Kanavan ilmanlaadun anturi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanavan ilmanlaadun anturi"

Transkriptio

1 P P02 QPM2100, QPM2102 Kanavan ilmanlaadun anturi QPM2160, QPM21 Huoltovapaa CO 2 -mittauselementti ja tyypistä riippuen VOC 1) -mittauselementti, joka perustuu kuumennettuun tinadioksidipuolijohtimeen CO 2 -lämpötila-anturi ja CO 2 -kosteus-lämpötila-monitoimianturi Uudelleenkalibrointia ei tarvita Käyttöjännite 24 VAC tai 13,5 35 VDC Viestilähdöt 0 10 VDC 1) VOC = volatile organic compounds (haihtuvat orgaaniset yhdisteet tai kaasuseokset) Käyttö Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitosten ilmakanavissa mukavuusolojen ja energiankulutuksen optimointiin tarpeenmukaisen ilmanvaihdon avulla. Anturilla mitataan: CO 2 -pitoisuutta VOC-pitoisuutta, joka indikoi erilaisten hajujen, kuten tupakansavun ja ihmiskehosta ja materiaaleista erittyvien hajujen, läsnäolon kanavan ilmassa Ilmakanavan suhteellista kosteutta Ilmakanavan lämpötilaa QPM21 -anturia voidaan käyttää: Säätöanturina poistoilmassa Mittausarvolähettimenä rakennusautomaatiojärjestelmiä ja/tai näyttökojeita varten Tyypillisiä käyttökohteita: CO 2 - ja VOC-pitoisuuden mittaus: Juhlasalien, teatterilämpiöiden, messu- ja näyttelytilojen, ravintoloiden, ruokaloiden, tavaratalojen, urheiluhallien, liiketilojen, kokoustilojen ilmanvaihtolaitoksissa. CO 2 -pitoisuuden mittaus: Sellaisten tilojen ilmanvaihtolaitoksissa, joissa oleskelevien henkilöiden määrä vaihtelee päivän mittaan ja joissa ei saa tupakoida, kuten museot, teatterit, elokuvateatterit, luentosalit, toimistotilat ja koulutustilat. CE1N1962fi Building Technologies HVAC Products

2 Huom! Antureita ei voi käyttää turvalaitteina, kuten kaasu- tai palovaroittimina! Antureita ei saa asentaa rakennuksen ulkopuolelle! Tyyppikatsaus Tyyppitunnus CO 2 - mittausalue VOC-herkkyys Lämpötilan mittausalue Kosteuden mittausalue QPM ppm QPM ppm Alhainen (R1) Normaali (R2) Korkea (R3) QPM ppm C / C ppm C / C % Tilaukset Tilattaessa tulee ilmoittaa tuotteen nimike ja tyyppitunnus, esim.: kanavan ilmanlaadun anturi QPM2102 Tilaukseen sisältyy asennuslaippa ja M16-kaapeliläpivienti. Laiteyhdistelmät Kaikki järjestelmät/laitteet, jotka pystyvät vastaanottamaan ja muokkaamaan anturin lähettämiä 0 10 VDC:n viestejä. Toiminta CO 2 -pitoisuus Anturi mittaa ja arvioi ilman CO 2 -pitoisuuden. Tämän seurauksena se lähettää VDC:n viestin, joka on suoraan verrannollinen ympäröivän ilman CO 2 -pitoisuuteen. Toimintakaavio, CO 2 - mittaus (lähtö U1) U1 [V] 1962D CO 2 [ppm] CO 2 /VOC-pitoisuus vain tyypissä QPM2102 Anturi mittaa ja arvioi CO 2 /VOC-pitoisuuden ja muuntaa sen ilmanvaihtotarveviestiksi. Viesti on tulos maksimiarvon valinnasta CO 2 -mittausviestin ja suodatetun VOC-mittausviestin välillä. Maksimin valinnassa anturi vertaa molempia tarveviestejä keskenään, ja saadun tuloksen ja asetellun VOC-herkkyyden perusteella se antaa yhteisen ilmanlaatutarveviestin. Ilmanvaihtotarveviesti annetaan lähdöstä U VDC:n viestinä, joka välitetään edelleen ilmanvaihdon säätimeen. 2/8

3 Ilmanvaihtotarpeen ominaiskäyrä (lähtö U2) U2 [V] D02 Max (CO 2, VOC) [ppm*] VOC-herkkyys Vasteaika VOC-viestiin Suhteellinen kosteus vain tyypissä Lämpötila vain tyypeissä QPM2160 ja Mittausalueen asetteluelementissä on oikosulkupala, jonka avulla voidaan asettaa, millainen vaikutus VOC-ilmanvaihtotarpeella on maksimiarvon valinnassa CO 2 -ilmanvaihtotarpeeseen nähden. Kun oikosulkupala on keskiasennossa (R2), VOC-viestin herkkyys on normaali (tehdasasetus). Kahdessa muussa asennossa VOC-herkkyyttä voidaan joko korottaa (R3) tai alentaa (R1). Ennen kuin prosessori käsittelee VOC-mittausarvon muutoksen maksimiviestin valintaa varten, seuraa 3 minuutin pituinen reagointiaika kutakin viestinmuutoksen volttia kohti. Anturi mittaa ilmakanavan suhteellista kosteutta kapasitiivisen kosteudenmittauselementin avulla, jonka sähköinen kapasitanssi muuttuu ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden mukaan. Elektroninen mittauskytkentä muuntaa anturin viestin jatkuvaksi 0 10 VDC:n viestiksi. Se vastaa suhteellista kosteutta %. Anturi mittaa ilmakanavan lämpötilaa mittauselementillä, jonka sähkövastus muuttuu ympäröivän ilman lämpötilan mukaan. Tämä muutos muunnetaan aktiiviseksi VDC:n lähtöviestiksi ( C tai C). Rakenne Kanava-anturi koostuu kotelosta, piirilevystä, liittimistä, asennuslaipasta ja upposauvasta, joka sisältää mittauselementit. Kotelossa on kaksi osaa: pohjaosa ja irrotettava kansi (kiinnittyvät toisiinsa kiinnipainamalla). Mittauspiiri ja asetteluelementit sijaitsevat piirilevyllä kannen alla, ja liittimet sijaitsevat kotelon pohjaosassa. Kosteuden ja lämpötilan mittauselementit sijaitsevat mittaussauvan päässä, ja ne on suojattu kiinniruuvatulla suodatintulpalla. Kotelossa on kaapelin sisäänvientiä varten aukko, johon voidaan kiertää kiinni anturin mukana toimitettava M16-kaapeliläpivienti (IP 54). Mittaussauva ja kotelo ovat muovia, ja ne on liitetty kiinteästi toisiinsa. Kanava-anturi voidaan kiinnittää sen mukana toimitettavalla asennuslaipalla, joka työnnetään kiinni anturisauvaan ja kiristetään paikoilleen tarvittavan asennussyvyyden mukaisesti. 3/8

4 Asetteluelementit QPM2100/2102/2160 Mittausalue R1 R2 R3 Testaustoiminto akt. U1 U2 10 V 5 V V 10 V 0 V 5 V 5 V 0 V 1962Z13fi X17 X17 Mittausalue R1 R2 R3 Testaustoiminto aktiivinen U1 U2 X17 U3 10 V 5 V 10 V V 10 V 5 V 0 V 5 V 0 V 5 V 0 V 5 V Asetteluelementit sijaitsevat kotelon kannen sisällä. mittausaluetta varten tyyppi QPM2100 tyyppi QPM2102 tyypit QPM2160 ja aktiivista testaustoimintoa varten Käyttäytyminen häiriötilanteessa Kaikki tyypit QPM2102 QPM2160 Oikosulkupalan eri pystysuorat asennot tarkoittavat seuraavaa: CO 2 -mittausaluetta varten: Oikosulkupala keskiasennossa (R2) = ppm (tehdasasetus) CO 2 / VOC-painotusta varten: Oikosulkupala vasemmalla (R1) = VOC-herkkyys "alhainen" Oikosulkupala keskiasennossa (R2) = VOC-herkkyys "normaali" (tehdasasetus) Oikosulkupala oikealla (R3) = VOC-herkkyys "korkea" Lämpötilan mittausaluetta varten: Oikosulkupala vasemmalla (R1) = C Oikosulkupala keskiasennossa (R2) = C (tehdasasetus) Mittausalueen oikosulkupala vaaka-asennossa: Viestitulossa on "Testaustoiminto aktiivinen" -taulukon mukaiset arvot. CO 2 -häiriötapauksessa viestilähdön U1 jännitteeksi tulee 60 s kuluttua 10 V CO 2 - tai VOC-häiriötapauksessa viestilähdön U2 jännitteeksi tulee 60 s kuluttua 10 V Lämpötila-anturin häiriötapauksessa viestilähdön U2 jännitteeksi tulee 60 s kuluttua 0 V Jos lämpötila-anturiin tulee häiriö, viestilähdön U3 jännite on 60 s kuluttua 0 V ja viestilähdön U2 kosteusviestin arvo on 10 V Jos kosteusanturiin tulee häiriö, viestilähdön U2 jännitteeksi tulee 60 s kuluttua 10 V; lämpötilaviesti pysyy aktiivisena 4/8

5 Hävittäminen Laitteen suurimmissa muoviosissa on ISO/DIS standardin mukaiset materiaalimerkinnät osien ympäristöystävällistä hävittämistä varten. Lisävarusteet Nimike Suodatintulppa (varaosana) Tyyppitunnus AQF3101 Suunnitteluohjeet Anturin kanssa on käytettävä suojajännitteelle (SELV) tarkoitettua muuntajaa, jossa on erilliset käämit ja joka on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Muuntajan mitoituksessa ja varmistuksessa on noudatettava asennuspaikkaa koskevia turvallisuusmääräyksiä. Anturin tehon tarve on otettava huomioon muuntajan mitoituksessa. Anturin kulloinenkin liitäntä selviää sen laitteen esitteestä, johon anturi johdotetaan. Sallitut johdinten pituudet on otettava huomioon. Kaapelin vetäminen ja kaapelin valinta Kaapelin vetämisessä on otettava huomioon, että sähköhäiriöitä on sitä enemmän mitä pidemmän matkan kaapelit menevät rinnan ja mitä pienempi niiden väli on. Voimakkaasti EMC-kuormitetussa ympäristössä on käytettävä suojattuja kaapeleita. Toisiopuolen syöttöjohtimissa sekä viestijohtimissa on käytettävä pareittain kierrettyjä kaapeleita. Asennusohjeet Asennuspaikka ja asennusasento Huom! Asennusohje Jotta kotelointiluokan IP 54 vaatimukset täyttyisivät, anturi on asennettava niin, että kaapeliläpivienti osoittaa alaspäin! Anturi täytyy asentaa sellaiseen paikkaan, että siihen pääsee helposti käsiksi tarkistusta ja huoltoa varten. Jos anturia käytetään höyrykostuttimien yhteydessä, se tulee asentaa vähintään 3 m etäisyydelle kostuttimesta. Jos asennusjärjestelyt sallivat, anturi tulee asentaa mahdollisimman kauas kostuttimesta, kuitenkin enintään 10 m etäisyydelle. Mittaussauvan sisällä olevat mittauselementit ovat herkkiä iskuille. Tästä syystä antureita ei saa kolhia. Anturia ei saa asentaa ilmanvaihtolaitoksissa rakennuksen katolle (auringonsäteilyn vuoksi)! Jotta anturi toimisi oikein, ympäristölämpötilan täytyy olla alueella C Laitteen pakkauksessa on mukana asennusohje. Käyttöönotto-ohjeet Anturin CO 2 - ja VOC-toiminnot voidaan tarkistaa 30 minuuttia käyttöjännitteen päällekytkennän jälkeen seuraavasti: CO 2 -toiminnon tarkistaminen: Hyvin tuuletetuissa huoneissa anturi näyttää ulkoilman CO 2 -pitoisuuden. Se on tyypillisesti 360 ppm (anturin mittaustarkkuus on otettava huomioon). Lisäksi anturin toiminta voidaan testata summittaisesti hengittämällä siihen. Tällöin on huomattava, että anturin vastenopeutta on tarkoituksella hidastettu (aikavakio t 90 = 5 min) VOC-toiminnon tarkistaminen: Pidä anturin edessä alkoholiin kastettua pumpulituppoa (voit myös kokeilla sytyttimen kaasua, ilman liekkiä) Ilmanvaihdon pitäisi käynnistyä heti, kun liitettyyn säätimeen asetettu kytkentätaso saavutetaan. 5/8

6 Tekniset tiedot Jännitteensyöttö Mittausviestijohdinten pituudet Toimintatiedot "CO 2 " Toimintatiedot "maksimin valinta CO 2 - ja VOC-arvon välillä", tyyppi QPM2102 Toimintatiedot "suhtellinen kosteus", tyyppi Toimintatiedot "lämpötila", tyypit QPM2160 ja Suojaustiedot Sähköliitännät Ympäristöolosuhteet Käyttöjännite (SELV) Taajuus Tehon tarve 24 VAC ±20 % tai 13,5 35 VDC 50/60 Hz jännitteellä 24 VAC 2 VA Sallitut johdinten pituudet katso viestejä käsittelevän laitteen esite Mittausalue ppm 1) Mittaustarkkuus oloissa 20 C, 40 % suht. kost. ja 970 hpa Lämpötilasta riippuvuus alueella C MA = mittausarvo ± (20 ppm 1) + 1,5 % MA) ±4 % MA Toistettavuus ±20 ppm 1) Pitkäaikainen poikkeama ±20 ppm 1) vuodessa Aikavakio t 90 <5 min Lähtöviesti, lineaarinen (liitin U1) VDC ppm 1), maks. ±1 ma Uudelleenkalibrointivapaa 8 vuotta Mittausalue "VOC" ppm 1) VOC-herkkyys ks. "Tyyppikatsaus" Lähtöviesti, lineaarinen (liitin U2) VDC ppm 1), maks. ±1 ma Vasteaika "VOC-viestiin" t VOC Käyttöalue Mittausalue Mittaustarkkuus oloissa 23 C ja 24 VAC 0 95 % suht. kost % suht. kost. Lämpötilasta riippuvuus Aikavakio 3 min/v % suht. kost. (ei-kondensoituva) % suht. kost. ±5 % suht. kost. ±3 % suht. kost. (tyypillisesti) 0,1 % suht. kost./ C n. 20 s liikkuvassa ilmassa Lähtöviesti, lineaarinen (liitin U2) VDC % suht. kost., maks. ±1 ma Käyttöalue C Mittausalue C (R2, R3) tai C (R1) Mittauselementti Mittaustarkkuus alueella C C Aikavakio NTC 10 kω ±0,8 K ±1 K n. 20 s liikkuvassa ilmassa Lähtöviesti, lineaarinen (liitin U2 tai U3) VDC C / C maks. ±1 ma Kotelointiluokka IP 54, IEC 529 Suojausluokka III, EN Ruuviliittimet johtimille 1 2,5 mm 2 tai 2 1,5 mm 2 Käyttö Ilmasto-olosuhteet Lämpötila (kotelo ja elektroniikka) Kosteus Mekaaniset olosuhteet IEC luokka 3K C 0 95 % suht.kost. (ei-kondensoituva) luokka 3M2 6/8

7 Valmistusaineet ja värit Tuotestandardit Paino Kuljetus Ilmasto-olosuhteet Lämpötila Kosteus Mekaaniset olosuhteet Kotelon pohjaosa Kotelon kansi Mittaussauva Suodatintulppa Kiinnityslaippa Kaapeliläpivienti Anturi kokonaisuudessaan Pakkaus Tuoteturvallisuus Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus Häiriönsieto Häiriöpäästöt -merkintä -yhteensopivuus Australian EMC Framework Radio Interference Emission Standard Pakkauksen kanssa QPM2100, QPM2102 QPM2160, 1) ppm = parts per million IEC luokka 2K C <95 % suht. kost. luokka 2M2 polykarbonaattia, RAL 7001 (hopeanharmaa) polykarbonaattia, RAL 7035 (vaaleanharmaa) polykarbonaattia, RAL 7001 (hopeanharmaa) polykarbonaattia, RAL 7001 (hopeanharmaa) PA66 F35 (musta) PA, RAL 7035 (vaaleanharmaa) silikonivapaa aaltopahvia EN EN EMC-direktiivi 89/336/EEC Radio communication act 1992 AS/NZS 3548 n. 0,247 kg n. 0,252 kg Liittimet QPM2100 QPM CO 2 CO 2 CO 2 / VOC U1 0 U1 U QPM2160 R1 = C / CO 2 R2 = C CO 2 r.h. 0 U1 U2 0 U1 U R1 = C / R2 = C U U1 U2 U3 Järjestelmäjännite 24 VAC (SELV) tai 13,5 35 VDC Järjestelmänolla ja mittausnolla Viestilähtö 0 10 VDC Viestilähtö 0 10 VDC Viestilähtö 0 10 VDC 7/8

8 Mittapiirrokset QPM2160, : 274 QPM2100, QPM2102: ø M min. 70, max min. 100, max. 165 M16 x 1, Porausmalli Mitat mm 8/ Siemens Osakeyhtiö Oikeus muutoksiin pidätetään

Ohjaus- ja valvontalaite

Ohjaus- ja valvontalaite 3 123 3123P01 Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 Vapaasti konfiguroitavissa laajennettujen konfigurointimahdollisuuksien ansiosta Ylimääräiset yleistulot indikointia ja valvontaa/hälytyksiä varten

Lisätiedot

Sähköiset toimimoottorit

Sähköiset toimimoottorit 4 506 SQK3300 SQL33 SQL8300 Sähköiset toimimoottorit kääntöliikkeisille venttiileille, kääntökulma 90 SQK3300 SQL330 SQL8300 SQK3300 Käyttöjännite 230 VAC SQL330 Käyttöjännite 230 VAC SQL8300 Käyttöjännite

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset toimilaitteet

Sähkökäyttöiset toimilaitteet 863 Sähkökäyttöiset toimilaitteet vyöhykeventtiileille käyttöjännite 230 VAC 2-piste-ohjausviesti käyttöjännite 24 VAC 2-piste-ohjausviesti Jousipalautus Ajoaika 40 s Säätövoima 105 N Asennetaan sisäkierremutterin

Lisätiedot

WTT16... WTX16... Kommunikointiyksikkö. Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR

WTT16... WTX16... Kommunikointiyksikkö. Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR 2 874 Siemeca AM Kommunikointiyksikkö WTT16... WTX16... WT 16 -kommunikointiyksikköä käytetään Siemeca AM -järjestelmään kuuluvien kulutusmittareiden lähettämien tietojen vastaanottoon ja käsittelyyn.

Lisätiedot

Web-palvelin Varustettu Ethernet-liitännällä

Web-palvelin Varustettu Ethernet-liitännällä 9 233 DESIGO PX Web-palvelin Varustettu Ethernet-liitännällä PXG80-WN Yhden tai useamman DESIGO PX automaatioyksikön tietojen kaukokatsomiseen ja ohjaukseen standardityyppisellä Internet-selaimella. Laitostoimintojen

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot

Nokeval MTR265B. Käyttöohje

Nokeval MTR265B. Käyttöohje Nokeval MTR265B Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 Esittely... 3 Varoitukset... 3 Tavaramerkit... 3 Valmistaja... 3 Yleiskuvaus... 4 Asennus... 4 Huolto... 9 Asettelu... 11 Vianetsintä...

Lisätiedot

MG-O2R Happipitoisuuden säädin ja vahti

MG-O2R Happipitoisuuden säädin ja vahti MG-O2R Happipitoisuuden säädin ja vahti KÄYTTÖ MG-O2R on tarkoitettu mittaamaan savukaasujen O 2 -pitoisuutta öljy- ja biopolttoainekattiloissa. Mittarissa on sisäänrakennettu O 2 -säädin parhaan ilma/polttoaine

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KUIVAMUUNTAJAT

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KUIVAMUUNTAJAT Eurolaite Oy Höyläämötie 11 A, 00380 Helsinki Puh 020 155 7444, Fax 020 155 7445 www.eurolaite.fi eurolaite@eurolaite.fi Y-tunnus 0734717-0 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KUIVAMUUNTAJAT LIITTEET Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Kaksitie- ja kolmitieventtiilit

Kaksitie- ja kolmitieventtiilit 4 845 Kaksitieventtiilit VVP45.10-0.25 VVP45.25-6.3 Kolmitieventtiilit VXP45.10-0.25 VXP45.25-6.3 Kolmitieventtiilit ohituksella VMP45.10-0.25 VMP45.20-4 Kaksitieventtiilit VVP45.25-10 VVP45.40-25 Kolmitieventtiilit

Lisätiedot

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 sis. laajennusmouulit RMZ785 an RMZ787 Perusokumentaatio Eitio 1.1 CE1P3123fi 11.1.2006 uiling Technologies HVC Proucts Siemens Osakeyhtiö uiling Technologies

Lisätiedot

Condair CP2 Tekninen aineisto

Condair CP2 Tekninen aineisto Höyrykostutin Condair CP2 Tekninen aineisto 1115943 SF Brautek 0210 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvallisuusohjeet 5 3 Laitekuvaus 6 3.1 Laiteversiot

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100.

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100. Sähkötoimilaitteet Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100 Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SAI

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

BEAT10-T & BEAT10-RHT. Käyttöohje. ID6713 V5 11.2.2015 Ohjelmaversiot 1.1-1.1

BEAT10-T & BEAT10-RHT. Käyttöohje. ID6713 V5 11.2.2015 Ohjelmaversiot 1.1-1.1 BEAT10-T & BEAT10-RHT Käyttöohje ID6713 V5 11.2.2015 Ohjelmaversiot 1.1-1.1 Sisällysluettelo Esittely...2 Käyttöönotto...2 Ylläpito...8 Ongelmanratkaisu...9 Tekniset tiedot... 10 Varoitukset... 12 Tavaramerkit...

Lisätiedot

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje Valokaarirele 1MRS750928-MUM Julkaistu: 10.08.1999 Versio: E/06.06.2007 Valokaarirele 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5 1.4 Yleistä...5 1.5 Symbolien

Lisätiedot

DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa

DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa Asennus- ja käyttöopas DULCOMETER Moniparametrisäädin dialog DACa A1111 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja

Lisätiedot

ACS800. Laiteopas ACS800-07 (+V992) -taajuusmuuttajat (500-2 800 kw)

ACS800. Laiteopas ACS800-07 (+V992) -taajuusmuuttajat (500-2 800 kw) ACS800 Laiteopas ACS800-07 (+V992) -taajuusmuuttajat (500-2 800 kw) Käyttöopasluettelo Laiteopas Koodi (englanninkielinen) Koodi (suomenkielinen) ACS800-07 (+V992) Drives (500 to 2800 kw) Hardware Manual

Lisätiedot

VFL, VFLPG, VTL ja VRA Sähköiset suorakulmaiset kanavalämmittimet

VFL, VFLPG, VTL ja VRA Sähköiset suorakulmaiset kanavalämmittimet VFL, VFLPG, VTL ja VRA Sähköiset suorakulmaiset kanavalämmittimet VFL, VFLPG, VTL ja VRA Sähkökäyttöiset suorakulmaiset kanavalämmittimet VEAB:n suorakulmaisia kanavalämmittimiä on saatavana malleina,

Lisätiedot

Saphir vario. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Saphir vario. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Saphir vario Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Ilmastointilaite Saphir vario 3a COOL MODE FAN MODE COOL LOW TIMER 3a FAN LOW Hr. COOL FAN HIGH COOL HIGH TEMP. C MODE 3a TEMP. TIMER

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1210

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1210 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohteet... 3 2. LAITTEISTO JA KAAPELOINTI... 3 2.1 Yleistä... 3 2.2 Valvomopalvelu...

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot