RVD110 RVD130. Kaukolämmön säädin. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Sarja C. 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RVD110 RVD130. Kaukolämmön säädin. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Sarja C. 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten"

Transkriptio

1 2 381 Kaukolämmön säädin 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Sarja C RVD110 RVD130 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Lämmityspiirin pumpun ON/OFF-ohjaus, suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Kahdeksan valmiiksi ohjelmoitua laitostyyppiä, jotka sisältävät asianomaiseen laitostyyppiin tarvittavat toiminnot. Huonelämpötilan asetusarvon suora analoginen asettelu; muut asetukset digitaalisesti ohjausriveillä. Käyttöjännite 230 VAC, paneeliasennettava säädin 96x144 mm, CE-yhteensopiva. Kaukokäyttömahdollisuus huoneyksikön välityksellä. Käyttö Laitokset: Lämmönvaihdin kaukolämmön alajakokeskuksessa Rakennukset: Asuin- ja muut rakennukset, joissa on oma kaukolämpöliitäntä ja käyttöveden valmistus Lämmitysjärjestelmät: Kaikki yleisesti käytetyt lämmitysjärjestelmät kuten radiaattori-, konvektori-, lattia- ja kattolämmitys, lämmityspaneeleilla tapahtuva lämmitys Käyttövedenlämmitysjärjestelmät: Käyttöveden valmistus varaajilla tai suoralla käyttöveden valmistuksella Yhteiset tai erilliset lämmönvaihtimet lämmityspiiriä ja käyttöveden valmistusta varten CE1N2381V Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

2 Toiminnot Lämmityspiirin säätö Käyttöveden säätö Muut toiminnot Tyyppikatsaus Ulkoilmaohjattu menovesilämpötilan säätö, kolmipistetoimimoottorilla varustettu säätöventtiili Ulkoilmaohjattu menovesilämpötilan säätö huonevaikutuksella, kolmipistetoimimoottorilla varustettu säätöventtiili Huonelämpötilakompensoitu menovesilämpötilan säätö, kolmipistetoimimoottorilla varustettu säätöventtiili Yhteisen menoveden lämpötilan tarpeenmukainen säätö Käyttöveden lämmitys varaajissa lämmönvaihtimien välityksellä Suora käyttöveden lämmitys lämmönvaihtimien välityksellä toisiopiirin säätöventtiilin kanssa tai ilman Lämpötilan pikapudotus Automaattinen lämmitysraja (ECO-toiminto) Jäätymissuojaus (rakennuksen, laitoksen ja käyttöveden) Viikkokello Erilliset aikaohjelmat lämmitystä ja käyttöveden valmistusta varten Pumpun jaksottaiskäyttö Ensiöpuolen jäähtymissuojaus rinnan kytkettyjen lämmönvaihtimien yhteydessä Virtauskytkin, jossa aseteltava kuormaraja, asiaankuulumattoman käytön esto sekä vuodenaikojen huomioonotto Lämmönvaihtimen lämpötilaeron rajoitus (DRT-toiminto) Releiden ja antureiden testaus Kaukokäyttö huoneyksikön välityksellä Laite Pääominaisuus Tyyppi Kaukolämmön ja lämmityksen säädin tukee kolmea laitostyyppiä RVD110 Kaukolämmön ja lämmityksen säädin tukee kahdeksaa laitostyyppiä RVD130.. Tilaukset Tilattaessa tulee ilmoittaa tyyppikatsauksen mukainen tyyppitunnus. Anturit, huoneyksikkö, toimimoottorit ja venttiilit on tilattava erikseen. Laiteyhdistelmät Sopivat anturit Anturi Tyyppi Esite Ulkoanturi LG-Ni 1000 QAC22 811D Ulkoanturi NTC 575 QAC32 811D Lämpötilan pinta-anturi QAD22 801D Lämpötilan uppoanturi QAE D Muut anturit, joissa LG-Ni mittauselementti QA... Lämpötilan uppoanturi Pt 500 standardi Digitaalinen huoneyksikkö QAW70 637D Digitaalinen huoneyksikkö QAW50 635D Digitaalinen huonelämpötila-anturi NTC QAA10 725D Sopivat toimimoottorit Kaikki Landis & Staefan sähköiset ja sähköhydrauliset toimimoottorit: joiden käyttöjännite on VAC jotka on tarkoitettu kolmipisteohjausta varten Lisätietoja toimimoottoreista ja venttiileistä löytyy esitteistä N N /12

3 Sopivat huoneyksiköt Käytettävissä on kaksi eri huoneyksikköä sekä yksi huonelämpötila-anturi: Huoneyksikkö QAW70, jossa huonelämpötila-anturi, kytkinkello, asetusarvon säätö sekä huonelämpötilan asetusarvon korjaus (kiertonupilla) Huoneyksikkö QAW50, jossa huonelämpötila-anturi ja huonelämpötilan asetusarvon korjaus (kiertonupilla) Huonelämpötila-anturi QAA10, jossa NTCmittauselementti Toiminta Toimintaperiaate RVD110-säätimeen on ohjelmoitu kiinteästi kolme eri laitostyyppiä RVD130-säätimeen on ohjelmoitu kiinteästi kahdeksan eri laitostyyppiä Käytettävä laitostyyppi on valittava käyttöönoton yhteydessä. Tarvittavat toiminnot, asetukset ja näytöt aktivoituvat tällöin automaattisesti. Sellaisia parametreja, joita ei tarvita laitoksessa, ei näytetä. Laitostyypit Laitostyyppi 1 Lämmityksen säätö ilman käyttöveden valmistusta. M Y1 B7 2381S01 M Y1 B7 Q3 Q7 2381S02 Laitostyyppi 2 Käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla, käyttöveden lataus latauspumpulla. Vain tyyppi RVD130: kiertovesipumppu optiona. M Y1 B7 Y7 Q7 2381S03 Laitostyyppi 3 Käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla, käyttöveden lataus vaihtoventtiilillä. Vain tyyppi RVD130: kiertovesipumppu optiona. M Y1 M Y5 B7 Q7 2381S04 Laitostyyppi 4 Erilliset lämmönvaihtimet lämmityspiirille ja käyttöveden valmistukselle, käyttöveden suora valmistus. Anturi : käyttövesianturina tai DRT-toiminnossa Kiertovesipumppu ja virtauskytkin optioina. Valinnainen jäähtymissuojaus. H5 3/12

4 M M Y5 Y1 B7 Y7 M H5 Q8 2381S05 Laitostyyppi 5 Erilliset lämmönvaihtimet lämmityspiirille ja käyttöveden valmistukselle, kaksiportainen käyttöveden säätö: 1. porras ensiöpuolen paluuvedessä, 2. porras toisiopuolen menoveden säätöventtiilillä. Virtauskytkin ja ulkoisesti ohjattava kiertovesipumppu optioina. Valinnainen jäähtymissuojaus. M Y1 B7 M Y5 Q3 F1 Q7 2381S06 Laitostyyppi 6 Erilliset lämmönvaihtimet lämmityspiirille ja käyttöveden valmistukselle. Suoran käyttöveden valmistuksen varaaja liitetty erilliseen lämmönvaihtimeen; käyttöveden lataus latauspumpulla. Anturi : käyttövesianturina tai DRT-toiminnossa, jolloin käyttöveden lämpötila mitataan termostaatilla F1 Y5 M Q3 M Y1 B7 Y5 M M Y1 Q3 F1 Q7 Q 2381S S07 Laitostyyppi 7 2 lämmönvaihdinta sarjassa lämmityspiiriä ja käyttöveden valmistusta varten. Suoran käyttöveden valmistuksen varaaja liitetty toiseen lämmönvaihtimeen, käyttöveden sekoitussäätö. Anturi : käyttövesianturina tai DRT-toiminnossa, jolloin käyttöveden lämpötila mitataan termostaatilla F1 Laitostyyppi 8 Käyttöveden valmistus lämmönvaihtimeen liitetyllä käyttövesivaraajalla, lämmityspiirissä säätöventtiili lämmitysryhmän menovedessä, käyttöveden lataus latauspumpulla. B7 Huoneyksikkö Menovesianturi (säätösuure) Käyttövesianturi 1 B7 Ensiöpuolen paluuvesianturi Yleisanturi laitostyypin mukaan Ulkoanturi F1 Käyttövesitermostaatti H5 Virtauskytkin Säädin Lämmityspiirin pumppu Q3 Käyttöveden latauspumppu Q7 Säätimen ohjaama kiertovesipumppu Q Ulkoisesti ohjattava kiertovesipumppu Y1 Ensiöpuolen paluuveden kaksitieventtiili Y5 Käyttövesipiirin kaksitieventtiili (laitostyypit 4, 5, 6) tai käyttövesipiirin säätöventtiili (laitostyyppi 7) tai lämmityspiirin säätöventtiili (laitostyyppi 8) Y7 Vaihtoventtiili (laitostyyppi 3) tai säätöventtiili käyttövesipiirissä (laitostyyppi 5) Lämmityspiirin säätö Käyttötavat Automaattikäyttö. Automaattinen lämmitys aikaohjelman mukaan, ECOautomatiikka ja huoneyksikkö toiminnassa. Jatkuva toiminta. Lämmitys ilman aikaohjelmaa, asetusarvon säätö kiertonupilla. Toimintavalmius (standby). Lämmitys seis, jäätymissuojaus toiminnassa. 4/12

5 Mittausarvon mittaus Säätösuureet Asetusarvot Menovesilämpötilan asetusarvon muodostaminen Säätö Paluuveden lämpötilan maksimirajoitus Lämpötilan pikapudotus ECO-automatiikka Menovesilämpötilan maksimi- ja minimirajoitus DRT-toiminto Aikaohjelmat Menoveden lämpötila-anturi: LG-Ni 1000 Ω / 0 C (esim. QAD22) Ulkoanturi: LG-Ni 1000 (tyyppi QAC22) tai NCT 600 (tyyppi QAC32) Ensiöpuolen paluuvesianturi: LG-Ni 1000 tai Pt 500 Huonelämpötila: huoneyksiköllä QAW50/QAW70 tai huonelämpötila-anturilla QAA10 Jos eri tyypit ovat mahdollisia, säädin tunnistaa automaattisesti liitetyn anturin tyypin. Ulkoilmaohjatussa säädössä käytetään säätösuureena sekoitettua ulkolämpötilaa. Se muodostetaan senhetkisestä ulkolämpötilasta ja vaimennetusta ulkolämpötilasta (lasketaan säätimessä). Rakennuksen rakennetyyppi (valittavana kevyt tai raskas rakenne) otetaan huomioon. Seuraavat asetusarvot ovat aseteltavissa: Huonelämpötilan nimellisarvo Alennettu huonelämpötila Huonelämpötila-arvo jäätymissuojausta varten Ulkoilmaohjattu säätö: Menovesilämpötilan asetusarvoa säädetään jatkuvasti senhetkisen ulkolämpötilan perusteella lämmityskäyrän mukaisesti. Ulkoilmaohjattu säätö huonevaikutuksella: Menovesilämpötilan asetusarvoa säädetään ulkolämpötilan perusteella sekä sen lisäksi huonelämpötilan asetusarvon ja mittausarvon välisen erotuksen perusteella. Huonelämpötilakompensoitu säätö: Asetusarvoa säädetään huonelämpötilan asetusarvon ja mittausarvon välisen erotuksen perusteella. Säätösuureena on aina toisiopuolen menovesilämpötila. Sitä säädetään kaikissa laitostyypeissä ohjaamalla ensiöpuolen paluuveden kaksitieventtiiliä laitoksen kokonaislämmöntarpeen (lämmityspiiri ja käyttövesi) mukaan. Ensiöpiirin venttiili alkaa sulkeutua, kun raja-arvo ylittyy. Ominaiskäyrä on vakio tai liukuva ulkolämpötilasta riippuen. Kun tapahtuu vaihtokytkentä normaalista huonelämpötilasta alempaan lämpötilaan ( tai ), lämmitys kytketään pois päältä. Jos säätimeen on liitetty huonelämpötila-anturi, lämmitys kytkeytyy uudelleen päälle, kun alemman lämpötilatason asetusarvo on saavutettu. Jos säätimeen ei ole liitetty huonelämpötila-anturia, pikapudotus on toiminnassa määrätyn ajan: ajan pituus riippuu rakennuksen rakennetyypistä sekä aseteltavasta vahvistuskertoimesta. Tämä toiminto voidaan kytkeä pois päältä. ECO-automatiikkaa käytettäessä lämmitystä ohjataan tarpeen mukaan: se kytketään pois päältä, kun ulkolämpötila tämän sallii. Poiskytkennässä otetaan huomioon senhetkinen, vaimennettu ja sekoitettu ulkolämpötila sekä aseteltava lämmitysraja-arvo. ECO-automatiikkaa varten tarvitaan ulkoanturi. Se voidaan kytkeä tarvittaessa pois päältä. Molemmat rajoitukset tapahtuvat lämmityskäyrän perusteella. Kun saavutetaan rajaarvo, lämmityskäyrä muuttuu vakioarvoksi. Aktiivisena olevat rajoitukset näytetään säätimen näytöllä. Molemmat rajoitukset voidaan kytkeä pois toiminnasta. Ensiöpuolen ja toisiopuolen paluuvesien lämpötilojen erotuksella on maksimirajoitus. RVD110/130-säätimessä on lämmitysjärjestelmän automaattista ohjausta varten viikkoohjelma, jossa on kolme päivittäin aseteltavissa olevaa lämmitysjaksoa. Säätimessä on myös toinen viikko-ohjelma käyttöveden latauksen vapautusta varten. 5/12

6 Pumpun jaksottaiskäyttö Lämmityskäyrä Lämmityspiirin pumppua, käyttöveden latauspumppua ja kiertovesipumppua varten voidaan asettaa pumpun jaksottaiskäyttö. Pumpun jaksottaiskäyttö tapahtuu kerran viikossa ja kestää 30 sekuntia. T V s = , , , , ,5 10 7, , T AM 2381D05 s Kaltevuus T AM Sekoitettu ulkolämpötila T V Menoveden lämpötila Lämmityskäyrän itseoppivuus Releiden ja antureiden testaus Pulssien esto toimimoottoreissa Alennetun huonelämpötilan korottaminen Rakennuksen jäätymissuojaus Laitoksen jäätymissuojaus Lämmityskäyrä pystyy mukautumaan ympäröiviin ulosuhteisiin. Mitä kauemmin itseoppiminen on päällekytkettynä, sitä lyhyemmiksi oppimisvaiheet tulevat. Itseoppimisherkkyys, kaltevuus ja suuntaissiirto ovat aseteltavissa. Tähän toimintoon tarvitaan huonelämpötila-anturi. Käyttöönoton ja vianetsinnän helpottamiseksi säätimessä on seuraavat toiminnot: Releiden testaus: releet voidaan aktivoida yksitellen käsiohjauksella Antureiden testaus: kaikki anturiarvot voidaan kysellä Toimimoottoriin lähetettävien sulkemispulssien kokonaiskestoaika on rajoitettu viisinkertaiseksi toimimoottorin ajoaikaan nähden relekoskettimien säästämiseksi. Alennetun huonelämpötilan asetusarvoa voidaan korottaa ulkolämpötilan laskiessa. Korotus (vaikutus) on aseteltavissa. Tämä toiminto voidaan kytkeä pois päältä. Rakennuksen jäätymissuojaus säilyttää huoneissa minimilämpötilan, joka on aseteltavissa. Tätä toimintoa ei voi kytkeä pois päältä. Laitoksen jäätymissuojaus suojaa laitosta jäätymiseltä lämmityspiirin pumpun päällekytkennän avulla. Jäätymissuojaus on mahdollista ulkoanturin kanssa tai ilman sitä: Ulkoanturia käytettäessä: Ulkolämpötila 1,5 C: lämmityspiirin pumppu käy 6 tunnin välein 10 minuutin ajan Ulkolämpötila 5 C: lämmityspiirin pumppu on jatkuvasti päällä Ilman ulkoanturia: Menovesilämpötila 10 C: lämmityspiirin pumppu käy joka 6. tunti 10 minuutin ajan Menovesilämpötila 5 C: lämmityspiirin pumppu on jatkuvasti päällä Tämä toiminto voidaan kytkeä haluttaessa pois päältä. 6/12

7 Käyttöveden valmistus Lämmityspiirin säädön lisäksi RVD110/130-säätimillä voidaan myös ohjata käyttöveden valmistusta seuraavissa laitostyypeissä ja käyttövesijärjestelmissä: Laitostyyppi RVD110 RVD130 Käyttövesijärjestelmä 1!! 2!! Varaaja liitetty yhteiseen lämmönvaihtimeen 3!! Varaaja liitetty yhteiseen lämmönvaihtimeen 4! Suora käyttöveden lämmitys liitetty rinnakkaiseen lämmönvaihtimeen 5! Suora käyttöveden lämmitys liitetty rinnakkaiseen lämmönvaihtimeen 6! Suoran käyttöveden lämmityksen varaaja liitetty rinnakkaiseen lämmönvaihtimeen 7! Suoran käyttöveden lämmityksen varaaja liitetty rinnakkaiseen lämmönvaihtimeen 8! Varaaja liitetty yhteiseen lämmönvaihtimeen Lämpötilan mittaus Laitostyypeissä 2...8: liittimeen liitetyllä LG-Ni 1000 tai Pt500 -anturilla Varaaja laitostyypeissä 6...8: LG-Ni anturilla (liitin ) tai termostaatilla Käyttöveteen liittyvät toiminnot kaikissa laitostyypeissä Asetukset: asetusarvo, maksimiasetusarvo, asetusarvon korotus, kytkentäero Käyttöveden jäätymissuojaus: +5 C:n minimilämpötila ylläpidetään aina Käyttövesi SEIS: Käyttöveden valmistus voidaan kytkeä käsiohjauksella pois päältä. Jäätymissuojaus pysyy toiminnassa. Ensiöpuolen paluuvesilämpötilan maksimirajoitus: Lämmityspiirin säädöstä riippumaton raja-arvo voidaan asetella. Laitoskohtaiset käyttövesitoiminnot Vapautus: Käyttöveden valmistuksen vapautus on valittavissa laitostyypeissä 2...8: oman käyttöveden aikaohjelman mukaan säätimen lämmitysjaksojen aikana, ensimmäisen päivittäisen vapautusjakson eteenpäinsiirrolla tai ilman aina (24 h/vrk) Etusija: Lämmityspiirin toiminta käyttöveden latauksen aikana on valittavissa: Absoluuttinen: Lämmityspiirin pumppu SEIS (laitostyyppi 8: säätöventtiili suljettu, lämmityspiirin pumppu jää päälle). Liukuva: Lämmityspiirin pumppu jää päälle niin kauaksi aikaa kuin lämmitysenergiaa on riittävästi (laitostyyppi 8: säätöventtiili kuristettu). Säätö käyttöveden asetusarvoon tai maksimiasetusarvoon. Rinnan: Ei etusijaa, lämmityspiiri jää päällekytketyksi. Säätö käyttöveden asetusarvoon tai maksimiasetusarvoon. Jäähtymissuojaus: Suorassa käyttöveden lämmityksessä lämmönvaihtimen ensiöpuoli lämmitetään jaksoittain. Virtauskytkin: Lämmönvaihtimen säätökyvyn parantamiseen. Aseteltava kuormaraja, vuodenaikojen huomioonotto sekä asiaankuulumattoman käytön esto (estää säätöjärjestelmän liian tiheän reagoinnin). Pakkolataus: Joka päivä ennen ensimmäistä vapautusta (tai keskiyöllä 24 h:n ohjelmassa) tapahtuu käyttöveden lataus. Lataus tapahtuu myös silloin, kun mittausarvo on kytkentäeron sisällä. Lataus käsiohjauksella: Riippumaton aikaohjelmasta ja lämpötilaolosuhteista Toimintavalmiuskäytön (standby) aikana 7/12

8 Käyttövesitoimintojen yhteenveto: Toiminto Laitostyyppi 2 Laitostyyppi 3 Laitostyyppi 4 Laitostyyppi 5 Laitostyyppi 6 Laitostyyppi 7 Laitostyyppi 8 Etusija Valinnainen Absoluuttinen Valinnainen 2 ) Valinnainen 2 ) Valinnainen Valinnainen Valinnainen Pumpun jälkikäynti Aktiivinen Aktiivinen 1 ) Ei tarvita Ei tarvita Aktiivinen 3 ) Aktiivinen 3 ) Aktiivinen Kiertovesipumpun ohjaus 6 ) SEIS latauksen ja aikana SEIS latauksen ja aikana SEIS aikana Ei ole säätimessä 5 ) SEIS latauksen ja aikana Ei ole säätimessä 5 ) Jäähtymissuojaus Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Pakkolataus Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Käsilataus Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Legionellanestotoiminto Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Latauksenpurkusuojaus 4 ) Käyttöveden lämpötilan korotus Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Varaajassa Varaajassa Ei tarvita Käyttöveden säätöventtiilin välityksellä Ei tarvita Käyttöveden säätöventtiilin ja lämmönvaihtimen välityksellä Virtauskytkin Ei Ei Optio Optio Ei Ei Ei Vapautus Aikaohjelman mukaan tai aina (valittavissa) SEIS latauksen ja aikana Varaajassa Muita toimintoja Kauko-ohjaus huoneyksiköillä 1 ) Vaihtoventtiili 2 ) Rinnan-asetus suositeltava 3 ) Kun vettä juoksutetaan 4 ) Pumpun jälkikäynnin yhteydessä 5 ) Mikäli tällainen ohjaus on, ohjauksen täytyy tapahtua ulkoisesti 6 ) Vain tyypissä RVD130 Huoneyksikkö QAW50: Käyttötavan vaihtokytkentä, huonelämpötilan asetusarvon asettelu sekä huonelämpötilan muuttaminen Huoneyksikkö QAW70: Asetusarvojen ja lämmitysohjelman syrjäytys, lomien asettaminen Parametrien resetointi Käsiohjaus Kaikki tehdyt asetukset voidaan palauttaa takaisin tehdasasetuksiksi. Käsiohjaustoiminnossa lämmitystä voidaan ohjata käsin. Käyttöveden valmistus kytkeytyy tällöin pois päältä, ja releet kytkeytyvät seuraavasti: Ensiöpuolen paluuvesiventtiilin toimimoottori: ilman virtaa. Sitä voidaan kuitenkin ohjata säätimestä käsiohjauksella. Muut toimimoottorit: suljettuina, ilman virtaa. Lämmityspiirin pumppu: päällekytkettynä. Latauspumppu ja mahdollinen kiertovesipumppu: päällekytkettyinä. Rakenne Säädin Käyttö RVD110/130 koostuu säädinosasta ja pohjaosasta. Säädinosa sisältää elektroniikan, verkkojänniteosan sekä säätimen edessä olevan LCD-näytön ja käyttöelementit. Säädinosa kiinnittyy pohjaosaan kahdella ruuvilla. Liittimet sijaitsevat pohjaosassa. RVD110:ssä on neljä relettä, RVD130:ssa seitsemän. RVD110/130-säätimet voidaan asentaa kolmella eri tavalla: Seinäasennus (seinälle, kytkinkaappiin jne.) Kiskoasennus (DIN-kiskoon) Paneeliasennus (alajakokeskukseen, kytkinkaapin oveen jne.) Analogisia käyttöelementtejä ovat: Painikkeet käyttötavan valintaa sekä käyttöveden päälle- ja poiskytkentää varten Kiertonuppi huonelämpötilan asetusarvon antamiseksi jatkuvaa käyttöä varten Käsiohjauspainike 8/12

9 Kaikkien muiden asetteluparametrien määrittely tai muuttaminen, optiona olevien toimintojen aktivointi sekä senhetkisten mittausarvojen ja tilojen lukeminen tapahtuvat ohjausriviperiaatteella. Jokaista parametria, mittausarvoa ja valintatoimintoa varten on oma, numeroitu ohjausrivi. Sekä ohjausrivin valinta että näytön muuttaminen tapahtuvat kumpikin näppäinparia painamalla. Nämä näppäimet sijaitsevat avattavan kannen alla. Säätimen käyttöohjetta säilytetään kannen takana olevassa lokerossa. Näyttö- ja käyttöelementit 1 5 RVD130 edestä ECO 6 4 RVD Z02 RVD110 edestä ECO 2381Z08 RVD110 1 Käyttötavan valintapainikkeet 2 Näyttökenttä (LCD) 3 Ohjausrivien valintapainikkeet 4 Käsiohjauksen päälle- ja poiskytkentäpainike 5 Käyttöveden valmistuksen päälle- ja poiskytkentäpainike 6 Painikkeet arvojen muuttamista varten 7 Kiertonuppi huonelämpötilan asetusarvon antamiseksi jatkuvaa käyttöä varten Suunnitteluohjeet Mittauspiirien johtimissa on suojajännite. Toimimoottoriin ja pumppuihin menevissä johtimissa on VAC:n jännite. Paikallisia sähköasennusmääräyksiä on noudatettava. Anturijohtimia ei saa vetää rinnan verkkojännitejohdinten (toimimoottorit, pumput jne.) kanssa (suojausluokka II EN 60730). Jos säätöjärjestelmässä käytetään huonelämpötila-anturia, referenssihuoneen radiaattoreissa ei saa olla termostaattiventtiilejä; käsiventtiilit on lukittava täysin avoimeen asentoon. Asennusohjeet Sopivia asennuspaikkoja ovat alajakokeskukset, kytkinkaapit, kytkintaulut tai lämmönjakohuoneet. Säädintä ei saa asentaa märkään tai kosteaan tilaan. Säädin asennetaan seinälle, DIN-kiskoon tai paneeliin. Kaikki suojajänniteliittimet (anturit, huoneyksikköväylä) sijaitsevat ylemmässä liitinlohkossa ja verkkojänniteliittimet (toimimoottorit, pumput) alemmassa liitinlohkossa. 9/12

10 Käyttöönotto-ohjeet Säätimeen on asetettava laitostyyppi. Kaukolämpöparametrien asetukset voidaan lukita. Laitteen mukana toimitetaan asennus- ja käyttöönotto-ohje. Tekniset tiedot Yleiset laitetiedot Käyttöjännite 230 VAC +/ 10 % Nimellistaajuus 50 Hz Tehon tarve maks. 8,5 VA, 6,5 W, cos ϕ >0,7 Sallittu ympäristön lämpötila Kuljetus C Varastointi C Käyttö C Sallittu ympäristön kosteus F / IEC 721 Kytkinkellon varakäynti 12 h Paino 0,77 kg Standardit Suojausluokka II / EN Kotelointiluokka IP 40D / EN merkintä EMC-direktiivi 89/336/EEC Häiriönsieto EN Häiriöpäästöt EN Pienjännitedirektiivi 73/23/EEC Turvallisuus EN Lähtöreleet Jännitealue VAC Nimellisvirta 5 ma...2 A, cos ϕ >0.6 Säätöventtiilin releen maks. teho 15 VA Päällekytkentävirta maks. 10 A maks. 1 s Sallitut johdinpituudet Anturijohtimet Cu-kaapeli 0,6 mm 20 m Cu-kaapeli 1,0 mm 2 80 m Cu-kaapeli 1,5 mm m Huoneyksikön johtimet Cu-kaapeli 0,25 mm 2, 0,6 mm 37 m Cu-kaapeli 0,5 mm 2, 0,8 mm 75 m 10/12

11 Kytkentäkaaviot Pienjännitepuoli RVD110 D1 D2 2381A VAC B7 RVD130 H5 F1 D1 D2 N2 230 VAC B7 H5 H5 2381A02 Verkkojännitepuoli RVD A VAC F1 Y1 Y2 F3 Q3/Y7 M3 Y7 RVD130 3 toimimoottoria ja 1 pumppu 230 VAC F1 Y1 Y2 F4 Y5 Y6 F3 Q3/Y7 F7 Q7/Y8 N2 Y5 Y7 2381A04 Huoneyksikkö QAW50 tai QAW70 tai huonelämpötila-anturi QAA10 Menoveden lämpötila-anturi Käyttöveden lämpötila-anturi 1 B7 Ensiöpuolen paluuveden lämpötila-anturi Yleisanturi laitostyypin mukaan Ulkoanturi F1 Käyttövesitermostaatti H5 Virtauskytkin RVD110-säädin N2 RVD130-säädin Lämmityspiirin pumppu Q3 Käyttöveden latauspumppu Q7 Käyttöveden kiertovesipumppu Y1 Ensiöpuolen paluuvedessä olevan kaksitieventtiilin toimimoottori Y5 Kaksitieventtiilin toimimoottori käyttövesipiirissä (laitostyypit 4, 5, 6) tai säätöventtiilin toimimoottori käyttövesipiirissä (laitostyyppi 7) tai säätöventtiilin toimimoottori lämmityspiirissä (laitostyyppi 8) Y7 Vaihtoventtiilin toimimoottori (laitostyyppi 3) tai säätöventtiilin toimimoottori käyttövesipiirissä (laitostyyppi 5) 11/12

12 Mittapiirros maks , ,4 4, ,8 0 Mitat mm M01 12/ Siemens Building Technologies Oy Oikeus muutoksiin pidätetään

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten

Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten 2 510 Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten RVD120 RVD140 onitoiminen lämmityksen säädin kaukolämmön alajakokeskuksia ja kaukolämpölaitoksia varten, joissa on odbus-kommunikaatio.

Lisätiedot

RVL480. Lämmityksen säädin

RVL480. Lämmityksen säädin 2 540 Lämmityksen säädin RVL480 Monitoiminen, kommunikoiva lämmityksen säädin asuin- ja muihin rakennuksiin. Sopii lämmitysryhmien säätöön, kattilan lämpötilan säätöön tai esisäätöön. Sopii käytettäväksi

Lisätiedot

RVL470. Lämmityksen säädin. Asennusohje

RVL470. Lämmityksen säädin. Asennusohje Lämmityksen säädin Asennusohje RVL470 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: - kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) - seinälle -

Lisätiedot

RVL472. Lämmityksen säädin. G2526fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto

RVL472. Lämmityksen säädin. G2526fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto G2526fi Lämmityksen säädin Asennusohje RVL472 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) seinälle

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Lämmityksen säädin sisältää käyttöveden valmistuksen

Lämmityksen säädin sisältää käyttöveden valmistuksen 2 526 Lämmityksen säädin sisältää käyttöveden valmistuksen Sarja B RVL472 Monitoiminen lämmityksen säädin asuin- ja muita rakennuksia varten Sopii: Ulkoilmaohjattuun menoveden lämpötilan säätöön lämmitysryhmissä,

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

74 319 0722 0 G2513 fi Asennusohjeet Kaukolämmön säädin RVD250 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Asennus Asennuspaikka Sähköasennus

74 319 0722 0 G2513 fi Asennusohjeet Kaukolämmön säädin RVD250 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Asennus Asennuspaikka Sähköasennus 74 319 722 G2513 fi Asennusohjeet Kaukolämmön säädin 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten RVD25 Säilytä tämä ohje säätimen lähellä! Asennus Asennuspaikka Kuiva tila, esim. lämmönjakohuone Asennusvaihtoehdot:

Lisätiedot

RVL482. Lämmityksen säädin. Sisältää käyttöveden lämmitystoiminnon

RVL482. Lämmityksen säädin. Sisältää käyttöveden lämmitystoiminnon 2 542 Lämmityksen säädin Sisältää käyttöveden lämmitystoiminnon RVL482 Monitoiminen, kommunikoiva lämmityksen säädin asuin- ja muihin rakennuksiin. Sopii lämmityspiirin säätöön, jossa käytetään kattilan

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Huonelämpötila-anturit

Huonelämpötila-anturit 1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Huonelämpötila-anturit asetusarvon säätönupilla tai ilman QAA2427 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa etenkin silloin, kun järjestelmässä

Lisätiedot

Kaukolämmön säädin 2:ta lämmityspiiriä ja käyttövettä varten, tiedonsiirtomahdollisuus

Kaukolämmön säädin 2:ta lämmityspiiriä ja käyttövettä varten, tiedonsiirtomahdollisuus 2 384 Kaukolämmön säädin 2:ta lämmityspiiriä ja käyttövettä varten, tiedonsiirtomahdollisuus Sarja D RVD240 Säädin itsenäisiin tai väyläyhteydellä toisiinsa liitettyihin laitoksiin, joissa on kaukolämpöliitäntä

Lisätiedot

RVD120 RVD140 74 319 0681 0 G2510. Asennus. Asennuspaikan valinta. Sähköasennukset. Sallitut johdinpituudet. Asenna säädin pohjaosaan

RVD120 RVD140 74 319 0681 0 G2510. Asennus. Asennuspaikan valinta. Sähköasennukset. Sallitut johdinpituudet. Asenna säädin pohjaosaan 74 39 068 0 G250 fi Asennusohje Kaukolämmön ja käyttöveden säädin RVD20 RVD40 Pidä nämä ohjeet säätimen lähellä! Asennus Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet:

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Säädin RVS46.530/11 Käyttöohje. SE1G2353fi1 3.9.2009 Building Technologies 1/45

Säädin RVS46.530/11 Käyttöohje. SE1G2353fi1 3.9.2009 Building Technologies 1/45 Säädin RVS46.530/11 Käyttöohje SE1G2353fi1 3.9.2009 Building Technologies 1/45 Sisällysluettelo 1 Yleiskatsaus...4 1.1 Lyhyt kuvaus...4 1.2 Ominaisuudet...4 1.2.1 Laitoksen suojaus...4 1.2.2 Käyttö...4

Lisätiedot

RVD110 RVD G2381fi. Asennus. Käyttöönotto

RVD110 RVD G2381fi. Asennus. Käyttöönotto fi Asennusohje Kaukolämmön ja käyttöveden säädin 4 319 2793 0 G2381fi RVD110 RVD130 Asennus Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: - kaukolämpökeskukseen

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 331 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC RLA162 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne. Kaksi analogista 0 10 VDC:n

Lisätiedot

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön 3 181 RDG100 / RDG110 RDG140 / RDG160 RDG100 Huonetermostaatit LCD-näytöllä Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön RDG1 RDG100...: Käyttöjännite 230

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset toimilaitteet

Sähkökäyttöiset toimilaitteet 863 Sähkökäyttöiset toimilaitteet vyöhykeventtiileille käyttöjännite 230 VAC 2-piste-ohjausviesti käyttöjännite 24 VAC 2-piste-ohjausviesti Jousipalautus Ajoaika 40 s Säätövoima 105 N Asennetaan sisäkierremutterin

Lisätiedot

Ulkolämpötila-anturit

Ulkolämpötila-anturit 1 814 1814P01 Symaro Ulkolämpötila-anturit QAC31... Aktiiviset anturit ulkolämpötilan mittausta varten Käyttöjännite 24 VAC tai 13,5...35 VDC Viestilähtö 0 10 VDC tai 4...20 ma Käyttö Antureita käytään

Lisätiedot

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje B3144 Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje CE1B3144_fi 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 6301 Zug Switzerland

Lisätiedot

RVL469 G fi Asennusohje Lämmityksen säädin. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto. 1.1 Asennuspaikan valinta

RVL469 G fi Asennusohje Lämmityksen säädin. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto. 1.1 Asennuspaikan valinta G2527 74 319 0022 0 fi Asennusohje Lämmityksen säädin RVL469 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon)

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

Ilmakanavan lämpötilansäädin

Ilmakanavan lämpötilansäädin 3 332 Synco 100 Ilmakanavan lämpötilansäädin 2 lähtöä 010 VDC RL162 Ilmakanavan lämpötilansäädin tuloilman ja poistoilman lämpötilan säätöön yksinkertaisissa ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa Kompakti

Lisätiedot

TAC 2112 Käsikirja 0-004-7449-2 (SF), 1999-08-01

TAC 2112 Käsikirja 0-004-7449-2 (SF), 1999-08-01 TAC 2112 Käsikirja T1 P1 0-004-7449-2 (SF), 1999-08-01 Sisältö Käsikirja TAC 2112 Oikeus muutoksiin pidätetään. Tuotenumero: 0-004-7449-2 (SF) 1999 TAC OY Sisältö 1 Tämä käsikirja... 1:1 1.1 Yhteenveto...

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Optimointitoiminnoilla varustettu lämmityksensäädin 1999.12

Optimointitoiminnoilla varustettu lämmityksensäädin 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Optimointitoiminnoilla varustettu lämmityksensäädin 1999.12 TAC 2112 on vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin tarkoitettu lämmityksensäädin. Radiaattoripiiriä ohjataan ulkolämpötilakompensoidulla

Lisätiedot

RVL471. Lämmityksen säädin. G2524fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto

RVL471. Lämmityksen säädin. G2524fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto G2524fi Lämmityksen säädin Asennusohje RVL471 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) seinälle

Lisätiedot

RVD G2383fi. Asennus

RVD G2383fi. Asennus 4 319 2973 0 G2383fi fi Asennusohje Kaukolämmön säädin 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten RVD230 Asennus Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: - kaukolämpökeskukseen

Lisätiedot

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products 5 192 Siemens Easy Drive SED2 Taajuusmuuttajat pumppujen ja puhaltimien oikosulkumoottorien kierrosluvun ohjausta varten Tehoalue: 0,37 90 kw kotelointiluokassa IP20 1,1 90 kw kotelointiluokassa IP54 Jännitealue:

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Laitteen yleiskatsaus... 2, 3 Symbolit... 4 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Huonelämpötila ei täsmää... 8 Lämmitysohjelmasta

Lisätiedot

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten 1 882 1882P01 Symaro Kanava-anturi suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten QFM31 Käyttö Esimerkkejä Käyttöjännite 24 VAC / 13,5 3DC Viestilähtö 0 10 VDC / 4 20 ma suhteellista kosteutta

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482

Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Käyttöohje, lämmityksen säätimet RVL479, RVL480, RVL481, RVL482 Sisältö Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 4 Infopainike... 7 Käyttötavat... 8 Lämmityksen päällekytkentä... 9 Käyttöveden valmistus...

Lisätiedot

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm Siemens 4 501 ACVATIX Sähköiset venttiilien toimimoottorit venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm SAX.. SAX31.. Käyttöjännite 230 VAC, 3-piste-ohjausviesti SAX61.. Käyttöjännite 24 VAC/VDC ohjausviesti

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa Ohjausjärjestelmät jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa 46 JÄRJESTELMÄESIMERKKEJÄ Järjestelmäesimerkki 1 (STR11) PI-säätö jäähdytyspalkkien, radiaattoreiden yms. ohjaukseen syöttörasian kanssa.

Lisätiedot

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili TA-MATIC Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-MATIC TA-MATIC Kerrostalojen ja vastaavien käyttövesijärjestelmien

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

RVD235. G2385fi. Asennus ilman säädinpohjaa

RVD235. G2385fi. Asennus ilman säädinpohjaa 2382Z04 G2385fi fi Asennusohje Kaukolämmön säädin yhtä lämmityspiiriä ja käyttövettä varten RVD235 Asennus ilman säädinpohjaa Asennuspaikka Paneeliasennus kaukolämpökeskukseen tai kytkinkaappiin Sallittu

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

RVD G2384fi. Asennus

RVD G2384fi. Asennus 4 319 2989 0 G2384fi fi Asennusohje Kaukolämmön säädin 2 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten RVD240 Asennus Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: - kaukolämpökeskukseen

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten 904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

RVL470. Lämmityksen säädin. G2522fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto

RVL470. Lämmityksen säädin. G2522fi. Asennusohje. 1. Asennus. 2. Käyttöönotto G2522fi Lämmityksen säädin Asennusohje RVL470 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) seinälle

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

Tekninen esite ECC 24

Tekninen esite ECC 24 Käyttö ECC on elektroninen säädin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sarjasäätöön. Sitä käytetään konvektiojärjestelmissä, esim. jäähdytyspalkeissa, pattereissa ja konvektoreissa. ECC 24 voidaan käyttää

Lisätiedot

Termostaattiset toimilaitteet

Termostaattiset toimilaitteet 2 111 EN 215-1 RTN51 kaukoanturin kera RTN81 kaukoasetteluyksikön kera Termostaattiset toimilaitteet radiaattoriventtiileille VDN, VEN, VUN, VPD ja VPE RTN51 RTN81 Toimivat itsenäisesti, ilman apuenergiaa

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Lämpöpumpun käyttöohje

Lämpöpumpun käyttöohje Lämpöpumpun käyttöohje Junior ECO Junior GT CUBE RE Versio: 2016-05-25 Oilon Lä mpo pumpun kä ytto ohje Junior ECO Junior GT CUBE RE Automatiikan osalta tämä käyttöohje pätee, käyttöpäätettä lukuun ottamatta,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Sähköiset toimimoottorit

Sähköiset toimimoottorit 4 506 SQK3300 SQL33 SQL8300 Sähköiset toimimoottorit kääntöliikkeisille venttiileille, kääntökulma 90 SQK3300 SQL330 SQL8300 SQK3300 Käyttöjännite 230 VAC SQL330 Käyttöjännite 230 VAC SQL8300 Käyttöjännite

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitokset joissa ilma lämmitetään lämminvesi- tai sähköpattereilla joissa on suorahöyrystys- tai vesijäähdytys

Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitokset joissa ilma lämmitetään lämminvesi- tai sähköpattereilla joissa on suorahöyrystys- tai vesijäähdytys 05 EROYR Ilmastoinnin ohjaussäädin RWI6501 Ohjelmaversio 33 Käyttöjännite 4 VC, viestijännite 010 VDC Säätö-, ohjaus- ja valvontatoiminnot samassa yksikössä Säätötekniset päätehtävät: lämpötilan säätö,

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³ 1 Malli Istukkaventtiili Ohjaus Analoginen Sertifikaatti CE-vaatimuksenmukaisuusvakuutus Ympäristölämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keskilämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks.

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Huonetermostaatti LCD-näytöllä

Huonetermostaatti LCD-näytöllä 3 182 Huonetermostaatti LCD-näytöllä VAV-lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä varten RDG400 Käyttö Moduloiva PI-säätö Säätö huone- tai paluuilman lämpötilan mukaan Lähtö 0 10 VDC:n toimilaitteelle ja lisälähtö

Lisätiedot

WA-800 Tuoteperhe. Tekniset tiedot. Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810. Ohjaimet WA-804 WA-805 WA-806 WA-807

WA-800 Tuoteperhe. Tekniset tiedot. Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810. Ohjaimet WA-804 WA-805 WA-806 WA-807 Ahjokatu 4 A, P.O.B. 22 FI-15801 Lahti, Finland Tel. +358 3 829 21 Fax +358 3 829 4100 www.lahtiprecision.com WA-800 Tuoteperhe Tekniset tiedot Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810 Ohjaimet WA-804

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 2 212 Huonelämpötilan säädin Varustettu valaistulla kosketusnäytöllä REV200 Verkkojännitteestä riippumaton huonelämpötilan säädin Käyttö tapahtuu yksinkertaisella, helppotajuisella kosketusnäytöllä Itseoppiva

Lisätiedot

Kylmäaineventtiilit PN 40

Kylmäaineventtiilit PN 40 7 venttiilit PN 0 turvakylmäaineita varten MFB LX Moduloivat säätöventtiilit, joilla säädetään kuumakaasusovelluksia jäähdytyskoneiden tehon säätöä varten Hermeettisesti tiivis ulospäin Käyttöjännite VAC

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Kaksinkertainen lämpötilaerosäädin

Käyttöohje. Kaksinkertainen lämpötilaerosäädin Käyttöohje Kaksinkertainen lämpötilaerosäädin Versio 12-2010 Sisällys Toimitussisältö...3 Yleistä...3 Määräystenmukainen käyttö...3 Turvallisuus...3 Yleiset painiketoiminnot...4 Versionäyttö (käynnistyksen

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Vexve Controls - AM40-lämmönsäädinpaketin käyttö- ja asennusohje 1.22»

Vexve Controls - AM40-lämmönsäädinpaketin käyttö- ja asennusohje 1.22» Vexve Controls - AM40-lämmönsäädinpaketin käyttö- ja asennusohje 1.22» Sisällysluettelo Laitteen mitat... 4 Toimitussisältö... 5 Lisävarusteet... 5 Kokoonpano... 6 Liitännät... 7 Aloitus... 9 Langattoman

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Seseon Oy 2008 Automaatiopalvelu TUOTE-ESITTELY Infrapunalämpömittaus

Seseon Oy 2008 Automaatiopalvelu TUOTE-ESITTELY Infrapunalämpömittaus Infrapunalämpötilalähettimet, kiinteäasennus IRtec Rayomatic-sarja IRtec Rayomatic 6. Edullinen ohjelmoitava lämpötilalähetin. Rayomatic 6:lla voidaan suoraan korvata aikaisemmat K- tai J-tyypin termoelementit

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Kolmipisteohjauksen toimimoottorit

Kolmipisteohjauksen toimimoottorit Tekninen esite Kolmipisteohjauksen toimimoottorit AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 - DIN EN 14597 sertifioitu turvatoiminto (jousi alas) Kuvaus AMV 10 AMV 13 AMV 20, AMV 30 AMV 23, AMV 33

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot