköiset toimimoottorit kääntöliikkeisille venttiileille, kääntökulma 90 SQK3300 SQL330 SQL8300 SQK3300 Käyttöjännite 230 VAC SQL330 Käyttöjännite 230 VAC SQL8300 Käyttöjännite

Lisätiedot

Siemeca -lämpömäärälaskuri, kompakti laite

Siemeca -lämpömäärälaskuri, kompakti laite 2 877 Siemeca AMR Elektroniset lämpömäärälaskurit WHE46... Elektroniset laitteet lämmityskustannusten laskentaan radiaattoreiden säteilemän lämmön perusteella. Langaton etäluenta. Saatavana yhdellä ja

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Termostaattiset toimilaitteet

Termostaattiset toimilaitteet 2 111 EN 215-1 RTN51 kaukoanturin kera RTN81 kaukoasetteluyksikön kera Termostaattiset toimilaitteet radiaattoriventtiileille VDN, VEN, VUN, VPD ja VPE RTN51 RTN81 Toimivat itsenäisesti, ilman apuenergiaa

Lisätiedot

Teollisuusinfralämmitin IR

Teollisuusinfralämmitin IR Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella ESBE CRD122 Callidus koodi 211702 Käyttöohje Kompakti lämmönsäädin paketti säädin ja langaton huoneyksikkö LCD näyttö ja yksi käyttöpainike moottoriosassa

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Synco 700 Lämmityksen säädin RMH760B Kattilan sarjasäädin RMK770 Käyttöohje

Synco 700 Lämmityksen säädin RMH760B Kattilan sarjasäädin RMK770 Käyttöohje B3133 Synco 700 Lämmityksen säädin RMH760B Kattilan sarjasäädin RMK770 Käyttöohje CE1B3133_fi 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Mukavampaa asumista ECL Comfort -elektroninen säätölaite

Mukavampaa asumista ECL Comfort -elektroninen säätölaite MKING MODERN LIVING POSSILE Mukavampaa asumista EL omfort -elektroninen säätölaite Luotettavat EL omfort - säätölaitteet Danfoss lyhyesti Danfoss Group on alansa johtava yritys, joka tutkii, kehittää ja

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitokset joissa ilma lämmitetään lämminvesi- tai sähköpattereilla joissa on suorahöyrystys- tai vesijäähdytys

Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitokset joissa ilma lämmitetään lämminvesi- tai sähköpattereilla joissa on suorahöyrystys- tai vesijäähdytys 05 EROYR Ilmastoinnin ohjaussäädin RWI6501 Ohjelmaversio 33 Käyttöjännite 4 VC, viestijännite 010 VDC Säätö-, ohjaus- ja valvontatoiminnot samassa yksikössä Säätötekniset päätehtävät: lämpötilan säätö,

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

PXM10. Käyttöpääte. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX

PXM10. Käyttöpääte. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX 9 230 DESIGO PX Käyttöpääte PXM10 Paikallinen käyttöpääte kompaktin tai modulaarisen PX-automaatioyksikön tietojen katsomista ja ohjausta varten. Erittäin tarkka näyttö, jossa on säädettävä kontrasti Helppo

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO

ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO KIMEO 6000 Mallit ja teholuokat 20 kw, 25 kw, 30kW KIMEO 6020 KIMEO 6025 KIMEO 6030 2 Mitat 648 990 1054 144,3 / 151 kg 3 Tekniset tiedot 4 Tekniset tiedot Malli Tuotekoodi KIMEO

Lisätiedot

ECL Comfort 210 -säädin ja ECA 30/31 -kaukosäädin

ECL Comfort 210 -säädin ja ECA 30/31 -kaukosäädin ECL Comfort 210 -säädin ja ECA 30/31 -kaukosäädin Kuvaus ECL Comfort 210 -säädinsarja DEN-SMT/DK ECL Comfort 210 -säädin: ECL Comfort -säädinsarjaan kuuluva ECL Comfort 210 on elektroninen, ulkolämpötilan

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

HYDROSET ENT 40-5 F PINNANSÄÄTÖ-JA VALVON- TAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 40-5 F PINNANSÄÄTÖ-JA VALVON- TAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 40-5F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products 5 192 Siemens Easy Drive SED2 Taajuusmuuttajat pumppujen ja puhaltimien oikosulkumoottorien kierrosluvun ohjausta varten Tehoalue: 0,37 90 kw kotelointiluokassa IP20 1,1 90 kw kotelointiluokassa IP54 Jännitealue:

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 0/00 Kytkentäohje. Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien ulkoisten liitäntöjen on

Lisätiedot

2. Turvaohjeita 3. 3. Asennus, liittäminen, käyttöönotto 4-6. 4. Painikkeet 7. 5. Näyttö 7. 6. Tehdasasetukset 8. 7. Asetusten muuttaminen 9

2. Turvaohjeita 3. 3. Asennus, liittäminen, käyttöönotto 4-6. 4. Painikkeet 7. 5. Näyttö 7. 6. Tehdasasetukset 8. 7. Asetusten muuttaminen 9 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2. Turvaohjeita 3 3. Asennus, liittäminen, käyttöönotto 4-6 4. Painikkeet 7 5. Näyttö 7 6. Tehdasasetukset 8 7. Asetusten muuttaminen 9 7.1 Kellonaika ja viikonpäivä

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

CWW Pyöreät kanavalämmittimet lämmitysvedelle

CWW Pyöreät kanavalämmittimet lämmitysvedelle Pyöreät kanavalämmittimet lämmitysvedelle Pyöreät kanavalämmittimet lämmitysvedelle -sarjan vesilämmitteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään lämmittämään stointijärjestelmässä kiertävää a. -mallia

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot