RVL480. Lämmityksen säädin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RVL480. Lämmityksen säädin"

Transkriptio

1 2 540 Lämmityksen säädin RVL480 Monitoiminen, kommunikoiva lämmityksen säädin asuin- ja muihin rakennuksiin. Sopii lämmitysryhmien säätöön, kattilan lämpötilan säätöön tai esisäätöön. Sopii käytettäväksi lämmöntuotannon, kuten polttimien ja kaukolämmön, yhteydessä. 6 valmiiksi ohjelmoitua laitostyyppiä. Käyttöjännite 230 VAC. Käyttö Rakennustyypit: Kerros- ja rivitalot Omakotitalot Liike- ja teollisuusrakennukset Laitostyypit: Lämmitysryhmät, joissa on oma lämmöntuotanto Lämmitysryhmät, joissa on kaukolämpöliityntä Yhdistelmälaitokset, joissa on lämmöntuotanto ja useita lämmitysryhmiä Lämmitysjärjestelmätyypit: Radiaattori-, konvektori-, lattia-, katto- ja säteilylämmitysjärjestelmät Toiminnot Lämmitysryhmien säätö Menoveden lämpötilan ulkoilmaohjattu säätö lämmitysryhmän venttiilin ohjauksen avulla Menoveden lämpötilan ulkoilmaohjattu säätö lämmitysryhmän polttimen ohjauksen avulla Menoveden lämpötilan ulkoilmaohjattu säätö kaukolämpöön liitetyn lämmitysryhmän (alajakokeskus) ensiöpuolella olevan paluuveden venttiilin ohjauksen avulla CE12540fi Building Technologies

2 Esisäätö Käyttötavat Muut toiminnot Päämenoveden lämpötilan tarpeenmukainen säätö päämenoveden venttiilin ohjauksen avulla; lämmöntarveviesti väylän kautta Kattilan lämpötilan tarpeenmukainen säätö polttimen ohjauksen avulla; lämmöntarveviesti väylän kautta Toisiopuolen menoveden lämpötilan tarpeenmukainen säätö kaukolämpöliitännän ensiöpuolen paluuveden venttiilin ohjauksen avulla; lämmöntarveviesti väylän kautta Automaattikäyttö Automaattinen vaihtokytkentä ORMAALI ja ALEETU lämpötilan välillä viikko-ohjelman mukaisesti, automaattinen vaihtokytkentä lomakäyttöön, lämmityksen tarpeenmukainen ohjaus (SÄÄSTÖ-toiminto) Alennettu käyttö Jatkuva lämmitys ALEETU lämpötilan mukaan, SÄÄSTÖ-toiminto käytössä Mukavuuskäyttö Jatkuva lämmitys ORMAALI lämpötilan mukaan, ei SÄÄSTÖ-toimintoa Suojauskäyttö Käsikäyttö Ei säätöä, pumppu käynnissä Jäätymissuoja on toiminnassa kaikissa käyttötavoissa. Optimointitoiminnot Suojaustoiminnot Kaukokäyttö Käyttöönoton avustus Kommunikointitoiminnot Tilaukset Tilattaessa tulee ilmoittaa tyyppitunnus RVL480. Laitteen mukana toimitetaan käyttö- ja asennusohjeet. Anturit sekä mahdollisesti tarvittava huoneyksikkö, toimilaite ja venttiili on tilattava erikseen. Tuotedokumentaatio Dokumentti Dokumentin nro Osanumero Perusdokumentaatio P2540 Asennusohje, kielet: de, en, fr, nl, sv, fi, da, it, G es Käyttöohje, kielet: de, en, fr, nl, sv, fi, da, it, es B CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus T2540 Ympäristövaikutusten arviointiselostus E2540 Laiteyhdistelmät Sopivat anturit ja huoneyksiköt Meno- ja paluuveden lämpötila: kaikki anturit, joissa on LG-i mittauselementti, esim.: Lämpötilan pinta-anturi QAD22 Lämpötilan uppoanturit QAE212 ja QAP21.3 Huonelämpötila: Huoneyksikkö QAW50 Huoneyksikkö QAW70 Huonelämpötila-anturi QAA24 2/9

3 Ulkolämpötila: Ulkoanturi QAC22 (LG-i mittauselementti) Ulkoanturi QAC32 (TC 575 -mittauselementti) Sopivat toimilaitteet Kommunikointi Huom! Kaikki Siemensin kolmipisteohjaukseen tarkoitetut sähkömoottorikäyttöiset ja sähköhydrauliset toimilaitteet. Säädin pystyy kommunikoimaan seuraavien kanssa: Kaikki Siemensin LPB-tiedonsiirtotoiminnolla varustetut laitteet SYERGYR-keskusyksikkö OZW30 (ohjelmaversiosta 3.0 lähtien) Lämmityksen säädintä RVL480 ei voi käyttää RVL469-säätimen partnerilaitteena! Toiminta Laitostyypit Lämmityksen säätö: 1 Lämmityspiirin säätö sekoitusryhmällä Esisäätö: 4 Esisäätö sekoitusryhmällä, lämmöntarveviesti väylältä B9 A6/B5 2540S S04 2 Lämmityspiirin säätö kattilalla 5 Esisäätö kattilalla, lämmöntarveviesti väylältä 2540S02 B9 A5/B6 E2 2540S05 3 Lämmityspiirin säätö lämmönvaihtimella 6 Esisäätö lämmönvaihtimella, lämmöntarveviesti väylältä B9 A6/B5 2540S S06 A6 Huoneyksikkö E1 Lämmöntuottaja (kattila tai lämmönvaihdin) B1 Menoveden/kattilan anturi E2 Kuluttaja (huone) B5 Huoneanturi LPB Väylä Paluuvesianturi (ensiöpiiri) M1 Lämmityspiirin tai kiertovesipumppu 1 Paluuvesianturi (toisiopiiri) 1 RVL480-säädin B9 Ulkoanturi Y1 Lämmityspiirin sekoitusventtiili / 2-tieventtiili Toimintaperiaate RVL480-säätimeen on ohjelmoitu 6 laitostyyppiä. Käyttöönoton yhteydessä on asetettava haluttu laitostyyppi. Valinta aktivoi kaikki kyseistä laitostyyppiä varten tarvittavat toiminnot. Tehdasasetuksiksi on annettu käytännönläheiset arvot. Kaikki sellaiset toiminnot, joita ei tarvita valitussa laitostyypissä, estetään, eikä niitä näytetä. 3/9

4 Loppukäyttäjän asetukset Ulkoilmaohjatussa säädössä menoveden lämpötilaa säädetään kulloisenkin ulkolämpötilan mukaan lämmityskäyrän perusteella. Sen perusasetus tehdään säätimen etupuolella olevalla asettelusauvalla tai ohjausrivillä. Huonelämpötilan korjaus tehdään kiertonupilla. Loppukäyttäjä voi lisäksi tehdä seuraavat määritykset: Huonelämpötilan asetusarvot ORMAALIA lämmitystä, ALEETTUA lämmitystä sekä jäätymissuojausta/lomakäyttöä varten. Viikko-ohjelma sekä maks. kahdeksan lomajaksoa vuotta kohti Käyttötapa Kellonaika ja päivämäärä Lämpötilan mittaus Menoveden lämpötila: LG-i anturilla Ulkolämpötila: LG-i anturilla tai TC 575 -anturilla; RVL480 tunnistaa liitetyn anturin tyypin automaattisesti. Yhdistelmälaitoksissa voidaan lisäksi määritellä ulkolämpötilan lähde. Huonelämpötila: huonelämpötila-anturilla, huoneyksiköllä tai molemmilla (keskiarvon laskenta) Huonelämmitys Huonelämpötila otetaan huomioon säädössä. Se voidaan mitata anturilla tai simuloida huonemallilla aseteltavan rakennuksen aikavakion avulla. Anturia käytettäessä huonelämpötilan vaikutus säätöön voidaan määritellä. Myös huonelämpötilan maksimirajoitus on aseteltavissa. Lämmitys kytkeytyy tarpeen mukaan päälle ja pois (SÄÄSTÖ-toiminto). Se kytkeytyy pois päältä, kun rakennukseen varastoitunut lämpö riittää ylläpitämään halutun huonelämpötilan. Tuolloin säädin ottaa huomioon ulkolämpötilan kehittymisen sekä rakennuksen lämmönvarastointikyvyn. Kaksi lämmitysrajaa on aseteltavissa: ORMAALIA lämmitystä ja ALEETTUA lämmitystä varten. Säätö on optimoitua: päällekytkentää, lämmitystä ja poiskytkentää ohjataan siten, että tiloissa on oleskeluaikoina aina haluttu lämpötila. Kunkin oleskelujakson päättyessä lämmitys (kiertovesipumppu) kytkeytyy pois päältä, kunnes tyhjilläänoloaikojen lämpötila saavutetaan (lämpötilan pikapudotus; poiskytkettävissä). Lämmityksen aikana huonelämpötilan asetusarvoa voidaan korottaa (pikalämmitys). Lämmitysajalle ja aikaistetulle poiskytkennälle voidaan asettaa maksimiraja-arvot. Kolmipistesäätö 3-pistesäätö toimii ulkoilmaohjattuna tai tarpeenmukaisena menoveden lämpötilan säätönä. P-suhdealue ja I-aika ovat aseteltavissa. Menoveden lämpötilaa säädetään toimilaitteen (venttiilin tai luistiventtiilin) jatkuvan ohjauksen avulla. Menoveden lämpötilaa varten voidaan asettaa minimi- ja maksimirajoitus sekä asetusarvon nousun maksimirajoitus (lämmityksen hidastus). Kaksipistesäätö 2-pistesäätö toimii kattilan lämpötilan ulkoilmaohjattuna tai tarpeenmukaisena säätönä. Kattilan lämpötilaa säädetään 1- tai 2-portaisen polttimen päälle- ja poiskytkennän avulla (suora polttimen ohjaus). 2-portainen toiminta vapautuu, kun vapautusraja saavutetaan ja estyy, kun palautusraja saavutetaan. Rajat ovat aseteltavissa. Jos lämmöntarvetta ei ole, kattila joko kytketään pois päältä tai sitä säädetään minimiraja-arvon mukaan (valittavissa). Kattilan lämpötilan minimi- ja maksimirajoitus ovat aseteltavissa. 4/9

5 Kaukolämpö Paluuveden lämpötilan minimirajoitus Estotoiminnot Aikaohjelma Kaukokäyttö Huomaa QAW70:n osalta Lämmöntarveviestin edelleenlähetys Kommunikointi Häiriöilmoitukset ja menoveden hälytys Muita toimintoja Toisiopuolen menoveden lämpötilaa säädetään ohjaamalla ensiöpuolen paluuveden venttiiliä ulkoilmaohjatusti tai tarpeen mukaan. Maksimirajoitukset vaikuttavat: ensiöpuolen paluuveden lämpötilaan, jolloin voidaan tehdä seuraavat valinnat: kompensointitapa (paikallinen ulkoanturi tai väyläviesti), rajoituksen ominaiskäyrän kaltevuus ja kompensoinnin alku ensiöpuolen paluuveden ja toisiopuolen paluuveden lämpötilan erotus (DRT) Iskunpituuden minimirajoitus (Y min -toiminto) estää pienten läpivirtausten yhteydessä lämpömäärän laskennan mittausvirheet. Rajoitustoimintojen I-aika on aseteltavissa. Paluuveden lämpötilan minimirajoitus vaikuttaa kolmipistesäädössä sekä kattilan lämpötilan tarpeenmukaisessa säädössä ja suojaa kattilaa savukaasun aiheuttamalta korroosiolta. Kaikki asetukset voidaan lukita ohjelmallisesti asiaankuulumattoman muuttamisen estämiseksi. Kaukolämpöasetukset voidaan lukita laitepuolella. RVL480:ssä on viikko-ohjelma. Päivää kohti voi olla 3 päälläolojaksoa; kullekin viikonpäivälle voidaan määritellä yksilölliset päälläolojaksot. RVL480-säätimessä on vuosiohjelma, johon voidaan määritellä maks. 8 lomajaksoa; siinä on automaattinen kesä-/talviajan vaihtotoiminto. Käyttötavan vaihtokytkentä QAW50-huoneyksiköllä Tärkeimpien säädintoimintojen syrjäytys QAW70-huoneyksiköllä Toisen (ohjelmoitavan) käyttötavan valinta ulkoisella koskettimella Menoveden kiinteän asetusarvon esiasetus ulkoisella koskettimella. Asetusarvon tyyppi (kiinteä tai minimi) sekä menoveden lämpötila voidaan valita. Säädin määrittelee viikonpäivän automaattisesti asetetun päivämäärän perusteella, eikä sitä voi muuttaa QAW70-huoneyksiköstä käsin. Lämmöntarveviesti voidaan välittää eteenpäin skaalattavan 0 10 VDC:n lähdön (vastaa 0 x C) välityksellä. Arvo x voidaan asettaa välille C. Kommunikointi muiden laitteiden kanssa tapahtuu väylän kautta ja mahdollistaa: lämmöntarpeen viestityksen lämmöntuottajaan esto- ja pakko-ohjausviestien vaihtamisen mittausarvojen, kuten ulkolämpötilan, paluuveden lämpötilan ja menoveden lämpötilan sekä kellonaikaviestien vaihtamisen lämmöntarpeen vastaanottamisen SYERGYR-keskusyksiköstä OZW30 (ohjelmaversiosta 3.0 lähtien) häiriöilmoitusten vaihtamisen Anturin, väylän ja huoneyksikön häiriöiden viestitys Menoveden hälytys: Säätimeen voidaan asettaa ajanjakso, jonka verran menoveden lämpötila saa olla asetettujen raja-arvojen ulkopuolella. Jakson umpeuduttua tulee häiriöilmoitus. Parametrien, oloarvojen, toimintatilojen ja häiriöilmoitusten näyttö Ulkolämpötilan simulointi Releiden testaus: kaikkia releitä voidaan ohjata yksitellen manuaalisesti Antureiden testaus: antureiden kaikki mittausarvot voidaan näyttää näytöllä Liittimien H1 M, H2 M, H3 M ja H4 M koskettimien testaus Ulkolämpötilasta riippuva laitoksen jäätymissuojaus: menoveden minimilämpötila ylläpidetään, sen asetusarvo sekä aktivoitumisraja voidaan asettaa Pumpun jälkikäynti liikakuumenemisen estämiseksi Pumpun jaksottaiskäyttö pumpun kiinnijuuttumisen estämiseksi kesällä 5/9

6 Säätimen käyttötuntilaskuri Lisätietoja tiedonsiirtoväylästä (LPB) löytyy seuraavista dokumenteista: LPB-järjestelmän perusteita koskeva esite: 2030 LPB:n esite: 2032 Rakenne Z Käyttötavan valintapainikkeet (valitussa painikkeessa palaa valo) 2 äyttö (LCD) 3 äytön ohjauspainikkeet: Prog = ohjausrivin valinta + = näytetyn arvon muuttaminen 4 Painike lämmityspiirin sekoitusventtiilin sulkemista tai 2. poltinportaan O/OFF-käsiohjausta varten 5 Painike lämmityspiirin sekoitusventtiilin avaamiseen käsiohjauksella 6 Käsiohjauspainike 7 LEDit seuraaville: Käsiohjaus / Lämmityspiirin sekoitusventtiili avautuu / 1. poltinporras päällä / Lämmityspiirin sekoitusventtiili sulkeutuu / 2. poltinporras päällä Pumppu käy 8 Kannen sinetöintimahdollisuus 9 Infopainike oloarvojen näyttöä varten 10 Asetteluliuku menoveden lämpötilan asetusarvolle 5 C:n ulkolämpötilassa 11 Asetteluliuku menoveden lämpötilan asetusarvolle +15 C:n ulkolämpötilassa 12 Asettelunuppi huonelämpötilan muuttamista varten 13 Kiinnitysruuvi, jossa on sinetöintimahdollisuus RVL480 koostuu säädinosasta, joka sisältää elektroniikan, verkkojänniteosan, lähtöreleet sekä laitteen etupuolella kaikki käyttöelementit, sekä liittimet sisältävästä pohjaosasta. Käyttöelementit sijaitsevat lukittavissa olevan läpinäkyvän kannen alla. Käyttöohje voidaan kiinnittää läpinäkyvään kanteen. Kaikki arvot voidaan lukea näytöltä (LCD); siinä on taustavalo. Säädinosa kiinnitetään pohjaosaan kahdella ruuvilla, joista toinen voidaan sinetöidä. Myös kansi voidaan sinetöidä. RVL480 voidaan asentaa 3 eri tavalla: Seinäasennus (seinälle, kytkinkaappiin jne.) Kiskoasennus (DI-kiskoon) Paneeliasennus (kytkinkaapin oveen jne.) 6/9

7 Analogiset käyttöelementit Digitaaliset käyttöelementit Painikkeet halutun käyttötavan valintaa varten Infopainike Lämmityskäyrän suora asetus asettelusauvalla (vain silloin, kun analoginen asettelu on valittu) Kiertonuppi huonelämpötilan manuaalista muuttamista varten 3 painiketta käsiohjausta ja manuaalisia säätökomentoja varten Kaikkien asetteluparametrien määrittely tai muuttaminen, valintatoimintojen aktivointi sekä oloarvojen ja tilojen lukeminen tapahtuu ohjausriviperiaatteella. Jokaiselle parametrille, oloarvolle ja valintatoiminnolle on määritelty ohjausrivi ja siihen liittyvä numero. Ohjausrivin valinta ja näytön muuttaminen tapahtuu näppäinparia painamalla. Ohjeita Suunnittelu Käyttöönotto Mittauspiirien johtimissa on suojajännite Toimilaitteeseen ja pumppuun menevissä johtimissa on VAC:n jännite Paikallisia sähköasennusmääräyksiä on noudatettava Anturijohtimia ei saa vetää rinnan verkkojännitejohdinten kanssa, jotka on liitetty esim. toimilaitteeseen, pumppuun, polttimeen jne. (suojausluokka II E 60730) Säätimeen täytyy asettaa laitostyyppi Jos säädintä käytetään kaukolämpölaitoksessa, kaukolämpöparametrit voidaan lukita Hävittäminen Hävitettävää RVL480-säädintä on käsiteltävä elektroniikkajätteenä eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti, eikä sitä saa hävittää talousjätteen seassa. Vastaavia kansallisia määräyksiä on noudatettava, ja laite on hävitettävä asiaankuuluvien elektroniikkajätteen käsittelykanavien kautta. Voimassa olevia paikallisia lakeja ja määräyksiä on noudatettava. Takuu Jos RVL480-säädintä käytetään muun valmistajan laitteiden kanssa, käyttäjän on itse varmistettava asianmukainen toiminnallisuus. Siemens ei tällöin ole vastuussa huolto- eikä takuupalveluista. 7/9

8 Tekniset tiedot Jännitteensyöttö Relelähdöt Käyttöjännite 230 VAC (±10 %) Taajuus 50 Hz Tehon tarve (ilman ulkoista kuormaa) maks. 7 VA Verkkojännitejohtimen sulake 10 A Jännite VAC Virta Y1/K4, Y2/K5, Q1 AC 0,02 2 (2) A Sytytysmuuntajan nimellisvirta maks. 1 A (maks. 30 s) Sytytysmuuntajan päällekytkentävirta maks. 10 A (maks. 10 ms) Sallitut anturi- tai huoneyksikköjohdinten pituudet Cu-kaapeli 0,6 mm Cu-kaapeli 0,5 mm 2 Cu-kaapeli 1,0 mm 2 Cu-kaapeli 1,5 mm 2 20 m 50 m 80 m 120 m Sähköliitäntä Kommunikointi lankayhteydellä Ruuviliittimet johdinten läpimitoille maks. 2,5 mm 2 Väyläprotokolla/-tyyppi LPB Väyläkuorman ominaisluku E 6 Varakäynti Kellonaika 12 h Standardit -merkintä seuraavien mukaan EMC-direktiivi Häiriönsieto Häiriöpäästöt Pienjännitedirektiivi Sähköturvallisuus 2004/108/EY E / -2 E / /95/EY E / E Suojaustiedot Mitat Suojausluokka II, E Kotelointiluokka (kansi suljettuna) IP42, E Likaantumisaste 2, E katso Mittapiirros Paino Laite (netto) 1,1 kg Kotelon värit Ympäristöolosuhteet Kotelo vaaleanharmaa RAL 7035 Pohjaosa kyyhkysensininen RAL 5014 Käyttö Kuljetus Varastointi E E E Ilmasto-olosuhteet luokka 3K5 luokka 2K3 luokka 1K3 Lämpötila C C C Kosteus <95 % s.k. <95 % s.k. <95 % s.k. (ei-kondens.) (ei-kondens.) Mekaaniset olosuhteet luokka 3M2 luokka 2M2 luokka 1M2 Käyttökorkeus maks m merenpinnan yläpuolella 8/9

9 Kytkentäkaavio Pienjännite L LPB A6 B9 B1 D1 D2 B M B M - DC V + S1 S2 B5 1 Y1 B M B M B M AC 230 V L DB MB A6 MD B9 B1 M Ux M H1 H2 B5 M 1 H4 H3 M A01 Verkkojännite Vasemmalla: Laitostyyppien 1, 3, 4 ja 6 liitännät (sekoitusventtiili tai kaukolämpö) Oikealla: Laitostyyppien 2 ja 5 liitännät (kattila ja 2-portainen poltin) L L AC 230 V L F1/F4 F2/F5 F3 Y1/K4 Y2/K5 Q1 1 AC 230 V L F2/F5 Y2/K5 F1/F4 Y1/K4 F3 Q1 1 Y1 Y2 Y1 M1 F1 F2 1. M1 2540A02 2. E1 2540A03 A6 Huoneyksikkö LPB Väylä B1 Menoveden/kattilan anturi M1 Lämmityspiirin tai kiertovesipumppu B5 Huoneanturi 1 RVL480-säädin Paluuvesianturi (ensiöpiiri) S1 Käyttötavan kauko-ohjaus 1 Paluuvesianturi (toisiopiiri) S2 Menoveden lämpötilan asetusarvon kauko-ohjaus B9 Ulkoanturi Ux Lämmöntarvelähtö E1 Kaksiportainen poltin Y1 Lämmityspiirin toimilaite, jossa kosketin iskunpituuden minimi- F1 Lämpötilan rajoitintermostaatti rajoitusta varten F2 Turvarajoitintermostaatti * Lankasilta kaukolämpöparametrien lukitsemista varten Mittapiirros 35 ±0.3 E (42.5) 2540M max max. 8 max. 5 M E IEC Mitat mm 2008 Siemens Osakeyhtiö Oikeus muutoksiin pidätetään 9/9

RVD110 RVD130. Kaukolämmön säädin. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Sarja C. 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten

RVD110 RVD130. Kaukolämmön säädin. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Sarja C. 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten 2 381 Kaukolämmön säädin 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Sarja C RVD110 RVD130 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Lämmityspiirin pumpun ON/OFF-ohjaus, suora lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

RVL482. Lämmityksen säädin. Sisältää käyttöveden lämmitystoiminnon

RVL482. Lämmityksen säädin. Sisältää käyttöveden lämmitystoiminnon 2 542 Lämmityksen säädin Sisältää käyttöveden lämmitystoiminnon RVL482 Monitoiminen, kommunikoiva lämmityksen säädin asuin- ja muihin rakennuksiin. Sopii lämmityspiirin säätöön, jossa käytetään kattilan

Lisätiedot

Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten

Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten 2 510 Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten RVD120 RVD140 onitoiminen lämmityksen säädin kaukolämmön alajakokeskuksia ja kaukolämpölaitoksia varten, joissa on odbus-kommunikaatio.

Lisätiedot

RVL470. Lämmityksen säädin. Asennusohje

RVL470. Lämmityksen säädin. Asennusohje Lämmityksen säädin Asennusohje RVL470 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: - kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) - seinälle -

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Lämmityksen säädin sisältää käyttöveden valmistuksen

Lämmityksen säädin sisältää käyttöveden valmistuksen 2 526 Lämmityksen säädin sisältää käyttöveden valmistuksen Sarja B RVL472 Monitoiminen lämmityksen säädin asuin- ja muita rakennuksia varten Sopii: Ulkoilmaohjattuun menoveden lämpötilan säätöön lämmitysryhmissä,

Lisätiedot

RVL472. Lämmityksen säädin. G2526fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto

RVL472. Lämmityksen säädin. G2526fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto G2526fi Lämmityksen säädin Asennusohje RVL472 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) seinälle

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

74 319 0722 0 G2513 fi Asennusohjeet Kaukolämmön säädin RVD250 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Asennus Asennuspaikka Sähköasennus

74 319 0722 0 G2513 fi Asennusohjeet Kaukolämmön säädin RVD250 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Asennus Asennuspaikka Sähköasennus 74 319 722 G2513 fi Asennusohjeet Kaukolämmön säädin 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten RVD25 Säilytä tämä ohje säätimen lähellä! Asennus Asennuspaikka Kuiva tila, esim. lämmönjakohuone Asennusvaihtoehdot:

Lisätiedot

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön 3 181 RDG100 / RDG110 RDG140 / RDG160 RDG100 Huonetermostaatit LCD-näytöllä Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön RDG1 RDG100...: Käyttöjännite 230

Lisätiedot

Huonelämpötila-anturit

Huonelämpötila-anturit 1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Huonelämpötila-anturit asetusarvon säätönupilla tai ilman QAA2427 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa etenkin silloin, kun järjestelmässä

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Ulkolämpötila-anturit

Ulkolämpötila-anturit 1 814 1814P01 Symaro Ulkolämpötila-anturit QAC31... Aktiiviset anturit ulkolämpötilan mittausta varten Käyttöjännite 24 VAC tai 13,5...35 VDC Viestilähtö 0 10 VDC tai 4...20 ma Käyttö Antureita käytään

Lisätiedot

Säädin RVS46.530/11 Käyttöohje. SE1G2353fi1 3.9.2009 Building Technologies 1/45

Säädin RVS46.530/11 Käyttöohje. SE1G2353fi1 3.9.2009 Building Technologies 1/45 Säädin RVS46.530/11 Käyttöohje SE1G2353fi1 3.9.2009 Building Technologies 1/45 Sisällysluettelo 1 Yleiskatsaus...4 1.1 Lyhyt kuvaus...4 1.2 Ominaisuudet...4 1.2.1 Laitoksen suojaus...4 1.2.2 Käyttö...4

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 331 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC RLA162 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne. Kaksi analogista 0 10 VDC:n

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten 1 882 1882P01 Symaro Kanava-anturi suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten QFM31 Käyttö Esimerkkejä Käyttöjännite 24 VAC / 13,5 3DC Viestilähtö 0 10 VDC / 4 20 ma suhteellista kosteutta

Lisätiedot

Kaukolämmön säädin 2:ta lämmityspiiriä ja käyttövettä varten, tiedonsiirtomahdollisuus

Kaukolämmön säädin 2:ta lämmityspiiriä ja käyttövettä varten, tiedonsiirtomahdollisuus 2 384 Kaukolämmön säädin 2:ta lämmityspiiriä ja käyttövettä varten, tiedonsiirtomahdollisuus Sarja D RVD240 Säädin itsenäisiin tai väyläyhteydellä toisiinsa liitettyihin laitoksiin, joissa on kaukolämpöliitäntä

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset toimilaitteet

Sähkökäyttöiset toimilaitteet 863 Sähkökäyttöiset toimilaitteet vyöhykeventtiileille käyttöjännite 230 VAC 2-piste-ohjausviesti käyttöjännite 24 VAC 2-piste-ohjausviesti Jousipalautus Ajoaika 40 s Säätövoima 105 N Asennetaan sisäkierremutterin

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm Siemens 4 501 ACVATIX Sähköiset venttiilien toimimoottorit venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm SAX.. SAX31.. Käyttöjännite 230 VAC, 3-piste-ohjausviesti SAX61.. Käyttöjännite 24 VAC/VDC ohjausviesti

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

TAC 2112 Käsikirja 0-004-7449-2 (SF), 1999-08-01

TAC 2112 Käsikirja 0-004-7449-2 (SF), 1999-08-01 TAC 2112 Käsikirja T1 P1 0-004-7449-2 (SF), 1999-08-01 Sisältö Käsikirja TAC 2112 Oikeus muutoksiin pidätetään. Tuotenumero: 0-004-7449-2 (SF) 1999 TAC OY Sisältö 1 Tämä käsikirja... 1:1 1.1 Yhteenveto...

Lisätiedot

Ilmakanavan lämpötilansäädin

Ilmakanavan lämpötilansäädin 3 332 Synco 100 Ilmakanavan lämpötilansäädin 2 lähtöä 010 VDC RL162 Ilmakanavan lämpötilansäädin tuloilman ja poistoilman lämpötilan säätöön yksinkertaisissa ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa Kompakti

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

RVL469 G fi Asennusohje Lämmityksen säädin. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto. 1.1 Asennuspaikan valinta

RVL469 G fi Asennusohje Lämmityksen säädin. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto. 1.1 Asennuspaikan valinta G2527 74 319 0022 0 fi Asennusohje Lämmityksen säädin RVL469 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon)

Lisätiedot

RVD120 RVD140 74 319 0681 0 G2510. Asennus. Asennuspaikan valinta. Sähköasennukset. Sallitut johdinpituudet. Asenna säädin pohjaosaan

RVD120 RVD140 74 319 0681 0 G2510. Asennus. Asennuspaikan valinta. Sähköasennukset. Sallitut johdinpituudet. Asenna säädin pohjaosaan 74 39 068 0 G250 fi Asennusohje Kaukolämmön ja käyttöveden säädin RVD20 RVD40 Pidä nämä ohjeet säätimen lähellä! Asennus Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet:

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje B3144 Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje CE1B3144_fi 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 6301 Zug Switzerland

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Laitteen yleiskatsaus... 2, 3 Symbolit... 4 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Huonelämpötila ei täsmää... 8 Lämmitysohjelmasta

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Termostaattiset toimilaitteet

Termostaattiset toimilaitteet 2 111 EN 215-1 RTN51 kaukoanturin kera RTN81 kaukoasetteluyksikön kera Termostaattiset toimilaitteet radiaattoriventtiileille VDN, VEN, VUN, VPD ja VPE RTN51 RTN81 Toimivat itsenäisesti, ilman apuenergiaa

Lisätiedot

RVL470. Lämmityksen säädin. G2522fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto

RVL470. Lämmityksen säädin. G2522fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto G2522fi Lämmityksen säädin Asennusohje RVL470 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) seinälle

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Sisältö Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 4 Infopainike... 7 Käyttötavat... 8 Lämmityksen päällekytkentä... 9 Käyttöveden valmistus...

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

Optimointitoiminnoilla varustettu lämmityksensäädin 1999.12

Optimointitoiminnoilla varustettu lämmityksensäädin 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Optimointitoiminnoilla varustettu lämmityksensäädin 1999.12 TAC 2112 on vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin tarkoitettu lämmityksensäädin. Radiaattoripiiriä ohjataan ulkolämpötilakompensoidulla

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa Ohjausjärjestelmät jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa 46 JÄRJESTELMÄESIMERKKEJÄ Järjestelmäesimerkki 1 (STR11) PI-säätö jäähdytyspalkkien, radiaattoreiden yms. ohjaukseen syöttörasian kanssa.

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Seseon Oy 2008 Automaatiopalvelu TUOTE-ESITTELY Infrapunalämpömittaus

Seseon Oy 2008 Automaatiopalvelu TUOTE-ESITTELY Infrapunalämpömittaus Infrapunalämpötilalähettimet, kiinteäasennus IRtec Rayomatic-sarja IRtec Rayomatic 6. Edullinen ohjelmoitava lämpötilalähetin. Rayomatic 6:lla voidaan suoraan korvata aikaisemmat K- tai J-tyypin termoelementit

Lisätiedot

Kylmäaineventtiilit PN 40

Kylmäaineventtiilit PN 40 7 venttiilit PN 0 turvakylmäaineita varten MFB LX Moduloivat säätöventtiilit, joilla säädetään kuumakaasusovelluksia jäähdytyskoneiden tehon säätöä varten Hermeettisesti tiivis ulospäin Käyttöjännite VAC

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

RVD110 RVD G2381fi. Asennus. Käyttöönotto

RVD110 RVD G2381fi. Asennus. Käyttöönotto fi Asennusohje Kaukolämmön ja käyttöveden säädin 4 319 2793 0 G2381fi RVD110 RVD130 Asennus Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: - kaukolämpökeskukseen

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

PIKAOHJE. Optima Ohjauskeskus. 408152 (fi)

PIKAOHJE. Optima Ohjauskeskus. 408152 (fi) PIKAOHJE Optima Ohjauskeskus 408152 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 7.8.2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 LOVATO Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 MITTAUSLAITTEET, MODUULIMALLIT...8 ENERGIAMITTARIT...9 www.klinkmann.fi 16

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 2 212 Huonelämpötilan säädin Varustettu valaistulla kosketusnäytöllä REV200 Verkkojännitteestä riippumaton huonelämpötilan säädin Käyttö tapahtuu yksinkertaisella, helppotajuisella kosketusnäytöllä Itseoppiva

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

Elektroniset sysäysreleet

Elektroniset sysäysreleet Elektroniset sysäysreleet EPS 0B EPS 0B Käyttöpainike Jokaisella painalluksella tästä painikkeestä sysäysreleen lähtökosketin vaihtaa tilaa. min 60 Tilannäyttö LEDin palaessa lähtökosketin on kytketty

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³ 1 Malli Istukkaventtiili Ohjaus Analoginen Sertifikaatti CE-vaatimuksenmukaisuusvakuutus Ympäristölämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keskilämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks.

Lisätiedot

Huonetermostaatti LCD-näytöllä

Huonetermostaatti LCD-näytöllä 3 182 Huonetermostaatti LCD-näytöllä VAV-lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä varten RDG400 Käyttö Moduloiva PI-säätö Säätö huone- tai paluuilman lämpötilan mukaan Lähtö 0 10 VDC:n toimilaitteelle ja lisälähtö

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products 5 192 Siemens Easy Drive SED2 Taajuusmuuttajat pumppujen ja puhaltimien oikosulkumoottorien kierrosluvun ohjausta varten Tehoalue: 0,37 90 kw kotelointiluokassa IP20 1,1 90 kw kotelointiluokassa IP54 Jännitealue:

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus ekninen tuote-esite RF24A(-O) oimilaite turvatoiminnolla 2- ja 3-tie palloventtiileille Vääntömomentti: 10 m imellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: auki-kiinni RF24A: Jännitteettömänä kiinni C RF24A-O: Jännitteettömänä

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

Digitaaliset kellokytkimet, cronotec

Digitaaliset kellokytkimet, cronotec Digitaaliset kellokytkimet, cronotec - mahdollisuus tallentaa kytkentäohjelma mukana toimitettavalle ohjelmointiavaimelle EG005 (ei EG103B/EG203B) - yksinkertainen poikkeusohjelmien aktivointi: ohjelmointiavaimen

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitokset joissa ilma lämmitetään lämminvesi- tai sähköpattereilla joissa on suorahöyrystys- tai vesijäähdytys

Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitokset joissa ilma lämmitetään lämminvesi- tai sähköpattereilla joissa on suorahöyrystys- tai vesijäähdytys 05 EROYR Ilmastoinnin ohjaussäädin RWI6501 Ohjelmaversio 33 Käyttöjännite 4 VC, viestijännite 010 VDC Säätö-, ohjaus- ja valvontatoiminnot samassa yksikössä Säätötekniset päätehtävät: lämpötilan säätö,

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Tekniset tiedot. T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3

Tekniset tiedot.  T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3 ekninen tuote-esite NRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

TA-Slider 1250. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, kaksitoiminen (push-pull) toimilaite 1250 N

TA-Slider 1250. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, kaksitoiminen (push-pull) toimilaite 1250 N TA-Slider 1250 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, kaksitoiminen (push-pull) toimilaite 1250 N II TA / Säätöventtiilit ja Toimilaitteet / TA-Slider 1250 TA-Slider 1250 Digitaalisesti

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Kanavan ilmanlaadun anturi

Kanavan ilmanlaadun anturi 1 962 1962P01 1962P02 QPM2100, QPM2102 Kanavan ilmanlaadun anturi QPM2160, QPM21 Huoltovapaa CO 2 -mittauselementti ja tyypistä riippuen VOC 1) -mittauselementti, joka perustuu kuumennettuun tinadioksidipuolijohtimeen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-24. Lämpötilan säästö CO2-tason säätö

Huonesäädin STRA-24. Lämpötilan säästö CO2-tason säätö Huonesäädin STRA-24 Tärkeimmät ominaisuudet Lämpötilan säästö CO2-tason säätö Tekniset tiedot Näyttö Sisäinen lämpötila-anturi Tulot: ulkoinen huoneanturi, CO2-anturi, läsnäolotunnistin, kondenssianturi

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili TA-MATIC Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-MATIC TA-MATIC Kerrostalojen ja vastaavien käyttövesijärjestelmien

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot